Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1"

Transkrypt

1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji

2 Spis treści 1 OGÓLNE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO HANDEL PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE DEKLARACJI AKC-WW DO SYSTEMU E- ZEFIR KONFIGURACJA WYSYŁANIE DEKLARACJI AKC-WW DO SYSTEMU E-ZEFIR, POBIERANIE UPO POZOSTAŁE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP NOWOŚCI POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z IMALL NOWOŚCI WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA HANDEL PLUS POPRAWIONO SERWIS POPRAWIONO CRM NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI WSPÓŁPRACA Z IBARD LOGOWANIE DO IBARD POWIĄZANIE KATALOGÓW W OBIEGU DOKUMENTÓW Z KATALOGAMI NA KONCIE IBARD UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W IBARD DODAWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTÓW OBD USUNIĘCIE DOKUMENTU W OBD ZAPISANEGO NA IBARD ZMIANY POPRAWIONO KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO KASA/ BANK ZMIANY POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI ZMIANY Comarch ERP Optima w modelu usługowym 2 Zmiany w wersji

3 9.3 POPRAWIONO Comarch ERP Optima w modelu usługowym 3 Zmiany w wersji

4 1 Ogólne 1.1 Nowości 1. Wprowadzono nowy typ parametru dynamicznego Tekst wielolinijkowy. Podczas tworzenia deklaracji parametru dynamicznego, jako typ parametru dynamicznego można wybrać Tekst wielolinijkowy (multiline), dzięki czemu możliwe jest wpisywanie tekstu w wielu liniach. 1.2 Zmiany 1. Zachowanie listy po skorzystaniu ze skrótu klawiaturowego. Jeśli podświetlona została pozycja na liście, a następnie użytkownik skorzysta ze skrótu klawiaturowego, wówczas po zakończeniu działania funkcji uruchamianej skrótem klawiaturowym podświetlenie pozostaje na liście. 2. Wydruki w Generatorze Raportów. W edytorze GenRap umożliwiono pobranie informacji o drukarce na jaką wykonywany jest wydruk, w przypadku wyboru wydruku na Inną drukarkę. Funkcjonalność działała wcześniej dla wydruków wykonywanych na drukarkę domyślną. 3. IWD zmiana obsługi definiowania hasła. W konfiguracji Internetowej Wymiany Danych (Program/ Ogólne/ Praca rozproszona konto) podczas definiowania hasła umożliwiono weryfikację jego mocy. 4. Zmiana nazwy parametru Adres usługi Web Service e-deklaracje. W Konfiguracji: Program/ Ogólne/ e- Deklaracje w związku z dodaniem pola z adresem dla deklaracji AKC-WW, zmieniono nazwę Adres usługi Web Service na Adres usługi Web Service e-deklaracje 5. Komponent do lokalnego otwierania plików. W wersji w modelu usługowym poprzez komponent do lokalnego otwierania plików obsłużono wynik analiz oraz eksport i import definicji wydruków, zamiast zapisu do Moich dokumentów. 1.3 Poprawiono 1. Import z innej bazy danych alfabetyczne wyświetlanie firm. Na oknie importu z innej bazy danych (Narzędzia \ Importy \ Z innej bazy danych) dostępne firmy wyświetlane są w porządku alfabetycznym. 2. Wpisywanie dat w oknie parametrów przed wydrukiem. Poprawiono ustalanie dat w oknie parametrów przed wydrukami w przypadku powolnego wpisywania z klawiatury kolejnych cyfr. 3. Funkcje dodatkowe użytkownika. Poprawiono działanie przycisku Wyczyść definicję. 4. Okno Informacji bieżących ze zwiększoną czcionką. Zwiększenie rozmiaru czcionki w programie nie powoduje ucinania danych wyświetlanych w oknie Informacji bieżących. 5. Blokady do baz danych dla użytkownika nie będącego administratorem. Operator który nie ma roli Administrator w programie Comarch ERP Optima nie może zdejmować/zakładać blokad do baz danych sobie ani innym użytkownikom. 2 Handel 2.1 Podatek akcyzowy na wyroby węglowe wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu e- Zefir W wersji Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW, korekt deklaracji AKC-WW bezpośrednio do systemu e-zefir (Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami wykorzystywany do przekazywania deklaracji podatku akcyzowego), umożliwiono pobieranie z e- Zefir UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). System e-zefir przyjmuje wyłącznie deklaracje z podpisem kwalifikowanym. W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji AKC-WW (m.in. kto i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie). Comarch ERP Optima w modelu usługowym 4 Zmiany w wersji

5 2.1.1 Konfiguracja W Konfiguracji programu/ Ogólne/ e-deklaracje dodano pole, w którym widoczny jest adres usługi Web Service e- Zefir: Rys. Adres usługi Web Service e-zefir W Konfiguracji programu/ Stanowisko/ e-deklaracje należy wskazać katalog do przechowywania plików wymiany. W Comarch ERP Optima w modelu usługowym w tym miejscu wskazany jest dysk Z:\ (usługa Moje Dokumenty ) i Użytkownik nie ma możliwości zmiany Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu e-zefir, pobieranie UPO Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Handel/ Inne(Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu e-zefir umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu e-zefir. Po jej naciśnięciu program wywołuje okno z dostępnymi certyfikatami, gdzie użytkownik musi wskazać określony zaufany certyfikat wysyłana deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym złożonym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu. Po wskazaniu odpowiedniego certyfikatu deklaracja zostaje wysłana do systemu e-zefir, jeśli zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima. Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do e-zefir, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Na czwartej zakładce e-deklaracje formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji. Status deklaracji na podstawie informacji z systemu e-zefir, Numer referencyjny numer REF otrzymany z e-zefir, Kod urzędu kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja, Operator wysyłający kod operatora, który wysłał deklarację, Data wysłania data wysłania deklaracji wraz z godziną, Data wpłynięcia data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu e-zefir, Operator odbierający kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, Data odebrania data i godzina odbioru UPO. Na liście deklaracji AKC-WW dodano kolumny: e-deklaracje przyjmującej wartości: - Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych), - Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru), - Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO). Data wysłania zawiera datę wysłania e-deklaracji. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 5 Zmiany w wersji

6 Korekta deklaracji Dla korekty deklaracji AKC-WW dodano zakładkę Korekta, na której należy uzupełnić uzasadnienie przyczyny złożenia korekty informacja ta jest wysyłana do systemu e-zefir. 2.2 Pozostałe nowości 1. Wydruk Faktura zaliczkowa korekta (GenRap). Dla korekty wartości Faktury Zaliczkowej dodano wydruk wykonany w Generatorze Raportów. 2. Podgląd atrybutów binarnych towarów. W menu Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby, dla kolumny zawierającej atrybut binarny, po umieszczeniu kursora na wysokości komórki widoczna jest miniatura pliku graficznego przypisanego do towaru, dla plików niegraficznych widoczna jest ikona lupy. Kliknięcie w miniaturę pliku graficznego/ikonę lupy skutkuje podglądem pliku w programie powiązanym z rozszerzeniem, jakie posiada plik. 3. Historia towaru, magazyn. Historia towaru domyślnie otwierana była dla magazynu głównego, obecnie przy otwieraniu historii towaru z menu Ogólne/ Cennik i Handel/ Zasoby domyślnie ustawiany jest magazyn ostatnio wybrany w oknie historii. Przy otwieraniu historii z poziomu dokumentu domyślnie ustawiany jest w oknie historii magazyn z dokumentu. 4. Receptury. Na dokumencie Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, w oknie Pozycja dokumentu na zakładce Receptura dodano kolumnę Nazwa zawierającą nazwę towaru będącego składnikiem receptury (aby była widoczna na liście należy ją wybrać z kolumn dodatkowych). 5. Kolumna Magazyn. Na dokumencie Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Zakupu, na zakładce Dokumenty, w tabeli Dokumenty powiązane dodano kolumnę Magazyn. 2.3 Zmiany 1. Kontrola duplikacji Faktur Zakupu. Uwzględniane były dokumenty anulowane, obecnie takie dokumenty nie są uwzględniane. 2. Kopiowanie dokumentów, seria. Jeśli dokumenty posiadają w schemacie numeracji serię, podczas kopiowania seria jest przenoszona na dokumenty kopiowane. Jedynym wyjątkiem, jest przypadek, kiedy schemat numeracji dokumentu posiada serię domyślną dla operatora, wówczas na kopiowany dokument obierana jest zawsze seria przypisana do operatora, który wykonuje kopiowanie. 3. Podgląd pozycji dokumentu. Poprawiono podgląd kartoteki towaru z poziomu okna Pozycji dokumentu w sytuacji, gdy był zmieniany kod towaru po wystawieniu dokumentu. 4. Usługi na Fakturze Pro Forma. Dla usług występujących na FPF nieprzeniesionych na powiązane Wydanie Zewnętrzne, po przekształceniu w kolejnym kroku tej FPF do Faktury Sprzedaży nie było możliwości edycji takich usług na FA, obecnie taka edycja jest możliwa. 5. Lista deklaracji Intrastat, kolumna Miesiąc. Umożliwiono sortowanie po tej kolumnie zgodnie z kolejnością miesięcy w roku. 2.4 Poprawiono 1. Łatwa sprzedaż. Po zmianie magazynu nie były odznaczane pozycje listy, w efekcie przy tworzeniu dokumentów pobierane były błędne ilości towarów, działanie programu poprawiono. 2. Zaznaczanie pozycji na Fakturze Sprzedaży. Przywrócono możliwość zaznaczenia pozycji na Fakturze Sprzedaży. 3. Edycja ilości towaru na Fakturze Sprzedaży. Przywrócono działanie programu polegające na braku możliwości edycji ilości towaru na FA, dla towaru który został przeniesiony na Fakturę Sprzedaży z Wydania Zewnętrznego. 4. Dodawanie pozycji na Fakturę Sprzedaży, Wydanie Zewnętrzne. Przy dodawaniu pozycji przez edycję na liście i sprzedaży tylko wg kodów EAN, podczas dodawania towaru na FA, WZ po wpisaniu kilku znaków w kodzie, otwarciu listy zasobów i wybraniu towaru generowany był komunikat Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu, działanie programu poprawiono. 5. Rezerwacja towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy usunięto towar przeniesiony z RO, na zasobach po upływie terminu rezerwacji nie była zwalniana rezerwacja tego towaru, działanie programu poprawiono. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 6 Zmiany w wersji

7 6. Realizacja usług poprzez Rezerwację Odbiorcy. Przy scenariuszu Rezerwacja Odbiorcy > Faktura Pro Forma > Wydanie Zewnętrzne > Faktura Sprzedaży finalna, jeśli na WZ wskazano część usługi z RO, po utworzeniu FA finalnej, zrealizowana ilość usługi widoczna na RO była podwajana, działanie programu poprawiono. 7. Realizacja Zamówień u Dostawców i Rezerwacji Odbiorców. Jeśli operator miał prawo zmiany opisu i osoby odbierającej na dokumencie, po edycji pozycji na zatwierdzonych na stałe ZD, RO, dokumenty traciły status informujący, o tym że zostały zrealizowane, działanie programu poprawiono. 8. Wartości atrybutów. W wartościach atrybutów tekstowych i liczbowych umożliwiono wprowadzenie takiej ilości znaków, jaka faktycznie zostaje zapisana w bazie danych. 9. Import cennika w formacie Comarch ERP Optima. Poprawiono ustawienie magazynu domyślnego dla importowanych składników receptury towaru złożonego, poprawiono również działanie parametru Zakładanie magazynów dla receptur. 10. Pozycjonowanie kursora na dokumentach. Poprawiono pozycjonowanie kursora dla pozycji na dokumentach, w sytuacji kiedy uprzednio z dokumentu były usuwane pozycje. 11. Filtrowanie list dokumentów handlowo magazynowych. Po ponownym otwarciu listy nie była pamiętana wartość ustalona w polu Numery: Od, działanie programu poprawiono. 12. Raport braków. Podczas jednoczesnego dodawania na Raport braków większej ilości towarów (180 pozycji i więcej) program ulegał zawieszeniu, działanie aplikacji zostało poprawione. 13. Historia towaru, kontrahent. W oknie historii towaru otwieranej z poziomu dokumentu nie ustawiał się domyślnie kontrahent wybrany na dokumencie, działanie programu poprawiono. 14. Historia towaru. W przypadku długich nazw towarów, przy otwartym oknie historii towaru, nazwa widoczna w górnym pasku programu nachodziła na nazwę zakładki, obecnie taka sytuacja nie ma miejsca. 15. Magazyn domyślny operatora. Operator mający zakaz zmiany magazynu domyślnego na listach po naciśnięciu ikony Wyczyść filtr widział dokumenty z wszystkich magazynów, działanie programu poprawiono. 16. Sprzedaż dedykowana. Wydruk lub próba podglądu wydruku korekty Faktury Zaliczkowej skutkowała komunikatem Błąd transmisji formatu, działanie programu poprawiono. 17. Wydruki z listy zasobów w Crystal Reports. Poprawiono działanie parametru Ignoruj filtr z aplikacji dla wydruków wykonanych w narzędziu Crystal Reports wywoływanych z menu Handel/ Zasoby. 18. Kasa fiskalna Sharp. Poprawiono odczyt sprzedaży w przypadku dużej ilości indeksów towarowych. 19. Drukarka fiskalna Posnet. Poprawiono komunikację programu z drukarką, po próbie fiskalizacji Faktur Sprzedaży finalnych na kwotę 0 zł skojarzonych z Fakturami Zaliczkowymi. 20. Wydruki dla Zestawienia wg atrybutów i Zestawienia wg dostaw. W kolejkach przekazywanych do wydruków z list Zestawienie wg atrybutów i Zestawienie wg dostaw przekazywane są dwie dodatkowe kolumny zawierające identyfikator towaru i dokumentu. 21. Wydruk Faktura VAT/Pełna tabela zaliczek. Poprawiono drukowanie wartości w tabeli VAT dla Faktur Zaliczkowych. 22. Funkcje dodatkowe użytkownika. Poprawiono uruchamianie funkcji dodatkowej z okna formularza elementu dokumentu handlowo-magazynowego. 2.5 Współpraca z Comarch EDI 1. Eksport cennika. Dostosowano plik eksportu cennika do bieżącej struktury Comarch EDI. 2.6 Współpraca z Comarch ERP e-sklep Nowości 1. Zmiana parametrów e-sklep. Dla funkcji Zmiana parametrów e-sklep dostępnej w Operacjach seryjnych z poziomu menu Ogólne/Cennik i Handel/Zasoby dodano sekcję pozwalającą dla pozycji zaznaczonych na liście określenie atrybutów czasowych i kosztu dostawy towaru. 2. Kod towaru u producenta. Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik) na zakładce Dodatkowe dodano pole Kod producenta umożliwiające wpisanie kodu towaru pod jakim występuje u producenta, informacja podczas synchronizacji jest przesyłana do Comarch ERP e-sklep. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 7 Zmiany w wersji

8 3. Wyszukiwanie towarów. Na karcie towaru (zakładka e-sklep) w oknie Formularz języka towaru na zakładce Pozycjonowanie dodano pole Szukaj, podczas wyszukiwania towarów w Comarch ERP e-sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu Poprawiono 1. Grupy. Do Comarch ERP e-sklep były wysłane towary przypisane wyłącznie do Nadrzędnej Grupy Głównej, obecnie takie towary nie są wysyłane ze względu na brak możliwości ich identyfikacji w Comarch ERP e-sklep. 2. Synchronizacja kontrahentów z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP Optima. Poprawiono mapowanie kontrahentów po NIP w sytuacji, kiedy: a. w Comarch ERP Optima istnieje już kontrahent o takim NIP, jak kontrahent pochodzący z Comarch ERP e-sklep, b. w Comarch ERP e-sklep założono drugie konto o takim samym NIP, jak uprzednio zsynchronizowane z Comarch ERP Optima. Obecnie w powyższych przypadkach nie są zakładane nowe kartoteki kontrahentów w Comarch ERP Optima. 2.7 Współpraca z imall Nowości 1. Wyszukiwanie towarów, link. Na karcie towaru (zakładka imall24) w oknie Formularz języka towaru na zakładce Pozycjonowanie dodano pola: Link, Szukaj. 2.8 Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 1. Nowe wersje Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Comarch ERP Optima w wersji współpracuje z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 7.0 na platformę Windows Mobile oraz w wersji na platformę Android. 2. Rozliczenia należności i zobowiązań w Comarch ERP Mobliny Sprzedawca w wersji na platformę Android. Usunięto problem z rozliczaniem należności i zobowiązań wysłanych na urządzenie mobilne. Rozliczenia od strony dokumentu kasowego/bankowego w Comarch ERP Optima. 3 Handel Plus 3.1 Poprawiono 1. Pobieranie zasobów. Na Fakturze Sprzedaży z opcją pobrania towaru z magazynu była nieaktywna ikona Pobierz zasoby, działanie programu poprawiono. 4 Serwis 4.1 Poprawiono 1. Czynności ustawienia kolumn. Poprawiono zapamiętywanie ustawień okna na Zleceniu serwisowym, na zakładce Czynności. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 8 Zmiany w wersji

9 5 CRM 5.1 Nowości 1. Skrzynka pocztowa. Dodano możliwość usuwania załączników. Opcja jest dostępna z poziomu formularza wiadomość, za pomocą ikony kosza oraz z menu kontekstowego dostępnego na liście załączników. 2. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono automatyczne wstawianie podpisu dla wiadomości Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej. 3. Skrzynka pocztowa. Szyfrowanie hasła podczas wysyłki wiadomości. Dodano możliwość skonfigurowania konta tak aby hasło było szyfrowane lub nie. W tym celu na formularzu konta, na zakładce Serwer/ Zaawansowane pojawiła się kolejna opcja Metoda uwierzytelniania. Parametr może przyjmować wartości: najmocniejsza dostępna (domyślna) szyfrowane hasło (DIGEST-MD5) szyfrowane hasło (CRAM-MD5) normalne hasło (LOGIN) normalne hasło (PLAIN) Najmocniejsza dostępna - system pobiera listę metod uwierzytelniania z serwera smtp i wybiera najmocniejszą w kolejności: DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN. Konkretną metodę wskazujemy w sytuacji gdy serwer ma problem z uwierzytelnieniem użytkownika i hasła. 4. Ofertowanie. Dodano możliwość definiowania szablonu dla formularzy ofert. 5. Ofertowanie. Umożliwiono anulowanie ofert. Anulować ofertę można tylko w sytuacji, kiedy nie została przekształcona do żadnego z dokumentów (FPF, FS, RO, WZ). 6. Ofertowanie. Szablon oferty. Makra. Dodano możliwość wstawienia kolejnych pól z bazy: 5.2 Zmiany <<Podmiot_NrDomu_NrLokalu> - możliwość wstawienia numeru domu oraz numeru lokalu jednym makrem <<Firma_Operator_Dodajacy_ >> - operatora, który wprowadził ofertę <<Firma_Operator_Modyfikujacy_ >> - operatora, który zmodyfikował ofertę <<Firma_Operator_ >> - zalogowanego operatora 1. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono wysyłkę w sytuacji gdzie na jednej z wysyłanych wiadomości jest wpisany błędny adres . Do tej pory jeśli przy próbie wysłania wiadomości, program natrafił na z błędnym adresem to wysyłka była blokowana. Obecnie taka wiadomość jest pomijana a pozostałe są wysyłane. 2. Skrzynka pocztowa. Dla wysyłanych wiadomości zmieniono sposób wyświetlania rozmiaru pliku. W tym celu na formularzu wiadomości, na zakładce Załączniki znajdują się kolumny Rozmiar oraz Rozmiar w bazie. Kolumna Rozmiar wyświetla rozmiar pliku odczytany z właściwości pliku (a więc jeszcze przed zapisem/ wysłaniem wiadomości) natomiast kolumna Rozmiar w bazie wyświetla rozmiar pliku/ dokumentu zapisany w bazie programu. 3. Skrzynka pocztowa. Zmieniono sposób działania skrzynki pocztowej, w sytuacji kiedy wysyłana była wiadomość bez uzupełnionego adresata. Przy próbie wysyłki pojawiał się komunikat z informacją o błędnej operacji i serwer co jakiś czas próbował wysłać wiadomość, która zapisana była w skrzynce nadawczej. Obecnie przy próbie wysłania pojedynczej wiadomości pojawia się komunikat; Nie określono adresata. Wiadomość nie może zostać wysłana, natomiast w przypadku seryjnej wysyłki, wiadomości są zapisywane w folderze wysłane a w skrzynce odbiorczej pojawia się automatyczny z informacją o niewysłanych mailach. 5.3 Poprawiono 1. Skrzynka pocztowa. Podczas wysyłania wiadomości, w temacie i opisie adresu , na niektórych klientach poczty nie wyświetlały się poprawnie polskie znaki. Działanie poprawiono. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 9 Zmiany w wersji

10 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono schemat numeracji dla wiadomości , gdzie w jednym z członów był numer z zerami 3. Skrzynka pocztowa. W niektórych sytuacjach nieprawidłowo odczytywana była nazwa załącznika wysyłanego z Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono. 4. Skrzynka pocztowa. Poprawiono kopiowanie treści wiadomości. Nie działał skrót Ctrl+C. 5. Skrzynka pocztowa. Jeśli na szablonie umieszczony był link do adresu , to po zapisie szablonu i ponownej edycji adres był wyświetlany nieprawidłowo. 6. Skrzynka pocztowa. Poprawiono ustawianie podpisu domyślnego w sytuacji kiedy dla konta był przypisany więcej niż jeden operator. 7. Ofertowanie. W sytuacji kiedy Użytkownik nie miał dostępu do modułu CRM a miał włączone pełne menu Analiz, aktywne były ikony umożliwiające przekształcenie oferty do dokumentów (FPF. FS, RO, WZ). Działanie poprawiono. 8. Ofertowanie. Poprawiono wysyłanie ofert, które posiadały załączniki. W sytuacji kiedy oferta była wysyłana em i był dodany dodatkowy załącznik to w wiadomości odebranej załącznik się nie pojawiał. 9. Ofertowanie. W niektórych specyficznych sytuacjach, nie było możliwości podpięcia szablonu. Pojawiał się błąd o braku pamięci. Działanie poprawiono. 10. Ofertowanie. Poprawiono wysyłanie ofert, które w szablonie zawierały zdjęcia. W wiadomości odebranej zdjęcia nie były wyświetlane. 11. Kontakty i zadania. Czasu kontaktu. W sytuacji kiedy czas kontaktu był zapisany z końcówką 0 sekund ( np. 1 h) to program dodawał 1 minutę. Działanie poprawiono. 12. Kontakty i zadania. Poprawiono wyświetlanie historii kontrahenta z poziomu kontaktu i zadania. Jeśli Użytkownik był zalogowany tylko na moduł CRM to historia kontrahenta nie była dostępna. 6 Obieg dokumentów 6.1 Nowości Współpraca z ibard24 Zapis załączników bezpośrednio w bazie danych powoduje bardzo szybki jej przyrost. Z tego względu poszerzyliśmy możliwości zapisu danych poza bazą, na koncie ibard24, które zapewnia bezpieczeństwo gromadzonych tam danych. Jeśli plik jest zapisany w ibard24, w programie przechowywana jest tylko informacja, gdzie jest zlokalizowany. Pomimo to Użytkownik ma możliwość pracy z plikiem na podobnych zasadach jakby był zapisany bezpośrednio w bazie (m.in. może tworzyć kolejne wersje dokumentu). Możliwość zapisywania załączników na ibard24 jest uzupełnieniem istniejącej funkcjonalności, nadal dostępne są mechanizmy skanowania, zapisu w bazie oraz wskazania linków do plików na dysku. W celu prawidłowej współpracy z ibard24 wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji ibard24 na komputerze Logowanie do ibard24 Na formularzu operatora (menu Program/ Użytkowe/ Operatorzy) dodano nową sekcję ibard24, w której znajduje się: pole Login ibard24: można w nim podać właściwy dla danego operatora login w usłudze ibard24. W momencie pierwszej próby połączenia z usługą ibard24 po uruchomieniu programu wywoływana jest funkcja logowania. Jeśli Użytkownik na karcie wprowadzi swój login, wówczas będzie on podpowiadany na oknie logowania. Użytkownik będzie musiał wprowadzić tylko hasło. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 10 Zmiany w wersji

11 Rys. Logowanie do ibard24 Jeśli operator na swojej karcie ma wprowadzony login do ibard24, wówczas dodatkowo przy logowaniu istnieje możliwość zaznaczenia parametru Zapamiętaj hasło. Wtedy logowanie do ibard24 z poziomu programu następuje automatycznie w oparciu o login z karty operatora oraz zapamiętane hasło. Jeśli którykolwiek z tych parametrów ulegnie zmianie (zmieni się login na karcie operatora, ewentualnie z poziomu ibard24 zostanie zmienione hasło) okno logowania pojawi się ponownie, by Użytkownik mógł wprowadzić prawidłowe dane. Logowanie operatora do ibard24 nastepuje przy pierwszej próbie uruchomienia jakiejkolwiek funkcji związanej ze współpracą pomiędzy aplikacjami. Po udanym logowaniu Uzytkownik pozostaje zalogowany w ibard24 aż do chwili wylogowania z programu Comarch ERP Optima. parametr wyloguj operatora z ibard24 przy wylogowaniu z programu: jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas operator przy wylogowaniu z programu Comarch ERP Optima (menu System/ Logowanie) zostanie wylogowany również z konta ibard24. Parametr dostępny jest tylko wtedy, jeżeli uzupełnione jest pole Login ibard24. Rys. Formularz operatora opcje ibard Powiązanie katalogów w Obiegu Dokumentów z katalogami na koncie ibard24 W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisac nowy plik w ibard24 musi wskazac dla niego lokalizację. W programie jest to realizowane poprzez powiązanie katalogu w Bibliotece dokumentów z folderem ibard24. W efekcie, w zalezności od wybranego katalogu na dokumencie - załączony plik zostanie wgrany do powiazanego folderu w ibard24. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 11 Zmiany w wersji

12 W związku z tym, na formularzu katalogu (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Obieg Dokumentów/ Katalogi dokumentów) dodane zostało nowe pole Folder dla plików na ibard24. Rys. Formularz katalogu Po naciśnięciu przycisku otwierane jest okno z listą folderów na koncie ibard24. Po zatwierdzeniu wyboru, automatycznie zostanie uzupełnione pole Folder dla plików na ibard24. Użytkownik może wskazać: konkretny folder na koncie - wtedy pliki załączone do dokumentów będą umieszczane w tym konkretnym folderze, konto główne wtedy pliki będą zapisywane bezpośrednio na koncie Rys. Wybór katalogów z ibard24 Comarch ERP Optima w modelu usługowym 12 Zmiany w wersji

13 Uprawnienia Użytkowników w ibard24 Konto ibard24 zakładane jest po podaniu adresu mailowego. Jest to konto główne. Osoba logująca się na konto główne ma pełne uprawnienia odczytu i zapisu do wszystkich plików i folderów. Dodatkowo w ibard24 można zakładać Użytkowników, podając ich adresy mailowe. Są to wtedy subkonta w ramach konta głownego. Tych Użytkowników można łączyć w grupy i grupom nadawać uprawnienia do odczytu i zapisu w poszczególnych folderach i plikach. Uprawnienia te są respektowane podczas pracy w programie: podczas wskazywania folderu powiązanego z katalogiem w programie operator widzi tylko te foldery, do których ma pełne uprawnienia (odczyt i zapis); podczas zapisu nowego pliku na ibard24 program sprawdza, czy Użytkownik na ibard24 ma prawo zapisu w folderze skojarzonym z danym katalogiem w Bibliotece. Jeśli Uzytkownik ibard24 nie ma praw zapisu, wówczas przy próbie zapisu nowego pliku otrzyma komunikat: Nie posiadasz uprawnień do pracy z aktualnie wybranym folderem ibard24!; przy próbie edycji dokumentu z ibard24 sprawdzane jest, czy Użytkownik ibard24 ma prawo odczytu danego pliku. Jeśli nie również otrzyma odpowiedni komunikat; Przy próbie zapisu zmian w pliku umieszczonym w ibard24 (w istniejącym pliku lub jako nowej wersji) sprawdzane jest, czy Użytkownik ibard ma prawo zapisu dla tego pliku. Administrator w programie Comarch ERP Optima musi sam zadbać, by na koncie ibard24 ustalić podobne uprawnienia jak do powiązanych z nimi katalogów w Bibliotece dokumentów Dodawanie załączników do dokumentów OBD Na formularzu dokumentu OBD znajduje się obszar Archiwum plików. Po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne jest menu opcji: Ostatnio wybrana opcja jest zapamiętywana i aktywowana jest przyciskiem. Nowo dodane opcje to: Wskaż plik na dysku i zapisz w ibard24 Opcja umożliwia wskazanie dokumentu na dysku lokalnym i przeniesienie go na ibard24. W bazie zapisany jest link do pliku. Po wybraniu opcji pojawia się okno Wybierz plik, w którym należy wskazać plik z dysku lokalnego. W programie sprawdzany jest katalog przypisany do dokumentu oraz jego odpowiednik na ibard24 plik jest kopiowany do odpowiedniego folderu na ibard24. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik zostaje zapisany w ibard24 w skojarzonym folderze. W tabeli Archiwum plików widoczne są: Nazwa pliku Typ: plik W bazie: ibard24 Comarch ERP Optima w modelu usługowym 13 Zmiany w wersji

14 Wskaż plik z ibard24 i zapisz do bazy Opcja umożliwia skopiowanie dokumentu już istniejącego na ibard24 do bazy Comarch ERP Optima. Po wybraniu opcji, wywoływana jest lista plików na ibard24, z podziałem na katalogi, na której wskazujemy plik, który ma zostać przeniesiony. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisany plik. Równocześnie ten sam plik pozostaje nadal w ibard24. W tabeli Archiwum plików widoczne są: Nazwa pliku Typ: plik W bazie: Optima Wskaż plik z ibard24 i zapisz link Opcja umożliwia wskazanie dokumentu już istniejącego na ibard24 jako link do dokumentu w Bibliotece. Po wybraniu opcji wywoływana jest lista plików na ibard24, z podziałem na katalogi, na której wskazujemy plik. W programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik pozostaje zapisany w ibard24. W tabeli Archiwum plików widoczne są: Nazwa pliku Typ: link W bazie: ibard24 Przenieś plik na ibard24 Opcja umożliwia przeniesienie pliku zapisanego w bazie do ibard24. Opcja jest dostępna tylko dla plików zapisanych W bazie: Optima i w przypadku, gdy plik nie jest aktualnie edytowany. Po wybraniu opcji zmieniana jest wartość w kolumnie W bazie z Optima na ibard24. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik zostaje zapisany w ibard24, w folderze skojarzonym z danym katalogiem. Równocześnie jest usuwany z bazy. Dla dokumentów w Archiwum Plików po umieszczeniu kursora na pozycji powiązanej z plikiem umieszczonym na ibard24, pojawi się informacja o lokalizacji tego pliku na ibard24. Uwaga: Pliki zapisywane są na ibard24 dopiero w momencie zatwierdzania dokumentu OBD, dlatego możliwe jest dodanie w jednej sesji tego samego pliku kilka razy. Na ibard24 zostanie on zapisany jako jeden plik, a jeżeli zawartość plików będzie różna (przy tej samej nazwie) wówczas ibard24 zapisze je jako osobne wersje. Zapisz plik na dysku Opcja umożliwia zapis pliku na dysk komputera. Działa zarówno w przypadku plików zapisanych w bazie, jak również w ibard24. W efekcie na dysku, we wskazanej lokalizacji, zapisana zostanie kopia pliku. Równocześnie plik ten pozostanie nadal w bazie (lub w ibard24) - nie jest usuwany. Jeśli wybierzemy jakąkolwiek opcję związaną z zapisem pliku w ibard24, sprawdzane jest: Czy dany operator jest zalogowany na ibard24 jeśli nie, wówczas pojawi się okno logowania. Czy katalog przypisany do dokumentu ma swój odpowiednik na ibard24. Jeśli katalog na ibard24 nie został wskazany, wówczas zostanie wyświetlony komunikat: Nie ustalono folderu domyślnego dla ibard24! Należy wskazać ścieżkę w konfiguracji (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Obieg Dokumentów/ Katalogi dokumentów). Czy dany operator ma uprawnienia do zapisu we wskazanym katalogu ibard24. Jeśli nie, wówczas wyświetlona zostanie informacja Brak dostępu do zasobu. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 14 Zmiany w wersji

15 Uwaga: W przypadku zmiany katalogu na dokumencie w Bibliotece nie jest zmieniana lokalizacja załączonego pliku w ibard24, nawet jeśli nowy katalog ma inny folder powiązany ibard24. Uwaga: Jeśli podejmiemy próbę zapisu w ibard24 pliku o takiej samej nazwie jak plik, który już istnieje na koncie w danym folderze, wówczas program poinformuje o tym Użytkownika i zaproponuje wprowadzenie nowej nazwy. Pozostałe opcje były dostępne w poprzednich wersjach pod innymi nazwami: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy (poprzednia nazwa: plik) Wskaż plik na dysku i zapisz link (poprzednia nazwa: link) Od wersji dla powyższych opcji, w Archiwum plików, w kolumnie W bazie zapisywana jest wartość Optima. W przypadku funkcji, które są związane z dodawaniem nowego pliku w bazie Optima/ w ibard24 Użytkownik ma możliwość zmiany opcji W bazie. Może to zrobić klikając w kolumnie W bazie, gdzie pojawi się możliwość wyboru nowej wartości. Przykład Użytkownik wybrał opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy. Dla dodanego pliku ustawiona jest opcja W bazie: Optima. Użytkownik decyduje jednak, że ten plik powinien być umieszczony w ibard24. Może wtedy dla tego pliku zmienić wartość w kolumnie W bazie z Optima na ibard24, bez konieczności ponownego dodawania załącznika na dokumencie. Przy zatwierdzaniu dokumentu plik zostanie wysłany do ibard Usunięcie dokumentu w OBD zapisanego na ibard24 Jeśli plik umieszczony jest na ibard24 (znacznik ibard24 w kolumnie W bazie), wówczas przy próbie usunięcia pojawi się komunikat Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?, który dotyczy usunięcia informacji z bazy Comarch ERP Optima. Jeśli Operator wybierze TAK, wówczas dokument zostanie usunięty z bazy, a następnie pojawi się drugi komunikat: Wybrany do usunięcia plik jest składowany w usłudze ibard24. Czy usunąć też plik na ibard24? Odpowiedź TAK spowoduje usunięcie pliku z konta ibard24. Podobnie w przypadku usuwania dokumentu z poziomu listy w Bibliotece dokumentów.. Jeśli dokument ma powiązanie z plikiem na ibard24, wówczas przy próbie wykonania takiej operacji pojawi się ostrzeżenie: Usuwany(e) dokument(y) zawierają powiązania do plików w usłudze ibard24. Czy usunąć też powiązane pliki na ibard24? Jeżeli usuwany jest plik główny, do którego istnieją pliki archiwalne, wówczas oprócz pliku głównego usunięte zostaną wszystkie pliki archiwalne powiązane z kasowanym plikiem głównym. Natomiast, ze względu na sposób obsługi wersji plików w ibard24, jeśli usuwany jest plik archiwalny, wówczas powiązany z nim plik z ibard24 nie zostaje usunięty. 6.2 Zmiany 1. Katalog domyślny - kopiowanie. Po skopiowaniu tworzony jest zwykły katalog, na którym widoczna jest zakładka Zakazy i można wskazać domyślny schemat obiegu dokumentów. 2. Nieaktywny schemat numeracji kopiowanie. Jeśli kopiowany jest dokument, który posiada nieaktywny schemat numeracji, wówczas na utworzonym dokumencie zostanie przypisany domyślny schemat numeracji. 6.3 Poprawiono 1. Filtrowanie po operatorze. Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów w przypadku, gdy uzupełnione jest pole Operator w filtrze. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 15 Zmiany w wersji

16 7 Księgowość 7.1 Nowości 1. Korekty deklaracji VAT-7, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8. Umożliwiono dodanie korekty deklaracji poprzez skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej deklaracji. Zapisanie korekty deklaracji nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na deklaracji gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę deklaracji należy pierwotną deklarację zablokować przed zmianami, a następnie ustawić się na tej deklaracji na liście i wcisnąć przycisk. W przypadku wystawiania korekty do korekty na zakładkę ORD-ZU nie są kopiowane ustawienia z poprzedniej deklaracji korygującej. 2. Księgowość -> Dzienniki. GenRap. Dodano do Generatora Raportów tabele DekretyNag, DekretyElem, DekretyKonta. 7.2 Zmiany 1. PIT-36, PIT-36L, CIT-8. Uaktywniono pole Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące/kwartały do ręcznego uzupełnienia. 2. VAT-7D. Podczas zapisywania deklaracji VAT-7D o ile nie uzupełniono uzasadnienia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na zakładce NAD-ZP, pojawia się komunikat o braku uzupełnionej odpowiedniej zakładki. Uzupełnienie zakładki pozwala na zapisanie formularza deklaracji. 3. Księgowość -> Obroty i salda. Zoptymalizowano wyświetlanie obrotów i sald. 4. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Przyspieszono wyświetlanie danych na zakładce Konto. 5. Księga Handlowa. Przyspieszono księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych. 6. Ogólne -> Inne -> Właściciele. Kwoty deklaracji. Umożliwiono zmianę rozmiaru (zwiększenie/ zmniejszenie) okna Lista kwot deklaracji właściciela. 7. Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki na rok 2013: Limit dla pełnej księgowości zł, Limit dla ryczałtu zł. 8. Rejestry VAT. Podczas generowania rozliczenia marży zmieniono opis pola Kwota na Kwota marży. 7.3 Poprawiono 1. Księga Handlowa. Podczas księgowania dokumentów do księgowości kontowej, między innymi na konta pozabilansowe, pomimo, że dekret bilansował się, dla szczególnych przypadków kwot pokazywał się komunikat o niezbilansowanym PK. 2. Księga Handlowa. Podczas księgowania deklaracji, pomimo, że dekret się bilansował, pokazywał się komunikat Błąd księgowania dokumentu. 3. Księgowość -> Dzienniki. Formularz zapisu księgowego. Zakładka Rozrachunki. Przywrócono możliwość dokonywania rozliczeń za pomocą dwukliku. 4. Księgowość -> Plan kont. Poprawiono odznaczanie parametru Podział wg grup na formularzu konta. 5. Księgowość -> Wynagrodzenia -> Zaliczki na PIT4R. W polu 19 wyświetlana jest liczba osób tylko z typem wypłaty Etat. 6. Przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT. Poprawiono możliwość przenoszenie faktur, na których jako zaliczkobiorca wybrany był inny podmiot niż pracownik. 7. VAT-7 (wzór 9). Poprawiono wyświetlanie kwoty netto od nabycia towarów i usług zaliczanych do środków trwałych w pozycji 44 dotyczy zakupów o rodzaju Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości. 8. PIT-36, PIT-36L. Poprawiono generowanie zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L w przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego - dłuższego niż 12 miesięcy. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 16 Zmiany w wersji

17 9. PIT-36, PIT-36L. Na deklaracji rocznej PIT-36 w sekcji G do pozycji 161/162 nie są przepisywane kwoty straty z działalności gospodarczej zarówno podatnika jak i współmałżonka w sytuacji gdy nie dokonują oni zmniejszenia straty o kwoty wykazane w sekcji G w poz. 157/158. Tak samo zachowuje się program w przypadku pozycji 42 w sekcji F na deklaracji rocznej PIT-36L. 10. PIT/B, PIT-28/B. Przywrócono możliwość wysyłania wydruku PIT/B i PIT-28/B do Pulpitu Menadżera. 11. Środki trwałe. Wydruk Zestawienia historyczne -> ŚT zlikwidowane/zbyte w okresie. Na wydruku w kolumnie Odpisy narastająco zawsze drukowane są zera. 12. Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów do ewidencji dodatkowej, jeżeli w bazie docelowej nie ma podmiotu z dokumentu. 13. Praca rozproszona. Zablokowano możliwość importu plików XML bez uzupełnionej gałęzi PLATNOSCI dla rejestru VAT. Jeżeli w pliku XML brakuje tej gałęzi, to program wysyła komunikat Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Płatność wynosi Praca rozproszona. Poprawiono obliczanie stanu początkowego zaimportowanych raportów kasowych/bankowych. 8 Kasa/ Bank 8.1 Zmiany 1. Preliminarz płatności. Zoptymalizowany został eksport przelewów w sytuacji kiedy format przelewów posiada nagłówek i stopkę. 2. Preliminarz płatności. Wśród kolumn do wyboru dodane zostały kolumny Licznik i Mianownik z notowaniem kursu waluty. 3. Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna Kategoria. W filtrze pod listą również jest możliwość wskazania kategorii. 8.2 Poprawiono 1. Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. Na wydruku Lista dokumentów nierozliczonych na dzień nie pokazywały się zdarzenia Wysłane i Zrealizowane. 2. Magazyn walut, zakładka Różnice kursowe. Podglądając dokument rozliczany z poziomu dokumentu różnicy kursowej, jeżeli dokument rozliczony był z kilkoma operacjami w magazynie walut, na zakładce Rozliczenia operacji w tabeli z rozliczeniami widać było numer tylko pierwszego dokumentu. 3. Preliminarz płatności. W specyficznych sytuacjach, na płatności wynikającej z deklaracji DRA, ulegał zmianie opis księgowy. 9 Płace i Kadry 9.1 Nowości 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 9.2 Zmiany Najniższe wynagrodzenie: 1600,00 zł (od ) Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r. poz. 1026). 1. Formularz limitu nieobecności pracownika. Na formularzu dodano pole tekstowe Opis (maksymalnie 200 znaków) pozwalające na wprowadzenie przez operatora dodatkowych informacji lub uwag. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 17 Zmiany w wersji

18 2. Odblokowanie deklaracji ZUS IWA i ZUS ZSWA. Odblokowanie deklaracji możliwe jest tylko z menu kontekstowego na liście deklaracji. W przypadku tych dwóch deklaracji można było odznaczyć parametr Zablokowana na formularzu deklaracji. 3. Formularz deklaracji seryjnych ZUS (deklaracji zgłoszeniowych dla zaznaczonych pracowników z poziomu Listy pracowników). Dla deklaracji ZUS ZWUA oraz ZUS ZIUA ukryto parametr Oprócz numerów PESEL i NIP wstawiać nr dowodu osobistego. 4. Seryjne wysyłanie i z wydrukami do pracowników. Dla wysyłanych seryjnie deklaracji PIT-11, PIT- 40, PIT-8C, IFT, wydruku RMUA i kwitków wypłat dodano nazwisko i imię pracownika w nazwie załącznika (plik z wydrukiem). 5. Wydruk NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne. W związku ze zmianami w przepisach w 2012 roku o identyfikacji podatników, osoby nie prowadzące działalności nie ubiegają się o nadanie NIP, usunięto wydruk. 6. Usuwanie wypłaty powiązanej ze zdarzeniem w preliminarzu płatności. Jeśli zdarzenie z preliminarza związane z wypłatą zostało uwzględnione na potwierdzeniu salda, to przy próbie usunięcia wypłaty pojawiał się komunikat Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. Zmieniono treść wyświetlanego komunikatu: Nie można usunąć dokumentu. Dokument został wybrany na Potwierdzeniu salda lub Ponagleniu zapłaty. 9.3 Poprawiono 1. Filtr zaawansowany. Lista pracowników. Wprowadzenie w polu tekstowym Rodz. umowy konkretnego rodzaju umowy skutkowało wyświetlaniem pełnej listy pracowników bez uwzględnienia filtrowania po rodzaju umowy. Poprawiono. 2. Formularz listy płac. W przypadku zmiany wartości pól z miesiącem i rokiem deklaracji na formularzu listy płac za pomocą spin ów (strzałki przy polach z wartościami), bez wcześniejszego ustawienia kursora w edytowanym polu, wartość nie ulegała zmianie. Poprawiono. 3. Zaliczka miesięczna na PIT-4R. Liczba podatników na deklaracji we wszystkich pozycjach była wykazywana taka sama jak z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Poprawiono. 4. Lista wszystkich wypłat pracownika, Lista wszystkich wypłat pracownika oraz powiązanych etatów. Poprawiono filtrowanie listy wypłat pracownika po miesiącu deklaracji. 5. Wydruk Struktura zatrudnienia dla ZPChr (mies.). W podziale na stopnie umiarkowany i znaczny w liczbie niepełnosprawnych osób nie były uwzględniane osoby mające przypisane specjalne schorzenia. Poprawiono. Comarch ERP Optima w modelu usługowym 18 Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) System Comarch OPT!MA v. 2012.6.1 Ulotka v.2012.6.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi.

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi. Alians ewindykator Instalacja programu... 2 Pierwsze uruchomienie... 3 Konfiguracja... 5 Skrzynka nadawcza... 6 Treść wiadomości... 7 Ustawienia domyślne... 8 Firma... 10 Próbna emisja ponagleń... 14 Emisja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Tematy szkoleń. Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Tematy szkoleń. Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO Biuletyn Eksport e-deklaracji oraz import UPO Spis treści 1.1 e- Deklaracje Informacje ogólne... 3 1.2 Eksport e- Deklaracji... 4 1.3 Odbieranie UPO... 8 1.4 Sprawdzanie pliku XML z deklaracją... 8 1.5

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9

Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9 Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9 Pytania i odpowiedzi 1. Jak wystawić notę korygującą oraz nową fakturę za ten sam okres (błędny odczyt licznika)?...2 2. Jak umieścić na fakturach stan zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Nawiązanie połączenia... 4 3. Logowanie... 5 4. Przyjmowanie Kolektorami... 5 4.1. Konfiguracja... 5 4.2. Praca z programem...

Bardziej szczegółowo