SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW. Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd"

Transkrypt

1 SKRÓCONY OPIS PROJEKTÓW Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd Wśród gmin wiejskich Gmina wiejska Wierzchosławice Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg. normy ISO 9001 Innowacja zaproponowana przez Urząd Gminy Wierzchosławice dotyczy wdrożenia w gminie systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w celu zwiększenia skuteczności oraz polepszenia usług świadczonym klientom. Urząd posiada certyfikat od roku System ten obejmuje identyfikacje wszystkich procesów w urzędzie, i na tej podstawie opracowanie i przyjęcie odpowiednich procedur administracyjnych, które regulują załatwianie spraw obywateli oraz kluczowe elementy zarządzania urzędem. Zgłoszona propozycja obejmuje także utworzenie Punktu Informacyjnego, którego zadaniem jest zwiększenie dostępu klientów urzędu do informacji, skrócenie czasu związanego z załatwianiem spraw w urzędzie. Podobnie skutkuje przeniesienie kasy urzędu na parter. Przyjęto Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu, który został włączony do systemu zarządzania jakością w urzędzie. Prowadzone są badania opinii mieszkańców. Ich wyniki świadczą o generalnie wysokiej ocenie pracy urzędu przez mieszkańców. Na podkreślenie zasługuje fakt wdrożenia ISO w średniej wielkości gminie wiejskiej co nadal jest zjawiskiem rzadkim. (+ Urząd uzyskał Certyfikat MSWiA Samorząd Inwestujący w Nowoczesne Zarządzanie ) wśród powiatów ziemskich: Starostwo Powiatowe w Raciborzu Usprawnienie obsługi klientów dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością Praktyka polega na zbudowaniu w starostwie kompleksowego systemu obsługi interesantów opartego na podejściu procesowym opracowanym w ramach certyfikacji ISO Wdrożenie systemu jakości pozwala na wyeliminowanie wszelkiego typu mankamentów w funkcjonowaniu urzędu, co z kolei zwiększa jego wiarygodność. Dzięki temu można łatwiej pozyskać np. fundusze unijne, chętniej zgłaszają się inwestorzy. Poprawia się także system obiegu informacji. Wdrożenie tego systemu wprowadziło jasność w zakresie kompetencji i obowiązków oraz uprawnień. Ponadto osiągnięto usprawnienia wspomnianych procesów, które polegają m.in. na skróceniu czasu ich trwania. Prowadzone badania opinii klientów urzędu pozwalają na stałe doskonalenie jakości pracy. Jest to dobry przykład kompleksowego wdrożenia systemu zarządzania jakością. Starostwo Powiatowe w Namysłowie One Stop Shop Wszystko w jednym miejscu Praktyka polega na zaprojektowaniu urzędu w taki sposób, że wszystkie sprawy, które wymagają bezpośredniego kontaktu z interesantem zostały umieszczone w jednym miejscu, w holu dolnym przy ladach obsługowych. Umożliwiono interesantowi korzystanie z usług starostwa i jednocześnie innych instytucji mających związek z załatwianą sprawą, których centralne siedziby mieszczą się na terenie miasta. Rozwiązanie pozwala efektywnie spędzić czas w instytucji w czasie oczekiwania na załatwienie sprawy. W trakcie oczekiwania na załatwienie swojej sprawy interesant może zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami w starostwie ze strony www, bądź z informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych oraz zwiedzić galerię prac lokalnych artystów znajdującą w holu na I piętrze. Czytelna informacja wizualna zapewnia interesantom pewne poruszanie się po urzędzie. 1

2 W wydziałach wprowadzono zasadę zamienności stanowisk pracy, co zostało zapisane w zakresach obowiązków wszystkich pracowników, a w sposób szczególny ten system jest wykorzystywany w wydziałach geodezji i komunikacji, co likwiduje długie oczekiwanie na załatwienie sprawy. Nabywanie nowych doświadczeń zawodowych przez pracowników odbywało się w ramach wewnętrznych spotkań i pod nadzorem kierowników wydziałów. Przykład starostwa namysłowskiego pokazuje, że odpowiednio gospodarując majątkiem powiatu można stworzyć klientowi urzędu warunki porównywalne jak w urzędach w Europie Zachodniej. (+Urząd uzyskał Certyfikat MSWiA Samorząd Inwestujący w Nowoczesne Zarządzanie ) Starostwo Powiatowe w Szczecinku Bliżej obywatela kompetentnie, sprawnie, kompleksowo W ramach tej praktyki przedstawiono całościowe podejście do usprawnienia obsługi interesantów starostwa. Zastosowane rozwiązania organizacyjne pozwoliły optymalnie zaadoptować posiadane nieruchomości do nowoczesnej i skutecznej obsługi interesantów. Klienci urzędu uzyskali możliwość jednoczesnego korzystania z usług administracyjnych i innych związanych ze sprawami załatwianymi w starostwie. Funkcjonujące przy wejściu Biuro Obsługi Interesanta informuje o umiejscowieniu i właściwości wydziałów Starostwa. Dużym ułatwieniem dla interesantów jest ogólnie dostępny poradnik Jak załatwić sprawę, w którym dokonano opisów wydziałów Starostwa, zakresu ich kompetencji, a także zamieszczono kontaktowe numery telefonów. Te same informacje można uzyskać na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej. Urząd jest w trakcie przygotowywania systemu zarządzania jakością. kategorii małych miast Urząd Miejski w Jarocinie Urząd przyjazny mieszkańcom Otrzymuje wyróżnienie za otwartość w myśleniu o administracji, nieszablonowe pomysły zmierzające do poprawienia jakości usług przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów oraz odwagę w podejmowaniu trudnych i niepopularnych działań restrukturyzacyjnych w urzędzie. Rozwiązanie składa się z serii działań podnoszących jakość, szybkość i dostęp do usług administracyjnych. W ramach "przyjaznego" klientom systemu utworzono Biuro Obsługi Klienta, aktywną stonę WWW, elektroniczny obieg dokumentów, wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001oraz wprowadzono ułatwienia w zakresie obsługi niepełnosprawnych. Wyróżnikiem rozwiązania jest jego kompleksowość, otwartość na współpracę z innymi instytucjami (również sektorem prywatnym) oraz opłacalność ekonomiczna, w myśl zasady, że lepsza organizacja pracy i zastosowanie nowych technologii spowoduje, że jakość usług będzie wyższa przy niższych kosztach ich świadczenia. W kategorii małych miast Urząd Miejski w Bychawie Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania potwierdzone przyznaniem certyfikatu ISO 9001 Rozwiązanie Bychawy to nie pojedyńcze narzędzie, ale cały system: Punkt Obsługi Interesantów, poświadczone certyfikatem ISO wdrożenie standardów i kart usług, procedura wewnętrznej oceny pracowników, mechanizm okresowego badania satysfakcji mieszkańców. Tak szeroki dobór narzędzi zarządczych wskazuje na kompleksowe podejście kierownictwa urzędu i rzeczywiście daje szansę na istotną poprawę jakości usług świadczonych mieszkańcom. 2

3 Doświadczenie Bychawy jest tym cenniejsze, że nowatorskie rozwiązania wprowadzono w małej 10- tysięcznej gminie i że zostały one dobrze przetestowane na przestrzeni kilku ostatnich lat. W kategorii małych miast Urząd Miejski w Halinowie Biuro Podawcze Rozwiązanie przedstawione przez Halinów polega na stworzeniu w ramach urzędu jednostki pełniącej funkcję "pierwszego kontaktu". Biuro Podawcze pośredniczy w załatwianiu spraw między interesantami a wydziałami merytorycznymi. O ile w dużych urzędach koncepcja biura podawczego oraz zastosowany w Halinowie sposób jej realizacji nie stanowią szczególnego novum, o tyle w małych jednostkach takie podejście jest wciąż rzadkie i warte rozpowszechnienia. Stworzenie biura spowodowało znaczącą poprawę w zakresie szybkości i jakości obsługi interesantów w urzędzie oraz poprawiło dostęp osób niepełnosprawnych do usług administracyjnych. Lepsza organizacja pracy spowodowała istotne oszczędności czasu pracowników, przyczyniając się do obniżenia kosztów jednostkowych obsługi interesantów. W kategorii dużych miast Urząd Miasta w Częstochowie Przyjazny e-urząd Przedstawiona praktyka prezentuje kompleksowe wykorzystanie rozwiązań elektronicznych do usprawnienia pracy i zapewnienia wysokiej jakości funkcjonownia urzędu. Działania te dotyczą zarządzania informacją oraz dokumentacją, obiegu dokumentów, przekazywania korespondencji, informowania interesantów. System ten jest zintegrowany z Biuletynem Informacji Publicznej, elektronicznym poradnikiem interesanta, bazami danych, systemem rezerwowania sal, systemem monitorowania urzędu i innymi elektronicznymi usługami oferowanymi w ramach samorządu. Kompleksowość podejścia jest elementem najbardziej innowacyjnym i wyróżniającym praktykę. Rozwiązanie poprzez swoją kompleksowość zapewnia też dużą skuteczność w wielu dziedzinach działania urzędu i dzięki stosunkowo niedużym kosztom możemy uznać je za bardzo efektywne. Główne korzyści wynikają z osiągniętej wysokiej jakości obsługi interesantów i niezawodności w skutecznym dostarczaniu usług. Zdobywane doświadczenie w posługiwaniu się elektroniczną dokumentacją i powszechnym dostępem do informacji systematycznie ogranicza koszty materiałów i czasu. w kategorii dużych miast Urząd Miejski w Gliwicach Nowatorskie rozwiązanie w komunikacji wewnętrznej Praktyka koncentruje się przede wszystkim na doskonaleniu obsługi tzw. klientów wewnętrznych poprzez zbudowanie skutecznego i efektywnego systemu dostarczania dla nich niezbędnych informacji przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną urzędu - Infopunkt. Celem wprowadzenia tego rozwiązania było skrócenie czasu dostępu pracowników Urzędu do informacji, minimalizacja prawdopodobieństwa korzystania z informacji nieaktualnych lub niepełnych, ograniczenia kosztów dystrybucji i rozpowszechniania informacji zostały w pełni zrealizowane. Jest to rozwiązanie związane z uruchomieniem w urzędzie Intranetu, przez co zapewniony jest bezpośredni dostęp pracowników do aktualnych, ciągle weryfikowanych baz danych oraz zbiorów obowiązujących regulacji prawnych. Infopunkt zapewnia też łatwy dostęp i bieżącą aktualizację zasobów bibliotecznych urzędu. Jednocześnie z tej usługi mogą korzystać także radni i zainteresowani mieszkańcy. Jest to jedna z wielu inicjatyw mających na celu doskonalenie poszczególnych elementów zarządzania w urzędzie, który już od lat ma wdrożony system zarządzania jakością ISO. 3

4 Laureaci konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Przyjazny Urząd W kategorii gmin wiejskich: Gmina wiejska Inowrocław - Biuro Obsługi Klienta Przedmiotem opisywanej praktyki jest zorganizowanie na parterze urzędu gminy Biura Obsługi Klienta. Miało to na celu zwiększenie skuteczności komunikacji z klientami urzędu, skrócenie czasu obsługi klientów związanego z wypełnianiem wniosków i ich składaniem, a także zwiększenie dostępu mieszkańców do urzędu, m.in. niepełnosprawnym. Biuro obsługi świadczy także dodatkowe funkcje: udziela pomocy obywatelom w wypełnieniu wniosków, świadczy bezpłatną pomoc prawną, oraz udziela informacji na temat sposobu załatwienia różnego rodzaju spraw. Większość klientów urzędu nie ma potrzeby wchodzenia na piętra urzędu, co podnosi efektywność pracy wydziałów merytorycznych i rozdziela klienta od osoby wydającej decyzję. Dla usprawnienia pracy urzędu wprowadzono listę wzorcowych wniosków oraz procedur związanych z uzyskaniem informacji oraz wydaniem decyzji administracyjnych. Procedury te zostały opracowane w roku 2002 jako część procesu certyfikacji wg. normy ISO 9001, ale można je przygotować także bez etapu formalnej certyfikacji, który z punktu widzenia organizacji BOK nie jest konieczny. Wartym uwagi rozwiązaniem jest kwestia usytuowania pokoju Sekretarza Urzędu obok Biura Obsługi Klienta, po to aby klient z bardziej skomplikowaną sprawą miał natychmiastową możliwość rozmowy z członkiem kierownictwa gminy (tu: Sekretarzem) i żeby czuł, że jego sprawą przejmuje się kierownictwo urzędu. Polepsza to odbiór urzędu w oczach mieszkańców, mierzony wynikami ankiet. Na podkreślenie zasługuje wdrożenie systemu zarządzania jakością i w pełni funkcjonalnego BOK w gminie wiejskiej. w kategorii powiatów ziemskich Starostwo Powiatowe w Polkowicach Wielozadaniowy Internetowy System Zarządzania Praktyka umożliwia szybki i kompleksowy dostęp do informacji o terenie: instytucjom publicznym (gminy, powiaty), mieszkańcom, pracownikom administracji, przedsiębiorstwom. Taka informacja, przedstawiona w atrakcyjny możliwość zintegrowany sposób, daje możliwość podjęcia szybkich decyzji z jednoczesnym przedstawieniem jej skutków, co ogranicza koszty oraz czas. Nowatorstwo oraz unikalność prezentowanego rozwiązania polega przede wszystkim na tym, że informacje zawarte w tym systemie są zgromadzone w jednym miejscu, co wyklucza popełnienie błędu mogącego wystąpić przy równoczesnym korzystaniu z kilku źródeł informacji. Stosowane są tu nowoczesne technologie informatyczne pozwalające poprzez stronę internetową starostwa skorzystać z bardzo szerokiej bazy informacyjnej dotyczącej powiatu. Należy sądzić, że w najbliższym czasie wiele innych starostw powiatoweych w kraju będą podążać podobną drogą szerokiego wykorzystywania numerycznych map i elektronicznych systemów informacji o terenie, jako rzeczywistego narzędzia zarządzania. Jak zawsze jednak ktoś musi wyznaczać kierunek przemian. W tej chwili wydaje się, że jest to starostwo polkowickie. w kategorii małych miast Urząd Miasta w Dzierżoniowie Ocena pracowników Urzędu Miasta Propozycja zgłoszona do konkursu przez Dzierżoniów to system oceny pracowników. Choć jest to pojedyńcze narzędzie, nie powinno być wdrażane i analizowane w oderwaniu od całości systemu zarządzania urzędem. Tak właśnie jest w przypadku Dzierżoniowa, który jako pierwszy urząd administracji publicznej w Polsce wprowadził system zarządzania jakością w urzędzie. Procedura oceny pracowników jest jakby ukoronowaniem, dopełnieniem profesjonalnego systemu zarządzania doskonalonego w Dzierżoniowie od wielu już lat. 4

5 Na tle pozostałych propozycji rozwiązanie Dzierżoniowa wyróżnia się pod względem profesjonalizmu i konsekwencji w podejściu do zarządzania usługami w administracji. Dzięki wdrożeniu systemu odnotowano większe zaangażowanie pracowników, wzrost umiejętności zawodowych oraz poprawę efektywności pracy. Rezultatem niskonakładowego rozwiązania opracowanego przez Dzierżoniów jest wyraźnie lepsza jakość usług świadczonych mieszkańcom. W kategorii dużych miast Urząd Miasta Rybnika Doręczanie korespondencji za pośrednictwem gońców Perfekcyjnie zorganizowany system dostarczania korespondencji i komunikacji z mieszkańcami, będący zewnętrznym elementem funkcjonowania urzędu. Rybnik posiadając od kilku lat certyfikat ISO praktycznie wdraża systematyczne doskonalenie obsługi interesantów, skutecznie realizując przyjętą politykę jakości, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów swego działania. Doręczanie korespondencji na terenie całej gminy za pośrednictwem gońców zatrudnionych w urzędzie jest jednym z elementów kompleksowego systemu obsługi klientów. Gońcy w Urzędzie w Rybniku nie są zwykłymi "listonoszami" roznoszącymi urzędowe pisma i decyzje. Są placówkami Urzędu pracującymi w terenie. Będąc najbliżej klientów spełniają bardzo ważne funkcje w komunikacji dwustronnej. Mieszkańcy, dzięki systemowi, otrzymują korespondencję szybko, niezawodnie i tanio poprzez gońców, którzy są bezpośrednimi reprezentantami urzędu poza jego murami. Na wyróżnienie zasługuje także wzorcowy system naboru i zatrudnienia gońców we współpracy z Urzędem Pracy, metoda monitorowania jakości pracy gońców i stopnia zadowolenia mieszkańców z ich pracy, a także sposób włączenia tej usługi w system elektronicznego obiegu dokumentów. Jest to przykład urzędu, dla którego uzyskanie certyfikatu ISO było nie końcem, ale początkiem procesu usprawnień. 5

6 Finaliści konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Prorozwojowy Samorząd W kategorii gmin wiejskich Urząd Gminy Cewice - Zespół ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego Rozwiązanie zgłoszone przez gminę Cewice związane jest z dostosowaniem polskiej administracji publicznej do wyzwań, jakie stawia przed nią integracja z Unią Europejską. Istotą rozwiązania jest utworzenie w strukturze organizacyjnej urzędu Zespołu ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego, połączone z dobrą współpracą z sołectwami jako beneficjentami projektów (w kontekście Pomorskiego Programu Odnowy Wsi). Taka integracja funkcji planistycznych i wdrożeniowych, choć w istocie niezwykle prosta - jest nowatorskim rozwiązaniem dla małych gmin wiejskich, a często i większych. Fakt pełnej integracji systemu zarządzania inwestycjami, od momentu identyfikacji projektu, co dzieje się z udziałem społeczności lokalnej na poziomie sołectw, do momentu zakończenia jego realizacji - jest najważniejszą wartością tej propozycji. Koordynacja procesu jest zapewniona przez niezwykle proste narzędzie, jakim jest stały zespół zadaniowy ds. inwestycji i rozwoju gminy, osadzony w strukturze organizacyjnej urzędu gminy. Takie rozwiązanie pozwala na skokowe zwiększenie możliwości absorpcyjnych środków z Unii Europejskiej w małych jednostkach, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie zewnętrznych konsultantów. Należy podkreślić, że w organizacji urzędu dominuje forma pracy opartej o stałe zespoły zadaniowe, co już samo w sobie jest innowacją w gminach wiejskich. Ponadto, ocenia się, że w realizację programu odnowy wsi w latach włączono ok różnych mieszkańców w 3 sołectwach na terenie byłych PGR-ów, co jest wartością większą niż pozyskane środki finansowe. Starostwo Powiatowe w Krakowie - EKODACH Praktyka polega na efektywnym sposobie wykorzystania środków z PFOŚIGW. Fundusz dotuje w 50% przedsięwzięcia polegające na likwidacji i utylizacji dachów azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gmin w powiecie. Gmina ubiegająca się o dotacje posiada najlepsze rozeznanie co do wielkości problemu na swoim terenie pozwala to na racjonalne wykorzystanie funduszy i rozdzielenie ich stosownie do indywidualnych potrzeb gmin. Dzięki temu mieszkańcy gmin otrzymują pomoc finansową na utylizację szkodliwych pokryć dachowych zawierających azbest. Działalność ta prowadzi do ochrony zdrowia i środowiska, zmniejsza ilość niebezpiecznych odpadów, poprawia estetykę budynków. Na podkreślenie zasługuje dobra i skuteczna współpraca z gminami. Starostwo Powiatowe w Płońsku - Budowa i modernizacja dróg powiatowych współfinansowana przez gminy powiatu Praktyka przedstawia inicjatywę współfinansowania robót drogowo mostowych przy współudziale gmin. Jest to przykład korzyści wynikających z partnerskiej współpracy administracji powiatowej i gminnej. Projekt pozwala polepszyć stan dróg w stosunkowo krótkim czasie, a także kształtować sieć dróg w sposób przemyślany i skoordynowany. Praktyka ta stawia przed JST wymóg koordynacji i współpracy w planowaniu i realizacji zadań Dzięki zastosowaniu tej praktyki poprawił się w znacznym stopniu stan dróg a także bezpieczeństwo ruchu drogowego, skrócono czas dojazdu do najważniejszych ośrodków pracy, nauki i wypoczynku, rozbudzono zainteresowanie inwestowaniem na terenie powiatu. Na podkreślenie zasługuje dobra i skuteczna współpraca starostwa z gminami. W kategorii małych miast: Urząd Miasta i Gminy w Skale - Tworzenie oraz realizacja projektów inwestycyjnych w oparciu o model współpracy publiczno -prywatnej 6

7 Propozycja Skały to podejście do przygotowywania projektów i wdrażania inwestycji, odwołujące się do znanego w różnych regionach Polski modelu Lokalnych Komitetów Inwestycyjnych. Za przygotowanie a później realizację projektu odpowiada wspólny zespół, złożony z koordynatora i pracowników urzędu oraz mieszkańców, którzy mają w przyszłości korzystać z projektowanych rozwiązań. Podejście bazuje na filozofii będącej podstawą ruchu Odnowy Wsi. Jest on zgodne jest z ideą i charakterem programów rozwoju obszarów wiejskich, oraz sprzyja angażowaniu się mieszkańców w sprawy publiczne. Rozwiązanie to ułatwia forsowanie trudnych decyzji lokalizacyjnych i co również ważne - jest zalecane jako właściwa forma programowania inwestycji w ramach funduszy strukturalnych. W kategorii małych miast: Urząd Miasta w Pszowie Zespół ds. promocji, zamówień publicznych środków pomocowych Rozwiązanie polega na utworzeniu wyspecjalizowanego zespołu odpowiedzialnego za identyfikację zewnętrznych źródeł finansowania oraz pozyskiwanie dostępnych środków na realizację inwestycji gminnych. Zespół składa się ze specjalistów z zakresu finansów, zamówień publicznych i środków pomocowych oraz funkcjonuje w ramach dużego Referatu Inwestycji, Remontów, Architektury i Gospodarki Gruntami. Podstawową zaletą rozwiązania przedstawionego przez Pszów jest nie tyle jego szczególne nowatorstwo, co raczej skuteczność i efektywność. Wizytacja w Pszowie potwierdziła, że ten prosty mechanizm po prostu działa, zaś poniesione koszty zwracają się w formie różnego rodzaju korzyści. W ciągu 9 miesięcy funkcjonowania zespołu gmina Pszów pozyskała zewnętrzne środki, o wartości przekraczającej 2 mln zł, na realizację 4 z 7 złożonych projektów. Ich wdrożenie powinno się przełożyć na zwiększenie ilości i jakości usług publicznych dostarczanych mieszkańcom gminy. W kategorii dużych miast: Urząd Miejski w Gliwicach - Centrum Ratownictwa Gliwice W ramach tego wspólnego przedsięwzięcia Miasta Gliwice oraz Powiatu Gliwice nastąpiła integracja wszystkich lokalnych służb: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i wszystkich służb miejskich. Projekt ma znamiona systemowego rozwiązania integrującego i koordynującego działania służb ratowniczych oraz instytucji współdziałających w ramach akcji ratowniczych. Wszystkie służby ratownicze mają jeden, wspólny, bardzo dobrze wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne ośrodek dyspozycyjny. Działające w ramach centrum służby wykorzystują wielowarstwowy system map numerycznych umożliwiający pełną charakterystykę terenu i obiektów. Rozbudowany system informacji o terenie połączony z systemem łączności i możliwością kierowania z jednego ośrodka zapewnia doskonałe warunki do zarządzania wszelkimi skomplikowanymi akcjami ratowniczymi. Rozwiązanie to dowodzi umiejętności współpracy Miasta Gliwice z sąsiadującymi jednostkami samorządu, co przekłada się na lepszą organizację niezwykle ważnej usługi jaką jest ratownictwo medyczne. W kategorii dużych miast: Urząd Miejski w Kaliszu - Partnerstwo i współpraca z organizacją pozarządową w zakresie wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego 7

8 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości powołana przez miasto jest kompleksowym przedsięwzięciem, stale rozwijającym się od 1994 roku. Poprzez współpracę Samorządu z organizacją pozarządową utworzono jeden z największych inkubatorów przedsiębiorczości w kraju i zrealizowano wiele programów pomocowych wspierających przedsiębiorczość na terenie miasta i regionu. Dodatkowo Fundacja prowadzi bardzo aktywną działalność szkoleniową i doradczą dla różnych klientów, w tym bezpłatne doradztwo dla osób bezrobotnych. Fundacja realizuje bogatą dzielność wspomagającą procesy integracji europejskiej w regionie, współpracuje z ponad 30 samorządami, prowadzi Euro Info Centrum i Regionalnego Centrum Integracji Europejski, z których korzystają m.in. bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, niepełnosprawni, przedsiębiorcy, samorządy. 8

9 Laureaci konkursu Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 w kategorii: Prorozwojowy Samorząd W kategorii gmin wiejskich: Urząd Gminy Morawica Rozwój gospodarczy filarem rozwoju gminy Propozycja rozwiązania przedstawiona przez gminę Morawica dotyczy skutecznego wspierania rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie, szczególnie poprzez pozyskiwanie i dobrą obsługę inwestorów. Celem przyjętego rozwiązania jest polepszenia jakości życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dochodów gminy i wykorzystanie uzyskanych środków na rozbudowę infrastruktury komunalnej oraz rozwój usług edukacyjnych, kultury, sportu, pomocy społecznej. Przedstawiona propozycja zawiera w sobie następujące elementy: uchwaloną 7 lat temu strategię wspierania rozwoju przedsiębiorczości, opis metod konsekwentnego wdrożenia tej strategii wraz ze zmianami w zarządzaniu służącymi wspieraniu przedsiębiorczości w tym ułatwienia w procedurach formalnych, uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje, a także tworzenie przyjaznego klimatu dla inwestorów i przedsiębiorców już działających na terenie gminy m.in. wyróżnianie tych, którzy tworzą i utrzymują miejsca pracy. Grunty sprzedawane są w przetargu publicznym, zaś umowa kupna sprzedaży obwarowana jest notarialnie zapisem o celowym przeznaczeniu gruntów chroni to gminę przed niezgodnym z celem przeznaczeniem gruntów lub opóźnieniem w procesie inwestycyjny. W wypadku nie zakończenia inwestycji w deklarowanym przy zakupie okresie gmina zachowała sobie prawo do odkupienia nieruchomości po cenie sprzedaży, zgodnie z odpowiednimi zapisami w Kodeksie Cywilnym. Aczkolwiek sporo gmin wiejskich ma podobne, atrakcyjne położenie wokół większych lub średnich miast, ale niewiele z nich potrafi ten atut wykorzystać. W przypadku Morawicy należy podkreślić nie atrakcyjne położenie, ale żelazną konsekwencję w realizacji przyjętej strategii, oraz wykorzystywanie do tego celu całego wachlarza nowoczesnych narzędzi zarządzania. Właśnie ten aspekt czyni rozwiązanie zaprezentowane przez Morawicę szeroko replikowanym i wręcz modelowym. W kategorii powiatów ziemskich: Starostwo Powiatowe w Krakowie - Procedura Inicjatyw Samorządowych Projekt przedstawiony przez Powiat Krakowski dotyczy współfinansowania budowy i remontu dróg wspólnie z samorządami gminnymi. Celem wdrożenia procedury jest racjonalne dysponowanie funduszami powiatu i gmin poprzez kierowanie środków na najbardziej istotne i najlepiej przygotowane pod względem formalno prawnym inwestycje drogowe. Jasno i precyzyjnie zostały ustalone warunki współpracy starostwa z gminami, co pozwala na obiektywne zaszeregowanie inicjatyw. Zasady i kryteria ocen zostały dokładnie opisane, tworząc listę rankingową zadań do realizacji. Właśnie spełnienie warunku formalizacji i przejrzystości procesu dotacji dla gmin pozwala na nazwanie tej praktyki modelowym. W kategorii małych miast: Urząd Miejski w Brzesku Technika skutecznego opracowania i sporządzania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych Praktyka polega na wdrożeniu skutecznego systemu przygotowywania projektów i wniosków do zewnętrznych instytucji finansujących. Podstawą systemu jest 6-cio osobowa grupa doradcza burmistrza, składająca się z przedstawicieli Biura Promocji i Rozwoju, wydziału budżetowo - księgowego oraz infrastruktury technicznej. Na forum grupy zestawiane są potrzeby inwestycyjne z dostępnymi możliwościami pozyskania zewnętrznego finansowania. Prowadzi to do uzgodnienia priorytetów i zainicjowania konkretnych działań. Częste spotkania grupy pozwalają na łatwy przepływ informacji oraz przyspieszają proces podejmowania decyzji. 9

10 Bilans osiągniętych korzyści (wielkość pozyskanego dofinansowania) i kosztów wdrożenia przedsięwzięcia (koszty szkoleń członków grupy doradczej) wygląda bardzo imponująco i wskazuje na dużą efektywność zastosowanego mechanizmu działania. W kategorii dużych miast: Urząd Miasta w Koszalinie Koszaliński system oświatowy. Założenia do racjonalizacji wydatków na zadania oświatowe w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Koszalina. Praktyka zawiera kompleksowy, skuteczny, system stymulujący oszczędne wydawanie pieniędzy na oświatę przy jednoczesnym poprawianiu oferty programowej szkół i zabezpieczenia wysokiego poziomu nauczania. Istotą praktyki jest zastosowanie wskaźnika godzinowego, który stanowi kombinację trzech elementów: liczby uczniów w placówce, liczby godzin nauczycielskich w szkole niezbędnej do zrealizowania ramowych planów nauczania, oraz godzin dodatkowych. Poza wprowadzeniem nowego sposobu rozdziału środków na realizację zadań szkolnych w oparciu o tzw. wskaźnik godzinowy pracy nauczyciela w przeliczeniu na jednego ucznia, za najważniejszy efekt wdrożenia systemu można uznać uzyskanie większej samodzielności dyrektorów szkół. Całkowicie dysponując budżetem - dzięki zaoszczędzonym ( zarobionym ) przez szkołę pieniądzom - mogą wpływać na zwiększenie efektywności pracy szkoły zarówno w sferze organizacyjnej jak i dydaktycznej i wychowawczej. Mechanizm ten zasługuje na wyróżnienie ze względu na fakt, iż potrafił znacznie ograniczyć wzrost (w ujęciu realnym) wydatków na edukację, odwracając niebezpieczny dla budżetu trend, i czyniąc to w warunkach spokoju i akceptacji środowiska. 10

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Dzięki organizowanemu cykliczne konkursowi są wyłaniane przykłady dobrych praktyk - innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy.

Dzięki organizowanemu cykliczne konkursowi są wyłaniane przykłady dobrych praktyk - innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy. Dzięki organizowanemu cykliczne konkursowi są wyłaniane przykłady dobrych praktyk - innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy. Gdańsk (dwa I miejsca), Elbląg (dwa I miejsca), Sopot,

Bardziej szczegółowo

,,Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji

,,Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji Projekt pn.,,budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszechnianie e administracji jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Pilotaż sukcesem zmian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Pilotaż sukcesem zmian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSZAR 1 474,66 km² LICZBA MIESZKAŃCÓW - 185 456 ILOŚĆ GMIN - 14 ILOŚĆ SZKÓL PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT - 11 SUBWENCJA OŚWIATOWA - 62 mln zł (szkoły powiatu - 42 mln zł) Nowotarski nowatorski. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Rola Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów we wdrażaniu cyfryzacji doświadczenia Gminy Lesznowola r. Agenda prezentacji: 1. Informacje o Gminie Lesznowola. 2. Co nas wyróżnia? 3. Urząd Gminy w liczbach.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji

Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji Spotkanie informacyjno-edukacyjne Kraków, 2 grudnia 2016 r. Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji dr Janusz Jeżak dr Janusz Jeżak PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych

Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych OPUBLIKOWANO: 29 LISTOPADA 2016 Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art.

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM

Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Prezentacja projektu Prowadzący: Paweł Kamiński Agenda Geneza projektu Zadania do realizacji Agenda Geneza projektu Projekt systemowy Projekt konkursowy MSWiA Geneza

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax /

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax / Raport z identyfikacji dobrych praktyk w obszarze XV. Organizacja pracy urzędu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r.

Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Załącznik do uchwały nr /../2015 Rady Gminy Prażmów z dnia. 2015 r. Program współpracy Gminy Prażmów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w administracji publicznej w innej perspektywie. Efektywniej i skuteczniej z benchmarkingiem

Kontrola zarządcza w administracji publicznej w innej perspektywie. Efektywniej i skuteczniej z benchmarkingiem Kontrola zarządcza w administracji publicznej w innej perspektywie. Efektywniej i skuteczniej z benchmarkingiem Panel tematyczny 4 Organizacja sieci szkół publicznych doświadczenia z badao benchmarkingowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej Regulamin kontroli zarządczej Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Gimnazjum Nr 7z Oddziałami Integracyjnymi im J. Korczaka w Tarnowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizację. Projektu

Konferencja zamykająca realizację. Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia...

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... P R O J E K T UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Działania proobywatelskie podjęte w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie KONTROLA ZARZĄDCZA - ROZWÓJ URZĘDU, WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Jednym z głównych narzędzi umożliwiającym sprawne zarządzanie oraz

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl SPUR-EKO.PL to firma rodzinna świadcząca usługi w zakresie szkoleń i doradztwa w obszarach: języka angielskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, funduszy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 .',.. ON.1712.3.2017 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie) Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU przeprowadzonego w dniu 16.05.2011 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. Auditor: Ewa Sierpina

RAPORT Z AUDITU przeprowadzonego w dniu 16.05.2011 w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. Auditor: Ewa Sierpina Załącznik nr 1 do Programu Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kluczbork ( Uchwała nr XVII/166/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29.12.2011 r.) RAPORT Z AUDITU przeprowadzonego w dniu 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST Załącznik do uchwały Nr XXX/218/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 09 lutego 2017 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości w Gminie Łapy

Wspieranie przedsiębiorczości w Gminie Łapy Wspieranie przedsiębiorczości w Gminie Łapy Seminarium dla przedsiębiorców Możliwości wsparcia przedsiębiorczości przez instytucje i środki zewnętrzne Łapy, 15 marca 2010 Działania podejmowane przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, 5 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo