ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Transkrypt

1 Radzyń Podlaski, 11 czerwca 2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2013, na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim w ramach Projektu systemowego Moja szansa, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez: W części 1 - Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej : W części 2 - Kucharz małej gastronomii z cateringiem : W części 3 - Kurs makijażu i stylizacji paznokci : W części 4 - Kurs florystyczny z technikami decoupage : Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym Zamawiający zwiększa tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W części 5 - Kurs komputerowy podstawy : Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym Zamawiający zwiększa tę 1

2 kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W części 6 - Magazynier z obsługą wózka widłowego : W części 7 - Kurs prawa jazdy kat. C : Ośrodek Szkolenia Kierowców KOLIBEREK s.c. Władysław Grochowski, Barbara Grochowska, Danuta Szostek ul. Warszawska 2; Radzyń Podlaski W części 8 - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego określonego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E : Ośrodek Szkolenia Kierowców KOLIBEREK s.c. Władysław Grochowski, Barbara Grochowska, Danuta Szostek ul. Warszawska 2; Radzyń Podlaski Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym Zamawiający zwiększa tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W części 9 - Trening umiejętności i kompetencji społecznych : W części 10 - Kurs fryzjerski : W części 11 - Podstawy księgowości : W części 12 - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie : Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym Zamawiający zwiększa tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W części 13 - Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień : Nie złożono żadnej oferty. 2

3 UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferty w przedmiotowym postępowaniu były oceniane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie jednego kryterium kryterium tym była cena. Ceny za realizację zamówień wykazane w wybranych ofertach są najniższe wśród ocenianych ofert złożonych w postępowaniu i spełniają wymagania zamawiającego. ZESTAWIENIE OFERT W przedmiotowym postępowaniu złożono oferty zgodnie z poniższym: Dla części 1 - Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej : 2. oferta nr 2 Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX ul. Karola Wojtyły 1; Ryki ,00 zł brutto 3. oferta nr 4 Creator Sp. z o.o. ul. Szafirowa 13/26; Lublin ,00 zł brutto 4. oferta nr ,00 zł brutto 5. oferta nr oferta nr ,00 zł brutto Dla części 2 - Kucharz małej gastronomii z cateringiem : 1. oferta nr 4 Creator Sp. z o.o. ul. Szafirowa 13/26; Lublin ,00 zł brutto 3

4 2. oferta nr ,00 zł brutto Dla części 3 - Kurs makijażu i stylizacji paznokci : 2. oferta nr 3 Centrum Szkoleniowe Corio Anna Brzozowska-Gierak ul. Jana Keplera 8c/16; Poznań 3. oferta nr 4 Creator Sp. z o.o. ul. Szafirowa 13/26; Lublin 4. oferta nr 8 5. oferta nr 9 AESTHETIC CENTRUM KREOWANIA WIZERUNKU ul. Kościuszki 5/3B; Lublin 6. oferta nr 10 MAVIS Szkolenia, Coaching Małgorzata Mitura-Cegłowska Majdan Krasieniński 113A; Niemce 7. oferta nr oferta nr ,00 zł brutto 9. oferta nr ,00 zł brutto 4

5 Dla części 4 - Kurs florystyczny z technikami decoupage : 2. oferta nr 8 3. oferta nr ,00 zł brutto 4. oferta nr ,00 zł brutto Dla części 5 - Kurs komputerowy podstawy : 3 549,00 zł brutto 2. oferta nr 6 3. oferta nr 7 Support & Development Center Grzegorz Król ul. Kruczkowskiego 6A; Świdnik 4. oferta nr ,50 zł brutto 5. oferta nr ,00 zł brutto 6. oferta nr ,00 zł brutto 5

6 Dla części 6 - Magazynier z obsługą wózka widłowego : ,00 zł brutto 2. oferta nr ,00 zł brutto Dla części 7 - Kurs prawa jazdy kat. C : 4 Ośrodek Szkolenia Kierowców KOLIBEREK s.c. Władysław Grochowski, Barbara Grochowska, Danuta Szostek ul. Warszawska 2; Radzyń Podlaski 6 360,00 zł brutto Dla części 8 - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego określonego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E : 4 Ośrodek Szkolenia Kierowców KOLIBEREK s.c. Władysław Grochowski, Barbara Grochowska, Danuta Szostek ul. Warszawska 2; Radzyń Podlaski ,00 zł brutto Dla części 9 - Trening umiejętności i kompetencji społecznych : 6 792,00 zł brutto 2. oferta nr 2 Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX ul. Karola Wojtyły 1; Ryki 6 600,00 zł brutto 3. oferta nr 4 Creator Sp. z o.o. ul. Szafirowa 13/26; Lublin 8 400,00 zł brutto 4. oferta nr 5 Stowarzyszenie Synergia ul. Inżynierska 3; Lublin 4 728,00 zł brutto 6

7 5. oferta nr ,00 zł brutto 6. oferta nr ,00 zł brutto 7. oferta nr 9 AESTHETIC CENTRUM KREOWANIA WIZERUNKU ul. Kościuszki 5/3B; Lublin 5 760,00 zł brutto 8. oferta nr 10 MAVIS Szkolenia, Coaching Małgorzata Mitura-Cegłowska Majdan Krasieniński 113A; Niemce 5 208,00 zł brutto 9. oferta nr 11 Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach ul. Targowa 16a/75; Kielce 5 640,00 zł brutto 10. oferta nr ,00 zł brutto ,00 zł brutto 12. oferta nr 15 F.H.U. ACORD Jowita Władyczuk ul. Zygmunta Starego 12/48; Biała Podlaska 3 888,00 zł brutto 13. oferta nr ,00 zł brutto Dla części 10 - Kurs fryzjerski : 1. oferta nr 9 AESTHETIC CENTRUM KREOWANIA WIZERUNKU ul. Kościuszki 5/3B; Lublin 2. oferta nr ,00 zł brutto 7

8 3. oferta nr ,00 zł brutto Dla części 11 - Podstawy księgowości : 1. oferta nr ,00 zł brutto 2. oferta nr ,00 zł brutto 3. oferta nr ,00 zł brutto Dla części 12 - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie : ,00 zł brutto Dla części 13 - Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień : Nie złożono żadnej oferty. UMOWA Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub em, albo 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób i nie dłuższym niż okres związania ofertą. W tym celu należy skontaktować się z Robertem Targońskim - kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, tel , w godz

9 II. ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. III. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT Z postępowania o udzielenie zamówienia zostały odrzucone następujące oferty: W części 1 - Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej : 2. oferta nr 12 W części 3 - Kurs makijażu i stylizacji paznokci : 2. oferta nr 3 Centrum Szkoleniowe Corio Anna Brzozowska-Gierak ul. Jana Keplera 8c/16; Poznań 3. oferta nr 4 Creator Sp. z o.o. ul. Szafirowa 13/26; Lublin 4. oferta nr 8 5. oferta nr 9 AESTHETIC CENTRUM KREOWANIA WIZERUNKU ul. Kościuszki 5/3B; Lublin 6. oferta nr 10 MAVIS Szkolenia, Coaching Małgorzata Mitura-Cegłowska Majdan Krasieniński 113A; Niemce 7. oferta nr 12 W części 4 - Kurs florystyczny z technikami decoupage : 2. oferta nr 8 9

10 W części 5 - Kurs komputerowy podstawy : 1. oferta nr 6 2. oferta nr 7 Support & Development Center Grzegorz Król ul. Kruczkowskiego 6A; Świdnik W części 10 - Kurs fryzjerski : 1. oferta nr 9 AESTHETIC CENTRUM KREOWANIA WIZERUNKU ul. Kościuszki 5/3B; Lublin Wszystkie ww. oferty, nie uwzględniały zmian ilościowych przedmiotu postępowania przetargowego (nie dostosowanie się do ilości osób, które chce przeszkolić zamawiający). Zmiany były zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego a wykonawcy powinni je uwzględnić w składanej ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W wyniku tego pomnożenie poprawnej liczby osób przez proponowaną cenę jednostkową nie daje oferowanej ceny końcowej, a więc powoduje, że oferowana cena końcowa jest także niepoprawna. Nieprawidłowo podana liczba osób nie podlega sprostowaniu jako oczywista omyłka pisarska czy rachunkowa, nie zachodzi tu także żadna z okoliczności przewidzianych w art. 87 ust.2 Pzp, która pozwalałaby na ingerencję zamawiającego. w tekst oferty. W przypadku sprostowania błędnie podanej liczby osób zamawiający dokonałby zmiany treści oferty co jest niedopuszczalne w myśl art. 87 ust. 1 Pzp W związku z powyższym zamawiający zdecydował się na odrzucenie ofert zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., uznając je za nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto.

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto. Reda, dn. 31.10.2013r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Częstochowa, dn. 10.10.2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część I - Grafika komputerowa i tworzenie stron www

Część I - Grafika komputerowa i tworzenie stron www Znak: PCPR.CDU.5...0 Sanok, dnia 9.08.0r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/7978/2013 Rzeszów, dnia 24.09.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 60/2013/CSW ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2013r. w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ul. Zdziczów 1 tel. (048) 614-66-91, 614-66-99 26-900 Kozienice fax (048) 614-66-91 e-mail:wako@praca.gov.pl Nr sprawy: ARP-2010/1/WW/2009 Kozienice dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Warszawa, dnia 8.08.2014 r. SZ-222-8/14/1/7/2014 POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Szanowni Państwo, Dotyczy: SZ-222-8/14/1/7/2014. Wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59.

ZAWIADOMIENIE. Znak sprawy : WS-RS-9265/1/15 - tel./fax : ( 16 ) 675-05-60, 675-05-59. ZAWIADOMIENIE Przemyśl, dnia 17.03.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe, doradcze

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 06.05.2014 r. Dotyczy: Zamówienia publicznego OPS.EFS.261.1.2014 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE O

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Brzeźnio, dn. 30.03.2012r. Nz. GOOiW.271.1.2012 Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 25 kwietnia 2013 r. PCPR.ZFK.272.2.23.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Radom, dnia 11.07.2011 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Znak: PZP.271.10.2011 Zamawiający: Białystok, 22.07.2011r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński BA-WZP.911.20.2014 Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku

Bardziej szczegółowo