Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori"

Transkrypt

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Anna Morszczyzna LUBLIN 2013

2 Wydawnictwa zwarte 1. Aktywność w pedagogice Marii Montessori / Małgorzata Centner-Guz // W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, S Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci / Maria Montessori. - Warszawa : "Żak", S : Kształcenie zmysłów 3. Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci / Maria Montessori. - Warszawa : "Żak", S : Nauka czytania i pisania 4. Dydaktyka przedszkola / Zofja Żukiewiczowa. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", s. 5. Dziecinne ogrody (nowa metoda wychowania i nauczania Fryderyka Froebla / Friedrich Fröbel ; tł. [i oprac.] Ksawera Kuwiczyńska. Drezno : nakł. autora, s. 6. Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori - teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. - Łódź : "Palatum" ; Kraków : "Ignatianum", s. 7. Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa. Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, s. 8. Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu - możliwości i ograniczenia wychowania metodą Marii Montessori / Alicja Hruzd // W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej- Bujak. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Kraków : "Impuls", S Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata Bednarczuk. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 10. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Stefan Wołoszyn. Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, S : Metoda Montessorii

3 11. Edukacja w systemie Montessori. T. 1 / Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 12. Edukacja w systemie Montessori. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 13. Historia wychowania / pod red. Łukasza Kurdybachy. T. 2. Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, S : Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego 14. Historia wychowania : zarys syntetyczny / Józef Krasuski. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, S : System wychowania przedszkolnego Marii Montessori 15. Historia wychowania / Stefan Ignacy Możdżeń. Kielce : Wydaw. Stachurski, S : Fryderyk Frobel i wychowanie przedszkolne 16. Historia wychowania przedszkolnego / Wanda Bobrowska- Nowak. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Wyd. 2 zm S : Fryderyk Fröbel i jego system wychowania przedszkolnego 17. Historia wychowania przedszkolnego / Wanda Bobrowska- Nowak. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Wyd. 2 zm S : System Marii Montessori 18. Historia wychowania przedszkolnego / Wanda Bobrowska- Nowak. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Wyd. 2 zm S : Maria Montessori o swojej metodzie wychowawczej 19. Idea wychowania przedszkolnego : "Casa dei Bambini" jako Szkółka Wszechstronnej Pracy Dziecka / Ida Marya Schätzel. - Lwów : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, s. 20. Kilka słów o metodzie froeblowskiej jako wstęp i wskazówka jej użycia w wychowaniu rodzinnem i ogródkach dziecięcych. Warszawa: Redakcja. Przeglądu Tygodniowego, s. 21. Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne / Horst Klaus Berg ; [tł. z niem. Katarzyna Zimmerer]. - Kielce : "Jedność", cop s. 22. Metoda Marii Montessori : historia i współczesność : materiały z międzynarodowej konferencji listopada 1993 r. / pod red. Sabiny Guz ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. - Lublin : Wydaw. UMCS, s. 23. Metoda Montessori a przygotowanie do nauki czytania i pisania / Sabina Guz // W: Dysleksja : problem znany czy

4 nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, S Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 25. Miejsce Marii Montessori ( ) w klasyfikacji prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych / Małgorzata Miksza // W: Pedagogika alternatywna dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. Łódź ; Kraków : Impuls, S Myśliciele o wychowaniu. T. 2, Paulo Freire, Friedrich Fröbrl [!], Fukuzawa Yukichi [...], Lew Siemionowicz Wygotski / red. nauk. Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : "Graf-Punkt", s. 27. O lepszą jakość uczenia się / Józef Placha. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, S : Koncepcja systemu Marii Montessori ( ) 28. Parę uwag o szkolnictwie na wystawie przemysłowej berlińskiej 1896 r. / nakreślił Franciszek Křcek. Lwów: nakł. autora, s. 29. Pedagogika Marii Montessori - propozycja dla współczesnej edukacji szkolnej / Agnieszka Guzik // W: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop S Pedagogika Marii Montessori / Ryszard Kucha // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. [T.] 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, S Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. - Łódź : "Palatum" ; Kraków : "Ignatianum", s. 32. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu / Ulrich Steenberg. - Wyd Kielce : "Jedność", s. 33. Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce : system pedagogiczny Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. - Łódź : "Palatum", s.

5 34. Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds. - Kraków : "Impuls", s. 35. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków : "Impuls", s. 36. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków : "Impuls", s. 37. Profilaktyczno-terapeutyczne aspekty metody M. Montessori / Monika Mariola Kondracka // W: Powodzenia i niepowodzenia szkolne : (źródła, profilaktyka, terapia) / pod red. Agaty Jacewicz. - Białystok : "Prymat", S Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939 / Ewa Łatacz. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 39. Socjologiczne podstawy systemu pedagogicznego Montessori / Barbara Surma // W: Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz. - Kraków : "Ignatianum" ; Wydaw. WAM, S Stymulująca rola otoczenia w systemie Montessori / Małgorzata Centner-Guz // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, S System wychowawczy dr. Marji Montessori / Felicja Pinesowa. - Warszawa : "Dom Książki Polskiej", s. 42. Uczymy metodą Marii Montessori / Krystyna Augustynowicz- Słoboda, Barbara Noga // W: Twórczość czy bezdroża twórczości : w kręgu nauczycielskich przemyśleń i doświadczeń : materiały z II Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej z cyklu "Edukacja humanistyczna wobec wyzwań współczesności" / red. Zofia Starownik. - Lublin : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, S "W stronę dziecka" czyli o pedagogice miłości i wolności Marii Montessori / Elżbieta Lipar-Piechocka // W: Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań ; Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : "Garmond", S Wychowanie kosmiczne Marii Montessori alternatywny program kształcenia i wychowania w epoce postmodernistycznej / Harald Ludwig // W: Pedagogika

6 alternatywna dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. Łódź ; Kraków : Impuls, S Artykuły z czasopism lecie pedagogiki Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Alternatywne kształcenie / Ewa Jurkiewicz // Magazyn Dyrektora Szkoły , nr 10, s Edukacja globalna w ujęciu Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 21(2001), s Fascynujące liczby, czyli o zastosowaniu elementów metody Marii Montessori w nauczaniu matematyki / Beata Głodzik // Konspekt , nr 2, s Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Wychowanie na co Dzień , nr 4-5, s Friedrich Fröbel : ( ) / Helmut Heiland // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 1-2, s Fryderyk Fröbel przyjaciel dzieci / Lore Thier-Schroeter // Wychowanie w Przedszkolu. 1978, nr 2, s Idea "kosmicznej edukacji" Marii Montessori próbą całościowego spojrzenia na świat / Beata Bednarczuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 20(2000), s Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka? - edukacja dr M. Montessori / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 3, s Jak oceniać uczniów w młodszym wieku szkolnym? : teoria pedagogiczna Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 22(2002), s Każde dziecko jest wyjątkowe : Montessori i inkluzja / Elżbieta Zabiegaj // Bliżej Przedszkola , nr 10, s Lekcje ciszy / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci / Jolanta Wierucka, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran, Alfreda Cyran, Zofia Momora // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s

7 59. Ocena pracy dziecka według Montessori / Beata Bednarczuk // Edukacja i Dialog , nr 7, s Opinie współczesnych uczonych amerykańskich o metodzie Marii Montessori / Sabina Guz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 20(2000), s Pedagogika Marii Montessori / Dorota Klinkowska // Dyrektor Szkoły , nr 1, s. 50, Pedagogika Marii Montessori w Polsce / Bogusław Śliwerski // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s Pedagogika Montessori - szansa czy utopia? / Dorota Rotowska // Meritum , nr 3, s Praca nauczyciela według metody Marii Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym przedszkolaka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s Sumienie dziecka : pedagogika Marii Montessori / Ewa Łatacz // Wychowawca , nr 4, s Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach języka obcego - o pedagogice Marii Montessori w praktyce / Katarzyna Nicholls // Języki Obce w Szkole , nr 6, s Wychowani według metody Montessori / Daria Muzyczka // Edukacja i Dialog , nr 1, s Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna , nr 4, s

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek)

Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. 22 VI 2015 (poniedziałek) Program konferencji SZKOŁA. WSPÓLNOTA DĄŻEŃ CZY KONFLIKT PODMIOTÓW? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015 7.30-8.30 śniadanie (DW Jawor - Ustroń) 8.45 Przejazd autokarem do Cieszyna 22 VI 2015 (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo