NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY"

Transkrypt

1 1

2 2

3 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 6 7 lutego 2015 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski WARSZAWA ŁÓDŹ POLKOWICE POZNAŃ

4 V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY Studenckie przedsięwzięcie V SKOS: Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy (Łódź, 6 7 lutego 2015) poprzedza ogólnokrajowe XVII Seminarium problemowe WOD: Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym (Polkowice, 6 8 maja 2015). Obydwa przedsięwzięcia naukowe dotyczą rozwoju metodyki wirtualnej organizacji działań (WOD) i są organizowane w ramach obchodów w Polsce Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI 15). Obchody ŚDTiSI 15 organizuje w Polsce Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Rozpoczęto je już podczas II Kongresu Elektryki Polskiej (Warszawa, 1 2 grudnia 2014), a zakończy je XVI Konferencja Okrągłego Stołu (KOS): Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego (Warszawa, 13 maja 2015) coroczna debata środowisk polityki, gospodarki i nauki. Tematyka obchodów ŚD- TiSI 15 nawiązuje do hasła ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU International Telecommunication Union), które brzmi: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju innowacji (Telecommunications and ICTs: drivers of innovation). V SKOS odbywa się pod patronatem: organizacyjnym i naukowo-technicznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współorganizatora obchodów w Polsce Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, naukowym Towarzystwa Naukowego Prakseologii, medialnym SPEKTRUM, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. V SKOS organizuje Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań. Gospodarz, prowadzenie i koordynacja prac naukowych V SKOS: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Copyright by Zbigniew Kierzkowski Wydanie I, luty 2015 Printed in Poland ISBN Redakcja wydawnicza dr Piotr Szmajda Adiustacja i korekta mgr Wojciech Nowakowski REDAKCJA, ŁAMANIE, DRUK DM SORUS Sp. z o.o. ul. Poplińskich 12A, Poznań tel. (61)

5 V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY Łódź, 6 7 lutego 2014 PATRONAT prof. Andrzej Nowakowski JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (WSIU) dr inż. Piotr Szymczak Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI prof. Zbigniew Kierzkowski WSIU w Łodzi ZESPÓŁ NAUKOWY dr Ryszard Banajski Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii (TNP), Warszawa, dr Jerzy Bartoszek Politechnika Poznańska, prof. Liliana Byczkowska-Lipińska WSIU w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak Prorektor, WSIU w Łodzi, ks. dr Witold Dorsz, dr inż. Maciej Kacperski WSIU w Łodzi, prof. Edward Kącki Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, prof. Zbigniew Kierzkowski Sieć Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań, Koordynator, WSIU w Łodzi & Politechnika Poznańska, dr Halina Klepacz Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, WSIU w Łodzi, dr Piotr Krzyżanowski Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych, WSIU w Łodzi, ks. bp dr Adam Lepa, prof. Edward Nawarecki AGH Kraków & WSIU w Łodzi, dr Włodzimierz Olszewski Prorektor, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT, dr inż. Zdzisław Pólkowski DWSPiT w Polkowicach, mgr inż. Piotr Tarłowski Sieć Laboratoriów WOD, Sekretarz naukowy, WSIU w Łodzi, dr inż. Andrzej Wilk Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, Warszawa, ks. dr Edward Wieczorek, dr inż. Mieczysław Żurawski, wiceprezes SEP ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY Aniela Bednarek Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Przewodnicząca Zespołu, dr Janusz Kowarski Zespół Szkół Technicznych w Kole, dr Włodzimierz Olszewski Prorektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Paweł Grzegorz Sławiński Sekretarz Generalny SEP, Warszawa, mgr inż. Zbigniew Talaga Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY V SKOS Małgorzata Gregorczyk Zarząd Główny SEP sprawy koordynacji współdziałania; Małgorzata Kurowska-Poterek Kierownik Dziekanatu Wydziału Informatyki i Zarządzania, Aneta Ruszkowska, Piotr Tarłowski; WSIU w Łodzi; Studenci: WSIU w Łodzi Wojciech Gałach, Tomasz Krakowiak, Beata Wójcik (współprzewodniczący Zespołu Organizacyjnego V SKOS), Ivan Butkevych (sekretarz naukowy V SKOS), Ewa Czaja, Michał Czaja, Krzysztof Leszczyński, Marcela Motała, Piotr Schiffer, Waldemar Wiernikiewicz; DWSPiT Mykhailo Shtefanitsa SEKRETARIAT V SKOS Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Dziekanat Wydziału Informatyki i Zarządzania, ul. Rzgowska 17a, Łódź, tel.: (42) , 5

6 SPIS TREŚCI PRZEDMIOT I CELE V SKOS Zbigniew Kierzkowski 5 PROGRAM KONFERENCJI 7 PREZENTACJE PLAKATOWE 10 TEZY WYSTĄPIEŃ I KRÓTKICH WYKŁADÓW 13 DYLEMATY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE Andrzej Wilk 13 INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BADAŃ NAD SPOŁECZEŃSTWEM INFORMACYJNYM Ryszard Banajski 15 UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH Jerzy Czerbniak 16 KAPITAŁ WIEDZY A STRUKTURY GOSPODARCZE Halina Klepacz 17 SZTUKI PIĘKNE I PROJEKTOWE W ŚWIECIE WIRTUALNYM Piotr Krzyżanowski 19 SZEROKOPASMOWA INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA W ŚWIECIE CYFROWYM Krzysztof Perlicki 20 KONFIGUROWANIE NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY KOMPUTEROWO- -KOMUNIKACYJNEJ W STRUKTURACH WIRTUALNYCH Radosław Janka, Piotr Tarłowski i inni 21 PRZEMIANY W PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA I IMPLEMENTACJI OPROGRAMOWANIA APLIKACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ŚWIECIE CYFROWYM Jerzy Bartoszek 23 TEZY STUDENCKICH WYPOWIEDZI PANELOWYCH Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski 26 6

7 PRZEDMIOT I CELE V SKOS V Studencka Konferencji Okrągłego Stołu (SKOS): Nowoczesna infrastruktura informatyczna i wzajemna wymiana wiedzy poświęcona jest analizie stosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu struktur świata cyfrowego. Analiza ta dotyczy problemów konfigurowania nowoczesnej infrastruktury komputerowej i komunikacyjnej, otoczenia tworzenia i funkcjonowania wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji, kształtowanych w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem przemian programowania aplikacji w strukturach świata wirtualnego (cyfrowego), oraz roli telekomunikacji i technologii informacyjno-komunikacyjnej w rozwoju innowacji. Przedmiotem wystąpień wprowadzających w ramach V SKOS jest syntetyczne omówienie zagadnień rozpowszechniania wiedzy o społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem rozwoju metodyki wirtualnej organizacji działań (WOD) i wzajemnej wymiany wiedzy w kształtowaniu struktur wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji. Podczas I Sesji problemowej V SKOS, w ramach krótkich wykładów, prezentowana jest tematyka tworzenia struktur świata wirtualnego (cyfrowego), ze szczególnym uwzględnieniem przemian programowania aplikacji innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych i budowy nowoczesnej infrastruktury informatycznej, środowiska wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji. Przedmiotem wystąpień studentów podczas dyskusji panelowej II Sesji problemowej jest prezentacja opracowań dotyczących formułowania założeń oraz oceny możliwości realizacji zespołowej wybranych wielozadaniowych innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych, eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, opartych na technologiach wirtualnej organizacji działań (WOD). Ważną częścią konferencji jest dyskusja prezentacji plakatowych opracowań w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy przedstawia proste wybrane wielozadaniowe przedsięwzięcia informatyczne, uwzględniające elementy wzajemnej wymiany wiedzy w środowisku wirtualnym. Drugi dotyczy szeregu zadań szczegółowych dotyczących krytycznej analizy stosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu struktur świata cyfrowego, co obejmuje m.in.: projektowanie i implementacje aplikacji, wspomaganie programowania sieciowych aplikacji oraz narzędzia grafiki komputerowej. Celem najważniejszym V SKOS jest krytyczna analiza rozwoju wiedzy o społeczeństwie informacyjnym, rozpatrywanego z kilku następujących punktów widzenia: (1) modelowania i projektowania innowacyjnych 7

8 przedsięwzięć informatycznych, opartych na technologiach wirtualnej organizacji działań (WOD); (2) przemian w podejściu do programowania aplikacji w świecie wirtualnym (cyfrowym), (3) znaczenia wirtualnych sposobów organizowania w kształtowaniu struktur świata przyszłości wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych organizacji. We wszystkich przypadkach zwraca się uwagę na wpływ obszarów tematycznych WOD na przemiany zarówno treści, jak i formy kształcenia w samej informatyce i telekomunikacji, jak i na wielu różnych kierunkach studiów. Zbigniew Kierzkowski 8

9 PROGRAM KONFERENCJI Piątek, 6 lutego 2015 Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, Budynek B, sala SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Sobota, 7 lutego 2015 Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, Budynek B, sala KONWENT PARTNERÓW SIECI LABORATORIÓW WOD Sobota, 7 lutego 2015 Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, Budynek B, sala REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OTWARCIE Prowadzący: prof. Zbigniew Kierzkowski WYSTĄPIENIA Dylematy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Dr inż. Andrzej Wilk 9

10 Interdyscyplinarność badań nad społeczeństwem informacyjnym Dr Ryszard Banajski Umiejętności cyfrowe w kształtowaniu kompetencji informacyjnych prof. Jerzy Czerbniak Kapitał wiedzy a struktury gospodarcze Dr Halina Klepacz Sztuki piękne i projektowe w świecie wirtualnym Dr Piotr Krzyżanowski SESJA PROBLEMOWA I BUDOWA WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA INFORMACJI Badania i rozwój technologiczny wirtualnej organizacji działań Prowadzący: dr Włodzimierz Olszewski, mgr inż. Zbigniew Talaga KRÓTKIE WYKŁADY Szerokopasmowa infrastruktura telekomunikacyjna w świecie cyfrowym prof. Krzysztof Perlicki, Politechnika Warszawska Konfigurowanie nowoczesnej infrastruktury komputerowo-komunikacyjnej w strukturach wirtualnych mgr Radosław Janka, mgr inż. Piotr Tarłowski i inni, WSIU w Łodzi, współpraca: WOL, Poznań Przemiany w podejściu do projektowania i implementacji oprogramowania aplikacji systemów informatycznych w świecie cyfrowym dr Jerzy Bartoszek, Politechnika Poznańska DYSKUSJA PRZERWA Przegląd prezentacji plakatowych 10

11 SESJA PROBLEMOWA II PANELOWA, STUDENCKA Projektowanie i implementacja oprogramowania struktur wirtualnych Prowadzący: Mgr inż. Piotr Tarłowski Sekretarz: Ivan Butkevych WYPOWIEDZI PANELOWE Rozwój wiedzy o wirtualnej organizacji działań. Prezentacja medialna Beata Wójcik. Współpraca: Mariusz Karolak Współpraca w tworzeniu oprogramowania aplikacji przedsięwzięć informatycznych Wojciech Gałach Archiwizacja i wymiana zasobów cyfrowych oraz elementy gotowości sieciowej w budowie struktur wirtualnych Ewa Czaja, Michał Czaja Narzędzia informatyczne wspomagające programowanie sieciowych aplikacji Tomasz Krakowiak Narzędzia grafiki komputerowej w projektowaniu aplikacji w świecie cyfrowym Marcela Motała. Współpraca: Waldemar Wernikiewic, Łukasz Szarow, Przemysław Wojdal Analiza stosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu i implementacji oprogramowania aplikacji innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych Arkadiusz Pietraszek. Współpraca: Michał Rosa, Jacek Zawiasa INNE WYPOWIEDZI PODSUMOWANIE 11

12 PREZENTACJE PLAKATOWE I. EKSPERYMENTALNE WIELOZADANIOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE Elementy wzajemnej wymiany wiedzy A. Projektowanie wirtualnych systemów informacji osobowej na przykładzie InfoWO: Kolekcja sieciowa dokumentów wiedzy osobowej (WO) z użyciem systemu zarządzania treścią WordPress Koordynacja Magdalena Nogacka, Michał Rosa Architektura aplikacji Grzegorz Jaworski, Arkadiusz Pietraszek Zasoby i tryby użytkowania Ivan Budkiewicz, Wojciech Gałach. Grzegorz Mirowski, Jacek Zawiasa Oprogramowanie i rozpowszechnianie Michał Rosa B. Projektowanie wirtualnych systemów informacji osobowej na przykładzie InfoWO: Kolekcja sieciowa dokumentów wiedzy osobowej (WO) z użyciem Joomla Koordynacja Waldemar Wernikiewic, Łukasz Szarow Architektura aplikacji Witold Janczak, Marcela Motała, Łukasz Szarow Zasoby i tryby użytkowania Albert Lisiecki Oprogramowanie i rozpowszechnianie Mariusz Karolak, Aleksander Kasprzak, Michał Klata, Marcin Skrobala, Tomasz Stańdo, Przemek Wojdal C. Projektowanie wirtualnych systemów zespołowej informacji tematycznej na przykładzie InfoWOD: Kolekcja sieciowa dokumentów wiedzy zespołowej (WZT) w obszarach tematycznych wirtualna organizacja działań (WOD) z użyciem programu Macromedia Director do tworzenia grafiki komputerowe na potrzeby publikacji w Internecie. Koordynacja Ewa Czaja, Michał Czaja. Współpraca: Tomasz Krakowiak Architektura aplikacji Grzegorz Szambelan Zasoby i tryby użytkowania Adam Domeradzki, Tomasz Krakowiak Oprogramowanie i rozpowszechnianie Ewa Czaja, Michał Czaja 12

13 II. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PROJEKTOWANIU STRUKTUR ŚWIATA CYFROWEGO Obszary tematyczne zadań szczegółowych A. Programowanie aplikacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Koordynacja: Arkadiusz Pietraszek. Współpraca: Michał Rosa, Jacek Zawiasa Wykorzystanie narzędzi programistycznych w przenoszeniu informacji cyfrowych Michał Rosa Testowanie jednostkowe w przedsięwzięciu informatycznym Magdalena Nogacka Tworzenie aplikacji wspomagającej obliczenia Jacek Zawiasa Tworzenie aplikacji webowej z wykorzystaniem wzorców projektowych dla społeczności internetowej Grzegorz Mirowski Tworzenie aplikacji wspomagającej weryfikację wiedzy Grzegorz Jaworski Multiplatformowa aplikacja typu kooperacyjnego czasu rzeczywistego Arkadiusz Pietraszek Technologia tworzenia gry zespołowej na platformę mobilną Ivan Butkevych B. Narzędzia informatyczne wspomagające programowanie sieciowych aplikacji Koordynacja Tomasz Krakowiak Pisanie oraz kompilacja kodu aplikacji Jakub Górecki Tworzenie i zarządzanie bazami danych Krzysztof Leszczyński Projektowanie stron internetowych Adam Domeradzki Modelowanie aplikacji w języku UML Dawid Krośniewski, Grzegorz Szambelan Stosowanie wzorców programowych w projektowaniu i programowaniu aplikacji wybranych przedsięwzięć informatycznych Grzegorz Szambelan, Dawid Krośniewski Projektowanie aplikacji graficznych w stronach internetowych Kamil Adamiec Ewolucja procesów biznesowych w projektowaniu systemów informatycznych Erwin Miller, Mateusz Janiszewski Środowisko narzędziowe cyfryzacji dokumentów Mateusz Janiszewski, Erwin Miller Technologie mobilne w biznesie Mykhailo Shtefanitsa Wybrane aplikacje w biznesie na przykładzie transportu międzynarodowego Adrian Białek 13

14 C. Narzędzia grafiki komputerowej w projektowaniu aplikacji świata cyfrowego Koordynacja Marcela Motała Wykorzystanie aplikacji modułowej w modelowaniu trójwymiarowym Przemysław Wojdal O wiarygodności i ochronie zasobów cyfrowych w przedsiębiorstwach finansowych Waldemar Wernikiewicz Metody tworzenia grafiki na potrzeby stron informatycznych Tomasz Stańdo Modelowanie obiektów trójwymiarowych Mariusz Karolak Projektowanie interfejsu stron internetowych Marcin Skrobala Optymalizacja stron internetowych pod kątem wyszukiwarek Aleksander Kasprzak Tworzenie interfejsów aplikacji Łukasz Szarow Tworzenie grafiki trójwymiarowej na potrzeby rozrywki Damian Masalski Wybrane narzędzia informatyczne do programowania aplikacji w dydaktyce Katarzyna Gruszczyńska 14

15 TEZY WYSTĄPIEŃ I KRÓTKICH WYKŁADÓW DYLEMATY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE Andrzej Wilk Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, Warszawa Społeczeństwo Informacyjne (SI), jako nowa forma cywilizacyjna, obok bardzo pozytywnych aspektów, takich jak łatwość i wolność komunikacji, dostęp do informacji i ludzi na całym świecie czy multimedialne bogactwo treści, niesie za sobą liczne nowe ryzyka, ograniczenia i uzależnienia. Suma korzyści i strat, jakie z niej wypływają, będzie znana w przyszłości; już dziś jednak powinna być przedmiotem rozsądnej troski o dobro wspólne, spoczywającej zwłaszcza na władzach państwowych. Wydaje się, że w obszarze powstawania SI Polski nie stać na to, aby zaniedbać możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu swojej przyszłości. Nie możemy zrezygnować z korzyści, jakie wynikają ze świadomego ukierunkowania własnego rozwoju, zdając się głównie na bezkrytyczne przyjmowanie narzuconych, gotowych rozwiązań. Te pozornie tańsze rozwiązania mogą okazać się dla uzależnionej od zagranicznych technik, technologii, informacji i aplikacji Polski per saldo znacznie bardziej kosztowne od aktywnej, bardziej samodzielnej ścieżki rozwoju. Władze państwowe, ustawodawcze i wykonawcze powinny być nie tylko otwarte na nowe wyzwania, aktywnie wspierając wykorzystywanie pojawiających się przed społeczeństwem i gospodarką szans, lecz również powinny podejmować wszelkie możliwe działania, aby ograniczyć zauważone ryzyko do rozsądnego minimum. Wywiązanie się z tego zadania wymaga jednak, aby władze państwowe nie tylko szybko dostrzegały nowe wyzwania i rozumiały ich specyfikę, ale i potrafiły wyciągnąć z tego właściwe wnioski i były zdolne do podjęcia odpowiednio spójnych, systemowych działań. Obserwując od prawie dwudziestu lat dyskusję nad kierunkami rozwoju społeczeństwa informacyjnego i uczestnicząc w niej aktywnie od ponad 15 lat, można postawić tezę, iż wiele wskazuje na to, że zarówno właściwe zrozumienie istoty problemu, jak i przyjęcie spójnych rozwiązań jest jeszcze przed nami. Mała to satysfakcja dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich, organizującego w Sali Kolumnowej Sejmu RP od maja 2000 r. coroczną Konferencję Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, że wiele formułowanych i publikowanych przez lata postulatów, nawet z pierwszych Konferencji, choć niekiedy już oficjalnie zauważonych nie doczekało się do dzisiaj w pełni satysfakcjonującego rozwiązania. Wychodząc od tych wieloletnich doświadczeń, w wystąpieniu zostaną przedstawione wybrane problemy, wymagające pilnego rozwiązania, aby budowa w Polsce społeczeństwa informacyjnego mogła być wykorzystaną szansą cywilizacyjną, a nie tylko kolejnym obszarem jałowych dyskusji. Będą one dotyczyły następujących zagadnień: 15

16 Jak zapewnić spójność polityki rozwojowej w obszarze telekomunikacji, ICT i społeczeństwa informacyjnego z kompetencjami resortów dziedzinowych? Jak wysoko specjalistyczne zagadnienia ICT i SI oraz konieczność koordynacji narzędziowej interdyscyplinarnych aplikacji ICT pogodzić z utrzymaniem pełnej decyzyjności ministrów dziedzinowych w obszarach ich odpowiedzialności? Jak informatyzować polską administrację publiczną, aby kolejne programy nie okazywały się po paru latach dziurawymi skarbonkami? Jak znaleźć równowagę między prawem do informacji, prawem do wiedzy i wolnością gospodarczą a ochroną praw autorskich i ochroną patentową? Jak w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego zadbać o bezpieczeństwo przenoszonych na postać cyfrową zasobów informacyjnych państwa i obywateli, również wobec obowiązywania zasady sui generis? Jak zadbać o bezpieczeństwo obywateli, szczególnie w warunkach ryzyka cyberataku, zdolnego do zakłócenia lub uszkodzenia istotnych dla życia i funkcjonowania społeczności lokalnej instalacji i systemów technicznych? Jakie siły, środki i zasoby powinny posiadać formacje obrony terytorialnej, aby na terenie całego kraju, nawet w przypadku równoczesnego wystąpienia zagrożeń, zapewnić bezpieczeństwo i niezbędne zaopatrzenie ludności? Jak zminimalizować ryzyko związane z uzależnieniem funkcjonowania państwa i społeczeństwa (również całej naszej cywilizacji) od energii elektrycznej, telekomunikacji i komputerów? Jak, przykładowo, zrównoważyć konieczność posiadania przez państwo na potrzeby zarządzania kryzysowego wydzielonej, homogenicznej sieci teleinformatycznej z interesami zagranicznych operatorów, zajmujących obecnie dominującą pozycję na rynku telekomunikacyjnym? Jak zapewnić, aby system edukacji i szkolnictwa wyższego kształcił świadomych obywateli, zdolnych do elastyczności zawodowej i nauki przez całe życie, a nie specjalistów od testów i zabawy w Internecie? Jak sprawić, aby środki kierowane na badania naukowe w dziedzinach stosowanych, w tym w obszarze ICT, dawały efekt gospodarczy, a nie tylko pomnażały dorobek punktowy autorów i darmowo zasilały wiedzę zagranicznych ośrodków? Powyższe pytania, mające często charakter fundamentalny dla przyszłości, są czasami niesłusznie pomijane, a wymagają one nie tylko dobrego sformułowania problemu, ale i odpowiedzialnej dyskusji, prowadzącej do znalezienia satysfakcjonującej odpowiedzi. Jeśli niniejsza Konferencja będzie choćby krokiem we właściwym kierunku, to będziemy o ten krok bliżej celu. Literatura [1] Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego Materiały z Konferencji Okrągłego Stołu, oprac. i red. M. Jasiński (SEP OEIT), Wyd. COSiW, Warszawa [2] Uchwała Sejmu RP z dn. 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, M.P. z 2000 r., nr 22, poz [2] Wilk A.M., Państwo w dobie Społeczeństwa Informacyjnego perspektywa strategicznych przemian, w: INTERNET Prawo ekonomia kultura, red. R. Skubisz, Wyd. Verba, Lublin 2000, s [4] Wilk A.M., Wybrane wyzwania dla systemu bezpieczeństwa państwa wynikające z powszechnej cyfryzacji kluczowych obszarów jego aktywności (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu techniczno-technologicznego), w: Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, red. nauk. A.R. Pach, Z. Rau, M. Wągrowski, Wyd. Wolters Kluwer Polska 2013, s

17 INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BADAŃ NAD SPOŁECZEŃSTWEM INFORMACYJNYM Ryszard Banajski Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa Interdyscyplinarność jest dziś hasłem modnym (np. reklama studiów interdyscyplinarnych jako pożądanego obecnie modelu kształcenia), ale zarazem stała się imperatywem badawczym, jeśli nie chcemy poprzestać na poznaniu zaledwie jakiegoś aspektu rzeczywistości, lecz staramy się osiągnąć pełną wiedzę o przedmiocie swoich badań. Samo zagadnienie interdyscyplinarności stało się obecnie częstym przedmiotem badań i refleksji. Na hasło interdyscyplinarność badań wyszukiwarka Google podaje wyników głównie w języku polskim, ale są też pliki obcojęzyczne. Interdyscyplinarność nie jest całkowicie nowym podejściem do badań. Przemysł czy medycyna starały się od dawna integrować różne dyscypliny naukowe, by skutecznie osiągać pożądane złożone cele. Czym jest interdyscyplinarność badań? Obejmuje ona różne formy ich integrowania. Najprostszą i zarazem najbardziej popularną formą interdyscyplinarności jest multidyscyplinarność, polegająca na tym, że poszczególne dyscypliny badają jakiś problem niezależnie od siebie, a wyniki łączą w wydawnictwie zbiorowym. Każda dyscyplina zakreśla wówczas własny obszar badawczy i stosuje własną metodologię. Na przeciwległym biegunie sytuują się badania transdyscyplinarne, w których stosuje się paradygmaty ogarniające kilka dyscyplin, przekracza się ograniczenia metodologiczne różnych dyscyplin i proponuje szerokie ramy teoretyczne dla dokonywania syntezy wspólnych tematów. Istnieją też ogniwa pośrednie takiej integracji badań, gdy dokonuje się porównań różnych dyscyplin lub gdy badania wiąże jakaś wspólna idea (np. sinologia, badania nad kobietami) czy też gdy następuje scalenie dyscyplin (np. biochemia). Istnieją obszary badawcze, które z natury rzeczy wymagają podejścia interdyscyplinarnego. Takim przykładem są badania nad społeczeństwem informacyjnym. Jest to jak trafnie określa prof. Edward Kącki społeczeństwo, które docenia wartość i potęgę informacji oraz sprawnie ją wykorzystuje dzięki powszechnemu zastosowaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego i teleinformatycznego. Służy to głównie szybkiemu podejmowaniu decyzji racjonalnych z punktu widzenia ustalonego celu działania i obejmuje pozyskiwanie informacji, jej przechowywanie, sortowanie, selekcję, przetwarzanie i przesyłanie [1]. Ta definicja skutecznie omija pułapkę perspektywy rynkowej (informacja jako towar), co jest słabością wielu popularnych określeń społeczeństwa informacyjnego, podkreśla zaś sprawność wykorzystania narzędzia informatycznego i racjonalność decyzji zgodnych z przyjętymi celami. Problematyka społeczeństwa informacyjnego przewija się od wielu lat na kolejnych Seminariach WOD i Konferencjach Okrągłego Stołu, którym patronuje SEP. Prof. Zbigniew Kierzkowski wyodrębnił cztery klasy struktur społeczności informacyjnych, które stanowią zarazem pola eksploracji badawczej: cyfrowy styl nauczania, cyfrowy styl życia, cyfrową organizację działań kooperacyjnych i cyfrowy styl współdziałania przedsiębiorstw [2]. Prof. Andrzej Nowakowski zakreślił z kolei dwa wielkie obszary badań interdyscyplinarnych (to w zasadzie projekt komplementarny): badanie wpływu komputerów na procesy przemian społecznych i badanie wpływu procesów przemian społecznych na komputery [3]. Najwcześniej i najobszerniej w środowisku WOD pojawiła się kwestia integracji informatyki i pedagogiki. Każde seminarium WOD dostarcza nowych 17

18 doświadczeń w podejmowaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Nawet tradycyjna etyka w oglądzie problemów moralnych społeczeństwa informacyjnego stara się zaistnieć w wersji infoetyki, etyki sieciowej czy netykiety. W warunkach płynnej rzeczywistości nadal jednak pozostaje aktualne hasło konsolidacji informatyki i humanistyki. Literatura [1] Kącki E., Styl i warunki życia społeczeństwa informacyjnego, w: Organizacja działań kooperacyjnych w społecznościach informacyjnych. XIII Seminarium problemowe WOD, opr. Z. Kierzkowski, Wyd. Sorus, Poznań 2011, s. 19. [2] Kierzkowski Z., Podstawy tworzenia struktur społeczności informacyjnych, w: Wirtualne systemy informacji przedmiotowej. XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu, opr. Z. Kierzkowski, Wyd. Sorus, Poznań 2012, s. 15. [3] Nowakowski A., Potrzeba badań nad wpływem procesów przemian społecznych na komputery, w: Wirtualne systemy informacji przedmiotowej. XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu, opr. Z. Kierzkowski, Wyd. Sorus, Poznań 2012, s. 9. UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH Jerzy Czerbniak Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Osoba posiadająca kompetencje informacyjne powinna umieć określić własne potrzeby informacyjne, znaleźć potrzebną informację, a następnie ocenić ją i wykorzystać. Są to osoby, które wiedzą, jak się uczyć. Potrafią informację przetworzyć w sposób twórczy na nowe hipotezy, pomysły. Korzystanie z technologii informacyjno- -komunikacyjnej (TIK) prowadzi do globalizacji informacji [1], przyspiesza obróbką informacji i jej upowszechnienie. Kompetencje informacyjne można rozbić na kompetencje szczegółowe. Wskazane kompetencje są w chwili obecnej związane ze skutecznym wykorzystaniem komputera i komunikacji. Ale w wielu przypadkach wzajemna komunikacja jest realizowana klasyczną techniką papierową. Oczywiście fundamentem kompetencji informacyjnych jest umiejętność czytania, pisania, operowania pojęciami abstrakcyjnymi. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji informacyjnych w polskim systemie edukacyjnym rozpoczęło się w latach 80. ubiegłego wieku (przedmiot elementy informatyki do 1985 r.). W kształceniu informatycznym główne treści związane są z obsługą komputera oraz aplikacji użytkowych (np. przeglądarka internetowa, pakiet biurowy, baza danych), algorytmiką, elementami programowania. Uczniowie w ramach zajęć szkolnych są w stanie opanować podstawowe umiejętności cyfrowe. Badania przeprowadzone na potrzeby raportu EU Kids Online [2] sytuują Polskę w grupie krajów cieszących się wysokim wykorzystaniem nowych technologii przez młodzież. Według badań autorskich J. Jasiewicz zamieszczonych w [3] ok. 57% młodzieży korzysta z Internetu 2 i więcej godzin dziennie. Bariery infrastrukturalne i finansowe nie są już istotnym ograniczeniem dostępu do technologii informatycznych. Ten fakt w połączeniu z umiejętnościami cyfrowymi po- 18

19 zwala młodzieży na skuteczne korzystanie z mediów w celach edukacyjnych, rozrywkowych, rozwija zdolność efektywnej komunikacji w różnorodnych kontekstach. Specyficzny rodzaj oceny kompetencji cyfrowych można znaleźć w dokumencie EU wide indicators of Digital Competence [4]. Podstawowe wskaźniki to: informacja (szukanie informacji, kopiowanie danych, pozyskiwanie danych z autoryzowanych serwisów), komunikacja (poczta elektroniczna, telefonia internetowa, udział w sieciach społecznościowych, przesył własnych danych do serwisów WWW), tworzenie treści (tworzenie serwisu WWW, pisanie programów komputerowych, tworzenie prezentacji, w tym multimedialnych), bezpieczeństwo (używanie programów antywirusowych, zapór ogniowych itp., instalowanie aktualizacji), rozwiązywanie problemów (instalacja nowych urządzeń, konfiguracja systemu operacyjnego i oprogramowania, zakupy internetowe, bankowość elektroniczna). Zaproponowano trzy poziomy oceny wskaźnika kompetencji cyfrowych: żaden (osoby, które nie korzystały z żadnego z wymienionych pojęć), podstawowy (osoby, które skorzystały z jednego z wymienionych pojęć), ponadpodstawowy (osoby, które skorzystały z co najmniej dwóch z wymienionych pojęć). Zaproponowana metodyka badawcza dotyczy umiejętności cyfrowych ściśle związanych z wiedzą informatyczną. Wyniki dla kompetencji cyfrowych polskich uczniów są zaskakujące dobre. Nie jest jasne, czy te wskaźniki są efektem programów nauczania, czy umiejętności samokształcenia. Obowiązkowa edukacja formalna kończy się przed 20. rokiem życia. Opanowane umiejętności cyfrowe mogą szybko okazać się niewystarczające dla ciągłego kształtowania kompetencji informacyjnych. Ocena wskaźnika kompetencji cyfrowych dla całej dorosłej populacji nie jest tak optymistyczna. Znajdujemy się raczej w ogonie państw europejskich [5]. Literatura [1] Juszczyk S., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej jako element przestrzeni edukacyjnej, w: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, red. S. Juszczyk, J. Janczyk, D. Morańska, M. Musioł, Wyd. Adam Marszałek, Toruń [2] EU Kids online. Comparing children s online opportunities and risks across Europe. European Research in Cultural, Contextual and Risk Issues in Children s Safe Use of the Internet and New Media ( ), Cross_national_ comparisons.pdf. [3] Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce raport otwarcia, s. 27. [4] EU wide indicators of Digital Competence, [5] Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe s Schools, https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/kk EN-N.pdf. KAPITAŁ WIEDZY A STRUKTURY GOSPODARCZE Halina Klepacz Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Pod pojęciem wiedza rozumie się ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania [4]. Wiedza w znaczeniu ścisłym jest nato- 19

20 miast określeniem pewnej kategorii struktur poznawczych, które są zawarte w umyśle trwale i w sposób uporządkowany zapisane w systemie pamięci długotrwałej. Można wyróżnić wiele rodzajów wiedzy w zależności od charakteru wybranych kryteriów podziału [5]. M.in. może to być ludzka wiedza indywidualna dostępna, która utożsamiana była z wiedzą w ogóle, czyli tzw. kapitał ludzki. Jedną z bardziej interesujących definicji sformułował J.R. Wageman, według którego wiedza rozwija się na bazie danych, informacji, doświadczenia, umiejętności i nastawienia [1]. Kapitał ludzki, w szerszym ujęciu, to kapitał wiedzy (związany z wiedzą nie tylko dostępną, ale także ukrytą), rozumiany jako wartość dodana uzyskana dzięki wiedzy posiadanej przez pracowników i wykorzystanej na rzecz organizacji. Polityka gospodarcza każdego państwo powinna być tak kształtowana, aby sprzyjała rozwojowi gospodarczemu kraju, wykorzystując przy tym jego nieograniczone zasoby intelektualne, a tym samym kapitał wiedzy. Siła każdego kraju to niewątpliwie jego: nowoczesność, wysoka wydajność i sprawne zarządzanie, a więc przede wszystkim jej konkurencyjność nie tylko na rynku rodzimym, ale także międzynarodowym. Niezbędne są również zmiany sposobów wytwarzania opierających się na wiedzy, stanowiącej źródło postępu technicznego oraz nowych technologii i wynikających z nich innowacji. Do najważniejszych barier rozwoju gospodarki zalicza się ograniczony dostęp przedsiębiorstw, w szczególności małych, do wiedzy w postaci nowych technologii, wyników badań naukowych oraz źródeł potrzebnej informacji [3]. Ocena struktury oraz poziomu rozwoju danej gospodarki może być dokonywana na podstawie tych dziedzin działalności gospodarczej, które charakteryzują się najlepszymi wskaźnikami ekonomiczno-finansowymi [3]. W gospodarce polskiej wykorzystuje się m.in. trzy takie wskaźniki: stopę zysku netto, przychody ogółem, a także nakłady inwestycyjne, które dostarczają również informacji o sytuacji w poszczególnych branżach gospodarki oraz umożliwiają wnioskowanie o perspektywach ich rozwoju [2]. Przy tworzeniu rankingów branżowych korzysta się z danych pochodzących np. z systemu PONT Info-Gospodarka, które umożliwiają dokonanie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej w wybranych sektorach gospodarki narodowej (według PKD) w rozbiciu na sektory własności oraz ze względu na wielkość badanych podmiotów gospodarczych, mierzoną liczbą zatrudnionych. System PONT Info-Gospodarka zbudowany został na podstawie pełnych, oficjalnych i wiarygodnych zasobów informacyjnych GUS (tzn. oficjalnej sprawozdawczości finansowej obowiązującej wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 9 osób) i w zgodzie z wymogami o zachowaniu tajemnicy statystycznej. Jednym ze wskaźników umożliwiających tworzenie, zasadnego z ekonomicznego punktu widzenia, zestawienia najbardziej atrakcyjnych pod względem zyskowności branż gospodarki narodowej jest wskaźnik rentowności przychodów z działalności gospodarczej. Literatura [1] Burruss J., Nunes D., Wageman R.J., Hackman R., Zarządzanie zespołami liderów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków [2] Kałowski A., Wysocki J., Zmiany w strukturze gospodarki polskiej, Demografia Przedsiębiorstw, czerwiec [3] Kowalczewski W., Wiedza jako czynnik rozwoju kraju, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok [4] Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa [5] Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM

PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM XVII Seminarium problemowe WOD Polkowice, 6 8 maja 2015 Informacja ogólna i program 1 XVII Seminarium problemowe WOD: Przemiany programowania aplikacji

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH XVI Seminarium problemowe WOD Łódź, 21 22 lutego 2014 Program i materiały Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Włodzimierz Olszewski

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1 OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Sesja naukowa WOD i VI Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 10 11 lutego 2017 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

POPRAWNOŚĆ DANYCH I KULTURA INFORMACJI W ŚWIECIE CYFROWYM

POPRAWNOŚĆ DANYCH I KULTURA INFORMACJI W ŚWIECIE CYFROWYM POPRAWNOŚĆ DANYCH I KULTURA INFORMACJI W ŚWIECIE CYFROWYM XVIII Seminarium problemowe WOD Warszawa, 12 13 lutego 2016 XVIII Seminarium problemowe WOD zatytułowane Poprawność danych i kultura w świecie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Program Cyfrowy Nauczyciel

Program Cyfrowy Nauczyciel Program Cyfrowy Nauczyciel Szkolenie w ramach projektu Szkoły przyszłości rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a * moduł, przedmiot lub forma zajęć do wyboru Lp. Moduł kształcenia / Przedmiot Ogólna liczba efektów dla przedmiotu K_W0 K_W02 K_W03

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INFORMATYKA

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INFORMATYKA REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INFORMATYKA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 207/208 Ramy punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: Liczba punktów Seminaria 4 Zajęcia fakultatywne Zajęcia rozwijające

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2014 Nowy blok obieralny! Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim pn. Data Science Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Specjalność: Informatyka w logistyce Koordynator: dr Anna Pamuła Tematyka: Dla kogo: Skuteczne wykorzystanie systemów informatycznych IT w logistyce.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo