Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK"

Transkrypt

1 Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu POLRISK nr 3/2014 z dnia r.

2 Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Niniejszy dokument stanowi istotną własność intelektualną Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK oraz jego autorów. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej pisemnego zezwolenia zarządu Stowarzyszenia POLRISK jest zabronione. Żadna część niniejszego Regulaminu nie może być reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w szczególności elektronicznych lub mechanicznych, łącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem i wprowadzaniem do systemów informacyjnych, mediów społecznościowych i Internetu bez pisemnego zezwolenia członków zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Przekazanie niniejszego dokumentu uczestnikom, trenerom, opiekunom, Partnerom Akademii POLRISK, członkom POLRISK i innym osobom nie stanowi udzielenia im licencji lub przekazania praw własności intelektualnej oraz jakiejkolwiek innej osobie fizycznej lub prawnej. Historia Modyfikacji Data zatwierdzenia obowiązującej wersji: 30 kwietnia 2014 Data następnego przeglądu i edycji: W trybie bieżącym. Numer Wersji Data ostatn iej Edycji Autorzy Sławomir Pijanowski, Hanna Gołaś, wzór dokumentu. Trenerzy w zakresie swoich not biograficznych. Tłumaczenie Sławomir Pijanowski Opis Modyfikacji Noty biograficzne i zdjęcia formatowanie i edycja. Zatwierdzono Niniejszy Dokument został zatwierdzony uchwałą Zarządu POLRISK nr 3/2014 z dnia r. jako załącznik nr 4. Imię i nazwisko Funkcja Podpis Sławomir Pijanowski Prezes Zarządu Hanna Gołaś Jerzy Podlewski Ewa Szpakowska Skarbnik Wiceprezes Wiceprezes Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

3 Moduł I: Terminologia, standardy i kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie ryzykiem Partner Instytucjonalny: Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, członek Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (FERMA) Opiekun merytoryczny modułu: Grant Purdy, Associate Director, Broadleaf Capital International Współtwórca norm AS/NZS 4360 oraz ISO Zarządzanie Ryzykiem i wytyczne. Międzynarodowy autorytet w zakresu zarządzania ryzykiem. Associate Director, Broadleaf Capital International. Posiada 36 letnie doświadczenie w zakresie praktycznych wdrożeń zarządzania ryzykiem w ponad 100 firmach w 25 krajach i wielu branżach. Wcześniej pracował jako Group Manager of Risk Management w BHP Billiton, największej światowej firmie górniczej, gdzie wdrożył zarządzanie ryzykiem i strategię, która jest uznawana referencyjne wdrożenie ERM w sektorze wydobywczym na świecie. Przez ponad 10 lat był członkiem Standards Australia and Standards New Zealand Joint Technical Committee on Risk Management, z czego ostatnich 7 lat kierował tą organizacją. Grant jest jednym z głównych współautorów normy AS/NZS 4360:2004. Był ekspertem reprezentującym Australię w Grupie Roboczej pod przewodnictwem Kevina W. Knighta, która opracowała normę ISO 31000:2009, w obszarze procesu zarządzania ryzykiem bazującej na normie AS/NZS 4360:2004 oraz Przewodnik Terminologiczny ISO Guide 73:2009. Jest autorem licznych artykułów, podręczników i przewodników po zarządzaniu ryzykiem, m. in. IIA Delivering Assurance. Grant Purdy jest absolwentem chemii na Hull University. Reprezentuje ponad 12-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora UK Health and Safety. Jako członek jednostki ds. oceny kluczowych zagrożeń opracował pierwszą metodykę oceny ilościowej ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stał się krajowym specjalistą ds. oceny ryzyka substancji toksycznych, instalacji gazowych, instalacji przesyłowych i materiałów niebezpiecznych. Grant odegrał również kluczową rolę w rozwoju ilościowych technik oceny ryzyka w Europie, włączenie z ich zastosowaniem do oceny ryzyk związanych z infrastrukturą i instalacjami w elektrowniach atomowych. Trenerzy: Grant Purdy, Sławomir Pijanowski, zaproszeni goście z firm polskich wdrażających system zintegrowanego zarządzania ryzykiem. Sławomir Pijanowski, Prezes zarządu Stowarzyszenia POLRISK W POLRISK odpowiada za koordynację całokształtu działań Stowarzyszenia. Jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Ekspert Grupy Roboczej WG1 reprezentujący POLRISK w międzynarodowym Komitecie Technicznym ISO/TC 262 zajmującym się normami z zakresu zarządzania ryzykiem. Członek Scientific Committee FERMA Forum 2015 w Wenecji. Członek zespołu eksperckiego FERMA opracowującego zakres wiedzy i doświadczenia dla certyfikowanych menedżerów ryzyka FERMA. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem zmian organizacyjnych i transformacji, programów i projektów strategicznych, ciągłości działania, bezpieczeństwa IT. Współtworzył politykę i metodyki jednego z pierwszych w Polsce wdrożeń programu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (Enterprise Risk Management) w wiodącej spółce z branży telekomunikacyjnej. Weryfikował rejestry ryzyka partnerstwa technologicznego Orange Polska w Mistrzostwach Europy Polska- Ukraina UEFA EURO 2012TM. Opracował metodykę i koordynował analizy ryzyka dot. obiektów krytycznych dla bezpieczeństwa Polski. Doktor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych, absolwent Wydziału Zarządzania tej uczelni, Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

4 Moduł II: Ład korporacyjny dla menedżera zarządzania ryzykiem Partner instytucjonalny: Polski Instytut Dyrektorów Opiekun merytoryczny modułu: Andrzej S. Nartowski, Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów Prawnik z praktyką w organach spółek kapitałowych. Specjalista prawa spółek i problematyki nadzoru korporacyjnego (corporate governance). Fundator Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, członek Rady Programowej PID ( ). Od 1 lica 2006 prezes zarządu PID (www.pid.org.pl). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Corporate Governance. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (od utworzenia Sądu). Prowadzi elektroniczny notes Andrzej S. Nartowski o corporate governance pod adresem: Autor pierwszego polskiego projektu dobrych praktyk spółek publicznych (Dobre praktyki walnego zgromadzenia 2001). Współautor Dobrych praktyk spółek publicznych (2002). Autor podręcznika Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2008). Twórca i wykładowca Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów. Publicysta. Był wydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika Gazeta Bankowa ( ). Laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną. Trenerzy: Andrzej S. Nartowski, Joanna Mrowicka Joanna Mrowicka Master of Bussiness Administration (MBA) Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, audytor wewnętrzny (egzamin państwowy Ministra Finansów Nr 206/2004), międzynarodowe kwalifikacje audytorskie The Institute of Internal Auditors: CGAP, CRMA Quality Assessment Validator; samodzielny księgowy, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od wielu lat przeprowadza audyty w sektorze publicznym, zwłaszcza w obszarze zgodności (compliance) bieżących działań organizacji z regulacjami prawnymi i efektywnością ekonomiczną. Audytuje również kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

5 Moduł III: Metody i techniki oceny ryzyka Partner instytucjonalny: Centrum Doskonałości MANHAZ - Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Opiekun merytoryczny modułu: dr Mieczysław Borysiewicz Doktor nauk fizycznych. Od 2001 kieruje Centrum Doskonałości MANHAZ (Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska) utworzonego w Instytucie Energii Atomowej w ramach 5 PR UE, obecnie funkcjonującego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. W latach 1977, 1978, 1980, 1983 profesor wizytujący Uniwersytetu w Bolonii; w pracownik naukowy Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. W 1983 r. uzyskał certyfikat Argonne National Laboratory w USA w zakresie Probabilistycznych Analiz Ryzyka Instalacji Jądrowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i praktycznego wykorzystania ocen i zarządzania ryzykiem poważnych awarii instalacji przemysłowych: metody, wytyczne, programy komputerowe oraz systemy wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych (instalacje jądrowe, chemiczne, energetyczne); modele transportu skażeń w atmosferze, ośrodkach wodnych, glebie i w łańcuchach żywieniowych; dedykowane systemy numerycznego prognozowania pogody), oceny porównawcze ryzyka, systemy zarządzania bezpieczeństwem instalacji i środowiskiem w odniesieniu do instalacji stacjonarnych oraz rurociągów przesyłowych gazu i ropy naftowej, problemy akceptowalności ryzyka, oceny ryzyka od całych cykli paliwowych wytwarzania energii. Jest autorem pionierskich zastosowań w kraju probabilistycznych metod ocen bezpieczeństwa EJ (do 1992 koordynował prace krajowe) oraz instalacji przemysłu chemicznego. Współpracuje z przemysłem, instytutami badawczymi w Europie i USA, a także z grupami roboczymi EU i OECD zajmującymi się problematyką awarii chemicznych. Główny wykonawca wielu projektów krajowych (KBN - badawcze, celowe i w ramach SPR) i międzynarodowych (MAEA, OECD, EKG-ONZ oraz UE) w zakresie problematyki dotyczącej analiz bezpieczeństwa i ocen ryzyka instalacji przemysłowych oraz komputerowych systemów wspomagania decyzji w przypadku zagrożeń radiacyjnych i chemicznych (w tym systemu RODOS UE) oraz systemu wspomagania akcji ratowniczej dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Autor licznych monografii i publikacji w zakresie problematyki ocen ryzyka poważnych awarii przemysłowych, w szczególności poradników dotyczących: metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, systemów zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko, zintegrowanych ocen ryzyka i zarządzania zagrożeniami w obszarach przemysłowych. Sławomir Potempski Doktor nauk matematycznych (Uniwersytet Warszawski), absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, specjalność: matematyka stosowana, specjalizacja: analiza numeryczna. Od 1986 r. pracuje w Instytucie Energii Atomowej, obecnie Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Od 2000 r. pełnił rolę zastępcy dyrektora Centrum Doskonałości MANHAZ (Zarządzania Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska) Instytutu Energii Atomowej. W latach delegowany jako narodowy ekspert do pracy dla Komisji Europejskiej w Joint Research Centre Ispra (Włochy), Institute for Environmental and Sustainability. Po powołaniu Narodowego Centrum Badań Jądrowych kierownik pracowni probabilistycznych analiz bezpieczeństwa Zakładu Energetyki Jądrowej w Departamencie Energii Jądrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami ocen ryzyka związanego z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, modelowaniem uwolnień i propagacji niebezpiecznych substancji w środowisku, zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, w tym systemami wspomagania decyzji, metodami numerycznymi oraz wysokowydajnym przetwarzaniem komputerowym, technikami obliczeń równoległych i rozproszonych. Autor szeregu publikacji i kilku monografii, uczestniczył w opracowaniu i Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

6 wdrożeniu zaawansowanych systemów komputerowych, między innymi: systemu UE wspomagania decyzji po awarii jądrowej RODOS, systemu UE ENSEMBLE do analizy i ewaluacji prognostycznych modeli dyspersji atmosferycznej, systemu zarządzania sytuacja kryzysową w zakładach niebezpiecznych, systemu wspomagania przygotowania planów awaryjnych i działań w sytuacji wystąpienia poważnej awarii chemicznej oraz komputerowego systemu informacji w czasie rzeczywistym o zagrożeniach poważnymi awariami z wykorzystaniem technik informacji przestrzennej. Grzegorz Siess Mgr. inż. chemii, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Technologii Chemicznej, specjalność technologia nieorganiczna. Od 1993 roku do 1999 pracował jako specjalista w Zespole Analiz Bezpieczeństwa Chemicznego, Instytutu Chemii Przemysłowej. Zespół ten zajmował się analizami bezpieczeństwa instalacji procesowych z zastosowaniem sformalizowanych technik identyfikacji źródeł zagrożeń HAZOP, FMEA, FTA, szacowaniem ryzyka indywidualnego i grupowego. Od roku 2009 pracuje w Instytucie Energii Atomowej, obecnie Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Pełni funkcję głównego specjalisty w pracowni probabilistycznych analiz bezpieczeństwa Zakładu Energetyki Jądrowej w Departamencie Energii Jądrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami ocen ryzyka związanego z instalacjami chemicznymi, modelowaniem uwolnień i propagacji niebezpiecznych substancji w środowisku. Moduł IV: Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe Opiekun merytoryczny modułu: Tomasz W. Stępień Światowej klasy konsultant z dziedziny bezpieczeństwa i ciągłości działania. Certyfikat Master Business Continuity Professional (MBCP) wydawany przez DRI International. Jeden z 200 osób na świecie z tym certyfikatem. Certyfikowany Audytor Wiodący dla standardu ISO Bardzo duże doświadczenie w konsultingu po stronie biznesowej organizacji, połączone z edukacją na poziomie MBA. Wysoko rozwinięte umiejętności pracy w zespole i zdolności przywódcze, sprawdzone w wielokulturowych i międzynarodowych środowiskach pracy. Certyfikat Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Odpowiedzialny za projekty związane z normami i metodykami Bezpieczeństwa i Ciągłości Działania (SOX, ISO27001, BS25999, ISO17799, CoBIT, ITIL, NIST, Octave i wiele innych). Członek zespołu odpowiedzialnego za stworzenie nowej metody dla projektów oceny ryzyka. Członek zespołu odpowiedzialnego za opracowanie nowej oferty IBM w zakresie zapewniania ciągłości działania w chmurze Trenerzy: Tomasz W. Stępień Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

7 Moduł V: Ubezpieczenia i reasekuracja dla menedżera ryzyka Partner instytucjonalny modułu: Polska Izba Ubezpieczeń Opiekun merytoryczny modułu: Rafał Mańkowski, Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń Trenerzy: Rafał Mańkowski Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w underwritingu i zarządzaniu portfelami ubezpieczeń majątkowych w zakładach ubezpieczeń. Obecnie zatrudniony w Polskiej Izbie Ubezpieczeń jako ekspert. Odpowiedzialny za obszar ubezpieczeń majątkowych, rolnych, finansowych, reasekuracji oraz zarządzania ryzykiem. Do zakresu obowiązków należy opiniowanie projektowanych aktów prawa polskiego i europejskiego oraz ustalanie wspólnego stanowiska rynku ubezpieczeniowego w odniesieniu do konkretnych projektów legislacyjnych. Ponadto odpowiedzialny jest za monitoring rozwoju poszczególnych linii biznesowych ubezpieczeń oraz udział w wypracowywaniu rozwiązań (najczęściej przy współpracy z organami państwa) w razie prawnych lub organizacyjnych problemów związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń. Konsultant w wielu warsztatach organizowanych między innymi przez Komisję Europejską i brokerów reasekuracyjnych dotyczących problematyki zarządzania ryzykiem i jakością danych w ubezpieczeniach katastroficznych. Konsultant w obszarze ubezpieczeń w projektach naukowych wspieranych i finansowanych przez jednostki administracji publicznej. Od 2011 certyfikowany menedżer ryzyka POLRISK. Partner instytucjonalny modułu: Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Opiekun merytoryczny modułu: Łukasz Zoń Trenerzy: Łukasz Zoń Łukasz Zoń - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, Radca Prawny. Od 1995 r. wykonuje działalność brokera ubezpieczeniowego w EIB S.A. - obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, oraz Departamentu Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za efektywną likwidację wielu najbardziej spektakularnych szkód w historii polskich ubezpieczeń przemysłowych. Autor i współautor wielu stosowanych obecnie rozwiązań i produktów ubezpieczeniowych, oraz publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

8 Moduł VIa: Likwidacja Szkód dla menedżera zarządzania ryzykiem Partner Instytucjonalny: Stowarzyszenie Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód Opiekun merytoryczny modułu: Marcin Janicki, Wiceprezes SNELS Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku zajmuje się doradztwem technicznym miedzy innymi jako członek zespołów badawczych i eksperckich przy Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W latach był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Kontroli Ryzyka PEKOR S.A. zajmującego się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, następnie w okresie członkiem Zespołu Likwidacji Szkód oraz Oceny Ryzyka w międzynarodowej firmie brokerskiej Marsh, odpowiedzialny między innymi za obsługę klientów z branży energetycznej. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Przez kilka lat współpracował z londyńskim oddziałem firmy Crawford. Obecnie Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód oraz Country Manager firmy Crawford Polska Sp. z o.o. Trenerzy: Marcin Janicki, Marek Gryniuk Marek Gryniuk - Od początku kariery związany z obszarem likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zdobywał doświadczenie pracując w TUiR Warta, początkowo jako specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych, a następnie kierownik ds. likwidacji szkód. Od 2004 roku związany z Crawford Polska, obecnie Dyrektor Operacyjny oraz członek Zarządu. Jest również Starszym Ekspertem ds. Likwidacji Szkód oraz likwidatorem szkód Crawford GTS SM (szkody o wysokim stopniu skomplikowania technicznego). Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej na kierunku zarządzanie oraz członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Praktyk, ale również uczestnik wielu kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu likwidacji szkód oraz prawa cywilnego. Moduł VIb: Standardy ochrony przeciwpożarowej Partner Instytucjonalny: Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung GmbH jest akredytowaną jednostką w zakresie stałych urządzeń gaśniczych przez Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). Opiekun merytoryczny modułu: Tomasz Afeltowicz Schultz, VdS Absolwent Beuth Hochschule für Technik Berlin University of Applied Sciences z tytulem Dipl. Ing. po której rozpoczął bezpośrednio prace jako Rzeczoznawca VdS do spraw ppoż. w VdS Schadenverütung Niemcy. Od 1988 roku do dziś zamieszkały w Berlinie. Od 2005 roku zajmuje się aktywnie tworzeniem Dzialu Kontroli Technicznej VdS w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora VdS Polska. Do głównych zadań należy m.in. wzrost współpracy miedzy VdS a ubezpieczycielami w na rynku Polskim, rozbudowa Działu Kontroli Technicznej VdS w Polsce oraz wdrożenie sprawdzonych standardów VdS na rynku Polskim jak np. wytyczne, szkolenia lub certyfikowany wykonawca instalacji ppoż. w Polsce. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

9 Moduł VII: Warsztat menedżera ryzyka Partner instytucjonalny: FERMA Federacja Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem Opiekun merytoryczny modułu: Przedstawiciel Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem z siedzibą w Brukseli. Menedżerowie ryzyka i ubezpieczeń stowarzyszonych z FERMA Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo