SEZAM. Komputronik S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEZAM. Komputronik S.A."

Transkrypt

1 SEZAM

2 SEZAM Wprowadzenie stworzone przez Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu aplikacji SEZAM. Życzymy przyjemnej pracy

3 SEZAM Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie wystepujące w tekście znaki są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądz towarowymi ich właścicieli. Wydrukowano: October 2011 Poznań Autor programu Producent programu Komputronik S.A ul. Wołczyńska Poznań tel. +48 (61) fax +48 (61)

4 2 SEZAM Spis treści Wprowadzenie Rozdział I SEZAM Szybkie wprowadzenie Opis interfejsu... użytkownika 5 Skróty klawiszowe... 5 Dostosowanie... widoku 6 Zapisywanie skonfigurowanych... perspektyw 7 Przełączanie pomiędzy... skonfigurowanymi perspektywami 8 Odtwarzanie domyślnego... wyglądu okna 8 Praca na kilku... monitorach 9 Podświetlanie... produktów podczas chodzenia po kategoriach w drzewie 10 Podświetlanie... kategorii w drzewie podczas chodzenia po produktach w gridzie 10 Wyświetlanie... kategorii i produktów przypisanych do zalogowanego użytkownika 11 Wyświetlanie... wszystkich kategorii i produktów 12 Zmiana hasła Rozdział II Dostępne funkcjonalności 15 1 Kategorie (dodanie, modyfikowanie, przesuwanie kategorii w drzewie drag... and drop wyszukiwanie, filtrowanie) 15 Dodawanie Modyfikowanie Przesuwanie... kategorii w drzewie 18 Dublowanie kategorii Elementy powiązane Elementy dedykowane Produkty (dodawanie, modyfikowanie, wyszukiwanie, filtrowanie, znaczniki zatowarowania,... atrybuty, gwarancje) 22 Dodawanie Modyfikowanie Elementy powiązane Elementy dedykowane Wyszukiwanie Stany magazynowe Operacje na produktach Grupowa edycja... produktów 32 3 Promocje Dodawanie Modyfikowanie Promocje dla... produktu 38 4 Lista ofert Statusy i przepływ... ofer 42 Praca z oferami Wiadomości... PM 46 Wiadomości PM... - opis 46 Statusy wiadomości Cennik Opisy fromuł... cenowych 52

5 Strona 3 7 Karta Produktu Opis Pól Zapytania Detal Wiadomości... dla produktu Kategorie ERP Raport niezgodności... PMa Produkt zarządzany... w Sezamie Logistyka - przegląd... zamówień Profile importowe Zamawianie... licencji TechData Aktualne widoki Awiza Konfiguracja definiowanie za którego PMa pracuje zalogowany użytkownik Bundle Opisy produktów... w zestawach Import cen bazowych Zarządzanie... produktami Wyświetlanie... produktów z błędnymi cenami Zarządzanie... widocznością produktów 79 Rozdział III Słownik 82 Rozdział IV FAQ 84 3

6 Rozdział I

7 SEZAM Szybkie wprowadzenie 1 SEZAM Szybkie wprowadzenie 1.1 Opis interfejsu użytkownika Skróty klawiszowe 5 System sezam dla ułatwienia pracy użytkownikowi oferuje skróty klawiszowe: F2 - edycja zaznaczonego rekordu w gridzie F5 - odświeżanie danych w gridach Strzałka w prawo rozwija gałąź w drzewie kategorii Strzałka w lewo zwija gałąź w drzewie kategorii Ctrl+D - usuwanie wybranego rekordu z grida, który ma fokus Ctrl + F5 wyświetlenie tylko kategorii zalogowanego użytkownika w widoku Drzewo kategorii PM-a oraz pobiera wszystkie produkty na na widoku zarządzanie produktami Shift + F5 wyświetlenie wszystkich kategorii w widoku Drzewo kategorii PM-a oraz pobiera produkty użytkownika na na widoku zarządzanie produktami Shitf+F2 - Edycja grupowa produktów. Przycisk ten działa na widokach: Produkty PM'a, Zarządzanie Produktami Ctrl+G - Kopiowanie do schowka zaznaczonej komórki Ctrl+H - Historia zmian produktów Ctrl+R - Tworzenie zamówienia z wybranych produktów Ctrl+F - Tworzenie oferty z wybranych produktów Ctrl+Shift+L - Przenosi do wybranego produktu w ktr.pl Ctrl+Shift+K - Przenosi do wybranego produktu w komputronik.pl Ctrl+Shift+A Konfigurator zestawów komputerowych Ctrl+Shift+F Wyszukiwanie produktu po kodzie z systemu Symfonia Ctrl+Shift+G - Wyszukiwanie produktu po kodzie producenta Ctrl+Shift+R Wyszukiwanie produktu po kodzie MAX Ctrl+Shift+S Pokazuje stany magazynowe w każdym magazynie Ctrl+Shit+T Elementy powiązane (Drzewo kategorii PMa i Produkty PMa) Ctrl+Shift+Y - Elementy dedykowane (Drzewo kategorii PMa i Produkty PMa)

8 6 SEZAM Ctrl+Shift+V - Mapa aktualnych widoków Ctrl+Shift+W - Otwiera okno Widoków Ctrl+Shift+M - Otwiera dodatkowe okno aplikacji Sezam Ctrl+Shift+Q - Zapytanie do dostawcy z poziomu widoku Zarządzanie Produktami Ctrl+Shift+0 - Otwiera perspektywę Domyślną Ctrl+Shift+1 - Otwiera perspektywę Kategorię i Produkty PM'a Ctrl+Shift+2 - Otwiera perspektywę Kateogrię PM'a Ctrl+Shift+3 - Otwiera perspektywę Oferty Ctrl+Shift+4 - Otwiera perspektywę Produkty od Dostawców Ctrl+Shift+5 - Otwiera perspektywę Zamówienia Ctrl+Shift+6 - Otwiera perspektywę Zarządzanie produktami Ctrl+Shift+7 - Otwiera perspektywę Zastępstwa Ctrl+Shift+8 - Otwiera perspektywę Przywróć domyślną Ctrl+Shift+9 - Otwiera perspektywę Zapisz perspektywę Dostosowanie widoku Każde okno programu można dowolnie modyfikować, zmienić układ widoków, dodawać nowe widoki spośród istniejących w aplikacji. W celu dokonania tego należy kursorem myszki najechać na przestrzeń, w której nie znajduje żaden element aplikacji np. pole tekstowe, lista itp., przycisnąć prawy przycisk myszki, po pojawieniu się menu kontekstowego wybrać pozycję. gałąź lub w lewym dolnym narożniku aplikacji wybrać (Widok). Pojawi się okno dialogowe, z którego metodą Drag and Drop (przeciągnij i upuść) będzie można dowolnie skonfigurować perspektywę.

9 SEZAM Szybkie wprowadzenie 7 W przypadku konfiguracji innej perspektywy programu należy wyłączyć okno Dostosowania i uruchomić je ponownie po po wyświetlaniu innej perspektywy. Dzięki takiemu rozdzieleniu aplikacji można dowolnie konfigurować wygląd, można nawet tworzyć wierne kopie jednej perspektywy. Uwaga: po zamknięciu aplikacji dane o wyglądzie zostają automatycznie zapisane. Po otwarciu aplikacji ponownie, zapamiętany wygląd, zostanie wczytany jako domyślny Zapisywanie skonfigurowanych perspektyw Zmiany w perspektywie są zapisywane domyślnie, jako widok użytkownika, zmiany można zapisać globalnie dla każdego użytkownika, korzystającego z tej aplikacji na danym komputerze. W celu zapisania perspektywy należy wybrać pozycję z listy rozwijanej, znajdującej się w lewym dolnym narożniku aplikacji Perspektywa -> Zapisz perspektywę.

10 SEZAM Przełączanie pomiędzy skonfigurowanymi perspektywami W aplikacji mamy do wyboru kilka perspektyw. Pojedynczy ekran monitora nie pozwala na jednoczesne wyświetlanie wszystkich perspektyw. W celu ułatwienia pracy na jednym monitorze, w aplikacji istnieje kilka perspektyw, które można dowolnie konfigurować (opis konfiguracji/dostosowania wyglądu, został omówiony we wcześniejszych rozdziałach). Do przełączania perspektyw służy przycisk znajdujący w lewym dolnym narożniku aplikacji. Po rozwinięciu listy perspektyw wystarczy wybrać dowolną aby się na nią przełączyć Odtwarzanie domyślnego wyglądu okna W przypadku, kiedy wygląd domyślnego wyglądu okna ulegnie zmianie i będziemy chcieli wrócić do pierwotnego wyglądu wystarczy wybrać przycisk Przywróć domyślną.

11 SEZAM Szybkie wprowadzenie Praca na kilku monitorach W przypadku gdy do komputera podłączonych jest więcej niż jeden monitor aplikacja wykryje tą sytuację. Na liście rozwijanej w dolnej części okna aplikacji wyświetli się lista monitorów (dodatkowych). Po wybraniu monitora na rozszerzonym pulpicie pojawi się drugie okno aplikacji. Uwaga: Podłączenie monitora w trakcie działania aplikacji nie spowoduje jego wykrycia, należy pamiętać aby podłączyć monitor przed uruchomieniem aplikacji.

12 SEZAM Podświetlanie produktów podczas chodzenia po kategoriach w drzewie W trakcie pracy z aplikacją dla ułatwienia, wybór kategorii z drzewa kategorii, powoduje wyświetlanie produktów należących do tej kategorii. Uwaga: Powiązanie takie działa tylko z następującymi widokami: Drzewo kategorii PM - a oraz Produkty z wybranej kategorii Podświetlanie kategorii w drzewie podczas chodzenia po produktach w gridzie Podczas pracy aplikacji jeżeli wybierzmy dowolny produkt z listy i będziemy chcieli wiedzieć do jakiej kategorii należy, będzie to można zrobić w prosty sposób. Wystarczy, że zaznaczymy produkt na liście, a odpowiednia kategoria zaznaczy się na liści. UWAGA: Powiązanie to działa tylko z następującymi widokami: Drzewo kategorii PM - a oraz Produkty PM - a.

13 SEZAM Szybkie wprowadzenie Wyświetlanie kategorii i produktów przypisanych do zalogowanego użytkownika Użytkownicy systemu po zalogowaniu do Aplikacji PMa, widzą ostatnie używane przez siebie widoki lub ustawioną perspektywę. Na przykład, gdy ostatnim stosowanym widokiem było Drzewo kategorii PMa, to po kolejnym uruchomieniu aplikacji będzie widoczny ten sam widok z kategoriami produktów przypisanych do osoby która jest zalogowana. Jeżeli dodano nową kategorię, która nie posiada żadnego produktu albo posiada produkty przypisane do innych użytkowników to taka kategoria nie jest widoczna po odświeżeniu widoku Drzewo kategorii PM-a. Żeby ją zobaczyć należy pobrać wszystkie kategorie z menu Pobierz następnie Wszystkie lub wybrać skrót Shift + F5.

14 12 SEZAM Wyświetlanie wszystkich kategorii i produktów Aplikacja pozwala na wyœwietlanie wszystkich kategorii jakie znajduj¹ siê w systemie. W widoku Drzewo kategorii PMa znajduje siê dodatkowy przycisk, który powoduje wyœwietlanie wszystkich kategorii Pobierz. Prze³¹cznik jest uruchamiany równie za pomoc¹ skrótów klawiszowych CTRL + F5 - wszystkie kategorie, SHIFT + F5 - kategorie przypisane do zalogowanego PMa

15 SEZAM Szybkie wprowadzenie Zmiana hasła Użytkownicy zalogowani do aplikacji Sezam mają możliwość zmiany hasła dostępu do aplikacji Sezam. W celu wykonania tej czynności należy wybrać ze wstążki polecenia Zmiana hasła. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić stare hasło oraz nowe i powtórzenie nowego hasła. Po zatwierdzeniu zmiany przyciskiem aktywne. Zmiana Hasła powoduje restart aplikacji, nowe hasło jest już

16 Rozdział II

17 Dostępne funkcjonalności 2 Dostępne funkcjonalności 2.1 Kategorie (dodanie, modyfikowanie, przesuwanie kategorii w drzewie drag and drop wyszukiwanie, filtrowanie) Dodawanie 15 Aplikacja pozwala na dodawanie nowych kategorii, aby to uczynić wystarczy wybrać w drzewie element kategorię, do której ma być podpięta nowa kategoria. Do dodawania kategorii służy odpowiednie okno dostępne po wybraniu przycisku. Kategoria składa się z pola Nazwa, oraz Kod. Kod musi być unikalny. Kategorie ukryte nie wyświetlają się w sklepie internetowym.

18 16 SEZAM Kategoria może być również ukryta, wyświetla się wtedy w drzewie kategorii kursywą.

19 Dostępne funkcjonalności Modyfikowanie Edycja kategorii, podobnie jak dodawanie polega na wywołaniu okna edycji kategorii. Należy pamiętać aby zaznaczyć kategorię, którą chcemy edytować poprzez kliknięcie na nią w drzewie kategorii i użyciu przycisku.

20 SEZAM Przesuwanie kategorii w drzewie Przesuwanie kategorii w drzewie wykonuje się metodą przeciągnij i upuść. Chwytamy kursorem myszki kategorię wcisnąć przycisk przycisk SHIFT, następnie przeciągamy ją do miejsca gdzie ma być wstawiona. W przypadku, kiedy będziemy chcieli aby kategoria zajęła pierwsze miejsce, to należy upuścić ją na rodzica. W sytuacji, kiedy kategoria zajmie miejsce, którego nie może nic się nie stanie kategoria wróci na swoje pierwotne miejsce.

21 Dostępne funkcjonalności Dublowanie kategorii Wybraną kategorię można umieszczać w kilku miejscach drzewa kategorii - w innych pod kategoriach. Robi się to podobnie jak w przypadku przesuwania kategorii - metodą przeciągnij i upuść. Różnica jest taka, że do wykonania tej operacji należy przytrzymać przycisk CTRL na klawiaturze i kursorem myszki przeciągnąć kategorię do innej pod kategorii. Wtedy w drzewie pojawią się 2 takie same kategorie.

22 SEZAM Elementy powiązane Elementy powiązane to takie, które można zakupić zarówno z produktem wiązanym jak i innymi np. oprogramowanie, drukarka. Nie jest tu brana pod uwagę kompatybilność sprzętowo-programowa Okno pozwala powiązać wybraną kategorię z innymi kategoriami lub produktami. W celu wykonania powiązania metodą przeciągnij i upuść należy dodać do okna wybrany produkt lub kategorię Elementy powiązane można modyfikować tylko z poziomu aplikacji PM i z widoków Produkty-Pm'a, Produkty z wybranej kategorii, Drzewo kategorii PM-a. Elementy powiązane z widoków Produkty oraz Drzewo kategorii są tylko do odczytu ponieważ są wykorzystywane w module POS przez handlowców i z tego poziomu nie można modyfikować elementów powiązanych.

23 Dostępne funkcjonalności Elementy dedykowane Funkcjonalność Elementy dedykowane w widoku Drzewo kategorii PMa, pozwala na określenie zależności pomiędzy wybraną kategorią, a innymi produktami i kategoriami.. Element dedykowany to takie, które mają gwarancję kompatybilności ze wskazanym sprzętem jak np. Zasilacz do notebooka. Dodawanie kategorii i produktów odbywa się metodą przeciągnij i upuść. Elementy dedykowane można modyfikować tylko z poziomu aplikacji PM i z widoków ProduktyPm'a, Produkty z wybranej kategorii, Drzewo kategorii PM-a. Elementy dedykowane z widoków Produkty oraz Drzewo kategorii są tylko do odczytu ponieważ są wykorzystywane w module POS przez handlowców i z tego poziomu nie można modyfikować elementów powiązanych.

24 22 SEZAM 2.2 Produkty (dodawanie, modyfikowanie, wyszukiwanie, filtrowanie, znaczniki zatowarowania, atrybuty, gwarancje) Dodawanie Do dodawania produktów służy nam oddzielne okno. W oknie tym można wprowadzić takie wartości jak: Nazwa nazwa produktu Opis opis produktu Opis marketingowy Komentarz Krótki opis Opis produktu w zestawie Producent - Lista producentów produtków Kod kod nadawany przez użytkownika Kod ERP kod nadawany w systemie ERP. W przypadku wdrożenia systemu SEZAM w firmie Komputronik, systemem ERP jest system MAXeBiznes i w nim nadawane są kody ERP produktów Kod BDK Zatowarowanie - typ zatowarowania produktu Data ważności znacznika - data do której ważny jest ustawiony znacznik Czas oczekiwania - czas oczekiwania na produkt Kod producenta oznaczenie producenta Atrybuty - atrybutu produktu np N - nowość Gwarancje - rodzaj gwarancji dla produktu Status - status produktu w systemie Status od - data obowiązywania statusu produktu Następnik - nasepnik produktu PM - Lista inicjałów osób zarządzających produktami Kod EAN Produkt na zamówienie oznacza produkt dostępny tylko na zamówienie Czas oczekiwania przewidywany czas dostawy, wybierany z listy Zarządzany w Sezamie - oznacza produkty zarządzane tylko z poziomu Sezam Gwarancja typ gwarancji, wybierany z listy Opakowanie pojedyńcze - informacja o wymiarze opakowania produktu Opakowanie zbiorowe - informacja o wymiarze opakowania zbiorczego produktu tj. więcej niż jednego produktu w opkakowaniu Poniżej mamy listę produktów od dostawców, z lewej strony wybieramy nazwę dostawcy dostępną z

25 Dostępne funkcjonalności 23 listy rozwijanej, a z prawej wprowadzamy kod produktu u dostawcy. Do dodawania można użyć dwóch opcji: dodawanie produktu na podstawie już istniejącego Pole Kod jest walidowane według zasad: Dla nowo dodawanych produktów kod może zawierać jedynie następujące znaki: 1. Litery łacińskie - tylko duże 2. Cyfry 3. Podkreślnik 4. Myślnik 5. Dwukropek - tylko dla bundle Ograniczenia dotyczą tylko nowych produktów.

26 SEZAM Modyfikowanie Modyfikacja odbywa się w tym samym oknie dialogowym co dodawanie produktu, z tą różnicą, że otwarcia okna edycyjnego należy użyć opcji

27 Dostępne funkcjonalności Elementy powiązane Okno Elementy powiązane pozwala definiować powiązania innymi kategoriami a produktami, które już są przypisane do danej kategorii. W celu powiązania produktu lub kategorii należy metodą przeciągnij i upuść skopiować wybrany produkt lub kategorię Elementy dedykowane Funkcjonalność Elementy dedykowane w widoku Produkty PMa, pozwala na określenie zależności pomiędzy wybranym produktem, a innymi produktami i kategoriami. Różnica polega na tym, że elementy powiązane to takie, które można zakupić zarówno z tym produktem jak i innymi np. oprogramowanie, drukarka. Elementy dedykowane to taki, które mają gwarancję kompatybilności ze wskazanym sprzętem jak np. Zasilacz do notebooka. Dodawanie kategorii i produktów odbywa się metodą przeciągnij i upuść.

28 SEZAM Wyszukiwanie Filtrowanie produktów odbywa się po dostępnych na liście towarów kolumnach, pod każdą z nich znajduje się pole tekstowe, w którym możemy wpisać ciąg wyszukiwania. Dostępne pola po których można filtrować: Kod producenta Kod MAX Kod Symfonia Opis Nazwa PM Filtr Bundle Status produktu Zamiennik Krótki opis Filtracja odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób - dla ka dej z kolumn w jej nag³ówku znajduje siê okna, wyœwietla siê ona dopiero po najechaniu kursorem myszki na wybrany tytu³ kolumny. Po przyciœniêciu klikniêciu na ikonê filtra wyœwietla siê lista rozwijana z dostêpnymi wartoœciami. Trzy pierwsze z nich to dodatkowe opcje filtracji, a reszta to elementy aktualnie wyœwietlane w gridzie.

29 Dostępne funkcjonalności 27 Po wyborze opcji Niestandardowe - mo na samemu zdefiniowaæ sposób wyszukiwania - np. mo na zdefiniowaæ zakres wyszukiwania.

30 SEZAM Stany magazynowe Okno Stany magazynowe pozwala na przegląd ilości produktów w poszczególnych magazynach. Okno ustawiania sugerowanego stanu magazynowego wywoływane W oknie stanów magazynowych można poprosić o przesunięcie magazynowe dla wybranego towaru funkcje wywołuje się za pomocą przycisku.

31 Dostępne funkcjonalności 29 Istnieje także możliwość Wysłania wiadomości do wszystkich magazynów posiadających towar. Wtedy po wybraniu tego przycisku w oknie stanów magazynowych na oknie prośby o przesunięcie w polu Przesuń z będzie lista wszystkich magazynów mających dany towar na stanie Operacje na produktach Każdy PM może produkty które należą do niego przepisać do innego PM'a. W tym celu należy na oknie dodawania i edycji produktu(f2) w widoku Produkty PM'a w polu PM wybrać login PM'a na którego chcemy przepiąć produkt. Jeżeli natomiast chcemy przepiąć na siebie produkt innego PM'a należy mieć ustawione zastępstwo na tego PM i w widoku Produkty PM'a dokonać operacji opisanej wcześniej. Z poziomu okna Dodawania i edycji produktu można mapować produkty z oferty Komputronika z produktem od dostawcy. Przyciski służące do mapowania są dostępne tylko z poziomu aplikacji PM'a a mapowanie powinno spełniać następujące warunki: Dany produkt, może być pomapowany tylko raz z danym produktem Nie ma możliwości pomapowania dwóch różnych produktów z jednym produktem od dostawcy Aby dokonać takiego pomapowania należy w oknie edycji produktu wybrać przycisk Mapuj produkt z produktami od dostawcy i w oknie mapowania w polu Szukany kod podajemy np: kod produktu u dostawcy i szukamy go, zaznaczamy go na liście wyszukanych produktów i wciskamy przycisk OK w celu jego pomapowania.

32 30 SEZAM W przypadku próby pomapowania produktu, który jest już zmapowany system zwróci komunikat błędu jak ze screenu: Nie będzie można także, zaznaczyć danego produktu na liście znalezionych produktów. Prawidło pomapowany produkt wyświetla się w oknie edycji produktu.

33 Dostępne funkcjonalności 31

34 SEZAM Grupowa edycja produktów W systemie Sezam istnieje możliwość grupowej edycji produktu. Opcja ta jest dostępna na widokach: Zarządzanie Produktami, Produkty PM'a, Produkty z wybranej kategorii. Za pomocą tej funkcjonalności można zmienić np: atrybuty, zatowarowanie, czas dostawy dla wielu produktów za jednym razem. W celu dokonania grupowej edycji produktu należy zaznaczyć na oknie z produktami wybrane produktu i następnie wybrać opcję Edycja grupowa produktów(shift + F2) Okno Grupowej edycji produktów przedstawia się następująco: Po wybraniu opcji przycisku OK pojawi się komunikat potwierdzający dokonanie operacji grupowej z listą opcji w której chcemy dokonać zmiany

35 Dostępne funkcjonalności 33 Uwaga: W celu przepisania produktu/produktów z innego użytkownika na innego, należy mieć ustawione zastępstwo na użytkownika na którego przepisuje się produkty. 2.3 Promocje Lista dostępnych promocji znajduję się w widoku Promocje. Jest to lista zawierająca następujące informacje: Nazwa - nazwa promocji Opis - opis promocji Start - data rozpoczęcia promocji Koniec - data zakończenia promocji Kategoria cenowa - kategoria cenowa dla promocji Produkt - produkt dla jakiego promocja jest utworzona Kanał sprzedaży - kanał sprzedaży

36 34 SEZAM Widok promocje udostępnia następujące opcje: edycja promocji - usuwanie promocji - odświeżanie danych na liście. Dodawanie Promocje są bezpośrednio związane z produktami, dlatego funkcja dodawania nowej promocji jest dostępna w widoku Zarządzanie produktami. W celu dodania promocji należy w widoku Zarządzanie produktami zaznaczyć produkt, dla którego ma być utworzona promocja, a następnie wybrać opcję Utwórz promocję dla produktu.

37 Dostępne funkcjonalności 35 Po pojawieniu się okna należy wybrać rodzaj promocji jaką chcemy dodać: Promocja ilościowa Promocja cenowa Promocja rabatowa

38 36 SEZAM W kolejnym kroku wypełniamy pole dotyczące promocji: Nazwa - nazwa promocji Opis - opis promocji Początek promocji - data rozpoczęcia promocji Zakończenie promocji - data zakończenia promocji Kanał sprzedaży - kanał sprzedaży dla którego promocja będzie aktywna Kategoria cenowa - kategoria cenowa dla której promocja będzie występować Wartość obniżki - pole dostępne dla Promocji rabatowej Cena - pole dostępne dla Promocji cenowej Typ promocji - pole dostępne dla Promocji cenowej

39 Dostępne funkcjonalności 37 Podczas tworzenia promocji można wybrać kategorię cenową dla której jest ona widoczna. Umożliwia to drzewo kanałów sprzedaży i kategorii cenowych. Zaznaczenie Kanału/kategorii cenowej skutkuje tym, że dla wybranego zaznaczenia dodawana promocja jest widoczna. Dzięki polu Typ promocji użytkownik może decydować jaka kwota promocji jest wysyłana do Panelu Administratora w sklepie jest to albo kwota netto, albo brutto. Dzieje się tak dlatego, że istnieją takie ceny brutto, dla której nie można podać takiej ceny netto (z zaokrągleniem do pełnych groszy), żeby po przemnożeniu przez stawkę VAT była odpowiednia cena brutto. Przykład 999 zł brutto 812,19 netto * 1,23% VAT => 998,9937 zł brutto => po zaokrągleniu do pełnych groszy: 998,99 brutto 812,20 netto * 1,23% VAT => 999,0060 zł brutto => po zaokrągleniu do pełnych groszy: 999,01 brutto Modyfikowanie Edycja istniejących promocji znajduje się w widoku Promocje. W celu przeprowadzenia modyfikacji należy zaznaczyć interesującą promocje i wybrać przycisk oznaczony.

40 38 SEZAM Na widoku tym, możemy pobrać także wszystkie promocje jakie są w Systemie po wybraniu opcji Pobierz-> Pobierz wszystkie promocje(ctrl+f5) Promocje dla produktu Widok Promocje dla produktu jest widokiem, z którego można zarządzać promocjami dla wybranego produktu. W przeciwieństwie do widoku Promocje, tutaj widoczne są tylko promocje przypisane do konkretnego produktu, którymi można zarządzać tj. dodawać promocje, dezaktywować, edytować. Proces pracy z promocjami, nie różni się niczym od tego, który jest opisany w rozdziale Promocje.

41 Dostępne funkcjonalności 39 Rodzaje i opis promocji 1.Promocja cenowa to stała kwota niezależna od oryginalnej ceny. Dla kategorii detalicznych podawana jest cena brutto. Dla kategorii hurtowych podawana jest cena netto. Np. produkt kosztuje 100 zł netto, 122 zł brutto. Dodajemy promocję cenową dla detalu w kwocie 110 zł brutto.w wyniku tej promocji produkt kosztuje ,17 zł netto, zł brutto. Dodajemy promocję cenową dla hurtu w kwocie 85 zł netto.w wyniku tej promocji produkt kosztuje zł netto, ,7 zł brutto. 2.Promocja ilościowa podaje o ile procent ma być niższa cena przy zakupie określonej ilości sztuk danego produktu. Używana głównie w hurcie. Np. produkt kosztuje 100 zł netto, 122 zł brutto.dodajemy promocję ilościową z następującymi progami: przy zakupie 2 szt. dostajemy rabat 0.5% przy zakupie 3 szt. dostajemy rabat 1% przy zakupie 5 szt. dostajemy rabat 1.5% przy zakupie 7 szt. dostajemy rabat 2% przy zakupie 10 szt. dostajemy rabat 2.5% przy zakupie 20 szt. dostajemy rabat 3% 3.Promocja rabatowa (procentowa) informuje o ile procent ma być niższa cena. Np. produkt kosztuje 100 zł netto, 122 zł brutto.dodajemy promocję rabatową na 15%. W wyniku tej promocji produkt kosztuje: 100 zł - 15% = 85 zł netto,122 zł 15% = 103,7 zł brutto 2.4 Lista ofert W systemie dostępną mamy listę ofert składanych przez dostawców. Widok składa się listy z następującymi kolumnami:

42 40 SEZAM Pole do zaznaczenia - pozawala na zaznaczenie kilku pozycji na liście (używane do wysyłania ofert) Kto utworzył - login operatora systemu, który wystawił ofertę Kod oferty - identyfikator oferty Data utworzenia - data dodanie do systemu Data ważności - data ostatniej modyfikacji Liczba produktów - liczba produktów w ofercie Liczba zapytań - ilość zapytań Status - status oferty Postęp - postęp oferty Dostępne opcje: - dodawanie oferty - edycja oferty - usuwanie oferty - odświeżanie oferty Wyślij zaznaczone - wysyła zaznaczone oferty do dostawców znajdujących się w ofercie Wybierz oferty - wybiera ofertę

43 Dostępne funkcjonalności 41 Zamknij wybrane oferty - zamyka ofertę Najlepsza oferta - ustawia ofertę jako najlepszą Okno dodawanie edycji oferty składa się z następujących elementów - listy produktów i listy dostawców. - usuwanie produktu z oferty - podgląd wybranej oferty - dodawanie kolejnego produktu do oferty Okno dodawania produktu do oferty

44 SEZAM Statusy i przepływ ofer Proces przetwarzania oferty wygląda tak jak na zaprezentowanym diagramie. Statusy wyświetlane w Sezam: Nowe - nowa oferta

45 Dostępne funkcjonalności 43 Wysłane - wysłana do dostawcy Wysłane + postęp - dostawcy dopowiedzieli w całości lub częściowo Zamknięte - oferta została zamknięta przez PMa Statusy wyświetlane w MiniPortalu: Nowe - nowa oferta Przeczytana - dostawca przeczytał ofertę ale nie odpowiedział na nią Odpowiedziane - dostawca odpowiedział na ofertę Praca z oferami Przeglądanie odpowiedzi dostawców. W celu przejrzenia ofert należy w widoku Lista ofert zaznaczyć na liście ofert wybraną pozycję jeżeli ma status Wysłano + niezerowy Postęp, a następnie wybrać przycisk. Na ekranie pojawi się poniższe okno jak widać jest podzielone na dwie sekcję Pozycje zapytania i Oferty. W wyjątkowej sytuacji, kiedy odpowiedź na ofertę przyszła w postaci maila lub przez telefon nie poprzez MiniPortal, PM może dodać odpowiedź dla wybranej oferty pod następującymi warunkami: jeżeli jeszcze nikt nie odpowiedział na ofertę lub jako pierwszy odpowiedział PM, jeżeli status oferty skierowanej do dostawcy nie jest zamknięty i data ważności oferty jest większa od daty aktualnej oraz ogólny status zapytania jest wysłany lub w trakcie odpowiedzi (ale jeszcze niezamknięty).

46 44 SEZAM

47 Dostępne funkcjonalności 45 W celu wpisania odpowiedzi należy wybrać dostawcę w sekcji Oferty, a następnie wybrać przycisk. Pojawi się ok, w który będzie można dokonać odpowiedzi na ofertę. W momencie, kiedy już są odpowiedzi dostawców może w śród nich, w sekcji Oferty wybrać najlepszą, aby to uczynić należy zaznaczyć produkt z zapytania w sekcji Pozycje zapytania, a sekcji Oferty zaznaczyć produkt. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji należy wybrać przycisk. W ten sposób najlepsze oferty zostaną wybrane. Kolejnym etapem działań z ofertami jest stworzenie zamówienia na postawie najlepszych ofert. W celu tego dokonania, należy w widoku Lista ofert zaznaczyć wybraną ofertę i wybrać przycisk. Otworzy się okno dodawania zamówienia, etap ten jest opisany w rozdziale Zamówienia u dostawców. W celu zamknięcia oferty, należy wybrać przycisk.

48 46 SEZAM 2.5 Wiadomości PM Wiadomości PM - opis Widok Wiadomości PM służy do odbierania, wysyłania, przeglądania wiadomości zalogowanego użytkownika. Mamy do wyboru trzy jego formy: Wysłane - Gdzie widzimy wysłane wiadomości.

49 Dostępne funkcjonalności 47 Odebrane - Gdzie widzimy wiadomości przysłane od Pm'a do handlowca

50 48 SEZAM Wszystkie - lista wszystkich wiadomości wysłanych i odebranych

51 Dostępne funkcjonalności 49 Widok Wiadomości PM, można sortować po dostępnych kolumnach, a także wyszukiwać w nim wiadomości za pomocą opcji szukaj poprzez filtrowanie danych Każdą wiadomość można podejrzeć także za pomocą opcji szczegóły wiadomości

52 50 SEZAM U dołu widoku Wiadomości PM dostępny jest ekran podglądu zaznaczonej wiadomości na liście. Z ekranu podglądu, można skopiować treść zaznaczonej wiadomości. System umożliwia także przeniesienie dyskusji między handlowcem a PM do Outlooka. Następuje to po zaznaczeniu wiadomości i wybraniu przycisku. Tak przeniesiona wiadomości otrzymuje status Przeniesione do Outlooka. Dla wiadomości w tym statusie nie można dokonać odpowiedzi w Sezamie, przyciski Odpowiedź i Edytuj odpowiedź są nieaktywne. PM z otrzymanych wiadomości może stworzyć ofertę za pomocą przycisku. Ofertę można stworzyć tylko z wiadomości typu: pytanie o dostępność i cenę oraz zamówienie. PM może także stworzyć zamówienie poprzez wybór przycisku stworzyć tylko z wiadomości o typu zamówienie. Zamówienie można Wybraną wiadomość można także zapisać do pliku poprzez wybranie przycisku Zapisz wiadomość do pliku(ctrl+s) oraz skopiować wiadomość do schowka przy pomocy przycisku Kopiuj wiadomość do schowka(ctr+c)

53 Dostępne funkcjonalności Statusy wiadomości W widoku Wiadomości PM wiadomości otrzymują następujące statusy o odpowiednich symbolach graficznych w zależności od stanu ich przetworzenia przez odbiorcę Ikona ta symbolizuje status wiadomości, na którą została udzielona odpowiedź. Ikona ta symbolizuje status wiadomości wysłanej, która nie została jeszcze przeczytana przez adresata i na którą nie udzielono odpowiedzi. Ikona ta symbolizuje status wiadomości przeczytanej, ale na którą nie została jeszcze udzielona odpowiedź. Ikona ta symbolizuje status wiadomości przeniesionej do systemu zewnętrznego np. Dalsze wyjaśnianie kwestii związanych z zamówieniem jakiegoś produktu odbywa się poza za modułem PM w Ootlook'u Ikona ta symbolizuje status wiadomości z której odbiorca ( PM ) utworzył ofertę, bądź jest w trakcie przetwarzania

54 SEZAM Cennik System Sezam udostępnia funkcjonalność z wyświetlaniem informacji o cenach. W celu wyświetlania danych należy wyświetlić widok Drzewo kategorii PMa i Cennik. Dane wyświetlane są dla wybranej kategorii. Wybrana kategorii nie może posiadać pod kategorii wtedy tabela z danymi pozostaje pusta. Widok złożony jest z dwóch elementów: listy produktów w danej kategorii szczegółów wyliczania cen dla wybranego produktu - zaznaczone w tabeli z listą produktów Widok szczegółów ceny dla wybranego produktu podzielny jest na trzy sekcje: Cena Marża W każdej z dostępnych sekcji można ustawić takie elementy jak Wartość i Formułę. Ilość rekordów jest uzależniona od ilości kategorii cenowych. W celu zapamiętania zmian należy po wprowadzeniu ich w wybraną komórkę nacisnąć Enter na klawiaturze Opisy fromuł cenowych Wszystkie produkty w systemie Sezam mają globalnie zdefiniowane następujące formuły cenowe w następujących kategoriach cenowych W kategorii cenowej Hurt K zdefiniowana jest formuła Cena obl.+marża, dla marży ustawiona formuła Marża dla Hurt K

55 Dostępne funkcjonalności 53 W kategorii cenowej Punkty sezamki zdefiniowana jest formuła Punkty sezamki, dla marży można wpisać Factor W kategorii cenowej Cena internetowa zdefiniowana jest formuła Cena internetowa, dla marży ustawiona jest formuła Rabat dla ceny internetowej Cena sugerowana Formuła ta wylicza wartość ceny netto/brutto dla detalu na podstawie ceny sugerowanej dla licencji kaspersky. Na jej podstawie wyliczana jest wartość ceny bazowej, która stanowi 65% ceny sugerowanej dla cen hurtowych. Natomiast cena netto detal jest równa cenie sugerowanej. Przykład: Produkt OP-LK-KAS-046 ma cenę netto sugerowaną 124 zł taka też jest jego cena netto dla detalu. Cena bazowa stanowi 65 % ceny sugerowanej i jest równa 80,60 i to jest też także cena obliczeniowa dla hurtu. Cena w hurcie jest sumą ceny obliczeniowej + marży + handlingu lub Cena Bazowa = 80,60 (65% x sugerowana netto) Cena Obliczeniowa = bazowa Detal = 124 x 1,22 (sugerowana netto plus vat) Hurt A =111 (liczone jako obliczeniowa plus marża) Hurt B =94 (liczone jako obliczeniowa plus marża) Hurt C =91 (liczone jako obliczeniowa plus marża) Hurt S =88 (liczone jako obliczeniowa plus marża) Rabat u dostawcy Rabat u dostawcy jest ustawiany na widoku Kody produktów u dostawców. Rabat można dodać tylko dla produktu, który jest pomapowany z dostawcą. Domyślnie powinna być ustawiona wartość rabatu 0%, maksymalna wielkość rabatu to 99%. Rabat wylicza się automatycznie podczas przeliczania cen, a także podczas importu danych do systemu Przykład 1 Cena zakupu u dostawcy w dolarach : 86 $ Kurs: 3,3946 Rabat: 4% Cena zakupu w PLN = ( 86 USD * 3,3946 ) * ( 100% - 4% ) = 291,94 PLN * 0,96 = 280,26 PLN Przykład 2 Cena zakupu u dostawcy w złotówkach: zł Rabat: 3% Cena zakupu w PLN = PLN * ( 100% - 3% ) = PLN * 0,97 = 1 185,34 PLN Min. od dostawców(ckw) Formuła ta ustala minimalną cenę od dostawców. Dzieje się tak wtedy gdy jeden produkt jest

56 54 SEZAM dostarczany przez dwóch dostawców o różnych cenach. Min. od dostawców(ckw+dost) Formuła liczy cenę bazową na podstawie ceny zakupów od dostawców, gdy towar jest drożej kupiony i nie może być sprzedany poniżej kosztu zakupu, a obecnie dostawcy maja taniej ustawienie tej formuły w kategorii cenowej cena bazowa powoduje przypisanie dla średniej ceny magazynowej Formuły Cenowe dla Bundli Bundle we wszystkich kategoriach cenowych mają ustawioną formułę Bundle, która ustawia się automatycznie po stworzeniu bundla. Wyjątkiem są kategorie cenowe: Punkty Sezamki i Cena internetowa, gdzie ustawione są formuły domyślne 2.7 Karta Produktu Dzięki widokowi Karta Produktu mamy szybki i łatwy dostęp do szczegółowych danych dotyczących produktu np takich jak: kod ERP, opis, PM. Ułatwia on pracę z listą produktów. Na poniższym rysunku widzimy zaznaczony produkt na liście produktów i jego podgląd w Karcie Produktu. Podgląd jaki daje nam opisany widok możemy także uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany produkt

57 Dostępne funkcjonalności Opis Pól Nazwa - Nazwa produktu Opis - Opis produktu Opis marketingowy - krótki opis marketingowy dla wybranych produktów, wyrózniony na stornie komputronik.pl Komentarz - Uwagi PM'a dotyczące produktu, wyświetlają się pod postacią dymka po najechaniu na produkt na liście produktów i wybraniu CTRL + I Krótki Opis - Krótki opis techniczny opisujący konfigurację produktu (najczęściej zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, telewizora itp) z oddzieleniem pionową kreską poszczególnych elementów. Na stronie sklepu internetowego wartość ta widoczna jest np. na liście produktów w kategorii zaraz pod nazwą produktu Producent - Nazwa producenta produktu Kod - Symfoniowy kod produktu Zatowarowanie - Znacznik Zatowarowania Data ważności znacznika - Data ważności znacznika to data kiedy znacznik zatowarowania powinien zostać zmieniony na inny. Atrybuty - Atrybuty Produktu Status - Status Produktu ( Aktywny,Niedostępny,Koniec, Wyprzedaż, Do wyczerpania zapasów,archiwalny,archiwalny 6mies+) Następnik - Jest to pole tekstowe, w którym PM może wpisać kod lub kody następników, substytutów albo dowolną inną informację. Opis produktu w zestawie - Opis produktu w zestawie komputerowym, czyli opis z jakim będzie pokazywał się dany produkt na zakładce Cechy zestawu na stronie internetowej sklepu, jeśli będzie podzespołem danego zestawu. Kod producenta - Kod producenta, tzw. Part Number Kod ERP - Kod systemu ERP, tzw. kod MAX Czas oczekiwania - Czas oczekiwania w dniach dla produktu na zamówienie Gwarancja - Typ gwarancji produktu Kategoria ERP - Kategoria systemu ERP do której przypisany jest produkt PM - Product Manager odpowiedzialny za produkt tzw. operator produktu. Użytkownik, który jest odpowiedzialny za produkt. Kod EAN - Kod EAN produktu (kod kreskowy) Czas dostawy - Tzw. lead time lub dzielnik rotacji miesięcznej parametr określający jak długo trzeba czekać na dostawę towaru od momentu jego zamówienia. Na zamówienie? - Flaga informująca czy produkt jest tylko na zamówienie Zarządzany w Sezamie- Flaga wyróżniająca produkty i bundle zarządzane w Sezamie.

58 SEZAM Zapytania Detal Zapytania detal służa zbieraniu i zliczaniu informacji o zapytania na dany produkt jakie miał handlowiec. W module Sezam PM informacja o nich znajduje się w kolumnie Zapytania w widokach: Wszystkie produkty. Produkty z kategorii i podkategorii. Produkty z wybranej kategorii. Produkty PMa. Zarządzanie produktami. 2.9 Wiadomości dla produktu Aplikacja Sezam pozwala na łatwiejszą komunikację z pomiędzy PM -em a punktem sprzedaży POS. Do ułatwienia takiej komunikacji istnieje moduł wiadomości dla produktu. POS ma możliwość wysyłania zapytań do PM. Dostępne są 3 typy zapytań:

59 Dostępne funkcjonalności 57 Zapytanie ogólne Zapytanie o dostępność i cenę Zamówienie zwykłego produktu.

60 SEZAM Kategorie ERP W widoku wyświetlana jest informacja o kategoriach i wartościach handlingu zaimportowanych z systemu ERP. Widok ten jest tylko do odczytu. Nie można w nim dokonywać żadnych zmian.

61 Dostępne funkcjonalności Raport niezgodności PMa Widok pozwala na wyświetlenie 3 typów raportów, wszystkie dotyczą niezgodności dostawa w ogólnym tego słowa znaczeniu: Niezgodności ilości dostaw - wyświetla różnice pomiędzy zamówieniem na dany towar, dokumentem przyjęcia (z systemu ERP) na ten towar Niezgodności cen dostaw i cen bazowych - wyświetla różnicę pomiędzy ceną zamówienia, a ceną bazową i ceną dostawy Niezgodności cen dostaw - wyświetla różnicę pomiędzy ceną zamówienia na dany produkt, a ceną z jaką został przyjęty dany towar dokumentem PZ

62 60 SEZAM Dane w raporcie można dowolnie przefiltrować po następujących polach: Data dokumentu - Data od i Data do Magazyn na jaki był wystawiany dokument PZ i Zamówienie - Magazyn Rodzaj raportu - Raport\ Po wypełnieniu tych pól należy wybrać przycisk zostaną one wyświetlone Jeżeli raport wykryje jakieś różnice to Produkt zarządzany w Sezamie Produkt zarządzany w Sezamie to opcja wyróżniająca produkty, które nie są już zarządzane w dotychczasowym cenniku tylko w systemie Sezam. Produkty takie wyróżnione są flagą Zarządzany w Sezamie na widokach: Produkty PM'a, Zarządzanie produktami, Produkty w kolumnie Zarządzany w Sezamie. W celu zaznaczenia flagi Zarządzany w Sezamie na odpowiednim produkcie należy wyszukać go np w widoku Produkty PM'a i w wybrać przycisk Edycja(F2) i zaznaczyć flagę Zarządzany w Sezamie

63 Dostępne funkcjonalności 61

64 SEZAM Logistyka - przegląd zamówień Widok ten pozwala wyświetlić i przefiltrować zamówienia po Dacie, Dostawcy i Magazynie. Widok składa się z dwóch list, sity zamówień i listy produktów znajdujących się w zamówieniu. Dostępne funkcje to: 1. Filtracja po polach następujących polach: Data zamówienia (zakres dat) Dostawca Magazyn Wyszukiwanie produktów po Symfonia kod, kod Max, kod producenta, kodzie dostawcy, nazwie produktu 2. Wiązanie produktów z dostawcami.

65 Dostępne funkcjonalności Profile importowe Widok Profili importowych służy do importowania produktów od dostawców dostarczonych w pliku od dostawcy. Każdy profil importowy można określić pod konkretnego dostawcę. Zdefiniowany profil powinien zawierać następujące informacje: Dostawcę, dla którego zdefiniowano profil importowy Walutę, w której importowane są ceny Numer pola (kolumny), w której przechowywany jest kod produktu u producenta Numer pola (kolumny), w której przechowywany jest kod produktu u dostawcy Numer pola (kolumny), w której przechowywana jest cena Numer pola (kolumny), w której przechowywana jest gwarancja (pole to jest opcjonalne) Numer pola (kolumny), w której przechowywany jest opis produktu W celu dodania profilu importowego na widoku Profile importowe wybieramy przycisk dodaj nowy (insert) i wypełniamy go odpowiednimi danymi

66 64 SEZAM Kolejnym krokiem jest uruchomienie importu poprzez wybranie przycisku Uruchom import..(f8) na widoku profile importowe. Następnie w oknie Uruchamianie importu na podstawie profilu wybieramy Test parsowania pliku XLS/CSV od dostawcy na zakładce Test parsowania pliku XLS/CSV

67 Dostępne funkcjonalności 65 Po poprawnych wykonaniu testu na zakładce Import produktów ponownie należy wybrać plik z produktami od dostawców w celu zaimportowania go do systemu. Operacje potwierdzamy przyciskiem OK

68 66 SEZAM Ważne Importowany plik powinien być pozbawiony pustych kolumn i wierszy, znaków graficznych. Jeżeli liczba błędów w pliku przekroczy dziesięć system zwróci odpowiedni komunikat: 2.15 Zamawianie licencji TechData Zamówienie licencji u dostawcy TechData czyli licencji typu LX przebiega w następujący sposób: 1.PM dokonujący zamówienia licencji LX na odpowiedniej wiadomości od handlowca w widoku Wiadomości PM klika przycisk Stwórz zamówienie. 2.W tym momencie pojawia się okno Edycja produktu od dostawcy TD przypisanego do produktu: [tu powinien znajdować się kod produktu] W oknie tym można edytować wszystkie pola zgodnie z uznaniem zamawiającego. 3.Po wybraniu przycisku OK, generowana jest wiadomość , która w treści zawiera dane licencjobiorcy oraz handlowca składającego zamówienie tj.: Zamówienie licencji, Nazwa klienta, Osoba kontaktowa, Ulice, Miasto, Kod pocztowy, Telefon, NIP, Liczba licencji, klienta na który została zarejestrowana, Nr zamówienia ERP, Kod ERP, Kod, Kod producenta, Handlowiec Temat wiadomości jest w formacie: Kod Erp produktu oraz tytuł wiadomości w Sezamie Do a dołączony jest plik xls zawierający dane zamówienia w formacie dostawcy.

69 Dostępne funkcjonalności Aktualne widoki Polecenie Aktualne widoki(ctrl+shift+v) dostępne na pasku statusu pokazuje w postaci półprzezroczystej warstwy z nieprzezroczystymi napisami jakie w chwili obecnej są wyciągnięte widoki na których pracuje użytkownik. Aby wyłączyć mapę widoków należy kliknąć w dowolnym miejscu aplikacji lub nacisnąć przycisk Escape

70 SEZAM Awiza Proces Awizowania składa się dwóch procesów. Proces główny tj. awizowanie automatyczne i wyjątkowy tj. awizowanie na żądanie. Awizowanie automatyczne wykonywane jest codziennie przez system o godzinie 4 rano w dniach od poniedziałku do piątku. Do automatycznego awizowania przechodzą tylko zamówienia u dostawcy mające status potwierdzone u dostawcy. System tworzy w MaXeBiznes dokument typu ZZ o statusie potwierdzony. Utworzony dokument typu ZZ wyświetla się w widok Awiza dostaw zamówień, w którym w kolumnie ID awiza jest podany numer dokumentu typu ZZ utworzonego w MaXeBiznes Zamówienia u dostawcy, które miały status Potwierdzone u dostawcy i dla których został utworzony dokument ZZ otrzymują status Zaawizowane Awizowanie na żądanie Jeżeli data dostawy z zamówienia będzie datą jego złożenia istnieje możliwość ręcznego ustawienia Awiza, z tego względu, ze nie załapie się ono na poranne awizowanie ( 4 rano są awizowane zamówienia z dnia wczorajszego ) W tym celu należy: 1. Ustawić ręcznie status zamówienie na Potwierdzony u Dostawcy i potwierdzić przyciskiem OK 2. Potwierdzić komunikat pytający czy zawizować zamówienie 3.Status zamówienia musi zmienić się na Zaawizowany Dalsza część procesu wygląda tak samo jak w przypadku awizowania zamówienia automatycznie. tj. tworzy się dokument typu ZZ w systemie MAXeBiznes oraz tworzy się odpowiedni wpis w widoku Awiza dostaw zamówień

71 Dostępne funkcjonalności 69 Widok Awiza dostaw zamówień jest widokiem tylko do odczytu. Natomiast w oknie Zamówienie u Dostawcy jest nowa kolumna Awizo dostaw, która jest wypełniana wtedy gdy pozycja z zamówienia została zaawizowana. Wpis obejmuje numer awiza i pozycję w zamówienia w awizie. Np. 696/156 2 oznacza, że bieżąca pozycja zamówienia została zawizowana awizem o identyfikatorze 696/156 w pozycji awiza numer ( Lp. ): Konfiguracja definiowanie za którego PMa pracuje zalogowany użytkownik Użytkownicy aplikacji, mimo przypisania im konkretnych kategorii i produktów, mogą również pracować danego dnia za inną osobę. Nie konieczna jest tu wiedza jakimi produktami zajmuje się osoba zastępowana, aby poprawnie skonfigurować aplikację. Wystarczy znać imię i nazwisko zastępowanej osoby i zaznaczyć interesujące nas nazwisko w widoku Konfiguracji zastępstw użytkowników, w celu zatwierdzenia zmian, należy je zapisać poprzez wybranie symbolu dyskietki Bundle Bundl to tzw pakiet produktów sprzedawanych razem. Np Torba i laptop. Cena takiego produktubundla jest tańsza niż kupienie osobno laptopa i torby. Bundla tworzy się wybierając produkt podstawowy do którego metodą drag&drop dokładamy drugi składnik. Składniki tworzące bundle muszą mieć status Aktywny. Edytor bundla automatycznie wyliczy ceny, które mogą być zmienione w oknie edytora bundla. Bundl może być stworzony na widoku: Produkty PM'a, Zarządzanie produktami, Produkty z wybranej kategorii

72 70 SEZAM Z poziomu okna edycji bundla, można ustawiać jego ceny, modyfikować opis i nazwę itd. Kod bundla jest ustawiany automatycznie i nie podlega modyfikacji. Bundle nie posiadają kodu ERP.

73 Dostępne funkcjonalności Opisy produktów w zestawach Widok Opisy produktów w zestawach jest widokiem, do którego dostęp mają tylko osoby odpowiedzialne za zestawy komputerowe, oraz administratorzy. Widok ten wyświetla wszystkie produkty niearchiwalne. W nim można dla każdego produktu ustawić odrębny opis w kolumnie Alternatywny opis w zestawie. Opis, który nie jest zapisany podświetlony jest na różowo. Na widoku istnieje opcja Filtr i za jej pomocą możemy przefiltrować produkty, których edycja nie zostały zapisana. Zapis opisów jest zintegrowany ze sklepem internetowym. Zmiana i zapisanie produktu, skutkuje tym, że we wszystkich zestawach w których produkt występuję zmieni się jego opis. Zmiana ta jest widoczna w sklepie internetowym w zakładce Cechy Produktu Opcja ta dostepna jest tylko dla PM zarządzających zestawami komputerowymi.

74 SEZAM Import cen bazowych Import cen bazowych można dokonać np na widoku Zarządzanie produktami. W tym celu należy przygotować plik w formacie CSV zawierający dwie kolumny: jedną z kodem/kodami erp produktów dla których chcemy zaimportować ceny bazowe oraz drugą z wartością ceny bazowej. Ważne: Separatorem dziesiętnym jest przecinek Po wybraniu opcji import cen bazowych z pliku CSV pokazuje się okno importu

75 Dostępne funkcjonalności 73 Po wybraniu opcji uruchom import wybieramy plik CSV z cenami do zaimportowania, poprawnie dokonany import kończy się komunikatem Uwaga: Importowana cena nie może być niższa 50% procent wartości ceny przed importem. W przypadku błędu system zwróci odpowiedni komunikat użytkownikowi. Zaimportowane dane widać po odświeżeniu widoku. Opcja importu dostępna jest z widoków: Zarządzanie produktami, Cennik, Produkty PM'a oraz Produkty z wybranej kategorii 2.22 Zarządzanie produktami Widok Zarządzanie produktami służy do wykonywania wszystkich najważniejszych operacji na produktach z poziomu jednego widoku. Na widoku Zarządzanie produktami można modyfikować ceny produktów, zmieniać ich statusy tworzyć promocję itd. Dodatkowo widok ten został wyposażony w kilka opcji ułatwiających z nim pracę. Do poprawnego działania widoku Zarządzanie produktami potrzebne są: Widok Drzewo Kategorii PMa, oraz Widok Filtr producentów

76 74 SEZAM Widok Zarządzanie produktami współdziała z następującymi widokami: Kody produktów u dostawców, Karta produktu, Wiadomości do produktu, Wiadomości PM'a Widok Zarządzanie produktami dostępny jest tylko z modułu PM'a

77 Dostępne funkcjonalności 75 Widok Zarządzania produktami może być modyfikowany wedle uznania użytkownika. Kolumny w widoku można przesuwać i usuwać a ustawiony widok zapisać w opcji Widok->zapisz widok cennika. Produkty w widoku Zarządzanie produktami są wyróżniane kolorami według następującej zasady: Produkty, których stan w magazynie głównym jest poniżej stanu minimalnego powinny być wyróżnione czerwonym tłem w kolumnie Stan magazynowy Produkty, których stan w magazynie głównym jest powyżej stanu maksymalnego powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Stan magazynowy Produkty, które zostały zmodyfikowane w danym dniu powinny być wyróżnione żółtym tłem w kolumnie Nazwa

78 76 SEZAM Po wybraniu odpowiedniej kategorii produkty wyświetlone w widoku Zarządzanie produktami możemy przefiltrować np po odpowiednim producencie czy też filtrze w samym widoku Zarządzanie produktami Opis przycisków ( dostępne także w widokach Produkty PM'a Produkty z wybranej kategorii): - Przycisk ten wycofuje produkt z oferty i zmienia jego status na Archiwalny - Przycisk ten usuwa fizycznie bundla - Przycisk ten usuwa produkt z kategorii jeśli jego wystąpienie ma miejsce w liczbie kategorii większej od jeden

79 Dostępne funkcjonalności Wyświetlanie produktów z błędnymi cenami W przypadku, gdy produkty w Systemie mają błędnie ustawione ceny, system zwróci komunikat z zapytaniem czy użytkownik chce takie produkty wyświetlić.

80 78 SEZAM Po wybraniu TAK system założy na listę produktów filtr błędne ceny i wyświetlone zostaną tylko produkty spełniające to założenie Przy produktach, które mają błędnie ustawione ceny wyświetla się symbol wykrzyknika w czerwonym kółku, po najechaniu myszką na niego otrzymujemy informacją jakie ustawienia powodują błąd.

81 Dostępne funkcjonalności Zarządzanie widocznością produktów System Sezam umożliwia ustawienie widoczności produktu w poszczególnych kanałach sprzedaży. Aby móc wyłączyć/włączyć widoczność produktu w kanale sprzedaży należy użyć do tego widoku Hierarchia kanałów sprzedaży. Dla przykładu: Na pustą perspektywę należy wyciągnąć widok Zarządzanie produktami i widok Hierarchia kanałów sprzedaży W celu wykluczenia/dodania produkty z/do kanału sprzedaży użytkownik na liście produktów musi zaznaczyć wybrany produkkt i na widoku Hierarchia kanałów sprzedaży odznaczyć/zaznaczyć kanał z ktorego produkt ma być wykluczony/dodany i wybrać przycisk Zapisz.

82 80 SEZAM Użytkownik może także grupowo wykluczać/dodawać produktu, w tym celu może zaznaczyć wszystkie produkty na liście poprzez wybranie jednego produktu + CTRL+A, lub wybranie kilku produktów z listy poprzez ich zaznaczanie lewym przyciskiem myszy trzymając przycisk CTRL. Na screenie widać zaznaczone produkty wykluczone z kanału "chip"

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo