Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity"

Transkrypt

1 łącznik do Uchwały Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE, w tym w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty naleŝności przewozowych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

2 Uchwała Nr 1128/2011 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2011 r. 3 w sprawie ustalenia Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity Na podstawie art. 11 i 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz 13 ust. 2 Statutu Spółki PKP Intercity Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Biura Przepisów i Taryf Nr BHC1d /11 z dnia 6 grudnia 2011 r., rząd uchwala co następuje: 1. Ustala Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity zawierający tabele opłat przewozowych, inne opłaty przewozowe oraz opłaty dodatkowe, mający zastosowanie przy przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach Spółki PKP Intercity, który stanowi załącznik do uchwały. 2. Traci moc Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity z dnia 1 stycznia 2011 r. stanowiący załącznik do Uchwały Nr 935/2010 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 26 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity. 3. Cennik usług, o którym mowa w 1, stanowi odrębne wydawnictwo i jest ogłoszony na stronie 4. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. PREZES ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Janusz Malinowski CZŁONEK ZARZĄDU (-) podpis nieczytelny Wojciech Partyka 2

3 ZMIANY Nr porz. zmiany Zmiana wynika z Obwieszczenia rządu PKP Intercity S.A., opublikowanego na stronie Uchwała rządu PKP Intercity S.A. Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia Data wniesienia zmiany Czytelny podpis pracownika wnoszącego zmianę r. 145/ r r. 236/ r r. 366/ r r. 415/ r r. 494/ r r. 681/ r UWAGA: Przy wprowadzeniu w tekście Cennika usług zmiany należy wskazać numer porządkowy wprowadzonej zmiany. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 3

4 SPIS TREŚCI Strona Objaśnienia... 7 Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów koleją Dział I. OPŁATY PRZEWOZOWE Tabele opłat za bilety jednorazowe Tabela nr 1 Tabela nr 2 Tabela nr 3 Tabele nr 4-11 Tabela nr 12 Tabela nr 13 Tabela nr 14 Tabele nr Tabela nr 23 Tabela nr 24 Tabela nr 25 Tabele nr Tabela nr 34 Tabela nr 35 Tabela nr 36 Tabele nr Tabela nr 45 Tabela nr 46 Tabela nr 47 Tabele nr Tabela nr 56 Tabela nr 57 Tabela nr 58 Tabele nr Tabela nr 61 Tabela nr 62 Tabela nr 63 Tabele nr Tabela nr 68 Tabela nr 69 Tabela nr 70 Tabele nr Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. N) Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. N) 15 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 i klasa 1 (Tab. Ex N) Dopłaty do biletów normalnych w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab. PRZ-N) Bilety z ulgą 26% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 26) Bilety z ulgą 26% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 26) 26 - Bilety z ulgą 26% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 i klasa 1 (Tab. Ex 26) Dopłaty do biletów z ulgą 26% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab. PRZ-26) Bilety z ulgą 33% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 33) 36 - Bilety z ulgą 33% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 33) 37 - Bilety z ulgą 33% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 i klasa 1 (Tab. Ex 33) Dopłaty do biletów z ulgą 33% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab. PRZ-33) Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 37) Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 37) Bilety z ulgą 37% w klasie 2 w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 i klasa 1 (Tab. Ex 37) Dopłaty do biletów z ulgą 37% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab. PRZ-37) Bilety z ulgą 50% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 50) 58 - Bilety z ulgą 50% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 50) Bilety z ulgą 50% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 i klasa 1 (Tab. Ex 50) Dopłaty do biletów z ulgą 50% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab. PRZ-50) Bilety z ulgą 51% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 (Tab. 51) 69 - Bilety z ulgą 51% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 (Tab. 51) Bilety z ulgą 51% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej klasa 2 (Tab. Ex 51) Dopłaty do biletów z ulgą 51% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab. PRZ-51) Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 78) 74 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 78) 75 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 (Tab. Ex 78) Dopłaty do biletów z ulgą 78% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab. PRZ-78) Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 95) Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" - klasa 2 i klasa 1 (Tab. 95) 82 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 i klasa 1 (Tab.Ex 95) Dopłaty do biletów z ulgą 95% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu (Tab.PRZ-95), Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

5 2. Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych Tabela nr 79 - Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. N). 92 Tabela nr 80 - Bilety normalne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. N).. 93 Tabela nr 81 - Bilety normalne w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. Ex N) Tabela nr 82 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. 37). 95 Tabela nr 83 - Bilety z ulgą 37% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. 37) 96 Tabela nr 84 - Bilety z ulgą 37% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. Ex 37) Tabela nr 85 - Bilety z ulgą 51% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia - klasa 2 (Tab. G. 51) 98 Tabela nr 86 - Bilety z ulgą 51% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia - klasa 2 (Tab. G. 51) 99 Tabela nr 87 - Bilety z ulgą 51% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 (Tab. G. Ex 51) Tabela nr 88 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. 78) Tabela nr 89 - Bilety z ulgą 78% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. 78) Tabela nr 90 - Bilety z ulgą 78% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 (Tab. G. Ex 78) Tabela nr 91 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. 95) Tabela nr 92 - Bilety z ulgą 95% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. 95) 105 Tabela nr 93 - Bilety z ulgą 95% w pociągach: Ex, EIC wg taryfy ekspresowej - klasa 2 i klasa 1 (Tab. G. Ex 95) Opłaty za bilety okresowe ) Opłaty za bilety odcinkowe tygodniowe imienne Tabele nr Tabele nr Tabele nr Tabele opłat normalnych za bilety odcinkowe tygodniowe imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODT-N) Tabele opłat z ulgą 33% za bilety odcinkowe tygodniowe imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODT-33) Tabele opłat z ulgą 50% za bilety odcinkowe tygodniowe imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODT-50) ) Opłaty za bilety odcinkowe miesięczne imienne Tabele nr Tabele nr Tabela nr 104 Tabela nr 105 Tabele nr Tabela nr 108 Tabela nr Tabele opłat normalnych za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODM-N) Tabele opłat z ulgą 33% za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODM-33) Tabela opłat z ulgą 37% za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODM-37) Tabela opłat z ulgą 49% za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODM-49) Tabele opłat z ulgą 50% za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODM-50) Tabela opłat z ulgą 51% za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODM-51) Tabela opłat z ulgą 78% za bilety odcinkowe miesięczne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODM-78) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 5

6 3) Opłaty za bilety odcinkowe kwartalne imienne Tabele nr Tabele nr Tabele nr Tabele opłat normalnych za bilety odcinkowe kwartalne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODK-N) Tabele opłat z ulgą 33% za bilety odcinkowe kwartalne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODK-33) Tabele opłat z ulgą 50% za bilety odcinkowe kwartalne imienne ważne w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia (Tab. ODK-50) ) Opłaty za bilety sieciowe imienne Tabela nr 116 Tabela nr 117 Tabela nr Bilety sieciowe imienne ważne na wszystkie kategorie pociągów - normalne (Tab. SID-N) Bilety sieciowe imienne ważne na wszystkie kategorie pociągów - z ulgą 50% (Tab. SID-50) Bilety sieciowe imienne ważne na wszystkie kategorie pociągów - z ulgą 33% (Tab. SID-33) ) Opłaty za bilety sieciowe bezimienne Tabela nr 119 Tablela nr 120 Tablela nr Bilety sieciowe bezimienne ważne na wszystkie kategorie pociągów - normalne (Tab. SBD-N) Bilety sieciowe bezimienne ważne na wszystkie kategorie pociągów - z ulgą 50% (Tab. SBD-50) Bilety sieciowe bezimienne ważne na wszystkie kategorie pociągów - z ulgą 33% (Tab. SBD-33) Bilet weekendowy Tabela nr Opłata za "Bilet weekendowy" Bilet podróżnika Tabela nr Opłata za "Bilet podróżnika" Oferta LAST MINUTE Tabele nr Wykaz odcinków i pociągów objetych ofertą LAST MINUTE Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek ) opłata za przewóz rzeczy pod nadzorem podróżnego ) opłata za przewóz roweru ) opłata za przewóz wózka dziecięcego ) opłata za przewóz psa ) opłaty za przesyłkę konduktorską Dział II. WYKAZ INNYCH OPŁAT PRZEWOZOWYCH Dział III. WYKAZ OPŁAT DODATKOWYCH Dział IV. OPŁATY DODATKOWE wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

7 O BJ AŚ N I ENI A 1. Cennik usług zawiera tabele opłat za bilety jednorazowe oraz okresowe, które mają zastosowanie przy przejazdach w pociągach Spółki PKP Intercity i jest dostępny na stronie 2. W razie zmiany klasy wagonu i/lub kategorii pociągu ale bez zmiany przewoźnika mają zastosowanie odpowiednie Tabele dopłat. 3. Opłaty za przewóz psa *), rzeczy niemieszczących się nad i pod zajmowanym miejscem, roweru, wózka dziecięcego, przesyłki konduktorskiej - są zryczałtowane, niezależne od odległości przewozu. 4. Podróżny może przewieźć odpłatnie na dowolną i pod własnym nadzorem: 1) łatwe do przenoszenia rzeczy nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem; 2) niezłożony wózek dziecięcy w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu; 3) jeden niezłożony i nieopakowany rower jednośladowy: a) w pociągu TLK w wagonie klasy 2: objętym obowiązkową rezerwacją miejsc do siedzenia, wyłącznie w wagonie przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym, bez rezerwacji miejsc do siedzenia: w wagonie przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym, w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu, pod warunkiem, że nie są to wagony WL/Bc, jeżeli brak jest wagonu do przewozu rowerów, b) w pociągu Ex, EIC i EC wyłącznie w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym. 5. Pociągi EC, EIC, Ex, pociągi TLK z obowiązkową rezerwacją miejsc do siedzenia, w których nie kursuje wagon przystosowany do przewozu rowerów oraz wagony WL/Bc, objęte są całkowitym zakazem przewozu rowerów. 6. Wszystkie opłaty przewozowe i dodatkowe zawarte w Cenniku usług, zaokrągla się do pełnych groszy. 7. Kwotę ustala się w następujący sposób: suma wartości sprzedaży x stawka podatku (8 lub 23) stawka podatku (8 lub 23) (, z dokładnością do 1 grosza). Należność równa się różnicy kwoty i ustalonego. 8. Konduktor dokonuje odprawy osób tylko na przejazd jednorazowy, z wyjątkiem ofert zastrzeżonych do sprzedaży wyłącznie w kasie (np. LAST MINUTE). 9. Na przejazd pociągiem TLK w wagonie z miejscami do siedzenia kl. 1 i 2 (w wyznaczonych pociągach) lub Ex, EIC, EC, podróżny zobowiązany jest nabyć miejscówkę. 10. Bilet okresowy uprawnia do zajęcia wolnego miejsca do siedzenia w wagonie objętym obowiązkową rezerwacją miejsc bez obowiązku posiadania miejscówki do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej rezerwację tego miejsca. Jeżeli jednak podróżny chce mieć zagwarantowane miejsce, powinien kupić miejscówkę, na zasadach określonych w 6 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC). 11. Do cen biletów na przejazd w pociągach/wagonach objętych rezerwacją miejsc, należy doliczyć opłatę za rezerwację miejsca sypialnego/do leżenia/do siedzenia, w pełnej wysokości. *) nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 7

8

9 USTAWOWE UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ w komunikacji krajowej w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie ustawy: 1) z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz z późn. zm.); 2) z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz z późn. zm.): Lp. 3) 4) Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi tylko w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych TLK 1) wg taryfy pospiesznej w pociągach Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej 2. 5) 6) 7) 8) 9) niewidomymniewidomym 2) w czasie wykonywania ofiarom czynności działań służbowych, wojennych związanych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz.1824): miesięcznych TLK 2) wg taryfy pospiesznej 1. Dzieci do lat 4 100% 100% - Funkcjonariusze Straży Granicznej: 1) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; 100% 100% z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz z późn. zm.) Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 100% 100% - 100% 100% - 5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 100% 100% - 6. Opiekun lub przewodnik 1) towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji 3) albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych 95% 95% - 7. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem 78% 78% 78% 1) 2) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych w wagonach z miejscami do siedzenia Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 9

10 8. Jedno z rodziców lub opiekun 1) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 7 78% 78% - 9. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 2), z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych 78% 78% z wyjątkiem EC Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 3) 78% - - egzystencji 11. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy 37% 37% 37% 12. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 3) 37% 37% Osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 3) 51% 51% 51% Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 4) 37% 37% 37% Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych Studenci obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia 19. Doktoranci uczestnicy studiów doktoranckich, do ukończenia 35 roku życia 37% 37% 51% 51% 51% 20. Posiadacze ważnej Karty Polaka 37% 21. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne 2 przejazdy w roku 37% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC 51% z wyjątkiem EC 51% z wyjątkiem EC 51% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC 37% z wyjątkiem EC Uwaga! Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych, korzystająca z przejazdów w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu (w tym biletu z ulgą 100%), który w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora (również biletu z ulgą 100%), wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu. Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za dokumenty rezerwacyjne, tj. na miejsce do siedzenia/leżenia/sypialne oraz opłaty dodatkowe, pobierane są w pełnej wysokości. Objaśnienia do tabeli: 1) opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej osoba, która ukończyła 13 lat albo pies-przewodnik; 2) tj. osoby odbywające: a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Biurze Ochrony Rządu oraz oddziałach prewencji Policji lub w Straży Granicznej, b) służbę zastępczą, c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierające naukę w: wyższej szkole wojskowej (podchorążowie), szkole chorążych rezerwy (kadeci), podoficerskiej szkole wojskowej (elewi), orkiestrze, d) zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe, e) ćwiczenia wojskowe; 3) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów nie utraciło mocy); 4) tj. osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidzi zaliczeni do II grupy inwalidów (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów nie utraciło mocy), z powodu stanu narządu wzroku 37% - 49% 51% 51% 51% Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

11 3) na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203): Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi w klasie 1 i 2 na podstawie biletów jednorazowych, w pociągach: TLK 1) wg taryfy pospiesznej Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub słuŝbą wojskową) 78% 37% 2. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (równieŝ z ogólnego stanu zdrowia) 78% 37% 3. Przewodnicy osób, o których mowa w poz. 1 i 2 95% 95% 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 37% 37% 5. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 37% 37% 6. Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 37% 37% tylko kl Weterani poszkodowani 37% 1) 37% tylko kl. 2 w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leŝenia, sypialnych Uwaga! Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych, korzystająca z przejazdów w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości stanowiącej róŝnicę między naleŝnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a naleŝnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąŝe się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu podczas kontroli naleŝy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora, zasadniczo wiąŝe się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu w pociągu. Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za dokumenty rezerwacyjne, tj. na miejsce do siedzenia/leŝenia/sypialne oraz opłaty dodatkowe, pobierane są w pełnej wysokości. USTAWOWE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz z późn. zm.): Lp. Uprawnieni Przejazdy w klasie 1 i 2 wszystkich kategorii pociągów 1. Posłowie Bezpłatnie 2. Senatorowie Bezpłatnie Uwaga! Posłowie i senatorowie uprawnieni są ponadto do bezpłatnego otrzymania: miejscówek w pociągach: TLK objętych obowiązkową rezerwacją miejsc do siedzenia, Ex, EIC, EC (nie dotyczy to przejazdów w przedziałach menedŝerskich i w pociągach powracających z zagranicy); biletów dodatkowych na miejsca sypialne/do leŝenia na podstawie zlecenia na przejazd w wagonie WL/Bc, wystawionego przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu (nie dotyczy to miejsc w pociągach międzynarodowych). Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. stycznia 2012 r. 11 2

12 ULGI HANDLOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity Na podstawie Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) oraz umów w sprawie wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów: Wymiar ulgi w pociągach: L.p. Rodzaj ulgi TLK 1) wg taryfy pospiesznej Ex, EIC, EC, wg taryfy ekspresowej 1. Przejazdy na podstawie KARTY SENIORA PKP Intercity S.A. - osoby, które ukończyły 60 lat 50% 50% Uwaga: ulga ma zastosowanie wyłącznie przy przejazdach w pociągach Spółki PKP Intercity, przewidzianych w rozkładzie jazdy 2. MAX 26 - dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia (na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek) Uwaga: ulga nie ma zastosowania w kl. 2 pociągów Ex, EIC, EC, jeżeli podróżny rozpoczyna przejazd w piątek w godz , przy czym jako godzinę rozpoczęcia przejazdu należy rozumieć godzinę rozkładowego odjazdu pociągu z danej stacji. Osoby, które rozpoczęły podróż w godzinach poprzedzających wyłączenie, mogą ją ukończyć w czasie, w którym ulga nie ma zastosowania, pod warunkiem, że odbywają podróż bezpośrednim pociągiem 3. Bilet Rodzinny - od 2 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia *) Uwaga: ulga nie ma zastosowania w kl. 2 pociągów Ex, EIC, EC, jeżeli podróżni rozpoczynają przejazd w piątek w godz , przy czym jako godzinę rozpoczęcia przejazdu należy rozumieć godzinę rozkładowego odjazdu pociągu z danej stacji. Osoby, które rozpoczęły podróż w godzinach poprzedzających wyłączenie, mogą ją ukończyć w czasie, w którym ulga nie ma zastosowania, pod warunkiem, że odbywają podróż bezpośrednim pociągiem. *) dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą skorzystać z indywidualnych ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (patrz tabela na str. 10). Uprawnienia do ulgowych przejazdów osób w wieku powyżej 16 lat nie są uwzględniane 26% 26% 33% 33% 33% 4. Osoby, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienie do ulgi, tj.: - posiadacze legitymacji wg wzoru H % 33% - posiadacze legitymacji wg wzoru H % 50% - funkcjonariusze Służby Więziennej na podstawie legitymacji funkcjonariusza Służby Więziennej 50% 50% 1 1) w wagonach: z miejscami do siedzenia, z miejscami do leżenia, sypialnych Uprawnienie do korzystania z ulg stosowane jest przy ustalaniu opłat za bilety na przejazd. Opłaty za dokumenty rezerwacyjne, tj. na miejsce do siedzenia/leżenia/sypialne oraz opłaty dodatkowe, pobierane są w pełnej wysokości Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

13 Dział I. OPŁATY PRZEWOZOWE

14 Tabela nr 1 1. Tabele opłat za bilety jednorazowe BILETY NORMALNE w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" klasa 2 klasa 1 do 40 6,00 0,44 5,56 12,00 0,89 11, ,00 1,11 13,89 21,00 1,56 19, ,00 1,48 18,52 28,00 2,07 25, ,00 1,70 21,30 33,00 2,44 30, ,00 2,07 25,93 41,00 3,04 37, ,00 2,44 30,56 49,00 3,63 45, ,00 2,67 33,33 53,00 3,93 49, ,00 2,89 36,11 60,00 4,44 55, ,00 3,04 37,96 62,00 4,59 57, ,00 3,26 40,74 65,00 4,81 60, ,00 3,33 41,67 66,00 4,89 61, ,00 3,41 42,59 69,00 5,11 63, ,00 3,70 46,30 75,00 5,56 69, ,00 4,07 50,93 85,00 6,30 78, ,00 4,22 52,78 88,00 6,52 81, ,00 4,44 55,56 90,00 6,67 83,33 (Tab. N) ,00 4,59 57,41 96,00 7,11 88, ,00 4,74 59,26 99,00 7,33 91, ,00 4,96 62,04 105,00 7,78 97, ,00 5,33 66,67 107,00 7,93 99, ,00 5,56 69,44 111,00 8,22 102, ,00 5,78 72,22 113,00 8,37 104,63 14 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

15 BILETY NORMALNE w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" Tabela nr 2 klasa 2 klasa 1 do 40 11,00 0,81 10,19 14,00 1,04 12, ,00 1,26 15,74 23,00 1,70 21, ,00 1,56 19,44 29,00 2,15 26, ,00 1,78 22,22 34,00 2,52 31, ,00 2,44 30,56 42,00 3,11 38, ,00 2,67 33,33 51,00 3,78 47, ,00 2,81 35,19 55,00 4,07 50, ,00 2,96 37,04 62,00 4,59 57, ,00 3,19 39,81 64,00 4,74 59, ,00 3,41 42,59 67,00 4,96 62, ,00 3,56 44,44 71,00 5,26 65, ,00 3,70 46,30 75,00 5,56 69, ,00 3,85 48,15 79,00 5,85 73, ,00 4,15 51,85 86,00 6,37 79, ,00 4,30 53,70 89,00 6,59 82, ,00 4,52 56,48 91,00 6,74 84, ,00 4,67 58,33 97,00 7,19 89, ,00 4,81 60,19 100,00 7,41 92, ,00 5,11 63,89 106,00 7,85 98, ,00 5,48 68,52 108,00 8,00 100, ,00 5,63 70,37 112,00 8,30 103, ,00 5,85 73,15 114,00 8,44 105,56 (Tab. N) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 15

16 Tabela nr 3 BILETY NORMALNE w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej klasa 2 klasa 1 do 40 28,00 2,07 25,93 33,00 2,44 30, ,00 2,74 34,26 49,00 3,63 45, ,00 3,26 40,74 61,00 4,52 56, ,00 3,63 45,37 71,00 5,26 65, ,00 4,37 54,63 80,00 5,93 74, ,00 4,81 60,19 91,00 6,74 84, ,00 5,11 63,89 97,00 7,19 89, ,00 5,63 70,37 107,00 7,93 99, ,00 5,93 74,07 110,00 8,15 101, ,00 6,22 77,78 115,00 8,52 106, ,00 6,44 80,56 121,00 8,96 112, ,00 6,81 85,19 126,00 9,33 116, ,00 7,19 89,81 135,00 10,00 125, ,00 7,93 99,07 146,00 10,81 135, ,00 8,15 101,85 148,00 10,96 137, ,00 8,37 104,63 150,00 11,11 138,89 (Tab. Ex N) ,00 8,52 106,48 157,00 11,63 145, ,00 8,67 108,33 160,00 11,85 148, ,00 9,33 116,67 169,00 12,52 156, ,00 9,56 119,44 171,00 12,67 158, ,00 9,78 122,22 173,00 12,81 160, ,00 9,93 124,07 176,00 13,04 162,96 16 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

17 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 4 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "W" do kl. 1 "W" w z ł o t y c h z kl. 2 "W" do kl. 2 "D" do 40 6,00 0,44 5,56 5,00 0,37 4, ,00 0,44 5,56 2,00 0,15 1, ,00 0,59 7,41 1,00 0,07 0, ,00 0,74 9,26 1,00 0,07 0, ,00 0,96 12,04 5,00 0,37 4, ,00 1,19 14,81 3,00 0,22 2, ,00 1,26 15,74 2,00 0,15 1, ,00 1,56 19,44 1,00 0,07 0, ,00 1,56 19,44 2,00 0,15 1, ,00 1,56 19,44 2,00 0,15 1, ,00 1,56 19,44 3,00 0,22 2, ,00 1,70 21,30 4,00 0,30 3, ,00 1,85 23,15 2,00 0,15 1, ,00 2,22 27,78 1,00 0,07 0, ,00 2,30 28,70 1,00 0,07 0, ,00 2,22 27,78 1,00 0,07 0, ,00 2,52 31,48 1,00 0,07 0, ,00 2,59 32,41 1,00 0,07 0, ,00 2,81 35,19 2,00 0,15 1, ,00 2,59 32,41 2,00 0,15 1, ,00 2,67 33,33 1,00 0,07 0, ,00 2,59 32,41 1,00 0,07 0,93 (Tab. PRZ-N) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 17

18 Tabela nr 5 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "D" do kl. 1 "W" w z ł o t y c h z kl. 2 "W" do kl. 1 "D" do 40 1,00 0,07 0,93 8,00 0,59 7, ,00 0,30 3,70 8,00 0,59 7, ,00 0,52 6,48 9,00 0,67 8, ,00 0,67 8,33 11,00 0,81 10, ,00 0,59 7,41 14,00 1,04 12, ,00 0,96 12,04 18,00 1,33 16, ,00 1,11 13,89 19,00 1,41 17, ,00 1,48 18,52 23,00 1,70 21, ,00 1,41 17,59 23,00 1,70 21, ,00 1,41 17,59 23,00 1,70 21, ,00 1,33 16,67 26,00 1,93 24, ,00 1,41 17,59 29,00 2,15 26, ,00 1,70 21,30 29,00 2,15 26, ,00 2,15 26,85 31,00 2,30 28, ,00 2,22 27,78 32,00 2,37 29, ,00 2,15 26,85 31,00 2,30 28,70 (Tab. PRZ-N) ,00 2,44 30,56 35,00 2,59 32, ,00 2,52 31,48 36,00 2,67 33, ,00 2,67 33,33 39,00 2,89 36, ,00 2,44 30,56 36,00 2,67 33, ,00 2,59 32,41 37,00 2,74 34, ,00 2,52 31,48 36,00 2,67 33,33 18 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

19 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 6 z kl. 1 "W" do kl. 1 "D" C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E w z ł o t y c h z kl. 2 "W" do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 2,00 0,15 1,85 22,00 1,63 20, ,00 0,15 1,85 22,00 1,63 20, ,00 0,07 0,93 24,00 1,78 22, ,00 0,07 0,93 26,00 1,93 24, ,00 0,07 0,93 31,00 2,30 28, ,00 0,15 1,85 32,00 2,37 29, ,00 0,15 1,85 33,00 2,44 30, ,00 0,15 1,85 37,00 2,74 34, ,00 0,15 1,85 39,00 2,89 36, ,00 0,15 1,85 40,00 2,96 37, ,00 0,37 4,63 42,00 3,11 38, ,00 0,44 5,56 46,00 3,41 42, ,00 0,30 3,70 47,00 3,48 43, ,00 0,07 0,93 52,00 3,85 48, ,00 0,07 0,93 53,00 3,93 49, ,00 0,07 0,93 53,00 3,93 49, ,00 0,07 0,93 53,00 3,93 49, ,00 0,07 0,93 53,00 3,93 49, ,00 0,07 0,93 59,00 4,37 54, ,00 0,07 0,93 57,00 4,22 52, ,00 0,07 0,93 57,00 4,22 52, ,00 0,07 0,93 56,00 4,15 51,85 (Tab. PRZ-N) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 19

20 Tabela nr 7 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociagu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "W" do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC w z ł o t y c h z kl. 1 "W" do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 27,00 2,00 25,00 16,00 1,19 14, ,00 2,52 31,48 16,00 1,19 14, ,00 3,04 37,96 16,00 1,19 14, ,00 3,56 44,44 16,00 1,19 14, ,00 3,85 48,15 18,00 1,33 16, ,00 4,30 53,70 16,00 1,19 14, ,00 4,52 56,48 16,00 1,19 14, ,00 5,04 62,96 16,00 1,19 14, ,00 5,11 63,89 18,00 1,33 16, ,00 5,26 65,74 19,00 1,41 17, ,00 5,63 70,37 21,00 1,56 19, ,00 5,93 74,07 23,00 1,70 21, ,00 6,30 78,70 22,00 1,63 20, ,00 6,74 84,26 22,00 1,63 20, ,00 6,74 84,26 22,00 1,63 20, ,00 6,67 83,33 23,00 1,70 21, ,00 7,04 87,96 19,00 1,41 17, ,00 7,11 88,89 18,00 1,33 16, ,00 7,56 94,44 21,00 1,56 19, ,00 7,33 91,67 22,00 1,63 20, ,00 7,26 90,74 21,00 1,56 19, ,00 7,26 90,74 21,00 1,56 19,44 (Tab. PRZ-N) 20 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

21 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 8 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 1 "W" do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC z kl. 2 "D" do kl. 1 "D" w z ł o t y c h do 40 21,00 1,56 19,44 3,00 0,22 2, ,00 2,07 25,93 6,00 0,44 5, ,00 2,44 30,56 8,00 0,59 7, ,00 2,81 35,19 10,00 0,74 9, ,00 2,89 36,11 9,00 0,67 8, ,00 3,11 38,89 15,00 1,11 13, ,00 3,26 40,74 17,00 1,26 15, ,00 3,48 43,52 22,00 1,63 20, ,00 3,56 44,44 21,00 1,56 19, ,00 3,70 46,30 21,00 1,56 19, ,00 4,07 50,93 23,00 1,70 21, ,00 4,22 52,78 25,00 1,85 23, ,00 4,44 55,56 27,00 2,00 25, ,00 4,52 56,48 30,00 2,22 27, ,00 4,44 55,56 31,00 2,30 28, ,00 4,44 55,56 30,00 2,22 27, ,00 4,52 56,48 34,00 2,52 31, ,00 4,52 56,48 35,00 2,59 32, ,00 4,74 59,26 37,00 2,74 34, ,00 4,74 59,26 34,00 2,52 31, ,00 4,59 57,41 36,00 2,67 33, ,00 4,67 58,33 35,00 2,59 32,41 (Tab. PRZ-N) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 21

22 Tabela nr 9 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "D" do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC w z ł o t y c h z kl. 2 "D" do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC do 40 17,00 1,26 15,74 22,00 1,63 20, ,00 1,48 18,52 32,00 2,37 29, ,00 1,70 21,30 40,00 2,96 37, ,00 1,85 23,15 47,00 3,48 43, ,00 1,93 24,07 47,00 3,48 43, ,00 2,15 26,85 55,00 4,07 50, ,00 2,30 28,70 59,00 4,37 54, ,00 2,67 33,33 67,00 4,96 62, ,00 2,74 34,26 67,00 4,96 62, ,00 2,81 35,19 69,00 5,11 63, ,00 2,89 36,11 73,00 5,41 67, ,00 3,11 38,89 76,00 5,63 70, ,00 3,33 41,67 83,00 6,15 76, ,00 3,78 47,22 90,00 6,67 83, ,00 3,85 48,15 90,00 6,67 83, ,00 3,85 48,15 89,00 6,59 82, ,00 3,85 48,15 94,00 6,96 87, ,00 3,85 48,15 95,00 7,04 87, ,00 4,22 52,78 100,00 7,41 92, ,00 4,07 50,93 97,00 7,19 89, ,00 4,15 51,85 97,00 7,19 89, ,00 4,07 50,93 97,00 7,19 89,81 (Tab. PRZ-N) 22 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

23 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu Tabela nr 10 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 1 "D" do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC w z ł o t y c h z kl. 1 "D" do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC do 40 14,00 1,04 12,96 19,00 1,41 17, ,00 1,04 12,96 26,00 1,93 24, ,00 1,11 13,89 32,00 2,37 29, ,00 1,11 13,89 37,00 2,74 34, ,00 1,26 15,74 38,00 2,81 35, ,00 1,04 12,96 40,00 2,96 37, ,00 1,04 12,96 42,00 3,11 38, ,00 1,04 12,96 45,00 3,33 41, ,00 1,19 14,81 46,00 3,41 42, ,00 1,26 15,74 48,00 3,56 44, ,00 1,19 14,81 50,00 3,70 46, ,00 1,26 15,74 51,00 3,78 47, ,00 1,33 16,67 56,00 4,15 51, ,00 1,56 19,44 60,00 4,44 55, ,00 1,56 19,44 59,00 4,37 54, ,00 1,63 20,37 59,00 4,37 54, ,00 1,33 16,67 60,00 4,44 55, ,00 1,26 15,74 60,00 4,44 55, ,00 1,48 18,52 63,00 4,67 58, ,00 1,56 19,44 63,00 4,67 58, ,00 1,48 18,52 61,00 4,52 56, ,00 1,48 18,52 62,00 4,59 57,41 (Tab. PRZ-N) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 23

24 Tabela nr 11 DOPŁATY DO BILETÓW NORMALNYCH w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociagu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC w z ł o t y c h do 40 5,00 0,37 4, ,00 0,89 11, ,00 1,26 15, ,00 1,63 20, ,00 1,56 19, ,00 1,93 24, ,00 2,07 25, ,00 2,30 28, ,00 2,22 27, ,00 2,30 28, ,00 2,52 31, ,00 2,52 31, ,00 2,81 35, ,00 2,89 36, ,00 2,81 35, ,00 2,74 34,26 (Tab. PRZ-N) ,00 3,11 38, ,00 3,19 39, ,00 3,19 39, ,00 3,11 38, ,00 3,04 37, ,00 3,11 38,89 24 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

25 BILETY Z ULGĄ 26% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, zwanych dalej "W" Tabela nr 12 klasa 2 klasa 1 do 40 4,44 0,33 4,11 8,88 0,66 8, ,10 0,82 10,28 15,54 1,15 14, ,80 1,10 13,70 20,72 1,53 19, ,02 1,26 15,76 24,42 1,81 22, ,72 1,53 19,19 30,34 2,25 28, ,42 1,81 22,61 36,26 2,69 33, ,64 1,97 24,67 39,22 2,91 36, ,86 2,14 26,72 44,40 3,29 41, ,34 2,25 28,09 45,88 3,40 42, ,56 2,41 30,15 48,10 3,56 44, ,30 2,47 30,83 48,84 3,62 45, ,04 2,52 31,52 51,06 3,78 47, ,00 2,74 34,26 55,50 4,11 51, ,70 3,01 37,69 62,90 4,66 58, ,18 3,12 39,06 65,12 4,82 60, ,40 3,29 41,11 66,60 4,93 61, ,88 3,40 42,48 71,04 5,26 65, ,36 3,51 43,85 73,26 5,43 67, ,58 3,67 45,91 77,70 5,76 71, ,28 3,95 49,33 79,18 5,87 73, ,50 4,11 51,39 82,14 6,08 76, ,72 4,28 53,44 83,62 6,19 77,43 (Tab. 26) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 25

26 Tabela nr 13 BILETY Z ULGĄ 26% w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej w wagonach z miejscami do siedzenia, zwanych dalej "D" klasa 2 klasa 1 do 40 8,14 0,60 7,54 10,36 0,77 9, ,58 0,93 11,65 17,02 1,26 15, ,54 1,15 14,39 21,46 1,59 19, ,76 1,32 16,44 25,16 1,86 23, ,42 1,81 22,61 31,08 2,30 28, ,64 1,97 24,67 37,74 2,80 34, ,12 2,08 26,04 40,70 3,01 37, ,60 2,19 27,41 45,88 3,40 42, ,82 2,36 29,46 47,36 3,51 43, ,04 2,52 31,52 49,58 3,67 45, ,52 2,63 32,89 52,54 3,89 48, ,00 2,74 34,26 55,50 4,11 51, ,48 2,85 35,63 58,46 4,33 54, ,44 3,07 38,37 63,64 4,71 58, ,92 3,18 39,74 65,86 4,88 60, ,14 3,34 41,80 67,34 4,99 62,35 (Tab. 26) ,62 3,45 43,17 71,78 5,32 66, ,10 3,56 44,54 74,00 5,48 68, ,06 3,78 47,28 78,44 5,81 72, ,76 4,06 50,70 79,92 5,92 74, ,24 4,17 52,07 82,88 6,14 76, ,46 4,33 54,13 84,36 6,25 78,11 26 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

27 BILETY Z ULGĄ 26% w pociągach: Ex, EIC, EC wg taryfy ekspresowej Tabela nr 14 klasa 2 klasa 1 do 40 20,72 1,53 19,19 24,42 1,81 22, ,38 2,03 25,35 36,26 2,69 33, ,56 2,41 30,15 45,14 3,34 41, ,26 2,69 33,57 52,54 3,89 48, ,66 3,23 40,43 59,20 4,39 54, ,10 3,56 44,54 67,34 4,99 62, ,06 3,78 47,28 71,78 5,32 66, ,24 4,17 52,07 79,18 5,87 73, ,20 4,39 54,81 81,40 6,03 75, ,16 4,60 57,56 85,10 6,30 78, ,38 4,77 59,61 89,54 6,63 82, ,08 5,04 63,04 93,24 6,91 86, ,78 5,32 66,46 99,90 7,40 92, ,18 5,87 73,31 108,04 8,00 100, ,40 6,03 75,37 109,52 8,11 101, ,62 6,19 77,43 111,00 8,22 102, ,10 6,30 78,80 116,18 8,61 107, ,58 6,41 80,17 118,40 8,77 109, ,24 6,91 86,33 125,06 9,26 115, ,46 7,07 88,39 126,54 9,37 117, ,68 7,24 90,44 128,02 9,48 118, ,16 7,35 91,81 130,24 9,65 120,59 (Tab. Ex 26) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 27

28 Tabela nr 15 DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 26% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociagu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "W" do kl. 1 "W" z kl. 2 "W" do kl. 2 "D" do 40 4,44 0,33 4,11 3,70 0,27 3, ,44 0,33 4,11 1,48 0,11 1, ,92 0,44 5,48 0,74 0,05 0, ,40 0,55 6,85 0,74 0,05 0, ,62 0,71 8,91 3,70 0,27 3, ,84 0,88 10,96 2,22 0,16 2, ,58 0,93 11,65 1,48 0,11 1, ,54 1,15 14,39 0,74 0,05 0, ,54 1,15 14,39 1,48 0,11 1, ,54 1,15 14,39 1,48 0,11 1, ,54 1,15 14,39 2,22 0,16 2, ,02 1,26 15,76 2,96 0,22 2, ,50 1,37 17,13 1,48 0,11 1, ,20 1,64 20,56 0,74 0,05 0, ,94 1,70 21,24 0,74 0,05 0, ,20 1,64 20,56 0,74 0,05 0,69 (Tab. PRZ-26) ,16 1,86 23,30 0,74 0,05 0, ,90 1,92 23,98 0,74 0,05 0, ,12 2,08 26,04 1,48 0,11 1, ,90 1,92 23,98 1,48 0,11 1, ,64 1,97 24,67 0,74 0,05 0, ,90 1,92 23,98 0,74 0,05 0,69 28 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

29 DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 26% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociagu Tabela nr 16 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "W" do kl. 1 "D" w z ł o t y c h z kl. 1 "W" do kl. 1 "D" do 40 5,92 0,44 5,48 1,48 0,11 1, ,92 0,44 5,48 1,48 0,11 1, ,66 0,49 6,17 0,74 0,05 0, ,14 0,60 7,54 0,74 0,05 0, ,36 0,77 9,59 0,74 0,05 0, ,32 0,99 12,33 1,48 0,11 1, ,06 1,04 13,02 1,48 0,11 1, ,02 1,26 15,76 1,48 0,11 1, ,02 1,26 15,76 1,48 0,11 1, ,02 1,26 15,76 1,48 0,11 1, ,24 1,43 17,81 3,70 0,27 3, ,46 1,59 19,87 4,44 0,33 4, ,46 1,59 19,87 2,96 0,22 2, ,94 1,70 21,24 0,74 0,05 0, ,68 1,75 21,93 0,74 0,05 0, ,94 1,70 21,24 0,74 0,05 0, ,90 1,92 23,98 0,74 0,05 0, ,64 1,97 24,67 0,74 0,05 0, ,86 2,14 26,72 0,74 0,05 0, ,64 1,97 24,67 0,74 0,05 0, ,38 2,03 25,35 0,74 0,05 0, ,64 1,97 24,67 0,74 0,05 0,69 (Tab. PRZ-26) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 29

30 Tabela nr 17 DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 26% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociagu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "D" do kl. 1 "W" w z ł o t y c h z kl. 2 "W" do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 0,74 0,05 0,69 16,28 1,21 15, ,96 0,22 2,74 16,28 1,21 15, ,18 0,38 4,80 17,76 1,32 16, ,66 0,49 6,17 19,24 1,43 17, ,92 0,44 5,48 22,94 1,70 21, ,62 0,71 8,91 23,68 1,75 21, ,10 0,82 10,28 24,42 1,81 22, ,80 1,10 13,70 27,38 2,03 25, ,06 1,04 13,02 28,86 2,14 26, ,06 1,04 13,02 29,60 2,19 27, ,32 0,99 12,33 31,08 2,30 28, ,06 1,04 13,02 34,04 2,52 31, ,02 1,26 15,76 34,78 2,58 32, ,46 1,59 19,87 38,48 2,85 35, ,20 1,64 20,56 39,22 2,91 36, ,46 1,59 19,87 39,22 2,91 36,31 (Tab. PRZ-26) ,42 1,81 22,61 39,22 2,91 36, ,16 1,86 23,30 39,22 2,91 36, ,64 1,97 24,67 43,66 3,23 40, ,42 1,81 22,61 42,18 3,12 39, ,90 1,92 23,98 42,18 3,12 39, ,16 1,86 23,30 41,44 3,07 38,37 30 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

31 DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 26% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociagu Tabela nr 18 C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 2 "W" do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC z kl. 1 "W" do kl. 2 poc. Ex, EIC, EC do 40 19,98 1,48 18,50 11,84 0,88 10, ,16 1,86 23,30 11,84 0,88 10, ,34 2,25 28,09 11,84 0,88 10, ,52 2,63 32,89 11,84 0,88 10, ,48 2,85 35,63 13,32 0,99 12, ,92 3,18 39,74 11,84 0,88 10, ,14 3,34 41,80 11,84 0,88 10, ,32 3,73 46,59 11,84 0,88 10, ,06 3,78 47,28 13,32 0,99 12, ,54 3,89 48,65 14,06 1,04 13, ,24 4,17 52,07 15,54 1,15 14, ,20 4,39 54,81 17,02 1,26 15, ,90 4,66 58,24 16,28 1,21 15, ,34 4,99 62,35 16,28 1,21 15, ,34 4,99 62,35 16,28 1,21 15, ,60 4,93 61,67 17,02 1,26 15, ,30 5,21 65,09 14,06 1,04 13, ,04 5,26 65,78 13,32 0,99 12, ,48 5,59 69,89 15,54 1,15 14, ,26 5,43 67,83 16,28 1,21 15, ,52 5,37 67,15 15,54 1,15 14, ,52 5,37 67,15 15,54 1,15 14,39 (Tab. PRZ-26) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 31

32 Tabela nr 19 DOPŁATY DO BILETÓW Z ULGĄ 26% w razie zmiany klasy wagonu i kategorii pociagu C E N Y B I L E T Ó W Z A P R Z E J Ś C I E z kl. 1 "W" do kl. 1 poc. Ex, EIC, EC z kl. 2 "D" do kl. 1 "D" do 40 15,54 1,15 14,39 2,22 0,16 2, ,72 1,53 19,19 4,44 0,33 4, ,42 1,81 22,61 5,92 0,44 5, ,12 2,08 26,04 7,40 0,55 6, ,86 2,14 26,72 6,66 0,49 6, ,08 2,30 28,78 11,10 0,82 10, ,56 2,41 30,15 12,58 0,93 11, ,78 2,58 32,20 16,28 1,21 15, ,52 2,63 32,89 15,54 1,15 14, ,00 2,74 34,26 15,54 1,15 14, ,70 3,01 37,69 17,02 1,26 15, ,18 3,12 39,06 18,50 1,37 17, ,40 3,29 41,11 19,98 1,48 18, ,14 3,34 41,80 22,20 1,64 20, ,40 3,29 41,11 22,94 1,70 21, ,40 3,29 41,11 22,20 1,64 20,56 (Tab. PRZ-26) ,14 3,34 41,80 25,16 1,86 23, ,14 3,34 41,80 25,90 1,92 23, ,36 3,51 43,85 27,38 2,03 25, ,36 3,51 43,85 25,16 1,86 23, ,88 3,40 42,48 26,64 1,97 24, ,62 3,45 43,17 25,90 1,92 23,98 32 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/2013 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 18 stycznia 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 923/2012 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2012 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Uchwała Nr 923/2012 rządu Spółki pod firmą PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity

Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity łącznik do Uchwały Nr 53/203 rządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 8 stycznia 203 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna Cennik usług przewozowych Spółki PKP Intercity ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 333/Z/2013 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 1 luty 2016 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 542/Z /2013 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 04 grudnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG USTAWOWYCH W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PTMKŻ stan na dzień: 15 kwietnia 2017 Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 277/Z /2011 rządu Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2011 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łącznik do Uchwały Nr 562/Z /2010 rządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 08 grudnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY

Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K. DO TARYFY PRZEWOZOWEJ Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM) ZAWIERAJĄCY łącznik do Uchwały Nr 572 /Z /2014 rządu Spółki Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2014 r. Koleje Mazowieckie - KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z A Ł Ą C Z N I K DO TARYFY PRZEWOZOWEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/011 z dnia 11 lipca 011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 314/74/IV/011 z dnia 30 sierpnia 011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) łącznik do Uchwały rządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 18/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. łącznik do Uchwały rządu Województwa Śląskiego Nr 2314/74/IV/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ)

CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) Koleje Śląskie Sp. z o.o. CENNIK usług przewozowych (C-KŚ) ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH ORAZ OPŁATY DODATKOWE Obowiązuje od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic

ULGI USTAWOWE w komunikacji krajowej, w pociągach Spółki PKP Intercity dostępne w systemie e-ic Wymiar ulgi w pociągach TLK wg taryfy Uprawnieni do ulgi pospiesznej, Ex, EIC, EC klasa w wagonach Lp. wg taryfy z miejscami do ekspresowej siedzenia, leżenia 1) lub sypialnych *) 2) 3) 4) Opiekun lub

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w systemie e-ic wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej *) EIC wg taryfy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Wysokość ulgi (%) 100% Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ ODDZIELNEGO MIEJSCA SIEDZĄCEGO Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Lp. Uprawnieni do ulgi Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 24 maja 2010r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 4 maja 010r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:...

Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... Cennik opłat za przewóz osób w komunikacji zwykłej regularnej autobusowej na linii:... 1 Na podstawie art. 18 b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ Lp. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. 1 Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Z M I A N Y 2 Zmiana obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r.

CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A.

WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. CENNIK WYKAZ OPŁAT ZA PRZEWÓZ OSÓB RZECZY I ZWIERZĄT,,KOLEI DOLNOŚLĄSKICH S.A. Obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity 1 Z M I A N Y Nr zmiany Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Data Nr Zmiana

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r.

Dz.U Nr 175 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi jednorazowych TABELA Nr. 1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat

Lp. Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1) Uprawnieni do ulgi. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Lp. 1. Dzieci w wieku do 4 lat Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych 100 - Dokument stwierdzający wiek dziecka.

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez:

Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Ulgi ustawowe honorowane w komunikacji regularnej świadczonej przez: Bilety jednorazowe: BAGS Sadoch & Gąsior spółka jawna Dobre 1. Zniżka: 100% DZIECKO DO 4LAT-BEZ ODDZIELNEGO MIESJCA Art.2.2. Do ulgi

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych

Wymiar ulgi (w%) przy przejazdach na podstawie biletów: miesięcznych Jednorazowych imiennych w pociągach osobowych UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r.

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity. Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego oznań, 12.01.2015 Marszałek Województwa Wielkopolskiego WNIOSEK o udzielenie/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób X przewozy regularne przewozy regularne specjalne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Tekst jednolity Obowiązuje od 11 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 34 Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony

I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony I. ULGI USTAWOWE - BILETY JEDNORAZOWE Zmieniony 05.12.2007. 1. Dzieci do ukończenia 4 lat bez - oddzielnego miejsca siedzącego Wysokość ulgi: 100% Obowiązuje w komunikacji : Zwykłej Do ulgi 100% przy przejazdach

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się następujące zmiany: 1) W spisie

Bardziej szczegółowo

TABELE UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAW: TABELA Nr.1 UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ na podstawie ustaw: 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP)

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 4 czerwca 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL)

PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) PODRĘCZNIK FUNKCJONOWANIE ULG USTAWOWYCH (KOLEJ-PL) OPRACOWANIE: Marcin Grupiński Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 Dokumenty tożsamości... 5 ULGA 37%... 6 Dzieci i młodzież... 6 Emeryci i renciści...

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.

TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. TARYFA PRZEWOZOWA (ŁKA-TP) Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka

Bardziej szczegółowo

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob.

Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów: miesięcznych jednorazowych imiennych. osob. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 16 kwietnia 2018 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Zmiana nr 2. miesięcznych imiennych Zmiana nr 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/2017 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. Cennika usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. (C-SKM) zawierającego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 193/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) łącznik do Uchwały rządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 168/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE

ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE ULGI USTAWOWE BILETY MIESIĘCZNE UCZEŃ 49% Do ulgi 49% przy przejazdach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych, uprawnione są : - dzieci i młodzież w okresie

Bardziej szczegółowo

osob. 2) posp. 5) TLK, IC

osob. 2) posp. 5) TLK, IC UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 30 stycznia 2019 r. TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 197/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ TABELA Nr 1 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM )

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. ( C-SKM ) Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 54/2014 z dnia 7 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. Cennik usług przewozowych PKP SKM w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR)

TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (TPR) Tekst jednolity Obowiązuje od 26 września 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 353/2011 Zarządu Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej.

Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. Ulga % Wykaz ulg ustawowych we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. - Nazwa ulgi 100 Poseł, senator 100 Opis ulgi / wzór dokumentu Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2018 r. poz. 295. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP)

Taryfa Przewozowa Koleje Wielkopolskie (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TARYFA PRZEWOZOWA (KW-TP) Obowiązuje od 01 października 2015 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr. 72/2015/ZS Zarządu Koleje Wielkopolskie spółka

Bardziej szczegółowo