BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska"

Transkrypt

1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe SAWPOL Karpicko, ul. Wczasowa ,- w tym w roku 2005: ,- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) kolektory grawitacyjne z rur PCV 250mm 90,40m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 200mm 8926,60m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 160mm 2640,85m, rurociągi tłoczne z rur PE 110mm 494,90m, rurociągi tłoczne z rur PE 90mm 1624,20m, przepompownie ścieków 5 kpl.

2 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ŚWIĘTNO - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe SAWPOL Karpicko, ul. Wczasowa ,- w tym w roku 2005: ,- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) kolektory grawitacyjne z rur PCV 250mm 65,35m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 200mm 6678,65m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 160mm 1575,25m, rurociągi tłoczne z rur PE 160mm 4763,00m, rurociągi tłoczne z rur PE 110mm 1344,85m, przepompownie ścieków 5 kpl.

3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KĘBŁOWO, ZAD.II-IX - TZUP Projektowanie i Nadzory, H. Chwalisz Wolsztyn, ul. 5 Stycznia Zakład Remontowo Budowlany J. Mączkowski Wolsztyn, ul. Sienkiewicza ,- w tym w roku 2005: ,- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) kolektory grawitacyjne z rur PCV 315mm 71,96m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 250mm 386,52m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 200mm 6797,04m, kolektory grawitacyjne z rur PCV 160mm 1945,60m, rurociągi tłoczne z rur PE 110mm 2734,94m, przepompownie ścieków 10 kpl.

4 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M.: STARA DĄBROWA, GOŚCIESZYN, ADAMOWO (CZĘŚCIOWO), STARY WIDZIM (CZĘŚCIOWO ), KOMOROWO (CZĘŚCIOWO), TŁOKI (CZĘŚCIOWO) - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla w/w miejscowości - grawitacyjno - ciśnieniowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 28,3 km wraz z przepompowniami ścieków 31kpl. Projektowanie mgr inż. Marek Galiński Poznań, os. Bolesława Śmiałego zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego ,- w tym w roku 2005: ,-

5 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŚWIĘTNO - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Zakład Melioracyjno Budowlany MELBUD, R. Tarnowski Sulechów, ul. Wiśniowa ,- w tym w roku 2005: ,- Program SAPARD ( ,-) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-) rurociąg przesyłowy z rur PE 160mm 4985,16 m sieć rozdzielcza z rur PCV 160mm 1682,92 m sieć rozdzielcza z rur PCV 110mm 4268,30 m sieć rozdzielcza z rur PCV 90mm 1273,67 m sieć rozdzielcza z rur PE 110mm 36,70 m przyłącza z rur PE 63mm i 40mm 3177,54 m

6 ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ZAKŁADEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POWODOWIE - kwatera składowiska (niecka 1,25 ha; poj m3), - budynek administracyjno socjalny, - waga samochodowa, - brodzik dezynfekcyjny, - garaż na kompaktor, - zbiornik odcieków, ppoż, ścieków sanitarnych, - drogi i place manewrowe, - sieci międzyobiektowe: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa Pracownie Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Kożuchowska zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego ,- w tym w roku 2005: ,- Gmina Siedlec

7 POPRAWA JAKOŚCI WÓD JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO, W TYM: a) UZDATNIANIE WÓD METODĄ INAKTYWACJI FOSFORU, b) UPORZĄDKOWANIE LINII BRZEGOWEJ JEZIORA Wyszczególnienie prac: - porządkowanie linii brzegowej jeziora, - zakup koagulantów, - dowóz, rozładunek i rozprowadzenie w jeziorze, - kierowanie działaniami i badanie ich efektywności. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego - dostawa koagulantów: SP SASPOL Piotr Sawczyn, Pniewy, ul. Lwówecka 1 - dawkowanie i nadzór: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego - porządkowanie linii brzegowej: Usługowy Zakład Eksploatacji i Konserwacji Urządzeń Technicznych Melioracji, J.Sita Jażyniec ,- w tym w roku 2005: ,- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ,-)

8 MODERNIZACJA ULICY SŁOWACKIEGO W WOLSZTYNIE Na odcinku o dł. 170 mb i szer. 6 m ułożono nową warstwę nawierzchni bitumicznej, wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, wymieniono kolektor kanalizacji deszczowej, wykonano nowe chodniki oraz obsadzono pasy zieleni. PRFIL BIS Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23, Zielona Góra Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., ul. Akacjowa 1 Świętno , ,- (pomoc z Województwa Wielkopolskiego ) ,-

9 BUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W WOLSZTYNIE Na odcinku ulicy Wiśniowej, Pięknej i Pogodnej o łącznej długości 240 mb, szer. od 4 5 m- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, Wschowa, ul. Wolsztyńska 19a/7 Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41, Przemęt ,-

10 BUDOWA DROGI KARPICKO NOWE TŁOKI Odcinek drogi o dł. 420 m i szer. 5 m wykonano w technologii nawierzchni bitumicznej. Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, Wschowa, ul. Wolsztyńska 19a/7 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe SOLFATER, Grodzisk Wlkp., ul. Zdrojowa , ,- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pozostała kwota Gmina Wolsztyn

11 BUDOWA ULICY ZACISZE I ODCINKA BOH. BIELNIKA W WOLSZTYNIE Na ulicy Zacisze i odcinku ul. Boh. Bielnika o łącznej długości 320 mb i szer. 5 m- wykonano drogę o nawierzchni twardej w technologii kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową A-14 Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic Krystyna Łuczak, ul. Bieszczady 1b, POZNAŃ Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski ul. Sienkiewicza 2a, Wolsztyn ,( w 2005r ,- w 2006r.)

12 MODERNIZACJA DROGI WRONIAWY -BORKI Ułożenie nowej warstwy nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm na odcinku dł. 1,23 km Materiały dot. zgłoszenia remontu do Starostwa Powiatowego oraz przedmiary robót zostały opracowane przez WITiOŚ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Świętno, ul. Akacjowa , ,- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych -Urząd Marszałkowski w Poznaniu, pozostała wartość Gmina Wolsztyn

13 BUDOWA ODCINKA ULCY SADOWEJ W WOLSZTYNIE Na odcinku ulicy Sadowej o łącznej długości 170 mb, szer. od 4 5 m- wykonano drogę o nawierzchni w technologii kostki betonowej A-14 Zakład Projektowania i Oznakowania Ulic Krystyna Łuczak, ul. Bieszczady 1b, POZNAŃ Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe SOLFATER, Grodzisk Wlkp., ul. Zdrojowa ,-

14 BUDOWA ULICY BRACI PEUGEOT W KARPICKU Na odcinku o łącznej długości 429 mb, szer. od 3,5 m- wykonano drogę o nawierzchni w technologii kostki betonowej Usługi Projektowe ADMAR Jan Hemmerling Wolsztyn Firma -Handlowo-Usługowa Janik Mariusz, Wolsztyn, ul. Zakątek 5 Wg kosztorysu inwestorskiego ,-zł ,- Pozostałą wartość sfinansowali właściciele przyległych posesjizgodnie z zawartym porozumieniem.

15 ZAGOSPODAROWANIE PLACÓW W WOLSZTYNIE, W TYM MODERNIZACJA ROWU MIEJSKIEGO NA TERENIE MIASTA I BUDOWA PARKINGÓW: a) UL. R. KOCHA - UL. DĄBROWSKIEGO b) UL. WODNA a)opracowanie ekofizjograficzne dla terenów sportoworekreacyjnych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekracyjnych, b)opracowanie projektu budowy miejsc postojowych, c)budowa miejsc postojowych i oświetlenia a) Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI ul. Wyspiańskego12/5 Poznań b) Biuro Usług Projektowych i Nadzoru VIABIT Wolsztyn + WITiOŚ 1. Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski ul. Sienkiewicza 2a, Wolsztyn 2.Zakład Budowlano-Drogowy BAR-BET Andrzej Barski, Chobienice 15 3.Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski ul.krzywa 9, Wolsztyn ,-

16

17 BUDOWA RONDA (partycypacja w kosztach inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe) w Wolsztynie Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Drzymały, Wschowska i Wodna w Wolsztynie na małe rondo wraz z przebudową ulicy Poznańskiej na odcinku od Rynku do w/w skrzyżowania Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski i Krych z Poznania Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud z Gostynia , , ,- Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

18 REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ NA CIĄGU PIESZO- JEZDNYM OD ULICY 5 STYCZNIA DO JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO W WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej o dł. 125 mb z rur PCV fi 400 mm Biuro Usług Projektowych i Nadzoru VIABIT Wojciech Chałupka, ul. Garbarska 6/6 Wolsztyn + WITiOŚ Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe SAWPOL, ul. Wczasowa 50, Karpicko ,- zł

19 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY POPRZECZNEJ W NIAŁKU WIELKIM I WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 300 o dł. 480 m Usługi Projektowe ADMAR Jan Hemmerling Wolsztyn Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe SAWPOL ul. Wczasowa 50, Karpicko , ,-zł -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała kwota

20 BUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 250 dł. 36 m oraz fi m Uproszczona dokumentacja- opracowana przez WITiOŚ Zakład Budowlano-Drogowy BAR-BET Chobienice ,-

21 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA WODNA W WOLSZTYNIE Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 500 o dł. 292 m oraz fi 200 o dł. 38 mb Adam Cichy ul. Kusocińskiego 5/43, Wolsztyn Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski ul. Sienkiewicza 2a, Wolsztyn ,-

22 BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WOLSZTYNIE Podstawowe wyposażenie i urządzenia obiektu wg regulaminu konkursu: - basen pływacki, basen szkoleniowo-rekreacyjny, - zaplecza pomocnicze, zaplecza szatniowo sanitarne, - pomieszczenia trenerów, - magazyn sprzętu basenowego, - pomieszczenia odnowy biologicznej, sauny, - mała gastronomia, - pomieszczenia techniczne (technologia) zostanie wybrany w drodze konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego ,- w tym w roku 2005: ,- Powiat Wolsztyński ( ,-)

23 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP3 W WOLSZTYNIE Hala sportowa: - wymiary (w osiach) 36,0 x 18,0 m, - powierzchnia użytkowa 1130,05m2, - powierzchnia zabudowy 1238,60m2, - kubatura obiektu 8971,00m3, - wysokość hali 7,20m. RACHBUD s.c. Biuro Projektowo-Kosztorysowe Bucz, ul. Kasztanowa Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DANA BUD Karpicko, ul Podgórna ,- w tym w roku 2005: ,- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ( ,-)

24 BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO NA PLAŻY PRZY JEZIORZE ŚWIĘTYM W OBRZE Zagospodarowanie plaży w Obrze obejmujące budowę: - zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, handlowego, - zaplecza technicznego, - infrastruktury towarzyszącej (przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne) - koncepcja zagospodarowania: PL.architekci B.Bajon Obra, ul. Cmentarna - mapy do celów projektowych: Biuro Usług Geodezyjnych, J.Kotecki, Zbąszyń ul. Poznańska zostanie wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych ,- w tym w roku 2005: 5 000,-

25 MONITORING WOLSZTYNA Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania dla monitoringu wizyjnego m. Wolsztyna i fragmentu Karpicka: - montaż urządzeń w centrum monitoringu - instalacja 6 punktów kamerowych - montaż stanowiska monitoringu w obiekcie Straży Miejskiej w Wolsztynie. Tele-Com Poznań, ul. Jawornicka Przedsięb. Proj. Wykonawcze ATI - TELBUD sp. z o.o., Poznań, ul. Krauthofera ,- w tym w roku 2005: ,-

26 MODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO - remont pomieszczeń biurowych, - remont dachu, w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - rozbiórka pokrycia z dachówek - wzmocnienie krokwi poprzez obustronne deskowanie, - konserwacja konstrukcji drewnianej środkiem FOTOS 2, - rozebranie kominów wolnostojących, - wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej, - wykonanie nowych obróbek z blachy cynkowo-tytanowej, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką, - osadzenie okien, - instalacja wentylacyjna w budynku. - dokumentacja kosztorysowa: Biuro Usług Dla Budownictwa, Łucja Janiszewska Wolsztyn, ul. Przemysłowa - projekt wentylacji: Roman Idziak, Szamotuły, ul. Kiszewska - remont pomieszczeń: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowy BARSKI s.c., Karpicko, Plac Wiejski - remont dachu: Zakład Remontowo Budowlany BLACH DEK, Tadeusz Piskorz, Wolsztyn, ul. Sturnego ,- w tym w roku 2005: ,-

27

28 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN Dostawa i wymiana energochłonnych rtęciowych opraw oświetleniowych na energooszczędne: - sodowe 150 W 90 szt. - sodowe 100 W 464 szt. - sodowe 75 W 470 szt. nie dotyczy dostawa opraw: AKKOP Koperek s.j. Kraków, ul. Przewóz wymiana opraw: Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Wolsztyn ul. Przemysłowa ,- w tym w roku 2005: ,- Bank Ochrony Środowiska ( ,-)

29 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. OBRA UL. JEZIORNA Oświetlenie drogowe: punkty oświetlenia z energooszczędnym źródłem światła 11 szt., kabel 414 m. Firma Usługowa Magdalena Mielcarek ul. Polna 52, Wroniawy Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski ul. Krzywa 9, Wolsztyn ,01 zł

30 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. TŁOKI Oświetlenie drogowe: oprawy oświetleniowe z energooszczędnym źródłem światła 6 szt. kabel 562 m Firma Usługowa Magdalena Mielcarek ul. Polna 52, Wroniawy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych Jacek Wylegała, ul. Sikorskiego ,82 zł

31 BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO OGRODU PRZY MUZEUM IM. DR ROBERTA KOCHA Oświetlenie parkowe: stylizowane słupy oświetleniowe wraz z oprawami i energooszczędnym źródłem światła 13 szt Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski ul. Krzywa 9, Wolsztyn ,32 zł

32 ZASILANIE ENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE STADIONU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE ORAZ MONTAŻ SIEDZISK Zasilanie energetyczne: kabel - 18 m, Oświetlenie: słupy stalowe wraz z oprawami oświetleniowymi z energooszczędnym źródłem światła 4 szt. Siedziska: 146 szt Zasilanie energetyczne: Firma Usługowo Handlowa AMPER Benon Jąder ul. 5 Stycznia 13, Wolsztyn Oświetlenie: Zakład Usług Elektrycznych Henryk Rak ul. Szkolna 8, Siedlec Siedziska: dostawa - PROSTAR, Poznań, ul. Marszałkowska montaż - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie ,56 zł Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (25.000,-)

33

34 UZUPEŁNIENIE PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z ENERGOOSZCZĘDNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA NA TERENIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN Punkty oświetlenia drogowego: 1. w Nowym Widzimiu 4 szt. 2. przy ul. Wrońskiego (plac zabaw) 1 szt. 3. przy ul. Wolsztyńskiej w Obrze 2 szt., 4. przy ul. Kiełkowskiej w Obrze 1 szt. 5. przy ul. Dworcowej w Wolsztynie 1 szt. 6. przy ul. Wczasowej w Karpicku 3 szt., ENEA S.A. Oddział w Zielonej Górze Rejon Energetyczny Wolsztyn, ul. Przemysłowa 3, Wolsztyn ok zł

35 REMONT OŚWIETLENIA PARKOWEGO PRZY PROMENADZIE I W ULICZCE PROWADZĄCEJ DO JEZIORA WOLSZTYŃSKIEGO W WOLSZTYNIE Oświetlenie parkowe: oprawy wraz z energooszczędnym źródłem światła 10 szt. stylizowane oprawy oświetleniowe 4 szt Zakład Elektroinstalacyjny Mariusz Młynkowiak ul. Przemysłowa 11/14, Wolsztyn ,43 zł

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO OSTROŁĘKA W 2006 ROKU

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO OSTROŁĘKA W 2006 ROKU LP. BP.340-1/06 BP.340-2/06 BP.340-3/06 BP.340-4/06 BP.340-5/06 BP.340-6/06 BP.340-7/06 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Ostrołęce w 2006 roku. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW KOMUNIKAT nr 18 biały styczeń POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW Zestawienie wybranych rozstrzygniętych przetargów publicznych* na wykonanie dokumentacji projektowych architektoniczno budowlanych MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z LIPIE 2014 ROKU Lp. 1. 2. Numer i nazwa G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie)

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo