Ulotka. Zmiany w wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1"

Transkrypt

1 Ulotka Zmiany w wersji

2 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU REINSTALACJA PROGRAMU REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI OGÓLNE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI POPRAWIONO HANDEL PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE DEKLARACJI AKC-WW DO SYSTEMU E- ZEFIR KONFIGURACJA WYSYŁANIE DEKLARACJI AKC-WW DO SYSTEMU E-ZEFIR, POBIERANIE UPO POZOSTAŁE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP NOWOŚCI POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z IMALL NOWOŚCI WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP XL POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA HANDEL PLUS POPRAWIONO SERWIS POPRAWIONO CRM NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI WSPÓŁPRACA Z IBARD LOGOWANIE DO IBARD POWIĄZANIE KATALOGÓW W OBIEGU DOKUMENTÓW Z KATALOGAMI NA KONCIE IBARD UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W IBARD DODAWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTÓW OBD EDYCJA DOKUMENTU W OBD ZAPISANEGO NA IBARD USUNIĘCIE DOKUMENTU W OBD ZAPISANEGO NA IBARD ZMIANY POPRAWIONO Comarch ERP Optima 2 Zmiany w wersji

3 10 KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO KASA/ BANK NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO Comarch ERP Optima 3 Zmiany w wersji

4 1 Instalacja systemu Uwaga: Instalacja programu, na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem nową aplikację do zarządzania licencjami Comarch ERP Menadżer Licencji. Zastępuje ona dotychczasowy S erwis Klucza HASP oraz Zdalny Serwer Klucza. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji Comarch ERP Menadżer Licencji. Uwaga: Comarch ERP Optima dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji programu wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji. 2 Reinstalacja programu Uwaga: Comarch ERP Optima dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji programu wymaga zainstalowania Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż Reinstalacja z poprzedniej wersji programu W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów Reinstalacja oprócz zmian w programie wykona konwersję baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft.Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji programu. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym g warancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja do najnowszej wersji możliwa jest zarówno z wersji , 2012 oraz 2010 jak również Comarch ERP Optima ze starszym interfejsem od wersji W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję Comarch ERP Optima 4 Zmiany w wersji

5 Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie. Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych. 2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji Dlatego przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator bazy danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji. Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać k opię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na SQL Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji. 2.3 Współpraca z innymi aplikacjami Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi aplikacjami: 1. Comarch ERP e-sklep w wersji 6.5 lub wyższej. 2. Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w wersji 5.5 lub wyższej. 3. Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Windows w wersji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Android w wersji Comarch ERP Mobilny Menadżer w wersji 6.1. Comarch ERP Optima 5 Zmiany w wersji

6 3 Ogólne 3.1 Nowości 1. Podpisanie plików aplikacji. Pliki o rozszerzeniach dll oraz exe należące do Comarch ERP Optima zostały podpisane cyfrowo specjalnym certyfikatem w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa aplikacji. 2. Comarch ERP Optima a uśpienie systemu operacyjnego. Zapewniono ciągłość pracy z programem Comarch ERP Optima po wznowieniu systemu operacyjnego z uśpienia, pod warunkiem, że z innych względów nie nastąpiło rozłączenie połączenia z serwerem SQL. Oznacza to, że możemy pracować w Comarch ERP Optima z lokalnym serwerem SQL, następnie przerwać pracę bez wyłączania Comarch ERP Optima i przejść w tryb uśpienia. Po wznowieniu systemu praca z Comarch ERP Optima będzie nadal możliwa bez konieczności jego powtórnego uruchamiania. 3. Odnośnik do SOZ z poziomu Comarch ERP Optima. W zakładce Pomoc dodano odnośnik do Systemu Obsługi Zgłoszeń. 4. Wprowadzono nowy typ parametru dynamicznego Tekst wielolinijkowy. Podczas tworzenia deklaracji parametru dynamicznego, jako typ parametru dynamicznego można wybrać Tekst wielolinijkowy (multiline), dzięki czemu możliwe jest wpisywanie tekstu w wielu liniach. 3.2 Zmiany 1. Zachowanie listy po skorzystaniu ze skrótu klawiaturowego. Jeśli podświetlona została pozycja na liście, a następnie użytkownik skorzysta ze skrótu klawiaturowego, wówczas po zakończeniu działania funkcji uruchamianej skrótem klawiaturowym podświetlenie pozostaje na liście. 2. Wydruki w Generatorze Raportów. W edytorze GenRap umożliwiono pobranie informacji o drukarce na jaką wykonywany jest wydruk, w przypadku wyboru wydruku na Inną drukarkę. Funkcjonalność działała wcześniej dla wydruków wykonywanych na drukarkę domyślną. 3. IWD zmiana obsługi definiowania hasła. W konfiguracji Internetowej Wymiany Danych (Program/ Ogólne/ Praca rozproszona konto) podczas definiowania hasła umożliwiono weryfikację jego mocy. 4. Zmiana nazwy parametru Adres usługi Web Service e-deklaracje. W Konfiguracji: Program/ Ogólne/ e- Deklaracje w związku z dodaniem pola z adresem dla deklaracji AKC-WW, zmieniono nazwę Adres usługi Web Service na Adres usługi Web Service e-deklaracje 3.3 Poprawiono 1. Import z innej bazy danych alfabetyczne wyświetlanie firm. Na oknie importu z innej bazy danych (Narzędzia \ Importy \ Z innej bazy danych) dostępne firmy wyświetlane są w porządku alfabetycznym. 2. Wpisywanie dat w oknie parametrów przed wydrukiem. Poprawiono ustalanie dat w oknie parametrów przed wydrukami w przypadku powolnego wpisywania z klawiatury kolejnych cyfr. 3. Funkcje dodatkowe użytkownika. Poprawiono działanie przycisku Wyczyść definicję. 4. Okno Informacji bieżących ze zwiększoną czcionką. Zwiększenie rozmiaru czcionki w programie nie powoduje ucinania danych wyświetlanych w oknie Informacji bieżących. 5. Blokady do baz danych dla użytkownika nie będącego administratorem. Operator który nie ma roli Administrator w programie Comarch ERP Optima nie może zdejmować/zakładać blokad do baz danych sobie ani innym użytkownikom. 6. Odtwarzanie bazy danych z SQL 2000 na serwerze SQL Podczas próby odtworzenia bazy danych pochodzącej z serwera SQL w wersji 2000 na serwerze SQL w wersji 2012 pojawia się poprawny komunikat: "Kopia bazy utworzona na serwerze SQL 2000, odtworzenie na SQL 2012 nie jest możliwe". 4 Comarch ERP Optima Analizy BI 4.1 Poprawiono 1. Otwieranie raportów na licencji dla 2 użytkowników. Poprawiono otwieranie raportów na domyślnej bazie firmowej. Comarch ERP Optima 6 Zmiany w wersji

7 2. Migracja na SQL Server Poprawiono migrację do wersji 2013 na komputerach, na których zainstalowany był Microsoft SQL Server w wersji Wysyłanie subskrypcji na bazach użytkownika. W specyficznych sytuacjach następowało wysyłanie pustych subskrypcji generowanych na bazach użytkownika. Działanie poprawiono. 4. Komunikaty przy otwieraniu raportów. Uszczegółowiono komunikaty błędów wynikających z nieprawidłowej składni języka SQL w zapytaniu raportu. 5. Otwieranie raportów z parametrem typu data. Poprawiono otwieranie raportów zawierających parametry typu data dla użytkowników SQL, którzy mieli ustawiony jako domyślny język polski. 6. Nowe parametry w zmigrowanych raportach. Poprawiono dodawanie nowych parametrów do raportów podczas migracji. We wcześniejszych wersjach nowe parametry dodane do zapytania, podczas migracji nie były dodawane do zmigorwanego raportu co uniemożliwiało ich otworzenie. 7. Synchronizacja baz przy logowaniu automatycznym. Dodano synchronizację baz firmowych podczas uruchamiania aplikacji dla użytkowników, którzy zaznaczyli opcję "Zachowaj wybrane ustawienia". 8. Długie otwieranie raportów na systemach 32bitowych. Skrócono czas otwierania raportów na systemach 32bitowych w porównaniu do wersji Kreowanie baz na SQL Server Podczas kreowania wymagane były nowsze wersje plików niż dostępne w systemie. Powodowało to pojawianie się komunikatu na niektórych systemach podczas kreowania nowych baz Analiz BI. Działanie poprawiono. 10. Kreowanie baz za pomocą użytkownika SQL. Poprawiono kreowanie nowych baz za pomocą użytkownika SQL. 11. Zawieszanie się aplikacji na ekranie startowym. Na niektórych systemach po migracji do najnowszej wersji aplikacja zatrzymywała się na ekranie startowym. Do uruchomienia niezbędne było usunięcie starego pliku konfiguracyjnego. Obecnie nie jest to już wymagane. 5 Handel 5.1 Podatek akcyzowy na wyroby węglowe wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu e- Zefir W wersji Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW, korekt deklaracji AKC-WW bezpośrednio do systemu e-zefir (Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami wykorzystywany do przekazywania deklaracji podatku akcyzowego), umożliwiono pobieranie z e- Zefir UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). System e-zefir przyjmuje wyłącznie deklaracje z podpisem kwalifikowanym. W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji AKC-WW (m.in. kto i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie) Konfiguracja W Konfiguracji programu/ Ogólne/ e-deklaracje dodano pole, w którym widoczny jest adres usługi Web Service e- Zefir: Rys. Adres usługi Web Service e-zefir W Konfiguracji programu/ Stanowisko/ e-deklaracje należy wskazać katalog do przechowywania plików wymiany. Comarch ERP Optima 7 Zmiany w wersji

8 Rys. Katalog przechowywania plików wymiany Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu e-zefir, pobieranie UPO Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Hendel/ Inne(Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona Wyślij deklarację do systemu e-zefir umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu e-zefir. Po jej naciśnięciu program wywołuje okno z dostępnymi certyfikatami, gdzie użytkownik musi wskazać określony zaufany certyfikat wysyłana deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym złożonym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu. Po wskazaniu odpowiedniego certyfikatu deklaracja zostaje wysłana do systemu e-zefir, jeśli zostanie poprawnie zaczytana, otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima. Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do e-zefir, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Na czwartej zakładce e-deklaracje formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji. Status deklaracji na podstawie informacji z systemu e-zefir, Numer referencyjny numer REF otrzymany z e-zefir, Kod urzędu kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja, Operator wysyłający kod operatora, który wysłał deklarację, Data wysłania data wysłania deklaracji wraz z godziną, Data wpłynięcia data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu e-zefir, Operator odbierający kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, Data odebrania data i godzina odbioru UPO. Na liście deklaracji AKC-WW dodano kolumny: e-deklaracje przyjmującej wartości: - Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych), - Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru), - Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO). Data wysłania zawiera datę wysłania e-deklaracji. Korekta deklaracji Dla korekty deklaracji AKC-WW dodano zakładkę Korekta, na której należy uzupełnić uzasadnienie przyczyny złożenia korekty informacja ta jest wysyłana do systemu e-zefir. 5.2 Pozostałe nowości 1. Wydruk Faktura zaliczkowa korekta (GenRap). Dla korekty wartości Faktury Zaliczkowej dodano wydruk wykonany w Generatorze Raportów. Comarch ERP Optima 8 Zmiany w wersji

9 2. Podgląd atrybutów binarnych towarów. W menu Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby, dla kolumny zawierającej atrybut binarny, po umieszczeniu kursora na wysokości komórki widoczna jest miniatura pliku graficznego przypisanego do towaru, dla plików niegraficznych widoczna jest ikona lupy. Kliknięcie w miniaturę pliku graficznego/ikonę lupy skutkuje podglądem pliku w programie powiązanym z rozszerzeniem, jakie posiada plik. 3. Historia towaru, magazyn. Historia towaru domyślnie otwierana była dla magazynu głównego, obecnie przy otwieraniu historii towaru z menu Ogólne/ Cennik i Handel/ Zasoby domyślnie ustawiany jest magazyn ostatnio wybrany w oknie historii. Przy otwieraniu historii z poziomu dokumentu domyślnie ustawiany jest w oknie historii magazyn z dokumentu. 4. Receptury. Na dokumencie Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, w oknie Pozycja dokumentu na zakładce Receptura dodano kolumnę Nazwa zawierającą nazwę towaru będącego składnikiem receptury (aby była widoczna na liście należy ją wybrać z kolumn dodatkowych). 5. Kolumna Magazyn. Na dokumencie Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Zakupu, na zakładce Dokumenty, w tabeli Dokumenty powiązane dodano kolumnę Magazyn. 6. Migrator. Import nierozliczonych płatności. Dla zadań Comarch ERP Klasyka do Comarch ERP Optima i Skoroszyt Microsoft Excel do Comarch ERP Optima przy wybieraniu opcji do importu Płatności nierozliczone dodano parametr "Pomijaj istniejące rekordy". Uwaga! Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony, to powtarzające się płatności zostaną ponownie zaimportowane. 5.3 Zmiany 1. Kontrola duplikacji Faktur Zakupu. Uwzględniane były dokumenty anulowane, obecnie takie dokumenty nie są uwzględniane. 2. Kopiowanie dokumentów, seria. Jeśli dokumenty posiadają w schemacie numeracji serię, podczas kopiowania seria jest przenoszona na dokumenty kopiowane. Jedynym wyjątkiem, jest przypadek, kiedy schemat numeracji dokumentu posiada serię domyślną dla operatora, wówczas na kopiowany dokument obierana jest zawsze seria przypisana do operatora, który wykonuje kopiowanie. 3. Podgląd pozycji dokumentu. Poprawiono podgląd kartoteki towaru z poziomu okna Pozycji dokumentu w sytuacji, gdy był zmieniany kod towaru po wystawieniu dokumentu. 4. Usługi na Fakturze Pro Forma. Dla usług występujących na FPF nieprzeniesionych na powiązane Wydanie Zewnętrzne, po przekształceniu w kolejnym kroku tej FPF do Faktury Sprzedaży nie było możliwości edycji takich usług na FA, obecnie taka edycja jest możliwa. 5. Lista deklaracji Intrastat, kolumna Miesiąc. Umożliwiono sortowanie po tej kolumnie zgodnie z kolejnością miesięcy w roku. 5.4 Poprawiono 1. Łatwa sprzedaż. Po zmianie magazynu nie były odznaczane pozycje listy, w efekcie przy tworzeniu dokumentów pobierane były błędne ilości towarów, działanie programu poprawiono. 2. Zaznaczanie pozycji na Fakturze Sprzedaży. Przywrócono możliwość zaznaczenia pozycji na Fakturze Sprzedaży. 3. Edycja ilości towaru na Fakturze Sprzedaży. Przywrócono działanie programu polegające na braku możliwości edycji ilości towaru na FA, dla towaru który został przeniesiony na Fakturę Sprzedaży z Wydania Zewnętrznego. 4. Dodawanie pozycji na Fakturę Sprzedaży, Wydanie Zewnętrzne. Przy dodawaniu pozycji przez edycję na liście i sprzedaży tylko wg kodów EAN, podczas dodawania towaru na FA, WZ po wpisaniu kilku znaków w kodzie, otwarciu listy zasobów i wybraniu towaru generowany był komunikat Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu, działanie programu poprawiono. 5. Rezerwacja towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy usunięto towar przeniesiony z RO, na zasobach po upływie terminu rezerwacji nie była zwalniana rezerwacja tego towaru, działanie programu poprawiono. 6. Realizacja usług poprzez Rezerwację Odbiorcy. Przy scenariuszu Rezerwacja Odbiorcy > Faktura Pro Forma > Wydanie Zewnętrzne > Faktura Sprzedaży finalna, jeśli na WZ wskazano część usługi z RO, po utworzeniu FA finalnej, zrealizowana ilość usługi widoczna na RO była podwajana, działanie programu poprawiono. Comarch ERP Optima 9 Zmiany w wersji

10 7. Realizacja Zamówień u Dostawców i Rezerwacji Odbiorców. Jeśli operator miał prawo zmiany opisu i osoby odbierającej na dokumencie, po edycji pozycji na zatwierdzonych na stałe ZD, RO, dokumenty traciły status informujący, o tym że zostały zrealizowane, działanie programu poprawiono. 8. Wartości atrybutów. W wartościach atrybutów tekstowych i liczbowych umożliwiono wprowadzenie takiej ilości znaków, jaka faktycznie zostaje zapisana w bazie danych. 9. Import cennika w formacie Comarch ERP Optima. Poprawiono ustawienie magazynu domyślnego dla importowanych składników receptury towaru złożonego, poprawiono również działanie parametru Zakładanie magazynów dla receptur. 10. Pozycjonowanie kursora na dokumentach. Poprawiono pozycjonowanie kursora dla pozycji na dokumentach, w sytuacji kiedy uprzednio z dokumentu były usuwane pozycje. 11. Filtrowanie list dokumentów handlowo magazynowych. Po ponownym otwarciu listy nie była pamiętana wartość ustalona w polu Numery: Od, działanie programu poprawiono. 12. Raport braków. Podczas jednoczesnego dodawania na Raport braków większej ilości towarów (180 pozycji i więcej) program ulegał zawieszeniu, działanie aplikacji zostało poprawione. 13. Historia towaru, kontrahent. W oknie historii towaru otwieranej z poziomu dokumentu nie ustawiał się domyślnie kontrahent wybrany na dokumencie, działanie programu poprawiono. 14. Historia towaru. W przypadku długich nazw towarów, przy otwartym oknie historii towaru, nazwa widoczna w górnym pasku programu nachodziła na nazwę zakładki, obecnie taka sytuacja nie ma miejsca. 15. Magazyn domyślny operatora. Operator mający zakaz zmiany magazynu domyślnego na listach po naciśnięciu ikony Wyczyść filtr widział dokumenty z wszystkich magazynów, działanie programu poprawiono. 16. Sprzedaż dedykowana. Wydruk lub próba podglądu wydruku korekty Faktury Zaliczkowej skutkowała komunikatem Błąd transmisji formatu, działanie programu poprawiono. 17. Wydruki z listy zasobów w Crystal Reports. Poprawiono działanie parametru Ignoruj filtr z aplikacji dla wydruków wykonanych w narzędziu Crystal Reports wywoływanych z menu Handel/ Zasoby. 18. Kasa fiskalna Sharp. Poprawiono odczyt sprzedaży w przypadku dużej ilości indeksów towarowych. 19. Drukarka fiskalna Posnet. Poprawiono komunikację programu z drukarką, po próbie fiskalizacji Faktur Sprzedaży finalnych na kwotę 0 zł skojarzonych z Fakturami Zaliczkowymi. 20. Wydruki dla Zestawienia wg atrybutów i Zestawienia wg dostaw. W kolejkach przekazywanych do wydruków z list Zestawienie wg atrybutów i Zestawienie wg dostaw przekazywane są dwie dodatkowe kolumny zawierające identyfikator towaru i dokumentu. 21. Wydruk Faktura VAT/Pełna tabela zaliczek. Poprawiono drukowanie wartości w tabeli VAT dla Faktur Zaliczkowych. 22. Funkcje dodatkowe użytkownika. Poprawiono uruchamianie funkcji dodatkowej z okna formularza elementu dokumentu handlowo-magazynowego. 5.5 Współpraca z Comarch EDI 1. Eksport cennika. Dostosowano plik eksportu cennika do bieżącej struktury Comarch EDI. 5.6 Współpraca z Comarch ERP e-sklep Nowości 1. Zmiana parametrów e-sklep. Dla funkcji Zmiana parametrów e-sklep dostępnej w Operacjach seryjnych z poziomu menu Ogólne/Cennik i Handel/Zasoby dodano sekcję pozwalającą dla pozycji zaznaczonych na liście określenie atrybutów czasowych i kosztu dostawy towaru. 2. Kod towaru u producenta. Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik) na zakładce Dodatkowe dodano pole Kod producenta umożliwiające wpisanie kodu towaru pod jakim występuje u producenta, informacja podczas synchronizacji jest przesyłana do Comarch ERP e-sklep. 3. Wyszukiwanie towarów. Na karcie towaru (zakładka e-sklep) w oknie Formularz języka towaru na zakładce Pozycjonowanie dodano pole Szukaj, podczas wyszukiwania towarów w Comarch ERP e-sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu. Comarch ERP Optima 10 Zmiany w wersji

11 5.6.2 Poprawiono 1. Grupy. Do Comarch ERP e-sklep były wysłane towary przypisane wyłącznie do Nadrzędnej Grupy Głównej, obecnie takie towary nie są wysyłane ze względu na brak możliwości ich identyfikacji w Comarch ERP e-sklep. 2. Synchronizacja kontrahentów z Comarch ERP e-sklep do Comarch ERP Optima. Poprawiono mapowanie kontrahentów po NIP w sytuacji, kiedy: a. w Comarch ERP Optima istnieje już kontrahent o takim NIP, jak kontrahent pochodzący z Comarch ERP e-sklep, b. w Comarch ERP e-sklep założono drugie konto o takim samym NIP, jak uprzednio zsynchronizowane z Comarch ERP Optima. Obecnie w powyższych przypadkach nie są zakładane nowe kartoteki kontrahentów w Comarch ERP Optima. 5.7 Współpraca z imall Nowości 1. Wyszukiwanie towarów, link. Na karcie towaru (zakładka imall24) w oknie Formularz języka towaru na zakładce Pozycjonowanie dodano pola: Link, Szukaj. 5.8 Współpraca z Comarch ERP XL Poprawiono 1. Współpraca z Comarch ERP XL. Import rabatów. Poprawiono import rabatu kontrahenta z centrali, w przypadku gdy karta kontrahenta została założona w oddziale. 2. Współpraca z Comarch ERP XL. Ustawienia operatora. Poprawiono eksport/import ustawień z kary operatora. 5.9 Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 1. Nowe wersje Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Comarch ERP Optima w wersji współpracuje z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 7.0 na platformę Windows Mobile oraz w wersji na platformę Android. 2. Rozliczenia należności i zobowiązań w Comarch ERP Mobliny Sprzedawca w wersji na platformę Android. Usunięto problem z rozliczaniem należności i zobowiązań wysłanych na urządzenie mobilne. Rozliczenia od strony dokumentu kasowego/bankowego w Comarch ERP Optima. 6 Handel Plus 6.1 Poprawiono 1. Pobieranie zasobów. Na Fakturze Sprzedaży z opcją pobrania towaru z magazynu była nieaktywna ikona Pobierz zasoby, działanie programu poprawiono. 7 Serwis 7.1 Poprawiono 1. Czynności ustawienia kolumn. Poprawiono zapamiętywanie ustawień okna na Zleceniu serwisowym, na zakładce Czynności. Comarch ERP Optima 11 Zmiany w wersji

12 8 CRM 8.1 Nowości 1. Skrzynka pocztowa. Dodano możliwość usuwania załączników. Opcja jest dostępna z poziomu formularza wiadomość, za pomocą ikony kosza oraz z menu kontekstowego dostępnego na liście załączników. 2. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono automatyczne wstawianie podpisu dla wiadomości Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej. 3. Skrzynka pocztowa. Szyfrowanie hasła podczas wysyłki wiadomości. Dodano możliwość skonfigurowania konta tak aby hasło było szyfrowane lub nie. W tym celu na formularzu konta, na zakładce Serwer/ Zaawansowane pojawiła się kolejna opcja Metoda uwierzytelniania. Parametr może przyjmować wartości: najmocniejsza dostępna (domyślna) szyfrowane hasło (DIGEST-MD5) szyfrowane hasło (CRAM-MD5) normalne hasło (LOGIN) normalne hasło (PLAIN) Najmocniejsza dostępna - system pobiera listę metod uwierzytelniania z serwera smtp i wybiera najmocniejszą w kolejności: DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN. Konkretną metodę wskazujemy w sytuacji gdy serwer ma problem z uwierzytelnieniem użytkownika i hasła. 4. Ofertowanie. Dodano możliwość definiowania szablonu dla formularzy ofert. 5. Ofertowanie. Umożliwiono anulowanie ofert. Anulować ofertę można tylko w sytuacji, kiedy nie została przekształcona do żadnego z dokumentów (FPF, FS, RO, WZ). 6. Ofertowanie. Szablon oferty. Makra. Dodano możliwość wstawienia kolejnych pól z bazy: 8.2 Zmiany <<Podmiot_NrDomu_NrLokalu> - możliwość wstawienia numeru domu oraz numeru lokalu jednym makrem <<Firma_Operator_Dodajacy_ >> - operatora, który wprowadził ofertę <<Firma_Operator_Modyfikujacy_ >> - operatora, który zmodyfikował ofertę <<Firma_Operator_ >> - zalogowanego operatora 1. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono wysyłkę w sytuacji gdzie na jednej z wysyłanych wiadomości jest wpisany błędny adres . Do tej pory jeśli przy próbie wysłania wiadomości, program natrafił na z błędnym adresem to wysyłka była blokowana. Obecnie taka wiadomość jest pomijana a pozostałe są wysyłane. 2. Skrzynka pocztowa. Dla wysyłanych wiadomości zmieniono sposób wyświetlania rozmiaru pliku. W tym celu na formularzu wiadomości, na zakładce Załączniki znajdują się kolumny Rozmiar oraz Rozmiar w bazie. Kolumna Rozmiar wyświetla rozmiar pliku odczytany z właściwości pliku (a więc jeszcze przed zapisem/ wysłaniem wiadomości) natomiast kolumna Rozmiar w bazie wyświetla rozmiar pliku/ dokumentu zapisany w bazie programu. 3. Skrzynka pocztowa. Zmieniono sposób działania skrzynki pocztowej, w sytuacji kiedy wysyłana była wiadomość bez uzupełnionego adresata. Przy próbie wysyłki pojawiał się komunikat z informacją o błędnej operacji i serwer co jakiś czas próbował wysłać wiadomość, która zapisana była w skrzynce nadawczej. Obecnie przy próbie wysłania pojedynczej wiadomości pojawia się komunikat: Nie określono adresata. Wiadomość nie może zostać wysłana, natomiast w przypadku seryjnej wysyłki, wiadomości są zapisywane w folderze wysłane a w skrzynce odbiorczej pojawia się automatyczny z informacją o niewysłanych wiadomościach. Comarch ERP Optima 12 Zmiany w wersji

13 8.3 Poprawiono 1. Skrzynka pocztowa. Podczas wysyłania wiadomości, w temacie i opisie adresu , na niektórych klientach poczty nie wyświetlały się poprawnie polskie znaki. Działanie poprawiono. 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono schemat numeracji dla wiadomości , gdzie w jednym z członów był numer z zerami. 3. Skrzynka pocztowa. W niektórych sytuacjach nieprawidłowo odczytywana była nazwa załącznika wysyłanego z Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono 4. Skrzynka pocztowa. Poprawiono kopiowanie treści wiadomości. Nie działał skrót Ctrl+C. 5. Skrzynka pocztowa. Jeśli na szablonie umieszczony był link do adresu , to po zapisie szablonu i ponownej edycji adres był wyświetlany nieprawidłowo. 6. Skrzynka pocztowa. Poprawiono ustawianie podpisu domyślnego w sytuacji kiedy dla konta był przypisany więcej niż jeden operator. 7. Ofertowanie. W sytuacji kiedy Użytkownik nie miał dostępu do modułu CRM a miał włączone pełne menu Analiz, aktywne były ikony umożliwiające przekształcenie oferty do dokumentów (FPF. FS, RO, WZ). Działanie poprawiono. 8. Ofertowanie. Poprawiono wysyłanie ofert, które posiadały załączniki. W sytuacji kiedy oferta była wysyłana em i był dodany dodatkowy załącznik to w wiadomości odebranej załącznik się nie pojawiał. 9. Ofertowanie. W niektórych specyficznych sytuacjach, nie było możliwości podpięcia szablonu. Pojawiał się błąd o braku pamięci. Działanie poprawiono. 10. Ofertowanie. Poprawiono wysyłanie ofert, które w szablonie zawierały zdjęcia. W wiadomości odebranej zdjęcia nie były wyświetlane. 11. Kontakty i zadania. Czasu kontaktu. W sytuacji kiedy czas kontaktu był zapisany z końcówką 0 sekund ( np. 1 h) to program dodawał 1 minutę. Działanie poprawiono. 12. Kontakty i zadania. Poprawiono wyświetlanie historii kontrahenta z poziomu kontaktu i zadania. Jeśli Użytkownik był zalogowany tylko na moduł CRM to historia kontrahenta nie była dostępna. 9 Obieg dokumentów 9.1 Nowości Współpraca z ibard24 Zapis załączników bezpośrednio w bazie danych powoduje bardzo szybki jej przyrost. Z tego względu poszerzyliśmy możliwości zapisu danych poza bazą, na koncie ibard24, które zapewnia bezpieczeństwo gromadzonych tam danych. Jeśli plik jest zapisany w ibard24, w programie przechowywana jest tylko informacja, gdzie jest zlokalizowany. Pomimo to Użytkownik ma możliwość pracy z plikiem na podobnych zasadach jakby był zapisany bezpośrednio w bazie (m.in. może tworzyć kolejne wersje dokumentu). Możliwość zapisywania załączników na ibard24 jest uzupełnieniem istniejącej funkcjonalności, nadal dostępne są mechanizmy skanowania, zapisu w bazie oraz wskazania linków do plików na dysku. W celu prawidłowej współpracy z ibard24 wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji ibard24 na komputerze Logowanie do ibard24 Na formularzu operatora (menu Program/ Użytkowe/ Operatorzy) dodano nową sekcję ibard24, w której znajduje się: pole Login ibard24: można w nim podać właściwy dla danego operatora login w usłudze ibard24. W momencie pierwszej próby połączenia z usługą ibard24 po uruchomieniu programu wywoływana jest funkcja logowania. Jeśli Użytkownik na karcie wprowadzi swój login, wówczas będzie on podpowiadany na oknie logowania. Użytkownik będzie musiał wprowadzić tylko hasło. Comarch ERP Optima 13 Zmiany w wersji

14 Rys. Logowanie do ibard24 Jeśli operator na swojej karcie ma wprowadzony login do ibard24, wówczas dodatkowo przy logowaniu istnieje możliwość zaznaczenia parametru Zapamiętaj hasło. Wtedy logowanie do ibard24 z poziomu programu następuje automatycznie w oparciu o login z karty operatora oraz zapamiętane hasło. Jeśli którykolwiek z tych parametrów ulegnie zmianie (zmieni się login na karcie operatora, ewentualnie z poziomu ibard24 zostanie zmienione hasło) okno logowania pojawi się ponownie, by Użytkownik mógł wprowadzić prawidłowe dane. Logowanie operatora do ibard24 nastepuje przy pierwszej próbie uruchomienia jakiejkolwiek funkcji związanej ze współpracą pomiędzy aplikacjami. Po udanym logowaniu Uzytkownik pozostaje zalogowany w ibard24 aż do chwili wylogowania z programu Comarch ERP Optima. parametr wyloguj operatora z ibard24 przy wylogowaniu z programu: jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas operator przy wylogowaniu z programu Comarch ERP Optima (menu System/ Logowanie) zostanie wylogowany również z konta ibard24. Parametr dostępny jest tylko wtedy, jeżeli uzupełnione jest pole Login ibard24. Rys. Formularz operatora opcje ibard Powiązanie katalogów w Obiegu Dokumentów z katalogami na koncie ibard24 W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisac nowy plik w ibard24 musi wskazac dla niego lokalizację. W programie jest to realizowane poprzez powiązanie katalogu w Bibliotece dokumentów z folderem ibard24. W efekcie, w zalezności od wybranego katalogu na dokumencie - załączony plik zostanie wgrany do powiazanego folderu w ibard24. Comarch ERP Optima 14 Zmiany w wersji

15 W związku z tym, na formularzu katalogu (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Obieg Dokumentów/ Katalogi dokumentów) dodane zostało nowe pole Folder dla plików na ibard24. Rys. Formularz katalogu Po naciśnięciu przycisku otwierane jest okno z listą folderów na koncie ibard24. Po zatwierdzeniu wyboru, automatycznie zostanie uzupełnione pole Folder dla plików na ibard24. Użytkownik może wskazać: konkretny folder na koncie - wtedy pliki załączone do dokumentów będą umieszczane w tym konkretnym folderze, konto główne wtedy pliki będą zapisywane bezpośrednio na koncie Rys. Wybór katalogów z ibard24 Comarch ERP Optima 15 Zmiany w wersji

16 Uprawnienia Użytkowników w ibard24 Konto ibard24 zakładane jest po podaniu adresu mailowego. Jest to konto główne. Osoba logująca się na konto główne ma pełne uprawnienia odczytu i zapisu do wszystkich plików i folderów. Dodatkowo w ibard24 można zakładać Użytkowników, podając ich adresy mailowe. Są to wtedy subkonta w ramach konta głownego. Tych Użytkowników można łączyć w grupy i grupom nadawać uprawnienia do odczytu i zapisu w poszczególnych folderach i plikach. Uprawnienia te są respektowane podczas pracy w programie: podczas wskazywania folderu powiązanego z katalogiem w programie operator widzi tylko te foldery, do których ma pełne uprawnienia (odczyt i zapis); podczas zapisu nowego pliku na ibard24 program sprawdza, czy Użytkownik na ibard24 ma prawo zapisu w folderze skojarzonym z danym katalogiem w Bibliotece. Jeśli Uzytkownik ibard24 nie ma praw zapisu, wówczas przy próbie zapisu nowego pliku otrzyma komunikat: Nie posiadasz uprawnień do pracy z aktualnie wybranym folderem ibard24!; przy próbie edycji dokumentu z ibard24 sprawdzane jest, czy Użytkownik ibard24 ma prawo odczytu danego pliku. Jeśli nie również otrzyma odpowiedni komunikat; Przy próbie zapisu zmian w pliku umieszczonym w ibard24 (w istniejącym pliku lub jako nowej wersji) sprawdzane jest, czy Użytkownik ibard ma prawo zapisu dla tego pliku. Administrator w programie Comarch ERP Optima musi sam zadbać, by na koncie ibard24 ustalić podobne uprawnienia jak do powiązanych z nimi katalogów w Bibliotece dokumentów Dodawanie załączników do dokumentów OBD Na formularzu dokumentu OBD znajduje się obszar Archiwum plików. Po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne jest menu opcji: Ostatnio wybrana opcja jest zapamiętywana i aktywowana jest przyciskiem. Nowo dodane opcje to: Wskaż plik na dysku i zapisz w ibard24 Opcja umożliwia wskazanie dokumentu na dysku lokalnym i przeniesienie go na ibard24. W bazie zapisany jest link do pliku. Po wybraniu opcji pojawia się okno Wybierz plik, w którym należy wskazać plik z dysku lokalnego. W programie sprawdzany jest katalog przypisany do dokumentu oraz jego odpowiednik na ibard24 plik jest kopiowany do odpowiedniego folderu na ibard24. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik zostaje zapisany w ibard24 w skojarzonym folderze. W tabeli Archiwum plików widoczne są: Nazwa pliku Typ: plik Comarch ERP Optima 16 Zmiany w wersji

17 W bazie: ibard24 Skanuj dokument i zapisz w ibard24 Opcja umożliwia zapis zeskanowanego dokumentu na ibard24. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik zostaje zapisany w ibard24 w skojarzonym folderze. Sam proces skanowania wygląda podobnie, jak dotychczas (w przypadku skanowania do bazy): Po wybraniu opcji wywołane jest okno do wprowadzenia nazwy zeskanowanego pliku. Po wpisaniu i zatwierdzeniu proponowanej nazwy pojawia się okno z wyborem interfejsu do skanowania. Po zakończeniu skanowania program tworzy plik. W programie sprawdzany jest katalog przypisany do dokumentu oraz jego odpowiednik na ibard24 i plik jest zapisywany w ibard24 do odpowiedniego folderu. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik zostaje zapisany w ibard24. W tabeli Archiwum plików widoczne są: Nazwa pliku Typ: plik W bazie: ibard24 Wskaż plik z ibard24 i zapisz do bazy Opcja umożliwia skopiowanie dokumentu już istniejącego na ibard24 do bazy Comarch ERP Optima. Po wybraniu opcji, wywoływana jest lista plików na ibard24, z podziałem na katalogi, na której wskazujemy plik, który ma zostać przeniesiony. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisany plik. Równocześnie ten sam plik pozostaje nadal w ibard24. W tabeli Archiwum plików widoczne są: Nazwa pliku Typ: plik W bazie: Optima Wskaż plik z ibard24 i zapisz link Opcja umożliwia wskazanie dokumentu już istniejącego na ibard24 jako link do dokumentu w Bibliotece. Po wybraniu opcji wywoływana jest lista plików na ibard24, z podziałem na katalogi, na której wskazujemy plik. W programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik pozostaje zapisany w ibard24. W tabeli Archiwum plików widoczne są: Nazwa pliku Typ: link W bazie: ibard24 Przenieś plik na ibard24 Opcja umożliwia przeniesienie pliku zapisanego w bazie do ibard24. Opcja jest dostępna tylko dla plików zapisanych W bazie: Optima i w przypadku, gdy plik nie jest aktualnie edytowany. Po wybraniu opcji zmieniana jest wartość w kolumnie W bazie z Optima na ibard24. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z ibard24. Sam plik zostaje zapisany w ibard24, w folderze skojarzonym z danym katalogiem. Równocześnie jest usuwany z bazy. Dla dokumentów w Archiwum Plików po umieszczeniu kursora na pozycji powiązanej z plikiem umieszczonym na ibard24, pojawi się informacja o lokalizacji tego pliku na ibard24. Uwaga: Pliki zapisywane są na ibard24 dopiero w momencie zatwierdzania dokumentu OBD, dlatego możliwe jest dodanie w jednej sesji tego samego pliku kilka razy. Na ibard24 zostanie on zapisany jako jeden plik, a jeżeli zawartość plików będzie różna (przy tej samej nazwie) wówczas ibard24 zapisze je jako osobne wersje. Comarch ERP Optima 17 Zmiany w wersji

18 Zapisz plik na dysku Opcja umożliwia zapis pliku na dysk komputera. Działa zarówno w przypadku plików zapisanych w bazie, jak również w ibard24. W efekcie na dysku, we wskazanej lokalizacji, zapisana zostanie kopia pliku. Równocześnie plik ten pozostanie nadal w bazie (lub w ibard24) - nie jest usuwany. Jeśli wybierzemy jakąkolwiek opcję związaną z zapisem pliku w ibard24, sprawdzane jest: Czy dany operator jest zalogowany na ibard24 jeśli nie, wówczas pojawi się okno logowania. Czy katalog przypisany do dokumentu ma swój odpowiednik na ibard24. Jeśli katalog na ibard24 nie został wskazany, wówczas zostanie wyświetlony komunikat: Nie ustalono folderu domyślnego dla ibard24! Należy wskazać ścieżkę w konfiguracji (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Obieg Dokumentów/ Katalogi dokumentów). Czy dany operator ma uprawnienia do zapisu we wskazanym katalogu ibard24. Jeśli nie, wówczas wyświetlona zostanie informacja Brak dostępu do zasobu. Uwaga: W przypadku zmiany katalogu na dokumencie w Bibliotece nie jest zmieniana lokalizacja załączonego pliku w ibard24, nawet jeśli nowy katalog ma inny folder powiązany ibard24. Uwaga: Jeśli podejmiemy próbę zapisu w ibard24 pliku o takiej samej nazwie jak plik, który już istnieje na koncie w danym folderze, wówczas program poinformuje o tym Użytkownika i zaproponuje wprowadzenie nowej nazwy. Pozostałe opcje były dostępne w poprzednich wersjach pod innymi nazwami: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy (poprzednia nazwa: plik) Wskaż plik na dysku i zapisz link (poprzednia nazwa: link) Skanuj dokument i zapisz do bazy (poprzednia nazwa: skan) Od wersji dla powyższych opcji, w Archiwum plików, w kolumnie W bazie zapisywana jest wartość Optima. W przypadku funkcji, które są związane z dodawaniem nowego pliku w bazie Optima/ w ibard24 Użytkownik ma możliwość zmiany opcji W bazie. Może to zrobić klikając w kolumnie W bazie, gdzie pojawi się możliwość wyboru nowej wartości. Przykład Użytkownik wybrał opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy. Dla dodanego pliku ustawiona jest opcja W bazie: Optima. Użytkownik decyduje jednak, że ten plik powinien być umieszczony w ibard24. Może wtedy dla tego pliku zmienić wartość w kolumnie W bazie z Optima na ibard24, bez konieczności ponownego dodawania załącznika na dokumencie. Przy zatwierdzaniu dokumentu plik zostanie wysłany do ibard Edycja dokumentu w OBD zapisanego na ibard24 Po wciśnięciu lupki na załączniku, który jest zapisany na koncie ibard24, plik jest pobierany z ibard24 i może być edytowany przez operatora. Obowiązują tu zasady identyczne, jak w przypadku edycji plików zapisanych bezpośrednio w bazie. Jeśli w pliku zostaną wprowadzone zmiany, wówczas przy próbie zapisu dokumentu OBD pojawi się okno: Comarch ERP Optima 18 Zmiany w wersji

19 W przypadku wyboru opcji: Nie zmiany w pliku nie są zapisywane, Tak: w bieżącym pliku zmiany są zapisywane w pliku w ibard24 Tak: w nowym pliku w ibard24 zostaje utworzona nowa wersja pliku. W programie w dokumencie widać wtedy dwie pozycje: plik archiwalny oraz plik bieżący. Wersja archiwalna przy próbie podglądu jest otwierana w trybie do odczytu. Uwaga: konta na ibard24 mogą przechowywać określoną ilość wersji dokumentu. Jeśli chcesz korzystać z wersjonowania plików w przypadku zapisu na ibard24 upewnij się, czy masz ustawione odpowiednie opcja dla swojego konta ibard24. Przy próbie odczytu pliku zapisanego w ibard24 sprawdzane są uprawnienia Użytkownika nadane w ibard24. Jeśli użytkownik zalogowany na ibard24 w momencie odczytu nie ma odpowiednich uprawnień O! wyświetla komunikat: Brak dostępu do zasobu Usunięcie dokumentu w OBD zapisanego na ibard24 Jeśli plik umieszczony jest na ibard24 (znacznik ibard24 w kolumnie W bazie), wówczas przy próbie usunięcia pojawi się komunikat Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?, który dotyczy usunięcia informacji z bazy Comarch ERP Optima. Jeśli Operator wybierze TAK, wówczas dokument zostanie usunięty z bazy, a następnie pojawi się drugi komunikat: Wybrany do usunięcia plik jest składowany w usłudze ibard24. Czy usunąć też plik na ibard24? Odpowiedź TAK spowoduje usunięcie pliku z konta ibard24. Podobnie w przypadku usuwania dokumentu z poziomu listy w Bibliotece dokumentów.. Jeśli dokument ma powiązanie z plikiem na ibard24, wówczas przy próbie wykonania takiej operacji pojawi się ostrzeżenie: Usuwany(e) dokument(y) zawierają powiązania do plików w usłudze ibard24. Czy usunąć też powiązane pliki na ibard24? Jeżeli usuwany jest plik główny, do którego istnieją pliki archiwalne, wówczas oprócz pliku głównego usunięte zostaną wszystkie pliki archiwalne powiązane z kasowanym plikiem głównym. Natomiast, ze względu na sposób obsługi wersji plików w ibard24, jeśli usuwany jest plik archiwalny, wówczas powiązany z nim plik z ibard24 nie zostaje usunięty. 9.2 Zmiany 1. Katalog domyślny - kopiowanie. Po skopiowaniu tworzony jest zwykły katalog, na którym widoczna jest zakładka Zakazy i można wskazać domyślny schemat obiegu dokumentów. 2. Nieaktywny schemat numeracji kopiowanie. Jeśli kopiowany jest dokument, który posiada nieaktywny schemat numeracji, wówczas na utworzonym dokumencie zostanie przypisany domyślny schemat numeracji. Comarch ERP Optima 19 Zmiany w wersji

20 9.3 Poprawiono 1. Filtrowanie po operatorze. Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów w przypadku, gdy uzupełnione jest pole Operator w filtrze. 10 Księgowość 10.1 Nowości 1. Korekty deklaracji VAT-7, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8. Umożliwiono dodanie korekty deklaracji poprzez skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej deklaracji. Zapisanie korekty deklaracji nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na deklaracji gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę deklaracji należy pierwotną deklarację zablokować przed zmianami, a następnie ustawić się na tej deklaracji na liście i wcisnąć przycisk. W przypadku wystawiania korekty do korekty na zakładkę ORD-ZU nie są kopiowane ustawienia z poprzedniej deklaracji korygującej. 2. Księgowość -> Dzienniki. GenRap. Dodano do Generatora Raportów tabele DekretyNag, DekretyElem, DekretyKonta Zmiany 1. PIT-36, PIT-36L, CIT-8. Uaktywniono pole Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące/kwartały do ręcznego uzupełnienia. 2. VAT-7D. Podczas zapisywania deklaracji VAT-7D o ile nie uzupełniono uzasadnienia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na zakładce NAD-ZP, pojawia się komunikat o braku uzupełnionej odpowiedniej zakładki. Uzupełnienie zakładki pozwala na zapisanie formularza deklaracji. 3. Księgowość -> Obroty i salda. Zoptymalizowano wyświetlanie obrotów i sald. 4. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Przyspieszono wyświetlanie danych na zakładce Konto. 5. Księga Handlowa. Przyspieszono księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych. 6. Ogólne -> Inne -> Właściciele. Kwoty deklaracji. Umożliwiono zmianę rozmiaru (zwiększenie/ zmniejszenie) okna Lista kwot deklaracji właściciela. 7. Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki na rok 2013: Limit dla pełnej księgowości zł, Limit dla ryczałtu zł. 8. Rejestry VAT. Podczas generowania rozliczenia marży zmieniono opis pola Kwota na Kwota marży Poprawiono 1. Księga Handlowa. Podczas księgowania dokumentów do księgowości kontowej, między innymi na konta pozabilansowe, pomimo, że dekret bilansował się, dla szczególnych przypadków kwot pokazywał się komunikat o niezbilansowanym PK. 2. Księga Handlowa. Podczas księgowania deklaracji, pomimo, że dekret się bilansował, pokazywał się komunikat Błąd księgowania dokumentu. 3. Księgowość -> Dzienniki. Formularz zapisu księgowego. Zakładka Rozrachunki. Przywrócono możliwość dokonywania rozliczeń za pomocą dwukliku. 4. Księgowość -> Plan kont. Poprawiono odznaczanie parametru Podział wg grup na formularzu konta. 5. Księgowość -> Wynagrodzenia -> Zaliczki na PIT4R. W polu 19 wyświetlana jest liczba osób tylko z typem wypłaty Etat. 6. Przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT. Poprawiono możliwość przenoszenie faktur, na których jako zaliczkobiorca wybrany był inny podmiot niż pracownik. Comarch ERP Optima 20 Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo