LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW"

Transkrypt

1 Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki... LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW ĆWICZENIE Wyznaczanie błędów napięciowego i kątowego podczas transformacji harmonicznych napięcia odkształconego przez indukcyjne przekładnik napięciowe Nazwisko i imię Numer albumu Ocena kolokwium Ocena sprawozdania

2 . Cel ćwiczenia Poznanie metody wyznaczania błędów napięciowego i kątowego transformacji harmonicznych napięcia odkształcanego przez indukcyjny przekładnik napięciowy. Określenie głównych czynników warunkujących przebieg charakterystyk błędów napięciowego i kątowego wykreślonych w funkcji częstotliwości transformowanej harmonicznej odkształconego napięcia pierwotnego. 2. Podstawy teoretyczne Przekładniki napięciowe i prądowe należą do systemu elektroenergetycznego i stanowią podstawowy element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej z obwodem wtórnym wykorzystywanym do pomiarów lub zabezpieczeń. W niektórych punktach sieci, jakość energii elektrycznej ulega obecnie znacznemu pogorszeniu. Z tego względu konieczna jest dokładna transformacja napięć i prądów odkształconych. Istotne są wówczas nie tylko błędy napięciowy i kątowy badanego przekładnika wyznaczone dla transformacji sygnałów sinusoidalnych o częstotliwości 0 Hz zgodnie z normą PN-EN :, ale także jego dokładność transformacji napięć odkształconych, w tym wyższych harmonicznych co najmniej w zakresie częstotliwości do 00 Hz (zgodnie z normą PN-EN 060:0). W przypadku, gdy w układzie pośrednim z wykorzystaniem indukcyjnego przekładnika napięciowego, oceniany jest poziom zaburzeń przewodzonych występujących w napięciu sieci elektroenergetycznej, konieczne jest dla zachowania niezbędnej dokładności pomiaru, aby przekładnik napięciowy charakteryzował się odpowiednio wysokimi właściwościami metrologicznymi także dla wyższych harmonicznych o częstotliwościach do 9 khz (normy PN-EN \4:03). Ze względu na nieliniowy przebieg charakterystyki magnesowania rdzeni indukcyjnych przekładników błąd transformacji harmonicznej jest inny niż napięcia \ prądu sinusoidalnego o tej samej częstotliwości. Dlatego amplitudowe i fazowe charakterystyki transformacji tych przekładników wyznaczone względem częstotliwości sinusoidalnego przebiegu pierwotnego mogą stanowić jedynie etap wstępny oceny ich dokładności podczas transformacji napięć odkształconych lub zaburzeń przewodzonych. Natomiast nie mogą definiować ich właściwościach metrologicznych w tych warunkach pomiarowych. Schemat zastępczy indukcyjnego przekładnika napięciowego dla częstotliwości sinusoidalnego napięcia pierwotnego i harmonicznych odkształconego napięcia pierwotnego do 0 khz przedstawiono na rysunku. Rys.. Schemat zastępczy indukcyjnego przekładnika napięciowego dla częstotliwości do 0 khz

3 Na schemacie tym zastosowano następujące oznaczenia (symbole z dwiema kreskami (bis) oznaczają wielkości sprowadzone do obwodu wtórnego): U napięcie pierwotne przeliczone na stronę wtórną, I - prąd pierwotny przeliczony na stronę wtórną, R rezystancja uzwojenia pierwotnego przeliczona na stronę wtórną, X r reaktancja rozproszenia uzwojenia pierwotnego przeliczona na stronę wtórną, R Fe rezystancja odwzorowująca straty w rdzeniu przeliczona na stronę wtórną, I Fe - prąd odwzorowujący straty w rdzeniu przeliczony na stronę wtórną, X - reaktancja główna przeliczona na stronę wtórną, I prąd magnesujący przeliczony na stronę wtórną, X2r reaktancja rozproszenia uzwojenia wtórnego, R2 rezystancja uzwojenia wtórnego, U2 napięcie wtórne, I 2 - prąd wtórny, Z0 impedancja obciążenia. W stosunku do klasycznego schematu zastępczego indukcyjnego przekładnika napięciowego schemat zastępczy przedstawiony na rysunku został rozszerzony o pojemności uzwojenia pierwotnego C, uzwojenia wtórnego C2 i pojemność międzyuzwojeniową C2. Analogicznie jak dla transformacji napięcia sinusoidalnego o częstotliwości 0 Hz błąd napięciowy wynika z różnicy między przekładnią znamionową przekładnika napięciowego obliczoną dla transformacji napięcia sinusoidalnego o częstotliwości 0 Hz, a przekładnią rzeczywistą wyznaczoną dla danej harmonicznej napięcia odkształconego. Błąd ten obliczany jest jako procentowa różnica, odniesiona do wartości skutecznej danej harmonicznej w napięciu pierwotnym, wartości skutecznych danej harmonicznej w napięciu wtórnym po pomnożeniu przez znamionową przekładnię przekładnika i w napięciu pierwotnym. KUnU 2kh U kh U kh 00% () U kh Ukh - błąd napięciowy transformacji k-tej wyższej harmonicznej przez przekładnik napięciowy, U2kh - wartość skuteczna k-tej wyższej harmonicznej w odkształconym napięciu wtórnym, Ukh - wartość skuteczna k-tej wyższej harmonicznej w odkształconym napięciu pierwotnym, Un - przekładnia znamionowa przekładnika napięciowego. Błąd kątowy jest to kąt między wektorem danej harmonicznej w odkształconym napięciu pierwotnym i odwróconym o 80 wektorem danej harmonicznej w odkształconym napięciu wtórnym, wyrażony w minutach lub centyradianach. Błąd kątowy jest dodatni, jeśli odwrócony o 80 wektor danej harmonicznej w odkształconym napięciu wtórnym wyprzedza wektor danej harmonicznej w odkształconym napięciu pierwotnym. 2 (2) Ukh kh kh Ukh - błąd kątowy transformacji k-tej wyższej harmonicznej przez przekładnik napięciowy, kh - przesuniecie fazowego k-tej wyższej harmonicznej w odkształconym napięciu pierwotnym względem podstawowej harmonicznej napięcia pierwotnego, 2kh - przesuniecie fazowego k-tej wyższej harmonicznej w odkształconym napięciu wtórnym względem podstawowej harmonicznej napięcia pierwotnego. Błąd całkowity dla danej harmonicznej napięcia odkształconego może zostać zdefiniowany w oparciu o wykres wskazowy przedstawiony na rysunku 2. 2

4 Rys. 2. Wykres wskazowy dla transformacji k-tej harmonicznej napięcia odkształconego przez przekładnik napięciowy Na podstawie powyższego wykresu wskazowego można wykazać, że wartość błędu całkowitego Okh transformacji k-tej harmonicznej napięcia odkształconego przez przekładnik napięciowy jest równa sumie geometrycznej wyznaczonych dla transformacji tej harmonicznej błędów napięciowego i kątowego. 2 2 Okh U kh (sinukh 00) (3) Głównymi przyczynami wzrostu błędów napięciowego i kątowego dla transformacji wyższych harmonicznych napięcia odkształconego przez indukcyjny przekładnik napięciowy są wzrost reaktancja rozproszenia uzwojenia pierwotnego i spadek reaktancji pojemnościowej uzwojeń i międzyuzwojeniowej. Prowadzi to do występowania zjawisk rezonansowych między reaktancją główną i reaktancjami rozproszenia uzwojenia pierwotnego przekładnika, a pojemnościami uzwojeń oraz reaktancjami rozproszenia uzwojeń przekładnika i międzyuzwojeniową reaktancją pojemnościową. Dodatkowo, każdy zwój zastosowany do korekcji błędu napięciowego przekładnika dla wyższych harmonicznych odkształconego napięcia pierwotnego powoduje, zgodnie z zależnością (4), powstawanie dodatkowej siły elektromotorycznej Ez '' powodującej dodatkowy wzrost wartości błędów po transformacji przez indukcyjny przekładnik napięciowy ponad wartość wynikającą z przekładni znamionowej. E '' z,44 fh z 4 (4) m fh - częstotliwość wyższej harmonicznej w odkształconym napięciu transformowanym przez przekładnik, z - wartość poprawki zwojowej, m - amplituda głównego strumienia magnetycznego w rdzeniu przekładnika. Ze względu na nieliniową charakterystykę zmian błędów napięciowego i kątowego w funkcji częstotliwości transformowanej harmonicznej napięcia odkształconego w układach do sprawdzania dokładności przekładników napięciowych, w tych warunkach pomiarowych, nie mogą być stosowane indukcyjne wzorcowe przekładniki napięciowe. Natomiast mogą być stosowane dzielniki rezystancyjne, albo pojemnościowe lub pojemnościowo-rezystancyjne. Przekładnia znamionowa dzielnika wzorcowego musi być równa przekładni znamionowej badanego przekładnika napięciowego natomiast rezystancja wzrasta ze wzrostem wartości skutecznej napięcia wejściowego (ograniczenie wartości przepływającego prądu i wymaganej mocy rezystorów). Na rysunku 3 przedstawiona została charakterystyka częstotliwościowa 3

5 błędu napięciowego wzorcowego dzielnika napięciowego zastosowanego w układzie pomiarowym tego ćwiczenia. Podczas pomiarów uwzględniono wpływ przyłączenia sondy napięciowej zastosowanego analizatora jakości energii na błąd napięciowy i kątowy dzielnika. Rys. 3. Charakterystyka częstotliwościowa błędu napięciowego wzorcowego dzielnika napięciowego Podczas obliczeń błędu napięciowego transformacji k-tej wyższej harmonicznej przez przekładnik napięciowy należy przyjąć, że błąd napięciowy dzielnika wzorcowego jest pomijalnie mały. Na rysunku 4 przedstawiona została charakterystyka częstotliwościowa błędu kątowego wzorcowego dzielnika napięciowego zastosowanego w układzie pomiarowym tego ćwiczenia. Rys. 4. Charakterystyka częstotliwościowa błędu kątowego wzorcowego dzielnika napięciowego 4

6 Podczas obliczeń błędu kątowego transformacji k-tej wyższej harmonicznej przez przekładnik napięciowy należy przyjąć, że błąd kątowy dzielnika wzorcowego jest pomijalnie mały. Błąd całkowity w przypadku przekładnika napięciowego wyznaczany jest między punktami o wysokim potencjale napięcia wyjściowego dzielnika i napięcia wtórnego badanego przekładnika zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rysunku : Rys.. Schemat ideowy układu pomiarowego do wyznaczania błędu całkowitego przekładnika napięciowego względem dzielnika wzorcowego Na schemacie z rysunku zastosowano następujące oznaczenia: PZN - programowalne źródło napięcia zmiennego, TWN - transformator podnoszący napięcie, WDN - wzorcowy dzielnik napięciowy, BPN - badany przekładnik napięciowy, obc. - impedancja obciążenia uzwojenia wtórnego badanego przekładnika napięciowego, V - woltomierz. Z uwagi na zbyt niską rezystancję woltomierzy (poniżej 0 MΩ) pomiar błędu całkowitego według schematu ideowego z rysunku prowadziłby do nieprawidłowej pracy wzorcowego dzielnika napięciowego o wysokiej rezystancji (powyżej 0 MΩ) ze względu na przepływ prądu przez woltomierz o wartości wpływającej znacząco na dokładność dzielnika. W rozpatrywanym przypadku, gdyby rezystancje dzielnika i woltomierza wynosiły po 0 MΩ prądy przepływające przez dzielnik wzorcowy i woltomierz byłyby równe (nie uwzględniając sumy impedancji uzwojenia wtórnego i obciążania badanego przekładnika), co spowodowałoby, że napięcie wyjściowe dzielnika dla znamionowego napięcia wejściowego wynosiłoby połowę znamionowej wartości uniemożliwiając dokładny pomiar różnicowy. W celu wyeliminowania wpływu na dokładność dzielnika napięciowego włączenia do układu pomiarowego z rysunku woltomierza lub innego urządzenia pomiarowego stosowany jest wysokoimpedancyjny układ różnicowy przez, który wykonywany jest pomiar błędu całkowitego. Schemat blokowy układu różnicowego stosowanego podczas wykonywania ćwiczenia jest przedstawiony na rysunku 6.

7 Rys. 6. Schemat blokowy układu różnicowego Na schemacie blokowym z rysunku 6 zastosowano następujące oznaczenia: IN\2 wejścia układu różnicowego, MR\2 przekaźnik, OUTOC\2 wyjścia optoizolatorów, Ref wejście dzielnika odniesienia, OA \2 wzmacniacze operacyjny o wysokiej impedancji wejściowej, OA3 precyzyjny, szerokopasmowy wzmacniacz operacyjny, OUT wyjście układu różnicowego. Wejścia urządzenia do pomiaru są załączane przez wewnętrzne przekaźniki sterowane przyciskami umieszczonymi na obudowie. Przez pozostały czas wejścia są rozłączone, ma to na celu zabezpieczenie wrażliwych na przepięcia wysokoimpedancyjnych wejściowych wzmacniaczy operacyjnych. Podczas pomiaru różnicowe napięcie wejściowe jest załączane wewnątrz układu różnicowego między wejścia nieodwracające dwóch wejściowych wzmacniaczy operacyjnych o rezystancji TΩ. W każdym z dwóch torów pomiarowych napięcie wynikające z różnicy potencjałów między wyjściem wzmacniacza a wewnętrznym potencjałem odniesienia układu różnicowego jest przetwarzane przez optoizolatory na napięcie wynikające z różnicy potencjałów między wyjściem optoizolatora a masy układu pomiarowego. Następnie napięcia obu torów pomiarowych są odejmowane przez wyjściowy wzmacniacz operacyjny, którego napięcie wyjściowe jest równe, co do wartości skutecznej różnicowemu napięciu wejściowemu układu różnicowego. Procentowa wartość k-tej harmonicznej błędu całkowitego jest równa wartości skutecznej k-tej harmonicznej napięcia wyjściowego układu różnicowego odniesionej do jej wartości skutecznej w napięciu pierwotnym po przeliczeniu na stronę wtórną: U rkh Ckh 00% () '' U kh Ckh - procentowa wartość k-tej harmonicznej błędu całkowitego, Urkh - wartości skutecznej k-tej harmonicznej napięcia wyjściowego układu różnicowego, U '' kh - wartości skuteczna k-tej harmonicznej w napięciu pierwotnym po przeliczeniu na stronę wtórną. Ze względu na dokładność pomiaru szczególnie istotna jest dokładność transformacji wejściowego napięcia różnicowego na napięcie wyjściowe. Błąd transformacji opracowanego układu różnicowego wynosi ±%. Dlatego błąd pośredniego pomiaru błędu całkowitego przez woltomierz wykorzystujący ten układ różnicowy jest sumą błędu pomiaru woltomierza i błędu transformacji układu różnicowego. Oznacza to, że przy założeniu błędu granicznego 6

8 pomiaru woltomierza o wartości ±0,% zmierzona wartość błędu całkowitego wynosząca % jest wyznaczona z rozszerzoną niepewnością pomiaru ±0,07% dla poziomu ufności 9%. Wartość ta w przypadku pomiaru błędu całkowitego jest pomijalnie mała i nie wpływa na ocenię dokładności transformacji przekładników napięciowych. Podczas obliczeń niepewności pomiaru przyjęto, że niepewność typu A jest pomijalnie mała w stosunku do wyznaczonej niepewności typu B oraz rozkład błędów aparatury jest jednostajny. Wartość błędu całkowitego zmierzona poprzez układ różnicowy ze względu na wysoką dokładności pomiaru pozwala wyznaczyć błąd wynikający z obliczenia zgodnie z zależnością (3) błędu całkowitego na podstawie zmierzonych wartości błędów napięciowego i kątowego. Obliczony błąd wyznaczania błędu całkowitego równy jest błędowi granicznemu pomiaru błędu napięciowego (przy założeniu, że błąd pomiaru błędu kątowego jest pomijalnie mały) lub błędu kątowego (przy założeniu, że błąd pomiaru błędu napięciowego jest pomijalnie mały) przez dany system pomiarowy. Okh Ckh Okh 00% (6) Ckh Okh błąd wyznaczania k-tej harmonicznej błędu całkowitego na podstawie zmierzonych wartości błędów napięciowego i kątowego [%], Ckh wartość k-tej harmonicznej błędu całkowitego zmierzona poprzez układ różnicowy [%], Ckh obliczona wartość k-tej harmonicznej błędu całkowitego na podstawie równania (3) dla zmierzonych wartości błędów napięciowego i kątowego dla k-tej harmonicznej [%]. Jeżeli wartość błędu wyznaczania k-tej harmonicznej błędu całkowitego na podstawie zmierzonych wartości błędów napięciowego i kątowego dla systemu pomiarowego, w którym zastosowano analizator jakości energii Fluke 760 nie przekracza ±%, oznacza to jego poprawne działanie z zadaną dokładnością. 3. Badania laboratoryjne Zanotować dane znamionowe badanego przekładnika napięciowego. Pomiary należy wykonać dla napięć odkształconych o częstotliwości podstawowej 0 Hz zawierających pojedynczą wyższą harmoniczną od 2 do o wartości % lub 0% wartości skutecznej harmonicznej podstawowej. Łączna wartość skuteczna zadanego napięcia pierwotnego podczas pomiarów wynosi 80% lub 00% lub % znamionowego napięcia pierwotnego badanego indukcyjnego przekładnika napięciowego. Badania należy wykonać bez obciążenia uzwojenia wtórnego lub przy obciążeniu uzwojenia wtórnego o wartości 00% lub 2% obciążenia znamionowego. Dla każdego badanego przekładnika napięciowego i zadanego obciążenia uzwojenia wtórnego pomiary należy wykonać dwukrotnie, podczas drugiej próby pomiarowej zamieniając wzajemnie przyłączone sondy napięciowe między uzwojeniem wtórnym przekładnika i wyjściem dzielnika wzorcowego. 7

9 AJE - analizator jakości energii elektrycznej, PZN - programowalne źródło napięcia zmiennego, TWN - transformator podnoszący napięcie, UR - układ różnicowy, WDN - wzorcowy dzielnik napięciowy, BPN - badany przekładnik napięciowy, obc. - impedancja obciążenia uzwojenia wtórnego badanego przekładnika napięciowego. W celu wykonania pomiaru błędu transformacji harmonicznej odkształconego napięcia pierwotnego przez badany przekładnik napięciowy należy: ustawić zadaną wartość obciążenia uzwojenia wtórnego badanego przekładnika napięciowego na skrzynce obciążeniowej przyłączonej do uzwojenia wtórnego, ustawić zadaną procentową wartość wyższej harmonicznej, ustawić zadaną wartość skuteczną napięcia pierwotnego, ustawić dzielnik dodatkowy stanowiący potencjał odniesienia dla układu różnicowego, wcisnąć oba przyciski umieszczone na bokach obudowy układu różnicowego, pobrać dane pomiarowe do komputera, dla harmonicznej podstawowej obliczyć błąd napięciowy Uh względem dzielnika wzorcowego i zanotować pod tabelą z wynikami pomiarów dla harmonicznych, odczytać i zanotować w tabeli wartości skuteczne i przesunięcia fazowe zadanej harmonicznej w napięciach wtórnych badanych przekładników, napięciu wyjściowym dzielnika wzorcowego oraz wartość skuteczną tej harmonicznej w napięciu różnicowym. Regulację dzielnika odniesienia układu różnicowego należy wykonywać po ustawieniu obciążenia i napięcia pierwotnego badanego przekładnika napięciowego, przy załączonym napięciu zasilania. Potencjometr dzielnika odniesieni ustawić w pozycji, przy której po naciśnięciu jednego z przycisków układu różnicowego (lewego lub prawego) wskazywane przez przyłączony układ pomiarowy napięcia są takie same. Dla każdej próby pomiarowej należy nad tabelą z wynikami pomiarów zanotować miejsce przyłączenia sond pomiarowych 8

10 Tabela h. V Lkh V L2kh Lkh L2kh V L3kh VL\2\3kh - wartość skuteczna k-tej harmonicznej zmierzona w kanale \2\3. L\2\3kh - przesunięcie fazowe k-tej harmonicznej zmierzone w kanale \2\3. Tabela 2 h. V Lkh V L2kh Lkh L2kh V L3kh

11 Tabela 3 h. V Lkh V L2kh V L3kh V L4kh Lkh L2kh L3kh L4kh Tabela 4 h. V Lkh V L2kh V L3kh V L4kh Lkh L2kh L3kh L4kh

12 Dla danych z tabeli pomiarowych obliczyć i zanotować średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych i przesunięć fazowych danej harmonicznej w napięciu wtórnym I badanego przekładnika napięciowego bez obciążenia uzwojenia wtórnego i napięciu wyjściowym dzielnika wzorcowego oraz napięciu różnicowym. Tabela h. U 2PNkh U WDkh 2PNkh WDkh U rkh U2PNkh - wyznaczona wartość skuteczna k-tej harmonicznej w napięciu wtórnym I badanego przekładnika napięciowego, UWDkh - wyznaczona wartość skuteczna k-tej harmonicznej w napięciu wyjściowym dzielnika wzorcowego, 2PNkh - wyznaczona wartość przesunięcia fazowego k-tej harmonicznej w napięciu wtórnym I badanego przekładnika napięciowego, WDkh - wyznaczona wartość przesunięcia fazowego k-tej harmonicznej w napięciu wtórnym dzielnika wzorcowego, Urkh - wyznaczona wartość k-tej harmonicznej błędu całkowitego. Dla danych z tabeli pomiarowych obliczyć i zanotować średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych i przesunięć fazowych danej harmonicznej w napięciu wtórnym I badanego przekładnika napięciowego z obciążeniem uzwojenia wtórnego i napięciu wyjściowym dzielnika wzorcowego: Tabela 6 h. U 2PNkh U WDkh 2PNkh WDkh 0 2 3

13 Dla danych pomiarowych obliczyć i zanotować średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych i przesunięć fazowych danej harmonicznej w napięciu wtórnym II badanego przekładnika napięciowego i napięciu wyjściowym dzielnika wzorcowego : Tabela 7 h. U 2PN2kh * U 2PNkh 2PN2kh 2PNkh U2PN2kh - wyznaczona wartość skuteczna k-tej harmonicznej w napięciu wtórnym II badanego przekładnika napięciowego, 2PN2kh - wyznaczona wartość przesunięcia fazowego k-tej harmonicznej w napięciu wtórnym II badanego przekładnika napięciowego, * U2PNkh - wyznaczona powtórnie wartość skuteczna k-tej harmonicznej w napięciu wtórnym I badanego przekładnika napięciowego, 2PNkh - wyznaczona powtórnie wartość przesunięcia fazowego k-tej harmonicznej w napięciu wtórnym I badanego przekładnika napięciowego. Na podstawie danych zamieszczonych w tabelach -7 obliczyć wartości błędów napięciowego i kątowego badanych przekładników napięciowych. Tabela 8 h. U PNkh PNkh U PNkh(obc) PNkh(obc) U PN2kh PN2kh Dla powyższej tabeli przedstawić obliczenia dla dwóch wybranych pozycji z każdej kolumny. UPNkh, UPNkh - błąd napięciowy i kątowy I badanego przekładnika napięciowego obliczone zgodnie z zależnościami: U 2PNkh UWDkh U PNkh 00% (7) U WDkh 2

14 (8) PNkh WDkh 2 PNkh UPNkh(obc), UPNkh(obc) - błąd napięciowy i kątowy I badanego przekładnika napięciowego z obciążeniem uzwojenia wtórnego o wartości 2 VA i współczynniku mocy cos=0,8 obliczone zgodnie z zależnościami (7) i (8). UPN2kh, UPN2kh - błąd napięciowy i kątowy II badanego przekładnika napięciowego obliczone zgodnie z zależnościami: * U 2PN 2kh U 2PNkh U PN 2kh U PNkh 00% (9) * U 2PNkh * PN 2kh PNkh 2PNkh 2PN 2kh (0) Wyniki pomiarów i obliczeń harmonicznych błędu całkowitego przedstawić w tabeli: Tabela 9 h. CPNkh OPNkh Okh Dla powyższej tabeli przedstawić obliczenia dla dwóch wybranych pozycji z każdej kolumny. CPNkh - wartość skuteczna k-tej harmonicznej błędu całkowitego wyznaczona dla I badanego przekładnika napięciowego zgodnie z zależnością (), jeżeli U '' kh = UWDkh dla danych przedstawionych w tabeli, OPNkh - wartość skuteczna k-tej harmonicznej błędu całkowitego obliczona dla I badanego przekładnika napięciowego zgodnie z zależnością (3) dla UPNkh, UPNkh, Okh błąd wyznaczania k-tej harmonicznej błędu całkowitego na podstawie zmierzonych wartości błędów napięciowego i kątowego dla I badanego przekładnika napięciowego zgodnie z zależnością (6). 4. Opracowanie wyników pomiarowych W sprawozdaniu przedstawić na dwóch wspólnych wykresach dla obu badanych przekładników napięciowych charakterystyki błędów napięciowego i kątowego wykreślone w funkcji częstotliwości transformowanej harmonicznej odkształconego napięcia pierwotnego oraz uzasadnić ich przebieg. Porównać charakterystyki wyznaczone dla dwóch indukcyjnych przekładników napięciowych i określić możliwe przyczyny występowania różnic w ich przebiegu. Scharakteryzować wpływ obciążenia uzwojenia wtórnego na wartości błędów napięciowego i kątowego transformacji harmonicznych napięcia odkształcanego przez indukcyjny przekładnik napięciowy. 3

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Ocena poprawności pomiarów, wpływ zakłóceń i środowiska na niepewność

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu.

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu. Prostowniki. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem transformatora

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113

Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113 Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113 Urządzenie typu DOK-PP do pomiaru błędów przekładników prądowych w miejscu ich zainstalowania Błędy przekładników prądowych w bardzo

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych.

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych. Temat: Transformatory specjalne: transformator trójuzwojeniowy, autotransformator, przekładnik prądowy i napięciowy, transformator spawalniczy, transformatory bezpieczeństwa, transformatory sterowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik 1 Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik Znajdź usterkę oraz wskaż sposób jej usunięcia w zasilaczu napięcia stałego 12V/4A, wykonanym w oparciu o układ scalony

Bardziej szczegółowo

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J 07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 7a. Pomiary w układzie szeregowym RLC Wprowadzenie Prąd zmienny płynący w

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 4. Podstawowe układy pracy tranzystorów

Ćwiczenie - 4. Podstawowe układy pracy tranzystorów LABORATORIM ELEKTRONIKI Spis treści Ćwiczenie - 4 Podstawowe układy pracy tranzystorów 1 Cel ćwiczenia 1 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Podstawowe układy pracy tranzystora........................ 2 2.2 Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego LV6 Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego Celem ćwiczenia jest zapoznanie z problematyką wyznaczania wartości mocy i energii z próbek sygnału zebranych w obwodzie pomiarowym

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 BADANIE MONOLITYCZNEGO WZAMACNIACZA MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚĆI 1. 2. 3. 4. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Pętla prądowa 4 20 ma

Pętla prądowa 4 20 ma LABORATORIM: SIECI SENSOROWE Ćwiczenie nr Pętla prądowa 0 ma Opracowanie Dr hab. inż. Jerzy Wtorek Katedra Inżynierii Biomedycznej Gdańsk 009 Część pierwsza. Cel i program ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/2013 111B. Podpis prowadzącego:

Grupa: Zespół: wykonał: 1 Mariusz Kozakowski Data: 3/11/2013 111B. Podpis prowadzącego: Sprawozdanie z laboratorium elektroniki w Zakładzie Systemów i Sieci Komputerowych Temat ćwiczenia: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Sprawozdanie Rok: Grupa: Zespół:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii nstrukcja do zajęć laboratoryjnych ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄD SNSODALNE ZMENNEGO Numer ćwiczenia E0 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości łuku prądu stałego

Badanie właściwości łuku prądu stałego Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Prostowniki sterowane Warszawa 2015r. Prostowniki sterowane Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Pomiar strat I t oraz U t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Straty I t oraz U t rejestrowane są w następujących licznikach produkcji ZEUP POZYTON: a) EQABP (wersja standard), b) EQABP (wersja OBIS),

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA APARATURA ŁĄCZENIOWA Szybko Pewnie Kompleksowo Zgodność ze standardami zakładów energetycznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego

Sprawozdanie z ćwiczenia na temat. Badanie dokładności multimetru cyfrowego dla funkcji pomiaru napięcia zmiennego Szablon sprawozdania na przykładzie ćwiczenia badanie dokładności multimetru..... ================================================================== Stronę tytułową można wydrukować jak podano niżej lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

2.3. Pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych. (1h wykładu)

2.3. Pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych. (1h wykładu) 2.3. Pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych. (1h wykładu) 2.3.1. Pomiary wielkości elektrycznych Rezystancja wejściowa mierników cyfrowych Przykład: Do sprawdzenia braku napięcia przemiennego

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika 1 1. Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i badaniem przetwornika napięcie/częstotliwość z układem AD654 2. Założenia do opracowania projektu a) Dane techniczne układu - Napięcie zasilające

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego Zakład Napędów Wieloźródłowych nstytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie P1 - protokół Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia 22 ĆWICZENIE 3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii

POLITECHNIKA LUBELSKA. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Katedra Automatyki i Metrologii POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Automatyki i Metrologii Układ zasilania aparatu Epsteina do rozdziału strat metodą częstotliwościową Instrukcja obsługi Dyplomant: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia w układzie wspólnego emitera REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia w układzie wspólnego emitera REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 1: Pomiar parametrów tranzystorowego wzmacniacza napięcia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 5 V 2009 Nr. ćwiczenia: 303 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Marcin Polkowski (251328) 19 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Opis ćwiczenia 2 3 Wykonane pomiary 3 3.1 Dioda krzemowa...............................................

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET Ćwiczenie 5 Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET Układ Super Alfa czyli tranzystory w układzie Darlingtona Zbuduj układ jak na rysunku i zaobserwuj dla jakiego położenia potencjometru

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2014 r. Wzmacniacze operacyjne Ćwiczenie 4 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i wybranymi zastosowaniami wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW POLTECHNKA WARSZAWSKA NSTYTUT RADOELEKTRONK ZAKŁAD RADOKOMUNKACJ WECZOROWE STUDA ZAWODOWE LABORATORUM OBWODÓW SYGNAŁÓW Ćwiczenie 1 Temat: OBWODY PRĄDU STAŁEGO Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

BADANIE STATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

BADANIE STATYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH BADAIE STATYCZYCH WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORIKÓW POMIAROWYCH 1. CEL ĆWICZEIA Celem ćwiczenia jest poznanie: podstawowych pojęć dotyczących statycznych właściwości przetworników pomiarowych analogowych i cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

dt Sem transformacji, które zostały zaindukowane przez ten sam strumień są ze sobą w fazie czyli (e 1,e 2 ) = 0. Stosunek tych napięć wynosi

dt Sem transformacji, które zostały zaindukowane przez ten sam strumień są ze sobą w fazie czyli (e 1,e 2 ) = 0. Stosunek tych napięć wynosi 19 2. TRANSFORMATORY 2.1. Zasada działania Najprostszym urządzeniem, w którym wykorzystano zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest transformator jednofazowy. Składa się on z dwóch uzwojeń (o liczbie

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Klasa: 1 (1TEA) Technikum, Technik Elektryk Program: Program nauczania dla zawodu Technik Elektryk, 311303, o strukturze przedmiotowej, z

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Marcin Polkowski (251328) 15 marca 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Techniczny i matematyczny aspekt ćwiczenia 2 3 Pomiary - układ RC

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Autor: Franciszek Starzyk. POJĘCIA I MODELE potrzebne do zrozumienia i prawidłowego wykonania

Autor: Franciszek Starzyk. POJĘCIA I MODELE potrzebne do zrozumienia i prawidłowego wykonania WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA ĆWICZENIE 9 OBWODY RC: 9.1. Reaktancja pojemnościowa 9.2.

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Wykład dla studentów II roku MSE Kraków, rok ak. 2006/2007 Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Źródła wysokich napięć przemiennych Marcin Ibragimow Typy laboratoriów WN Źródła wysokich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO ĆWICZENIE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i własności transformatora oraz zachodzących w nim zjawisk w stanie jałowym, przy próbie zwarcia i obciążeniu.1.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA8 Prądnice tachometryczne

Ćwiczenie EA8 Prądnice tachometryczne Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA8 Program ćwiczenia I - Prądnica tachometryczna komutatorowa prądu stałego 1. Pomiar statycznej charakterystyki

Bardziej szczegółowo