6 lat kierunku Geodezja i Kartografia w Społecznej Akademii Nauk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 lat kierunku Geodezja i Kartografia w Społecznej Akademii Nauk"

Transkrypt

1 6 lat kierunku Geodezja i Kartografia w Społecznej Akademii Nauk

2 Społeczna Akademia Nauk W 2015 r. Uczelnia obchodzi 20-lecie Największa uczelnia niepubliczna w Polsce Najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna w 2014 roku (wg raportu MNiSW) Status uczelni akademickiej doktoryzowanie na 3 kierunkach Czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych, m.in.: I miejsce w Łodzi (Perspektywy 2014) Dyplom MBA wśród 15 najlepszych w kraju (Wprost 2014) Ponad 15 tys. studentów i 40 tys. absolwentów Współpraca z Clark University amerykański dyplom Master Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+

3 Najważniejsze Wydziały SAN Łódź Warszawa Kraków Londyn

4 Kierunki studiów Administracja Architektura i urbanistyka Bezpieczeństwo narodowe Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Film i sztuki audiowizualne Filologia angielska Finanse i rachunkowość Fizjoterapia Geodezja i kartografia Grafika artystyczna Informatyka Kosmetologia Logistyka Ochrona Środowiska Pedagogika Praca Socjalna Prawo Psychologia Socjologia Stosunki międzynarodowe Turystyka i rekreacja Zarządzanie Zdrowie publiczne

5 Krótka historia kierunku Geodezja i Kartografia Kierunek powstał z inicjatywy Rektora Uczelni, która 7 lat temu była jeszcze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania. Bodźcem do organizacji studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia była analiza rynku pracy jak również fakt, iż kierunek ten znalazł się na liście kierunków zamawianych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Możliwość pozyskania środków z tego programu stworzyła dla Uczelni szansę uruchomienia kierunku studiów, wymagającego znacznych nakładów finansowych na stworzenie niezbędnej bazy naukowo-dydaktycznej. Kierunki techniczne stawiają w tym względzie wysokie wymagania, dlatego niewiele uczelni niepublicznych w kraju decyduje się na ich uruchomienie. W roku 2008 opracowano program kształcenia na studiach inżynierskich I stopnia i złożono formalny wniosek do MNSZW o przyznanie uprawnień do prowadzenia studiów na tym kierunku. Historyczna dla naszej Uczelni decyzja zapadła w dniu 4 grudnia 2008r. Oznaczała ona, że można rozpocząć nabór na studia w roku akademickim 2009/2010.

6

7 Uczelnia pozyskała w 2009r. fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Fundusze te wykorzystano na stworzenie materialnej bazy nowego kierunku studiów w postaci wyposażenia laboratoriów do zajęć specjalistycznych, niezbędnego sprzętu do zajęć terenowych oraz licencjonowanego oprogramowania dla geodezji i kartografii. Pozyskane fundusze umożliwiły również sfinansowanie pełnych 7-mio semestralnych bezpłatnych studiów dla 150 studentów. W ramach funduszu zorganizowano dla tej grupy zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki na poziomie maturalnym, aby zapewnić wyrównany, wysoki poziom nauczania w tej grupie. Zainteresowanie nowym kierunkiem studiów było tak duże, że uruchomiono również równolegle studia płatne. Do prowadzenia zajęć uczelnia pozyskała niezbędną kadrę o uznanym dorobku naukowym w dziedzinie geodezja i kartografia, a także z dziedzin pokrewnych, ściśle związanych z tym kierunkiem studiów.

8 Atrakcyjny zawód inżyniera geodety, utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, dobre warunki studiowania zapewniły naszej Uczelni wysoki nabór na płatny już teraz kierunek studiów. Niestety, również naszej Uczelni nie ominęły pewne problemy niżu demograficznego. W roku 2013 Uczelnia wypromowała pierwszy rocznik absolwentów kierunku Geodezja i kartografia. Oznaczało to automatyczną kontrolę kierunku przez Polską Komisję Akredytacyjną.

9 W roku 2013 nastąpiły dwa ważne wydarzenia: W związku z przejściem na system boloński zaistniała konieczność reformy programu kształcenia, polegającej na określeniu kierunkowych efektów kształcenia (KEK) zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji określonymi w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz wprowadzeniu planu kształcenia zgodnego z określonymi KEK. Uczelnia podjęła również organizację studiów II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, co wiązało się z wypromowaniem pierwszych absolwentów studiów I stopnia i ich zainteresowaniem kontynuowania studiów na poziomie magisterskim. Program studiów i kierunkowe efekty kształcenia na II stopniu określono zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i uzyskano jego akceptację uzyskując uprawnienia do prowadzenia również studiów na poziomie magisterskim. Kontrola Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziła, że nasza Uczelnia spełnia wymogi programowe, kadrowe i jakościowe do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia, wystawiając bezwarunkową pozytywna ocenę.

10 AKTUALNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Koncepcja kształcenia specjalistyczna wiedza praktyczne umiejętności w zakresie nowych technologii pomiarowych i informatycznych rozwój osobowości studenta w kierunku przedsiębiorczości i odpowiedzialności, otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze i innowacje PROFIL ABSOLWENTA umiejętności dostosowane do rynku pracy wiedza specjalistyczna na poziomie inżynierskim z zakresu geodezji i kartografii znajomość i umiejętność posługiwania się technologią informacyjną duży zasób wiedzy teoretycznej z nauk ścisłych uzupełniająca wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania, ułatwiająca przystosowanie się do rynku pracy

11 Współpraca z przedstawicielami pracodawców konsultacja i współudział w modyfikacji programu nauczania, dostosowanie programu do potrzeb potencjalnych pracodawców w regionie dodatkowe zajęcia prowadzone przez ekspertów praktyków udział w procesie dydaktycznym przedstawicieli administracji geodezyjnej i pracodawców

12 Realizacja programu nauczania podstawowe elementy Polityka kadrowa Uczelnia pozyskuje wybitnych samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych z uznanym dorobkiem naukowym oraz zatrudnia na stanowiskach adiunktów osoby z tytułem naukowym doktora w dziedzinach związanych z geodezją i kartografią oraz pokrewnych. W roku bieżącym zajęcia na kierunku prowadzi w sumie pięciu samodzielnych pracowników naukowych, szesnastu pracowników w stopniu doktora oraz dziesięciu pracowników z tytułem magistra lub magistra inżyniera Uczelnia współpracuje z łódzkimi ośrodkami geodezyjnymi i urzędami administracji terenowej, zlecając prowadzenie zajęć z katastru nieruchomości pracownikom tych instytucji

13 Baza dydaktyczna i informatyczna Uczelni 4 kompleksy laboratoryjno-dydaktyczne, z czego na potrzeby kierunku wykorzystywane dwa przy ul. Kilińskiego 14 laboratoriów komputerowych, z czego kilka przystosowanych do specjalistycznych zajęć z GiK Laboratorium fizyczne Biblioteka w ramach działalności bibliotecznej dostęp on-line do WBN oraz ibuk (wirtualna biblioteka PWN) Terenowa baza pomiarowa dla potrzeb dydaktycznych.

14

15 Sprzęt pomiarowy Niwelatory Topcon AT-G6 GL Niwelator Topcon RL-VHDR Niwelatory cyfrowe precyzyjne Leica TS 02/06/09 Niwelator Leica Sprinter 150 Teodolity elektroniczne SDJ-02/05 lub 10SETL Tachimetry elektroniczne Leica TS02/06/09 Tachimetr elektroniczny Nikkon Zestaw Topcon Hiper Pro EEP do pomiarów satelitarnych GPS/GLONASS Ponadto w ramach porozumienia z firmą GEOPLAN pracownicy i studenci uczelni mogą korzystać z następującego sprzętu firmy: odbiorniki GPS TRIMBLE SPS882(L1/L2/L5) tachimetry robotyczne Trimble S6 i S8 niwelatory kodowe (Leica DNA03, Trimble DiNi, Leica Sprinter zestaw Gate Wing X100 system pomiaru szlaków kolejowych GEDO CE

16 Badania naukowe Pracownicy naukowi kierunku kontynuują badania naukowe w dziedzinach, z którymi byli związani przed zatrudnieniem w naszej Uczelni. Są to między innymi: atestacja dokładności geodezyjnych technik pomiarowych geopotencjał i geodynamika realizacja ziemskich i niebieskich systemów odniesień przestrzennych wyznaczanie geoidy metodami geofizycznymi pozyskiwanie danych do identyfikacji procesów przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich ocena skutków działalności inwestycyjnej

17 Organizacja i współorganizacja konferencji , Konferencja Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami samorządowymi" Konferencja Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii ; organizator: Społeczna Akademię Nauk Konferencja Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk"

18 Źródła i wysokość środków finansowych na badania i rozwój Obecnie badania prowadzone w SAN w ramach kierunku geodezja i kartografia finansowane są ze środków własnych Uczelni. W niedalekiej przyszłości planuje się finansować część badań ze środków ministerialnych, NCN oraz z funduszy Unii Europejskiej. Społeczna Akademia Nauk wspiera rozwój naukowy własnej kadry w szczególności poprzez system stypendiów naukowych i grantów wewnątrzuczelnianych. Środki, które Uczelnia wydatkowała na prowadzenie działalności naukowej w zakresie nauk technicznych w latach wyniosły złotych. Objęły one: stypendia doktoranckie, habilitacyjne oraz granty wewnątrzuczelniane, koszty dojazdu, zakwaterowania i uczestnictwa w konferencjach naukowych pracowników Uczelni, organizację i współorganizację konferencji naukowych, działalność wydawniczą (finansowanie publikacji naukowych), zakup aparatury badawczej i wyposażenia technicznego. Środki, które Uczelnia zamierza przeznaczyć na prowadzenie działalności naukowej (na realizację planowanych badań) w zakresie nauk technicznych w latach szacuje się na kwotę około złotych.

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo