BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ. Łódź, 25 stycznia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ. Łódź, 25 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ Monika Muracka Marketing & Business Development MDP eventum Łódź, 25 stycznia 2013 r.

2 Business development = rozwój biznesu Definicja: 1 z 5 obszarów komunikacyjnych firmy prawniczej kompilacja działań łączących w sobie elementy z zakresu PR-u, marketingu, promocji, czy zarządzania, mających na celu rozwój firmy prawniczej w horyzoncie czasowym koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy, marki, usługi lub produktu w szerokim znaczeniu

3 Business development = rozwój biznesu Podstawa BD: ciągłe kontakty z klientami, współpracownikami, pracownikami systematyczny monitoring źródeł informacji o kliencie w celu doskonalenia strategii, planów strategicznych, taktycznych oraz operacyjnych marketing handlowy wsparcie okazji biznesowych

4 Business development = rozwój biznesu Cel BD: rozwój lepszych, najlepiej długofalowych relacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami Kancelarii

5 Business development = rozwój biznesu Warunki rozwoju biznesu: prowadzenie analiz rynku, analiz upodobań określonej grupy docelowej, weryfikowanie wyników sprzedaży firmy, modyfikowanie strategii finansowej i marketingowej firmy pod kątem bieżących zmian wewnątrz i poza jej obrębem

6 Business development - zadania 1) budowanie i utrzymywanie relacji z klientami - zarządzanie relacjami z Klientami 2) tworzenie strategii i realizowanie planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych 3) działania i praktyki w celu zwiększenia sprzedaży, jakości oraz rozpoznawalności na rynku docelowym Kancelarii - realizacja projektów, mających na celu konkretne sposoby wzrostu zysków lub zwiększenie udziału w rynku 4) Key Account Management 5) cross-selling 6) prospecting i segmentacja klientów 7) budowanie produktów prawnych 8) przygotowywanie ofert i kosztorysów 9) pomiar zadowolenia z obsługi kancelarii - monitoring działań

7 Business development od czego zacząć? J A TO CZŁOWIEK I RELACJE MIĘDZYLUDZKIE SĄ GŁÓWNYM KLUCZEM DO SUKCESU W SPRZEDAŻY

8 Business development i jego miejsce? STRATEGIA zarządzanie marketing i PR + business development = zlecenia i relacje z klientami cały zespół Kancelarii i każdy z osobna ma wpływ na skuteczną i efektywną sprzedaż jednorazowy Klient -> nieregularny zysk stały Klient -> regularny zysk

9 Business development główne kroki? Stworzenie systemu zarządzania relacjami z Klientami Rzetelna analiza firmy i otoczenia Planowanie jako proces Uporządkowanie tego co tu i teraz w celu usprawnienia najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy prawniczej, w tym struktury i organizacji marketingowej w komunikacji z klientami

10 Ćwiczenie nr 1 Dokonaj diagnozy Twojej formy prawniczej w modelu marketingu 7P proces świadczenia usługi (modelowy, brak) obsługa klienta na jakim poziomie, przez kogo realizowana, wg jakich standardówwymień 3? personel standardy zarządzania zasobami ludzkimi jakie? Wewnętrzne przekonania w kancelarii, zarządzanie wiedzą, standardy komunikacji wewnętrznej jakie np..- wymień 2 cena polityka cenowa tak/nie, standardy kosztorysowania tak/nie, jakie wymień 3, przekonania co do mojej ceny, częstotliwość badania ceny rynkowej w kancelarii dystrybucja informowanie o Kancelarii, ofert w jaki sposób Promocja jakie narzędzia wykorzystuję teraz? produkt/usługa jaki jest portfel moich usług, w czym się specjalizuję (max 3 specjalizacje), produkty prawne dla kogo

11 CRM Definicja: budowanie i utrzymywanie relacji z klientami Kluczowa umiejętność managera sprzedaży! zarządzanie relacjami z Klientami lub inaczej system relacji z klientami - CRM (ang. Customer Relationship Management) - zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami

12 CRM Cel: standaryzacja jakości obsługi klienta STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA sprostanie coraz bardziej wymagającym klientom efektywna dwustronna komunikacja uzyskanie przewag konkurencyjnych uzyskanie monopolu na swoją niszę prawną aktywizacja sprzedaży

13 Co prowadzi do budowania Trwałych relacji z klientem? 1) dbałość o wizerunek i renomę 2) dbałość o jakość świadczonych usług 3) dbałość o prawidłową komunikację z Klientem

14 7 kluczy nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami wg B. Tracy: 1) pozytywne nastawienie 2) uprzejmość 3) akceptacja 4) ugodowość 5) podziw 6) docenianie 7) uznanie 8) uwaga Osobowość profesjonalisty jako element kapitału firmy usługowej Czy sama fachowość i kompetencja wystarczą do odniesienia sukcesu? Przeszłość fachowość Dziś równie ważne są umiejętności interpersonalne

15 1 kluczowy element działań BD: SKRUPULATNIE I SZCZEGÓŁOWO PRZYGOTOWANA BAZA DANYCH KLIENTÓW kluczowy element w procesie sprzedaży usług prawnych Narzędzia do budowania bazy danych i planowania czasu pracy: Excel Access Outlock system CRM system kancelaria/time frame i inne

16 d z i a ł a n i a 2 kluczowy element działań BD prospecting: CEL pozyskanie nowych klientów, obszarów współpracy i referencji analiza usług i prawników/kancelarii definiowanie potrzeb prospectów dotarcie do osób kontaktowych i decyzyjnych proces prezentacyjno-ofertowy działania sprzedażowe i monitoring team merytoryczno-biznesowy 16

17 Strategie sprzedaży pasywne strategie sprzedaży podejście zorientowane na Kancelarię dobra kancelaria sprzedaje się sama lub usługę dobra usługa sprzedaje się sama aktywne klienckie strategie sprzedaży dominacja orientacji na rynek lub Klienta i sprzedaż poprzedzona działaniami marketingowymi koniec sprzedaży z chwilą uzyskania zlecenia sprzedaż trwa przez cały okres wykonywania zlecenia

18 narzędzia w relacjach z klientami PISANE: biuletyn/alert prawny raport/notatka ze spotkania z kluczami informacyjnymi informacja prasowa/publikacja branżowa/książka dokumenty oferta/broszura list ankieta USTNE: spotkania indywidualne/spotkania w większej grupie formalne prezentacje wykłady/konferencje/szkolenia rozmowy telefoniczne plotki anegdoty sprzedażowe

19 narzędzia w relacjach z klientami AUDIOWIZUALNE: slajdy filmy radio TV MULTIMEDIALNE: strony internetowe poczta elektroniczna grupy dyskusyjne chat (dyskusja zorganizowana, dyskusja niekontrolowana) komunikatory wideokonferencje blogi

20 narzędzia w relacjach z klientami NIEWERBALNE: oddziałanie na podświadomość rozmówcy mowa ciała i wykorzystanie zależności przestrzennych kontakt wzrokowy i inne niewerbalne sygnały zainteresowania i sympatii głos jako narzędzie budowania profesjonalnego wizerunku dopasowanie stylu sprzedaży do charakteru rozmówcy Wypracowanie świadomości i nawyku wykorzystywania zależności przestrzennych, mowy ciała i psycholingwistyki - czyli podświadomego wpływu określonych sformułowań na system nerwowy rozmówcy.

21 monitoring źródeł informacji o kliencie źródła informacji o Klientach: monitorowanie prasy codziennej, monitorowanie prasy branżowej, monitorowanie Internetu, portali opiniotwórczych i branżowych, monitorowanie doniesień ze spółek, poprzez śledzenie zamówień publicznych, gdzie pojawiają się oficjalne zapytania przetargowe, udział w organizacjach, izbach handlowych, w których uczestniczą także potencjalni Klienci, wystąpienia na konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla interesariuszy, Internet, sprawozdania z działalności firmy, dane giełdowe, Krajowy Rejestr Sądowy (Sąd Gospodarczy), izby branżowe, najcenniejszym źródłem są jednak sami Klienci i dostawcy przyszłego negocjatora, niektóre informacje są dostępne dopiero w bezpośrednim kontakcie z Klientem (np. jego nastrój, nastawienie itp.).

22 Jakość obsługi Klienta Jakość obsługi Klienta w Kancelarii jest sumą jakości usług świadczonych przez poszczególnych jej pracowników. Ciągły monitoring osiągnięć w Kancelarii w zakresie jakości obsługi Klienta, ma na celu wspomaganie procesu efektywności funkcjonowania Kancelarii. Umiejętne słuchanie rozpoznawanie potrzeb gdzie celem jest sprzedaż tego co potrzebuje klient.

23 Oczekiwania klientów Doskonałe rozumienie indywidualnych potrzeb klienta i jego branży usługa szyta na miarę Wysoka jakość merytoryczna Podejście biznesowe Dostępność Szybkość reakcji w sytuacji kryzysowej Wzajemne zaufanie SUPERPRAWNIK

24 Business development NETWORKING wizytówki Kto ma przy sobie wizytówkę?

25 Sposoby na sprostanie oczekiwaniom klienta Krok nr 1: Określ rynkowy potencjał klientów i partnerów biznesowych Twojej Kancelarii przy tworzeniu i modyfikacji katalogu Twoich usług, produktów prawnych, zanim zaczniesz je komunikować Klientom.

26 Sposoby na sprostanie oczekiwaniom klienta KEY ACCOUNT MANAGEMENT Umożliwia zbudowanie trwałej relacji partnerskiej z klientem Umożliwia efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy prawniczej Monitoruje poziom satysfakcji klienta BUDOWANIE PRODUKTÓW PRAWNYCH świadczy o rozwoju rynku w kierunku uproszczonych (ale nie tracących na jakości) modeli sprzedażowych uproszczeń oczekuje Klient wąskie specjalizacje określona, przystępna, jawna i ryczałtowa cena usługi-produktu rozwiązania na czasy kryzysu

27 Obsługa Klienta to wszelkie czynności niezbędne od pierwszego kontaktu z Klientem i dalszego komunikowania się z nim, aż do wykonania usługi i naprawy ewentualnych usterek, a nawet więcej do dalszego utrzymania relacji z Klientem, stosownie do potrzeb i wymagań Klienta. Klient poszukuje najpierw dobrej obsługi, a dopiero potem dobrej pomocy prawnej.

28 Główne cele efektywnej komunikacji zewnętrznej, z otoczeniem 1) działania związane z realizacją świadczenia usługi prawnej 2) edukowanie Klienta w zakresie zasad współpracy z Kancelarią 3) uwrażliwianie Klienta na problemy prawne 4) pozyskiwanie nowych Klientów i utrzymywanie obecnych 5) informowanie o specjalistycznych kompetencjach w zakresie pożądanym przez Klienta 6) informowanie o reputacji 7) informowanie o możliwości podołania nietypowym lub kompleksowym zadaniom 8) budowanie wizerunku Kancelarii obejmującego specjalizację, osobowość, pozycję rynkową itd. 9) budowanie pozycji rynkowej i statusu eksperta w określonej dziedzinie podczas wydarzeń biznesowych

29 STRUKTURA I ORGANIZACJA MARKETINGOWA W KOMUNIKACJI Z KLIENTEM graf

30 wiedza o konkurencji wiedza o klientach promocja usług wyróżniających się sektor plany BD stali klienci zatrzymywanie klientów zarządzanie portfelem klientów zarządzanie kontraktami plany kluczowych klientów planowanie działalności przez klientów SAP Management rozwój obsługi klienta nowi klienci badania benchmarking śledzenie działań konkurencji analiza wyników planning marka segmentacja klientów nabycia zarządzanie cyklem sprzedaży zarządzanie marką kampanie PR wewnętrzny i zewnętrzny wsparcie prezentacje seminaria wydarzenia sponsoring/pr/sieć organizacje newsletters/datasheets Źródło: Myddelton Communications, Intendence Research 30 Trendy w marketingu sług prawnych, materiały konferencyjne

31 Przykłady 1) nowy trend - kancelarie butikowe (Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c.) 2) innowacja - sprzedaż usług przez internet w formie pakietów abonamentowych dla jednej branży (serwis apteki.dzp.pl - techniki masowej sprzedaży w stosunku do mśp; warto równolegle do tradycyjnych rozwijać nowe sposoby zarabiania; nowy model biznesu polegający na udostępnianiu klientom użytecznych informacji po przystępnej cenie możliwej dzięki dobremu zarządzaniu wiedzą) 3) reorganizacje, optymalizacje i restrukturyzacje w firmach prawniczych w czasach kryzysu, tak aby dopasować się do wymagań rynkowych i komercyjnej działalności (SK&S LEGAL, który dobrym pomysłem na ciężkie czasy wskazuje przyjmowanie niewielkich (z p-tu widzenia ich kancelarii) zleceń, które (jeśli jest ich kilkaset m-cznie) zapewniają w sumie przyzwoity obrót) 4) integracja usług profesjonalnych (Kancelaria "Alior Doradztwo Prawne - Alior Bank; Tax Care S.A.- Idea Bank; wysoka jakość i szeroki zakres usług za przystępną i jawną cenę, wykorzystanie pośrednictwa telekonferencji, poczty e- mail do udzielania porad zdalnie) 5) możliwości - tzw. deski dla obsługi projektów dla danych krajów ponowne rosnące zainteresowanie Polską

32 Przykłady 1) w nowe trendy wpisuje się też budowanie świadomych strategii marketingowo-sprzedażowych w oparciu o mix nie tylko kanałów tradycyjnych, ale też w oparciu o nowe możliwości 2) świadome wykorzystanie form marketingu bezpośredniego (telemarketingu, poczty bezpośredniej, sprzedaży osobistej, komunikacji interpersonalnej) 3) korzystanie z innowacyjnych rozwiązań dla rynku usług profesjonalnych oferowanych przez zewnętrznych doradców, konsultantów są oni operacyjnym, a czasem i strategicznym wsparciem dla rozwoju ich biznesu 4) powstają nowe propozycje doradztwa dla tego sektora, wpisujące się w nowoczesne trendy umożliwiające skoncentrowanie się im na podstawowej działalności poprzez outsourcing działań marketingowych, e-marketingowych, PR, BD, HR (np. web-lex, A2L, People Service Recruitment)

33 Ćwiczenie nr 2 Jakim jestem KLIENTEM? Jakim jestem Managerem sprzedaży? 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) Czas: 2 minuty

34 Ćwiczenie nr 3 W jaki sposób zazwyczaj kontaktuję się z klientami? Czas: 1 minuta

35 Ćwiczenie nr 4 Jak często kontaktuję się ze stałym klientem? Jak często kontaktuję się z nowym klientem? Czas: 2 minuty

36 Przygotowywanie ofert i kosztorysów OFERTA -> TO OŚWIADCZENIE WOLI ZAWIERAJĄCE PROPOZYCJĘ ZAWARCIA UMOWY I OKREŚLAJĄCE JEJ ISTOTNE WARUNKI KOMUNIKACJA CELOWA *** Z PUNKTU WIDZENIA SPRZEDAŻY OFERTA SŁUŻY JEDNAK POINFORMOWANIU KLIENTA O USŁUGACH, ALE JEST NAKIEROWANA NA ZDOBYCIE ZLECENIA Etapy jej powstawania: przygotowanie stworzenie projektu ostateczne napisanie! na wysłaniu oferty proces się nie kończy ważne jest budowanie stałej relacji z Klientem!

37 Przygotowywanie ofert i kosztorysów To określony Klient i jego problem definiują ostateczną usługę prawniczą, a także jest potem Współtwórcą podczas całego procesu sprzedażowego. Z danych zebranych przez firmę badawczą Ipsos wynika, że z powodu dużej liczby absolwentów prawa i stopniowego otwierania dostępu do zawodu ceny usług spadły nawet o 1/3. Coraz częściej można znaleźć oferty pierwszej porady gratis, ale prawdziwą nowością jest nie tyle obniżanie cen, co upublicznianie cenników budowanie oferty w oparciu o model zaleta-cecha-korzyść

38 Przygotowywanie ofert i kosztorysów budowanie oferty w oparciu o model zaleta-cecha-korzyść PRZYKŁAD Z BRANŻY FINANSOWEJ: Nowe lokaty z wyższym oprocentowaniem Nowa lokata zarobisz jeszcze więcej PRZYKŁADOWE ZDANIE VS KANCELARIA:... cecha... korzyść

39 Ćwiczenie Napisz w punktach co zawiera Twoja oferta wysyłana do klientów: 1) 2) 3) 4) 5).. 6).. Czas: 5 minut

40 Segmentacja klientów - Ćwiczenie kryteria doboru klientów, profil klienta idealnego brak oceny typ klienta kryteria profil idealnego klienta profil niechcianego klienta model cenowy obszar geograficzny przeszłość/teraźniejszość przyszłość

41 Pomiar zadowolenia z obsługi Kancelarii ZADOWOLENIE stan odczuwany przez nabywcę i związany z porównaniem cech produktu/usługi oraz oczekiwań jednostki dotyczących tychże cech. Klienci czują się zadowoleni, kiedy ich oczekiwania są spełnione i zachwyceni, kiedy ich oczekiwania są przekroczone. Wysokie zadowolenie klientów sprzyja powstawaniu lojalności i więzi z firmą prawniczą. Pomiar zadowolenia z obsługi Kancelarii jakość świadczonych usług oraz wartości dodane WAŻNE: dokonywanie regularnego pomiaru ( , tel., spotkania, ankiety, opinia)

42 Pomiar zadowolenia z obsługi Kancelarii Działania marketingowe i BD powinny być nastawione na MONITOROWANIE ZADOWOLENIA Klientów - raporty z firmami zewnętrznymi, udogodnienia elektroniczne.

43 10 błędów w sprzedaży usług prawnych 1) Pomijanie procesu analizowania rynku i planowania brak planu 2) Nieumiejętność ustalenia faktycznej potrzeby klienta 3) Brak kontynuacji komunikacji z klientem po wysłaniu oferty, spotkaniu - brak obsługi klienta 4) brak wariantywności ofert 5) Ograniczona sprzedaż osobista 6) Posługiwanie się językiem cech usługi a nie korzyści dla Klienta 7) Zbyt częsta rotacja w zespole obsługującym Klienta 8) Wizytowniki zamiast jednej bazy danych 9) Brak monitoringu poczynionych działań i poddawania ich ocenie 10) Oferowanie zbyt szerokiej palety usług prawnych, zamiast proponowania konkretnych rozwiązań

44 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu Monika Muracka MDP eventum tel.:

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MARKETINGOWE

SZKOLENIA MARKETINGOWE ZYSKOWNA MARKA SZKOLENIA MARKETINGOWE Toruń 2012 lp. Tytuł szkolenia Str. 1. Skuteczny marketing w sprzedaży 6 2. Strategia marketingowo-sprzedażowa 9 3. Kampania marketingowo-sprzedażowa 12 4. Zyskowna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo