dla każdego! ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK! KARTA KREDYTOWA DLA FIRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla każdego! ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK! KARTA KREDYTOWA DLA FIRM"

Transkrypt

1 Nr 1/2012 r. Str. 7 dla każdego! Limit karty jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta, minimalny limit to zł, maksymalny zł. Okres rozliczeniowy liczony jest od 7 dnia miesiąca do 7 dnia miesiąca następnego. Karta jest ważna przez 3 lata, a do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart dodatkowych. Zalety: komfort możesz robić zakupy na całym świecie nawet gdy nie masz pieniędzy na koncie, darmowy kredyt do 51 dni, brak konieczności spłaty całości zadłużenia, możliwość bezpłatnego użytkowania pod warunkiem, że roczny obrót transakcji gotówkowych i bezgotówkowych wyniesie co najmniej 6 tys. zł, poniżej tej kwoty roczna opłata za kartę 54 zł, operacje bezgotówkowe bez żadnych prowizji, korzystając z karty unika się konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę, możliwość sprawdzania stanu środków w bankomacie, bezpłatne ubezpieczenie, możliwość rozłożenia zadłużenia na raty. KARTA KREDYTOWA DLA FIRM to NOWOŚĆ w ofercie WBS Banku. karta przeznaczona jest dla firm, które nie muszą mieć rachunku w Banku, karta kredytowa jest formą krótkoterminowego kredytu, okres rozliczeniowy od 7 dnia miesiąca do 7 dnia miesiąca następnego, limit karty jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta, minimalny limit to zł, maksymalny zł, karta jest ważna przez 3 lata, do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart dodatkowych, karta służy do wypłaty gotówki w kraju i za granicą, dokonywania płatności za towary i usługi na całym świecie. Zalety: komfort możesz robić zakupy na całym świecie nawet gdy nie masz pieniędzy na koncie, darmowy kredyt do 56 dni, brak konieczności spłaty całości zadłużenia, możliwość bezpłatnego użytkowania pod warunkiem, że roczny obrót transakcji gotówkowych i bezgotówkowych wyniesie co najmniej 20 tys. zł, poniżej tej kwoty roczna opłata za kartę 75 zł, operacje bezgotówkowe bez żadnych prowizji, korzystając z karty unika się konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę, możliwość sprawdzania stanu środków w bankomacie, bezpłatne ubezpieczenie. ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK!

2 Str. 8 Kurier WBS ddział Gocław przy ulicy Fieldorfa 5A działa od 2006 roku, a od 2009 roku kieruje nim Paulina Lachowska, wcześniej dyrektor Oddziału Warszawskiego Banku Spółdzielczego na Tarchominie. NASZA PLACÓWKA Oddział Gocław nior, jak i dla emerytów oraz ludzi czynnych zawodowo. Dyrektor Oddziału Paulina Lachowska Obsługujemy także przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wystarczy jedna wizyta, by w naszym Oddziale założyć konto internetowe, najtańsze w obsłudze i bezpieczne. Co więcej, przy pomocy tej usługi można przeprowadzać operacje z każdego miejsca, w którym mamy dostęp do Internetu i o każdej porze dnia i nocy. Nowoczesna bankowość w Warszawskim Banku Spółdzielczym osiąga nie gorsze standardy, niż proponowane analogiczne rozwiązania w bankach komercyjnych. Przy Oddziale czynny jest dostępny przez całą dobę bankomat. Posiadamy również wrzutnię nocną, z której całodobowo mogą korzystać firmy dokonujące wpłat z utargów w godzinach, w których kasy Oddziału Gocławski Oddział, chociaż jest jednym z młodszych w WBS Banku, należy do grupy placówek notujących duże obroty. Oddział Gocław jest w stanie zaoferować klientom z terenu osiedla pełną ofertę produktów i usług jakie prowadzi Bank mówi dyrektor Paulina Lachowska. Mamy propozycje zarówno dla bardzo młodych mieszkańców osiedla, którzy mogą korzystać z konta Jusą nieczynne. Mogą to być dłużej pracujące sklepy czy zakłady usługowe. Następnego dnia pieniądze te są komisyjnie przeliczane i księgowane na kontach klientów. W Oddziale przy ulicy Fieldorfa 5A przybywa w ostatnim czasie rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą. Dyrektor Lachowska uważa, że dzieje się tak nie tylko dzięki ciekawej ofercie, ale także opinii przyjaznych biznesowi instytucji kredytowych, jaką banki spółdzielcze zdobyły sobie w czasie pierwszej fali kryzysu, nie utrudniając klientom dostępu do kredytów. Zdaniem pani dyrektor, na wybieranie przez przedsiębiorców Warszawskiego Banku Spółdzielczego jako partnera finansowego ma coraz częściej wpływ polski rodowód jego kapitałów i sposób traktowania klientów. U nas nie ma tak dużej rotacji kadr jak w bankach komercyjnych, a dla klienta to ważne, czy jest w dłuższym czasie obsługiwany przez znaną mu osobę i zajmującą się jego potrzebami od podstaw do rozwiązania problemów. To chyba rzecz najcenniejsza dla klientów, że nie muszą po raz kolejny wyłuszczać swoich potrzeb i oczekiwań. W naszym Banku nie czeka się miesiącami na decyzję. Oddział mieści się w tym samym budynku co Centrala i wiele spraw załatwiamy dzięki temu bardzo szybko. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą czas jest towarem, którego cena rośnie, jeśli trzeba go zmarnotrawić dla osiągnięcia zamierzonego celu. Szybkie podejmowanie decyzji znajdujących się w gestii Oddziału jest naszą domeną, przy czym trzeba pamiętać, że Bank obowiązują od ubiegłego roku obostrzone przez KNF procedury w zakresie przyznawania kredytów podkreśla dyrektor Lachowska. Dla osób i firm posiadających wymaganą tzw. zdolność kredytową te obostrzenia nie stanowią przeszkody przy zaciąganiu kredytów. Bank jest też najlepszym miejscem do bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą oszczędnościową. Dla mieszkańców Gocławia chcemy być przyjaznym i akceptowanym sąsiadem. Wszak jesteśmy bankiem, który ma stolicę nie tylko w nazwie. Związana z nią jest cała jego dotychczasowa prawie 90-letnia historia. Redakcja Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Informacji o produktach i usługach Banku można także zasięgnąć telefonicznie pod nr do 05

3 Nr 1/2012 r. Str. 9 NAGRODY TRAFIŁY lutego br. w Centrali Banku BPS S.A. w Warszawie odbyło się losowanie wszystkich nagród w drugiej edycji Loterii Twoje Konto z Prezentami. Była to loteria przeznaczona dla klientów banków spółdzielczych i Banku Polskiej Spółdzielczości. NA GOCŁAW Wśród osób, które wylosowały główne nagrody, znalazło się dwoje klientów Warszawskiego Banku Spółdzielczego, którzy mają swoje rachunki w Oddziale Gocław przy ulicy Fieldorfa 5A. 16 marca br. w siedzibie Centrali miało miejsce przekazanie nagród szczęśliwym posiadaczom kont. Prezes Banku dr Czesław Swacha wraz wiceprezesem Tadeuszem Węglarzem oraz dyrektorem Oddziału Gocław Pauliną Lachowską i Dorotą Szagała, kierownikiem Zespołu Rozwoju i Upowszechniania Produktów Bankowych, spotkali się z właścicielami szczęśliwych kont. Pan Stanisław Rettich został właścicielem samochodu Chevrolet Spark, a syn pani Marii Kamela, reprezentujący nieobecną mamę i właścicielkę konta, odebrał wylosowany laptop. Oboje państwo są klientami tutejszego Oddziału prawie od początku jego powstania. A fakt, że obie nagrody wylosowano dla klientów z jednego oddziału jest bardzo rzadkim przypadkiem. ANDRZEJ MALANOWSKI Wylosowany samochód w Loterii Kluczyki z rąk prezesa Zarządu odebrał p. Stanisław Rettich Prezes Czesław Swacha wręcza laptop synowi p. Marii Kamela

4 Str. 10 Kurier WBS Kilka słów o nowych d pewnego czasu pojawiają się liczne komentarze dotyczące projektowanych, w ramach wewnątrz unijnych instytucji, regulacji odnoszących się do adekwatności kapitałowej i płynności instytucji kredytowych. Już dziś choć ciągle nie zostały one oficjalnie przyjęte budzą spore kontrowersje, także jeśli chodzi o sektor bankowości spółdzielczej. Wspomniane regulacje oparte są na zmodyfikowanych globalnych standardach regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności finansowej instytucji kredytowych, określanych potocznie mianem pakietu Bazylea III. W praktyce przybrały one już materialną postać w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz stosownej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, znanej jako CRD IV. Rozpatrując łącznie oba akty prawne należy zwrócić uwagę, iż praktyczne problemy wynikające z nich dla banków spółdzielczych dotyczą dwóch obszarów. Pierwszy z nich to kwestia adekwatności kapitałowej, drugi natomiast to nowe nadzorcze normy płynności LCR. Banki spółdzielcze w praktyce mogą mieć istotne problemy z implementacją nowego rachunku płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio). Oparty jest on na założeniu utrzymywania aktywów płynnych na poziomie odpływów netto, rozumianych w tym przypadku jako różnica między odpływami i napływami płynnościowymi, dodatkowo przy scenariuszu realizacji sytuacji skrajnych. W uprzywilejowanej sytuacji będą znajdowały się banki, w których odpływy netto będą miały wartość dodatnią. Będą to jednak sytuacje stosunkowo rzadkie i incydentalne. Pozostałe instytucje będą się pewnie borykały z problemem determinującym przebudowę struktury bilansu, gdyż w praktyce do kategorii aktywów płynnych nie będą wliczane należności od innych banków. W konsekwencji banki będą zmuszone do kupowania mniej rentownych, jednak bezpieczniejszych papierów wartościowych emitowanych np. przez NBP. dyrektywach Tu jednak rysuje się całkiem realny scenariusz rozwiązań, które de facto uzyskały aprobatę Regulatora. Korzystając z możliwości, jakie dają wspomniane wcześniej akty prawne, banki zrzeszające mogą zbudować wokół siebie tzw. instytucjonalny system ochrony IPS. Zaproponowane rozwiązania w zasadzie prowadziłyby do zwolnienia banków zrzeszonych z wyliczania wskaźnika LCR, przy czym byłyby one zobligowane do utrzymywania w banku zrzeszającym ustalonej minimalnej kwoty depozytu. W praktyce ciężar spełnienia i monitorowania norm spoczywałby w takim przypadku na banku zrzeszającym. System oceny płynności opierałby się w istocie na skonsolidowanych sprawozdaniach tworzonych dla wszystkich członków grupy IPS. Nie oznacza to jednak konieczności konsolidacji sprawozdań na wszystkich poziomach działalności zrzeszenia. Trzeba w tym miejscu jednak zasygnalizować, iż wdrożenie tego typu rozwiązań wiązałoby się prawdopodobnie z wyodrębnieniem samodzielnych bytów organizacyjnych w ramach zrzeszenia, co naturalnie determinowałoby konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez banki spółdzielcze. Drugi problem, wynikający z nowych przepisów, dotyczy kwestii związanych z ade- kwatnością kapitałową banków, a więc z problemem dostosowania skali działalności do poziomu kapitałów własnych. Ten problem jest podnoszony dość często przez przedstawicieli sektora spółdzielczego, którzy obawiają się, że zmienione unormowania wykluczą możliwość uwzględniania funduszu udziałowego w ramach funduszy własnych. Analizując dane prezentowane przez Regulatora można odnieść jednak wrażenie, iż skutki tego zjawiska są nieco demonizowane. W praktyce fundusz udziałowy stanowi w sektorze niecałe 10% łącznej kwoty funduszy własnych i w tym kontekście nie jest kluczowy dla procesu szacowania adekwatności kapitałowej. Naturalnie proponowana zmiana może mieć znaczenie dla pojedynczych banków, jednak w kontekście całego sektora nie powinna być aż tak istotna. Tezę tę zdaje się też potwierdzać analiza konkretnych rozwiązań regulacyjnych. Wskazuje ona na fakt, iż proces wyłączania funduszu udziałowego z rachunku kapitałów będzie rozłożony proporcjonalnie na okres 10 lat. Trudniejszym do rozwiązania problemem dla polskich banków będzie jednak wymóg płynności długoterminowych (powyżej roku), ze względu na krótkie (w większości) okresy składanych depozytów, a długi okres spłaty zaciąganych kredytów np. mieszkaniowych. Podsumowując, można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż sektor bankowości spółdzielczej poradzi sobie z nowymi wyzwaniami regulacyjnymi. Nie oznacza to jednak, że ich implementacja nie będzie okupiona szeregiem wyrzeczeń finansowych. W praktyce będzie ona wymagała ogromnych nakładów pracy. Elastyczność i zdolność asymilacji banków spółdzielczych pozwoli pewnie wdrożyć nowe rozwiązania, tak jak to miało miejsce kilka lat temu przy okazji wprowadzania tzw. Nowej Umowy Kapitałowej. MARIAN GOLA

5 Nr 1/2012 r. Str. 11 Z KONTEM BEZPIECZNIEJ I WYGODNIEJ eśli nie mamy konta bankowego, powinniśmy je założyć, bo korzyści z jego posiadania są oczywiste. Przeciwwskazań zaś praktycznie nie ma żadnych, a w życiu rzadko zdarzają się sytuacje, w których można przytaczać wyłącznie argumenty za. mamy je w szafie lub nawet domowej kasie pancernej. Nie padną łupem złodziei. Jeśli siedziba banku uległaby zniszczeniu wraz z banknotami, które tam zdeponowaliśmy, nie stracimy ani złotówki. Nawet gdy bank zbankrutuje, nasze depozyty są chronione w 100% do wysokości równej 100 tys. euro. Gdy już wpłacimy pieniądze na konto, nie musimy ich podejmować, by zrobić z nich użytek. Za pośrednictwem Internetu możemy swobodnie dysponować środkami, płacić za wszystkie faktury, dokonywać przelewów, robić zakupy w sklepach internetowych i wysyłkowych, przesyłać pieniądze innym osobom. A jeśli uznamy, że bankowość w sieci jest zbyt skomplikowana, możemy udać się do okienka bankowego i tam wydać stosowne dyspozycje dotyczące rachunku. Za zakupy możemy płacić kartami płatniczymi, gotówkę na drobne wydatki pobierzemy z bankomatu. Ci natomiast, którzy konta w banku nie mają, narażają się na utratę niesionej gotówki podczas jej transportu z domu do miejsc, w których chcą uiścić stosowne opłaty (w do- Posiadanie konta zapewnia oszczędności i osobom fizycznym, i budżetowi państwa. Posługiwanie się banknotami i monetami ma swoją cenę. W krajach Europy Zachodniej koszt obrotu gotówkowego można oszacować na 0,4-0,6% PKB. U nas takich badań nie wykonano, na Węgrzech obliczono, że koszt operacji gotówkowych stanowi ok. 1% PKB, a koszt obrotu bezgotówkowego jest dwukrotnie niższy. W Polsce wyniki byłyby pewnie podobne. Głównym powodem, dla którego ok. 80% mieszkańców Polski korzysta z kont bankowych, nie są jednak oszczędności budżetu państwa, ale bezpieczeństwo i wygoda. Gdy nasze pieniądze przechowywane są na rachunku bankowym, nie grozi im żadne nieszczęście, które może się zdarzyć, jeśli trzydatku kosztuje to więcej niż w formie bezgotówkowej). Osoby fizyczne najczęściej korzystają z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, służących, zgodnie z nazwą, do oszczędzania i rozliczeń, czyli dokonywania różnych opłat. ROR mają charakter bieżący, możemy bez ograniczeń, w każdej chwili, dysponować gromadzonymi na nich środkami. Wyżej oprocentowane mogą być konta oszczędnościowe. Te rachunki nie są przeznaczone do regulowania płatności gospodarczych. Natomiast na konta oszczędnościowe można wpłacać pieniądze w każdej chwili, powiększając zgromadzony kapitał, oraz podejmować je w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Najczęściej jednak tylko pierwsza wypłata w miesiącu jest darmowa, za kolejne trzeba płacić. Jeszcze lepsze oprocentowanie można uzyskać zakładając lokaty terminowe, na których przechowuje się pieniądze przez określony czas. Jeśli jednak zostaną podjęte przed terminem, odsetki są niższe. red. K R Z Y Ż Ó W K A Poziomo: 1-A chroni przed deszczem, 2-G grecka bogini miłości, 3-A trzeba do niego dążyć, aby być jak najlepszym, 4-F dowodził rycerzami okrągłego stołu, 5-A druga strona awersu, 6-I w parze z zapachem, 7-A najsławniejszy pan w literaturze polskiej, 8-G kolczaste, ładnie pachnące krzewy, 9-A walczy z bykiem, 11-A może być trasowany lub osobisty, 11-H wschodni kwiat lub pozycja jogina, 13-A część spłaty, 13-F tłusty w maśle, 15-B po dzisiaj, 15-H złoty symbol lub jednostka astronomiczna, 17-C lekki samolocik na krótkie dystanse, 19-A..., prawa, jak w marszu, 19-I chińska patelnia, 20-E rower dla pani, Pionowo: A-1 najważniejsza sprawa, B-9 działania na koncie, B-18 część meczu siatkówki lub tenisa, C-3 republika na zachodnim brzegu Ameryki Płd., D-1 duża, kolorowa papuga, D-13 teczka na papiery, E-7 bardzo słodki napój, F-4 najlepszy w talii, F-13 obniżka cen lub reklama produktu, G-1 można na nim spocząć po sukcesie, G-6 tlenek węgla, trujący i bezbarwny gaz, H-8 stowarzyszenie partii, I-2 gatunek strusia, I-6 stara polska ciężarówka, I-15 akt uchwalony przez parlament, J-10 wynik nieprzyjemnej sytuacji, K-1 podarunek K-5 ma ją ten, kto dobrze gada, K-15 służy do prania, L-10 cienka w pasie, ale zła. Hasło: (A-3, J-2, A-11, E-11, B-18, A-9, C-15, B-15) (C-9, K-6, I-13, B-5, J-6) (G-7) (J-2, L-12, G-20, H-12) Rozwiązania prosimy nadsyłać do Warszawskiego Banku Spółdzielczego, ul. Fieldorfa 5A, Warszawa lub składać w placówkach Banku do 10 czerwca 2012 r. Wśród osób, które złożyły prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczone w Nr 2(2) 2011 r. wylosowano: Joannę Michałowską, Annę Sliwińską, Jolantę Kowalską, Halinę Retelską i Zofię Borową.

6 Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/ Warszawa, tel , i Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, Druk: Alterna

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? 34 1 14 sierpnia 2014 r. pożyczki gotówkowe RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? Myśląc o wzięciu kredytu gotówkowego, zawsze należy postawić przed sobą dwa podstawowe pytania jakie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

2015 rok na rynku walut

2015 rok na rynku walut 61 RYNEK WYMIANY WALUT W INTERNECIE 2015 rok na rynku walut Rok 2015 rozpoczął się bardzo ciekawie ze względu na kilka czynników determinujących gospodarkę światową. Możemy do nich zaliczyć bardzo niskie

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki Rynek Kapitały pilnie poszukiwane Prawo Oblicza lobbingu Wokół klienta Najnowsze w wirtualnej rzeczywistości Rynek kapitałowy Sekurytyzację czas zacząć LUTY 2015 / NUMER 7 Zasada proporcjonalności a nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo