XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD"

Transkrypt

1 EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k Szczecin, Somosierry 30a tel , XWD opis programu Data dokumentu: Autor dokumentu: Łukasz Bulak / Mateusz Aszyk Dotyczy wersji: build

2 Spis treści Ogólny opis...3 Licencjonowanie...3 Uruchamianie konfiguratora...4 Harmonogram...4 Zadania...5 SELECT2CSV...6 FTP...7 SMB...8 FILE URZZEW...9 KART...10 EWD...11 KORSER...13 PALMCHK...15 PROC...15 PH...16 RAPORT...16 EWK...18 LOAD...18 MAILGET...18 RUN...20 DD...20 EXTERN...21 Log...22 Połączenia...22 Ustawienia

3 Ogólny opis System składa się z dwóch programów: graficznego konfiguratora pozwalającego na definiowanie harmonogramów i czynności część wykonawcza (scheduler) uruchamiająca zdefiniowane zadania na serwerze (Linux). Skrócona lista zadań: SELECT2CSV wykonywane zapytania w bazie i zapisanie wyniku do pliku CSV. FTP wysłanie/pobieranie plików z serwera FTP. SMB wysłanie/pobieranie plików z serwera sieciowego (Samba, Windows). FILE2 wysłanie plików jako załączników do wiadomości . URZZEW wgrywanie dokumentów (zamówień) do urządzeń zewnętrznych Streamsoft Prestiż. KART synchronizacja kartotek pomiędzy bazami EWD Elektroniczna Wysyłka Dokumentów wysyłanie em (FTP, SMB) plików tekstowych z dokumentami (faktury) dla klientów w wielu formatach. KORSER Korespondencja Seryjna z kontrahentami wysyłanie raportów, m.in. zadłużenia, informacji o promocjach. PALMCHK narzędzie do weryfikacji importu zamówień z urządzeń zewnętrznych (Palmy). PROC uruchamianie własnych procedur wbudowanych w bazie Firebird SQL (zaczynających się od XXX_). KONTRAH synchronizacja kontrahentów między bazami PH import dokumentów zamówień lub zakupu od różnych dostawców kojarzy kontrahentów oraz kartoteki EWK Elektroniczna Wymiana Komunikatów specjalizowany moduł do wymiany danych z systemami typu EDI. LOAD ładowanie plików tekstowych do bazy danych MAILGET pobieranie wiadomości pocztowych (POP3) RUN uruchomienie dowolnego programu zewnętrznego DD obsługa bazy dodatkowych dokumentów w Streamsoft Prestiż System może być także rozszerzany o inne specjalistyczne moduły, pisane na zamówienie. Umożliwia to system wtyczek które widziane są jako zadania EXTERN. Licencjonowanie Program sprzedawany jest z licencjami na poszczególne moduły. Licencja na dany moduł może być udzielona na czas określony lub bezterminowo. Pierwsze cztery zadania (SELECT2CSV, FTP, SMB, FILE2 ) tworzą moduł BASIC, pozostałe zadania odpowiadają modułom licencji. Moduł EWD posiada oddzielne licencje na poszczególne formaty dokumentów. One także mogą być stałe lub czasowe. Podobnie moduł PH posiada oddzielne licencje na poszczególne formaty importu dokumentów. 3

4 Uruchamianie konfiguratora Do uruchomienia konfiguratora wymagana jest Java w wersji 1.6 lub nowsza. Zazwyczaj instalowany jest na dysku sieciowym, w lokalizacji \\internet\dane\xwd. W Eksploratorze Windows uruchamia się podwójnym kliknięciem na plik XWDfrontend.jar. Aby uruchomić w wierszu poleceń należy najpierw zmapować dysk sieciowy (\\internet\dane np. do litery Z:) a następnie w konsoli wpisać: Z:\xwd> java -jar XWDfrontend.jar Program na starcie czyta plik konfiguracyjny, łączy się z bazą danych i pobiera aktualne ustawienia. Dostęp do programu autoryzowany jest hasłem użytkownika XWD z programu Streamsoft Prestiż. Poszczególne zakładki wyjaśnione są poniżej. Harmonogram Tutaj tworzy się wpisy zleceń do wykonania. Zlecenie ma określony czas wykonania oraz zadania do wykonania w ustalonej kolejności. W obecnej wersji do jednego zlecenia można przypisać maksymalnie 5 zadań. 4

5 Minimalna rozdzielczość czasu wykonania to 5 minut. Można określać wykonanie codziennie lub w określone dni tygodnia; raz dziennie, dwa razy dziennie lub co godzinę w określonym zakresie; raz na godzinę lub co określoną ilość minut. Zadania Zadania to poszczególne kroki wykonywane w harmonogramie. Każde zadanie ma przypisaną nazwę, status aktywności oraz dowolny komentarz. Przycisk TEST na dialogu umożliwia natychmiastowe wykonywane zadania, jednak bez zapisu logów do bazy. Jeżeli w trakcie wykonywania skonfigurowanego zadania (normalna praca) wystąpi jakiś błąd, na skonfigurowane konto pocztowe (zakładka Ustawienia) zostanie wysłana wiadomość z komunikatem o błędzie. Wszystkie ścieżki plików z danymi używane w zadaniach obsługiwane są względem katalogu tymczasowego określonego przez zmienną środowiskową TEMP. W przypadku testowania jest to katalog na dysku w systemie Windows, gdzie działa program konfiguracyjny, w przypadku docelowego wykonywania na serwerze jest to katalog na tym serwerze (Linux). 5

6 Obecnie obsługiwane są następujące typy zadań: SELECT2CSV Wykonywanie zapytania w bazie i zapisanie wyniku do pliku CSV. W parametrach do zadania określa się: połączenie do bazy (definiowane w zakładce Ustawienia). Połączenie zestawiane jest w trybie tylko do odczytu (READ-ONLY) nazwę pliku wyjściowego. W nazwie mogą występować znaczniki daty (%d) i czasu (%t) będą zamienione na wartości przed wykonaniem zapytania. Można również umieścić tam wynik zapytania SQL. Szczegółowa konfiguracja pod przyciskiem.... parametry pliku wyjściowego format danych (CSV) i kodowanie polskich znaków. Szczegóły formatu pod przyciskiem Format. Opcja dopisz jeżeli plik istnieje, można dopisać do istniejącego i w ten sposób tworzyć złożone pliki. Opcja tryb Blob zakłada, że zapytanie zwraca dwa pola: NazwaPliku, obiekt BLOB. W ten sposób można zapisywać do pliku dane binarne, np. zdjęcia Opcja niepusty nie utworzy pustego pliku jeżeli zapytanie nic nie zwróci. treść zapytania (SELECT). Można wpisać ręcznie lub wypełnić predefiniowanym zapytaniem (przycisk wybierz i wypełnij ). Na kolejnym dialogu wybiera się szablon (wypełniane w zakładce Ustawienia - Predefiniowane zapytania ) oraz podstawia wartości parametrów. 6

7 Wykonanie TEST spowoduje przesłanie zapytania do bazy i zapisania wyników do pliku. FTP wysłanie/pobieranie plików z serwera FTP. Pliki wysyłane są w całości (nie przewiduje się raportowania postępu wysyłania). W parametrach do zadania określa się: połączenie serwera FTP (definiowane w zakładce Ustawienia) łącznie z katalogiem zdalnym kierunek transmisji parametry źródła: NON zachowaj, DEL kasuj, REN zmień nazwę parametry celu (w przypadku napotkania takiego samego pliku w lokalizacji docelowej): OVR nadpisz, ADD dopisz, REN zmień nazwę zastanego pliku, SAS zapisz pod nową nazwą; zmiana nazwy REN oraz SAS dodaje na końcu nazwy znacznik czasu (RRMMDD-GGMM) pliki do przesłania - każdy w osobnej linii. Można używać gwiazdki (*.txt). parametr SKIP pozwala na przerwania wykonywania całego harmonogramu jeżeli nie ma żadnego dostępnego pliku do przetwarzania (np. brak wyeksportowanych plików ze sklepu internetowego) 7

8 SMB wysłanie/pobieranie plików z serwera sieciowego (Samba, Windows). Konfiguracja podobna do zadania FTP. W parametrach do zadania określa się: połączenie serwera sieciowego (definiowane w zakładce Ustawienia) łącznie z katalogiem zdalnym kierunek transmisji parametry źródła: NON zachowaj, DEL kasuj, REN zmień nazwę parametry celu (w przypadku napotkania takiego samego pliku w lokalizacji docelowej): OVR nadpisz, ADD dopisz, REN zmień nazwę zastanego pliku, SAS zapisz pod nową nazwą; zmiana nazwy REN oraz SAS dodaje na końcu nazwy znacznik czasu (RRMMDD-GGMM) pliki do przesłania - każdy w osobnej linii. Można używać gwiazdki (*.txt). parametr SKIP podobnie jak w zadaniu FTP FILE2 wysłanie plików jako załączników do wiadomości . W parametrach zadania określa się: połączenie SMTP parametry serwera pocztowego pliki do wysłania - każdy w osobnej linii. Można używać gwiazdki (*.txt). adresy na które ma być wysłana wiadomość temat oraz treść listu zaznaczenie opcji Każdy plik osobno spowoduje, że zostanie wysłane tyle wiadomości ile podano plików (po uwzględnieniu gwiazdki ) parametr Wymagaj potwierdzenia spowoduje żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości w programie pocztowym odbiorcy. Zwrotka zostanie wysłana na adres nadawcy skonfigurowany w połączeniu SMTP. opcja Każdy adresat osobno odpowiada za wysłanie osobnej wiadomości do każdego z adresatów włączenie treść jako HTML doda nagłówek który sprawi, że program pocztowy odbiorcy potraktuje treść a jako dokument HTML. 8

9 URZZEW wgrywanie dokumentów do urządzeń zewnętrznych Streamsoft Prestiż. Najczęściej używany do wgrywania zamówień ze sklepów internetowych. W parametrach zadania określa się: połączenie do bazy docelowej Kod urządzenia zewnętrznego z OUZ wykonywanie automatycznej realizacji dla ZA, FA, KP. Pozostałe typy dokumentów nie mogą być automatycznie realizowane. NIE ustawiaj statusu... - zapobiega realizacji przez tryb AUTOURZZEW. Ładowanie kontrahentów z plików tekstowych (niewymagane) JEDNORAZOWY : pozwala na importowanie dokumentów wystawionych na kontrahenta JEDNORAZOWY, przy czym rekordy kontrahentów zawierają dane adresowe i odpowiadają rekordom nagłówków. Identyfikuj po Nazwaskr po czym ma kojarzyć kontrahentów z pliku nagłówka i pliku kontrahentów. Wymuś dodawanie błędnych : jeżeli wystąpił błąd dodawania kontrahenta, nagłówka lub pozycji, zostanie dodany ograniczony rekord (odpowiednio kontrahenta, nagłówka lub pozycji) a wszystkie dane źródłowe zostaną zapisane w uwagach (odpowiednio kontrahenta, nagłówka lub pozycji). Wymaga podania indeksu kartoteki traktowanej jako błędnej. Wybór źródła danych: połączenie do katalogu sieciowego zawierającego pliki *.txt. Zgodnie z założeniami programu Streamsoft Prestiż jest to zazwyczaj //internet/dane/urzadzeniazew/presell/<kod_urzadzenia>/import można również importować dane bezpośrednio z katalogu tymczasowego XWD Adres na który wysyłać raport błędnie załadowanych dokumentów (brak kartotek, brak kontrahentów) 9

10 KART synchronizacja kartotek pomiędzy bazami baza źródłowa i docelowa Wybór kartotek dla jakich kartotek synchronizować dane: wszystkie, wg przynależności do grupy kartotekowej lub cechy czy synchronizować kartoteki (dane z zakładki podstawowej) czy synchronizować same grupy kartotekowe czy synchronizować przypisanie kartoteki do grup kartotekowych kody kreskowe (EAN) opakowania oraz ich przypisania do kartotek wymuszanie synchronizacji stanów magazynowych synchronizacja cen w jednym zadaniu tylko jedna cena wg jej nazwy synchronizacja cech kartotek planowane w przyszłości. 10

11 EWD Elektroniczna Wysyłka Dokumentów Umożliwia automatyczną wysyłkę dokumentów z programu Streamsoft Prestiż do kontrahentów według skonfigurowanych adresów i formatów wysyłki: EdiPCM7(PCMarket), Symplex, KC Firma (Kucharski), Magnat, PSS (Społem), Comarch Opt!ma, Topaz, megavat Astra Kama Konieczne jest utworzenie w programie Streamsoft Prestiż odpowiednich cech dokumentów oraz cech kontrahentów (wyjaśnione poniżej). Standardowo nazwa pliku z dokumentem zawiera typ dokumentu, identyfikator systemowy oraz numer dokumentu, np. Fwz _GL_2010.TXT. Niektóre formaty używają innych nazw. Jeżeli w systemie Streamsoft Prestiż jest włączona akceptacja, wysyłane są tylko dokumenty zaakceptowane. Dodatkowo można ustawić warunek, że wysyłane będą tylko dokumenty z wypełnioną cechą (ustawiane pod przyciskiem Zaawansowane). Przycisk Zaawansowane zawiera szczegółowe ustawienia niektórych formatów: Dla formatu PSS określa się: wymagana cecha kontrahenta 'Kod sklepu PSS' w której jest zapisany jest kod-numer sklepu określony przez centralę PSS. jeżeli zostanie podany identyfikator cennika, pole CenaD otrzyma wartość tej ceny wymagany kodu dostawcy (nadawcy, Państwa firmy) także określanego przez centralę PSS. Dla formatu Symplex można określić, czy kod towaru w dokumencie brany jest z indeksu pozycji czy jej kodu EAN. Można określić warunki wyboru kodów EAN (np tylko z opakowań). 11

12 Wybór dokumentów do wysyłki można ograniczyć dodatkowo warunkiem, że podana cecha dokumentu będzie wypełniona (niepusta). W szczególności można wymusić własne zapytanie SQL które będzie zwracało dokumenty do przetworzenia: Jeżeli wybrane będzie własne zapytanie, przycisk Własny Sql zostanie wyróżniony gwiazdkami tj. *** Własny Sql ***. Przycisk 'Ostatnio wysłane' pokazuje listę ostatnich wysłanych dokumentów: Można tam wymusić wygenerowanie pliku do katalogu tymczasowego, np. do przejrzenia lub późniejszego ponownego ręcznego wysłania. Można także zmienić status dokumentu tak, aby przy najbliższym wykonaniu zadania został ponownie wygenerowany i wysłany. 12 Konfiguracja kontrahentów: Aby wysyłać dokumenty do kontrahenta (odbiorcy) musi on mieć ustawione dwie cechy: 'EWD adres wysyłki' oraz 'EWD format wysyłki'. 'EWD format wysyłki' określa format wg którego ma być wygenerowany plik z danymi dokumentu. Wartość 'Nie wysyłaj' pozwala czasowo zatrzymać wysyłkę dla tego kontrahenta. 'EWD adres wysyłki' może przyjmować różne wartości, w zależności od sposobu wysyłki: adres na który ma być wysłana wiadomość, niezależny od adresu pocztowego ustawionego na kontrahencie. Pliki zostaną wysłane jako załączniki; katalog względem serwera na którym jest uruchamiany do którego nastąpi generacja plików. Nie są one wysyłane pocztą lecz mogą być użyte do dalszego transportu (np. klient pobiera za pomocą FTP); FTP:<nazwa połączenia> pliki zostaną wysłane na serwer FTP wg skonfigurowanego połączenia FTP z zakładki Połączenia (wyjaśnione później). Na przykład: econel'. SMB:<nazwa połączenia> pliki faktur umieszczone zostaną na dysku sieciowym wg połączenia SMB (udział sieciowy) z zakładki Połączenia. Na przykład: 'SMB:I common'; Uwaga: zmiana nazwy połączenia na zakładce Połączenia (SMB lub FTP), wpisanego wcześniej do cechy 'EWD adres wysyłki', może skutkować zablokowaniem wysyłania plików. Konfiguracja dokumentu:

13 Cecha dokumentu 'EWD wyślij' określa czy dokument ma być wysłany, czy nie. Po wysłaniu zmienia wartość na np. 'Wysłano :12'. Aby ponownie wysłać dokument należy ją ponownie ustawić na 'Tak'. Może być ustawiona domyślnie na 'Tak', wtedy wszystkie dokumenty, do których jest przypisana cecha będą automatycznie wysyłane, albo domyślnie na 'Nie', wtedy wysłane zostaną tylko te, na których operator ręcznie ustawi cechę. Cecha może być przypisana do wszystkich dokumentów w GM lub tylko wybranych. Jeżeli w systemie Streamsoft Prestiż jest włączona akceptacja, wysyłane są tylko dokumenty zaakceptowane. Dodatkowo można ustawić warunek, że wysyłane będą tylko dokumenty z wypełnioną cechą (ustawiane pod przyciskiem Zaawansowane). Uwaga: jeżeli później dodaje się kolejnych kontrahentów należy pamiętać, że program wyśle wszystkie dokumenty wstecz z cechą ustawioną na Tak. Aby uniknąć wysyłania dużej ilości niechcianych dokumentów należy grupowo zmienić im cechę na Nie. Weryfikacja i szczegółowe informacje po kliknięciu Sprawdź. Jeżeli program znajdzie jakąś nieprawidłowość, w polu 'Rezultat' pojawią się wpisy zaczynające się od 'ERROR:'. Należy uzupełnić sugestię. KORSER Korespondencja Seryjna pozwala na wysyłanie raportów do kontrahentów, m. in. zadłużenia (inne raporty na zamówienie). Tutaj określa się następujące parametry: baza źródłowa zapytanie SQL z wyborem kontrahentów (podgląd wyników) rodzaj raportu (konfiguracja pod przyciskiem) konto pocztowe z którego przeprowadzana jest wysyłka. 13

14 Raport ZADLUZENIE generuje listę dokumentów nierozliczonych, których termin płatności przekroczył ustaloną ilość dni. Podawana jest sumaryczna wartość wszystkich nierozliczonych dokumentów oraz lista pierwszych 100 dokumentów (limit techniczny). Raporty generowane są dla wszystkich kontrahentów niezależnie od istnienia adresu . Jeżeli raport wykazał zadłużenie a nie ma adresu pocztowego, logowane jest ostrzeżenie. Możliwe jest ustalenie minimalnego przeterminowania w dniach (nie wysyła, jeżeli są to np. tylko 2 dni przeterminowania) oraz tylko dla wybranego sposobu zapłaty. 14

15 PALMCHK Narzędzie pozwala na szybkie zdiagnozowanie problemów z przenoszeniem i realizacją zamówień z urządzeń zewnętrznych (np. aplikacja Presell na urządzeniach Palm). Raport wysyłany jest na podany adres i zawiera informacje na temat nieprzetworzonych zbiorów DBF oraz zamówień które trafiły już do buforu Obsługi Urządzeń Zewnętrznych w programie Streamsoft Prestiż ale z jakiegoś powodu nie mogły zostać zrealizowane. Należy podać: połączenie do bazy programu udział sieciowy z katalogiem 'upload' wersje programu Presell połączenie oraz adres do wysyłania raportów PROC Zadanie pozwala na uruchomienie procedury wbudowanej w bazie Firebird. Uzupełnia opcje Procedury cykliczne w module Raporty i Formularze. Od zadania SELECT2CSV różni się tym, że pozwala na zmiany w bazie (połączenie nie jest tylko do odczytu ) i takie ma przeznaczenie. Z założenia pokazuje jedynie te procedury, których nazwa zaczyna się od XXX_. Kod źródłowy procedury jest pobierany z bazy (procedura musi już wcześniej istnieć) i zapisywany w parametrach zadania. Przy wykonaniu źródło z bazy jest porównywane z tym zapamiętanym. W ten sposób mamy pewność, że wykona się dokładnie ta procedura która została skonfigurowana (lub nie wykona się wcale). W oknie Źródło widać u góry parametry wejściowe (IN) i wyjściowe (OUT). Parametry wejściowe oddzielone przecinkami należy wpisać w polu Parametry wykonania. Po wykonaniu do logu zostanie zapisana wartość pierwszego rekordu oraz ilość wszystkich rekordów zwróconych przez procedurę. Zadanie to nie służy do zapisywania rezultatów do pliku proszę użyć do tego SELECT2CSV. 15

16 PH Moduł zwany inaczej 'PeHowiec' służy do importu dokumentów w różnych formatach za pomocą bufora urządzeń zewnętrznych OUZ. Założeniem procesu są dane dostarczane przez przedstawicieli handlowych różnych producentów bądź sieci handlowych kontrahenci i kartoteki z pliku są różne od tych w bazie Streamsoft Prestiż. Zadanie pozwala na powiązanie kontrahenta za pomocą NIPu lub cechy i kartoteki za pomocą opcji 'Indeksy Kontrahenta'. Konfiguruje się: bazę Streamsoft Prestiż, dla której kojarzone są dane, format plików tekstowych oraz szczegółowe parametry formatu, Sposób kojarzenia kontrahentów: wg NIP, wg cechy Sposób kojarzenia kartotek: wg ID, Indeksów Kontrahenta, kodu EAN specjalny indeks dla kartotek, które nie zostały skojarzone - NIEZNANA przeliczanie opakowań (jeżeli w pliku podana jest ilość opakowań, a w systemie liczone są sztuki) Moduł ściśle współpracuje z inną nakładką dla Streamsoft Prestiż PeZet, która pozwala na interaktywne kojarzenie kartotek (za pomocą indeksów kontrahenta) oraz określanie przeliczników opakowań. RAPORT Moduł odpowiedzialny za obsługę raportów, którego celem jest połączenie z bazą danych i stworzenie raportu w formacie m.in. Ebi. 16

17 Konfiguruje się: nazwa bazy danych Streamsoft Prestiż z której będą pobierane dane (zdefiniowana w Połączenia > połączenia do baz danych) format pliku i szczegóły parametrów opisane w tabeli: Konfiguracja szczegółów: KODOWANIE - Kodowanie plików (domyślnie: UTF-8) ID_GRUPAKART - (ASO, SMG, RPS) lista id grup kartotekowych ID_DEFCENY - (ASO, SMG) id ceny domyślnej ID_CECHADOKK_PRZELICZNIK - (ASO, SMG) id cechy dokumentu - przelicznik z jednostki dystrybutora na jednostkę producenta ID_MAGAZYN_NOT - (SMG, SMK) lista magazynów, które mają zostać pominięte DT1 - (RPS) Data początkowa danych zawartych w komunikacie po dacie wystawienia. Format daty yyyy-mm-dd DT2 - (RPS) Data końcowa danych zawartych w komunikacie po dacie wystawienia. Format daty yyyy-mm-dd LDNI - (RPS) Liczba dni wstecz (do wczoraj włącznie) jaką ma być objęty raport. Jeśli liczba dni jest określona, nie są brane pod uwagę daty DT1, DT2. ID_MSCWYSTDOK - (RPS) lista miejsc wystawiania dokumentów DETALICZNE_MIEJSCE_WYSTAWIANIA - (RPS, RPK) lista miejsc wystawiania dokumentów, których całą sprzedaż traktujemy jako detaliczną ID_CENTRALA - (ASO, KLT) id miejsca wystawiania dokumentów będącego oddziałem centralnym firmy (musi wystąpić na liście ID_MSCWYSTDOK) KAT - Raportowanie kategorii (ASK, SMK, RPK) wartości: 1 włączony 0 wyłączony KAT_PRODUCENTA - Raportowanie kategorii (ASK, SMK, RPK) - oznaczenie rodzaju grupy kartotekowej według której raportujemy KAT_ID_GRUPAKART - Raportowanie kategorii (ASK, SMK, RPK) - lista id grup kartotekowych UKRYJ_SPRZEDAZ - (RPS, RPK) Ukrywanie danych sprzedażowych wartości: 1 włączony 0 wyłączony LDNI_KLT - (RPS, KLT) Raportowanie klientów za x dni wstecz (do wczoraj włącznie). Nieustawienie - raportujemy wszystkich kontrahentów; 0 - w KLT pojawią się tylko kontrahenci i ich płatnicy z RPS; >0 - w KLT pojawią się kontrahenci i ich płatnicy dla których wystąpiła sprzedaż w okresie od DT1 do DT2 i od (dzień wczorajszy minus LDNI_KLT) do dnia wczorajszego XXX_JAKO_FA - Raportuj XXX jako FA, gdzie XXX - lista id_def_dok XYZ_JAKO_PAR - Raportuj XYZ jako PAR, gdzie XYZ - lista id_def_dok 17

18 EWK Elektroniczna Wymiana Komunikatów specjalizowany moduł do wymiany danych wzorowany na protokole EDIFACT. Przesyła nie tylko dokumenty, ale także kartoteki i cenniki, pozwala na potwierdzanie odbioru, zmianę statusu dokumentów a nawet tworzenie nowych w odpowiedzi na przychodzące komunikaty z systemu zewnętrznego. Szczegółowa funkcjonalność i format danych ustalane indywidualnie z klientem. LOAD Zadanie pozwala na import pliku tekstowego do tabeli w bazie danych. Nazwa pliku i ilość pól (wszystkie tekstowe) w pliku może być dowolna. Pod przyciskiem Format definiuje się separator pól, kodowanie polskich znaków i obcinanie cudzysłowów. Istotne jest, aby długość pojedynczego pola nie przekroczyła 255 znaków. Tabela tworzona jest jednorazowo na podstawie danych z pliku wzorcowego. Z założenia dane z tabeli będą później przetwarzane za pomocą procedur w bazie danych. MAILGET Jest to funkcja pobierania wiadomości z konta pocztowego POP3. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje danych serwera pocztowego (nazwa/ip, użytkownik i hasło). Moduł pobiera wiadomości z folderu INBOX i zapisuje wszystkie załączniki do katalogu tymczasowego aplikacji XWD. Treść wiadomości nie jest obecnie zapisywana. Możliwe jest określenie wyboru wiadomości poprzez wzorzec tematu i nadawcy (jako wyrażenia regularne) przetwarzane będą tylko pasujące wiadomości. Jeżeli określono, przetworzone 18

19 wiadomości zostaną oznaczone jako skasowane, a przy zakończeniu zadania usunięte przez serwer pocztowy. Pobrane pliki mogą być przetwarzane przez inne zadania XWD. 19

20 RUN Uruchamia zewnętrzny program. Podane polecenie uruchamiane jest w katalogu roboczym XWD lub w podanej innej lokalizacji. Zadanie czeka na zakończenie procesu i wypisuje do logu treść standardowego wyjścia. W trakcie cyklicznego uruchamiania przez XWDSheduler proces uruchamiany jest na serwerze, w XWDfrontend jest uruchamiany na stacji roboczej skąd został uruchomiony konfigurator. Przykładowy wynik: INFO: task 'run' done, result:uruchamiam cmd /c dir Wolumin w stacji C to OS Numer seryjny woluminu: 888F-E4AE Katalog: C:\Users\lub\AppData\Local\Temp\XWD_temp :00 <DIR> :00 <DIR> : log.txt :46 1 test.txt :09 86 test_format.txt : xwd_error.txt 6 plik(ow) bajtow 2 katalog(ow) bajtow wolnych Process exitvalue: 0 Można w ten sposób uruchamiać zewnętrzne przetwarzanie danych lub np. zestawić tunel SSH przed połączeniem do ze zdalnym serwerem. DD Pozwala na eksport plików z bazy dodatkowych dokumentów Streamsoft Prestiż, obecnie pliki skojarzone z kartotekami takie jak zdjęcia lub dokumenty techniczne. 20

21 W bazie głównej wykonywane jest zapytanie, które musi zwrócić 2 kolumny: ID dokumentu w bazie zewnętrznej oraz indeks kartoteki. Następnie każdy dokument zapisywany jest do katalogu tymczasowego wg swojej nazwy określonej w bazie dodatkowej. Na koniec tworzony jest plik indeksy_pliki.csv z zestawieniem indeks nazwa pliku (możliwe jest wiele plików do jednego indeksu). EXTERN Jest to gniazdo w które można wpiąć moduł zewnętrzny, tworzony na specjalne zamówienie klienta. Tak samo można je wpiąć w ciąg harmonogramu i ma dostęp do wszystkich zasobów XWD. Przykładowa realizacja to moduł synchronizacji Streamsoft Prestiż z nowym systemem Verto: 21

22 Log Zawiera dziennik z wykonania zadań części serwerowej. Zapisywane są one do bazy XWD. Wpisy można filtrować wg daty zdarzenia (zdefiniowane okresy lub dowolny zakres dat), przedziału godzin w ramach daty zdarzenia, poziomu komunikatu (TRACE, DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, REJOP), identyfikatora harmonogramu (ID na liście) oraz fragmentu treści komunikatu. Poziom REJOP oznacza rejestr operacji zmian w konfiguracji. Zaznaczone linie można kopiować do schowka. Komunikaty o poziomie TRACE i DEBUG mogą nie występować w bazie dla zaoszczędzenia miejsca można dla schedulera ustawić parametr LOG_DEBUG_FILE_ONLY który je pomija komunikaty są zapisywane tylko na standardowe wyjście, które po ustawieniu parametru LOGFILE będą zapisywane do odpowiedniego pliku. Parametry te określa się w pliku xwd.properties leżącym w katalogu programu. Połączenia Tutaj ustala się połączenia używane przez poszczególne zadania. 22

23 Połączenia do serwera FTP: Wykorzystywane później przy zadaniach FTP. Wypełnia tutaj się również katalog na serwerze zdalnym skąd pobierane/dokąd wysyłane będą pliki. Pliki w zadaniu określa się bez podkatalogów. Opcja Tryb Pasywny włącza tryb pasywny FTP. Opcja SFTP przełącza w tryb protokołu SFTP (tryb pasywny nie ma wtedy znaczenia, transfer danych odbywa się po zaszyfrowanym tunelu na porcie 22 lub podanym). W nazwie serwera można po dwukropku określić numer portu usługi. Wykonanie TEST spowoduje nawiązanie połączenia do serwera FTP, sprawdzenie czy istnieje taki katalog zdalny i pokazanie jego zawartości. Połączenia do udziałów sieciowych (Samba, Windows): Wykorzystywane później przy zadaniach SMB. Wypełnia się również katalog na serwerze zdalnym skąd pobierane/dokąd wysyłane będą pliki. Pliki w zadaniu określa się bez podkatalogów. Wykonanie TEST spowoduje nawiązanie połączenia do serwera SMB i sprawdzenie czy istnieje taki udział/katalog zdalny oraz pokaże zawartość katalogu. 23

24 Połączenia do bazy Firebird (Streamsoft Prestiż): Wykorzystywane później przy zadaniach SELECT2CSV. Wykonanie TEST spowoduje nawiązanie połączenia do bazy i sprawdzenie prawidłowości struktury Streamsoft Prestiż. Połączenia SMTP: Używane w zadaniach związanych z wysyłką i. Test spowoduje wysłanie testowego maila na wskazany później adres. W nazwie serwera można po dwukropku określić numer portu usługi. Przydatne dla określania usługi jako wysyłki poczty (Mail Submission Agent). Opcja STARTTLS po połączeniu z serwerem przełączy transmisje w tryb szyfrowany. 24

25 Ustawienia Edycja predefiniowanych zapytań SQL używane w zadaniach SELECT2CSV. Podgląd posiadanych licencji na poszczególne moduły programu. Mail Awaryjny w przypadku wystąpienie błędu w trakcie wykonywania programu zostanie wysłany krótki list z ostrzeżeniem na podany adres . lokalizacja katalogu tymczasowego i podgląd określenie wersji programu dla jakiej bazy wystawiona jest licencja oraz wersja jej serwera Firebird 25

XWD opis programu. Spis treści. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD

XWD opis programu. Spis treści. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD EKSPERT Systemy Informatyczne Sp.J. 71-181 Szczecin, Somosierry 30a tel./fax (091) 4862200, 4862700, 4872548 XWD opis programu Data dokumentu: 2011-04-29 Autor dokumentu: Łukasz Bulak (lub@ekspert.szczecin.pl)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi.

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi. Alians ewindykator Instalacja programu... 2 Pierwsze uruchomienie... 3 Konfiguracja... 5 Skrzynka nadawcza... 6 Treść wiadomości... 7 Ustawienia domyślne... 8 Firma... 10 Próbna emisja ponagleń... 14 Emisja

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi SubSyncEU 12/2017 SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi Spis treści Instalacja programu...3 Wprowadzenie numeru seryjnego...7 Konfiguracja...9 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp.

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp. Wiadomości Wstęp. Program ZPKSoft Doradca implementuje korespondencję między użytkownikami, oraz umożliwia wysyłanie przesyłek e-mailowych do użytkowników i klientów. Dostęp do modułu wiadomości jest możliwy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Jak zaimportować bazę do system SARE

Jak zaimportować bazę do system SARE Jak zaimportować bazę do system SARE Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w przycisk dodaj grupę (elementy zaznaczone

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

HermesEX. Dokumentacja serwisowa v2011.08.05

HermesEX. Dokumentacja serwisowa v2011.08.05 HermesEX Dokumentacja serwisowa v2011.08.05 Syriusz sp z o.o. Rzeszów 2011 Spis treści Spis treści...1 1. Informacje ogólne...2 2. Instalacja...3 3. Interfejs programu...6 4. Tworzenie wtyczek...7 4.1.

Bardziej szczegółowo

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015)

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) MPH to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane

Moduł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane Moduł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia działanie na opakowaniach kaucjonowanych w module Handlowo-Magazynowym. Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo