Instrukcja ma charakter pomocowy, nie jest ona wykładnią prawa na którą należy się powoływać. Ver. 1.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja ma charakter pomocowy, nie jest ona wykładnią prawa na którą należy się powoływać. Ver. 1.4"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja zakładania kont, rejestracji systemów dziedzinowych firmy SYGNITY S.A. oraz oprogramowania terminala mobilnego w Centralnym Systemie Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego Ver. 1.4 Instrukcja ma charakter pomocowy, nie jest ona wykładnią prawa na którą należy się powoływać Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15) Luty 2014r.

2 1. Synchronizacja zegara systemowego. W pierwszej kolejności należy zsynchronizować czas z zewnętrznym serwerem czasu. Najprościej jest to zrobić we właściwościach daty i godziny: 2. Zakładanie kont użytkownikom w Module Zarządzania Tożsamością (MZT) W przeglądarce uruchamiamy https://mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web Login i hasło otrzymamy od naszego Administratora Wojewódzkiego. Uwaga!!! Podczas pierwszego logowania nie klikamy na ZALOGUJ tylko na ZMIANA HASŁA 2

3 Po zmianie hasła logujemy się ponownie do MZT W module ZARZĄDZANIE KONTAMI mamy trzy zakładki: LISTA UŻYTKOWNIKÓW, LISTA SYSTEMÓW i LISTA TERMINALI. Najpierw dodajmy użytkowników OTM, w tym celu wchodzimy w zakładkę LISTA UŻYTKOWNIKÓW i dodajemy wszystkich pracowników, którzy będą z niego korzystać. 3

4 Po kliknięciu przycisku DODAJ ukaże nam się okno: Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, jeśli pracownik nie ma swojego meila można wpisać główne ośrodkowe. Pamiętać należy także, aby zaznaczyć pole AKTYWNY. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól klikamy ZAPISZ, system sprawdzi, czy hasło spełnia wymogi polityki bezpieczeństwa, jeśli nie - należy je poprawić (pamiętajmy o jednej cyfrze, znaku specjalnym i dużej literze). Po wyjściu do głównego okna ponownie klikamy na użytkownika i modyfikujemy go. Pokaże się przycisk ROLE, nadajemy mu uprawnienia (OTM_USER) 4

5 Po wybraniu odpowiedniej roli zapisujemy ustawienia. Administrator Wojewódzki nadał już nam role: Administrator lokalny oraz OTM_ADMINISTRATOR. Proponuję także dodać sobie uprawnienie OTM_USER. 3. Rejestracja systemu dziedzinowego Pomost STD Teraz przechodzimy do Pomost STD (szczegółowa instrukcja znajduje się w pliku Pomost.pdf od strony 714 jest to cały dział poświęcony plik znajdziemy m. in. na FTP w katalogu Podręczniki). Wchodzimy w zakładkę Administracja i ustawienia systemowe: 5

6 Upewniamy się, że w adresie serwera jest https://ws.mpips.gov.pl (w systemie wartość ta powinna być już wpisana). Przechodzimy do zakładki Klikamy Wczytaj certyfikat systemu - certyfikat csizs-certyfikaty.jks oraz wszystkie hasła dostaniemy od Administratora Wojewódzkiego. Po wczytaniu certyfikatu Rejestrujemy system (podajemy login i hasło administratora lokalnego MZT!!). W razie problemów należy dzwonić pod (42) lub (42) Podczas rejestracji należy także wczytać słowniki: I tutaj mała uwaga: należy także wczytać słowniki terytorialne. Jeśli nie będzie aktywny przycisk Pobierz słowniki należy nadać sobie uprawnienia. Wchodzimy w Administracja Lista użytkowników/pracowników wybieramy siebie modyfikuj uprawnienia użytkownika ogólne czynności i dodajemy uprawnienie - import słowników. Jeśli po odświeżeniu parametrów systemowych 6

7 przycisk dalej jest nieaktywny, najlepiej wylogować się i zalogować ponownie do systemu. Teraz możemy dodać w systemie dziedzinowym użytkowników TM. W tym celu należy wejść w Użytkownicy terminali mobilnych: 7

8 Zaznaczamy Zarejestrowany w systemie oraz szukamy odpowiedniej osoby. Można im nadać nowe identyfikatory i hasła (w sytuacji, gdy pracownik będzie korzystał tylko z TM a nie będzie pracował w systemie dziedzinowym). Jednak ja zachęcałbym, aby ustawić takie same jak do Pomost STD (zaznaczamy identyfikator i hasło takie same jak w systemie POMOST Std będzie aktywne po wybraniu pracownika z listy). Po prawidłowej rejestracji systemu w MZT na liście systemów powinniśmy zobaczyć swój system dziedzinowy: 4. Rejestracja systemu dziedzinowego do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Aby móc przeprowadzić rejestrację systemu dziedzinowego SR i FA należy mieć zainstalowaną minimum DPP005 do wersji G Instrukcje znajdziemy w podręczniku dołączonym do pliku instalacyjnego DPP005 (str. 314). Wchodzimy w Administracja Narzędzia Ustawienia systemowe: 8

9 Ukaże nam się okno łączenia z serwerem aplikacji: W oddzielnym oknie uruchomią się ustawienia systemowe: 9

10 Sprawdzamy, czy w adresie serwera jest wpisany https://ws.mpips.gov.pl, sprawdzamy od razu połączenie z serwerem. Jeśli test przebiegł poprawnie możemy przejść do zakładki (w przeciwnym razie sprawdzamy ustawienia sieci). Wczytujemy teraz certyfikat csizs-certyfikaty.jks (ten sam co przy rejestracji w Pomost STD): Po tej czynności będziemy mieli dostępny przycisk Zarejestruj system dziedzinowy : Należy pamiętać, że login i hasło podajemy z MZT. Podczas rejestracji należy wczytać słowniki z systemu 10

11 Po poprawnym imporcie ukaże nam sie informacja: Teraz w MZT na liście systemów powinniśmy zobaczyć oba systemy dziedzinowe: W oprogramowaniu do obsługi SR i FA użytkownik, który posiada rolę ADMINISTRATOR z automatu ma przypisane uprawnienia do korzystania z funkcjonalności komunikacji Aby dodać innym użytkownikom odpowiednie uprawnienia musimy najpierw zdefiniować role. Wchodzimy w Administracja Role. Następnie możemy zdefiniować odpowiednią rolę za pomocą DODAJ (musimy nadać jej nazwę, dodajemy elementy aplikacji, a następnie w UŻYTKOWNIKACH ustawiamy te uprawnienia) lub dodać elementy do już istniejącej: 11

12 Dostępne elementy: AD0001X Menu: Administracja -> Narzędzia -> Ustawienia systemowe AD0001X Menu: Administracja -> Słowniki z systemu AD0001X Menu: Administracja -> Słowniki z systemu -> Lista słowników AD0001X Menu: Administracja -> Słowniki z systemu -> Import słowników AD0001X Menu: Administracja -> Słowniki z systemu -> Lista słowników terytorialnych AD0001X Menu: Administracja -> Narzędzia -> Dziennik zdarzeń dla systemu AD0001X Menu: Administracja -> Narzędzia -> Informacje wysłane do CBB AD0001X Menu: Administracja -> Narzędzia -> Korekty informacji wymagane przez CBB AD0001X Menu: Administracja -> Komunikacja -> Komunikacja z systemem WN0001L Menu: Weryfikacje AD0010L Menu: Weryfikacje uprawnia do konfigurowania ustawień połączenia z serwerem uprawniają do przeglądania oraz importu słowników z systemu oraz pobierania elementów słowników terytorialnych z systemu uprawnia do przeglądania pobierania elementów słowników terytorialnych z systemu uprawnia do przeglądania danych dziennika zdarzeń dla systemu uprawnia do przeglądania danych wysłanych do Centralnej Bazy Beneficjentów. uprawnia do przeglądania danych, które należy poprawić, aby mogły być wysłane do Centralnej Bazy Beneficjentów. uprawnia do pełnej obsługi poczty elektronicznej systemu Uprawnia do weryfikacji danych o beneficjentach w Centralnej Bazie Beneficjentów i systemach zewnętrznych z poziomu listy wniosków oraz do podglądu poczty elektronicznej, dotyczącej wskazanego wniosku (bez dostępu do skrzynki odbiorczej). Uprawnia do weryfikacji danych o beneficjentach w Centralnej Bazie Beneficjentów i systemach zewnętrznych z poziomu listy osób oraz do podglądu poczty elektronicznej wybranej osoby (bez dostępu do skrzynki odbiorczej). Źródło: Przechodzimy teraz do Administracja Słowniki systemu Lista słowników terytorialnych 12

13 Powinniśmy mieć dostępny przycisk Pobierz elementy z systemu (jeśli mamy nadane takie uprawnienie lub posiadamy role ADMINISTRACJA) Po poprawnym imporcie dostaniemy informację: 13

14 Modułu Wsparcia rodziny i Pieczy zastępczej nie zarejestrujemy z poziomu systemu, możemy zmodyfikować Pomost STD na Liście Systemów w MZT dodając ręcznie obszar: Będziemy mieli wtedy już widoczny na liście systemów: Na chwilę obecną system POMOST Std nie posiada jednak podstawy do współpracy z w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze względu na brak Opisu systemu MPiPS dla tego obszaru. Rejestracja tego obszaru ma więc jedynie znaczenie przyszłościowe. 5. Terminal mobilny. Przechodzimy teraz do Terminala Mobilnego (TM). Logujemy się na konto pracownika (konto administratora jest dla nas niedostępne i nie mamy do niego hasła) i podłączamy go do sieci. I tutaj uwaga kolejna: jeśli mamy ustawiony serwer DHCP TM automatycznie podłączy się do sieci, jeśli mamy ustawione statyczne nadawanie adresów IP należy odpowiednio skonfigurować połączenie (Modyfikuj połączenie Połączenie 14

15 przewodowe modyfikuj Zakładka Ustawienia IPv4 zmieniamy metodę na Ręcznie Dodaj i wpisujemy adres IP, maskę, bramę oraz serwer DNS). 15

16 Po zaakceptowaniu uruchamiamy Oprogramowanie Terminala Mobilnego (OTM): 16

17 Podajemy login i hasło takie samo jak do administratora MZT, podczas pierwszego uruchomienia może troszeczkę myśleć Po zalogowaniu ukaże nam się okno z powiadomieniem o nowej wersji aplikacji. Wchodzimy w menu Administratora i aktualizujemy oprogramowanie pokładowe: 17

18 Tutaj należy kliknąć Pobierz aktualizację i zaakceptować pierwsze okno. Następnie po zakończeniu pobierania (pierwszy pasek) na samym dole (czasem trzeba przesunąć suwak) mamy dostępny przycisk Aktualizuj OTM. Po jego kliknięciu OTM zostanie ponownie uruchomiony. Aktualna wersja OTMu na dzień r. to Podczas logowania po aktualizacji może nam wyskoczyć informacja, że brak jest identyfikatora terminal niezarejstrowany. Należy w takim przypadku podać login oraz hasło administratora i kliknąć Zarejestruj terminal, pojawi 18

19 się okno z potwierdzeniem rejestracji oraz jego identyfikator. Po tej czynności powinien nam się ukazać w MZT, w zakładce lista terminali nasz terminal z identyfikatorem: 6. Wywiady w OTM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Instrukcja przeprowadzania wywiadu środowiskowego za pomocą terminala mobilnego ma charakter szkoleniowy pokazujący procedurę wypełniania wywiadu za pomocą oprogramowania terminala mobilnego! Nie jest ona wykładnią prawa! Na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej umożliwiającej korzystanie z TM w terenie Aby przeprowadzić wywiad za pomocą OTMu musimy najpierw zlecić jego przeprowadzenie w systemie dziedzinowym. Należy nadać odpowiednie uprawnienia w systemie (Uprawnienia Czynności ogólne - zlecenie przeprowadzenia wywiadu przy użyciu terminali mobilnych). Zlecenie możemy zrobić z dwóch pozycji: 1. Zakładka Administracja Wywiady przeprowadzone przy użyciu terminali mobilnych Zleć przeprowadzenie 19

20 2. Zakładka Obsługa klienta Rodziny Szukamy rodziny Teczka rodziny (w menu górnym) Terminale mobilne Wywiady przeprowadzone przy użyciu terminali mobilnych Różnią się tym, że osoba w pkt 1 musi mieć uprawnienia Administratora, w pkt 2 jest już wpisana rodzina oraz pracownik, który jest przypisany do tej rodziny. Musimy jeszcze wybrać rodzaj opisu sytuacji i zlecamy przeprowadzenie wywiadu. Na liście pojawi nam się wywiad, który zleciliśmy do przeprowadzenia, jego status będzie jako zlecony: 20

21 Możemy z tego miejsca przekazać zlecenie innemu pracownikowi za pomocą przycisku Przekaż zlecenie innemu pracownikowi lub po prostu usunąć. Przechodzimy teraz do OTMu (pamiętajmy, aby był wpięty w naszą sieć lokalną, wpisujemy login i hasło nadane w MZT). W ustawieniach systemowych musimy wpisać adres serwera SD: Wpisujemy i zapisujemy zmiany (czyli np. Wychodzimy za pomocą przycisku Powrót. Teraz przechodzimy w Przesyłanie / Pobieranie wywiadów : 21

22 W tym miejscu należy podać login i hasło nadane podczas rejestracji użytkowników terminali mobilnych w systemie dziedzinowym Pomost STD, dlatego najlepiej podczas rejestracji ustawić login i hasło takie samo jak do Pomostu STD. Po wpisaniu prawidłowych danych uruchamiamy Synchronizację: Ukaże nam się informacja o przebiegu synchronizacji: 22

23 Teraz przechodzimy do wywiadów niezatwierdzonych: Klikamy na wywiad, który został wczytany z SD: Niestety, nie wszystkie postulaty użytkowników zostały zaimplementowane przez Asseco jak widać mamy tylko nazwę części wywiadu, brak imienia i nazwiska czy czegokolwiek, co nam pomoże w identyfikacji, z kim mamy przeprowadzić wywiad. O ile przy jednym wywiadzie nie jest to kłopot, to przy kilkudziesięciu już staje się to problemem. Dopiero po wejściu i zapisaniu wywiadu jest widoczne imię i nazwisko. 23

24 Miejmy nadzieję, że szybko to poprawią. Po wejściu w wywiad ukaże nam się okno formularza: Mamy dostępny przycisk nawigacyjny oraz funkcyjne: ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ, AUTORYZUJ WYWIAD i ANULUJ WYWIAD. Wypełnianie wywiadu pomijam, gdyż jest to raczej intuicyjne. Po przejściu już na ostatnią stronę wywiadu (6/6) wpisujemy miejscowość i datę, na szczęście została dodana walidacja, aby tego kroku nie pominąć: 24

25 Klikamy teraz na autoryzację wywiadu, ukaże nam się suma kontrolna, którą później przepisujemy na formularz i dajemy do podpisu petentowi [Uwaga!!!: Brak regulacji prawnych pozwalających na podpis podopiecznego po autoryzacji wywiadu, brak m. in. wzoru formularza]. 25

26 Po zapisaniu wywiadu znajdziemy go w menu WYWIADY ZATWIERDZONE. Spostrzegawczy zauważy, że jest błędna godzina przeprowadzenia wywiadu Niestety, spowodowane jest to błędem w samym już TM i niekoniecznie musi u wszystkich wystąpić. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania. [Aktualizacja: pomogła zmiana daty i godziny w BIOSie] Teraz ponownie wchodzimy w PRZESYŁANIE / POBIERANIE WYWIADÓW, wpisujemy login, hasło i synchronizujemy. Po prawidłowej wysyłce do SD ukaże nam się informacja: 26

27 Przechodzimy teraz do Pomostu STD. Wchodzimy w rodzinę, w której zleciliśmy przeprowadzenie wywiadu. Jego status zmieni się na przeprowadzony: Teraz wczytujemy go za pomocą przycisku WCZYTAJ (musimy mieć do tego nadane uprawnienie: Uprawnienia Czynności ogólne - wczytywanie wywiadów przeprowadzonych przy użyciu terminali mobilnych), ukaże nam się okno z wywiadem: 27

28 Po zaakceptowaniu okna wywiadu jego status zmieni się na wczytany, po wyjściu z okna przeprowadzonych wywiadów za pomocą terminali mobilnych w teczce rodziny pojawi się nasz przeprowadzony wywiad środowiskowy: 28

29 Serdeczne podziękowania dla kolegi ze Skarżysko Kamiennej Pawła Gębskiego za pomoc w pierwszych krokach tworzenia instrukcji 29

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych)

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Instalacja na serwerze Linux Fedora 16 w architekturze 64 bitowej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 2 WINDOWS 7 MacOS X Panther (10.3) URUCHAMIANIE POŁĄCZENIA KONFIGURACJA DOMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BEZPŁATNE KONTO POCZTOWE/WWW LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo