Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrakt Terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie"

Transkrypt

1 projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń GDDKiA Budowa drogi S10 od A6 Szczecin Piła Bydgoszcz Toruń Płońsk (S7) odc. gr. województwa wielkopolskiego Bydgoszcz (węzeł Wyrzysk węzeł Pawłówek); odc. Bydgoszcz Toruń w parametrach autostrady (węzeł Stryszek węzeł Czerniewice wraz z połączeniem S10 z A1 poprzez węzeł Czerniewice); odc. Toruń gr. woj. kujawsko-pomorskiego (węzeł Lubicz węzeł Blinno) GDDKiA Droga krajowa nr 15 (DK 15) relacji Trzebnica Ostróda (klasa docelowa GP 2/2 ) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Brodnicy, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa 1. Budowa obwodnicy Brodnicy DK 15 dł.1,5 km, w tym budowa estakady i ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Kolejową w Brodnicy 2. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK 15 i DK 25, dł. 22,900 km 3. Przebudowa odcinka Inowrocław Toruń (w tym obwodnica Gniewkowa oraz węzeł Nieszawka połączenie DK 15 z S10) 4. Połączenie od granic miasta Torunia do węa Turzno (alternatywne połączenie z A1 dla Torunia) 5. Budowa obwodnicy Strzelna i Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK Rozbudowa DK 15 na odc. Tivoli Brodnica Tama Brodzka od km do km ; 7. Rozbudowa skrzyżowania DK 15 z DK 25 ul. Poznańska, Górnicza i Staszica w Inowrocławiu. Budowa Drogi krajowej nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego Przebudowa drogi krajowej nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK GDDKiA Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek Brześć Kujawski wraz z budową obwodnic Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy Projekt składa się z elementów: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinku Włocławek Brześć Kujawski 2. Połączenie A1 z DK 62 przez Węzeł Włocławek Południe 3. Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego obwodnicy Kruszwicy w ciągu DK 62. Przebudowa drogi krajowej nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10 Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr GDDKiA GDDKiA Budowa i rozbudowa systemu transportu drogowego w Bydgoszczy w powiązaniu z drogami sieci TEN-T i drogami krajowymi: 1. Rozbudowa układu drogowego na osi wschód-zachód w Bydgoszczy DK Budowa obwodnicy południowo-wschodniej od Węa Lotnisko do DK 5 wraz z drogami dojazdowymi 3. Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II (DK 5) wraz z rozbudową ulicy Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II (DK 5) do ul. Magnuszewskiej w Bydgoszczy 4. Budowa połączenia drogowego ul. Grunwaldzkiej z Trasą Wschód Zachód (planowana DK 80) 5. Budowa Węa Wschodniego w Bydgoszczy DK GDDKiA; Miasto Bydgoszcz. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu: 1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia kontynuacja 2. Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z DK 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia Gmina Miasta Toruń Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju miasta Włocławek Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań: 1. Rozbudowę odcinka DK 67-Al Ks. J Popiełuszki 2. Rozbudowę odcinka DK 62 - ul Płocka 3. Rozbudowę odcinka DK 62 - Al Kazimierza Wielkiego Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza Przedsięwzięcie składa się z 4 zadań: 1. Przebudowa drogi krajowej nr 16 (ul. Paderewskiego) w Grudziądzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwidzyńską (DK55) i Trasą Średnicową do przejazdu kolejowego. 2. Przebudowa drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska na odcinku od ulicy Magazynowej do granic miasta oraz ulicy Magazynowej) poprzez rozbudowę ulic do przekroju dwujezdniowego w Grudziądzu. 3. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK 55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu. 4. Budowa drugiej jezdni Trasy Średnicowej (DK55) na odcinku od skrzyżowania z ul. Szosa Toruńska do SPO węa Grudziądz autostrady A Gmina Miasta Włocławek Gmina Miasta Grudziądz

2 Studium korytarzowe dla drogi krajowej nr 16 (DK 16) Przebudowa DK 25 (DK 25) na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław GDDKiA Drogi wojewódzkie drogi dojazdowe do sieci TEN-T Samorząd WK-P SUMA: projekt: KOMUNIKACJA NISKOEMISYJNA Bit-City II i projekty komplementarne: I. Bit City II i szkieletowy układ linii kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego : 1. Modernizacja linii kolejowej nr 27 Nasielsk Toruń Wschodni na odcinku Lipno Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją. 2. Modernizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód Skandawa. 3. Budowa linii kolejowej Maksymilianowo Koronowo 4. Budowa linii kolejowej Solec Kujawski Trzciniec przez Port Lotniczy w 5. Modernizacja linii Kolejowej nr 18 Kutno Piła Główna.. 6. Modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni Malbork na odcinku Toruń Wschodni Grudziądz (57, 37 km). 7. Zakup taboru (8 szt. szynobusy Toruń) 8. Integracja systemu transportowego Bydgoszczy i Torunia poprzez rozbudowę układu drogowego DK 80 oraz budowę układu szynowego (prace koncepcyjne) 9. Zrównoważony transport regionalny (zakup autobusów dla K-PTS Sp. z o.o.) 10. Zrównoważony transport regionalny sieć dystrybucji LNG (K-PT Sp.z o.o.). II. Niskoemisyjny transport miejski komplementarny do Bit-City II: 1. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Torunia 2. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Bydgoszczy. 3. Zakup niskoemisyjnych autobusów (9 szt.) komunikacji miejskiej wraz z rozbudową Inteligentnego Systemu Transportowego w Inowrocławiu. 4. Komunikacja niskoemisyjna na terenie miasta Grudziądza 5. Włocławek rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji. Kolejowa platforma przeładunkowa w Laskowicach Pomorskich i Inowrocławiu PKP Polskie Linie Kolejowe SA; PKP SA; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o.; podmioty zajmujące się komunikacją publiczną w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku i Grudziądzu PKP PLK S.A.; PKP S.A; b.d. Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. SUMA: projekt: EFEKTYWNOŚĆ ENERGEYCZNA Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w palcówkach oświatowych i rekreacyjnych oraz w sektorze mieszkalnym w Toruniu Poprawa jakości środowiska poprzez likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Toruń Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Toruniu Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Bydgoszczy Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z budową nowych przyłączy ciepłowniczych i węów cieplnych, będących w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszczy Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy Miasto Toruń Miasto Toruń; EDF Toruń S.A. Miasto Toruń (Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.); KW PSP oraz komendy powiatowe/miejskie PSP woj. kujawsko-pomorskiego EDF Toruń S.A Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz/ADM Miasto Bydgoszcz (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bydgoszczy) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynki UM WK-P w Toruniu i Bydgoszczy Samorząd WK-P Termomodernizacja kompleksu konferencyjno-administracyjnego w Przysieku Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

3 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.; Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury uzdrowiskowej Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.; Hotel Park z Inowrocławia; Solanki z Inowrocławia. Termomodernizacja oraz instalacja fotowoltaiczna PLB Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Dywersyfikacja źródeł energii na obszarach chronionych Samorządy gmin, mieszkańcy, przedsiębiorcy z terenów objętych obszarem Natura 2000; b.d. parki krajobrazowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.; Inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczej w Grudziądzu OPEC-INEKO Sp. z o.o.; OPEC-BIO Sp. z o.o. Anwil S.A.; Inwestycja dotycząca sieci ciepłowniczej we Włocławku Miasto Włocławek. SUMA: projekt: KUJAWSKO-POMORSKI OBSZAR BADAWCZY Program Rozwoju Kompetencji Lider/Koordynator Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Politechnika Gdańska współkoordynator; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie ; Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych Kopernika PAN w Warszawie; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie. Lider/Koordynator Uniwersytet Warmińsko- Mazurski; Collegium Medicum w Bydgoszczy (w ramach UMK); Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bydgoszczy lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy lider; Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

4 Program Zdrowie - Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu; Wyższa Szkoła Gospodarki w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J Popiełuszki w Toruniu; Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowo Ciechocinek SA w Ciechocinku; Bydgoszczy. Bydgoszczy lider; System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko Pomorskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Edukacja na rzecz innowacyjności regionu Kopernika w Wyższą Szkołę Gospodarki w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu lider; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Państwow Wyższa Szkoła Zawodowa we Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Edukacyjne Zintegrowanego Rozwoju Miast i Regionów ,00 Włocławku; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; Wyższa Szkołę Gospodarki w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Akademia Muzyczna im. Feliksa Monumentum Sonus Visio Akademickie Laboratoria Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Nowowiejskiego w Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium Środowiskowe Centra Edukacji Doświadczalnej Mini Koperniki 1. Dalszy rozwój Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu; 2. Centrum Nauki o Cowieku zlikalizowane w Młynach Rothera w 3. Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu; 4. Budowa Centrum Nauki Mini Kopernik we Włocławku Instytut Technologii Astronomicznych Bydgoszcz; Toruń; Inowrocław; KPCEN Włocławek Wsparcie zawodowego szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim - Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Wsparcie szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim Uczelnie wyższe województwa kujawskopomorskiego SUMA:

5 projekt: GOSPODARKA WODNA ORAZ DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE Stopień wodny poniżej Włocławka jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dolnej Wisły Inwestor prywatny; Stopnie wodne poniżej Torunia i Chełmna przygotowanie dokumentacji Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. KPZMiUW we Włocławku KPZMiUW we Włocławku Zmniejszenie ryzyka powodziowego Miasto Bydgoszcz, RZGW Gdańsk Miasto Włocławek, RZGW Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Rewitalizacja Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie; Miasto Bydgoszcz i jego partnerzy; Gmina Miasta Toruń. Operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych; Przedsiębiorcy wykonujący lub zamierzający Platforma multimodalna wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego; Jednostki Samorządu Terytorialnego; Samorząd WK-P. Budowa i modernizacja systemu ostrzegania, prognozowania i reagowania na zagrożenia chemicznoekologiczne, poważne awarie technologiczne oraz naturalne zjawiska katastrofalne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendy Powiatowe i Miejskie PSP w: Aleksandrowie Kujawskim, Mogilnie, Żninie, Świeciu, Nakle nad Notecią, Toruniu i Bydgoszczy. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy; Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi; IGiPZ PAN w Warszawie; Uniwersytet w ST. Petersburgu; Powołanie Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych Żegluga bydgoska; Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Miasto Bydgoszcz; Gmina Miasta Toruń (Toruńskie Gospodarowanie wodami opadowymi: Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń Wodociągi/MZD); Miasto Inowrocław (PWiK Sp. z o.o.). Przeciwdziałanie stepowieniu Kujaw w oparciu o zasoby wodne Wisły SUMA: projekt: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA KPZMiUW we Włocławku Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pow RLM SUMA: JST; przedsiębiorstwa i spółki wodno-kanalizacyjne

6 projekt: SPOŁECZEŃSTWO KULTURA, ZDROWIE, SPORT, INNOWACYJNA EDUKACJA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE KULTURA Gmina Miasta Toruń; Parafie kościelne: p.w. WNMP w Toruniu, p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu, p.w. św. Szczepana w Toruniu; p.w. śś Janów Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia Miejski Zarząd Dróg; Muzeum Okręgowe ; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Toruńska starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO II etap Centrum Kultury Zamek Krzyżacki; Fundacja Tumult; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Samorząd WK-P: RZGW Gdańsk Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy (Samorząd WK-P); Bydgoszcz miastem o wysokiej jakości oferty kulturalnej Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Miasto Bydgoszcz. Książnica Kopernikańska w Toruniu rozszerzenie działalności i usług Samorząd WK-P Miasto Bydgoszcz inwestor; Centrum kulturalno-festiwalowe, jako wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycznej na Placu Podmiot zarządzający nowoutworzona Teatralnym w Bydgoszczy instytucja kultury. Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń Gmina Miasta Toruń wraz z partnerami Gmina Miasta Toruń; Dziedzictwo i nowoczesność rozwój oferty edukacyjno-kulturowej w Toruniu Samorząd WK-P. miasto Chełmno i partnerzy; Muzeum archeologiczne w Biskupinie; JST; Dziedzictwo kulturowe o znaczeniu narodowym: Administratorzy obiektów na Szlaku 1. Pomniki historii i zabytki o znaczeniu narodowym Piastowskim; 2. Szlak Piastowski PUC; 3. Tężnie w Ciechocinku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy 4. Europejski Szlak Megalitów rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice Kujawskiej; NGO; Prywatni inwestorzy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pracy Twórczej w Wieńcu Zdroju Samorząd WK-P SUMA KULTURA: ZDROWIE Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Infrastruktura ratownictwa medycznego we Włocławku; Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz zakup rezonansu magnetycznego 1,5T z wyposażeniem i oprogramowaniem pozwalającym na realizację badań (I etap Wieloletniego programu medycznego) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę długoterminową, zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

7 Fundacja Światło ; System opieki nad osobami niesamodzielnymi - brakujące ogniwo w opiece zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. SUMA ZDROWIE: SPORT Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych w Kruszwicy Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Mroczy Gmina Kruszwica Gmina Rogowo; LKS Rogowo Gmina Mrocza Kujawsko-Pomorskie Centrum Żeglarstwa w Dobrzyniu nad Wisłą Gmina Dobrzyń nad Wisłą Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu w Miasto Bydgoszcz Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz; Budowa hali treningowej wraz z siłownią na terenie kompleksu sportowego Zawisza w Bydgoszczy CWZS Zawisza. Budowa wielofunkcyjnego centrum targowo-wystawienniczego z funkcjami sportowo-widowiskowymi w Miasto Grudziądz Grudziądzu Modernizacja Stadionu Centralnego i obiektu klubu sportowego Olimpia w Grudziądzu Miasto Grudziądz Miasto Włocławek; Budowa toru kajakarstwa górskiego we Włocławku partnerzy prywatni. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Budowa Centrum Sportowego UMK w Toruniu II etap Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przystań AZS w Toruniu (również element projektu dot. E-40) II etap Gmina Miasta Toruń. Budowa 4 basenów z częścią rehabilitacyjną na terenie miasta Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz; Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej (również element projektu dot. E-70) partnerzy prywatni. Budowa lodowiska krytego w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz SUMA SPORT: INNOWACYJNA EDUKACJA Gmina Miasta Bydgoszcz; Gmina Miasta Toruń; Środowiskowe Centra Innowacyjnej Edukacji Gmina Miasta Włocławek; Gmina Miasta Grudziądza; Gmina Miasta Inowrocław; 19 powiatów ziemskich. Centra Kreatywności pilotaż JST SUMA INNOWACYJNA EDUKACJA: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Kujawsko Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z Sieć światłowodowa w każdym sołectwie o. o. w partnerstwie z JST, w tym Samorząd WK-P SUMA SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE: SUMA SPOŁECZEŃSTWO: projekt: ZAPEWNIENIE WKŁADU KRAJOWEGO, w tym DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Zapewnienie wkładu krajowego, w tym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego SUMA: b.d. Samorząd WK-P b.d.

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od A6

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Tom III. Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we W³oc³awku OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Prezentacja na spotkanie Rady Miasta Bydgoszczy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w dniu 23 lutego 2011 roku Zadania i środki finansowe w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 27213 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27 213 Katowice, listopad

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W DNIACH 22 GRUDNIA 2010 R. 18 STYCZNIA 2011 R. Lp. Treść Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki

Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku w złotych Poz.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego a dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. transportu, energetyki oraz bioróżnorodności Rafał Pawelec Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Nagrody Marszałka 2015 LAUREACI I WYRÓŻNIENI

Nagrody Marszałka 2015 LAUREACI I WYRÓŻNIENI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Nagrody Marszałka 2015 LAUREACI I WYRÓŻNIENI KATEGORIA: GOSPODARKA Adrian Lewandowski prezes Zarządu Fabryki Urządzeń Wentylacyjno- Klimatyzacyjnych KONWEKTOR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 1 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Projekt STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, lipiec 2015 r. 2 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo