Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY"

Transkrypt

1 Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 562/Z /2010 rządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 08 grudnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r Warszawa ul. Lubelska 1 tel. (0-22) fax (0-22)

2 Uchwała Nr 562/Z/2010 rządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia łącznika do Taryfy przewozowej Spółki Kolei Mazowieckich-KM sp. z o.o. (TP-KM) Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.) oraz 14 ust. 1 Umowy Spółki i 9 ust. 24 Regulaminu rządu, rząd Spółki Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. uchwala, co następuje: 1 Ustala łącznik do Taryfy przewozowej Spółki Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM), zawierający opłaty przewozowe i dodatkowe obowiązujące w pociągach uruchamianych przez Spółkę KM, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 2 łącznik do Taryfy przewozowej Spółki Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM), o którym mowa w 1, obowiązuje od 01 stycznia 2011r. 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 53/Z/2007 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 28 marca 2007r. 4 Do realizacji uchwały zobowiązuje Biuro Handlowe. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. PREZES ZARZĄDU /-/podpis nieczytelny Artur Radwan

3 ZMIANY Nr poz. 1 Zmiana wynika z Uchwały rządu "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia Data wniesienia zmiany Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę UWAGA: Przy wprowadzaniu zmian w tekście łącznika należy wskazać numer porządkowy wprowadzonej zmiany. 3

4 SPIS TREŚCI Strona Objaśnienia... 6 Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów. 7-9 Dział I. OPŁATY PRZEWOZOWE Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 1 - Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej na przejazd w klasie Tabela nr 2 - Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej na przejazd w klasie Tabela nr 3 - Tabela dopłat do biletów wg taryfy normalnej w razie zmiany klasy wagonu Tabela nr 4 - Tabela opłat za bilety z ulgą 15% na przejazd w klasie Tabela nr 5 - Tabela opłat za bilety z ulgą 15% na przejazd w klasie Tabela nr 6 - Tabela dopłat do biletów z ulgą 15% w razie zmiany klasy wagonu Tabela nr 7 - Tabela opłat za bilety z ulgą 33% na przejazd w klasie Tabela nr 8 - Tabela opłat za bilety z ulgą 33% na przejazd w klasie Tabela nr 9 - Tabela dopłat do biletów z ulgą 33% w razie zmiany klasy wagonu Tabela nr 10 - Tabela opłat za bilety z ulgą 37% na przejazd w klasie Tabela nr 11 - Tabela opłat za bilety z ulgą 37% na przejazd w klasie Tabela nr 12 - Tabela dopłat do biletów z ulgą 37% w razie zmiany klasy wagonu Tabela nr 13 - Tabela opłat za bilety z ulgą 40% na przejazd w klasie Tabela nr 14 Tabela opłat za bilety z ulgą 40% na przejazd w klasie Tabela nr 15 Tabela dopłat do biletów z ulgą 40% w razie zmiany klasy wagonu Tabela nr 16 Tabela opłat za bilety z ulgą 49% na przejazd w klasie Tabela nr 17 - Tabela opłat za bilety z ulgą 50% na przejazd w klasie Tabela nr 18 - Tabela opłat za bilety z ulgą 50% na przejazd w klasie Tabela nr 19 - Tabela dopłat do biletów z ulgą 50% w razie zmiany klasy wagonu Tabela nr 20 Tabela opłat za bilety z ulgą 51% na przejazd w klasie Tabela nr 21 - Tabela opłat za bilety z ulgą 78% na przejazd w klasie Tabela nr 22 - Tabela opłat za bilety z ulgą 78% na przejazd w klasie Tabela nr 23 - Tabela dopłat do biletów z ulgą 78% w razie zmiany klasy wagonu Tabela nr 24 - Tabela opłat za bilety z ulgą 93% na przejazd w klasie Tabela nr 25 Tabela opłat za bilety z ulgą 95% na przejazd w klasie Tabela nr 26 - Tabela opłat za bilety z ulgą 95% na przejazd w klasie Tabela nr 27 - Tabela dopłat do biletów z ulgą 95% w razie zmiany klasy wagonu Tabele opłat za bilety okresowe ważne w pociągach osobowych ) Opłaty za bilety odcinkowe imienne Tabele nr 28, 29 - Tygodniowe wg taryfy normalnej Tabele nr 30, 31 - Tygodniowe z ulgą 33% Tabele nr 32, 33 - Tygodniowe z ulgą 40% Tabele nr 34, 35 - Tygodniowe z ulgą 50% Tabele nr 36, 37 - Dwutygodniowe wg taryfy normalnej Tabele nr 38, 39 - Dwutygodniowe z ulgą 33% Tabele nr 40, 41 - Dwutygodniowe z ulgą 40% Tabele nr 42, 43 - Dwutygodniowe z ulgą 50% Tabele nr 44, 45 - Miesięczne wg taryfy normalnej Tabele nr 46, 47 Miesięczne z ulgą 33% Tabela nr 48 - Miesięczne z ulgą 37% Tabela nr 49 - Miesięczne z ulgą 49% Tabela nr 50, 51 - Miesięczne z ulgą 40% Tabela nr 52, 53 Miesięczne z ulgą 50%

5 Tabela nr 54 Miesięczne z ulgą 51% Tabela nr 55 -Miesięczne z ulgą 78% Tabela nr 56 -Miesięczne z ulgą 93% Tabele nr 57, 58 - Kwartalne wg taryfy normalnej Tabele nr 59, 60 - Kwartalne z ulgą 33% Tabele nr 61, 62 Kwartalne z ulgą 40% Tabele nr 63, 64 - Kwartalne z ulgą 50% ) Opłaty za bilety odcinkowe bezimienne Tabela nr 65, 66 -Miesięczne wg taryfy normalnej i z ulgą 50% Tabela nr 67, 68 - Kwartalne wg taryfy normalnej i z ulgą 50% Tabele opłat za bilety strefowe ważne w klasie 2 pociągów osobowych Tabela nr 69 - Bilety strefowe czasowe.. 60 Tabela nr 70 - Bilety okresowe strefowe imienne - miesięczne 61 Tabela nr 71 Bilety okresowe strefowe imienne - kwartalne Tabele opłat za bilety abonamentowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 72 - Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej na przejazd w klasie Tabela nr 73 - Tabela opłat za bilety wg taryfy normalnej na przejazd w klasie Tabela nr 74 - Tabela opłat za bilety z ulgą 50% na przejazd w klasie Tabela nr 75 - Tabela opłat za bilety z ulgą 50% na przejazd w klasie Tabela opłat za bilety dobowe ważne w klasie 2 pociągów osobowych Tabela nr 76 - Bilety dobowe imienne. 67 Tabela nr 77 - Bilety 3-dniowe imienne Tabela opłat za przewóz rzeczy, roweru i psa w pociągach osobowych, pod opieką podróżnego Dział II. WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH Dział III. OPŁATY DODATKOWE wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r

6 OBJAŚNIENIA 1. łącznik zawiera opłaty za bilety: 1) jednorazowe normalne i ulgowe, 2) okresowe: a) odcinkowe imienne normalne i ulgowe, b) odcinkowe bezimienne normalne i ulgowe, 3) strefowe, obowiązujące na obszarze aglomeracji warszawskiej czasowe i okresowe imienne, 4) dobowe imienne, ważne w pociągach osobowych, uruchamianych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. 2. W razie zmiany klasy wagonu mają zastosowanie dopłaty wskazane w Tabelach nr 3, 6, 9, 12, 16, 19, sady ustalania opłat za przejazd w kierunku tam i z powrotem, określone są w 6 Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM). 4. Na podstawie abonamentowego, ważnego na przejazdy w klasie 1 dozwolony jest przejazd w klasie 2, na warunkach określonych w TP-KM, bez zwrotu różnicy należności. 5. Na przewóz psa *), wydaje się bilet z opłatą zryczałtowaną, niezależną od odległości taryfowej przewozu. 6. Wszystkie opłaty przewozowe i dodatkowe zawarte w łączniku zaokrągla się do pełnych groszy. 7. Kwotę kasjer ustala w następujący sposób: suma wartości sprzedaży brutto x stawka podatku (8 lub 23) stawka podatku (8 lub 23) (, z dokładnością do 1 grosza). Należność netto równa się różnicy kwoty brutto i ustalonego. *) nie dotyczy psów-przewodników osób niewidomych (patrz tabele na str. 7-8) 6 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

7 USTAWOWE UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW w pociągach Spółki Koleje Mazowieckie KM Na podstawie ustawy: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz z późn. zm.); 2) z dnia 16 listopada 2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1824) Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi tylko w klasie 2 na podstawie biletów: jednorazowych miesięcznych imiennych 1. Dzieci do lat 4 100% - 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej: 1) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz z kontrolą ruchu granicznego; 100% - 2) w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 3. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej 100% - (Dz. U. nr 168, poz. 1323) 4. Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 100% - Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący 5. czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe 100% - w środkach transportu zbiorowego 6. Opiekun lub przewodnik 1) towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 2) albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych 95% - 7. Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 93% 93% Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologicznopedagogcznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. Jedno z rodziców lub opiekun 1) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 8 78% 78% 78% Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 3), z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych 78% Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 78% Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy 37% 37% 13. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37% Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 2), z wyjątkiem osób wymienionych w pkt % Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 2) 37% 37% 16. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej 37% 49% niż do ukończenia 24 roku życia 17. Studenci, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, dziennych, wieczorowych lub 51% 51% zaocznych, do ukończenia 26 roku życia 18. Studenci obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia 51% Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 2 przejazdy w roku 37% Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 37% 37% 21. Nauczyciele akademiccy 37% 37% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. 7

8 22. Posiadacze ważnej Karty Polaka 37% - Uwaga! Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie jednorazowego, korzystająca z przejazdu w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Uprawnienie do korzystania z ulgi wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego (w tym z ulgą 100%),który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie u kierownika pociągu (również z ulgą 100%) zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie. Objaśnienia: 1) opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej osoba, która ukończyła 13 lat albo piesprzewodnik; 2) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy uważać osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów nie utraciło mocy); 3) tj. osoby odbywające: a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Biurze Ochrony Rządu oraz oddziałach prewencji Policji lub w Straży Granicznej, b) służbę zastępczą, c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierające naukę w: - wyższej szkole wojskowej (podchorążowie), - szkole chorążych rezerwy (kadeci), - podoficerskiej szkole wojskowej (elewi), - orkiestrze, d) zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe, e) ćwiczenia wojskowe. 3) na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.): Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi w klasie 1 i 2, na podstawie biletów jednorazowych 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) 78% 2. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) na podstawie legitymacji osoby 78% represjonowanej 3. Przewodnicy (lub psy) osób, o których mowa w poz. 1 i 2 95% 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 37% 5. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy na podstawie 37% legitymacji osoby represjonowanej 6. Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 37% represji wojennych i okresu powojennego. Uwaga! Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego, który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie u kierownika pociągu zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie. USTAWOWE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW w pociągach Spółki Koleje Mazowieckie - KM Na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz z późn. zm.): L.p. Uprawnieni Przejazdy w klasie 1 i 2 1. Posłowie Bezpłatnie 2. Senatorowie Bezpłatnie 8 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

9 ULGI HANDLOWE stosowane przez Spółkę Koleje Mazowieckie KM Na podstawie Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM) oraz umów w sprawie wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów: L.p. Nazwa oferty Wymiar ulgi 1. KM ulga dla osób, które ukończyły 60 lat (na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek) 2. Przejazdy na podstawie biletów wycieczkowych - na odległość do 200 km 40% 15% - w jedną stronę 33% - tam i z powrotem tylko w klasie 2 3. Przejazdy rodzinne - od 2 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia *) *) dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą skorzystać z indywidualnych ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (patrz tabela na str. 7). Uprawnienia do ulgowych przejazdów osób w wieku powyżej 16 lat nie są uwzględniane. 4. Bilety abonamentowe 12 przejazdowe (w wybranej relacji) 2 przejazdy gratis 33% *) tylko w klasie 2 wg taryfy normalnej lub z ulgą 50%, 33% 5. Przejazd z powrotem, jeżeli przejazd tam i z powrotem odbywa się tą samą drogą - dla osób nie korzystających z ulgowych przejazdów 6. Przejazdy grupowe *) : 1) przejazdy wycieczek szkolnych, 2) przejazdy uczestników zjazdów/rajdów, 3) inne przejazdy grupowe *) przy przejazdach grup wymienionych w poz. 6 pkt 1 i 3 na każdych 10 uczestników grupy płacących za bilet z ulgą 50% jeden opiekun/przewodnik korzysta z bezpłatnego przejazdu. Jeżeli liczba opiekunów/przewodników jest większa, stosuje się wobec nich ulgę 50%. 15% 50% tylko w klasie 2 7. Osoby, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienie do ulgi, tj: - posiadacze legitymacji wg wzoru H % - legitymacji wg wzoru H % - funkcjonariusze Służby Więziennej na podstawie legitymacji funkcjonariusza Służby Więziennej 50% 8. KM 26 - dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia, nie posiadające uprawnień do ulgi ustawowej (na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek). 9. FIRMA Z KM - osoby, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienie do ulgi, tj: posiadacze legitymacji wg wzoru H % tylko w klasie 2 33% tylko w klasie 2 pociągów KM 9

10 Dział I. OPŁATY PRZEWOZOWE 10

11 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 1 TABELA OPŁAT ZA BILETY WG TARYFY NORMALNEJ na przejazd w klasie 2 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 3,00 0,22 2, ,75 0,35 4, ,55 0,41 5, ,60 0,49 6, ,50 0,63 7, ,70 0,72 8, ,30 0,84 10, ,60 0,93 11, ,00 1,04 12, ,50 1,15 14, ,00 1,26 15, ,50 1,37 17, ,30 1,50 18, ,80 1,61 20, ,30 1,73 21, ,60 1,82 22, ,60 1,97 24, ,00 2,07 25, ,00 2,15 26, ,00 2,22 27, ,00 2,37 29, ,00 2,44 30, ,00 2,52 31, ,60 2,56 32, ,50 2,63 32, ,60 2,71 33, ,00 2,81 35,19 11

12 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 2 TABELA OPŁAT ZA BILETY WG TARYFY NORMALNEJ na przejazd w klasie 1 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 4,50 0,33 4, ,13 0,53 6, ,33 0,62 7, ,90 0,73 9, ,75 0,94 11, ,55 1,08 13, ,95 1,26 15, ,90 1,40 17, ,00 1,56 19, ,25 1,72 21, ,50 1,89 23, ,75 2,06 25, ,45 2,26 28, ,70 2,42 30, ,95 2,59 32, ,90 2,73 34, ,90 2,96 36, ,00 3,11 38, ,50 3,22 40, ,00 3,33 41, ,00 3,56 44, ,50 3,67 45, ,00 3,78 47, ,90 3,84 48, ,25 3,94 49, ,90 4,07 50, ,00 4,22 52,78 12

13 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 3 TABELA DOPŁAT DO BILETÓW WG TARYFY NORMALNEJ w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 1,50 0,11 1, ,38 0,18 2, ,78 0,21 2, ,30 0,24 3, ,25 0,31 3, ,85 0,36 4, ,65 0,42 5, ,30 0,47 5, ,00 0,52 6, ,75 0,57 7, ,50 0,63 7, ,25 0,69 8, ,15 0,75 9, ,90 0,81 10, ,65 0,86 10, ,30 0,91 11, ,30 0,99 12, ,00 1,04 12, ,50 1,07 13, ,00 1,11 13, ,00 1,19 14, ,50 1,22 15, ,00 1,26 15, ,30 1,28 16, ,75 1,31 16, ,30 1,36 16, ,00 1,41 17,59 13

14 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 4 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 15% na przejazd w klasie 2 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 2,55 0,19 2, ,04 0,30 3, ,72 0,35 4, ,61 0,42 5, ,22 0,53 6, ,24 0,61 7, ,60 0,71 8, ,71 0,79 9, ,90 0,88 11, ,17 0,98 12, ,45 1,07 13, ,72 1,16 14, ,25 1,28 15, , ,37 17, ,80 1,47 18, ,91 1,55 19, ,61 1,67 20, ,80 1,76 22, ,65 1,83 22, ,50 1,89 23, ,20 2,01 25, ,05 2,08 25, ,90 2,14 26, ,41 2,18 27, ,17 2,23 27, ,11 2,30 28, ,30 2,39 29,91 14

15 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 15% na przejazd w klasie 1 Tabela nr 5 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 3,82 0,28 3, ,06 0,45 5, ,08 0,52 6, ,41 0,62 7, ,84 0,80 10, ,37 0,92 11, ,41 1,07 13, ,06 1,19 14, ,85 1,32 16, ,76 1,46 18, ,67 1,61 20, ,59 1,75 21, ,88 1,92 23, ,79 2,06 25, ,71 2,20 27, ,36 2,32 29, ,91 2,51 31, ,70 2,64 33, ,97 2,74 34, ,25 2,83 35, ,80 3,02 37, ,07 3,12 38, ,35 3,21 40, ,11 3,27 40, ,26 3,35 41, ,66 3,46 43, ,45 3,59 44,86 15

16 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 6 TABELA DOPŁAT DO BILETÓW Z ULGĄ 15% w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 1,27 0,09 1, ,02 0,15 1, ,36 0,17 2, ,80 0,21 2, ,61 0,27 3, ,12 0,31 3, ,80 0,36 4, ,35 0,40 4, ,95 0,44 5, ,59 0,49 6, ,22 0,53 6, ,86 0,58 7, ,63 0,64 7, ,26 0,69 8, ,90 0,73 9, ,45 0,77 9, ,30 0,84 10, ,90 0,88 11, ,32 0,91 11, ,75 0,94 11, ,60 1,01 12, ,02 1,04 12, ,45 1,07 13, ,70 1,09 13, ,09 1,12 13, ,55 1,15 14, ,15 1,20 14,95 16

17 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 33% na przejazd w klasie 2 Tabela nr 7 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 2,01 0,15 1, ,18 0,24 2, ,72 0,28 3, ,42 0,33 4, ,69 0,42 5, ,50 0,48 6, ,57 0,56 7, ,44 0,63 7, ,38 0,69 8, ,38 0,77 9, ,39 0,84 10, ,39 0,92 11, ,60 1,01 12, ,61 1,08 13, ,61 1,16 14, ,48 1,22 15, ,82 1,32 16, ,76 1,39 17, ,43 1,44 17, ,10 1,49 18, ,44 1,59 19, ,11 1,64 20, ,78 1,69 21, ,18 1,72 21, ,78 1,76 22, ,52 1,82 22, ,46 1,89 23,57 17

18 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 8 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 33% na przejazd w klasie 1 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 3,01 0,22 2, ,78 0,35 4, ,58 0,41 5, ,63 0,49 6, ,54 0,63 7, ,75 0,72 9, ,36 0,84 10, ,66 0,94 11, ,07 1,04 13, ,58 1,15 14, ,08 1,27 15, ,59 1,38 17, ,40 1,51 18, ,91 1,62 20, ,42 1,73 21, ,72 1,83 22, ,73 1,98 24, ,14 2,08 26, ,14 2,16 26, ,15 2,23 27, ,16 2,38 29, ,16 2,46 30, ,17 2,53 31, ,77 2,58 32, ,68 2,64 33, ,78 2,72 34, ,19 2,83 35,36 18

19 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 9 TABELA DOPŁAT DO BILETÓW Z ULGĄ 33% w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 1,00 0,07 0, ,59 0,12 1, ,86 0,14 1, ,21 0,16 2, ,85 0,21 2, ,25 0,24 3, ,79 0,28 3, ,22 0,31 3, ,69 0,35 4, ,19 0,38 4, ,69 0,42 5, ,20 0,46 5, ,80 0,50 6, ,30 0,54 6, , ,58 7, ,24 0,61 7, ,91 0,66 8, ,38 0,69 8, ,71 0,72 8, ,05 0,74 9, ,72 0,79 9, ,05 0,82 10, ,39 0,84 10, ,59 0,86 10, ,89 0,88 11, ,26 0,91 11, ,73 0,94 11,79 19

20 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 10 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 37% na przejazd w klasie 2 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 1,89 0,14 1, ,99 0,22 2, ,50 0,26 3, ,16 0,31 3, ,35 0,40 4, ,11 0,45 5, ,12 0,53 6, ,94 0,59 7, ,82 0,65 8, ,76 0,72 9, ,71 0,79 9, ,65 0,86 10, ,79 0,95 11, ,73 1,02 12, ,68 1,09 13, ,50 1,15 14, ,76 1,24 15, ,64 1,31 16, ,27 1,35 16, ,90 1,40 17, ,16 1,49 18, ,79 1,54 19, ,42 1,59 19, ,80 1,61 20, ,36 1,66 20, ,06 1,71 21, ,94 1,77 22,17 20

21 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 37% na przejazd w klasie 1 Tabela nr 11 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 2,83 0,21 2, ,49 0,33 4, ,25 0,39 4, ,24 0,46 5, ,03 0,59 7, ,17 0,68 8, ,68 0,79 9, ,91 0,88 11, ,23 0,98 12, ,65 1,09 13, ,06 1,19 14, ,48 1,29 16, ,18 1,42 17, ,60 1,53 19, ,02 1,63 20, ,25 1,72 21, ,14 1,86 23, ,46 1,96 24, ,40 2,03 25, ,35 2,10 26, ,24 2,24 28, ,18 2,31 28, ,13 2,38 29, ,70 2,42 30, ,55 2,49 31, ,59 2,56 32, ,91 2,66 33,25 21

22 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 12 DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 37% w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 0,94 0,07 0, ,50 0,11 1, ,75 0,13 1, ,08 0,15 1, ,68 0,20 2, ,06 0,23 2, ,56 0,26 3, ,97 0,29 3, ,41 0,33 4, ,88 0,36 4, ,35 0,40 4, ,83 0,43 5, ,39 0,47 5, ,87 0,51 6, ,34 0,54 6, ,75 0,57 7, ,38 0,62 7, ,82 0,65 8, ,13 0,68 8, ,45 0,70 8, ,08 0,75 9, ,39 0,77 9, ,71 0,79 9, ,90 0,81 10, ,18 0,83 10, ,53 0,85 10, ,97 0,89 11,08 22

23 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 40% na przejazd w klasie 2 Tabela nr 13 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 1,80 0,13 1, ,85 0,21 2, ,33 0,25 3, ,96 0,29 3, ,10 0,38 4, ,82 0,43 5, ,78 0,50 6, ,56 0,56 7, ,40 0,62 7, ,30 0,69 8, ,20 0,76 9, ,10 0,82 10, ,18 0,90 11, ,08 0,97 12, ,98 1,04 12, ,76 1,09 13, ,96 1,18 14, ,80 1,24 15, ,40 1,29 16, ,00 1,33 16, ,20 1,42 17, ,80 1,47 18, ,40 1,51 18, ,76 1,54 19, ,30 1,58 19, ,96 1,63 20, ,80 1,69 21,11 23

24 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 14 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 40% na przejazd w klasie 1 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 2,70 0,20 2, ,28 0,32 3, ,00 0,37 4, ,94 0,44 5, ,65 0,57 7, ,73 0,65 8, ,17 0,75 9, ,34 0,84 10, ,60 0,93 11, ,95 1,03 12, ,30 1,13 14, ,65 1,23 15, ,27 1,35 16, ,62 1,45 18, ,97 1,55 19, ,14 1,64 20, ,94 1,77 22, ,20 1,87 23, ,10 1,93 24, ,00 2,00 25, ,80 2,13 26, ,70 2,20 27, ,60 2,27 28, ,14 2,31 28, ,95 2,37 29, ,94 2,44 30, ,20 2,53 31,67 24

25 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 15 TABELA DOPŁAT DO BILETÓW Z ULGĄ 40% w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 0,90 0,07 0, ,43 0,11 1, ,67 0,12 1, ,98 0,15 1, ,55 0,19 2, ,91 0,22 2, ,39 0,25 3, ,78 0,28 3, ,20 0,31 3, ,65 0,34 4, ,10 0,38 4, ,55 0,41 5, ,09 0,45 5, ,54 0,48 6, , ,52 6, ,38 0,55 6, ,98 0,59 7, ,40 0,62 7, ,70 0,64 8, ,00 0,67 8, ,60 0,71 8, ,90 0,73 9, ,20 0,76 9, ,38 0,77 9, ,65 0,79 9, ,98 0,81 10, ,40 0,84 10,56 25

26 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 16 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 49% na przejazd w klasie 2 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 1,53 0,11 1, ,42 0,18 2, ,83 0,21 2, ,37 0,25 3, ,33 0,32 4, ,95 0,37 4, ,76 0,43 5, ,43 0,48 5, ,14 0,53 6, ,90 0,59 7, ,67 0,64 8, ,43 0,70 8, ,35 0,77 9, ,12 0,82 10, ,88 0,88 11, ,55 0,93 11, ,57 1,01 12, ,28 1,06 13, ,79 1,10 13, ,30 1,13 14, ,32 1,21 15, ,83 1,25 15, ,34 1,28 16, ,65 1,31 16, ,10 1,34 16, ,67 1,38 17, ,38 1,44 17,94 26

27 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 50% na przejazd w klasie 2 Tabela nr 17 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 1,50 0,11 1, ,37 0,18 2, ,77 0,21 2, ,30 0,24 3, ,25 0,31 3, ,85 0,36 4, ,65 0,42 5, ,30 0,47 5, ,00 0,52 6, ,75 0,57 7, ,50 0,63 7, ,25 0,69 8, ,15 0,75 9, ,90 0,81 10, ,65 0,86 10, ,30 0,91 11, ,30 0,99 12, ,00 1,04 12, ,50 1,07 13, ,00 1,11 13, ,00 1,19 14, ,50 1,22 15, ,00 1,26 15, ,30 1,28 16, ,75 1,31 16, ,30 1,36 16, ,00 1,41 17,59 27

28 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 18 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 50% na przejazd w klasie 1 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 2,25 0,17 2, ,56 0,26 3, ,16 0,31 3, ,95 0,37 4, ,37 0,47 5, ,27 0,54 6, ,47 0,63 7, ,45 0,70 8, ,50 0,78 9, ,62 0,86 10, ,75 0,94 11, ,87 1,03 12, ,22 1,13 14, ,35 1,21 15, ,47 1,29 16, ,45 1,37 17, ,95 1,48 18, ,00 1,56 19, ,75 1,61 20, ,50 1,67 20, ,00 1,78 22, ,75 1,83 22, ,50 1,89 23, ,95 1,92 24, ,62 1,97 24, ,45 2,03 25, ,50 2,11 26,39 28

29 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 19 TABELA DOPŁAT DO BILETÓW Z ULGĄ 50% w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 0,75 0,06 0, ,19 0,09 1, ,39 0,10 1, ,65 0,12 1, ,12 0,16 1, ,42 0,18 2, ,82 0,21 2, ,15 0,23 2, ,50 0,26 3, ,87 0,29 3, ,25 0,31 3, ,62 0,34 4, ,07 0,38 4, ,45 0,40 5, ,82 0,43 5, ,15 0,46 5, ,65 0,49 6, ,00 0,52 6, ,25 0,54 6, ,50 0,56 6, ,00 0,59 7, ,25 0,61 7, ,50 0,63 7, ,65 0,64 8, ,87 0,66 8, ,15 0,68 8, ,50 0,70 8,80 29

30 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 20 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 51% na przejazd w klasie 2 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 1,47 0,11 1, ,33 0,17 2, ,72 0,20 2, ,23 0,24 2, ,16 0,31 3, ,75 0,35 4, ,54 0,41 5, ,17 0,46 5, ,86 0,51 6, ,59 0,56 7, ,33 0,62 7, ,06 0,67 8, ,95 0,74 9, ,68 0,79 9, ,42 0,85 10, ,05 0,89 11, ,03 0,97 12, ,72 1,02 12, ,21 1,05 13, ,70 1,09 13, ,68 1,16 14, ,17 1,20 14, ,66 1,23 15, ,95 1,26 15, ,39 1,29 16, ,93 1,33 16, ,62 1,38 17,24 30

31 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 78% na przejazd w klasie 2 Tabela nr 21 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 0,66 0,05 0, ,04 0,08 0, ,22 0,09 1, ,45 0,11 1, ,87 0,14 1, ,13 0,16 1, ,49 0,18 2, ,77 0,21 2, ,08 0,23 2, ,41 0,25 3, ,74 0,28 3, ,07 0,30 3, ,47 0,33 4, , , , ,13 0,38 4, ,41 0,40 5, ,85 0,43 5, ,16 0,46 5, ,38 0,47 5, ,60 0,49 6, ,04 0,52 6, ,26 0,54 6, ,48 0,55 6, ,61 0,56 7, ,81 0,58 7, ,05 0,60 7, ,36 0,62 7,74 31

32 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 22 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 78% na przejazd w klasie 1 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 0,99 0,07 0, ,57 0,12 1, ,83 0,14 1, ,18 0,16 2, ,80 0,21 2, ,20 0,24 2, ,73 0,28 3, ,16 0,31 3, ,62 0,34 4, ,11 0,38 4, ,61 0,42 5, ,10 0,45 5, ,70 0,50 6, ,19 0,53 6, ,69 0,57 7, ,12 0,60 7, ,78 0,65 8, ,24 0,68 8, ,57 0,71 8, ,90 0,73 9, ,56 0,78 9, ,89 0,81 10, ,22 0,83 10, ,42 0,85 10, ,71 0,87 10, ,08 0,89 11, ,54 0,93 11,61 32

33 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 23 TABELA DOPŁAT DO BILETÓW Z ULGĄ 78% w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 0,33 0,02 0, ,52 0,04 0, ,61 0,05 0, ,73 0,05 0, ,93 0,07 0, ,07 0,08 0, ,24 0,09 1, ,39 0,10 1, ,54 0,11 1, ,70 0,13 1, ,87 0,14 1, ,03 0,15 1, , , , ,40 0,18 2, ,56 0,19 2, ,71 0,20 2, ,93 0,22 2, ,08 0,23 2, ,19 0,24 2, ,30 0,24 3, ,52 0,26 3, ,63 0,27 3, ,74 0,28 3, ,81 0,28 3, ,90 0,29 3, ,03 0,30 3, ,18 0,31 3,87 33

34 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 24 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 93% na przejazd w klasie 2 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 0,21 0,02 0, ,33 0,02 0, ,39 0,03 0, ,46 0,03 0, ,59 0,04 0, ,68 0,05 0, ,79 0,06 0, ,88 0,07 0, ,98 0,07 0, ,08 0,08 1, ,19 0,09 1, ,29 0,10 1, ,42 0,11 1, , , , ,63 0,12 1, ,72 0,13 1, ,86 0,14 1, ,96 0,15 1, ,03 0,15 1, ,10 0,16 1, ,24 0,17 2, ,31 0,17 2, ,38 0,18 2, ,42 0,18 2, ,48 0,18 2, ,56 0,19 2, ,66 0,20 2,46 34

35 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 95% na przejazd w klasie 2 Tabela nr 25 w jedną stronę odległość brutto netto powrotnego dni dni 1 do 5 0,15 0,01 0, ,24 0,02 0, ,28 0,02 0, ,33 0,02 0, ,42 0,03 0, ,48 0,04 0, ,56 0,04 0, ,63 0,05 0, ,70 0,05 0, ,77 0,06 0, ,85 0,06 0, ,92 0,07 0, ,01 0,07 0, ,09 0,08 1, ,16 0,09 1, ,23 0,09 1, ,33 0,10 1, ,40 0,10 1, ,45 0,11 1, ,50 0,11 1, ,60 0,12 1, ,65 0,12 1, ,70 0,13 1, ,73 0,13 1, ,77 0,13 1, ,83 0,14 1, ,90 0,14 1,76 35

36 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 26 TABELA OPŁAT ZA BILETY Z ULGĄ 95% na przejazd w klasie 1 w jedną stronę odległość brutto netto dni dni 1 do 5 0,22 0,02 0, ,36 0,03 0, ,42 0,03 0, ,49 0,04 0, ,64 0,05 0, ,73 0,05 0, ,85 0,06 0, ,94 0,07 0, ,05 0,08 0, ,16 0,09 1, ,27 0,09 1, ,39 0,10 1,29 powrotnego ,52 0,11 1, ,63 0,12 1, ,75 0,13 1, ,84 0,14 1, ,99 0,15 1, ,10 0,16 1, ,17 0,16 2, ,25 0,17 2, ,40 0,18 2, ,47 0,18 2, ,55 0,19 2, ,59 0,19 2, ,66 0,20 2, ,74 0,20 2, ,85 0,21 2,64 36

37 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe ważne w pociągach osobowych Tabela nr 27 TABELA DOPŁAT DO BILETÓW Z ULGĄ 95% w razie zmiany klasy wagonu odległość C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 brutto netto w z ł o t y c h do 5 0,07 0,01 0, ,12 0,01 0, ,14 0,01 0, ,16 0,01 0, ,21 0,02 0, ,24 0,02 0, ,28 0,02 0, ,31 0,02 0, ,35 0,03 0, ,39 0,03 0, ,42 0,03 0, ,46 0,03 0, , , , ,54 0,04 0, ,58 0,04 0, ,61 0,05 0, ,66 0,05 0, ,70 0,05 0, ,72 0,05 0, ,75 0,06 0, ,80 0,06 0, ,82 0,06 0, ,85 0,06 0, ,86 0,06 0, ,89 0,07 0, ,91 0,07 0, ,95 0,07 0,88 37

38 Tabela nr Tabele opłat za bilety okresowe ważne w pociągach osobowych 1) OPŁATY ZA BILETY ODCINKOWE IMIENNE TYGODNIOWE WG TARYFY NORMALNEJ a) na przejazdy "tam i z powrotem" odległość do 5 26,00 1,93 24,07 39,00 2,89 36, ,50 2,63 32,87 53,25 3,94 49, ,50 3,67 45,83 74,25 5,50 68, ,00 4,74 59,26 96,00 7,11 88, ,00 4,96 62,04 100,50 7,44 93, ,00 5,48 68,52 111,00 8,22 102, ,00 6,07 75,93 123,00 9,11 113, ,00 6,74 84,26 136,50 10,11 126, ,00 7,48 93,52 151,50 11,22 140, ,50 8,19 102,31 165,75 12,28 153, ,50 8,93 111,57 180,75 13,39 167, ,50 9,74 121,76 197,25 14,61 182, ,50 10,48 131,02 212,25 15,72 196, ,50 11,22 140,28 227,25 16,83 210, ,00 11,85 148,15 240,00 17,78 222, ,00 12,81 160,19 259,50 19,22 240,28 Tabela nr 29 b) na przejazdy w jedną stronę; odległość do 5 13,00 0,96 12,04 19,50 1,44 18, ,75 1,31 16,44 26,62 1,97 24, ,75 1,83 22,92 37,12 2,75 34, ,00 2,37 29,63 48,00 3,56 44, ,50 2,48 31,02 50,25 3,72 46, ,00 2,74 34,26 55,50 4,11 51, ,00 3,04 37,96 61,50 4,56 56, ,50 3,37 42,13 68,25 5,06 63, ,50 3,74 46,76 75,75 5,61 70, ,25 4,09 51,16 82,87 6,14 76, ,25 4,46 55,79 90,37 6,69 83, ,75 4,87 60,88 98,62 7,31 91, ,75 5,24 65,51 106,12 7,86 98, ,75 5,61 70,14 113,62 8,42 105, ,00 5,93 74,07 120,00 8,89 111, ,50 6,41 80,09 129,75 9,61 120,14 38

39 2. Tabele opłat za bilety okresowe ważne w pociągach osobowych TYGODNIOWE Z ULGĄ 33% a) na przejazdy "tam i z powrotem" odległość do 5 17,42 1,29 16,13 26,13 1,94 24, ,78 1,76 22,02 35,68 2,64 33, ,16 2,46 30,70 49,75 3,69 46, ,88 3,18 39,70 64,32 4,76 59, ,89 3,33 41,56 67,33 4,99 62, ,58 3,67 45,91 74,37 5,51 68, ,94 4,07 50,87 82,41 6,10 76, ,97 4,52 56,45 91,45 6,77 84, ,67 5,01 62,66 101,50 7,52 93, ,03 5,48 68,55 111,05 8,23 102, ,73 5,98 74,75 121,10 8,97 112,13 Tabela nr ,10 6,53 81,57 132,16 9,79 122, ,80 7,02 87,78 142,21 10,53 131, ,50 7,52 93,98 152,26 11,28 140, ,20 7,94 99,26 160,80 11,91 148, ,91 8,59 107,32 173,86 12,88 160,98 b) na przejazdy w jedną stronę; odległość do 5 8,71 0,65 8,06 13,06 0,97 12, ,89 0,88 11,01 17,84 1,32 16, ,58 1,23 15,35 24,87 1,84 23, ,44 1,59 19,85 32,16 2,38 29, ,44 1,66 20,78 33,67 2,49 31, ,79 1,84 22,95 37,18 2,75 34, ,47 2,03 25,44 41,20 3,05 38, ,48 2,26 28,22 45,73 3,39 42, ,83 2,51 31,32 50,75 3,76 46, ,02 2,74 34,28 55,52 4,11 51, ,37 2,99 37,38 60,55 4,49 56,06 Tabela nr ,05 3,26 40,79 66,08 4,89 61, ,40 3,51 43,89 71,10 5,27 65, ,75 3,76 46,99 76,13 5,64 70, ,60 3,97 49,63 80,40 5,96 74, ,95 4,29 53,66 86,93 6,44 80,49 39

40 2. Tabele opłat za bilety okresowe ważne w pociągach osobowych TYGODNIOWE Z ULGĄ 40% Tabela nr 32 a) na przejazdy "tam i z powrotem" odległość do 5 15,60 1,16 14,44 23,40 1,73 21, ,30 1,58 19,72 31,95 2,37 29, ,70 2,20 27,50 44,55 3,30 41, ,40 2,84 35,56 57,60 4,27 53, ,20 2,98 37,22 60,30 4,47 55, ,40 3,29 41,11 66,60 4,93 61, ,20 3,64 45,56 73,80 5,47 68, ,60 4,04 50,56 81,90 6,07 75, ,60 4,49 56,11 90,90 6,73 84, ,30 4,91 61,39 99,45 7,37 92, ,30 5,36 66,94 108,45 8,03 100, ,90 5,84 73,06 118,35 8,77 109, ,90 6,29 78,61 127,35 9,43 117, ,90 6,73 84,17 136,35 10,10 126, ,00 7,11 88,89 144,00 10,67 133, ,80 7,69 96,11 155,70 11,53 144,17 Tabela nr 33 b) na przejazdy w jedną stronę; odległość do 5 7,80 0,58 7,22 11,70 0,87 10, ,65 0,79 9,86 15,97 1,18 14, ,85 1,10 13,75 22,27 1,65 20, ,20 1,42 17,78 28,80 2,13 26, ,10 1,49 18,61 30,15 2,23 27, ,20 1,64 20,56 33,30 2,47 30, ,60 1,82 22,78 36,90 2,73 34, ,30 2,02 25,28 40,95 3,03 37, ,30 2,24 28,06 45,45 3,37 42, ,15 2,46 30,69 49,72 3,68 46, ,15 2,68 33,47 54,22 4,02 50, ,45 2,92 36,53 59,17 4,38 54, ,45 3,14 39,31 63,67 4,72 58, ,45 3,37 42,08 68,17 5,05 63, ,00 3,56 44,44 72,00 5,33 66, ,90 3,84 48,06 77,85 5,77 72,08 40

41 2. Tabele opłat za bilety okresowe ważne w pociągach osobowych TYGODNIOWE Z ULGĄ 50% a) na przejazdy "tam i z powrotem" odległość do 5 13,00 0,96 12,04 19,50 1,44 18, ,75 1,31 16,44 26,62 1,97 24, ,75 1,83 22,92 37,12 2,75 34, ,00 2,37 29,63 48,00 3,56 44, ,50 2,48 31,02 50,25 3,72 46, ,00 2,74 34,26 55,50 4,11 51, ,00 3,04 37,96 61,50 4,56 56, ,50 3,37 42,13 68,25 5,06 63, ,50 3,74 46,76 75,75 5,61 70, ,25 4,09 51,16 82,87 6,14 76, ,25 4,46 55,79 90,37 6,69 83,68 Tabela nr ,75 4,87 60,88 98,62 7,31 91, ,75 5,24 65,51 106,12 7,86 98, ,75 5,61 70,14 113,62 8,42 105, ,00 5,93 74,07 120,00 8,89 111, ,50 6,41 80,09 129,75 9,61 120,14 b) na przejazdy w jedną stronę; odległość do 5 6,50 0,48 6,02 9,75 0,72 9, ,87 0,66 8,21 13,31 0,99 12, ,37 0,92 11,45 18,56 1,37 17, ,00 1,19 14,81 24,00 1,78 22, ,75 1,24 15,51 25,12 1,86 23, ,50 1,37 17,13 27,75 2,06 25, ,50 1,52 18,98 30,75 2,28 28, ,75 1,69 21,06 34,12 2,53 31, ,25 1,87 23,38 37,87 2,81 35, ,62 2,05 25,57 41,43 3,07 38, ,12 2,23 27,89 45,18 3,35 41,83 Tabela nr ,87 2,43 30,44 49,31 3,65 45, ,37 2,62 32,75 53,06 3,93 49, ,87 2,81 35,06 56,81 4,21 52, ,00 2,96 37,04 60,00 4,44 55, ,25 3,20 40,05 64,87 4,81 60,06 41

42 2. Tabele opłat za bilety okresowe ważne w pociągach osobowych DWUTYGODNIOWE WG TARYFY NORMALNEJ Tabela nr 36 a) na przejazdy "tam i z powrotem" odległość do 5 49,00 3,63 45,37 73,50 5,44 68, ,00 4,81 60,19 97,50 7,22 90, ,00 6,89 86,11 139,50 10,33 129, ,00 8,81 110,19 178,50 13,22 165, ,50 9,37 117,13 189,75 14,06 175, ,50 10,93 136,57 221,25 16,39 204, ,00 12,22 152,78 247,50 18,33 229, ,00 13,48 168,52 273,00 20,22 252, ,00 13,85 173,15 280,50 20,78 259, ,00 14,96 187,04 303,00 22,44 280, ,00 16,44 205,56 333,00 24,67 308, ,50 17,96 224,54 363,75 26,94 336, ,00 19,41 242,59 393,00 29,11 363, ,00 20,74 259,26 420,00 31,11 388, ,00 21,93 274,07 444,00 32,89 411, ,00 23,63 295,37 478,50 35,44 443,06 Tabela nr 37 b) na przejazdy w jedną stronę; odległość do 5 24,50 1,81 22,69 36,75 2,72 34, ,50 2,41 30,09 48,75 3,61 45, ,50 3,44 43,06 69,75 5,17 64, ,50 4,41 55,09 89,25 6,61 82, ,25 4,69 58,56 94,87 7,03 87, ,75 5,46 68,29 110,62 8,19 102, ,50 6,11 76,39 123,75 9,17 114, ,00 6,74 84,26 136,50 10,11 126, ,50 6,93 86,57 140,25 10,39 129, ,00 7,48 93,52 151,50 11,22 140, ,00 8,22 102,78 166,50 12,33 154, ,25 8,98 112,27 181,87 13,47 168, ,00 9,70 121,30 196,50 14,56 181, ,00 10,37 129,63 210,00 15,56 194, ,00 10,96 137,04 222,00 16,44 205, ,50 11,81 147,69 239,25 17,72 221,53 42

43 2. Tabele opłat za bilety okresowe ważne w pociągach osobowych DWUTYGODNIOWE Z ULGĄ 33% a) na przejazdy "tam i z powrotem" odległość do 5 32,83 2,43 30,40 49,24 3,65 45, ,55 3,23 40,32 65,32 4,84 60, ,31 4,62 57,69 93,46 6,92 86, ,73 5,91 73,82 119,59 8,86 110, ,75 6,28 78,47 127,13 9,42 117, ,82 7,32 91,50 148,24 10,98 137, ,55 8,19 102,36 165,82 12,28 153, ,94 9,03 112,91 182,91 13,55 169, ,29 9,28 116,01 187,93 13,92 174, ,34 10,03 125,31 203,01 15,04 187, ,74 11,02 137,72 223,11 16,53 206,58 Tabela nr ,47 12,03 150,44 243,71 18,05 225, ,54 13,00 162,54 263,31 19,50 243, ,60 13,90 173,70 281,40 20,84 260, ,32 14,69 183,63 297,48 22,04 275, ,73 15,83 197,90 320,59 23,75 296,84 b) na przejazdy w jedną stronę; odległość do 5 16,41 1,22 15,19 24,62 1,82 22, ,77 1,61 20,16 32,66 2,42 30, ,15 2,31 28,84 46,73 3,46 43, ,86 2,95 36,91 59,80 4,43 55, ,38 3,14 39,24 63,56 4,71 58, ,41 3,66 45,75 74,12 5,49 68, ,27 4,09 51,18 82,91 6,14 76, ,97 4,52 56,45 91,45 6,77 84, ,64 4,64 58,00 93,97 6,96 87, ,67 5,01 62,66 101,50 7,52 93, ,37 5,51 68,86 111,55 8,26 103,29 Tabela nr ,24 6,02 75,22 121,85 9,03 112, ,77 6,50 81,27 131,65 9,75 121, ,80 6,95 86,85 140,70 10,42 130, ,16 7,35 91,81 148,74 11,02 137, ,86 7,92 98,94 160,30 11,87 148,43 43

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 277/Z /2011 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2011 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 2314/74/IV/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/011 z dnia 11 lipca 011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 314/74/IV/011 z dnia 30 sierpnia 011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/203 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 8 stycznia 203 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:...

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... 1 Na podstawie art. 18 b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Uchwała Nr 923/2012 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Wysokość ulgi (%) 100% Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ ODDZIELNEGO MIEJSCA SIEDZĄCEGO Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się następujące zmiany: 1) W spisie

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r.

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 193/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL)

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) OPRACOWANIE: Marcin Grupiński Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 Dokumenty tożsamości... 5 ULGA 37%... 6 Dzieci i młodzież... 6 Emeryci i renciści...

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Podstawa prawna: Uchwała Nr 388/2009 rządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. w sprawie ustalenia Taryfy przewozowej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 54/2014 z dnia 7 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. nr 6/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW:

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: Tabela 1. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 168/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY

Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH, INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE, w tym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2016 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2016 r. rona 1 Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Bardziej szczegółowo