Zaufanie do instytucji finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaufanie do instytucji finansowych"

Transkrypt

1 Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami na temat tych banków obniżyła się o 13 punktów (odnotowaliśmy spadek zaufania o 7 pkt. proc. i o 6 pkt. proc. wzrost nieufności). Zaufanie do Narodowego Banku Polskiego deklaruje 64% pytanych, nieufność zaś 18%. Trudności z oceną miało 18% pytanych. Stosunek do NBP był w b.r. po raz pierwszy przedmiotem tego badania. Opinie na temat banków prywatnych są podzielone: ufa im 38% osób, nie ufa 39%. W porównaniu z rokiem ubiegłym opinie na ich temat nie zmieniły się w sposób istotny (wówczas deklaracje zaufania stanowiły 40%, a nieufności 38%). Zakład Ubezpieczeń Społecznych darzy zaufaniem 38% badanych, a nieufnością 49% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik ufności netto w stosunku do ZUS obniżył się o 11 pkt. (zaufanie zgłaszała teraz grupa osób o 4 pkt. proc. mniejsza niż wówczas, a nieufność o 7 pkt. proc. większa). Z zaufaniem do Giełdy Papierów Wartościowych odnosi się 30% pytanych, a z nieufnością 16%. Opinie na temat GPW nie zmieniły się w sposób istotny, w porównaniu z rokiem ubiegłym (ufność deklarowało wówczas 32% osób, a jej brak 14%). Radę Polityki Pieniężnej darzy zaufaniem 25% pytanych; nieufność deklaruje 40% osób. Stosunek do RPP był w b.r. po raz pierwszy przedmiotem tego badania. Funduszom Emerytalnym ufa 24% pytanych; nie ufa 44%. W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik ufności netto do tych instytucji finansowych obniżył się o 27 punktów (wówczas pozytywne opinie wyrażało 36% osób, a negatywne 29%). TNS OBOP ul. Dereniowa 11, Warszawa Tel: (48 22) (-46), Fax: (48 22) Biura w ponad 50 krajach Grupa Taylor Nelson Sofres

2 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. W ramach regularnie prowadzonego przez OBOP badania zaufania do instytucji, w marcu zapytaliśmy Polaków o ich stosunek do instytucji finansowych 1. Czy działającym na tym polu placówkom Polacy ufają, czy też nasze zaufanie ma ograniczony charakter? Które z tych instytucji budzą najwięcej zaufania, a do których podchodzimy z rezerwą? Czy w ostatnich latach coś się zmieniło w naszym podejściu do instytucji finansowych, czy też nasze opinie w tej sprawie są stałe? Wśród placówek, o które pytaliśmy znalazły się banki państwowe i prywatne, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Giełda Papierów Wartościowych, Fundusze Emerytalne oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ranking zaufania do instytucji finansowych Największym zaufaniem Polaków cieszą się banki państwowe (68%) i Narodowy Bank Polski (64%). Każda z pozostałych instytucji, o które zapytaliśmy budziła zaufanie mniej niż połowy Polaków; mniej nawet niż dwóch piątych (następne w kolejności: banki prywatne i ZUS wskazywało po 38% badanych). Najwięcej nieufności wywołuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z rezerwą wobec niego podchodzi niemal połowa 49% pytanych, przy czym aż 26% wyraża swoją opinię w sposób zdecydowany), sporo wątpliwości budzą także Fundusze Emerytalne (44%), Rada Polityki Pieniężnej (40%) i banki prywatne (39%). Najwięcej trudności sprawiła badanym ocena Giełdy Papierów Wartościowych ( trudno powiedzieć odpowiedziało 54% pytanych). RÓŻNEGO RODZAJU INSTYTUCJE I ORGANIZACJE MOGĄ CIESZYĆ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE RÓŻNYM ZAUFANIEM. CZY PAN(I) OSOBIŚCIE DARZY ZAUFANIEM: Zdecydowanie tak UFA Raczej tak Raczej nie NIE UFA Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Banki państwowe 13% 68% 55% 11% 17% 6% 15% 51 Narodowy Bank Polski 15% 64% 49% 12% 18% 6% 18% 46 Banki prywatne 5% 38% 33% 24% 39% 15% 23% -1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS 7% 38% 31% 23% 49% 26% 13% -11 Giełdę Papierów Wartościowych 8% 30% 22% 9% 16% 7% 54% 14 Radę Polityki Pieniężnej 5% 25% 20% 22% 40% 18% 35% -15 Fundusze Emerytalne 4% 24% 20% 25% 44% 19% 32% -20 Ufność netto 1 Sondaż TNS OBOP zrealizowany w dniach 9-11 marca 2002 r. na reprezentatywnej, losowej osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 15 roku życia. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 2

3 Pod względem ufności netto różnicy między zaufaniem a nieufnością, eliminującej rozbieżności wynikające z braku opinii również najkorzystniej prezentują się banki państwowe (wskaźnik ufności netto wyniósł 51 punktów) oraz Narodowy Bank Polski (46 pkt.). Więcej ocen pozytywnych niż negatywnych miała także Giełda Papierów Wartościowych (14 pkt.). Wszystkie pozostałe instytucje finansowe, o które pytaliśmy, miały więcej dezaprobaty niż sympatii (stosunkowo najmniej banki prywatne), największą przewagę nieufności na ufnością odnotowaliśmy w stosunku do Funduszy Emerytalnych (-20 pkt.). Z powyższych danych wynika więc, że spośród wszystkich poddanych badaniu instytucji finansowych, najwięcej nieufności budziły te, których celem jest zabezpieczenie przyszłości po zakończeniu aktywności zawodowej przejściu na rentę lub emeryturę (ZUS ma najwięcej dezaprobaty, w tym także dezaprobaty wyrażanej w sposób zdecydowany, a Fundusze Emerytalną największą przewagę przeciwników nad zwolennikami). Zaufanie do Narodowego Banku Polskiego wyraźnie dominuje we wszystkich grupach społeczno-zawodowych. Powszechniej niż w innych środowiskach akceptacja dla tej instytucji występuje wśród ludzi młodych (74% nastolatków), uczniów i studentów (74%), kierowników i specjalistów (70%), prywatnych przedsiębiorców i bezrobotnych (po 69%). Zaufanie do NBP częściej niż inni deklarują mieszkańcy średnich (69% w miastach o ludności tys.) i dużych miast (72% w miastach o ludności tys. mieszkańców), ludzie znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej (74%), osoby o poglądach centroprawicowych (75%), elektorat PO (82%). Nieufność wobec NBP częściej niż wśród ogółu badanych obserwujemy wśród mieszkańców największych aglomeracji (23% w miastach pow. 500 tys. mieszkańców), prywatnych przedsiębiorców (23%), pracowników administracji i usług (25%), ludzi znajdujących się w złej sytuacji bytowej (24%), bardzo zainteresowanych polityką (23%), niedawnego elektoratu PSL (26%), Samoobrony i LPR (po 24%). Jednocześnie w żadnej z grup negatywne opinie nie obejmowały jednej trzeciej populacji, z rzadka dotyczyły jednej czwartej. 3

4 Bankom państwowym podobnie jak NBP ufa zdecydowana większość osób we wszystkich analizowanych grupach społeczno-zawodowych. Jeszcze częściej niż wśród innych postawę taką obserwowaliśmy wśród ludzi młodych (74% nastolatków), pięćdziesięciolatków (74%), mieszkańców najmniejszych miast (75%), kierowników i specjalistów (79%), gospodyń domowych (77%), robotników (72%), raczej osób zainteresowanych polityką (73%) niż nią nie zainteresowanych (63%). Im lepsza sytuacja materialna pytanych, tym częściej deklarowali oni zaufanie do banków państwowych (63% osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej, 69% - w średniej i 75% - w dobrej). Nieufność stosunkowo najczęściej jest udziałem trzydziestolatków (22%), prywatnych przedsiębiorców, pracowników administracji i usług (po 24%), ludzi znajdujących się w złej sytuacji materialnej (23%), zwolenników prawicy (21%), LPR i PSL (po 22%). Częstszej nieufności wobec banków państwowych sprzyja wyższe wykształcenie (wśród osób z wykształceniem podstawowym 10%, ze średnim 18%, a z wyższym 28%) i większe miejsce zamieszkania (na wsiach i w najmniejszych miastach 12%-13%, w miastach o ludności tys. mieszkańców 18%, a w największych aglomeracjach 29%). Podobnie jak w przypadku NBP, negatywne opinie w żadnej z grup nie osiągnęły jednej trzeciej populacji, z rzadka obejmowały jedną czwartą. Opinie o bankach prywatnych są znacznie bardziej zróżnicowane niż o bankach państwowych i Banku Centralnym. Zaufanie do tych instytucji jest tym częstsze, im młodszy jest wiek pytanych (wśród osób w wieku 60. i więcej lat 26%, wśród pięćdziesięciolatków 30%, czterdziestolatków 35%, trzydziestolatków 42%, dwudziestolatków 49%, a nastolatków 53%) i lepsza sytuacja materialna (wśród osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej 29%, w średniej 38%, a w dobrej 59%). Ufność najczęściej charakteryzuje mieszkańców średniej wielkości miast (w miastach o ludności tys. mieszkańców 44%), uczniów i studentów (54%), kierowników i specjalistów (43%), ludzi o poglądach centroprawicowych (54%), głosujących w ostatnich wyborach na PiS (48%) i PO (44%). Generalnie z przewagą zaufania nad nieufnością przy ocenie banków prywatnych mamy do czynienia w grupie ludzi młodych (poniżej 40. roku życia), znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej, wśród respondentów z wykształceniem podstawowym, uczniów i studentów, gospodyń domowych, rolników, 4

5 osób o sympatiach prawicowych i przede wszystkim centroprawicowych oraz elektoratów PiS i PO. Z kolei dystans wobec tych banków jest tym częstszy, im gorsza jest sytuacja materialna ludzi (wśród osób znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej 31%, w średniej 36%, a w złej 49%), większe zainteresowanie polityką (32% osób w ogóle nią nie zainteresowanych, 38% - raczej nie, 40% - trochę zainteresowanych i 58% - zainteresowanych bardzo) i starszy wiek pytanych za wyjątkiem osób najstarszych, których opinie w tym aspekcie nie odbiegają zasadniczo od opinii ogółu badanych (wśród najmłodszych 22%, wśród dwudziestolatków 36%, trzydziestolatków 38%, czterdziestolatków 45%, a pięćdziesięciolatków 51%). Nieufne podejście częściej niż innych wyróżnia ludzi z wykształceniem wyższym (49%), mieszkańców największych aglomeracji (w miastach pow. 500 tys. mieszkańców 48%), pracowników administracji i usług (50%), prywatnych przedsiębiorców (45%), kierowników i specjalistów (44%), osoby o sympatiach centrolewicowych (53%) i lewicowych (44%) oraz elektorat koalicji SLD-UP z ostatnich wyborów (47%). Przewagę nieufności nad zaufaniem w stosunku do banków prywatnych obserwowaliśmy wśród ludzi w wieku 40. i więcej lat, osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz wyższym, mieszkańców miast najmniejszych oraz największych, pracowników administracji i usług, bezrobotnych, prywatnych przedsiębiorców, emerytów, ludzi znajdujących się w złej sytuacji materialnej, respondentów bardzo zainteresowanych polityką, o przekonaniach lewicowych i centrolewicowych, niedawnych wyborców SLD-UP oraz PSL. Zaufanie do Giełdy Papierów Wartościowych badani deklarowali tym częściej, im młodszy był ich wiek (zaledwie 16% wśród osób w wieku 60. i więcej lat, 20% - wśród pięćdziesięciolatków, 28% - czterdziestolatków, 32% - trzydziestolatków, 42% - dwudziestolatków i 44% - nastolatków) i większe było zainteresowanie polityką (22% w ogóle nią nie zainteresowanych, 28% - raczej nie zainteresowanych, 33% - trochę zainteresowanych i 40% - zainteresowanych bardzo). Częściej niż inni, pozytywne opinie o GPW wypowiadali ludzie z wykształceniem wyższym (42%), mieszkańcy dużych miast (37% w miastach o ludności tys. mieszkańców i 36% - w większych), uczniowie i studenci (48%), prywatni przedsiębiorcy (40%), kierownicy i specjaliści (39%), ludzie znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej 5

6 (43%), osoby o przekonaniach centroprawicowych (53%) oraz niedawny elektorat PO (47%). Pozytywne opinie częściej wyrażali mężczyźni (36%) niż kobiety (24%). Nieufności, która wyróżniałaby się na tle ogółu badanych, w stosunku do Giełdy Papierów Wartościowych niemal nie odnotowywano (nieznacznie częściej niż inni zgłaszali ją ludzie znajdujący się w złej sytuacji materialnej 23%). Wyraźnie różnicowała natomiast badanych częstotliwość pojawiania się braku opinii. Trudności z oceną pojawiały się tym częściej, im starsi byli respondenci (42%-43% wśród nastolatków i dwudziestolatków, 48% - wśród trzydziestolatków, 56% - czterdziestolatków, 61% - pięćdziesięciolatków i 68% wśród osób w wieku 60. i więcej lat) i im mniej zainteresowani byli polityką (42% - bardzo nią zainteresowanych, 53% - zainteresowanych trochę, a wśród w ogóle nie zainteresowanych - 59%). Ustosunkowanie się do GPW więcej kłopotów sprawiało kobietom (60%) niż mężczyznom (47%). Trudno powiedzieć częściej niż inni mówili mieszkańcy najmniejszych ośrodków (58% na wsiach i 68% w najmniejszych miastach), emeryci (68%), renciści (61%), rolnicy (62%), robotnicy (60%), na tle innych wyróżniał się elektorat LPR (66%) i PSL (65%) z ostatnich wyborów. Bardzo zróżnicowane są opinie na temat Rady Polityki Pieniężnej. Zaufanie do tej instytucji jest tym częstsze im lepsza jest sytuacja materialna pytanych (wśród osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej 16%, w średniej 25%, a w dobrej 42%). Pozytywnym opiniom na temat RPP sprzyja młodszy wiek pytanych (wśród osób w wieku pięćdziesiąt i więcej lat 18%, wśród czterdziesto- i trzydziestolatków 23%-24%, dwudziestolatków 30%, a nastolatków 42%) i większe miejsce zamieszkania (na wsiach i w najmniejszych miastach 18%-19%, w miastach o ludności tys. 25%, a w większych 35%-36%). Najkorzystniejsze opinie odnotowujemy wśród uczniów i studentów (44%), prywatnych przedsiębiorców (43%), osób o sympatiach centroprawicowych (46%), elektoratu PO (40%), PiS (38%) i Samoobrony (32%). W sumie jednak z przewagą zaufania nad nieufnością w stosunku do Rady Polityki Pieniężnej mieliśmy do czynienia w grupie najmłodszych badanych, uczniów i studentów, prywatnych przedsiębiorców, ludzi znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej oraz osób o sympatiach centroprawicowych. Nieufność wobec Rady Polityki Pieniężnej pojawiała się tym częściej, im gorsza była sytuacja materialna pytanych (27% osób znajdujących się w dobrej sytuacji, 6

7 39% - w średniej i 50% - w złej), większe zainteresowanie polityką (26% w ogóle nią nie zainteresowanych, 38% - raczej nie, 46% - trochę zainteresowanych i 55% - bardzo zainteresowanych) i wyższe wykształcenie (z wykształceniem podstawowym 27%, ze średnim 46%, a z wyższym 52%). Wątpliwości częściej niż inni zgłaszali pracownicy administracji i usług (58%), kierownicy i specjaliści (53%), robotnicy, rolnicy (po 50%), ludzie w średnim wieku (w grupie osób lat po 47%), osoby o sympatiach lewicowych (51%) i centrolewicowych (53%), elektorat PSL (48%) i SLD-UP (47%) z ostatnich wyborów. Nieufność częściej była udziałem mężczyzn (47%) niż kobiet (34%). Trudności z wyrażeniem opinii na temat Rady Polityki Pieniężnej najczęściej mieli ludzie starsi (49% osób w wieku 60. i więcej lat) i najmłodsi (44% nastolatków), gospodynie domowe (50%), emeryci (46%), renciści (42%), częściej kobiety (41%) niż mężczyźni (28%). Im mniejsze miejsce zamieszkania pytanych (w największych miastach 23%, w miastach średniej wielkości o ludności tys. 35%, a na wsiach 43%), niższe wykształcenie (z wykształceniem wyższym 14%, średnim 26%, zasadniczym zawodowym 37%, a podstawowym 51%) i mniejsze zainteresowanie polityką (17% bardzo zainteresowanych, 25% - trochę zainteresowanych, 39% - raczej nie zainteresowanych i 53% - w ogóle nie zainteresowanych), tym częstsze odpowiedzi trudno powiedzieć. Fundusze Emerytalne zaufaniem obdarzają najczęściej ludzie młodzi (32%- 33% wśród nastolatków i dwudziestolatków oraz 36% wśród trzydziestolatków) i dobrze sytuowani, generalnie im lepsza sytuacja materialna pytanych, tym częściej deklarowane zaufanie do tych instytucji (wśród osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej 15%, w średniej 27%, a w dobrej 31%). Pozytywne opinie o Funduszach Emerytalnych najczęściej wypowiadali prywatni przedsiębiorcy (32%), uczniowie i studenci (34%), gospodynie domowe (45%) oraz elektorat LPR (39%). Z kolei z rezerwą o Funduszach Emerytalnych wyrażali się najczęściej czterdziesto- (55%) i pięćdziesięciolatkowie (51%), mieszkańcy największych aglomeracji (59% w miastach pow. 500 tys.), pracownicy administracji i usług (62%), kierownicy i specjaliści (57%), bezrobotni (51%). Ostrożniejszym opiniom na ten temat sprzyjało lepsze wykształcenie ludzi (z wykształceniem podstawowym 32%, z zasadniczym zawodowym 44%, a z co najmniej średnim 52%) i większe zainteresowanie sprawami życia publicznego (35% w ogóle tym nie 7

8 zainteresowanych, 44% - raczej nie zainteresowanych, 47% - zainteresowanych trochę, a wśród bardzo zainteresowanych już 52%). Nieufność w stosunku do Funduszy Emerytalnych częściej niż innym towarzyszyła ludziom o przekonaniach centrolewicowych (59%), niedawnym wyborcom PiS (57%), SLD-UP (52%), Samoobrony i PSL (po 51%). Brak opinii na temat Funduszy Emerytalnych najczęściej odnotowywaliśmy wśród osób w średnim wieku i starszych (40% wśród pięćdziesięciolatków i 52% wśród starszych), emerytów (49%), rencistów (43%), rolników (48%), osób w ogóle nie zainteresowanych sprawami życia publicznego (39%). Częstszym odpowiedziom trudno powiedzieć sprzyjała gorsza sytuacja materialna ludzi (23% osób znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej, 31% - w średniej i 38% - w złej) i niższe wykształcenie (24% osób z wykształceniem średnim i wyższym, 31% - z zasadniczym zawodowym i 44% - z podstawowym). Zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest tym częstsze, im niższe jest wykształcenie pytanych (z wykształceniem wyższym ufa mu 21% osób, ze średnim 31%, z zasadniczym zawodowym 37%, a z podstawowym 51%). Pojawianiu się pozytywnych opinii na temat ZUS sprzyjało mniejsze miejsce zamieszkania ludzi (w największych aglomeracjach zaledwie 14%, w miastach o ludności tys. mieszkańców 38%, w miastach do 20 tys. 41% i na wsiach 43%). Pozytywnie o ZUS najczęściej wypowiadali się badani najstarsi (53% osób w wieku 60. i więcej lat) oraz najmłodsi (42% nastolatków), emeryci (53%) i renciści (45%), ludzie w ogóle nie zainteresowani polityką (43%), elektorat LPR z ostatnich wyborów (57%). Warto zwrócić uwagę, że zaufanie częstsze jest niż nieufność wśród osób z wykształceniem podstawowym, mieszkańców wsi, emerytów i rencistów, ludzi najstarszych i najmłodszych oraz w ogóle nie zainteresowanych polityką, zaufanie przeważa też nad nieufnością w grupie osób niepracujących (43% do 41%). Natomiast brak zaufania do ZUS jest tym powszechniejszy, im większe jest miejsce zamieszkania pytanych (na wsiach 38%, w miastach do 20 tys. 45%, w miastach tys. 49%, tys. 54%, a w ponad 500 tys. aż 78%), wyższe wykształcenie (29% osób z wykształceniem podstawowym, 51% - z zasadniczym zawodowym, 57% - ze średnim i 74% - z wyższym) i większe zainteresowanie polityką (wśród w ogóle nią nie zainteresowanych 37%, raczej nie 46%, trochę zainteresowanych 56%, a zainteresowanych bardzo 61%). 8

9 Najbardziej nieufni są ludzie młodzi i w średnim wieku (61% dwudziestolatków, 59% - trzydziestolatków, 57% - czterdziestolatków), prywatni przedsiębiorcy (75%), kierownicy i specjaliści (69%), pracownicy administracji i usług (66%) oraz robotnicy (58%). Generalnie wśród osób aktywnych zawodowo wyraźnie przeważa nieufność (62%) nad zaufaniem (28%) w stosunku do ZUS. Zastrzeżenia do tej instytucji zgłaszali częściej niż inni ludzie o poglądach centrowych (po 60%) i prawicowych (57%), niedawni wyborcy PiS (64%), PO (56%) i Samoobrony (58%). Opinie na ten temat nie miały związku z ich sytuacją materialną ludzi. Ustosunkowanie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najwięcej trudności sprawiło najmłodszym badanym (31% nastolatków), uczniom i studentom (24%), rolnikom (31%), niedawnym wyborcom PSL (23%) i osobom nie zainteresowanym wydarzeniami z życia publicznego (16% raczej nie zainteresowanych i 20% - nie zainteresowanych w ogóle). Zmiany w stosunku Polaków do instytucji finansowych W porównaniu z sytuacją sprzed roku pogorszyły się opinie o obu instytucjach, mających zapewnić Polakom bezpieczną starość (Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Funduszach Emerytalnych) oraz o bankach państwowych. Największy spadek wskaźnika ufności odnotowaliśmy w stosunku do Funduszy Emerytalnych (o 27 punktów przy obniżeniu ocen pozytywnych o 12 pkt. i wzroście negatywnych o 15 pkt.). W przypadku ZUS ufność netto obniżyła się o 11 pkt. (przy spadku ocen pozytywnych o 4 pkt. i wzroście negatywnych o 7 pkt.), a banków państwowych o 13 pkt. (spadek ocen pozytywnych o 7 pkt., a wzrost negatywnych o 6 pkt.). DEKLAROWANE ZAUFANIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III. 02 Fundusze Emerytalne % 24% Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS % 38% Banki prywatne 41% 37% 38% 40% 38% Banki państwowe 79% 76% 71% 75% 68% Giełdę Papierów Wartościowych 42% 34% 33% 32% 30% Radę Polityki Pieniężnej % Narodowy Bank Polski % 9

10 DEKLAROWANA NIEUFNOŚĆ WOBEC INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III. 02 Fundusze Emerytalne % 44% Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS % 49% Banki prywatne 41% 44% 39% 38% 39% Banki państwowe 10% 14% 14% 11% 17% Giełdę Papierów Wartościowych 23% 24% 16% 14% 16% Radę Polityki Pieniężnej % Narodowy Bank Polski % BRAK OPINII W STOSUNKU DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III.02 Fundusze Emerytalne % 32% Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS % 13% Banki prywatne 18% 19% 23% 22% 23% Banki państwowe 11% 10% 15% 14% 15% Giełdę Papierów Wartościowych 35% 42% 51% 54% 54% Radę Polityki Pieniężnej % Narodowy Bank Polski % OCENA NETTO ZAUFANIA DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III.02 Fundusze Emerytalne Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Banki prywatne Banki państwowe Giełdę Papierów Wartościowych Radę Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do straży pożarnej deklaruje 96% Polaków, przy czym 48% - bardzo duże. Nie ufa straży zaledwie jeden na

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 INSTYTUCJE KOMERCYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2003 roku Spośród omawianych tu instytucji, zanie najwięcej osób deklarowało wobec Poczty Polskiej (84%). Ufność wobec

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Warszawa, maj 2001 Prawie dwie piąte Polaków nie stosuje żadnych specjalnych zabezpieczeń, które chroniłyby

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. Warszawa, sierpień 2002 r. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa fel:

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w drugiej połowie lutego br. wygrałby je SLD uzyskując 42% głosów. Na drugim miejscu,

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE?

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? Warszawa, marzec 2003 Niemal dwóm piątym Polaków pieniędzy nie starcza na opłacanie podstawowych świadczeń większości z nich co prawda tylko od czasu

Bardziej szczegółowo

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat (56%) negatywnie ocenia swoje umiejętności udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych Warszawa, maj 2002 roku Aż 87% Polaków pytanych o trzy najważniejsze problemy kraju wymieniło bezrobocie. Następna w kolejności ze spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/53/2011 OPINIE O OBNIŻENIU SKŁADKI PRZEKAZYWANEJ DO OFE

Warszawa, maj 2011 BS/53/2011 OPINIE O OBNIŻENIU SKŁADKI PRZEKAZYWANEJ DO OFE Warszawa, maj 2011 BS/53/2011 OPINIE O OBNIŻENIU SKŁADKI PRZEKAZYWANEJ DO OFE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 116/2016 ISSN 2353-5822 Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ STARA CZY NOWA MATURA? BS/160/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ STARA CZY NOWA MATURA? BS/160/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2)

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r.

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407; REGON: 011162458 Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. XX Oddział

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 131/2014 OCENY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 131/2014 OCENY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Warszawa, wrzesień ISSN 2353-5822 NR 131/ OCENY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13 w opinii Polaków w grudniu TNS grudzień K.082/ Informacja o badaniu W grudniu roku Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH K.029/07 POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH Warszawa, maj 2007 roku W sondaŝu przeprowadzonym w dn. 10-14.05.2007 r. TNS OBOP zbadał poglądy masowej opinii publicznej w sprawie pomników i cmentarzy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów raport z badania

Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów raport z badania Badanie przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów raport z badania Informacja o badaniu Prezentowane w raporcie dane pochodzą z badania zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI W czerwcowym badaniu 1 zapytaliśmy Polaków o ocenę polskiej polityki zagranicznej, w tym przede wszystkim o stosunki

Bardziej szczegółowo

Polacy o potrzebie zmian w Polsce i obietnicach PiS

Polacy o potrzebie zmian w Polsce i obietnicach PiS Polacy o potrzebie zmian w Polsce i Informacja o badaniu W pierwszych dniach listopada 20 r. TNS Polska w swoim cyklicznym, comiesięcznym badaniu Omnibus zapytał Polaków o ich opinie na temat zmian potrzebnych

Bardziej szczegółowo

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW *Prawie 45% gospodarstw domowych w Polsce posiada psa, a 27% gospodarstw co najmniej jednego kota. *Najwięcej psów i kotów posiadają osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/92/2010 NSZZ SOLIDARNOŚĆ A PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE I INNYCH KRAJACH BLOKU WSCHODNIEGO

Warszawa, czerwiec 2010 BS/92/2010 NSZZ SOLIDARNOŚĆ A PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE I INNYCH KRAJACH BLOKU WSCHODNIEGO Warszawa, czerwiec 2010 BS/92/2010 NSZZ SOLIDARNOŚĆ A PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE I INNYCH KRAJACH BLOKU WSCHODNIEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ W JAKICH SPRAWACH POWINNA DECYDOWAĆ UNIA EUROPEJSKA, A W JAKICH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE BS/58/2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r.

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. 078/04 Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. Za dobrego sąsiada najczęściej uważane są Czechy i Słowacja, a za złego Rosja; opinie o Niemczech są podzielone, ale w sumie pozytywne. Krajom, które uważamy

Bardziej szczegółowo

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce K.076/12 FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce Warszawa, grudzień 2012 r. Sondaż TNS Polska przeprowadzony w dniach 6-10.12.2012 r. pokazuje aktualny stan opinii publicznej w sprawie firm zagranicznych

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2010 BS/49/2010 WIEK EMERYTALNY KOBIET I MĘŻCZYZN TAKI SAM CZY RÓŻNY

Warszawa, kwiecień 2010 BS/49/2010 WIEK EMERYTALNY KOBIET I MĘŻCZYZN TAKI SAM CZY RÓŻNY Warszawa, kwiecień 2010 BS/49/2010 WIEK EMERYTALNY KOBIET I MĘŻCZYZN TAKI SAM CZY RÓŻNY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum NR 105/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum NR 105/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 105/2016 ISSN 2353-5822 Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/60/2011 POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ I STOSUNEK DO KARY ŚMIERCI

Warszawa, maj 2011 BS/60/2011 POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ I STOSUNEK DO KARY ŚMIERCI Warszawa, maj 2011 BS/60/2011 POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ I STOSUNEK DO KARY ŚMIERCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/44/2012 JAN PAWEŁ II I JEGO NAUCZANIE W ŻYCIU POLAKÓW

Warszawa, marzec 2012 BS/44/2012 JAN PAWEŁ II I JEGO NAUCZANIE W ŻYCIU POLAKÓW Warszawa, marzec 2012 BS/44/2012 JAN PAWEŁ II I JEGO NAUCZANIE W ŻYCIU POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ODPŁATNOŚĆ ZA ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE BS/76/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ODPŁATNOŚĆ ZA ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE BS/76/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Między nadzieją a obawą reakcje na wyniki wyborów parlamentarnych NR 159/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Między nadzieją a obawą reakcje na wyniki wyborów parlamentarnych NR 159/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 159/2015 ISSN 2353-5822 Między nadzieją a obawą reakcje na wyniki wyborów parlamentarnych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w maju 2003 r.

Preferencje partyjne Polaków w maju 2003 r. Preferencje partyjne Polaków w maju 2003 r. Warszawa, maj 2003 roku W badaniu zrealizowanym w drugi weekend maja gotowość wzięcia udziału w wyborach zdecydowanie zadeklarowało 40% badanych, a raczej 32%.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Polacy o usługach publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystaniu z Internetu

Polacy o usługach publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystaniu z Internetu Polacy o usługach publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystaniu z Internetu Informacja o źródłach danych wykorzystanych w opracowaniu Prezentowane w raporcie dane pochodzą z: 1. badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki?

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju raport z badań URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (2) (1)

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (2) (1) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS

Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 DZIAŁANIA WŁADZ I WYSPECJALIZOWANYCH SŁUŻB W CZASIE POWODZI. OCENA PONIESIONYCH STRAT

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 DZIAŁANIA WŁADZ I WYSPECJALIZOWANYCH SŁUŻB W CZASIE POWODZI. OCENA PONIESIONYCH STRAT CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II K.027/06 Polska w rok po śmierci Jana Pawła II Warszawa, kwiecień 2006 r. Przeprowadzony przez TNS OBOP w dniach 6-10.04.2006 sondaż wykazał, że: Zasięg wyrażania uczuć w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

, , ROSJA - BIAŁORUŚ WARSZAWA, MAJ 96

, , ROSJA - BIAŁORUŚ WARSZAWA, MAJ 96 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo