projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T"

Transkrypt

1 projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń GDDKiA Budowa drogi S10 od A6 Szczecin Piła Bydgoszcz Toruń Płońsk (S7) odc. gr. województwa wielkopolskiego Bydgoszcz (węzeł Wyrzysk węzeł Pawłówek); odc. Bydgoszcz Toruń w parametrach autostrady (węzeł Stryszek węzeł Czerniewice wraz z połączeniem S10 z A1 poprzez węzeł Czerniewice); odc. Toruń gr. woj. kujawsko-pomorskiego (węzeł Lubicz węzeł Blinno) GDDKiA Droga krajowa nr 15 (DK 15) relacji Trzebnica Ostróda (klasa docelowa GP 2/2 ) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Brodnicy, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa 1. Budowa obwodnicy Brodnicy DK 15 dł.1,5 km, w tym budowa estakady i ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Kolejową w Brodnicy 2. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK 15 i DK 25, dł. 22,900 km 3. Przebudowa odcinka Inowrocław Toruń (w tym obwodnica Gniewkowa oraz węzeł Nieszawka połączenie DK 15 z S10) 4. Połączenie od granic miasta Torunia do węa Turzno (alternatywne połączenie z A1 dla Torunia) 5. Budowa obwodnicy Strzelna i Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK Rozbudowa DK 15 na odc. Tivoli Brodnica Tama Brodzka od km do km ; 7. Rozbudowa skrzyżowania DK 15 z DK 25 ul. Poznańska, Górnicza i Staszica w Inowrocławiu. Budowa Drogi krajowej nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego Przebudowa drogi krajowej nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek Brześć Kujawski wraz z budową obwodnic Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy Projekt składa się z elementów: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinku Włocławek Brześć Kujawski 2. Połączenie A1 z DK 62 przez Węzeł Włocławek Południe 3. Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego obwodnicy Kruszwicy w ciągu DK GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10 Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr GDDKiA Budowa i rozbudowa systemu transportu drogowego w Bydgoszczy w powiązaniu z drogami sieci TEN-T i drogami krajowymi: 1. Rozbudowa układu drogowego na osi wschód-zachód w Bydgoszczy DK Budowa obwodnicy południowo-wschodniej od Węa Lotnisko do DK 5 wraz z drogami dojazdowymi 3. Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II (DK 5) wraz z rozbudową ulicy Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II (DK 5) do ul. Magnuszewskiej w Bydgoszczy 4. Budowa połączenia drogowego ul. Grunwaldzkiej z Trasą Wschód Zachód (planowana DK 80) 5. Budowa Węa Wschodniego w Bydgoszczy DK GDDKiA; Miasto Bydgoszcz. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu: 1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia kontynuacja 2. Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z DK 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia Gmina Miasta Toruń Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju miasta Włocławek Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań: 1. Rozbudowę odcinka DK 67-Al Ks. J Popiełuszki 2. Rozbudowę odcinka DK 62 - ul Płocka 3. Rozbudowę odcinka DK 62 - Al Kazimierza Wielkiego Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza Przedsięwzięcie składa się z 4 zadań: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 16 (ul. Paderewskiego) w Grudziądzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwidzyńską (DK55) i Trasą Średnicową do przejazdu kolejowego. 2. Przebudowa drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska na odcinku od ulicy Magazynowej do granic miasta oraz ulicy Magazynowej) poprzez rozbudowę ulic do przekroju dwujezdniowego w Grudziądzu. 3. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK 55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu. 4. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Szosa Toruńska do SPO węa Grudziądz autostrady A1 Studium korytarzowe dla drogi krajowej nr 16 (DK 16) Przebudowa DK 25 (DK 25) na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław Gmina Miasta Włocławek Gmina Miasta Grudziądz GDDKiA Drogi wojewódzkie drogi dojazdowe do sieci TEN-T Samorząd WK-P SUMA: Strona 1

2 projekt: KOMUNIKACJA NISKOEMISYJNA Bit-City II i projekty komplementarne: I. Bit City II i szkieletowy układ linii kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego : 1. Modernizacja linii kolejowej nr 27 Nasielsk Toruń Wschodni na odcinku Lipno Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją. 2. Modernizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód Skandawa. 3. Budowa linii kolejowej Maksymilianowo Koronowo 4. Budowa linii kolejowej Solec Kujawski Trzciniec przez Port Lotniczy w 5. Modernizacja linii Kolejowej nr 18 Kutno Piła Główna.. 6. Modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni Malbork na odcinku Toruń Wschodni Grudziądz (57, 37 km). 7. Zakup taboru (8 szt. szynobusy Toruń) 8. Integracja systemu transportowego Bydgoszczy i Torunia poprzez rozbudowę układu drogowego DK 80 oraz budowę układu szynowego (prace koncepcyjne) 9. Zrównoważony transport regionalny (zakup autobusów dla K-PTS Sp. z o.o.) 10. Zrównoważony transport regionalny sieć dystrybucji LNG (K-PT Sp.z o.o.). II. Niskoemisyjny transport miejski komplementarny do Bit-City II: 1. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Torunia 2. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. 3. Zakup niskoemisyjnych autobusów (9 szt.) komunikacji miejskiej wraz z rozbudową Inteligentnego Systemu Transportowego w Inowrocławiu. 4. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Grudziądza 5. Włocławek rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji. Kolejowa platforma przeładunkowa w Laskowicach Pomorskich i Inowrocławiu b.d. PKP Polskie Linie Kolejowe SA; PKP SA; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o.; podmioty zajmujące się komunikacją publiczną w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku i Grudziądzu PKP PLK S.A.; PKP S.A; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. SUMA: projekt: EFEKTYWNOŚĆ ENERGEYCZNA Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w palcówkach oświatowych i rekreacyjnych oraz w sektorze mieszkalnym w Toruniu Poprawa jakości środowiska poprzez likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Toruń Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Toruniu Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Bydgoszczy Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z budową nowych przyłączy ciepłowniczych i węów cieplnych, będących w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszczy Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Miasto Toruń Miasto Toruń EDF Toruń S.A. Miasto Toruń (Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.); KW PSP oraz komendy powiatowe/miejskie PSP woj. kujawsko-pomorskiego EDF Toruń S.A Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz/ADM Miasto Bydgoszcz (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bydgoszczy) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynki UM WK-P w Toruniu i Bydgoszczy Pomorskiego w Toruniu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego; Termomodernizacja kompleksu konferencyjno-administracyjnego w Przysieku Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury uzdrowiskowej Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.; Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.; Hotel Park z Inowrocławia; Solanki z Inowrocławia. Termomodernizacja oraz instalacja fotowoltaiczna PLB Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Samorządy gmin, mieszkańcy, przedsiębiorcy z terenów objętych obszarem Natura 2000; Dywersyfikacja źródeł energii na obszarach chronionych b.d. parki krajobrazowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.; Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Grudziądzu OPEC-INEKO Sp. z o.o.; OPEC-BIO Sp. z o.o. Anwil S.A. Inwestycja dotycząca sieci ciepłowniczej we Włocławku Miasto Włocławek SUMA: Strona 2

3 projekt: KUJAWSKO-POMORSKI OBSZAR BADAWCZY Program Rozwoju Kompetencji Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych Lider/Koordynator Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Politechnika Gdańska współkoordynator; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie ; Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife Lider/Koordynator Uniwersytet Warmińsko- Mazurski; Collegium Medicum w Bydgoszczy (w ramach UMK); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bydgoszczy lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy lider; Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu; Wyższa Szkoła Gospodarki w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Program Zdrowie - Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki Popiełuszki w Toruniu; zdrowotnej Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowo Ciechocinek SA w Ciechocinku; Bydgoszczy. System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko- Pomorskiego Bydgoszczy lider; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Edukacja na rzecz innowacyjności regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Wyższą Szkołę Gospodarki w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Strona 3

4 Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Edukacyjne Zintegrowanego Rozwoju Miast i Regionów ,00 Monumentum Sonus Visio Akademickie Laboratoria Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium Środowiskowe Centra Edukacji Doświadczalnej Mini Koperniki 1. Dalszy rozwój Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu; 2. Centrum Nauki o Cowieku zlikalizowane w Młynach Rothera w 3. Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu; 4. Budowa Centrum Nauki Mini Kopernik we Włocławku. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Państwow Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wyższa Szkołę Gospodarki w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Instytut Technologii Astronomicznych Bydgoszcz; Toruń; Inowrocław; KPCEN Włocławek Wsparcie zawodowego szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim - Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Wsparcie szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim SUMA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnie wyższe województwa kujawskopomorskiego projekt: GOSPODARKA WODNA ORAZ DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE Stopień wodny poniżej Włocławka jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dolnej Wisły Stopnie wodne poniżej Torunia i Chełmna przygotowanie dokumentacji Inwestor prywatny; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zmniejszenie ryzyka powodziowego KPZMiUW we Włocławku KPZMiUW we Włocławku Miasto Bydgoszcz, RZGW Gdańsk Miasto Włocławek, RZGW Warszawa Rewitalizacja Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E Platforma multimodalna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie; Miasto Bydgoszcz i jego partnerzy; Gmina Miasta Toruń. Operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych; Przedsiębiorcy wykonujący lub zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. Budowa i modernizacja systemu ostrzegania, prognozowania i reagowania na zagrożenia chemicznoekologiczne, poważne awarie technologiczne oraz naturalne zjawiska katastrofalne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendy Powiatowe i Miejskie PSP w: Aleksandrowie Kujawskim, Mogilnie, Żninie, Świeciu, Nakle nad Notecią, Toruniu i Bydgoszczy. Powołanie Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; IGiPZ PAN w Warszawie; Uniwersytet w ST. Petersburgu; Żegluga bydgoska; Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Strona 4

5 Gospodarowanie wodami opadowymi: Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń Miasto Bydgoszcz Gmina Miasta Toruń (Toruńskie Wodociągi/MZD) Miasto Inowrocław (PWiK Sp. z o.o.) Przeciwdziałanie stepowieniu Kujaw w oparciu o zasoby wodne Wisły SUMA: KPZMiUW we Włocławku projekt: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow RLM JST; przedsiębiorstwa i spółki wodno-kanalizacyjne SUMA: projekt: SPOŁECZEŃSTWO KULTURA, ZDROWIE, SPORT, INNOWACYJNA EDUKACJA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Toruńska starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO II etap Gmina Miasta Toruń; Parafie kościelne: p.w. WNMP w Toruniu, p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu, p.w. św. Szczepana w Toruniu; p.w. śś Janów Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia Miejski Zarząd Dróg; Muzeum Okręgowe ; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Centrum Kultury Zamek Krzyżacki; Fundacja Tumult; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Samorząd WK-P: RZGW Gdańsk Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy (Samorząd WK-P); Bydgoszcz miastem o wysokiej jakości oferty kulturalnej Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Miasto Bydgoszcz. Książnica Kopernikańska w Toruniu rozszerzenie działalności i usług Samorząd WK-P Centrum kulturalno-festiwalowe, jako wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń Dziedzictwo i nowoczesność rozwój oferty edukacyjno-kulturowej w Toruniu Dziedzictwo kulturowe o znaczeniu narodowym 1. Pomniki historii i zabytki o znaczeniu narodowym, 2. Szlak Piastowski 3. Tężnie w Ciechocinku 4. Europejski Szlak Megalitów rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice KULTURA Miasto Bydgoszcz inwestor; Podmiot zarządzający nowoutworzona instytucja kultury Gmina Miasta Toruń wraz z partnerami Gmina Miasta Toruń; Samorząd WK-P miasto Chełmno i partnerzy; Muzeum archeologiczne w Biskupinie; JST; Administratorzy obiektów na Szlaku Piastowskim; PUC; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej; NGO; Prywatni inwestorzy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pracy Twórczej w Wieńcu Zdroju Samorząd WK-P SUMA KULTURA: ZDROWIE Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Infrastruktura ratownictwa medycznego we Włocławku; Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz zakup rezonansu magnetycznego 1,5T z wyposażeniem i oprogramowaniem pozwalającym na realizację badań (I etap Wieloletniego programu medycznego) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę długoterminową, zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. System opieki nad osobami niesamodzielnymi - brakujące ogniwo w opiece zdrowotnej SUMA ZDROWIE: Fundacja Światło ; Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. Strona 5

6 Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych w Kruszwicy Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Mroczy SPORT Gmina Kruszwica Gmina Rogowo; LKS Rogowo Gmina Mrocza Kujawsko-Pomorskie Centrum Żeglarstwa w Dobrzyniu nad Wisłą Gmina Dobrzyń nad Wisłą Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Budowa hali treningowej wraz z siłownią na terenie kompleksu sportowego Zawisza w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz; CWZS Zawisza. Budowa wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego z funkcjami sportowo-widowiskowymi w Grudziądzu Miasto Grudziądz Modernizacja Stadionu Centralnego i obiektu klubu sportowego Olimpia w Grudziądzu Miasto Grudziądz Budowa toru kajakarstwa górskiego we Włocławku Miasto Włocławek; partnerzy prywatni. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Budowa Centrum Sportowego UMK w Toruniu II etap Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przystań AZS w Toruniu (również element projektu dot. E-40) II etap Gmina Miasta Toruń. Budowa 4 basenów z częścią rehabilitacyjną na terenie miasta Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej (również element projektu dot. E-70) Miasto Bydgoszcz; partnerzy prywatni. Budowa lodowiska krytego w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz SUMA SPORT: INNOWACYJNA EDUKACJA Gmina Miasta Bydgoszcz; Gmina Miasta Toruń; Środowiskowe Centra Innowacyjnej Edukacji Gmina Miasta Włocławek; Gmina Miasta Grudziądza; Gmina Miasta Inowrocław; 19 powiatów ziemskich. Centra Kreatywności pilotaż JST SUMA INNOWACYJNA EDUKACJA: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Sieć światłowodowa w każdym sołectwie SUMA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE: SUMA SPOŁECZEŃSTWO: Kujawsko Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o. o. w partnerstwie z JST, w tym Samorząd WK-P projekt: ZAPEWNIENIE WKŁADU KRAJOWEGO, w tym DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Zapewnienie wkładu krajowego, w tym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego SUMA: b.d. Samorząd WK-P b.d. Strona 6

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 05.11.2014 r.

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 05.11.2014 r. III spotkanie Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie programowania 2014-2020 oraz Kolegium Rektorów Kontrakt Terytorialny Województwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego KONFERENCJA UZGODNIENIOWA dotycząca Projektu Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Obszary strategicznych interwencji w województwie

Bardziej szczegółowo

Wartość przedsięwzięcia (niepełne dane) zł. Tytuł przedsięwzięcia. Beneficjenci

Wartość przedsięwzięcia (niepełne dane) zł. Tytuł przedsięwzięcia. Beneficjenci Lista przedsięwzięć zawartych w Stanowisku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego proponowanych zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała Nr 36/1236/14

Bardziej szczegółowo

LIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 września 2014 r. Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na r.

LIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 września 2014 r. Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na r. LIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 24.09.2014 r. Stan prac nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy

RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy prezentacja nie przedstawia pełnego wymiaru projektu Kontraktu Terytorialnego Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

A. Dostępność transportowa , ,00. transportowa

A. Dostępność transportowa , ,00. transportowa A.1. Spójność zewnętrzna A.1. Spójność zewnętrzna PAKIET A DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA Budowa drogi S 5 (brak wyceny poszczególnych etapów): etap I: Nowe Marzy - Bydgoszcz; A.1.1. etap II: Bydgoszcz - Żnin;

Bardziej szczegółowo

Wstępne szacowane wartości w zł (DO WERYFIKACJI) Pawłówek); - odc. Bydgoszcz Toruń - w parametrach. Blinno).

Wstępne szacowane wartości w zł (DO WERYFIKACJI) Pawłówek); - odc. Bydgoszcz Toruń - w parametrach. Blinno). i wnioski Miasta Bydgoszczy do j listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawskopomorskiego. Propozycje Zarządu Województwa Pakiet Przedsięwzięcie Projekt

Bardziej szczegółowo

B- Bydgoszcz. T- Toruń. B/T Bydgoszcz i Toruń

B- Bydgoszcz. T- Toruń. B/T Bydgoszcz i Toruń Załącznik nr 5 Lista projektów komplementarnych do realizacji poza ZI oraz przedsięwzięć wynikających z Kontraktu erytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategia ZI OF w podstawowej swojej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT) i realizowanych w ramach środków finansowych Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

B- Bydgoszcz. T- Toruń. B/T Bydgoszcz i Toruń

B- Bydgoszcz. T- Toruń. B/T Bydgoszcz i Toruń Załącznik nr 5 Lista projektów komplementarnych do realizacji poza ZI oraz przedsięwzięć wynikających z Kontraktu erytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategia ZI w podstawowej swojej części

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy

RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy Obszary strategicznych interwencji

Bardziej szczegółowo

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r.

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r. Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 marca 2016 r. 1 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Jednostka terytorialna Wartość w mln zł % wartości krajowej Wartość w zł na 1 mieszkańca Zmiana w

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.rlm Działanie 2.1 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy Oddział w Bydgoszczy Inwestycje Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 maj 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 3 542 508,66 zł. 3 542 508,66 zł. 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 110 278,98 zł

01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 3 542 508,66 zł. 3 542 508,66 zł. 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 110 278,98 zł 5.2. Nabycie nieruchomości a) Zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 84 o pow. 0,0836 ha zabudowanej budynkiem Pałacem Dąmbskich o pow. użytkowej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

Kolej metropolitalna BiT City

Kolej metropolitalna BiT City Zintegrowany system transportu publicznego w aglomeracji bydgosko-toru toruńskiej Kolej metropolitalna BiT City Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zintegrowany Program Rozwoju Transportu

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Mój region w Europie RPO w Kujawsko-Pomorskiem 14 grudnia 2009 r. Opera Nova, Bydgoszcz Tryb konkursowy Do dnia 07 grudnia 2009 r. w ramach RPO ogłoszono 23 nabory wniosków w

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Włocławek. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. Papowo GMINA PAPOWO Biskupie - gmina BISKUPIE wiejska.

Gmina Miasto Włocławek. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. Papowo GMINA PAPOWO Biskupie - gmina BISKUPIE wiejska. Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Lista projektów złożonych w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania. Lista projektów ocenionych pozytywnie dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego a/ Oś priorytetowa V Gospodarka Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uŝyteczności

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Konkurs nr

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego

Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy.

Termomodernizacja budynków. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 4/106/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT

UWARUNKOWANIA REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT UWARUNKOWANIA REALIZACJI INSTRUMENTU ZIT Toruń, 28 lipca 2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE Zgodnie z Umową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora Do najważniejszych atutów miasta należą: korzystne położenie geograficzne, wysoka jakość rynku pracy, dobra infrastruktura techniczna i co ważne sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny niezależnie od

Bardziej szczegółowo

Data wpływu. Kwota całkowita. Dotacja EFRR. Nr wniosku. Powiat Wnioskodawca Tytuł. Uwagi. Gmina Miejska Wąbrzeźno.

Data wpływu. Kwota całkowita. Dotacja EFRR. Nr wniosku. Powiat Wnioskodawca Tytuł. Uwagi. Gmina Miejska Wąbrzeźno. Lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPOWKP 56/VI/6.2/2010 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych. Projekty, które spełniły kryteria w yboru projektów i uzyskały w ymaganą liczbę punktów i kw alifikują się do dofinansow ania. Koszty Całkowita wartość kwalifikowalne w projektu w PLN PLN Lp. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 212 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 211 roku Dział Rozdział Paragraf 1 18 65 6 614 662 616 65 657 659 695 65

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I.

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/488/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM!

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM! PIERWSZE CENTRUM WYPRZEDAŻOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM! O obiekcie Outlet Toruń będzie pierwszym centrum wyprzedażowym w liczącym ponad 2 mln mieszkańców województwie kujawsko-pomorskim. Planowana

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych. Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1 0012/16 Gmina Bartniczka 2 Gmina Barcin 0010/17 Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok.

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. III Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. W oparciu o zapis art.

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój region z przewodnikiem Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 20-21 lutego 2016 r.

Poznaj swój region z przewodnikiem Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 20-21 lutego 2016 r. Poznaj swój region z przewodnikiem Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 20-21 lutego 2016 r. 20 lutego sobota Biskupin, gmina Gąsawa Lista wydarzeń 9.00-11.00

Bardziej szczegółowo

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r.

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r. Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Gdańsk, 16 lipca 2014 r. BYTÓW Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aktualny. (Wszystko) Data rozwiązania/anunull. Dane. Oś priorytetowa <Kod> Umowa / Aneks. Suma z Wartość ogółem. Suma z Wydatki kwalifikowalne

Aktualny. (Wszystko) Data rozwiązania/anunull. Dane. Oś priorytetowa <Kod> Umowa / Aneks. Suma z Wartość ogółem. Suma z Wydatki kwalifikowalne Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anunull Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb wyboru RPKP.01.00.00 RPKP.01.01.00-04-001/10 Powiat Bydgoszcz Umowa /

Bardziej szczegółowo

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek

Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu tryb wyboru umowa/aneks Aktualny Data podpisania Suma z Wartośći ogółem SUM Suma z w tym UE SUM RPKP.01.00.00 RPKP.01.01.00-04-001/10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem Załącznik nr 3 Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru projektów EFFR

Harmonogram naboru projektów EFFR Załącznik do Uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny z dnia 30 czerwca 2017 r. Harmonogram naboru projektów EFFR Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu do 1. Gmina Aleksandrów Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu r. 2. Brodnicki Park Krajobrazowy r.

Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu r. 2. Brodnicki Park Krajobrazowy r. Lp Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych za 2016 r. Nazwa Wojewódzkiej Samorządowej Jednostki Organizacyjnej Oświadczenie z dnia 1. Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru projektów EFFR

Harmonogram naboru projektów EFFR Załącznik do Uchwały nr 8/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 21 listopada 2016 r. Harmonogram naboru projektów EFFR Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 1. Gmina Aleksandrów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy

Data podpisania umowy POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765 data aktualizacji 2006-07-14 14:35 Lp. Działanie

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Bydgoszcz, 9 października 2017 r. Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Dane projektu w zakresie oceny formalnej

Dane projektu w zakresie oceny formalnej Priorytet VI Wsparcie rozwoju turystyki Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 56/VI/6.2/2010 Dane projektu w zakresie oceny formalnej Lp. Numer wniosku Data wpływu Powiat Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2004 R.

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2004 R. WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2004 R. Załącznik nr 6 Przyrost zdolności 39 Wartość kosztorysowa 12 280 895 7 149 250 2 820 487 2 564 511 1 053 445 inwestycji wieloletnich jednostek a. środki z budżetu

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO ROKU 2020 PLAN MODERNIZACJI 2020+ W 2014 R. Toruń, kwiecień 2015 r. Opracowanie merytoryczne: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125 WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2002 R. Załącznik nr 7 Przyrost zdolności 41 Wartość kosztorysowa 12 087 775 9 453 349 1 790 069 3 567 030 1 767 705 inwestycji wieloletnich jednostek a. środki z budżetu

Bardziej szczegółowo

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym. Całkowita wartość projektu w PLN

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym. Całkowita wartość projektu w PLN Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym L.p. Nazwa Wnioskodawcy Numer wniosku Tytuł projektu Całkowita wartość projektu w PLN Koszty kwalifikowalne w PLN Dotacja EFRR

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających.

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.02.04.02-22-0001/17 2. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Budowa gotowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 1 JEDNOSTKI PRAWNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ADRES NIP REGON PKD Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo