Aspekty 3(32)/2006 strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspekty 3(32)/2006 strona 1"

Transkrypt

1 Propozycje do planu pracy KOMISJI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH na rok szkolny 2006/2007 Obszary działań: egzamin zawodowy. awans zawodowy nauczyciela, inne działania Zadanie działanie Kto realizuje Koordynator Termin realizacji Zakładane efekty Uwagi 1. Zapoznanie uczniów ze standardami egzaminacyjnymi i przebiegiem 2. Opracowanie planu wynikowego z uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych ze standardów 3. Określenie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych 4 Przeprowadzenie analizy wyników, określenie mocnych i słabych stron szkoły. 5. Dokonanie wspólnie z uczniami analizy przykładowych zadań z informatora 6. Opracowywanie sprawdzianów z uwzględnieniem EGZAMIN ZAWODOWY 90% uczniów rozumie standardy 100% nauczycieli kształcenia uwzględniło w planie wynikowym wymagania egzaminacyjne Określono słabe strony szkoły i ich przyczyny Prezentacja planów w zespołach klasowych Aspekty 3(32)/2006 strona 1

2 wymagań ze standardu (teoretycznych i praktycznych) 7. Prowadzenie zajęć sprawdzających metodą pomiaru dydaktycznego 8. Prowadzenie zajęć praktycznych metodą przewodniego tekstu (PT) 9. Prowadzenie zajęć metodą przewodniego tekstu i projektów (zajęć teoretycznych) 10.Uzyskanie licencji egzaminatora 11. Opracowanie wzorcowego zadania z rozwiązaniem do części praktycznej dla technika 12.Przygotowanie zadań na egzamin próbny (część pisemną i praktyczną) 13. Zorganizowanie i przeprowadzenie próbnego 14.Przygotowanie uczniów do olimpiady, turnieju zwalniającego z części pisemnej 15. Udział w spotkaniach z Co najmniej raz w roku szkolnym na każdym przedmiocie przeprowadzono sprawdzian z wykorzystaniem pomiaru dydaktycznego Co najmniej dwa zajęcia praktyczne w ciągu roku przeprowadził każdy nauczyciel uczący w ZSZ metodą PT 40% nauczycieli kształcenia jest egzaminatorami Przykładowe zadanie praktyczne z rozwiązaniem w każdym zawodzie technika kształconym przez szkołę Opracowany test do etapu I i zadanie praktyczne z rozwiązaniem do etapu II Nauczyciele powinni zgłaszać się sukcesywnie Aspekty 3(32)/2006 strona 2

3 przedstawicielam i OKE w zakresie 16.Monitorowanie przygotowania uczniów do 1. Udzielanie pomocy nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy przez nauczycieli posiadających dany stopień awansu 2. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych o materiały dydaktyczne, opracowania metodyczne wykonane na potrzeby awansu 3. Upowszechnienie osiągnięć nauczycieli realizowanych w ramach awansu 4. Koordynowanie zajęć obserwowanych i prowadzonych przez nauczyciela stażystę 5. Zapoznanie nauczycieli z prawem w zakresie awansu AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 100% nauczycieli ubiegających się uzyskało awans Wszyscy nauczyciele ubiegający się o awans znają obowiązujące prawo w tym zakresie Aspekty 3(32)/2006 strona 3

4 nauczyciela 1. Udział w programach (unijnych i innych) 2. Realizowanie kształcenia modułowego 3. Zmodyfikowanie programu nauczania 4. Realizowanie doradztwa na przedmiotach zawodowych INNE DZIAŁANIA Zadanie to należy uszczegółowić Gdy szkoła się zdecyduje Gdy zachodzi taka potrzeba 5. Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie rozwoju i doskonalenia 6. Zaplanowanie i zorganizowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia w oparciu o diagnozę 7. Zaplanowanie i zorganizowanie lekcji otwartych z przedmiotów zawodowych w oparciu o diagnozę 8. Zorganizowanie wycieczek przedmiotowych 9. Wypracowanie metod pracy z uczniem słabym i zdolnym 10.Zorganizowanie Trafny dobór form wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli kształcenia Przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji otwartych w semestrze Każda klasa uczestniczyła co najmniej w jednej wycieczce przedmiotowej w zakresie kształcenia Aspekty 3(32)/2006 strona 4

5 spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni i pracodawcami w celu zebrania opinii o naszych absolwentach Podane propozycje należy dostosować do potrzeb szkoły w zależności od możliwości, typu szkoły, ilości zawodów, ilości nauczycieli, doświadczenia i zaangażowania nauczycieli. Powyższą strukturę zapisu zadań i sposobu ich realizacji należ traktować jako propozycję. Przyjmując tę propozycję należy dokładnie określić zakładane efekty, tak by były mierzalne. Przykłady podane są w powyższej tabeli. Powyższa propozycja działania KPZ wychodzi poza typowy zespół samokształceniowy (organizowanie spotkań szkoleniowych). W ramach KPZ koordynuje się wszelkie działania w zakresie kształcenia w szkole. Opracował Ryszard Kuliński Aspekty 3(32)/2006 strona 5

6 Ewa Baranowska Aby uczenie si ę był o efektywne kilka słów o gimnastyce mózgu. Ruch jest drzwiami do uczenia się Paul E. Dennison Mamy nowy rok szkolny. - Jak zachęcić uczniów do nauki? Co zrobić, aby chciało im się chcieć? - zastanawiają się nauczyciele. - I znowu muszę iść na te nudne lekcje - powtarzają uczniowie. A przecież zajęcia nie powinny być wcale monotonne, na których dzieci muszą cicho siedzieć i słuchać. Włączmy w proces nauczania i uczenia się trochę ruchu, który pobudzi możliwości umysłowe naszych uczniów. Mam tu na myśli ruch zorganizowany, pełen gracji i płynności, aktywizujący mózg i integrujący wszystkie jego obszary. Ważność ścisłego związku ruchu z procesem uczenia się podkreślało wielu nowatorskich pedagogów. Pozwolę sobie wymienić choćby: Carlę Hannaford, Marię Montessori, Glenna Domana czy Howarda Gardnera. Nie zapominajmy także o P. Dennisonie, twórcy Kinezjologii Edukacyjnej, odkrywcy prostych ruchów, które relaksują, energetyzują, usuwają zmęczenie, pomagają w zrozumieniu otaczającego świata. Ćwiczenia mózgu mają na celu wypracowanie nowych połączeń nerwowych, po których przebiegają impulsy do kory mózgowej, gdzie odbywa się proces uczenia się. Ruch w znacznym stopniu poprawia nie tylko uczenie się, ale także twórczość i kreatywność. Stabilizuje również układ nerwowy, przez co wpływa na zmniejszenie objawów nadruchliwości i braku koncentracji, które występują u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Te niewiarygodnie proste ćwiczenia integrują obie półkule mózgowe, dlatego płynące z zewnątrz informacje stają się bardziej zrozumiałe. Uwalniają organizm od stresu, a więc przyczyniają się do polepszenia naszego samopoczucia. Gimnastyka mózgu potrzebna jest wszystkim, ale szczególnie dzieciom Aspekty 3(32)/2006 strona 6

7 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które jak nikt inny pragną zrozumienia oraz przeżywania małych i większych sukcesów. Ćwiczenia z gimnastyki mózgu można prowadzić codziennie przed każdą czynnością, w której trzeba być skoncentrowanym oraz po przerwach czy zajęciach wymagających długiego skupienia (oczywiście wybieramy ćwiczenia według potrzeb grupy, z którą aktualnie pracujemy). Oto kilka przykładów gimnastyki mózgu (dokładny opis znajduje się w książce pt. Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł, C. Hannaford) 1. Picie wody należy pić około 20 ml wody na każdy kg masy ciała, a nawet więcej, gdy jesteśmy zestresowani. Powinna być to woda niegazowana. Należy przypominać uczniom, aby piły ją również w szkole zamiast słodkich, gazowanych napojów. Mózg podczas nauki potrzebuje bowiem dużo wody i tlenu. 2. Punkty na myślenie jedną rękę kładziemy na pępku, drugą masujemy miękkie miejsca pod obojczykami z lewej i prawej strony. 3. Punkty na myślenie integrują pracę obu półkul mózgowych, pomagają przywrócić koncentrację, pobudzają organizm do uczenia się. 4. Ruchy naprzemienne mają kilka wariantów, wykonujemy je starannie i powoli. a. Chód naprzemienny w miejscu (mogą to być także dłuższe spacery). b. Dotykamy prawym łokciem lewego kolana, następnie lewym łokciem prawego. c. Podskakujemy raz na jednej, raz na drugiej nodze, po czym wykonujemy klepnięcie prawą ręką uniesionej z tyłu lewej stopy oraz lewą ręką uniesionej z tyłu prawej stopy. Ruchy naprzemienne integrują pracę obu półkul mózgowych, usprawniają pisanie, czytanie, wzmacniają oddech, powodują wzrost energii. 5. Pozycja Cooka najpierw krzyżujemy nogi (przekładamy jedną kostkę nad drugą). Następnie krzyżujemy wyprostowane przed siebie ręce, dłonie wewnętrzną stroną łączymy razem (zaciskamy palce). Zginając ręce w łokciach, przyciągamy je dołem w stronę ciała tak, żeby spoczęły na klatce piersiowej (z łokciami dół). Język Aspekty 3(32)/2006 strona 7

8 kładziemy za zębami, na podniebieniu. W pozycji Cooka możemy stać, siedzieć lub leżeć od 2 do 5 minut. To ćwiczenie uspokaja uczniów np. po sprzeczce, kłótni, nawet bójce, gdyż zmniejsza w organizmie produkcję adrenaliny, a więc łagodzi stresy, jak również poprawia koncentrację. 6. Leniwe ósemki stoimy prosto, wodzimy wzrokiem za uniesioną ręką, która rysuje w powietrzu lub na kartce, cały czas w polu widzenia, położoną ósemkę (znak nieskończoności). Ruch zaczynamy zawsze od środka położonej ósemki w lewo do góry, następnie kierujemy się w dół, do środka ósemki, w prawo do góry i dookoła, kończymy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (ruch ten wykonujemy 5 lub więcej razy, najpierw lewą ręka, potem prawą, na koniec rękoma połączonymi razem). Na początku rysujemy symbol nieskończoności na dużej powierzchni, aby stymulować większe partie mięśni. Możemy dostarczyć wspaniały relaks dla oczu, rysując leniwe ósemki także czubkiem nosa. To ćwiczenia poprawia koordynację oko - ręka, integruje obie półkule mózgowe, usprawnia mechanizm czytania (ruch oczu od strony lewej do prawej). 7. Słoń kładziemy lewe ucho na lewym ramieniu, następnie wyprostowana lewa ręka jakby trąba słonia, rysuje w powietrzu obszerne leniwe ósemki (zaczynając od środka w lewo i do góry, oczy śledzą ruch końców palców). Nogi w kolanach lekko uginamy, stoimy w małym rozkroku. Ćwiczenia wykonujemy powoli do 5 razy z lewym uchem na ramieniu, a potem to samo z prawym uchem na prawym ramieniu. Dla lepszego efektu można dodać odgłosy słonia. Słoń poprawia koordynację wzrokowo ruchową, rozwija twórcze myślenie oraz zapamiętywanie. Ćwiczenie rozluźnia mięśnie szyi i oczu. 8. Kapturek myśliciela odwijamy dużymi palcami i kciukami małżowiny uszne z góry do dołu, lekko je odciągamy i masujemy. Ćwiczenie to pobudza cały mechanizm słuchu i wspomaga słuchanie ze zrozumieniem. 9. Energetyczne ziewanie masujemy końcami palców mięśnie wokół stawów skroniowo żuchwowych (stawy te znajdują się z przodu otworów Aspekty 3(32)/2006 strona 8

9 słuchowych, pod skroniami, łączą szczękę z żuchwą). Podczas masowania lekko otwieramy usta, wyobrażamy sobie, że ziewamy. Energetyczne ziewanie rozluźnia obszar całej twarzy, poprawia komunikację oraz głośne czytanie. 10.Pompowanie piętą stoimy prosto, odstawiamy jedną nogę do tyłu (na odległość ok. 30 cm) i utrzymujemy ją na palcach. Na wydechu zginamy w kolanie nogę stojącą z przodu, a piętę tylnej nogi stawiamy na podłodze. Robiąc wdech, prostujemy przednią nogę i podnosimy piętę tylnej nogi. Nie pochylamy się do przodu. Po kilku powtórzeniach zmieniamy nogi. Wykonując to ćwiczenie, możemy trzymać oparcie krzesła. Pompowanie piętą wspomaga komunikację, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 11.Akumulator kładziemy dłonie na stole przed sobą, przyciągamy brodę do klatki piersiowej. Biorąc głęboki wdech, podnosimy brodę i odchylamy się trochę do tyłu. Przy wydechu znowu kładziemy brodę na piersi. Jest to ćwiczenie wydłużające i pogłębiające oddychanie, poprawia koncentrację, twórcze myślenie, powoduje wzrost energii. Aspekty 3(32)/2006 strona 9

10 Pozwoliłam sobie przypomnieć (za P. Dennisonem i C. Hannaford) kilka ćwiczeń gimnastyki mózgu, aby uświadomić wszystkim nauczycielom, że umysł i ciało nie funkcjonują oddzielnie. Ruch ma ścisły związek z rozwojem intelektualnym człowieka, a więc stosowanie wymienionych przykładów na pewno pozytywnie wpłynie na efektywne uczenie się. Dzięki temu każdy uczeń będzie mógł pokonywać trudności i przeżywać sukcesy, nie słysząc od nauczycieli uwag typu: Siedź cicho, nie kręć się i słuchaj. Jak stwierdził Steven Levy Każde dziecko, każdy z nas ma w sobie geniusza Pomóżmy więc go wydobyć. Literatura: P.J. Cooper, Sprawne porozumiewanie się, Warszawa 1999, Wyd. CODN. P. Dennison, G. Dennison, Gimnastyka mózgu. Przewodnik, Warszawa 2003, Novum. W. Głogowski, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999, Wyd. HANSA COMMUNICATION. C. Hannaford, Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Warszawa 1998, Wyd. Medyk. M. Taraszkiwicz, Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001, Wyd. ARKA. M. Tarzszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998, Wyd. CODN. Aspekty 3(32)/2006 strona 10

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

,,METODY AKTYWIZUJĄCE

,,METODY AKTYWIZUJĄCE ,,METODY AKTYWIZUJĄCE opracowanie: Agnieszka Trzcianowska Metody aktywizujące charakteryzują się tym, że w procesie kształcenia aktywność podmiotu uczącego się przewyższa aktywność podmiotu nauczającego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY nr 1/(28) STYCZEŃ 2013 BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania

obiektywnej obserwacji mentalne powstrzymanie kierunki myślowe, które świadomy wybór sposobu działania TECHNIKA ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej zadaniem jest przywrócenie tych procesów do

Bardziej szczegółowo

W KRAINIE SŁÓW I SŁÓWEK

W KRAINIE SŁÓW I SŁÓWEK SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE W KRAINIE SŁÓW I SŁÓWEK Program nauki czytania Autor programu: mgr Iwona Złotek I. Charakterystyka programu. Nauka czytania

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA

WEWNĘTRZNA PSYCHOLOGIA TRADERA Copryright by 2011 Żadna część tej prezentacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody autora. Jedynym ograniczeniem naszego jutra będą dzisiejsze wątpliwości. Idźmy naprzód

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Taraszkiewicz: Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice i perspektywy.

Małgorzata Taraszkiewicz: Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice i perspektywy. : Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice i perspektywy. Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo