Zaufanie do instytucji finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaufanie do instytucji finansowych"

Transkrypt

1 Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami na temat tych banków obniżyła się o 13 punktów (odnotowaliśmy spadek zaufania o 7 pkt. proc. i o 6 pkt. proc. wzrost nieufności). Zaufanie do Narodowego Banku Polskiego deklaruje 64% pytanych, nieufność zaś 18%. Trudności z oceną miało 18% pytanych. Stosunek do NBP był w b.r. po raz pierwszy przedmiotem tego badania. Opinie na temat banków prywatnych są podzielone: ufa im 38% osób, nie ufa 39%. W porównaniu z rokiem ubiegłym opinie na ich temat nie zmieniły się w sposób istotny (wówczas deklaracje zaufania stanowiły 40%, a nieufności 38%). Zakład Ubezpieczeń Społecznych darzy zaufaniem 38% badanych, a nieufnością 49% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik ufności netto w stosunku do ZUS obniżył się o 11 pkt. (zaufanie zgłaszała teraz grupa osób o 4 pkt. proc. mniejsza niż wówczas, a nieufność o 7 pkt. proc. większa). Z zaufaniem do Giełdy Papierów Wartościowych odnosi się 30% pytanych, a z nieufnością 16%. Opinie na temat GPW nie zmieniły się w sposób istotny, w porównaniu z rokiem ubiegłym (ufność deklarowało wówczas 32% osób, a jej brak 14%). Radę Polityki Pieniężnej darzy zaufaniem 25% pytanych; nieufność deklaruje 40% osób. Stosunek do RPP był w b.r. po raz pierwszy przedmiotem tego badania. Funduszom Emerytalnym ufa 24% pytanych; nie ufa 44%. W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik ufności netto do tych instytucji finansowych obniżył się o 27 punktów (wówczas pozytywne opinie wyrażało 36% osób, a negatywne 29%). TNS OBOP ul. Dereniowa 11, Warszawa Tel: (48 22) (-46), Fax: (48 22) Biura w ponad 50 krajach Grupa Taylor Nelson Sofres

2 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. W ramach regularnie prowadzonego przez OBOP badania zaufania do instytucji, w marcu zapytaliśmy Polaków o ich stosunek do instytucji finansowych 1. Czy działającym na tym polu placówkom Polacy ufają, czy też nasze zaufanie ma ograniczony charakter? Które z tych instytucji budzą najwięcej zaufania, a do których podchodzimy z rezerwą? Czy w ostatnich latach coś się zmieniło w naszym podejściu do instytucji finansowych, czy też nasze opinie w tej sprawie są stałe? Wśród placówek, o które pytaliśmy znalazły się banki państwowe i prywatne, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Giełda Papierów Wartościowych, Fundusze Emerytalne oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ranking zaufania do instytucji finansowych Największym zaufaniem Polaków cieszą się banki państwowe (68%) i Narodowy Bank Polski (64%). Każda z pozostałych instytucji, o które zapytaliśmy budziła zaufanie mniej niż połowy Polaków; mniej nawet niż dwóch piątych (następne w kolejności: banki prywatne i ZUS wskazywało po 38% badanych). Najwięcej nieufności wywołuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z rezerwą wobec niego podchodzi niemal połowa 49% pytanych, przy czym aż 26% wyraża swoją opinię w sposób zdecydowany), sporo wątpliwości budzą także Fundusze Emerytalne (44%), Rada Polityki Pieniężnej (40%) i banki prywatne (39%). Najwięcej trudności sprawiła badanym ocena Giełdy Papierów Wartościowych ( trudno powiedzieć odpowiedziało 54% pytanych). RÓŻNEGO RODZAJU INSTYTUCJE I ORGANIZACJE MOGĄ CIESZYĆ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE RÓŻNYM ZAUFANIEM. CZY PAN(I) OSOBIŚCIE DARZY ZAUFANIEM: Zdecydowanie tak UFA Raczej tak Raczej nie NIE UFA Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Banki państwowe 13% 68% 55% 11% 17% 6% 15% 51 Narodowy Bank Polski 15% 64% 49% 12% 18% 6% 18% 46 Banki prywatne 5% 38% 33% 24% 39% 15% 23% -1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS 7% 38% 31% 23% 49% 26% 13% -11 Giełdę Papierów Wartościowych 8% 30% 22% 9% 16% 7% 54% 14 Radę Polityki Pieniężnej 5% 25% 20% 22% 40% 18% 35% -15 Fundusze Emerytalne 4% 24% 20% 25% 44% 19% 32% -20 Ufność netto 1 Sondaż TNS OBOP zrealizowany w dniach 9-11 marca 2002 r. na reprezentatywnej, losowej osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 15 roku życia. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 2

3 Pod względem ufności netto różnicy między zaufaniem a nieufnością, eliminującej rozbieżności wynikające z braku opinii również najkorzystniej prezentują się banki państwowe (wskaźnik ufności netto wyniósł 51 punktów) oraz Narodowy Bank Polski (46 pkt.). Więcej ocen pozytywnych niż negatywnych miała także Giełda Papierów Wartościowych (14 pkt.). Wszystkie pozostałe instytucje finansowe, o które pytaliśmy, miały więcej dezaprobaty niż sympatii (stosunkowo najmniej banki prywatne), największą przewagę nieufności na ufnością odnotowaliśmy w stosunku do Funduszy Emerytalnych (-20 pkt.). Z powyższych danych wynika więc, że spośród wszystkich poddanych badaniu instytucji finansowych, najwięcej nieufności budziły te, których celem jest zabezpieczenie przyszłości po zakończeniu aktywności zawodowej przejściu na rentę lub emeryturę (ZUS ma najwięcej dezaprobaty, w tym także dezaprobaty wyrażanej w sposób zdecydowany, a Fundusze Emerytalną największą przewagę przeciwników nad zwolennikami). Zaufanie do Narodowego Banku Polskiego wyraźnie dominuje we wszystkich grupach społeczno-zawodowych. Powszechniej niż w innych środowiskach akceptacja dla tej instytucji występuje wśród ludzi młodych (74% nastolatków), uczniów i studentów (74%), kierowników i specjalistów (70%), prywatnych przedsiębiorców i bezrobotnych (po 69%). Zaufanie do NBP częściej niż inni deklarują mieszkańcy średnich (69% w miastach o ludności tys.) i dużych miast (72% w miastach o ludności tys. mieszkańców), ludzie znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej (74%), osoby o poglądach centroprawicowych (75%), elektorat PO (82%). Nieufność wobec NBP częściej niż wśród ogółu badanych obserwujemy wśród mieszkańców największych aglomeracji (23% w miastach pow. 500 tys. mieszkańców), prywatnych przedsiębiorców (23%), pracowników administracji i usług (25%), ludzi znajdujących się w złej sytuacji bytowej (24%), bardzo zainteresowanych polityką (23%), niedawnego elektoratu PSL (26%), Samoobrony i LPR (po 24%). Jednocześnie w żadnej z grup negatywne opinie nie obejmowały jednej trzeciej populacji, z rzadka dotyczyły jednej czwartej. 3

4 Bankom państwowym podobnie jak NBP ufa zdecydowana większość osób we wszystkich analizowanych grupach społeczno-zawodowych. Jeszcze częściej niż wśród innych postawę taką obserwowaliśmy wśród ludzi młodych (74% nastolatków), pięćdziesięciolatków (74%), mieszkańców najmniejszych miast (75%), kierowników i specjalistów (79%), gospodyń domowych (77%), robotników (72%), raczej osób zainteresowanych polityką (73%) niż nią nie zainteresowanych (63%). Im lepsza sytuacja materialna pytanych, tym częściej deklarowali oni zaufanie do banków państwowych (63% osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej, 69% - w średniej i 75% - w dobrej). Nieufność stosunkowo najczęściej jest udziałem trzydziestolatków (22%), prywatnych przedsiębiorców, pracowników administracji i usług (po 24%), ludzi znajdujących się w złej sytuacji materialnej (23%), zwolenników prawicy (21%), LPR i PSL (po 22%). Częstszej nieufności wobec banków państwowych sprzyja wyższe wykształcenie (wśród osób z wykształceniem podstawowym 10%, ze średnim 18%, a z wyższym 28%) i większe miejsce zamieszkania (na wsiach i w najmniejszych miastach 12%-13%, w miastach o ludności tys. mieszkańców 18%, a w największych aglomeracjach 29%). Podobnie jak w przypadku NBP, negatywne opinie w żadnej z grup nie osiągnęły jednej trzeciej populacji, z rzadka obejmowały jedną czwartą. Opinie o bankach prywatnych są znacznie bardziej zróżnicowane niż o bankach państwowych i Banku Centralnym. Zaufanie do tych instytucji jest tym częstsze, im młodszy jest wiek pytanych (wśród osób w wieku 60. i więcej lat 26%, wśród pięćdziesięciolatków 30%, czterdziestolatków 35%, trzydziestolatków 42%, dwudziestolatków 49%, a nastolatków 53%) i lepsza sytuacja materialna (wśród osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej 29%, w średniej 38%, a w dobrej 59%). Ufność najczęściej charakteryzuje mieszkańców średniej wielkości miast (w miastach o ludności tys. mieszkańców 44%), uczniów i studentów (54%), kierowników i specjalistów (43%), ludzi o poglądach centroprawicowych (54%), głosujących w ostatnich wyborach na PiS (48%) i PO (44%). Generalnie z przewagą zaufania nad nieufnością przy ocenie banków prywatnych mamy do czynienia w grupie ludzi młodych (poniżej 40. roku życia), znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej, wśród respondentów z wykształceniem podstawowym, uczniów i studentów, gospodyń domowych, rolników, 4

5 osób o sympatiach prawicowych i przede wszystkim centroprawicowych oraz elektoratów PiS i PO. Z kolei dystans wobec tych banków jest tym częstszy, im gorsza jest sytuacja materialna ludzi (wśród osób znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej 31%, w średniej 36%, a w złej 49%), większe zainteresowanie polityką (32% osób w ogóle nią nie zainteresowanych, 38% - raczej nie, 40% - trochę zainteresowanych i 58% - zainteresowanych bardzo) i starszy wiek pytanych za wyjątkiem osób najstarszych, których opinie w tym aspekcie nie odbiegają zasadniczo od opinii ogółu badanych (wśród najmłodszych 22%, wśród dwudziestolatków 36%, trzydziestolatków 38%, czterdziestolatków 45%, a pięćdziesięciolatków 51%). Nieufne podejście częściej niż innych wyróżnia ludzi z wykształceniem wyższym (49%), mieszkańców największych aglomeracji (w miastach pow. 500 tys. mieszkańców 48%), pracowników administracji i usług (50%), prywatnych przedsiębiorców (45%), kierowników i specjalistów (44%), osoby o sympatiach centrolewicowych (53%) i lewicowych (44%) oraz elektorat koalicji SLD-UP z ostatnich wyborów (47%). Przewagę nieufności nad zaufaniem w stosunku do banków prywatnych obserwowaliśmy wśród ludzi w wieku 40. i więcej lat, osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz wyższym, mieszkańców miast najmniejszych oraz największych, pracowników administracji i usług, bezrobotnych, prywatnych przedsiębiorców, emerytów, ludzi znajdujących się w złej sytuacji materialnej, respondentów bardzo zainteresowanych polityką, o przekonaniach lewicowych i centrolewicowych, niedawnych wyborców SLD-UP oraz PSL. Zaufanie do Giełdy Papierów Wartościowych badani deklarowali tym częściej, im młodszy był ich wiek (zaledwie 16% wśród osób w wieku 60. i więcej lat, 20% - wśród pięćdziesięciolatków, 28% - czterdziestolatków, 32% - trzydziestolatków, 42% - dwudziestolatków i 44% - nastolatków) i większe było zainteresowanie polityką (22% w ogóle nią nie zainteresowanych, 28% - raczej nie zainteresowanych, 33% - trochę zainteresowanych i 40% - zainteresowanych bardzo). Częściej niż inni, pozytywne opinie o GPW wypowiadali ludzie z wykształceniem wyższym (42%), mieszkańcy dużych miast (37% w miastach o ludności tys. mieszkańców i 36% - w większych), uczniowie i studenci (48%), prywatni przedsiębiorcy (40%), kierownicy i specjaliści (39%), ludzie znajdujący się w dobrej sytuacji materialnej 5

6 (43%), osoby o przekonaniach centroprawicowych (53%) oraz niedawny elektorat PO (47%). Pozytywne opinie częściej wyrażali mężczyźni (36%) niż kobiety (24%). Nieufności, która wyróżniałaby się na tle ogółu badanych, w stosunku do Giełdy Papierów Wartościowych niemal nie odnotowywano (nieznacznie częściej niż inni zgłaszali ją ludzie znajdujący się w złej sytuacji materialnej 23%). Wyraźnie różnicowała natomiast badanych częstotliwość pojawiania się braku opinii. Trudności z oceną pojawiały się tym częściej, im starsi byli respondenci (42%-43% wśród nastolatków i dwudziestolatków, 48% - wśród trzydziestolatków, 56% - czterdziestolatków, 61% - pięćdziesięciolatków i 68% wśród osób w wieku 60. i więcej lat) i im mniej zainteresowani byli polityką (42% - bardzo nią zainteresowanych, 53% - zainteresowanych trochę, a wśród w ogóle nie zainteresowanych - 59%). Ustosunkowanie się do GPW więcej kłopotów sprawiało kobietom (60%) niż mężczyznom (47%). Trudno powiedzieć częściej niż inni mówili mieszkańcy najmniejszych ośrodków (58% na wsiach i 68% w najmniejszych miastach), emeryci (68%), renciści (61%), rolnicy (62%), robotnicy (60%), na tle innych wyróżniał się elektorat LPR (66%) i PSL (65%) z ostatnich wyborów. Bardzo zróżnicowane są opinie na temat Rady Polityki Pieniężnej. Zaufanie do tej instytucji jest tym częstsze im lepsza jest sytuacja materialna pytanych (wśród osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej 16%, w średniej 25%, a w dobrej 42%). Pozytywnym opiniom na temat RPP sprzyja młodszy wiek pytanych (wśród osób w wieku pięćdziesiąt i więcej lat 18%, wśród czterdziesto- i trzydziestolatków 23%-24%, dwudziestolatków 30%, a nastolatków 42%) i większe miejsce zamieszkania (na wsiach i w najmniejszych miastach 18%-19%, w miastach o ludności tys. 25%, a w większych 35%-36%). Najkorzystniejsze opinie odnotowujemy wśród uczniów i studentów (44%), prywatnych przedsiębiorców (43%), osób o sympatiach centroprawicowych (46%), elektoratu PO (40%), PiS (38%) i Samoobrony (32%). W sumie jednak z przewagą zaufania nad nieufnością w stosunku do Rady Polityki Pieniężnej mieliśmy do czynienia w grupie najmłodszych badanych, uczniów i studentów, prywatnych przedsiębiorców, ludzi znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej oraz osób o sympatiach centroprawicowych. Nieufność wobec Rady Polityki Pieniężnej pojawiała się tym częściej, im gorsza była sytuacja materialna pytanych (27% osób znajdujących się w dobrej sytuacji, 6

7 39% - w średniej i 50% - w złej), większe zainteresowanie polityką (26% w ogóle nią nie zainteresowanych, 38% - raczej nie, 46% - trochę zainteresowanych i 55% - bardzo zainteresowanych) i wyższe wykształcenie (z wykształceniem podstawowym 27%, ze średnim 46%, a z wyższym 52%). Wątpliwości częściej niż inni zgłaszali pracownicy administracji i usług (58%), kierownicy i specjaliści (53%), robotnicy, rolnicy (po 50%), ludzie w średnim wieku (w grupie osób lat po 47%), osoby o sympatiach lewicowych (51%) i centrolewicowych (53%), elektorat PSL (48%) i SLD-UP (47%) z ostatnich wyborów. Nieufność częściej była udziałem mężczyzn (47%) niż kobiet (34%). Trudności z wyrażeniem opinii na temat Rady Polityki Pieniężnej najczęściej mieli ludzie starsi (49% osób w wieku 60. i więcej lat) i najmłodsi (44% nastolatków), gospodynie domowe (50%), emeryci (46%), renciści (42%), częściej kobiety (41%) niż mężczyźni (28%). Im mniejsze miejsce zamieszkania pytanych (w największych miastach 23%, w miastach średniej wielkości o ludności tys. 35%, a na wsiach 43%), niższe wykształcenie (z wykształceniem wyższym 14%, średnim 26%, zasadniczym zawodowym 37%, a podstawowym 51%) i mniejsze zainteresowanie polityką (17% bardzo zainteresowanych, 25% - trochę zainteresowanych, 39% - raczej nie zainteresowanych i 53% - w ogóle nie zainteresowanych), tym częstsze odpowiedzi trudno powiedzieć. Fundusze Emerytalne zaufaniem obdarzają najczęściej ludzie młodzi (32%- 33% wśród nastolatków i dwudziestolatków oraz 36% wśród trzydziestolatków) i dobrze sytuowani, generalnie im lepsza sytuacja materialna pytanych, tym częściej deklarowane zaufanie do tych instytucji (wśród osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej 15%, w średniej 27%, a w dobrej 31%). Pozytywne opinie o Funduszach Emerytalnych najczęściej wypowiadali prywatni przedsiębiorcy (32%), uczniowie i studenci (34%), gospodynie domowe (45%) oraz elektorat LPR (39%). Z kolei z rezerwą o Funduszach Emerytalnych wyrażali się najczęściej czterdziesto- (55%) i pięćdziesięciolatkowie (51%), mieszkańcy największych aglomeracji (59% w miastach pow. 500 tys.), pracownicy administracji i usług (62%), kierownicy i specjaliści (57%), bezrobotni (51%). Ostrożniejszym opiniom na ten temat sprzyjało lepsze wykształcenie ludzi (z wykształceniem podstawowym 32%, z zasadniczym zawodowym 44%, a z co najmniej średnim 52%) i większe zainteresowanie sprawami życia publicznego (35% w ogóle tym nie 7

8 zainteresowanych, 44% - raczej nie zainteresowanych, 47% - zainteresowanych trochę, a wśród bardzo zainteresowanych już 52%). Nieufność w stosunku do Funduszy Emerytalnych częściej niż innym towarzyszyła ludziom o przekonaniach centrolewicowych (59%), niedawnym wyborcom PiS (57%), SLD-UP (52%), Samoobrony i PSL (po 51%). Brak opinii na temat Funduszy Emerytalnych najczęściej odnotowywaliśmy wśród osób w średnim wieku i starszych (40% wśród pięćdziesięciolatków i 52% wśród starszych), emerytów (49%), rencistów (43%), rolników (48%), osób w ogóle nie zainteresowanych sprawami życia publicznego (39%). Częstszym odpowiedziom trudno powiedzieć sprzyjała gorsza sytuacja materialna ludzi (23% osób znajdujących się w dobrej sytuacji materialnej, 31% - w średniej i 38% - w złej) i niższe wykształcenie (24% osób z wykształceniem średnim i wyższym, 31% - z zasadniczym zawodowym i 44% - z podstawowym). Zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest tym częstsze, im niższe jest wykształcenie pytanych (z wykształceniem wyższym ufa mu 21% osób, ze średnim 31%, z zasadniczym zawodowym 37%, a z podstawowym 51%). Pojawianiu się pozytywnych opinii na temat ZUS sprzyjało mniejsze miejsce zamieszkania ludzi (w największych aglomeracjach zaledwie 14%, w miastach o ludności tys. mieszkańców 38%, w miastach do 20 tys. 41% i na wsiach 43%). Pozytywnie o ZUS najczęściej wypowiadali się badani najstarsi (53% osób w wieku 60. i więcej lat) oraz najmłodsi (42% nastolatków), emeryci (53%) i renciści (45%), ludzie w ogóle nie zainteresowani polityką (43%), elektorat LPR z ostatnich wyborów (57%). Warto zwrócić uwagę, że zaufanie częstsze jest niż nieufność wśród osób z wykształceniem podstawowym, mieszkańców wsi, emerytów i rencistów, ludzi najstarszych i najmłodszych oraz w ogóle nie zainteresowanych polityką, zaufanie przeważa też nad nieufnością w grupie osób niepracujących (43% do 41%). Natomiast brak zaufania do ZUS jest tym powszechniejszy, im większe jest miejsce zamieszkania pytanych (na wsiach 38%, w miastach do 20 tys. 45%, w miastach tys. 49%, tys. 54%, a w ponad 500 tys. aż 78%), wyższe wykształcenie (29% osób z wykształceniem podstawowym, 51% - z zasadniczym zawodowym, 57% - ze średnim i 74% - z wyższym) i większe zainteresowanie polityką (wśród w ogóle nią nie zainteresowanych 37%, raczej nie 46%, trochę zainteresowanych 56%, a zainteresowanych bardzo 61%). 8

9 Najbardziej nieufni są ludzie młodzi i w średnim wieku (61% dwudziestolatków, 59% - trzydziestolatków, 57% - czterdziestolatków), prywatni przedsiębiorcy (75%), kierownicy i specjaliści (69%), pracownicy administracji i usług (66%) oraz robotnicy (58%). Generalnie wśród osób aktywnych zawodowo wyraźnie przeważa nieufność (62%) nad zaufaniem (28%) w stosunku do ZUS. Zastrzeżenia do tej instytucji zgłaszali częściej niż inni ludzie o poglądach centrowych (po 60%) i prawicowych (57%), niedawni wyborcy PiS (64%), PO (56%) i Samoobrony (58%). Opinie na ten temat nie miały związku z ich sytuacją materialną ludzi. Ustosunkowanie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najwięcej trudności sprawiło najmłodszym badanym (31% nastolatków), uczniom i studentom (24%), rolnikom (31%), niedawnym wyborcom PSL (23%) i osobom nie zainteresowanym wydarzeniami z życia publicznego (16% raczej nie zainteresowanych i 20% - nie zainteresowanych w ogóle). Zmiany w stosunku Polaków do instytucji finansowych W porównaniu z sytuacją sprzed roku pogorszyły się opinie o obu instytucjach, mających zapewnić Polakom bezpieczną starość (Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Funduszach Emerytalnych) oraz o bankach państwowych. Największy spadek wskaźnika ufności odnotowaliśmy w stosunku do Funduszy Emerytalnych (o 27 punktów przy obniżeniu ocen pozytywnych o 12 pkt. i wzroście negatywnych o 15 pkt.). W przypadku ZUS ufność netto obniżyła się o 11 pkt. (przy spadku ocen pozytywnych o 4 pkt. i wzroście negatywnych o 7 pkt.), a banków państwowych o 13 pkt. (spadek ocen pozytywnych o 7 pkt., a wzrost negatywnych o 6 pkt.). DEKLAROWANE ZAUFANIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III. 02 Fundusze Emerytalne % 24% Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS % 38% Banki prywatne 41% 37% 38% 40% 38% Banki państwowe 79% 76% 71% 75% 68% Giełdę Papierów Wartościowych 42% 34% 33% 32% 30% Radę Polityki Pieniężnej % Narodowy Bank Polski % 9

10 DEKLAROWANA NIEUFNOŚĆ WOBEC INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III. 02 Fundusze Emerytalne % 44% Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS % 49% Banki prywatne 41% 44% 39% 38% 39% Banki państwowe 10% 14% 14% 11% 17% Giełdę Papierów Wartościowych 23% 24% 16% 14% 16% Radę Polityki Pieniężnej % Narodowy Bank Polski % BRAK OPINII W STOSUNKU DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III.02 Fundusze Emerytalne % 32% Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS % 13% Banki prywatne 18% 19% 23% 22% 23% Banki państwowe 11% 10% 15% 14% 15% Giełdę Papierów Wartościowych 35% 42% 51% 54% 54% Radę Polityki Pieniężnej % Narodowy Bank Polski % OCENA NETTO ZAUFANIA DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH W LATACH I. 98 III. 99 III. 00 I. 01 III.02 Fundusze Emerytalne Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Banki prywatne Banki państwowe Giełdę Papierów Wartościowych Radę Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 W milosc od pierwszego wejrzenia wierzy ponad polowa (55%) Polaków. Ponad jedna trzecia (35%) naszego spoleczenstwa jest jednak przekonana, ze w ten sposób nie mozna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 BS/93/2009 OCENY I ROZLICZENIA OKRESU PRL W OPINII PUBLICZNEJ

Warszawa, czerwiec 2009 BS/93/2009 OCENY I ROZLICZENIA OKRESU PRL W OPINII PUBLICZNEJ Warszawa, czerwiec 2009 BS/93/2009 OCENY I ROZLICZENIA OKRESU PRL W OPINII PUBLICZNEJ Po dwudziestu latach istnienia demokratycznej Polski wciąż aktualne pozostają pytania o to, jak odnieść się do przeszłości:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/34/2012 OPINIE O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Warszawa, marzec 2012 BS/34/2012 OPINIE O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa, marzec 2012 BS/34/2012 OPINIE O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2010 BS/49/2010 WIEK EMERYTALNY KOBIET I MĘŻCZYZN TAKI SAM CZY RÓŻNY

Warszawa, kwiecień 2010 BS/49/2010 WIEK EMERYTALNY KOBIET I MĘŻCZYZN TAKI SAM CZY RÓŻNY Warszawa, kwiecień 2010 BS/49/2010 WIEK EMERYTALNY KOBIET I MĘŻCZYZN TAKI SAM CZY RÓŻNY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2013 BS/111/2013 WARTOŚCI I NORMY

Warszawa, sierpień 2013 BS/111/2013 WARTOŚCI I NORMY Warszawa, sierpień 2013 BS/111/2013 WARTOŚCI I NORMY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 14/2015 STOSUNEK DO INNYCH NARODÓW

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 14/2015 STOSUNEK DO INNYCH NARODÓW Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 14/2015 STOSUNEK DO INNYCH NARODÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 52/2014 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 52/2014 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 52/2014 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Warszawa, 20 maja 2011 NOTA METODOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2014 NR 20/2014 STOSUNEK POLAKÓW DO INNYCH NARODÓW

Warszawa, luty 2014 NR 20/2014 STOSUNEK POLAKÓW DO INNYCH NARODÓW Warszawa, luty 2014 NR 20/2014 STOSUNEK POLAKÓW DO INNYCH NARODÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Problem badawczy Polska na tle innych państw europejskich jest krajem o niewielkiej liczbie mieszkańców pochodzenia obcego. Z danych Organizacji

1. Problem badawczy Polska na tle innych państw europejskich jest krajem o niewielkiej liczbie mieszkańców pochodzenia obcego. Z danych Organizacji 1. Problem badawczy Polska na tle innych państw europejskich jest krajem o niewielkiej liczbie mieszkańców pochodzenia obcego. Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że osoby urodzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 GOTOWOŚĆ POLAKÓW DO WSPÓŁPRACY W LATACH 2002 2012 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne Polaków. Raport TNS Polska dla Groupon Polska

Zaangażowanie społeczne Polaków. Raport TNS Polska dla Groupon Polska Zaangażowanie społeczne Polaków Raport TNS Polska dla Groupon Polska Kapitał społeczny i jego rola Choć pojęcie kapitału społecznego nie jest jednoznaczne i w świecie naukowym nie ma jego jasnej definicji,

Bardziej szczegółowo

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania i ekspertyzy czerwiec 2002 - czerwiec 2003 Praca zbiorowa pod redakcją dr Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu

Bardziej szczegółowo

Jak. działać. w kryzysie?

Jak. działać. w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Stan i perspektywy zmian klimatu gospodarczego w Wielkopolsce oraz antykryzysowe strategie Wielkopolan Rafał Janowicz Kinga Dobrowolska-Baczkun Jak dzialac

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Opinie społeczne o prywatyzacji

Opinie społeczne o prywatyzacji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opinie społeczne o prywatyzacji Kwiecień 1992 Teresa Krynicka Informacja Nr 26 Wraz z rozpoczęciem procesu prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/73/2011 POLACY O RELACJACH MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI

Warszawa, czerwiec 2011 BS/73/2011 POLACY O RELACJACH MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI Warszawa, czerwiec 2011 BS/73/2011 POLACY O RELACJACH MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2009 BS/120/2009 DWIE DEKADY PRZEMIAN RELIGIJNOŚCI W POLSCE

Warszawa, wrzesień 2009 BS/120/2009 DWIE DEKADY PRZEMIAN RELIGIJNOŚCI W POLSCE Warszawa, wrzesień BS/120/ DWE DEKADY PRZEMAN RELGJNOŚC W POLSCE SPS TREŚC RELGJNOŚĆ OGÓŁU POLAKÓW... 3 RELGJNOŚĆ OSÓB W WEKU OD 18 DO 24 LAT... 6 RELGJNOŚĆ OSÓB Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENEM... 10 RELGJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW

Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo