Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A."

Transkrypt

1 Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje dotyczą: Zmiany zapisów cenowych w całej Taryfie prowizji i opłat. Zmiana polega na pominięciu cyfr po przecinku np.,0 zmieniono na zł. W przypadku niepełnych kwot np., zmieniono na, zł. Zmiany sposobu zapisu w przypadku podziału kanałowego (Internet, AST, Konsultant, Placówka mbanku) w całej Taryfie prowizji i opłat. - dotychczasowy przykładowy sposób zapisu: Internet, AST Konsultant Ekspert. Otwarcie i prowadzenie 0,0. Przelewy w złotych polskich Placówka mbanku a) dokonanie przelewu wewnętrznego 0,0,0,0 b) dokonanie przelewu zewnętrznego 0,0,0 8,0 - wprowadzony przykładowy sposób zapisu:. Otwarcie i prowadzenie. Przelewy w złotych polskich a) dokonanie przelewu wewnętrznego b) dokonanie przelewu zewnętrznego Internet, AST Konsultant Placówka mbanku Internet, AST Konsultant Placówka mbanku zł zł zł 8 zł Zmiany nazwy I rozdziału z I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe na I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze. Usunięcia rozdziału VIII. Karty Debetowe. Zapisy dotyczące kart debetowych zostały przeniesione do części dotyczącej rachunków, do których można zamówić daną kartę. Wprowadzenia do oferty nowego rachunku ekonto m: - W części I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze;. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich. - dodane zapisy:

2 ekonto m (ceny zależne od wieku). Otwarcie. Prowadzenie (opłata miesięczna) 0 lat lata Powyżej roku życia zł/. Likwidacja rachunku. Przelewy w złotych polskich a) dokonanie przelewu wewnętrznego b) dokonanie przelewu zewnętrznego c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego Internet, AST Konsultant zł Placówka mbanku Internet, AST Konsultant zł Placówka mbanku Internet, AST Konsultant zł Placówka mbanku 8 zł d) dokonanie Internet, AST przelewu do Konsultant ZUS/ urzędu zł skarbowego/inne go organu Placówka mbanku podatkowego e) dokonanie przelewu ekspresowego h) dokonanie przelewu SORBNET Internet, AST zł zł zł Konsultant Placówka mbanku Internet, AST zł zł zł Konsultant 7 zł 7 zł 7 zł Placówka mbanku. Przelewy w walucie obcej (Internet, AST Konsultant mlinii,, placówka mbanku) a) dokonanie przelewu SWIFT 0,% kwoty przelewu, min., max. 0 b) dokonanie przelewu SEPA,0 c) dokonanie przelewu walutowego 0,% kwoty przelewu, min., max. 0 d) przyjęcie przelewu SEPA e) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT f) zwrot za granicę niepodjętej 0,% kwoty przelewu, min., max. kwoty przelewu SWIFT g) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny bank z tytułu Równowartość kosztów naliczonych przez inny bank podania błędnych danych h) zryczałtowana opłata zł telekomunikacyjna w obrocie SWIFT 6. Polecenie zapłaty (Internet, AST Konsultant mlinii,, placówka mbanku) a) utworzenie polecenia zapłaty b) aktualizacja polecenia zapłaty c) przelew w ramach polecenia zapłaty d) odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty e) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty zł Internet, AST

3 f) odwołanie Konsultant pojedynczego zł zł zł polecenia zapłaty Placówka mbanku zł zł zł 7. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta pisemnego potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy e) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta pisemnej historii wykonywanych operacji na rachunku 8. Zlecenia stałe (Internet, AST Konsultant mlinii,, placówka mbanku) a) zdefiniowanie zlecenia stałego b) aktualizacja zlecenia stałego c) odwołanie zlecenia stałego d) realizacja zlecenia stałego 9. Transakcje BLIK 0. Inne czynności a) zmiana rachunku z opłatą wyższą za prowadzenie na rachunek z opłatą niższą b) miesięczna opłata za usługę Wypłaty ze wszystkich bankomatów c) miesięczna opłata za korzystanie z usługi invoobill. Obsługa gotówkowa w placówce mbanku zł a) wpłata gotówkowa do b) wpłata gotówkowa powyżej c) wypłata gotówkowa nieawizowana do 0 00 d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 0 00 e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 0 00 do zł f) wypłata gotówkowa awizowana gotówkowa powyżej 0 00 g) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej 0,% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie mniej niż w wyznaczonym dniu AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Opłata za rachunek ekonto z taryfą plus wynosi 0,0 jeśli suma wpływów na rachunek ekonto z taryfą plus i/lub emax wynosi min. 00 (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona), w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, zostanie pobrana opłata zł. Opłata za rachunki: ekonto z taryfą standard, wynosi Opłata za rachunek ekonto m powyżej roku życia wynosi jeśli suma wpływów na rachunek ekonto dla mi/lub emax wynosi min. 00 (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona), w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, zostanie pobrana opłata zł. Opłata za rachunek mkonto Aquarius wynosi 0,0 jeśli suma wpływów na rachunek mkonto i/lub emax wynosi min. 00 lub suma aktywów Klienta w Banku wynosi min lub suma obrotów na emakler wynosi min (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona). Opłata za rachunek mkonto Aquarius Intensive wynosi jeśli suma wpływów na rachunek mkonto i/lub emax wynosi min lub suma aktywów Klienta w Banku wynosi min lub suma obrotów na emakler wynosi min (badane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, kiedy opłata zostanie naliczona). W przypadku posiadania Usługi Pakiet Rodzinny warunek zwolnienia z opłaty za rachunek mkonto Aquarius oraz mkonto Aquarius Intensive weryfikowany jest na podstawie sumy wpływów, sumy wielkości aktywów lub sumy obrotów wszystkich pełnoletnich Użytkowników Pakietu. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny ( w tym przelew realizowany n/d

4 wyłącznie za pośrednictwem Internetu- przelew na numer telefonu lub przelew na profil facebookowy), inny niż przelewy wskazane w podpunktach d-f, w punkcie. Opłaty nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mbanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. 6 Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. - W części Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze został wprowadzony nowy rozdział:. Debetowe karty płatnicze do rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich; a) Visa paywave/ MasterCard PayPass / Visa Tymczasowa / Visa Me 7 - dodane zapisy: ekonto m (ceny zależne od wieku). Opłata za wydanie lub odnowienie karty do pierwszego / drugiego i kolejnych rachunków typu ekonto. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, rozliczonych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie minimum: 0 lat lata Powyżej roku życia zł zł. Opłata za zastrzeżenie karty n/d transakcji transakcji. Opłata za wydanie duplikatu 6 zł. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mbanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski 7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski: a) dla Klientów niekorzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów b) dla Klientów korzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów 8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych: a) dla Klientów niekorzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów b) dla Klientów korzystających z usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów 9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 0. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach. Miesięczna opłata za Pakiet Bezpieczna Karta (ubezpieczenie dobrowolne) n/d n/d n/d %, min. %, min. 9, zł 9, zł 9, zł zł zł,. Opłata za zmianę PIN zł. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 6. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta Eksperta

5 7. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/MasterCard cash back) Dla kart Visa: przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych kartami mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości,9% od wartości transakcji. Dla kart MasterCard: w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. Lista bankomatów Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostępna jest na stronach internetowych mbanku oraz u Konsultantów Ekspertów. Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda. Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) odrębnie, wskazanych na wstępie transakcji bezgotówkowych. Transakcje dokonane kartą debetową, wydaną do rachunku walutowego, są przeliczane na PLN według kursu NBP z ostatniego, roboczego dnia miesiąca (ostatnia publikacja kursów NBP w danym miesiącu). Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa, mtransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty. 6 Nie dotyczy karty Visa Tymczasowa. 7 Karta Visa Me jest wydawana tylko i wyłącznie do rachunku ekonto m. - W części Kredyt Odnawialny - dodany zapis: X. Kredyt Odnawialny ekonto m. Prowizja za udzielenie kredytu,% % kwoty kredytu, min. 6. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu,% - % kwoty podwyższenia. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres,% kwoty odnowienia, min. 6. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres % nie mniej niż. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny 7 zł 6. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej sporządzenia aneksu 8. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego dla Kredytobiorców mbanku 0,% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. SA (ubezpieczenie opcjonalne) 0,98 zł) (obowiązuje dla wniosków złożonych od r.) W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. Zmiany zapisów w części II. Rachunki oszczędnościowe;. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie- msaver - obecny zapis:. Rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie- msaver Internet, AST Konsultant Ekspert. Otwarcie i prowadzenie 0,0. Przelewy w złotych polskich a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego przelewu wewnętrznego w danym miesiącu kalendarzowym Placówka mbanku 0,0,0,0,0,0 8,0

6 c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego przelewu zewnętrznego w danym miesiącu kalendarzowym d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. 0,0 0,0,0 8,0 0,0,0 0,0 0,0 - wprowadzane zapisy: (ceny zależne od wieku) Powyżej roku 8 lata życia. Otwarcie i prowadzenie. Przelewy w złotych polskich a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego przelewu wewnętrznego w danym miesiącu kalendarzowym Internet, AST Konsultant Ekspert zł Placówka mbanku zł Internet, AST 0, zł zł Konsultant Ekspert c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego przelewu zewnętrznego w danym miesiącu kalendarzowym d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego. Wyciągi 0, zł zł Placówka mbanku 0, zł 8 zł 0, zł Internet, AST Konsultant Ekspert zł zł Placówka mbanku 8 zł 8 zł a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w zł formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Obowiązuje dla umów zawartych od r. Dla umów zawartych do r. obowiązują opłaty z kolumny Powyżej roku życia. Połączone zostały tabele dotyczące kart debetowych: MasterCard Gold PayPass TM, ekarta, MasterCard Debit Naklejka: - poprzednie zapisy:. MasterCard Gold PayPass TM ekonto/ekonto z taryfą standard/ ekonto z taryfą plus / ekonto z darmowymi bankomatami/ ekonto mkonto Multi mkonto Aquarius mkonto Aquarius Intensive

7 dla młodych / ekonto mobilne/ ekonto mobilne plus. Opłata za wydanie lub odnowienie karty 0,0. Miesięczna opłata za posiadanie karty głównej /dodatkowej. Opłata za zastrzeżenie karty 0,0. Opłata za wydanie duplikatu 0,0. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 0,0 6. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 8. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą 0. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach. Miesięczna opłata za Pakiet Bezpieczna Karta (ubezpieczenie dobrowolne) 9,9/, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,0,9. Opłata za zmianę PIN,0. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta Eksperta. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard cash back) 0,0 0,0 0,0 6. Awaryjna wypłata gotówki 7 USD 7. Wydanie karty zastępczej 0 USD Opłata jest zwracana do 0go dnia roboczego następnego m-ca, jeśli Klient dokona transakcji bezgotówkowych na kwotę 00 w miesiącu. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta. Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mbank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 7. ekarta. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej. Opłata za pierwszy rok posiadania karty głównej/dodatkowej. Opłata za kolejny rok posiadania karty głównej/dodatkowej. Opłata za zmianę limitu karty przez Konsultanta Eksperta.Opłata za ustalenie tymczasowego limitu karty przez Konsultanta Eksperta ekonto/ ekonto z taryfą standard / ekonto z taryfą plus / ekonto z darmowymi bankomatami/ ekonto dla młodych/ ekonto mobilne/ ekonto mobilne plus mkonto Multi mkonto Aquarius mkonto Aquarius Intensive,0 0,0 0,0,0 0,0,0,0 6. Opłata za zastrzeżenie karty 0,0 7. Opłata za załadowanie/rozładowanie karty przez Konsultanta Eksperta 8. Prowizja od transakcji bezgotówkowych,0 0,0 9. Opłata za wydanie duplikatu,0 0,0

8 W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do % wartości transakcji. 8. MasterCard Debit Naklejka izzykonto /ekonto / ekonto z taryfą standard / ekonto z taryfą plus / ekonto dla młodych /ekonto z darmowymi bankomatami/ ekonto mobilne / ekonto mobilne plus/ mkonto Multi mkonto Aquarius/mKonto Aquarius Intensive. Opłata za wydanie karty 0,0 0,0. Miesięczna opłata za posiadanie karty 0,0 0,0. Opłata za zastrzeżenie karty 0,0 0,0. Opłata za duplikat karty n/d n/d. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 0,0 0,0 6. Miesięczna opłata za Pakiet Bezpieczna Karta (ubezpieczenie dobrowolne),9,9 7. Opłata za zmianę PIN,0,0 8. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego 0,0 0,0 limitu autoryzacyjnego 8. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta 0,0 0,0 Eksperta W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta. - wprowadzone zapisy: c) MasterCard Gold PayPass TM, ekarta 8, MasterCard Debit Naklejka wydawane do wszystkich rachunków MasterCard Gold Paypass ekarta MasterCard Debit Naklejka. Opłata za wydanie lub odnowienie karty n/d. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej (obowiązuje do n/d zł 7 n/d. Opłata za wydanie karty (obowiązuje do n/d 7. Opłata za wydanie karty 7 (obowiązuje od r.) zł. Miesięczna opłata za posiadanie karty głównej, 7 /dodatkowej 7 9,9/, zł n/d. Miesięczna opłata za posiadanie karty n/d. Opłata za pierwszy rok posiadania karty głównej/dodatkowej. Opłata za kolejny rok posiadania karty głównej/dodatkowej n/d n/d n/d zł n/d. Opłata za zastrzeżenie karty 6. Opłata za wydanie duplikatu zł 7 n/d 7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 6 8. Prowizja od wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą n/d n/d

9 0. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych n/d. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków za granicą n/d. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach zł n/d. Miesięczna opłata za Pakiet Bezpieczna Karta (ubezpieczenie dobrowolne), n/d,. Opłata za zmianę PIN zł n/d zł. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 6. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta Eksperta 7. Opłata za zmianę limitu karty przez Konsultanta Eksperta 8. Opłata za ustalenie tymczasowego limitu karty przez Konsultanta Eksperta 9. Opłata za załadowanie/rozładowanie karty przez Konsultanta Eksperta 0. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (MasterCard cash back) n/d n/d n/d zł n/d n/d zł n/d n/d zł n/d n/d. Awaryjna wypłata gotówki 7 USD n/d. Wydanie karty zastępczej 0 USD n/d Opłata jest zwracana do 0go dnia roboczego następnego m-ca, jeśli Klient dokona transakcji bezgotówkowych na kwotę 00 w miesiącu. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. (obowiązuje do Dla kart MasterCard Gold Paypass i MasterCard Debit Naklejka: W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa lub PLN, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości % wartości transakcji. Dla ekarty: W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do % wartości transakcji. (obowiązuje od r.) Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda Zmiana niemożliwa do realizacji za pośrednictwem Eksperta. Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez mbank S.A. w dniu obciążenia Banku tą opłatą. 6 W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do % wartości transakcji. 7 Nie dotyczy posiadaczy rachunków mkonto Aquarius i mkonto Aquarius Intensive, opłata w tym wypadku. 8 Nie dotyczy rachunku ekonto m Przeniesienia do części wycofanej ze sprzedaży Rachunków: ekonto dla młodych i Izzy Konto wraz z kartami debetowymi przypisanymi do tych rachunków. Zmiana nazwy dla Izzy Konta na ekonto Izzy. Zmiany zapisów dotyczących Usługi Pakiet: - Przeniesienie z części: Produkty wycofane ze sprzedaży;. Usługa Pakiet dla produktów mbanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); a) Rachunek ekonto, do części Produkty wycofane ze sprzedaży;. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich; a) Rachunek ekontoizzy, ekonto, ekonto mobilne, ekonto mobilne plus, ekonto do Usługi pakiet dla produktów mbanku, mkonto Multi Comfort/Active, mkonto Aquarius Classic. - z części Produkty wycofane ze sprzedaży;. Usługa Pakiet dla produktów mbanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); b) Rachunek emax; i) Rachunek emax w PLN

10 - obecny zapis: Internet, AST Konsultant. Otwarcie i prowadzenie 0,0. Przelewy a) dokonanie przelewu wewnętrznego 0,0,0 b) dokonanie przelewu zewnętrznego 0,0,0 c) dokonanie przelewu ekspresowego,0 0,0 d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego 0,0,0 Placówka mbanku e) dokonanie przelewu SORBNET,0 7,0 9,0. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy. Inne czynności a) wpłata gotówkowa do ,0,0 0,0 0,0 9,0 b) wpłata gotówkowa powyżej ,0 c) wypłata gotówkowa nieawizowana do ,0 d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 0 00 n/d 9,0 e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej ,0 f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,0% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 0,0 AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach c i e, w punkcie. Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce mbanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. -wprowadzany zapis: b) Rachunki oszczędnościowe do Usługi Pakiet dla produktów mbanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach) i) Rachunek emax. Otwarcie i prowadzenie (obowiązuje do. Przelewy Internet, AST Konsultant a) dokonanie przelewu wewnętrznego zł b) dokonanie przelewu zewnętrznego zł c) dokonanie przelewu ekspresowego zł d) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego zł Placówka mbanku

11 e) dokonanie przelewu SORBNET (obowiązuje do. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy. Inne czynności a) wpłata gotówkowa do 0 00 (obowiązuje do b) wpłata gotówkowa powyżej 0 00 (obowiązuje do c) wypłata gotówkowa nieawizowana do 0 00 d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 0 00 e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 0 00 f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu zł 7 zł n/d zł 0,% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach c i e, w punkcie. Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce mbanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. (obowiązuje do Pozostałe opłaty i prowizje, takie jak dla rachunku emax z aktualnej oferty sprzedaży. (obowiązuje od r.) - z części Produkty wycofane ze sprzedaży;. Usługa Pakiet dla produktów mbanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); b) Rachunek emax; ii) Rachunek emax w walucie obcej - obecny zapis: ii) Rachunek emax w walucie obcej Internet, AST Konsultant. Otwarcie i prowadzenie 0,0. Przelewy a) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego b) dokonanie przelewu SWIFT 0,0,0 Placówka mbanku 0,% kwoty przelewu, min. 0,0, max. 00,0 c) dokonanie przelewu SEPA,0 d) dokonanie przelewu walutowego zewnętrznego 0,% kwoty przelewu, min. 0,0, max. 00,0 e) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego 0,0,0,0 f) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT 0,0 g) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT h) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny bank z tytułu podania błędnych danych 0,0% kwoty przelewu, min. 0,0, max. 0,0 Równowartość kosztów naliczonych przez inny bank i) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT,0. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 0,0

12 b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy. Inne czynności a) wpłata gotówkowa, 7,0 0,0 0,0 9,0 b) wypłata nieawizowana gotówkowa do 00 USD/EUR 9,0 c) wypłata awizowana gotówkowa powyżej 00 USD/EUR 9,0 d) wypłata nieawizowana gotówkowa 6 powyżej 00 USD/EUR n/d 9,0 e) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,0% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 0,0 AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mbank S.A. w dniu pobierania opłaty. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR. 6 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mbanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. 7 Opłata nie dotyczy wpłat na poczet spłaty raty kredytu hipotecznego lub samochodowego waloryzowanego kursem waluty USD/EUR. - wprowadzany zapis: ii) Rachunek emax w walucie obcej. Otwarcie i prowadzenie (obowiązuje do. Przelewy a) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego Internet, AST Konsultant zł Placówka mbanku b) dokonanie przelewu SWIFT 0,% kwoty przelewu, min., max. 0 c) dokonanie przelewu SEPA zł d) dokonanie przelewu walutowego zewnętrznego e) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego f) przyjęcie przelewu walutowego/przelewu SWIFT g) zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu SWIFT h) zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez inny bank z tytułu podania błędnych danych (obowiązuje do i) zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy. Inne czynności a) wpłata gotówkowa, 7 b) wypłata nieawizowana gotówkowa do 00 USD/EUR 0,% kwoty przelewu, min., max. 0 zł zł 0,0 0,% kwoty przelewu, min., max. Równowartość kosztów naliczonych przez inny bank n/d zł zł

13 c) wypłata awizowana gotówkowa powyżej 00 USD/EUR d) wypłata nieawizowana gotówkowa 6 powyżej 00 USD/EUR e) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Opłata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walutę rachunku według kursu kupna stosowanego przez mbank S.A. w dniu pobierania opłaty. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Funkcjonalność dostępna dla rachunku walutowego w USD i EUR. 6 Realizacja dyspozycji Klienta uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce mbanku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę awizowaną. (obowiązuje do 7 Opłata nie dotyczy wpłat na poczet spłaty raty kredytu hipotecznego lub samochodowego waloryzowanego kursem waluty USD/EUR. Pozostałe opłaty i prowizje, takie jak dla rachunku emax w walucie obcej z aktualnej oferty sprzedaży. (obowiązuje od r.) - z części Produkty wycofane ze sprzedaży;. Usługa Pakiet dla produktów mbanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); c) Rachunek emax plus - obecny zapis: c) Rachunek emax plus Internet, AST Konsultant. Otwarcie i prowadzenie 0,0. Przelewy a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu wewnętrznego c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu zewnętrznego d) dokonanie pierwszego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu ekspresowego e) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego Placówka mbanku 0,0,0,0 0,0 0,0 0,0,0 f) dokonanie przelewu SORBNET,0 7,0 9,0. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy. Inne czynności a) wpłata gotówkowa do 0 00 n/d 0,0,0 0,0 0,0 9,0 b) wpłata gotówkowa powyżej ,0 c) wypłata gotówkowa nieawizowana do ,0 d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej zł 9,0 e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej ,0 f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,0% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 0,0

14 AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Przelew inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie. Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. - wprowadzany zapis: c) Rachunek emax plus. Otwarcie i prowadzenie (obowiązuje do. Przelewy a) dokonanie pierwszego przelewu w danym miesiącu kalendarzowym, innego niż przelew ekspresowy b) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu wewnętrznego c) dokonanie drugiego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu zewnętrznego d) dokonanie pierwszego i każdego kolejnego w danym miesiącu kalendarzowym przelewu ekspresowego e) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego f) dokonanie przelewu SORBNET (obowiązuje do. Wyciągi a) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej (obowiązuje do b) sporządzenie i wysłanie cyklicznego wyciągu miesięcznego w formie papierowej (obowiązuje do c) samodzielne sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu (obowiązuje do d) samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy. Inne czynności a) wpłata gotówkowa do 0 00 (obowiązuje do b) wpłata gotówkowa powyżej 0 00 (obowiązuje do c) wypłata gotówkowa nieawizowana do 0 00 d) wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej zł e) wypłata gotówkowa awizowana powyżej 0 00 f) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu Internet, AST Konsultant Placówka mbanku zł zł zł zł 7 zł n/d zł 0,% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż AST Automatyczny Serwis Telefoniczny mlinii. Przelew inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez mbank S.A. Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny niż mbank S.A. Przelew zewnętrzny inny niż przelew na numer telefonu, przelew na profil facebookowy i przelewy wskazane w punktach d i f, w punkcie. (obowiązuje do Opłata nie obowiązuje w Placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w Placówkach, które nie posiadają wpłatomatu.

15 Pozostałe opłaty i prowizje, takie jak dla rachunku emax plus z aktualnej oferty sprzedaży. (obowiązuje od r.) - z części Produkty wycofane ze sprzedaży;. Usługa Pakiet dla produktów mbanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); d) Fundusze inwestycyjne - Supermarket Funduszy Inwestycyjnych - usuwany zapis: d) Fundusze inwestycyjne - Supermarket Funduszy Inwestycyjnych. Uruchomienie/świadczenie/zamknięcie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Internet 0,0 Konsulta nt Ekspert Pakiet: Intensive, Classic, Active 0,0 Placówka mbanku Classic, Active Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym + opłata funduszu 0,0 + opłata funduszu 0,0 + opłata funduszu. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia jednostek 0,0 uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Przyjęcie i przekazanie zlecenia konwersji jednostek 0,0 uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym w skali Zgodnie z Taryfą TFI roku 6. Ustanowienie/modyfikacja/wykonanie/usunięcie zlecenia 0,0 stałego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mbank za pośrednictwem placówek pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI. - z części Produkty wycofane ze sprzedaży;. Usługa Pakiet dla produktów mbanku (dla Klientów posiadających usługę produkty prowadzone będą na dotychczasowych warunkach); e) Karty debetowe dla posiadaczy usługi Pakiet, zapisy przeniesione do Produkty wycofane ze sprzedaży;. Debetowe karty płatnicze wycofane ze sprzedaży; m) Karty debetowe dla posiadaczy usługi Pakiet Zmiany zapisów w części: Produkty wycofane ze sprzedaży;. Debetowe karty płatnicze wycofane ze sprzedaży: b) Visa PayWave/MasterCard PayPass /Visa Tymczasowa - obecne zapisy: 9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą ekonto %, min. ekonto z darmowymi bankomatam i ekonto mobilne ekonto mobilne plus %, min. ekonto dla młodych - wprowadzane zapisy: 9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą ekonto %, min. ekonto z darmowymi bankomatam i ekonto mobilne ekonto mobilne plus %, min. ekonto dla młodych

16 9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą (obowiązuje od r.) %, min. %, min. %, min. k) MasterCard izzykarta PayPassTM wprowadzono: - zmianę nazwy Visa izzykarta na Visa Me oraz zmiany zapisów: - obecny zapis k) MasterCard izzykarta PayPassTM:. Opłata za wydanie duplikatu karty 8 zł - wprowadzony zapis k) MasterCard izzykarta PayPassTM,Visa Me: ekonto izzy. Opłata za wydanie duplikatu karty 8 zł / zł 6 6 Dotyczy karty Visa Me Powyższe zmiany obowiązują od r.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej S.A. Modyfikacje dotyczą: - Zmienny nazwy podrozdziałów: - Obecne zapisy: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 06.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 06.02.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 06.0.0 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.0.06 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...4. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 20.12.2013 r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. Rachunek ekonto Internet, IVR 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce (obowiązuje od 21.05.12)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce (obowiązuje od 21.05.12) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce (obowiązuje od 21.05.12) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: Osoby fizyczne... 4 I. Rachunek ekonto...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 03.04.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 03.04.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla osób fizycznych (obowiązuje od 03.04.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 02.10.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 02.10.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 0.0.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r.

obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r. Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r. UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. RACHUNEK ekonto Internet, IVR 1 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 10.07.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 10.07.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.07.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 4.09.2014 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 16.01.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 16.01.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 16.01.2015 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje dotyczą: - Zmiany zapisów, w części: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe;. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.06.0 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 r.

obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 r. Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 r. UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. RACHUNEK ekonto Internet, IVR 1 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05..05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 21.02.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje oprocentowania dotyczą: - Rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (izzykonto, ekonto,

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 08.0.06 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 0.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla klientów Private Banking

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla klientów Private Banking Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla klientów Private Banking uwzględniająca zmiany obowiązujące od 21 stycznia 2016 r. i 04 lutego 2016 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych k/toip/01/2014 1 PREMIUM Pakiet Depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku braku regularnych wpływów opłata miesięczna 1) 8 zł 16 zł

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 8. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane (wycofane z oferty Banku) 1. Użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

- Usunięcia zapisów dotyczących powiadomień SMS Abonament miesięczny dla sieci mbank mobile, w części Inne opłaty i prowizje:

- Usunięcia zapisów dotyczących powiadomień SMS Abonament miesięczny dla sieci mbank mobile, w części Inne opłaty i prowizje: Zmiany do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej S.A. Zmiany dotyczą: - Usunięcia zapisów dotyczących powiadomień SMS Abonament miesięczny dla sieci mbank mobile, w części Inne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo