37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW"

Transkrypt

1 , F.., EK.. 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW P F 400F 460 F 580F F F F F T 80 DU T 110 DU T 200 DU E 200 DU T 450 DU E 320 DU E 500 DU E 800 DU C 5 01 ; C CL ; CL 18 11B Montowane z boku 1 NO + 1 NC CL 18 11, CL 18 11B Elektroniczna TE5S Elektroniczna TE5S niczno elektryczna VE 5 2 Mechaniczna VM 300H Mechaniczna VM 750H RV 5/ V RV 5 2/50 RV 5 2/133 RV 5 2/250 RV 5 2/ V V V V Wbudowana cewka eliminuje dodatkowy filtr P EK 110 EK 150 EK 175 EK 210 EK 370 EK 550 EK EK EK EK EK EK EK EK

2 Silnik Stycznik Przekaźnik termiczny Moc silnika Prąd znamionowy Typ Zainstal. Zakres Typ Prąd znamionowy 3 fazowego silnika w kategorii C 3 styki po nastaw klatkowego, 1500 obr/min (1) q 55 C W puste miejsca mocnicze 380 V 380 V należy wpisać 400 V 415 V 400 V 415 V napięcie kw kw cewki: T 75 DU T 75 DU T 75 DU T 75 DU T 75 DU T 75 DU T 110 DU T 110 DU T 110 DU T 110 DU T 110 DU T 110 DU T 110 DU E 200 DU E 200 DU E 200 DU E 200 DU E 200 DU E 200 DU E 320 DU E 320 DU E 320 DU E 320 DU E 320 DU E 320 DU E 320 DU E 320 DU F E 500 DU F E 500 DU F E 500 DU F E 500 DU F E 500 DU F E 500 DU F E 800 DU F E 800 DU F E 800 DU F E 800 DU F E 800 DU F E 800 DU F E 800 DU (1) Wartości prądów podane w powyższej tabeli odnoszą się do standardowych silników klatkowych, 1500 obr./min., 50 Hz. Podane wartości są jedynie wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od konstrukcji. W przypadku potrzeby impulsowania lub włączania i wyłączania silnika w czasie rozruchu (kategoria użytkowa C 4) prosimy o kontakt z przedstawicielem naszej firmy. Wartości prądów silników przy innych napięciach patrz strona 31. Napięcie cewki: Zestawy do bezpośredniego montażu przekaźników termicznych na Dla serii Hz (V) Inne wartości napięć patrz strona (36). Dla serii F F /60 Hz lub DC (V) (1) tylko DC (1) stycznikach: do przekaźników termicznych T 450 i T 900 Do przekaźnika Do montaży Typ termicznego : na styczniku : E 500 DU F 400 F 460 DT 500/F 460 E 800 DU F 580 F 750 DT 800/F 750 >> Możliwe konfiguracje styków pomoc... strony 6 i 7 >> kcesoria... strony 8 i 10 >> Wymiary... strona 51 3

3 Wybór aplikacji Łączenie w obwodach z obciążeniem rezystancyjnym, kategoria użytkowa C 1 3 Wartoœæ pr¹du za³¹czanego = Wartoœci pr¹du wy³¹czanego = I n Obwód z obciążeniem rezystancyjym R E0269D1 Czas E0270DG1 Kategoria użytkowa C 1 Dobór aparatów Przy załączaniu, wartość prądu załączanego jest równa wartości znamionowego prądu obciążenia i cosf³0,95. Przy doborze aparatów należy wziąć pod uwagę temperaturę wewnątrz rozdzielnicy. Poniżej zestawiono wartości wymaganych przekrojów kabli. Styczniki 3 biegunowe Prąd znamionowy w kategorii C 1 Z kablem Typ Zainstalowane styki Maksymalny bez 380 V 400 V 415 V o przekroju pomocnicze piecznik dobezpie (szyna) czający gg (gi) q 40 C q 55 C q 70 C w puste miejsca należy wpisać mm 2 napięcie cewki: x 185 F x 240 F x 240 F (2 x 80 x 5) F

4 Styczniki 3 biegunowe serii /F cewka a.c. Tabela doboru Prąd znamionowy Zainstalo Typ Nr katalogowy Ciężar w kategorii wane styki kg C 3 C 1 pomocnicze 380 V W puste miejsca 400 V należy wpisać Kody napięć cewek 415 V q < 40 C napięcie patrz Ilość w cewki: tabela poniżej: 1 op. SB8028C SFL R SFL R SFL R SFL R SFL R SFL R SFL R SFL R SFL R SFL R SB8027C F SFL R F SFL R F SFL R F SFL R F SFL R F SFL R F SFL R F SFL R SB8173C3 F 460 F 750 SB8171C3 Kody napięć dla cewek styczników serii Napięcie (V) Napięcie (V) Kod napięcia: 50 Hz : 60 Hz : Kody napięć dla cewek styczników serii F F 750 Napięcie (V) Napięcie (V) Kod napięcia: Hz : DC Inne wartości napięć patrz strona 36. >> kcesoria... strona 10 >> Dane techniczne... strona 33 >> Przekaźniki termiczne... strona 14 >> Wymiary... strona 51 7

5 kcesoria do styczników 3 biegunowych serii 145 F 750 LW RC5-2 LZ L3 CL L1 3 L2 UL 2 T1 4 T2 6 T3 LT...-C VM 300H CL5-11B T 200 DU... E1635 Typy PrzekaŸniki: termiczne elektroniczne F 400 F 460 F 580 F 750 T 200 DU T 450 DU E 200 DU E 320 DU E 500 DU E 800 DU Styki pomocnicze Do monta u z boku 1 NO + 1 NC CL 5-11 (pierwszy blok) 1 NO + 1 NC CL 5-11B (drugi blok) Zw³oki czasowe Elektroniczna TE5S (z przekaÿnikiem N do styczników F 580, F 750) Blokady Filtry Mechaniczna VM 300H V RC 5-2/ V RC 5-2/ V RC 5-2/ V RC 5-2/ Mechaniczna VM 300/460H Mechaniczna VM 750H >> Przekaźniki termiczne i elektroniczne... strona 15 >> Wymiary... strona 51 10

6 kcesoria do styczników 3 biegunowych serii 145 F 750 Tabela doboru Bloki styków pomocniczych Do Do Styki Typ Numer Iloœæ Ciê ar montażu styczników katalogowy w 1 op. kg CL 5-11 TE5S SB 7558 C2 SB7375C4 z boku F 750 Elektroniczne zw³oki czasowe 1 1 CL SBN R CL 5-11B 1SBN R Do Zakres Styki Typ Numer Iloœæ Ciê ar montażu nastaw: katalogowy w 1 op. kg przy zamyk. { 24 a.c. / d.c. TE5S-24 1SBN R Oddzielnie s a.c. TE5S-120 1SBN R lub a.c. TE5S-240 1SBN R s a.c. TE5S-440 1SBN R Blokady (dla dwóch styczników w poziomie) Rodzaj Lewy Prawy Typ Numer Iloœæ Ciê ar stycznik stycznik katalogowy w 1 op. kg 1SFT VM 300H 1SFN R Mechaniczna F 400 F 460 VM 300/460H 1SFN R F 400 F 750 F 400 F 750 VM 750H 1SFN R Filtry VM 300H Do Do Zakres Typ Numer Iloœæ Ciê ar montażu styczników napiêæ katalogowy w 1 op. kg SB8052C2 RC V ~ RC 5-2/50 1SBN R V ~ RC 5-2/133 1SBN R V ~ RC 5-2/250 1SBN R V ~ RC 5-2/440 1SBN R RC Zaciski LZ 1SFT SFT Rodzaj Do przekrój Typ Numer lloœæ Ciê ar kabla styczników kabla: katalogowy w 1 op. kg Pojed mm 2 LZ 185-1C/185 1SD R Cu mm 2 LZ 460-1C/240 1SD R Pojed mm 2 LZ 185-1/95 1SD R ,100 l & Cu mm 2 LZ 185-1/150 1SD R mm 2 LZ 300-1/240 1SD R Podwój x(50 120)mm 2 LZ 185-2C/120 1SFN R Cu LT -C 1SFT Podwój x(95 120)mm 2 LZ 300-2/120 1SD R l & Cu Os³ony (os³ona zacisków wed³ug VDE0106, czêœæ 100) Przeznaczone do stycz- Do Typ Numer lloœæ Ciê ar ników wyposa onych w: styczników: katalogowy w 1 op. kg Koñcówki kablowe LT 185-C 1SFN R Zaciski kablowe LT 185-L 1SFN R LT Y 1SFT Do szyn LY i pomiêdzy 145/185 i T 200 DU LT 185-Y 1SFN R Koñcówki kablowe LT 300-C 1SFN R Zaciski kablowe LT 300-L 1SFN R Dla szyn LY LT 300-Y 1SFN R Koñcówki kablowe F 400 F 460 LT 460-C 1SFN R Zaciski kablowe F 400 F 460 LT 460-L 1SFN R Koñcówki kablowe F 580 F 750 LT 750-C 1SFN R SFT Zaciski kablowe F 580 F 750 LT 750-L 1SFN R LT -L >> Przekaźniki termiczne i elektroniczne... strona 15 >> Wymiary... strona 51 11

7 kcesoria dla styczników 3-biegunowych 145 F 750 Tabela doboru Szyny dla pod³¹czenia dwóch styczników rewersyjnych BEM 1SFT Do Typ Numer katalogowy lloœæ Ciê ar styczników: w 1 op. kg BEM SFN R BEM SFN R F 400 F 460 BEM SFN R F 580 F 750 BEM SFN R BES 1SFT Pod³¹czenie faza-faza dla dwóch styczników Do Typ Numer katalogowy lloœæ Ciê ar styczników: w 1 op. kg BES SFN R BES SFN R F 400 F 460 BES SFN R F 580 F 750 BES SFN R Szyny do pod³¹czenia gwiazda-trójk¹t BED 1SFT Styczniki Typ Numer katalogowy lloœæ Ciê ar do linii i trójkąt Gwiazda w 1 op. kg BED 145 1SFN R BED 185 1SFN R BED 210 1SFN R BED 300 1SFN R F 400/F / 260 BED 400 1SFN R F 460 F 400 BED 460 1SFN R F 580 F 460/F 400 BED 580 1SFN R F 750 F 580 BED 750 1SFN R

8 LP 1SFT kcesoria dla styczników 3-biegunowych 145 F 750 Tabela doboru Pod³¹czenie 2-biegunowe Do Typ Numer katalogowy lloœæ Ciê ar styczników w 1 op. kg LP 185 1SFN R LP 300 1SFN R F 400 F 460 LP 460 1SFN R F 580 F 750 LP 750 1SFN R Pod³¹czenie 3-biegunowe LY 1SFT Do Typ Numer katalogowy lloœæ Ciê ar styczników w 1 op. kg LY185 1SFN R LY 300 1SFN R F 400 F 460 LY 460 1SFN R F 580 F 750 LY 750 1SFN R Zaciski wyd³u one LX 1SFT Do Typ Numer katalogowy lloœæ Ciê ar styczników w 1 op. kg LX 185 1SFN R LX 300 1SFN R F 400 F 460 LX 460 1SFN R F 580 F 750 LX 750 1SFN R Zaciski rozszerzaj¹ce 1SFT Do Typ Numer katalogowy lloœæ Ciê ar styczników w 1 op. kg LW 185 1SFN R LW 300 1SFN R LW 13

9 Przekaźniki termiczne i elektryczne do styczników serii F750 Tabela doboru 145, , 260, 300 F 400, F 460 F 580, F 750 T 200 DU T 450 DU 1SFT91199*005 SB8048C3 T 200 DU T 450 DU E 200 DU E 320 DU E 500 DU E 800 DU PrzekaŸniki termiczne, klasa 10 Do styczników : Zakres nastaw Typ Numer katalogowy Iloœæ Ciê ar w op. kg T 200 DU 90 1SZ R T 200 DU 110 1SZ R T 200 DU 135 1SZ R T 200 DU 150 1SZ R T 200 DU 175 1SZ R T 200 DU 200 1SZ R T 450 DU 185 1SZ R T 450 DU 235 1SZ R T 450 DU 310 1SZ R PrzekaŸniki termiczne, klasa 10, 20 i 30 Do styczników : Zakres nastaw Typ Numer katalogowy Iloœæ Ciê ar w op. kg E 200 DU 1SX R E 320 DU 1SX R F 400 F E 500 DU 1SX R F 580 F E 800 DU 1SX R E 320 DU E 800 DU SB8175C3 SB8176C4 Zestaw do monta u na stycznikach Do przekaźników : On contactor : Typ Numer katalogowy Iloœæ Ciê ar w op. kg DT 450/ 185 1SZ R T 450 DU/SU DT 450/ 300 1SZ R E 500 DU F 400 F 460 DT 450/ 460 1SX R E 800 DU F 580 F 780 DT 750/ 750 1SX R Zestaw do oddzielnego monta u przekaÿnika Do przekaźników : Typ Numer katalogowy Iloœæ Ciê ar w op. kg T 200 DU DB 200 1SZ R Os³ony zacisków dla przekaÿników termicznych T 200 DU Pobór Typ Numer katalogowy Iloœæ Ciê ar w op. kg Strona obci¹ enia LT 200/ 185 1SZ R Pomiêdzy T200DU i LT 185-Y 1SFN R >> Wymiary... page 50 15

10 Części zamienne. Zestawy styków, cewki Tabela doboru Zestaw styków Dla styczników : Typ Numer katalogowy Iloœæ Ciê ar w zest. kg ZL 50 ZL KZ 370 Z 16 Z 185 KH 300 SB 7380 C2 SB 7381 C3 1SFT SB 7382 C3 1SFT SB 6543 C3 50 ZL 50 1SBN R ZL 63 1SBN R ZL 75 1SBN R ZL 95 1SFN R ZL 110 1SFN R ZL 145 1SFN R biegunowych 185 ZL 185 1SFN R ZL 210 1SFN R ZL 260 1SFN R ZL 300 1SFN R F 400 ZL 400 1SFN R F 460 ZL 460 1SFN R F 580 ZL 580 1SFN R F 750 ZL 750 1SFN R ZLT 45 1SBN R ZLT 50 1SBN R ZLT 75 1SBN R EK 110 KZK 110 SK biegunowych EK 150 KZK 150 SK B EK 175 KZK 175 SK EK 210 KZK 210 SK B EK 370 KZK 370 SK EK 550 KZK 550 SK B EK 1000 KZK 1000 SK F Cewki Dla styczników : Typ W puste Numer katalogowy Iloœæ Ciê ar miejsca nale y wpisaæ Kody napiêæ cewek w 1 op. kg napiêcie cewki: patrz tabela poni ej: Z 16 1SBN R Z 40 1SBN R Z 75 1SBN R Z 110 1SFN R biegunowych Z 185 1SFN R Z 300 1SFN R F 400 F 460 ZF 460 1SFN R F 580 F 750 ZF 750 1SFN R Z 16 1SBN R Z 40 1SBN R Z 75 1SBN R biegunowych EK 110 EK 150 KH 210 SK EK 175 EK 210 KH 300 SK EK 370 EK 1000 KH 800 SK PrzekaŸnik N Z 16 1 SBN R Kody napiêæ dla cewek i styczników, N Napiêcie (V) Napiêcie (V) Kod 50 Hz : 60 Hz : napiêcia : Inne wartoœci napiêæ : patrz strona Kody napiêæ dla styczników serii F 400 F 750 Napiêcie (V) Napiêcie (V) Napiêcie 50 Hz : 60 Hz : code : ) ) Kody napiêæ dla cewek i styczników serii EK Napiêcie (V) Napiêcie (V) Kod 50 Hz : 60 Hz : napiêcia : Inne wartoœci napiêæ str. 37 D E F L M N P R 30

11 Cewki, kody napięć Styczniki i N V (50 Hz) V (60 Hz) (2) (3) (2) /400 (1) /400 (1) (1) Tylko dla , N (2) Nie dotyczy (3) Tylko z 60 Hz 115 V Kod Styczniki F 400 F 750 V (50 60 Hz) V (DC) Kod 36

12 Tabele konwersji seria B/EH - seria SB6842C3 SB7345S2 SB7312C2 SB8045C3 B 9 EH Seria B/EH, styczniki 3 - biegunowe Seria, styczniki 3 - biegunowe θ θ Moc Typ Pr¹d znamionowy Typ przekaÿnika Typ Pr¹d znamionowy Typ przekaÿnika silnika stycznika w kategorii termicznego stycznika w kategorii termicznego C-3 C-3 C-1 C-3 C V 380 V 380 V / 400 V 400 V 40 C 400 V 40 C kw B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. 11 B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU T 25 DU.. B T 25 DU T 25 DU.. B T 75 DU T 42 DU B T 75 DU T 42 DU.. B T 75 DU T 42 DU.. B T 75 DU T 75 DU.. 22 B T 75 DU T 75 DU.. B T 75 DU T 75 DU.. B T 75 DU T 75 DU.. 30 B T 75 DU T 75 DU.. B T 75 DU T 75 DU.. B T 75 DU T 75 DU.. 37 B T 75 DU T 75 DU.. B T 75 DU T 75 DU T 110 DU.. EH T 80 DU T 110 DU T 110 DU.. 45 EH T 100 DU T 110 DU.. EH T 100 DU T 110 DU.. EH T 135 DU T 110 DU T 110 DU.. EH T 135 DU T 110 DU EH T 200 DU E 200 DU.. EH T 200 DU E 200 DU.. EH T 200 DU E 200 DU.. EH T 200 DU E 200 DU.. EH T 450 DU E 320 DU.. EH T 450 DU E 320 DU.. 38

13 .. Styczniki 3 biegunowe serii Wymiary (mm) ø 6.2 (M6) mm EN E0215D 6 80 E0276D E0277D 95, C5 + CL5 + T M ø SFT98099-M SFT98099-M M 5 1SFT98099-M CL5 + T200 54

14 .. Styczniki 3 biegunowe serii Wymiary (mm) M M5 1SFT98099-M SFT98099-M SFT98099-M CL5 + T450 SU 55

Ministyczniki B. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW

Ministyczniki B. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW Ministyczniki B Styczniki A.. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW.kW 4kW.kW 7.kW 11kW 1kW 18.kW 22kW 30kW Typy 3P B B 7 3P A 9 A 12 A 1 A 2 A 30 A 40 A 0 A 3 Numer katalogowy B 30 10 B 7 30 10 A 9 30 10 A 12

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

st y czniki Alllfc Spis treści Wybór aplikacji Tabela doboru

st y czniki Alllfc Spis treści Wybór aplikacji Tabela doboru lllfc st y czniki Spis treści Wybór aplikacji Łączenie silników, kategoria C-3 Łączenie w obwodach z obciążeniem rezystancyjnym, kategoria użytkowa C- 4 Tabela doboru Styczniki 3-biegunowe serii - cewka

Bardziej szczegółowo

Styczniki Softstartery Wyłączniki silnikowe

Styczniki Softstartery Wyłączniki silnikowe Styczniki Softstartery Wyłączniki silnikowe Styczniki A.., AL.., AE.., AF.. Styczniki prądu przemiennego Do 3-fazowych silników klatkowych 3 M 3 Kategoria użytkowania AC-3 Przy załączaniu silnika uwzględnia

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW

Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW UKŁADY GWIAZDA - TRÓJKĄT I REWERSYJNE Układy rozruchowe gwiazda - trójkąt od 7,5kW do 160kW Gotowe układy rozruchowe gwiazda - trójkąt do bezpośredniego montażu Znamionowy prąd AC3 / 400V: od 16A do 300A

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 (3

Bardziej szczegółowo

Styczniki serii 100-C

Styczniki serii 100-C Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Styczniki Styczniki serii -C Kompaktowe rozmiary od 4...55kW (9...97A) Cewki sterowane AC lu b DC Wspólne akcesoria dla styczników wszystkich wielkości Czołowy i

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A Styczniki K300 K300 Prąd znamionowy I e : K300 K300 K300 AC1 690V AC3 240V AC3 380400V AC4 240V AC4 380400V AC15 220240V AC15 380415V AC15 440V AC15 500V AC15 660690V DC1 24V DC1 60V DC1 110V DC1 220V

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A Styczniki K3-10-K3-22 K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx Prąd znamionowy I e : K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V AC3 240V AC3 380-400V AC4 240V AC4 380-400V 1 10A 1 10A 1 1 1 1 22A 22A AC15 220-240V

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO STYCZNIKÓW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO STYCZNIKÓW W BLOKI STYKÓW POMOCNICZYCH DLA SERII LSDD, WIELKOŚĆ 00 4794 Montaż wtykany odbywa się od frontu stycznika Do styczników serii LSDD można zamontować maksymalnie 4 styki pomocnicze Wymiary, schematy podłączeniowe

Bardziej szczegółowo

CTX 3 styczniki przemysłowe

CTX 3 styczniki przemysłowe CTX 3 styczniki przemysłowe trójbiegunowe od 9 A do 100 A 4160 96 4161 26 4161 46 4161 56 4161 86 4161 96 Wymiary str. 268 Dane techniczne i koordynacja współpracy stycznik-wyłącznik silnikowy str. 266

Bardziej szczegółowo

Styczniki serii 100-C

Styczniki serii 100-C Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Styczniki Styczniki serii -C Kompaktowe rozmiary od 4...55kW (9...97A) Cewki sterowane AC lu b DC Wspólne akcesoria dla styczników wszystkich wielkości Czołowy i

Bardziej szczegółowo

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy.

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN Termiczny przekaźnik przeciążeniowy Montaż bezpośredni i niezależny Wrażliwość na pojedyncze fazowanie zgodnie z normą IEC 947-4-1 Technologia Finger Proof zabezpieczająca

Bardziej szczegółowo

TeSys styczniki Model D

TeSys styczniki Model D Dobór styczników Sys styczniki Model D Zastosowanie Wszystkie typy systemu sterowania Znamionowy pràd àczeniowy Ie max AC-3 (Ue 0 V) Ie AC-1 (θ 60 C) Znamionowe napi cie àczeniowe Liczba biegunów 9 A 12

Bardziej szczegółowo

Sterowanie silników. Styczniki do 2750A i 900kW

Sterowanie silników. Styczniki do 2750A i 900kW Sterowanie silników do 270A i 900kW 1 Wersje konfigurowalne oraz wydania dedykowane Zastosowania Sterowanie silnikami w kategorii użytkowania AC-3 Załączanie obwodów rezystancyjnych : grzejnictwo itp.

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 128 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje od 50 do 50 A Numery zamówieniowe fusom_06_a cat to rodzina rozłączników bezpiecznikowych z cewką wybijakową. Aparaty zapewniają bezpieczne wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem oraz chronią

Bardziej szczegółowo

Aparaty łączeniowe Styczniki i kombinacje styczników

Aparaty łączeniowe Styczniki i kombinacje styczników Aparaty łączeniowe Styczniki i kombinacje styczników /2 Wprowadzenie Styczniki RT, TF do załączania silników /4 Dane ogólne /8 Styczniki RT10, -biegunowe,... 250 kw /15 Styczniki próżniowe RT12, -biegunowe,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Ministyczniki Typ CI 5-

Ministyczniki Typ CI 5- MKING MODERN LIVING POSSIBLE Broszura techniczna Ministyczniki CI 5- www.danfoss.pl/automatyka 2 IC.PD.C10.F3.49-520B4554 Danfoss /S, C-SMC, kba, 07-2010 Spis treści Strona Ministyczniki CI 5- Wprowadzenie....4

Bardziej szczegółowo

Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny

Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny 5/2 Dane do zamówienia Styczniki pomocnicze, styczniki mocy DILER, DILEM Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny AC-15 prąd termiczny Z =

Bardziej szczegółowo

J7KN. Zgodność z normami. Stycznik silnikowy. Stycznik główny. Akcesoria. Stycznik silnikowy J7KN 1

J7KN. Zgodność z normami. Stycznik silnikowy. Stycznik główny. Akcesoria. Stycznik silnikowy J7KN 1 Stycznik silnikowy J7KN Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (C) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) maks. 45 kw Zakres od 4 do 110 kw (3

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN Termiczny przekaźnik przeciążeniowy Montaż bezpośredni lub oddzielny Konstrukcja i parametry zgodne z normą IEC 97--1 Technologia Finger Proof zabezpieczająca

Bardziej szczegółowo

STYCZNIKI SILNIKOWE CEM FIRMY ETI POLAM

STYCZNIKI SILNIKOWE CEM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI Polam Sp z o.o. w Pułtusku STYCZNIKI SILNIKOWE FIRMY ETI POLAM Streszczenie Współczesne instalacje elektryczne wymagają stosowania wysokiej jakości aparatów sterujących odbiornikami

Bardziej szczegółowo

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12 Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12 Ze względu na swoje gabaryty ministyczniki idealnie pasują do szafek dla aparatury modułowej. oszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym oraz stałym w zakresie

Bardziej szczegółowo

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A SERI Przekaźnik bistabilny 8 SERI Przekaźnik bistabilny do kontroli i sygnalizacji.14 Montowany na szynę DIN 35 mm (EN 60715).22 Montowany w gnieździe 11-pinowym typ 90.21 2 lub 4 zestyki przełączne Napięcie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A SERI SERI z 2 zestykami przełącznymi.22 Montaż na płytce drukowanej.82 Podłączenia Faston 250 - montaż na panel Bezpieczna separacja obwodów zgodna z EN 60335-1 Odległość pomiędzy cewką a zestykami: w

Bardziej szczegółowo

Nowość! pomocnicze miniaturowe silnikowe miniaturowe. Styczniki: ETI Polam Sp. z o.o.

Nowość! pomocnicze miniaturowe silnikowe miniaturowe. Styczniki: ETI Polam Sp. z o.o. Styczniki: pomocnicze miniaturowe silnikowe miniaturowe Nowość! ETI Polam Sp. z o.o. 0-00 Pułtusk Ul. Jana Pawła II 8 Tel. + 8 () 9 9 00 Faks. + 8 () 9 9 0 Infolinia techniczna. 080 0 7 etipolam@etipolam.com.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA 3-8 STRONA 3-13

STRONA 3-8 STRONA 3-13 STRONA -4 MINISTYCZNIKI TRZYPOLOWE Wartości znamionowe Ith przy obciążeniu AC1 przy 40 C: 16 do 1600A. Wartości znamionowe Ie przy obciążeniu AC 440V: 6 do 60A. Moc znamionowa przy obciążeniu AC 400V:

Bardziej szczegółowo

Strona Strona 15-2

Strona Strona 15-2 Strona -2 DWUPOLOWE Znamionowy prąd cieplny Ith: 20A (AC1). Moc robocza: 1,3kW (AC3 230VAC). Idealne do zastosowań w instalacjach cywilnych. Strona -2 TRZY I CZTEROPOLOWE Znamionowy prąd cieplny Ith: 25A,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik tłumika przepięć (opcjonalnie) Zaciski na napięcie znamionowe. Przycisk zwalniający. Zaciski styków

Wskaźnik tłumika przepięć (opcjonalnie) Zaciski na napięcie znamionowe. Przycisk zwalniający. Zaciski styków /// PRZEGLĄD MS- Styczniki ogólnego przeznaczenia Opis konstrukcji styczników Główne zalety: Zaciski cewki Otwór montażowy Podstawka do montażu na szynie DI azwa modelu Prąd znamionowy (I th ) Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu

Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu S00 Budowa Rozruch bezpośredni Praca rewersyjna Zestaw do montażu na szyny zbiorcze 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D Zawiera: zestaw odrutowania

Bardziej szczegółowo

1-polowy przekaźnik interfejsu, 10A (C10)

1-polowy przekaźnik interfejsu, 10A (C10) Produkty Kontrola, sterowanie i zasilanie Przekaźniki elektromagnetyczne Przekaźniki inte 1-polowy przekaźnik interfejsu, 10A (C10) Jeden zestyk przełączny Przemysłowe wyprowadzenia Świetlna i mechaniczna

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Styczniki SA. Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V

Styczniki SA. Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V Styczniki SA Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V Budowa Styczniki SA składają się z: trójbiegunowego dwuprzerwowego układu zestykowego torów głównych, komory gaszeniowej z centralnym

Bardziej szczegółowo

1,5 2, H0015XX CI 6 1,5 2, H0018XX CI 6 2,2 4, H0021XX CI 9 2,2 4, H0022XX CI 9

1,5 2, H0015XX CI 6 1,5 2, H0018XX CI 6 2,2 4, H0021XX CI 9 2,2 4, H0022XX CI 9 Styczniki CI 6 do CI 50 Styczniki CI6 do CI 50, sterowane napięciem przemiennym, tworzą standardowy typoszereg dla silników od, do 5 kw. Dostępne są w wersji trójbiegunowej, a w zakresie do 5 A (AC-1)

Bardziej szczegółowo

2

2 Styczniki Metasol - Nowoczesna technologia produkcji - Ekonomiczne rozwiązania, kompaktowy rozmiar i łatwość połączeń - Wykonanie w koordynacji 2 - Idealny system wraz z akcesoriami pomocniczymi - Przyjazne

Bardziej szczegółowo

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona PrzekaŸniki kontaktronowe serii K-9/Nx1 Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH DOLAM S.A. 50-425 Wroc³aw, ul. Krakowska 64 tel. 071 342-65-54, fax 071 342-58-59

Bardziej szczegółowo

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A SERI Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 SERI Przekaźniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 Przekaźnik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje 2 i 3 stykowe (styk zwierny z

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Str STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE

Str STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE Str. 1-2 STYCZNIKI JEDNOPOLOWE I DWUPOLOWE Prąd roboczy Ith w AC1 (400V): 20A i 32A. Prąd roboczy w AC3 (400V): 9A. Idealne do aplikacji domowych. Str. 1-2 STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE Prąd roboczy

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe Katalog aparatów przemysłowych

Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe Katalog aparatów przemysłowych www.noark-electric.pl Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe Katalog aparatów przemysłowych Ważny od wrzesień 2011 Twoje nowe możliwości Spis treści NOARK Electric wprowadzenie... Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne 1 Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne Pracujesz w firmie zajmującej się naprawami urządzeń elektrycznych w siedzibie klienta. Otrzymałeś zlecenie z następującym opisem: Stolarz uruchomił pilarkę

Bardziej szczegółowo

Styczniki instalacyjne VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Styczniki instalacyjne VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Styczniki instalacyjne VS0, VS0, VS0, VS, VS0, VS patrz str. Dane techniczne Znamionowe napięcie izolacji (Ui): Znamionowy prąd cieplny lth (v AC): Moc łączeniowa AC dla 00 V, fazowy: AC dla 0 V: AC dla

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A SERIA SERIA Szybki moduł przekaźnikowy.14 do montażu na szynę DIN 14 35 mm (EN 60715).24 do montażu w 11-pinowym gnieździe typu 90.21 4 zestyki przełączne lub 3 zestyki zwierne + 1 zestyk przełączny Napięcie

Bardziej szczegółowo

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA 80 80.11 Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z

Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Przegląd styczników mocy DIL DILM7 DILM1 DILM17 DILM32 DILM40 DILM72 DILM80 DILM170 DILM18 DILM20 DILM300 DILM00 DILM80 DILM1000 DILH1400 DILM1600 DILH2000-21

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki i styczniki instalacyjne Ex9CH

Przekaźniki i styczniki instalacyjne Ex9CH Przekaźniki i styczniki instalacyjne Przekaźniki i styczniki instalacyjne Zgodność z normą I / N 6095 Prąd znamionowy 0 dla przekaźników instalacyjnych oraz 5, 0, 6 dla styczników instalacyjnych Napięcie

Bardziej szczegółowo

SERIA 41 Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

SERIA 41 Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A SERI Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 8-12 - 16 SERI Niski przekaźnik z 1 lub 2 zestykami (wysokość 15.7 mm).31-1 zestyk przełączny 12 (raster 3.5 mm).52-2 zestyki przełączne 8 (raster 5 mm).61-1

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. Funkcje SERIA

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. Funkcje SERIA Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 SERI 55 Funkcje 55.12 55.13 55.14 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka C lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

SERIA 45 Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych A

SERIA 45 Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych A SERI Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10-16 SERI Temperatura otoczenia do +105 C Do obwodów drukowanych - wyprowadzenia pinów bezpośrednio dla cewki i zestyków -.31 x310, 1 zestyk zwierny

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. Radiatory, typu RHS. RHS 45A Radiator z zaczepem dla przekaÿników jednofazowych. Mo liwoœæ monta u wentylatora.

AKCESORIA. Radiatory, typu RHS. RHS 45A Radiator z zaczepem dla przekaÿników jednofazowych. Mo liwoœæ monta u wentylatora. AKCESORIA 115 Radiatory, typu RHS RHS 45A Radiator z zaczepem dla przekaÿników jednofazowych. Mo liwoœæ monta u wentylatora. Rezystancja termiczna Rthsa [K/W] Moc [W] RHS 45B Radiator z zaczepem dla przekaÿników

Bardziej szczegółowo

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.01 - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania Szerokość

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

Styczniki kw

Styczniki kw TeSys K 0.06. kw Podłàczenia zaciski Êrubowe Pràd znamionowy Ie max AC-3 (Ue 440V) 6 A 9 A 12 A Ie AC-1 (θ 40 C) - 20 A - Moc znamionowa 220/240 V 1. kw 2.2 kw 3 kw dla kategorii AC3 380/400 V 41/440 V

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych 1. Przedmiot opracowania Celem ćwiczenia jest zilustrowanie sposobu sterowania, rozruchu i pracy silników indukcyjnych niskiego napięcia.

Bardziej szczegółowo

Strefa 1, 2, 21, 22. Podzespoły do rozdzielnic z tworzywa sztucznego. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Strefa 1, 2, 21, 22. Podzespoły do rozdzielnic z tworzywa sztucznego. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Strefa 1, 2, 21, 22 Kompletna rozdzielnica II 2 D T80 ºC T4 / T6 każda wg zabudowy, PTB 99 ATEX 44 Stopień ochrony wg IEC 60529 IP 66 440 V 180 A Przekrój zacisków przyłączeniowych do 240 mm 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd SERIA Przekaźniki kolejowe 7 A SERIA 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd.34t Spełnia wymogi EN 445-2:2013 (odporność na ogień), EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy, kategoria 1, klasa B), EN

Bardziej szczegółowo

SERIA 10 Wyłączniki zmierzchowe A

SERIA 10 Wyłączniki zmierzchowe A SERA SERA Wyłączniki zmierzchowe do automatycznego sterowania oświetleniem zewnętrznym Zintegrowany czujnik natężenia światła Montaż na słupie lub ścianie.32-2 Z 16 A na styku wyjściowym.41-1 Z 16 A na

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne)

Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne) Oddzielenie, lub wzmocnienie wyjścia obwodów sterowania. Ochrona styków HDO, łączenie bojlerów, żarówek. Sygnalizacja stanu kolorową diodą LED. MODUŁ Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL.

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL. Styczniki próżniowe SV5...6 Trzytorowe styczniki próżniowe prądu przemiennego do 125 A lub 160 A o napięciu do 1000 V Budowa Styczniki próżniowe SV składają się z: trójbiegunowego układu stykowego złożonego

Bardziej szczegółowo

R O Z R U C H S I L N I K A

R O Z R U C H S I L N I K A ROZRUCH SILNIKA ROZRUCH SILNIKA Produkty LOVATO Electric nadają się do współpracy z nowymi silnikami o wysokiej sprawności według IE3. WYŁĄCZNIK SILNIKOWY ZE STYCZNIKIEM STYCZNIK Z PRZEKAŹNIKIEM TERMICZNYM

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90 SERIA SERIA Uniwersalne napięcie zasilania, wielofunkcyjny, montaż panelowy lub w gniazdo Wersje 8 i 11-pinowe Zakresy czasowe od 0.05 s do 100 h 1 po czasie + 1 zestyk natychmiastowy (typ.12) Zacisk do

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Modułowy rozłącznik izolacyjny Prąd znamionowy do 6 A Napięcie znamionowe łączeniowe U e 0/00 V AC Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I cw = ka, s Zgodność z normą IEC

Bardziej szczegółowo

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A. Funkcje SERIA x /72-50x0

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A. Funkcje SERIA x /72-50x0 Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A 49 Funkcje 49.31-50x0 49.52/72-50x0 Przekaźnikowy moduł sprzęgający 1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P), Materiał zestyku: złoto dla przełączania

Bardziej szczegółowo

Styczniki SA. Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V. Budowa. Styczniki SA składają się z:

Styczniki SA. Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V. Budowa. Styczniki SA składają się z: Styczniki SA Styczniki na prądy od 125 do 550 A o napięciu do 1000 V Budowa Styczniki SA składają się z: trójbiegunowego dwuprzerwowego układu zestykowego torów głównych, komory gaszeniowej z centralnym

Bardziej szczegółowo

SERIA 40 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 A. 1 zestyk przełączny 10 A Raster 3.5 mm Do gniazd serii 95 i obwodów drukowanych

SERIA 40 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 A. 1 zestyk przełączny 10 A Raster 3.5 mm Do gniazd serii 95 i obwodów drukowanych SERI Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 SERI Przekaźnik z 1 lub 2 zestykami do gniazd i obwodów drukowanych Typ.31 -- 1 P 10 (raster 3.5 mm) Typ.51 -- 1 P 10 (raster 5 mm) Typ.52 --

Bardziej szczegółowo

Modułowe rozłączniki izolacyjne i przełączniki

Modułowe rozłączniki izolacyjne i przełączniki Modułowe rozłączniki izolacyjne i przełączniki Modułowe rozłączniki izolacyjne i przełączniki Nowa generacja modułowych rozłączników izolacyjnych to gwarancja niezawodności pracy oraz większe bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MPX 3 CTX 3 NIEZAWODNA OCHRONA I STEROWANIE SILNIKAMI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

MPX 3 CTX 3 NIEZAWODNA OCHRONA I STEROWANIE SILNIKAMI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES MPX CTX NIEZAWODNA OCHRONA I STEROWANIE SILNIKAMI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES MPX CTX KOMPLETNA OFERTA Podstawowymi elementami napędowymi maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE WY CZNIKI TERMICZNE Bezpieczniki Bezpieczniki cylindryczne 5 x 0 7 - Bezpieczniki cylindryczne,3 x 3 7 - Bezpieczniki cylindryczne x 3 Bezpieczniki cylindryczne

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki wtykowe. w Przekaźniki wtykowe S-RELAY serii 4. w Schrack Info

Przekaźniki wtykowe. w Przekaźniki wtykowe S-RELAY serii 4. w Schrack Info RS410024 RS410730 YRS78704 YRSLG230 w Schrack Info S-RELAY Miniaturowy przekaźnik klasy przemysłowej do zastosowań wielofunkcyjnych Cewka AC i Nadaje się do montażu w podstawkach wtykowych na szynę TH

Bardziej szczegółowo

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7-0 A SERIA 58 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający, 3 lub 4 zestyki przełączne (P, 3P, 4P), szerokość 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,

Bardziej szczegółowo

Przełączniki krzywkowe

Przełączniki krzywkowe Przemysłowe przełączniki krzywkowe serii TK Przemysłowe przełączniki krzywkowe serii TK... dostępne w poniżej przedstawionych wersjach, występują w 6 różnych wielkościach prądu znamionowego z zakresu od

Bardziej szczegółowo

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje 67.22-4300 67.23-4300 Przekaêniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 A Przekaênik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY

OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY Styczniki S ID, S IDX Przekaźniki termiczne www.twelvee.com.pl STYCZNIKI S - ID, S - IDX Wprowadzenie Styczniki to urządzenia elektryczne, będące zdalnie załączanymi aparatami

Bardziej szczegółowo

Inne aparaty modułowe Urządzenia ochronne

Inne aparaty modułowe Urządzenia ochronne Inne aparaty modułowe Urządzenia ochronne Spis treści Przegląd urządzeń Przekaźniki różnicowoprądowe RD... / Transformatory toroidalne... /3 Gniazda bezpiecznikowe E 930... /4 Rozłączniki z bezpiecznikami

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne

Informacje techniczne Rozdzielnice elektryczne od 63 A do 2500 A dla budownictwa oraz przemsłu. Nowoczesna i elastyczna konstrukcja rozdzielnic umożliwia szybki montaż aparatury. Wysokiej jakości system okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja powinna być przekazana osobie, która jest użytkownikiem produktu oraz jest odpowiedzialna za konserwację urządzenia.

Instrukcja powinna być przekazana osobie, która jest użytkownikiem produktu oraz jest odpowiedzialna za konserwację urządzenia. 4160 XX/ 4161 XX/4162 XX/4163 XX/4164 XX/4165 XX/4166 XX/4167 XX CTX 3 9A/12A/18A/22A/32A/40A/50A/60A/75A/85A/100A/130A/150A Instrukcja powinna być przekazana osobie, która jest użytkownikiem produktu

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

) (A) Znamionowe napięcie izolacji AC (U i. ) (V) Znamionowy prąd roboczy dla AC-21A (I e

) (A) Znamionowe napięcie izolacji AC (U i. ) (V) Znamionowy prąd roboczy dla AC-21A (I e Przełączniki 1-0 - 2 Przełączniki 1-0 - 2 Przełączniki ręczne 1-0 - 2 typu LAS..CO i LAS..COP Zastosowanie - Przełączniki typu LAS.. CO i LAS.. COP są stosowane w rozdzielnicach i szafkach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SERIA 46 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 A

SERIA 46 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 A SERI Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 SERI Przekaźniki przemysłowe z 1 i 2 zestykami do montażu w gnieździe lub za pomocą złączek typu Faston Typ.52 -- 2 zestyki przełączne 8 Typ.61 -- 1 zestyk

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki termiczne

Przekaźniki termiczne Przekaźniki termiczne Dla całego typoszeregu styczników mamy w ofercie odpowiedni zakres przekaźników nadmiarowo prądowych, zarówno konstrukcji termobimetalowej, jak i mikroprocesorowej. Wersje termobimetalowe

Bardziej szczegółowo