PRACA W. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA W. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura"

Transkrypt

1 REGIONY AUTONOMICZNE Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Valencia Ciudad Autónoma de Ceuta Ciudad Autónoma de Melilla

2 Chociaż niniejsza broszura została opracowana z jak największą uwagą, Państowa Publiczna Służba Zatrudnienia INEM (EURES) nie bierze na siebie odpowiedzialności wynikąjących z użycia zawartej informacji. Esta publicación ha sido realizada con ayuda de los Fondos de la Comisión Europea, edición realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM). Condesa de Venadito, 9 NIPO: Depósito Legal: M Elaboración: Red EURES - ESPAÑA Impresión: Sociedad Anónima de Fotocomposición

3 SPIS SPIS TRES CI 1. Wstęp Swobodny przepływ pracowników Rynek pracy Jak znaleźć pracę w Hiszpanii Ubezpieczenie społeczne, służba zdrowia i świadczenia dla bezrobotnych Podatki Warunki życia Warunki pracy Mieszkanie Szkolnictwo w Hiszpanii Równoważność certyfikatów i dyplomów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kultura Pomoc prawna Przydatne adresy i telefony O czym nie należy zapomnieć

4

5 1 WSTĘP Nowa Unia Europejska, w której żyje prawie 480 milionów mieszkańców, jest największym rynkiem pracy i nauki na świecie. Jest to obszar, na którym stopniowo zanikają bariery uniemożliwiające niekiedy ludziom wykorzystanie całości swojego potencjału. Niektóre z krajów Unii wprowadziły okresy przejściowe o różnym czasie obowiązywania (nigdy ponad siedem lat), ograniczające wolny przepływ pracowników. W Hiszpanii przyjęty został okres 2 lat dla pracowników pochodzących z Rumunii i Bułgarii, ostatnich krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej. W celu umożliwienia wolnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unia Europejska utworzyła sieć EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia, w której skład wchodzą publiczne służby zatrudnienia Hiszpanii, promujące publikację tego przewodnika informacyjnego. Praca za granicą to zawsze wyzwanie, jedyna w swoim rodzaju okazja do poznania innego kraju i jego mieszkańców, oraz do zdobycia wielu nowych doświadczeń. Niniejszy przewodnik pozwala tym, którzy chcą mieszkać i pracować w Hiszpanii, na wyrobienie sobie pewnego wyobrażenia o życiu w tym kraju. Pragniemy, by zawarte w nim informacje pomogły w podejmowaniu decyzji, a w przypadku przyjazdu do Hiszpanii, przygotowały do pobytu Wybrane wiadomości o kraju Oficjalna nazwa państwa to Królestwo Hiszpanii, zwyczajowo po prostu Hiszpania. Hiszpania położona jest w południowo-zachodniej części Europy, na Półwyspie Iberyjskim o 504,750 km² powierzchni, którą dzieli z Portugalią. Poza półwyspem w skład Hiszpanii wchodzą wyspy Baleary, na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim i miasta Ceuta y Melilla położone w północnej Afryce. To trzeci kraj europejski pod względem powierzchni i piąty pod względem ludności. 5

6 Hiszpanię uważa się za kraj o łagodnym klimacie z dużym nasłonecznieniem, choć o wielkim zróżnicowaniu klimatycznym. Pierwsza strefa klimatyczna obejmuje północ kraju, to znaczy regiony takie jak Galicja, Asturia, Kantabria i Kraj Basków, gdzie deszcze są obfite, lata łagodne, ale zimy dosyć mroźne. Bardziej na południu, w centralnej części kraju panuje klimat kontynentalny. W pozostałych strefach nadmorskich, a szczególnie w Andaluzji i na Wybrzeżu Lewantyńskim, zimy są zazwyczaj łagodniejsze, a lata gorące. Ludność kraju liczy osób. Obecnie, jest zameldowanych w Hiszpanii milionów obcokrajowców, co stanowi około 9,9% całkowitej liczby mieszkańców. Wynikiem napływu istotnej liczby obcokrajowców i uregulowania ich sytuacji w ciągu ostatnich kilku lat, liczba oficjalnych rezydentów wzrosła czterokrotnie w porównaniu z rokiem Jeśli chodzi o ich rozmieszczenie według regionów, to w Madrycie, Katalonii i Walencji mieszka prawie 60% wszystkich obcokrajowców. Jest to dowód na to, że szukają oni dużych miast, takich jak Madryt, Barcelona czy Walencja w celu osiedlenia się i znalezienia pracy. W Andaluzji, na Balearach i na Wyspach Kanaryjskich liczba ta spada do 22,1%. W regionach północnych i zachodnich półwyspu zameldowanych jest najmniej obcokrajowców. Ustrojem panującym w państwie hiszpańskim jest monarchia parlamentarna. Podstawą władzy ustawodawczej jest Parlament (tzw. Kortezy), podzielony na dwie izby: Kongres Deputowanych i Senat. Na czele rządu stoi Premier, a głową państwa jest Król. Hiszpania to kraj składający się z 17 autonomicznych regionów: Andaluzji, Aragonii, Asturii, Wysp Kanaryjskich, Kantabrii, Kastylii - La Manchy, Kastylii - Leon, Katalonii, Walencji, Estremadury, Galicji, Balearów, La Rioja, Madrytu, Murcji, Nawarry i Kraju Basków, z których każda posiada własny parlament i Prezydenta. Możemy więc powiedzieć, iż charakterystyczną cechą Hiszpanii jest jej decentralizacja. Język Hiszpania odznacza się ogromną różnorodnością kulturową, którą podkreśla ilość języków będących w użyciu. Językiem oficjalnym dla całego terytorium jest hiszpański, zwany też kastylijskim, jednak w wielu regionach współistnieje on z innymi oficjalnymi językami takimi jak baskijski, kataloński, galicyjski czy walencjański, odpowiednio do regionu geograficznego. Chociaż nie są uznane za oficjalne, istnieją także języki miejscowe o mniejszym zasięgu: asturyjski, zwany też bable, leoński, aragoński i aranés. Mówiąc wyłącznie po angielsku, niemiecku czy francusku jest bardzo trudno znaleźć pracę w Hiszpanii, za wyjątkiem niektórych miejscowości turystycznych na wyspach lub wybrzeżu. 6

7 Waluta Obowiązującą jednostką walutową w Hiszpanii jest Euro. Import i eksport lokalnej waluty podlega zgłoszeniu w przypadku, gdy suma przekracza wartość Euro (suma wywożona nie może przekroczyć sumy zgłoszonej przy wjeździe do kraju). Import i eksport obcej waluty nie jest ograniczony, ale należy zgłosić sumę powyżej Euro przypadającą na jedną osobę i jedną podróż, w celu uniknięcia problemów w urzędzie celnym przy wyjeździe z Hiszpanii. Strefa czasowa Półwysep i Baleary: GMT +1 Wyspy Kanaryjskie: GMT. Międzynarodowe rozmowy telefoniczne Żeby zadzwonić do Hiszpanii z zagranicy, należy wkręcić numer wyjściowy danego kraju, następnie 34 (numer kierunkowy Hiszpanii) oraz numer składający się z 9 cyfr. Aby zadzwonić z Hiszpanii do innego kraju, należy wykręcić 00, a następnie numer kierunkowy danego kraju i numer telefonu. Można też dzwonić z kabin telefonicznych, które działają na monety lub karty. W przypadku rozmowy telefonicznej w obrębie Hiszpanii należy wykręcić numer bez żadnego dodatkowego numeru kierunkowego. Zawsze składa się on z 9 cyfr, bez względu na to, czy jest to numer telefonu stacjonarnego czy komórkowego. Technologią komórkową Hiszpanii jest GSM (niezgodna z rozwiązaniami w niektórych, krajach, takich jak Stany Zjednoczone lub Japonia). Jeśli telefon komórkowy działa w zgodzie z technologią GSM należy skontaktować się z operatorem sieci w danym kraju w celu upewnienia się, czy telefon może być używany w Hiszpanii (niektórzy operatorzy muszą aktywować usługę międzynarodową). Po dokonaniu niezbędnych czynności w kraju pochodzenia, telefon komórkowy może być używany tak, jakby jego terminal znajdował się w Hiszpanii, to znaczy, wybierając numer 00, a następnie numer kierunkowy kraju, do którego się dzwoni, w celu wykonania rozmowy międzynarodowej. Telefony alarmowe jest ogólnym, tzw. Jedynym Numerem Alarmowym. W niektórych regionach rozmowy mogą być przeprowadzone w innych językach. Wszędzie jednak ta usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 7

8 Inne ważne numery telefonów: Policja: 091 Policja lokalna: 092 Pogotowie: 061 Straż pożarna: 080 8

9 2 SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą bez ograniczeń podróżować, mieszkać i pracować w każdym z krajów członkowskich, korzystając z tych samych praw, co mieszkańcy wybranego kraju. To prawo swobodnego przepływu ludności dotyczy również ich rodzin, niezależnie od narodowości, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Dlatego też, będąc obywatelem kraju członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, można ubiegać się w Hiszpanii o pracę każdego rodzaju, jako pracownik zatrudniony lub pracując na własny rachunek, bez potrzeby ubiegania się o pozwolenie na pracę i być w posiadaniu tych samych praw, co obywatele danego kraju odnośnie wynagrodzenia, warunków pracy, dostępu do mieszkania, kształcenia zawodowego, ubezpieczenia społecznego lub przynależności do związków zawodowych, poza pewnymi wyjątkami wymienionymi w Traktacie Unii Europejskiej, dotyczącymi ubiegania się o pracę w administracji publicznej. Przy wjeździe do Hiszpanii należy okazać jedynie dowód osobisty lub ważny paszport. Można pozostać w kraju trzy miesiące w celu znalezienia zatrudnienia lub rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Jeśli po upływie trzech miesięcy nie znajdzie się zatrudnienia, można pozostać dłużej szukając pracy, pod warunkiem, że istnieją realne szanse na jej znalezienie. Niezbędne dokumenty W ciągu trzech miesięcy od dnia przybycia do Hiszpanii należy złożyć w Biurze do spraw Obcokrajowców (Oficina de Extranjeros) lub na policji wniosek o wpisanie do ewidencji cudzoziemców (Registro Central de Extranjeros). W tym celu należy przedstawić ważny paszport lub dowód osobisty oraz uiścić odpowiednią opłatę. Biuro wystawia certyfikat o wpisie do listy ewidencji, na którym figuruje tak zwany numer NIE (numer identyfikacji cudzoziemca). Procedura ta zastąpiła wydawaną dawniej unijną kartę pobytową. 9

10 Więcej informacji i wydruk formularza wniosku o wpisanie do ewidencji, na stronie internetowej: Obcokrajowiec, który z racji ekonomicznych, zawodowych lub społecznych zwiąże się z Hiszpanią, musi identyfikować się numerem osobistym, jedynym i wyłącznym dla każdego, zwanym NIE (numer identyfikacji cudzoziemca). Numer ten otrzymuje się automatycznie po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji cudzoziemców (Registro de Extranjeros), ale można o niego wystąpić również oddzielnie. Więcej informacji na stronie internetowej: Inne zalecane procedury Wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Hiszpanii mają obowiązek zameldowania się w okręgu miejskim, w którym mieszkają. W tym celu należy udać się do Zarządu Miasta ( Ayuntamiento). Meldunek może być wymagany dla wielu postępowań administracyjnych: zapisy dzieci w szkołach, ubieganie się o Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, zarejestrowanie w Urzędzie Zatrudnienia i oddanie głosu w wyborach lokalnych. Innym niezbędnym dokumentem w przypadku decyzji o zamieszkaniu w Hiszpanii jest N.I.F (numer identyfikacji podatkowej), który można uzyskać w Urzędzie Podatkowym (Agencia Tributaria), (więcej informacji na ten temat w odpowiednim rozdziale). Zapraszamy również do przeczytania odpowiedniego rozdziału odnośnie numeru rejestru Ubezpieczeń Społecznych i uzyskania Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Rodziny obywateli unijnych: karta pobytowa Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej, nie posiadający obywatelstwa żadnego z krajów członkowskich, mogą przebywać na terenie Hiszpanii dłużej niż trzy miesiące. W tym celu muszą uzyskać w Biurze do spraw Cudzoziemców kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, w ciągu trzech miesięcy od daty wjazdu do Hiszpanii. Biuro to niezwłocznie wydaje takiej osobie poświadczenie, które jest wystarczającym dowodem legalnego pobytu, ważnym do momentu wydania karty. 10

11 3 RYNEK PRACY Rok 2006 charakteryzował się zrównoważonym rozwojem gospodarczym, gdzie wzrost PKB wyniósł 3,9%. Zwiększonej aktywności towarzyszyło utworzenie znacznej liczby miejsc pracy, choć przeważnie sezonowej. Głównym czynnikiem wzrostu zanotowanego w ciągu ostatnich lat jest większy udział obcokrajowców oraz kobiet w hiszpańskim rynku pracy. Dane statystyczne udostępnione przez EPA (badanie populacji aktywnej zawodowo) wykazują dalszy wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia w pierwszym kwartale 2007 roku wyniosła 8,47%, gdzie w przypadku mężczyzn było to 6,32%, a kobiet 11,39%. Aktywność zawodowa wzrosła aż do 58,58 %. Jeśli chodzi o regiony Hiszpanii, to najniższą stopą bezrobocia odznaczają się: Nawarra, Aragonia, Madryt i Katalonia, a najwyższą, Andaluzja, Baleary i Wyspy Kanaryjskie. Biorąc pod uwagę różne sektory ekonomiczne warto zaznaczyć, że w BUDOWNICTWIE odnotowuje się coraz powolniejszy wzrost. Sektor PIERWSZY (rolnictwo i rybołówstwo) odnotował spadek w wyniku wzrostu ceny paliwa i niesprzyjającej pogody. Niemniej jednak działalność PRZEMYSŁOWA wzrosła nieznacznie, pomimo tego, że podsektor samochodowy i tekstylny odczuły wzrost zagranicznej konkurencji. Natomiast sektor USŁUG rozwija się pozytywnie dzięki sprzyjającej sytuacji w telekomunikacji i turystyce. Jednakże hiszpański rynek pracy wykazuje pewne braki równowagi, takie jak wysoki odsetek tymczasowych umów o pracę, dużą liczbę wypadków zawodowych, znaczny procent pracowników niewykwalifikowanych oraz niekorzystną sytuację kobiet, osób młodych oraz imigrantów. 11

12 Zatrudnienie wymagające kwalifikacji Raport Infoempleo 2006, który analizuje stan oferty pracy wymagającej kwalifikacji wykazał, że koncentruje się ona w Madrycie i Katalonii (39%), chociaż to skupienie powoli zmniejsza się na korzyść innych regionów. Jest to dowód dużego zróżnicowania hiszpańskiej działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o oferty, w których wymaga się odpowiedniego przygotowania akademickiego, istnieje stałe zapotrzebowanie na osoby z dyplomami technicznymi (na Architektów, Inżynierów, Magistrów Inżynierów) sięgające 47,6%. Na drugim miejscu znajduje się wykształcenie w zakresie prawno-społecznym. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na specjalistów w sektorach naukowo-medycznych, zanotowano wzrost zapotrzebowania w dziedzinach medycyny i farmacji. Warto podkreślić, że zapotrzebowanie na wykształconych pracowników dotyczy największej liczby branż. Możliwości zatrudnienia Według danych wydzialu badań rynku pracy Publicznej Służby Zatrudnienia, największą możliwość znalezienia pracy mają: Niewykwalifikowani robotnicy rolni Wykwalifikowani robotnicy budowlani Mechanicy i spawacze Piekarze i cukiernicy Kierowcy ciężarówek Sprzedawcy Kucharze i kelnerzy Pomoce domowe Stanowiska oferowane poprzez sieć Eures w Hiszpanii przeznaczone są głównie dla: Lekarzy specjalistów i pielęgniarek/pielęgniarzy Animatorów turystycznych i ogólnie w hotelarstwie i gastronomii Wykwalifikowanych pracowników budowlanych Wykwalifikowanych pracowników przemysłu metalurgicznego, zmechanizowanej produkcji i w zakresie sprzętu elektronicznego 12

13 4 JAK ZNALEŹĆ PRACĘ W Pomimo nieprzerwanego spadku stopy bezrobocia w Hiszpanii w ciągu ostatnich kilku lat, nie jest łatwo znaleźć pracę. Dlatego też, należy wykorzystać wszystkie dostępne środki (znajomi, rodzina, prasa, ośrodki informacji, organizacje zawodowe...), jak też EURES i niemałą dawkę własnej wyobraźni i pomysłowości. Należy również wziąć pod uwagę, że znajomość języka hiszpańskiego jest podstawą znalezienia pracy w Hiszpanii. Głównymi systemami pośredniczącymi w poszukiwaniu pracy są: Publiczne służby zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia (INEM), krajowe i regionalne dysponują siecią biur, do których mają dostęp wszyscy obywatele. Można zarejestrować się w Urzędzie Pracy w wieku powyżej 16 lat, okazując ważny paszport lub dowód tożsamości, tylko wtedy, gdy posiada się aktualny adres zamieszkania. Żeby móc przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko, które wymaga konkretnego wykształcenia, należy udowodnić, że spełnia się wymagania dla uprawiania zawodu w Hiszpanii. Usługi oferowane przez Urzędy Zatrudnienia obejmują: oferty pracy, orientację zawodową, szkolenie zawodowe przez pracę, pośrednictwo w uzyskaniu świadczeń dla bezrobotnych, udzielanie informacji o podejmowanych środkach w celu zwiększenia zatrudnienia. Adresy Służb Zatrudnienia znajdują się w książkach telefonicznych i na stronie internetowej INEM, na której umieszczone są linki do innych służb publicznych w każdym z regionów. Niektóre z nich zamieszczają oferty pracy na własnej stronie i wiele posiada użyteczne informacje i adresy pomocne w znalezieniu pracy, a także poradniki dla poszukujących pracy. Adresy stron internetowych Publicznych Służb 13

14 Zatrudnienia wszystkich regionów znajdują się w ustępie z ważnymi adresami w tym przewodniku. W ostatnim czasie, Publiczne Służby Zatrudnienia uruchomiły stronę internetową o zasięgu krajowym, na której można przejrzeć oferty pracy w całej Hiszpanii: EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy powołaną przez Komisję Europejską, Krajowe Służby Zatrudnienia krajów członkowskich, Norwegii, Szwajcarii, Księstwa Lichtenstein i Islandii, a w przypadku stref granicznych, organizacje reprezentujące partnerów społecznych. Wskazane jest skontaktowanie się z siecią EURES we własnym kraju. Tam otrzymać można informacje o Publicznych Służbach Zatrudnienia, ofertach pracy w Hiszpanii i inne, pomocne w podjęciu decyzji i/lub rozwoju własnych planów związanych z mobilnością. Na stronie internetowej EURES można znaleźć informacje związane z mobilnością oraz bazę danych zawierającą oferty pracy w krajach członkowskich. Oferuje ona również możliwość umieszczenia własnego CV (Curriculum vitae/życiorysu) w trybie on-line. Dostęp do tej informacji jest możliwy dzięki stronie: Prywatne agencje pośrednictwa pracy, firmy zajmujące się procesem selekcji i agencje pracy tymczasowej Agencje pośrednictwa pracy to instytucje non-profit, posiadające zezwolenia administracji publicznej do spraw zatrudnienia. Korzystanie z nich jest zazwyczaj bezpłatne, poza zwrotem sumy za poniesione koszty. W służbach zatrudnienia każdego z regionów można uzyskać informacje o tych jednostkach oraz o ich usługach. Istnieją również firmy specjalizujące się w przeprowadzaniu procesu selekcji personelu dla innych firm, które zazwyczaj pozyskują kandydatów poprzez prasę, czy Internet. Agencje pracy tymczasowej zawsze mają w swojej nazwie skrót E.T.T. Zatrudniają one bezpośrednio pracowników, których następnie kierują do innej firmy zgodnie ze specjalną umową o dyspozycyjności dla firmy, która przenosi na nie obowiązek zarządzania i kontroli wykonywanej pracy. Są one wyjątkowo pomocne w znalezieniu pracy tymczasowej. 14

15 Środki masowego przekazu We wszystkich hiszpańskich gazetach ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych znajdują się strony zawierające oferty pracy, choć najwięcej ofert ukazuje się w wydaniach niedzielnych. Również telewizje publiczne oferują szereg programów dotyczących zatrudnienia, przykładem czego jest znany program Aquí hay trabajo ( Tu jest praca ) emitowany od poniedziałku do piątku o 9 rano w programie 2 (RTVE). Coraz częściej firmy umieszczają oferty pracy w Internecie. Własne strony internetowe dają możliwość lepszego przedstawienia się i zazwyczaj znajduje się na nich odpowiedni dział dotyczący Zasobów Ludzkich. Na stronach firm należy szukać linku zwanego trabaja con nosotros ("pracuj z nami ") lub empleo ("zatrudnienie"). Istnieją również portale wyspecjalizowane w zakresie zatrudnienia. Najważniejsze codzienne gazety ogólnokrajowe to EI País, ABC, EI Mundo, La Razón w Madrycie i EI Periódico oraz La Vanguardia w Barcelonie. Każda z nich do wydania niedzielnego dołącza suplement z ofertami pracy. Gazety w języku niemieckim, angielskim lub francuskim, które wydawane są w głównych ośrodkach turystycznych, również zawierają oferty pracy i zazwyczaj istotnym warunkiem tych ofert jest znajomość języków obcych. Prasa międzynarodowa także oferuje zatrudnienie w Hiszpanii, jednak głównie są to stanowiska kierownicze, specjalistyczne i wolne zawody. Gazety i czasopisma specjalistyczne dostępne na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą również stanowić źródło informacji na temat pracy w Hiszpanii, szczególnie gdy zawierają dział specjalizujący się w ofertach pracy. Oczywiście istnieją również publikacje hiszpańskie zajmujące się rynkiem pracy i zawierające oferty zatrudnienia. El Mundo El País ABC La Razón El Periódico La Vanguardia Busca medios

16 Izby Gospodarcze / Cámaras de Comercio Izby Gospodarcze kraju rodzimego, jak i w Hiszpanii, są również możliwym źródłem informacji o gospodarce i firmach. Szczególnie ważna jest pomoc, jaką oferują w założeniu własnej działalności gospodarczej. https://www.camaras.org (informacje o firmach) do spraw przedsiębiorstw (Ventanilla empresarial única). Pomoc w założeniu własnej firmy. Stowarzyszenia zawodowe i Organizacje pracownicze Innym źródłem informacji są stowarzyszenia i związki zawodowe. Niektóre grupy zawodowe w Hiszpanii mają swoją izbę (Colegio Oficial), do której trzeba się zapisać, by móc wykonywać zawód. Spontaniczne zaproponowanie własnej kandydatury i osobiste znajomości Inną możliwą drogą jest zgłoszenie własnej kandydatury, wysyłając list motywacyjny oraz CV (życiorys) do firm, które ze względu na profil działalności mogą być zainteresowane naszą osobą, chociaż w danym momencie nie prowadzą żadnego procesu selekcji. Znajomi i rodzina są również pomocni w znalezieniu zatrudnienia i, jeśli mieszkają w Hiszpanii, to warto im wspomnieć, że szukamy pracy. Wiele wakatów pokrywa się dzięki tego rodzaju kontaktom i referencjom. CV (Curriculum Vitae) i list motywacyjny Niektóre firmy udostępniają własne formularze, ale najpopularniejszą praktyką jest wysyłanie CV wraz z listem motywacyjnym. Dotyczy to odpowiedzi na ofertę lub ogłoszenie w prasie lub spontanicznego zaproponowania własnej kandydatury. List motywacyjny: Nie jest to zwykła formalność, ale karta prezentacyjna i pierwsze wrażenie, jakie przekazujemy firmie. List oraz CV powinny być napisane po hiszpańsku chyba, że w ofercie wskazany jest inny język. List motywacyjny redaguje się na komputerze, w formacie A4 i na jednej stronie, zwięźle i w formalnym stylu. Powinien on być bezpośrednio powiązany ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegamy. Należy unikać standardowych listów. CV: Nie istnieją ścisłe reguły dotyczące układu CV, choć podajemy pewne rady. Powinno ono mieć konkretną strukturę, być jasne, zwięzłe i napisane na komputerze. Zaleca się format A4 i nie więcej niż dwie strony. Zdjęcie nie jest potrzebne, chociaż może być stosowne przy ubieganiu się o niektóre stanowiska. Nie dołącza się 16

17 dyplomów ani certyfikatów, jeśli nie jest to wymagane, gdyż przedstawia się je podczas rozmowy o prace. Należy unikać symboli i skrótów. Struktura: Dane osobiste: imię i nazwisko, obywatelstwo, dokładny adres, numer telefonu (zaznaczając numer kierunkowy kraju), , itp. Wykształcenie: Należy umieścić informacje o wykształceniu akademickim i uzupełniającym. W przypadku stanowisk, gdzie istotną rolę odgrywają języki obce lub znajomość obsługi komputera, warto zamieścić te informacje w osobnym ustępie. Jeśli chodzi o wykształcenie akademickie, należy jedynie podać najwyższy uzyskany tytuł, nazwę instytucji, miasto oraz datę zakończenia nauki. Doświadczenie zawodowe: Można wymienić miejsca pracy w normalnym lub odwrotnym porządku chronologicznym, od ostatniego do najdawniejszego, albo też według branż. Należy podać nazwę firmy, stanowisko, okres pracy i wykonywane czynności. Pozostałe dane: Ta część jest opcjonalna i nie objęta regułami. Służy do podania informacji, które mogą być użyteczne na stanowisku, o które się ubiegamy, jak na przykład fakt posiadania prawa jazdy czy dyspozycyjności do odbywania wyjazdów służbowych, itp. Zazwyczaj nie załącza się referencji, choć można zaznaczyć, iż mogą być one przedstawione na życzenie. Modele CV i rady dotyczące ich redagowania można znaleźć na większości stron publicznych służb zatrudnienia w Hiszpanii. 17

18 5 UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SŁUŻBA ZDROWIA I ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH Ubezpieczenie Społeczne Administracja Ubezpieczeń Społecznych (la Seguridad Social) w Hiszpanii składa się z wielu organów administracyjnych i urzędów publicznych mających na celu zagwarantowanie obywatelom hiszpańskim, a w tym przypadku, cudzoziemcom mieszkającym w naszym kraju, zestawu świadczeń w zakresie pomocy, opieki zdrowotnej i finansowych. Zarządzanie hiszpańskim Systemem Ubezpieczeń Społecznych należy, między innymi, do trzech instytucji publicznych podległych Ministerstwu Pracy i Spraw Społecznych: do Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (el Instituto Nacional de la Seguridad Social - INSS), Głównego Działu Księgowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (la Tesorería General de la Seguridad Social - TGSS) oraz Społecznego Instytutu Marynarki (Instituto Social de la Marina - ISM). W kwestiach Ubezpieczeń Społecznych stosuje się Rozporządzenia Unijne wobec obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy pracują na zasadzie zatrudnienia lub samozatrudnienia i podlegają, lub podlegali ustawodawstwu jednego lub kilku tychże krajów członkowskich, uczniów i studentów, urzędników i bezpaństwowców lub uchodźców przebywających na terenie któregoś z krajów członkowskich, jak również ich rodzin, także po ich zgonie. Przez zastosowanie Układu pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią o wolnym przepływie osób, stosuje się je również w stosunku do obywateli szwajcarskich. Rozporządzenia te mają zastosowanie w odniesieniu do następujących świadczeń ze strony Ubezpieczeń Społecznych: choroba i macierzyństwo (opieka lekarska, czasowa niezdolność do pracy i macierzyństwo), inwalidztwo, emerytury i renty rodzinne, renty spowodowane wypadkiem w pracy i choroba zawodową, zapomogi z tytułu śmierci, zapomogi dla bezrobotnych i świadczenia rodzinne. 18

19 Opieka lekarska Jakość opieki lekarskiej w Hiszpanii jest dosyć dobra. Istnieją zarówno szpitale publiczne (należące do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) jak i prywatne. Sieć podstawowej, uspołecznionej opieki lekarskiej w Hiszpanii stanowią poradnie, czyli tak zwane Ośrodki Zdrowia (Centros de Salud), poradnie i szpitale. Hiszpania podpisała dwustronne umowy o opiece medycznej z wieloma państwami (w tym z wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej). Obywatele tych państw muszą złożyć wniosek w swoich krajach o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC), aby mieć dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w Hiszpanii. Rządy Regionów Autonomicznych zarządzają poprzez własne, publiczne służby sanitarne opieką zdrowotną, jako częścią Krajowego Systemu Zdrowia. W lokalnych urzędach można uzyskać listy szpitali i ośrodków zdrowia. W systemie publicznych ubezpieczeń zdrowotnych leczenie jest nieodpłatne, a kiedy wymagana jest opieka specjalistyczna, lekarz odsyła pacjenta do specjalistów z oficjalnym drukiem. Lekarstwa zapisywane są przez lekarza na oficjalnych druczkach recept i pacjent opłaca 40% ich ceny. Niektóre leki nie są objęte dofinansowaniem przez społeczną służbę zdrowia. Leczenie szpitalne jest nieodpłatne w ramach systemu społecznej służby zdrowia i pacjenci mają prawo otrzymać, również nieodpłatnie, określone świadczenia, kiedy są one konieczne, takie jak protezy, aparaty ortopedyczne, transfuzje, itp. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez osoby trzecie muszą być zapisani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i opłacać miesięczne składki za pośrednictwem pracodawcy. Osoby samozatrudniające się opłacają składki osobiście. Wszyscy oni dostają kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która uprawnia do korzystania z nieodpłatnej opieki szpitalnej i lekarskiej. Można również podpisać prywatne ubezpieczenie zdrowotne z jedną z wielu prywatnych organizacji medycznych istniejących w Hiszpanii, a które figurują w książkach telefonicznych jako "Sociedades Médicas". W tym przypadku nie ma zwrotu kosztów leczenia, za wyjątkiem niektórych nagłych przypadków. Użyteczne adresy Strona Web (Web site): Ministerstwo Zdrowia i Spożycia (Ministerio de Sanidad y Consumo) Biuro Informacji Administracyjnej i Obsługi Obywatela (Información Administrativa y Atención al Ciudadano). Można wystąpić o uzyskanie informacji osobiście, na piśmie lub telefonicznie w: aleja Pº del Prado (planta baja) 28014, Madrid. Telefony: / 90 / 91-Fax:

20 Linki do Urzędów Zdrowia Regionów Autonomicznych Region Autonomiczny/miejscowość/departament/wydział regionalny. Kraj Basków Departamento de Sanidad Katalonia Servei Català de la Salud Galicja Consejera de Sanidad Andaluzja Consejera de Salud Asturia Consejera de Salud y Servicios Sanitarios Kantabria Consejera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: La Rioja Consejera de Salud y Servicios Sociales: Murcja Consejera de Sanidad y Consumo: Walencja Consejera de Sanidad: Aragon Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Kastylia La Mancha Consejera de Sanidad: Wyspy Kanaryjskie (Canarias) Consejera de Sanidad y Consumo: Nawarra Departamento de Salud: Estremadura Consejera de Sanidad y Consumo: Baleary Consejera de Sanidad y Consumo: http//:web2.caib.es 20

21 Madryt Consejera de Sanidad: Kastylia i León Consejera de Sanidad y Bienestar Social: Miasto Ceuta Consejera de Sanidad y Consumo: Świadczenia z tytułu bezrobocia Pracownicy zatrudnieni w Hiszpanii przez osoby trzecie (z wyjątkiem urzędników publicznych i osób nie płacących składek, jak np. pomoce domowe) są obowiązkowo ubezpieczeni na wypadek utraty zatrudnienia. Składki pokrywające te świadczenia są wpłacane przez pracodawców, pracowników i przez Państwo. Hiszpański system świadczeń z tytułu bezrobocia pokrywa dwa różne zakresy wypłat: Zasiłek dla bezrobotnych Mają prawo do otrzymania świadczeń z tytułu bezrobocia w zakresie opodatkowania wszyscy ci pracownicy, którzy wpłacali składki w ogólnym systemie Ubezpieczeń Społecznych przez okres powyżej 360 dni, a którzy utracili pracę, częściowo lub całkowicie, z przyczyn od nich niezależnych. Świadczenia w zakresie pomocy i zapomóg Pracownicy zarejestrowani oficjalnie jako bezrobotni w biurach Publicznych Służb Zatrudnienia, którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub, których prawa do jego otrzymania już wygasły, mogą wystąpić o świadczenia pomocowe dla bezrobotnych, jeśli spełniają jeden z warunków przewidzianych dla pewnych szczególnych grup społecznych (niskie dochody, obciążenia rodzinne, osoby powyżej 52 lat, itp.). Hiszpański system świadczeń z tytułu bezrobocia zarządzany jest przez SPEE- INEM. Jeśli ktoś zostanie bez pracy w czasie pobytu w Hiszpanii, winien zgłosić się do miejscowego biura SPEE, gdzie udzielona zostanie mu informacja o prawach do pobierania świadczeń z tytułu bezrobocia i sposobu wystąpienia o nie. Przenoszenie świadczeń z tytułu bezrobocia Osoba otrzymująca świadczenia lub zapomogę z tytułu bezrobocia we własnym kraju lub jakimkolwiek kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) może przenieść je do Hiszpanii, lub do innego kraju członkowskiego w celu poszukiwania pracy przez okres do 3 miesięcy. W tym celu: 21

PRACA W HISZPANII REGIONY AUTONOMICZNE MAPA HISZPANII

PRACA W HISZPANII REGIONY AUTONOMICZNE MAPA HISZPANII PRACA W HISZPANII CEUTA MELILLA MAPA HISZPANII REGIONY AUTONOMICZNE Andaluzja Aragonia Asturia Baleary Wyspy Kanaryjskie Kantabria Kastylia-La Mancha Kastylia i León Katalonia Estremadura Galicja Madryd

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Hiszpanii

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Hiszpanii Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Hiszpanii Podatek dochodowy od osób fizycznych I.R.P.F. 1 (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) w Polsce znany jako PIT - jest podatkiem bezpośrednim,

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Materiały zebrane przez uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach w ramach projektu PO WER Pierwszy krok do własnej firmy 2014-1-PL01-KA102-000686

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14

Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14 Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14 2 Obywatel państwa członkowskiego UE, który chce prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę w Hiszpanii, musi postarać się o specjalny numer identyfikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zgodnie z prawem portugalskim zasiłek dla bezrobotnych to kwota pieniężna wypłacana co miesiąc osobie, która straciła pracę z przyczyn od

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zwrot kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania następować będzie na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy Zmieniony

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy Zmieniony Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH I. Wstęp Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (1) Zapewnienie legalnej pracy i legalnego pobytu prawo wykonywania pracy jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y REFUNDACJI

Z A S A D Y REFUNDACJI P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W J A W O R Z E Z A S A D Y REFUNDACJI kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych 1 Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom Projektu Social Media moja szansa na sukces!

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/15 KM OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku z dnia 9 marca 2015r. Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty Od 1 maja 2004 r. polscy świadczeniodawcy, posiadający z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska. zastępca kierownika: Edyta Ciesielska. ul. Bodzentyńska 32/40.

Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska. zastępca kierownika: Edyta Ciesielska. ul. Bodzentyńska 32/40. Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce tel. (041) 343-21-33, 368-29-85 (041) 367-64-48, 367-64-49, fax (041) 367-69-16

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu?

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu? Czym jest staż? Staż jest formą wsparcia, która oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez zatrudnienia (w tym osobę zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy) umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 1. Co powinienem wiedzieć? Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy HISZPANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Hiszpanii... 1 1.1. Informacje geograficzne... 1 1.2. Cechy charakterystyczne Hiszpanii... 1 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 2 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny): (miejscowość, data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) Do Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI)

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) 2012 Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Co oznacza skrót SSI? Uzupełniająca Zapomoga Rządowa (Supplemental

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06

Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06 Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06 2 Podatek od dochodów osób prawnych, czyli CIT, stanowi średnio 8 proc. całości wpływów podatkowych w Danii. Natomiast podatek od dochodów osób fizycznych składa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski ptz@op.pl 2 Kto to jest cudzoziemiec? Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (obcokrajowiec lub

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY UCZNIA/UCZENNICY PEŁNOLETNI UCZEŃ/UCZENNICA DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM II DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad: Nazwa przedmiotu realizującego świadczenie rodzinne : Adres : WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej RPLU.09.01.00-06-0078/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.6.2012 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0334/2009, którą złożył H.K. (Niemcy) w sprawie swoich problemów związanych z refundacją wydatków na leki

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

TRENDY NA RYNKU PRACY

TRENDY NA RYNKU PRACY TRENDY NA RYNKU PRACY IX Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę Kraków, 5 czerwca 2017 r. Rynek pracy w Małopolsce sytuacja na rynku pracy poprawia się: zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych, zwiększa

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06 Jeśli chcesz pracować w Grecji 2015-07-27 12:05:06 2 Osoby podejmujące pracę w Grecji korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących greckim pracownikom, m.in. z ubezpieczenia społecznego, urlopów,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Zielona Góra, listopad 2017 Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Beata Leszyk Wydział Ubezpieczeń i Składek

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo