TECHNISCHE UNIVERSITÄT CARLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNISCHE UNIVERSITÄT CARLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG"

Transkrypt

1 TECHNISCHE UNIVERSITÄT CARLO-WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG Witam wszystkich zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus!!! JeŜeli zdecydowaliście się na wyjazd do Braunschweigu, to postaram się Wam przedstawić Będę krok po kroku, jakie formalności powinniście spełnić, aby zrealizować swoje plany. Moja przygoda w Braunschweigu trwała od początku kwietnia do końca sierpnia 2005 roku. To pół roku spędzone w Niemczech uwaŝam za jeden z najlepszych okresów mojego Ŝycia. Przed wyjazdem musiałem jednak trochę się nabiegać, aby móc spokojnie zacząć studia na TU-Braunschweig. się starał przekazać Wam tylko najwaŝniejsze informacje, które ułatwią Wam załatwić aŝ wszystkie formalności począwszy od złoŝenia dokumentów na uczelni, po powrót do Poznania i złoŝeniem indeksu w dziekanacie. Pierwsze kroki skierujcie do koordynatora na Wydziale Budownictwa Pani dr Katarzyna Rzeszut dowiecie się, jakie wymagania musicie spełnić, aby zakwalifikować się będą do wyjazdu na studia za granicą, pomoc przy wypełnianiu dokumentów, termin ich złoŝenia, oraz inne informacje, które Was interesować. Jakie dokumenty naleŝy złoŝyć? - Karta informacyjna - Application form - Learning Agreement - Transcript of records Wzory oraz formularze do wypełnienia znajdziecie na stronie instytutu: Problem moŝecie mieć jedynie z wypełnieniem dokumentu Learning Agrement Wykaz przedmiotów na wydziale budownictwa na uniwersytecie w Braunschweigu znajdziecie na stronie: - plany zajęć na poprzednich semestrach: (Stundenpläne) - wykazy przedmiotów na wydziale wraz z krótkim opisem, liczba zajęć w tygodniu, liczba punktów ECTS (LP Leistungspunkte) (Fächerkatalog der Lehrveranstaltungen) WaŜną rzeczą jest ustalenie terminu pobytu na uczelni w Braunschweigu. Mój był zaplanowany od początku kwietnia do końca sierpnia. Zajęcia na uczelni zaczęły się w połowie kwietnia, dlatego teŝ miałem dwa tygodnie, aby spokojnie załatwić wszystkie formalności, poznać część miasto oraz uczelnię. Zajęcia na uczelni trwały do 22 lipca. Egzaminów jest sporo, z nich zaliczyłem w lipcu, pozostałe zaliczenia oraz poprawki zdawałem w sierpniu. Większość egzaminów odbywa się na ostatnich zajęciach (niektóre były juŝ na końcu czerwca), jednak czasami trzeba ustalić termin egzaminu indywidualnie z prowadzącym zajęcia. Zalecam Wam dlatego zostać miesiąc dłuŝej od dnia zakończenia zajęć na

2 uczelni, aby spokojnie zaliczyć wszystkie przedmioty i załatwić formalności przed powrotem do Polski. Wszystkie terminy znajdziecie na stronie: Jeśli się Wam udało zakwalifikować do wyjazdu, to pod koniec czerwca odbywają się obowiązkowe, dwutygodniowe kursy przygotowawcze z języka obcego. O terminie kursów dowiecie się w Studium Języków Obcych na Politechnice Poznańskiej. Po ukończeniu kursu otrzymacie zaświadczenie wraz z oceną, z czym musicie udać się do doktora Edwarda Szmausa. Podpiszecie umowę będą oraz otrzymacie zestaw dokumentów, które wam potrzebne na niemieckiej uczelni. Musicie załoŝyć konto, na które uczelnia będzie przelewać pieniądze zorientujcie się, który bank oferuje najlepsze usługi. Dla mnie duŝym udogodnieniem była moŝliwość pobierania gotówki kartą płatniczą z bankomatów w Niemczech bez pobierania prowizji. Numer konta musicie donieść doktorowi Edwardowi Szmausowi w określonym terminie. Z cztery miesiące przed planowanym wyjazdem powinniście otrzymać z uczelni niemieckiej list potwierdzający przyjęcie Was na studia w Branschweigu, oraz ksiąŝeczkę, w której znajdziecie wiele waŝnych informacji uwaŝnie przeczytajcie!!! Zajrzyjcie równieŝ na stronę biura, które pomaga studentom z zagranicy: Das International Office: W otrzymanym liście powinny się znaleźć informacje dotyczące moŝliwości zakwaterowania w Braunschweigu. Uczelnia oferuje miejsce w akademiku, jednak moŝecie równieŝ szukać pokoju w mieszkaniu studenckim. Ja mieszkałem w akademiku An der Schunter gdybym miał moŝliwość ponownego wyboru wybrałbym ten sam Dlaczego?? powodów jest kilka, ale wymienię jeden główny: większa moŝliwość poznania ludzi z całego świata, dzięki wspólnej kuchni na kaŝdym piętrze akademika ( w odróŝnieniu do akademika APM, gdzie standard jest co prawda lepszy, jednak moŝesz nawet nie mieć okazji poznać swojego sąsiada..;) Informacje na temat akademików znajdziesz na stronie: Podanie o akademik znajduje się są na stronach International Office: Co najmniej miesiąc przed wyjazdem musicie się udać do oddziału NFZ celu otrzymania formularza ubezpieczeniowego E111. Pierwsze dni i tygodnie w obcym kraju nie nigdy łatwe, dlatego uczelnia oferuje tzw. Patenstudent a jest to student z uczelni TU-Braunschweig, który

3 pomoŝe Wam zakwaterować się w akademiku, załoŝyć konto w banku, pokaŝe miasto i uczelnię, a moŝe i nawiąŝe się bliŝsza znajomość.. Przed wyjazdem do Braunschweigu uzgodnić dokładny termin przyjazdu z International Office. Zalecam pojawić się co najmniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć, aby spokojnie załatwić wszystkie formalności. International Office organizuje dla nowych studentów tzw. Welcome Point Krok po kroku zostaniecie przeprowadzeni przez wszystkie administracyjne formalności tj.: immatrykulacja, kasa chorych, zameldowanie w mieście, czy ubezpieczenie (nieobowiązkowe) Przed wyjazdem upewnijcie się, czy załatwiliście wszystkie sprawy na Politechnice Poznańskiej i moŝecie spokojnie wyjechać do Niemiec np.: uzgodnienie tematu pracy magisterskiej, termin odbycia praktyk zaleŝy to od semestru na który wyjeŝdŝacie. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą najwaŝniejszych rzeczy tzn.: paszportu, wszystkich oświadczeń jakie dostaniecie od uczelni, formularza ubezpieczeniowego E111, zdjęć paszportowych (wiza nie jest wymagana). Jeśli macie moŝliwość, zabierzcie ze sobą śpiwór lub kołdrę i poduszkę oraz lampkę, gdyŝ nie dostaniecie tego w akademiku. Wszystkie najwaŝniejsze rzeczy jakie musicie ze sobą są zabrać, wymienione w ksiąŝeczce jaką otrzymaliście od uczelni niemieckiej. Pamiętajcie o gotówce, gdyŝ na samym początku czeka was sporo wydatków. Pierwsze kroki w Braunschweigu skierujcie do International Office. Dzięki programowi Welcome Point zostaniecie sprawnie przeprowadzeni przez szereg formalności oraz dostaniecie zaświadczenie, z którym udacie się do swojego akademika i otrzymacie klucze od pokoju. Jako nowi mieszkańcy Braunschweigu załóŝcie sobie konto studenckie w banku. Większość są opłat (za akademik, kursy językowe itd.) załatwiane za pośrednictwem przelewów. Jeśli opiekuje się wami Patenstudent, powinien on Wam we wszystkim pomóc. W okolicy uczelni znajduje się stołówka akademicka (Mensa), gdzie dostaniecie kartę płatniczą, którą zapłacicie za posiłki, a takŝe za pranie i suszenie w pralni w akademiku. Kolejną kartę magnetyczną otrzymacie w instytucie: Institut für Computeranwendungen im Bauingenieurwesen. Dzięki niej będziecie mogli korzystać z pracowni komputerowych wydziału budownictwa (CIP-Pool) oraz bezpłatnie drukować materiały naukowe. Aby korzystać z biblioteki musicie takŝe postarać się o kartę magnetyczną. Najlepszym środkiem transportu jest rower. Jeśli dobrze poszukacie, to za 20 euro moŝecie kupić sprawny pojazd na Flohmarkt cie. Najlepiej udać się na targowisko w soboty, we wczesnych godzinach ( im wcześniej, tym taniej najlepiej koło godziny 8:00 )

4 Jeśli przebywasz w Braunschweigu na semestrze letnim, to jako nowy obywatel, otrzymasz od miasta 200 euro!!! Wniosek znajdziecie w urzędzie miasta. (o wielu informacjach moŝesz się dowiedzieć od Polaków, którzy studiują uczelni juŝ kilka lat i mają spore doświadczenie - z pewnością Wam wszystko dokładnie wyjaśnią znajdziesz ich z całą pewnością, gdyŝ jest tam całkiem sporo ) W pierwszych tygodniach zajęć zalecam chodzenie na jak największą liczbę zajęć, aby się dokładnie zorientować, w jakich chcecie uczestniczyć. Gdy ustalicie juŝ swój plan zajęć musicie się udać do waszego koordynatora z wydziału budownictwa, aby zatwierdził Wasze zmiany w Learning Agrement (formularz znajdziecie na stronach International Office), następnie udacie się do International Office, aby przesłać są dokument do koordynatora na Politechnice Poznańskiej. Do większości przedmiotów skrypty, które kupicie u prowadzącego zajęcia lub znajdziecie na stronie internetowej danego instytutu. Zalogujcie się takŝe na stronie stud.ip moŝecie tam wybrać zajęcia, które studiujecie będziecie informowani o wszystkich terminach zajęć, otrzymacie pomoce naukowe, oraz inne waŝne wiadomości. Adres strony, na której moŝecie się załogować: Jeśli chcecie uczęszczać na kursy językowe, za które moŝecie otrzymać takŝe punkty ECTS, musicie zapisać się na test a następnie rozmowę kwalifikacyjną, na której ustalicie poziom oraz rodzaj kursu. Wszystkie informacje znajdziecie w pokoju Mediothek w budynku Altgebäude. W dziekanacie wydziału (w Altgebäude) musicie się zapisać na wszystkie egzaminy. Termin końca zapisów jest ściśle określony około półtora miesiąca od rozpoczęcia zajęć. Adres strony z waŝnymi terminami: Przed przygotowywaniem się do egzaminów udajcie się do biura (obok dziekanatu), gdzie będziecie mogli dostać do skopiowania lub wypoŝyczenia przykładowe egzaminy z niektórych przedmiotów z poprzednich lat. Jeśli zaliczycie przedmiot, poproście o Bescheinigung jest to oświadczenie, na którym powinna się znaleźć ocena oraz liczba punktów ECTS. Przed wyjazdem powrotnym do Polski jest takŝe sporo formalności do załatwienia. Z dozorcą część akademika musicie uzgodnić termin oddania pokoju. Wszystkie oświadczenia z ocenami musicie dostarczyć do International Office. Zamknijcie konto w banku oraz oddajcie wszystkie karty magnetyczne, jakie dostaliście za z nich otrzymacie zwrot kaucji. Wymeldujcie się z miasta oraz z uczelni (Exmatrikulation). W dniu oddania pokoju, dostaniecie od dozorcy zaświadczenie, z którym musicie się udać do International Office. Tam otrzymacie oświadczenie od wydaniu Wam kaucji, z czym musicie się udać do kasy uczelni z tym chyba jest najwięcej problemów, gdyŝ trzeba wszystko starannie zaplanować, aby w dniu oddania pokoju otrzymać osobiście zwrot kaucji.

5 Po powrocie do Poznania, udajcie się do doktora Edwarda Szmausa, w celu rozliczenia finansowego z uczelnią, a następnie wraz z oświadczeniami Bescheinigung oraz zaświadczeniem o rozliczeniu finansowym do dr hab. inŝ. Janusza Wojtkowiaka w celu zaliczenia semestru na uczelni zagranicznej. Mam nadzieje, Ŝe informacje jakie Wam przedstawiłem, w duŝym stopniu ułatwią załatwienie wszystkich spraw oraz sprawią, Ŝe nie spotka Was niemiła niespodzianka, a pobyt na uczelni TU-Braunschweig będziecie mile wspominać. śyczę Wam powodzenia i niezapomnianych wraŝeń z pobytu w Braunschweigu. Marcin Szubert

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia UNIWERSITE FRIBOURG 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Podanie o przyjęcie na studia i Learning Agrement, CV, potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 1. Kierunek studiów Filologia Germańska FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Formularz aplikacyjny Learning Agreement samodziel przetłumaczony

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów StudiawNiemczech? Goracopolecam! Dorota Iwaszczuk z Polski jest studentka studiów doktoranckich na kierunku Geodezja na Technische Universität München.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN Materiał opracowany dzięki pomocy Samorządu Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW Drodzy Pierwszoroczniacy! Witamy Was

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania COMENIUS Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa System Ubezpieczeń Grupowych Najczęściej zadawane pytania Niniejszy dokument został opracowany przez MSH INTERNATIONAL, instytucję zajmującą się kwestiami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo