FontLab Studio5 INSTRUKTAŻOWY POKAZ PROGRAMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FontLab Studio5 INSTRUKTAŻOWY POKAZ PROGRAMU"

Transkrypt

1 FontLab Studio INSTRUKTAŻOWY POKAZ PROGRAMU

2 Tworzenie nowego fontu i wybór kodowania Okno GLYPH podstawowe pojęcia i nawigacja Wybrane narzędzia edycji krzywej Prawidłowe rysowanie krzywych Panel Mertics Kerning Tworzenie ligatur OpenType features Action set Font Info Generowanie fontu Import krzywych z illustratora

3 Tworzenie nowego fontu i wybór kodowania Otwieramy nowego fonta. Docelowo naszym zadaniem jest stworzenie pliku w formacie OpenType PS, rozszerzenie tego pliku to font.otf. W tym celu klikamy na ikonkę Codepages. Determinuje to zawartość okna na lewo (patrz nr. ). Wybieramy kodowanie w zależności od rozpiętości znaków zawartych w foncie. Jeśli przewidujemy pokrycie polskich znaków diakrytycznych wybieramy tak jak zaznaczone Central European. Jeśli nie Western European (powyżej). Tu wybieramy tryb Name poniżej, w żółtych polach pojawiają się nazwy poszczególnych znaków. Poprzez podwójne kliknięcie na jeden ze znaków otwieramy okno GLYPH window służy ono do edycji poszczególnych znaków.

4 okno GLYPH podstawowe pojęcia i nawigacja ascender CAP heigh Prowadnice globalne umożliwiają naniesienie prowadnic dla całego alfabetu, tzn. będą one widoczne w każdym znaku czy to w literze a czy Z. Aby stworzyć taką prowadnicę należy wyciągnąć ją z linijki u góry okna, przytrzymując jednocześnie klawisz SHIFT na klawiaturze. Prowadnica globalna będzie miała kolor czerwony. x heigh Prowadnice normalne Będą widoczne tylko w oknie aktualnie edytowanym. Tak jak w przypadku prowadnic globalnych wyciągamy je z linijki, jednak już bez przytrzymywania klawisza SHIFT. Będą one miały kolor niebieski. baseline descender Poprzez naciśnięcie klawisza TAB na klawiaturze możemy włączyć / wyłączyć podgląd znaków fontu. Tu można się przemieszczać między poszczególnymi znakami-literami (również z klawiatury), bez potrzeby powracania do głównego okna fontu. NAWIGACJA w oknie GLYPH klawisze Z, X przybliżanie i oddalanie klawisz Space hand tool klawisz Tylda (~) przytrzymanie tego klawisza umożliwia podgląd znaku w czerni i bieli, bez prowadnic, widoku punktów etc. ascender wysokość wydłużeń górnych litery CAP heigh Wysokość dużych liter x heigh jak sama nazwa mówi wysokość litery x,...czyli wysokość liter minuskułowych baseline podstawa liter zawsze na 0 descender wysokość wydłużeń dolnych litery

5 Wybrane narzędzia edycji krzywej Paleta Transform *(Menu główne> >Countur>Transform) przydatne i często używane narzędzia przy pracy z obiektami: Free Transform, Flip Horizontal/Vertical, Merge Counturs. Edit tool służy do zaznaczania i przesuwania obiektów i punktów. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na punkt lub zaznaczoną krzywą uaktywnia się podręczne menu (patrz punkt.). Meter tool bardzo przydatne narzędzie pozwalające wymierzyć wybrane elementy. Drawing tak jak w większości programów graficznych umożliwia szybkie rysowanie kształtów w oparciu o krzywe Béziera. Podręczne menu dostępne poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Tutaj po zaznaczeniu odcinka krzywej lub jednego punktu możemy zmieniać jego właściwości: Convent > To curves / lines, bądź też rodzaj połączenia: Connection > Smooth / Sharp Zawartość menu zmienia się w zależności od wykonywanych czynności. *Program FontLab został zaprojektowany w sposób umożliwiający maksymalne dopasowanie interfejsu do potrzeb użytkownika. Jeśli nie ma któregoś z paneli na wierzchu, idź do odpowiedniego menu, po czym po prostu przeciągnij jego zawartość (chwytając za pasek umieszczony na górze) w dowolne miejsce.

6 Prawidłowe rysowanie krzywych Przy rysowaniu znaków należy przestrzegać kilku zasad, które to można sprowadzić do jednego słowa oszczędność. Punkty powinno się stawiać tylko w skrajnych najbardziej wysuniętych częściach litery, tak aby do maksimum ograniczyć ich ilość. Złą praktyką jest np. umieszczanie kilku punktów na jednej prostej. Przy rysowaniu obłych kształtów należy starać się by krzywe Béziera układały sie pod kątem prostym. Możemy to uzyskać poprzez przytrzymanie klawisza SHIFT w trakcie ich edycji. Rysowanie znaków w ten sposób pozwala na maksymalną kontrole ich kształtu. Konsekwencją niestosowania się do tych zasad jest zwiększenie się ciężaru wyeksportowanego fontu na dysku co w konsekwencji wydłuża jego przetwarzanie przez system operacyjny. Innym następstwem układania punktów gdzie popadnie jest pogorszenie się jakości wyświetlanych liter na ekranie monitora. Font Audit Bardzo przydatna funkcja alertująca nam o możliwych błędach w projekcie poprzez czerwone strzałki. Np. kiedy krzywa ustawiona jest prawie pionowo po kliknięciu na strzałkę otrzymamy komunikat: This vector isvery close to vertical but not exacly vertical. Funkcja ta pozwala nam naprawić te błędy automatycznie pojedynczo lub wszystkie na raz. Nie należy jednak ufać bezgranicznie programowi. Funkcje tą można włączyć/wyłączyć klikając na ikonę. DOBRZE ŹLE

7 Panel MERTICS Metrics Panel służy do regulowania właściwości wymiarów litery, takich jak spacing czy kerning, ale umożliwia również prosty podgląd. Spacing to nic innego jak ustalenie stałej szerokości pola litery. Robimy to ustalając tzw. LSB i RSB (Left Side Baring i Right Side Baring). Nawet najładniej zaprojektowane litery bez precyzyjnie określonych wymiarów nie udźwigną próby jaką jest skład tekstu, litery będą skakać, nie tworząc jednolitej szarej powierzchni. Więcej o prawidłowym spacingu fontu na ( tc_article_0.pdf ). New Metrics Panel otwieramy panel. Metrics mode w tym oknie można w łatwy sposób ustalić pole litery. Ustalamy pola liter wpisując wartości liczbowo, czy też ręcznie przesuwając suwak pod literą. Zmieniając wymiary LSB i RSB możemy dostrzec, że w oknie glyph również przesuwają się pionowe szare linie. To kolejny sposób by wyregulować literę bez wchodzenia w panel Metrics. Jednak najlepszym i najdokładniejszym sposobem jest wprowadzanie tych wartości liczbowo.

8 Kerning Kerning regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków w danym kroju pisma i jego odmianie. Określane w ten sposób są nie tylko odstępy pomiędzy literami, ale także pozostałymi znakami (np. litera-cyfra, cyfra-cyfra, cyfra-znak interpunkcyjny). Przed rozpoczęciem pracy nad kerningiem należy zakończyć spacing, w przeciwnym wypadku trudnym a nawet niemożliwym bedzie zapanowanie nad światłem międzyliterowym w całym foncie. Kerning może być ujemny lub dodatni. Częściej stosowany jest kerning ujemny (tzw. podcinanie) czyli dosuwanie do siebie znaków, które wyglądają na nienaturalnie oddalone. Kerningiem dodatnim jest odsuwanie od siebie znaków sprawiających wrażenie zbyt ściśniętych (tzn. położonych zbyt blisko siebie). 6 Kerning Mode Przechodzimy do trybu kerning mode, klikając na ikonę. Regulujemy odległości miedzy literowe analogicznie jak przy regulowaniu spacingu. W trybie kerning mamy możliwość podejrzenia listy wszystkich stworzonych par kerningowych w bocznym panelu. OpenType panel tutaj sprawimy, że pary kerningowe będą mogły być wyeksportowane do pliku fontu. Po kliknięciu w ikonę, na dole programu pojawi się panel. Klikamy w OpenType Menu po czym wybieramy Generate kern feature. W pustym dotąd oknie pojawi się skrypt definiujący ustalone wcześniej zasady kerningowe. Klikamy w ikonę Compile aby kerning mógł być widoczny w panelu Sample i dalej zostać wyeksportowany do pliku fontu. Klikamy w ikonę Sample Panel. Powyżej pojawi się kolejne okno. 6 Po odhaczeniu kern jesteśmy w stanie zobaczyć efekty naszej pracy. W górnym oknie widzimy tekst bez kerningu a w dolnym już z kerningiem. Po każdym dodaniu par kerningowych należy powtórzyć procedurę, w innym przypadku najnowsze pary nie zostaną wyeksportowane.

9 Tworzenie ligatur W celu stworzenia podstawowych ligatur takich jak: ff, fl, fi, fj, ffj przechodzimy na chwile na kodowanie wg. nazw i wybieramy zakładkę FeeFont. Tutaj odnajdziemy znaki, które nas interesują bez konieczności ich ręcznego tworzenia. Po ich zaprojektowaniu możemy przejść z powrotem do trybu codepages i zakładki EasternEurope, a ligatury pojawią się na końcu fontu. Klikamy na ikonę OpenType Panel pojawi się okno, które już poznaliśmy przy omawianiu kerningu. Klikamy na ikonę +. Po prawej stronie pojawi się skrypt, który trzeba uzupełnić ręcznie. W miejsce xxxx należy wpisać liga, tak jak to ma miejsce na przykładzie. Dalej należy określić, które znaki mają być wymienione na ligaturę, czyli np.: sub f l by fl; sub f f j by f_f_j; Parę znaków, która ma zostać zastąpiona ligaturą oddzielamy od siebie spacją, a przy wpisywaniu nazwy ligatury należy zwrócić uwagę jaką ma ona nazwę, np. ligatura f l ma nazwę fl ale już f f j to f_f_j. Dzieje się tak dlatego, gdyż skorzystaliśmy już z gotowych pól pod ligatury. W przypadku nie odnalezienia ligatury, która nas interesuje możemy ja stworzyć samodzielnie wg wzoru x_x, np. T_y ale o tym na następnej karcie. Należy również pilnować aby po każdej zasadzie kerningowej wpisać znak średnika ;. W przypadku pojawienia sie nawet najdrobniejszego błędu w skrypcie, program nie będzie w stanie stworzyć żadnej z ligatur. Klikamy na ikonę Compile, po czym na Sample panel.

10 OpenType features Funkcje OpenType to złożony temat, dają one nieograniczone wręcz możliwości przy tworzeniu fontów. Ze względu na ilość możliwych zastosowań tu pokazane zostało tylko kilka podstawowych. Tworzenie funkcji OpenType przebiega w sposób analogiczny do opisanego wcześniej tworzenia ligatur. Jednak przeważnie aby móc wpisać w skrypt zmieniony-dodatkowy znak, trzeba wcześniej samemu stworzyć komórkę glyph, w której będzie można go zaprojektować. W tym celu należy przejść do menu>glyph> Generate Glyphs Tutaj można wygenerować znaki, które będą nam potrzebne przy tworzeniu funkcji OpenType, wpisując ich nazwy rozdzielone spacją lub przecinkiem. Gdy zaznaczymy opcje Mark new glyphs będziemy w stanie szybko znaleźć wygenerowane komórki w głównym oknie fontu. Funkcja ta przydaję się przy większej ilości znaków w foncie.

11 Action Set Przed eksportem fontu do pliku.otf należy wykonać kilka czynności, dzięki którym upewnimy się, że wszystkie krzywe mają odpowiednie właściwości. W tym celu użyjemy funkcji action set. Przed tym jednak, zaleca się zapisanie projektu do pliku.fla. Menu>Tools>Action set Zaznaczamy All glyphs in th font W oknie z lewej strony rozwijamy zakładkę Contour, po czym poprzez podwójne kliknięcie lub za pomocą strzałki między oknami przenosimy poszczególne polecenia do okna po prawej stronie w określonej kolejności: Decompose Remove Overlap Curves to PostScript Contour Direction Przy ostatnim z poleceń Contour direction, w menu poniżej mamy do wyboru opcje zaznaczamy Set direction to PostScript. Klikamy Run action set!

12 Font Info Font Info to miejsce, gdzie możemy wpisać wszystkie informacje na temat fontu, takie jak jego nazwa, odmiana, rodzaj kodowania etc. Bez tych informacji po zainstalowaniu fontu do systemu nie bylibyśmy w stanie go zidentyfikować, nie mówiąc już o znalezieniu informacji o projektancie. Otwieramy Font Info klikając na ikonę, bądź też przechodząc do Menu>File>Font Info. W pole Family Name należy wpisać wybraną nazwę po czym określić grubość i szerokość liter. Po wpisaniu podstawowych informacji klikamy na przycisk z ikonką szmaragdu. Fontlab automatycznie wypełni resztę pól. Przycisk ten powtarzać się będzie jeszcze kilkukrotnie i za każdym razem będzie on pomagał nam wypełnić wszystkie pola. Obok znajduje się ikona jing-jang, po kliknięciu w nią fontlab zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych. Aby przejść do następnej zakładki, możemy się posłużyć wskazanymi strzałkami, bądź skorzystać z okna po lewej stronie. Po przejściu do OpenType specific names klikamy na szmaragdową ikonkę a Font lab wypełni wszystko za nas. Warto przejrzeć dokładnie zawartość następnych okien. Można tam wpisać informacje o sobie, adres www, umowę licencyjna, wersję fonta etc.

13 Font Info Następnym oknem, którym się zajmiemy jest Encoding and Unicode. Należy tu przenieść z listy po lewej zakresy kodowania naszego fonta. Dla fontów bez polskich znaków wystarczy Latin a dla tych, które je posiadają, dodatkowo 0 Latin : Eastern Europe. Dla pewności można użyć szmaragdowej ikony pomiędzy oknami, jednak w przypadku niepełnego fonta może się zdarzyć tak, że fontlab wyczyści zawartość okna po prawej. Należy wtedy ręcznie przenieść określone kodowania. Przechodząc dwie karty dalej znajdziemy się na Supported Unicode ranges. Tu wystarczy ponownie kliknąć na szmaragdową ikonkę a FontLab zrobi resztę. Klikając Apply zatwierdzamy wprowadzone dane.

14 Generowanie fontu FontLab używa swoich własnych rozszerzeń.fla, które służą do pracy nad projektem, ale same w sobie nie stanowią jeszcze pliku fontu. Aby taki otrzymać, należy go wygenerować. W celu wygenerowania fontu udajemy się do Menu>File>Generate Font Wybieramy nazwę dla pliku i jego rodzaj, w tym przypadku OpenType PS (*.otf), po czym klikamy zapisz i font jest gotowy do użycia! Po zainstalowaniu fonta nazwa pliku nie będzie widoczna w menu programów graficznych czy edytorach tekstu pojawi się nazwa wprowadzona uprzednio w Font Info. UWAGA! Nie należy nadpisywać fontów zainstalowanych już w systemie. Jeśli chcemy przetestować nowszą wersje fontu, poprzednią należy odinstalować (lub też deaktywować, o ile używamy menadżera fontów typu Suitcase czy TypeExplorer).

15 Import krzywych z Illustratora Wiele osób projektuje same formy liter jeszcze w illustratorze, a później chce je przenieść do FontLaba, by stworzyć funkcjonalnego fonta. Oto jeden ze sposobów aby zrobić to w miarę szybko i sprawnie. Zaprojektowane znaki w illustratorze należy ustawić w jednej linii, tak aby na początku znalazły się znaki określające główne wymiary liter, np Hdpx, a następnie powiększyć wszystkie na raz, tak aby ich wysokość mieściła się mniej więcej w polu poziomego formatu A. Jeśli wszystkie litery nie zmieszczą się w polu dokumentu w jednej linii, można je przenieść poniżej ważnym jest by skalować wszystkie naraz. W miejscu podstawy liter Hdpx należy przypisać dokumentowi wartość 0 przeciągając ją z lewego górnego rogu linijek w dokumencie, tak aby po skopiowaniu znaków do FontLaba nie trzeba było ich szukać w polu glyph. Zaznaczamy litery Hdpx po czym kopiujemy je i po prostu wklejamy do wybranego okna w FontLabie. Jeśli do FontLaba kopiują się bitmapy należy przejść do illustratora, po czym wejść w Preferences> >File handling i zaznaczyć opcje AICB / Preserve Paths. Teraz można ustalić wymiary liter, czyli określić ascender, descender, x heigh i CAPS heigh. Na ich podstawie wykonujemy globalne prowadnice, które pomogą nam przy dalszym wklejaniu pozostałych liter. Wygodnym jest kopiowanie większej ilości znaków na raz do jednego okna. Później w szybki sposób można rozdystrybuować je w odpowiednie okna Glyph.

16

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo