Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK"

Transkrypt

1 Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu POLRISK nr 3/2014 z dnia r.

2 Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Niniejszy dokument stanowi istotną własność intelektualną Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK oraz jego autorów. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej pisemnego zezwolenia zarządu Stowarzyszenia POLRISK jest zabronione. Żadna część niniejszego Regulaminu nie może być reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w szczególności elektronicznych lub mechanicznych, łącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem i wprowadzaniem do systemów informacyjnych, mediów społecznościowych i Internetu bez pisemnego zezwolenia członków zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Przekazanie niniejszego dokumentu uczestnikom, trenerom, opiekunom, Partnerom Akademii POLRISK, członkom POLRISK i innym osobom nie stanowi udzielenia im licencji lub przekazania praw własności intelektualnej oraz jakiejkolwiek innej osobie fizycznej lub prawnej. Historia Modyfikacji Data zatwierdzenia obowiązującej wersji: 30 kwietnia 2014 Data następnego przeglądu i edycji: W trybie bieżącym. Numer Wersji Data ostatn iej Edycji Autorzy Sławomir Pijanowski, Hanna Gołaś, wzór dokumentu. Trenerzy w zakresie swoich not biograficznych. Tłumaczenie Sławomir Pijanowski Opis Modyfikacji Noty biograficzne i zdjęcia formatowanie i edycja. Zatwierdzono Niniejszy Dokument został zatwierdzony uchwałą Zarządu POLRISK nr 3/2014 z dnia r. jako załącznik nr 4. Imię i nazwisko Funkcja Podpis Sławomir Pijanowski Prezes Zarządu Hanna Gołaś Jerzy Podlewski Ewa Szpakowska Skarbnik Wiceprezes Wiceprezes Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

3 Moduł I: Terminologia, standardy i kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie ryzykiem Partner Instytucjonalny: Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, członek Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA) Opiekun merytoryczny modułu: Grant Purdy, Associate Director, Broadleaf Capital International Współtwórca norm AS/NZS 4360 oraz ISO Zarządzanie Ryzykiem i wytyczne. Międzynarodowy autorytet w zakresu zarządzania ryzykiem. Associate Director, Broadleaf Capital International. Posiada 36 letnie doświadczenie w zakresie praktycznych wdrożeń zarządzania ryzykiem w ponad 100 firmach w 25 krajach i wielu branżach. Wcześniej pracował jako Group Manager of Risk Management w BHP Billiton, największej światowej firmie górniczej, gdzie wdrożył zarządzanie ryzykiem i strategię, która jest uznawana referencyjne wdrożenie ERM w sektorze wydobywczym na świecie. Przez ponad 10 lat był członkiem Standards Australia and Standards New Zealand Joint Technical Committee on Risk Management, z czego ostatnich 7 lat kierował tą organizacją. Grant jest jednym z głównych współautorów normy AS/NZS 4360:2004. Był ekspertem reprezentującym Australię w Grupie Roboczej pod przewodnictwem Kevina W. Knighta, która opracowała normę ISO 31000:2009, w obszarze procesu zarządzania ryzykiem bazującej na normie AS/NZS 4360:2004 oraz Przewodnik Terminologiczny ISO Guide 73:2009. Jest autorem licznych artykułów, podręczników i przewodników po zarządzaniu ryzykiem, m. in. IIA Delivering Assurance. Grant Purdy jest absolwentem chemii na Hull University. Reprezentuje ponad 12-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora UK Health and Safety. Jako członek jednostki ds. oceny kluczowych zagrożeń opracował pierwszą metodykę oceny ilościowej ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stał się krajowym specjalistą ds. oceny ryzyka substancji toksycznych, instalacji gazowych, instalacji przesyłowych i materiałów niebezpiecznych. Grant odegrał również kluczową rolę w rozwoju ilościowych technik oceny ryzyka w Europie, włączenie z ich zastosowaniem do oceny ryzyk związanych z infrastrukturą i instalacjami w elektrowniach atomowych. Trenerzy: Grant Purdy, Sławomir Pijanowski, zaproszeni goście z firm polskich wdrażających system zintegrowanego zarządzania ryzykiem. Sławomir Pijanowski, Prezes zarządu Stowarzyszenia POLRISK W POLRISK odpowiada za koordynację całokształtu działań Stowarzyszenia. Jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Ekspert Grupy Roboczej WG1 reprezentujący POLRISK w międzynarodowym Komitecie Technicznym ISO/TC 262 zajmującym się normami z zakresu zarządzania ryzykiem. Członek Scientific Committee FERMA Forum 2015 w Wenecji. Członek zespołu eksperckiego FERMA opracowującego zakres wiedzy i doświadczenia dla certyfikowanych menedżerów ryzyka FERMA. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem zmian organizacyjnych i transformacji, programów i projektów strategicznych, ciągłości działania, bezpieczeństwa IT. Współtworzył politykę i metodyki jednego z pierwszych w Polsce wdrożeń programu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (Enterprise Risk Management) w wiodącej spółce z branży telekomunikacyjnej. Weryfikował rejestry ryzyka partnerstwa technologicznego Orange Polska w Mistrzostwach Europy Polska- Ukraina UEFA EURO 2012TM. Opracował metodykę i koordynował analizy ryzyka dot. obiektów krytycznych dla bezpieczeństwa Polski. Doktor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych, absolwent Wydziału Zarządzania tej uczelni, Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

4 Moduł II: Ład korporacyjny dla menedżera zarządzania ryzykiem Partner instytucjonalny: Polski Instytut Dyrektorów Opiekun merytoryczny modułu: Andrzej S. Nartowski, Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów Prawnik z praktyką w organach spółek kapitałowych. Specjalista prawa spółek i problematyki nadzoru korporacyjnego (corporate governance). Fundator Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, członek Rady Programowej PID ( ). Od 1 lica 2006 prezes zarządu PID (www.pid.org.pl). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Corporate Governance. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (od utworzenia Sądu). Prowadzi elektroniczny notes Andrzej S. Nartowski o corporate governance pod adresem: Autor pierwszego polskiego projektu dobrych praktyk spółek publicznych (Dobre praktyki walnego zgromadzenia 2001). Współautor Dobrych praktyk spółek publicznych (2002). Autor podręcznika Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2008). Twórca i wykładowca Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów. Publicysta. Był wydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika Gazeta Bankowa ( ). Laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną. Trenerzy: Andrzej S. Nartowski, Joanna Mrowicka Joanna Mrowicka Master of Bussiness Administration (MBA) Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, audytor wewnętrzny (egzamin państwowy Ministra Finansów Nr 206/2004), międzynarodowe kwalifikacje audytorskie The Institute of Internal Auditors: CGAP, CRMA Quality Assessment Validator; samodzielny księgowy, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od wielu lat przeprowadza audyty w sektorze publicznym, zwłaszcza w obszarze zgodności (compliance) bieżących działań organizacji z regulacjami prawnymi i efektywnością ekonomiczną. Audytuje również kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

5 Moduł III: Metody i techniki oceny ryzyka Partner instytucjonalny: Centrum Doskonałości MANHAZ - Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Opiekun merytoryczny modułu: dr Mieczysław Borysiewicz Doktor nauk fizycznych. Od 2001 kieruje Centrum Doskonałości MANHAZ (Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska) utworzonego w Instytucie Energii Atomowej w ramach 5 PR UE, obecnie funkcjonującego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. W latach 1977, 1978, 1980, 1983 profesor wizytujący Uniwersytetu w Bolonii; w pracownik naukowy Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. W 1983 r. uzyskał certyfikat Argonne National Laboratory w USA w zakresie Probabilistycznych Analiz Ryzyka Instalacji Jądrowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i praktycznego wykorzystania ocen i zarządzania ryzykiem poważnych awarii instalacji przemysłowych: metody, wytyczne, programy komputerowe oraz systemy wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych (instalacje jądrowe, chemiczne, energetyczne); modele transportu skażeń w atmosferze, ośrodkach wodnych, glebie i w łańcuchach żywieniowych; dedykowane systemy numerycznego prognozowania pogody), oceny porównawcze ryzyka, systemy zarządzania bezpieczeństwem instalacji i środowiskiem w odniesieniu do instalacji stacjonarnych oraz rurociągów przesyłowych gazu i ropy naftowej, problemy akceptowalności ryzyka, oceny ryzyka od całych cykli paliwowych wytwarzania energii. Jest autorem pionierskich zastosowań w kraju probabilistycznych metod ocen bezpieczeństwa EJ (do 1992 koordynował prace krajowe) oraz instalacji przemysłu chemicznego. Współpracuje z przemysłem, instytutami badawczymi w Europie i USA, a także z grupami roboczymi EU i OECD zajmującymi się problematyką awarii chemicznych. Główny wykonawca wielu projektów krajowych (KBN - badawcze, celowe i w ramach SPR) i międzynarodowych (MAEA, OECD, EKG-ONZ oraz UE) w zakresie problematyki dotyczącej analiz bezpieczeństwa i ocen ryzyka instalacji przemysłowych oraz komputerowych systemów wspomagania decyzji w przypadku zagrożeń radiacyjnych i chemicznych (w tym systemu RODOS UE) oraz systemu wspomagania akcji ratowniczej dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Autor licznych monografii i publikacji w zakresie problematyki ocen ryzyka poważnych awarii przemysłowych, w szczególności poradników dotyczących: metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, systemów zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko, zintegrowanych ocen ryzyka i zarządzania zagrożeniami w obszarach przemysłowych. Sławomir Potempski Doktor nauk matematycznych (Uniwersytet Warszawski), absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, specjalność: matematyka stosowana, specjalizacja: analiza numeryczna. Od 1986 r. pracuje w Instytucie Energii Atomowej, obecnie Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Od 2000 r. pełnił rolę zastępcy dyrektora Centrum Doskonałości MANHAZ (Zarządzania Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska) Instytutu Energii Atomowej. W latach delegowany jako narodowy ekspert do pracy dla Komisji Europejskiej w Joint Research Centre Ispra (Włochy), Institute for Environmental and Sustainability. Po powołaniu Narodowego Centrum Badań Jądrowych kierownik pracowni probabilistycznych analiz bezpieczeństwa Zakładu Energetyki Jądrowej w Departamencie Energii Jądrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami ocen ryzyka związanego z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, modelowaniem uwolnień i propagacji niebezpiecznych substancji w środowisku, zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, w tym systemami wspomagania decyzji, metodami numerycznymi oraz wysokowydajnym przetwarzaniem komputerowym, technikami obliczeń równoległych i rozproszonych. Autor szeregu publikacji i kilku monografii, uczestniczył w opracowaniu i Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

6 wdrożeniu zaawansowanych systemów komputerowych, między innymi: systemu UE wspomagania decyzji po awarii jądrowej RODOS, systemu UE ENSEMBLE do analizy i ewaluacji prognostycznych modeli dyspersji atmosferycznej, systemu zarządzania sytuacja kryzysową w zakładach niebezpiecznych, systemu wspomagania przygotowania planów awaryjnych i działań w sytuacji wystąpienia poważnej awarii chemicznej oraz komputerowego systemu informacji w czasie rzeczywistym o zagrożeniach poważnymi awariami z wykorzystaniem technik informacji przestrzennej. Grzegorz Siess Mgr. inż. chemii, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Technologii Chemicznej, specjalność technologia nieorganiczna. Od 1993 roku do 1999 pracował jako specjalista w Zespole Analiz Bezpieczeństwa Chemicznego, Instytutu Chemii Przemysłowej. Zespół ten zajmował się analizami bezpieczeństwa instalacji procesowych z zastosowaniem sformalizowanych technik identyfikacji źródeł zagrożeń HAZOP, FMEA, FTA, szacowaniem ryzyka indywidualnego i grupowego. Od roku 2009 pracuje w Instytucie Energii Atomowej, obecnie Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Pełni funkcję głównego specjalisty w pracowni probabilistycznych analiz bezpieczeństwa Zakładu Energetyki Jądrowej w Departamencie Energii Jądrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami ocen ryzyka związanego z instalacjami chemicznymi, modelowaniem uwolnień i propagacji niebezpiecznych substancji w środowisku. Moduł IV: Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe Opiekun merytoryczny modułu: Tomasz W. Stępień Światowej klasy konsultant z dziedziny bezpieczeństwa i ciągłości działania. Certyfikat Master Business Continuity Professional (MBCP) wydawany przez DRI International. Jeden z 200 osób na świecie z tym certyfikatem. Certyfikowany Audytor Wiodący dla standardu ISO Bardzo duże doświadczenie w konsultingu po stronie biznesowej organizacji, połączone z edukacją na poziomie MBA. Wysoko rozwinięte umiejętności pracy w zespole i zdolności przywódcze, sprawdzone w wielokulturowych i międzynarodowych środowiskach pracy. Certyfikat Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Odpowiedzialny za projekty związane z normami i metodykami Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania (SOX, ISO27001, BS25999, ISO17799, CoBIT, ITIL, NIST, Octave i wiele innych). Członek zespołu odpowiedzialnego za stworzenie nowej metody dla projektów oceny ryzyka. Członek zespołu odpowiedzialnego za opracowanie nowej oferty IBM w zakresie zapewniania ciągłości działania w chmurze Trenerzy: Tomasz W. Stępień Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

7 Moduł V: Ubezpieczenia i reasekuracja dla menedżera ryzyka Partner instytucjonalny modułu: Polska Izba Ubezpieczeń Opiekun merytoryczny modułu: Rafał Mańkowski, Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń Trenerzy: Rafał Mańkowski Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w underwritingu i zarządzaniu portfelami ubezpieczeń majątkowych w zakładach ubezpieczeń. Obecnie zatrudniony w Polskiej Izbie Ubezpieczeń jako ekspert. Odpowiedzialny za obszar ubezpieczeń majątkowych, rolnych, finansowych, reasekuracji oraz zarządzania ryzykiem. Do zakresu obowiązków należy opiniowanie projektowanych aktów prawa polskiego i europejskiego oraz ustalanie wspólnego stanowiska rynku ubezpieczeniowego w odniesieniu do konkretnych projektów legislacyjnych. Ponadto odpowiedzialny jest za monitoring rozwoju poszczególnych linii biznesowych ubezpieczeń oraz udział w wypracowywaniu rozwiązań (najczęściej przy współpracy z organami państwa) w razie prawnych lub organizacyjnych problemów związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń. Konsultant w wielu warsztatach organizowanych między innymi przez Komisję Europejską i brokerów reasekuracyjnych dotyczących problematyki zarządzania ryzykiem i jakością danych w ubezpieczeniach katastroficznych. Konsultant w obszarze ubezpieczeń w projektach naukowych wspieranych i finansowanych przez jednostki administracji publicznej. Od 2011 certyfikowany menedżer ryzyka POLRISK. Partner instytucjonalny modułu: Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Opiekun merytoryczny modułu: Łukasz Zoń Trenerzy: Łukasz Zoń Łukasz Zoń - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, Radca Prawny. Od 1995 r. wykonuje działalność brokera ubezpieczeniowego w EIB S.A. - obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, oraz Departamentu Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za efektywną likwidację wielu najbardziej spektakularnych szkód w historii polskich ubezpieczeń przemysłowych. Autor i współautor wielu stosowanych obecnie rozwiązań i produktów ubezpieczeniowych, oraz publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

8 Moduł VIa: Likwidacja Szkód dla menedżera zarządzania ryzykiem Partner Instytucjonalny: Stowarzyszenie Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód Opiekun merytoryczny modułu: Marcin Janicki, Wiceprezes SNELS Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku zajmuje się doradztwem technicznym miedzy innymi jako członek zespołów badawczych i eksperckich przy Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W latach był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Kontroli Ryzyka PEKOR S.A. zajmującego się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, następnie w okresie członkiem Zespołu Likwidacji Szkód oraz Oceny Ryzyka w międzynarodowej firmie brokerskiej Marsh, odpowiedzialny między innymi za obsługę klientów z branży energetycznej. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Przez kilka lat współpracował z londyńskim oddziałem firmy Crawford. Obecnie Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód oraz Country Manager firmy Crawford Polska Sp. z o.o. Trenerzy: Marcin Janicki, Marek Gryniuk Marek Gryniuk - Od początku kariery związany z obszarem likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zdobywał doświadczenie pracując w TUiR Warta, początkowo jako specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych, a następnie kierownik ds. likwidacji szkód. Od 2004 roku związany z Crawford Polska, obecnie Dyrektor Operacyjny oraz członek Zarządu. Jest również Starszym Ekspertem ds. Likwidacji Szkód oraz likwidatorem szkód Crawford GTS SM (szkody o wysokim stopniu skomplikowania technicznego). Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej na kierunku zarządzanie oraz członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Praktyk, ale również uczestnik wielu kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu likwidacji szkód oraz prawa cywilnego. Moduł VIb: Standardy ochrony przeciwpożarowej Partner Instytucjonalny: Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung GmbH jest akredytowaną jednostką w zakresie stałych urządzeń gaśniczych przez Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Opiekun merytoryczny modułu: Tomasz Afeltowicz Schultz, VdS Absolwent Beuth Hochschule für Technik Berlin University of Applied Sciences z tytulem Dipl. Ing. po której rozpoczął bezpośrednio prace jako Rzeczoznawca VdS do spraw ppoż. w VdS Schadenverütung Niemcy. Od 1988 roku do dziś zamieszkały w Berlinie. Od 2005 roku zajmuje się aktywnie tworzeniem Dzialu Kontroli Technicznej VdS w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora VdS Polska. Do głównych zadań należy m.in. wzrost współpracy miedzy VdS a ubezpieczycielami w na rynku Polskim, rozbudowa Działu Kontroli Technicznej VdS w Polsce oraz wdrożenie sprawdzonych standardów VdS na rynku Polskim jak np. wytyczne, szkolenia lub certyfikowany wykonawca instalacji ppoż. w Polsce. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

9 Moduł VII: Warsztat menedżera ryzyka Partner instytucjonalny: FERMA Federacja Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem Opiekun merytoryczny modułu: Przedstawiciel Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem z siedzibą w Brukseli. Menedżerowie ryzyka i ubezpieczeń stowarzyszonych z FERMA Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP (Certified Government Auditing Professional)

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP (Certified Government Auditing Professional) Wrocław, dnia 25 lipca 2017 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP ( Certified Government

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r.

Prelegenci i paneliści X Jubileuszowej Konferencji PolCAAT 2014 27.11.2014 r. Marta Brańska-Rybicka - Dyrektor Sektora Publicznego IBM Polska Posiada tytuł magistra na kierunku Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od 2000 roku budowała kanał sprzedaży produktów leasingowych

Bardziej szczegółowo

Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego

Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego Warszawa, 23 maja 2016 r. KPMG.pl Marcin Dymek Partner Krzysztof Radziwon Partner T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzania Ryzykiem POLRISK Poziom zaawansowany, Kod programu: MRM-L2

Zarządzania Ryzykiem POLRISK Poziom zaawansowany, Kod programu: MRM-L2 Certyfikowany Menedżer 2015 Zarządzania Ryzykiem POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2015 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie a Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Zakres usług Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonym przez nasze organizacje szerokim wachlarzem usług doradczowdrożeniowych dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa tel. +48 () 67 1 04 faks +48 () 67 0 84 ce@kibr.org.pl www.ce.kibr.org.pl Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej.

Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej. Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem 29 czerwca 2017 r. w wykonaniu uprawnienia osobistego spółka NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na podstawie pisemnego

Bardziej szczegółowo

Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus?

Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus? Organizator: Patron honorowy: Controlling w przedsiębiorstwie energetycznym. Konieczność czy przymus? Praktyczne podejście do zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla GDZIE I

Bardziej szczegółowo

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Paweł Wieczyński - Prezes

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademii Menedżera Zarządzania Ryzykiem POLRISK

Regulamin Akademii Menedżera Zarządzania Ryzykiem POLRISK Regulamin Akademii Menedżera Zarządzania Ryzykiem POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK: Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem

Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem Motto: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. Juliusz Cezar Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem 1. ADRESACI SZKOLENIA Kierownicy jednostek, pełnomocnicy i audytorzy wewnętrzni oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK

Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2016 Metryka dokumentu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny Spis treści: O autorze Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1. Podstawy audytu 1.1. Historia i początki audytu 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w WSB w Toruniu Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi. Agenda spotkania Szkolenie 21.02.2014 r. UM Dąbrowa Górnicza dla Audytorów i Kontrolerów JST szkolenie bezpłatne organizowane przez IIA Polska Koło Audytorów AW JST Biuro Audytu Wewnętrznego UM Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 02-03 marca 2017 r. Warszawa cz. 1 09-10 marca 2017 r. Warszawa cz. 2 Prowadzący: Agnieszka Bukowska, Mirosław Stasik, Konrad Knedler, 02.03.2017

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Jan Jeżak Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia 02-03 marca 2017 r. Warszawa cz. 1 09-10 marca 2017 r. Warszawa cz. 2 Prowadzący: Agnieszka Bukowska, Mirosław Stasik, Konrad Knedler, 02.03.2017

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org Fundacja Nauka i Pasja www.naukaipasja.org Witamy w Fundacji Nauka i Pasja Pomagamy finansowo uczniom i studentom pomiędzy 15. a 21. rokiem technicznych życia uzdolnionym w kierunkach i ścisłych. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.

JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY. CFO Advisory. finanse, ryzyko, projekty. Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz. JACEK JAMROŻ PROFIL BIZNESOWY CFO Advisory finanse, ryzyko, projekty Gdynia +48 603-878-503 jj@jacekjamroz.eu www.jacekjamroz.eu Jacek_Jamroz_biznes_profil_02.05.2016 1/5 Funkcje w biznesie Menedżer 9

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Joanna Krzyżanowska, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji:

Bardziej szczegółowo

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu). Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 29 maja Warszawa NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

Bardziej szczegółowo

Menedżer bezpieczeństwa

Menedżer bezpieczeństwa Menedżer bezpieczeństwa WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Menedżer bezpieczeństwa powinien pełnić dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza jest związana z tworzeniem bezpiecznych warunków służących

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE Siła tradycji Potęga nowoczesności Synergia obszarów Znaczący sektor na rynku finansowym Nieunikniona potrzeba wiedzy Wiele wymiarów, wiele

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego

Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń poświęcone problematyce audytu wewnętrznego Warszawa, 23 maja 2016 r. KPMG.pl Marcin Dymek Partner Beata Szeląg Starszy Menadżer Biegły Rewident, Członek ACCA, a także

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 27 lutego Warszawa NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection Officer a następcy

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję)

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Raport bieżący 16/2016 Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 apl. radc. Michał Babij 2 r. pr. dr Wiktor Czabaj 3 adw. Grzegorz Górecki Kierownik Małopolskiego CAM. Ukończył następujące szkolenia z

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji

Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji Centrum zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji Narzędzie informatyczne i metodyka postępowania, z wzorcami i szablonami, opracowanymi na podstawie wiedzy, doświadczenia i dobrych

Bardziej szczegółowo

XI XI KONFERENCJA CFO 2015

XI XI KONFERENCJA CFO 2015 XI XI KONFERENCJA CFO 2015 ul. Bolesława Prusa 2, 2, WARSZAWA XI KONFERENCJA CFO 2015 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PATRONAT MEDIALNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ

OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH KNF ORAZ ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OCENIE MODELI WEWNĘTRZNYCH I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ WARSZAWA, 21 MAJA 2015 kpmg.pl Agenda seminarium Godzina

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e

Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e Fundacja Likejon to zespół wysokiej klasy analityków, informatyków i trenerów zorientowanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego KONFERENCJA UHY ECA BUDYNEK ATRIUM TOWER WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 25 29 MARCA 2017 Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki. 2017-06-23 09:56 BYTOM SA (20/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Raport bieżący 20/2017 Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ OSÓB W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo