LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe"

Transkrypt

1 Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS 18K AC /./ DC LS K zacisk na AC /./ DC Styczniki biegunowe G ówne styki: LS... K = z (NO) LS... K = 2z (NO)+2r (NC) LS... K0 = r (NC) LS 02K LS 02K LS 02K0 F L LS 07 LS 07 F L LS 05 LS 05 LS 0 F L LS 5K LS 5K LS 7K LS 7K LS K LS K LS K LS K LS 18K LS 18K Typ stycznika WartoÊç znamionowa 2V kw klatkowych silników 00V kw pràdu zmiennego V kw Obcià enie 0V kw AC, ~ 6V kw I e max. AC (U e 0V) A Obcià enie rezystancyjne AC1 A Wymiary bez styków pomocniczych, LS75K z àcznikami pomocniczymi. szer. mm wys. mm g b. mm bieg. bieg. 1,5 2,2 2, /68 bieg. bieg. 1,5 7, (L:00V/2,8 A) (L:8 A) 2 / bieg. bieg /68 biegunowe 2, /1 bieg. bieg /1 bieg. bieg /1 bieg. bieg /7 98/1 bieg. bieg /1 Do LS 18K, biegunowy, g bokoêç AC/g bokoêç DC, LS 18K, LS 18K, K... LSK, biegunowy: g bokoêç AC/ g bokoêç AC/DC (z modu em elektronicznym) Styczniki LSK do LSK mogà byç montowane na szyn TH bieg. bieg /1 9/17 biegunowe 66 1/1 Przekaêniki przecià eniowe termiczne BezpoÊredni monta na styczniku Osobny adapter monta owy BezpoÊredni monta na styczniku ze zmiennym po o eniem wtyków Osobny adapter monta owy Klasa TYP Klasa TYP b 05 0,...1 A b 27T 0, A b K,5...1 A bw K 2,5...1 A

2 Typ LS K LS 7K LS K LS K LS 75K LS K LS 1K LS 12K LS 0K Styczniki biegunowe AC /./ DC AC /./ DC AC /./ DC AC /./ DC Styczniki biegunowe LS K LS K LS 7K LS K LS K AC, zacisk LS K LS 12K LS 0K G ówne styki: LS... K = z (NO) LS... K = 2z (NO)+2r (NC) LS... K0 = r (NC) Typ stycznika WartoÊç znamionowa 2V kw klatkowych silników 00V kw pràdu zmiennego V kw Obcià enie 0V kw AC, ~ 6V kw I e max. AC (U e 0V) A Obcià enie rezystancyjne AC1 A Wymiary bez styków pomocniczych, LS75K z àcznikami pomocniczymi. szer. mm wys. mm g b. mm bieg. bieg. bieg. bieg. bieg. bieg. bieg. bieg. biegunowe bieg. bieg. biegunowe bieg. bieg. bieg. bieg /1 9/ /1 9/ / , / 176/ , , ,5 21, , , ,5 21, Do LS 18K, biegunowy, g bokoêç AC/g bokoêç DC, LS 18K, LS 18K, K... LSK, biegunowy: g bokoêç AC/ g bokoêç AC/DC (z modu em elektronicznym) Styczniki LSK do LSK mogà byç montowane na szyn TH ,5 21, Przekaêniki przecià eniowe termiczne BezpoÊredni monta na styczniku ze zmiennym po o eniem wtyków Osobny adapter monta owy Klasa TYP Klasa TYP b K,5...1 A bw K 2,5...1 A b K A...1 A bw 0K 1... A b 0K 1... A

3 Typ Styczniki biegunowe LS 2K LS 280K LS 75K LS 0K Typ LS 02K LS 07 LS 05 Styczniki biegunowe LS 2K LS 280K LS 75K LS 0K Urzàdzenia dodatkowe do monta u bezpoêredniego HS 05K biegun. przód + 6 mm HS 05 1biegun. bok + 9,8 mm K biegun. przód + 21,5 mm G ówne styki: LS... K = z (NO) LS... K = 2z (NO)+2r (NC) LS... K0 = r (NC) Typ stycznika WartoÊç znamionowa 2V kw klatkowych silników 00V kw pràdu zmiennego V kw Obcià enie 0V kw AC, ~ 6V kw I e max. AC (U e 0V) A Obcià enie rezystancyjne AC1 A Wymiary bez styków pomocniczych, LS75K z àcznikami pomocniczymi. szer. mm wys. mm g b. mm bieg. bieg bieg. bieg bieg. bieg , bieg. bieg ,5 569, HS 05 2biegun. przód + 21,5 mm EV 05 1biegun. przód + 2 mm (Urzàdzenia pomocnicze dla typu LS 02K i LS 05) Styki pomocnicze zintegrowany przód bok./.01 HS 05/K 2/biegun. HS 05 1biegun../.01./.01 HS 05/K 2/biegun. HS 05 1biegun. Zw oka czasowa pneumat. przód elektryczn. przód EV 05 EV 05 Blokada mech. mechan. przód Ograniczniki przeciwprzepi ciowe Cz on R A1/A2 Dioda A1/A2 Varistor A1/A2 Rygiel do zestawu nawrotnego mechan. bok mech. elektr. bok Modu interfejsu A1/A2 Przekaêniki przecià eniowe termiczne Klasa TYP Klasa TYP b 75K A bw 75K A b 0K A bw 0K A

4 Typ Urzàdzenia dodatkowe do monta u bezpoêredniego LS K LS 5K LS 7K LS K LS K LS 18K LS K HS 8K. HS 8K. HS 8R. HS 8R. bok + 12, HS 7K. HS 7K.01 HS 7V. HS 7V.01 przód + 29 mm LUV K LUV E TMD TMD 60 TMI TMI 60 2V 2V 60V/DC 1V 2V 00V 0V V/AC V/AC V/AC IM 1K przekaênik 2 V IM 1K przekaênik 8 V IM 2K przekaênik 2 V IM 2K przekaênik 8 V IM K 2 V IM K V IM K V LS K LS 7K LS K LS K TED 2 TED TEI 2 TEI V/AC V/AC V/AC V/DC (... V AC/DC) V/AC V/AC V/AC Styki pomocnicze zintegrowany przód bok Zw oka czasowa pneumat. przód elektryczn. przód Blokada mech. mechan. przód Ograniczniki przeciwprzepi ciowe Cz on R A1/A2 Dioda A1/A2 Varistor A1/A2 Rygiel do zestawu nawrotnego mechan. bok mech. elektr. bok Modu interfejsu A1/A2 /./.01 /./.01 /./.01 LUV K LUV E LUV K LUV E LUV K LUV E LUV K LUV E TMD/TMI TED/TEI LUV K LUV E. LUV 75 Typ Urzàdzenia dodatkowe do monta u bezpoêredniego ) AC/DC: 182 LS 75K LS K LS 1K LS 12K LS 0K HS 8K. HS 8K. HS 8R. HS 8R. bok + 12, mm... 2 V/AC V/AC V/AC LS 2K LS 280K LS 75K LUV 75H LUV 75V LUV 0V LS 0K (Urzàdzenia dodatkowe dla typu LS K, LS 75K do LS 0K) Styki pomocnicze zintegrowany przód bok Zw oka czasowa pneumat. przód elektryczn. przód Blokada mech. mechan. przód Ograniczniki przeciwprzepi ciowe Cz on R A1/A2 Dioda A1/A2 Varistor A1/A2 Rygiel do zestawu nawrotnego mechan. bok mech. elektr. bok Modu interfejsu A1/A2. LUV 75./././ LUV 75H LUV 75H LUV 0V

5 Styczniki kompaktowe biegunowe 2V Hz Przy àcze LS 02K LS Przy àcze LS 02K. LS 05. Przy àcze LS 02K LS Przy àcze LS 02K. LS 05. Przy àcze LS 02K. LS 05. Przy àcze LS 02K. LS 05. Przy àcze LS 02K. LS Styczniki interfejsowe 2V DC / 1,2 W (bez styków pomocniczych dodatkowych) biegunowe Styczniki interfejsowe 2V DC / 2 W (dozwolone 2 styki pomocnicze) polowe Styczniki kompaktowe biegunowe Przy àcze LS 02K LS 02K 9 00 LS 02K LS 05 LS 05 LS Przy àcze LS 02K LS Przy àcze LS 02K LS 02K LS 02K LS 05 LS 05 LS Styczniki LS...K biegunowe LS 0K LS 0K. LS 0K.01 LS 5K LS 5K. LS 5K.01 LS 7K LS 7K. LS 7K.01 LS K LS K. LS K.01 LS K LS K. LS K.01 LS K. LS 18K LS 18K. LS 18K LS K LS K LS K AC/DC LS K LS K LS K AC/DC LS 7K LS 7K LS 7K AC/DC LS K LS K LS K AC/DC LS K LS K LS K AC/DC LS 75K LS 75K. AC/DC LS K LS K. AC/DC LS 1K LS 1K. AC/DC LS 12K AC/DC LS 0K AC/DC LS 2K AC/DC LS 280K AC/DC LS 75K AC/DC 2V Hz /DC 20V /60Hz V /60Hz LS 0K V DC V DC * nie dotyczy LS02K, LS05K LS02K, LS05 Styczniki LS...K biegunowe 2V Hz LS 5K LS 5K LS K LS K LS 18K LS 18K LS 18K AC/DC LS 18K AC/DC LS K LS K LS K AC/DC LS K AC/DC LS 7K LS 7K AC/DC LS K LS K AC/DC LS 7K LS 7K LS K LS K LS K. LS K. AC/DC LS K. LS K. AC/DC LS 12K. AC/DC LS 0K. AC/DC LS 2K. AC/DC LS 280K. AC/DC LS 75K. AC/DC /DC 2/0V /60Hz V /60Hz LS 0K ACnapi cie sterowania LS K LS 1K (bieguny) LS 5K LS K (bieguny) LS02K LS05 (bieguny) LS02K LS05 (bieguny) ACnapi cie sterowania LS 02K LS K (bieguny) LS 5K LS K (bieguny) LS02K LS05 (bieguny) LS02K LS05 (bieguny) DCnapi cie sterowania LS 02K LS 18K (bieguny) LS 5K LS K (bieguny) LS02K LS05 (bieguny) LS02K LS05 (bieguny) AC/DCcewka elektroniczna LS K LS K (bieguny) LS 18K LS K (bieguny) AC/DCcewka elektroniczna LS 75KLS 75K (i bieguny) LS K (bieguny) ACnapi cie sterowania Tylko dla LS 0K 2V DC V DC XX0 dla styczników typu LS 02K do LS 0K sufiks (XX) 8C E K 69 8M* 00 81* 8P 6 8* S* Hz [V] * 2 20* 80 80* 0 660* 2 00* 6* 60 Hz [V] * 600 sufiks (XX) /60 Hz [V] sufiks (XX) DC [V] sufiks (XX) /60 Hz, DC [V] sufiks (XX) /60 Hz, DC [V] sufiks (XX) /60 Hz [V] Akcesoria HS 05K.01 HS 05K. HS 05K.02 HS 05K.12 HS 05K.1 HS 05K HS 05K.1 HS 05. HS EV 05 EV 05b 1260V /60Hz 7V /60Hz 620V DC IM 1K 2V IM 1K 8V LUV18K LUVK LUV18E LUVE LUV75H LUV75V LUV0V KLA K KLA 2 EAT260 SPR AD 18 AD AD HS7K. HS7K.01 HS7V. HS7V C 68 5D A 1B 00 1C 1D 1E 17 1F 18 1G H 1J 1K m m m m m m m m m m m HS8K HS8K HS8R HS8R TMD TMD TMI TMI V V V/DC V V V V / / / / / / V / / / / / TED 2 ON (0,12s) TED 2 ON (1,5s) TED 2 OFF (0,12s) TED 2 OFF (1,5s)

6 Akcesoria dodatkowe monta Monta rygla do zestawu nawrotnego HS8K. HS 7K. HS 8K. TMD Dodatkowe styki pomocnicze Do styczników LSK do LS18K mo na zamontowaç maksymalnie styki pomocnicze. Do styczników LSK do LSK mo na zamontowaç maksymalnie 8 styków pomocniczych. W przypadku zastosowania zw oki czasowej TMD lub TMI do styczników typu LSK LS18K mo na dodatkowo zamontowaç 2 styki pomocnicze, a do styczników LSK LSK maksymalnie 6 styków pomocniczych. b 27T Styczniki LSKWC z wbudowanà rezystancjà do àczenia baterii kondensatorów trójfazowych. Styczniki LSKCW muszà byç stosowane bez wykorzystywania dodatkowych urzàdzeƒ indukujàcych. Styczniki LSKCW obejmujà blok czo owy z trzema stykami pomocniczymi wczesnego za àczania razem z 6 rezystorami szybkiego wy adowania (dwa na faz ) poprzez które kondensatory za àczajà do sieci, zmniejszajàc wartoêç szczytowà pràdu. Kiedy rezystory st umià pràd szczytowy, g ówny styk zwiera oporniki, przewodzàc pràd bez zak óceƒ. W kilka milisekund póêniej styk pomocniczy wczesnego za àczania wy àcza si, gwarantujàc, e ca oêç pràdu p ynie przez styki g ówne. Ith A V 20V V.7 70 C V V Temperatura otoczenia 660V 6V 85 2V 20V V C V V V 6V 0 70 Bezpiecznik glgg A Typ LS 12KCW LS KCW LS KCW LS KCW LS KCW LS KCW LS KCW LS 70KCW

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A Styczniki K300 K300 Prąd znamionowy I e : K300 K300 K300 AC1 690V AC3 240V AC3 380400V AC4 240V AC4 380400V AC15 220240V AC15 380415V AC15 440V AC15 500V AC15 660690V DC1 24V DC1 60V DC1 110V DC1 220V

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A Styczniki K3-10-K3-22 K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx Prąd znamionowy I e : K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V AC3 240V AC3 380-400V AC4 240V AC4 380-400V 1 10A 1 10A 1 1 1 1 22A 22A AC15 220-240V

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Zakresy mocy Styczniki mocy DIL

Zakresy mocy Styczniki mocy DIL 02/002 02/003 Zakresy mocy DIL Zakresy mocy DIL DILM 3-bieg. podstawowe kompletne DIL EEM EM 00M 00AM 0M 0AM 1M 1AM 2M 2AM 3M80 3AM85 4M115 4AM5 M185 M5 M250 M300 M400 M500 M580 M650 M750 M820 02/009 02/009

Bardziej szczegółowo

Ministyczniki B. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW

Ministyczniki B. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW Ministyczniki B Styczniki A.. Moc znamionowa AC 3, 400 V 4kW.kW 4kW.kW 7.kW 11kW 1kW 18.kW 22kW 30kW Typy 3P B B 7 3P A 9 A 12 A 1 A 2 A 30 A 40 A 0 A 3 Numer katalogowy B 30 10 B 7 30 10 A 9 30 10 A 12

Bardziej szczegółowo

Sterowanie silników. Styczniki do 2750A i 900kW

Sterowanie silników. Styczniki do 2750A i 900kW Sterowanie silników do 270A i 900kW 1 Wersje konfigurowalne oraz wydania dedykowane Zastosowania Sterowanie silnikami w kategorii użytkowania AC-3 Załączanie obwodów rezystancyjnych : grzejnictwo itp.

Bardziej szczegółowo

CTX 3 styczniki przemysłowe

CTX 3 styczniki przemysłowe CTX 3 styczniki przemysłowe trójbiegunowe od 9 A do 100 A 4160 96 4161 26 4161 46 4161 56 4161 86 4161 96 Wymiary str. 268 Dane techniczne i koordynacja współpracy stycznik-wyłącznik silnikowy str. 266

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny

Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny 5/2 Dane do zamówienia Styczniki pomocnicze, styczniki mocy DILER, DILEM Sposób podłączenia Znamionowy prąd pracy Konwencjonalny Wyposażenie w styki Oznaczenie Symbol graficzny AC-15 prąd termiczny Z =

Bardziej szczegółowo

CTX nowa seria styczników i przekaźników

CTX nowa seria styczników i przekaźników CTX nowa seria styczników i przekaźników STYCZNIKI PRZEMYSŁOWE I PRZEKAŹNIKI TERMOBIMETALOWE OD 9 DO 310 A Styczniki przemysłowe CTX i przekaźniki termobimetalowe Nowa gama styczników CTX oraz przekaźników

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria Wyposażenie dodatkowe i akcesoria Spis treści Kombinacje zastosowania wyposażenia dodatkowego z wyłącznikami... /2 Dane techniczne wyposażenia dodatkowego i akcesoriów... /3 Przegląd wyposażenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO STYCZNIKÓW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO STYCZNIKÓW W BLOKI STYKÓW POMOCNICZYCH DLA SERII LSDD, WIELKOŚĆ 00 4794 Montaż wtykany odbywa się od frontu stycznika Do styczników serii LSDD można zamontować maksymalnie 4 styki pomocnicze Wymiary, schematy podłączeniowe

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A Funkcje 60.12 60.13 Przekaênik przemysłowy do gniazd serii 90 2 i 3 zestyki przełàczne Materiał zestyków w opcji bez kadmu Cewka AC i DC Zgodny ze standardami UL Wybór materiału zestyków Przycisk testujàcy

Bardziej szczegółowo

Kompletny system aparatury modułowej

Kompletny system aparatury modułowej APARATURA MODU OWA >>> Kompletny system aparatury modułowej > Aparaty modułowe Legrand to wolność wyboru w organizacji rozdzielnicy oraz kompletny i innowacyjny system z wieloma funkcjami do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 (3

Bardziej szczegółowo

Styczniki serii 100-C

Styczniki serii 100-C Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Styczniki Styczniki serii -C Kompaktowe rozmiary od 4...55kW (9...97A) Cewki sterowane AC lu b DC Wspólne akcesoria dla styczników wszystkich wielkości Czołowy i

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP ROZWIĄZANIE TOP ROZWIĄZANIE TOP SYSTEM. strona 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP ROZWIĄZANIE TOP ROZWIĄZANIE TOP SYSTEM. strona 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE Z CZŁONEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA WYŁĄCZNIKI WYSOKOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Bardziej szczegółowo

TeSys styczniki Model D

TeSys styczniki Model D Dobór styczników Sys styczniki Model D Zastosowanie Wszystkie typy systemu sterowania Znamionowy pràd àczeniowy Ie max AC-3 (Ue 0 V) Ie AC-1 (θ 60 C) Znamionowe napi cie àczeniowe Liczba biegunów 9 A 12

Bardziej szczegółowo

Styczniki serii 100-C

Styczniki serii 100-C Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Styczniki Styczniki serii -C Kompaktowe rozmiary od 4...55kW (9...97A) Cewki sterowane AC lu b DC Wspólne akcesoria dla styczników wszystkich wielkości Czołowy i

Bardziej szczegółowo

37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW

37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW , F.., EK.. 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW 75 95 110 3P 145 185 210 260 300 F 400F 460 F 580F 750 75 30 00 95 30 00 110 30 00 145 30 11 185 30 11 210 30 11 260 30 11

Bardziej szczegółowo

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje 67.22-4300 67.23-4300 Przekaêniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 A Przekaênik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Styczniki kw

Styczniki kw TeSys K 0.06. kw Podłàczenia zaciski Êrubowe Pràd znamionowy Ie max AC-3 (Ue 440V) 6 A 9 A 12 A Ie AC-1 (θ 40 C) - 20 A - Moc znamionowa 220/240 V 1. kw 2.2 kw 3 kw dla kategorii AC3 380/400 V 41/440 V

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Styczniki Softstartery Wyłączniki silnikowe

Styczniki Softstartery Wyłączniki silnikowe Styczniki Softstartery Wyłączniki silnikowe Styczniki A.., AL.., AE.., AF.. Styczniki prądu przemiennego Do 3-fazowych silników klatkowych 3 M 3 Kategoria użytkowania AC-3 Przy załączaniu silnika uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Strefa 1, 2, 21, 22. Podzespoły do rozdzielnic z tworzywa sztucznego. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Strefa 1, 2, 21, 22. Podzespoły do rozdzielnic z tworzywa sztucznego. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Strefa 1, 2, 21, 22 Kompletna rozdzielnica II 2 D T80 ºC T4 / T6 każda wg zabudowy, PTB 99 ATEX 44 Stopień ochrony wg IEC 60529 IP 66 440 V 180 A Przekrój zacisków przyłączeniowych do 240 mm 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A eria - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-0A Funkcje.0.0.0 przekaênik czasowy montowany do gniazd, lub styki prze àczne 7 zakresów czasowych od 0,0s do 00h wielofunkcyjne zakres czasu i funkcje wybierane

Bardziej szczegółowo

Nowość! pomocnicze miniaturowe silnikowe miniaturowe. Styczniki: ETI Polam Sp. z o.o.

Nowość! pomocnicze miniaturowe silnikowe miniaturowe. Styczniki: ETI Polam Sp. z o.o. Styczniki: pomocnicze miniaturowe silnikowe miniaturowe Nowość! ETI Polam Sp. z o.o. 0-00 Pułtusk Ul. Jana Pawła II 8 Tel. + 8 () 9 9 00 Faks. + 8 () 9 9 0 Infolinia techniczna. 080 0 7 etipolam@etipolam.com.pl

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

1,5 2, H0015XX CI 6 1,5 2, H0018XX CI 6 2,2 4, H0021XX CI 9 2,2 4, H0022XX CI 9

1,5 2, H0015XX CI 6 1,5 2, H0018XX CI 6 2,2 4, H0021XX CI 9 2,2 4, H0022XX CI 9 Styczniki CI 6 do CI 50 Styczniki CI6 do CI 50, sterowane napięciem przemiennym, tworzą standardowy typoszereg dla silników od, do 5 kw. Dostępne są w wersji trójbiegunowej, a w zakresie do 5 A (AC-1)

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe Katalog aparatów przemysłowych

Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe Katalog aparatów przemysłowych www.noark-electric.pl Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe Katalog aparatów przemysłowych Ważny od wrzesień 2011 Twoje nowe możliwości Spis treści NOARK Electric wprowadzenie... Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Napięcie znamionowe U n 230V AC/110V DC y znamionowe I N 6A AC/1A DC Stopień ochrony (w zabudowie) IP20 (IP40) Temperatura otoczenia (pracy) max. 35 o C Temperatura składowania

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych, z du à rezerwà mocy i najwi kszà iloêcià dopuszczeƒ. Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

2

2 Styczniki Metasol - Nowoczesna technologia produkcji - Ekonomiczne rozwiązania, kompaktowy rozmiar i łatwość połączeń - Wykonanie w koordynacji 2 - Idealny system wraz z akcesoriami pomocniczymi - Przyjazne

Bardziej szczegółowo

) (A) Znamionowe napięcie izolacji AC (U i. ) (V) Znamionowy prąd roboczy dla AC-21A (I e

) (A) Znamionowe napięcie izolacji AC (U i. ) (V) Znamionowy prąd roboczy dla AC-21A (I e Przełączniki 1-0 - 2 Przełączniki 1-0 - 2 Przełączniki ręczne 1-0 - 2 typu LAS..CO i LAS..COP Zastosowanie - Przełączniki typu LAS.. CO i LAS.. COP są stosowane w rozdzielnicach i szafkach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Opis 5/49. Przekaźnik kontrolny stycznika CMD. Przekaźnik kontrolny stycznika. Przekaźnik kontrolny stycznika CMD

Opis 5/49. Przekaźnik kontrolny stycznika CMD. Przekaźnik kontrolny stycznika. Przekaźnik kontrolny stycznika CMD Opis Przekaźnik kontrolny stycznika CMD 5/49 Przekaźnik kontrolny stycznika CMD Przekaźnik kontrolny stycznika Dane ogólne W obwodach o kategorii bezpieczeństwa 3 i 4 zgodnie z normą EN 954-1 muszą być

Bardziej szczegółowo

STRONA 3-8 STRONA 3-13

STRONA 3-8 STRONA 3-13 STRONA -4 MINISTYCZNIKI TRZYPOLOWE Wartości znamionowe Ith przy obciążeniu AC1 przy 40 C: 16 do 1600A. Wartości znamionowe Ie przy obciążeniu AC 440V: 6 do 60A. Moc znamionowa przy obciążeniu AC 400V:

Bardziej szczegółowo

Str STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE

Str STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE Str. 1-2 STYCZNIKI JEDNOPOLOWE I DWUPOLOWE Prąd roboczy Ith w AC1 (400V): 20A i 32A. Prąd roboczy w AC3 (400V): 9A. Idealne do aplikacji domowych. Str. 1-2 STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE Prąd roboczy

Bardziej szczegółowo

MPX 3 CTX 3 NIEZAWODNA OCHRONA I STEROWANIE SILNIKAMI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

MPX 3 CTX 3 NIEZAWODNA OCHRONA I STEROWANIE SILNIKAMI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES MPX CTX NIEZAWODNA OCHRONA I STEROWANIE SILNIKAMI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES MPX CTX KOMPLETNA OFERTA Podstawowymi elementami napędowymi maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik tłumika przepięć (opcjonalnie) Zaciski na napięcie znamionowe. Przycisk zwalniający. Zaciski styków

Wskaźnik tłumika przepięć (opcjonalnie) Zaciski na napięcie znamionowe. Przycisk zwalniający. Zaciski styków /// PRZEGLĄD MS- Styczniki ogólnego przeznaczenia Opis konstrukcji styczników Główne zalety: Zaciski cewki Otwór montażowy Podstawka do montażu na szynie DI azwa modelu Prąd znamionowy (I th ) Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Jakość, na którą Cię stać

Jakość, na którą Cię stać Jakość, na którą Cię stać DPN Vigi K 6000 A K60N 6000 A ID K SW Wyłączniki nadprądowe K60N Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6kA wg IEC/EN60898- P P 6000 A 6000 A Wyłączniki K60N Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Funkcje 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków Zasilanie

Bardziej szczegółowo

STYCZNIKI SILNIKOWE CEM FIRMY ETI POLAM

STYCZNIKI SILNIKOWE CEM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI Polam Sp z o.o. w Pułtusku STYCZNIKI SILNIKOWE FIRMY ETI POLAM Streszczenie Współczesne instalacje elektryczne wymagają stosowania wysokiej jakości aparatów sterujących odbiornikami

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

TeSys rozruszniki silnikowe do 65A

TeSys rozruszniki silnikowe do 65A TeSys rozruszniki silnikowe do 65A Stwórz własne połączenie! Nowy sposób łączenia styczników nie wymagający kontroli Oszcz dnoêç czasu Z àcza spr ynowe i Zestaw monta owy nawrotny Wspólna gama akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i funkcjonalność dla budynków komercyjnych

Niezawodność i funkcjonalność dla budynków komercyjnych Niezawodność i funkcjonalność dla budynków komercyjnych NOWA OFERTA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH I STYCZNIKÓW PB 400, SM 400 teraz jeszcze większe możliwości Niezawodność, funkcjonalność oraz większa obciążalność

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS 18

Wyłączniki silnikowe MS 18 Wyłączniki ochronne silnikowe różnicowo-prądowe Wyłączniki silnikowe MS 18 Zastosowanie- Wyłączniki silnikowe MS 18 służą do rozruchu silników elektrycznych oraz zabezpieczenia ich przed przeciążeniem

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z

Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z Przegląd styczników mocy DIL DILM7 DILM1 DILM17 DILM32 DILM40 DILM72 DILM80 DILM170 DILM18 DILM20 DILM300 DILM00 DILM80 DILM1000 DILH1400 DILM1600 DILH2000-21

Bardziej szczegółowo

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715)

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715) Funkcje 4.01 4.02 Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z zaciskami Êrubowymi, mm szerokoêci Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych 4.01-1 zestyk przełàczny, 16 A 4.02-2 zestyki przełàczne, 8

Bardziej szczegółowo

R O Z R U C H S I L N I K A

R O Z R U C H S I L N I K A ROZRUCH SILNIKA ROZRUCH SILNIKA Produkty LOVATO Electric nadają się do współpracy z nowymi silnikami o wysokiej sprawności według IE3. WYŁĄCZNIK SILNIKOWY ZE STYCZNIKIEM STYCZNIK Z PRZEKAŹNIKIEM TERMICZNYM

Bardziej szczegółowo

2/1. Spis treœci DILM7 DILM150. Styczniki mocy. Moeller HPL /2005-SUP.

2/1. Spis treœci DILM7 DILM150. Styczniki mocy. Moeller HPL /2005-SUP. Spis treœci 2/1 Strona Zakres mocy 2/2 DILM 2/2 Przegląd systemu 2/4 2/4 2/6 Aparaty podstawowe DILM 2/6 Aparaty kompletne DILM 2/10 Moduły styków pomocniczych dla DILM7 do DILM32 2/12 Moduły styków pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT ASTI Wyłączniki nadprądowe Wyłączniki nadprądowe ETIMAT Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył." Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

5/60. Projektowanie Diagramy łączenia DILM, DILA, DILE, DILH. styczniki mocy DILM, DILH. Moeller HPL /2008

5/60. Projektowanie Diagramy łączenia DILM, DILA, DILE, DILH. styczniki mocy DILM, DILH. Moeller HPL /2008 5/60 Projektowanie Diagramy łączenia DILM, DILA, DILE, DILH Małe styczniki, styczniki pomocnicze, styczniki mocy DILM, DILH Diagramy łączenia styczników Dane przedstawiają drogi zamykania wzgl. otwierania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki wtykowe. w Przekaźniki wtykowe S-RELAY serii 4. w Schrack Info

Przekaźniki wtykowe. w Przekaźniki wtykowe S-RELAY serii 4. w Schrack Info RS410024 RS410730 YRS78704 YRSLG230 w Schrack Info S-RELAY Miniaturowy przekaźnik klasy przemysłowej do zastosowań wielofunkcyjnych Cewka AC i Nadaje się do montażu w podstawkach wtykowych na szynę TH

Bardziej szczegółowo

TeSys - styczniki TeSys styczniki

TeSys - styczniki TeSys styczniki Symbole katalogowe Symbole katalogowe Sys - styczniki Sys styczniki Styczniki do sterowania silnikami, 6 do Styczniki 16 A w kategorii do sterowania u ytkowania silnikami AC-3 i 6 do 12 A w kategorii 6

Bardziej szczegółowo

STYCZNIKI PLANET -SWITCH

STYCZNIKI PLANET -SWITCH STYCZNIKI STRONA -4 MINISTYCZNIKI TRZYPOLOWE Wartości znamionowe Ith przy obciążeniu AC1 przy 40 C: 16 do 1600A. Wartości znamionowe Ie przy obciążeniu AC 440V: 6 do 60A. Moc znamionowa przy obciążeniu

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A SERIA Funkcje.02.03.04 Przekaênik czasowy Przekaênik czasowy montowany do gniazd serii 94 2, 3 lub 4 zestyki przełàczne 7 zakresów czasowych od 0.05s do 100h

Bardziej szczegółowo

J7KN. Zgodność z normami. Stycznik silnikowy. Stycznik główny. Akcesoria. Stycznik silnikowy J7KN 1

J7KN. Zgodność z normami. Stycznik silnikowy. Stycznik główny. Akcesoria. Stycznik silnikowy J7KN 1 Stycznik silnikowy J7KN Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (C) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) maks. 45 kw Zakres od 4 do 110 kw (3

Bardziej szczegółowo

Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi

Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi cewka, napęd elektromagnetyczny symbol ogólny cewka z dodatkowym działaniem symbol ogólny cewka o działaniu czasowym ( opóźnienie

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A SERIA Funkcje Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A.32.33.34 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1 Standard

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki EB2 i rozłączniki ED2 kompaktowe mocy A

Wyłączniki EB2 i rozłączniki ED2 kompaktowe mocy A Wyłączniki EB2 i rozłączniki ED2 kompaktowe mocy 20-1600A Zalety: obudowa kompaktowa wytrzymała mechanicznie, małe gabaryty, duży zakres dostępnych akcesoriów, bardzo łatwy montaż akcesoriów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Tmax Wyłączniki kompaktowe

Tmax Wyłączniki kompaktowe Tmax Wyłączniki kompaktowe Wyz 220 220 Wyz otw 220 Wyłączniki kompaktowe Tmax do 1600A, znamionowe napięcie pracy Ue = 690V, 50-60Hz Wyłączniki Akc Wyłączniki 63-250A In Opis Kod Opis Kod Icu=16kA Icu=25kA

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki silnikowe Telemecanique GZ1-M

Wy àczniki silnikowe Telemecanique GZ1-M Wy àczniki silnikowe Telemecanique GZ1-M Dane techniczne ZdolnoÊç wy àczeniowa Symbol katalogowy GZ1- M01 M07 M08 M10 M14 M16 M20 M21 M22 M32 do M06 Pràd znamionowy 0,1 2,5 4 6,3 10 14 18 23 25 32 do 1,6

Bardziej szczegółowo

Styczniki instalacyjne VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Styczniki instalacyjne VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Styczniki instalacyjne VS0, VS0, VS0, VS, VS0, VS patrz str. Dane techniczne Znamionowe napięcie izolacji (Ui): Znamionowy prąd cieplny lth (v AC): Moc łączeniowa AC dla 00 V, fazowy: AC dla 0 V: AC dla

Bardziej szczegółowo

7.3 WZMACNIACZE. βsvm1-20i ZA06B-6130-H002 ZA06B-0114-B203 ZA06B-0114-B503. βsvm1-20i ZA06B-6130-H002 ZA06B-0115-B203 ZA06B-0115-B503

7.3 WZMACNIACZE. βsvm1-20i ZA06B-6130-H002 ZA06B-0114-B203 ZA06B-0114-B503. βsvm1-20i ZA06B-6130-H002 ZA06B-0115-B203 ZA06B-0115-B503 7.3 WZMACNIACZE Wzmacniacz powinien współpracować z dopasowanym do niego silnikiem. Do jednego modułu pozycjonującego PMM335 moŝna dołączyć maksymalnie 4 silniki ze wzmacniaczami. Cenną cechą wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ /

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ / Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A Funkcje 56.32/56.34 56.32-0300/56.34-0300 Miniaturowy przekaênik przemysłowy do gniazda Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4.8x0.5mm) Cewki AC i DC Przycisk

Bardziej szczegółowo

WY CZNIKI SILNIKOWE typ M oraz osprzêt dodatkowy KATALOG WYROBÓW. Fanox Polska Sp. z o.o. Wróblewskiego 8/ Œwidnica

WY CZNIKI SILNIKOWE typ M oraz osprzêt dodatkowy KATALOG WYROBÓW. Fanox Polska Sp. z o.o. Wróblewskiego 8/ Œwidnica KATALOG WYROBÓW WY CZNIKI SILNIKOWE typ oraz osprzêt dodatkowy Fanox Polska Sp. z o.o. Wróblewskiego 8/3 58-105 Œwidnica tel.: 074 / 640 74 64 faks: 074 / 852 43 80 e-mail: fanox@fanox.pl www.fanox.pl

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 88 Ramki Puszki os onowe Puszka os onowa pojedyncza 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 34 mm Opakowanie 100 szt....10006301 Ramka 1-krotna wymiar 60 mm x 60 mm Opakowanie 20 szt....10005810 Puszka os onowa

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A SERIA Funkcje.12.13.14 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1 Stopieƒ

Bardziej szczegółowo

ETICON STYCZNIKI ETICON STYCZNIKI MODUŁOWE R... STYCZNIKI SILNIKOWE CEM... PRZEKAŹNIKI TERMICZNE

ETICON STYCZNIKI ETICON STYCZNIKI MODUŁOWE R... STYCZNIKI SILNIKOWE CEM... PRZEKAŹNIKI TERMICZNE STYCZNIKI MODUŁOWE R... STYCZNIKI SILNIKOWE... PRZEKAŹNIKI TERMICZNE STYCZNIKI POMOCNICZE MINIATUROWE I SILNIKOWE MINIATUROWE CAEO... STYCZNIKI SILNIKOWE MINIATUROWE CEO7 STYCZNIKI KONDENSATOROWE...C 96

Bardziej szczegółowo

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12 Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12 Ze względu na swoje gabaryty ministyczniki idealnie pasują do szafek dla aparatury modułowej. oszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym oraz stałym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 6A 80.0 80. Dost pny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej 80.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania 80. - jednofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania

Bardziej szczegółowo

ETICON STYCZNIKI. Energia pod kontrolą ETICON STYCZNIKI MODUŁOWE STYCZNIKI SILNIKOWE PRZEKAŹNIKI TERMICZNE STYCZNIKI POMOCNICZE MINIATUROWE

ETICON STYCZNIKI. Energia pod kontrolą ETICON STYCZNIKI MODUŁOWE STYCZNIKI SILNIKOWE PRZEKAŹNIKI TERMICZNE STYCZNIKI POMOCNICZE MINIATUROWE STYCZNIKI MODUŁOWE STYCZNIKI SILNIKOWE PRZEKAŹNIKI TERMICZNE STYCZNIKI POMOCNICZE MINIATUROWE STYCZNIKI SILNIKOWE MINIATUROWE STYCZNIKI KONDENSATOROWE 94 98 107 108 114 107 STYCZNIKI Energia pod kontrolą

Bardziej szczegółowo

/// STYCZNIKI MS-N PRZEKAŻNIKI

/// STYCZNIKI MS-N PRZEKAŻNIKI /// Przekaźniki termiczne opis NKPCX Zestaw przekaźników termiczych do nastawy optymalnej charakterystyki zabezpieczenia silnika Kompletna gama dostępnych przekaźników termicznych obejmuje modele z ochroną

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM do 630 A Wyłączniki główne znajdujące się w naszej ofercie spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE) i są dopuszczone do stosowania w strefach

Bardziej szczegółowo

APARATURA ELEKTRYCZNA DO ZABUDOWY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

APARATURA ELEKTRYCZNA DO ZABUDOWY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM APARATURA ELEKTRYCZNA DO ZABUDOWY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM Seria GHG Aparatura elektryczna serii GHG spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (9/9/WE). Posiada odpowiednie cechy konstrukcyjne zgodne

Bardziej szczegółowo

Ministyczniki Typ CI 5-

Ministyczniki Typ CI 5- MKING MODERN LIVING POSSIBLE Broszura techniczna Ministyczniki CI 5- www.danfoss.pl/automatyka 2 IC.PD.C10.F3.49-520B4554 Danfoss /S, C-SMC, kba, 07-2010 Spis treści Strona Ministyczniki CI 5- Wprowadzenie....4

Bardziej szczegółowo

Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu

Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu S00 Budowa Rozruch bezpośredni Praca rewersyjna Zestaw do montażu na szyny zbiorcze 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D Zawiera: zestaw odrutowania

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Seria - Modułowy przekaênik 25-40 - 63 SERI Funkcje.32.0.xxx.1xx0.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy

Bardziej szczegółowo

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A SERIA Funkcje.52.61 Do gniazda lub obwodów drukowanych.52-2 zestyki przełàczne 8 A.61-1 zestyk przełàczny 16 A Adapter do montowania na panel Cewka AC

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

STYCZNIKI POMOCNICZE SERII LSH

STYCZNIKI POMOCNICZE SERII LSH STYCZNIKI POMOCNICZE SERII LSH W STYCZNIKI POMOCNICZE, AC15, 4-POLOWE, WIELKOŚĆ 00 4792 W SCHRACK INFO Łatwy montaż na szynie TH 35 Wysoka jakość i doskonałe parametry elektryczne Międzynarodowe aprobaty

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDAŻ - RELPOL

WYPRZEDAŻ - RELPOL WYPRZEDAŻ - RELPOL 01.09.2014 Lp. Nazwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Adapter CRI-320 do przekaź.termicznego RSTN1 i stycznika CRN05;CRNI09 Adapter CRI-330 do przekaź.termicznego RSTN2 i stycznika CRNI16;CRNI22

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI TERMICZNE SERII LST

PRZEKAŹNIKI TERMICZNE SERII LST W PRZEKAŹNIKI TERMICZNE SERII LST, WIELKOŚĆ 00 4795 Zacisk styku pomocniczego 14/22 i zacisk A2 cewki stycznika są połączone Wymiary, schematy podłączeniowe i opisy zacisków dostępne są na ch 814 i 815

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1 Stycznik -fazowy Styczniki instalacyjne MK-06 Styczniki instalacyjne stosowane są w automatycznym sterowaniu urządzeń pracujących w instalacjach elektrycznych w mieszkaniach, biurach, sklepach i szpitalach.

Bardziej szczegółowo

Parametry àczeniowe styczników LS... w ró nych obwodach elektrycznych...3. Styczniki powietrzne serii LS 4, LS 7 i LS 17...9

Parametry àczeniowe styczników LS... w ró nych obwodach elektrycznych...3. Styczniki powietrzne serii LS 4, LS 7 i LS 17...9 SPIS TREÂCI Parametry àczeniowe styczników LS... w ró nych obwodach elektrycznych...........................................................3 Styczniki obwodów g ównych LS 07 i pomocniczych SH 04, sterowane

Bardziej szczegółowo