Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity"

Transkrypt

1 łącznik do Uchwały Nr 53/203 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 8 stycznia 203 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE, w tym w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. Nakładem PKP Intercity S.A.

2 Uchwała Nr 53/203 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 8 stycznia 203 r. w sprawie ustalenia Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity Na podstawie art. i 33a ustawy z dnia 5 listopada 984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 202 r. poz. 73), 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. Nr 4, poz. 7) oraz 3 ust. 2 Statutu Spółki PKP Intercity Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Biura rządzania Produktami Nr BHCd /3 z dnia 7 stycznia 203 r., rząd uchwala, co następuje:. Ustala Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity, zawierający tabele opłat przewozowych, inne opłaty przewozowe oraz opłaty dodatkowe, mający zastosowanie przy przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach Spółki PKP Intercity, który stanowi załącznik do uchwały. 2. Cennik usług, o którym mowa w, stanowi odrębne wydawnictwo i jest opublikowany na stronie 3. W związku z postanowieniami traci moc Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity obowiązujący od stycznia 203 r., stanowiący załącznik do Uchwały Nr 923/202 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia grudnia 202 r. w sprawie ustalenia Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 9 marca 203 r. 4 PREZES ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Janusz Malinowski CZŁONEK ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Marcin Celejewski CZŁONEK ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Paweł Hordyński 2

3 ZMIANY Nr porz. zmiany Zmiana wynika z Obwieszczenia rządu PKP Intercity S.A., opublikowanego na stronie Uchwała rządu PKP Intercity S.A. Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia Data wniesienia zmiany Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę r. 305/ r UWAGA: Przy wprowadzeniu w tekście Cennika usług zmiany należy wskazać numer porządkowy wprowadzonej zmiany. Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 3

4 SPIS TREŚCI Strona Objaśnienia 6 Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów koleją 7-2 Dział I. OPŁATY PRZEWOZOWE 3-4. Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg taryfy pospiesznej/ekspresowej Tabela nr - Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa 5.2. Tabela nr 2 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa 6.3. Tabele nr Dopłaty do biletów normalnych w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 6 - Bilety z ulgą 33% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 7 - Bilety z ulgą 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa 2.6. Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 2 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 6 - Bilety z ulgą 50% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa 30.. Tabela nr 7 - Bilety z ulgą 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa 3.2. Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 2 - Bilety z ulgą 5% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa Tabela nr 22 - Bilety z ulgą 5% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr 23 - Dopłaty do biletów z ulgą 5% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 24 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 25 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr 26 - Dopłaty do biletów z ulgą 78% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 27 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 28 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 95% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg oferty WCZEŚNIEJ Tabela nr 32 - Bilety normalne w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 33 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów normalnych wg oferty WCZEŚNIEJ-7 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 37 - Bilety z ulgą 33% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 38 - Bilety z ulgą 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 33% wg oferty WCZEŚNIEJ-7 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 42 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 43 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa ekspresowa- klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 37% wg oferty WCZEŚNIEJ-7 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 47 - Bilety z ulgą 50% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 48 - Bilety z ulgą 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 50% wg oferty WCZEŚNIEJ-7 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 52 - Bilety z ulgą 5% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa pospieszna - klasa Tabela nr 53 - Bilety z ulgą 5% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa ekspresowa - klasa Tabela nr 54 - Dopłaty do biletów z ulgą 5% wg oferty WCZEŚNIEJ-7 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 55 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 56 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa ekspresowa - klasa Tabela nr 57 - Dopłaty do biletów z ulgą 78% wg oferty WCZEŚNIEJ-7 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 58 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 59 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-7 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 95% wg oferty WCZEŚNIEJ-7 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg oferty WCZEŚNIEJ 5 8-2a 3.. Tabela nr 63 - Bilety normalne w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 64 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów normalnych wg oferty WCZEŚNIEJ-5 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 68 - Bilety z ulgą 33% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 69 - Bilety z ulgą 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 33% wg oferty WCZEŚNIEJ-5 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 73 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 74 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa ekspresowa- klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 37% wg oferty WCZEŚNIEJ-5 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 78 - Bilety z ulgą 50% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 79 - Bilety z ulgą 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr Dopłaty do biletów z ulgą 50% wg oferty WCZEŚNIEJ-5 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 83 - Bilety z ulgą 5% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa pospieszna - klasa Tabela nr 84 - Bilety z ulgą 5% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa ekspresowa - klasa Tabela nr 85 - Dopłaty do biletów z ulgą 5% wg oferty WCZEŚNIEJ-5 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 86 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 87 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa ekspresowa - klasa Tabela nr 88 - Dopłaty do biletów z ulgą 78% wg oferty WCZEŚNIEJ-5 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 89 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa pospieszna - klasa 2 i klasa Tabela nr 90 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC, EC wg oferty WCZEŚNIEJ-5 - taryfa ekspresowa - klasa 2 i klasa Tabele nr 9-92a - Dopłaty do biletów z ulgą 95% wg oferty WCZEŚNIEJ-5 w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu -2a 4 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

5 4. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Tabela nr 93 - Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 94 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabela nr 95 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 96 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabela nr 97 - Bilety z ulgą 5% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa Tabela nr 98 - Bilety z ulgą 5% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr 99 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 00 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa Tabela nr 0 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej - klasa 2 i klasa Tabela nr 02 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa Tabele opłat za bilety okresowe Tabele opłat za bilety odcinkowe tygodniowe imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia Tabele nr Bilety normalne - klasa 2 i klasa Tabele nr Bilety z ulgą 33% - klasa 2 i klasa Tabele nr Bilety opłat z ulgą 50% - klasa 2 i klasa Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia Tabele nr Bilety normalne - klasa 2 i klasa Tabele nr -2 - Bilety z ulgą 33% - klasa 2 i klasa Tabela nr 3 - Bilety z ulgą 37% - klasa 2 i klasa Tabela nr 4 - Bilety z ulgą 49% - klasa Tabele nr Bilety z ulgą 50% - klasa 2 i klasa Tabela nr 7 - Bilety z ulgą 5% - klasa Tabela nr 8 - Bilety z ulgą 78% - klasa Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia Tabele nr Bilety normalne - klasa 2 i klasa Tabele nr Bilety z ulgą 33% - klasa 2 i klasa Tabele nr Bilety z ulgą 50% - klasa 2 i klasa Tabele opłat za Karty INTERCITY - bilety sieciowe imienne Tabela nr 25 - Bilety normalne - klasa 2 i klasa 2 i Tabela nr 26 - Bilety z ulgą 33% - klasa 2 i klasa 2 i Tabela nr 27 - Bilety z ulgą 50% - klasa 2 i klasa 2 i Tabele opłat za Karty INTERCITY - bilety sieciowe bezimienne Tabela nr 28 - Bilety normalne - klasa 2 i klasa 2 i Tabela nr 29 - Bilety z ulgą 33% - klasa 2 i klasa 2 i Tabela nr 30 - Bilety z ulgą 50% - klasa 2 i klasa 2 i Bilet weekendowy 40 Tabela nr 3 - Opłata za "Bilet weekendowy" Bilet podróżnika 40 Tabela nr 32 - Opłata za "Bilet podróżnika" Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek 4 ) opłata za przewóz rzeczy pod nadzorem podróżnego 4 2) opłata za przewóz roweru 4 3) opłata za przewóz psa 4 4) opłaty za przesyłkę konduktorską 4 Dział II. WYKAZ INNYCH OPŁAT PRZEWOZOWYCH 42 Dział III. WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH Dział IV. OPŁATY DODATKOWE wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. 49 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 5

6 O BJ AŚ N I ENI A. Cennik usług zawiera tabele opłat za bilety: ) jednorazowe, 2) jednorazowe wg oferty WCZEŚNIEJ kupione najpóźniej na: a) 7 dni przed terminem wyjazdu, b) 5 dni przed terminem wyjazdu oraz, 3) okresowe, które mają zastosowanie przy oprawie podróżnych na przejazdy pociągami Spółki PKP Intercity. Cennik jest dostępny na stronie 2. W razie zmiany klasy wagonu i/lub kategorii pociągu ale bez zmiany przewoźnika mają zastosowanie odpowiednie Tabele dopłat do biletów: ) jednorazowych, 2) jednorazowych wg oferty WCZEŚNIEJ, które stosuje się, jeżeli zmiana umowy przewozu dokonywana jest: a) co najmniej na 7 dni przed terminem wyjazdu (Dział I ust. 2), b) co najmniej na 5 dni przed terminem wyjazdu (Dział I ust. 3). 3. Opłaty za przewóz psa *), rzeczy niemieszczących się nad i pod zajmowanym miejscem (w tym wózka dziecięcego), roweru, przesyłki konduktorskiej - są zryczałtowane, niezależne od odległości przewozu. 4. Podróżny może przewieźć odpłatnie na dowolną i pod własnym nadzorem: ) łatwe do przenoszenia rzeczy nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem; 2) jeden niezłożony i nieopakowany rower jednośladowy: a) w pociągu TLK, b) w pociągu Ex, EIC i EC, wyłącznie w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym. 5. Pociągi TLK, Ex, EIC, EC, w których nie kursuje wagon przystosowany do przewozu rowerów oraz wagony WL/Bc, objęte są całkowitym zakazem przewozu rowerów. 6. Konduktor dokonuje odprawy osób na przejazd, z wyjątkiem ofert zastrzeżonych do sprzedaży wyłącznie w kasie. 7. Bilet okresowy uprawnia do zajęcia wolnego miejsca do siedzenia bez konieczności posiadania biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca. Jeżeli jednak podróżny chce mieć zagwarantowane miejsce, powinien uzyskać nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia, na zasadach określonych w 6 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC). 8. Do cen biletów na przejazd w wagonach WL/Bc lub w przedziale menedżerskim należy doliczyć odpowiednio opłatę za bilet dodatkowy na miejsca sypialne/do leżenia lub bilet dodatkowy z opłata serwisową za korzystanie z jednego miejsca lub z całego przedziału menedżerskiego. 9. Wszystkie opłaty przewozowe i dodatkowe zawarte w Cenniku usług, zaokrągla się do pełnych groszy. 0. Kwotę ustala się w następujący sposób: suma wartości sprzedaży x stawka podatku (8 lub 23) 00 + stawka podatku (8 lub 23) (, z dokładnością do grosza). Należność równa się różnicy kwoty i ustalonego. *) nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych 6 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

7

8 Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów koleją Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów koleją

9

10 USTAWOWE UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW w komunikacji krajowej w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie ustawy: ) z dnia 20 czerwca 992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 202 r. poz. 38); 2) z dnia 6 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 824 z późn. zm.): Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi tylko w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych TLK *) wg taryfy pospiesznej w pociągach Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej miesięcznych TLK **) wg taryfy pospiesznej. Dzieci do lat 4 00% 00% - 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej: ) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; 00% 00% - 2) w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 3. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 68, poz. 323 z późn. zm.) 00% 00% - 4. Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 00% 00% - 5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 00% 00% - 6. Opiekun lub przewodnik ) towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 2) albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych 95% 95% - 7. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem *) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych **) w wagonach z miejscami do siedzenia 78% 78% 78% Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 9

11 8. Jedno z rodziców lub opiekun ) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 7 78% 78% - 9. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 3), z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych 78% 78% z wyjątkiem EC - 0. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 2) 78% - - egzystencji. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy 37% 37% 37% 2. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 2) 37% 37% Osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 2) 5% 5% 5% Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 4) 37% 37% 37% Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych Studenci obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia Doktoranci uczestnicy studiów doktoranckich, do ukończenia 35 roku życia 37% 37% 5% 5% 5% 20. Posiadacze ważnej Karty Polaka 37% 2. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 2 przejazdy w roku 37% 37% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC 5% z wyjątkiem EC 5% z wyjątkiem EC 5% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC Uwaga! Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych, korzystająca z przejazdów w klasie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu (w tym biletu z ulgą 00%), który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora (również biletu z ulgą 00%), zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu. Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za bilety dodatkowe na miejsce sypialne/do leżenia, bilety dodatkowe z opłatą serwisową za korzystanie z jednego miejsca lub z całego przedziału menedżerskiego oraz inne opłaty dodatkowe (np. za wydanie biletu w pociągu), pobierane są w pełnej wysokości. Objaśnienia do tabeli: ) opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej osoba, która ukończyła 3 lat albo pies-przewodnik; 2) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów nie utraciło mocy); 3) tj. osoby odbywające: a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Biurze Ochrony Rządu oraz oddziałach prewencji Policji lub w Straży Granicznej, b) służbę zastępczą, c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierające naukę w: wyższej szkole wojskowej (podchorążowie), szkole chorążych rezerwy (kadeci), podoficerskiej szkole wojskowej (elewi), orkiestrze, d) zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe, e) ćwiczenia wojskowe; 4) tj. osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidzi zaliczeni do II grupy inwalidów (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów nie utraciło mocy), z powodu stanu narządu wzroku - 49% 5% 5% 5% Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

12 3) na podstawie ustawy z dnia 29 maja 974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 200 r. Nr 0, poz. 648 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 stycznia 99 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 202 r. poz. 400) Lp.. Uprawnieni do ulgi Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) Wymiar ulgi w klasie i 2 na podstawie biletów jednorazowych, w pociągach: TLK *) wg taryfy pospiesznej Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej 78% 37% 2. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (również z ogólnego stanu zdrowia) 78% 37% 3. Przewodnicy osób, o których mowa w poz. i 2 95% 95% Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 99 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 37% 37% 37% 37% 37% 37% tylko kl Weterani poszkodowani 37% 37% tylko kl. 2 *) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych Uwaga! Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych, korzystająca z przejazdów w klasie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora, zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu w pociągu. Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za bilety dodatkowe na miejsce sypialne/do leżenia, bilety dodatkowe z opłatą serwisową za korzystanie z jednego miejsca lub z całego przedziału menedżerskiego oraz inne opłaty dodatkowe (np. za wydanie biletu w pociągu), pobierane są w pełnej wysokości. USTAWOWE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie ustawy z dnia 9 maja 996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 22, poz. 299 z późn. zm.): Lp. Uprawnieni Przejazdy w klasie i 2 wszystkich kategorii pociągów. Posłowie bezpłatnie 2. Senatorowie bezpłatnie Uwaga! Posłowie i senatorowie uprawnieni są ponadto do bezpłatnego otrzymania biletów dodatkowych na miejsca sypialne/do leżenia na podstawie zlecenia na przejazd w wagonie WL/Bc, wystawionego przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu (nie dotyczy to miejsc w pociągach międzynarodowych). Przejazd w przedziale menedżerskim odbywa się na zasadach określonych w TP-IC. Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

13 ULGI HANDLOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) oraz umów w sprawie wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów: Wymiar ulgi w pociągach: L.p. Rodzaj ulgi TLK *) wg taryfy pospiesznej Ex, EIC, EC, wg taryfy ekspresowej. KARTA SENIORA PKP Intercity S.A. - osoby, które ukończyły 60 lat Uwaga: ulga ma zastosowanie wyłącznie przy przejazdach w pociągach Spółki PKP Intercity, przewidzianych w rozkładzie jazdy 2. Bilet Rodzinny - od 2 do 5 osób w tym, co najmniej jedno dziecko do ukończenia 6 roku życia *) *) dzieci do ukończenia 6 roku życia mogą skorzystać z indywidualnych ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (patrz tabela na str. 0). Uprawnienia do ulgowych przejazdów osób w wieku powyżej 6 lat nie są uwzględniane 50% 50% 33% 33% 33% 3. Osoby, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienie do ulgi, tj.: - posiadacze legitymacji wg wzoru H-06 33% 33% - posiadacze legitymacji wg wzoru H % 50% ) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za bilety dodatkowe na miejsce sypialne/do leżenia, bilety dodatkowe z opłatą serwisową za korzystanie z jednego miejsca lub z całego przedziału menedżerskiego oraz inne opłaty dodatkowe (np. za wydanie biletu w pociągu), pobierane są w pełnej wysokości. 2 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

14 . Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg taryfy pospiesznej/ekspresowej Dział I OPŁATY PRZEWOZOWE. Tabele opłat i dopłat za bilety jednorazowe wg taryfy pospiesznej/ekspresowej

15

16 .. BILETY NORMALNE w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej Tabela nr klasa 2 klasa do 40 3,00 0,96 2,04 20,00,48 8, ,00,4 7,59 29,00 2,5 26, ,00,70 2,30 35,00 2,59 32, ,00,93 24,07 40,00 2,96 37, ,00 2,74 34,26 48,00 3,56 44, ,00 2,96 37,04 58,00 4,30 53, ,00 3, 38,89 62,00 4,59 57, ,00 3,26 40,74 69,00 5, 63, ,00 3,48 43,52 7,00 5,26 65, ,00 3,70 46,30 74,00 5,48 68, ,00 3,85 48,5 78,00 5,78 72, ,00 4,00 50,00 82,00 6,07 75, ,00 4,5 5,85 86,00 6,37 79, ,00 4,44 55,56 93,00 6,89 86, ,00 4,59 57,4 96,00 7, 88, ,00 4,8 60,9 98,00 7,26 90, ,00 4,96 62,04 04,00 7,70 96, ,00 5, 63,89 07,00 7,93 99, ,00 5,4 67,59 3,00 8,37 04, ,00 5,78 72,22 5,00 8,52 06, ,00 5,93 74,07 9,00 8,8 0, ,00 6,5 76,85 2,00 8,96 2,04 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 5

17 Tabela nr 2.2. BILETY NORMALNE w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa do 40 48,00 3,56 44,44 5,00 3,78 47, ,00 4,5 5,85 68,00 5,04 62, ,00 4,67 58,33 80,00 5,93 74, ,00 5,04 62,96 90,00 6,67 83, ,00 5,78 72,22 99,00 7,33 9, ,00 6,22 77,78 09,00 8,07 00, ,00 6,52 8,48 5,00 8,52 06, ,00 7,04 87,96 26,00 9,33 6, ,00 7,33 9,67 28,00 9,48 8, ,00 7,63 95,37 34,00 9,93 24, ,00 7,85 98,5 39,00 0,30 28, ,00 8,22 02,78 44,00 0,67 33, ,00 8,59 07,4 53,00,33 4, ,00 9,4 7,59 65,00 2,22 52, ,00 9,63 20,37 66,00 2,30 53, ,00 9,78 22,22 68,00 2,44 55, ,00 9,93 24,07 75,00 2,96 62, ,00 0,07 25,93 78,00 3,9 64, ,00 0,74 34,26 87,00 3,85 73, ,00 0,96 37,04 88,00 3,93 74, ,00,9 39,8 90,00 4,07 75, ,00,33 4,67 93,00 4,30 78,70 6 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

18 .3. DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 3 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. poc. TLK w z ł o t y c h z kl. 2 TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 7,00 0,52 6,48 35,00 2,59 32, ,00 0,74 9,26 37,00 2,74 34, ,00 0,89, 40,00 2,96 37, ,00,04 2,96 42,00 3, 38, ,00 0,8 0,9 4,00 3,04 37, ,00,33 6,67 44,00 3,26 40, ,00,48 8,52 46,00 3,4 42, ,00,85 23,5 5,00 3,78 47, ,00,78 22,22 52,00 3,85 48, ,00,78 22,22 53,00 3,93 49, ,00,93 24,07 54,00 4,00 50, ,00 2,07 25,93 57,00 4,22 52, ,00 2,22 27,78 60,00 4,44 55, ,00 2,44 30,56 67,00 4,96 62, ,00 2,52 3,48 68,00 5,04 62, ,00 2,44 30,56 67,00 4,96 62, ,00 2,74 34,26 67,00 4,96 62, ,00 2,8 35,9 67,00 4,96 62, ,00 2,96 37,04 72,00 5,33 66, ,00 2,74 34,26 70,00 5,9 64, ,00 2,89 36, 7,00 5,26 65, ,00 2,8 35,9 70,00 5,9 64,8 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 7

19 Tabela nr 4.3. DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu z kl. 2 TLK do kl. poc. Ex, EIC, EC C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E w z ł o t y c h z kl. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 38,00 2,8 35,9 28,00 2,07 25, ,00 3,63 45,37 27,00 2,00 25, ,00 4,22 52,78 28,00 2,07 25, ,00 4,74 59,26 28,00 2,07 25, ,00 4,59 57,4 30,00 2,22 27, ,00 5, 63,89 26,00,93 24, ,00 5,4 67,59 26,00,93 24, ,00 6,07 75,93 26,00,93 24, ,00 6,00 75,00 28,00 2,07 25, ,00 6,22 77,78 29,00 2,5 26, ,00 6,44 80,56 28,00 2,07 25, ,00 6,67 83,33 29,00 2,5 26, ,00 7,9 89,8 30,00 2,22 27, ,00 7,78 97,22 34,00 2,52 3, ,00 7,70 96,30 34,00 2,52 3, ,00 7,63 95,37 34,00 2,52 3, ,00 8,00 00,00 30,00 2,22 27, ,00 8,07 00,93 29,00 2,5 26, ,00 8,44 05,56 32,00 2,37 29, ,00 8,5 0,85 33,00 2,44 30, ,00 8,5 0,85 32,00 2,37 29, ,00 8,5 0,85 32,00 2,37 29,63 8 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

20 .3. DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 5 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. TLK z kl. 2 do kl. poc. Ex, EIC, EC do kl. poc. Ex, EIC, EC w z ł o t y c h do 40 3,00 2,30 28,70 3,00 0,22 2, ,00 2,89 36, 2,00 0,89, ,00 3,33 4,67 7,00,26 5, ,00 3,70 46,30 22,00,63 20, ,00 3,78 47,22 2,00,56 9, ,00 3,78 47,22 25,00,85 23, ,00 3,93 49,07 27,00 2,00 25, ,00 4,22 52,78 3,00 2,30 28, ,00 4,22 52,78 29,00 2,5 26, ,00 4,44 55,56 3,00 2,30 28, ,00 4,52 56,48 33,00 2,44 30, ,00 4,59 57,4 33,00 2,44 30, ,00 4,96 62,04 37,00 2,74 34, ,00 5,33 66,67 38,00 2,8 35, ,00 5,9 64,8 36,00 2,67 33, ,00 5,9 64,8 36,00 2,67 33, ,00 5,26 65,74 4,00 3,04 37, ,00 5,26 65,74 42,00 3, 38, ,00 5,48 68,52 42,00 3, 38, ,00 5,4 67,59 40,00 2,96 37, ,00 5,26 65,74 39,00 2,89 36, ,00 5,33 66,67 40,00 2,96 37,04 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 9

21 Tabela nr 6.4. BILETY Z ULGĄ 33% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej klasa 2 klasa do 40 8,7 0,65 8,06 3,40 0,99 2, ,73 0,94,79 9,43,44 7, ,4,4 4,27 23,45,74 2, ,42,29 6,3 26,80,99 24, ,79,84 22,95 32,6 2,38 29, ,80,99 24,8 38,86 2,88 35, ,4 2,08 26,06 4,54 3,08 38, ,48 2,8 27,30 46,23 3,42 42, ,49 2,33 29,6 47,57 3,52 44, ,50 2,48 3,02 49,58 3,67 45, ,84 2,58 32,26 52,26 3,87 48, ,8 2,68 33,50 54,94 4,07 50, ,52 2,78 34,74 57,62 4,27 53, ,20 2,98 37,22 62,3 4,62 57, ,54 3,08 38,46 64,32 4,76 59, ,55 3,23 40,32 65,66 4,86 60, ,89 3,33 4,56 69,68 5,6 64, ,23 3,42 42,8 7,69 5,3 66, ,9 3,62 45,29 75,7 5,6 70, ,26 3,87 48,39 77,05 5,7 7, ,60 3,97 49,63 79,73 5,9 73, ,6 4,2 5,49 8,07 6,0 75,06 20 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

22 .5. BILETY Z ULGĄ 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej Tabela nr 7 klasa 2 klasa do 40 32,6 2,38 29,78 34,7 2,53 3, ,52 2,78 34,74 45,56 3,37 42, ,2 3,3 39,08 53,60 3,97 49, ,56 3,37 42,9 60,30 4,47 55, ,26 3,87 48,39 66,33 4,9 6, ,28 4,7 52, 73,03 5,4 67, ,96 4,37 54,59 77,05 5,7 7, ,65 4,7 58,94 84,42 6,25 78, ,33 4,9 6,42 85,76 6,35 79, ,0 5, 63,90 89,78 6,65 83, ,02 5,26 65,76 93,3 6,90 86, ,37 5,5 68,86 96,48 7,5 89, ,72 5,76 7,96 02,5 7,59 94, ,09 6,30 78,79 0,55 8,9 02, ,0 6,45 80,65,22 8,24 02, ,44 6,55 8,89 2,56 8,34 04, ,78 6,65 83,3 7,25 8,69 08, ,2 6,75 84,37 9,26 8,83 0, ,5 7,20 89,95 25,29 9,28 6, ,6 7,35 9,8 25,96 9,33 6, ,7 7,49 93,68 27,30 9,43 7, ,5 7,59 94,92 29,3 9,58 9,73 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 2

23 Tabela nr 8.6. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. poc. TLK z kl. 2 poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 4,69 0,35 4,34 23,45,74 2, ,70 0,50 6,20 24,79,84 22, ,04 0,60 7,44 26,80,99 24, ,38 0,69 8,69 28,4 2,08 26, ,37 0,55 6,82 27,47 2,03 25, ,06 0,89,7 29,48 2,8 27, ,40 0,99 2,4 30,82 2,28 28, ,75,24 5,5 34,7 2,53 3, ,08,9 4,89 34,84 2,58 32, ,08,9 4,89 35,5 2,63 32, ,42,29 6,3 36,8 2,68 33, ,76,39 7,37 38,9 2,83 35, ,0,49 8,6 40,20 2,98 37, ,,64 20,47 44,89 3,33 4, ,78,69 2,09 45,56 3,37 42, ,,64 20,47 44,89 3,33 4, ,79,84 22,95 44,89 3,33 4, ,46,89 23,57 44,89 3,33 4, ,80,99 24,8 48,24 3,57 44, ,79,84 22,95 46,90 3,47 43, ,3,94 24,9 47,57 3,52 44, ,46,89 23,57 46,90 3,47 43,43 22 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

24 .6. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 9 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. poc. Ex, EIC, EC z kl. poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 25,46,89 23,57 8,76,39 7, ,83 2,43 30,40 8,09,34 6, ,9 2,83 35,36 8,76,39 7, ,88 3,8 39,70 8,76,39 7, ,54 3,08 38,46 20,0,49 8, ,23 3,42 42,8 7,42,29 6, ,9 3,62 45,29 7,42,29 6, ,94 4,07 50,87 7,42,29 6, ,27 4,02 50,25 8,76,39 7, ,28 4,7 52, 9,43,44 7, ,29 4,32 53,97 8,76,39 7, ,30 4,47 55,83 9,43,44 7, ,99 4,8 60,8 20,0,49 8, ,35 5,2 65,4 22,78,69 2, ,68 5,6 64,52 22,78,69 2, ,0 5, 63,90 22,78,69 2, ,36 5,36 67,00 20,0,49 8, ,03 5,4 67,62 9,43,44 7, ,38 5,66 70,72 2,44,59 9, ,70 5,46 68,24 22,,64 20, ,70 5,46 68,24 2,44,59 9, ,70 5,46 68,24 2,44,59 9,85 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 23

25 Tabela nr 0.6. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. poc. TLK do kl. poc. Ex, EIC, EC z kl. 2 do kl. poc. Ex, EIC, EC do 40 20,77,54 9,23 2,0 0,5, ,3,94 24,9 8,04 0,60 7, ,5 2,23 27,92,39 0,84 0, ,50 2,48 3,02 4,74,09 3, ,7 2,53 3,64 4,07,04 3, ,7 2,53 3,64 6,75,24 5, ,5 2,63 32,88 8,09,34 6, ,9 2,83 35,36 20,77,54 9, ,9 2,83 35,36 9,43,44 7, ,20 2,98 37,22 20,77,54 9, ,87 3,03 37,84 22,,64 20, ,54 3,08 38,46 22,,64 20, ,89 3,33 4,56 24,79,84 22, ,24 3,57 44,67 25,46,89 23, ,90 3,47 43,43 24,2,79 22, ,90 3,47 43,43 24,2,79 22, ,57 3,52 44,05 27,47 2,03 25, ,57 3,52 44,05 28,4 2,08 26, ,58 3,67 45,9 28,4 2,08 26, ,9 3,62 45,29 26,80,99 24, ,57 3,52 44,05 26,3,94 24, ,24 3,57 44,67 26,80,99 24,8 24 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

26 .7. BILETY Z ULGĄ 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej Tabela nr klasa 2 klasa do 40 8,9 0,6 7,58 2,60 0,93, ,97 0,89,08 8,27,35 6, ,49,07 3,42 22,05,63 20, ,38,2 5,7 25,20,87 23, ,3,73 2,58 30,24 2,24 28, ,20,87 23,33 36,54 2,7 33, ,46,96 24,50 39,06 2,89 36, ,72 2,05 25,67 43,47 3,22 40, ,6 2,9 27,42 44,73 3,3 4, ,50 2,33 29,7 46,62 3,45 43, ,76 2,43 30,33 49,4 3,64 45, ,02 2,52 3,50 5,66 3,83 47, ,28 2,6 32,67 54,8 4,0 50, ,80 2,80 35,00 58,59 4,34 54, ,06 2,89 36,7 60,48 4,48 56, ,95 3,03 37,92 6,74 4,57 57, ,2 3,3 39,08 65,52 4,85 60, ,47 3,22 40,25 67,4 4,99 62, ,99 3,4 42,58 7,9 5,27 65, ,4 3,64 45,50 72,45 5,37 67, ,40 3,73 46,67 74,97 5,55 69, ,29 3,87 48,42 76,23 5,65 70,58 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 25

27 Tabela nr 2.8. BILETY Z ULGĄ 37% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa do 40 30,24 2,24 28,00 32,3 2,38 29, ,28 2,6 32,67 42,84 3,7 39, ,69 2,94 36,75 50,40 3,73 46, ,84 3,7 39,67 56,70 4,20 52, ,4 3,64 45,50 62,37 4,62 57, ,92 3,92 49,00 68,67 5,09 63, ,44 4, 5,33 72,45 5,37 67, ,85 4,43 55,42 79,38 5,88 73, ,37 4,62 57,75 80,64 5,97 74, ,89 4,8 60,08 84,42 6,25 78, ,78 4,95 6,83 87,57 6,49 8, ,93 5,8 64,75 90,72 6,72 84, ,08 5,4 67,67 96,39 7,4 89, ,0 5,93 74,08 03,95 7,70 96, ,90 6,07 75,83 04,58 7,75 96, ,6 6,6 77,00 05,84 7,84 98, ,42 6,25 78,7 0,25 8,7 02, ,68 6,35 79,33 2,4 8,3 03, ,35 6,77 84,58 7,8 8,73 09, ,24 6,9 86,33 8,44 8,77 09, ,3 7,05 88,08 9,70 8,87 0, ,39 7,4 89,25 2,59 9,0 2,58 26 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

28 .9. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 3 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. poc. TLK z kl. 2 poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 4,4 0,33 4,08 22,05,63 20, ,30 0,47 5,83 23,3,73 2, ,56 0,56 7,00 25,20,87 23, ,82 0,65 8,7 26,46,96 24, ,93 0,5 6,42 25,83,9 23, ,34 0,84 0,50 27,72 2,05 25, ,60 0,93,67 28,98 2,5 26, ,75,7 4,58 32,3 2,38 29, ,2,2 4,00 32,76 2,43 30, ,2,2 4,00 33,39 2,47 30, ,38,2 5,7 34,02 2,52 3, ,64,3 6,33 35,9 2,66 33, ,90,40 7,50 37,80 2,80 35, ,79,54 9,25 42,2 3,3 39, ,42,59 9,83 42,84 3,7 39, ,79,54 9,25 42,2 3,3 39, ,3,73 2,58 42,2 3,3 39, ,94,77 22,7 42,2 3,3 39, ,20,87 23,33 45,36 3,36 42, ,3,73 2,58 44,0 3,27 40, ,57,82 22,75 44,73 3,3 4, ,94,77 22,7 44,0 3,27 40,83 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 27

29 Tabela nr 4.9. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. poc. Ex, EIC, EC z kl. poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 23,94,77 22,7 7,64,3 6, ,87 2,29 28,58 7,0,26 5, ,9 2,66 33,25 7,64,3 6, ,32 2,99 37,33 7,64,3 6, ,06 2,89 36,7 8,90,40 7, ,47 3,22 40,25 6,38,2 5, ,99 3,4 42,58 6,38,2 5, ,66 3,83 47,83 6,38,2 5, ,03 3,78 47,25 7,64,3 6, ,92 3,92 49,00 8,27,35 6, ,8 4,06 50,75 7,64,3 6, ,70 4,20 52,50 8,27,35 6, , 4,53 56,58 8,90,40 7, ,5 4,90 6,25 2,42,59 9, ,52 4,85 60,67 2,42,59 9, ,89 4,8 60,08 2,42,59 9, ,04 5,04 63,00 8,90,40 7, ,67 5,09 63,58 8,27,35 6, ,82 5,32 66,50 20,6,49 8, ,30 5,3 64,7 20,79,54 9, ,30 5,3 64,7 20,6,49 8, ,30 5,3 64,7 20,6,49 8,67 28 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

30 .9. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 5 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. poc. TLK do kl. poc. Ex, EIC, EC z kl. 2 do kl. poc. Ex, EIC, EC do 40 9,53,45 8,08,89 0,4, ,57,82 22,75 7,56 0,56 7, ,35 2,0 26,25 0,7 0,79 9, ,50 2,33 29,7 3,86,03 2, ,3 2,38 29,75 3,23 0,98 2, ,3 2,38 29,75 5,75,7 4, ,39 2,47 30,92 7,0,26 5, ,9 2,66 33,25 9,53,45 8, ,9 2,66 33,25 8,27,35 6, ,80 2,80 35,00 9,53,45 8, ,43 2,85 35,58 20,79,54 9, ,06 2,89 36,7 20,79,54 9, ,2 3,3 39,08 23,3,73 2, ,36 3,36 42,00 23,94,77 22, ,0 3,27 40,83 22,68,68 2, ,0 3,27 40,83 22,68,68 2, ,73 3,3 4,42 25,83,9 23, ,73 3,3 4,42 26,46,96 24, ,62 3,45 43,7 26,46,96 24, ,99 3,4 42,58 25,20,87 23, ,73 3,3 4,42 24,57,82 22, ,36 3,36 42,00 25,20,87 23,33 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 29

31 Tabela nr 6.0. BILETY Z ULGĄ 50% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej klasa 2 klasa do 40 6,50 0,48 6,02 0,00 0,74 9, ,50 0,70 8,80 4,50,07 3, ,50 0,85 0,65 7,50,30 6, ,00 0,96 2,04 20,00,48 8, ,50,37 7,3 24,00,78 22, ,00,48 8,52 29,00 2,5 26, ,00,56 9,44 3,00 2,30 28, ,00,63 20,37 34,50 2,56 3, ,50,74 2,76 35,50 2,63 32, ,00,85 23,5 37,00 2,74 34, ,00,93 24,07 39,00 2,89 36, ,00 2,00 25,00 4,00 3,04 37, ,00 2,07 25,93 43,00 3,9 39, ,00 2,22 27,78 46,50 3,44 43, ,00 2,30 28,70 48,00 3,56 44, ,50 2,4 30,09 49,00 3,63 45, ,50 2,48 3,02 52,00 3,85 48, ,50 2,56 3,94 53,50 3,96 49, ,50 2,70 33,80 56,50 4,9 52, ,00 2,89 36, 57,50 4,26 53, ,00 2,96 37,04 59,50 4,4 55, ,50 3,07 38,43 60,50 4,48 56,02 30 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

32 .. BILETY Z ULGĄ 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej Tabela nr 7 klasa 2 klasa biletów do 40 24,00,78 22,22 25,50,89 23, ,00 2,07 25,93 34,00 2,52 3, ,50 2,33 29,7 40,00 2,96 37, ,00 2,52 3,48 45,00 3,33 4, ,00 2,89 36, 49,50 3,67 45, ,00 3, 38,89 54,50 4,04 50, ,00 3,26 40,74 57,50 4,26 53, ,50 3,52 43,98 63,00 4,67 58, ,50 3,67 45,83 64,00 4,74 59, ,50 3,8 47,69 67,00 4,96 62, ,00 3,93 49,07 69,50 5,5 64, ,50 4, 5,39 72,00 5,33 66, ,00 4,30 53,70 76,50 5,67 70, ,50 4,70 58,80 82,50 6, 76, ,00 4,8 60,9 83,00 6,5 76, ,00 4,89 6, 84,00 6,22 77, ,00 4,96 62,04 87,50 6,48 8, ,00 5,04 62,96 89,00 6,59 82, ,50 5,37 67,3 93,50 6,93 86, ,00 5,48 68,52 94,00 6,96 87, ,50 5,59 69,9 95,00 7,04 87, ,50 5,67 70,83 96,50 7,5 89,35 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 3

33 Tabela nr 8.2. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. poc. TLK z kl. 2 poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 3,50 0,26 3,24 7,50,30 6, ,00 0,37 4,63 8,50,37 7, ,00 0,44 5,56 20,00,48 8, ,00 0,52 6,48 2,00,56 9, ,50 0,4 5,09 20,50,52 8, ,00 0,67 8,33 22,00,63 20, ,00 0,74 9,26 23,00,70 2, ,50 0,93,57 25,50,89 23, ,00 0,89, 26,00,93 24, ,00 0,89, 26,50,96 24, ,00 0,96 2,04 27,00 2,00 25, ,00,04 2,96 28,50 2, 26, ,00, 3,89 30,00 2,22 27, ,50,22 5,28 33,50 2,48 3, ,00,26 5,74 34,00 2,52 3, ,50,22 5,28 33,50 2,48 3, ,50,37 7,3 33,50 2,48 3, ,00,4 7,59 33,50 2,48 3, ,00,48 8,52 36,00 2,67 33, ,50,37 7,3 35,00 2,59 32, ,50,44 8,06 35,50 2,63 32, ,00,4 7,59 35,00 2,59 32,4 32 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

34 .2. DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 9 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. poc. Ex, EIC, EC z kl. poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 9,00,4 7,59 4,00,04 2, ,50,8 22,69 3,50,00 2, ,50 2, 26,39 4,00,04 2, ,00 2,37 29,63 4,00,04 2, ,00 2,30 28,70 5,00, 3, ,50 2,56 3,94 3,00 0,96 2, ,50 2,70 33,80 3,00 0,96 2, ,00 3,04 37,96 3,00 0,96 2, ,50 3,00 37,50 4,00,04 2, ,00 3, 38,89 4,50,07 3, ,50 3,22 40,28 4,00,04 2, ,00 3,33 4,67 4,50,07 3, ,50 3,59 44,9 5,00, 3, ,50 3,89 48,6 7,00,26 5, ,00 3,85 48,5 7,00,26 5, ,50 3,8 47,69 7,00,26 5, ,00 4,00 50,00 5,00, 3, ,50 4,04 50,46 4,50,07 3, ,00 4,22 52,78 6,00,9 4, ,00 4,07 50,93 6,50,22 5, ,00 4,07 50,93 6,00,9 4, ,00 4,07 50,93 6,00,9 4,8 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 33

35 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. poc. TLK do kl. poc. Ex, EIC, EC z kl. 2 do kl. poc. Ex, EIC, EC do 40 5,50,5 4,35,50 0,, ,50,44 8,06 6,00 0,44 5, ,50,67 20,83 8,50 0,63 7, ,00,85 23,5,00 0,8 0, ,50,89 23,6 0,50 0,78 9, ,50,89 23,6 2,50 0,93, ,50,96 24,54 3,50,00 2, ,50 2, 26,39 5,50,5 4, ,50 2, 26,39 4,50,07 3, ,00 2,22 27,78 5,50,5 4, ,50 2,26 28,24 6,50,22 5, ,00 2,30 28,70 6,50,22 5, ,50 2,48 3,02 8,50,37 7, ,00 2,67 33,33 9,00,4 7, ,00 2,59 32,4 8,00,33 6, ,00 2,59 32,4 8,00,33 6, ,50 2,63 32,87 20,50,52 8, ,50 2,63 32,87 2,00,56 9, ,00 2,74 34,26 2,00,56 9, ,50 2,70 33,80 20,00,48 8, ,50 2,63 32,87 9,50,44 8, ,00 2,67 33,33 20,00,48 8,52 34 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

36 .3. BILETY Z ULGĄ 5% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej Tabela nr 2 klasa 2 do 40 6,37 0,47 5, ,3 0,69 8, ,27 0,83 0, ,74 0,94, ,3,34 6, ,60,45 8, ,58,52 9, ,56,60 9, ,03,7 2, ,50,8 22, ,48,89 23, ,46,96 24, ,44 2,03 25, ,40 2,8 27, ,38 2,25 28, ,85 2,36 29, ,83 2,43 30, ,8 2,50 3, ,77 2,65 33, ,22 2,83 35, ,20 2,90 36, ,67 3,0 37,66 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 35

37 Tabela nr BILETY Z ULGĄ 5% w pociągach: Ex, EIC, EIC wg taryfy klasa 2 do 40 23,52,74 2, ,44 2,03 25, ,87 2,29 28, ,32 2,47 30, ,22 2,83 35, ,6 3,05 38, ,2 3,9 39, ,55 3,45 43, ,5 3,59 44, ,47 3,74 46, ,94 3,85 48, ,39 4,03 50, ,84 4,2 52, ,23 4,6 57, ,70 4,72 58, ,68 4,79 59, ,66 4,86 60, ,64 4,94 6, ,05 5,26 65, ,52 5,37 67, ,99 5,48 68, ,97 5,55 69,42 36 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r.

38 Tabela nr DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 5% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 poc. TLK do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 7,5,27 5, ,3,34 6, ,60,45 8, ,58,52 9, ,09,49 8, ,56,60 9, ,54,67 20, ,99,85 23, ,48,89 23, ,97,92 24, ,46,96 24, ,93 2,07 25, ,40 2,8 27, ,83 2,43 30, ,32 2,47 30, ,83 2,43 30, ,83 2,43 30, ,83 2,43 30, ,28 2,6 32, ,30 2,54 3, ,79 2,58 32, ,30 2,54 3,76 Obowiązuje od dnia 9 marca 203 r. 37

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Uchwała Nr 923/2012 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 277/Z /2011 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2011 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 562/Z /2010 rządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 08 grudnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/011 z dnia 11 lipca 011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 314/74/IV/011 z dnia 30 sierpnia 011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 2314/74/IV/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Wysokość ulgi (%) 100% Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ ODDZIELNEGO MIEJSCA SIEDZĄCEGO Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:...

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... 1 Na podstawie art. 18 b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r.

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się następujące zmiany: 1) W spisie

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL)

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) OPRACOWANIE: Marcin Grupiński Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 Dokumenty tożsamości... 5 ULGA 37%... 6 Dzieci i młodzież... 6 Emeryci i renciści...

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 16 kwietnia 2018 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

osob. 2) posp. 5) TLK, IC

osob. 2) posp. 5) TLK, IC UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 30 stycznia 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych Zmiana nr 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM) zawierającego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony 05.12.2007. 1. Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego Wysokość ulgi: 100% Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej Do ulgi 100% przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 193/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. Ulga % Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. - Nazwa ulgi 100 Poseł, senator 100 Opis ulgi / wzór dokumentu Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 54/2014 z dnia 7 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie:

1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie: UCHWAŁA NR XIII/190/03 RADY MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Z DNIA 26 LISTOPADA 2003 R. W SPRAWIE CEN URZĘDOWYCH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH PIOTRKOWA

Bardziej szczegółowo

art. 11 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

art. 11 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dz.U.2018.295 t.j. z dnia 2018.02.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lutego 2018 r. do: 31 grudnia 2018 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo