BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska"

Transkrypt

1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe SAWPOL Karpicko, ul. Wczasowa ,- w tym w roku 2005: ,- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) kolektory grawitacyjne z rur PCV 250mm 90,40m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 200mm 8926,60m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 160mm 2640,85m, rurociągi tłoczne z rur PE 110mm 494,90m, rurociągi tłoczne z rur PE 90mm 1624,20m, przepompownie ścieków 5 kpl.

2 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ŚWIĘTNO - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe SAWPOL Karpicko, ul. Wczasowa ,- w tym w roku 2005: ,- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) kolektory grawitacyjne z rur PCV 250mm 65,35m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 200mm 6678,65m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 160mm 1575,25m, rurociągi tłoczne z rur PE 160mm 4763,00m, rurociągi tłoczne z rur PE 110mm 1344,85m, przepompownie ścieków 5 kpl.

3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KĘBŁOWO, ZAD.II-IX - TZUP Projektowanie i Nadzory, H. Chwalisz Wolsztyn, ul. 5 Stycznia Zakład Remontowo Budowlany J. Mączkowski Wolsztyn, ul. Sienkiewicza ,- w tym w roku 2005: ,- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) kolektory grawitacyjne z rur PCV 315mm 71,96m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 250mm 386,52m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 200mm 6797,04m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 160mm 1945,60m, rurociągi tłoczne z rur PE 110mm 2734,94m, przepompownie ścieków 10 kpl.

4 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M.: STARA DĄBROWA, GOŚCIESZYN, ADAMOWO (CZĘŚCIOWO), STARY WIDZIM (CZĘŚCIOWO ), KOMOROWO (CZĘŚCIOWO), TŁOKI (CZĘŚCIOWO) - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla w/w miejscowości - grawitacyjno - ciśnieniowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 28,3 km wraz z przepompowniami ścieków 31kpl. Projektowanie mgr inż. Marek Galiński Poznań, os. Bolesława Śmiałego zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego ,- w tym w roku 2005: ,-

5 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŚWIĘTNO - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Zakład Melioracyjno Budowlany MELBUD, R. Tarnowski Sulechów, ul. Wiśniowa ,- w tym w roku 2005: ,- Program SAPARD ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) rurociąg przesyłowy z rur PE 160mm 4985,16 m sieć rozdzielcza z rur PCV 160mm 1682,92 m sieć rozdzielcza z rur PCV 110mm 4268,30 m sieć rozdzielcza z rur PCV 90mm 1273,67 m sieć rozdzielcza z rur PE 110mm 36,70 m przyłącza z rur PE 63mm i 40mm 3177,54 m

6 ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ZAKŁADEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POWODOWIE - kwatera składowiska (niecka 1,25 ha; poj m3), - budynek administracyjno socjalny, - waga samochodowa, - brodzik dezynfekcyjny, - garaż na kompaktor, - zbiornik odcieków, ppoż, ścieków sanitarnych, - drogi i place manewrowe, - sieci międzyobiektowe: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa Pracownie Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kożuchowska zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego ,- w tym w roku 2005: ,- Gmina Siedlec

7 POPRAWA JAKOŚCI WÓD JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO, W TYM: a) UZDATNIANIE WÓD METODĄ INAKTYWACJI FOSFORU, b) UPORZĄDKOWANIE LINII BRZEGOWEJ JEZIORA Wyszczególnienie prac: - porządkowanie linii brzegowej jeziora, - zakup koagulantów, - dowóz, rozładunek i rozprowadzenie w jeziorze, - kierowanie działaniami i badanie ich efektywności. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego - dostawa koagulantów: SP SASPOL Piotr Sawczyn, Pniewy, ul. Lwówecka 1 - dawkowanie i nadzór: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego - porządkowanie linii brzegowej: Usługowy Zakład Eksploatacji i Konserwacji Urządzeń Technicznych Melioracji, J.Sita Jażyniec ,- w tym w roku 2005: ,- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-)

8 MODERNIZACJA ULICY SŁOWACKIEGO W WOLSZTYNIE Na odcinku o dł. 170 mb i szer. 6 m ułożono nową warstwę nawierzchni bitumicznej, wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, wymieniono kolektor kanalizacji deszczowej, wykonano nowe chodniki oraz obsadzono pasy zieleni. PRFIL BIS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23, Zielona Góra Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., ul. Akacjowa 1 Świętno , ,- (pomoc z Województwa Wielkopolskiego ) ,-

9 BUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W WOLSZTYNIE Na odcinku ulicy Wiśniowej, Pięknej i Pogodnej o łącznej długości 240 mb, szer. od 4 5 m- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, Wschowa, ul. Wolsztyńska 19a/7 Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41, Przemęt ,-

10 BUDOWA DROGI KARPICKO NOWE TŁOKI Odcinek drogi o dł. 420 m i szer. 5 m wykonano w technologii nawierzchni bitumicznej. Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, Wschowa, ul. Wolsztyńska 19a/7 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe SOLFATER, Grodzisk Wlkp., ul. Zdrojowa , ,- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pozostała kwota Gmina Wolsztyn

11 BUDOWA ULICY ZACISZE I ODCINKA BOH. BIELNIKA W WOLSZTYNIE Na ulicy Zacisze i odcinku ul. Boh. Bielnika o łącznej długości 320 mb i szer. 5 m- wykonano drogę o nawierzchni twardej w technologii kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową A-14 Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic Krystyna Łuczak, ul. Bieszczady 1b, POZNAŃ Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski ul. Sienkiewicza 2a, Wolsztyn ,( w 2005r ,- w 2006r.)

12 MODERNIZACJA DROGI WRONIAWY -BORKI Ułożenie nowej warstwy nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm na odcinku dł. 1,23 km Materiały dot. zgłoszenia remontu do Starostwa Powiatowego oraz przedmiary robót zostały opracowane przez WITiOŚ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świętno, ul. Akacjowa , ,- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych -Urząd Marszałkowski w Poznaniu, pozostała wartość Gmina Wolsztyn

13 BUDOWA ODCINKA ULCY SADOWEJ W WOLSZTYNIE Na odcinku ulicy Sadowej o łącznej długości 170 mb, szer. od 4 5 m- wykonano drogę o nawierzchni w technologii kostki betonowej A-14 Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic Krystyna Łuczak, ul. Bieszczady 1b, POZNAŃ Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe SOLFATER, Grodzisk Wlkp., ul. Zdrojowa ,-

14 BUDOWA ULICY BRACI PEUGEOT W KARPICKU Na odcinku o łącznej długości 429 mb, szer. od 3,5 m- wykonano drogę o nawierzchni w technologii kostki betonowej Usługi Projektowe ADMAR Jan Hemmerling Wolsztyn Firma -Handlowo-Usługowa Janik Mariusz, Wolsztyn, ul. Zakątek 5 Wg kosztorysu inwestorskiego ,-zł ,- Pozostałą wartość sfinansowali właściciele przyległych posesjizgodnie z zawartym porozumieniem.

15 ZAGOSPODAROWANIE PLACÓW W WOLSZTYNIE, W TYM MODERNIZACJA ROWU MIEJSKIEGO NA TERENIE MIASTA I BUDOWA PARKINGÓW: a) UL. R. KOCHA - UL. DĄBROWSKIEGO b) UL. WODNA a)opracowanie ekofizjograficzne dla terenów sportoworekreacyjnych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekracyjnych, b)opracowanie projektu budowy miejsc postojowych, c)budowa miejsc postojowych i oświetlenia a) Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI ul. Wyspiańskego12/5 Poznań b) Biuro Usług Projektowych i Nadzoru VIABIT Wolsztyn + WITiOŚ 1. Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski ul. Sienkiewicza 2a, Wolsztyn 2.Zakład Budowlano-Drogowy BAR-BET Andrzej Barski, Chobienice 15 3.Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski ul.krzywa 9, Wolsztyn ,-

16

17 BUDOWA RONDA (partycypacja w kosztach inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe) w Wolsztynie Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Drzymały, Wschowska i Wodna w Wolsztynie na małe rondo wraz z przebudową ulicy Poznańskiej na odcinku od Rynku do w/w skrzyżowania Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski i Krych z Poznania Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud z Gostynia , , ,- Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

18 REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ NA CIĄGU PIESZO- JEZDNYM OD ULICY 5 STYCZNIA DO JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO W WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej o dł. 125 mb z rur PCV fi 400 mm Biuro Usług Projektowych i Nadzoru VIABIT Wojciech Chałupka, ul. Garbarska 6/6 Wolsztyn + WITiOŚ Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe SAWPOL, ul. Wczasowa 50, Karpicko ,- zł

19 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY POPRZECZNEJ W NIAŁKU WIELKIM I WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 300 o dł. 480 m Usługi Projektowe ADMAR Jan Hemmerling Wolsztyn Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe SAWPOL ul. Wczasowa 50, Karpicko , ,-zł -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała kwota

20 BUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 250 dł. 36 m oraz fi m Uproszczona dokumentacja- opracowana przez WITiOŚ Zakład Budowlano-Drogowy BAR-BET Chobienice ,-

21 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA WODNA W WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 500 o dł. 292 m oraz fi 200 o dł. 38 mb Adam Cichy ul. Kusocińskiego 5/43, Wolsztyn Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski ul. Sienkiewicza 2a, Wolsztyn ,-

22 BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WOLSZTYNIE Podstawowe wyposażenie i urządzenia obiektu wg regulaminu konkursu: - basen pływacki, basen szkoleniowo-rekreacyjny, - zaplecza pomocnicze, zaplecza szatniowo sanitarne, - pomieszczenia trenerów, - magazyn sprzętu basenowego, - pomieszczenia odnowy biologicznej, sauny, - mała gastronomia, - pomieszczenia techniczne (technologia) zostanie wybrany w drodze konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego ,- w tym w roku 2005: ,- Powiat Wolsztyński ( ,-)

23 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP3 W WOLSZTYNIE Hala sportowa: - wymiary (w osiach) 36,0 x 18,0 m, - powierzchnia użytkowa 1130,05m2, - powierzchnia zabudowy 1238,60m2, - kubatura obiektu 8971,00m3, - wysokość hali 7,20m. RACHBUD s.c. Biuro Projektowo-Kosztorysowe Bucz, ul. Kasztanowa Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DANA BUD Karpicko, ul Podgórna ,- w tym w roku 2005: ,- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ( ,-)

24 BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO NA PLAŻY PRZY JEZIORZE ŚWIĘTYM W OBRZE Zagospodarowanie plaży w Obrze obejmujące budowę: - zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, handlowego, - zaplecza technicznego, - infrastruktury towarzyszącej (przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne) - koncepcja zagospodarowania: PL.architekci B.Bajon Obra, ul. Cmentarna - mapy do celów projektowych: Biuro Usług Geodezyjnych, J.Kotecki, Zbąszyń ul. Poznańska zostanie wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych ,- w tym w roku 2005: 5 000,-

25 MONITORING WOLSZTYNA Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania dla monitoringu wizyjnego m. Wolsztyna i fragmentu Karpicka: - montaż urządzeń w centrum monitoringu - instalacja 6 punktów kamerowych - montaż stanowiska monitoringu w obiekcie Straży Miejskiej w Wolsztynie. Tele-Com Poznań, ul. Jawornicka Przedsięb. Proj. Wykonawcze ATI - TELBUD sp. z o.o., Poznań, ul. Krauthofera ,- w tym w roku 2005: ,-

26 MODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO - remont pomieszczeń biurowych, - remont dachu, w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - rozbiórka pokrycia z dachówek - wzmocnienie krokwi poprzez obustronne deskowanie, - konserwacja konstrukcji drewnianej środkiem FOTOS 2, - rozebranie kominów wolnostojących, - wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej, - wykonanie nowych obróbek z blachy cynkowo-tytanowej, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką, - osadzenie okien, - instalacja wentylacyjna w budynku. - dokumentacja kosztorysowa: Biuro Usług Dla Budownictwa, Łucja Janiszewska Wolsztyn, ul. Przemysłowa - projekt wentylacji: Roman Idziak, Szamotuły, ul. Kiszewska - remont pomieszczeń: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowy BARSKI s.c., Karpicko, Plac Wiejski - remont dachu: Zakład Remontowo Budowlany BLACH DEK, Tadeusz Piskorz, Wolsztyn, ul. Sturnego ,- w tym w roku 2005: ,-

27

28 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN Dostawa i wymiana energochłonnych rtęciowych opraw oświetleniowych na energooszczędne: - sodowe 150 W 90 szt. - sodowe 100 W 464 szt. - sodowe 75 W 470 szt. nie dotyczy dostawa opraw: AKKOP Koperek s.j. Kraków, ul. Przewóz wymiana opraw: Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Wolsztyn ul. Przemysłowa ,- w tym w roku 2005: ,- Bank Ochrony Środowiska ( ,-)

29 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. OBRA UL. JEZIORNA Oświetlenie drogowe: punkty oświetlenia z energooszczędnym źródłem światła 11 szt., kabel 414 m. Firma Usługowa Magdalena Mielcarek ul. Polna 52, Wroniawy Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski ul. Krzywa 9, Wolsztyn ,01 zł

30 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. TŁOKI Oświetlenie drogowe: oprawy oświetleniowe z energooszczędnym źródłem światła 6 szt. kabel 562 m Firma Usługowa Magdalena Mielcarek ul. Polna 52, Wroniawy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych Jacek Wylegała, ul. Sikorskiego ,82 zł

31 BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO OGRODU PRZY MUZEUM IM. DR ROBERTA KOCHA Oświetlenie parkowe: stylizowane słupy oświetleniowe wraz z oprawami i energooszczędnym źródłem światła 13 szt Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski ul. Krzywa 9, Wolsztyn ,32 zł

32 ZASILANIE ENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE STADIONU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE ORAZ MONTAŻ SIEDZISK Zasilanie energetyczne: kabel - 18 m, Oświetlenie: słupy stalowe wraz z oprawami oświetleniowymi z energooszczędnym źródłem światła 4 szt. Siedziska: 146 szt Zasilanie energetyczne: Firma Usługowo Handlowa AMPER Benon Jąder ul. 5 Stycznia 13, Wolsztyn Oświetlenie: Zakład Usług Elektrycznych Henryk Rak ul. Szkolna 8, Siedlec Siedziska: dostawa - PROSTAR, Poznań, ul. Marszałkowska montaż - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie ,56 zł Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (25.000,-)

33

34 UZUPEŁNIENIE PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z ENERGOOSZCZĘDNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA NA TERENIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN Punkty oświetlenia drogowego: 1. w Nowym Widzimiu 4 szt. 2. przy ul. Wrońskiego (plac zabaw) 1 szt. 3. przy ul. Wolsztyńskiej w Obrze 2 szt., 4. przy ul. Kiełkowskiej w Obrze 1 szt. 5. przy ul. Dworcowej w Wolsztynie 1 szt. 6. przy ul. Wczasowej w Karpicku 3 szt., ENEA S.A. Oddział w Zielonej Górze Rejon Energetyczny Wolsztyn, ul. Przemysłowa 3, Wolsztyn ok zł

35 REMONT OŚWIETLENIA PARKOWEGO PRZY PROMENADZIE I W ULICZCE PROWADZĄCEJ DO JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO W WOLSZTYNIE Oświetlenie parkowe: oprawy wraz z energooszczędnym źródłem światła 10 szt. stylizowane oprawy oświetleniowe 4 szt Zakład Elektroinstalacyjny Mariusz Młynkowiak ul. Przemysłowa 11/14, Wolsztyn ,43 zł

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 2409 UCHWAŁA NR XVII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 2409 UCHWAŁA NR XVII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 2409 UCHWAŁA NR XVII/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE w sprawie: ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/08 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2008 roku REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK I.Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 6050: wydatki

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY Ogólne dane dotyczące realizacji inwestycji w roku 2013: 34 postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 168

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku

REALIZACJA INWESTYCJI. w 2004 roku REALIZACJA INWESTYCJI w 2004 roku Lp. Nazwa zadania I. Kanalizacja sanitarna gminy, w tym wsie: 1. Kanalizacja sanitarna Krosno - Krosinko Wartość inwestycji Zakres robót Plan na 2004 r. zł Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 59 XII. INWESTYCJE 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami w strategii rozwoju gminy, planie rozwoju lokalnego oraz kolejnych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2011 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2011 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2011 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI BORUJA NOWA Wybudowano

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Nazwa zadania objętego interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Wskaźniki osiągnięć planu Produkt Rezultat Oddziaływa - nie Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. O decyzjach - pozwoleniach na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa DW 545 i 604 w miejscowości Nidzica. Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, warszawa.

Rozbudowa DW 545 i 604 w miejscowości Nidzica. Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, warszawa. Rozbudowa DW 545 i 604 w miejscowości Nidzica Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 warszawa 1 Rozbudowa DW 545 i 604 w miejscowości Nidzica Inwestycja składa się z dwóch zadań:

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Podmioty zaangażowane

Podmioty zaangażowane Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/213/05 z dnia 21 kwietnia 20005 r. VI.2 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NA LATA 2004-2006 L.p. Nazwa zadania, zagadnienia Harmonogram realizacji Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI BURMISTRZA ZA MIESIĄC LISTOPAD 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI BURMISTRZA ZA MIESIĄC LISTOPAD 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI BURMISTRZA ZA MIESIĄC LISTOPAD 2005 1. W piątek 28 października pod przewodnictwem Instytutu Roberta Kocha w Berlinie odbyła się zorganizowana wespół z innymi berlińskim instytucjami

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45330000-9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/290/2005 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/290/2005 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU Rynek 1, 64-200 Wolsztyn tel. (068) 384 20 51 Informacje na temat miasta i gminy Wolsztyn na internetowej stronie: w w w. w o l s z t y n. p l UCHWAŁA NR XXXVI/290/2005 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26901-2011 z dnia 2011-01-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT: DOPIEWO PROJEKT ul. LEŚNEJ i DWORCOWEJ DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU INWESTOR: GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo BRANŻA: Drogowa WYKONAWCA: BARTOSZ BRZOZOWSKI ul. Kolejowa 13 62-050 Mosina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul. PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Nowa 8 w Murowanej Goślinie Budynek ul. Nowa 8 Wykonanie prac remontowych Adres:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające: 1) Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od lecznicy Zwierząt do granic miasta :

Dane uzupełniające: 1) Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od lecznicy Zwierząt do granic miasta : Dane uzupełniające: 1) Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od lecznicy Zwierząt do granic miasta : 1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego 531 116,49 BudŜet Miasta 531 116,49 3. Pozostałość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

DROGI. 750000 750000* Techniczno Inwestycyjny (III etap) 2 Budowa drogi Modlica Kalinko dł. ok. 800 m 300000 300000* Techniczno Inwestycyjny

DROGI. 750000 750000* Techniczno Inwestycyjny (III etap) 2 Budowa drogi Modlica Kalinko dł. ok. 800 m 300000 300000* Techniczno Inwestycyjny Inwestycje ujęte w 2008 r. DROGI LP. Nazwa zadania Szacowana wartość Plan na 2008 rok Referat prowadzący 1 Przebudowa drogi powiatowej Górki DuŜe Jutroszew na dł. 1,539 km od skrzyŝowania z drogą w Jutroszewie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały nr LV/425/06. Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. z dnia 14 lutego 2006 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały nr LV/425/06. Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. z dnia 14 lutego 2006 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/425/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lutego 2006 roku 4.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004 2006 1. ulic i chodników na osiedlu Przysiółek Górny

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Załącznik A 1. BRANŻA : drogowa 2. INWESTOR : Miasto i Gmina Krotoszyn ul. Kołłataja 7 63 700 Krotoszyn 3. NAZWA OBIEKTU : 4. PROJEKTANT : Remont nawierzchni chodnika droga krajowa

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI Prace Projektowe Zrealizowane w Okresie 2013-2016

WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI Prace Projektowe Zrealizowane w Okresie 2013-2016 WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI Prace Projektowe Zrealizowane w Okresie 2013-2016 BUDOWNICTWO KUBATUROWE 1. Budowa myjni i malarni sprzętu remontowanego w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu. Etap: dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje:

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: 1. Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach. W

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

w okresie od dnia r. do dnia r.

w okresie od dnia r. do dnia r. Realizacja zadań inwestycyjnych Załącznik nr 4 w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. Dział 010 Rolnictwo 1. Budowa kanalizacji Magierowa Wola Plan 2006 r. 2.564.000,- w tym: środki własne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji Bełchatów, 01.09.2014 INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Myszakach - 20.08.2014r. została przeprowadzona kontrola przez PINB w Bełchatowie, celem wydania decyzji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne w oświacie w latach 2010-1013 Lp. Nazwa zadania Nazwa Wykonawcy Koszty Czas realizacji

Wydatki inwestycyjne w oświacie w latach 2010-1013 Lp. Nazwa zadania Nazwa Wykonawcy Koszty Czas realizacji Wydatki inwestycyjne w oświacie w latach 2010-1013 Lp. Nazwa zadania Nazwa Wykonawcy Koszty Czas realizacji 1 Remont piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2, powierzchni użytkowej 181,55 m

2, powierzchni użytkowej 181,55 m Świetlica w Ostrowie Adam Kozłowski, 3.06.2011 Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie, Gmina Opoczno Zrealizowane działania 1. Umowa Nr 40/2009 zawarta w dniu 30.09.2009 r. w Opocznie na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 14 769 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA I MODERNIZACJA CIĄGU ULIC SZCZYGŁOWSKIEGO I TUWIMA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72 89-600 Chojnice lukaszspica@wp.pl REGON 221934190 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Temat:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 100 000,00 91 165,00 40 000,00 32 090,98 61 000,00 60 749,50 2 500,00 2 500,00 40 000,00 38 945,00 13 000,00 12 309,00

Plan wydatków 100 000,00 91 165,00 40 000,00 32 090,98 61 000,00 60 749,50 2 500,00 2 500,00 40 000,00 38 945,00 13 000,00 12 309,00 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA r. Lp Dział Rozdział 1. 010 01095 Nazwa zadania i lokalizacja Wykup gruntów

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Dofinansowanie na rok 2016 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. przebudowie chodnika w ul. Centralnej na odc. od ul. Semaforowej do posesji nr 20, 2. przebudowie chodnika i budowie miejsc

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2007-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2007-2015 INWESTYCJE STRATEGICZNE 1. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Z.M. "Puszcza Zielonka" dla obszaru Murowana Goślina. Bodowa obwodnicy Murowanej Gośliny 87500 mb kolektorów sanitarnych, 26

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności Informacja o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności UNIA EUROPEJSKA I. Wnioski drogowe złożone do Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI Odbudowa infrastruktury drogowej na ul. Zielonej i Nad Wodą w Skawinie OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 2PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 4OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 5OPIS OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO Urząd Miejski w Pszczynie zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019 Dofinansowanie na rok 2016 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWODA

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r.

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. 1) Wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : Nr BD.6733.52.2013 (27.08.2014 r.) rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie inwestycji środka trwałego w budowie do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych

Bardziej szczegółowo