projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T"

Transkrypt

1 projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń GDDKiA Budowa drogi S10 od A6 Szczecin Piła Bydgoszcz Toruń Płońsk (S7) odc. gr. województwa wielkopolskiego Bydgoszcz (węzeł Wyrzysk węzeł Pawłówek); odc. Bydgoszcz Toruń w parametrach autostrady (węzeł Stryszek węzeł Czerniewice wraz z połączeniem S10 z A1 poprzez węzeł Czerniewice); odc. Toruń gr. woj. kujawsko-pomorskiego (węzeł Lubicz węzeł Blinno) GDDKiA Droga krajowa nr 15 (DK 15) relacji Trzebnica Ostróda (klasa docelowa GP 2/2 ) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Brodnicy, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa 1. Budowa obwodnicy Brodnicy DK 15 dł.1,5 km, w tym budowa estakady i ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Kolejową w Brodnicy 2. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK 15 i DK 25, dł. 22,900 km 3. Przebudowa odcinka Inowrocław Toruń (w tym obwodnica Gniewkowa oraz węzeł Nieszawka połączenie DK 15 z S10) 4. Połączenie od granic miasta Torunia do węa Turzno (alternatywne połączenie z A1 dla Torunia) 5. Budowa obwodnicy Strzelna i Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK Rozbudowa DK 15 na odc. Tivoli Brodnica Tama Brodzka od km do km ; 7. Rozbudowa skrzyżowania DK 15 z DK 25 ul. Poznańska, Górnicza i Staszica w Inowrocławiu. Budowa Drogi krajowej nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego Przebudowa drogi krajowej nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek Brześć Kujawski wraz z budową obwodnic Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy Projekt składa się z elementów: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinku Włocławek Brześć Kujawski 2. Połączenie A1 z DK 62 przez Węzeł Włocławek Południe 3. Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego obwodnicy Kruszwicy w ciągu DK GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10 Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr GDDKiA Budowa i rozbudowa systemu transportu drogowego w Bydgoszczy w powiązaniu z drogami sieci TEN-T i drogami krajowymi: 1. Rozbudowa układu drogowego na osi wschód-zachód w Bydgoszczy DK Budowa obwodnicy południowo-wschodniej od Węa Lotnisko do DK 5 wraz z drogami dojazdowymi 3. Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II (DK 5) wraz z rozbudową ulicy Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II (DK 5) do ul. Magnuszewskiej w Bydgoszczy 4. Budowa połączenia drogowego ul. Grunwaldzkiej z Trasą Wschód Zachód (planowana DK 80) 5. Budowa Węa Wschodniego w Bydgoszczy DK GDDKiA; Miasto Bydgoszcz. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu: 1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia kontynuacja 2. Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z DK 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia Gmina Miasta Toruń Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju miasta Włocławek Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań: 1. Rozbudowę odcinka DK 67-Al Ks. J Popiełuszki 2. Rozbudowę odcinka DK 62 - ul Płocka 3. Rozbudowę odcinka DK 62 - Al Kazimierza Wielkiego Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza Przedsięwzięcie składa się z 4 zadań: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 16 (ul. Paderewskiego) w Grudziądzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwidzyńską (DK55) i Trasą Średnicową do przejazdu kolejowego. 2. Przebudowa drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska na odcinku od ulicy Magazynowej do granic miasta oraz ulicy Magazynowej) poprzez rozbudowę ulic do przekroju dwujezdniowego w Grudziądzu. 3. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK 55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu. 4. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Szosa Toruńska do SPO węa Grudziądz autostrady A1 Studium korytarzowe dla drogi krajowej nr 16 (DK 16) Przebudowa DK 25 (DK 25) na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław Gmina Miasta Włocławek Gmina Miasta Grudziądz GDDKiA Drogi wojewódzkie drogi dojazdowe do sieci TEN-T Samorząd WK-P SUMA: Strona 1

2 projekt: KOMUNIKACJA NISKOEMISYJNA Bit-City II i projekty komplementarne: I. Bit City II i szkieletowy układ linii kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego : 1. Modernizacja linii kolejowej nr 27 Nasielsk Toruń Wschodni na odcinku Lipno Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją. 2. Modernizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód Skandawa. 3. Budowa linii kolejowej Maksymilianowo Koronowo 4. Budowa linii kolejowej Solec Kujawski Trzciniec przez Port Lotniczy w 5. Modernizacja linii Kolejowej nr 18 Kutno Piła Główna.. 6. Modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni Malbork na odcinku Toruń Wschodni Grudziądz (57, 37 km). 7. Zakup taboru (8 szt. szynobusy Toruń) 8. Integracja systemu transportowego Bydgoszczy i Torunia poprzez rozbudowę układu drogowego DK 80 oraz budowę układu szynowego (prace koncepcyjne) 9. Zrównoważony transport regionalny (zakup autobusów dla K-PTS Sp. z o.o.) 10. Zrównoważony transport regionalny sieć dystrybucji LNG (K-PT Sp.z o.o.). II. Niskoemisyjny transport miejski komplementarny do Bit-City II: 1. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Torunia 2. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. 3. Zakup niskoemisyjnych autobusów (9 szt.) komunikacji miejskiej wraz z rozbudową Inteligentnego Systemu Transportowego w Inowrocławiu. 4. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Grudziądza 5. Włocławek rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji. Kolejowa platforma przeładunkowa w Laskowicach Pomorskich i Inowrocławiu b.d. PKP Polskie Linie Kolejowe SA; PKP SA; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o.; podmioty zajmujące się komunikacją publiczną w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku i Grudziądzu PKP PLK S.A.; PKP S.A; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. SUMA: projekt: EFEKTYWNOŚĆ ENERGEYCZNA Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w palcówkach oświatowych i rekreacyjnych oraz w sektorze mieszkalnym w Toruniu Poprawa jakości środowiska poprzez likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Toruń Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Toruniu Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Bydgoszczy Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z budową nowych przyłączy ciepłowniczych i węów cieplnych, będących w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszczy Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Miasto Toruń Miasto Toruń EDF Toruń S.A. Miasto Toruń (Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.); KW PSP oraz komendy powiatowe/miejskie PSP woj. kujawsko-pomorskiego EDF Toruń S.A Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz/ADM Miasto Bydgoszcz (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bydgoszczy) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynki UM WK-P w Toruniu i Bydgoszczy Pomorskiego w Toruniu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego; Termomodernizacja kompleksu konferencyjno-administracyjnego w Przysieku Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury uzdrowiskowej Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.; Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.; Hotel Park z Inowrocławia; Solanki z Inowrocławia. Termomodernizacja oraz instalacja fotowoltaiczna PLB Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Samorządy gmin, mieszkańcy, przedsiębiorcy z terenów objętych obszarem Natura 2000; Dywersyfikacja źródeł energii na obszarach chronionych b.d. parki krajobrazowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.; Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Grudziądzu OPEC-INEKO Sp. z o.o.; OPEC-BIO Sp. z o.o. Anwil S.A. Inwestycja dotycząca sieci ciepłowniczej we Włocławku Miasto Włocławek SUMA: Strona 2

3 projekt: KUJAWSKO-POMORSKI OBSZAR BADAWCZY Program Rozwoju Kompetencji Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych Lider/Koordynator Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Politechnika Gdańska współkoordynator; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie ; Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife Lider/Koordynator Uniwersytet Warmińsko- Mazurski; Collegium Medicum w Bydgoszczy (w ramach UMK); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bydgoszczy lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy lider; Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu; Wyższa Szkoła Gospodarki w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Program Zdrowie - Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki Popiełuszki w Toruniu; zdrowotnej Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowo Ciechocinek SA w Ciechocinku; Bydgoszczy. System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko- Pomorskiego Bydgoszczy lider; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Edukacja na rzecz innowacyjności regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Wyższą Szkołę Gospodarki w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Strona 3

4 Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Edukacyjne Zintegrowanego Rozwoju Miast i Regionów ,00 Monumentum Sonus Visio Akademickie Laboratoria Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium Środowiskowe Centra Edukacji Doświadczalnej Mini Koperniki 1. Dalszy rozwój Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu; 2. Centrum Nauki o Cowieku zlikalizowane w Młynach Rothera w 3. Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu; 4. Budowa Centrum Nauki Mini Kopernik we Włocławku. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Państwow Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wyższa Szkołę Gospodarki w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Instytut Technologii Astronomicznych Bydgoszcz; Toruń; Inowrocław; KPCEN Włocławek Wsparcie zawodowego szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim - Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Wsparcie szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim SUMA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnie wyższe województwa kujawskopomorskiego projekt: GOSPODARKA WODNA ORAZ DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE Stopień wodny poniżej Włocławka jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dolnej Wisły Stopnie wodne poniżej Torunia i Chełmna przygotowanie dokumentacji Inwestor prywatny; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zmniejszenie ryzyka powodziowego KPZMiUW we Włocławku KPZMiUW we Włocławku Miasto Bydgoszcz, RZGW Gdańsk Miasto Włocławek, RZGW Warszawa Rewitalizacja Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E Platforma multimodalna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie; Miasto Bydgoszcz i jego partnerzy; Gmina Miasta Toruń. Operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych; Przedsiębiorcy wykonujący lub zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. Budowa i modernizacja systemu ostrzegania, prognozowania i reagowania na zagrożenia chemicznoekologiczne, poważne awarie technologiczne oraz naturalne zjawiska katastrofalne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendy Powiatowe i Miejskie PSP w: Aleksandrowie Kujawskim, Mogilnie, Żninie, Świeciu, Nakle nad Notecią, Toruniu i Bydgoszczy. Powołanie Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; IGiPZ PAN w Warszawie; Uniwersytet w ST. Petersburgu; Żegluga bydgoska; Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Strona 4

5 Gospodarowanie wodami opadowymi: Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń Miasto Bydgoszcz Gmina Miasta Toruń (Toruńskie Wodociągi/MZD) Miasto Inowrocław (PWiK Sp. z o.o.) Przeciwdziałanie stepowieniu Kujaw w oparciu o zasoby wodne Wisły SUMA: KPZMiUW we Włocławku projekt: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow RLM JST; przedsiębiorstwa i spółki wodno-kanalizacyjne SUMA: projekt: SPOŁECZEŃSTWO KULTURA, ZDROWIE, SPORT, INNOWACYJNA EDUKACJA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Toruńska starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO II etap Gmina Miasta Toruń; Parafie kościelne: p.w. WNMP w Toruniu, p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu, p.w. św. Szczepana w Toruniu; p.w. śś Janów Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia Miejski Zarząd Dróg; Muzeum Okręgowe ; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Centrum Kultury Zamek Krzyżacki; Fundacja Tumult; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Samorząd WK-P: RZGW Gdańsk Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy (Samorząd WK-P); Bydgoszcz miastem o wysokiej jakości oferty kulturalnej Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Miasto Bydgoszcz. Książnica Kopernikańska w Toruniu rozszerzenie działalności i usług Samorząd WK-P Centrum kulturalno-festiwalowe, jako wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń Dziedzictwo i nowoczesność rozwój oferty edukacyjno-kulturowej w Toruniu Dziedzictwo kulturowe o znaczeniu narodowym 1. Pomniki historii i zabytki o znaczeniu narodowym, 2. Szlak Piastowski 3. Tężnie w Ciechocinku 4. Europejski Szlak Megalitów rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice KULTURA Miasto Bydgoszcz inwestor; Podmiot zarządzający nowoutworzona instytucja kultury Gmina Miasta Toruń wraz z partnerami Gmina Miasta Toruń; Samorząd WK-P miasto Chełmno i partnerzy; Muzeum archeologiczne w Biskupinie; JST; Administratorzy obiektów na Szlaku Piastowskim; PUC; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej; NGO; Prywatni inwestorzy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pracy Twórczej w Wieńcu Zdroju Samorząd WK-P SUMA KULTURA: ZDROWIE Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Infrastruktura ratownictwa medycznego we Włocławku; Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz zakup rezonansu magnetycznego 1,5T z wyposażeniem i oprogramowaniem pozwalającym na realizację badań (I etap Wieloletniego programu medycznego) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę długoterminową, zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. System opieki nad osobami niesamodzielnymi - brakujące ogniwo w opiece zdrowotnej SUMA ZDROWIE: Fundacja Światło ; Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. Strona 5

6 Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych w Kruszwicy Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Mroczy SPORT Gmina Kruszwica Gmina Rogowo; LKS Rogowo Gmina Mrocza Kujawsko-Pomorskie Centrum Żeglarstwa w Dobrzyniu nad Wisłą Gmina Dobrzyń nad Wisłą Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Budowa hali treningowej wraz z siłownią na terenie kompleksu sportowego Zawisza w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz; CWZS Zawisza. Budowa wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego z funkcjami sportowo-widowiskowymi w Grudziądzu Miasto Grudziądz Modernizacja Stadionu Centralnego i obiektu klubu sportowego Olimpia w Grudziądzu Miasto Grudziądz Budowa toru kajakarstwa górskiego we Włocławku Miasto Włocławek; partnerzy prywatni. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Budowa Centrum Sportowego UMK w Toruniu II etap Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przystań AZS w Toruniu (również element projektu dot. E-40) II etap Gmina Miasta Toruń. Budowa 4 basenów z częścią rehabilitacyjną na terenie miasta Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej (również element projektu dot. E-70) Miasto Bydgoszcz; partnerzy prywatni. Budowa lodowiska krytego w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz SUMA SPORT: INNOWACYJNA EDUKACJA Gmina Miasta Bydgoszcz; Gmina Miasta Toruń; Środowiskowe Centra Innowacyjnej Edukacji Gmina Miasta Włocławek; Gmina Miasta Grudziądza; Gmina Miasta Inowrocław; 19 powiatów ziemskich. Centra Kreatywności pilotaż JST SUMA INNOWACYJNA EDUKACJA: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Sieć światłowodowa w każdym sołectwie SUMA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE: SUMA SPOŁECZEŃSTWO: Kujawsko Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o. o. w partnerstwie z JST, w tym Samorząd WK-P projekt: ZAPEWNIENIE WKŁADU KRAJOWEGO, w tym DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Zapewnienie wkładu krajowego, w tym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego SUMA: b.d. Samorząd WK-P b.d. Strona 6

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Lp. 1 osoba fizyczna strona 24 i 25. Kompleksowa modernizacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie PODSTAWY PROGRAMOWE PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN Lepszy Koszalin lepsze życie Niebawem zdecydujemy komu powierzyć urząd prezydenta miasta, kogo wybrać na radnych. Potrzeba nam ludzi, którzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo