Powietrze. dla Krakowa /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powietrze. dla Krakowa /"

Transkrypt

1 Powietrze dla Krakowa /

2 Czy wiesz ile kosztuje wyeliminowanie krakowskiego smogu? Bezczynność jest wielokrotnie droższa!

3 Każdego dnia mieszkańcy Dokładnie to policzyliśmy. Codziennie płacimy smogowi sowity haracz Krakowa tracą 2 4osoby, miliony zł w zewnętrznych kosztach zdrowotnych* które umierają z powodu smogu** *Sejmik Małopolski: koszty zdrowotne związane z emisją pyłu PM2,5 dla Krakowa szacuje się na 740 mln zł rocznie **Źródło: EEAv Air quality In Europe 2014 report ISSN , s. 55

4 37 μg.m Stężenie PM2,5 w Europie PM 2.5 Annual average Reference year / 2005 combined rural and urban map < 10 µg.m µg.m µg.m µg.m3 > TV > 30 µg.m3 countries excluded from study area with poor data coverage 3 ŚREDNIA WARTOŚĆ PM2,5 W KRAKOWIE /NAJWYŻSZA W POLSCE CRACOVIA ŹRÓDŁO WHO, WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ZDROWIE 24 III 2014 WSKAŹNIK PM2,5 OPISUJE POZIOM SZKODLIWEGO DLA ZDROWIA SMOGU.

5 Piąte Nie zabijaj! UMIERALNOŚĆ PRZYPISANA PM2,5 Premature deaths per year per inhbs Reference year / 2005 based on PM2.5 map 0-4 inhbs 4-7 inhbs 7-10 inhbs inhbs inhbs countries excluded from study area with poor data coverage WHO SZACUJE, ŻE UMIERALNOŚĆ WYWOŁYWANA PRZEZ PM2,5 W KRAKOWIE MIEŚCI SIĘ W PRZEDZIALE 1140 DO 2280 OSÓB ROCZNIE CRACOVIA ŹRÓDŁO WHO, WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ZDROWIE 24 III 2014

6 Smog przyczynia się Najsłabsi muszą płacić do śmierci co piątego krakowianina. najwyższą cenę... Kogo z Twojej rodziny wybierze? Źródło: EEA Air quality In Europe 2014 report ISSN

7

8 Smog obniża IQ dzieci w Krakowie średnio - o 3,8pkt O ile Twojego? 8

9 Mamo, czy pójdziemy dzisiaj na spacer? 150 dni w roku ma zbyt wysoki poziom Nie, dziś jest smog, może w przyszłym tygodniu... zanieczyszczeń, by przebywać na zewnątrz

10 Połowę z tych strat powodują Tolerowanie smogu to piece węglowe dramatyczna Zdrowotne koszty zewnętrzne / zł Liczba zgonów rozrzutność Godzina 84 tys Dzień 2 mln 4 Miesiąc 61,7 mln 120 Żródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania Rok 10 lat 740 7,4 mln mld Żródło: EEA Air quality in Europe / 2014 report, ISSN s lat 74 mld

11 Likwidując piece węglowe 500 Koszt to mln złotych redukujemy smog o około 50%, a jego skutki zdrowotne o 40-60% Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/

12 Walka ze smogiem to świetna inwestycja 11: 1 INWESTYCJA Zestawiając dane Sejmiku Małopolskiego wynika, że każda złotówka inwestycji w program po 15 latach przynosi 11 złotych oszczędności w kosztach zdrowotnych

13 DLA SKARBU PAŃSTWA WALKA ZE SMOGIEM TO ZŁOTY INTERES!

14 JEDNORAZOWA INWESTYCJA ZWRÓCI SIE NAJDALEJ W KILKA LAT, POTEM PRZYNOSZĄC JUŻ TYLKO ZYSKI! NFZ / mln Niezapłacone podatki / mln ZUS / 97mln ROCZNE STRATY SKARBU PAŃSTWA SPOWODOWANE KRAKOWSKIM SMOGIEM / Maksymalne roczne wydatki na leki, leczenie, terapie itp. Tak się składa, że zabici przez smog nie płacą podatków Roczne straty ZUS to 97 mln absencja pracownicza, renty, świadczenia rehabilitacyjne STRATY PO 15 LATACH 6MLD STRATY PO 30 LATACH 12 MLD

15 DLA KRAKOWIAN ZREDUKOWANIE SMOGU TO NIE TYLKO SPORE OSZCZĘDNOŚĆI, TO TEŻ WALKA O ŻYCIE I ZDROWIE NAJBLIŻSZYCH Zaledwie KILKA % z oczekiwanych korzyści WYSTARCZY, by uratować tysiące krakowian

16 50% LIKWIDUJĄC PIECE WĘGLOWE NAWET O ZMNIEJSZĄ SIĘ STRATY FINANSOWE KRAKOWIAN Portfele domowe 74 mln ROCZNE STRATY KRAKOWSKICH PODATNIKÓW SPOWODOWANE SMOGIEM / Zabici przez smog nie utrzymują rodzin Pracodawcy / absencja pracownicza 122mln Prywatne leczenie i lekarstwa 86 mln 266 złotych za każdego pracownika w Krakowie płaci smogowi pracodawca Przeciętna krakowska rodzina płaci smogowi około 454 zł rocznie na prywatne leczenie i lekarstwa Smog zabija, męczy, każe cierpieć, chorować, a my za to jeszcze słono płacimy

17 Gdyby jednorazowa inwestycja w likwidację pieców węglowych była trzykrotnie większa, a oczekiwane korzyści wielokrotnie mniejsze, to i tak się to opłaca. TO SIĘ OPŁACA Możliwe maksymalne korzyści Skarbu Państwa i krakowskich podatników przy redukcji smogu O 50% 30 LAT 9MLD 45 LAT 15MLD JEDNORAZOWA INWESTYCJA 500 MLN 15 LAT 4,5MLD

18 W ciągu ostatnich 15 lat zmarło w Krakowie w wyniku smogu ponad 20 tysięcy ludzi.? W ciągu najbliższych 15 lat, nieźle na tym zarabiając, możemy uratować 10 tysięcy krakowian, znacznie ograniczyć ich cierpienia i choroby. Czas wybrać

19 ZAŁĄCZNIKI I KOMENTARZE

20 Sejmik Województwa Małopolskiego Wyeliminowanie potwierdza, że pieców węglowych wyeliminowanie z Krakowa to ponad pieców węglowych 50% redukcja z Krakowa, to ponad miejskiego smogu. 50% redukcja miejskiego smogu. Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.17 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.17

21

22 Zakładamy, że szybka i skuteczna akcja Sejmik potwierdza wymiany palenisk węglowych nasze szacunki w obrębie Krakowa inwestycyjne wymaga powiększenia planowanych nakładów do 500 mln zł. Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.9 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.9

23 Pyły powstające Pyły powstające podczas spalania węgla podczas w przydomowych spalania węgla piecach grzewczych w przydomowych są najważniejszym piecach grzewczych źródłem smogu w są najważniejszym Krakowie. źródłem smogu w Krakowie. Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.2 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.2

24 Krakowski smog Krakowski smog powoduje kosztowne powoduje kosztowne straty w wielu sferach straty w wielu istotnych dla sferach istotnych mieszkańców Krakowa. dla mieszkańców Krakowa. Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.8 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.8

25 Najbardziej z powodu Chcesz mieć dziecko krakowskiego smogu w Krakowie? cierpią najsłabsi krakowianie Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.7 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.7

26

27 Twoje dziecko gorzej się uczy? Zmniejszone wartości parametrów urodzeniowych krakowskich noworodków: s. 6 Zmniejszone wartości parametrów urodzeniowych Istotny deficyt w rozwoju poznawczym krakowskich noworodków: s. 6 krakowskich dzieci: s Istotny deficyt w rozwoju poznawczym krakowskich dzieci: s źródło: Jędrychowski W., Majewska R., Mróz E., Flak E. i Kiełtyka A.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym Źródło: Jędrychowski pyłem W., Majewska zawieszonym R., Mróz E., Flak E. i Kiełtyka i wielopierścieniowymi A.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym węglowodorami i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi okresie okresie prenatalnym na prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie zdrowie dziecka. w Krakowie

28 Twoje dziecko jest Wraz ze wzrost słabsze? Wraz ze wzrostem zawieszonych w stężenia pyłów wzrasta liczba p zawieszonych nawet najmłodszych. trzykrotnie wzrasta liczba przypadków astmy wśród dzieci Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska w zdrowej atmosferze; Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 IX 2013r. s.26

29 Dane Aktualne WHO dane pozwalają określić WHO pozwalają liczbę ofiar krakowskiego określić liczbę smogu ofiar na ponad krakowskiego 1400 osób smogu rocznie. na ponad 1400 osób rocznie. Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.6 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.6

30 Za ponad 50% 2% spalanego problemu krakowskiego w Małopolsce węgla smogu odpowiada odpowiada za ponad niewielka część 50% krakowskiego spalanego w smogu. Małopolsce węgla. Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.15 Źródło: Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Piotr Łyczko Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), s.15

31 Wyliczenia Sejmiku Małoposkiego potwierdzają nasze oczekiwania: zmniejszenie stężenia z 37µg/m 3 do 20µg/m 3, czyli o 46%, prowadzi do około 50% redukcji liczby zgonów wywoływanych smogiem. Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska w zdrowej atmosferze; Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 IX 2013r. s.27

32

33 Różne rodzaje negatywnych skutków Negatywne skutki zdrowotne wywoływane zdrowotnych wywoływanych zanieczyszczeniami powietrza są ze sobą zanieczyszczeniami powietrza są ze sobą skorelowane. Jeśli w wyniku zwiększenia skorelowane. Jeśli w wyniku zmiany poziomu poziomu zanieczyszczeń odnotowano wzrost zanieczyszczeń rośnie śmiertelność w śmiertelności, to można spodziewać się populacji, należy spodziewać się również również wzrostu liczby przypadków chorób wzrostu np. przypadków występowania astmy. wywoływanych smogiem (np. astmy). Zetem, redukcja zanieczyszczeń powietrza Redukcja zanieczyszczeń powietrza przełoży się nie tylko na spadek liczby przełoży się nie tylko na spadek liczby zgonów wywoływanych smogiem, ale będzie zgonów wywoływanych smogiem, miała szerszy efekty zmniejszając liczbę ale będzie miała szerszy efekt przypadków występowania pozostałych zmniejszając liczbę przypadków kategorii negatywnych skutków zdrowotnych. występowania pozostałych kategorii negatywnych skutków zdrowotnych. źródło: HEAL Polska, Uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, s. 7 Źródło: HEAL Polska, Uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, s. 7 Źródło: HEAL Polska, Nieopłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie, s Źródło: HEAL Polska, Nieopłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie, s.10-13

34 Średni poziom stężenie PM2,5 Średni poziom zapylenia w aglomeracji w aglomeracji krakowskiej to 37 μg/m 3 krakowskiej wynosi 37 μg/m 3 Jest to wynik najwyższy w Polsce i jeden z najwyższych w Europie. źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Informacja o wartościach Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Informacja o wartościach wskaźników średniego narażenia wskaźników średniego dla narażenia miast o liczbie mieszkańców dla miast większej o liczbie niż 100, tysięcy mieszkańców i aglomeracji oraz wartości większej krajowego niż wskaźnika 100, średniego narażenia dla pyłu PM2,5 w Polsce za rok 2013, średnia z lat , s.7 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia dla pyłu PM2,5 w Polsce za rok 2013, średnia z lat , s.7

35 Europejska Agencja do Spraw Środowiska (EEA) szacuje, że rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera osób. WHO szacuje, rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera osób Średni poziom stężenia pyłów zawieszonych w Polsce to 21,8 μg/m 3, podczas gdy poziom zanieczyszczeń w Krakowie to 37,3 μg/m 3 Średni poziom stężenia pyłów zawieszonych w Polsce to 21,8 μg/m 3, podczas gdy poziom Dlatego przyjmujemy, że śmiertelność zanieczyszczeń w Krakowie to 37,3 μg/m 3 powodowana smogiem w Krakowie jest 1,7 razy większa niż średnia polska Dlatego przyjmujemy, że śmiertelność (1434 śmierci w roku). powodowana smogiem w Krakowie jest 1,7 razy większa niż średnia polska (1434 śmierci w roku). EEA: Air quality in Europe 2014 report, ISSN , s. 55 WHO: Air quality in Europe 2014 report, ISSN , s. 55

36

37

38 DODATEK 2 dane i obliczenia

39 POPULACJA Dane / liczba ludności Krakowa liczba ludności Polski * źródło: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 roku. Stan w dniu 31 XII 2014, s.13 WSPÓŁCZYNNIK POPULACYJNY stosunek populacji Krakowa do populacji Polski 0,0198 Sposób obliczenia: (liczba ludności Krakowa)/ (liczba ludności Polski) = / = 0,0198

40 Dane źródłowe STĘŻENIE PYŁÓW ZAWIESZONYCH średnioroczne stężenie pyłów PM 2,5 Krakowie* średnioroczne stężenie pyłów PM 2,5 w Polsce** WSPÓŁCZYNNIK ZANIECZYSZCZENIA KRAKOWSKIEGO POWIETRZA 37,3 μg/m 3 21,8 μg/m 3 *źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Informacja o wartościach wskaźników średniego narażenia dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100, tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia dla pyłu PM2,5 w Polsce za rok 2013, średnia z lat , s.7 **źródło: WHO: Air quality in Europe 2014 report, ISSN , s.55 wartość współczynnika 1,71101 Sposób obliczenia: (średnia średnioroczna stężenia pyłów PM2,5 w Krakowie)/(średnia średnioroczna stężenia pyłów PM2,5 w Polsce) = 37,3μg/m3 / 21,8 μ g/m3= 1,71101 współczynnik obrazuje o ile bardziej zanieczyszczone jest powietrze w Krakowie w stosunku do reszty Polski

41 ŚMIERTELNOŚĆ W POLSCE liczba zgonów w Polsce liczba zgonów w Krakowie Dane źródłowe Źródło: GUS, Rocznik demograficzny 2014, dane za 2013 ŚMIERTELNOŚĆ W POLSCE WYWOŁANA SMOGIEM liczba zgonów wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza w Polsce (w roku) Best estimate with the 95% certainty confidence interval <28 051, > źródło: WHO: Air quality in Europe 2014 report, ISSN , s.55 UDZIAŁ ZGONÓW WYWOŁANYCH SMOGIEM W LICZBIE OGÓLNYCH ZGONÓW W POLSCE udział zanieczyszczeń powietrza w czynnikach pogarszających stan zdrowia Polaków 0,11 Sposób obliczenia: (liczba zgonów wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza w Polsce)/ (liczba zgonów w Polsce)= / = 0,11

42 LICZBA ZGONÓW WYWOŁANYCH SMOGIEM W KRAKOWIE Obliczenia dzień miesiąc rok 10 lat 15 lat 100 lat Sposób obliczenia rocznej liczby zgonów wywołanych zanieczyszczeniami powietrza w Krakowie: (liczba zgonów wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza w Polsce) *(współczynnik populacyjny)*(współczynnik zanieczyszczenia krakowskiego powietrza) = =42 412*0,0198*1,71101= 1437 udział procentowy zgonów wywołanych smogiem w całkowitej śmiertelności w Krakowie 20,03% Co piąty zgon w Krakowie jest wywoływany przez zanieczyszczenia powietrza.

43 Dane / ZUS / KOSZTY PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z POWODOWANĄ PRZEZ SMOG ABSENCJĄ PRACOWNICZĄ procent ludności w wieku produkcyjnym w Małopolsce stopa bezrobocia w Krakowie liczba pracowników w Polsce koszty absencji pracowniczej ponoszone przez pracodawców 63,3% 5,2% zł źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: Zatrudnienie w Małopolsce 2013 źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie: dane z XII 2014: źródło: GUS; dane za III kwartał 2014 źródło: Work Service SA: 2010

44 Obliczenia / Pracodawcy absencja pracownicza STRATY KRAKOWSKICH PODATNIKÓW SPOWODOWANE SMOGIEM / KOSZTY PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z POWODOWANĄ PRZEZ SMOG ABSENCJĄ PRACOWNICZĄ łączny koszt absencji pracowniczych ponoszony przez pracodawców, za które odpowiedzialny jest krakowski smog roczny koszt absencji statystycznego pracownika, wywołanej krakowskim smogiem zł 267 zł Sposób obliczenia: 1. Liczba pracowników w Krakowie: (liczba mieszkańców Krakowa)*(procent ludności w wieku produkcyjnym w Małopolsce)-(liczba bezrobotnych w Krakowie) = *63,3%*94,8%= Koszt absencji pracowniczych wywołanych smogiem (koszty absencji pracowniczej ponoszone przez pracodawców)*(udział zanieczyszczeń powietrza w czynnikach pogarszających stan zdrowia Polaków)*(współczynnik zanieczyszczenia krakowskiego powietrza)/(liczba pracujących w Polsce)*(liczba pracowników w Krakowie)= zł** 0,11* 1,71101/ * = zł

45 Dane / NFZ / Polska WYBRANE KOSZTY NFZ W SKALI KRAJU Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Leczenie szpitalne Rehabilitacja lecznicza Opieka długoterminowa: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Opieka paliatywna i hospicyjna Lecznictwo uzdrowiskowe Pomoc doraźna i transport sanitarny Refundacja Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Źródło: ZMIANA PLANU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2014 R. Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R.

46 NFZ / Kraków SMOG ROCZNE STRATY SKARBU PAŃSTWA KOSZTY NFZ GENEROWANE PRZEZ SMOG W KRAKOWIE Obliczenia / Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Leczenie szpitalne Rehabilitacja lecznicza Opieka długoterminowa: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze Opieka paliatywna i hospicyjna Lecznictwo uzdrowiskowe Pomoc doraźna i transport sanitarny Refundacja Koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych SUMA zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Sposób obliczenia: (całkowity koszt pozycji w krajowym budżecie NFZ)*(współczynnik populacyjny)*(udział zanieczyszczeń powietrza w czynnikach pogarszających stan zdrowia Polaków)* (współczynnik zanieczyszczenia krakowskiego powietrza). np. (refundacja) )*(współczynnik populacyjny)*(udział zanieczyszczeń powietrza w czynnikach pogarszających stan zdrowia Polaków)* (współczynnik zanieczyszczenia krakowskiego powietrza) = zł* *0,0198* 0,11* 1, zł

47 Dane / ZUS / Polska WYBRANE KOSZTY ZUS W SKALI KRAJU renty z tytułu niezdolności do pracy renty socjalne świadczenia rehabilitacyjne absencja chorobowa SUMA zł zł zł zł zł Źródło: ZUS, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2012 r, s. 18 (uwaga, koszty absencji chorobowej kobiet zostały pomniejszone o wydatki z tytułu chorób okresu ciąży, porodu i połogu)

48 Obliczenia / ZUS / 97mln ROCZNE STRATY SKARBU PAŃSTWA KOSZTY ZUS GENEROWANE PRZEZ SMOG W KRAKOWIE ŚWIADCZENIA Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty socjalne Świadczenia rehabilitacyjne Absencja chorobowa (bez kobiet w ciąży) SUMA ROCZNY KOSZT DLA KRAKOWA zł zł zł zł zł Sposób obliczenia: (całkowity koszt pozycji w krajowym budżecie ZUS)*(współczynnik populacyjny)* (udział zanieczyszczeń powietrza w czynnikach pogarszających stan zdrowia Polaków)* (współczynnik zanieczyszczenia krakowskiego powietrza). n.p. (renty z tytułu niezdolności do pracy)* (współczynnik populacyjny)*(udział zanieczyszczeń powietrza w czynnikach pogarszających stan zdrowia Polaków)* (współczynnik zanieczyszczenia krakowskiego powietrza) zł* *0,0198* 0,11* 1,71101 = zł

49 Prywatne leczenie i lekarstwa Dane / WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRONĘ ZDROWIA średnie miesięczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę w 2013 udział wydatków na ambulatoryjną opiekę zdrowotną w wydatkach na ochronę zdrowia udział wydatków na usługi stomatologiczne w wydatkach na ambulatoryjna opiekę zdrowotną (część wydatków ambulatoryjnych) 58,21 zł 29% 47,5% Źródło: GUS, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.; informacja sygnalna, wyniki badań GUS

50 Obliczenia / STRATY PODATNIKÓW KRAKÓW STRATY KRAKOWSKICH PODATNIKÓW SPOWODOWANE SMOGIEM WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRONĘ ZDROWIA POWODOWANE PRZEZ SMOG W KRAKOWIE średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Polsce średnie roczne wydatki na osobę generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Krakowie średnie roczne wydatki 4-osobowej rodziny na opiekę zdrowotnę generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Krakowie średnie roczne wydatki z budżetów domowych na opiekę zdrowotną generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Krakowie 66,25 zł 113,36 zł 453,44 zł zł Sposób obliczenia: 1/ (średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę generowane przez zanieczyszczenia powietrza)= (średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę w 2013 bez wydatków na usługi dentystyczne)*(udział zanieczyszczeń powietrza w czynnikach pogarszających stan zdrowia Polaków) = ((58,21 zł*86,37%)*12)*0,11=66,25 zł 2/ (średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Krakowie)= (średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę generowane przez zanieczyszczenia powietrza)* (współczynnik zanieczyszczenia krakowskiego powietrza) =66,25 zł* *1,71101 = 113,36 zł

51 STRATY KRAKOWSKICH PODATNIKÓW SPOWODOWANE SMOGIEM / ŚREDNIA ROCZNA UTRACONA WARTOŚĆ PRACY OSÓB, KTÓRE UMIERAJĄ W WYNIKU KRAKOWSKIEGO SMOGU średni miesięczny całkowity koszt pracodawcy współczynnik zgonów wywoływanych przez smog wśród osób w okresie produkcyjnym udział danin publicznych w dochodzie brutto zł 20% 42,0% Dane / Zakładamy, że 20% ze wszystkich zgonów wywoływanych zanieczyszczeniami powietrza w Krakowie dotyczy osób w wieku produkcyjnym (m<65, k<60). Po wejściu w życie reformy emerytalnej i przedłużeniu wieku pracy do 67 roku życia należy oczekiwać zwiększenia wartości tego udziału nawet do 50%. Cytowane przez WHO wyniki badań nad strukturą śrmietelności powodowanej zanieczyszczeniami powietrza pokazują, że 81% zgonów tego rodzaju występuje w populacji 60+ średnia utrata produkcyjnych lat życia (metoda VOLY) 10,7 Źródło: Bart Ostro, Outdoor Air Pollution. Assessing the environmental burden of disease at national and local levels, Environmental Burden of Disease Series, No5, World Health Organization Protection of the Human Environment, Geneva 2004, s. 54

52 STRATY KRAKOWSKICH PODATNIKÓW SPOWODOWANE SMOGIEM / WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRONĘ ZDROWIA POWODOWANE PRZEZ SMOG W KRAKOWIE Obliczenia / średnie roczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Polsce średnie roczne wydatki na osobę generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Krakowie średnie roczne wydatki 4-osobowej rodziny na opiekę zdrowotnę generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Krakowie średnie roczne wydatki z budżetów domowych na opiekę zdrowotną generowane przez zanieczyszczenia powietrza w Krakowie 287 roczny koszt dla Krakowa zł zł zł Sposób obliczenia: 1/ (roczna liczba osób w okresie produkcyjnym zmarłych przez krakowski smog) =(roczna liczba zgonów wywołanych smogiem w Krakowie)*(procent zgonów wywoływanych przez zanieczyszczenia powietrza wśród osób w okresie produkcyjnym)*(= *20% = / (średnia roczna wartość pracy osób, które zmarły w wyniku krakowskiego smogu) = =(roczna liczba osób w okresie produkcyjnym zmarłych przez krakowski smog )*(średni miesięczny koszt pracownika)*12*(średnia utraconych produkcyjnych lat życia) = 287 * zł * 12 * 10,7= zł

53 ZEWNĘTRZNE KOSZTY ZDROWOTNE GENEROWANE Obliczenia PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W KRAKOWIE Straty budżetów rodzinnych spowodowane przedwczesnymi zgonami wywołanymi smogiem Straty skarbu państwa i instytucji publicznych spowodowane przedwczesnymi zgonami wywołanymi smogiem Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia powodowane przez smog w Krakowie Koszty ZUS generowane przez smog w Krakowie Koszty smogu ponoszone przez pracodawców Koszty NFZ generowane przez smog w Krakowie SUMA zł zł zł zł zł zł zł

54 O O O O O O

55 O O O O

56

57

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Palący problemsmog w mieście ile nas to kosztuje?

Palący problemsmog w mieście ile nas to kosztuje? Palący problemsmog w mieście ile nas to kosztuje? czyli problemy zdrowotne mieszkańców obszarów o znacznie zanieczyszczonym powietrzu Radosław Gawlik, Krzysztof Smolnicki Dolnośląski Alarm Smogowy Wrocław

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE

TARGI POL-ECO-SYSTEM strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE USTAWA ANTYSMOGOWA Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE Europejska Agencja Środowiska (EEA) w raporcie Jakość powietrza w Europie 2013 wymienia Polskę jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja przygotowana w ramach realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła projektu Oczyść atmosferę dofinansowanego przez Wojewódzki

Prezentacja przygotowana w ramach realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła projektu Oczyść atmosferę dofinansowanego przez Wojewódzki Prezentacja przygotowana w ramach realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła projektu Oczyść atmosferę dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

USTAWA ANTYSMOGOWA. Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP

USTAWA ANTYSMOGOWA. Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP USTAWA ANTYSMOGOWA Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE Europejska Agencja Środowiska (EEA) w raporcie Jakość powietrza w Europie 2013 wymienia Polskę jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach

Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach Weronika Piestrzyńska HEAL Polska Modelowanie: Ł. Adamkiewicz, dr A. Badyda Warszawa, 21 kwietnia 2016 HEAL reprezentuje interesy: ponad

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Urząd

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem?

W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? Debata w Proszowicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Zagrożenia zdrowotne

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Zagrożenia zdrowotne Zanieczyszczenia powietrza w Polsce Zagrożenia zdrowotne Health and Environment Alliance, 2015 Główne źródła zanieczyszczeń powietrza Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce zaliczamy: Emisje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie o wpływie kopalni odkrywki Gubin na zdrowie

Opracowanie o wpływie kopalni odkrywki Gubin na zdrowie Opracowanie o wpływie kopalni odkrywki Gubin na zdrowie Wstęp Opracowanie zostało sporządzone w celu oceny wpływu na zdrowie planowanej odkrywki Gubin. Zakłady przemysłowe mogą wpływać na zdrowie człowieka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 10 Marca 2014, Kraków HEAL reprezentuje interesy Ponad 65 organizacji członkowskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kozak. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Wojciech Kozak

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG RAPORTU EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA. POLSKA NA ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA WEDŁUG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO, 2015)

WEDŁUG RAPORTU EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA. POLSKA NA ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA WEDŁUG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO, 2015) NARODOWY PROGRAM ANTYSMOGOWY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 01/2017 48 000 POLAKÓW UMIERA ROCZNIE Z POWODU SMOGU WEDŁUG RAPORTU EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA. 102 TRACI MILIARDY DOLARÓW POLSKA NA ZANIECZYSZCZENIU

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem

Bardziej szczegółowo

Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza

Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Norma dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów #zmiany #fakty Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów MARZEC 2015 #zmiany 1200 zł 800 zł do 18/25 roku życia osoby niepełnosprawnej powyżej 18/25 roku życia osoby niepełnosprawnej Dla opiekuna osoby

Bardziej szczegółowo

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 1. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Co drugi lek na rynku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Metodyka obliczeń zewnętrznych kosztów zdrowotnych

Metodyka obliczeń zewnętrznych kosztów zdrowotnych F i Załącznik 1 do raportu HEAL Subwencje dla energetyki węglowej Metodyka obliczeń zewnętrznych kosztów zdrowotnych Modelowanie zewnętrznych kosztów zdrowotnych elektrowni zostało przeprowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

HEAL Polska - Health and Environment Alliance

HEAL Polska - Health and Environment Alliance Warszawa, 10.02.15 r. Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych Dnia 23 stycznia Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w opinii mieszkańców Małopolski. Joanna Urbanowicz Dyrektor Departament Polityki Regionalnej

Jakość powietrza w opinii mieszkańców Małopolski. Joanna Urbanowicz Dyrektor Departament Polityki Regionalnej Jakość powietrza w opinii mieszkańców Małopolski Joanna Urbanowicz Dyrektor Departament Polityki Regionalnej Krótko o badaniu opinii mieszkańców Do tej pory Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Skotak. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Krzysztof Skotak. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Posiedzenie Komitetu Zdrowia Publicznego PAN Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Warszawa, 20.04.1017, s. 2604 Jakość powietrza atmosferycznego specyfika i zagrożenie dla zdrowia w Polsce Instytut Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów STYCZEŃ 2015 Niepełnosprawny dwudziestolatek mieszka z niepracującą mamą. Na jakie wsparcie mogą liczyć? 1200 zł 2700 zł 709 zł 456 zł 438 zł 153 zł świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Raport z pomiarów jakości powietrza. pod kątem zawartości pyłu PM10. wykonanych na terenie gminy Stryszów. w okresie zimowym (

Raport z pomiarów jakości powietrza. pod kątem zawartości pyłu PM10. wykonanych na terenie gminy Stryszów. w okresie zimowym ( Fundacja Planeta 172 34-145 Stronie www.fundacjaplaneta.org Raport z pomiarów jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu PM10 wykonanych na terenie gminy w okresie zimowym (04 18.01.2016) 1 Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Departament Funduszy MPiPS 30.05.2014 Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.) I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.

Bardziej szczegółowo

Korzyści z weryfikacji rozwiązań i technologii do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, kierunki rozwoju technologii OZE

Korzyści z weryfikacji rozwiązań i technologii do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, kierunki rozwoju technologii OZE Korzyści z weryfikacji rozwiązań i technologii do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, kierunki rozwoju technologii OZE Adolf Mirowski WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Fotografia stanu obecnego w

Bardziej szczegółowo

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest?

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Zanieczyszczenie powietrza to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia16 września 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SKUTKUJĄCE ZMNIEJSZENIEM EMISJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DO ATMOSFERY

DZIAŁANIA SKUTKUJĄCE ZMNIEJSZENIEM EMISJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DO ATMOSFERY KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT NISKOEMISYJNY ROZWÓJ MAZOWSZA I LUBELSZCZYZNY DZIAŁANIA SKUTKUJĄCE ZMNIEJSZENIEM EMISJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DO ATMOSFERY Jabłonna, 29 czerwca 2017 r. Artur Jerzy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r. Dz.U.06.149.1076 2007.04.26 zm. Dz.U.2007.64.430 art. 1 2007.10.01 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 2007.10.16 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... /15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr... /15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia...2015 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011 STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca pochłania około 15% wydatków na ochronę zdrowia w

Bardziej szczegółowo

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów 805 domów pomocy społecznej 756 ośrodków wsparcia 226 dziennych domów pomocy 29 rodzinnych domów pomocy 94 mieszkania chronione Razem 1 910 placówek i 133 tysiące

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2013 2017 WARSZAWA, WRZESIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze zmiany w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza dla Wrocławia

Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza dla Wrocławia Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza dla Wrocławia W imieniu Polskiego Alarmu Smogowego: Jakub Jędrak Poniżej podajemy szczegóły oszacowania liczby przedwczesnych

Bardziej szczegółowo

Ukryty rachunek za węgiel 2017 Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce - wczoraj, dziś i jutro

Ukryty rachunek za węgiel 2017 Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce - wczoraj, dziś i jutro Ukryty rachunek za węgiel 2017 Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce - wczoraj, dziś i jutro Aleksander Śniegocki Kierownik projektu Energia i Klimat Warszawa 19/09/2017.wise-europa.eu Kim

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E 2 1

S T O W A R Z Y S Z E N I E 2 1 S T O W A R Z Y S Z E N I E 2 1 JAK ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE WPŁYWA NA ZDROWIE? W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera co roku przedwcześnie około 50 000 osób Dziennie to około 140 z nas

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Jakie emerytury otrzymują Polacy?

Jakie emerytury otrzymują Polacy? 13.01.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Jakie emerytury otrzymują Polacy? Przez cały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ZAGROŻENIA ZDROWOTNE BROSZURA HEALTH AND ENVIRONMENT ALLIANCE (HEAL) 2 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA Health and Environment Alliance (HEAL) to wiodąca europejska organizacja typu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Debata online: Węgiel a zdrowie. Czy możliwe jest zdrowe społeczeństwo w gospodarce węglowej

Debata online: Węgiel a zdrowie. Czy możliwe jest zdrowe społeczeństwo w gospodarce węglowej Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Polaków Debata online: Węgiel a zdrowie. Czy możliwe jest zdrowe społeczeństwo w gospodarce węglowej Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia. Województwa Małopolskiego. w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza

Doświadczenia. Województwa Małopolskiego. w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza Doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

Zdrowie priorytetem politycznym państwa - analiza i rekomendacje

Zdrowie priorytetem politycznym państwa - analiza i rekomendacje Zdrowie priorytetem politycznym państwa - analiza i rekomendacje KONFERENCJA PRASOWA PREZENTUJĄCA RAPORT 21 LISTOPADA 2013 Czy zdrowie i polityka zdrowotna są w Polsce priorytetem? Dlaczego o zdrowiu w

Bardziej szczegółowo

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Zapewnienie wszystkim w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce.

Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce. 2016 Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce. redakcja naukowa prof. dr hab. Ewelina Nojszewska Streszczenie Patroni raportu: Raport powstał dzięki

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie Kraków 2015 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka

Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka system ubezpieczeń społecznych ryzyko starości ryzyko niezdolności do pracy macierzyństwo i ryzyko choroby ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa

Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa W imieniu Krakowskiego Alarmu Smogowego: Jakub Jędrak Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę jak fatalnej jakości powietrzem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych kg na osobę OGRZEWANIE BUDYNKÓW A EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ Emisje zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMÓW MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W ZARZĄDZANIU AGLOMERACJĄ MIEJSKĄ

ROLA SYSTEMÓW MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W ZARZĄDZANIU AGLOMERACJĄ MIEJSKĄ KONGRES INNOWACJI POLSKICH ROLA SYSTEMÓW MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W ZARZĄDZANIU AGLOMERACJĄ MIEJSKĄ Kraków, 10 marca 2015 r. Artur Jerzy BADYDA 2 Wprowadzenie DEMOGRAFIA ow 1800 roku na Ziemi żyło

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 06.06.2017 r. Systemowe

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Plan finansowy WOW NFZ na 26 rok w wersji pierwotnej i ostatecznej oraz na 27 rok w wersji pierwotnej i aktualnej 3 8 3 6 91 538 3 4 395 34 tys. zł 3 2 3 2 8 87 279 44 763 Koszty ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Częstość występowania niepełnosprawności w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Rynek pracy (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo