Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity"

Transkrypt

1 łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Uchwała Nr 923/2012 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity Na podstawie art. 11 i 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173), 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. Nr 14, poz. 117) oraz 13 ust. 2 Statutu Spółki PKP Intercity Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Biura rządzania Produktami Nr BHC1d /12 z dnia 10 grudnia 2012 r., rząd uchwala, co następuje: 1. Ustala Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity, zawierający tabele opłat przewozowych, inne opłaty przewozowe oraz opłaty dodatkowe, mający zastosowanie przy przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach Spółki PKP Intercity, który stanowi załącznik do uchwały. 2. ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE, w tym w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych Cennik usług, o którym mowa w 1, stanowi odrębne wydawnictwo i jest opublikowany na stronie 3. W związku z postanowieniami 1 traci moc Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity z dnia 1 stycznia 2012 r., stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013 r. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. PREZES ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Janusz Malinowski CZŁONEK ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Marcin Celejewski CZŁONEK ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Paweł Hordyński Nakładem PKP Intercity S.A. 2

2 Nr porz. zmiany Zmiana wynika z Obwieszczenia rządu PKP Intercity S.A., opublikowanego na stronie Uchwała rządu PKP Intercity S.A. Data Nr ZMIANY Zmiana obowiązuje od dnia Data wniesienia zmiany Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę UWAGA: Przy wprowadzeniu w tekście Cennika usług zmiany należy wskazać numer porządkowy wprowadzonej zmiany. SPIS TREŚCI Strona Objaśnienia 6 Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów koleją 7-12 Dział I. OPŁATY PRZEWOZOWE Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg taryfy pospiesznej/ekspresowej Tabela nr 1 - Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 2 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów normalnych w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 6 - Bilety z ulgą 33% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 7 - Bilety z ulgą 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 11 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 12 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 16 - Bilety z ulgą 50% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 17 - Bilety z ulgą 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 21 - Bilety z ulgą 51% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa Tabela nr 22 - Bilety z ulgą 51% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr 23 - Dopłaty do biletów z ulgą 51% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 24 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 25 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr 26 - Dopłaty do biletów z ulgą 78% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 27 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 28 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 95% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg oferty WCZEŚNIEJ Tabela nr 32 - Bilety normalne w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 33 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów normalnych wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 37 - Bilety z ulgą 33% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 38 - Bilety z ulgą 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 33% wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 42 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 43 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa ekspresowa- klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 37% wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 47 - Bilety z ulgą 50% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 48 - Bilety z ulgą 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 50% wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 52 - Bilety z ulgą 51% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa pospieszna - klasa Tabela nr 53 - Bilety z ulgą 51% w pociągach: Ex, EIC wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa ekspresowa - klasa Tabela nr 54 - Dopłaty do biletów z ulgą 51% wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 55 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 56 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa ekspresowa - klasa Tabela nr 57 - Dopłaty do biletów z ulgą 78% wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 58 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 59 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 95% wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabele dopłat do biletów wg oferty WCZEŚNIEJ w razie zmiany umowy przewozu Tabele nr Dopłaty do biletów normalnych Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 33% Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 37% Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 50% Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 51% Tabele nr Dopłaty do biletów z ulga 78% Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 95% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 3 4 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

3 4. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Tabela nr 93 - Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 94 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabela nr 95 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 96 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabela nr 97 - Bilety z ulgą 51% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa Tabela nr 98 - Bilety z ulgą 51% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr 99 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele opłat za bilety okresowe Tabele opłat za bilety odcinkowe tygodniowe imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia Tabele nr Bilety normalne Tabele nr Bilety z ulgą 33% Tabele nr Bilety opłat z ulgą 50% Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia Tabele nr Bilety normalne Tabele nr Bilety z ulgą 33% Tabela nr Bilety z ulgą 37% Tabela nr Bilety z ulgą 49% Tabele nr Bilety z ulgą 50% Tabela nr Bilety z ulgą 51% Tabela nr Bilety z ulgą 78% Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia Tabele nr Bilety normalne Tabele nr Bilety z ulgą 33% Tabele nr Bilety z ulgą 50% Tabele opłat za bilety sieciowe imienne ważne na wszystkie kategorie pociągów Tabela nr Bilety normalne Tabela nr Bilety z ulgą 33% Tabela nr Bilety z ulgą 50% Tabele opłat za bilety sieciowe bezimienne ważne na wszystkie kategorie pociągów Tabela nr Bilety normalne Tabela nr Bilety z ulgą 33% Tabela nr Bilety z ulgą 50% Bilet weekendowy 140 Tabela nr Opłata za "Bilet weekendowy" Bilet podróżnika 140 Tabela nr Opłata za "Bilet podróżnika" Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek 141 1) opłata za przewóz rzeczy pod nadzorem podróżnego 141 2) opłata za przewóz roweru 141 3) opłata za przewóz wózka dziecięcego 141 4) opłata za przewóz psa 141 5) opłaty za przesyłkę konduktorską 141 Dział II. WYKAZ INNYCH OPŁAT PRZEWOZOWYCH 142 Dział III. WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH Dział IV. OPŁATY DODATKOWE wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. 149 OBJAŚNIENIA 1. Cennik usług zawiera tabele opłat za bilety: 1) jednorazowe, 2) jednorazowe wg oferty WCZEŚNIEJ - kupione najpóźniej na 7 dni przed terminem wyjazdu oraz 3) okresowe, które mają zastosowanie przy przejazdach w pociągach Spółki PKP Intercity. Cennik jest dostępny na stronie 2. W razie zmiany klasy wagonu i/lub kategorii pociągu ale bez zmiany przewoźnika mają zastosowanie odpowiednie Tabele dopłat do biletów: 1) jednorazowych, 2) jednorazowych wg oferty WCZEŚNIEJ, które stosuje się, jeżeli zmiana umowy przewozu dokonywana jest: a) najpóźniej na 7 dni przed terminem wyjazdu (Dział I ust. 2), b) do 6 dnia przed terminem wyjazdu albo w dniu wyjazdu (Dział I ust. 3). 3. Opłaty za przewóz psa *), rzeczy niemieszczących się nad i pod zajmowanym miejscem, roweru, wózka dziecięcego, przesyłki konduktorskiej - są zryczałtowane, niezależne od odległości przewozu. 4. Podróżny może przewieźć odpłatnie na dowolną i pod własnym nadzorem: 1) łatwe do przenoszenia rzeczy nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem; 2) niezłożony wózek dziecięcy w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu; 3) jeden niezłożony i nieopakowany rower jednośladowy: a) w pociągu TLK w wagonie klasy 2: objętym obowiązkową rezerwacją miejsc do siedzenia, wyłącznie w wagonie przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym, bez rezerwacji miejsc do siedzenia: w wagonie przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym, w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu, pod warunkiem, że nie są to wagony WL/Bc, jeżeli brak jest wagonu przystosowanego do przewozu rowerów, b) w pociągu Ex, EIC i EC wyłącznie w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym. 5. Pociągi EC, EIC, Ex, pociągi TLK z obowiązkową rezerwacją miejsc do siedzenia, w których nie kursuje wagon przystosowany do przewozu rowerów oraz wagony WL/Bc, objęte są całkowitym zakazem przewozu rowerów. 6. Wszystkie opłaty przewozowe i dodatkowe zawarte w Cenniku usług, zaokrągla się do pełnych groszy. 7. Kwotę ustala się w następujący sposób: suma wartości sprzedaży x stawka podatku (8 lub 23) stawka podatku (8 lub 23) (, z dokładnością do 1 grosza). Należność równa się różnicy kwoty i ustalonego. 8. Konduktor dokonuje odprawy osób na przejazd jednorazowy oraz wg oferty Bilet podróżnika, z wyjątkiem ofert zastrzeżonych do sprzedaży wyłącznie w kasie. 9. Na przejazd pociągiem TLK w wagonie z miejscami do siedzenia kl. 1 i 2 (w wyznaczonych pociągach) lub Ex, EIC, EC, podróżny zobowiązany jest nabyć miejscówkę. 10. Bilet okresowy uprawnia do zajęcia wolnego miejsca do siedzenia w wagonie objętym obowiązkową rezerwacją miejsc bez obowiązku posiadania miejscówki do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej rezerwację tego miejsca. Jeżeli jednak podróżny chce mieć zagwarantowane miejsce, powinien kupić miejscówkę, na zasadach określonych w 6 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC). 11. Do cen biletów na przejazd w pociągach/wagonach objętych rezerwacją miejsc, należy doliczyć opłatę za rezerwację miejsca sypialnego/do leżenia/do siedzenia, w pełnej wysokości. *) nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 5 6

4 Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów koleją Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów koleją

5 Na podstawie ustawy: 1) z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138); 2) z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz z późn. zm.): Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi tylko w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych TLK 1) wg taryfy pospiesznej w pociągach Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej miesięcznych TLK 2) wg taryfy pospiesznej 1. Dzieci do lat 4 100% 100% - 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej: 1) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; 100% 100% - 2) w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 3. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz z późn. zm.) 100% 100% USTAWOWE UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW w komunikacji krajowej w pociągach Spółki PKP Intercity Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego Opiekun lub przewodnik 1) towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 3) albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem 1) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych 2) w wagonach z miejscami do siedzenia 100% 100% - 100% 100% - 95% 95% - 78% 78% 78% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Jedno z rodziców lub opiekun 1) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 7 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 2), z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 78% 78% - 78% 78% z wyjątkiem EC Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 3) 78% - - egzystencji Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy 37% 37% 37% 12. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 3) 37% 37% Osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 3) 51% 51% 51% 14. Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 4) 37% 37% 37% Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych Studenci obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia Doktoranci uczestnicy studiów doktoranckich, do ukończenia 35 roku życia 37% 37% 51% 51% 51% 20. Posiadacze ważnej Karty Polaka 37% 21. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 2 przejazdy w roku 37% 37% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC 51% z wyjątkiem EC 51% z wyjątkiem EC 51% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC Uwaga! Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych, korzystająca z przejazdów w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu (w tym biletu z ulgą 100%), który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora (również biletu z ulgą 100%), zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu. Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za dokumenty rezerwacyjne, tj. na miejsce do siedzenia/leżenia/sypialne oraz opłaty dodatkowe, pobierane są w pełnej wysokości. 10 Objaśnienia do tabeli: 1) opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej osoba, która ukończyła 13 lat albo pies-przewodnik; 2) tj. osoby odbywające: a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Biurze Ochrony Rządu oraz oddziałach prewencji Policji lub w Straży Granicznej, b) służbę zastępczą, c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierające naukę w: wyższej szkole wojskowej (podchorążowie), szkole chorążych rezerwy (kadeci), podoficerskiej szkole wojskowej (elewi), orkiestrze, d) zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe, e) ćwiczenia wojskowe; 3) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów nie utraciło mocy); 4) tj. osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidzi zaliczeni do II grupy inwalidów (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów nie utraciło mocy), z powodu stanu narządu wzroku % 51% 51% 51% - -

6 3) na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400) Lp Uprawnieni do ulgi Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (również z ogólnego stanu zdrowia) Wymiar ulgi w klasie 1 i 2 na podstawie biletów jednorazowych, w pociągach: TLK 1) wg taryfy pospiesznej Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej 78% 37% 78% 37% 3. Przewodnicy osób, o których mowa w poz. 1 i 2 95% 95% Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 37% 37% 37% 37% 37% 37% tylko kl Weterani poszkodowani 37% 37% tylko kl. 2 1) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych Uwaga! Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych, korzystająca z przejazdów w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora, zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu w pociągu. Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za dokumenty rezerwacyjne, tj. na miejsce do siedzenia/leżenia/sypialne oraz opłaty dodatkowe, pobierane są w pełnej wysokości. ULGI HANDLOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) oraz umów w sprawie wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów: L.p. Rodzaj ulgi 1. KARTA SENIORA PKP Intercity S.A. - osoby, które ukończyły 60 lat Uwaga: ulga ma zastosowanie wyłącznie przy przejazdach w pociągach Spółki PKP Intercity, przewidzianych w rozkładzie jazdy 2. Bilet Rodzinny - od 2 do 5 osób w tym, co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia *) Uwaga: ulga nie ma zastosowania w kl. 2 pociągów Ex, EIC, EC, jeżeli podróżni rozpoczynają przejazd w piątek w godz , przy czym jako godzinę rozpoczęcia przejazdu należy rozumieć godzinę rozkładowego odjazdu pociągu z danej stacji. Osoby, które rozpoczęły podróż w godzinach poprzedzających wyłączenie, mogą ją ukończyć w czasie, w którym ulga nie ma zastosowania, pod warunkiem, że odbywają podróż bezpośrednim pociągiem. *) dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą skorzystać z indywidualnych ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (patrz tabela na str.10). Uprawnienia do ulgowych przejazdów osób w wieku powyżej 16 lat nie są uwzględniane Wymiar ulgi w pociągach: TLK 1) wg taryfy pospiesznej Ex, EIC, EC, wg taryfy ekspresowej 50% 50% 33% 33% 33% 3. Osoby, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienie do ulgi, tj.: - posiadacze legitymacji wg wzoru H % 33% - posiadacze legitymacji wg wzoru H % 50% 1) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za dokumenty rezerwacyjne, tj. na miejsce do siedzenia/leżenia/sypialne oraz opłaty dodatkowe, pobierane są w pełnej wysokości. USTAWOWE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz z późn. zm.): Lp. Uprawnieni Przejazdy w klasie 1 i 2 wszystkich kategorii pociągów 1. Posłowie Bezpłatnie 2. Senatorowie Bezpłatnie Uwaga! Posłowie i senatorowie uprawnieni są ponadto do bezpłatnego otrzymania: miejscówek w pociągach: TLK objętych obowiązkową rezerwacją miejsc do siedzenia, Ex, EIC, EC (nie dotyczy to przejazdów w przedziałach menedżerskich i w pociągach powracających z zagranicy); biletów dodatkowych na miejsca sypialne/do leżenia na podstawie zlecenia na przejazd w wagonie WL/Bc, wystawionego przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu (nie dotyczy to miejsc w pociągach międzynarodowych). 11 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

7 Dział I OPŁATY PRZEWOZOWE 1. Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg taryfy pospiesznej/ekspresowej 1. Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg taryfy pospiesznej/ekspresowej

8 1.1. BILETY NORMALNE w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej klasa 2 klasa 1 do 40 13,00 0,96 12,04 17,00 1,26 15, ,00 1,41 17,59 26,00 1,93 24, ,00 1,70 21,30 32,00 2,37 29, ,00 1,93 24,07 37,00 2,74 34, ,00 2,74 34,26 45,00 3,33 41, ,00 2,96 37,04 55,00 4,07 50, ,00 3,11 38,89 59,00 4,37 54, ,00 3,26 40,74 66,00 4,89 61, ,00 3,48 43,52 68,00 5,04 62, ,00 3,70 46,30 71,00 5,26 65, ,00 3,85 48,15 75,00 5,56 69, ,00 4,00 50,00 79,00 5,85 73, ,00 4,15 51,85 83,00 6,15 76, ,00 4,44 55,56 90,00 6,67 83, ,00 4,59 57,41 93,00 6,89 86, ,00 4,81 60,19 95,00 7,04 87, ,00 4,96 62,04 101,00 7,48 93, ,00 5,11 63,89 104,00 7,70 96, ,00 5,41 67,59 110,00 8,15 101, ,00 5,78 72,22 112,00 8,30 103, ,00 5,93 74,07 116,00 8,59 107, ,00 6,15 76,85 118,00 8,74 109,26 Tabela nr 1 Tabela nr BILETY NORMALNE w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa 1 do 40 35,00 2,59 32,41 38,00 2,81 35, ,00 3,19 39,81 55,00 4,07 50, ,00 3,70 46,30 67,00 4,96 62, ,00 4,07 50,93 77,00 5,70 71, ,00 4,81 60,19 86,00 6,37 79, ,00 5,26 65,74 96,00 7,11 88, ,00 5,56 69,44 102,00 7,56 94, ,00 6,07 75,93 113,00 8,37 104, ,00 6,37 79,63 115,00 8,52 106, ,00 6,67 83,33 121,00 8,96 112, ,00 6,89 86,11 126,00 9,33 116, ,00 7,26 90,74 131,00 9,70 121, ,00 7,63 95,37 140,00 10,37 129, ,00 8,44 105,56 152,00 11,26 140, ,00 8,67 108,33 153,00 11,33 141, ,00 8,81 110,19 155,00 11,48 143, ,00 8,96 112,04 162,00 12,00 150, ,00 9,11 113,89 165,00 12,22 152, ,00 9,78 122,22 174,00 12,89 161, ,00 10,00 125,00 175,00 12,96 162, ,00 10,22 127,78 177,00 13,11 163, ,00 10,37 129,63 180,00 13,33 166,67 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

9 1.3. DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 3 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu z kl. 2 poc. TLK do kl. 1 poc. TLK w z ł o t y c h z kl. 2 TLK do 40 4,00 0,30 3,70 22,00 1,63 20, ,00 0,52 6,48 24,00 1,78 22, ,00 0,67 8,33 27,00 2,00 25, ,00 0,81 10,19 29,00 2,15 26, ,00 0,59 7,41 28,00 2,07 25, ,00 1,11 13,89 31,00 2,30 28, ,00 1,26 15,74 33,00 2,44 30, ,00 1,63 20,37 38,00 2,81 35, ,00 1,56 19,44 39,00 2,89 36,11 z kl. 2 TLK w z ł o t y c h z kl. 1 TLK do 40 25,00 1,85 23,15 18,00 1,33 16, ,00 2,67 33,33 17,00 1,26 15, ,00 3,26 40,74 18,00 1,33 16, ,00 3,78 47,22 18,00 1,33 16, ,00 3,63 45,37 20,00 1,48 18, ,00 4,15 51,85 16,00 1,19 14, ,00 4,44 55,56 16,00 1,19 14, ,00 5,11 63,89 16,00 1,19 14, ,00 5,04 62,96 18,00 1,33 16, ,00 1,56 19,44 40,00 2,96 37, ,00 1,70 21,30 41,00 3,04 37, ,00 1,85 23,15 44,00 3,26 40, ,00 2,00 25,00 47,00 3,48 43, ,00 2,22 27,78 54,00 4,00 50, ,00 2,30 28,70 55,00 4,07 50, ,00 2,22 27,78 54,00 4,00 50, ,00 5,26 65,74 19,00 1,41 17, ,00 5,48 68,52 18,00 1,33 16, ,00 5,70 71,30 19,00 1,41 17, ,00 6,22 77,78 20,00 1,48 18, ,00 6,81 85,19 24,00 1,78 22, ,00 6,74 84,26 24,00 1,78 22, ,00 6,67 83,33 24,00 1,78 22, ,00 2,52 31,48 54,00 4,00 50, ,00 2,59 32,41 54,00 4,00 50, ,00 2,74 34,26 59,00 4,37 54, ,00 2,52 31,48 57,00 4,22 52, ,00 2,67 33,33 58,00 4,30 53, ,00 2,59 32,41 57,00 4,22 52, ,00 7,04 87,96 20,00 1,48 18, ,00 7,11 88,89 19,00 1,41 17, ,00 7,48 93,52 22,00 1,63 20, ,00 7,19 89,81 23,00 1,70 21, ,00 7,19 89,81 22,00 1,63 20, ,00 7,19 89,81 22,00 1,63 20,37 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

10 1.3. DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 5 Tabela nr BILETY Z ULGĄ 33% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej z kl. 1 TLK z kl. 2 w z ł o t y c h klasa 2 klasa 1 do 40 21,00 1,56 19,44 3,00 0,22 2, ,00 2,15 26,85 12,00 0,89 11, ,00 2,59 32,41 17,00 1,26 15, ,00 2,96 37,04 22,00 1,63 20, ,00 3,04 37,96 21,00 1,56 19, ,00 3,04 37,96 25,00 1,85 23, ,00 3,19 39,81 27,00 2,00 25, ,00 3,48 43,52 31,00 2,30 28, ,00 3,48 43,52 29,00 2,15 26,85 do 40 8,71 0,65 8,06 11,39 0,84 10, ,73 0,94 11,79 17,42 1,29 16, ,41 1,14 14,27 21,44 1,59 19, ,42 1,29 16,13 24,79 1,84 22, ,79 1,84 22,95 30,15 2,23 27, ,80 1,99 24,81 36,85 2,73 34, ,14 2,08 26,06 39,53 2,93 36, ,48 2,18 27,30 44,22 3,28 40, ,49 2,33 29,16 45,56 3,37 42, ,00 3,70 46,30 31,00 2,30 28, ,00 3,78 47,22 33,00 2,44 30, ,00 3,85 48,15 33,00 2,44 30, ,00 4,22 52,78 37,00 2,74 34, ,00 4,59 57,41 38,00 2,81 35, ,00 4,44 55,56 36,00 2,67 33, ,00 4,44 55,56 36,00 2,67 33, ,50 2,48 31,02 47,57 3,52 44, ,84 2,58 32,26 50,25 3,72 46, ,18 2,68 33,50 52,93 3,92 49, ,52 2,78 34,74 55,61 4,12 51, ,20 2,98 37,22 60,30 4,47 55, ,54 3,08 38,46 62,31 4,62 57, ,55 3,23 40,32 63,65 4,71 58, ,00 4,52 56,48 41,00 3,04 37, ,00 4,52 56,48 42,00 3,11 38, ,00 4,74 59,26 42,00 3,11 38, ,00 4,67 58,33 40,00 2,96 37, ,00 4,52 56,48 39,00 2,89 36, ,00 4,59 57,41 40,00 2,96 37, ,89 3,33 41,56 67,67 5,01 62, ,23 3,42 42,81 69,68 5,16 64, ,91 3,62 45,29 73,70 5,46 68, ,26 3,87 48,39 75,04 5,56 69, ,60 3,97 49,63 77,72 5,76 71, ,61 4,12 51,49 79,06 5,86 73,20 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

11 1.5. BILETY Z ULGĄ 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa 1 do 40 23,45 1,74 21,71 25,46 1,89 23, ,81 2,13 26,68 36,85 2,73 34, ,50 2,48 31,02 44,89 3,33 41, ,85 2,73 34,12 51,59 3,82 47, ,55 3,23 40,32 57,62 4,27 53, ,57 3,52 44,05 64,32 4,76 59, ,25 3,72 46,53 68,34 5,06 63, ,94 4,07 50,87 75,71 5,61 70, ,62 4,27 53,35 77,05 5,71 71, ,30 4,47 55,83 81,07 6,01 75, ,31 4,62 57,69 84,42 6,25 78, ,66 4,86 60,80 87,77 6,50 81, ,01 5,11 63,90 93,80 6,95 86, ,38 5,66 70,72 101,84 7,54 94, ,39 5,81 72,58 102,51 7,59 94, ,73 5,91 73,82 103,85 7,69 96, ,07 6,01 75,06 108,54 8,04 100, ,41 6,10 76,31 110,55 8,19 102, ,44 6,55 81,89 116,58 8,64 107, ,45 6,70 83,75 117,25 8,69 108, ,46 6,85 85,61 118,59 8,78 109, ,80 6,95 86,85 120,60 8,93 111,67 Tabela nr 7 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu z kl. 2 poc. TLK do z kl. 2 poc. TLK kl. 1 poc. TLK do 40 2,68 0,20 2,48 14,74 1,09 13, ,69 0,35 4,34 16,08 1,19 14, ,03 0,45 5,58 18,09 1,34 16, ,37 0,55 6,82 19,43 1,44 17, ,36 0,40 4,96 18,76 1,39 17, ,05 0,74 9,31 20,77 1,54 19, ,39 0,84 10,55 22,11 1,64 20, ,74 1,09 13,65 25,46 1,89 23, ,07 1,04 13,03 26,13 1,94 24, ,07 1,04 13,03 26,80 1,99 24, ,41 1,14 14,27 27,47 2,03 25, ,75 1,24 15,51 29,48 2,18 27, ,09 1,34 16,75 31,49 2,33 29, ,10 1,49 18,61 36,18 2,68 33, ,77 1,54 19,23 36,85 2,73 34, ,10 1,49 18,61 36,18 2,68 33, ,78 1,69 21,09 36,18 2,68 33, ,45 1,74 21,71 36,18 2,68 33, ,79 1,84 22,95 39,53 2,93 36, ,78 1,69 21,09 38,19 2,83 35, ,12 1,79 22,33 38,86 2,88 35, ,45 1,74 21,71 38,19 2,83 35,36 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

12 1.6. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 9 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu z kl. 2 poc. TLK z kl. 1 poc. TLK z kl. 1 poc. TLK z kl. 2 do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC do 40 16,75 1,24 15,51 12,06 0,89 11, ,12 1,79 22,33 11,39 0,84 10, ,48 2,18 27,30 12,06 0,89 11, ,17 2,53 31,64 12,06 0,89 11, ,83 2,43 30,40 13,40 0,99 12, ,52 2,78 34,74 10,72 0,79 9, ,20 2,98 37,22 10,72 0,79 9, ,23 3,42 42,81 10,72 0,79 9, ,56 3,37 42,19 12,06 0,89 11, ,57 3,52 44,05 12,73 0,94 11, ,58 3,67 45,91 12,06 0,89 11, ,59 3,82 47,77 12,73 0,94 11, ,28 4,17 52,11 13,40 0,99 12, ,64 4,57 57,07 16,08 1,19 14, ,97 4,52 56,45 16,08 1,19 14, ,30 4,47 55,83 16,08 1,19 14, ,65 4,71 58,94 13,40 0,99 12, ,32 4,76 59,56 12,73 0,94 11, ,67 5,01 62,66 14,74 1,09 13, ,99 4,81 60,18 15,41 1,14 14, ,99 4,81 60,18 14,74 1,09 13, ,99 4,81 60,18 14,74 1,09 13,65 do 40 14,07 1,04 13,03 2,01 0,15 1, ,43 1,44 17,99 8,04 0,60 7, ,45 1,74 21,71 11,39 0,84 10, ,80 1,99 24,81 14,74 1,09 13, ,47 2,03 25,44 14,07 1,04 13, ,47 2,03 25,44 16,75 1,24 15, ,81 2,13 26,68 18,09 1,34 16, ,49 2,33 29,16 20,77 1,54 19, ,49 2,33 29,16 19,43 1,44 17, ,50 2,48 31,02 20,77 1,54 19, ,17 2,53 31,64 22,11 1,64 20, ,84 2,58 32,26 22,11 1,64 20, ,19 2,83 35,36 24,79 1,84 22, ,54 3,08 38,46 25,46 1,89 23, ,20 2,98 37,22 24,12 1,79 22, ,20 2,98 37,22 24,12 1,79 22, ,87 3,03 37,84 27,47 2,03 25, ,87 3,03 37,84 28,14 2,08 26, ,88 3,18 39,70 28,14 2,08 26, ,21 3,13 39,08 26,80 1,99 24, ,87 3,03 37,84 26,13 1,94 24, ,54 3,08 38,46 26,80 1,99 24,81 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

13 1.7. BILETY Z ULGĄ 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej Tabela nr 11 Tabela nr BILETY Z ULGĄ 37% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa 1 klasa 2 klasa 1 do 40 8,19 0,61 7,58 10,71 0,79 9, ,97 0,89 11,08 16,38 1,21 15, ,49 1,07 13,42 20,16 1,49 18, ,38 1,21 15,17 23,31 1,73 21, ,31 1,73 21,58 28,35 2,10 26, ,20 1,87 23,33 34,65 2,57 32, ,46 1,96 24,50 37,17 2,75 34, ,72 2,05 25,67 41,58 3,08 38, ,61 2,19 27,42 42,84 3,17 39, ,50 2,33 29,17 44,73 3,31 41, ,76 2,43 30,33 47,25 3,50 43, ,02 2,52 31,50 49,77 3,69 46, ,28 2,61 32,67 52,29 3,87 48, ,80 2,80 35,00 56,70 4,20 52, ,06 2,89 36,17 58,59 4,34 54, ,95 3,03 37,92 59,85 4,43 55, ,21 3,13 39,08 63,63 4,71 58, ,47 3,22 40,25 65,52 4,85 60, ,99 3,41 42,58 69,30 5,13 64, ,14 3,64 45,50 70,56 5,23 65, ,40 3,73 46,67 73,08 5,41 67, ,29 3,87 48,42 74,34 5,51 68,83 do 40 22,05 1,63 20,42 23,94 1,77 22, ,09 2,01 25,08 34,65 2,57 32, ,50 2,33 29,17 42,21 3,13 39, ,65 2,57 32,08 48,51 3,59 44, ,95 3,03 37,92 54,18 4,01 50, ,73 3,31 41,42 60,48 4,48 56, ,25 3,50 43,75 64,26 4,76 59, ,66 3,83 47,83 71,19 5,27 65, ,18 4,01 50,17 72,45 5,37 67, ,70 4,20 52,50 76,23 5,65 70, ,59 4,34 54,25 79,38 5,88 73, ,74 4,57 57,17 82,53 6,11 76, ,89 4,81 60,08 88,20 6,53 81, ,82 5,32 66,50 95,76 7,09 88, ,71 5,46 68,25 96,39 7,14 89, ,97 5,55 69,42 97,65 7,23 90, ,23 5,65 70,58 102,06 7,56 94, ,49 5,74 71,75 103,95 7,70 96, ,16 6,16 77,00 109,62 8,12 101, ,05 6,30 78,75 110,25 8,17 102, ,94 6,44 80,50 111,51 8,26 103, ,20 6,53 81,67 113,40 8,40 105,00 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

14 1.9. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 13 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu z kl. 2 poc. TLK do kl. 1 poc. TLK z kl. 2 poc. TLK z kl. 2 poc. TLK z kl. 1 poc. TLK do 40 2,52 0,19 2,33 13,86 1,03 12, ,41 0,33 4,08 15,12 1,12 14, ,67 0,42 5,25 17,01 1,26 15, ,93 0,51 6,42 18,27 1,35 16, ,04 0,37 4,67 17,64 1,31 16, ,45 0,70 8,75 19,53 1,45 18, ,71 0,79 9,92 20,79 1,54 19, ,86 1,03 12,83 23,94 1,77 22, ,23 0,98 12,25 24,57 1,82 22,75 do 40 15,75 1,17 14,58 11,34 0,84 10, ,68 1,68 21,00 10,71 0,79 9, ,72 2,05 25,67 11,34 0,84 10, ,13 2,38 29,75 11,34 0,84 10, ,87 2,29 28,58 12,60 0,93 11, ,28 2,61 32,67 10,08 0,75 9, ,80 2,80 35,00 10,08 0,75 9, ,47 3,22 40,25 10,08 0,75 9, ,84 3,17 39,67 11,34 0,84 10, ,23 0,98 12,25 25,20 1,87 23, ,49 1,07 13,42 25,83 1,91 23, ,75 1,17 14,58 27,72 2,05 25, ,01 1,26 15,75 29,61 2,19 27, ,90 1,40 17,50 34,02 2,52 31, ,53 1,45 18,08 34,65 2,57 32, ,90 1,40 17,50 34,02 2,52 31, ,73 3,31 41,42 11,97 0,89 11, ,62 3,45 43,17 11,34 0,84 10, ,51 3,59 44,92 11,97 0,89 11, ,92 3,92 49,00 12,60 0,93 11, ,96 4,29 53,67 15,12 1,12 14, ,33 4,25 53,08 15,12 1,12 14, ,70 4,20 52,50 15,12 1,12 14, ,42 1,59 19,83 34,02 2,52 31, ,05 1,63 20,42 34,02 2,52 31, ,31 1,73 21,58 37,17 2,75 34, ,42 1,59 19,83 35,91 2,66 33, ,68 1,68 21,00 36,54 2,71 33, ,05 1,63 20,42 35,91 2,66 33, ,85 4,43 55,42 12,60 0,93 11, ,48 4,48 56,00 11,97 0,89 11, ,63 4,71 58,92 13,86 1,03 12, ,11 4,53 56,58 14,49 1,07 13, ,11 4,53 56,58 13,86 1,03 12, ,11 4,53 56,58 13,86 1,03 12,83 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

15 1.9. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 15 Tabela nr BILETY Z ULGĄ 50% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej z kl. 1 poc. TLK z kl. 2 do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC klasa 2 klasa 1 do 40 13,23 0,98 12,25 1,89 0,14 1, ,27 1,35 16,92 7,56 0,56 7, ,05 1,63 20,42 10,71 0,79 9, ,20 1,87 23,33 13,86 1,03 12, ,83 1,91 23,92 13,23 0,98 12, ,83 1,91 23,92 15,75 1,17 14, ,09 2,01 25,08 17,01 1,26 15, ,61 2,19 27,42 19,53 1,45 18, ,61 2,19 27,42 18,27 1,35 16, ,50 2,33 29,17 19,53 1,45 18, ,13 2,38 29,75 20,79 1,54 19, ,76 2,43 30,33 20,79 1,54 19, ,91 2,66 33,25 23,31 1,73 21, ,06 2,89 36,17 23,94 1,77 22, ,80 2,80 35,00 22,68 1,68 21, ,80 2,80 35,00 22,68 1,68 21, ,43 2,85 35,58 25,83 1,91 23, ,43 2,85 35,58 26,46 1,96 24, ,32 2,99 37,33 26,46 1,96 24, ,69 2,94 36,75 25,20 1,87 23, ,43 2,85 35,58 24,57 1,82 22, ,06 2,89 36,17 25,20 1,87 23,33 do 40 6,50 0,48 6,02 8,50 0,63 7, ,50 0,70 8,80 13,00 0,96 12, ,50 0,85 10,65 16,00 1,19 14, ,00 0,96 12,04 18,50 1,37 17, ,50 1,37 17,13 22,50 1,67 20, ,00 1,48 18,52 27,50 2,04 25, ,00 1,56 19,44 29,50 2,19 27, ,00 1,63 20,37 33,00 2,44 30, ,50 1,74 21,76 34,00 2,52 31, ,00 1,85 23,15 35,50 2,63 32, ,00 1,93 24,07 37,50 2,78 34, ,00 2,00 25,00 39,50 2,93 36, ,00 2,07 25,93 41,50 3,07 38, ,00 2,22 27,78 45,00 3,33 41, ,00 2,30 28,70 46,50 3,44 43, ,50 2,41 30,09 47,50 3,52 43, ,50 2,48 31,02 50,50 3,74 46, ,50 2,56 31,94 52,00 3,85 48, ,50 2,70 33,80 55,00 4,07 50, ,00 2,89 36,11 56,00 4,15 51, ,00 2,96 37,04 58,00 4,30 53, ,50 3,07 38,43 59,00 4,37 54,63 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

16 1.11. BILETY Z ULGĄ 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa 1 biletów Tabela nr 17 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu z kl. 2 poc. TLK do kl. 1 poc. TLK z kl. 2 poc. TLK do 40 17,50 1,30 16,20 19,00 1,41 17, ,50 1,59 19,91 27,50 2,04 25, ,00 1,85 23,15 33,50 2,48 31, ,50 2,04 25,46 38,50 2,85 35, ,50 2,41 30,09 43,00 3,19 39, ,50 2,63 32,87 48,00 3,56 44, ,50 2,78 34,72 51,00 3,78 47, ,00 3,04 37,96 56,50 4,19 52, ,00 3,19 39,81 57,50 4,26 53,24 do 40 2,00 0,15 1,85 11,00 0,81 10, ,50 0,26 3,24 12,00 0,89 11, ,50 0,33 4,17 13,50 1,00 12, ,50 0,41 5,09 14,50 1,07 13, ,00 0,30 3,70 14,00 1,04 12, ,50 0,56 6,94 15,50 1,15 14, ,50 0,63 7,87 16,50 1,22 15, ,00 0,81 10,19 19,00 1,41 17, ,50 0,78 9,72 19,50 1,44 18, ,00 3,33 41,67 60,50 4,48 56, ,50 3,44 43,06 63,00 4,67 58, ,00 3,63 45,37 65,50 4,85 60, ,50 3,81 47,69 70,00 5,19 64, ,00 4,22 52,78 76,00 5,63 70, ,50 4,33 54,17 76,50 5,67 70, ,50 4,41 55,09 77,50 5,74 71, ,50 0,78 9,72 20,00 1,48 18, ,50 0,85 10,65 20,50 1,52 18, ,50 0,93 11,57 22,00 1,63 20, ,50 1,00 12,50 23,50 1,74 21, ,00 1,11 13,89 27,00 2,00 25, ,50 1,15 14,35 27,50 2,04 25, ,00 1,11 13,89 27,00 2,00 25, ,50 4,48 56,02 81,00 6,00 75, ,50 4,56 56,94 82,50 6,11 76, ,00 4,89 61,11 87,00 6,44 80, ,50 5,00 62,50 87,50 6,48 81, ,00 5,11 63,89 88,50 6,56 81, ,00 5,19 64,81 90,00 6,67 83, ,00 1,26 15,74 27,00 2,00 25, ,50 1,30 16,20 27,00 2,00 25, ,50 1,37 17,13 29,50 2,19 27, ,00 1,26 15,74 28,50 2,11 26, ,00 1,33 16,67 29,00 2,15 26, ,50 1,30 16,20 28,50 2,11 26,39 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

17 1.12. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 19 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu z kl. 2 poc. TLK z kl. 1 poc. TLK z kl. 1 poc. TLK z kl. 2 do 40 12,50 0,93 11,57 9,00 0,67 8, ,00 1,33 16,67 8,50 0,63 7, ,00 1,63 20,37 9,00 0,67 8, ,50 1,89 23,61 9,00 0,67 8, ,50 1,81 22,69 10,00 0,74 9, ,00 2,07 25,93 8,00 0,59 7, ,00 2,22 27,78 8,00 0,59 7, ,50 2,56 31,94 8,00 0,59 7, ,00 2,52 31,48 9,00 0,67 8, ,50 2,63 32,87 9,50 0,70 8, ,00 2,74 34,26 9,00 0,67 8, ,50 2,85 35,65 9,50 0,70 8, ,00 3,11 38,89 10,00 0,74 9, ,00 3,41 42,59 12,00 0,89 11, ,50 3,37 42,13 12,00 0,89 11, ,00 3,33 41,67 12,00 0,89 11, ,50 3,52 43,98 10,00 0,74 9, ,00 3,56 44,44 9,50 0,70 8, ,50 3,74 46,76 11,00 0,81 10, ,50 3,59 44,91 11,50 0,85 10, ,50 3,59 44,91 11,00 0,81 10, ,50 3,59 44,91 11,00 0,81 10,19 do 40 10,50 0,78 9,72 1,50 0,11 1, ,50 1,07 13,43 6,00 0,44 5, ,50 1,30 16,20 8,50 0,63 7, ,00 1,48 18,52 11,00 0,81 10, ,50 1,52 18,98 10,50 0,78 9, ,50 1,52 18,98 12,50 0,93 11, ,50 1,59 19,91 13,50 1,00 12, ,50 1,74 21,76 15,50 1,15 14, ,50 1,74 21,76 14,50 1,07 13, ,00 1,85 23,15 15,50 1,15 14, ,50 1,89 23,61 16,50 1,22 15, ,00 1,93 24,07 16,50 1,22 15, ,50 2,11 26,39 18,50 1,37 17, ,00 2,30 28,70 19,00 1,41 17, ,00 2,22 27,78 18,00 1,33 16, ,00 2,22 27,78 18,00 1,33 16, ,50 2,26 28,24 20,50 1,52 18, ,50 2,26 28,24 21,00 1,56 19, ,00 2,37 29,63 21,00 1,56 19, ,50 2,33 29,17 20,00 1,48 18, ,50 2,26 28,24 19,50 1,44 18, ,00 2,30 28,70 20,00 1,48 18,52 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

18 1.13. BILETY Z ULGĄ 51% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej Tabela nr 21 Tabela nr BILETY Z ULGĄ 51% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa 2 do 40 6,37 0,47 5, ,31 0,69 8, ,27 0,83 10, ,74 0,94 11, ,13 1,34 16, ,60 1,45 18, ,58 1,52 19, ,56 1,60 19, ,03 1,71 21,32 do 40 17,15 1,27 15, ,07 1,56 19, ,50 1,81 22, ,95 2,00 24, ,85 2,36 29, ,79 2,58 32, ,75 2,72 34, ,18 2,98 37, ,14 3,12 39, ,50 1,81 22, ,48 1,89 23, ,46 1,96 24, ,44 2,03 25, ,40 2,18 27, ,38 2,25 28, ,85 2,36 29, ,10 3,27 40, ,57 3,38 42, ,02 3,56 44, ,47 3,74 46, ,86 4,14 51, ,33 4,25 53, ,31 4,32 53, ,83 2,43 30, ,81 2,50 31, ,77 2,65 33, ,22 2,83 35, ,20 2,90 36, ,67 3,01 37, ,29 4,39 54, ,27 4,46 55, ,68 4,79 59, ,15 4,90 61, ,62 5,01 62, ,60 5,08 63,52 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

19 1.15. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 51% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 23 Tabela nr BILETY Z ULGĄ 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej klasa 2 klasa 1 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC do 40 10,78 0,80 9, ,76 0,87 10, ,23 0,98 12, ,21 1,05 13, ,72 1,02 12, ,19 1,13 14, ,17 1,20 14, ,62 1,38 17, ,11 1,42 17, ,60 1,45 18, ,09 1,49 18, ,56 1,60 19, ,03 1,71 21, ,46 1,96 24, ,95 2,00 24, ,46 1,96 24, ,46 1,96 24, ,46 1,96 24, ,91 2,14 26, ,93 2,07 25, ,42 2,11 26, ,93 2,07 25,86 do 40 2,86 0,21 2,65 3,74 0,28 3, ,18 0,31 3,87 5,72 0,42 5, ,06 0,37 4,69 7,04 0,52 6, ,72 0,42 5,30 8,14 0,60 7, ,14 0,60 7,54 9,90 0,73 9, ,80 0,65 8,15 12,10 0,90 11, ,24 0,68 8,56 12,98 0,96 12, ,68 0,72 8,96 14,52 1,08 13, ,34 0,77 9,57 14,96 1,11 13, ,00 0,81 10,19 15,62 1,16 14, ,44 0,85 10,59 16,50 1,22 15, ,88 0,88 11,00 17,38 1,29 16, ,32 0,91 11,41 18,26 1,35 16, ,20 0,98 12,22 19,80 1,47 18, ,64 1,01 12,63 20,46 1,52 18, ,30 1,06 13,24 20,90 1,55 19, ,74 1,09 13,65 22,22 1,65 20, ,18 1,12 14,06 22,88 1,69 21, ,06 1,19 14,87 24,20 1,79 22, ,16 1,27 15,89 24,64 1,83 22, ,60 1,30 16,30 25,52 1,89 23, ,26 1,35 16,91 25,96 1,92 24,04 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/203 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 8 stycznia 203 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 277/Z /2011 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2011 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 562/Z /2010 rządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 08 grudnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/011 z dnia 11 lipca 011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 314/74/IV/011 z dnia 30 sierpnia 011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 2314/74/IV/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Wysokość ulgi (%) 100% Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ ODDZIELNEGO MIEJSCA SIEDZĄCEGO Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:...

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... 1 Na podstawie art. 18 b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r.

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się następujące zmiany: 1) W spisie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL)

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) OPRACOWANIE: Marcin Grupiński Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 Dokumenty tożsamości... 5 ULGA 37%... 6 Dzieci i młodzież... 6 Emeryci i renciści...

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 16 kwietnia 2018 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych Zmiana nr 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM) zawierającego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

osob. 2) posp. 5) TLK, IC

osob. 2) posp. 5) TLK, IC UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 30 stycznia 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony 05.12.2007. 1. Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego Wysokość ulgi: 100% Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej Do ulgi 100% przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. Ulga % Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. - Nazwa ulgi 100 Poseł, senator 100 Opis ulgi / wzór dokumentu Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 193/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 63, Sieradz

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 63, Sieradz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz NIP 827-10-06-869, Regon:730206564 Linia komunikacyjna Sieradz -Stawiszcze

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC)

T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) PKP Intercity Spółka Akcyjna T A R Y F A P R Z E W O Z O W A Spółki PKP Intercity (TP-IC) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Intercity S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

art. 11 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

art. 11 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dz.U.2018.295 t.j. z dnia 2018.02.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lutego 2018 r. do: 31 grudnia 2018 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo