Od Prezesa Czy tylko oni są winni Konstanty Potocki Paragraf bez recepty Sylwester Majewski... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od Prezesa... 2. Czy tylko oni są winni Konstanty Potocki... 4. Paragraf bez recepty Sylwester Majewski... 13"

Transkrypt

1 Spis treœci Od Prezesa Czy tylko oni są winni Konstanty Potocki Oceanografia, inicjatywa i apteka... rozmowa z Andrzejem Wróblem, prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej Paragraf bez recepty Sylwester Majewski Pozycja spółek aptekarskich z grupy APOFARM Eugeniusz Bukiewicz Nadbałtycka wyprawa farmaceutów Maria Głowniak Co roku w Kawęczynie Edward Błażek Rękojmia należytego prowadzenia apteki, opinia prawna prof. Michał Kulesza Usługi i sposoby wymiany informacji w internecie Paweł P. Peterson Moja apteka Dorota Smółkowska Promujemy zdrowie, także własne... Paweł P. Peterson Uśmiech z apteki Lista osób, które uzyskały specjalizację I stopnia Biuletyn Informacyjny nr 2/2004 1

2 Zetknąłem się z różnymi Państwa reakcjami na pierwszy numer Biuletynu. Z satysfakcją jednak stwierdzam, że zdecydowana większość głosów akceptowała potrzebę istnienia naszego aptekarskiego forum na Mazowszu. Nie ukrywam, że treść tego wstępnego (pierwszego) numeru była bardzo poważna bo to i władze i delegaci i międzynarodowe organizacje i kodeks etyki... Jedynie wspomnienie ubiegłorocznego Kawęczyna stanowiło lżejszy kaliber. A dzisiaj mamy już za sobą kolejne kawęczyńskie spotkanie, które 30 maja br. obdarzyło nas radością, słońcem i satysfakcją ze wspólnej zabawy trzytysięcznej rzeszy mazowieckich aptekarzy oraz zaprzyjaźnionych gości i współorganizatorów. Co prawda miłe wspomnienia z kawęczyńskiego gościńca Wiecha trochę dziś zakłócają problemy z ustabilizowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, trudne starania o uregulowania dotyczące zmiany statusu cen urzędowych produktów leczniczych, a zwłaszcza pozbawiona fair play walka o rynek leków i o pacjenta. Żal jest, że nie do wszystkich dotarł nasz pierwszy Biuletyn z Kodeksem Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej... Smutno, że nie czytają Kodeksu ci, którzy dziś, widząc jedynie koniec własnego nosa, szkodzą zawodowi aptekarza. Mam jednak niepłonną nadzieję, że społeczność aptekarska będzie się integrować nie tylko w Kawęczynie, nie tylko w czasie takich wypraw jak nadbałtycka (zachęcam do lektury bardzo interesującego artykułu Nadbałtycka wyprawa farmaceutów ), nie tylko w czasie rowerowych wspólnych przejażdżek, ale też wokół tego czym tchnie apteka Pani Magister Doroty Smółkowskiej. Wokół ducha apteki, wokół tradycji aptekarskich wokół wierności sobie i zawodowi. Uprzejmą Państwa uwagę pragnę zwrócić na mądry, wielowątkowy (jak zwykle u Honorowego Prezesa!!) artykuł Czy tylko ONI są winni, a także obszerny, lecz napisany przystępnym językiem artykuł Pana mgr. Pawła P. Petersona na temat Internetu. W niniejszym numerze otwieramy szpaltę dla doradztwa prawnego. Proszę skorzystać z wiedzy prawnej i o zwracanie się zwątpliwościami w zakresie pra- 2 Biuletyn Informacyjny nr 2/2004

3 wnych aspektów funkcjonowania apteki i zawodu aptekarza. Wykładnię interesujących przepisów będziemy prezentować wkażdym Biuletynie, a także... to będzie niespodzianka już wkrótce na naszej, własnej stronie internetowej. Pragnę gorąco zachęcić Państwa do wypełniania jej treści, do współtworzenia strony internetowej i tych, tradycyjnych stronnic Biuletynu. Zachęcam do prezentowania swoich osiągnięć, swoich doświadczeń i dokonań, do dzielenia się swoimi opiniami i... (oby było ich jak najmniej) troskami. Obiecuję, że żaden głos nie zostanie pominięty. Myślę, że tak nasze elektroniczne forum, jak i Biuletyn Informacyjny staną się jeszcze jednym elementem integrującym mazowieckie aptekarstwo. Lecz to zależy od nas wszystkich. Życzę Państwu udanych miesięcy wakacyjnych. Biuletyn Informacyjny nr 2/2004 3

4 Czy tylko oni s¹ winni (Zaproszenie do dyskusji) U progu III Rzeczpospolitej wiele mówiło się wkręgach liberalnych o rozwoju polskiej klasy średniej. Tymczasem powstała klasa wyższa i klasa dużo niższa, trochę tak, jak to jest w krajach latynoamerykańskich. (Prof. Karol Modzelewski POLITYKA nr 23/04) Sprawa kondycji finansowej aptekarskich aptek indywidualnych niepokoi wszystkich, którym drogi jest los aptekarstwa profesjonalnego a nie rozwój aptekarstwa kupieckiego. Różnicy między tymi dwoma rodzajami aptekarstwa nie należy w gronie farmaceutów specjalnie tłumaczyć, ale wydarzenia ostatnich dni, gdy jeden z najbardziej cenionych psychologów zajmujących się poradnictwem dla małoletnich został tymczasowo aresztowany pod zarzutem padofilii, nasuwają pewne porównania między sposobami wykonywania różnych zawodów: profesjonalnym a łowieniem korzyści czy przyjemności (różnego rodzaju). Rola klasy średniej w życiu społeczeństwa jest oczywista, właśnie ona jest jednym zważnych czynników decydującym o zamożności tego społeczeństwa. W naszej profesji do klasy średniej może można zaliczyć nie więcej niż 30% parających się tym zawodem, i to do (używając klasyfikacji angielskiej) lower middle class mniej zamożnych średniaków. Uważam, że nie należy się wstydzić, że wykonywanie zawodu aptekarza nie polega jedynie na spełnianiu misji humanitarnej, ale winno się wiązać z godziwymi dochodami wynikającymi z profesjonalnego wykonywania tego zawodu. W sprawie obu omawianych tematów, ich przyczyn i skutków napisano bez mała tomy i stale dodaje się nowe opracowania. W numerze majowym Gazeta Farmaceutyczna, podaje marże obowiązujące w U.E. (najniższe detaliczne ex equo w Szwecji i Portugalii 20% kosztu leku dla pacjenta). W Aptekarzu nr 5/6 dwa artykuły dr T. Szuby Polska Farmacja w Unii Europejskiej i Ceny monopole, polityka cenowa, omawiają koszt leków i sposoby ich opanowania. Mówi się słusznie, że rząd (nasz) dla obniżenia kosztu leków posługiwał się jedyną metodą obniżaniem marż. I rzeczywiście tak było, stosowano tę najbardziej prymitywną metodę, której skuteczność jest ograniczona, natomiast m.in. prowadzi do eliminowania indywidualnych aptekarzy z normalnego detalicznego obrotu lekami, lub zmusza do praktyk wątpliwych. Stosowano jeszcze drugą metodę korekty limitów cenowych (zmniejszanie odpowiedziałności budżetu czy NFZ za koszt leków i przerzucanie różnicy ceny na chorego). Ta metoda jest szczególnie bolesna, gdy stosuje się ją równolegle do wzrostu cen żywności (po 1 maja). Przecież największymi konsumentami leków są ludzie starzy najubożsi. 4 Biuletyn Informacyjny nr 2/2004

5 Równolegle (maj-czerwiec br.) z wyżej omawianymi publikacjami ukazało się (niestety bez daty) opracowanie, przygotowane przez Spółkę Aptekarską Optima Forma S.A. a kolportowane przez O.I.A. w Warszawie, p.t. Pozycja spółek aptekarskich na tle rynku. Obok sytuacji opracowanej na podstawie niepełnych danych (autor to zastrzega), dane dot. starych członków U.E. uzupełnione są o wyniki polskich hurtowni i aptek. Według przedstawionych danych marża apteczna jest niższa od najniższej w starej Unii i wynosi 19% (kosztu leku dla pacjenta) a tylko 14% w obrębie leków refundowanych. Nie mówi się o tym, że wprowadzono system kreowania cen detalicznych nie tylko nie przynoszący korzyści ale wręcz przynoszący stratę aptece, system wg którego marża była niższa od ceny pieniądza niezbędnego dla zrealizowania transakcji. Wydaje się, że autorowi opracowania nie chodziło o to aby uwypuklać to co najbardziej rzuca się w oczy czytającemu względnie dobrej pozycji hurtu przy mizerii detalu. Przy rozważaniu raportowania aktualnej sutyacji nie należy zapominać o apelu N.R.A. sprowokowanym inicjatywą prezesa Katowickiej Rady Aptekarskiej dr Stanisława Piechuli o zaprzestanie tzw. programów lojalnościowych. Apel chyba nic nie dał, gdyż dać nie mógł. Jego wprowadzenie spowodowałoby natychmiastowy wzrost cen w aptekach zaopatrujących się w hurtowniach aptekarskich i przejście pacjentów-klientów do aptek zaopatrujących się w innych, niż aptekarskie, hurtowniach. Nie wydaje się, żeby kolejny apel Naczelnej Rady Aptekarskiej (z dnia r.) skierowany do wszystkich organizacji parających się hurtową dystrybucją leków, też tych, które posiadają i rozwijają sieci sprzedaży detalicznej, mogły przyczynić się do pozytywnych wyników. Było to postępowanie chyba zbyt idealistyczne, aby mogło dać skutki pozytywne. Pamiętamy, że zasadniczymi aktami prawnymi powodującymi drastyczny kryzys aptekarstwa profesjonalnego są następujące posunięcia legislacyjne: Ustawa o Cenach z roku 2001 (Dz. U. 97) (która powinna się nazywać Ustawa o cenach leków i taksówkach, gdyż tylko te dwie dziedziny były jej przedmiotem), oraz Ustawa Prawo Farmaceutyczne, tak jak zostało zmienione w roku 2002 i Jest mało satysfakcjonujące, że N.R.A. uznała ostatnio wprowadzony limit wielkości sieci aptek na poziomie 1% ilości aptek na terenie województwa, jako spełnienie postulatu zawodu. Jest to odwrócenie się tyłem do tych systemów wykonywania zawodu aptekarza jakie istnieją z powodzeniem w 12 krajach starej Unii apteka dla aptekarza. Wydaje się też, że dla oceny sytuacji w jakiej znajdują się indywidualne apteki przydatnym być może przypomnienie sobie ewolucji jakie przechodził na przestrzeni ostatnich lat stosunek między hurtowniami a aptekami: etap istnienia niezrzeszonych aptek i hurtowni (duża ilość hurtowni), zmniejszanie się ilości hurtowni, likwidacja słabych ekonomicznie, powstawanie hurtowni aptekarskich, zmiana stosunku wspólnik (apteka) i przedsiębiorstwo w posiadaniu wielu wspólników (hurtownia) na dwie organizacje związane umową handlową, Biuletyn Informacyjny nr 2/2004 5

6 zawieranie umów lojalnościowych, warunkujących stosowanie cen preferencyjnych, powstawanie sytuacji bazarowej konkurencji. Zastanówmy się teraz co można w istniejącej sytuacji zrobić, aby sprostać w znaczniejszym stopniu ograniczeniu kosztów leków dla pacjenta i jednocześnie poprawić sytuację ekonomiczą apteki. APTEKARZ wzywa (i słusznie) do ujarzmienia cen leków stosowanych przez potentatów farmaceutycznych. Wszak tylko ten odcinek umyka kontroli państwa, hurt i detal są kontrolowane i to nieraz zbyt dociekliwie. Jednak APTEKARZ zaraz stwierdza, że kontrolowanie cen leków inowacyjnych jest niemożliwe a leków, już nie inowacyjnych ale markowych trudne. Przypatrzmy się czy osiągnięcie tego celu nie jest możliwe, przy stosowaniu procedur akceptowanych w ramach regulacji unijnych. Wszak każdy rząd jest odpowiedzialny za dostępność leków na terenie swojej jurysdykcji, choć nie może dyktować cen dostawcy, który ma na terenie tego kraju nabywcę. Nie jest jednak chyba niezgodne z praktykami unijnymi kontrolowanie co się dzieje z cenami ujawnionymi na fakturze dostawcy i przestrzeganie aby cena tam ujawniona była ceną ostateczną, nie podlegającą żadnym rabatom ex post. Rabatom, których przeznaczenie jest znane tylko dostawcy i jego dystrybutorowi, np. na reklamę, różne koszty marketingowo-handlowe, wręcz na ukrywane rabaty kolejnym etapom obrotu. Z kolei nie może być też kwestionowane limitowanie refundacji leków uzależnione od ich ceny. Wszak rząd jest odpowiedzialny za zaopatrzenie i rząd może przeznaczać tylko tyle co posiada na refundację lekw. Więc tylko te leki powinny być refundowane, które mają cenę najniższą oraz te które mają cenę wyższą niż np % od ceny najniższej. Przy powszechnie stosowanej technice komputerowej listy refundowane mogły by specyfikować tylko leki o cenie najniższej oraz leki identycznie chemicznie, zarejestrowane, nie droższe niż o X%. Przecież leki prawidłowo zarejestrowane muszą być równorzędne. Mówimy tutaj o lekach będących identycznymi chemicznie, nie o lekach o analogicznym działaniu a różniących się składem. System równości ceny musiałby być stosowany bez względu na to, czy dany lek jest sprzedawany pod nazwą zastrzeżoną czy inną, bez względu na wysiłki marketingowe producenta. System, jeżeli zostałby wprowadzony miałby jeden mankament. Przejrzystość cenowa wykluczałaby możliwość ale i celowość stosowania programów lojalnościowych, które korzyści przynoszą tylko na szczeblu ponad-detalicznym. A między detalistami prowadzą do wyścigu szczurów, prowadzący tylko do wyeliminowania detalistów-aptekarzy, którzy prowadzą swoją działalność etycznie, a tych którzy potrafią się dopasować do reguł szczurzej gry też wcześniej czy później z powodu nieregularności w przestrzeganiu przepisów bądź to zawodowych bądź skarbowych. A przecież właśnie o to chodzi w całej koncepcji stwarzania bałaganu organizacyjnego i wyczyszczenia pola dla tych organizacji, które bez względu na limit 1% w województwie, będą w stanie przejąć znacznie więcej aptek, opanowując równocześnie rynek hurtowy. Wydaje się, że proponowany system przyniósłby poważne oszczędności, oczywiście tylko wtedy gdy byłby stosowany i przestrzegany zarówno w trakcie ordynacji jak i dyspensowania. Ale to można wyegzekwować. Oczywiście to załatwia jeden odcinek sztu- 6 Biuletyn Informacyjny nr 2/2004

7 ki leczenia leki identyczne chemicznie, następnym etapem byłyby kongenery, które są traktowane jako leki oryginalne, nowe, chronione patentem. Musimy też pamiętać, że żaden system regulacji cenowych nie spowoduje utrzymania w Polsce ponad aptek, gdyż przy zachowaniu aptekarskiego charakteru aptek, nie jest to możliwe ekonomicznie, stąd muszą upaść apteki albo gorzej prowadzone albo utworzone w miejscach nie gwarantujących dostatecznej liczby klientów. Alternatywą byłyby amerykańskie drugstory. Ale o tym musi decydować i zawód i społeczeństwo. Przy rozważaniach należy nie zapominać, że właśnie w Stanach Zjednoczonych obok najdroższych leków inowacyjnych stosowane są w lecznictwie leki generyczne też tam produkowane, które mają ceny niższe niż generyki produkowane i sprzedawane w niebogatej Polsce. Ciekawe czy parlament zdoła zaproponować o czasie adekwatną Ustawę Zdrowotną, czy będzie w niej dość miejsca na farmakoterapię, czy temat ten będzie prawidłowo ujęty, wszak to 20% kosztów leczenia. Czy zmiany personalne we władzach zdrowia spowodują, że działać będą ludzie kompetentni i dobrej woli. Konstanty Potocki Biuletyn Informacyjny nr 2/2004 7

8 Oceanografia, inicjatywa i apteka... Rozmowê z Panem mgr farm. Andrzejem Wróblem Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej prowadz¹ Andrzej Wojciechowski i Pawe³ P. Peterson czêœæ I Serdecznie gratulując Panu Prezesowi przejęcia sterów polskiej nawy aptekarskiej, prosimy o zdradzenie naszym czytelnikom kim jest, a kim nie jest Andrzej Wróbel? Kim jestem? Może odpowiem nie wprost. Przed żadnym postawionym zadaniem człowiek nie powinien uciekać. Powinien je podjąć. Próbować szukać rozwiązań. Jeśli jest to zadanie dobrze postawione to powinno być zrealizowanie. Oczywiście w ramach określonych możliwości. Staram się podejmować różne zadania, dla których szukam optymalnych dróg ich realizacji. Na ogół skutecznie, dokonując na wstępie oceny problemu i możliwości jego rozwiązania. A kim nie jestem? Na pewno nie jestem raptusiewiczem, człowiekiem w gorącej wodzie kąpanym chociaż nie ukrywam, że w wielu sytuacjach muszę trzymać nerwy na wodzy. Fakt, że wtedy człowiek szybciej spala się wewnętrznie. Jednak racjonalne i spokojne podejście do wykonywanej pracy pozwala w miarę obiektywnie spojrzeć na każdy problem. Myślę, że to przynosi pozytywne efekty. Bardzo bym chciał kiedyś zająć się tym co było moim marzeniem. Zająć się sztuką. Malować. Rzeźbić... Od tej strony chyba jeszcze niewielu zna Pana Prezesa. Dzisiaj mogę jedynie zadeklarować, że na łamach Biuletynu znajdzie Pan zawsze wdzięczne łamy do eksponowania dokonań artystycznych. Na początku tej rozmowy pragniemy gorąco życzyć by miał Pan jak najwięcej czasu na realizację swoich marzeń nie tylko artystycznych. A propos, skąd farmacja, dziedzina chyba dość odległa od sztuki? To nie jest takie proste, historia moja zbyt wartko się potoczyła... Przygotowując się do studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu okazało się, że nie mogę zebrać swoich prac plastycznych by dostarczyć je uczelni, bo prawie wszystkie rozdałem. Wiele z nich było to u znajomych lub sąsiadów, to u kolegów... Jakoś nie miałem serca aby zabrać im te prace. Wobec tego spojrzałem w innym kierunku mych zainteresowań. W kierunku, który zawsze bardzo lubiłem. Byłem nawet olimpijczykiem w tej dziedzinie to geografia. Tutaj dostrzegałem swoje nowe możliwości. Miałem przecież zamiar zostać oceanografem... Jako ciekawostkę jednak traktować mogę temat swej pracy do olimpiady geograficznej. Nie opisywałem w niej bezmiary wód, lecz zająłem się taką przyziemną sprawą komunikacją. Szlaki kolejowe i drogowe w moim rodzinnym miasteczku Resku. Pracę tę utajniono na parę lat. Obserwowałem każdy przejeżdżający pociąg i transport drogowy. Szczegółowo opisując skład i czas przejazdu. Jeśli się udało to i ładunek. 8 Biuletyn Informacyjny nr 2/2004

9 Opisywałem drożnię, stan dróg i mostów, ich wytrzymałość i przepustowość. Na owe czasy, nie tak znowu odległe, były to wiadomości nieomal wywiadowcze. Wobec czego pracę moją utajniono... A w ogóle interesowało mnie wiele różnych dziedzin, potrafiłem znaleźć się prawie w każdej z nich. Stąd i farmacja pozornie odległa od obszarów wcześniej wymienionych, nie budziła mojego respektu. Postanowiłem się tym zająć... i rezultaty są widoczne. W czasie studiów moi wykładowcy i nauczyciele różnie mnie postrzegali, bo dosyć swobodnie podchodziłem do nauki. Dopiero po założeniu rodziny wszystko się poukładało, poszufladkowało. Rzeczywiście inna była wtedy motywacja do życia do nauki. Postanowiłem zostać aptekarzem, którym dobrze się czuję zawodowo. Już w pierwszym roku, po studiach, zaproponowano mi prowadzenie apteki, a w zasadzie jej organizowanie. W aptece tej nie omieszkałem umieścić portretów naszych starszych kolegów Avicenny i Łukasiewicza. Pozwoli Pan Prezes, że dalszym wspomnieniom o dokonaniach i marzeniach poświęcimy odrębną rozmowę. A dzisiaj prosimy o parę słów o tym co wydaje się być dla zawodu najważniejszym. W czasach gdy odium niedostatków w ochronie zdrowia spada również na aptekarzy jest najwyższa pora by walczyć o czystość zawodu, o powrót do jego społecznej i historycznej rangi. Mam świadomość, że cel ten stoi przede mną. Mam świadomość różnicy interesów i dążeń wewnątrz naszego środowiska, ale również mam świadomość tego, że podejmując pracę w samorządzie nie zawsze można się liczyć z jednomyślnością. Dobrym tego przykładem jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Środowisko z różnego powodu popierało prace Komitetu. Sześćdziesiąt kilka zapisów, jakie zostały złożone w Parlamencie zawierało rozwiązania, które były przygotowane przez nasze Koleżanki i Kolegów z różnego powodu i różnego punktu widzenia. Jednak w tej różnorodności można było dojrzeć element siły jednoczącej prawie wszystkich wokół tego projektu. Ten fakt, niestety, stał się zarazem wadą tego projektu. Rozmowy parlamentarne, czy też rozmowy z poszczególnymi parlamentarzystami koncentrowały się na wyszukiwania wewnętrznych sprzeczności. Niestety były one bardzo liczne i nieuniknione. Wiele wysiłku kosztowało nas, tzn. Panią dr Danutę Ignyś, mnie oraz osoby pracujące w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej aby wyjaśniać i przybliżać ideę proponowanych zmian prawa wszystkim, kolejnym rozmówcom. Parę barier udało się pokonać, ale coraz bardziej w tej walce odnosiłem wrażenie, że cały ten wysiłek może pójść na marne. Stąd też zabiegi dyplomatyczne, wiele kompromisów, choć przecież nie spotykaliśmy się nigdy z totalnym odrzuceniem inicjatywy. Atakowano wybrane fragmenty projektu Inicjatywy, osłabiając tym samym całą jego konstrukcję. Walka ze stereotypami postrzegania rynku farmaceutycznego, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania koncentracji kapitału i monopolizacji, ja także zagrożeń przyniosła efekty w postaci zmiany toku myślenia. Biuletyn Informacyjny nr 2/2004 9

10 Wydaje się, że nie udało się wszystkiego osiągnąć, ale przygotowany został pomyślny grunt do dalszych prac. Zgodzono się na przykład na rozwiązania przeciwdziałające siłom, które mogłyby zdestabilizować rynek leków w Polsce oraz zagrozić realizacji założeń gospodarki lekowej państwa. Udało się przekonać wszystkich do tego, że nie nasze partykularne, aptekarskie interesy są najważniejsze w tym projekcie, lecz zabezpieczenie obywateli, pacjentów przed agresywną ingerencją dużych koncernów w nasz rynek. Od Lichenia upłynęło więc parę miesięcy i już pierwsze efekty. Osiągnięty efekt, to pewien etap mojej działalności. Zdążyłem jednak dostrzec, że wiele mogłem osiągnąć jako pełnomocnik KIU, lecz wydaje się, że jeszcze więcej mogę uczynić jako Prezes Naczelnej Rady reprezentując całe środowisko farmaceutyczne. Będziemy jeszcze wracać do każdego problemu poruszonego przez Inicjatywę. Niech to zabrzmi jak pewien manifest, stanowiący zobowiązanie do dalszej mej pracy. Panie Prezesie, wydaje się, że większość aptekarzy nie śledząc i nie odczuwając zbyt wielu skutków dokonań Rady Naczelnej oraz Izb Okręgowych może niedostatecznie oceniać efekty pracy aptekarskich organów samorządowych. Czy jest szansa by tę opinię zmienić i czy jest to kwestia wzrostu aktywności samorządów? Widzę Izbę jako zbiór jej członków. Każdy z członków Izby ma prawo i obowiązek należeć do niej ale i działać na jej rzecz. Na rzecz własnego środowiska zawodowego. Jeżeli ktokolwiek ma pretensje do tego że Izby źle działają, to pierwszy powinien zrobić własny rachunek sumienia. Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy uważa, że wszystkiemu jest winien jeden, drugi czy też trzeci prezes to jest w olbrzymim błędzie. Prezes, rzeczywiście koordynuje pracę Naczelnej Rady Aptekarskiej. Przedstawia pewne kierunki, proponuje cele do zrealizowania, ale jeśli nie będzie miał poparcia w członkach Izby, we współpracownikach to choćby był najlepszym organizatorem nie jest w stanie udźwignąć i wykonać całej tej pracy. Najbliższym ogniwem samorządowym, najbliższym każdemu aptekarzowi są Okręgowe Izby Aptekarskie. Od efektów ich pracy zależy ocena całego samorządu. Z mojego doświadczenia wynika, że różni ludzie podejmują się działalności samorządowej. Czasem tacy, którzy nie posiadają daru współpracy z ludźmi, z organami samorządu terytorialnego, z organami władzy czy Inspekcji Farmaceutycznej i dlatego efekt pracy izb aptekarskich jest czasami mizerny. Miejmy nadzieję, że zjawisko takie będzie należało do rzadkości. Niebagatelne znaczenie w praktyce ma piecza Izb nad wykonywaniem zawodu. Dbałość o ciągłość pokoleniową w zawodzie. Zachowanie tego eliminowało by problemy z odbywaniem staży, ze znalezieniem pracy przez absolwentów Akademii Medycznych lub ze znalezieniem opiekunów. Uważam, że opiekunowie stażystów i studentów powinni działać świadomie i profesjonalnie przeciw pauperyzacji naszego zawodu. Jest to szalenie ważne, bo część społeczeństwa zaczyna spoglądać na nas poprzez pryzmat hasła krzyżówkowego: sprzedawca z wyższym wykształceniem...jeżeli tak dajemy się zaszufladkować to chyba jest coś nie w porządku Biuletyn Informacyjny nr 2/2004

11 Mówi się wiele o opiece farmaceutycznej nad pacjentem. Jest to wyzwanie, które nas czeka w najbliższej przyszłości. Powinno ono zdecydowanie odróżnić nas od tego podawacza pudełek z półki. Od osoby, która jest nam pomocna w wykonywaniu zawodu, ale nie ma tej wiedzy. Myślę tutaj między innymi o wielkiej grupie techników farmaceutycznych. Proszę zwrócić uwagę jak wiele osób zdobywa dzisiaj zawód technika farmaceutycznego. Jak masowo kształci się dzisiaj techników. Jeżeli nie będziemy postrzegali wykonywania swego zawodu jako misji, w której sprzedajemy również swą wiedzę, to nadal będziemy zakładali aptekę drzwi w drzwi koleżance, koledze i nadal będziemy konstruowali sieć punktów aptecznych, bo przecież prawo będzie na to pozwalało... Nie na tym ma to polegać. W ten sposób damy się zepchnąć do roli osób, które nie zasługują na miano aptekarza. A propos, czyją jest zasługą, że na forum Parlamentu nazwę zawodu aptekarza uznano za mało zaszczytny, nieomal wstydliwy (uzasadniając, że nawet Rewolucja Francuska zniosła tę nazwę wprowadzając farmaceutę)? Zrobili to ludzie, którzy ponoć wyrośli w zapachu apteki, a środowisko nie umiało temu zapobiec, nie umiało obronić swoich racji....a więc parafrazując J.F.Kennedy,ego...nie pytaj co Izba zrobiła dla ciebie. Spytaj co ty zrobiłeś dla Izby... Rozpoczynamy profesjonalną pracę nad medialnym wizerunkiem samorządu aptekarskiego. Tu nie tylko współpracujący z nami Pan Marcin Piskorski i Pan Mariusz Lewandowski próbują kształtować wizerunek polskiego aptekarstwa, ale i my sami. Kontakty z dziennikami, gazetami, które relacjonują fakty związane z naszym środowiskiem, radiem i TV są obecnie łatwiejsze. Chętnie odwiedzają nas dziennikarze w Naczelnej Radzie w czasie konferencji i śniadań prasowych Trochę odmiennie i raczej sceptycznie oceniam współpracę z czasopismami, nazwijmy je kolorowymi, które niejednokrotnie doszukując się sensacji i newsów wypaczają aptekarską rzeczywistość. Nie zawsze są te wieści obiektywne, a wypowiedzi przedstawicieli zawodu traktują jako przysłowiowy kwiatek do butonierki, zakładając, że konkluzja i ostatnie zdanie i tak będzie należeć do autora artykułu. Niestety, najpierw tam zakłada się tezę, a potem dopasowuje do tego wypowiedzi lub ich fragmenty. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące zmienią tę praktykę, że nawet kolorowe czasopisma dostrzegą nasz zawód jako zawód zaufania publicznego. Wykonując zawód, który ma służyć społeczeństwu i służy społeczeństwu wykażemy, że nie jesteśmy tymi, którzy są przyczynkiem do wyciągania afer i sensacji na polskim rynku gospodarczym. Proszę zwrócić uwagę jak zmienia się sytuacja na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych nikomu do głowy nie przyszło, że aptekę może prowadzić nie kto inny jak tylko aptekarz. W tej chwili aptekarzem jest każdy właściciel apteki. Pojęcie to funkcjonuje coraz częściej w świadomości społecznej! Możemy powoływać się na walory etyczne, na etykę zawodową, lojalność wobec Biuletyn Informacyjny nr 2/

12 środowiska zawodowego, opiekę farmaceutyczną, opiekę nad pacjentem wobec osób mających wykształcenie farmaceutyczne i uznających aptekę jedynie jako źródło dochodu. Lecz cóż, jako samorząd nie posiadamy prawie żadnego instrumentu wpływającego na postawę aptekarzy niefarmaceutów. Mijał bym się z prawdą, gdybym twierdził, że wszyscy właściciele niefarmaceuci są źli. Są i wyjątki, zwłaszcza tam, gdzie została właściwie zrozumiana relacja kto za co odpowiada. Jeżeli aptekarz ma pełną swobodę w działaniu w zakresie swoich kompetencji tam apteki są dobrze prowadzone. Z korzyścią dla pacjenta oraz fachowych pracowników... i w konsekwencji dla właściciela. Nie jestem za tym aby w naszych samorządowych zadaniach rozwijać system kar i restrykcji zawodowych w celu dyscyplinowania. Bardziej liczę na wzajemny szacunek i zrozumienie. Każdy z nas powinien mieć w sobie pewien pierwiastek aptekarskiego etosu, misji wobec społeczeństwa, wobec kolegów. Tak w naszym samorządzie jak i przy współpracy z innymi zawodami medycznymi. Nie muszę mówić jak ważne są nasze kontakty z lekarzami w celu sprawowania komplementarnej opieki nad pacjentem. W czasach tak daleko rozwiniętej komercji niestety dochodzi do różnorodnych relacji patologicznych, które żadnej ze stron nie przynoszą pożytku i chluby. Z wizerunkiem medialnym można ściśle powiązać dostęp do wiedzy, do informacji. Jak Pan Prezes zamierza wykorzystywać współczesne środki komunikowania, mając świadomość dość konserwatywnego pojmowaniu tematu przez wiele Koleżanek i Kolegów? Bardzo chętnie korzystam z uczestnictwa w wielu konferencjach i spotkaniach, które niosą najczęściej duży ładunek wiedzy, często wiedzy z nauk poza medycznych. Mam tu na myśli opracowania np. ekonomiczne i statystyczne. Opracowania wielu firm specjalistycznych przynoszą bogaty materiał porównawczy i prognostyczny możliwy do wykorzystania do konstrukcji planów i koncepcji nawet na niewielką skalę skalę hurtowni czy pojedynczej apteki. Szkoda, że nie zawsze potrafimy z tego materiału skorzystać. Ciągle zachęcam wszystkich aptekarzy do czerpania z wiedzy przekazywanej przez specjalistów przy okazji zjazdów i konferencji. Propaguję osobiście potrzebę korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Propaguję by zadania realizowane przez Izby były realizowane z jak najszerszym wykorzystywaniem szybkiego przepływu informacji, możliwości przeprowadzania szybkich i reprezentatywnych konsultacji oraz pozyskiwaniem wiarygodnych opinii. Chciało by się, żeby w każdej dyskusji na tematy zawodowe uczestniczyła jak największa rzesza aptekarzy. By jak najwięcej z nas mogło równocześnie decydować przede wszystkim o własnym losie. Niestety, doświadczenia wskazują, że np. z Internetu korzysta zaledwie % aptekarzy. Mam nadzieję, że czasie tej kadencji Rady (a może nawet już wciągu tego roku), przynajmniej 50% Koleżanek i Kolegów aptekarzy będzie mogło czynnie uczestniczyć w elektronicznej działalności samorządowej, wzbogacając Naczelną Radę Aptekarską w szereg ważnych informacji i opinii. CZĘŚĆ II W NASTĘPNYM NUMERZE BIULETYNU 12 Biuletyn Informacyjny nr 2/2004

13 Paragraf bez recepty Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 39 Kodeksu Pracy wydłużono okres ochrony pracowników przed wypowiedzeniem w okresie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Obecnie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 (dawniej 2) lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przy czym wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat i dla mężczyzn 65 lat. Przepis obowiązuje od dnia 1 czerwca 2004 r. Podstawa prawna: art. 39 Kodeksu Pracy art. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252) Œwiadczenia urlopowe W aktualnie obowiązującym stanie prawnym pracodawcy (podmioty prowadzące apteki i hurtownie farmaceutyczne) zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie mają ani obowiązku tworzenia funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacania świadczenia urlopowego. Natomiast mogą to robić dobrowolnie. Ponieważ tacy pracodawcy w chwili obecnej nie mają również obowiązku tworzenia regulaminu pracy czy wynagradzenia, kwestie dotyczące wypłaty i wysokości świadczenia urlopowego, jeżeli pracodawca się zdecyduje na ich wypłatę, powinny być uregulowane bezpośrednio w umowach o pracę (w aneksach do umów o pracę). W przypadku utworzenia funduszu socjalnego zasady korzystania z tego funduszu powinny być uregulowane w regulaminie funduszu socjalnego. W przypadku podjęcia przez podmiot prowadzący aptekę lub hurtownię farmaceutyczną decyzji o wypłaceniu, wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych. Wysokość tego odpisu na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (w 2004 r. stanowi to kwotę 695,68 zł). Jest to górna granica tego świadczenia i może ono zostać ustalone przez pracodawcę na niższym poziomie. Wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystają- Biuletyn Informacyjny nr 2/

(projekt z dnia r.)

(projekt z dnia r.) Wrocław 26.10.2010r. Uwagi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przedstawionego Sejmowi

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Działalność. socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian. w w w.kadr yonline.pl

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Działalność. socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian. w w w.kadr yonline.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE Działalność socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian w w w.kadr yonline.pl Materiał został dobrany spośród porad udzielonych przez specjalistów z zakresu działalności

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0087-2009 Katowice 2009-04-15 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Szanowna Pani Minister, Centrala NFZ przesłała izbom aptekarskim do wiadomości niesamowitą interpretację prawną Wiceministra

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY Szanowna Pani / Szanowny Pan Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY 06-11 września 2013 Szkolenie odbędzie

Bardziej szczegółowo

W zależności od tego w jakim zakładzie pracy zatrudniony jest pracownik, na takie wsparcie w związku z odpoczynkiem może liczyć.

W zależności od tego w jakim zakładzie pracy zatrudniony jest pracownik, na takie wsparcie w związku z odpoczynkiem może liczyć. W zależności od tego w jakim zakładzie pracy zatrudniony jest pracownik, na takie wsparcie w związku z odpoczynkiem może liczyć. Pytanie o to czy pracodawca powinien wypłacić świadczenie urlopowe czy może

Bardziej szczegółowo

Prawo do życia Bez kompromisu

Prawo do życia Bez kompromisu Bogdan Chazan Prawo do życia Bez kompromisu rozmawia Maciej Müller 3 Wydawnictwo WAM Wprowadzenie Na terenie publicznej placówki odmówił Pan przerwania ciąży u pacjentki, u której dziecka zdiagnozowano

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

"Podbój" Mazur :) Autor (źródło): Danuta Orzołek czwartek, 07 lipca :26 - Poprawiony wtorek, 12 lipca :17

Podbój Mazur :) Autor (źródło): Danuta Orzołek czwartek, 07 lipca :26 - Poprawiony wtorek, 12 lipca :17 27 czerwca br. wyjechaliśmy na podbój Mazur. W wycieczce uczestniczyło 36 osób grupa dzieci niepełnosprawnych z opiekunami. Pogoda była piękna, humor dopisywał i jak się później okazało, wiele zobaczyliśmy.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd do Rygi, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd do Rygi, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. Sylwester Litwa-Łotwa-Estonia-Finlandia 29.12-03.01.2018 Kraj: Kraje Nadbałtyckie Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar/bus Data ważności: 2017-11-30 Nr katalogowy: Syl/2018 Termin i cena 29.12-03.01.2018

Bardziej szczegółowo

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ 2011-02-18 SZTYWNE CENY I MARŻE, NOWA TABELA MARŻ DETALICZNYCH, OBOWIĄZEK POBIERANIE ODPŁATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY, CAŁKOWITY ZAKAZ REKLAMY APTEK I ICH DZIAŁALNOŚCI, ZAKAZ STOSOWANIA ZACHĘT ODNOSZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Europejski Koncern Finansowy KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWE FIRMY OVB TO SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Tylko nie licznym

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OGRANICZEŃ NA RYNKU APTECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ

RAPORT NA TEMAT OGRANICZEŃ NA RYNKU APTECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ RAPORT NA TEMAT OGRANICZEŃ NA RYNKU APTECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, grudzień 2015 MODELE RYNKU APTECZNEGO W EUROPIE W Unii Europejskiej/EFTA nie ma jednolitego, ani nawet dominującego, modelu regulacji

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni WILNO RYGA- KOWNO 5 dni Dla naszych młodych uczestników Litwa jest szczególnie ważna ze względów edukacyjnych. To kraj Adama Mickiewicza, który opisuje w swoich dziełach będących lekturą szkolną. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr n.farm. Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 15 000 aptek i punktów aptecznych 2 mln pacjentów codziennie w polskich aptekach Uprzedzając

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne!

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! 20-letnia Zofia otrzymała rachunek za leczenie opiewający na 93 tys. zł! Była przekonana, że może leczyć się w ramach NFZ, bo w tym czasie uczyła się.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ Maria Wajgner Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ IV etap edukacji Lekcja realizowana w oparciu o p.

Bardziej szczegółowo

W Pigułce (wydanie specjalne)

W Pigułce (wydanie specjalne) W Pigułce (wydanie specjalne) Szanowni Państwo, zmuszeni jesteśmy prosić Was o pomoc! W dniu dzisiejszym ukazały się w mediach artykuły omawiające oficjalne stanowisko izby aptekarskiej w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Procedury pytania-komentarze

Procedury pytania-komentarze Procedury pytania-komentarze Sprawdź, czy nauczyciel jest zatrudniony w Twojej szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Sprawdź, czy nauczyciel korzystał już z takiego urlopu. Jeżeli tak, to

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP Toruń / Łódź dnia 18.10.2011r TF/18/10/11/GW Szanowni Państwo! "Gazeta Wrocławska" ul. św. Antoniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA K O M U N I K A T Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja ZASADY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2007 roku

Zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2007 roku Zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA 1. Uchwała nr V/1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NRA ws. ustalenia liczby wiceprezesów NRA oraz niefunkcyjnych członków Prezydium NRA. 2. Uchwała nr V/2/2008 z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane.

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane. Śląska Izba Aptekarska, 40-637 Katowice ul. Kryniczna 15 tel.: +48 (32) 6089760, fax: 48 (32) 6089769, kom. 668220354, email: katowice@oia.pl www.katowice.oia.pl Sz.P. Agnieszka Pachciarz Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Konferencja GRYPA 2013/2014 16 kwietnia 2013 Warszawa Propozycje nowych rozwiązań Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Krzysztof Walczak Wydział Zarządzania UW. Tezy do dyskusji nt. Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia

Dr hab. Krzysztof Walczak Wydział Zarządzania UW. Tezy do dyskusji nt. Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia Dr hab. Krzysztof Walczak Wydział Zarządzania UW Tezy do dyskusji nt. Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia Mówiąc o potencjalnej możliwości związania się przez Polskę postanowieniami ZEKS dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-106-06 Druk nr 863 Warszawa, 24 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Bezkresy

Biuro Turystyczne Bezkresy WYCIECZKA: NADBAŁTYCKA WYPRAWA LITWA, ŁOTWA, ESTONIA w 8 dni Od: Do Cena: 2016 08 07 2016 08 14 1740 zł 2017 04 29 2017 05 06 1740 zł 2017 09 15 2017 09 22 1740 zł Opis: Kraje: Estonia, Litwa, Łotwa, Transport:

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. ik Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa, r. ik Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa, 15-04-2016 r. ik 534367 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na przekazaną Ministrowi Zdrowia interpelację nr 1966 Posłanek na

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie zjawiska marnotrawienia leków. Wrocław r.

1. Ograniczenie zjawiska marnotrawienia leków. Wrocław r. Wrocław 23.09.2010r. Uwagi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt z dnia 08.09.2010r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, NSU AK. Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Warszawa, NSU AK. Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Warszawa, 11-08-2017 NSU.0762.8.2017.AK Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Szanowny Panie Prezesie. W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Osica

Autor: Małgorzata Osica projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r.

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-71-09 Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o.

PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI w sp. z o.o. Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i jakie są tego konsekwencje? Adam Szurpicki - radca prawny PRZEKSZTAŁCENIE APTEKI W SP.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY. 1 /

WYNIKI ANKIETY.  1 / WYNIKI ANKIETY W dniach od 6 do 8 lutego 2015 podczas targów Rybomania 2015 w Poznaniu przeprowadziliśmy badania ankietowe. Impulsem do przeprowadzenia tej ankiety były ostatnie zawirowania z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część ogólna

KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Część ogólna KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część ogólna Art. 1. 1. Aptekarza obowiązują, wypracowane przez pokolenia, zasady etyki ogólnoludzkiej. 2. Zasady etyki ogólnoludzkiej zobowiązują Aptekarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 17 marca 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych w aptece na kierunku farmacja Na podstawie 50 ust. 3 pkt 23 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo