projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T"

Transkrypt

1 projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń GDDKiA Budowa drogi S10 od A6 Szczecin Piła Bydgoszcz Toruń Płońsk (S7) odc. gr. województwa wielkopolskiego Bydgoszcz (węzeł Wyrzysk węzeł Pawłówek); odc. Bydgoszcz Toruń w parametrach autostrady (węzeł Stryszek węzeł Czerniewice wraz z połączeniem S10 z A1 poprzez węzeł Czerniewice); odc. Toruń gr. woj. kujawsko-pomorskiego (węzeł Lubicz węzeł Blinno) GDDKiA Droga krajowa nr 15 (DK 15) relacji Trzebnica Ostróda (klasa docelowa GP 2/2 ) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Brodnicy, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa 1. Budowa obwodnicy Brodnicy DK 15 dł.1,5 km, w tym budowa estakady i ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Kolejową w Brodnicy 2. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK 15 i DK 25, dł. 22,900 km 3. Przebudowa odcinka Inowrocław Toruń (w tym obwodnica Gniewkowa oraz węzeł Nieszawka połączenie DK 15 z S10) 4. Połączenie od granic miasta Torunia do węa Turzno (alternatywne połączenie z A1 dla Torunia) 5. Budowa obwodnicy Strzelna i Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK Rozbudowa DK 15 na odc. Tivoli Brodnica Tama Brodzka od km do km ; 7. Rozbudowa skrzyżowania DK 15 z DK 25 ul. Poznańska, Górnicza i Staszica w Inowrocławiu. Budowa Drogi krajowej nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego Przebudowa drogi krajowej nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek Brześć Kujawski wraz z budową obwodnic Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy Projekt składa się z elementów: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinku Włocławek Brześć Kujawski 2. Połączenie A1 z DK 62 przez Węzeł Włocławek Południe 3. Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego obwodnicy Kruszwicy w ciągu DK GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10 Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr GDDKiA Budowa i rozbudowa systemu transportu drogowego w Bydgoszczy w powiązaniu z drogami sieci TEN-T i drogami krajowymi: 1. Rozbudowa układu drogowego na osi wschód-zachód w Bydgoszczy DK Budowa obwodnicy południowo-wschodniej od Węa Lotnisko do DK 5 wraz z drogami dojazdowymi 3. Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II (DK 5) wraz z rozbudową ulicy Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II (DK 5) do ul. Magnuszewskiej w Bydgoszczy 4. Budowa połączenia drogowego ul. Grunwaldzkiej z Trasą Wschód Zachód (planowana DK 80) 5. Budowa Węa Wschodniego w Bydgoszczy DK GDDKiA; Miasto Bydgoszcz. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu: 1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia kontynuacja 2. Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z DK 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia Gmina Miasta Toruń Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju miasta Włocławek Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań: 1. Rozbudowę odcinka DK 67-Al Ks. J Popiełuszki 2. Rozbudowę odcinka DK 62 - ul Płocka 3. Rozbudowę odcinka DK 62 - Al Kazimierza Wielkiego Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza Przedsięwzięcie składa się z 4 zadań: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 16 (ul. Paderewskiego) w Grudziądzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwidzyńską (DK55) i Trasą Średnicową do przejazdu kolejowego. 2. Przebudowa drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska na odcinku od ulicy Magazynowej do granic miasta oraz ulicy Magazynowej) poprzez rozbudowę ulic do przekroju dwujezdniowego w Grudziądzu. 3. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK 55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu. 4. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Szosa Toruńska do SPO węa Grudziądz autostrady A1 Studium korytarzowe dla drogi krajowej nr 16 (DK 16) Przebudowa DK 25 (DK 25) na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław Gmina Miasta Włocławek Gmina Miasta Grudziądz GDDKiA Drogi wojewódzkie drogi dojazdowe do sieci TEN-T Samorząd WK-P SUMA: Strona 1

2 projekt: KOMUNIKACJA NISKOEMISYJNA Bit-City II i projekty komplementarne: I. Bit City II i szkieletowy układ linii kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego : 1. Modernizacja linii kolejowej nr 27 Nasielsk Toruń Wschodni na odcinku Lipno Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją. 2. Modernizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód Skandawa. 3. Budowa linii kolejowej Maksymilianowo Koronowo 4. Budowa linii kolejowej Solec Kujawski Trzciniec przez Port Lotniczy w 5. Modernizacja linii Kolejowej nr 18 Kutno Piła Główna.. 6. Modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni Malbork na odcinku Toruń Wschodni Grudziądz (57, 37 km). 7. Zakup taboru (8 szt. szynobusy Toruń) 8. Integracja systemu transportowego Bydgoszczy i Torunia poprzez rozbudowę układu drogowego DK 80 oraz budowę układu szynowego (prace koncepcyjne) 9. Zrównoważony transport regionalny (zakup autobusów dla K-PTS Sp. z o.o.) 10. Zrównoważony transport regionalny sieć dystrybucji LNG (K-PT Sp.z o.o.). II. Niskoemisyjny transport miejski komplementarny do Bit-City II: 1. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Torunia 2. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. 3. Zakup niskoemisyjnych autobusów (9 szt.) komunikacji miejskiej wraz z rozbudową Inteligentnego Systemu Transportowego w Inowrocławiu. 4. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Grudziądza 5. Włocławek rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji. Kolejowa platforma przeładunkowa w Laskowicach Pomorskich i Inowrocławiu b.d. PKP Polskie Linie Kolejowe SA; PKP SA; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o.; podmioty zajmujące się komunikacją publiczną w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku i Grudziądzu PKP PLK S.A.; PKP S.A; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. SUMA: projekt: EFEKTYWNOŚĆ ENERGEYCZNA Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w palcówkach oświatowych i rekreacyjnych oraz w sektorze mieszkalnym w Toruniu Poprawa jakości środowiska poprzez likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Toruń Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Toruniu Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Bydgoszczy Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z budową nowych przyłączy ciepłowniczych i węów cieplnych, będących w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszczy Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Miasto Toruń Miasto Toruń EDF Toruń S.A. Miasto Toruń (Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.); KW PSP oraz komendy powiatowe/miejskie PSP woj. kujawsko-pomorskiego EDF Toruń S.A Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz/ADM Miasto Bydgoszcz (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bydgoszczy) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynki UM WK-P w Toruniu i Bydgoszczy Pomorskiego w Toruniu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego; Termomodernizacja kompleksu konferencyjno-administracyjnego w Przysieku Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury uzdrowiskowej Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.; Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.; Hotel Park z Inowrocławia; Solanki z Inowrocławia. Termomodernizacja oraz instalacja fotowoltaiczna PLB Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Samorządy gmin, mieszkańcy, przedsiębiorcy z terenów objętych obszarem Natura 2000; Dywersyfikacja źródeł energii na obszarach chronionych b.d. parki krajobrazowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.; Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Grudziądzu OPEC-INEKO Sp. z o.o.; OPEC-BIO Sp. z o.o. Anwil S.A. Inwestycja dotycząca sieci ciepłowniczej we Włocławku Miasto Włocławek SUMA: Strona 2

3 projekt: KUJAWSKO-POMORSKI OBSZAR BADAWCZY Program Rozwoju Kompetencji Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych Lider/Koordynator Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Politechnika Gdańska współkoordynator; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie ; Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife Lider/Koordynator Uniwersytet Warmińsko- Mazurski; Collegium Medicum w Bydgoszczy (w ramach UMK); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bydgoszczy lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy lider; Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu; Wyższa Szkoła Gospodarki w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Program Zdrowie - Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki Popiełuszki w Toruniu; zdrowotnej Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowo Ciechocinek SA w Ciechocinku; Bydgoszczy. System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko- Pomorskiego Bydgoszczy lider; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Edukacja na rzecz innowacyjności regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Wyższą Szkołę Gospodarki w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Strona 3

4 Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Edukacyjne Zintegrowanego Rozwoju Miast i Regionów ,00 Monumentum Sonus Visio Akademickie Laboratoria Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium Środowiskowe Centra Edukacji Doświadczalnej Mini Koperniki 1. Dalszy rozwój Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu; 2. Centrum Nauki o Cowieku zlikalizowane w Młynach Rothera w 3. Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu; 4. Budowa Centrum Nauki Mini Kopernik we Włocławku. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Państwow Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wyższa Szkołę Gospodarki w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Instytut Technologii Astronomicznych Bydgoszcz; Toruń; Inowrocław; KPCEN Włocławek Wsparcie zawodowego szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim - Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Wsparcie szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim SUMA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnie wyższe województwa kujawskopomorskiego projekt: GOSPODARKA WODNA ORAZ DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE Stopień wodny poniżej Włocławka jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dolnej Wisły Stopnie wodne poniżej Torunia i Chełmna przygotowanie dokumentacji Inwestor prywatny; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zmniejszenie ryzyka powodziowego KPZMiUW we Włocławku KPZMiUW we Włocławku Miasto Bydgoszcz, RZGW Gdańsk Miasto Włocławek, RZGW Warszawa Rewitalizacja Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E Platforma multimodalna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie; Miasto Bydgoszcz i jego partnerzy; Gmina Miasta Toruń. Operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych; Przedsiębiorcy wykonujący lub zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. Budowa i modernizacja systemu ostrzegania, prognozowania i reagowania na zagrożenia chemicznoekologiczne, poważne awarie technologiczne oraz naturalne zjawiska katastrofalne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendy Powiatowe i Miejskie PSP w: Aleksandrowie Kujawskim, Mogilnie, Żninie, Świeciu, Nakle nad Notecią, Toruniu i Bydgoszczy. Powołanie Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; IGiPZ PAN w Warszawie; Uniwersytet w ST. Petersburgu; Żegluga bydgoska; Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Strona 4

5 Gospodarowanie wodami opadowymi: Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń Miasto Bydgoszcz Gmina Miasta Toruń (Toruńskie Wodociągi/MZD) Miasto Inowrocław (PWiK Sp. z o.o.) Przeciwdziałanie stepowieniu Kujaw w oparciu o zasoby wodne Wisły SUMA: KPZMiUW we Włocławku projekt: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow RLM JST; przedsiębiorstwa i spółki wodno-kanalizacyjne SUMA: projekt: SPOŁECZEŃSTWO KULTURA, ZDROWIE, SPORT, INNOWACYJNA EDUKACJA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Toruńska starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO II etap Gmina Miasta Toruń; Parafie kościelne: p.w. WNMP w Toruniu, p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu, p.w. św. Szczepana w Toruniu; p.w. śś Janów Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia Miejski Zarząd Dróg; Muzeum Okręgowe ; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Centrum Kultury Zamek Krzyżacki; Fundacja Tumult; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Samorząd WK-P: RZGW Gdańsk Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy (Samorząd WK-P); Bydgoszcz miastem o wysokiej jakości oferty kulturalnej Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Miasto Bydgoszcz. Książnica Kopernikańska w Toruniu rozszerzenie działalności i usług Samorząd WK-P Centrum kulturalno-festiwalowe, jako wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń Dziedzictwo i nowoczesność rozwój oferty edukacyjno-kulturowej w Toruniu Dziedzictwo kulturowe o znaczeniu narodowym 1. Pomniki historii i zabytki o znaczeniu narodowym, 2. Szlak Piastowski 3. Tężnie w Ciechocinku 4. Europejski Szlak Megalitów rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice KULTURA Miasto Bydgoszcz inwestor; Podmiot zarządzający nowoutworzona instytucja kultury Gmina Miasta Toruń wraz z partnerami Gmina Miasta Toruń; Samorząd WK-P miasto Chełmno i partnerzy; Muzeum archeologiczne w Biskupinie; JST; Administratorzy obiektów na Szlaku Piastowskim; PUC; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej; NGO; Prywatni inwestorzy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pracy Twórczej w Wieńcu Zdroju Samorząd WK-P SUMA KULTURA: ZDROWIE Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Infrastruktura ratownictwa medycznego we Włocławku; Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz zakup rezonansu magnetycznego 1,5T z wyposażeniem i oprogramowaniem pozwalającym na realizację badań (I etap Wieloletniego programu medycznego) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę długoterminową, zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. System opieki nad osobami niesamodzielnymi - brakujące ogniwo w opiece zdrowotnej SUMA ZDROWIE: Fundacja Światło ; Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. Strona 5

6 Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych w Kruszwicy Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Mroczy SPORT Gmina Kruszwica Gmina Rogowo; LKS Rogowo Gmina Mrocza Kujawsko-Pomorskie Centrum Żeglarstwa w Dobrzyniu nad Wisłą Gmina Dobrzyń nad Wisłą Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Budowa hali treningowej wraz z siłownią na terenie kompleksu sportowego Zawisza w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz; CWZS Zawisza. Budowa wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego z funkcjami sportowo-widowiskowymi w Grudziądzu Miasto Grudziądz Modernizacja Stadionu Centralnego i obiektu klubu sportowego Olimpia w Grudziądzu Miasto Grudziądz Budowa toru kajakarstwa górskiego we Włocławku Miasto Włocławek; partnerzy prywatni. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Budowa Centrum Sportowego UMK w Toruniu II etap Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przystań AZS w Toruniu (również element projektu dot. E-40) II etap Gmina Miasta Toruń. Budowa 4 basenów z częścią rehabilitacyjną na terenie miasta Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej (również element projektu dot. E-70) Miasto Bydgoszcz; partnerzy prywatni. Budowa lodowiska krytego w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz SUMA SPORT: INNOWACYJNA EDUKACJA Gmina Miasta Bydgoszcz; Gmina Miasta Toruń; Środowiskowe Centra Innowacyjnej Edukacji Gmina Miasta Włocławek; Gmina Miasta Grudziądza; Gmina Miasta Inowrocław; 19 powiatów ziemskich. Centra Kreatywności pilotaż JST SUMA INNOWACYJNA EDUKACJA: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Sieć światłowodowa w każdym sołectwie SUMA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE: SUMA SPOŁECZEŃSTWO: Kujawsko Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o. o. w partnerstwie z JST, w tym Samorząd WK-P projekt: ZAPEWNIENIE WKŁADU KRAJOWEGO, w tym DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Zapewnienie wkładu krajowego, w tym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego SUMA: b.d. Samorząd WK-P b.d. Strona 6

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 05.11.2014 r.

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego stan na 05.11.2014 r. III spotkanie Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie programowania 2014-2020 oraz Kolegium Rektorów Kontrakt Terytorialny Województwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego KONFERENCJA UZGODNIENIOWA dotycząca Projektu Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Obszary strategicznych interwencji w województwie

Bardziej szczegółowo

Wstępne szacowane wartości w zł (DO WERYFIKACJI) Pawłówek); - odc. Bydgoszcz Toruń - w parametrach. Blinno).

Wstępne szacowane wartości w zł (DO WERYFIKACJI) Pawłówek); - odc. Bydgoszcz Toruń - w parametrach. Blinno). i wnioski Miasta Bydgoszczy do j listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawskopomorskiego. Propozycje Zarządu Województwa Pakiet Przedsięwzięcie Projekt

Bardziej szczegółowo

B- Bydgoszcz. T- Toruń. B/T Bydgoszcz i Toruń

B- Bydgoszcz. T- Toruń. B/T Bydgoszcz i Toruń Załącznik nr 5 Lista projektów komplementarnych do realizacji poza ZI oraz przedsięwzięć wynikających z Kontraktu erytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategia ZI OF w podstawowej swojej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT) i realizowanych w ramach środków finansowych Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy

RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego RAZEM DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - spotkanie dotyczące polityki pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy Obszary strategicznych interwencji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.rlm Działanie 2.1 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy Oddział w Bydgoszczy Inwestycje Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 maj 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kolej metropolitalna BiT City

Kolej metropolitalna BiT City Zintegrowany system transportu publicznego w aglomeracji bydgosko-toru toruńskiej Kolej metropolitalna BiT City Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zintegrowany Program Rozwoju Transportu

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 listopada 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1069 UCHWAŁA NR 230 RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy.

Termomodernizacja budynków. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 4/106/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 3 542 508,66 zł. 3 542 508,66 zł. 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 110 278,98 zł

01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 3 542 508,66 zł. 3 542 508,66 zł. 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 110 278,98 zł 5.2. Nabycie nieruchomości a) Zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 84 o pow. 0,0836 ha zabudowanej budynkiem Pałacem Dąmbskich o pow. użytkowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Data wpływu. Kwota całkowita. Dotacja EFRR. Nr wniosku. Powiat Wnioskodawca Tytuł. Uwagi. Gmina Miejska Wąbrzeźno.

Data wpływu. Kwota całkowita. Dotacja EFRR. Nr wniosku. Powiat Wnioskodawca Tytuł. Uwagi. Gmina Miejska Wąbrzeźno. Lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPOWKP 56/VI/6.2/2010 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora Do najważniejszych atutów miasta należą: korzystne położenie geograficzne, wysoka jakość rynku pracy, dobra infrastruktura techniczna i co ważne sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny niezależnie od

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM!

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM! PIERWSZE CENTRUM WYPRZEDAŻOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM! O obiekcie Outlet Toruń będzie pierwszym centrum wyprzedażowym w liczącym ponad 2 mln mieszkańców województwie kujawsko-pomorskim. Planowana

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I.

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/488/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Lista wskaźników produktu Typy projektów Typ beneficjenta Cel OŚ II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 1 2.1 Kreowanie zachowań zasobooszczędnych Ograniczenie spadku 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem Załącznik nr 3 Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój region z przewodnikiem Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 20-21 lutego 2016 r.

Poznaj swój region z przewodnikiem Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 20-21 lutego 2016 r. Poznaj swój region z przewodnikiem Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 20-21 lutego 2016 r. 20 lutego sobota Biskupin, gmina Gąsawa Lista wydarzeń 9.00-11.00

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów: UZASADNIENIE Katalog Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015(stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) jest dokumentem, który powstał w wyniku prowadzonych od 2008 r. licznych

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy

Data podpisania umowy POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765 data aktualizacji 2006-07-14 14:35 Lp. Działanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

,34 zł. Link do strony:

,34 zł. Link do strony: DOLNOŚLĄSKIE Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa" Sp. z o.o. Dolnośląskie Dolnośląski Program Regionalny 6.3. Turystyka biznesowa

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r.

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r. Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Gdańsk, 16 lipca 2014 r. BYTÓW Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok.

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. III Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. W oparciu o zapis art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2004 R.

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2004 R. WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2004 R. Załącznik nr 6 Przyrost zdolności 39 Wartość kosztorysowa 12 280 895 7 149 250 2 820 487 2 564 511 1 053 445 inwestycji wieloletnich jednostek a. środki z budżetu

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 1 JEDNOSTKI PRAWNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ADRES NIP REGON PKD Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125 WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2002 R. Załącznik nr 7 Przyrost zdolności 41 Wartość kosztorysowa 12 087 775 9 453 349 1 790 069 3 567 030 1 767 705 inwestycji wieloletnich jednostek a. środki z budżetu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu PWP/B/01/08 Zakres przedmiotowy decyzji / Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych ze stacji demontażu pojazdów w m. Kikół 3.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Lista projektów wybranych do w ramach konkursu dla Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Szczegółowy wykaz zadań interesariuszy zewnętrznych zgłoszonych do realizacji w ramach PGN

ZAŁĄCZNIK 2 Szczegółowy wykaz zadań interesariuszy zewnętrznych zgłoszonych do realizacji w ramach PGN ZAŁĄCZNIK 2 Szczegółowy wykaz zadań interesariuszy zewnętrznych zgłoszonych do realizacji w ramach PGN Nr Działanie PGN Zadanie Uszczegółowienie Rodzaj zadania Status Typ int. Jednostka realizująca Realizacja

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R.

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R. EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław Priorytet II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 124/II/2.3/2014 Lp. Nr wniosku Data wpływu Powiat Wnioskodawca Tytuł Kwota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

2. Urząd Gminy Gimnazjum N Sala gimnastyczna

2. Urząd Gminy Gimnazjum N Sala gimnastyczna Część B Załącznik do Uchwały XXII/277/04 Sejmiku Województwa z dnia 17 maja 2004 r. PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA lata 2002-2006 INWESTYCJE REALIZOWANE OD 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW Lp. Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania Charakterystyka projektu Zamawiający PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 1. Budowa Obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214 o dług. 10 km, węzeł

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

LUBUSKIE 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego LUBUSKIE 2014-2020 Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Strategie i Programy Rozwojowe Województwa Lubuskiego 1. Strategia Rozwoju Województwa 2020 2. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Objaśnienia: Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo