II Powiatowy Konkurs ABC MŁODEGO EKONOMISTY realizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Powiatowy Konkurs ABC MŁODEGO EKONOMISTY realizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach"

Transkrypt

1 Test finałowy II POWIATOWEGO konkursu ABC MŁODEGO EKONOMISTY Test zawiera 40 pytań testowych z jedną prawidłową odpowiedzią. Odpowiedzi do zadań należy zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej kratce w karcie odpowiedzi. Czas pisania 50 minut. Powodzenia! 1. Emitowanie oznacza: a) Zadłużenie; b) Lokowanie; c) Inwestowanie; d) Wystawianie. 2. Reklama, której celem jest zachęcenie do zakupu poprzez ukazanie korzyści z zakupu towaru to reklama: a) Informacyjna; b) Zachęcająca; c) Przypominająca; d) Agresywna. 3. Hiperinflacja jest to zjawisko: a) Ograniczenia ilości pieniądza na rynku; b) Które występowało w Polsce pod koniec lat 90 minionego stulecia; c) Bardzo szybkiego wzrostu ogólnego poziomu cen; d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne. 4. Barometrem gospodarki jest: a) Państwo; b) Narodowy Bank Polski; c) GPW /Giełda Papierów Wartościowych/; d) Akcje. 5. Który z wymienionych towarów można zareklamować z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli niezgodność została zgłoszona we właściwym terminie? a) Odbarwioną bluzkę wypraną w zbyt wysokiej temperaturze; b) Torebkę zniszczoną na skutek naturalnego zużycia; c) Rozdartą sukienkę na skutek nieuwagi użytkownika; d) Płaszcz, którego materiał uległ odbarwieniu podczas deszcz. 6. VAT jest podatkiem, który płacą: a) Osoby prawne od osiągniętego dochodu; b) Tylko konsumenci dóbr społecznie niepożądanych; c) Osoby fizyczne od osiągniętego dochodu; d) Wszyscy konsumenci dóbr i usług. 7. Ile wynosi składka ubezpieczenia zdrowotnego pracownika, jeżeli wynagrodzenie brutto wynosi 1500 zł a) 135 zł; b) 205,65 zł; c) 116,49 zł; d) 100,31 zł. Strona 1

2 8. Udzielenie gwarancji jakości towaru następuje przez: a) Potwierdzenie sprzedaży towaru paragonem; b) Ustne zagwarantowanie jakości przez sprzedawcę; c) Wręczenie kupującemu paragonem razem z nabytym towarem; d) Wręczenie kupującemu wraz z towarem dokumentu gwarancyjnego. 9. Utrata pracy przez drwala, z powodu wycięcia już wszystkich drzew w okolicy jest przykładem: a) Bezrobocia frykcyjnego; b) Bezrobocia koniunkturalnego; c) Bezrobocia sezonowego; d) Bezrobocia strukturalnego. 10. Ile wynosi wartość należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracownika jeśli podstawa opodatkowania wynosi 1200 zł, ubezpieczenie zdrowotne 9% - 180,60 zł, zaś zdrowotne 7,75% - 150,40 zł a) 19 zł; b) 66 zł; c) 170 zł; d) 216 zł. 11. Przedsiębiorczość, która jest efektem rozwoju form przedsiębiorczych to przedsiębiorczość: a) Żywiołowa; b) Systemowa; c) Ewolucyjna; d) Wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe. 12. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: a) Jest miarą cen towarów i usług konsumpcyjnych w bieżącym okresie; b) Porównuje ceny towarów i usług w kraju w bieżącym i poprzednim okresie; c) Gdy rośnie, oznacza wzrost wartości pieniądza; d) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. 13. Ile wynosi miesięczna kwota wolna od podatku, którą odliczamy od zaliczki na podatek dochodowy a) 46,33; b) 102,33; c) 47,67; d) 111, Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży jest możliwe w przypadku: a) Zakupu towaru niepełnowartościowego; b) Zakupu towaru uszkodzonego; c) Zakupu towaru na odległość; d) Zakupu każdego towaru. 15. Podatek PIT i CIT jest pobierany: a) Od spożycia tzw. artykułów społecznie niepożądanych; b) Przez notariusza, przy zawieraniu umów np. pożyczki, zamiany; c) Od środków transportowych; d) Od osiągniętego dochodu. Strona 2

3 16. Najlepszym okresem kiedy warto myśleć o kredycie jest sytuacja, gdy: a) Mamy dużo czasu na analizę wszystkich ofert kredytowych różnych banków; b) Jest podwyższenie stóp procentowych; c) Jest wzrost cen; d) Panuje niska inflacja. 17. Konsument to: a) Każdy klient; b) Nabywca towaru w sklepie; c) Osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością przedsiębiorstwa; d) Osoba fizyczna. 18. Z którego z podanych podatków Państwo uzyskuje najwięcej dochodów: a) Akcyzowego; b) Dochodowego od osób fizycznych; c) Dochodowego od osób prawnych; d) Od nieruchomości. 19. Jakie składki ubezpieczenia społecznego obciążają pracownika: a) Emerytalne, rentowe, zdrowotne; b) Emerytalne, rentowe wypadkowe; c) Emerytalne, rentowe, chorobowe; d) Emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne. 20. Pan Adam, prowadząc zajęcia z pracownikami firmy skupiał się tylko na przekazaniu znaczenia słów jest to przykład komunikacji : a) Niewerbalnej; b) Interpersonalnej; c) Kinestetycznej; d) Werbalnej. 21. Długo utrzymująca się inflacja może prowadzić do: a) Wzrostu dochodów przedsiębiorstw; b) Wzrostu oszczędności konsumentów; c) Zmniejszenia kosztów produkcji; d) Wzrostu wydatków konsumenckich. 22. Kredytobiorca zaciągając kredyt zobowiązuje się m.in. do: a) Zwrotu kredytu w wyznaczonych terminach; b) Zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach; c) Wykorzystania kredytu; d) Spełnienie tzw. zdolności kredytowej. 23. Reklama jako element promocji to: a) Osobowy przekaz informacji; b) Niepłatny przekaz informacji; c) Płatny przekaz informacji; d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 24. Która z poniższych osób jest zaliczana do zasobów aktywnych zawodowo: a) Ksiądz; b) Rencista; c) Licealista; d) Emeryt. Strona 3

4 25. Jeżeli pan Janek złożył w banku 3000 zł jako lokatę z oprocentowaniem w skali roku 5%, to po roku otrzyma a) 150 zł; b) 300 zł; c) 3150 zł; d) 3300 zł. 26. Gwarancja udzielana na aparat fotograficzny jest: a) Płatna; b) Obowiązkowa; c) Uzależniona od wartości aparatu; d) Dobrowolna. 27. Powszechność podatków wiąże się z tym, iż: a) Unikanie ich płacenia podlega karze; b) Obejmują wszystkich obywateli kraju; c) Nie podlegają zwrotowi; d) Nie dają bezpośrednio niczego w zamian. 28. Prowizja od udzielonego kredytu to a) Wynagrodzenie banku za wcześniejszą spłatę kredytu; b) Wynagrodzenie banku za udzielenie kredytu; c) Wynagrodzenie banku za korzystanie z wyposażonego kapitału; d) Koszt kredytu, który ogranicza ryzyko banku związany z brakiem możliwości spłaty kredytu. 29. Z tytułu reklamacji towaru niezgodnego z umową w pierwszej kolejności konsumentowi przysługuje prawo do: a) Zwrotu gotówki; b) Naprawy lub wymiany towaru; c) Naprawy; d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 30. Inflację możemy zdefiniować jako: a) Wzrost ceny ropy; b) Ogólny spadek cen; c) Spadek wartości pieniądza; d) Wzrost cen żywności. 31. W analizie zdolności kredytowej banki nie biorą pod uwagę takiego kryterium jak: a) Stan cywilny; b) Wysokość dochodów; c) Zawód; d) Płeć. 32. Osoba przedsiębiorcza charakteryzuje się tym iż jest: a) Kreatywna; b) Zamknięta na nowości rynkowe; c) Niechętna wprowadzaniu innowacyjności; d) Wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe. 33. Do ekonomicznych, negatywnych konsekwencji bezrobocia zaliczamy: a) Pozbawienie ludzi możliwości zarobkowej; b) Napięcia społeczne; c) Niewytwarzanie przez bezrobotnych nowych dóbr; d) Utrata kwalifikacji. Strona 4

5 34. Wysokość odsetek od kredytu uzależniona jest m.in. od: a) Wielkości zaciągniętego kredytu; b) Miejsca zamieszkania; c) Prowizji kredytu; d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 35. W przypadku reklamacji towaru konsumpcyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową odpowiedzialność wobec konsumenta ponosi: a) Tylko sprzedawca; b) Producent, dostawca lub sprzedawca; c) Producent; d) Dostawca towaru. 36. Podatek dochodowy płacimy do : a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; b) Urzędu Skarbowego; c) Państwowego Instytutu Podatków; d) Urzędu Gminy. 37. Warunki gwarancji zawarte w dokumencie gwarancyjnym określa: a) Gwarant lub sprzedawca; b) Tylko gwarant; c) Zawsze sprzedawca; d) Jednostka potwierdzająca zakup. 38. Przykładem oszczędzania a nie inwestowania jest a) świnka skarbonka ; b) Obligacje; c) Złoto; d) Dzieło sztuki. 39. Do aktywnych środków zaradczych walki z bezrobociem zalicza się: a) Obniżanie wieku emerytalnego; b) Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności; c) Wypłata zasiłków dla bezrobotnych; d) Promowanie pracy na pół etatu. 40. CPI to angielski skrót: a) Indeksu cen produkcyjnych; b) Stopy aktywności ekonomicznej; c) Stopy inflacji; d) Indeksu cen konsumpcyjnych. Strona 5

6 Karta odpowiedzi etap powiatowy Imię Nazwisko. Szkoła Nr pytania Odpowiedź Nr pytania Odpowiedź a b c d a b c d Strona 6

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zadania przygotowujące uczniów do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe POWODZENIA Opracowała: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Zaplecze PROJEKTU. Majowe konkursy ekonomiczne w naszej szkole! Termin składania prac upływa 30 maja 2015 r. zaplecze.sierakowo@gmail.

Zaplecze PROJEKTU. Majowe konkursy ekonomiczne w naszej szkole! Termin składania prac upływa 30 maja 2015 r. zaplecze.sierakowo@gmail. Gimnazjum w Sierakowie im. A.O. Przyjmy-Przyjemskiego ul. Przyjemskiego 35 63-900, Rawicz Wydanie specjalne 04/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Majowe konkursy ekonomiczne w naszej szkole! Konkurs graficzny!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3 Zjawisko utrzymującego się ogólnego wzrostu cen na towary i usługi to: A) inflacja B) deflacja C) dewaluacja

Pytanie nr 3 Zjawisko utrzymującego się ogólnego wzrostu cen na towary i usługi to: A) inflacja B) deflacja C) dewaluacja Pytanie nr 1 Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej reguluje: A) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej B) ustawa Kodeks postępowania administracyjnego C) ustawa o działalności

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo