CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)"

Transkrypt

1 Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza Katowice tel fax

2 Tekst jednolity CENNIKA usług przewozowych (C-KŚ) ustalonego Uchwałą Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 214/74/IV/2011 z dnia 0 sierpnia 2011 r. obowiązującego od 1 października 2011 r. uwzględnia: 1) zmianę nr 1 C-KŚ ustaloną Uchwałą Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 82/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 564/109/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.; 2) zmianę nr 2 C-KŚ ustaloną Uchwałą Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 11/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 492/126/IV/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. obowiązującą od 1 marca 2012 r.; ) zmianę nr C-KŚ ustaloną Uchwałą Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 116/2012 z dnia 22 października 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 006/200/IV/2012 z dnia 29 października 2012 r. obowiązującą od 9 grudnia 2012 r.

3 ZMIANY Nr porz. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr Data podjęcia Uchwały Zmiana obowiązuje od dnia 1 82/ / / Data wniesienia zmiany Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę UWAGA: Przy wprowadzeniu w tekście cennika zmiany należy wskazać numer porządkowany wprowadzonej zmiany.

4 SPIS TREŚCI: strona OBJAŚNIENIA...6 ULGI USTAWOWE...7 ULGI HANDLOWE...11 DZIAŁ I. OPŁATY PRZEWOZOWE TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE Tabela 1. Bilety normalne Tabela 2. Bilety z ulgą 15% Tabela. Bilety z ulgą 20% Tabela 4. Bilety z ulgą 0% Tabela 5. Bilety z ulgą 7% Tabela 6. Bilety z ulgą 49% Tabela 7. Bilety z ulgą 51% Tabela 8. Bilety z ulgą 60% Tabela 9. Bilety z ulgą 78%... 2 Tabela 10. Bilety z ulgą 9% Tabela 11. Bilety z ulgą 95% TABELE OPŁAT ZA BILETY DLA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDÓW GRUPOWYCH Tabela 12. Bilety normalne Tabela 1. Bilety z ulgą 7% Tabela 14. Bilety z ulgą 49% Tabela 15. Bilety z ulgą 51%... 0 Tabela 16. Bilety z ulgą 78%... 1 Tabela 17. Bilety z ulgą 9%... 2 Tabela 18. Bilety z ulgą 95%.... TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE Tabela 19. Bilety odcinkowe miesięczne imienne taryfa normalna... 5 Tabela 20. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 20%... 6 Tabela 21. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 0%... 7 Tabela 22. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową %... 8 Tabela 2. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 7%... 9 Tabela 24. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 49% Tabela 25. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 50% Tabela 26. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 51% Tabela 27. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 60%... 4 Tabela 28. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 78% Tabela 29. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 9% TABELE OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE KWARTALNE IMIENNE Tabela 0. Bilety odcinkowe kwartalne imienne taryfa normalna Tabela 1. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową % Tabela 2. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 50% Tabela. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 60% TABELE OPŁAT ZA BILETY SIECIOWE Tabela 4. Bilety sieciowe imienne taryfa normalna Tabela 5. Bilety sieciowe bezimienne taryfa normalna

5 6. TABELE OPŁAT ZA BILETY LINIOWE JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE IMIENNE Tabela 6. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL Tabela 7. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL Tabela 8. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL Tabela 9. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL Tabela 40. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL Tabela 41. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL Tabela 42. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL Tabela 4. Opłata za bilet liniowy w taryfie TL TABELE OPŁAT ZA BILETY STREFOWE Tabela 44. Opłata za bilet strefowy jednorazowy KŚ Tabela 45. Opłata za bilet strefowy miesięczny imienny TABELA OPŁAT ZA BILETY Z CENAMI ZRYCZAŁTOWANYMI Opłata za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego ( 48 TP-KŚ) Opłata za przewóz roweru ( 48 TP-KŚ) Opłata za przewóz wózka dziecięcego ( 48 TP-KŚ) Opłata za przewóz psa ( 49 TP-KŚ) Opłaty pobrane w pociągu DZIAŁ II. WYKAZ INNYCH OPŁAT...61 DZIAŁ III. OPŁATY DODATKOWE

6 OBJAŚNIENIA 1. Cennik usług zawiera: a) tabele opłat za bilety jednorazowe, b) tabele opłat za bilety okresowe, c) tabele opłat za bilety sieciowe, d) tabele opłat za bilety liniowe, e) tabele opłat za bilety strefowe, f) tabele opłat za bilety z cenami zryczałtowanymi, g) wykaz innych opłat, h) opłaty dodatkowe w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów, które mają zastosowanie przy przejazdach w klasie drugiej w pociągów osobowych Koleje Śląskie sp. z o.o. (KŚ). 2. Opłaty za przewóz psa, rzeczy niemieszczących się nad i pod zajmowanym miejscem, roweru, wózka dziecięcego są zryczałtowane, niezależne od odległości przewozu.. Podróżny może przewieźć odpłatnie na dowolną odległość i pod własnym nadzorem: a) łatwe do przenoszenia rzeczy nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem; b) niezłożony wózek dziecięcy, jeden niezłożony i nieopakowany rower jednośladowy (jeden rower na jednego podróżnego), w przedziale lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. 4. Wszystkie opłaty zawarte w Cenniku usług przewozowych (C-KŚ), zaokrągla się do pełnych groszy. 5. Kwotę PTU ustala się w następujący sposób: suma wartości sprzedaży x stawka podatku (8% lub 2%) stawka podatku (8% lub 2%) (, z dokładnością do 1 grosza). Należność równa się różnicy kwoty i ustalonego PTU. 6

7 ULGI USTAWOWE Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej w pociągach Koleje Śląskie Sp. z o. o. na podstawie ustawy: 1) z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz z późn. zm.); 2) z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz z późn. zm.): Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi na podstawie biletów: jednorazowych miesięcznych 1. Dzieci do lat 4 100% 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej: 1) umundurowani w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; 2) w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 100%. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 12) 4. Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 6. Przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych Przewodnikiem winna być osoba, która ukończyła 1 lat, albo pies-przewodnik Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 1) 100% 100% 100% 95% Opiekunem winna być osoba pełnoletnia 1 7

8 Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo- -wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem 8. Jedno z rodziców lub opiekun (osoba pełnoletnia) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 2), z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych 78% 78% 78% 78% 10. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 1) 78% 11. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy 12. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 1), z wyjątkiem osób niewidomych 7% 7% 49% 1. Osoby niewidome, jeśli są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 1) 9% 9% 14. Osoby niewidome ), jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 15. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 16. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia 17. Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych 7% 7% 7% 7% 49% 51% 51% 18. Doktoranci, do ukończenia 5 roku życia 51% 51% 19. Studenci obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia 20. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 51% 7% 7% 8

9 21. Nauczyciele akademiccy 7% 7% 22. Posiadacze ważnej Karty Polaka 7% Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 2 przejazdy w roku 24. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową) 25. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji 26. Przewodnik towarzyszący w podróży osobie wymienionej w poz. 24 lub Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 28. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 29. Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 7% 78% 78% 95% 7% 7% 7% Weterani poszkodowani 7% 1) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów nie utraciło mocy); 2) tj. żołnierze odbywający: a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Oddziałach Prewencji Policji, Straży Granicznej lub w Biurze Ochrony Rządu, b) służbę zastępczą, c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, tj. pobierających naukę w: wyższej szkole wojskowej (podchorążowie), szkole chorążych (kadeci), podoficerskiej szkole zawodowej (elewi), orkiestrze, d) zajęcia wojskowe (dot. studentów szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe, e) ćwiczenia wojskowe; ) tj. osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidzi II grypy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów nie utraciło mocy), z powodu stanu narządu wzroku. ) Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 200r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 14, poz. 1258) poz , 4) Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 200r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 14, poz. 1259) poz. 29, 9

10 5) Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz.U. poz. 229) poz. 29a, 6) Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza (Dz.U. poz. 78) poz. 29a. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu (w tym biletu z ulgą 100%), który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi. USTAWOWE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej w pociągach Koleje Śląskie Sp. z o. o. na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 200 r. Nr 221, poz z późn. zm.): Lp. Uprawnieni Przejazdy w pociągach KŚ 1. Posłowie Bezpłatnie 2. Senatorowie Bezpłatnie 10

11 ULGI HANDLOWE we wszystkich pociągach Kolei Śląskich Sp. z o. o. Lp. Rodzaj ulgi 1. SilesiaWeekend Przejazdy w dni wolne od pracy na podstawie biletów na odległość do 240 km: w kierunku tam w kierunku tam i z powrotem 2. SENIOR 65+ Ulga dla osób, które ukończyły 65 lat (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, stwierdzającego wiek). KŚ 26 Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia, nie posiadająca uprawnień do ulgi ustawowej (na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek). Wymiar ulgi na podstawie biletów: jednorazowych 15% 20% okresowych 0% 0% 20% 20% 4. Rodzinny Od 2 do 6 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do 0% ukończenia 16 roku życia *) 5. Normalny na przejazd tam i z powrotem Podróżny nie posiadający uprawnienia do ulgi, zamierzający skorzystać z przejazdu w obie strony tą samą drogą w kierunku tam w kierunku tam i z powrotem, bilet na powrót 6. Pracodawca, który zawarł z przewoźnikiem Koleje Śląskie Sp. z o.o. odrębną umowę na zakup ulgowych przejazdów dla pracowników 15% % 50% 7. Osoby, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienie do ulgi, tj.: posiadacze legitymacji wg wzoru KŚ H % 60% 1 2 *) dzieci do ukończenia 16 roku życia korzystają z indywidualnych ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (patrz tabela na str. 5-6). Uprawnienia do ulgowych przejazdów osób w wieku powyżej 16 lat nie są uwzględniane 11

12

13 Dział I Opłaty przewozowe

14 14

15 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela 1. Bilety normalne Za odległość w km do Ceny biletów 2,80 0,21,50 0,26 4,00 0,0 5,00 0,7 6,00 0,44 7,00 0,52 8,00 0,59 9,00 0,67 10,00 0,74 11,00 0,81 12,00 0,89 1,00 0,96 14,00 1,04 N15,00 1,11 16,00 1,19 17,00 1,26 18,00 1, 19,00 1,41 21,00 1,56 2,00 1,70 25,00 1,85 27,00 2,00 29,00 2,15 1,00 2,0 5,00 2,59 9,00 2,89 4,00,19 46,00,41 49,00,6 51,00,78 5,00,9 55,00 4,07 57,00 4,22 59,00 4,7 61,00 4,52 6,00 4,67 65,00 4,81 66,00 4,89 67,00 4,96 68,00 5,04 69,00 5,11 70,00 5,19 71,00 5,26 72,00 5, 7,00 5,41 74,00 5,48 75,00 5,56 76,00 5,6 77,00 5,70 78,00 5,78 79,00 5,85 80,00 5,9 2,59,24,70 4,6 5,56 6,48 7,41 8, 9,26 10,19 11,11 12,04 12,96 1,89 14,81 15,74 16,67 17,59 19,44 21,0 2,15 25,00 26,85 28,70 2,41 6,11 9,81 42,59 45,7 47,22 49,07 50,9 52,78 54,6 56,48 58, 60,19 61,11 62,04 62,96 6,89 64,81 65,74 66,67 67,59 68,52 69,44 70,7 71,0 72,22 7,15 74,07 15

16 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela 2. Bilety z ulgą 15% Za odległość w km Ceny biletów ,97,40 4,25 5,10 5,95 6,80 7,65 8,50 9,5 10,20 11,05 11,90 12,75 1,60 14,45 15,0 16,15 17,85 19,55 21,25 22,95 24,65 26,5 29,75,15 6,55 9,10 41,65 4,5 45,05 46,75 48,45 50,15 51,85 5,55 55,25 56,10 56,95 57,80 58,65 59,50 60,5 61,20 62,05 62,90 6,75 64,60 65,45 66,0 67,15 68,00 0,22 0,25 0,1 0,8 0,44 0,50 0,57 0,6 0,69 0,76 0,82 0,88 0,94 1,01 1,07 1,1 1,20 1,2 1,45 1,57 1,70 1,8 1,95 2,20 2,46 2,71 2,90,09,21,4,46,59,71,84,97 4,09 4,16 4,22 4,28 4,4 4,41 4,47 4,5 4,60 4,66 4,72 4,79 4,85 4,91 4,97 5,04 2,75,15,94 4,72 5,51 6,0 7,08 7,87 8,66 9,44 10,2 11,02 11,81 12,59 1,8 14,17 14,95 16,5 18,10 19,68 21,25 22,82 24,40 27,55 0,69,84 6,20 8,56 40,14 41,71 4,29 44,86 46,44 48,01 49,58 51,16 51,94 52,7 5,52 54,1 55,09 55,88 56,67 57,45 58,24 59,0 59,81 60,60 61,9 62,18 62,96 16

17 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela. Bilety z ulgą 20% Za odległość w km do Ceny biletów ,24 2,80,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 8,80 9,60 10,40 11,20 12,00 12,80 1,60 14,40 15,20 16,80 18,40 20,00 21,60 2,20 24,80 28,00 1,20 4,40 6,80 9,20 40,80 42,40 44,00 45,60 47,20 48,80 50,40 52,00 52,80 5,60 54,40 55,20 56,00 56,80 57,60 58,40 59,20 60,00 60,80 61,60 62,40 6,20 64,00 0,17 0,21 0,24 0,0 0,6 0,41 0,47 0,5 0,59 0,65 0,71 0,77 0,8 0,89 0,95 1,01 1,07 1,1 1,24 1,6 1,48 1,60 1,72 1,84 2,07 2,1 2,55 2,7 2,90,02,14,26,8,50,61,7,85,91,97 4,0 4,09 4,15 4,21 4,27 4, 4,9 4,44 4,50 4,56 4,62 4,68 4,74 2,07 2,59 2,96,70 4,44 5,19 5,9 6,67 7,41 8,15 8,89 9,6 10,7 11,11 11,85 12,59 1, 14,07 15,56 17,04 18,52 20,00 21,48 22,96 25,9 28,89 1,85 4,07 6,0 7,78 9,26 40,74 42,22 4,70 45,19 46,67 48,15 48,89 49,6 50,7 51,11 51,85 52,59 5, 54,07 54,81 55,56 56,0 57,04 57,78 58,52 59,26 17

18 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela 4. Bilety z ulgą 0% Za odległość w km do Ceny biletów ,96 2,45 2,80,50 4,20 4,90 5,60 6,0 7,00 7,70 8,40 9,10 9,80 10,50 11,20 11,90 12,60 1,0 14,70 16,10 17,50 18,90 20,0 21,70 24,50 27,0 0,10 2,20 4,0 5,70 7,10 8,50 9,90 41,0 42,70 44,10 45,50 46,20 46,90 47,60 48,0 49,00 49,70 50,40 51,10 51,80 52,50 5,20 5,90 54,60 55,0 56,00 0,15 0,18 0,21 0,26 0,1 0,6 0,41 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0,7 0,78 0,8 0,88 0,9 0,99 1,09 1,19 1,0 1,40 1,50 1,61 1,81 2,02 2,2 2,9 2,54 2,64 2,75 2,85 2,96,06,16,27,7,42,47,5,58,6,68,7,79,84,89,94,99 4,04 4,10 4,15 1,81 2,27 2,59,24,89 4,54 5,19 5,8 6,48 7,1 7,78 8,4 9,07 9,72 10,7 11,02 11,67 12,1 1,61 14,91 16,20 17,50 18,80 20,09 22,69 25,28 27,87 29,81 1,76,06 4,5 5,65 6,94 8,24 9,54 40,8 42,1 42,78 4,4 44,07 44,72 45,7 46,02 46,67 47,1 47,96 48,61 49,26 49,91 50,56 51,20 51,85 18

19 Za odległość w km do Tabela 5. Bilety z ulgą 7% Ceny biletów Tabele opłat za bilety jednorazowe 1,76 2,20 2,52,15,78 4,41 5,04 5,67 6,0 6,9 7,56 8,19 8,82 9,45 10,08 10,71 11,4 11,97 1,2 14,49 15,75 17,01 18,27 19,5 22,05 24,57 27,09 28,98 0,87 2,1,9 4,65 5,91 7,17 8,4 9,69 40,95 41,58 42,21 42,84 4,47 44,10 44,7 45,6 45,99 46,62 47,25 47,88 48,51 49,14 49,77 50,40 0,1 0,16 0,19 0,2 0,28 0, 0,7 0,42 0,47 0,51 0,56 0,61 0,65 0,70 0,75 0,79 0,84 0,89 0,98 1,07 1,17 1,26 1,5 1,45 1,6 1,82 2,01 2,15 2,29 2,8 2,47 2,57 2,66 2,75 2,85 2,94,0,08,1,17,22,27,1,6,41,45,50,55,59,64,69,7 1,6 2,04 2, 2,92,50 4,08 4,67 5,25 5,8 6,42 7,00 7,58 8,17 8,75 9, 9,92 10,50 11,08 12,25 1,42 14,58 15,75 16,92 18,08 20,42 22,75 25,08 26,8 28,58 29,75 0,92 2,08,25 4,42 5,58 6,75 7,92 8,50 9,08 9,67 40,25 40,8 41,42 42,00 42,58 4,17 4,75 44, 44,92 45,50 46,08 46,

20 2 Za odległość w km do Tabela 6. Bilety z ulgą 49% Ceny biletów Tabele opłat za bilety jednorazowe 1,4 1,78 2,04 2,55,06,57 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12 6,6 7,14 7,65 8,16 8,67 9,18 9,69 10,71 11,7 12,75 1,77 14,79 15,81 17,85 19,89 21,9 2,46 24,99 26,01 27,0 17,85 29,07 0,09 1,11 2,1,15,66 4,17 4,68 5,19 5,70 6,21 6,72 7,2 7,74 8,25 8,76 9,27 9,78 40,29 40,80 0,11 0,1 0,15 0,19 0,2 0,26 0,0 0,4 0,8 0,42 0,45 0,49 0,5 0,57 0,60 0,64 0,68 0,72 0,79 0,87 0,94 1,02 1,10 1,17 1,2 1,47 1,62 1,74 1,85 1,9 2,00 1,2 2,15 2,2 2,0 2,8 2,46 2,49 2,5 2,57 2,61 2,64 2,68 2,72 2,76 2,80 2,8 2,87 2,91 2,95 2,98,02 1,2 1,65 1,89 2,6 2,8,1,78 4,25 4,72 5,19 5,67 6,14 6,61 7,08 7,56 8,0 8,50 8,97 9,92 10,86 11,81 12,75 1,69 14,64 16,5 18,42 20,1 21,72 2,14 24,08 25,0 16,5 26,92 27,86 28,81 29,75 0,69 1,17 1,64 2,11 2,58,06,5 4,00 4,47 4,94 5,42 5,89 6,6 6,8 7,1 7,78 20

21 Za odległość w km do Tabela 7. Bilety z ulgą 51% Ceny biletów Tabele opłat za bilety jednorazowe 1,7 1,71 1,96 2,45 2,94,4,92 4,41 4,90 5,9 5,88 6,7 6,86 7,5 7,84 8, 8,82 9,1 10,29 11,27 12,25 1,2 14,21 15,19 17,15 19,11 21,07 22,54 24,01 24,99 25,97 26,95 27,9 28,91 29,89 0,87 1,85 2,4 2,8,2,81 4,0 4,79 5,28 5,77 6,26 6,75 7,24 7,7 8,22 8,71 9,20 0,10 0,1 0,15 0,18 0,22 0,25 0,29 0, 0,6 0,40 0,44 0,47 0,51 0,54 0,58 0,62 0,65 0,69 0,76 0,8 0,91 0,98 1,05 1,1 1,27 1,42 1,56 1,67 1,78 1,85 1,92 2,00 2,07 2,14 2,21 2,29 2,6 2,40 2,4 2,47 2,50 2,54 2,58 2,61 2,65 2,69 2,72 2,76 2,79 2,8 2,87 2,90 1,27 1,58 1,81 2,27 2,72,18,6 4,08 4,54 4,99 5,44 5,90 6,5 6,81 7,26 7,71 8,17 8,62 9,5 10,44 11,4 12,25 1,16 14,06 15,88 17,69 19,51 20,87 22,2 2,14 24,05 24,95 25,86 26,77 27,68 28,58 29,49 29,94 0,40 0,85 1,1 1,76 2,21 2,67,12,57 4,0 4,48 4,94 5,9 5,84 6,0 2 21

22 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe Za odległość w km do Tabela 8. Bilety z ulgą 60% Ceny biletów ,12 1,40 1,60 2,00 2,40 2,80,20,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,20 7,60 8,40 9,20 10,00 10,80 11,60 12,40 14,00 15,60 17,20 18,40 19,60 20,40 21,20 22,00 22,80 2,60 24,40 25,20 26,00 26,40 26,80 27,20 27,60 28,00 28,40 28,80 29,20 29,60 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,0 0, 0,6 0,9 0,41 0,44 0,47 0,50 0,5 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 1,04 1,16 1,27 1,6 1,45 1,51 1,57 1,6 1,69 1,75 1,81 1,87 1,9 1,96 1,99 2,01 2,04 2,07 2,10 2,1 2,16 2,19 2,22 2,25 2,28 2,1 2,4 2,7 1,04 1,0 1,48 1,85 2,22 2,59 2,96,,70 4,07 4,44 4,81 5,19 5,56 5,9 6,0 6,67 7,04 7,78 8,52 9,26 10,00 10,74 11,48 12,96 14,44 15,9 17,04 18,15 18,89 19,6 20,7 21,11 21,85 22,59 2, 24,07 24,44 24,81 25,19 25,56 25,9 26,0 26,67 27,04 27,41 27,78 28,15 28,52 28,89 29,26 29,6 22

23 Za odległość w km do Tabela 9. Bilety z ulgą 78% Ceny biletów Tabele opłat za bilety jednorazowe 0,62 0,77 0,88 1,10 1,2 1,54 1,76 1,98 2,20 2,42 2,64 2,86,08,0,52,74,96 4,18 4,62 5,06 5,50 5,94 6,8 6,82 7,70 8,58 9,46 10,12 10,78 11,22 11,66 12,10 12,54 12,98 1,42 1,86 14,0 14,52 14,74 14,96 15,18 15,40 15,62 15,84 16,06 16,28 16,50 16,72 16,94 17,16 17,8 17,60 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,1 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,2 0,24 0,26 0,28 0,29 0,1 0,4 0,7 0,41 0,44 0,47 0,51 0,57 0,64 0,70 0,75 0,80 0,8 0,86 0,90 0,9 0,96 0,99 1,0 1,06 1,08 1,09 1,11 1,12 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25 1,27 1,29 1,0 0,57 0,71 0,81 1,02 1,22 1,4 1,6 1,8 2,04 2,24 2,44 2,65 2,85,06,26,46,67,87 4,28 4,69 5,09 5,50 5,91 6,1 7,1 7,94 8,76 9,7 9,98 10,9 10,80 11,20 11,61 12,02 12,4 12,8 1,24 1,44 1,65 1,85 14,06 14,26 14,46 14,67 14,87 15,07 15,28 15,48 15,69 15,89 16,09 16,0 2 2

24 2 Za odległość w km do Tabela 10. Bilety z ulgą 9% Ceny biletów Tabele opłat za bilety jednorazowe 0,20 0,24 0,28 0,5 0,42 0,49 0,56 0,6 0,70 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1, 1,47 1,61 1,75 1,89 2,0 2,17 2,45 2,7,01,22,4,57,71,85,99 4,1 4,27 4,41 4,55 4,62 4,69 4,76 4,8 4,90 4,97 5,04 5,11 5,18 5,25 5,2 5,9 5,46 5,5 5,60 0,01 0,02 0,02 0,0 0,0 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,1 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,0 0,1 0,2 0, 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,40 0,40 0,41 0,41 0,19 0,22 0,26 0,2 0,9 0,45 0,52 0,58 0,65 0,71 0,78 0,84 0,91 0,97 1,04 1,10 1,17 1,2 1,6 1,49 1,62 1,75 1,88 2,01 2,27 2,5 2,79 2,98,18,1,44,56,69,82,95 4,08 4,21 4,28 4,4 4,41 4,47 4,54 4,60 4,67 4,7 4,80 4,86 4,9 4,99 5,06 5,12 5,19 24

25 Za odległość w km do Tabela 11. Bilety z ulgą 95% Ceny biletów Tabele opłat za bilety jednorazowe 0,14 0,17 0,20 0,25 0,0 0,5 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,05 1,15 1,25 1,5 1,45 1,55 1,75 1,95 2,15 2,0 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95,05,15,25,0,5,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 4,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,1 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,2 0,2 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,0 0,1 0,16 0,19 0,2 0,28 0,2 0,7 0,42 0,46 0,51 0,56 0,60 0,65 0,69 0,74 0,79 0,8 0,88 0,97 1,06 1,16 1,25 1,4 1,44 1,62 1,81 1,99 2,1 2,27 2,6 2,45 2,55 2,64 2,7 2,82 2,92,01,06,10,15,19,24,29,,8,4,47,52,56,61,66,

26 26

27 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Za odległość w km do Tabela 12. Bilety normalne Ceny biletów 1,96 0,15 2,45 0,18 2,80 0,21,50 0,26 4,20 0,1 4,90 0,6 5,60 0,41 6,0 0,47 7,00 0,52 7,70 0,57 8,40 0,62 9,10 0,67 9,80 0,7 N10,50 0,78 11,20 0,8 11,90 0,88 12,60 0,9 1,0 0,99 14,70 1,09 16,10 1,19 17,50 1,0 18,90 1,40 20,0 1,50 21,70 1,61 24,50 1,81 27,0 2,02 0,10 2,2 2,20 2,9 4,0 2,54 5,70 2,64 7,10 2,75 8,50 2,85 9,90 2,96 41,0,06 42,70,16 44,10,27 45,50,7 46,20,42 46,90,47 47,60,5 48,0,58 49,00,6 49,70,68 50,40,7 51,10,79 51,80,84 52,50,89 5,20,94 5,90,99 54,60 4,04 55,0 4,10 56,00 4,15 1,81 2,27 2,59,24,89 4,54 5,19 5,8 6,48 7,1 7,78 8,4 9,07 9,72 10,7 11,02 11,67 12,1 1,61 14,91 16,20 17,50 18,80 20,09 22,69 25,28 27,87 29,81 1,76,06 4,5 5,65 6,94 8,24 9,54 40,8 42,1 42,78 4,4 44,07 44,72 45,7 46,02 46,67 47,1 47,96 48,61 49,26 49,91 50,56 51,20 51,

28 2 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Za odległość w km do Tabela 1. Bilety z ulgą 7% Ceny biletów ,2 1,54 1,76 2,20 2,65,09,5,97 4,41 4,85 5,29 5,7 6,17 6,61 7,06 7,50 7,94 8,8 9,26 10,14 11,02 11,91 12,79 1,67 15,4 17,20 18,96 20,29 21,61 22,49 2,7 24,25 25,14 26,02 26,90 27,78 28,66 29,11 29,55 29,99 0,4 0,87 1,1 1,75 2,19 2,6,07,52,96 4,40 4,84 5,28 0,09 0,11 0,1 0,16 0,20 0,2 0,26 0,29 0, 0,6 0,9 0,42 0,46 0,49 0,52 0,56 0,59 0,62 0,69 0,75 0,82 0,88 0,95 1,01 1,14 1,27 1,40 1,50 1,60 1,67 1,7 1,80 1,86 1,9 1,99 2,06 2,12 2,16 2,19 2,22 2,25 2,29 2,2 2,5 2,8 2,42 2,45 2,48 2,52 2,55 2,58 2,61 1,14 1,4 1,6 2,04 2,45 2,86,27,68 4,08 4,49 4,90 5,1 5,71 6,12 6,54 6,94 7,5 7,76 8,57 9,9 10,20 11,0 11,84 12,66 14,29 15,9 17,56 18,79 20,01 20,82 21,64 22,45 2,28 24,09 24,91 25,72 26,54 26,95 27,6 27,77 28,18 28,58 28,99 29,40 29,81 0,21 0,62 1,04 1,44 1,85 2,26 2,67 28

29 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Za odległość w km do Tabela 14. Bilety z ulgą 49% Ceny biletów ,00 1,25 1,4 1,78 2,14 2,50 2,86,21,57,9 4,28 4,64 5,00 5,5 5,71 6,07 6,4 6,78 7,50 8,21 8,92 9,64 10,5 11,07 12,49 1,92 15,5 16,42 17,49 18,21 18,92 19,6 20,5 21,06 21,78 22,49 2,20 2,56 2,92 24,28 24,6 24,99 25,5 25,70 26,06 26,42 26,77 27,1 27,49 27,85 28,20 28,56 0,07 0,09 0,11 0,1 0,16 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29 0,2 0,4 0,7 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 0,56 0,61 0,66 0,71 0,77 0,82 0,9 1,0 1,14 1,22 1,0 1,5 1,40 1,45 1,51 1,56 1,61 1,67 1,72 1,75 1,77 1,80 1,82 1,85 1,88 1,90 1,9 1,96 1,98 2,01 2,04 2,06 2,09 2,12 0,9 1,16 1,2 1,65 1,98 2,1 2,65 2,97,1,64,96 4,0 4,6 4,95 5,29 5,62 5,95 6,28 6,94 7,60 8,26 8,9 9,58 10,25 11,56 12,89 14,21 15,20 16,19 16,86 17,52 18,18 18,84 19,50 20,17 20,82 21,48 21,81 22,15 22,48 22,81 2,14 2,47 2,80 24,1 24,46 24,79 25,12 25,45 25,79 26,11 26,

30 2 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Za odległość w km do Tabela 15. Bilety z ulgą 51% Ceny biletów ,96 1,20 1,7 1,71 2,06 2,40 2,74,09,4,77 4,12 4,46 4,80 5,14 5,49 5,8 6,17 6,52 7,20 7,89 8,57 9,26 9,95 10,6 12,00 1,8 14,75 15,78 16,81 17,49 18,18 18,86 19,55 20,24 20,92 21,61 22,29 22,64 22,98 2,2 2,67 24,01 24,5 24,70 25,04 25,8 25,72 26,07 26,41 26,75 27,10 27,44 0,07 0,09 0,10 0,1 0,15 0,18 0,20 0,2 0,25 0,28 0,1 0, 0,6 0,8 0,41 0,4 0,46 0,48 0,5 0,58 0,6 0,69 0,74 0,79 0,89 0,99 1,09 1,17 1,25 1,0 1,5 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,68 1,70 1,7 1,75 1,78 1,80 1,8 1,85 1,88 1,91 1,9 1,96 1,98 2,01 2,0 0,89 1,11 1,27 1,58 1,91 2,22 2,54 2,86,18,49,81 4,1 4,44 4,76 5,08 5,40 5,71 6,04 6,67 7,1 7,94 8,57 9,21 9,84 11,11 12,9 1,66 14,61 15,56 16,19 16,8 17,46 18,10 18,74 19,7 20,01 20,64 20,96 21,28 21,59 21,92 22,2 22,55 22,87 2,19 2,50 2,81 24,14 24,45 24,77 25,09 25,41 0

31 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Za odległość w km do Tabela 16. Bilety z ulgą 78% Ceny biletów ,4 0,54 0,62 0,77 0,92 1,08 1,2 1,9 1,54 1,69 1,85 2,00 2,16 2,1 2,46 2,62 2,77 2,9,2,54,85 4,16 4,47 4,77 5,9 6,01 6,62 7,08 7,55 7,85 8,16 8,47 8,78 9,09 9,9 9,70 10,01 10,16 10,2 10,47 10,6 10,78 10,9 11,09 11,24 11,40 11,55 11,70 11,86 12,01 12,17 12,2 0,0 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,1 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,29 0,1 0, 0,5 0,40 0,45 0,49 0,52 0,56 0,58 0,60 0,6 0,65 0,67 0,70 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,8 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,40 0,50 0,57 0,71 0,85 1,00 1,14 1,29 1,4 1,56 1,71 1,85 2,00 2,14 2,28 2,4 2,56 2,71 2,99,28,56,85 4,14 4,42 4,99 5,56 6,1 6,56 6,99 7,27 7,56 7,84 8,1 8,42 8,69 8,98 9,27 9,41 9,56 9,69 9,84 9,98 10,12 10,27 10,41 10,56 10,69 10,8 10,98 11,12 11,27 11,41 2 1

32 2 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Za odległość w km do Tabela 17. Bilety z ulgą 9% Ceny biletów ,14 0,17 0,20 0,24 0,29 0,4 0,9 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 0,7 0,78 0,8 0,88 0,9 1,0 1,1 1,22 1,2 1,42 1,52 1,71 1,91 2,11 2,25 2,40 2,50 2,60 2,69 2,79 2,89 2,99,09,18,2,28,,8,4,48,5,58,6,67,72,77,82,87,92 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,1 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 0,2 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,1 0,16 0,19 0,22 0,27 0,1 0,6 0,41 0,45 0,50 0,55 0,59 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,95 1,05 1,1 1,22 1,1 1,41 1,58 1,77 1,95 2,08 2,22 2,1 2,41 2,49 2,58 2,68 2,77 2,86 2,94 2,99,04,08,1,18,22,27,1,6,40,44,49,54,58,6 2

33 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Za odległość w km do Tabela 18. Bilety z ulgą 95% Ceny biletów ,10 0,12 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28 0,1 0,5 0,8 0,42 0,45 0,49 0,52 0,56 0,59 0,6 0,66 0,7 0,80 0,87 0,94 1,01 1,08 1,22 1,6 1,50 1,61 1,71 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,1 2,20 2,27 2,1 2,4 2,8 2,41 2,45 2,48 2,52 2,55 2,59 2,62 2,66 2,69 2,7 2,76 2,80 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,1 0,1 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,09 0,11 0,1 0,16 0,19 0,22 0,26 0,29 0,2 0,5 0,9 0,42 0,45 0,48 0,52 0,55 0,58 0,61 0,68 0,74 0,81 0,87 0,94 1,00 1,1 1,26 1,9 1,49 1,58 1,65 1,71 1,78 1,84 1,91 1,97 2,04 2,10 2,14 2,17 2,20 2,2 2,27 2,0 2, 2,6 2,40 2,4 2,46 2,49 2,5 2,56 2,59 2

34 4

35 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabela 19. Bilety odcinkowe miesięczne imienne taryfa normalna 2 Za odległość tam i z powrotem 115,00 N w jedną stronę w km do ,00 90,00 10,00 155,00 170,00 180,00 190,00 205,00 225,00 240,00 255,00 265,00 280,00 290,00 295,00 00,00 20,00 5,9 6,67 8,52 9,6 11,48 12,59 1, 14,07 15,19 16,67 17,78 18,89 19,6 20,74 21,48 21,85 22,22 2,70 74,07 8, 106,48 120,7 14,52 157,41 166,67 175,9 189,81 208, 222,22 26,11 245,7 259,26 268,52 27,15 277,78 296,0 40,00 45,00 57,50 65,00 77,50 85,00 90,00 95,00 102,50 112,50 120,00 127,50 12,50 140,00 145,00 147,50 150,00 160,00 2,96, 4,26 4,81 5,74 6,0 6,67 7,04 7,59 8, 8,89 9,44 9,81 10,7 10,74 10,9 11,11 11,85 7,04 41,67 5,24 60,19 71,76 78,70 8, 87,96 94,91 104,17 111,11 118,06 122,69 129,6 14,26 16,57 18,89 148,15 5

36 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne 2 Tabela 20. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 20% Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,00 72,00 92,00 104,00 124,00 16,00 144,00 152,00 164,00 180,00 192,00 204,00 212,00 224,00 22,00 26,00 240,00 256,00 4,74 5, 6,81 7,70 9,19 10,07 10,67 11,26 12,15 1, 14,22 15,11 15,70 16,59 17,19 17,48 17,78 18,96 59,26 66,67 85,19 96,0 114,81 125,9 1, 140,74 151,85 166,67 177,78 188,89 196,0 207,41 214,81 218,52 222,22 27,04 2,00 6,00 46,00 52,00 62,00 68,00 72,00 76,00 82,00 90,00 96,00 102,00 106,00 112,00 116,00 118,00 120,00 128,00 2,7 2,67,41,85 4,59 5,04 5, 5,6 6,07 6,67 7,11 7,56 7,85 8,0 8,59 8,74 8,89 9,48 29,6, 42,59 48,15 57,41 62,96 66,67 70,7 75,9 8, 88,89 94,44 98,15 10,70 107,41 109,26 111,11 118,52 6

37 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabela 21. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 0% 2 Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,00 6,00 80,50 91,00 108,50 119,00 126,00 1,00 14,50 157,50 168,00 178,50 185,50 196,00 20,00 206,50 210,00 224,00 4,15 4,67 5,96 6,74 8,04 8,81 9, 9,85 10,6 11,67 12,44 1,22 1,74 14,52 15,04 15,0 15,56 16,59 51,85 58, 74,54 84,26 100,46 110,19 116,67 12,15 12,87 145,8 155,56 165,28 171,76 181,48 187,96 191,20 194,44 207,41 28,00 1,50 40,25 45,50 54,25 59,50 6,00 66,50 71,75 78,75 84,00 89,25 92,75 98,00 101,50 10,25 105,00 112,00 2,07 2, 2,98,7 4,02 4,41 4,67 4,9 5,1 5,8 6,22 6,61 6,87 7,26 7,52 7,65 7,78 8,0 25,9 29,17 7,27 42,1 50,2 55,09 58, 61,57 66,44 72,92 77,78 82,64 85,88 90,74 9,98 95,60 97,22 10,70 7

38 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne 1 2 Tabela 22. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową % Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,60 60,0 77,05 87,10 10,85 11,90 120,60 127,0 17,5 150,75 160,80 170,85 177,55 187,60 194,0 197,65 201,00 214,40,97 4,47 5,71 6,45 7,69 8,44 8,9 9,4 10,17 11,17 11,91 12,66 1,15 1,90 14,9 14,64 14,89 15,88 49,6 55,8 71,4 80,65 96,16 105,46 111,67 117,87 127,18 19,58 148,89 158,19 164,40 17,70 179,91 18,01 186,11 198,52 26,80 0,15 8,52 4,55 51,92 56,95 60,0 6,65 68,67 75,7 80,40 85,42 88,77 9,80 97,15 98,82 100,50 107,20 1,99 2,2 2,85,2,85 4,22 4,47 4,71 5,09 5,58 5,96 6, 6,58 6,95 7,20 7,2 7,44 7,94 24,81 27,92 5,67 40,2 48,07 52,7 55,8 58,94 6,58 69,79 74,44 79,09 82,19 86,85 89,95 91,50 9,06 99,26 8

39 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabela 2. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 7% 1 2 Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,40 56,70 72,45 81,90 97,65 107,10 11,40 119,70 129,15 141,75 151,20 160,65 166,95 176,40 182,70 185,85 189,00 201,60,7 4,20 5,7 6,07 7,2 7,9 8,40 8,87 9,57 10,50 11,20 11,90 12,7 1,07 1,5 1,77 14,00 14,9 46,67 52,50 67,08 75,8 90,42 99,17 105,00 110,8 119,58 11,25 140,00 148,75 154,58 16, 169,17 172,08 175,00 186,67 25,20 28,5 6,22 40,95 48,82 5,55 56,70 59,85 64,57 70,87 75,60 80,2 8,47 88,20 91,5 92,92 94,50 100,80 1,87 2,10 2,68,0,62,97 4,20 4,4 4,78 5,25 5,60 5,95 6,18 6,5 6,77 6,88 7,00 7,47 2, 26,25,54 7,92 45,20 49,58 52,50 55,42 59,79 65,62 70,00 74,7 77,29 81,67 84,58 86,04 87,50 9, 9

40 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne 1 2 Tabela 24. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 49% Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,80 45,90 58,65 66,0 79,05 86,70 91,80 96,90 104,55 114,75 122,40 10,05 15,15 142,80 147,90 150,45 15,00 16,20,02,40 4,4 4,91 5,86 6,42 6,80 7,18 7,74 8,50 9,07 9,6 10,01 10,58 10,96 11,14 11, 12,09 7,78 42,50 54,1 61,9 7,19 80,28 85,00 89,72 96,81 106,25 11, 120,42 125,14 12,22 16,94 19,1 141,67 151,11 20,40 22,95 29,2,15 9,52 4,5 45,90 48,45 52,27 57,7 61,20 65,02 67,57 71,40 7,95 75,22 76,50 81,60 1,51 1,70 2,17 2,46 2,9,21,40,59,87 4,25 4,5 4,82 5,01 5,29 5,48 5,57 5,67 6,04 18,89 21,25 27,15 0,69 6,59 40,14 42,50 44,86 48,40 5,12 56,67 60,20 62,56 66,11 68,47 69,65 70,8 75,56 40

41 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabela 25. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 50% 2 Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,00 45,00 57,50 65,00 77,50 85,00 90,00 95,00 102,50 112,50 120,00 127,50 12,50 140,00 145,00 147,50 150,00 160,00 2,96, 4,26 4,81 5,74 6,0 6,67 7,04 7,59 8, 8,89 9,44 9,81 10,7 10,74 10,9 11,11 11,85 7,04 41,67 5,24 60,19 71,76 78,70 8, 87,96 94,91 104,17 111,11 118,06 122,69 129,6 14,26 16,57 18,89 148,15 20,00 22,50 28,75 2,50 8,75 42,50 45,00 47,50 51,25 56,25 60,00 6,75 66,25 70,00 72,50 7,75 75,00 80,00 1,48 1,67 2,1 2,41 2,87,15,,52,80 4,17 4,44 4,72 4,91 5,19 5,7 5,46 5,56 5,9 18,52 20,8 26,62 0,09 5,88 9,5 41,67 4,98 47,45 52,08 55,56 59,0 61,4 64,81 67,1 68,29 69,44 74,04 41

42 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne 1 2 Tabela 26. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 51% Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,20 44,10 56,5 6,70 75,95 8,0 88,20 9,10 100,45 110,25 117,60 124,95 129,85 17,20 142,10 144,55 147,00 156,80 2,90,27 4,17 4,72 5,6 6,17 6,5 6,90 7,44 8,17 8,71 9,26 9,62 10,16 10,5 10,71 10,89 11,61 6,0 40,8 52,18 58,98 70,2 77,1 81,67 86,20 9,01 102,08 108,89 115,69 120,2 127,04 11,57 1,84 16,11 145,19 19,60 22,05 28,17 1,85 7,97 41,65 44,10 46,55 50,22 55,12 58,80 62,47 64,92 68,60 71,05 72,27 7,50 78,40 1,45 1,6 2,09 2,6 2,81,09,27,45,72 4,08 4,6 4,6 4,81 5,08 5,26 5,5 5,44 5,81 18,15 20,42 26,08 29,49 5,16 8,56 40,8 4,10 46,50 51,04 54,44 57,84 60,11 6,52 65,79 66,92 68,06 72,59 42

43 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabela 27. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą handlową 60% Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,00 6,00 46,00 52,00 62,00 68,00 72,00 76,00 82,00 90,00 96,00 102,00 106,00 112,00 116,00 118,00 120,00 128,00 2,7 2,67,41,85 4,59 5,04 5, 5,6 6,07 6,67 7,11 7,56 7,85 8,0 8,59 8,74 8,89 9,48 29,6, 42,59 48,15 57,41 62,96 66,67 70,7 75,9 8, 88,89 94,44 98,15 10,70 107,41 109,26 111,11 118,52 20,00 22,50 28,75 2,50 8,75 42,50 45,00 47,50 51,25 56,25 60,00 6,75 66,25 70,00 72,50 7,75 75,00 80,00 1,48 1,67 2,1 2,41 2,87,15,,52,80 4,17 4,44 4,72 4,91 5,19 5,7 5,46 5,56 5,9 18,52 20,8 26,62 0,09 5,88 9,5 41,67 4,98 47,45 52,08 55,56 59,0 61,4 64,81 67,1 68,29 69,44 74,07 4

44 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne 1 2 Tabela 28. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 78% Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,60 19,80 25,0 28,60 4,10 7,40 9,60 41,80 45,10 49,50 52,80 56,10 58,0 61,60 6,80 64,90 66,00 70,40 1,0 1,47 1,87 2,12 2,5 2,77 2,9,10,4,67,91 4,16 4,2 4,56 4,7 4,81 4,89 5,21 16,0 18, 2,4 26,48 1,57 4,6 6,67 8,70 41,76 45,8 48,89 51,94 5,98 57,04 59,07 60,09 61,11 65,19 8,80 9,90 12,65 14,0 17,05 18,70 19,80 20,90 22,55 24,75 26,40 28,05 29,15 0,80 1,90 2,45,00 5,20 0,65 0,7 0,94 1,06 1,26 1,9 1,47 1,55 1,67 1,8 1,96 2,08 2,16 2,28 2,6 2,40 2,44 2,61 8,15 9,17 11,71 1,24 15,79 17,1 18, 19,5 20,88 22,92 24,44 25,97 26,99 28,52 29,54 0,05 0,56 2,59 44

45 . Tabele opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabela 29. Bilety odcinkowe miesięczne imienne z ulgą ustawową 9% 1 2 Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,60 6,0 8,05 9,10 10,85 11,90 12,60 1,0 14,5 15,75 16,80 17,85 18,55 19,60 20,0 20,65 21,00 22,40 0,41 0,47 0,60 0,67 0,80 0,88 0,9 0,99 1,06 1,17 1,24 1,2 1,7 1,45 1,50 1,5 1,56 1,66 5,19 5,8 7,45 8,4 10,05 11,02 11,67 12,1 1,29 14,58 15,56 16,5 17,18 18,15 18,80 19,12 19,44 20,74 2,80,15 4,02 4,55 5,42 5,95 6,0 6,65 7,17 7,87 8,40 8,92 9,27 9,80 10,15 10,2 10,50 11,20 0,21 0,2 0,0 0,4 0,40 0,44 0,47 0,49 0,5 0,58 0,62 0,66 0,69 0,7 0,75 0,76 0,78 0,8 2,59 2,92,72 4,21 5,02 5,51 5,8 6,16 6,64 7,29 7,78 8,26 8,58 9,07 9,40 9,56 9,72 10,7 45

46 46

47 4. Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne Tabela 0. Bilety odcinkowe kwartalne imienne taryfa normalna 2 Za odległość tam i z powrotem 10,50 N w jedną stronę w km do ,00 24,00 51,00 418,50 459,00 486,00 51,00 55,50 607,50 648,00 688,50 715,50 756,00 78,00 796,50 810,00 864,00 16,00 18,00 2,00 26,00 1,00 4,00 6,00 8,00 41,00 45,00 48,00 51,00 5,00 56,00 58,00 59,00 60,00 64,00 200,00 225,00 287,50 25,00 87,50 425,00 450,00 475,00 512,50 262,50 600,00 67,50 662,50 700,00 725,00 77,50 750,00 800,00 108,00 121,50 155,25 175,50 209,25 229,50 24,00 256,50 276,75 0,75 24,00 44,25 57,75 78,00 91,50 98,25 405,00 42,00 8,00 9,00 11,50 1,00 15,50 17,00 18,00 19,00 20,50 22,50 24,00 25,50 26,50 28,00 29,00 29,50 0,00 2,00 100,00 112,50 14,75 162,50 19,75 212,50 225,00 27,50 256,25 281,25 00,00 18,75 1,25 50,00 62,50 68,75 75,00 400,00 47

48 4. Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne 2 Tabela 1. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową % Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,72 162,81 208,0 25,17 280,9 07,5 25,62 4,71 70,84 407,02 44,16 461,29 479,8 506,52 524,61 5,65 542,70 578,88 10,72 12,06 15,41 17,42 20,77 22,78 24,12 25,46 27,47 0,15 2,16 4,17 5,51 7,52 8,86 9,5 40,20 42,88 14,00 150,75 192,62 217,75 259,62 284,75 01,50 18,25 4,7 76,87 402,00 427,12 44,87 469,00 485,75 494,12 502,50 56,00 72,6 81,41 104,02 117,59 140,20 15,77 162,81 171,86 185,42 20,51 217,08 20,65 29,69 25,26 262,1 266,8 271,5 289,44 5,6 6,0 7,70 8,71 10,8 11,9 12,06 12,7 1,7 15,07 16,08 17,08 17,75 18,76 19,4 19,76 20,10 21,44 67,00 75,8 96,1 108,88 129,81 142,8 150,75 159,1 171,69 188,44 201,00 21,56 221,94 24,50 242,88 247,06 251,25 268,00 48

49 4. Tabele opłat za bilety odcinkowe kwartalne imienne Tabela 2. Bilety odcinkowe kwartalne imienne z ulgą handlową 50% 2 Za odległość tam i z powrotem w jedną stronę w km do ,00 121,50 155,25 175,50 209,25 229,50 24,00 256,50 276,75 0,75 24,00 44,25 57,75 78,00 91,50 98,25 405,00 42,00 8,00 9,00 11,50 1,00 15,50 17,00 18,00 19,00 20,50 22,50 24,00 25,50 26,50 28,00 29,00 29,50 0,00 2,00 100,00 112,50 14,75 162,50 19,75 212,50 225,00 27,50 256,25 281,25 00,00 18,75 1,25 50,00 62,50 68,75 75,00 400,00 54,00 60,75 77,6 87,75 104,6 114,75 121,50 128,25 18,8 151,88 162,00 172,1 178,88 189,00 195,75 199,1 202,50 216,00 4,00 4,50 5,75 6,50 7,75 8,50 9,00 9,50 10,25 11,25 12,00 12,75 1,25 14,00 14,50 14,75 15,00 16,00 50,00 56,25 71,88 81,25 96,88 106,25 112,50 118,75 128,1 140,6 150,00 159,8 165,6 175,00 181,25 184,8 187,50 200,00 49

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Uchwała Nr 923/2012 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:...

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... 1 Na podstawie art. 18 b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Wysokość ulgi (%) 100% Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ ODDZIELNEGO MIEJSCA SIEDZĄCEGO Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się następujące zmiany: 1) W spisie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony 05.12.2007. 1. Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego Wysokość ulgi: 100% Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej Do ulgi 100% przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 168/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. Ulga % Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. - Nazwa ulgi 100 Poseł, senator 100 Opis ulgi / wzór dokumentu Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW:

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: Tabela 1. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 2 lutego 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 173/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 110/2016 z 21 czerwca 2016r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 173/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 52/2017 z 8 marca 2017r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej oraz w komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku.

Wykaz ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej oraz w komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku. Wykaz ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej oraz w komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku. Lp. Uprawnienie do korzystania z ulg / dokument uprawniający do

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 52/2017 z 8 marca 2017r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony według stanu na dzień 13 marca 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r.

Tekst ujednolicony według stanu na dzień 13 marca 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r. Tekst ujednolicony według stanu na dzień 13 marca 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała

Bardziej szczegółowo

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa Lp. Uprawnieni do ulgi Wysokość zniżki w % Skrót ulgi Rodzaj komunikacji, w której przysługuje ulga Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1 Straż Graniczna* w czasie wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 3 lipca 2017 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Obowiązuje od dnia 11 grudnia 2016 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r.

Tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r. Tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY

Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH, INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE, w tym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 01 sierpnia 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 01 sierpnia 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38./2015 Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 09 lipca 2015 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 01 sierpnia 2015 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bolesławiec z dnia..2016 r. TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC 1.Bilety papierowe do jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. nr 6/2015 z dnia 14 stycznia 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst ujednolicony według stanu na dzień 12 czerwca 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Podstawa prawna: Uchwała Nr 388/2009 rządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. w sprawie ustalenia Taryfy przewozowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 10 / 11. Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 kwietnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 10 / 11. Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 kwietnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 10 / 11 Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/798/17 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 listopada 2017 r.

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/798/17 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz. 021 UCHWAŁA NR XLII/798/17 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.) Dz.U.2002.179.1495 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.243.1444 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 października 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r.

Tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 października 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r. Tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 października 2016 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 1 sierpnia 2015 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r.

Bardziej szczegółowo