HELIOS pomoc społeczna. HELIOS pomoc społeczna. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA INFO-R Spółka Jawna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HELIOS pomoc społeczna. HELIOS pomoc społeczna. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA INFO-R Spółka Jawna"

Transkrypt

1 HELIOS pomoc społeczna Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA INFO-R Spółka Jawna Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) , (33) fax (33)

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Spis treści: 1. Rozpoczęcie współpracy z platformą 4 a) Ustawienia w oknie Parametry... 4 b) Ustawianie ścieżki dostępu do bazy Empatia.fdb administracja... a) Rejestracja certyfikatu... b) Rejestrowanie użytkowników 3. Słowniki systemowe CSIZS Obsługa wniosków składanych na PIU a) Skrzynka odbiorcza b) Skrzynka nadawcza Współpraca z Centralną Bazą Beneficjentów a) Weryfikacja danych osoby b) Udostępnienie danych osoby Weryfikacja danych w innych systemach a) PESEL b) AC Rynek pracy c) EKSMOON d) CEPiK e) E PODATKI f) CEIDG g) KRS h) ZUS Obsługa niezgodności Obsługa pobierania zestawów WAW

3 9. Definicja zakończenia pracy transmisji komunikatów Wywiad - terminale mobilne

4 1. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z PLATFORMĄ W celu rozpoczęcia współpracy z platformą komunikacyjną oraz uaktywnienia ikon związanych z wymianą danych między systemem Helios a platformą należy z głównego menu wybrać opcję SYSTEM PARAMETRY: a następnie w oknie Parametrów wybrać ikonę Edycja opcję Współpraca z platformą komunikacyjną i zaznaczyć haczykiem Podczas próby zatwierdzenia zmian przez OK na ekranie pojawi się komunikat: 4

5 Jeżeli użytkownik dokonuje zmian w Parametrach programu na komputerze, na którym znajduje się baza danych wybiera opcję NIE i wskazuje plik Empatia.fdb (domyślnie zainstalowany w Program Files/Info-r/Empatia/Baza) Jeżeli użytkownik dokonuje zmian w Parametrach programu na komputerze, który jest stanowiskiem roboczym dołączającym się do bazy danych znajdującej się na innym komputerze wybiera opcję TAK a następnie wprowadza adres IP serwera na którym znajduje się baza danych 5

6 a po zatwierdzeniu danych przez OK podajemy ścieżkę dostępu do pliku Empatia.fdb Po zapisaniu ścieżki dostępu do pliku Empatia.fdb należy ponownie uruchomić program UWAGA!!! W przypadku podania błędnej ścieżki dostępu do pliku Empatia.fdb program powiadomi o tym użytkownika następującym komunikatem: W takim przypadku, jeżeli użytkownik będzie chciał ponownie wprowadzić dane dotyczące współpracy z platformą komunikacyjną Empatia należy: 1. Zamknąć program Helios 2. W katalogu programu odnaleźć plik tekstowy Helios.ini 3. Otworzyć plik Helios.ini w np.: Notatniku 4. Wykasować z pliku linię dotyczącą (np.: Empatia= :C:\Program Files\INFO-R\Empatia\Baza\Empatia.fdb) 6

7 5. Zapisać zmiany w pliku Helios.ini i powtórzyć procedurę ustawiania ścieżki dostępu do pliku Empatia.fdb 7

8 2. ADMINISTRACJA a) Rejestracja certyfikatu W celu zarejestrowaniu certyfikatu dla jednostki odszukujemy na Pulpicie ikonę Administracja Na ekranie pojawi się okno logowania (podczas pierwszego logowania użytkownik Administrator jest bez hasła): po zalogowaniu się do programu przez OK na ekranie pojawi się okno umożliwiające przeprowadzenie rejestracji certyfikatu dla jednostki oraz założenie użytkowników: w celu zarejestrowania i uzyskania certyfikatu dla jednostki wybieramy ikonę Rejestracja, certyfikaty a w kolejnym oknie wybieramy ikonę Rejestracja: 8

9 Kolejnym krokiem jest wskazanie obszaru, którego dotyczy oprogramowanie (w przypadku systemu Helios jest to pomoc społeczna): następnie zatwierdzamy wybór przez ikonę OK na ekranie pojawi się okno do wprowadzenia loginu i hasła jednostki użytkownika: po wprowadzeniu loginu i hasła swojej jednostki (loginu i hasła dla systemu Empatia przypisanego do użytkownika nie jest to login i hasło do uruchomienia systemu Helios) użytkownik zatwierdza dane przez ikonę OK, co jest automatyczne z wysłaniem zgłoszenia jednostki do bazy centralnej. Uwaga! Administrator lokalny otrzymuje od Administratora wojewódzkiego znajdującego się przy Urzędzie Wojewódzkim informacje umożliwiające podłączenie systemu dziedzinowego Helios do CSIZS w tym m.in. Login (Nazwę użytkownika) i Hasło. 9

10 Jeżeli jednostka zostanie poprawnie zarejestrowana na ekranie pojawi się stosowny komunikat: natomiast w głównym oknie rejestracji pojawi się zapis informujący o nadaniu identyfikatora dla systemu dziedzinowego: Kolejnym krokiem będzie wysłanie żądania wydania certyfikatu dla systemu dziedzinowego. W tym celu użytkownik wybiera ikonę Certyfikat na ekranie pojawi się zapytanie, które potwierdzamy poprzez ikonę TAK: 10 :

11 na ekranie pojawi się komunikat, który także zatwierdzamy przez OK: W tym momencie system poprosi o wprowadzenie loginu i hasła jednostki (loginu i hasła dla systemu Empatia przypisanego do użytkownika nie jest to login i hasło do uruchomienia systemu Helios): A o pomyślnym komunikatem: przeprowadzeniu certyfikacji systemu powiadomi użytkownika b) Rejestrowanie użytkownika Podczas pierwszego uruchomienia programu administracja w systemie widoczny będzie tylko jeden użytkownik Administrator (bez hasła) posiadający wszystkie prawa. Wskazane jest, aby przed rozpoczęciem zakładania kolejnych użytkowników, ustalić hasło dostępu dla użytkownika Administrator, korzystając z ikony Użytkownik i hasło: 11

12 12

13 Następnie należy uzupełnić dane osobowe i adresowe Administratora sytemu. W następnej kolejności Administrator będzie miał możliwość założenia pozostałych użytkowników programu korzystając z ikony Nowy : Po wprowadzeniu danych osobowych i adresowych użytkownika dodajemy go na listę korzystając z ikony OK a następnie Wybierz. W tym momencie będziemy mieli możliwość ustalenia loginu i hasła dla danego użytkownika (analogicznie jak w przypadku Administratora) oraz nadanie mu praw: 13

14 14

15 3. SŁOWNIKI SYSTEMOWE CSIZS Przed rozpoczęciem współpracy z platformą należy zaimportować do systemu dziedzinowego Słowniki systemowe CSIZS. W tym celu wybieramy z głównego menu opcję Słowniki systemowe CSIZS: Na ekranie pojawi się główne okno słowników systemowych w tym miejscu użytkownik dokonuje importu słowników systemowych korzystając z ikony Pobierz listę słowników. Program zapyta użytkownika: 15

16 Po zatwierdzeniu operacji przez ikonę TAK system rozpocznie pobieranie słowników systemowych a następnie wczyta je do bazy i wyświetli w głównym oknie Słowniki CSIZS: W analogiczny sposób można pobrać pozycję danego słownika: UWAGA! Aby wszystkie usługi dostępne w ramach wymiany danych z działały poprawnie konieczne jest uruchomienie modułu Empatia transmisja komunikatów. 16

17 4. OBSŁUGA WNIOSKÓW SKŁADANYCH NA PIU Projekt przewiduje możliwość obsługi wniosków składanych elektronicznie przez petentów w związku z powyższym system Helios został dostosowany do odbioru wniosków przesyłanych drogą elektroniczną. W tym celu została utworzona dla użytkowników Poczta pozwalająca na przyjmowanie wiadomości z załączonym wnioskiem elektronicznym złożonym na portalu PIU oraz wysyłanie wiadomości do innych jednostek na terenie kraju. Z głównego okna programu wybieramy opcję Poczta: Na ekranie pojawi się okno: które umożliwi użytkownikowi odbiór poczty skierowanej do jednostki oraz tworzenie własnej korespondencji. 17

18 a) Skrzynka odbiorcza Zakładka Skrzynka odbiorcza umożliwia użytkownikowi odebranie poczty elektronicznej (np.: złożonego elektronicznie na portalu PIU wniosku). W celu odebrania poczty wybieramy ikonę : Po zakończeniu procesu sprawdzania skrzynki odbiorczej program poinformuje użytkownika o zakończeniu sprawdzania poczty oraz wyświetli w górnym oknie informacje o odebranej korespondencji: 18

19 Wniosek elektroniczny wczytanie do SD W przypadku, gdy na pocztę elektroniczną jednostki zostanie przesłany wniosek elektroniczny petenta użytkownik powinien wczytać w/w wniosek do systemu korzystając z ikony Wczytaj dokument : Na ekranie pojawi się okno: 19

20 W celu wczytania wniosku do systemu należy wybrać ikonę Wniosek. Jeżeli w systemie dziedzinowym brak jest danych wnioskodawcy i jego rodziny na ekranie pojawi się okno Dane osobowe, w którym to korzystając z ikony Nowy użytkownik będzie miał możliwość założenia osoby wnioskującej (program podpowie nam dane z wniosku elektronicznego): Po zapisaniu danych przez OK i zamknięciu okna przez ikonę ZAMKNIJ na ekranie pojawi się kolejne okno Rodziny. W tym oknie zakładamy rodzinę dla danego wnioskodawcy korzystając z ikony Nowy : 20

21 Po zatwierdzeniu podstawowych danych poprzez ikonę OK dodajemy wnioskodawcę (i ewentualnych członków rodziny) korzystając z ikony Nowy w oknie Członkowie rodziny : 21

22 Po uzupełnieniu składu rodziny wybieramy ikonę Wybierz wtedy na ekranie pojawi się podstawowe okno wniosku (Uwaga! Jeżeli w systemie istnieje już rodzina z wnioskodawcą, który złożył wniosek elektroniczny, po wczytaniu wniosku z poczty od razu pojawi się poniższe okno system pominie proces wprowadzania danych wnioskodawcy i rodziny): Po zatwierdzeniu danych przez OK program przejdzie do etapu uzupełniania wniosku o wnioskowaną pomoc i umożliwi wydanie wnioskodawcy decyzji: Odebraną wiadomość można: a) potwierdzić korzystając z ikony Potwierdź wiadomość (Uwaga! Po odebraniu wiadomości przesłanej przez PIU potwierdzenie odebrania wiadomości zostanie przesłane przez system automatycznie bez udziału użytkownika): 22

23 b) Przekierować korzystając z ikony Przekieruj wiadomość : 23

24 24

25 c) lub odrzucić wiadomość korzystając z ikony Odrzuć wiadomość : 25

26 a) Skrzynka nadawcza Skrzynka nadawcza umożliwia użytkownikowi przesłanie wiadomości do innej jednostki, lub nadawcy wiadomości otrzymanej na skrzynkę odbiorczą. W celu utworzenia nowej wiadomości wybieramy ikonę Nowa wiadomość: Na ekranie pojawi się okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia interesujących go danych: 26

27 a) adresata wiadomości: b) nr dokumentu, nr dokumentu powiązanego, identyfikator korelacji, rodzaj dokumentu: c) obszar zabezpieczenia społecznego: 27

28 Po zatwierdzeniu wprowadzania danych przez OK program umożliwi użytkownikowi dodanie załącznika do wiadomości: a następnie umożliwi podpisanie wiadomości i załączników podpisem elektronicznym oraz wysłanie wiadomości. 28

29 5. WSPÓŁPRACA Z CENTRALNĄ BAZĄ BENEFICJENTÓW Z głównego menu programu wybieramy opcję Centralna baza Beneficjentów: a) Weryfikacja danych osoby Jeżeli wystąpi konieczność zweryfikowania danych osoby, która jest zapisana na bazie danych programu należy z głównego menu wybrać opcję Centralna Baza Beneficjentów Weryfikacja danych osoby: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: 29

30 Z okna danych osobowych wybieramy interesującą nas osobę korzystając z ikony Wybierz. Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: program, nie blokując pozostałych funkcji w programie, będzie oczekiwał na weryfikację danych w Centralnej Bazy Beneficjentów. Jeżeli program otrzyma informację z CBB, że dane osoby występują w bazie centralnej, na ekranie pojawi się okno: Po zatwierdzeniu komunikatu przez OK na ekranie pojawi się informacja o przesłaniu zapytania na bazę CBB: Po zatwierdzeniu komunikatu przez OK, program po otrzymaniu odpowiedzi z bazy centralnej wyświetli na ekranie otrzymane informacje: 30

31 Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z CBB na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 31

32 b) Udostępnienie danych osoby Jeżeli do jednostki zgłosi się nowa osoba (np.: nowy wnioskodawca) i użytkownik będzie chciał uzyskać wszystkie informacje dotyczące w/w osoby z CBB należy z głównego menu wybrać opcję Centralna Baza Beneficjentów Udostępnienie danych osoby: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: Z okna danych osobowych (po wprowadzeniu nowej osoby) wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. 32

33 Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: program, nie blokując pozostałych funkcji w programie, będzie oczekiwał na udostępnienie danych w Centralnej Bazy Beneficjentów. Jeżeli program otrzyma informację z CBB, że dane osoby występują w bazie centralnej, na ekranie pojawi się okno: Po zatwierdzeniu komunikatu przez OK na ekranie pojawi się informacja o przesłaniu zapytania na bazę CBB: 33

34 Po zatwierdzeniu komunikatu przez OK, program po otrzymaniu odpowiedzi z bazy centralnej wyświetli na ekranie otrzymane informacje: W odpowiedzi widoczny będzie kod jednostki zgłaszającej odpowiadający za zasilenie bazy danymi. Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z CBB na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 34

35 6. WERYFIKACJA DANYCH W INNYCH SYSTEMACH a) PESEL Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania danych osoby zapisanej w bazie danych programu w bazie PESEL należy z głównego menu programu wybrać opcję Zapytania Pesel: a 1) Weryfikacja danych W celu uzyskania informacji dotyczącej ewentualnych różnic w danych zapisanej na bazie systemu dziedzinowego a danych zapisanych w bazie PESEL wybieramy z głównego menu opcję Zapytania Pesel: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: 35

36 Z okna danych osobowych wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: program, nie blokując pozostałych funkcji w programie, będzie oczekiwał na udostępnienie danych w Bazie PESEL. Jeżeli program otrzyma informację, że dane osoby występują w bazie centralnej, na ekranie pojawi się okno: 36

37 Po wybraniu przez użytkownika zakresu weryfikacji danych oraz wszystkich kryteriów korzystając z ikony WYŚLIJ ZAPYTANIE użytkownik przesyła zapytanie na bazę centralną: Jeżeli program otrzyma odpowiedź z bazy PESEL na ekranie pojawi się okno z informacją zawierającą odpowiedź: 37

38 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk: 38

39 lub wydrukować: Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy PESEL na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 39

40 a 2) Udostępnienie danych W celu uzyskania informacji dotyczącej wszystkich danych osoby zapisanej na bazie systemu dziedzinowego a danych zapisanych w bazie PESEL wybieramy z głównego menu opcję Zapytania Pesel: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: 40

41 Z okna danych osobowych wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: Po wybraniu opcji Udostępnienie danych osoby z systemu PESEL: 41

42 oraz wybraniu ikony Wyślij zapytanie na ekranie może pojawić się komunikat: Po zatwierdzeniu komunikatu przez OK użytkownik będzie miał możliwość dokonania weryfikacji danych szukanej osoby zaznaczając odpowiednie dane dotyczące weryfikacji i wybierając ikonę Wyślij zapytanie: Po przesłaniu zapytania na bazę centralną na ekranie pojawi się komunikat: 42

43 Po otrzymaniu odpowiedzi z bazy PESEL program wyświetli na ekranie następujący komunikat: W tym momencie użytkownik będzie mógł ponownie przesłać zapytanie o udostępnienie danych zweryfikowanej osoby: 43

44 Po wybraniu ikony Wyślij zapytanie na ekranie pojawią się następujące komunikaty: Po zatwierdzeniu komunikatu przez OK na ekranie pojawi się okno z danymi: 44

45 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk: lub wydrukować: 45

46 Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy PESEL na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 46

47 b) AC Rynek Pracy Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania danych osoby zapisanej w bazie danych programu w bazie AC Rynek Pracy należy z głównego menu programu wybrać opcję Zapytania AC Rynek Pracy: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: Z okna danych osobowych wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. 47

48 Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: Po zatwierdzeniu danych przez OK na ekranie pojawi się kolejne okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość określenia, kryterium wyszukiwania osoby oraz zakres danych, jakie powinny być zwrócone w odpowiedzi: 48

49 Następnie wybieramy ikonę Wyślij zapytanie a program poinformuje nas stosownym komunikatem o przesłaniu zapytania na bazę centralna: Po otrzymaniu odpowiedzi z bazy AC Rynek Pracy program wyświetli otrzymane dane w głównym oknie: 49

50 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk: lub wydrukować: Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy AC Rynek Pracy na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 50

51 c) EKSMOON Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania danych osoby zapisanej w bazie danych programu w bazie EKSMOON należy z głównego menu programu wybrać opcję Zapytania EKSMOON: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: Z okna danych osobowych wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. 51

52 Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: Po zatwierdzeniu danych przez OK na ekranie pojawi się kolejne okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość określenia, typu zapytania (weryfikacja/ udostępnienie) oraz kryterium wyszukiwania osoby: 52

53 Następnie wybieramy ikonę Wyślij zapytanie a program poinformuje nas stosownym komunikatem o przesłaniu zapytania na bazę centralna: oraz czy na bazie centralnej odnaleziono szukaną przez nas osobę: UWAGA! W celu wysłania zapytania o udostępnienie danych analizowanej przez użytkownika osoby konieczne jest przeprowadzenie najpierw weryfikacji, czy szukana osoba figuruje w danej bazie danych (np.: EKSMOON, PESEL). Jeżeli użytkownik nie przeprowadzi weryfikacji danych i od razu przejdzie do zapytania o udostępnienie danych osoby na ekranie pojawi się komunikat: Przeprowadzenie weryfikacji osoby umożliwi użytkownikowi wysłanie zapytania o udostępnienia danych osoby. Po otrzymaniu informacji, że osoba znajduje się w zasobach danej bazy, użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia w głównym oknie opcji Udostępnianie danych orzeczenia osoby i przesłanie stosownego zapytania na bazę centralną korzystając z ikony Wyślij zapytanie. 53

54 UWAGA! W przypadku, gdy na wywiadzie środowiskowym brak będzie informacji o niepełnosprawności wyszukiwanej osoby na ekranie pojawi się komunikat: Jeżeli dane wprowadzone na bazie systemu dziedzinowego są poprawne, po otrzymaniu odpowiedzi z bazy centralnej, dane o osobie zostaną wyświetlone w głównym oknie: 54

55 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk: lub wydrukować: 55

56 Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy EKSMOON na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 56

57 d) CEPiK Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania danych osoby zapisanej w bazie danych programu w bazie CEPiK należy z głównego menu programu wybrać opcję Zapytania CEPIK: d 1) Informacja o dokumentach W celu uzyskania informacji o dokumentach osoby zapisanej na bazie systemu dziedzinowego z danych zapisanych w bazie CEPIK wybieramy z głównego menu opcję Zapytania CEPIK Informacja o dokumentach: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: 57

58 Z okna danych osobowych wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: Po zatwierdzeniu danych przez OK na ekranie pojawi się kolejne okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość określenia kryterium wyszukiwania osoby: 58

59 Po określeniu kryteriów zapytania i wybrania ikony Wyślij zapytanie program prześle stosowne zapytanie na bazę centralną, o czym powiadomi użytkownika stosownym komunikatem o fakcie przesłania zapytania do bazy CEPIK: Po potwierdzeniu komunikatu przez OK program, nie blokując pozostałych funkcji w programie, będzie oczekiwał na odpowiedź z serwera bazy CEPIK. Jeżeli program otrzyma odpowiedź z bazy CEPIK na ekranie pojawi się okno z informacją: a następnie wyświetli otrzymane dane w głównym oknie: 59

60 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk analogicznie, jak w poprzednich przykładach. Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy CEPIK na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 60

61 d 2) Informacja o pojazdach W celu uzyskania informacji o pojazdach osoby zapisanej na bazie systemu dziedzinowego z danych zapisanych w bazie CEPIK wybieramy z głównego menu opcję Zapytania CEPIK Informacja o pojazdach: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: Z okna danych osobowych wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. 61

62 Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: oraz po zatwierdzeniu danych przez OK na ekranie pojawi się kolejne okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość określenia kryterium wyszukiwania osoby: 62

63 Po określeniu kryteriów zapytania i wybrania ikony Wyślij zapytanie program prześle stosowne zapytanie na bazę centralną, o czym powiadomi użytkownika stosownym komunikatem o fakcie przesłania zapytania do bazy CEPIK: Po potwierdzeniu komunikatu przez OK program, nie blokując pozostałych funkcji w programie, będzie oczekiwał na odpowiedź z serwera bazy CEPIK. Jeżeli program otrzyma odpowiedź z bazy CEPIK na ekranie pojawi się okno z informacją: a następnie wyświetli otrzymane dane w głównym oknie: 63

64 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk analogicznie, jak w poprzednich przykładach. Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy CEPIK na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 64

65 e) E - PODATKI W celu uzyskania informacji o osobie zapisanej na bazie systemu dziedzinowego z danych zapisanych w bazie E - PODATKI wybieramy z głównego menu opcję Zapytania E- PODATKI: Na ekranie pojawi się okno, w którym aby wskazać interesującą nas osobę wybieramy przycisk Wyślij zapytanie: 65

66 Na ekranie pojawi się okno, w którym wskazujemy interesującą nas osobę: Po wskazaniu interesującej nas osoby oraz wybraniu ikony Wybierz system zapyta użytkownika: Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, określenia sposobu rozliczania się podatnika oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: 66

67 oraz po zatwierdzeniu danych przez OK na ekranie pojawi się kolejne okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość określenia kryterium wyszukiwania osoby: Po określeniu kryteriów zapytania i wybrania ikony Wyślij zapytanie program prześle stosowne zapytanie na bazę centralną, o czym powiadomi użytkownika stosownym komunikatem o fakcie przesłania zapytania do bazy e-podatki: 67

68 Po potwierdzeniu komunikatu przez OK program, nie blokując pozostałych funkcji w programie, będzie oczekiwał na odpowiedź z serwera bazy e-podatki. Jeżeli program otrzyma odpowiedź z bazy e-podatki na ekranie mogą pojawić się okna z następującymi informacjami o dochodach: 68

69 69

70 70

71 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk analogicznie, jak w poprzednich przykładach. Jeżeli w bazie danych brak osoby, o którą pytamy, lub dane są w zapytaniu są niepoprawne na ekranie pojawi się komunikat: lub Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy e-podatki na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 71

72 f) CEIDG W celu uzyskania informacji o osobie zapisanej na bazie systemu dziedzinowego z danych zapisanych w bazie CEIDG wybieramy z głównego menu opcję Zapytania CEIDG: Na ekranie pojawi się okno z danymi osobowymi i adresowymi wszystkich osób figurujących w programie: 72

73 Z okna danych osobowych wybieramy konkretną pozycję na liście korzystając z ikony Wybierz. Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: oraz po zatwierdzeniu danych przez OK na ekranie pojawi się kolejne okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość określenia kryterium wyszukiwania osoby: 73

74 Po określeniu kryteriów zapytania i wybrania ikony Wyślij zapytanie program prześle stosowne zapytanie na bazę centralną, o czym powiadomi użytkownika stosownym komunikatem o fakcie przesłania zapytania do bazy CEIDG: Po potwierdzeniu komunikatu przez OK program, nie blokując pozostałych funkcji w programie, będzie oczekiwał na odpowiedź z serwera bazy CEIDG. Jeżeli program otrzyma odpowiedź z bazy CEIDG na ekranie pojawi się okno z informacją: Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk analogicznie, jak w poprzednich przykładach. 74

75 Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy CEIDG na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 75

76 g) KRS W celu uzyskania informacji o podmiocie gospodarczym z danych zapisanych w bazie KRS wybieramy z głównego menu opcję Zapytania KRS: Na ekranie pojawi się ono z danymi osobowymi, w którym wskazujemy osobę, w kontekście której chcemy przesłać zapytanie oraz pod ikoną Działalność gospodarcza wprowadzamy posiadane przez użytkownika dane: 76

77 Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: Na ekranie pojawi się okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość wybrania kryterium wyszukiwania i wysłania zapytania na bazę centralną, korzystając z ikony Wyślij zapytanie: Program poinformuje użytkownika o przesłaniu zapytania stosownym komunikatem: 77

78 Po otrzymaniu odpowiedzi z bazy centralnej program wyświetli otrzymane dane: 78

79 Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk analogicznie, jak w poprzednich przykładach: Jeżeli program nie otrzyma odpowiedzi z bazy KRS na ekranie pojawi się komunikat: W tym przypadku należy powtórzyć operację przesłania zapytania za jakiś czas. 79

80 h) ZUS W celu uzyskania informacji o osobie zapisanej na bazie systemu dziedzinowego z danych zapisanych w bazie ZUS wybieramy z głównego menu opcję Zapytania ZUS: Na ekranie pojawi się okno, w którym korzystając z ikony Nowe zapytanie wskazujemy osobę, w stosunku do której chcemy uzyskać informację: 80

81 Po wybraniu ikony Nowe zapytanie na ekranie pojawi się okno danych osobowych, w którym wskazujemy interesującą nas osobę: Po zaznaczeniu i wybraniu osoby, oraz wskazaniu numeru wniosku, identyfikatora opisu sytuacji lub identyfikatora osoby, w kontekście której wysyłamy zapytanie: 81

82 na ekranie pojawi się okno, w którym użytkownik będzie miał możliwość ustalić kryteria i wysłać zapytanie: a) zakładka: Składki na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne b) zakładka: Okres ubezpieczenia: c) zakładka: Wypłacane świadczenia: 82

83 Program poinformuje użytkownika o przesłaniu zapytania stosownym komunikatem: Po wysłaniu zapytania, w zależności od zakresu danych, o jakie pyta użytkownik nie wcześniej, niż po 15 minutach, 24 godzinach lub 1 tygodniu nie później jednak, niż po 25 dniach od wysłania zapytania - użytkownik będzie mógł pobrać odpowiedź: Jeżeli nie upłynął wymagany czasookres oczekiwania na odpowiedź program, podczas próby pobrania odpowiedzi, poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem: 83

84 Po wybraniu ikony Pobierz odpowiedź (lub w przypadku automatycznego pobrania przez program odpowiedzi po określonym w komunikacie czasookresie oczekiwania), w oknie - ZUS widoczna będzie treść odpowiedzi przesłanej z systemu centralnego: Szczegółowy wynik zapytania można wyświetlić za pomocą ikony Podgląd i wydruk: Wynik zapytania można przenieść do edytora tekstów za pomocą ikony Podgląd i wydruk analogicznie, jak w poprzednich przykładach. 84

85 7. OBSŁUGA NIEZGODNOŚCI W celu przygotowania systemu do obsługi niezgodności należy w oknie Empatia Administracja ustalić godziny, kiedy system ma dokonać automatycznego pobrania raportu dotyczącego niezgodności korzystając z ikony Definicja pobierania niezgodności: 85

86 Po wprowadzeniu w/w godzin program codziennie, automatycznie, bez udziału użytkownika będzie pobierał raport niezgodności dostępny na serwerze CSIZS. Oczywiście system umożliwia użytkownikowi także ręczną obsługę niezgodności, czyli pobranie raportu w dowolnej chwili. W celu pobrania raportu należy w głównym oknie programu wybrać opcję Centralna Baza Beneficjentów Obsługa niezgodności: Na ekranie pojawi się okno: W tym miejscu użytkownik będzie miał możliwość ręcznego pobrania raportu niezgodności, lub przejrzenia raportów, które zostały pobrane automatycznie. W celu pobrania raportu należy wybrać ikonę Pobierz niezgodność. Program poinformuje użytkownika o wysłaniu zapytania stosownym komunikatem: 86

87 Po otrzymaniu odpowiedzi z bazy centralnej system poinformuje użytkownika komunikatem o treści: Centralna Baza Beneficjentów zwróciła nowe, wykryte niezgodności danych podając ilość rekordów jakie zostaną przekazane w raporcie niezgodności. Po pobraniu raportu program utworzy listę niezgodności: na której, po podświetleniu interesującej użytkownika pozycji, będzie można: 1) Wyświetlić szczegóły niezgodności korzystając z ikony 87

88 2) Zmienić status pozycji na wyjaśnioną korzystając z ikony 3) Wysłać do bazy centralnej informację o aktualizacji statusu pozycji korzystając z ikony 88

89 8. OBSŁUGA POBIERANIA ZESTAWÓW WARTOŚCI AUTOMATYCZNIE WYLICZANYCH W celu przygotowania systemu do pobrania zestawów wartości automatycznie wyliczanych należy w oknie Empatia Administracja korzystając z ikony Definicja pobierania zestawów wartości WAW ustalić godziny, w których system będzie dokonywał automatycznego pobrania tych zestawów: Po wprowadzeniu w/w godzin program codziennie, automatycznie, bez udziału użytkownika będzie pobierał zestaw wartości automatycznie wyliczanych dostępny na serwerze CSIZS i po pobraniu zestawu program automatycznie wyliczy i wyśle xml z danymi do bazy centralnej. 89

90 9. DEFINICJA ZAKOŃCZENIA PRACY TRANSMISJI KOMUNIKATÓW W celu ustalenia godzin automatycznego zakończenia pracy modułu Empatia transmisja komunikatów należy wybrać ikonę następnie wybieramy ikonę i wprowadzamy godzinę oraz zaznaczamy dni tygodnia. Po wprowadzeniu w/w godzin program w zaznaczone przez użytkownika dni tygodnia, automatycznie będzie wyłączał moduł Empatia transmisja komunikatów. 90

91 10. WYWIADY TERMINAL MOBILNY Jednym z założeń projektu jest wymiana danych on-line pomiędzy terminalem mobilnym, na którym pracownik jednostki będzie wprowadzał dane z przeprowadzonego na miejscu, u klienta wywiadu środowiskowego a systemem dziedzinowym Helios pomoc społeczna. W pierwszej kolejności pracownik jednostki powinien dokonać zlecenia, w programie Helios, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W tym celu w głównym oknie Rodziny odszukujemy rodzinę, u której należy przeprowadzić wywiad a następnie na zakładce Wywiady dokonujemy złożenia zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego za pomocą ikony : Na ekranie pojawi się okno wyboru pracownika, który będzie przeprowadzał zlecany wywiad: 91

92 Po wskazaniu pracownika na ekranie pojawi się okno wyboru danych dotyczących zlecanego wywiadu: Po zatwierdzeniu danych i zatwierdzeniu ich przez OK program zapyta użytkownika: A następnie założy szablon wywiadu/aktualizacji wywiadu w systemie i otworzy do wglądu główne okno wywiadu/ aktualizacji wywiadu: 92

93 Po zatwierdzeniu szablonu przez OK informacja o zleceniu przeprowadzenia wywiadu widoczna będzie w głównym oknie zakładki Wywiady: W tym momencie wywiad jest gotowy do odebrania przez terminal mobilny. Po przeprowadzeniu wywiadu w terenie pracownik jednostki jest zobowiązany za pomocą oprogramowania dostępnego na terminalu mobilnym przesłać w pliku XML dane z wywiadu on-line bezpośrednio do bazy systemu dziedzinowego. Po otworzeniu do edycji wywiadu/ aktualizacji wywiadu zapisanego pod programem Helios ikona będzie aktywna. Po wybraniu ikony Odebranie wywiadu środowiskowego z OTM program Helios sprawdzi, czy dane wywiadu zostały już na bazę przesłane a jeżeli tak, to automatycznie pobierze z pliku XML dane, które będzie można przenieść bezpośrednio na wywiad a pozostałe zostaną wyświetlone w osobnym oknie, tak, aby użytkownik mógł dokonać ich analizy. 93

94 Przesyłanie wywiadu środowiskowego z OTM do systemu dziedzinowego (SD) Helios bez wcześniejszego założenia zlecenia wywiadu w SD Helios W celu założenia nowego wywiadu środowiskowego należy się zalogować na terminalu mobilnym i wybrać przycisk Pusty kwestionariusz. Wybieramy odpowiedni formularz wywiadu: 94

95 Uzupełniamy wybraną cześć wywiadu danymi: Następnym krokiem jest zatwierdzenie wywiadu poprzez przycisk Autoryzuj wywiad (kod sumy kontrolnej powinien zostać wprowadzony na druk poświadczenia przeprowadzenia wywiadu). Na ekranie pojawi się suma kontrolna wywiadu. Zapisujemy wywiad. 95

96 Uruchamiamy program Empatia - obsługa terminali mobilnych. Program umożliwia przesyłanie wywiadów pomiędzy OTM a SD (oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest aby aplikacja pracowała cały czas na wydzielonym stanowisku pełniącym rolę serwera Empatii). Na OTM wybieramy przycisk Przesłanie/Pobranie wywiadów 96

97 Pojawia się okno do synchronizacji, tj. okno służące do autoryzacji przesłania wywiadu z terminala do SD. W tym miejscu należy podać nazwę użytkownika i hasło założonego w aplikacji Empatia administracja (nie jest to użytkownik i hasło wykorzystywane do zalogowania się do OTM, ani SD). W Empatia - administracja ustawiamy użytkownika i hasło który będzie obsługiwał OTM. Proszę sprawdzić czy użytkownik nie ma zaznaczone "użytkownik nieaktywny". Poprawne przesłanie danych do SD zostanie zakończone pojawieniem się komunikatu o udanej próbie przesłania wywiadu. 97

98 UWAGA! W wypadku wystąpienia błędu podczas synchronizacji proszę sprawdzić poprawność ścieżki do usługi webservis. Ścieżkę wprowadzamy w parametrach aplikacji OTM. Poprawny adres do usługi: W ścieżce zapis localhost należy zastąpić adresem IP komputera na którym znajduje się zainstalowany pakiet Empatii. Wprowadzony port musi być zgodny z portem ustawionym na Empatia - obsługa terminali mobilnych. W systemie Helios zakładamy rodzinę u której przeprowadzaliśmy wywiad (chyba, że rodzina w systemie już istnieje): 98

99 oraz na zakładce Wywiady pusty wywiad: Wchodzimy w zakładkę Dane->Lista->wywiadów środowiskowych OTM. 99

100 Pojawi się lista przesłanych wywiadów z OTM: Zaznaczamy wywiad przesłany z OTM który chcemy przypisać do wybranej rodziny i wybieramy przycisk Połącz z wywiadem. Z listy wywiadów środowiskowych (założonych pod SD) wybieramy ten wywiad do którego chcemy przypisać dane wywiadu z OTM. W sytuacji, gdy w danym okresie w SD wprowadzona jest większa ilość wywiadów można skorzystać z zakładki Kryteria wyszukiwania, aby ograniczyć wyświetlane wywiady. 100

101 Po wybraniu przycisku Wybierz pojawi się okno z komunikatem: UWAGA! Operacja jest nieodwracalna. Po wybraniu TAK nastąpi połączenie wywiadu środowiskowego z OTM z wywiadem założonym wcześniej u danej rodziny. Połączenie wywiadów umożliwi odebranie danych powprowadzanych na wywiadzie w OTM. Aby odebrać te dane, na liście wywiadów środowiskowych wybieramy przycisk Dane wywiadu lub bezpośrednio w oknie z Rodzinami pod zakładką Wywiady poprzez przycisk Dane wywiadu środowiskowego - pojawi się okno z wywiadem: 101

102 Klikamy w przycisk Odebranie wywiadu środowiskowego z OTM. Pojawi się okienko z informacją jakie dane zostały zaimportowane z możliwością wydruku. 102

103 Dane te można podejrzeć pod przyciskiem Raport importu danych z OTM na zakładce Informacje i uwagi. Po poprawnym odebraniu danych na liście wywiadów środowiskowych przy danym wywiadzie zmieni się status operacji na Wczytany. Aktualnie dostępny jest nasz autorski produkt obsługujący wywiady środowiskowe - moduł "Kalipso". Instrukcja obsługi tego modułu znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale Kalipso pod linkiem 103

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

NEMEZIS fundusz alimentacyjny. NEMEZIS fundusz alimentacyjny. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA INFO-R Spółka Jawna

NEMEZIS fundusz alimentacyjny. NEMEZIS fundusz alimentacyjny. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA INFO-R Spółka Jawna NEMEZIS fundusz alimentacyjny Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna HELIOS pomoc społeczna Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę

INFO-R. Instalacja pakietu programów obsługujących platformę INFO-R Instalacja pakietu programów obsługujących platformę Emp@tia Instalacja pakietu programów obsługujących współpracę z platformą Emp@tia 1. Ze strony www.info-r.pl pobieramy pakiet programów obsługujących

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2016 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wymiana danych ws koordynacji

Elektroniczna wymiana danych ws koordynacji IZYDA świadczenia wychowawcze Elektroniczna wymiana danych ws koordynacji INFO-R Spółka Jawna - 2018 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89, fax (33) 854 04 06 e-mail: admin@info-r.pl

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w systemie POMOST Std

Opis zmian w systemie POMOST Std Opis zmian w systemie POMOST Std 1-11.0 Spis treści Opis zmian w systemie POMOST Std 1-11.0... 1 Wstęp... 1 Poczta elektroniczna systemu Emp@tia... 2 Skrzynka odbiorcza... 3 Wczytanie odebranego wniosku...

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.03-0.4 Copyright 2014 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.03-0.4 Copyright 2014 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.03-0.4 Copyright 2014 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1.... 1 1.1. Emp@tia... 1 1.2. Projekt emp@tia... 1 1.3. Procedura podłączenia TTPomocy do CSiZS... 2 1.4. Panel Klienta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ma charakter pomocowy, nie jest ona wykładnią prawa na którą należy się powoływać. Ver. 1.4

Instrukcja ma charakter pomocowy, nie jest ona wykładnią prawa na którą należy się powoływać. Ver. 1.4 Skrócona instrukcja zakładania kont, rejestracji systemów dziedzinowych firmy SYGNITY S.A. oraz oprogramowania terminala mobilnego w Centralnym Systemie Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego Ver. 1.4

Bardziej szczegółowo

Współpraca systemu POMOST Std 2-0.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia

Współpraca systemu POMOST Std 2-0.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Współpraca systemu POMOST Std 2-0.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Spis treści Współpraca systemu POMOST Std 2-0.0 z Centralnym Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wysyłka zapytań do dla: Amazis Izyda 1.08 Nemezis 4.10 EMPATIA WYSYŁKA ZAPYTAŃ

Instrukcja wysyłka zapytań do dla: Amazis Izyda 1.08 Nemezis 4.10 EMPATIA WYSYŁKA ZAPYTAŃ Instrukcja wysyłka zapytań do Emp@tia dla: Amazis02 4.15 Izyda 1.08 Nemezis 4.10 EMPATIA WYSYŁKA ZAPYTAŃ I. Z poziomu głównego okna programu. II. Z poziomu okna wniosku (z możliwością odpytania grupowego).

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8 Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 1.8 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Współpraca Oprogramowania do Obsługi Świadczeń z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia

Współpraca Oprogramowania do Obsługi Świadczeń z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Współpraca Oprogramowania do Obsługi Świadczeń z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Spis treści Wstęp... 2 Czynności administracyjne... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w wersji 1.1 Oprogramowania WYWIAD Plus

Zmiany wprowadzone w wersji 1.1 Oprogramowania WYWIAD Plus Zmiany wprowadzone w wersji 1.1 Oprogramowania WYWIAD Plus Wersja 1.1 WYWIAD Plus powstała w wyniku analizy Państwa zgłoszeń i postulatów. Wszystkie przedstawione niżej rozszerzenia funkcjonalności, nie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD

ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI SYSTEMU POMOST STD ZMIANY WPROWADZONE W AKTUALIZACJI 3-18.2 SYSTEMU POMOST STD Aktualizacji 3-18.2 można dokonać z wersji 3-18.0 lub 3-18.1. Dane osobowe na wszystkich ilustracjach są fikcyjne. 1. Umożliwienie zaplanowania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe BN

Repozytorium Cyfrowe BN 1 Repozytorium Cyfrowe BN Instrukcja pozyskiwania certyfikatu oraz importowania certyfikatu osobistego w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika podczas logowania do systemu 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Współpraca systemu POMOST Std 3-0.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia

Współpraca systemu POMOST Std 3-0.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Współpraca systemu POMOST Std 3-0.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Spis treści Wstęp... 2 Czynności administracyjne... 3 Synchronizacja czasu z zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 4 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów Czerwiec 2015 1 1. Rejestracja w module ewnioski Przechodzimy na stronę:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15)838-14-52 lwoloszyn85@gmail.com Luty 2014 1 1. Rejestracja na portalu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji Obsługi

Aneks do Instrukcji Obsługi HELIOS pomoc społeczna Aneks do Instrukcji Obsługi Procedura Niebieska Karta INFO-R Spółka Jawna - 2012 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych.

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Subskrypcje PESEL Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Główne funkcje Subskrypcji PESEL Wyróżniono następujące

Bardziej szczegółowo

Współpraca systemu POMOST Std z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Współpraca systemu POMOST Std z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Współpraca systemu POMOST Std 2-3.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Spis treści Wstęp... 2 Czynności administracyjne... 3 Nadawanie uprawnień Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. Na wydruku kartoteki świadczeń wnioskodawcy dodano informację o świadczeniu Dobry start.

1. Na wydruku kartoteki świadczeń wnioskodawcy dodano informację o świadczeniu Dobry start. Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.17 : 1. Na wydruku kartoteki świadczeń wnioskodawcy dodano informację o świadczeniu Dobry

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 WYWIAD Plus

Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 WYWIAD Plus Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 WYWIAD Plus Postępowanie, gdy podczas przeprowadzenia wywiadu nie można ustalić dochodu WYWIAD Plus 2.0 zawiera realizację zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW Obsługa wniosków w wersji 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW Wersja 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW wprowadza nowy sposób rejestracji wniosku, opracowany aby ułatwić i przyspieszyć Państwa pracę. Przed

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja poczty IMO w programach Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird

Konfiguracja poczty IMO w programach Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird Konfiguracja poczty IMO w programach Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird 1. Mozilla Thunderbird Rozpocząć konfigurację IMO poczty należy od kliknięcia opcji utworzenia nowego konta w programie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Czerwiec 2019 1 Spis treści 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/SW/FA) usług grupowych (ZUS, MEN, MNSiW), dostępnych w ramach CSIZS

Instrukcja obsługi w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/SW/FA) usług grupowych (ZUS, MEN, MNSiW), dostępnych w ramach CSIZS Instrukcja obsługi w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń (SR/SW/FA) usług grupowych (ZUS, MEN, MNSiW), dostępnych w ramach CSIZS Emp@tia Spis treści Obsługa raportów udostępnianych w ramach usług grupowych...

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja poczty wychodzącej

Konfiguracja poczty wychodzącej Minerwa świadczenia szkolne Konfiguracja poczty wychodzącej INFO-R Spółka Jawna - 2018 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89, fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@info-r.pl W

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Współpraca systemu POMOST Std z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Współpraca systemu POMOST Std z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Współpraca systemu POMOST Std 3-7.0 z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia Spis treści Wstęp... 3 Czynności administracyjne... 4 Synchronizacja czasu z zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów

Opis zmian w wersji aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów Opis zmian w wersji 1.2.0 aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów 1. Umożliwienie konfiguracji logowania domenowego do aplikacji, z wykorzystaniem Active Directory. Usługa Active Directory (AD) pozwala

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac

Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Instrukcja rejestracji w systemie System Wspierający Prowadzenie Prac Badawczo-Naukowych oraz Współdzielenie i Publikację Wyników Prac Do systemu wchodzimy ze strony głównej AWF wchodząc w zakładkę Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW

Obsługa wniosków w wersji Oprogramowania SR, FA i SW Obsługa wniosków w wersji 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW Wersja 2-1.9 Oprogramowania SR, FA i SW wprowadza nowy sposób rejestracji wniosku, opracowany aby ułatwić i przyspieszyć Państwa pracę. Przed

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI TERENOWEJ DO CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PROCEDURA PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI TERENOWEJ DO CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PROCEDURA PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI TERENOWEJ DO CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Niniejsza procedura opisuje proces podłączenia systemu dziedzinowego jednostki terenowej (JT)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, ) dostępnej w systemie POMOST Std

Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS,  ) dostępnej w systemie POMOST Std Instrukcja korzystania z funkcjonalności elektronicznych powiadomień (SMS, E-mail) dostępnej w systemie POMOST Std Spis treści Włączenie obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail... 3 Czynności administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.

Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Na wstępie omówimy kwestie generowania JPK z programów Finka. W dalszej części

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap)

Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) 1. Utworzenie pliku JPK w programie Systim Plik JPK należy wygenerować w programie Systim w module księgowości w zakładce Deklaracje.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo