Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce"

Transkrypt

1 Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. Warszawa, sierpień 2002 r. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, Warszawa fel: (48 22) (-46), fax: (48 22) Biura w ponad 50 krajach Grupa Taylor Nelson Sofres

2 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. W pierwszych dniach sierpnia TNS OBOP na zlecenie IMPEL S.A. zrealizował badanie sondażowe, w którym poruszono problematykę stosunku polskiego społeczeństwa do kwestii niepełnosprawności oraz sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym kraju 1. Powstały po badaniu komunikat dostarcza informacji między innymi na temat tego jak skłonni jesteśmy nazywać takie osoby, czy mają one podstawy do tego, by czuć się ludźmi gorszej kategorii, w jakim stopniu reprezentowane są interesy takich ludzi, jak oceniamy sytuację niepełnosprawnych w Polsce w porównaniu z sytuacją takich osób w innych krajach, wreszcie jaki jest, w porównaniu do innych społeczeństw, stosunek społeczeństwa polskiego do osób niepełnosprawnych. Społeczne określenia osób niepełnosprawnych Praktycznie nie ma wśród nas osób, które nie nazywałyby jakoś ludzi, którzy w sposób widoczny dotknięci są nieuleczalną chorobą, kalectwem czy upośledzeniem. Tabela na stronie następnej pokazuje bowiem, że zaledwie co setny badany nie określa w żaden sposób takich osób, i równie rzadko pojawia się odpowiedź trudno powiedzieć. Zdecydowanie najczęściej skłonni jesteśmy mówić o takich osobach niepełnosprawni połowa Polaków (49%) przyznaje, że takie właśnie określenie przychodzi im na myśl, kiedy je widzą. Trzykrotnie rzadziej pojawia się w myśleniu badanych o widocznej niepełnosprawności określenie inwalida (16%). Ponad jedna dziesiąta społeczeństwa używa słowa kaleka (13%), zaś równo jedna dziesiąta mówi, że używa sformułowania sprawny inaczej (10%). Bardzo nieliczna część respondentów odpowiada, że widząc osoby niepełnosprawne myśli o nich jako o ludziach nieszczęśliwych (4%) bądź określa słowem biedak, nieborak (3%). 1 Sondaż zrealizowano w dniach 3 5. sierpnia 2002 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1017 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 2

3 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Dane w proc. Gdy widzi Pan(i) człowieka na wózku, niewidomego, kogoś z widocznym upośledzeniem umysłowym, to jak w myśli nazywa Pan(i) taką osobę? niepełnosprawny 49 inwalida 16 kaleka 13 sprawny inaczej 10 nieszczęśliwy 4 biedak, nieborak 3 chory 1 nie określam, nie nazywam w żaden sposób 1 inaczej 2 trudno powiedzieć 1 Na używanie określenia niepełnosprawny częściej niż inne grupy wskazują uczniowie i studenci (70%) oraz nastolatki (69%). Słowo inwalida najczęściej pojawia się w odpowiedziach robotników (20%). Biorąc pod uwagę płeć respondentów, częściej używają go mężczyźni (20%) niż kobiety (13%). Nazywanie osoby niepełnosprawnej kaleką dominuje wśród osób starszych: emerytów (22%), badanych wieku 60 i więcej lat (21%) oraz pięćdziesięciolatków a także rencistów (po 19% w obu grupach). Określenie sprawny inaczej częściej niż innym przychodzi na myśl rolnikom (18%) oraz osobom z wykształceniem średnim (15%). Niepełnosprawny więc gorszy? Blisko dwie trzecie społeczeństwa (63%) jest zdania, że w Polsce osoby niepełnosprawne mogą czuć się ludźmi gorszej kategorii. Jedna piąta badanych (20%) zdecydowanie jest o tym przekonana, zaś ponad dwie piąte (43%) wyraża umiarkowany pogląd w tej kwestii. Opinia mówiąca o tym, że w naszym kraju niepełnosprawni nie mają podstaw, by czuć się ludźmi gorszymi od innych podzielana jest przez jedną trzecią ankietowanych (34%). Jedna czwarta (25%) twierdzi, że niepełnosprawni raczej nie mają takich podstaw, zaś jedna dziesiąta (9%), że ich zdecydowanie nie mają. Tylko nieliczni badani (3%) nie potrafili wyrazić opinii na ten temat. 3

4 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Dane w proc. Jak Pan(i) sądzi, czy w Polsce ludzie niepełnosprawni mogą czuć się osobami gorszej kategorii? zdecydowanie tak 20 tak 63 raczej tak 43 raczej nie 25 nie 34 zdecydowanie nie 9 trudno powiedzieć 3 Tymi, którzy częściej niż inni wyrażają przekonanie, iż w naszym kraju niepełnosprawni mogą czuć się ludźmi gorszej kategorii są osoby najlepiej wykształcone (83%), kadra kierownicza i specjaliści (81%) oraz mieszkańcy największych miast o liczbie ludności przekraczającej 500 tysięcy (80%). Częściej niż innym grupom wiekowym przekonanie to towarzyszy dwudziestolatkom (71%). Obserwujemy w tym przypadku wyraźną zależność między odpowiedziami badanych a ich wykształceniem: im są oni lepiej wykształceni tym częstsze stwierdzenia podkreślające to, że niepełnosprawni mają podstawy by czuć się ludźmi gorszymi. Ponadto wśród mieszkańców miast przekonanie to jest silniejsze niż w opiniach ludności wiejskiej. Z kolei wśród tych, którzy są zdania, że niepełnosprawni nie mają podstaw, by czuć się gorszą kategorią w naszym społeczeństwie, wyróżniają się respondenci z wykształceniem podstawowym (44%), nastolatki (43%), badani o dochodach na osobę w gospodarstwie mieszczących się w granicach złotych (42%) oraz gospodynie domowe (41%). Kto jest temu winien? Ci badani, którzy powiedzieli, że niepełnosprawni mogą czuć się gorszą kategorią ludzi, zostali zapytani o to, kto jest za taki stan rzeczy odpowiedzialny? Respondenci niemal w równym stopniu winą obarczyli państwo i jego instytucje (45%) oraz społeczeństwo, czyli innych ludzi (44%). Zaledwie 4

5 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. co dwudziesty badany (5%) odpowiedzialność za to składa na rodziny niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że praktycznie nikt nie uważa, że winę ponoszą sami niepełnosprawni. Jeden na dwudziestu pytanych (5%) nie potrafi przypisać odpowiedzialności któremuś z powyższych czynników, odpowiadając trudno powiedzieć. Dane w proc. Kto w największym stopniu jest za to odpowiedzialny?* państwo, instytucje państwowe 45 inni ludzie 44 rodziny niepełnosprawnych 5 sami niepełnosprawni 1 trudno powiedzieć 5 * - n=642 Przekonanie o tym, iż to państwo winne jest tego, że niepełnosprawni mogą czuć się osobami gorszej kategorii, częściej niż innym towarzyszy emerytom, badanym w wieku 60 lat i starszym (po 56%), mieszkańcom średnich miast o liczbie ludności od 20 do 100 tysięcy a także respondentom o dochodach mieszczących się w granicach od 401 do 700 złotych na osobę w gospodarstwie domowym (po 54%). Pogląd ten częściej podzielają mężczyźni (48%) niż kobiety (42%). Natomiast ci, którzy odpowiedzialnością za taki stan obarczają innych ludzi, a więc społeczeństwo to, częściej niż inni, badani w wieku lat (62%), uczniowie i studenci (61%), dwudziestolatki, osoby dobrze oceniające własną sytuację materialną, rolnicy (po 58%), gospodynie domowe (57%) a także trzydziestolatki (56%). Wyraźnie dostrzegamy zależność między wiekiem respondentów a ich opiniami: im są oni młodsi tym częstsze stwierdzenia mówiące o winie innych ludzi. Ponadto kobiety (47%) skłonne są częściej niż mężczyźni (42%) przypisywać odpowiedzialność za taką sytuację społeczeństwu. 5

6 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Przywileje osób niepełnosprawnych Przytłaczająca większość Polaków jest zdania, że niepełnosprawni mają za mało przywilejów przekonanie to pojawia się w odpowiedziach czterech piątych badanych (79%). O tym, że mają ich zdecydowanie za mało mówi ponad jedna czwarta respondentów (29%), zaś o tym, że przywilejów tych jest raczej za mało połowa ankietowanych (50%). Jedna dziesiąta biorących udział w badaniu (11%) stwierdza, że niepełnosprawni mają tyle przywilejów, ile trzeba. Praktycznie nie ma nikogo, kto stwierdziłby, że przywilejów tych jest za dużo a także, że niepełnosprawni nie mają żadnych przywilejów. Mniej niż jedna dziesiąta (8%) nie ma na ten temat zdania. Dane w proc. Jak Pan(i) myśli, czy w Polsce niepełnosprawni: mają zdecydowanie za mało przywilejów 29 za mało przywilejów 79 mają raczej za mało przywilejów 50 mają tyle przywilejów, ile trzeba 11 mają raczej za dużo przywilejów 1 za dużo przywilejów 1 mają zdecydowanie za dużo przywilejów 0 nie mają żadnych przywilejów 1 trudno powiedzieć 8 Przekonanie o niedostatecznej ilości przywilejów ma charakter niemal powszechny. Jednak częściej niż w innych grupach opinię tę słyszymy wśród robotników (87%), mieszkańców najmniejszych miast do 20 tysięcy ludności (86%), czterdziestolatków oraz mieszkających w największych ośrodkach miejskich (po 84%). Opinie wskazujące na to, że niepełnosprawni mają tyle przywilejów, ile trzeba częściej niż inni wyrażają uczniowie i studenci (19%), nastolatki a także osoby oceniające własną sytuację materialną jako dobrą (po 17%). Warto zauważyć, że im ocena ta jest gorsza tym rzadsze stwierdzenia o wystarczającej ilości przywilejów. Dla przykładu: w grupie tych, którym powodzi się źle opinia taka występuje już tylko w wypowiedziach 6% respondentów. 6

7 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Zamknięci w domu, czy otwarci na świat? Zdecydowana większość Polaków uważa, że osoby niepełnosprawne powinny jeśli tylko mogą dążyć do tego, aby nie zamykać się w obrębie domu i rodziny. W czterech piątych odpowiedzi (80%) podkreślano to, że niepełnosprawni powinni podejmować pracę zawodową (jeśli oczywiście mogą pracować). W dalszej kolejności wskazywano na to, że powinni oni dążyć do tego, aby podejmować naukę i kształcenie zawodowe (69%). Dwie trzecie badanych jest zdania, że powinni brać udział w publicznych formach wypoczynku i rozrywki (66%). Trzeba to wyraźnie podkreślić: zaledwie 4% badanych a więc znikomy odsetek wyraziło przekonanie, iż niepełnosprawni powinni pozostawać w domu, z rodziną. Brak zdania na ten temat pojawił się w przypadku 3% respondentów. Dane w proc. Czy sądzi Pan(i), że ludzie niepełnosprawni powinni:* częściej podejmować pracę zawodową (jeśli mogą pracować) 80 częściej podejmować naukę i kształcenie zawodowe 69 częściej brać udział w publicznych formach wypoczynku i rozrywki 66 częściej pozostawać w domu, z rodziną 4 trudno powiedzieć 3 * - procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź Na najogólniej rzecz ujmując większą aktywność, czy też otwartość osób niepełnosprawnych na świat zewnętrzny, częściej niż inne, wskazują trzy grupy respondentów. O częstszym podejmowaniu pracy mówią przede wszystkim mieszkańcy najmniejszych miast (87%), badani najlepiej wykształceni oraz kierownicy i specjaliści (po 86%). Na częstsze podejmowanie nauki wskazują najczęściej właśnie osoby najlepiej wyedukowane a więc respondenci legitymujący się wykształceniem wyższym, kierownicy i specjaliści (po 82%) a także mieszkańcy najmniejszych miast (81%). W przypadku nauki i kształcenia zawodowego wyraźnie dostrzegamy zależność między opiniami ankietowanych a ich wykształceniem: częstotliwość wskazań na ten rodzaj aktywności wzrasta wraz z tym, jak lepsze jest wykształcenie respondentów. 7

8 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. O udziale w publicznych formach wypoczynku i rozrywki ponownie częściej niż inne mówią trzy powyższe grupy: najlepiej wykształceni, mieszkańcy najmniejszych miast (po 79%) oraz kadra kierownicza i specjaliści (73%). Ponadto mówią o tym także bezrobotni i gospodynie domowe (po 73%). Częściej też skłonne są na to wskazywać kobiety (70%) niż mężczyźni (62%). W dwóch poprzednich przypadkach płeć respondentów nie różnicowała ich odpowiedzi. Możemy dostrzec jeszcze jedną różnicę między pracą i nauką osób niepełnosprawnych a ich uczestnictwem w - ogólnie rzecz ujmując rozrywce. Otóż w przypadku opinii na temat pracy i nauki między mówiącymi o tym najczęściej grupami społecznodemograficznymi nie występowały żadne statystycznie istotne różnice (maksymalnie 1 punkt procentowy). Różnice takie pojawiają się jednak w przypadku rozrywki. Tutaj różnica między opiniami najlepiej wykształconych oraz mieszkańców najmniejszych miast a kierowników wynosi już 6 punktów procentowych. Mimo iż zaledwie minimalna część społeczeństwa opowiedziała się za tym, że niepełnosprawni powinni raczej przebywać w domu, to warto może odnotować jakie kategorie wskazywały na to częściej niż pozostałe. Otóż byli to najstarsi badani w wieku 60 i więcej lat (8%), osoby z wykształceniem podstawowym, emeryci (po 7%) a także ci spośród respondentów, którzy źle oceniają własną sytuację materialną (6%). Oczywiście trzeba pamiętać, że generalnie we wszystkich tych grupach zdecydowanie dominowały jednak wskazania na aktywność niepełnosprawnych. 8

9 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Tolerancja dla niepełnosprawności Blisko dwie trzecie badanych (62%) odpowiada, że nie zetknęła się z przejawami niechęci w stosunku do osób niepełnosprawnych i jest to najczęściej pojawiająca się opinia. Spośród tych odpowiedzi, które wskazują, że badani mieli do czynienia z takimi przypadkami, najczęściej wymieniane są miejsca publiczne (24%). Ponad trzykrotnie rzadziej (7%) pojawiają się opinie mówiące o zetknięciu się z niechęcią do niepełnosprawnych w innych miejscach i sytuacjach, 5% odpowiedzi wskazuje na sytuacje towarzyskie, zaś na szkołę czy uczelnię 4%. Zdecydowanie najrzadziej respondenci wymieniali miejsce pracy, jako to, w którym zetknęli się z przejawami niechęci wobec niepełnosprawnych. Również niewielki odsetek badanych (5%) przyznaje, że nie pamięta czy zetknął się z takimi sytuacjami. Generalnie można stwierdzić, że jedna trzecia naszego społeczeństwa (33%) zetknęła się osobiście w różnych miejscach i sytuacjach z wyrazami niechęci wobec osób niepełnosprawnych. Dane w proc. A czy Pan(i) osobiście zetknął(ęła) się z jakimiś wyrazami niechęci wobec osób niepełnosprawnych? tak, w miejscu pracy 2 tak, w szkole lub uczelni 4 tak, w miejscach publicznych 24 tak, w sytuacjach towarzyskich 5 tak, w innych miejscach, sytuacjach 7 nie, nie zetknąłem(ęłam) się 62 nie pamiętam 5 * - procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź Ci, którzy nie zetknęli się z przejawami niechęci wobec osób niepełnosprawnych to przede wszystkim sześćdziesięciolatki i starsi (70%), osoby o najwyższych dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (69%), mieszkańcy wsi (68%) a także badani najsłabiej wykształceni oraz emeryci (po 66%). Im badani lepiej wykształceni tym rzadziej odpowiadają przecząco na pytanie o zetknięcie się z niechęcią w stosunku do niepełnosprawnych. 9

10 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. O doświadczeniu takich sytuacji w miejscach publicznych, częściej niż inni, mówią nastolatki (40%), uczniowie i studenci (37%), mieszkańcy średnich (34%) i największych (33%) miast. Ile wysiłku kosztuje sukces zawodowy? Badani nie mają w tym przypadku najmniejszych wątpliwości: niemal dziewięciu na dziesięciu pytanych (86%) twierdzi, że osoba niepełnosprawna aby osiągnąć sukces zawodowy, musi włożyć więcej wysiłku niż każda inna. Mniej niż jedna dziesiąta respondentów (7%) jest zdania, że niepełnosprawni muszą włożyć tyle samo wysiłku, co wszystkie inne osoby, zaś zaledwie 4% sądzi, że od osób niepełnosprawnych wymaga się mniej niejako traktuje się je ulgowo i w związku z tym w osiągnięcie sukcesu zawodowego muszą włożyć mniej wysiłku niż inni. Podobny odsetek ankietowanych (3%) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dane w proc. Czy Pana(i) zdaniem osoba niepełnosprawna musi w osiągnięcie sukcesu zawodowego włożyć tyle samo wysiłku co każda inna? musi włożyć więcej wysiłku 86 musi włożyć tyle samo wysiłku, co każda inna osoba 7 musi włożyć mniej wysiłku, bo mniej się od niej wymaga 4 trudno powiedzieć 3 Częściej niż innym, przekonanie o konieczności większego nakładu sił w przypadku osób niepełnosprawnych, towarzyszy kierownikom i specjalistom (95%), osobom z wykształceniem wyższym (94% - im badani słabiej wykształceni, tym opinie takie rzadsze), pięćdziesięciolatkom, rencistom (po 92%) a także rolnikom (91%). O tym, że osiągnięcie sukcesu zawodowego przez osobę niepełnosprawną wymaga od niej takiego samego wysiłku, jak w przypadku każdej innej osoby, częściej niż inni przekonani są badani o stosunkowo niedużych dochodach od 251 do 400 złotych na osobę, mieszkańcy największych miast oraz robotnicy (po 12%). Ponadto opinię tę podzielają też gospodynie domowe (11%). 10

11 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Reprezentacja interesów osób niepełnosprawnych Prawie trzy czwarte Polaków (71%) wyraża pogląd, że interesy niepełnosprawnych są źle reprezentowane przy podejmowaniu ważnych dla nich decyzji w państwie. Jedna piąta (20%) mówi, że bardzo źle, zaś połowa (51%) że raczej źle. Opinia przeciwna pojawia się w wypowiedziach nieco ponad jednej dziesiątej badanych (12%). Przy czym wszyscy, którzy skłonni są przyznać, że interesy niepełnosprawnych reprezentowane są dobrze dodają jednocześnie, że dzieje się tak zaledwie w stopniu umiarkowanym. Blisko jedna piąta (17%) nie potrafi ocenić tej kwestii. Dane w proc. Czy Pana(i) zdaniem interesy osób niepełnosprawnych są wystarczająco reprezentowane przy podejmowaniu ważnych dla nich decyzji w państwie? są bardzo źle reprezentowane 20 źle reprezentowane 71 są raczej źle reprezentowane 51 są raczej dobrze reprezentowane 12 dobrze reprezentowane 12 są bardzo dobrze reprezentowane 0 trudno powiedzieć 17 Kwestię złej reprezentacji interesów osób niepełnosprawnych, częściej niż inni, podkreślają mieszkańcy średnich miast (80%), bezrobotni, robotnicy oraz kierownicy i specjaliści (po 77%). O tym, że są one reprezentowane dobrze mówią przede wszystkim badani oceniający własną sytuację materialną jako dobrą (18%), gospodynie domowe (17%) a także mieszkańcy dużych miast o liczbie ludności od 100 do 500 tysięcy (16%). 11

12 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Sytuacja niepełnosprawnych Polska a inne kraje Trzy piąte Polaków (60%) ocenia, że w naszym kraju sytuacja osób niepełnosprawnych jest gorsza niż w innych krajach o podobnym poziomie życia. Blisko jedna czwarta (23%) uważa, że jest ona o wiele gorsza, zaś ponad jedna trzecia (37%) że nieco gorsza. Ponad jedna dziesiąta (13%) respondentów wyraża pogląd, iż sytuacja niepełnosprawnych jest taka sama w Polsce, jak i w innych krajach. Zaledwie 4% jest zdania, że u nas sytuacja tych ludzi jest lepsza niż gdzie indziej większość z tych osób przyznaje jednak, że tylko nieco lepsza. Ponad jedna piąta badanych (23%) nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat. Dane w proc. Jak Pan(i) sądzi, czy w Polsce sytuacja osób niepełnosprawnych jest lepsza czy gorsza niż w innych krajach o podobnym poziomie życia? o wiele gorsza 23 gorsza 60 nieco gorsza 37 taka sama 13 nieco lepsza 3 lepsza 4 o wiele lepsza 1 trudno powiedzieć 23 Przekonanych o tym, że w Polsce sytuacja niepełnosprawnych jest gorsza niż w innych krajach, znajdujemy przede wszystkim w grupie pracowników administracji i usług (76%), kierowników i specjalistów (71%) a także trzydziestolatków (70%). O tym, że różnic między Polską a innymi krajami nie ma, częściej niż inni, mówią uczniowie i studenci (22%), nastolatki (22%) oraz osoby dobrze oceniające własną sytuację materialną (18%). 12

13 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Stosunek do niepełnosprawnych Polska a inne kraje Połowa badanych (49%) wyraża przekonanie, że w Polsce stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych jest gorszy niż stosunek do takich osób w innych krajach. Zdaniem 15% Polaków jest on o wiele gorszy, natomiast jedna trzecia (34%) stwierdza, że raczej gorszy. Jedna piąta (19%) nie dostrzega różnic w stosunku do niepełnosprawnych, odpowiadając, że jest on w Polsce taki sam, jak w innych krajach. Znowu tylko nieliczna grupa (5%) skłonna jest sądzić, że ludzie w Polsce traktują niepełnosprawnych lepiej niż traktowani są oni w innych krajach, ale dodajmy niemal wyłącznie tylko nieco lepiej. Ponad jedna czwarta (27%) respondentów udzieliła na to pytanie odpowiedzi trudno powiedzieć. Dane w proc. Jak Pan(i) sądzi, czy w Polsce stosunek ludzi do osób niepełnosprawnych jest lepszy czy gorszy niż w innych krajach? o wiele gorszy 15 gorszy 49 nieco gorszy 34 taki sam 19 nieco lepszy 4 lepszy 5 o wiele lepszy 1 trudno powiedzieć 27 Częściej niż inni opinie mówiące o tym, że w Polsce stosunek ludzi do osób niepełnosprawnych jest gorszy niż w innych krajach wyrażają kierownicy i specjaliści (65%) a także badani o dochodach mieszczących się w przedziale od 401 do 700 złotych (60%). Pogląd wskazujący na brak takich różnic najczęściej słyszymy ze strony gospodyń domowych (26%). Ponadto stwierdzenie to pojawia się w wypowiedziach osób najlepiej wykształconych, uczniów i studentów oraz dwudziestolatków (po 23% w każdej grupie). 13

14 TNS OBOP Społeczna percepcja niepełnosprawności... sondaż z 3-5. VIII r. Niepełnosprawni w najbliższym otoczeniu badanych Większość Polaków, w swym najbliższym otoczeniu, nie ma kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Brak kontaktów w domu, pracy czy wśród znajomych deklaruje blisko dwie trzecie badanych (62%). Jeśli już respondenci odpowiadają na to pytanie twierdząco, to najczęściej wskazują krąg przyjaciół i znajomych, jako tę sferę życia, w której spotykają osoby niepełnosprawne (26%). Jedna dziesiąta odpowiedzi (9%) mówi o tym, że niepełnosprawni są w domu, zaś 4% - że badani mają z nimi kontakt w miejscu pracy. Dane w proc. Czy w Pana(i) najbliższym otoczeniu ma Pan(i) kontakt z osobą(ami) niepełnosprawną(ymi)? tak. wśród przyjaciół i znajomych 26 tak, w domu 9 tak, w pracy 4 nie mam takiego kontaktu 62 * - procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 14

15 GDY WIDZI PAN(I) CZŁOWIEKA NA WÓZKU, NIEWIDOMEGO, KOGOŚ Z WIDOCZNYM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, TO JAK W MYŚLI NAZYWA PAN(I) TAKĄ OSOBĘ? 1.kaleka; 2.inwalida; 3.niepełnosprawny; 4.sprawny inaczej; 5.inaczej; 6.nieszczęśliwy; 7.biedak, nieborak 8.chory; 9.nie nazywam w żaden sposób; 97.trudno powiedzieć LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO- ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys. kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia

16 MATERIALNEJ zła DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W POLSCE LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNI MOGĄ CZUĆ SIĘ OSOBAMI GORSZEJ KATEGORII? 1.zdecydowanie tak 2.raczej tak 3.raczej nie 4.zdecydowanie nie 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe

17 SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W POLSCE LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNI MOGĄ CZUĆ SIĘ OSOBAMI GORSZEJ KATEGORII? 1.tak 2.nie 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy

18 GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć KTO W NAJWIĘKSZYM STOPNIU JEST ZA TO ODPOWIEDZIALNY? 1.państwo, instytucje państwowe 2.inni ludzie 3.rodziny niepełnosprawnych 4.sami niepełnosprawni 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś

19 MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć JAK PAN(I) MYŚLI, CZY W POLSCE NIEPEŁNOSPRAWNI: 1.mają zdecydowanie za mało przywilejów 2.mają raczej za mało przywilejów 3.mają tyle przywilejów, ile trzeba 4.mają raczej za dużo przywilejów 5.mają zdecydowanie za dużo przywilejów 6.nie mają żadnych przywilejów 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat

20 WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE 60 i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć JAK PAN(I) MYŚLI, CZY W POLSCE NIEPEŁNOSPRAWNI: 1.mają za mało przywilejów 2.mają tyle przywilejów, ile trzeba 3.mają za dużo przywilejów 4.nie mają żadnych przywilejów 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyźni

21 WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć CZY SĄDZI PAN(I), ŻE LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNI POWINNI: 1.częściej pozostawać w domu, z rodziną 2.częściej podejmować pracę zawodową (jeśli mogą pracować) 3.częściej podejmować naukę i kształcenie zawodowe 4.częściej brać udział w publicznych formach wypoczynku i rozrywki

22 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe

23 trudno powiedzieć A CZY PAN(I) OSOBIŚCIE ZETKNĄŁ(ĘŁA) SIĘ Z JAKIMIŚ WYRAZAMI NIECHĘCI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH? 1.tak, w miejscu pracy 2.tak, w szkole lub uczelni 3.tak, w miejscach publicznych 4.tak, w sytuacjach towarzyskich 5.tak, w innych miejscach, sytuacjach 6.nie, nie zetknąłem(ęłam)się 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł

24 DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć CZY PANA(I) ZDANIEM OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MUSI W OSIĄGNIĘCIE SUKCESU ZAWODOWEGO WŁOŻYĆ TYLE SAMO WYSIŁKU CO KAŻDA INNA? 1.musi włożyć więcej wysiłku 2.musi włożyć tyle samo wysiłku, co każda inna osoba 3.musi włożyć mniej wysiłku, bo mniej się od niej wymaga 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści

25 SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć CZY PANA(I) ZDANIEM INTERESY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ WYSTARCZAJĄCO REPREZENTOWANE PRZY PODEJMOWANIU WAŻNYCH DLA NICH DECYZJI W PAŃSTWIE? 1.są bardzo źle reprezentowane 2.są raczej źle reprezentowane 3.są raczej dobrze reprezentowane 4.są bardzo dobrze reprezentowane 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy

26 GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć CZY PANA(I) ZDANIEM INTERESY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ WYSTARCZAJĄCO REPREZENTOWANE PRZY PODEJMOWANIU WAŻNYCH DLA NICH DECYZJI W PAŃSTWIE? 1.są źle reprezentowane 2.są dobrze reprezentowane 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys

27 MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W POLSCE SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST LEPSZA CZY GORSZA NIŻ W INNYCH KRAJACH O PODOBNYM POZIOMIE ŻYCIA? 1.o wiele gorsza 2.nieco gorsza 3.taka sama 4.nieco lepsza 5.o wiele lepsza 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat

28 WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W POLSCE SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST LEPSZA CZY GORSZA NIŻ W INNYCH KRAJACH O PODOBNYM POZIOMIE ŻYCIA? 1.gorsza 2.taka sama 3.lepsza 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ mężczyźni kobiety

29 WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W POLSCE STOSUNEK LUDZI DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST LEPSZY CZY GORSZY NIŻ W INNYCH KRAJACH? 1.o wiele gorszy 2.nieco gorszy 3.taki sam 4.nieco lepszy

30 5.o wiele lepszy 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe

31 trudno powiedzieć JAK PAN(I) SĄDZI, CZY W POLSCE STOSUNEK LUDZI DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST LEPSZY CZY GORSZY NIŻ W INNYCH KRAJACH? 1.gorszy 2.taki sam 3.lepszy 97.trudno powiedzieć DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł

32 POGLĄDY POLITYCZNE zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć CZY W PANA(I) NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU MA PAN(I) KONTAKT Z OSOBĄ(AMI) NIEPEŁNOSPRAWNĄ (YMI)? 1.tak, w domu 2.tak, w pracy 3.tak, wśród przyjaciół i znajomych 4.nie mam takiego kontaktu DANE W PROC LICZBA OSÓB OGÓŁEM PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA mężczyźni kobiety lat lat lat lat lat i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe i licencjat wieś miasta do 20 tys miasta tys miasta tys miasta pow. 500 tys kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci

33 SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE POGLĄDY POLITYCZNE bezrobotni dobra średnia zła do 250 zł zł zł zł i więcej lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Warszawa, styczeń 2003 r. Trzy piąte Polaków (60%) krytycznie ocenia poczynania rządu tworzonego przez koalicję SLD-UP-PSL. Wśród krytyków

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat (56%) negatywnie ocenia swoje umiejętności udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 INSTYTUCJE KOMERCYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2003 roku Spośród omawianych tu instytucji, zanie najwięcej osób deklarowało wobec Poczty Polskiej (84%). Ufność wobec

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków

Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków Kwestia uchodźstwa w świadomości Polaków Warszawa, lipiec 2002 r. Podobnie jak w latach poprzednich, stopień poinformowania o obchodach Dnia Uchodźcy jest w społeczeństwie polskim niski. Dwie trzecie uzyskanych

Bardziej szczegółowo

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE K.020/11 KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE Warszawa, kwiecień 2011 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 3-6.03.2011 r. TNS OBOP, zbadał, jak zdaniem zwykłych ludzi, państwo polskie poradziło sobie z katastrofą

Bardziej szczegółowo

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R.

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. 049/04 OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. Warszawa, lipiec 2004! Miesiąc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polacy niemal powszechnie zwracali uwagę

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Warszawa, maj 2000 Zdecydowana większość naszego społeczeństwa dwie trzecie (67%) deklaruje niewystarczające poinformowanie o wejściu Polski do

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? Warszawa, lipiec 2003 r.! Z przeprowadzonego tydzień po referendum sondażu wynika, że Polacy nie mają złudzeń, iż wejście naszego kraju do Unii przyczyni

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Warszawa, maj 2001 Prawie dwie piąte Polaków nie stosuje żadnych specjalnych zabezpieczeń, które chroniłyby

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE K.020/10 POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Warszawa, marzec 2010 roku W sondażu zrealizowanym w dn. 4 7 lutego 2010 r. TNS OBOP zbadał dwie podstawowe sfery życia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 r. W drugiej połowie sierpnia istotnie o 9 punktów proc. - zwiększył się udział Polaków, którzy

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

Nieznana reforma emerytalna

Nieznana reforma emerytalna K.016/12 Nieznana reforma emerytalna Warszawa, marzec 2012 r. W sondażu z dnia 1-4 marca TNS OBOP zbadał zrozumienie przez społeczeństwo podstawowych zasad zapowiedzianej przez rząd reformy emerytalnej.

Bardziej szczegółowo

Zbędne zakupy Polaków

Zbędne zakupy Polaków K.081/12 Zbędne zakupy Polaków Warszawa, grudzień 2012 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 6-10.12.2012, zbadano zachowania Polaków związane z robienie zbędnych zakupów tj. takich, o których

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką Warszawa, styczeń 2003 roku Większość Polaków nie interesuje się polityką: 19% zupełnie stroni od tej problematyki, a 39% zwraca uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

Slow life i życie w pośpiechu

Slow life i życie w pośpiechu K.025/12 Slow life i życie w pośpiechu Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska z dn. 13-18.04.2012 r. zbadano, czy Polacy żyją w pośpiechu. 62% badanych powiedziało, że czasem ma wrażenie, że żyje

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, marzec 2000 roku W drugiej połowie lutego przeszło połowa Polaków zdecydowanie zadeklarowała zamiar wzięcia udziału w jesiennych wyborach

Bardziej szczegółowo

CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000

CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000 CZY CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE? Warszawa maj 2000 Problem przestępczości pojawiał się w ciągu ostatniego miesiąca w rozmowach blisko trzech czwartych Polaków (73%). Ponad trzy piąte (62%) respondentów obawia

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. K.002/06 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. Warszawa, styczeń 2006 roku Wskaźnikiem przy szacowaniu spodziewanej frekwencji jest odsetek osób zdecydowanie potwierdzających udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do straży pożarnej deklaruje 96% Polaków, przy czym 48% - bardzo duże. Nie ufa straży zaledwie jeden na

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC UCHODŹCÓW Warszawa, październik 2000 O obchodzonym 24 września br. Dniu Uchodźcy słyszało dwie piąte (40%) Polaków. Głównym źródłem informacji na ten temat była telewizja (27%

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA Warszawa, październik 2003 roku W rankingu zania do mediów, ufność najwięcej osób deklaruje wobec Polskiego Radia S.A. (76%). Jednak wiele mj osób pozytyw odniosło się do

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości

Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do wojska deklaruje 79% Polaków (przy czym 26% - bardzo duże). Nie ufa wojsku 13% pytanych.

Bardziej szczegółowo

LOGO DLA POLSKI. Warszawa, wrzesień 2002

LOGO DLA POLSKI. Warszawa, wrzesień 2002 LOGO DLA POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 W końcu sierpnia 2002 r. TNS OBOP zbadał opinie o przedstawionym kilka tygodni wcześniej i dyskutowanym w mediach - logo Polski. Okazało się, że:! 16 proc. badanych

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE?

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? Warszawa, marzec 2003 Niemal dwóm piątym Polaków pieniędzy nie starcza na opłacanie podstawowych świadczeń większości z nich co prawda tylko od czasu

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K.

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K. Prezydenta Bronisława Komorowskiego Informacja o badaniu Mija pięć lat urzędowania Bronisława Komorowskiego na stanowisku Prezydenta RP. W maju tego roku w wyborach powszechnych Polacy zdecydowali, że

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

O ZAKUPACH ODZIEŻY. Warszawa, wrzesień 2000

O ZAKUPACH ODZIEŻY. Warszawa, wrzesień 2000 O ZAKUPACH ODZIEŻY Warszawa, wrzesień 2000! Stosunkowo najbardziej popularnym miejscem kupowania odzieży są bazary korzysta z nich zazwyczaj 43% Polaków. Niewiele mniejszym powodzeniem cieszą się sklepy

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w drugiej połowie lutego br. wygrałby je SLD uzyskując 42% głosów. Na drugim miejscu,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PO POLSKU 1 Co wpływa na wybór klienta?

ZAKUPY PO POLSKU 1 Co wpływa na wybór klienta? ZAKUPY PO POLSKU 1 Co wpływa na wybór klienta? Warszawa, sierpień 2003 roku! Największe znaczenie dla Polaków przy kupowaniu produktów codziennego użytku ma cena wskazuje na nią aż 90% osób proszonych

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

SOCJALNE OCZEKIWANIA POLAKÓW

SOCJALNE OCZEKIWANIA POLAKÓW SOCJALNE OCZEKIWANIA POLAKÓW Warszawa, sierpień 2002! Państwo powinno troszczyć się o swoich obywateli, a zwłaszcza o rodzinę uważa 65% Polaków. Przekonanie, że każdy winien troszczyć się o siebie i najbliższych

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU Warszawa, kwiecień 2000 Zainteresowanie udziałem w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one na początku kwietnia, deklaruje

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Wyniki najnowszego sondażu OBOP wskazują na brak istotnych zmian w notowaniach partii politycznych. W dalszym

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów raport z badania

Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów raport z badania Badanie przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów raport z badania Informacja o badaniu Prezentowane w raporcie dane pochodzą z badania zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2016 ISSN 2353-5822 Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

, , ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE WARSZAWA, LIPIEC 97

, , ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE WARSZAWA, LIPIEC 97 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2017 Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13 w opinii Polaków w grudniu TNS grudzień K.082/ Informacja o badaniu W grudniu roku Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA K.33/08 ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA Warszawa, maj 2008 roku W sondaŝu z 8-12.05.2008 r. zbadano społeczny odbiór niektórych zapowiedzi z 3-Majowego przemówienia premiera Donalda Tuska: 88% badanych uznało

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zdecydowany zamiar wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządo zadeklarowało w drugiej połowie września 45% badanych.

Bardziej szczegółowo

OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI

OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI OBRAZ II WOJNY ŚWIATOWEJ W PAMIĘCI POLAKÓW Warszawa, luty 2000 Największy odsetek Polaków 30% badanych postrzega historię naszego kraju w okresie II wojny światowej jako czas ogólnoludzkiej tragedii i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH. Warszawa sierpień 2000

OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH. Warszawa sierpień 2000 OPINIE KLIENTÓW O SUPERMARKETACH Warszawa sierpień 2000 Blisko trzy piąte (58%) Polaków twierdzi, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania nie ma super lub hipermarketów. Natomiast że są one blisko ich domów

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K.

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych Informacja o badaniu Wkrótce w Polsce odbędą się ważne, międzynarodowe wydarzenia Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Jak Polacy oceniają zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

DUMA I WSTYD POLAKÓW

DUMA I WSTYD POLAKÓW K.38/08 DUMA I WSTYD POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2008 roku W sondaŝu z 5-9.06.2008 r. TNS OBOP zbadał fragment świadomości historycznej Polaków odnoszący się do wiedzy o wydarzeniach w historii narodu,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo