Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego przygotuje koncepcję rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora, zwanego dalej Portalem, na lata Koncepcja swoim zakresem musi obejmować przynajmniej: opracowanie struktury merytorycznej Portalu z uwzględnieniem założeń przedstawionych przez Zamawiającego a w szczególności z uwzględnieniem potrzeb inwestorów - na bazie dotychczasowego Portalu Gospodarczego Urzędu Miasta Puławy znajdującego się pod adresem przygotowanie estetycznego, responsywnego layoutu graficznego spójnego z systemem identyfikacji wizualnej Miasta Puławy oraz uwzględniającego zasady promocji projektów zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , przygotowanie oferty gospodarczej Miasta, bazy danych inwestorów i ofert inwestycyjnych publicznych i prywatnych, prezentacji Miasta w ujęciu User Frendly, materiałów informacyjno-promocyjnych, na podstawie materiałów uzyskanych od Zamawiającego oraz informacji umieszczonych na stronie UM Puławy dokonanie jednorazowego specjalistycznego tłumaczenia treści na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, szczegółowe dane techniczne dotyczące wymagań systemu CMS, sposobu jego obsługi oraz transferu danych (umożliwiające Zamawiającemu samodzielny transfer treści do Systemu CMS), dobranie odpowiednich parametrów serwera dla systemu CMS z uwzględnieniem przestrzeni dyskowej w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności. Harmonogram pracy: 1) Prace nad koncepcją rozpoczną się od spotkania roboczego pomiędzy zespołem zgłoszonym przez Wykonawcę a pracownikami wydelegowanymi przez Zamawiającego (od 2 do 4 osób). Spotkanie odbędzie w dniu podpisania umowy. Spotkanie zostanie poświęcone prezentacji i omówieniu: doświadczeń Zamawiającego w zakresie dotychczasowego funkcjonowania Portalu Gospodarczego miasta ( propozycji i wymogów dotyczących Systemu Obsługi Inwestorów ze strony Zamawiającego, przedstawieniu przez Wykonawcę swojej wizji Portalu, sposobom dalszej współpracy między Wykonawcą a Zamawiającym. 2) W ciągu 7 dni kalendarzowych od pierwszego spotkania, Wykonawca prześle drogą elektroniczną do Zamawiającego pierwszą wersję koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu

2 wraz z dwoma różnymi schematami/układami graficznymi portalu (będącymi podstawą do wykonania późniejszego layoutu graficznego). Schemat/układ graficzny Portalu powinien obejmować wszystkie istotne strony serwisu (strony główne i podstrony serwisów składających się na portal, strony zawierające bazy danych, newsletter, forum itp.). 3) Zamawiający w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapozna się z przygotowanym materiałem i zgłosi swoje uwagi drogą elektroniczną. Przedmiotem drugiego spotkania będzie dyskusja nad pierwszą wersją koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu, z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego. 4) W ciągu 7 dni kalendarzowych od spotkania Wykonawca przedstawi końcową wersję koncepcji wraz z pełnym schematem/układem graficznym Portalu. 5) W ciągu 4 dni kalendarzowych od przekazania końcowej wersji materiałów Zamawiający zatwierdzi otrzymany dokument lub zgłosi pisemne uwagi. 6) W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi pisemne uwagi do otrzymanego materiału Wykonawca w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie krótszego jednak niż 4 dni kalendarzowych przedstawi (prześle drogą elektroniczną) ostateczną wersję dokumentu uwzględniającą zgłoszone uwagi. 7) Wykonawca po zatwierdzeniu ostatecznej wersji dokumentu, dokona profesjonalnego tłumaczenia stałych treści portalu na język: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.wersje obcojęzyczne Portalu będą się opierać na strukturze wersji polskiej. 8) Zamawiający dokona sprawdzenia- przeprowadzi analizę Portalu pod kątem poprawności kodu przy pomocy ogólnodostępnego oprogramowania - Markup Validation Service CSS Validation Services - Zamawiający dokona sprawdzenia portalu pod kątem prawidłowości wyświetlania na komputerach na popularnych przeglądarkach internetowych: Mozilla Firefox, IE, Opera, Google Chrome, Safari oraz urządzeniach mobilnych: smartfon, tablet. 9) Nieuwzględnienie uwag lub przedłożenie materiału wymagającego dalszych poprawek będzie skutkować obniżeniem należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z umową. Informacje dodatkowe Zamawiający zakłada, że obecnie funkcjonujący pod adresem internetowym - Portal Gospodarczy zostanie zastąpiony docelowo System Obsługi Inwestora. Grupy docelowe Portalu Inwestycyjnego to: inwestorzy, przedsiębiorcy, instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. 2. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) dla Portalu. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) dla Portalu (system musi w pełni spełniać wymogi i założenia zawarte w

3 opracowanej koncepcji funkcjonowania portalu punkt 1). Realizacja niniejszego punktu zakresu zadań ma skutkować powstaniem w pełni funkcjonalnego portalu internetowego. 1) Wymagania wobec Systemu Zarządzania Treścią W oparciu o przygotowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję Portalu Wykonawca przygotuje System zarządzania treścią (CMS) pozwalający w swobodny, intuicyjny sposób zarządzać zawartością stron www przez użytkowników. Minimalne wymagania wobec systemu CMS: a) Na dzień wdrożenia system CMS oraz Portal musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, musi być dostosowany do standardu WCAG 2.0 zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526); b) System CMS musi mieć możliwość prezentowania informacji\ dokumentów w sposób pozwalający na ich wykorzystanie przez osoby niedowidzące zgodnie z inicjatywą WAI organizacji W3C, (m.in. zmiana kontrastu czcionki, zmiana wielkości czcionki, syntezator mowy); c) System CMS musi mieć możliwość optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (ang. Search engine optimization SEO; zwaną także pozycjonowaniem); d) System CMS musi dawać możliwość integrowania się z popularnymi mediami społecznościami takimi jak: Google+, Facebook, Twitter; e) System CMS musi mieć możliwość umieszczania w stopce lub nagłówku artykułu informacji o dacie utworzenia, modyfikacji oraz autorze artykułu oraz informacji gdzie aktualnie w jakim dziale znajduje się użytkownik strony (np. jesteś w kategorii: Aktualności -> bieżące); f) System CMS musi umożliwiać umieszczanie i prezentację przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze użytkownika plików o dowolnym formacie, standardowo wykorzystywanych w systemach internetowych. Mogą to być różnego rodzaju pliki - tekstowe, grafiki, zdjęcia, prezentacje, animacje flash, audio, video, audio-video itp.; g) System CMS musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania informacji. Mechanizm wyszukiwania musi posiadać funkcję wyszukiwania pełnotekstowego w treściach zamieszczonych w Systemie CMS oraz mieć możliwość wyszukiwania prostego i zaawansowanego (np. w grup tematycznych); h) System CMS musi mieć zaimplementowaną platformę mailingową aplikację umożliwiającą gromadzenie bazy maili, zarządzanie nią i rozsyłanie do subskrybentów newsletterów w formie tekstowej, html z możliwością zamieszczenia plików graficznych, pobieranych po odebraniu mailingu z serwera Wykonawcy; i) System CMS musi mieć możliwość uruchamiania kanałów informacyjnych w formatach RSS, Atom, XML oraz newsletter (newsletter musi umożliwiać wydzielenie

4 odrębnych grup odbiorców treści. System musi mieć możliwość wypisania się z newslettera w każdej otrzymanej wiadomości RSS); j) System CMS musi umożliwiać nadawanie określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom zaangażowanym w proces publikacyjny, na poszczególnych jego etapach (np.: redaktor, korektor, zatwierdzający, publikujący); k) System CMS musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkownikom Systemu CMS w pełnym udostępnionym im zakresie; l) System CMS musi posiadać i udostępniać panel administracyjny. Panel administracyjny i jego pełna funkcjonalność, musi być dostępna po zalogowaniu przez użytkownika poprzez przeglądarkę internetową; m) System CMS musi posiadać odrębną stronę do bezpiecznego logowania się dla administratora i redaktorów serwisu (https) z możliwością zmiany hasła, przypomnienia hasła (wysyłanie na adres utworzony przy zakładaniu konta); n) System ma mieć możliwość zakładania kont dla inwestorów (użytkownik taki automatyczne będzie logowany do forum, mailingu, dodawania artykułów do wydzielonej strefy portalu\ moderowanej przez administratora, bazy firm ); o) Administrator Systemu CMS ma mieć funkcjonalność tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, goście itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu (np. działów tematycznych lub typów informacji, stron danego działania) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, korygowanie menu). Administrator musi posiadać indywidualne prawo przydzielania dostępu do poszczególnych sekcji panelu administracyjnego, zmieniania użytkownikom haseł, blokowania kont i ich usuwania, wysyłania do użytkowników wiadomości administracyjnych na podane przy rejestracji konta mailowe); p) System CMS musi zawierać narzędzia służące do budowy i zarządzania strukturą portali, możliwość samodzielnej budowy menu, podmenu oraz dodawania menu w dowolnych miejscach, Budowanie struktury menu i podmenu nie może być ograniczane przez system CMS; q) System CMS musi zawierać moduł w pełni moderowanego forum dyskusyjnego o funkcjonalności zbliżonej do forum phpbb w wersji 3, wyposażony w filtr wulgaryzmów budowanych z poziomu panelu administracyjnego. Moduł ten musi pozwalać na konfigurację struktury forum, grupowanie w działy tematyczne, zarządzanie wpisami użytkowników forum; r) System CMS musi zawierać moduł do budowania bazy wiedzy każdy nowo dodawany dokument musi być dodawany według podziału na kategorie, które będą parametrami słownikowymi; s) System musi posiadać funkcję tworzenia zewnętrznego repozytorium plików do pobrania bez konieczności logowania się do portalu z dedykowana do tego modułu wyszukiwarką, Prezentacja repozytorium w formie tabeli z oznaczeniem graficznym zamieszczonych plików, ilością pobrań danego dokumentu; t) System CMS musi posiadać funkcjonalność dla użytkowników zewnętrznych portali w postaci kalendarium archiwum artykułów. W panelu administracyjnym przy dodawaniu

5 artykułu musi istnieć możliwość określenia dat, pomiędzy którymi temat artykułu będzie wyświetlał się w kalendarium na stronie danego portalu; u) W panelu administracyjnym powinna być dostępna opcja wyświetlania ostatnio dodanych i/lub zmodyfikowanych artykułów, artykułów do zatwierdzenia. v) System CMS musi posiadać: możliwość przywrócenia usuniętych elementów (popularny kosz), historii operacji, w) W panelu administracyjnym w obszarze edycji menu kolejność elementów menu może zostać dowolnie ustalona. Każdą dokonaną zmianę zawartości menu z poziomu panelu administracyjnego należy zaakceptować by była widoczna na stronie zewnętrznej danego portalu; x) System CMS musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania mapy strony; y) Wymagane jest, aby system CMS był zbudowany z modułów dających się włączać\ wyłączać umożliwiających elastyczne dopasowania systemu do potrzeb. Moduły muszą być w pełni kompatybilne ze sobą, jak i ze źródłem systemu. System CMS musi umożliwiać tworzenie przez administratora lub redaktora wewnętrznego, bez znajomości programowania, formularzy rejestracyjnych wraz z bazami gromadzącymi dane zebrane przez formularze. Administrator powinien mieć możliwość przeglądania oraz sortowania rekordów utworzonej bazy oraz ich eksportu w postaci listy do pliku.xls,.csv. Przed opublikowaniem formularza użytkownik wewnętrzny powinien mieć możliwość przetestowania utworzonego formularza z bazą. Użytkownik powinien mieć możliwość w prosty sposób podpięcia formularza do danego miejsca w portalu lub w treści artykułu; z) System CMS musi posiadać buforowanie zawartości stron (Web cashing); aa) System CMS musi posiadać konfigurowalny moduł informujący o wykorzystywaniu plików cookie z opcją akceptacji - Pozyskanie zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, pełny tekst dostępny jest pod adresem bb) System musi posiadać moduł bazy firm (formularz do wypełnienia nazwa firmy logo, adres, miasto, telefon, , strona www, krótki opis działalności, słowa kluczowe ) z dedykowaną wyszukiwarką wg branży, adresu,prezentacja na mapie) powiązany z modułem katalog branż; cc) System CMS musi posiadać moduł Katalog branż skatalogowany w formie słownikowej; dd) System CMS powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą zgłaszanie błędów przez użytkowników zewnętrznych; ee) System CMS musi posiadać moduł Aktualności ze klikanym zdjęciem, klikanym nagłówkiem przekierowującym do rozszerzonej treści aktualności, z możliwością drukowania aktualności, wysyłania na adres mailowy, oceniania tekstu (licznik z tzw. łapka w górę \w dół); ff) System CMS musi posiadać moduł tworzenia nieograniczonych galerii zdjęć, plików audio, plików wideo oraz innych plików z możliwością podziału tematycznego, ich dodawania, usuwania, zmiany katalogu itp. przez użytkownika wewnętrznego z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez administratora oraz możliwości podpięcia utworzonych galerii pod dowolny tworzony artykuł w dowolnym dziale tematycznym; gg) System CMS musi posiadać mechanizm pozwalający na łatwe umieszczenie wprowadzonej do niego treści we wskazanej lokalizacji. System CMS powinien dopuszczać

6 sposób modyfikacji prezentowania publikowanych informacji poprzez: tworzenie nowych szablonów, modyfikację istniejących szablonów, modyfikację układu, zawartości i sposobu prezentacji informacji (kolor, kształt elementów składowych, np.: czcionki, elementy graficzne); hh) System CMS musi posiadać funkcję podglądu i testowania nowo utworzonych elementów/wprowadzonych materiałów w celu ich weryfikacji przed ich powszechnym udostępnieniem; ii) System CMS musi posiadać funkcję określania czasu publikacji treści (treść będzie dostępna w Internecie wyłącznie w określonym przez użytkownika wewnętrznego przedziale czasowym); jj) Wprowadzanie, redagowanie (m.in. formatowanie), publikacja lub zmiana treści portali muszą być wykonywane przy użyciu panelu administracyjnego, zapewniającego wysoki poziom ergonomii pracy użytkownika wewnętrznego; kk) System CMS musi posiadać repozytorium plików graficznych, multimedialnych, dokumentów PDF, plików tekstowych, wideo, dźwiękowych itp. Zasoby zebrane w repozytorium mogą być wykorzystane wielokrotnie w różnych miejscach portali. Podczas edycji lub tworzenia artykułu dostępny jest panel umożliwiający przeglądanie całego repozytorium wraz z podglądem z możliwością wybrania plików do publikacji. Każdemu elementowi w repozytorium przypisywany będzie unikalny identyfikator. Administrator ma możliwość nadawania praw użytkownikom do umieszczania, edycji i usuwania plików z repozytorium; ll) Każdy artykuł stworzony w systemie ma mieć możliwość publikacji w wielu miejscach niezależnie. Może być dostępny również w module Aktualności, jako skrót, w nagłówkach RSS, newsletterach, dodatkowo fragment artykułu ma pojawiać się w postaci nadruku na ilustracji w innym miejscu serwisu. Reedycja artykułu po uzyskaniu akceptacji powinna spowodować aktualizację we wszystkich miejscach, w których artykuł został użyty; mm) System CMS musi udostępniać repozytorium banerów wraz z funkcjonalnością pozwalającą na wybór kilku banerów i ustawienie trybu wyświetlania z zastosowaniem podziału wg. dnia tygodnia/godziny; nn) Praca użytkowników wewnętrznych serwisów powinna być intuicyjna i pozbawiona elementów technicznych typowych dla pracy webmastera. Pracujący w trybie online edytor WYSIWYG powinien pozwalać na pracę z tekstami publikowanymi w serwisach. Możliwość edycji materiału w języku HTML powinna stanowić opcję przeznaczoną dla bardziej zaawansowanych użytkowników; oo) Każdy dokument tworzony w CMS ma dać się zapisać w dowolnej chwili jako szkic. Taki niedokończony dokument powinien być zapamiętywany w systemie, i nie powinien być kierowany do publikacji - w każdym momencie można jednak do niego wrócić i po uzyskaniu satysfakcjonującej postaci opublikować; pp) System CMS musi mieć mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Dane gromadzone w ten sposób muszą m. in. zasilać system raportowania;

7 qq) W Systemie CMS musi być możliwość obejrzenia historii operacji na wybranej stronie, jej zawartości, dokumencie oraz historii przebiegu procesu publikacyjnego; rr) System CMS ma umożliwiać rejestrowanie statystyk w danych okresach czasowych Statystyki godzinowe, dzienne, miesięczne, roczne) dot. odsłon stron, pobrań plików oraz wpisywanych wyrazów w wyszukiwarce itp. System CMS powinien posiadać opcję statystyk użytkowników (rejestrowanie czasu przebywania na witrynie, najczęściej oglądane artykuły itp.); ss) System CMS powinien umożliwiać rozbudowę o dodatkowe moduły. 2) Gwarancja systemu CMS Wykonawca zobowiąże się w ramach umowy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonany system CMS. Gwarancja będzie obowiązywała w okresie od dnia odebrania systemu CMS przez Zamawiającego do dnia 30 czerwca 2020 roku i będzie obejmować naprawę wszelkich usterek oraz błędów, które zostaną ujawnione w trakcie funkcjonowania systemu. Naprawa zgłoszonych błędów będzie dokonywana przez Wykonawcę niezwłocznie ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia. 3) Bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia należytego bezpieczeństwa serwera z zainstalowanym system w najnowszej stabilnej wersji, należytego zabezpieczenia baz danych, w których hasła nie mogą być zapisywane w postaci jawnej (muszą być zaszyfrowane). Zaoferowane rozwiązanie musi być zabezpieczone pod kątem włamań (ataki hakerskie). 4) Transfer wskazanych danych Wykonawca dokona transferu wskazanych przez Zamawiającego danych z dotychczasowej strony Zamawiającego. Wybór danych do transferu odbędzie się w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę koncepcję Portalu (punkt 1 OPZ). 5) Instrukcja obsługi systemu CMS Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi Systemu CMS. 6) Harmonogram realizacji systemu CMS System CMS w oparciu, o który będzie funkcjonował Portal zostanie wykonany nie później niż w ciągu 20 dni kalendarzowych od odbioru koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. 3. Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla użytkowników systemu CMS z jego obsługi. Wykonawca przeprowadzi dwa 1-dniowe szkolenia z zakresu obsługi systemu CMS w zakresie podstawowym i zaawansowanym dla administratorów oraz redaktorów portalu. Grupa szkoleniowa będzie liczyła do 5 osób wskazanych przez Zamawiającego. Każde szkolenie wraz z przerwami będzie trwało 8 godzin zegarowych. Pierwsze szkolenie o charakterze podstawowym odbędzie się przed uruchomieniem nowej wersji Portalu Inwestycyjnego opartego na przygotowanym przez Wykonawcę systemie CMS.

8 Szkolenie będzie obejmowało całość treści dotyczących administrowania systemem CMS ze szczególnym uwzględnieniem: 1) prowadzanie, edytowanie, usuwanie treści do systemu CMS i ich prezentacja na stronach serwisu, 2) zarządzanie użytkownikami systemu, 3) obsługa newslettera, 4) obsługa i moderacja forum, 5) obsługa baz danych występujących w serwisie, 6) obsługa systemu wyświetlania banerów, 7) obsługa kalendarium, 8) zarządzanie menu serwisu, 9) obsługa repozytorium plików graficznych, 10) obsługa repozytorium plików multimedialnych, 11) obsługa systemu statystyk, 12) dodawanie, usuwanie innych materiałów do struktury serwisu. Drugie szkolenie (zakres zaawansowany) odbędzie się w terminie od dwóch do trzech miesięcy od startu nowej wersji Portalu. Szkolenie będzie obejmować swoim zakresem administrowanie systemem CMS w stopniu zaawansowanym. Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony w oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy z systemem CMS w pierwszym okresie jego funkcjonowania. 4. Zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników systemu CMS. W okresie od dnia odebrania systemu przez Zamawiającego do dnia roku Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu CMS. Wykonawca zapewni Zamawiającemu konsultacje merytoryczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu CMS oraz wsparcie techniczne umożliwiające zgłaszanie usterek i awarii systemu. Wsparcie będzie realizowane drogą telefoniczną lub ową. Czas reakcji będzie wynosił maksymalnie 1 dzień w przypadku konsultacji merytorycznych, natomiast problemy związane z krytycznymi awariami systemu powodujące niemożność skorzystania z zasobów Portalu Inwestycyjnego przez użytkowników zewnętrznych będą rozwiązywane niezwłocznie. 5. Przekazanie autorskich praw majątkowych. Przekazanie autorskich praw majątkowych wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do: 1) opracowanej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu, 2) layoutu graficznego Portalu, 3) Systemu Zarządzania Treścią CMS.

9 Z dniem przyjęcia dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionych elementów zamówienia na następujących polach eksploatacji: utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej, wprowadzenie do obrotu, nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 6. Hosting Systemu CMS oraz wytworzonych danych do r. Docelowa instalacja Systemu CMS odbędzie się na serwerze Wykonawcy (Hosting) po wykonaniu i przetestowaniu systemu zarządzania treścią CMS wraz z szatą graficzną i wprowadzonymi do systemu danymi w środowisku testowym. Termin instalacji zostanie podany przez Zamawiającego na 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem uruchomienia systemu w docelowej lokalizacji. Usługa hostingowa Portalu oraz systemu CMS na serwerze Wykonawcy będzie trwała do r. Hosting musi być świadczony w trybie ciągłym. W szczególnych przypadkach np. modernizacji Portalu dopuszcza się max. 1 godzinę niedostępności strony. W czasie niedostępności strony System CMS musi informować odwiedzających o pracach konserwacyjnych Portalu. W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą wszelkie wytworzone treści związane z Portalem zostaną przekazane do Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia serwis (strona) internetowy promujący projekt pn. Piekielny Szlak oraz Gminę Gowarczów, Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

Frogfoot CMS.

Frogfoot CMS. Frogfoot CMS www.frogriot.com Spis treści: Kluczowe zastosowania Zalety Frogriot CMS Lista głównych modułów 4 5 7 Główne moduły Dashboard Formularze Webinary Konkursy Edytor treści Drzewo strony Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dot. utworzenia\przebudowy Portalu Miejskiego www.um.pulawy.pl wraz z wdrożeniem autorskiego systemu zarządzania treścią (CMS) Przedmiotem wykonania zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis wymagań, funkcjonalności i gwarancji: Platforma informacyjna Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

brandrace innowacyjne rozwiązania internetowe spójny system identyfikacji wizualnej

brandrace innowacyjne rozwiązania internetowe spójny system identyfikacji wizualnej brandrace innowacyjne rozwiązania internetowe spójny system identyfikacji wizualnej Zwiększ efektywność działań w internecie poprzez wdrożenie nowych rozwiązań! strona internetowa + system identyfikacji

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

brandrace innowacyjne rozwiązania internetowe

brandrace innowacyjne rozwiązania internetowe brandrace innowacyjne rozwiązania internetowe Zwiększ efektywność działań w internecie poprzez wdrożenie nowych rozwiązań! strona internetowa Kompleksowe oprogramowanie zbudowane na najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ŚWIERZNO, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerznie, Świerzno 13, 72-405, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów,

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów, Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja z dnia 20.11.2014 r. Specyfikacja techniczna dotycząca utworzenia strony internetowej dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Case study strona firmowa

Case study strona firmowa Case study strona firmowa Klient Cele Zespół Projektowanie Funkcje UI, UX, AI Podsumowanie Zaufali nam Referencje Klient Luqam - firma konsultingowa działająca w trybie projektowo-szkoleniowym: 12 lat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Liczba kont w systemie 1 10. Bezpłatna przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 1 GB

Liczba kont w systemie 1 10. Bezpłatna przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 1 GB POZIOM P1 POZIOM P2 POZIOM P3 PANEL ADMINISTRACYJNY System logowania Zarządzanie stroną Zarządzanie użytkownikami ZAWARTOŚĆ WITRYNY Dowolna ilość stron i podstron Dowolna ilość artykułów UŻYTKOWNICY Liczba

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy.

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Toruń, dn. 05.03.2008 Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów firmy WPP24 i portalu Płońsk24.pl. Oferta ma zasięg lokalny, skorzystać

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Warszawa, 28.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi polegającej na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

U M O W A RGiM - 6/2009

U M O W A RGiM - 6/2009 U M O W A RGiM - 6/2009 Załącznik Nr 2 zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, którą

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i obsługa techniczna portalu internetowego. Usługa świadczona w ramach projektu PO KL, Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu!

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy przekonani,

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Jelenia Góra, 6.05.2013r. Znak sprawy 1/05/KARR/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KA-2/172/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Przygotowanie serwisu wg. Struktury i schematu przedstawionego w opisie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl Oferta usług reklamowych Copyright 2014 elektroonline.pl Statystyki portalu Odwiedziny wg Google Analytics w okresie maj listopad 2014 roku: Średnio: 77 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie 230 tys.

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1 podręcznik użytkownika Symbiotic Business Solutions 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Opis...3 1.2. Użytkownicy...3 1.3. Moduły...4 1.4. Cechy...4 1.5. Słownik...5 2. Rejestracja i logowanie...6 3. Moduł

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL

STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL 15 lat doświadczenia Od 1998 roku współpracujemy z dealerami samochodowymi spod znaku GM. Obecnie obsługujemy strony www dla ponad 40 Dealerów marek Opel i Chevrolet.

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo