XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD"

Transkrypt

1 EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k Szczecin, Somosierry 30a tel , XWD opis programu Data dokumentu: Autor dokumentu: Łukasz Bulak / Mateusz Aszyk Dotyczy wersji: build

2 Spis treści Ogólny opis...3 Licencjonowanie...3 Uruchamianie konfiguratora...4 Harmonogram...4 Zadania...5 SELECT2CSV...6 FTP...7 SMB...8 FILE URZZEW...9 KART...10 EWD...11 KORSER...13 PALMCHK...15 PROC...15 PH...16 RAPORT...16 EWK...18 LOAD...18 MAILGET...18 RUN...20 DD...20 EXTERN...21 Log...22 Połączenia...22 Ustawienia

3 Ogólny opis System składa się z dwóch programów: graficznego konfiguratora pozwalającego na definiowanie harmonogramów i czynności część wykonawcza (scheduler) uruchamiająca zdefiniowane zadania na serwerze (Linux). Skrócona lista zadań: SELECT2CSV wykonywane zapytania w bazie i zapisanie wyniku do pliku CSV. FTP wysłanie/pobieranie plików z serwera FTP. SMB wysłanie/pobieranie plików z serwera sieciowego (Samba, Windows). FILE2 wysłanie plików jako załączników do wiadomości . URZZEW wgrywanie dokumentów (zamówień) do urządzeń zewnętrznych Streamsoft Prestiż. KART synchronizacja kartotek pomiędzy bazami EWD Elektroniczna Wysyłka Dokumentów wysyłanie em (FTP, SMB) plików tekstowych z dokumentami (faktury) dla klientów w wielu formatach. KORSER Korespondencja Seryjna z kontrahentami wysyłanie raportów, m.in. zadłużenia, informacji o promocjach. PALMCHK narzędzie do weryfikacji importu zamówień z urządzeń zewnętrznych (Palmy). PROC uruchamianie własnych procedur wbudowanych w bazie Firebird SQL (zaczynających się od XXX_). KONTRAH synchronizacja kontrahentów między bazami PH import dokumentów zamówień lub zakupu od różnych dostawców kojarzy kontrahentów oraz kartoteki EWK Elektroniczna Wymiana Komunikatów specjalizowany moduł do wymiany danych z systemami typu EDI. LOAD ładowanie plików tekstowych do bazy danych MAILGET pobieranie wiadomości pocztowych (POP3) RUN uruchomienie dowolnego programu zewnętrznego DD obsługa bazy dodatkowych dokumentów w Streamsoft Prestiż System może być także rozszerzany o inne specjalistyczne moduły, pisane na zamówienie. Umożliwia to system wtyczek które widziane są jako zadania EXTERN. Licencjonowanie Program sprzedawany jest z licencjami na poszczególne moduły. Licencja na dany moduł może być udzielona na czas określony lub bezterminowo. Pierwsze cztery zadania (SELECT2CSV, FTP, SMB, FILE2 ) tworzą moduł BASIC, pozostałe zadania odpowiadają modułom licencji. Moduł EWD posiada oddzielne licencje na poszczególne formaty dokumentów. One także mogą być stałe lub czasowe. Podobnie moduł PH posiada oddzielne licencje na poszczególne formaty importu dokumentów. 3

4 Uruchamianie konfiguratora Do uruchomienia konfiguratora wymagana jest Java w wersji 1.6 lub nowsza. Zazwyczaj instalowany jest na dysku sieciowym, w lokalizacji \\internet\dane\xwd. W Eksploratorze Windows uruchamia się podwójnym kliknięciem na plik XWDfrontend.jar. Aby uruchomić w wierszu poleceń należy najpierw zmapować dysk sieciowy (\\internet\dane np. do litery Z:) a następnie w konsoli wpisać: Z:\xwd> java -jar XWDfrontend.jar Program na starcie czyta plik konfiguracyjny, łączy się z bazą danych i pobiera aktualne ustawienia. Dostęp do programu autoryzowany jest hasłem użytkownika XWD z programu Streamsoft Prestiż. Poszczególne zakładki wyjaśnione są poniżej. Harmonogram Tutaj tworzy się wpisy zleceń do wykonania. Zlecenie ma określony czas wykonania oraz zadania do wykonania w ustalonej kolejności. W obecnej wersji do jednego zlecenia można przypisać maksymalnie 5 zadań. 4

5 Minimalna rozdzielczość czasu wykonania to 5 minut. Można określać wykonanie codziennie lub w określone dni tygodnia; raz dziennie, dwa razy dziennie lub co godzinę w określonym zakresie; raz na godzinę lub co określoną ilość minut. Zadania Zadania to poszczególne kroki wykonywane w harmonogramie. Każde zadanie ma przypisaną nazwę, status aktywności oraz dowolny komentarz. Przycisk TEST na dialogu umożliwia natychmiastowe wykonywane zadania, jednak bez zapisu logów do bazy. Jeżeli w trakcie wykonywania skonfigurowanego zadania (normalna praca) wystąpi jakiś błąd, na skonfigurowane konto pocztowe (zakładka Ustawienia) zostanie wysłana wiadomość z komunikatem o błędzie. Wszystkie ścieżki plików z danymi używane w zadaniach obsługiwane są względem katalogu tymczasowego określonego przez zmienną środowiskową TEMP. W przypadku testowania jest to katalog na dysku w systemie Windows, gdzie działa program konfiguracyjny, w przypadku docelowego wykonywania na serwerze jest to katalog na tym serwerze (Linux). 5

6 Obecnie obsługiwane są następujące typy zadań: SELECT2CSV Wykonywanie zapytania w bazie i zapisanie wyniku do pliku CSV. W parametrach do zadania określa się: połączenie do bazy (definiowane w zakładce Ustawienia). Połączenie zestawiane jest w trybie tylko do odczytu (READ-ONLY) nazwę pliku wyjściowego. W nazwie mogą występować znaczniki daty (%d) i czasu (%t) będą zamienione na wartości przed wykonaniem zapytania. Można również umieścić tam wynik zapytania SQL. Szczegółowa konfiguracja pod przyciskiem.... parametry pliku wyjściowego format danych (CSV) i kodowanie polskich znaków. Szczegóły formatu pod przyciskiem Format. Opcja dopisz jeżeli plik istnieje, można dopisać do istniejącego i w ten sposób tworzyć złożone pliki. Opcja tryb Blob zakłada, że zapytanie zwraca dwa pola: NazwaPliku, obiekt BLOB. W ten sposób można zapisywać do pliku dane binarne, np. zdjęcia Opcja niepusty nie utworzy pustego pliku jeżeli zapytanie nic nie zwróci. treść zapytania (SELECT). Można wpisać ręcznie lub wypełnić predefiniowanym zapytaniem (przycisk wybierz i wypełnij ). Na kolejnym dialogu wybiera się szablon (wypełniane w zakładce Ustawienia - Predefiniowane zapytania ) oraz podstawia wartości parametrów. 6

7 Wykonanie TEST spowoduje przesłanie zapytania do bazy i zapisania wyników do pliku. FTP wysłanie/pobieranie plików z serwera FTP. Pliki wysyłane są w całości (nie przewiduje się raportowania postępu wysyłania). W parametrach do zadania określa się: połączenie serwera FTP (definiowane w zakładce Ustawienia) łącznie z katalogiem zdalnym kierunek transmisji parametry źródła: NON zachowaj, DEL kasuj, REN zmień nazwę parametry celu (w przypadku napotkania takiego samego pliku w lokalizacji docelowej): OVR nadpisz, ADD dopisz, REN zmień nazwę zastanego pliku, SAS zapisz pod nową nazwą; zmiana nazwy REN oraz SAS dodaje na końcu nazwy znacznik czasu (RRMMDD-GGMM) pliki do przesłania - każdy w osobnej linii. Można używać gwiazdki (*.txt). parametr SKIP pozwala na przerwania wykonywania całego harmonogramu jeżeli nie ma żadnego dostępnego pliku do przetwarzania (np. brak wyeksportowanych plików ze sklepu internetowego) 7

8 SMB wysłanie/pobieranie plików z serwera sieciowego (Samba, Windows). Konfiguracja podobna do zadania FTP. W parametrach do zadania określa się: połączenie serwera sieciowego (definiowane w zakładce Ustawienia) łącznie z katalogiem zdalnym kierunek transmisji parametry źródła: NON zachowaj, DEL kasuj, REN zmień nazwę parametry celu (w przypadku napotkania takiego samego pliku w lokalizacji docelowej): OVR nadpisz, ADD dopisz, REN zmień nazwę zastanego pliku, SAS zapisz pod nową nazwą; zmiana nazwy REN oraz SAS dodaje na końcu nazwy znacznik czasu (RRMMDD-GGMM) pliki do przesłania - każdy w osobnej linii. Można używać gwiazdki (*.txt). parametr SKIP podobnie jak w zadaniu FTP FILE2 wysłanie plików jako załączników do wiadomości . W parametrach zadania określa się: połączenie SMTP parametry serwera pocztowego pliki do wysłania - każdy w osobnej linii. Można używać gwiazdki (*.txt). adresy na które ma być wysłana wiadomość temat oraz treść listu zaznaczenie opcji Każdy plik osobno spowoduje, że zostanie wysłane tyle wiadomości ile podano plików (po uwzględnieniu gwiazdki ) parametr Wymagaj potwierdzenia spowoduje żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości w programie pocztowym odbiorcy. Zwrotka zostanie wysłana na adres nadawcy skonfigurowany w połączeniu SMTP. opcja Każdy adresat osobno odpowiada za wysłanie osobnej wiadomości do każdego z adresatów włączenie treść jako HTML doda nagłówek który sprawi, że program pocztowy odbiorcy potraktuje treść a jako dokument HTML. 8

9 URZZEW wgrywanie dokumentów do urządzeń zewnętrznych Streamsoft Prestiż. Najczęściej używany do wgrywania zamówień ze sklepów internetowych. W parametrach zadania określa się: połączenie do bazy docelowej Kod urządzenia zewnętrznego z OUZ wykonywanie automatycznej realizacji dla ZA, FA, KP. Pozostałe typy dokumentów nie mogą być automatycznie realizowane. NIE ustawiaj statusu... - zapobiega realizacji przez tryb AUTOURZZEW. Ładowanie kontrahentów z plików tekstowych (niewymagane) JEDNORAZOWY : pozwala na importowanie dokumentów wystawionych na kontrahenta JEDNORAZOWY, przy czym rekordy kontrahentów zawierają dane adresowe i odpowiadają rekordom nagłówków. Identyfikuj po Nazwaskr po czym ma kojarzyć kontrahentów z pliku nagłówka i pliku kontrahentów. Wymuś dodawanie błędnych : jeżeli wystąpił błąd dodawania kontrahenta, nagłówka lub pozycji, zostanie dodany ograniczony rekord (odpowiednio kontrahenta, nagłówka lub pozycji) a wszystkie dane źródłowe zostaną zapisane w uwagach (odpowiednio kontrahenta, nagłówka lub pozycji). Wymaga podania indeksu kartoteki traktowanej jako błędnej. Wybór źródła danych: połączenie do katalogu sieciowego zawierającego pliki *.txt. Zgodnie z założeniami programu Streamsoft Prestiż jest to zazwyczaj //internet/dane/urzadzeniazew/presell/<kod_urzadzenia>/import można również importować dane bezpośrednio z katalogu tymczasowego XWD Adres na który wysyłać raport błędnie załadowanych dokumentów (brak kartotek, brak kontrahentów) 9

10 KART synchronizacja kartotek pomiędzy bazami baza źródłowa i docelowa Wybór kartotek dla jakich kartotek synchronizować dane: wszystkie, wg przynależności do grupy kartotekowej lub cechy czy synchronizować kartoteki (dane z zakładki podstawowej) czy synchronizować same grupy kartotekowe czy synchronizować przypisanie kartoteki do grup kartotekowych kody kreskowe (EAN) opakowania oraz ich przypisania do kartotek wymuszanie synchronizacji stanów magazynowych synchronizacja cen w jednym zadaniu tylko jedna cena wg jej nazwy synchronizacja cech kartotek planowane w przyszłości. 10

11 EWD Elektroniczna Wysyłka Dokumentów Umożliwia automatyczną wysyłkę dokumentów z programu Streamsoft Prestiż do kontrahentów według skonfigurowanych adresów i formatów wysyłki: EdiPCM7(PCMarket), Symplex, KC Firma (Kucharski), Magnat, PSS (Społem), Comarch Opt!ma, Topaz, megavat Astra Kama Konieczne jest utworzenie w programie Streamsoft Prestiż odpowiednich cech dokumentów oraz cech kontrahentów (wyjaśnione poniżej). Standardowo nazwa pliku z dokumentem zawiera typ dokumentu, identyfikator systemowy oraz numer dokumentu, np. Fwz _GL_2010.TXT. Niektóre formaty używają innych nazw. Jeżeli w systemie Streamsoft Prestiż jest włączona akceptacja, wysyłane są tylko dokumenty zaakceptowane. Dodatkowo można ustawić warunek, że wysyłane będą tylko dokumenty z wypełnioną cechą (ustawiane pod przyciskiem Zaawansowane). Przycisk Zaawansowane zawiera szczegółowe ustawienia niektórych formatów: Dla formatu PSS określa się: wymagana cecha kontrahenta 'Kod sklepu PSS' w której jest zapisany jest kod-numer sklepu określony przez centralę PSS. jeżeli zostanie podany identyfikator cennika, pole CenaD otrzyma wartość tej ceny wymagany kodu dostawcy (nadawcy, Państwa firmy) także określanego przez centralę PSS. Dla formatu Symplex można określić, czy kod towaru w dokumencie brany jest z indeksu pozycji czy jej kodu EAN. Można określić warunki wyboru kodów EAN (np tylko z opakowań). 11

12 Wybór dokumentów do wysyłki można ograniczyć dodatkowo warunkiem, że podana cecha dokumentu będzie wypełniona (niepusta). W szczególności można wymusić własne zapytanie SQL które będzie zwracało dokumenty do przetworzenia: Jeżeli wybrane będzie własne zapytanie, przycisk Własny Sql zostanie wyróżniony gwiazdkami tj. *** Własny Sql ***. Przycisk 'Ostatnio wysłane' pokazuje listę ostatnich wysłanych dokumentów: Można tam wymusić wygenerowanie pliku do katalogu tymczasowego, np. do przejrzenia lub późniejszego ponownego ręcznego wysłania. Można także zmienić status dokumentu tak, aby przy najbliższym wykonaniu zadania został ponownie wygenerowany i wysłany. 12 Konfiguracja kontrahentów: Aby wysyłać dokumenty do kontrahenta (odbiorcy) musi on mieć ustawione dwie cechy: 'EWD adres wysyłki' oraz 'EWD format wysyłki'. 'EWD format wysyłki' określa format wg którego ma być wygenerowany plik z danymi dokumentu. Wartość 'Nie wysyłaj' pozwala czasowo zatrzymać wysyłkę dla tego kontrahenta. 'EWD adres wysyłki' może przyjmować różne wartości, w zależności od sposobu wysyłki: adres na który ma być wysłana wiadomość, niezależny od adresu pocztowego ustawionego na kontrahencie. Pliki zostaną wysłane jako załączniki; katalog względem serwera na którym jest uruchamiany do którego nastąpi generacja plików. Nie są one wysyłane pocztą lecz mogą być użyte do dalszego transportu (np. klient pobiera za pomocą FTP); FTP:<nazwa połączenia> pliki zostaną wysłane na serwer FTP wg skonfigurowanego połączenia FTP z zakładki Połączenia (wyjaśnione później). Na przykład: econel'. SMB:<nazwa połączenia> pliki faktur umieszczone zostaną na dysku sieciowym wg połączenia SMB (udział sieciowy) z zakładki Połączenia. Na przykład: 'SMB:I common'; Uwaga: zmiana nazwy połączenia na zakładce Połączenia (SMB lub FTP), wpisanego wcześniej do cechy 'EWD adres wysyłki', może skutkować zablokowaniem wysyłania plików. Konfiguracja dokumentu:

13 Cecha dokumentu 'EWD wyślij' określa czy dokument ma być wysłany, czy nie. Po wysłaniu zmienia wartość na np. 'Wysłano :12'. Aby ponownie wysłać dokument należy ją ponownie ustawić na 'Tak'. Może być ustawiona domyślnie na 'Tak', wtedy wszystkie dokumenty, do których jest przypisana cecha będą automatycznie wysyłane, albo domyślnie na 'Nie', wtedy wysłane zostaną tylko te, na których operator ręcznie ustawi cechę. Cecha może być przypisana do wszystkich dokumentów w GM lub tylko wybranych. Jeżeli w systemie Streamsoft Prestiż jest włączona akceptacja, wysyłane są tylko dokumenty zaakceptowane. Dodatkowo można ustawić warunek, że wysyłane będą tylko dokumenty z wypełnioną cechą (ustawiane pod przyciskiem Zaawansowane). Uwaga: jeżeli później dodaje się kolejnych kontrahentów należy pamiętać, że program wyśle wszystkie dokumenty wstecz z cechą ustawioną na Tak. Aby uniknąć wysyłania dużej ilości niechcianych dokumentów należy grupowo zmienić im cechę na Nie. Weryfikacja i szczegółowe informacje po kliknięciu Sprawdź. Jeżeli program znajdzie jakąś nieprawidłowość, w polu 'Rezultat' pojawią się wpisy zaczynające się od 'ERROR:'. Należy uzupełnić sugestię. KORSER Korespondencja Seryjna pozwala na wysyłanie raportów do kontrahentów, m. in. zadłużenia (inne raporty na zamówienie). Tutaj określa się następujące parametry: baza źródłowa zapytanie SQL z wyborem kontrahentów (podgląd wyników) rodzaj raportu (konfiguracja pod przyciskiem) konto pocztowe z którego przeprowadzana jest wysyłka. 13

14 Raport ZADLUZENIE generuje listę dokumentów nierozliczonych, których termin płatności przekroczył ustaloną ilość dni. Podawana jest sumaryczna wartość wszystkich nierozliczonych dokumentów oraz lista pierwszych 100 dokumentów (limit techniczny). Raporty generowane są dla wszystkich kontrahentów niezależnie od istnienia adresu . Jeżeli raport wykazał zadłużenie a nie ma adresu pocztowego, logowane jest ostrzeżenie. Możliwe jest ustalenie minimalnego przeterminowania w dniach (nie wysyła, jeżeli są to np. tylko 2 dni przeterminowania) oraz tylko dla wybranego sposobu zapłaty. 14

15 PALMCHK Narzędzie pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemów z przenoszeniem i realizacją zamówień z urządzeń zewnętrznych (np. aplikacja Presell na urządzeniach Palm). Raport wysyłany jest na podany adres i zawiera informacje na temat nieprzetworzonych zbiorów DBF oraz zamówień które trafiły już do buforu Obsługi Urządzeń Zewnętrznych w programie Streamsoft Prestiż ale z jakiegoś powodu nie mogły zostać zrealizowane. Należy podać: połączenie do bazy programu udział sieciowy z katalogiem 'upload' wersje programu Presell połączenie oraz adres do wysyłania raportów PROC Zadanie pozwala na uruchomienie procedury wbudowanej w bazie Firebird. Uzupełnia opcje Procedury cykliczne w module Raporty i Formularze. Od zadania SELECT2CSV różni się tym, że pozwala na zmiany w bazie (połączenie nie jest tylko do odczytu ) i takie ma przeznaczenie. Z założenia pokazuje jedynie te procedury, których nazwa zaczyna się od XXX_. Kod źródłowy procedury jest pobierany z bazy (procedura musi już wcześniej istnieć) i zapisywany w parametrach zadania. Przy wykonaniu źródło z bazy jest porównywane z tym zapamiętanym. W ten sposób mamy pewność, że wykona się dokładnie ta procedura która została skonfigurowana (lub nie wykona się wcale). W oknie Źródło widać u góry parametry wejściowe (IN) i wyjściowe (OUT). Parametry wejściowe oddzielone przecinkami należy wpisać w polu Parametry wykonania. Po wykonaniu do logu zostanie zapisana wartość pierwszego rekordu oraz ilość wszystkich rekordów zwróconych przez procedurę. Zadanie to nie służy do zapisywania rezultatów do pliku proszę użyć do tego SELECT2CSV. 15

16 PH Moduł zwany inaczej 'PeHowiec' służy do importu dokumentów w różnych formatach za pomocą bufora urządzeń zewnętrznych OUZ. Założeniem procesu są dane dostarczane przez przedstawicieli handlowych różnych producentów bądź sieci handlowych kontrahenci i kartoteki z pliku są różne od tych w bazie Streamsoft Prestiż. Zadanie pozwala na powiązanie kontrahenta za pomocą NIPu lub cechy i kartoteki za pomocą opcji 'Indeksy Kontrahenta'. Konfiguruje się: bazę Streamsoft Prestiż, dla której kojarzone są dane, format plików tekstowych oraz szczegółowe parametry formatu, Sposób kojarzenia kontrahentów: wg NIP, wg cechy Sposób kojarzenia kartotek: wg ID, Indeksów Kontrahenta, kodu EAN specjalny indeks dla kartotek, które nie zostały skojarzone - NIEZNANA przeliczanie opakowań (jeżeli w pliku podana jest ilość opakowań, a w systemie liczone są sztuki) Moduł ściśle współpracuje z inną nakładką dla Streamsoft Prestiż PeZet, która pozwala na interaktywne kojarzenie kartotek (za pomocą indeksów kontrahenta) oraz określanie przeliczników opakowań. RAPORT Moduł odpowiedzialny za obsługę raportów, którego celem jest połączenie z bazą danych i stworzenie raportu w formacie m.in. Ebi. 16

17 Konfiguruje się: nazwa bazy danych Streamsoft Prestiż z której będą pobierane dane (zdefiniowana w Połączenia > połączenia do baz danych) format pliku i szczegóły parametrów opisane w tabeli: Konfiguracja szczegółów: KODOWANIE - Kodowanie plików (domyślnie: UTF-8) ID_GRUPAKART - (ASO, SMG, RPS) lista id grup kartotekowych ID_DEFCENY - (ASO, SMG) id ceny domyślnej ID_CECHADOKK_PRZELICZNIK - (ASO, SMG) id cechy dokumentu - przelicznik z jednostki dystrybutora na jednostkę producenta ID_MAGAZYN_NOT - (SMG, SMK) lista magazynów, które mają zostać pominięte DT1 - (RPS) Data początkowa danych zawartych w komunikacie po dacie wystawienia. Format daty yyyy-mm-dd DT2 - (RPS) Data końcowa danych zawartych w komunikacie po dacie wystawienia. Format daty yyyy-mm-dd LDNI - (RPS) Liczba dni wstecz (do wczoraj włącznie) jaką ma być objęty raport. Jeśli liczba dni jest określona, nie są brane pod uwagę daty DT1, DT2. ID_MSCWYSTDOK - (RPS) lista miejsc wystawiania dokumentów DETALICZNE_MIEJSCE_WYSTAWIANIA - (RPS, RPK) lista miejsc wystawiania dokumentów, których całą sprzedaż traktujemy jako detaliczną ID_CENTRALA - (ASO, KLT) id miejsca wystawiania dokumentów będącego oddziałem centralnym firmy (musi wystąpić na liście ID_MSCWYSTDOK) KAT - Raportowanie kategorii (ASK, SMK, RPK) wartości: 1 włączony 0 wyłączony KAT_PRODUCENTA - Raportowanie kategorii (ASK, SMK, RPK) - oznaczenie rodzaju grupy kartotekowej według której raportujemy KAT_ID_GRUPAKART - Raportowanie kategorii (ASK, SMK, RPK) - lista id grup kartotekowych UKRYJ_SPRZEDAZ - (RPS, RPK) Ukrywanie danych sprzedażowych wartości: 1 włączony 0 wyłączony LDNI_KLT - (RPS, KLT) Raportowanie klientów za x dni wstecz (do wczoraj włącznie). Nieustawienie - raportujemy wszystkich kontrahentów; 0 - w KLT pojawią się tylko kontrahenci i ich płatnicy z RPS; >0 - w KLT pojawią się kontrahenci i ich płatnicy dla których wystąpiła sprzedaż w okresie od DT1 do DT2 i od (dzień wczorajszy minus LDNI_KLT) do dnia wczorajszego XXX_JAKO_FA - Raportuj XXX jako FA, gdzie XXX - lista id_def_dok XYZ_JAKO_PAR - Raportuj XYZ jako PAR, gdzie XYZ - lista id_def_dok 17

18 EWK Elektroniczna Wymiana Komunikatów specjalizowany moduł do wymiany danych wzorowany na protokole EDIFACT. Przesyła nie tylko dokumenty, ale także kartoteki i cenniki, pozwala na potwierdzanie odbioru, zmianę statusu dokumentów a nawet tworzenie nowych w odpowiedzi na przychodzące komunikaty z systemu zewnętrznego. Szczegółowa funkcjonalność i format danych ustalane indywidualnie z klientem. LOAD Zadanie pozwala na import pliku tekstowego do tabeli w bazie danych. Nazwa pliku i ilość pól (wszystkie tekstowe) w pliku może być dowolna. Pod przyciskiem Format definiuje się separator pól, kodowanie polskich znaków i obcinanie cudzysłowów. Istotne jest, aby długość pojedynczego pola nie przekroczyła 255 znaków. Tabela tworzona jest jednorazowo na podstawie danych z pliku wzorcowego. Z założenia dane z tabeli będą później przetwarzane za pomocą procedur w bazie danych. MAILGET Jest to funkcja pobierania wiadomości z konta pocztowego POP3. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje danych serwera pocztowego (nazwa/ip, użytkownik i hasło). Moduł pobiera wiadomości z folderu INBOX i zapisuje wszystkie załączniki do katalogu tymczasowego aplikacji XWD. Treść wiadomości nie jest obecnie zapisywana. Możliwe jest określenie wyboru wiadomości poprzez wzorzec tematu i nadawcy (jako wyrażenia regularne) przetwarzane będą tylko pasujące wiadomości. Jeżeli określono, przetworzone 18

19 wiadomości zostaną oznaczone jako skasowane, a przy zakończeniu zadania usunięte przez serwer pocztowy. Pobrane pliki mogą być przetwarzane przez inne zadania XWD. 19

20 RUN Uruchamia zewnętrzny program. Podane polecenie uruchamiane jest w katalogu roboczym XWD lub w podanej innej lokalizacji. Zadanie czeka na zakończenie procesu i wypisuje do logu treść standardowego wyjścia. W trakcie cyklicznego uruchamiania przez XWDSheduler proces uruchamiany jest na serwerze, w XWDfrontend jest uruchamiany na stacji roboczej skąd został uruchomiony konfigurator. Przykładowy wynik: INFO: task 'run' done, result:uruchamiam cmd /c dir Wolumin w stacji C to OS Numer seryjny woluminu: 888F-E4AE Katalog: C:\Users\lub\AppData\Local\Temp\XWD_temp :00 <DIR> :00 <DIR> : log.txt :46 1 test.txt :09 86 test_format.txt : xwd_error.txt 6 plik(ow) bajtow 2 katalog(ow) bajtow wolnych Process exitvalue: 0 Można w ten sposób uruchamiać zewnętrzne przetwarzanie danych lub np. zestawić tunel SSH przed połączeniem do ze zdalnym serwerem. DD Pozwala na eksport plików z bazy dodatkowych dokumentów Streamsoft Prestiż, obecnie pliki skojarzone z kartotekami takie jak zdjęcia lub dokumenty techniczne. 20

21 W bazie głównej wykonywane jest zapytanie, które musi zwrócić 2 kolumny: ID dokumentu w bazie zewnętrznej oraz indeks kartoteki. Następnie każdy dokument zapisywany jest do katalogu tymczasowego wg swojej nazwy określonej w bazie dodatkowej. Na koniec tworzony jest plik indeksy_pliki.csv z zestawieniem indeks nazwa pliku (możliwe jest wiele plików do jednego indeksu). EXTERN Jest to gniazdo w które można wpiąć moduł zewnętrzny, tworzony na specjalne zamówienie klienta. Tak samo można je wpiąć w ciąg harmonogramu i ma dostęp do wszystkich zasobów XWD. Przykładowa realizacja to moduł synchronizacji Streamsoft Prestiż z nowym systemem Verto: 21

22 Log Zawiera dziennik z wykonania zadań części serwerowej. Zapisywane są one do bazy XWD. Wpisy można filtrować wg daty zdarzenia (zdefiniowane okresy lub dowolny zakres dat), przedziału godzin w ramach daty zdarzenia, poziomu komunikatu (TRACE, DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, REJOP), identyfikatora harmonogramu (ID na liście) oraz fragmentu treści komunikatu. Poziom REJOP oznacza rejestr operacji zmian w konfiguracji. Zaznaczone linie można kopiować do schowka. Komunikaty o poziomie TRACE i DEBUG mogą nie występować w bazie dla zaoszczędzenia miejsca można dla schedulera ustawić parametr LOG_DEBUG_FILE_ONLY który je pomija komunikaty są zapisywane tylko na standardowe wyjście, które po ustawieniu parametru LOGFILE będą zapisywane do odpowiedniego pliku. Parametry te określa się w pliku xwd.properties leżącym w katalogu programu. Połączenia Tutaj ustala się połączenia używane przez poszczególne zadania. 22

23 Połączenia do serwera FTP: Wykorzystywane później przy zadaniach FTP. Wypełnia tutaj się również katalog na serwerze zdalnym skąd pobierane/dokąd wysyłane będą pliki. Pliki w zadaniu określa się bez podkatalogów. Opcja Tryb Pasywny włącza tryb pasywny FTP. Opcja SFTP przełącza w tryb protokołu SFTP (tryb pasywny nie ma wtedy znaczenia, transfer danych odbywa się po zaszyfrowanym tunelu na porcie 22 lub podanym). W nazwie serwera można po dwukropku określić numer portu usługi. Wykonanie TEST spowoduje nawiązanie połączenia do serwera FTP, sprawdzenie czy istnieje taki katalog zdalny i pokazanie jego zawartości. Połączenia do udziałów sieciowych (Samba, Windows): Wykorzystywane później przy zadaniach SMB. Wypełnia się również katalog na serwerze zdalnym skąd pobierane/dokąd wysyłane będą pliki. Pliki w zadaniu określa się bez podkatalogów. Wykonanie TEST spowoduje nawiązanie połączenia do serwera SMB i sprawdzenie czy istnieje taki udział/katalog zdalny oraz pokaże zawartość katalogu. 23

24 Połączenia do bazy Firebird (Streamsoft Prestiż): Wykorzystywane później przy zadaniach SELECT2CSV. Wykonanie TEST spowoduje nawiązanie połączenia do bazy i sprawdzenie prawidłowości struktury Streamsoft Prestiż. Połączenia SMTP: Używane w zadaniach związanych z wysyłką i. Test spowoduje wysłanie testowego maila na wskazany później adres. W nazwie serwera można po dwukropku określić numer portu usługi. Przydatne dla określania usługi jako wysyłki poczty (Mail Submission Agent). Opcja STARTTLS po połączeniu z serwerem przełączy transmisje w tryb szyfrowany. 24

25 Ustawienia Edycja predefiniowanych zapytań SQL używane w zadaniach SELECT2CSV. Podgląd posiadanych licencji na poszczególne moduły programu. Mail Awaryjny w przypadku wystąpienie błędu w trakcie wykonywania programu zostanie wysłany krótki list z ostrzeżeniem na podany adres . lokalizacja katalogu tymczasowego i podgląd określenie wersji programu dla jakiej bazy wystawiona jest licencja oraz wersja jej serwera Firebird 25

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla s2s. Autor Dariusz Żukowski. Data: 2010-10-24

Pomoc dla s2s. Autor Dariusz Żukowski. Data: 2010-10-24 Pomoc dla s2s Autor Dariusz Żukowski Data: 2010-10-24 1. Subiekt 1. Subiekt... 2 1.1 Atrybuty produktów... 4 1.2 Błędy... 8 1.3 Cechy produktu... 10 1.4 Gradacja cenowa... 11 1.5 Faktury i zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo