World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci."

Transkrypt

1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? K. Dominas, World Wide Web - technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci, [w:] Klan cyborgów. Mariaż człowieka z technologią, red. G. Gajewska, J. Jagielski, Gniezno 2008, ss Od czasów słynnego stwierdzenia Marshalla McLuhana: the medium is the message 1, rozmaici teoretycy mediów zaczęli tworzyć dziesiątki wyznaczników charakteryzujących przekaz cyfrowy wyznaczników ukazujących, jak zmienia się rozmaite tworzywo (tekst, film, muzyka, nauka) pod wpływem oddziaływania środków masowego przekazu 2. Powstały zatem najpopularniejsze dziś terminy używane zarówno przez badaczy reprezentujących nauki humanistyczne, jak i nauki ścisłe: hipertekstualność i multimedialność, a wraz z rozwojem multimediów hipermedialność. Lev Manovich w książce Język nowych mediów wprowadził na ich miejsce takie pojęcia, jak: reprezentacja numeryczna, transkodowanie, modularność, automatyzacja, wariacyjność 3. Świat nowych mediów to zatem świat niekończących się porównań porównań między mediami tradycyjnymi, określonymi przez McLuhana i Waltera J. Onga jako galaktyka Gutenberga 4, i mediami cyfrowymi reprezentowanymi współcześnie przede wszystkim przez Internet i jego aplikacje. Skoro telefon komórkowy nie jest dziś tylko telefonem, a Sieć przestała być tylko środkiem komunikacyjnym przesyłającym zakodowane informacje w postaci zer i jedynek, to czy jest sens dokonywać rozróżnień między mediami tradycyjnymi a cyfrowymi. W 1997 roku Derrick de Kerckhove napisał o ślubie telewizji z Internetem 5, nie minęły trzy lata a użyta przez niego metafora stała się 1 / M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004, s / Por. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002; R. W. Kluszczyński, Film. Wideo. Multimedia, Kraków 2002; tegoż, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków / L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, ss / Por. M. McLuhan, Zrozumieć media, op. cit.; W. J. Ong, The Presence of the World. Some Prolegomena for Cultural an Religius History, Minneapolis, 1981; tegoż, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin / D. de Kerckhove, Powłoka kultury, tłum. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 2001, s. 65.

2 rzeczywistością w kontekście przekazów audio-wideo na żądanie. Media, wbrew temu co postulował McLuhann nie tylko zastępują siebie nawzajem ale stapiają się ze sobą, ujednolicają 6. Można zatem powiedzieć, że między mediami analogowymi a cyfrowymi biegnie dziś jeden z najbardziej wyrazistych podziałów. Miara cyfrowa określana jest precyzyjnie (w cyfrach), podczas gdy miara analogowa to przedstawienie przybliżone (analogiczne). Jak pisze Charles Joncher w książce Życie okablowane: Informacja w postaci analogowej może być zapisywana i przekazywana tak, aby była możliwa do wysłuchania i obejrzenia w innych miejscach i innym czasie. Na tym właśnie mniej więcej polegała rewolucja łączności analogowej na początku tego stulecia. Po ocyfrowaniu informacja wkracza w nowy świat, osieciowany kłąb połączonych ze sobą komputerów osobistych i urządzeń pamięciowych, po których przebiegają niezliczone miliony wersów oprogramowania. W tym obszarze zaledwie dwa symbole «0» i «1», występując w różnych kombinacjach, mogą zawrzeć wszystko od poematu Goethego do wojennego programu opracowanego w Pentagonie 7. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozmaitych form oddziaływania World Wide Web najważniejszej dziś aplikacji Internetu na zapośredniczone przez nie informacje. Punktem wyjścia uczynię zatem przeanalizowanie wpływu, jaki na rozproszone w Sieci materiały, wywierają wyszukiwarki internetowe odpowiedzialne za ich nieustanne porządkowanie i hierarchizowanie. W drugiej części rozprawy zajmę się sposobami postrzegania serwisów, witryn i stron internetowych, skupiając się na ich architekturze i trzech głównych aspektach: marketingowym, technologicznym i merytorycznym. Z uwagi na różnorodność interpretacji to czytelnikowi chciałbym pozostawić odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu, odpowiedzi, która z natury swej dotyczy ontologii zawartych w Internecie informacji 8. Liczby mówią same za siebie. Z badań przeprowadzonych przez amerykańską organizację PEW Internet & American Life Project 9 wynika, iż 84% badanych deklaruje używanie wyszukiwarek internetowych, z tej liczby 56% używa ich 6 / M. McLuhan, Zrozumieć media, op. cit., ss / Ch. Joncher, Życie okablowane, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2001, ss / Niniejszy artykuł został oparty na mojej rozprawie doktorskiej pt. Internetowa recepcja mitu o Eneaszu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra W. Mikoajczaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 9 /

3 codziennie. Blisko 92% użytkowników jest przekonanych o swoich wysokich umiejętnościach w zakresie uzyskiwania dostępu do informacji, 52% uważa siebie za osoby bardzo biegłe. Z badań możemy dowiedzieć się również, iż 87% wykorzystujących wyszukiwarki do znajdowania określonych materiałów jest zadowolona z ich funkcjonowania, zaś 17% zawsze znajduje to, czego szuka; 68% internatów twierdzi, że wyszukiwarki internetowe są niezwykle rzetelnym źródłem informacji, nie ufa im zaledwie 17% respondentów. Co ciekawe, blisko 50% ankietowanych deklaruje powrót do alternatywnych sposobów wyszukiwania, 32% nie potrafi nawigować po Internecie bez pomocy wyszukiwarek. Blisko połowa internautów (44%) używa pojedynczych narzędzi, 48% więcej niż jednego, 7% więcej niż dwóch. I ostanie dane 47% uruchamia wyszukiwarki nie więcej niż jeden, dwa razy w tygodniu, natomiast 35% czyni to klika razy dziennie 10. Wyszukiwarki internetowe są bez wątpienia najważniejszym wyznacznikiem World Wide Web. Ich ogromne znaczenie w Sieci bierze się przede wszystkim stąd, iż są one najlepszym i najszybszym programem pozwalającym znaleźć określone treści. Ale czy tylko? Wyszukiwarki obok znajdowania materiałów pozwalają również na ich klasyfikowanie i hierarchizowanie, są niejako elementem porządkującym niezwykle rozproszoną i chaotyczną przestrzeń. Wpisując słowo bądź frazę do okna wyszukiwarki, otrzymujemy setki tysięcy, a nawet miliony rozmaitych dokumentów. Jak pokazują badania marketingowe, zazwyczaj przeglądamy zaledwie z nich, w zależności od specyfiki rankingu, ustawień wyszukiwarki czy rozdzielczości monitora 11. Dokumenty te stają się dla nas wyznacznikiem określonego tematu, punktem wyjścia do dalszych poszukiwań, które w większości przypadków wiodą już przez hiperłącza odnalezionych witryn. Definicja wyszukiwarki jest prosta. Jest to program komputerowy przeznaczony do gromadzenia, indeksowania i udostępniania informacji w postaci adresów URL ułożonych w ranking. Za wyszukiwanie materiałów odpowiedzialny jest program-robot zwany pająkiem (spider) lub pełzakiem (crawler). Indeksowaniem 10 / D. Fallows, Search Engines Users, Badanie przeprowadzono w USA poprzez wywiad telefoniczny (próba 2200 dorosłych) i ankietę w formie on-line (próba 1399 osób). Por. T. Frontczak, Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Gliwice 2006, ss Podobne badania związane z rozmaitymi aspektami wykorzystywania mediów cyfrowych prowadzi w Polsce firma Gemius, / K. Kondracka, Serwis idealny, Chip 2004, nr 2, s. 34.

4 zajmują się indeksery, zaś udostępnianiem witryn WWW interfejsy 12. Zatem biorąc pod uwagę uproszczony model wyszukiwarki, narzędzia te składają się z pająka, indeksu oraz interfejsu. Tylko ostania z jej części jest bezpośrednio udostępniania użytkownikom. Mechanizmy wyszukiwarki są ściśle wyspecjalizowane w pełnieniu zaprogramowanych dla nich funkcji. Zadaniem robota jest nieustanne krążenie po Sieci i poszukiwanie nowych bądź zaktualizowanych stron. Kiedy spider je znajdzie, analizuje ich adres internetowy (URL), a następnie prosi serwer o ich przesłanie. Serwer wysyła strony pająkowi, który spisuje i indeksuje wszystkie słowa i wyrażenia. Na podstawie zawartości oraz innych czynników obliczana jest waga każdej witryny dla określonych słów i wyrażeń kluczowych. Uzyskany rezultat trafia do bazy. Znajdujący się w niej spis stron jest regularnie aktualizowany, w zależności od wyszukiwarki zwykle co 4 6 tygodni 13. Zarówno praca robotów, jak i sposób klasyfikowania i oceniania informacji dokonuje się za pomocą rozmaitych algorytmów, które stanowią tajemnicę firmy. Autorzy artykułów i publikacji poświęconych narzędziom do przeszukiwania Sieci chętnie sięgają po rozmaite metafory. Twórcy polskiej witryny Searchengines.com.pl piszą: robot jest elektronicznym bibliotekarzem, który kolekcjonuje spisy treści każdej książki we wszystkich światowych bibliotekach. Następnie sortuje je w gigantycznym zbiorze indeksów, potem buduje elektroniczną bibliografię, która zawiera informacje o odnośnikach do stron 14. Dominującym aspektem każdej wyszukiwarki jest jej syntaktyka złożony algorytm zgodnie z którym pracują roboty oraz indeksery. Aspekt semantyczny to stworzony w bazie układ poszczególnych elementów witryn WWW, który po wpisaniu przez internautę frazy ustanawia ranking. Pragmatyka wyszukiwarki skupia się przede wszystkim na interfejsie pozwalającym na wybranie odpowiedniej usługi oraz prezentacji stron rankingowych. Twórcy wyszukiwarek coraz więcej środków inwestują w prezentację wyników. Obok tradycyjnych rankingów, reprezentowanych przez takie narzędzia jak Google czy Yahoo!, mamy dziś do czynienia z mechanizmami typu visual serach engine, 12 / K. Bibliński, Szukajcie a znajdziecie, PC World Komputer 2006, nr 4, s / S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, tłum. M. Samodulski, Gliwice 2004, ss Por. M. A. Haerst, Interfejsy użytkownika, tłum. E. Bendyk, Świat Nauki 1997, nr 5, ss ; Hiperprzeszukiwanie sieci, red. J. M. Kleinberg, tłum. A. Bartnik, Świat Nauki 1999, nr 8, ss /

5 które zebrane wyniki udostępniają w formie graficznej 15. Przykładem w tej materii może być metawyszukiwarka Mooter, która przedstawia strony w postaci wykresów 16. Po wpisaniu określonego słowa otrzymujemy diagram połączonych ze sobą odnośników ułożonych tematycznie. Do kolejnych wyników przechodzi się przez uruchomienie kolejnych klastrów. Podobnie działa wyszukiwarka tematyczna AmazNode 17, która analogicznie do Mooter klasyfikuje materiały jako graficzne animacje (Ilustr. nr 1). W rzeczywistości jednak jest to zaledwie nakładka na mechanizm największej księgarni internetowej Amazon.com 18. Jeszcze inaczej swoje wyniki prezentują takie narzędzia, jak: Clusty firmy Vivisimo, Ask Jeeves, czy polski projekt Carrot Korzystają one z metody dokonującej grupowania stron WWW we względnie jednorodne klasy pod kątem podobieństwa tworzących je elementów. Po wpisaniu słowa bądź frazy do wyszukiwarki Carrot 2, po lewej stronie ukazują się grupy stron poukładanych tematycznie. Wpisując ciąg słów do okna wyszukiwarki, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad technicznym sposobem ułożenia odpowiedniego zapytania. Większość internautów nie korzysta z operatorów logicznych czy arytmetycznych, po prostu używa określeń, które odpowiadają poszukiwanym informacjom, uruchamia przycisk search lub znajdź i przegląda uzyskane wyniki 20. Bez względu na to, do jakiego programu wpiszemy zdefiniowaną przez nas frazę, otrzymamy od kilkuset do kliku milionów linków prowadzących do rozmaitych witryn WWW. Liczba ta jest wynikiem analizy systemów wyszukiwania, które są ściśle związane ze specyfiką indeksów określonej wyszukiwarki 21. Większość systemów wyszukiwawczych, opartych na pracy spiderów, analizuje każdą stronę internetową na podstawie trzech głównych komponentów: a) tekstowego, b) łączy, 15 / Por. P. Wimmer, Moje miejsce na ziemi, PC World Komputer 2006, nr 12, ss / 17 / 18 / Por. M. Nowak, W pajęczynie i w całej reszcie, Chip 2004, nr 11, s / pg:1; 20 / K. Gienas, Nowa era szukania, Chip 2004, nr 3, ss / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, tłum. K. Masłowski, T. Jarzębowicz, Gliwice 2003, s. 163.

6 c) popularności 22. Zgodnie z optymalizacją witryn WWW pod kątem wyszukiwarek, każda strona powinna zawierać wszystkie komponenty, a ich zawartość powinna być jak najlepiej dopasowana do treści. O pozycji komponentu tekstowego decydują przede wszystkim słowa kluczowe, które badane są przez mechanizmy wyszukiwarki na podstawie wpisów umieszczanych przez użytkowników w interfejsie narzędzia (Tab. nr 1). Słowa te mogą znajdować się w następujących elementach witryny: a) tytule, b) tekście, c) metatagach, d) opisach rysunków i tekstach zastępczych dla plików graficznych 23. Sposób, w jaki poszczególne strony są ze sobą połączone oraz jak często dana witryna jest cytowana przez inne serwisy, ma ogromne znaczenie przy analizie komponentu łączy. Natomiast liczba odnośników do określonych informacji oraz ruch internetowy i zainteresowanie treścią, składają się na ocenę ostatniego z wyznaczników komponentu popularności 24. Ilustr. nr 1 Prezentacja wyników w wyszukiwarce AmazNode autorstwa japońskiego projektanta Takayuki Fukatsu 22 / S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, op. cit., ss / Ibidem, s / Ibidem, ss

7 Co dzieje się w momencie, w którym do okna wyszukiwarki wpiszemy np. frazę literatura klasyczna? Otóż zostają uruchomiane mechanizmy działające w oparciu o określone algorytmy wyszukiwania. Jednym z najczęściej stosowanych jest algorytm dopasowywania wzorców. Zapytanie użytkownika zostaje porównane z indeksem wyszukiwarki, w którym poszukuje się takiego samego ciągu znaków na podstawie analizy elementów komponentu tekstowego 25. Gdy taki ciąg znaków zostanie znaleziony, dokument jest dodawany do wynikowego zestawu stron WWW zawierającego w tym przypadku frazy literatura klasyczna. Powyższa fraza staje się zatem ni mniej ni więcej zaledwie słowem kluczowym. Algorytm dopasowywania wzorców ustala ilość odpowiednich dokumentów w oparciu o jeden spośród dwóch sposobów: odpowiedź lub precyzję. Pierwszy z nich jest liczbą trafnie wyszukanych dokumentów przez liczbę wszystkich trafnych dokumentów w indeksie. Drugi zawęża otrzymane wyniki, ponieważ jest to liczba trafnie wyszukanych dokumentów przez liczbę wszystkich wyszukanych dokumentów 26. System odpowiedzi pozwala zatem na uzyskanie niezwykle dużej liczby materiałów internetowych o niewielkim jednak stopniu zgodności zapytania z treścią bądź tematyką, natomiast system precyzji udostępnia nieporównywalnie mniejszą porcję informacji za to lepiej odpowiadających konkretnym i sprecyzowanym życzeniom użytkownika. Tab. nr 1. Ilość wyników dla frazy literatura antyczna w zależności od modyfikatorów zapytania w wyszukiwarce Google Zapytanie Opis zapytania Wyniki literatura antyczna przeszukuje wszystkie elementu zaindeksowanych przez robota stron internetowych z frazą aeneas anchises allintitle:literatura ogranicza wyniki do tych, które zawierają całe antyczna szukane wyrażenie w tytule 178 intitle:literatura antyczna ogranicza wyniki do zawartego w tytule słowa następującego po operatorze intitle, natomiast resztę słów szuka w całym dokumencie allinurl:literatura pozwala wyszukać witryny, które w adresie URL antyczna zawierają określone słowa 34 inurl:literatura antyczna ogranicza wyniki do zawierającego w adresie URL następującego po operatorze inurl, natomiast resztę słów szuka w całym dokumencie / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, op. cit., s / Ibidem, s. 174.

8 Co dzieje się dalej ze znalezionymi w indeksie wyszukiwarki dokumentami odpowiadającymi frazie literatura antyczna? W zależności od zastosowanego modelu (odpowiedź bądź precyzja) algorytm dopasowywania wzorców ustala określoną ilością dokumentów, które następnie zostają poddane procesowi porządkowania polegającemu na sortowaniu oraz układaniu stron WWW w ranking, czyli klasyfikacji i hierarchizowaniu. Twórcy wyszukiwarek internetowych stosują zazwyczaj kilka systemów rankingowych. Do najpopularniejszych należą: ranking zgodności (niemal wszystkie wyszukiwarki), ranking popularności (przede wszystkim Google), ranking według oceny użytkowników i ekspertów (serwis Slashdot) 27, ranking za opłatą (Overture Yahoo! Company) 28. Ranking zgodności powstaje na podstawie porównania wyników z zapytaniem. Opiera się on na ocenie następujących czynników: a) ile określeń z zapytania występuje w znalezionym dokumencie, b) jak często są one w tym dokumencie używane, c) jak blisko od siebie występują (np. obok siebie, w tym samym zdaniu lub akapicie), d) gdzie występują (np. występowanie w tytule może być uznane za ważniejsze niż w treści) 29. Ranking popularności porządkuje dokumenty według częstotliwości ich cytowania 30. Wyszukiwarce Google przynosi on co roku setki milionów dolarów dochodu 31. Oparty o algorytm PageRank porządkuje dokumenty zależnie od ich popularności a także ocenia jakość łącz; łącze z serwisu, który sam ma wiele łącz jest wyżej ocenianie od odnośnika z mało znanej strony. Po wpisaniu frazy literatura antyczna, Google tworzy listę dokumentów, w których została ona użyta. Sformułowanie może wystąpić w tytule, URL-u, treści strony zapisanej małą czcionką, wytłuszczoną itp. Każde z tych miejsc lub atrybutów ma przyznaną określoną wagę, co w powiązaniu 27 / 28 / 29 / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, op. cit., s / Ibidem, s / T. Frontczak, Marketing internetowy w wyszukiwarkach, op. cit., s. 16.

9 z systemem PageRank daje ostateczny wynik i powoduje umieszczenie strony na odpowiednim miejscu w rezultatach szukania 32. Kolejny ranking oparty na ocenie użytkowników i ekspertów jest bardziej odpowiedni w przypadku serwisów, które, w porównaniu z indeksami wyszukiwarek globalnych, gromadzą nieporównywalnie mniejszą ilość adresów URL. Dzięki temu możliwym staje się komentowanie stron przez internautów odwiedzających dany serwis. Na ocenę ekspertów pozwolić sobie mogą tylko te firmy, których budżet pozwala na opłacenie odpowiednich specjalistów. Sposoby wyszukiwania oraz udostępniania materiałów internetowych dobrze ilustrują pewne mity, którymi bardzo często posługują się osoby korzystające z wyszukiwarek. Rozmaite nakładki, typu Carrot 2 i Mooter oraz mechanizmy tej klasy co Ask Jeeves lub Clusty pozwalają na przyjemne dla oka sortowanie i klasyfikowanie adresów WWW. Nie brakuje zatem głosów, iż narzędzia te pod kątem zgodności z wpisanym do interfejsu słowem lub frazą są po prostu niezawodne. Tymczasem wszystkie wyszukiwarki, bez względu na sposób prezentacji oraz liczbę użytych algorytmów, nadal pozostają tylko programami komputerowymi. Dla robota frazy, zdania, akapity, większe całości witryn nie mają żadnego znaczenia. Między słowem Mickiewicz a garaż jest tylko jedna różnica, wynika ona z wielkości danych układów zer i jedynek. Najlepiej ilustrują to wyszukiwarki graficzne. Po wpisaniu do Google słowa Mickiewicz obok wizerunków poety pojawiają się pliki w ogóle nie związane z wpisaną do interfejsu frazą. Wynika to z tego, iż pliki typu JPEG lub GIF są indeksowane przez wyszukiwarki na podstawie ich nazw, a w tym kontekście wyobraźnia autora bądź projektanta witryny jest nie do przewidzenia 33. Kolejnym mitem jest przekonanie o niezawodności wyszukiwarek w docieraniu i indeksowaniu niemal wszystkich sieciowych informacji. Nic bardziej mylnego. Narzędzia te gromadzą głównie adresy tzw. płytkiej sieci (około 45%), nie indeksując specjalistycznych baz danych, które z uwagi na komercyjny charakter chronione są 32 / P. Rupik, Pod maską Google a, Chip 2004, nr 7, s. 128; M. Nowak,...na tacy, Chip 2005, nr 2, ss Por. B. Mrożewski, Świat przez Google, Magazyn internetowy WWW 2003, nr 8, ss ; T. Kapelak, Nie tylko wyszukiwarka. Przegląd usług Google, Internet 2007, nr 1, ss ; 17. T. Calishain, R. Dornfest, 100 sposobów na Google, tłum. A. Tomaszewska, Gliwice / Por. D. Forsyth, J. Malik, R. Wilensky, Koń, jaki jest, każdy widzi, tłum. A. Bartnik, Świat Nauki 1997, nr 8, ss

10 przed spiderami 34. Problemem robotów są również dynamicznie generowane adresy URL (aplikacje Flash, rozszerzenia.asp,.php,.jsp), które w nielicznych przypadkach mogą spowodować uwięzienie pająka i w efekcie jego zawieszenie poprzez nieustanne zapisywanie tych samych elementów witryn. Konkludując powyższe zastrzeżenia, należy podkreślić, iż nie istnieją takie algorytmy, które pozwalałyby pracującym w oparciu o nie narzędziom gromadzić, klasyfikować i udostępniać wiedzę tak, jak czyni to ludzki umysł. Problem ten jest nieustającym wyzwaniem dla wszystkich instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwój WWW. Mówiąc o statusie ontologicznym rozmaitych treści w Sieci, nie sposób jednak pominąć w nim rolę wyszukiwarek. To one wyznaczają obszar badań, pozwalają na szybki dostęp do właściwych materiałów, pokazują jak szukać i jaką drogą podążać. Posługiwanie się takimi terminami, jak rozproszenie czy dekonstruowanie się materiału internetowego zazwyczaj pokazuje sposób, w jaki algorytmy wyszukiwarek zmieniają w postaci rankingu stron ustalone w literaturze przedmiotu pojęcia związane z określoną dziedziną wiedzy. Badanie znalezionych i określonych już witryn zawsze będzie próbą kategoryzowanie tego, co w przypadku materiału internetowego nie można, z uwagi na dynamiczność Sieci, klasyfikować. Dlaczego? Każdy, kto kiedykowiek chciał zmierzyć się z opisaniem określonej treści w WWW, powinien wziąć pod uwagę, że te same informacje objawiają się w różnych aspektach, a każdy z nich ma własne wyznaczniki, które wpływają znacząco na obecny w Internecie materiał. Problemem staje się więc nie tylko uchwycenie dynamicznych wciąż treści za pomocą wyszukiwarek internetowych, lecz także sposób ich opisania. Przypomina to sytuację, w której chcemy zrobić zdjęcie poruszającemu się z niezwykłą prędkością obiektowi. 34 /

11 Architektura informacji Musimy zrozumieć, jakim celom biznesowym ma służyć tworzony WWW i określić, z jakich zasobów można korzystać podczas projektowania i implementacji. Musimy być świadomi natury i objętości informacji już istniejących i zmian, które mogą nastąpić w przyszłości. Musimy także poznać potrzeby i sposoby szukania informacji, charakterystyczne dla większości przyszłego audytorium. Fragment z książki Luisa Rosenfelda i Petera Morvilla Architektura informacji w serwisach internetowych 35. Louis Rosenfeld i Peter Morville w książce Architektura informacji w serwisach internetowych podkreślają, iż każdą informację w sieci powinno się postrzegać w trzech aspektach: kontekstu, zawartości i użytkowników 36. Kontekst to cele biznesu, finansowanie, polityka, kultura, technologia, zasoby, ograniczenia. Zawartość rodzaje dokumentów i danych, obiekty, objętość, istniejąca struktura. Użytkownicy audytorium, zadania, potrzeby, metody wyszukiwania informacji, nabyte doświadczenie. W pewnym sensie przedstawione przez nich aspekty pokrywają się z podejściem semantycznym (kontekst), syntaktycznym (zawartość) i pragmatycznym (użytkownicy). Metodologia Rosenfelda i Morville jest tylko jedną z metod opisywania cyfrowego tworzywa, polegającą na zogniskowaniu wszystkich procesów do architektury informacji. Składa się ona z takich wyznaczników, jak: systemy organizacyjne (schematy i struktury), systemy etykietowania (oznaczanie poszczególnych elementów witryn), systemy nawigacyjne i systemy wyszukiwania. Marketing internetowy Istnienie serwisu internetowego jest bezcelowe, jeżeli prawdopodobieństwo jego znalezienia przez potencjalnego użytkownika (potencjalnego klienta) jest żadne lub znikome. Fragment z książki Tomasza Frontczaka Marketing internetowy w wyszukiwarkach 37 Osoby zajmujące się marketingiem internetowym przekonują, iż sposób interpretowania witryn polega przede wszystkim na poprawianiu dostępu użytkownika do serwisu poprzez zwiększenie jego widoczności. Najważniejszym zatem aspektem 35 / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji, op. cit., s / Ibidem. 37 / T. Frontczak, Marketing internetowy w wyszukiwarkach, op. cit., s. 17.

12 informacji staje się to, czy ktoś ją kupi (sukces), czy też nie (klapa). Mógłby ktoś powiedzieć, że dotyczy to jedynie tych serwisów internetowych, które nastawione są na sprzedaż swoich wyrobów za pośrednictwem Sieci. Nic bardziej mylnego. Zainteresowanie użytkowników swoim towarem, czyli stroną internetową jest podstawa egzystencji w wirtualnym świecie. Zawartość witryny nie ma znaczenia, liczy się tylko to, jak wielu internautów-klientów do niej dotrze i ją przeczyta, jak wielu powróci do niej powtórnie. Możemy wyobrazić sobie niezwykle wartościowy pod kątem merytorycznym serwis: bogata bibliografia, znani w literaturze przedmiotu autorzy treści. Niestety, jeśli informacje zostaną zaprojektowane w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami marketingowymi, strona zginie w gąszczu podobnych sobie dokumentów 38. Witryna, aby żyć w Sieci, musi mieć nie tyle autorów, ile przede wszystkim odbiorców, im większe ich grono, tym lepiej. W przytoczonym powyżej aspekcie jego najważniejszymi wyznacznikami będą: optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek (SEO Search Engine Optimization) 39, badanie słów kluczowych 40, użyteczność i funkcjonalność stron internetowych 41. Aspekt narzędziowy Kolejnym sposobem oceniania, definiowania i określania informacji w Sieci jest podejście kładące nacisk na aspekt narzędziowy zaprojektowanie i wykonanie serwisu bądź witryny internetowej. Osoby zajmujące się technologiami internetowymi argumentują swoje podejście dowodząc, iż np. zastosowanie poszczególnych aplikacji DHTML 42 będzie lepsze dla prostych, statycznych witryn internetowych, dla których interaktywność nie odgrywa zbyt dużej roli, natomiast dla stron internetowych, np. o tematyce związanej z ekslibrisami czy małymi formami graficznymi, korzystniejszy będzie serwis wykonany we Flashu. Najważniejszą kwestią związaną z takim podejściem jest określenie wpływu technologii na 38 / Por. K. Kondracka, Serwis idealny, Chip 2004, nr 2, ss ; M. Pięta, Raport z oblężonej witryny, Chip 2005, nr 1, ss ; R. Kostka-Zawadzki, Lepkość witryny?, Magazyn internetowy WWW 2002, nr 10, ss / J. Duke, Zostań inżynierem SEO, Internet 2007, nr 2, ss / Por. S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, op. cit. 41 / Por. J. Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, tłum. A. Bulandra, Gliwice 2003; A. Phyo, Web Design. Projektowanie atrakcyjnych stron WWW, tłum. M. Binkowski, Gliwice / Zbiór rozszerzeń języka HTML, języków skryptowych oraz interfejsów, za pomocą których można umieszczać na stronach WWW animacje i treści interaktywne oraz które pozwalają na dynamiczne uaktualnienie zawartości stron.

13 zawartość treść dokumentu, a także na stopień relacji między, nadawcą a odbiorcą (interaktywność). Warto podkreślić, iż bardzo trudno jest rozdzielić niektóre aspekty związane z marketingiem, architekturą informacji i technologią. Wyznacznikami aspektu technologicznego są rozmaite aplikacje służące do budowania witryn internetowych: HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, Flash i wiele innych. Aspekt merytoryczny Ostatni ze sposobów postrzegania tworzywa internetowego określiłem jako merytoryczny. Koncentruje się on przede wszystkim na samej zawartości serwisu, a jego celem jest sprawdzenie treści pod kątem rzeczywistej wiedzy. Dobrym przykładem ukazującym jak duże znaczenie ma to podejście jest ogromny dziś portal encyklopedii Wikipedia 43, która dla wielu internautów szukających określonych informacji stanowi zdecydowanie najlepsze, często jedyne, źródło wiedzy. Tymczasem Wikipedia jest serwisem o charakterze otwartym (open project), w którym każdy użytkownik może być potencjalnym autorem treści. Aby przekonać się, jak często jest to projekt o wątpliwych naukowo informacjach, można wykonać proste doświadczenie. Wystarczy bowiem znaleźć kilka popularnych haseł, następnie skopiować je i w części, bądź też w całości, wkleić do okna wyszukiwarki Google. W wielu przypadkach okaże się, iż otrzymamy w rankingu stron dziesiątki dokumentów z tą samą treścią. Pytanie, jakie narzuca się każdemu, kto ocenia takie witryny brzmi: kto dokonał plagiatu?, czy ktoś skopiował informacje z Wikipedii 44, czy też odwrotnie, jakiś bliżej nieznany autor wyciął fragment witryny, a następnie wkleił go do Serwisu?. Nie należy, rzecz jasna, generalizować i wszystkich materiałów Encyklopedii sprowadzać do wspólnego mianownika, jednak w przypadku takich projektów nigdy nie będziemy mieć pewności, czy przeglądana przez nas zawartość spełnia podstawowe zasady źródeł o charakterze naukowym. Wyznacznikami tego podejścia mogą być następujące czynniki: zbadanie witryny pod kątem autorów poszczególnych artykułów, haseł itp., dokładne noty bibliograficzne strony bądź też całego serwisu, przypisy. 43 / 44 / Por. M. Zimnicki, Plagiat, czyli cienka czerwona linia pomiędzy cytowaniem a przestępstwem, Internet 2006, nr 12, ss

Konrad Dominas World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci.

Konrad Dominas World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci. Konrad Dominas World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci. Od czasów słynnego stwierdzenia Marshalla McLuhana: the medium is the message 1, rozmaici teoretycy mediów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Katowice, 15 grudnia 2010 2 Informacja w kontekście projektu i marketingu L. Rosenfeld, P. Morville,

Bardziej szczegółowo

Antyk w kulturze popularnej

Antyk w kulturze popularnej FORUM DYSKUSJI INTERDYSCYPLINARNEJ Vae victis, czyli antyk w kulturze popularnej Czym są nowe media? Media zamienione w dane numeryczne zrozumiałe dla komputera grafika, ruchome obrazy, dźwięki, kształty,

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe.

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Autor: Mariusz Sasko Promotor: dr Adrian Horzyk Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Rozwiązanie 3.1. Robot

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<<

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<< INTERNETOWYCH. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON BYDGOSZCZ OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU

POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU . Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON LEGNICA POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE CHORZÓW. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE CHORZÓW >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22 POZYCJONOWANIE oferta Elementy oferty W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do informacji o firmie w sieci WWW oferujemy: Audyt serwisu WWW; Analizę pozycji strony

Bardziej szczegółowo

Jak pisać publikacje naukowe? Nie o naukowej, a technicznej stronie pisania artykułu

Jak pisać publikacje naukowe? Nie o naukowej, a technicznej stronie pisania artykułu XXVIII Letnia Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych Zakopane, 12-14.05.2014 Jak pisać publikacje naukowe? Nie o naukowej, a technicznej stronie pisania artykułu Maciej Zaborowicz Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz PageRank i HITS Mikołajczyk Grzegorz PageRank Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną

Bardziej szczegółowo

Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie wyszukiwarek internetowych.

Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie wyszukiwarek internetowych. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>SEO STRONA Z SEO PORADAMI POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO)

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) Nasza oferta różni się od ofert innych firm pozycjonujących. W Polsce firmy pozycjonujące strony przygotowują zestaw słów kluczowych pod które przygotowują pozycjonowanie.

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE BIELSKO BIAŁA >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE BIELSKO BIAŁA >>>WIĘCEJ<<< . Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE FIRM POZYCJONOWANIE BIELSKO BIAŁA >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Primo wyszukiwarka naukowa

Primo wyszukiwarka naukowa Primo wyszukiwarka naukowa Wyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania wszystkich zasobów bibliotecznych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Pozwala szybko dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON PORADY

POZYCJONOWANIE STRON PORADY . Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>OPTYMALIZACJA STRONY POD SEO POZYCJONOWANIE STRON PORADY >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Odkryj potencjał swojej strony internetowej

Odkryj potencjał swojej strony internetowej Odkryj potencjał swojej strony internetowej Do prężnej działalności w przestrzeni internetowej nie wystarczy posiadanie rozbudowanej strony internetowej. Aby witryna była widoczna dla użytkowników i potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTANIE. Filip Makowiecki filip.makowiecki@ceo.org.pl

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTANIE. Filip Makowiecki filip.makowiecki@ceo.org.pl WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTANIE Filip Makowiecki filip.makowiecki@ceo.org.pl DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY INTERNET? Aktywność Polaków w sieci (Oriaq, 2010) Własny ślad w internecie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie. Zakładki

Wyszukiwanie. Zakładki Multiwyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie umożliwiające przeszukiwanie zasobów Biblioteki Uczelnianej WUM oraz treści naukowych dostępnych w modelu Open Access. Poprzez jedno okno wyszukiwawcze

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Ścieżki do informacji - wpisywanej po znaku ukośnika / Nazwy dokumentu (w szczególności strony www, czyli strony internetowej).

Zagadnienia: Ścieżki do informacji - wpisywanej po znaku ukośnika / Nazwy dokumentu (w szczególności strony www, czyli strony internetowej). Rozdział 2: Zagadnienia: Internet 1. Wykorzystanie zasobów Internetu do zdobywania informacji oraz komunikatorów sieciowych 2. Podstawowe zasady wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 W celu zwiększenia indeksowania i przeszukiwania publikacji autorskich przez naukowe wyszukiwarki internetowe, należy

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web?

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Zdobycie zaufania internautów to największe wyzwanie biznesu w Sieci. Dlatego musisz wykorzystać każdą okazję, aby przekonać użytkowników do Twojego profesjonalizmu

Bardziej szczegółowo

www.plansoft.org plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

www.plansoft.org plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania... 1 Uruchamianie panelu wyszukiwania... 2 Wyszukiwanie poleceń menu... 2 Wyszukiwanie rozkładów zajęć wykładowców... 3 Wyszukiwanie rozkładów zajęć grup i użycia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć?

Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć? Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć? Co to jest SEO? SEO definiuje angielski skrót Search Engine Optimization, czyli optymalizacja stron internetowych pod algorytm wyszukiwarki. Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH W POLSCE EDYCJA II BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ

SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH W POLSCE EDYCJA II BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH W POLSCE BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ Wszyscy przyśpieszyli! Największy w Polsce serwis aukcyjny Allegro.pl potrzebuje zaledwie pół sekundy,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service - przewodnik

Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service - przewodnik Wyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu w Białymstoku oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo

Bardziej szczegółowo

Mapa witryny - Poradnik od A do Z

Mapa witryny - Poradnik od A do Z Mapa witryny - Poradnik od A do Z Submit URL czy mapa Google? Istnieje specjalny formularz Google do zgłaszania nowych podstron w serwisie, który potrafi błyskawicznie dodać adres URL do indeksu wyszukiwarki:

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku dr Stanisław Skórka Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu

INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu INNOWACYJNA FORMA REKLAMY NA PORTALU 10naj.eu Realizacja przez ASIB Press & Media PO PIERWSZE INNOWACYJNOŚĆ, FORMA REKLAMY, KTÓREJ JESZCZE NIE BYŁO NAJLEPSZA Z MOŻLIWYCH! SPRAWDŹ! PRZEGLĄD NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Semantyczne podobieństwo stron internetowych

Semantyczne podobieństwo stron internetowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Marcin Lamparski Nr albumu: 184198 Praca magisterska na kierunku Informatyka Semantyczne podobieństwo stron internetowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE Sławomir Szaruga Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE II etap edukacji (klasa VI) Cele kształcenia Cele ogólne: kształtowanie umiejętności wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Przyjazne linki SEO i optymalizacja adresów URL

Przyjazne linki SEO i optymalizacja adresów URL Przyjazne linki SEO i optymalizacja adresów URL Co to jest przyjazny link w kontekście SEO? Przyjazny link w kontekście optymalizacji stron to prosty, unikalny i czytelny adres URL, który jest niezmienny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Jak podnieść pozycje w Google?

Jak podnieść pozycje w Google? Jak podnieść pozycje w Google? STRONNET 2015 Zawartość Jak podnieść pozycje w Google?... 1 1. Tytuł strony... 3 2. Adres strony... 3 3. Opis strony... 4 4. Znaczniki h1 h2... 4 5. Słowa kluczowe w treści

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

HTML, CSS i JavaScript / Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin. Gliwice, cop Spis treści

HTML, CSS i JavaScript / Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin. Gliwice, cop Spis treści HTML, CSS i JavaScript / Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 11 Wprowadzenie 13 CZĘŚĆ I ROZPOCZĘCIE PRACY Lekcja 1. Co oznacza publikowanie treści w sieci

Bardziej szczegółowo

Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie

Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie Internet rozrasta się w takim tempie, że znalezienie w nim czegokolwiek jest bardzo trudne. Obecnie w Internecie jest już kilkadziesiąt miliardów stron Największa

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE brand managerom i product managerom dyrektorom marketingu Poznasz trendy marketingu cyfrowego zwiększające efektywność Dowiesz się czym jest efekt ROPO

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo