Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie wyszukiwarek internetowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie wyszukiwarek internetowych."

Transkrypt

1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie wyszukiwarek internetowych. K. Dominas, Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie wyszukiwarek internetowych, Images 2007, nr 9-10, ss Wyobraźmy sobie sytuację, w której stajemy się stroną internetową. Istniejemy w Sieci dlatego, że ktoś bądź coś nas znalazło ktoś w przypadku redaktorów katalogu, coś w przypadku robota wyszukiwarki internetowej 1. Jednak nie chodzi tylko o to, abyśmy zostali znalezieni, lecz przede wszystkim o to, abyśmy wśród znalezionych byli jak najwyżej. Nasz byt zależy nie tylko od tego, co sobą reprezentujemy, lecz również jak reprezentujemy. Jeśli nie mamy zbyt wielu przyjaciół, nasz status spada. Musimy być koleżeńscy i cytować innych. Musimy iść z duchem mody i trendów panujących w naszym wirtualnym środowisku. Jeśli popularne są kolory czerwony i zielony, nasza głowa (head nagłówek dokumentu HTML) musi być czerwona, a nasz tułów (body właściwa treść dokumentu HTML) zielony. Musimy się rozwijać, nie możemy stać w miejscu. Każdemu z nawigujących po nas powinniśmy się podobać, nikt nie może się zgubić, nasza architektura musi być zatem jasna i przejrzysta, przyjazna dla użytkownika. Akceptując i przestrzegając wciąż aktualizujących się zasad, być może sprawimy, iż sami zaczniemy je tworzyć. Wówczas każdy będzie nas naśladował, wielu będzie nas cytowało. Staniemy się popularni. Staniemy się wzorem. Przykład ten ilustruje podstawowe sposoby postrzegania informacji w Sieci 2 w aspekcie pragmatycznym (użytkownika Internetu). Są one związane z następującymi zjawiskami: architekturą informacji, marketingiem internetowym, poziomem merytorycznym treści (zawartości serwisu internetowego) i technologią, w której wykonano witrynę. Celem niniejszego artykułu jest krótkie opisanie wymienionych powyżej zjawisk a następnie ukazanie ich w perspektywie wyszukiwarek internetowych narzędzi, które są 1 / Niniejszy artykuł jest częścią rozprawy doktorskiej pt. Internetowa recepcja mitu o Eneaszu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra W. Mikoajczaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 / Współcześnie Internet definiuje się jako zbiór systemów porozumiewania, wśród których najważniejszą rolę odgrywają: World Wide Web (WWW), Usenet (grupy dyskusyjne), poczta elektroniczna, IRC (Internet Relay Chat rozmowy w czasie rzeczywistym) oraz VoIP (Voice over IP telefonia internetowa). Z definicji tej wynika, iż WWW jest częścią Internetu systemem działającym w oparciu o jego architekturę. Rozumiejąc tę zależność postanowiłem jednak słowa Internet, Sieć i WWW używać jako synonimów w celu uniknięcia powtórzeń.

2 odpowiedzialne w WWW za hierarchizowanie i generowanie znaczeń. Znaczenia te, jak zobaczymy w dalszej części artykułu, są pozorne to znaczy przekształcone, zredefiniowane przez aplikacje systemów wyszukiwawczych układających je w ranking według wpisanych w system algorytmów. Sposoby uobecniania się informacji w Sieci Dla Louisa Rosenfelda i Petera Morville a architektura informacji jest strukturalnym projektowaniem przestrzeni informacyjnej, służącym ułatwianiu kompletowania informacji i udostępniania ich użytkownikom 3. Autorzy Architektury informacji w serwisach internetowych patrzą na materiały zawarte w Sieci w trzech aspektach: kontekstu (cele biznesu, finansowanie, polityka, kultura, technologia, zasoby, ograniczenia), zawartości (rodzaje dokumentów i danych, obiekty, objętość, istniejąca struktura) i użytkowników (audytorium, zadania, potrzeby, metody wyszukiwania informacji, nabyte doświadczenie) 4. Częściami składowymi architektury informacji stają się: a) systemy organizacyjne sposób, w jaki informacja jest dzielona na kategorie, b) systemy etykietowania sposób, w jaki informacja jest reprezentowana, c) systemy nawigacyjne sposób, w jaki można przeglądać informacje, d) systemy wyszukiwawcze sposób, w jaki wyszukujemy informacje 5. Tomasz Frontczak w książce Marketing internetowy w wyszukiwarkach pisze: Istnienie serwisu internetowego jest bezcelowe, jeżeli prawdopodobieństwo jego znalezienia przez potencjalnego użytkownika (potencjalnego klienta) jest żadne lub znikome 6. Osoby zajmujące się marketingiem internetowym zwracają uwagę na sposób interpretowania witryn polegający na poprawianiu dostępu użytkownika do serwisu poprzez zwiększenie jego widoczności. Najważniejszym aspektem informacji staje się zatem to, czy ktoś ją kupi (sukces), czy też nie (klapa). Jeśli treści witryny zostaną zaprojektowane w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami marketingowymi, strona zginie w gąszczu podobnych sobie dokumentów 7. Witryna, aby żyć w Sieci, musi mieć nie tyle autorów, ile przede wszystkim odbiorców, im większe ich grono, tym lepiej. Podstawowymi wyznacznikami tego podejścia 3 / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, tłum. K. Masłowski, T. Jarzębowicz, Gliwice 2003, s / Ibidem, s / Ibidem, s / T. Frontczak, Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Gliwice 2006, s / Por. K. Kondracka, Serwis idealny, Chip 2004, nr 2, ss ; M. Pięta, Raport z oblężonej witryny, Chip 2005, nr 1, ss ; R. Kostka-Zawadzki, Lepkość witryny?, Magazyn internetowy WWW 2002, nr 10, ss

3 są: optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek (SEO Search Engine Optimization) 8, badanie słów kluczowych 9, użyteczność i funkcjonalność stron internetowych 10. Ocena poziomu merytorycznego koncentruje się przede wszystkim na zawartości serwisu a jej celem jest sprawdzenie treści pod kątem rzeczywistej wiedzy. Dobrym przykładem ukazującym jak duże znaczenie ma to podejście jest ogromny dziś portal Wikipedii 11, która dla wielu internautów szukających określonych informacji stanowi zdecydowanie najlepsze, często jedyne źródło wiedzy. Tymczasem Wikipedia jest serwisem o charakterze otwartym (open project), w którym każdy użytkownik może być potencjalnym autorem treści. Aby przekonać się, jak często jest to projekt o wątpliwych naukowo informacjach, można wykonać proste doświadczenie. Wystarczy bowiem znaleźć kilka popularnych haseł, następnie skopiować je i w części, bądź też w całości, wkleić do okna wyszukiwarki Google. W wielu przypadkach okaże się, iż otrzymamy w rankingu stron dziesiątki dokumentów z tą samą treścią. Pytanie, jakie narzuca się każdemu, kto ocenia takie witryny brzmi: kto dokonał plagiatu?, czy ktoś skopiował informacje z Wikipedii 12, czy też odwrotnie, jakiś bliżej nieznany autor wyciął fragment witryny, a następnie wkleił go do Encyklopedii?. Wyznacznikami tego podejścia mogą być następujące czynniki: badanie witryny pod kątem autorów poszczególnych artykułów, haseł itp., dokładne noty bibliograficzne strony bądź też całego serwisu, przypisy, itp. To, co w postaci rozmaitych materiałów funkcjonuje w WWW, zależy również od syntaktyki czyli odpowiednio dobranej technologii. Syntaktyka to nie tylko specyfika samej sieci, to także analiza współdziałania określonych elementów dokumentu skryptowego (HTML, XHTML, DHTML), takich jak odnośniki, nagłówki, metatagi, wewnętrzne arkusze stylów, itp. Każda interpretacja powinna nie tylko uwzględniać zapis, który w postaci strony internetowej widzimy na ekranie monitora, lecz również to wszystko, co znajduje się w kodzie skryptowym. Witryna internetowa jest zaledwie obrazem wygenerowanym przez przeglądarkę, właściwa treść znajduje się w tym, co jest przetwarzane, czyli w źródle strony (dokumencie skryptowym) 13. Zależność ta odpowiada terminowi modularności, jako jednemu z podstawowych kryteriów przekazu cyfrowego, wprowadzonemu przez Lva 8 / J. Duke, Zostań inżynierem SEO, Internet 2007, nr 2, ss / Por. S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, tłum. M. Samodulski, Gliwice / Por. J. Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, tłum. A. Bulandra, Gliwice 2003; A. Phyo, Web Design. Projektowanie atrakcyjnych stron WWW, tłum. M. Binkowski, Gliwice / Wszystkie serwisy, witryny i strony internetowe, zacytowane w niniejszej dysertacji, zostały odwiedzone między 1 listopada 2006 a 31 marca 2007 roku. 12 / Por. M. Zimnicki, Plagiat, czyli cienka czerwona linia pomiędzy cytowaniem a przestępstwem, Internet 2006, nr 12, ss

4 Manovicha w Języku nowych mediów 14. Termin ten zakłada, że przy łączeniu się zarówno samych mediów, jak i elementów je tworzących, wszystkie one zachowują swą niezależność, przede wszystkim w kontekście funkcjonalności i przeznaczenia. Zależności między zapytaniami użytkowników a znaczeniami w indeksach wyszukiwarek internetowych Z perspektywy wyszukiwarek internetowych wszystkie zaindeksowane przez roboty serwisy zawierające najmniejsze nawet odniesienia do treści mitycznych, stanowią zbiór dziesiątek milionów słów (haseł) przechowywanych w bazach tychże narzędzi 15. Słowa te nie niosą za sobą żadnego znaczenia, żadnej treści. W procesie interakcji między użytkownikiem wpisującym do interfejsu frazę a elementami zapisanymi przez aplikacje wyszukiwarki powstają jedynie określone zależności semantyczne. Mamy zatem do czynienia z procesem, który polega na dynamicznym i nieustannym tworzeniu pozornych znaczeń. Proces ten rozpoczyna się w momencie, w którym interanuta definiuje szukane przez siebie informacje za pomocą ciągu znaków, a następnie umieszcza je w oknie programu. Związki semantyczne kształtują się w zależności od systemu wyszukiwania 16. W tzw. modelu prostym w wyniku zestawienia zapytania z hasłami indeksowymi, zostaje znaleziony zestaw dokumentów będących odpowiedzią na wpis użytkownika (Ilustr. nr 1). Przed prezentacją dokumenty te są sortowane i klasyfikowane zgodnie z algorytmami rankingowymi (zgodności, popularności, oceny użytkowników i ekspertów, opłaty) 17. W modelu złożonym dla każdej grupy danych stanowiących zaindeksowane strony WWW, narzędzia wyszukiwarki bądź też autorzy witryn tworzą tzw. metadane, czyli informacje 14 / L. Manovich, Język nowych mediów, tłum P. Cypryański, Warszawa 2006, ss / Wyszukiwarkę internetową definiuję jako program komputerowy przeznaczony do gromadzenia, indeksowania i udostępniania informacji w postaci adresów URL ułożonych w ranking. Za wyszukiwanie materiałów odpowiedzialny jest program-robot zwany pająkiem (spider) lub pełzakiem (crawler). Indeksowaniem zajmują się indeksery, zaś udostępnianiem witryn WWW interfejsy. Biorąc pod uwagę uproszczony model wyszukiwarki, narzędzia te składają się z pająka, indeksu oraz interfejsu. Tylko ostania z jej części jest bezpośrednio udostępniania użytkownikom. Por. K. Bibliński, Szukajcie a znajdziecie, PC World Komputer 2006, nr 4, s ; Hiperprzeszukiwanie sieci, red. J. M. Kleinberg, tłum. A. Bartnik, Świat Nauki 1999, nr 8, ss ; P. Wimmer, Moje miejsce na ziemi, PC World Komputer 2006, nr 12, ss ; M. Nowak, W pajęczynie i w całej reszcie, Chip 2004, nr 11, s ; K. Gienas, Nowa era szukania, Chip 2004, nr 3, ss / Kiedy spider znajdzie określone przez użytkownika informacje, analizuje ich adres internetowy (URL), a następnie prosi serwer o ich przesłanie. Serwer wysyła strony pająkowi, który spisuje i indeksuje wszystkie słowa i wyrażenia. Na podstawie zawartości oraz innych czynników obliczana jest waga każdej witryny dla określonych słów i wyrażeń kluczowych. Uzyskany rezultat trafia do bazy. Znajdujący się w niej spis stron jest regularnie aktualizowany, w zależności od wyszukiwarki zwykle co 4 6 tygodni. Zarówno praca robotów, jak i sposób klasyfikowania i oceniania informacji dokonuje się za pomocą rozmaitych algorytmów, które stanowią tajemnicę firmy. Por. S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, op. cit., s / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji, op. cit., s. 163.

5 zapisane w postaci rekordów wyjaśniające czego dana strona może dotyczyć. Zapytanie jest w pierwszej kolejności zestawiane z rekordami metadanych, następnie z elementami witryn odnoszących się do tychże rekordów. W ten sposób powstaje zestaw dokumentów, które w odróżnieniu od poprzedniego modelu są bardziej precyzyjne i dokładne, nie opierają się bowiem tylko na prostym porównaniu. Zestawienie następuje tu za pośrednictwem równoważności, hierarchii bądź też skojarzenia (Ilustr. nr 2) 18 W badaniu zależności semantycznych w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych podstawowe znaczenie mają sposoby organizowania informacji opisujących poszczególne elementy witryn WWW, takie jak metadane, słowniki kontrolowane i tezaurusy, a także relacje jakie zachodzą między powyższymi modelami a wpisami użytkowników. Metadane Metadane są w ogólnym znaczeniu informacjami stosowanymi do opisywania dokumentów, stron, obrazów, oprogramowania, plików audio i wideo oraz innych obiektów, dzięki czemu nawigacja między tymi elementami, ich wyszukiwanie i pozyskiwanie stają się łatwiejsze 19. Przykładem metadanych, w kontekście witryn internetowych, są tzw. metatagi dane służące do odpowiedniego formatowania stron WWW przez przeglądarki internetowe (np. system kodowania znaków) oraz do przekazywania informacji robotom narzędzi wyszukiwawczych 20. W tym ostatnim przypadku powszechnie używa się opisu strony (tag description) oraz słów kluczowych (tag keywords). Autorzy przykładowej witryny Greek Mythology Link zastosowali następujące parametry metadanych dla strony głównej (indeksowej) 21 : <META name="description" content="the Greek Mythology Link is a new collection of the Greek myths written on line by Carlos Parada."> <META NAME="keywords" CONTENT="achilles, aeolus, ancient, aphrodite, apollo, ares, artemis, athena, atlas, cerberus, chaos, characters, creation, demeter, dictionary, dionysus, eros, fates, genealogy, god, goddess, gods, greek, grekisk, hades, helen, hephaestus, hera, hercules, hermes, homer, icarus, iliad, images, jason, justice, king, map, maps, medusa, mitolog a, monsters, myth, mythical, mythology, mythologie, myths, myths, mytologi, odysseus, odyssey, olympus, orpheus, pan, pandora, parada, paris, pegasus, persephone, perseus, pics, pictures, poseidon, psyche, roman, rome, sea, sirens, stories, trojan, troy, underworld, uranus, venus, war, zeus"> 18 / Ibidem. 19 / Ibidem, s Por. K. Antosiewicz, Informacje o informacji o informacji..., Magazyn Internetowy WWW 2002, nr 12, ss ; M. Nahotko, Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu, Kraków / B. Pfaffenberger, S. M. Schafer, C. White, B. Karow, HTML, XHTML i CSS. Biblia, op. cit., ss /

6 W przytoczonym przykładzie metadanymi są słowa wyróżnione pogrubieniem 22. Dzięki nim baza wyszukiwarki, oprócz zaindeksowania niemal wszystkich elementów serwisu, otrzymuje dodatkowe rekordy pozwalające na bardziej precyzyjne zdefiniowanie znaczenia, a także stworzenie rankingu w momencie, w którym użytkownik wpisze frazę związaną z grecko- -rzymską mitologią. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż informacje zapisane w metatagach są niewidoczne na stronie internetowej, stanowią domenę dokumentu HTML, którego przetworzeniem zajmują się odpowiednie aplikacje wyszukiwarki. Ilustr. nr 1 Model prosty związków semantycznych między elementami baz wyszukiwarek internetowych a wpisami użytkowników Słowniki kontrolowane Najważniejszym systemem budowania pozornych znaczeń w procesie użytkownik-indeks wyszukiwarki są słowniki kontrolowane listy wyrażeń równoznacznych lub preferowanych. Wyrażenie równoznaczne reprezentowane są w postaci pierścieni synonimów, natomiast wyrażenia preferowane w postaci pliku autoryzowanego. Określając relacje między wyrażeniami, mamy do czynienia ze schematami klasyfikacyjnymi, tworząc zaś modele 22 / Wszystkie przykłady funkcjonowania określonych relacji między wyszukiwarkami internetowymi a wpisami użytkowników zostały opracowane dla słowa aeneas.

7 zależności oparte na skojarzeniach z tezaurusami 23. Słowniki kontrolowane składają się zatem z czterech sposobów definiowania treści: pierścienia synonimów, pliku autoryzowanego, schematu klasyfikacyjnego i tezaurusa; od systemu najprostszego po najbardziej złożony. Ilustr. nr 2 Model złożony związków semantycznych między elementami baz wyszukiwarek internetowych a wpisami użytkowników Pierścień synonimów łączy zestawy słów, które dla celów pobierania informacji uznaje się za równoważne. Model ten przyczynia się do zwiększenia współczynnika precyzji kosztem współczynnika odpowiedzi w procesie znajdowania danych pasujących do zapytania 24. Jest to postępowanie analogiczne do zachowania użytkownika, który, chcąc lepiej określić szukane przez siebie strony, posługuje się pytaniami bardziej złożonymi, wykorzystując do tego celu np. operatory logiczne lub arytmetyczne wyszukiwarki. Istnieją narzędzia pozwalające określić stosowane przez autorów witryn pierścienie synonimów dla najczęściej używanych zapytań. Narzędzia te to przede wszystkim aplikacje Overture Yahoo! Company oraz Google AdWords 25. Overture pozwala zbadać frazy, których szukają użytkownicy. Wpisując do interfejsu słowo aeneas ), otrzymujemy listę najpopularniejszych wyrażeń kluczowych zawierających 23 / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji, op. cit., ss / Ibidem, s /

8 podane słowo (Ilustr. nr 3). Z wyników zaprezentowanych przez Overture możemy dowiedzieć się, iż powyższy termin został wpisany do wyszukiwarki w lutym 2007 roku blisko 1200 razy, najczęściej w połączeniu z takimi hasłami, jak: dido (697 razy) i purcell dido (563 razy). Projektanci witryn korzystają z tych informacji w celu poprawienia widoczności swojego serwisu analizując najczęstsze słowa i frazy dla danego tematu, tworzą listy synonimów i umieszczają je np., w metatagach. Ilustr. nr 3 Lista najpopularniejszych słów i fraz w mechanizmie wyszukiwarki Overture Yahoo! Company dla terminu aeneas Program Google AdWords jest w porównaniu z Overture bardziej rozbudowany. Wprowadzając słowo aeneas, dysponujemy kilkunastoma wariantami wykorzystania wyników (Ilustr. nr 4). Sortując je według trafności, możemy stworzyć następujący pierścień synonimów: aeneas, aeneas vergil, aeneas aeneid, aeneas translation, aeneas troy, aeneas dido, aeneas underworld, aeneas odysseus, aeneas roman, itd. Po przeanalizowaniu średniej liczby trafień, możemy odrzucić frazy, które są rzadko stosowane, np. aeneas roman i aeneas translation, dodać zaś te, które są niezwykle często wykorzystywane przez internatów, ale nie zawierają słowa aeneas, np. greek mythology, king arthur, greek god, itd. Każdy z elementów kluczowych może być opisany za pomocą trendów intensywności wyszukiwania (luty 2006 styczeń 2007). Obok ścisłych słów kluczowych program podaje

9 również tzw. dodatkowe słowa kluczowe, których klasyfikacja jest analogiczna do powyższych. Istnieje również możliwość hierarchizowania wyników poprzez odpowiednie dopasowywanie: przybliżone, do wyrażenia, ścisłe lub wykluczające. Ilustr. nr 4 Pierścienie synonimów w programie Google AdWords dla słowa aeneas Tezaurusy Najbardziej rozbudowanym systemem nadawania znaczeń wśród wszystkich rodzajów słowników kontrolowanych są tezaurusy semantyczna sieć pojęć łączące słowa ze swoimi synonimami, homonimami, antonimami i szerszym lub węższym zbiorem określeń pokrewnych. Rosenfelfd i Morville definiują tezaurus jako słownik kontrolowany, w którym równoważność oraz hierarchiczne i skojarzeniowe zależności są identyfikowane w celu poprawienia pozyskiwania informacji / L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji, op. cit., ss

10 Świat tezaurusów oparty jest o język techniczny opisujący podstawowe pojęcia oraz występujące między nimi zależności. Większość pojęć można sprowadzić do następujących kategorii: a) Preferred Term (PT) termin preferowany (termin akceptowany, nagłówek tematyczny, deskryptor). Wszystkie zależności semantyczne definiowane są względem terminu preferowanego; b) Variant Term (VT) termin zastępczy (hasło, termin niepreferowany); równoważny z synonimem (dość luźnym) terminu preferowanego; c) Broader Term (BT) termin szerszy. Poprzednik terminu preferowanego znajdujący się w hierarchii o jeden stopień wyżej; d) Narrower Term (NT) termin węższy. Następnik terminu preferowanego znajdujący się w hierarchii o jeden stopień niżej; e) Use (U) użyj. Forma składniowa wykorzystywana jako narzędzie zarówno dla tworzących indeksy, jak i ich użytkowników: termin zastępczy użyj termin preferowany; f) Used For (UF) zamiast (użyty zamiast, użyty dla). Wskazuje na zależność odwrotną: termin preferowany zamiast termin zastępczy. Stosowany w celu pokazania całej listy terminów zastępczych (wariantów) terminu preferowanego; g) Scope Note (SN) opis zakresu. Specyficzny element definicji określający termin preferowany. Stosowany do świadomego zawężenia terminu w celu usunięcia dwuznaczności 27. Z językiem technicznym tezaurusów ściśle są związane zależności semantyczne: równoważności, hierarchiczna, skojarzeniowa. Pierwsza z nich łączy terminy preferowane z terminami zastępczymi (równoważnymi, równoznacznymi). Brane są pod uwagę synonimy, prawie synonimy, akronimy, skróty, warianty leksykalne i często popełniane pomyłki pisowni 28. Jeżeli w wyszukiwarce Google zamiast przykładowego słowa aeneas użyjemy np. aeneaas system podpowie nam w następujący sposób: Czy chodziło Ci o aeneas?. Zależność hierarchiczna dzieli przestrzeń informacyjną na kategorie i podkategorie, łącząc pojęcie szersze i węższe według systemu poprzednik- -następnik. Istnieją trzy typy zależności hierarchicznych (A Narrower Term B): a) rodzajowa gatunek A jest członkiem gromady B, b) część całości B jest częścią A, 27 / Ibidem, s / Ibidem, s. 229.

11 c) przykład B jest przykładem A 29. Zależność skojarzeniowa to silnie tkwiące w świadomości związki semantyczne, których nie można uznać ani za równoważne ani za hierarchiczne, np. aeneas Related Term roman mythology 30. Zależności te są procesem niezwykle subiektywnym i co należy podkreślić zależą one od panujących w cyberprzestrzeni mód i marketingu. Ilustr. nr 5 Tezaurus wyszukiwarki Ask Jeeves dla słowa aeneas Dobrym przykładem funkcjonowania tezaurusa jest ranking stron amerykańskiej wyszukiwarki Ask Jeeves (Ilustr. nr 5). Korzysta ona z następujących udogodnień: Narrow Your Search, Expand Your Search, Related Names. Kategorie te odpowiadają kolejno: terminowi węższemu (Narrower Term zależność hierarchiczna), terminowi szerszemu (Broader Term zależność hierarchiczna) i terminowi spokrewnionemu (Related Term zależność skojarzeniowa). Dla słowa Aeneas jako terminu preferowanego tezaurus wyszukiwarki Ask Jeeves przedstawiłem na poniższym schemacie (Ilustr. nr 6): 29 / Ibidem, s / Ibidem, s. 231.

12 Ilustr. nr 6 Rozbudowany schemat tezaurusa wyszukiwarki Ask Jeeves dla terminu preferowanego aeneas Przyszłość wirtualnych znaczeń Czy przeciętny użytkownik Internetu ma szansę na to, aby w niedalekiej przyszłości wpisywane przez niego słowa i frazy niosły za sobą rzeczywiste znaczenia? Odpowiedzią na to pytanie może być koncepcja opracowana przez World Wide Web Consortium 31, a dotycząca tzw. sieci semantycznej, która wsparta sztuczną inteligencją ma zastąpić dotychczasowy WWW. Z ilustracji do artykułu Tima Bernersa-Lee, Jamesa Hendlera i Ori Lessili pt. Sieć semantyczna, wyłania się następujący obraz: oto ekran monitora z binarnym systemem zer i jedynek, w które wpisuje się proste stwierdzenie I know, what you mean... (Ilustr. nr 7) 32. Ilustr. nr 7 Ilustracja otwierająca artykuł Tima Bernersa-Lee, Jamesa Hendlera i Ori Lessili, pt. Sieć semantyczna 31 / 32 / T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila, Sieć semantyczna, tłum. A. Bartnik, Świat Nauki 2001, nr 7, ss

13 Autorzy Sieci semantycznej podzielili zasoby internetowe na informacje zrozumiałe dla ludzi oraz te, które są przetwarzane przez programy komputerowe 33. W ten sposób mamy do czynienia z dwoma podstawowymi pojęciami: rozumieniem aspektem semantycznym i przetwarzaniem aspektem syntaktycznym. Naukowcom pracującym nad nowym obliczem WWW przyświeca zatem idea stworzenia odpowiedniego oprogramowania, za pomocą którego możliwym stanie się fakt, iż komputery nie tylko będą rozumiały to, co przetwarzają, lecz także będą potrafiły interpretować zdobyte informacje i wymieniać z innymi komputerami w celu pogłębiania, własnej cyfrowej wiedzy. Jednak aby tego dokonać musi się zmienić nie tylko przekaz, lecz także zasoby samego systemu. I w ten sposób dochodzimy do punktu, w którym należy uzupełnić technologię połączyć syntaktykę z semantyką. Aby dzisiejsza sieć komputerowa stała się siecią semantyczną, nieodzowne staje się współdziałanie ludzi humanistyki w zakresie reprezentacji wiedzy z uczonymi, którzy tworzą programy do zapisywania owej wiedzy w postaci cyfrowej. 33 / Ibidem, s. 42.

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4. 2. Optymalizacja struktury adresów URL... 5. 2.1. Wstęp... 5. 2.2. Unikalność adresów URL (duplicate content)... 5

1. Wstęp... 4. 2. Optymalizacja struktury adresów URL... 5. 2.1. Wstęp... 5. 2.2. Unikalność adresów URL (duplicate content)... 5 METODY I NARZĘDZIA PROWADZENIA ANALIZY SEO 1. Wstęp... 4 2. Optymalizacja struktury adresów URL... 5 2.1. Wstęp... 5 2.2. Unikalność adresów URL (duplicate content)... 5 2.3. Zawartość słów kluczowych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r.

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r. Content marketing Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Geneza powstania i trudne początki... 4 1.1 Początki content marketing marketingu treści... 4 1.2 Handlowcy a marketing

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15 Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2605-2 Tytu³ orygina³u: Search Engine

Bardziej szczegółowo

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Aleksander Pohl Kierunek: Informatyka Nr

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo