PWSK Prawnik w sieci klientów BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ. Poznań, 26 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PWSK Prawnik w sieci klientów BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ. Poznań, 26 marca 2013 r."

Transkrypt

1 PWSK Prawnik w sieci klientów BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ Monika Muracka Marketing & Business Development Manager Poznań, 26 marca 2013 r.

2 Business development czyli? Szeroko rozumiany rozwój

3 Business development = rozwój biznesu w 3 poziomach poziom usługi/ produktu poziom handlowy poziom korporacyjny

4 Business development = rozwój biznesu w 3 poziomach poziom usługi/ produktu rozwój nowej usługi, produktu lub technologii rozszerzenie do już istniejących

5 Business development = rozwój biznesu w 3 poziomach poziom handlowy poszukiwanie nowych klientów, nowych segmentów, rynków poprzez KONTAKT i BUDOWANIE RELACJI organizacja sprzedaży i kanałów sprzedażowych (partnerzy, kancelarie zagraniczne, własne oddziały, biura w innych miastach) budowanie łańcucha wartości oferty poprzez integrację różnych usług, które dopiero w połączeniu tworzą ofertę właściwą dla klienta

6 Business development = rozwój biznesu w 3 poziomach poziom korporacyjny rozwój kompetencji organizacyjnych, poprzez skupienie się na poziomie biznesowym, finansowym i prawnym (fuzje i przejęcia M&A, wspólne przedsięwzięcia JV, własny kapitał na inwestycje, strategiczne sojusze) analiza portfela działalności, finansów, prawa umów, prawa podatkowego, prawa socjalnego, antyzaufania do prawa, zarządzania, kultury zarządzania zmianą motywy rozwoju na poziomie korporacyjnym: czas na rynku, rynek barier, ograniczenia prawne, ochrona patentowa, uzupełnienie działalności lub wniosek, środków pieniężnych, przepływ i zysk dywersyfikacji...

7 Jak jest dzisiaj na rynku prawników? 1) Presja na niższe ceny 2) Presja na alternatywne modele wynagrodzeń 3) Presja dzielenia ryzyka z biznesem CO JA MOGĘ Z TYM ZROBIĆ, ŻEBY ODNIEŚĆ SUKCES NA RYNKU USŁUG PRAWNICZYCH?

8 Business development w firmie prawniczej Definicja: szereg działań mających na celu wsparcie sprzedaży usług prawniczych, poprawę ich efektywności oraz zwiększenie przychodów kancelarii w określonym horyzoncie czasowym koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy, marki, usługi lub produktu w szerokim znaczeniu to także: pomoc w przygotowywaniu bądź tworzeniu ofert dla klientów identyfikacja nowych obszarów biznesowych pomoc w rozwoju i utrzymaniu klientów kancelarii wsparcie w prezentacjach dla klientów aktywności w środowisku biznesowym

9 Business development = rozwój biznesu Podstawa BD: ciągłe kontakty z klientami, współpracownikami, pracownikami systematyczny monitoring źródeł informacji o kliencie w celu doskonalenia strategii, planów strategicznych, taktycznych oraz operacyjnych marketing handlowy wsparcie okazji biznesowych

10 Business development = rozwój biznesu Cel BD: rozwój lepszych, najlepiej długofalowych relacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami Kancelarii MÓJ KLIENT WEWNĘTRZNY TO. MÓJ KLIENT ZEWNĘTRZNY TO. - określ jednego kluczowego

11 Business development = rozwój biznesu Warunki rozwoju biznesu: prowadzenie analiz rynku, analiz upodobań określonej grupy docelowej, weryfikowanie wyników sprzedaży firmy, modyfikowanie strategii finansowej i marketingowej firmy pod kątem bieżących zmian wewnątrz i poza jej obrębem JAK CZĘSTO ANALIZUJESZ? CO TAK NAPRAWDĘ ANALIZUJESZ? SKĄD CZERPIESZ DANE DO ANALIZY?

12 Business development - zadania 1) budowanie i utrzymywanie relacji z klientami - zarządzanie relacjami z Klientami 2) tworzenie strategii i realizowanie planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych 3) działania i praktyki w celu zwiększenia sprzedaży, jakości oraz rozpoznawalności na rynku docelowym Kancelarii - realizacja projektów, mających na celu konkretne sposoby wzrostu zysków lub zwiększenie udziału w rynku 4) Key Account Management 5) cross-selling 6) prospecting i segmentacja klientów 7) budowanie produktów prawnych 8) przygotowywanie ofert i kosztorysów 9) pomiar zadowolenia z obsługi kancelarii - monitoring działań

13 Business development od czego zacząć? JA TO CZŁOWIEK I RELACJE MIĘDZYLUDZKIE SĄ GŁÓWNYM KLUCZEM DO SUKCESU W SPRZEDAŻY

14 Typ mojej relacji z klientem Zobrazowanie relacji z klientem wskazując cztery fazy, w jakich możemy się znaleźć: Dostawca Ekspert Doradca Partner biznesowy DOKONAJ DIAGNOZY SWOJEGO TYPU RELACJIZ KLIENTAMI - wg tabeli nr 1 w materiałach dodatkowych

15 Model optymalny Funkcjonowanie jako zaufany doradca i partner biznesowy jest optymalnym modelem działania w branży usług profesjonalnych.

16 Model optymalny wiedza eksperta umiejętności doradcy biznesowy partner

17 Kluczowe kompetencje partnera biznesowego: 1) systemowość - masz zawsze trzech klientów (osobę, organizację i klientów organizacji) 2) proaktywność - samodzielnie obserwuj i wyciągaj wnioski, nie czekaj aż przyjdą do Ciebie 3) prewencja - czy zajmujesz się tylko symptomami czy sięgasz do przyczyn? 4) implementacja - czy moje rozwiązanie zmienią rzeczywistość? - rola struktur i procesów 5) strategiczność - czy najwięcej czasu, uwagi i energii poświęcam na sprawy naprawdę kluczowe dla firmy? 6) partnerstwo - jakie mogę otrzymać wsparcie od innych w tym co robię? - nie jestem samotną wyspą

18 Business development i jego miejsce? STRATEGIA zarządzanie (w tym ZZL) marketing i PR + business development = zlecenia i relacje z klientami cały zespół Kancelarii i każdy z osobna ma wpływ na skuteczną i efektywną sprzedaż jednorazowy Klient -> nieregularny zysk stały Klient -> regularny zysk

19 Strategia business development Kiedy tworzymy strategie: w odpowiedzi na różne czynniki zagrożenia z zewnątrz, słabe wyniki finansowe, wymagania związane ze wzrostem organizacji, które mogą pojawić się w ramach prowadzenia działalności INNE - JAKIE..?! przygotowanie jasnego, zrozumiałego i możliwego i możliwego do zrealizowania planu okresowego przedmiotem planu jest budowanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz zarządzanie nimi w taki sposób, żeby osiągać zamierzone rezultaty KLUCZ: PLANOWANIE, ANALIZOWANIE, ORGANIZOWANIE, PRZEWIDYWANIE, WDRAŻANIE, DELEGOWANIE, KONTROLOWANIE, MODYFIKOWANIE

20 Budowa relacji z klientem Co to jest właściwie ta relacja z klientem? Cel? Metody (czyli jak)? Zadania (klient zewnętrzny i wewnętrzny)? Czas? Koszty? Dlaczego? Korzyści? KLUCZ: UTRZYMANIE RELACJI Z KLIENTEM

21 Utrzymanie relacji z klientem Cel? Metody (czyli jak)? Zadania (klient zewnętrzny i wewnętrzny)? Czas? Koszty? Dlaczego? Korzyści? To druga sprzedaż decyduje, czy utrzymasz się na rynku. Nikt nie osiągnie sukcesu sprzedając tylko raz. Cała kwestia obsługi klienta musi się koncentrować na doprowadzeniu do drugiej sprzedaży. - Dziś najważniejsze to utrzymać klientów, żeby nie odchodzili do konkurencji, skuszeni niższymi cenami. - Beata Gessel

22 Narzędzia business development zarządzanie czasem zarządzanie terytorium działania prospectingowe (przygotowanie, kontakt, ocena) i zarządzanie wiedzą (bazy danych) nasza kreatywność oraz zestaw cech umożliwiających konsekwentne dążenie do celu networking - Kto ma przy sobie wizytówkę? telefon, , blog, www, komentarz ekspercki w mediach branżowych, internet, nasza konkurencja, standardy obsługi klienta, JAKIE?...

23 Business development główne kroki? Stworzenie systemu zarządzania relacjami z Klientami Rzetelna analiza firmy i otoczenia, w tym konkurencji Planowanie jako proces Uporządkowanie tego co tu i teraz w celu usprawnienia najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy prawniczej, w tym struktury i organizacji marketingowej w komunikacji z klientami

24 Od czego zależy nasz sukces? Sukces managera sprzedaży zależy od znajomości (odpowiedniego zdefiniowania): a) produktu b) usługi c) rynku d) konkurencji e) klientów f) strategii firmy w odniesieniu do własnej usługi/produktu MOJA USŁUGA/PRODUKT TO. MÓJ RYNEK TO. MÓJ KONKURENT TO. MÓJ KLIENT TO. STRATEGIA KLIENTA KORESPONDUJE Z MOJĄ STARTEGIĄ ROZWOJU PRODUKTU/USŁUGI?.PUNKT STYCZNY TO? - wskaż po jednym kluczowym

25 Na czym to polega? Jak wynika z badań, sprzedaż podlega zasadzie Pareto, czyli 80/20. Według tej zasady, za osiemdziesiąt procent Twoich wyników odpowiada dwadzieścia procent wysiłków. Co więcej, aż osiemdziesiąt procent sprzedaży ma podłoże psychologiczne. Jeśli chcesz nadać turbodoładowanie swojej produktywności, upewnij się, że masz jasny plan działania na piśmie. Każda minuta, jaką spędzisz na dokładnym panowaniu, oszczędzi Ci dziesięć minut działania.

26 CRM Definicja: budowanie i utrzymywanie relacji z klientami Kluczowa umiejętność managera sprzedaży! zarządzanie relacjami z Klientami lub inaczej system relacji z klientami - CRM (ang. Customer Relationship Management) - zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami CRM to relacje nie aplikacje!

27 CRM Cel: standaryzacja jakości obsługi klienta STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA sprostanie coraz bardziej wymagającym klientom efektywna dwustronna komunikacja uzyskanie przewag konkurencyjnych uzyskanie monopolu na swoją niszę prawną aktywizacja sprzedaży

28 Co prowadzi do budowania Trwałych relacji z klientem? 1) świadomy, strategiczny i ciągły PR Określ rynkowy potencjał klientów i partnerów biznesowych Twojej Kancelarii przy tworzeniu, modyfikacji katalogu Twoich usług, tworzeniu produktów prawnych ZANIM zaczniesz je KOMUNIKOWAĆ KLIENTOM! 2) standardy obsługi klienta 3) standardy współpracy z kancelarią Specyfika firm usługowych brak wyraźnie wyodrębnionej marketingowej orientacji sprawia, że wiele firm usługowych, zwłaszcza tych małych postrzega siebie wyłącznie jako wytwórców usług, nie zaś jako organizację istniejącą po to, by z wyprzedzeniem reagować na życzenia i potrzeby nabywców Kazimierz Rogoziński 4) właściwa segmentacja klientów 5) dostarcz klientowi dowodów stopień materializowania usługi

29 7 kluczy nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami wg B. Tracy: 1) pozytywne nastawienie 2) uprzejmość 3) akceptacja 4) ugodowość 5) podziw 6) docenianie 7) uznanie 8) uwaga Osobowość profesjonalisty jako element kapitału firmy usługowej Czy sama fachowość i kompetencja wystarczą do odniesienia sukcesu? Przeszłość fachowość Dziś równie ważne są umiejętności interpersonalne

30 Baza danych klientów JEDNA!: skrupulatnie i szczegółowo przygotowana baza danych klientów kluczowy element w procesie sprzedaży usług prawnych Narzędzia do budowania bazy danych i planowania czasu pracy: Excel Access Outlock system CRM kleos, system kancelaria/time frame i inne

31 d z i a ł a n i a Prospecting w branży prawnej: CEL pozyskanie nowych klientów, obszarów współpracy i referencji, SEGMENTACJA analiza usług i prawników/kancelarii definiowanie potrzeb prospectów dotarcie do osób kontaktowych i decyzyjnych proces prezentacyjno-ofertowy działania sprzedażowe i monitoring team merytorycznobiznesowy W jaki sposób kontaktuję się z klientami (nowy, stały)..? 31

32 Strategie sprzedaży pasywne strategie sprzedaży podejście zorientowane na Kancelarię dobra kancelaria sprzedaje się sama lub usługę dobra usługa sprzedaje się sama aktywne klienckie strategie sprzedaży dominacja orientacji na rynek lub Klienta i sprzedaż poprzedzona działaniami marketingowymi koniec sprzedaży z chwilą uzyskania zlecenia sprzedaż trwa przez cały okres wykonywania zlecenia

33 Monitoring źródeł informacji o kliencie źródła informacji o Klientach: monitorowanie prasy codziennej monitorowanie prasy branżowej monitorowanie Internetu, portali opiniotwórczych i branżowych monitorowanie doniesień ze spółek, poprzez śledzenie zamówień publicznych, gdzie pojawiają się oficjalne zapytania przetargowe udział w organizacjach, izbach handlowych, stowarzyszeniach, w których uczestniczą także potencjalni Klienci wystąpienia na konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla interesariuszy Internet sprawozdania z działalności firmy dane giełdowe Krajowy Rejestr Sądowy (Sąd Gospodarczy) izby branżowe najcenniejszym źródłem są jednak sami Klienci i dostawcy przyszłego negocjatora, niektóre informacje są dostępne dopiero w bezpośrednim kontakcie z Klientem (np. jego nastrój, nastawienie itp.)

34 Jakość obsługi Klienta Jakość obsługi Klienta w Kancelarii jest sumą jakości usług świadczonych przez poszczególnych jej pracowników. Ciągły monitoring osiągnięć w Kancelarii w zakresie jakości obsługi Klienta, ma na celu wspomaganie procesu efektywności funkcjonowania Kancelarii. Umiejętne słuchanie rozpoznawanie potrzeb gdzie celem jest sprzedaż tego co potrzebuje klient.

35 Sposoby na sprostanie oczekiwaniom klienta KEY ACCOUNT MANAGEMENT a) Umożliwia zbudowanie trwałej relacji partnerskiej z klientem b) Umożliwia efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy prawniczej c) Monitoruje poziom satysfakcji klienta

36 Sposoby na sprostanie oczekiwaniom klienta BUDOWANIE PRODUKTÓW PRAWNYCH a) świadczy o rozwoju rynku w kierunku uproszczonych (ale nie tracących na jakości) modeli sprzedażowych b) uproszczeń oczekuje Klient c) wąskie specjalizacje d) określona, przystępna, jawna i ryczałtowa cena usługi-produktu e) rozwiązania na czasy kryzysu Zaangażowanie w pracy z klientem jest bezpośrednią pochodną kultury organizacyjnej firmy.

37 Obsługa Klienta Definicja: to wszelkie czynności niezbędne od pierwszego kontaktu z Klientem i dalszego komunikowania się z nim, aż do wykonania usługi i naprawy ewentualnych usterek, a nawet więcej do dalszego utrzymania relacji z Klientem, stosownie do potrzeb i wymagań Klienta. Klient poszukuje najpierw dobrej obsługi, a dopiero potem dobrej pomocy prawnej. Jeśli coś nie działa, zmień to jak najszybciej. To nie spełnianie oczekiwań klientów, a ich przekraczanie. JAKI JEST TWÓJ STANDARD OBSŁUGI KLIENTA? wymień 3 standardy

38 Ćwiczenie Jakim jestem KLIENTEM? Jakim jestem Managerem sprzedaży? 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5)

39 Ćwiczenie W jaki sposób zazwyczaj kontaktuję się z klientami? Jak często kontaktuję się ze stałym klientem? Jak często kontaktuję się z nowym klientem?

40 Przygotowywanie ofert i kosztorysów oferta -> to oświadczenie woli zawierające propozycję zawarcia umowy i określające jej istotne warunki komunikacja celowa *** z punktu widzenia sprzedaży oferta służy jednak poinformowaniu klienta o usługach, ale jest nakierowana na zdobycie zlecenia Etapy jej powstawania: przygotowanie stworzenie projektu ostateczne napisanie! na wysłaniu oferty proces się nie kończy ważne jest budowanie stałej relacji z Klientem!

41 Przygotowywanie ofert i kosztorysów To określony Klient i jego problem definiują ostateczną usługę prawniczą, a także jest potem Współtwórcą podczas całego procesu sprzedażowego. Z danych zebranych przez firmę badawczą Ipsos wynika, że z powodu dużej liczby absolwentów prawa i stopniowego otwierania dostępu do zawodu ceny usług spadły nawet o 1/3. Coraz częściej można znaleźć oferty pierwszej porady gratis, ale prawdziwą nowością jest nie tyle obniżanie cen, co upublicznianie cenników budowanie oferty w oparciu o model zaleta-cecha-korzyść

42 Przygotowywanie ofert i kosztorysów budowanie oferty w oparciu o model zaleta-cecha-korzyść PRZYKŁAD Z BRANŻY FINANSOWEJ: Nowe lokaty z wyższym oprocentowaniem Nowa lokata zarobisz jeszcze więcej PRZYKŁADOWE ZDANIE VS KANCELARIA:... cecha... korzyść

43 Właściwa prezentacja oferty usług prawnych dobra praktyka:

44 Właściwa prezentacja oferty usług prawnych dobra praktyka:

45 Właściwa prezentacja oferty usług prawnych dobra praktyka:

46 Właściwa prezentacja oferty usług prawnych dobra praktyka:

47 Właściwa prezentacja oferty usług prawnych dobra praktyka:

48 Właściwa prezentacja oferty usług prawnych dobra praktyka:

49 Właściwa prezentacja oferty usług prawnych dobra praktyka:

50 Ćwiczenie Napisz w punktach co zawiera Twoja oferta wysyłana do klientów: 1) 2) 3) 4) 5).. 6).. Czas: 5 minut

51 Segmentacja klientów - Ćwiczenie kryteria doboru klientów, profil klienta idealnego brak oceny typ klienta kryteria (wymień 3) przeszłość/teraźniejszość przyszłość profil idealnego klienta (4 elementy) profil niechcianego klienta (4 elementy) model cenowy obszar geograficzny

52 Pomiar zadowolenia z obsługi Kancelarii ZADOWOLENIE stan odczuwany przez nabywcę i związany z porównaniem cech produktu/usługi oraz oczekiwań jednostki dotyczących tychże cech. Klienci czują się zadowoleni, kiedy ich oczekiwania są spełnione i zachwyceni, kiedy ich oczekiwania są przekroczone. Wysokie zadowolenie klientów sprzyja powstawaniu lojalności i więzi z firmą prawniczą. Pomiar zadowolenia z obsługi Kancelarii jakość świadczonych usług oraz wartości dodane WAŻNE: dokonywanie regularnego pomiaru ( , tel., spotkania, ankiety, opinia)

53 Pomiar zadowolenia z obsługi Kancelarii Działania marketingowe i BD powinny być nastawione na MONITOROWANIE ZADOWOLENIA Klientów - raporty z firmami zewnętrznymi, udogodnienia elektroniczne. Oceniając naszą satysfakcję z nabytej usługi skupiamy się tylko na jej treści, lecz też na tym, jak przebiegał sam proces. Koszty działania nieskutecznego, dysfunkcjonalnego przywódcy ponosi cała organizacja.

54 Co/kto jest dzisiaj w cenie? SUPERPRAWNIK: a) rozumie biznes, w którym działa klient b) odgrywa rolę doradcy strategicznego (posiada zdolność oceny ryzyka na poziomie strategicznym, posiadając bogatą wiedzę specjalistyczną) c) coraz częściej zasiada w radach nadzorczych d) angażuje się kapitałowo w biznes, dla którego potem świadczą usługi prawne. pracuje wg zasad konsultingu biznesowego e) dysponuje dodatkową wiedzą f) dysponuje dużym doświadczeniem g) jest w stanie lepiej i szybciej rozwiązywać skomplikowane problemy h) partner i przewodnik po środowisku prawnym i) największym jego atutem jest interdyscyplinarność j) na jego pozycję wpływają umiejętności komunikacyjne, zdolności interpersonalne, menadżerskie, doświadczenie i osobowość

55 10 błędów w sprzedaży usług prawnych 1) Pomijanie procesu analizowania rynku i planowania brak planu i składanie ofert i próby sprzedaży gdy brak zdefiniowanych fundamentów 2) Nieumiejętność ustalenia faktycznej potrzeby klienta 3) Brak kontynuacji komunikacji z klientem po wysłaniu oferty, spotkaniu - brak obsługi klienta 4) brak wariantywności ofert 5) Ograniczona sprzedaż osobista 6) Posługiwanie się językiem cech usługi a nie korzyści dla Klienta 7) Zbyt częsta rotacja w zespole obsługującym Klienta 8) Wizytowniki zamiast jednej bazy danych 9) Brak monitoringu poczynionych działań i poddawania ich ocenie 10) Oferowanie zbyt szerokiej palety usług prawnych, zamiast proponowania konkretnych rozwiązań

56 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu Monika Muracka MDP eventum tel.:

BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ. Łódź, 25 stycznia 2013 r.

BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ. Łódź, 25 stycznia 2013 r. BUSINESS DEVELOPMENT W KANCELARII PRAWNEJ Monika Muracka Marketing & Business Development MDP eventum Łódź, 25 stycznia 2013 r. Business development = rozwój biznesu Definicja: 1 z 5 obszarów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo