MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014"

Transkrypt

1 MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

2 Pieniądz to powszechnie akceptowany środek wymiany towarów i usług oraz miernik ich wartości. PIENIĄDZ

3 HISTORIA PIENIĄDZA W społeczeństwach pierwotnych ludzie wymieniali się na zasadzie: towar za towar. Taki handel wymienny to barter.

4 HISTORIA PIENIĄDZA Powoli wyodrębniały się towary uniwersalne zwane płacidłami, które można było wymienić na każdy towar. Takimi towarami były np. bydło, skóry, sól, zwierzęta, zboże.

5 HISTORIA PIENIĄDZA Następnie zaczęto stosować w wymianie metale: żelazo, miedź, a później metale rzadziej występujące: złoto i srebro. W transakcjach ważna była ich waga, nie kształt (płytki, sztabki).

6 HISTORIA PIENIĄDZA Ważenie metali przy każdej transakcji było uciążliwe, dlatego zaczęto na nich wybijać symbole np. herby władców. Gwarantowały one odpowiedni skład kruszcu oraz jego wagę i tak powstały monety.

7 HISTORIA PIENIĄDZA Aby korzystanie z pieniędzy było jeszcze łatwiejsze wprowadzono banknoty. Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach w IX w., a w Europie zaczęto ich używać od XVII w.

8 HISTORIA PIENIĄDZA Dla bezpieczeństwa i wygody kupujących, pod koniec XX w. stworzono możliwość używania kart płatniczych oraz przelewów elektronicznych. Jest to tzw. pieniądz elektroniczny lub plastikowy.

9 barter płacidła HISTORIA PIENIĄDZA metale (szlachetne) monety banknoty pieniądz elektroniczny

10 Cechy pieniądza pewny podzielny wygodny w użyciu trudny do sfałszowania

11 Funkcje pieniądza miernik wartości (porównujemy ceny) środek płatniczy (płacimy i regulujemy nim zobowiązania) środek tezauryzacji (gromadzenia oszczędności)

12 GOSPODARKA Gospodarka to całokształt działalności gospodarczej, który polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności.

13 W gospodarce wyróżniamy 3 typy aktywności: - produkcyjną (przemysł i rolnictwo), - handlową, - usługową (świadczenia na rzecz innych osób), GOSPODARKA

14 Gospodarka centralnie planowana (w Polsce przed 1989 r.) przedsiębiorstwa i część ziemi były własnością państwa, o rodzaju i wielkości produkcji decydował rząd, on też ustalał ceny towarów i usług, nie istniało bezrobocie, lecz etos pracy był niski,

15 Gospodarka wolnorynkowa (w Polsce po 1989 r.) dominacja własności prywatnej, zasada wolnej konkurencji, dążenie do osiągnięcia zysku, niewielka ingerencja państwa w gospodarkę

16 Gospodarka rynkowa Popyt = zapotrzebowanie na towar lub usługę Prawo popytu im wyższa cena tym mniejszy popyt, im niższa cena tym większy popyt

17 Gospodarka rynkowa Podaż = ilość zaoferowanych do sprzedaży towarów lub usług Prawo podaży im wyższa cena tym wyższa podaż, im niższa cena tym mniejsza podaż

18 Konkurencja czy monopol? Konkurencja to zjawisko, gdy na rynku występuje duża liczba wytwórców podobnego towaru lub dostawców określonej usługi i rywalizują oni o klienta. Monopol to dominacja na rynku jednego wytwórcy lub dostawcy określonego dobra (towaru lub usługi).

19 Konkurencja czy monopol? Konkurencja (+) jest korzystna dla konsumenta: - dbanie o jakość zaoferowanych towarów lub usług, - niższa cena, - dbanie o klienta (np. przez udzielanie gwarancji) Monopol (-) jest niekorzystny dla konsumenta: - brak dbałości o jakość oferowanych towarów lub usług, - dowolna cena, - nie trzeba zabiegać o klientów (nie mają wyboru),

20 Gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe tworzą osoby mieszkające razem i utrzymujące się ze wspólnych pieniędzy. Wyróżniamy 2 jego typy: - indywidualne - zbiorowe

21 Budżet czyli dochody i wydatki

22 System bankowy Każde państwo posiada walutę czyli jednostkę monetarną (złoty= 100 groszy). Państwo decyduje o emisji pieniądza i zasadach jego wymienialności na inne waluty oraz dąży do utrzymania stabilności własnej waluty. System bankowy tworzą wszystkie banki działające na terenie danego kraju.

23 System bankowy FUNKCJE BANKÓW GROMADZENIE DEPOZYTÓW UDZIELANIE KREDYTÓW ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

24 System bankowy Banki w Polsce bank centralny Narodowy Bank Polski banki komercyjne (wszystkie inne)

25 Zadania NBP emisja złotego i czuwanie nad jego ilością w obiegu, prowadzenie polityki pieniężnej państwa, nadzór nad innymi bankami (Komisja Nadzoru Bankowego), obsługa bankowa budżetu państwa, ustalanie wysokości stóp procentowych (Rada Polityki Pieniężnej)

26 Budżet państwa Budżet państwa to coroczny plan dochodów i wydatków państwa przygotowany przez rząd i uchwalany przez parlament.

27 Budżet państwa

28 Budżet państwa

29 Budżet państwa Często zdarza się, że wydatki kraju przewyższają jego dochody. Mamy wówczas deficyt budżetowy (dziurę budżetową). Państwo musi zdobyć potrzebną kwotę (pożyczki, kredyty, sprzedaż obligacji, większe podatki, prywatyzacja, dodruk pieniędzy) lub ograniczyć wydatki.

30 Ogromną część dochodów państwa stanowią podatki. Podatki Podatki to świadczenia pieniężne, które uiszczają obywatele i przedsiębiorstwa na rzecz państwa oraz władz lokalnych.

31 Podatki Podatki Bezpośrednie (płacone z określonego tytułu) Pośrednie (zawarte w cenie towaru lub usługi)

32 Podatki bezpośrednie Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacą osoby zatrudnione, emeryci, renciści (obecnie 18 lub 32%) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) płacą przedsiębiorstwa od zysku (obecnie 19% - podatek liniowy) Podatki te trafiają do budżetu państwa.

33 Podatki bezpośrednie Podatki majątkowe: - od spadków i darowizn - od nieruchomości - rolny i leśny - od środków transportu - od posiadania psa - od czynności cywilnoprawnych (np. zakup mieszkania) Podatki te trafiają do budżetu gmin.

34 Podatki pośrednie Podatek od towarów im usług (VAT)- jest zawarty w ich cenie (obecnie 5,8,23%) Podatek akcyzowy (zawarty w cenie papierosów, alkoholu, energii elektrycznej, paliw i towarów luksusowych) Cło (pobierane głownie przy imporcie towarów) Podatek od gier i zakładów Podatki te trafiają do budżetu państwa.

35 Giełda Niewielkich zakupów dokonujemy w sklepie, większe ilości towarów kupowane są w hurtowniach, zaś handlem na dużą (międzynarodową) skalę zajmują się giełdy. GIEŁDY TOWAROWE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

36 Giełda Papierów Wartościowych Giełdy to wielkie instytucje, gdzie maklerzy dokonują błyskawicznych decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na całym świecie.

37 Giełda Papierów Wartościowych Największe giełdy papierów wartościowych mieszczą się w Nowym Jorku, Londynie i Tokio. Giełda w Warszawie powstała w 1991 r. (obecnie notowanych jest na niej ok. 300 spółek)

38 Papiery wartościowe PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE OBLIGACJE

39 Papiery wartościowe AKCJE papiery wartościowe świadczące o tym, że ich posiadacz (akcjonariusz) jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa (spółki akcyjnej) i ma prawo do udziału w jego zyskach (dywidenda).

40 Papiery wartościowe Przedsiębiorstwa często określają swoją wartość i przeliczają ją na akcje. Poprzez emisję akcji przedsiębiorstwa uzyskują fundusze potrzebne na duże inwestycje. Kurs (cena) akcji na giełdzie zależy głównie od aktualnej sytuacji finansowej firmy i planów na przyszłość.

41 Papiery wartościowe OBLIGACJE papiery wartościowe świadczące o udzieleniu przez kupującego je pożyczki emitentowi (państwu, gminie), z góry określone są warunki spłaty zadłużenia.

42 Papiery wartościowe Obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych praw własności tak jak akcje. W przypadku obligacji mamy zagwarantowany stały i pewny zysk. Posiadacz akcji podejmuje zaś ryzyko dużych zysków i dużych strat.

43 Gra na giełdzie Inwestor posiadający pieniądze lub akcje zleca domowi lub biuru maklerskiemu sprzedaż lub zakup akcji. Po nabyciu akcji należy czekać, aż ich kurs wzrośnie, wówczas można je sprzedać z zyskiem. Jeśli ich kurs spadnie można stracić.

44 Gra na giełdzie HOSSA kursy akcji na giełdzie rosną, jest to znak, że gospodarka dobrze się rozwija (byk).

45 Gra na giełdzie BESSA kursy akcji na giełdzie spadają, jest to znak słabości gospodarki (niedźwiedź).

46 Co ma wpływ na poziom życia ludzi? posiadanie pracy, wysokość zarobków, ceny oraz jakość towarów i usług, dostęp do kultury i rozrywki, dostęp do opieki zdrowotnej, dostęp do nowoczesnych technologii,

47 Koniunktura gospodarcza KONIUNKTURA GOSPODARCZA to zbiór czynników wpływających bezpośrednio na gospodarkę państwa w danym czasie. Określamy ją za pomocą: PKB, stopy bezrobocia, wysokości cen i płac oraz wielkości eksportu.

48 Dobra koniunktura wzrost gospodarczy brak zagrożeń ekonomicznych i politycznych, powstają nowe firmy, towary sprzedają się, spada bezrobocie, rosną płace,

49 Zła koniunktura kryzys gospodarczy zmniejszenie produkcji, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, zwolnienia pracowników, spadek dochodów państwa i ludności, inflacja (spadek wartości pieniądza),

50 Koniunktura gospodarcza Utrzymanie przez dłuższy czas równowagi gospodarczej w kraju jest bardzo trudne, więc okresy ożywienia gospodarczego zwykle przeplatają się z okresami stagnacji lub kryzysu.

51 Produkt Krajowy Brutto (PKB) PKB to wskaźnik ekonomiczny, za pomocą którego określa się stan gospodarki, najczęściej w skali roku.

52 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Co się składa na PKB? - wartość dóbr i usług wytworzonych w kraju (minus koszty ich produkcji) - wydatki na konsumpcje i inwestycje - dochody z pracy - dochody z kapitału

53 Produkt Krajowy Brutto (PKB) PKB oblicza się w skali roku i zazwyczaj przedstawia się procentowo (porównując do roku poprzedniego), można też porównywać różne państwa. PKB na osobę najczęściej podaje się w dolarach (nie zawsze świadczy to o zamożności obywateli)

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Bilans płatniczy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Szczecin, 30 listopada 2011 r. Definicja bilansu płatniczego Zestawienie

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo