Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska"

Transkrypt

1 Delphi i PHP Komunikacja Pomiędzy Delphi i PHP można stworzyć własne aplikacje do komunikacji pomiędzy tymi językami. Służy do tego metoda POST. Dowiesz się... W jaki sposób odebrać dane ze skryptu. W jaki sposób wysłać dane do skryptu. Poziom trudności Sposób komunikacji, opiera się na metodzie POST, która umożliwia wysyłanie danych przy pomocy nagłówków HTTP. Dane przesyłane tą metodą mają postać: pole1=wartość&pole2=wartość2. Tak więc: nazwa pola jest oddzielona od jego wartości znakiem =, natomiast poszczególne porcje danych oddziela znak &. Przykładowy nagłówek z powyższymi informacjami wyglądałby więc tak, jak na Listingu 1. Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska Delphi. Powinieneś znać podstawy języka PHP i HTML. Powinieneś znać podstawowe pojęcia związane z protokołem http. Z Delphi do PHP Zacznijmy projektować naszą aplikację, która prześle dane do skryptu metodą POST. Uruchamiamy Delphi i z menu File wybieramy New Application. Po instalacji pakietu INDY w Delphi, przybędzie nam kilka nowych zakładek na palecie komponentów. Odszukajmy zakładkę Indy Clients i wybierzmy z niej komponent IdHTTP. To on umożliwi nam wysyłanie danych. Umieścimy jeszcze następujące komponenty: 3x Edit, 4x Label, 1x Button, oraz 1x Memo (wszystkie one znajdują się w zakładce Standard). Ich przykładowe rozmieszczenie, a także właściwości Caption jakie powinniśmy im nadać, zostały zaprezentowane na Rysunku 1. Po umieszczeniu wszystkich elementów, kliknijmy tylko raz na komponent IdHTTP i przejdźmy do Object Inspector a, a następnie odszukajmy listę Request. Po jej rozwinięciu ukaże się nam kilka atrybutów, interesować nas będzie ten o nazwie ContentType. W to pole musimy wpisać ciąg: application/x-www-form-urlencoded. Więcej o kodowaniu danych możemy przeczytać w ramce Kodowanie danych. Pisanie kodu Projektowanie aplikacji mamy już za sobą, czas więc na napisanie kilku linijek kodu. Nasz program będzie miał za zadanie: pobrać adres strony; pobrać dwie zmienne do wysłania; wysłać dane; odebrać kod wynikowy. Jego lista zadań jest krótka. Dzięki zastosowaniu komponentu IdHTTP, kod również będzie krótki. Kliknijmy dwa razy na Button ie i wpiszmy kod, który znajduje się na Listingu 2. Przyjrzyjmy się linijce odpowiadającej za utworzenie strumienia StreamIn, a szczególnie fragmentowi: (Format('text1=%s&text2=%s', [Edit2.Text,Ed it3.text])). Jak pamiętamy, dane przesyłane metodą POST mają postać: pole1=wartość&pole2=wartość2. Dlatego musimy je przesłać w taki sposób. Nazwy pól: text1 i text2 są nazwami przykładowymi, które następnie zastosujemy w skrypcie odbierającym dane. Należy pamiętać, że będą one różne dla każdej strony, która odbiera pakiety z danymi. Powyższa linijka tworzy ciąg powstały z połączenia tekstu w cudzysłowie, z tekstem wpisanym w Edit2 i Edit3. Owy ciąg jest następnie wysyłany do skryptu za pomocą funkcji POST komponentu IdHTTP. Ostatnim krokiem będzie zapisanie i skompilowanie naszego projektu. Gdy mamy już gotową aplikację, możemy stworzyć najprostszy plik PHP, który posłuży nam do jej testowania. Propozycja kodu znajduje się na Listingu 3. W skrypcie, dla ułatwienia, zostały zastosowane zmienne o takich samych nazwach, jak w naszym programie. Po zapisaniu pliku PHP i umieszczeniu go na serwerze, uruchamiamy naszą aplikację, podajemy odpowiednie parametry i naciskamy przycisk POST. Pole tekstowe Memo podpisane jako Kod wynikowy zostanie automatycznie uzupełnione danymi zwróconymi przez skrypt. Przedstawia to Rysunek 2. Listing 1. Przykładowy nagłówek z danymi wysłanymi metodą POST POST /index.php HTTP/1.1 Host: User-Agent: Mozilla/5.0 Content-Length: 28 Content-Type: application/x-www-formurlencoded pole1=wartość&pole2=wartość /2007

2 Delphi i PHP Listing 2. Wysyłanie danych z aplikacji do skryptu metodą POST procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); StreamIn,StreamOut: TStringStream; try {Tworzymy strumień StreamIn zawierający łańcuch danych, zostanie on potem wysłany do skryptu} StreamIn := TStringStream.Create(Format('text1=%s&text2=%s', [Edit2.Text,Edit3.Text] )); {Tworzymy pusty strumień StreamOut. Będzie on odpowiedzialny za odbiór kodu wynikowego skryptu} StreamOut := TStringStream.Create(''); {Procedura POST komponentu IdHTTP i jej kolejne parametry: Adres URL, strumień z danymi, strumień odbierający} IdHTTP1.Post(Edit1.Text,StreamIn,StreamOut); {Wyświetlamy kod wynikowy ze strumienia w Memo} Memo1.Lines.Text:=StreamOut.DataString; finally {Zwalniamy strumienie} StreamIn.Free; StreamOut.Free; Listing 3. Odbieranie danych z aplikacji wysłanych metodą POST <?php $text1=$_post['text1']; $text2=$_post['text2']; echo "Zmienna \"text1\" to: $text1\n"; //wyświetlamy zmienną text1 echo "Zmienna \"text2\" to: $text2\n"; //wyświetlamy zmienną text2?> Przykładowe zastosowanie Przykładowym zastosowaniem powyższej metody komunikacji może być program, który będzie uploadował wybrane obrazy z naszego dysku twardego na darmowy hosting zdjęć ImageShack (dostępny pod adresem Zaczniemy od małego rekonesansu, tak więc otwieramy ową stronę. Aby uniknąć żmudnej analizy kodu w celu wydobycia szczegółów, skorzystajmy z wtyczki do Firefox a pod nazwą Web Developer (link znajduje się w ramce W Sieci ). Posiada ona funkcję, która modyfikuje wyświetlaną stronę pokazując, na przykład, szczegóły formularzy. Zostało to pokazane na Rysunku 3. Co na nim widzimy? Po pierwsze formularz odwołuje się do strony głównej ImageShack.us (fragment form action= ), po drugie- format kodowania danych to multipart/ form-data (fragment enctype= ), i wreszcie po trzecie- pole, z którego pobierana jest ścieżka do wysyłanego pliku (input name="fileupload ). Posiadając te informacje możemy rozpocząć projektowanie aplikacji. Przykładowa aplikacja Zacznijmy od stworzenia nowego projektu. Potrzebne nam będą komponenty: 1x Edit, 1x Memo, 1x button, a także komponent IdHTTP. Podobnie jak ostatnio kliknijmy raz na komponent IdHTTP i przejdźmy do Object Inspector a, a następnie odszukajmy listę Request. Po jej rozwinięciu ukaże nam się kilka atrybutów; interesować nas będzie ten o nazwie ContentType. W to pole musimy wpisać ciąg: multipart/form-data. Rysunek 3. Wtyczka Web Developer wyświetlająca szczegóły formularza na stronie ImageShack.us Teraz, kliknijmy dwa razy na komponent Button, i w edytorze kodu wpiszmy fragment z Listingu 4. Jak widać została tam zawarta zmienna MyData typu TIdMultiPartFormDataStream. Jest to specyficzny typ strumienia Rysunek 1. Przykładowe rozmieszczenie komponentów. Z lewej strony komponenty ze standardowymi właściwościami Caption, natomiast z prawej komponenty posiadające zmodyfikowaną tę właściwość Rysunek 2. Gotowa aplikacja wysyłająca dane do skryptu 27

3 z danymi, którego implementacja konieczna jest do wysłania danych, zakodowanych w formacie multipart/form-data. Aby z niego skorzystać, konieczne jest dodanie do sekcji Uses modułu IdMultipartFormData. Jest on dołączony do pakietu INDY. Po kompilacji projektu należy w pole Edit wpisać ścieżkę obrazu, który chcemy uploadować, a następnie nacisnąć przycisk Button. Zachęcam do przejrzenia kodów źródłowych, które zostały dołączone do płyty. Do aplikacji dodałem również parser, który pobiera z kodu wynikowego linki do naszego obrazu, ale to temat na inny artykuł. Przykład działania aplikacji pokazany jest na Rysunku 4. Z PHP do Delphi... Teraz nadszedł czas na napisanie programu, który będzie umożliwiał odbieranie zmiennych wysyłanych przez skrypt. Stworzymy nową aplikację i na formie umieścimy komponenty: 2x Label, 1x Edit Listing 4. Wysyłanie danych z aplikacji do strony ImageShack procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); MyData: TIdMultiPartFormDataStream; {tworzymy specyficzny strumień z danymi} MyData:=TIdMultiPartFormDataStream.Create; try {kolejny krok to dodanie do strumienia, metodą AddFile, kolejno: nazwy pola (fileupload),ścieżki pliku, a także typu zawartości pakietu z danymi(file)} MyData.AddFile('fileupload',Edit1.Text,'file'); {kod wynikowy zostanie wyświetlony w Memo1} Memo1.Lines.Text:=IdHTTP1.Post(' finally {Zwalniamy strumień} MyData.Free; Listing 5. Aktywacja i deaktywacja serwera IdHTTPServer1 {Procedura OnCreate} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); {Ustawiamy numer portu dla serwera} IdHTTPServer1.DefaultPort := 8008; {aktywujemy serwer} IdHTTPServer1.Active:=True; {- - -} {procedura OnClose} procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; Action: TCloseAction); {dezaktywujemy serwer} IdHTTPServer1.Active:=False; {- - -} oraz 2x Memo (wszystkie one znajdują się w zakładce Standard). Ostatnio użyliśmy komponentu, który był klientem protokołu HTTP. Pisząc tę aplikację, będziemy musieli stworzyć serwer HTTP. Odszukajmy więc zakładkę Indy Servers i wybierzmy z niej komponent IdHTTPServer. Ich przykładowe rozmieszczenie, a także właściwości Caption jakie powinniśmy im nadać, zostały zaprezentowane na Rysunku 5. Pisanie kodu Przyszedł czas na oprogramowanie naszej aplikacji. Zacznijmy od aktywacji serwera- klikamy na formie i odszukujemy właściwość OnCreate na zakładce Events w oknie Object Inspector i wpisujemy tam fragment kodu z Listingu 5. podpisanego jako: {Procedura OnCreate}. Deaktywacja serwera odbywać się będzie podczas zamykania programu, więc w zdarzenie OnClose naszej formy, wpiszemy ponownie kod z Listingu 5. który tym razem jest opisany jako: {Procedura OnClose}. Główne zdarzenia zostały już napisane, czas teraz na kod, który umożliwi odbieranie danych. Klikamy na komponent IdHTTPServer1 i przechodzimy do Object Inspector. Odszukujemy Event podpisany jako OnCommand- Get i wpisujemy kod z Listingu 6. Aplikacja jest już gotowa, możemy ją zapisać i skompilować. Podobnie jak wcześniej, stworzymy jeszcze plik PHP, z tym, że teraz to on będzie wysyłał dane do serwera. W tym celu posłużymy się najprostszym formularzem, którego propozycja kodu znajduje się na Listingu 7. Pamiętajmy, że nasz program działa na porcie 8008 (aby uniknąć kolizji z innymi aplikacjami), więc będziemy odwoływać się do niego w następujący sposób czyli localhost:8008. Teraz musimy jeszcze uruchomić nasz program i wypełnić pola formularza, a następnie go zatwierdzić. Wynik działania aplikacji, która odebrała parametry i zwróciła wynik do przeglądarki znajduje się na Rysunku 6. Przykładowe zastosowanie Powyższy sposób komunikacji może być wykorzystany- np. do zdalnej administracji komputerem poprzez stronę WWW. Wg definicji serwera aplikacji jest to program działający na zdalnej maszynie obsługujący żądania kierowane do aplikacji, do której dostęp zapewnia. Użytkownik łączy się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, kieruje żądanie do wybranej aplikacji, a całość operacji odbywa się po stronie komputera należącego do organizacji, która udostępnia daną aplikację. (pl.wikipedia.org).zastanówmy się najpierw nad ogólną koncepcją naszej aplikacji zarówno klienta jak i serwera. Klient w tym przypadku strona WWW powinien zawierać pola: Login oraz Hasło, aby naszego zdalnego systemu nie mogły przechwycić Kodowanie danych Jeżeli chcemy wysłać dane do serwera zawierające elementy formularza, to muszą one wcześniej zostać zakodowane. Kodowanie application/x-www-form-urlencoded jest kodowaniem domyślnym, które przeglądarka wysyła do skryptu; używamy go do wysyłania małych ilości informacji. Nie sprawdza się ono jednak podczas wysyłania dużych ilości danych binarnych lub rozległego tekstu. Do tego celu należy użyć kodowania multipart/form-data. Niezależnie od tego, na jakie kodowanie się zdecydujemy, musimy pamiętać o jego implementacji w naszym programie /2007

4 Delphi i PHP niepowołane osoby, a także kilka opcji wyboru, które będą reprezentowały możliwe do wykonania funkcje przez zdalny system. Po wybraniu opcji Wyślij, skrypt wyśle parametry do aplikacji serwera. Serwer natomiast, po odbiorze porcji danych, powinien mieć możliwość ich walidacji, w tym danych użytkownika (jego nazwy oraz hasła), który chce skorzystać z jego usług, a także oczywiście mieć możliwość wykonania żądanego polecenia. Po jego wykonaniu serwer powinien zwrócić wynik, następnie wszystkie operacje powinny być zapisywane w logach. Listing 6. Odbieranie danych przez aplikację procedure TForm1.IdHTTPServer1CommandGet(AThread: TIdPeerThread; ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo); StrResult: String; {w Memo zostaną umieszczone żądania (request server)} Memo1.Lines.Add(ARequestInfo.Document); {tworzymy kod wynikowy dla przeglądarki} StrResult := '<h1>testowa strona serwera.</h1>' +'<b>odebrane dane:</b>' {ARequestInfo.Host zawiera informacje o hoście użytkownika...} + '<p>host: ' + ARequestInfo.Host + '</p>' {...natomiast ARequestInfo.UnparsedParams wyświetla parametry przekazane do naszego serwera} + '<p>parametry: ' + ARequestInfo.UnparsedParams + '</p>'; {wyświetlamy w przeglądarce stworzony łańcuch} AResponseInfo.ContentText := StrResult; {do Edit1 dodajemy parametry przekazane do serwera} Edit1.Text:=ARequestInfo.UnparsedParams; Listing 7. Formularz wysyłający zmienne metodą POST do aplikacji Rysunek 4. Gotowa aplikacja wysyłająca obrazy na hosting ImageShack.us i parsująca kod wynikowy Rysunek 5. Przykładowe rozmieszczenie komponentów. Z góry: komponenty ze standardowymi właściwościami Caption, natomiast u dołu: komponenty posiadające zmodyfikowaną tą właściwość Rysunek 6. Gotowa aplikacja odbierająca dane od skryptu Rysunek 7. Zarządzanie komputerem z poziomu przeglądarki <html> <!--implementacja formularza: odwołuje się on do i przesyła dane metodą POST --> <form action=" method="post"> <label for="login">login: </label> <input name="login" type="text"> <label for="password">password: </label> <input name="password" type="password"> <input value="go!" type="submit"> </form> </html> Listing 8. Przykładowa aplikacja klienta <html> <form action=" method="post"> <label for="login"><b>login</b></label> <input name="login" type="text" value="" style="width: 300px" /> <label for="pass"><b>hasło</b></label> <input name="pass" type="text" value="" style="width: 300px" /> <label><b>polecenie</b></label> <input type="radio" name="opcje" value="shutdown" checked/>wyłącz zdalny komputer <input type="radio" name="opcje" value="message"/>wyślij wiadomość: <textarea name="wiadomość" style="width: 300px; height: 150px"></textarea> <input type="submit" name="submit" value="wyślij"> </form> </html> 29

5 Listing 9. Odbieranie danych przez aplikację i wykonywanie żądanych poleceń procedure TForm1.IdHTTPServer1CommandGet(AThread: TIdPeerThread; ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo); StrResult: String; login,pass,autoryzacja: boolean; {w Memo zostaną umieszczone żądania (request server)} Memo1.Lines.Add(ARequestInfo.Document); {do logów dodajemy parametry przekazane do serwera} Memo1.Lines.Add('Odebrane parametry:'); Memo1.Lines.Add(ARequestInfo.Params.Text); {walidacja danych:} {czy login (parametr 0) jest poprawny?} if ARequestInfo.Params[0]='login=admin' then login:=true else login:=false; {czy hasło (parametr 1) jest poprawne?} if ARequestInfo.Params[1]='pass=password' then pass:=true else pass:=false; {identyfikacja} if (login and pass) then autoryzacja:=true else autoryzacja:=false; {wypisujemy kod wynikowy} StrResult := '<b>odebrane dane:</b>' + '<p>autoryzacja loginu: ' + BoolToStr(login,True) + '</p>' + '<p>autoryzacja hasła: ' + BoolToStr(pass,True) + '</p>' + '<p>wykonanie polecenia: ' + BoolToStr(autoryzacja,True) + '</p>'; AResponseInfo.ContentText := StrResult; {zwracamy informację do przeglądarki} AResponseInfo.WriteContent; {sprawdzenie polecenia} if ((ARequestInfo.Params[2]='opcje=message') and autoryzacja) then ShowMessage(StringReplace(ARequestInfo.Params[3],'wiadomość=','',[])) else if ((ARequestInfo.Params[2]='opcje=shutdown') and autoryzacja) then {wywołanie cmd.exe z parametrem shutdown- zamykamy system} ShellExecute(Handle,'open','cmd.exe','/c shutdown /s','c:',sw_hide) else Projekt klienta Pierwszym krokiem będzie stworzenie strony WWW, której funkcją będzie wysyłanie pakietów z danymi do naszej aplikacji. Opierać się ona będzie na prostym formularzu, którego kod został zaprezentowany na Listingu 8. Podobnie jak poprzednio, będziemy korzystać z portu numer Jeżeli zamierzamy korzystać z aplikacji, z innego komputera niż localhost, niekiedy wymagane będzie odblokowanie tego portu na firewall u. Przyjrzyjmy się Listingowi 8. Jak widać, zostały w nim zawarte planowane pola: Login oraz Hasło, a także pola typu Radio, które reprezentują możliwe do wykonania zadania. Dla przykładu umieściłem dwa: możliwość wyłączenia zdalnego komputera, a także opcję wyświetlenia na nim wiadomości. Skoro ten etap mamy już za sobą możemy przejść do projektowania serwera. Projekt serwera Projekt serwera w dużej mierze opierać będzie się na aplikacji zaprezentowanej na początku obecnego rozdziału. Śmiało możemy otworzyć tamten projekt i zacząć go modyfikować. Zacznijmy od usunięcia Label-u podpisanego jako Odebrane parametry, a także komponentu Edit1. Nie będą one nam już potrzebne. Następnie, tak jak poprzednio, klikamy na komponent IdHTTPServer1 i przechodzimy do Object Inspector a. Odszukujemy Event podpisany jako OnCommandGet i wpisujemy kod z Listingu 9. Pozostałe procedury projektu pozostawiamy bez zmian. Procedura OnCommandGet, którą przed chwilą wpisaliśmy, zawiera przykładowe polecenie zamykające system- w tym wypadku posłużyliśmy się funkcją ShellExecute, tak W Sieci free/delphi addon/60 więc do sekcji Uses musimy dodać moduł ShellAPI. Sam kod nie jest trudny do zrozumienia, został on oczywiście opatrzony komentarzami, dlatego zachęcam do jego przejrzenia. Przyjrzyjmy się fragmentowi odpowiedzialnemu za walidację danych. Zmienna ARequestInfo.Params[index] zawiera kolejne parametry, do których możemy odwoływać się po ich indeksie. Nasz skrypt, który pisaliśmy wcześniej, wysyła kolejno porcje danych: login, będący parametrem zerowym, hasło, będące parametrem pierwszym, i tak dalej. Ważna jest kolejność, jaką zachowujemy. Wysyłając najpierw hasło, a dopiero potem login do serwera- automatycznie zmieniamy ich indeksy, co powoduje, że dane nie przechodzą walidacji. Możemy oczywiście skorzystać na przykład z instrukcji for...to i sprawdzać po kolei wszystkie odebrane skrypty, jednakże, przy tak małej ilości danych nie jest to konieczne. Wynik działania Proces tworzenia aplikacji, zarówno serwera jak i klienta, mamy już za sobą. Teraz nadszedł czas na przyjrzenie się rezultatom ich działania. Tak więc: uruchamiamy nasze aplikacje- serwer i stronę z formularzem. Wypełniamy podane pola (niekoniecznie poprawnie, aby zobaczyć, czy wszystko działa tak jak należy) i wysyłamy dane. Przykład działania aplikacji pokazany jest na Rysunku 7. Podsumowanie Mój niewielki artykuł opisuje tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest pakiet INDY. Dla jego potrzeb wykorzystałem zaledwie dwa komponenty z ponad ich stuelementowej kolekcji. Pamiętaj, że teoria śni, praktyka uczy. W momencie, gdy sam stworzysz i przeanalizujesz aplikacje, zmodyfikujesz ich kody i prześledzisz działanie, będziesz mógł w pełni zrozumieć zagadnienia, które nimi kierują. ARTUR CHUDZIK Autor w wolnych chwilach zajmuje się programowaniem, a także administracją portalem WebHat.pl, którego jest założycielem. Obecnie uczy się w drugiej klasie 1LO w Łańcucie. Kontakt z autorem: 30 06/2007

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5

Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium Lista 5 Autor: Piotr Kosytorz IIrokInf. indeks: 166174 Prowadzący: dr inż. Łukasz Krzywiecki

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych

Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych Jacek Matulewski, Sławek Orłowski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych Wersja α Ćwiczenia Toruń, 20 grudnia 2005 Najnowsza wersja tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK

Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 3 Przekazywanie danych do programu CGI 1. Odbieranie w programie wartości zmiennych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja modułu OpenCart

Dokumentacja modułu OpenCart Dokumentacja modułu OpenCart Wersja 1.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodność modułu OpenCart... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie od strony panelua dministracyjnego... 4 Obsługa zamówienia... 6 Użytkowanie od

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu Komponent Formularz Instalacja Aby wykorzystać gotowy komponent do tworzenia formularzy w systemie CMS (Joomla), naleŝy uprzednio zaimplementować go, postępując według poniŝszego schematu: 1. Wejść na

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Zadanie programistyczne nr 3 z Sieci komputerowych

Zadanie programistyczne nr 3 z Sieci komputerowych Zadanie programistyczne nr 3 z Sieci komputerowych 1 Opis zadania Celem tego zadania jest napisanie prostego serwera WWW, wyświetlającego strony z zadanego katalogu. W tym celu wykonaj następujące czynności

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Instalacja generatorów oraz praca z generatorem puzzli, memory oraz grupowania.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

HermesEX. Dokumentacja serwisowa v2011.08.05

HermesEX. Dokumentacja serwisowa v2011.08.05 HermesEX Dokumentacja serwisowa v2011.08.05 Syriusz sp z o.o. Rzeszów 2011 Spis treści Spis treści...1 1. Informacje ogólne...2 2. Instalacja...3 3. Interfejs programu...6 4. Tworzenie wtyczek...7 4.1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja modułu Woocommerce

Dokumentacja modułu Woocommerce Dokumentacja modułu Woocommerce Wersja 1.4 Strona 1 z 10 Spis treści Zgodność modułu WooCommerce... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie odstrony administratora sklepu... 3 Konfiguracja... 3 Wysyłka... 4 Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa

Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5. Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa Kierunek: ETI Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD - Delphi Rok III Semestr 5 Ćwiczenie 5 Aplikacja wielo-okienkowa 1. Opracuj aplikację realizującą obliczenia na podstawie danych wpisywanych w komponencie

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby:

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: 1. Za pomocą wbudowanego apletu DjVu (na komputerze wymagana jest Java).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ)

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) 1. Przygotowanie Przed rozpoczęciem pracy, należy uruchomić "Kreator przygotowania WebSphere MQ" oraz przejść przez wszystkie kroki kreatora, na końcu zaznaczając

Bardziej szczegółowo

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl To jeden z ostatnich odcinków naszego kursu. Mam nadzieję, że pisanie własnego programu było ciekawym doświadczeniem. Zaproponowana w tym odcinku funkcja uatrakcyjni twój program. Stworzymy tak zwane okno

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Definicja funkcji function nazwa (lista parametrów) { blok instrukcji Użycie instrukcji return wartość kończy działanie funkcji

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model Modele danych walidacja widoki zorientowane na model 1. Wprowadzenie Modele danych Modele danych w ASP.NET MVC to klasy znajdujące się w katalogu Models. Ich zadaniem jest mapowanie danych przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Wysyłanie pliku na serwer. Plik na serwerze.

Wysyłanie pliku na serwer. Plik na serwerze. Wysyłanie pliku na serwer Dzięki PHP możemy w łatwy i przyjemny sposób obsłużyć pliki uploadowane na serwer. Jednak, by prawidłowo wysłać plik, niezbędny będzie odpowiedni formularz HTML. Poniżej przedstawię

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Formularze w PHP dla początkujących

Formularze w PHP dla początkujących Instrukcja numer 07 Formularze w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Formularze stworzone w HTML mogą służyć jako metoda pobierania informacji

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu:

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu: Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą Współpraca wagi z etykieciarką wymaga zaprojektowania formy (szablonu) etykiety na komputerze i zapisania jej w pamięci etykieciarki. Następnie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5

Wprowadzenie do Internetu Zajęcia 5 Zajęcia 5 Formularze w PHP Przekazywanie danych ze strony do skryptu PHP Dane ze strony WWW do skryptu PHP można przekazać za pomocą formularzy. W tym celu należy stworzyć formularz (znacznik ),

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Zbieranie kontaktów.

Zbieranie kontaktów. Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

6. Wciśnij Shift+F12 lub wybierz odpowiednią ikonę z paska narzędziowego (patrz wcześniejsze odcinki). 7. [rys.1] Klub IKS

6. Wciśnij Shift+F12 lub wybierz odpowiednią ikonę z paska narzędziowego (patrz wcześniejsze odcinki). 7. [rys.1] Klub IKS W odcinku 10. była mowa o pozyskiwaniu nowych komponentów z sieci Internet. Myślę, że warto tę możliwość przeanalizować. Komponenty pobiera się ze stron internetowych i instaluje w Delphi Komponenty przedstawiane

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7

Bardziej szczegółowo

Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod:

Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod: 1. Listener dla przycisku. Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod: W linii 24 tworzymy globalną metodę mglobal_onclicklistener,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo