INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA"

Transkrypt

1 Częstochowa, dn r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały rozstrzygnięte w dniu r. Zestawienie ofert wraz z końcową punktacją przedstawione zostało poniżej: ZADANIE NR 1: KURS PRAWA JAZDY KAT. B W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 4 oferty, spośród których 1 oferta została odrzucona. Oferta nr 3 Zakład Usługowy TEST-PAKT ul. Leśna 17, Przystajń Cena brutto dla jednej osoby: 1484,00 zł 46,45 pkt 7,50 pkt 0,00 pkt 53,95 pkt Oferta nr 4 P.U.H. AUTO-STOP Iwona Matysek ul. Modrzewiowa 25, Blachownia Cena brutto dla jednej osoby: 1378,50 zł 50,00 pkt 15,00 pkt 0,00 pkt 65,00 pkt 1/11

2 7 Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła ul. Wapienna 3, Cena brutto dla jednej osoby po uwzględnieniu omyłek rachunkowych: 1434,16 zł Uzasadnienie: Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagał dołączenia do oferty m.in oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pomimo wystosowanego wezwania o uzupełnienie braków, Wykonawca nie dostarczył wymaganego dokumentu i tym samym podlega wkluczeniu. 8 Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców ADROM Roman Adamiak ul. Ogrodowa 6 lok. 24, P. P. H. U. Albertina Bożena Kmita ul. Jaworznicka 28, Sosnowiec Cena brutto dla jednej osoby po uwzględnieniu omyłek rachunkowych: 1569,70 zł 43,91 pkt 15,00 pkt 20,00 pkt 78,91 pkt Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców ADROM Roman Adamiak ul. Ogrodowa 6 lok. 24, P. P. H. U. Albertina Bożena Kmita ul. Jaworznicka 28, Sosnowiec ZADANIE NR 2: KURS OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWY I BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI W tej części postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 2/11

3 ZADANIE NR 3: KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 1 ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia i niepodlegającą odrzuceniu. Oferta nr 7 Cena brutto dla jednej osoby: 3918,00 zł 50,00 pkt 7,50 pkt 20,00 pkt 77,50 pkt ul. Faradaya 31 ZADANIE NR 4: KURS SEKRETARKA, ADMINISTRATOR BIURA W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 2 oferty, spośród których 1 oferta została odrzucona. Cena brutto dla jednej osoby: 4750,80 zł 50,00 pkt 30,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt 4 AP EDUKACJA Centrum Szkolenia w Częstochowie Aleja N.M.P. 21, Częstochowa Cena brutto dla jednej osoby: 6100,00 zł 3/11

4 Uzasadnienie: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie posiadania sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć. Przedstawiony przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków dokument pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z dnia r. nie potwierdza spełnienia w/w warunku na dzień składania ofert, tj. na dzień r. ZADANIE NR 5: KURS KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEREM W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 2 oferty zgodne z przedmiotem zamówienia i niepodlegające odrzuceniu. Cena brutto dla jednej osoby: 3880,80 zł 19,19 pkt 30,00 pkt 20,00 pkt 69,19 pkt 4/11

5 Oferta nr 8 Cena brutto dla jednej osoby: 1489,00 zł 50,00 pkt 30,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt ul. Faradaya 31 ZADANIE NR 6: KURS KOMPUTER W FIRMIE W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 5 ofert zgodnych z przedmiotem zamówienia i niepodlegających odrzuceniu. Cena brutto dla jednej osoby: 3782,40 zł 19,83 pkt 30,00 pkt 20,00 pkt 69,83 pkt Oferta nr 2 P.H.U. Apus Robert Meller ul. Gruszowa 9, Cena brutto dla jednej osoby: 1500,00 zł 50,00 pkt 15,00 pkt 20,00 pkt 85,00 pkt 5/11

6 Oferta nr 5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2, Katowice Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Jagiellońska 88, Cena brutto dla jednej osoby: 4025,00 zł 18,64 pkt 30,00 pkt 20,00 pkt 68,64 pkt Oferta nr 9 Cena brutto dla jednej osoby: 2265,00 zł 33,12 pkt 30,00 pkt 20,00 pkt 83,12 pkt 5 AP EDUKACJA Centrum Szkolenia w Częstochowie Aleja N.M.P. 21, Częstochowa Cena brutto dla jednej osoby: 3800,00 zł 19,74 pkt 30,00 pkt 0,00 pkt 49,74 pkt P.H.U. Apus Robert Meller ul. Gruszowa 9 6/11

7 ZADANIE NR 7: KURS KROJU I SZYCIA W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 3 oferty zgodne z przedmiotem zamówienia i niepodlegające odrzuceniu. Cena brutto dla jednej osoby: 3000,00 zł 39,92 pkt 15,00 pkt 20,00 pkt 74,92 pkt Oferta nr 6 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2, Katowice Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Jagiellońska 88, Cena brutto dla jednej osoby: 4825,00 zł 24,82 pkt 15,00 pkt 20,00 pkt 59,82 pkt 0 Cena brutto dla jednej osoby: 2395,00 zł 50,00 pkt 7,50 pkt 20,00 pkt 77,50 pkt 7/11

8 ul. Faradaya 31 ZADANIE NR 8: KURS OPIEKUN DZIECI I OSÓB STARSZYCH W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 3 oferty, spośród których 1 oferta została odrzucona. Cena brutto dla jednej osoby: 4950,00 zł 43,39 pkt 22,50 pkt 20,00 pkt 85,89 pkt 1 Cena brutto dla jednej osoby: 4295,00 zł 50,00 pkt 22,50 pkt 20,00 pkt 92,50 pkt 6 AP EDUKACJA Centrum Szkolenia w Częstochowie Aleja N.M.P. 21, Częstochowa Cena brutto dla jednej osoby: 6300,00 zł 8/11

9 Uzasadnienie patrz zadanie nr 4 ul. Faradaya 31 ZADANIE NR 9: KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ I INNYCH URZĄDZEŃ SKLEPOWYCH W ustalonym terminie, tj. do dnia r. złożono 4 oferty, spośród których 3 oferty zostały odrzucone. Cena brutto dla jednej osoby: 1347,00 zł Uzasadnienie: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie posiadania sprzętu do realizacji zajęć praktycznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego w zakresie obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych dla maksymalnie 3 osób. Zamawiający w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. c SIWZ określił, iż powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kasami fiskalnymi oraz urządzeniami peryferyjnymi, tj. wagą elektroniczną, czytnikiem kodów kreskowych oraz drukarką kodów kreskowych, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników kursu (1 stanowisko kasowe na 1 uczestnika). W złożonej ofercie Wykonawca wykazał dysponowanie tylko jednym czytnikiem kodów kreskowych oraz jedną wagą elektroniczną, nie wykazując jednocześnie posiadania drukarki kodów kreskowych. Wykonawca pomimo wystosowanego wezwania nie uzupełnił braków w ofercie. 9/11

10 Oferta nr 2 P.H.U. Apus Robert Meller ul. Gruszowa 9, Cena brutto dla jednej osoby: 1200,00 zł Uzasadnienie: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie posiadania sprzętu do realizacji zajęć praktycznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego w zakresie obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych dla maksymalnie 3 osób. Zamawiający w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. c SIWZ określił, iż powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kasami fiskalnymi oraz urządzeniami peryferyjnymi, tj. wagą elektroniczną, czytnikiem kodów kreskowych oraz drukarką kodów kreskowych, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników kursu (1 stanowisko kasowe na 1 uczestnika). W złożonej ofercie Wykonawca wykazał dysponowanie drukarką kodów kreskowych Wykonawca pomimo wystosowanego wezwania nie wykazał dysponowania w/w sprzętem w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. 2 Cena brutto dla jednej osoby: 1027,00 zł 50,00 pkt 22,50 pkt 20,00 pkt 92,50 pkt 3 AP EDUKACJA Centrum Szkolenia w Częstochowie Aleja N.M.P. 21, Częstochowa Cena brutto dla jednej osoby po uwzględnieniu omyłek rachunkowych: 1733,33 zł 10/11

11 Uzasadnienie patrz zadanie nr 4 ul. Faradaya 31 Dziękujemy za udział Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), umowy o udzielenie zamówienia publicznego z firmami, które złożyły najkorzystniejszą ofertę, mogą zostać zawarte nie wcześniej niż w dniu r. 11/11

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59.

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59. ZAWIADOMIENIE Przemyśl, dnia 17.03.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe, doradcze

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto.

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto. Reda, dn. 31.10.2013r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Warszawa: Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 32388-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem lokali na biura trenerów pracy w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r.

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo