ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH"

Transkrypt

1 ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH XVI Seminarium problemowe WOD Łódź, lutego 2014 Program i materiały Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Włodzimierz Olszewski WARSZAWA ŁÓDŹ OLSZTYN POLKOWICE POZNAŃ

2 XVI Seminarium problemowe WOD ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH XVI Seminarium WOD inauguruje w Polsce obchody Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI 14) i poprzedza kończącą te obchody XV KOS Konferencję Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, debatę środowisk polityki, gospodarki i nauki organizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, organizowaną w Warszawie 14 maja 2014 r. Seminarium odbywa się pod patronatem: organizacyjnym i naukowo-technicznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współorganizatora obchodów w Polsce Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, naukowym Towarzystwa Naukowego Prakseologii, medialnym SPEKTRUM, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo- -Technicznego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. XVI Seminarium problemowe WOD organizuje Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi) Olsztyn (Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie) Polkowice (Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach) Poznań (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej). Gospodarz, prowadzenie i koordynacja prac naukowych XVI Seminarium WOD: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Copyright by Zbigniew Kierzkowski Wydanie I, luty 2014 Printed in Poland ISBN Opracowanie komputerowe grafiki Piotr Tarłowski Redakcja wydawnicza dr Piotr Szmajda REDAKCJA, ŁAMANIE, DRUK DM SORUS Sp. z o.o. Wydawnictwo i Drukarnia ul. Starołęcka 18, Poznań tel. (61)

3 XVI Seminarium problemowe WOD ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH Łódź, lutego 2014 PATRONAT prof. Jerzy Barglik Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Politechnika Śląska, prof. Andrzej Nowakowski JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (WSIU) ZESPÓŁ HONOROWY dr Ryszard Banajski Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii (TNP), prof. Edward Kącki Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ks. bp dr Adam Lepa, dr inż. Andrzej Wilk Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, Warszawa PRZEWODNICZĄCY SEMINARIUM prof. Zbigniew Kierzkowski WSIU w Łodzi ZESPÓŁ NAUKOWY dr inż Krzysztof Bareła WSIU w Łodzi, dr Jerzy Bartoszek Politechnika Poznańska, prof. Liliana Byczkowska-Lipińska Politechnika Łódzka & WSIU w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak Prorektor, WSIU w Łodzi, ks. dr Witold Dorsz, dr inż. Maciej Kacperski WSIU w Łodzi, prof. Zbigniew Kierzkowski Sieć Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań Koordynator, WSIU w Łodzi & Politechnika Poznańska, dr Halina Klepacz Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, WSIU w Łodzi, mgr Janusz Kowarski Zespół Szkół Technicznych w Kole, dr Lucyna Kwiatkowska Prorektor, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie (OWSIiZ), prof. Edward Nawarecki AGH Kraków & WSIU w Łodzi, dr Włodzimierz Olszewski Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT), prof. Tadeusz Pankowski Politechnika Poznańska, dr inż. Zdzisław Pólkowski DWSPiT w Polkowicach, mgr inż. Zbigniew Talaga Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ks. dr Edward Wieczorek ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY Aniela Bednarek Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi przewodnicząca Zespołu, Andrzej Boroń Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Janusz Kowarski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Włodzimierz Olszewski Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Zbigniew Talaga Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Janusz Żwirko Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie 3

4 WSPÓŁPRACA Michał Bednarski Dyrektor Zarządzający PROMEDIO Innowacyjne technologie w komunikacji, Warszawa ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY Małgorzata Gregorczyk Zarząd Główny SEP sprawy koordynacji współdziałania organizacji patronackich, Piotr Tarłowski WSIU w Łodzi sekretarz naukowy XVI Seminarium, Ewa Konopka Przewodnicząca Zespołu, Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi, Piotr Pilny Sekretarz organizacyjny Zespołu, Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi, Marcin Kwaśniak Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi, Sylwester Jędruszkiewicz Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi SEKRETARIAT Aneta Ruszkowska WSIU w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, tel. (42) , Małgorzata Kurowska-Poterek Dziekanat Wydziału Informatyki i Zarządzania WSIU w Łodzi, Piotr Tarłowski WSIU w Łodzi,

5 SPIS TREŚCI PRZEDMIOT I CELE XVI SEMINARIUM WOD 7 PROGRAM SEMINARIUM 8 MATERIAŁY. NADESŁANE STRESZCZENIA 13 OTWARCIE: WYSTĄPIENIA WPŁYW KOMPUTERÓW NA PRZEMIANY SPOŁECZNE ORAZ WPŁYW PROCESÓW PRZEMIAN SPOŁECZNYCH NA KOMPUTERY Andrzej Nowakowski 15 PROBLEMATYKA WOD W POSZUKIWANIU KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Andrzej Boroń 16 PRACA W ŚWIECIE CYFROWYM W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNO-PRAKSEOLOGICZNEJ Ryszard Banajski 18 STUDENCI W PRACACH NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM: Halina Klepacz 21 MODELOWANIE OTOCZENIA SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNYCH OPARTE NA WIRTUALNEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Zbigniew Kierzkowski 23 SESJA PROBLEMOWA I ETYKA ZACHOWAŃ CZŁOWIEKA CYFROWEGO Adam Lepa 27 WYZWANIA WOBEC TOŻSAMOŚCI I DZIEDZICTWA W WIRTUALNYM ŚWIECIE Andrzej M. Wilk 28 WYKORZYSTANIE KOMPUTEROWEJ SYMULACJI INTELIGENCJI DLA KSZTAŁTOWANIA POSTAW CZŁOWIEKA Edward Kącki 32 KULTURA INFORMACJI W ŚWIECIE CYFROWYM Edward Wieczorek 34 DOBRA CYFROWE JAKO DOBRA PUBLICZNE Lucyna Kwiatkowska 35 PERSONALIZACJA INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU ZACHOWAŃ OSOBOWYCH I SPOŁECZNYCH CZŁOWIEKA W ŚWIECIE CYFROWYM Witold Dorsz 36 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W PROCESIE SZKOLNEGO NAUCZANIA I WYCHOWANIA Zbigniew Talaga 38 PRZEMIANY STRUKTURALNE NAUCZANIA W SZKOLE: KRYTYCZNA ANALIZA PRZEMIAN Janusz Kowarski 40 PEDAGOGICZNE ASPEKTY AKTYWNOŚCI MEDIALNEJ POKOLENIA 50+ Włodzimierz Olszewski 41 5

6 PRAWO I INFORMATYKA: WSPÓŁPRACA TRUDNA LECZ KONIECZNA Halina Klepacz, Edyta Nowak-Jamroz, Marian Niedźwiedziński 42 ETYKA INFORMACJI W ŚWIECIE WIRTUALNYM Zbigniew Kierzkowski 43 SESJA PLAKATOWA: JEDNO Z OPRACOWAŃ TECHNOLOGIE INTEGRACJI WIRTUALNYCH ZASOBÓW CYFROWYCH: ANALIZA PORÓWNAWCZA Łukasz Pająk 45 SESJA PROBLEMOWA II UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE I WIRTUALNE SPOSOBY ORGANIZOWANIA Jerzy Czerbniak 47 INFOSFERA: ŚRODOWISKO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA I ORGANIZACJI Tadeusz Pankowski 50 KONFIGUROWANIE SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ OPARTEJ NA USŁUGACH PARTNERSKIEJ WYMIANY ZASOBÓW CYFROWYCH W ŚRODOWISKU TABLIC MULTIMEDIALNYCH Michał Bednarski 52 SKOJARZENIOWA STRUKTURA ROZWOJU WIEDZY O WIRTUALNEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Ewa Konopka 53 SPECYFIKACJA ZASOBÓW CYFROWYCH I PRZEPŁYWU INFORMACJI Jerzy Bartoszek 56 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE IMPLEMENTACJI WIRTUALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski 57 BADAWCZA SIEĆ REGIONALNA TEWI Liliana Byczkowska-Lipińska 58 INFRASTRUKTURA I TWORZENIE WSPÓLNYCH PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WYŻSZEJ Maciej Kacperski 60 EUREKA SYSTEM WSPOMAGANIA WSPÓŁPRACY BIZNESOWO-TECHNOLOGICZNEJ Piotr Lipiński 61 WIRTUALNY SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI GRUPOWYCH Zdzisław Pólkowski 63 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W PROJEKTOWANIU WIELOZADANIOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH Piotr Pilny 64 OCENA UŻYTECZNOŚCI EKSPERYMENTALNYCH WIRTUALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Marcin Kwaśniak 67 WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ SEMINARIA PROBLEMOWE: KRONIKA 70 6

7 PRZEDMIOT I CELE XVI SEMINARIUM WOD Seminarium poświęcone jest pracom nad wieloaspektowym rozwojem metodyki wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań (WOD). Ich celem jest: kształtowanie struktur świata cyfrowego, tworzenie różnorodnych społeczności informacyjnych, a także możliwości diagnozowania procesów przemian organizacyjnych i gospodarczych, społecznych i politycznych, polityki naukowej i nauczania. W wieloaspektowym rozwoju metodyki WOD uwzględnia się czynniki technologiczne i humanistyczne. Czynniki technologiczne dotyczą sposobów tworzenia świata cyfrowego i budowy struktur wirtualnego środowiska informacji. Obejmuje to m.in. badania składowych (anatomia) przedsięwzięć informatycznych (PI) opartych na technologiach WOD. Przedsięwzięcia informatyczne (PI) oparte na technologiach WOD, budowane jako aplikacje nowoczesnej infrastruktury informatycznej otoczenia struktur różnorodnych społeczności informacyjnych, są przedsięwzięciami wielozadaniowymi w obszarach problemowych: konfigurowanie sieciowej infrastruktury archiwizacji i wymiany zasobów cyfrowych, (infrastruktura: gridowa, chmur obliczeniowych, usług wideo-konfe rencyjnych w środowisku tablic multimedialnych), budowa wirtualnych systemów informacji przedmiotowej jako aplikacji środowiska wirtualnej integracji współpracujących ludzi oraz środowiska wirtualnej integracji współdziałających przedsiębiorstw, tworzenie dynamicznych struktur medialnej interaktywnej komunikacji bezpośredniej oparte na sieciowych serwisach przedmiotowych, tworzenie dynamicznych struktur partnerskich zasobów cyfrowych i partnerskiej wymiany informacji (wiedzy) przedmiotowej. Czynniki humanistyczne obejmują m.in.: badania nad powinnościami podmiotów w strukturach WOD, a także kwestie dotyczące kształtowania umiejętności cyfrowych (kompetencji informacyjnych). W rozwoju metodyki WOD niezbędne jest bowiem uwzględnianie powinności podmiotów organizacji wirtualnych, co określamy mianem człowiek i organizacje w świecie cyfrowym. Obejmuje to odwzorowania zachowań człowieka społeczeństwa informacyjnego i postępowanie organizacji społeczeństwa informacyjnego. W przypadku człowieka chodzi o odpowiedzialność za poprawność danych i wiarygodność tworzenia informacji (wiedzy) przedmiotowej; mówimy o koherencji zachowań człowieka we współpracy osobowej i społecznej. W przypadku organizacji chodzi o odpowiedzialność za jawność procesów informacyjnych oraz spójność podziału korzyści ekonomicznych we współdziałaniu instytucji i przedsiębiorstw; mówimy o integralności postępowania organizacji we współdziałaniu. Ważną częścią XVI Seminarium jest sesja plakatowa, pomyślana jako prezentacja problematyki dotyczącej formułowania i testowania nowych zadań i funkcji projektowanych przedsięwzięć informatycznych opartych na metodyce WOD. 7

8 PROGRAM SEMINARIUM Piątek, 21 lutego 2014 Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, Budynek B, s SPOTKANIE: SPRAWY ORGANIZACYJNE Sobota, 22 lutego 2014 Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, Budynek B, s REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OTWARCIE Przedmiotem wystąpień i prezentacji wprowadzających w ramach XVI Seminarium problemowego WOD jest syntetyczne omówienie badań nad rozwojem metodyki wirtualnej organizacji działań i technologii społeczeństwa informacyjnego, w których uczestniczy wiele ośrodków. Mają one znaczenie w kształtowaniu różnorodnych struktur społeczności informacyjnych, a także diagnozowaniu procesów przemian w środowisku świata cyfrowego. WYSTĄPIENIA Wpływ komputerów na przemiany społeczne oraz wpływ procesów przemian społecznych na komputery prof. Andrzej Nowakowski, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Problematyka WOD w poszukiwaniu kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego mgr inż. Andrzej Boroń, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich Praca w świecie cyfrowym w perspektywie filozoficzno-prakseologicznej dr Ryszard Banajski, Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii Studenci w pracach na rzecz upowszechniania wiedzy o społeczeństwie informacyjnym: dr Halina Klepacz, Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, WSIU w Łodzi Modelowanie otoczenia społeczności informacyjnych oparte na wirtualnej organizacji działań prof. Zbigniew Kierzkowski, Przewodniczący XVI Seminarium WOD 8

9 SESJA PROBLEMOWA I CZŁOWIEK I ORGANIZACJE W ŚWIECIE CYFROWYM Przedmiotem Sesji pierwszej XVI Seminarium problemowego WOD są badania nad przemianami zachowań człowieka i postępowania organizacji w kształtujących się społecznościach informacyjnych z uwzględnieniem potrzeby parametryzacji elementów etyki informacji w świecie cyfrowym. Prowadzący: dr Ryszard Banajski, dr Lucyna Kwiatkowska, dr Włodzimierz Olszewski, ks. dr Edward Wieczorek PREZENTACJE Etyka zachowań człowieka cyfrowego ks. bp dr Adam Lepa Wyzwania wobec tożsamości i dziedzictwa w wirtualnym świecie dr inż. Andrzej M. Wilk WYSTĄPIENIA W DYSKUSJI Wykorzystanie komputerowej symulacji inteligencji dla kształtowania postaw człowieka prof. Edward Kącki Kultura informacji w świecie cyfrowym ks. dr Edward Wieczorek Dobra cyfrowe jako dobra publiczne dr Lucyna Kwiatkowska Personalizacja informacji w kształtowaniu zachowań osobowych i społecznych człowieka w świecie cyfrowym ks. dr Witold Dorsz Technologie informatyczne w procesie szkolnego nauczania i wychowania mgr inż. Zbigniew Talaga Przemiany strukturalne nauczania w szkole: krytyczna analiza przemian mgr Janusz Kowarski Pedagogiczne aspekty aktywności medialnej pokolenia 50+ dr Włodzimierz Olszewski Prawo i informatyka: współpraca trudna lecz konieczna dr Halina Klepacz, dr Edyta Nowak-Jamroz, prof. Marian Niedźwiedziński Etyka informacji w świecie wirtualnym prof. Zbigniew Kierzkowski 9

10 PRZERWA SESJA PLAKATOWA ELEMENTY BUDOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH OPARTE NA TECHNOLOGIACH WOD Technologie integracji wirtualnych zasobów cyfrowych: Analiza porównawcza Łukasz Pająk, SKN WOD WSIU w Łodzi Zasoby sieciowe i ich wirtualna integracja na przykładzie wybranych systemów składowania danych Mariusz Kaszubowski, SKN WOD WSIU w Łodzi Budowa aplikacji sieciowej oparta na metodyce SOA Ryszard Kacprzak, SKN WOD WSIU w Łodzi Tworzenie zasobów cyfrowych i prezentacja medialna informacji przedmiotowej zorientowana na wartości mgr inż. Sylwester Jędruszkiewicz, SKN WOD WSIU w Łodzi Projektowanie wirtualnych systemów informacji zespołowej tematycznej na przykładzie InfoWOD: Kolekcja sieciowa dokumentów wiedzy zespołowej (WZT) w obszarach tematycznych wirtualna organizacja działań (WOD) 1. Oprogramowanie: Dostęp w trybie Online (InfoWOD Online) Kacper Mironiuk, kierownik projektu, SKN WOD WSIU w Łodzi Dostęp w trybie Offline (InfoWOD DVD) Adam Szopa, SKN WOD WSIU w Łodzi 2. Opracowanie graficzne Tworzenie szablonu graficznego wizualizacji strony internetowej Natalia Kowalska, SKN WOD WSIU w Łodzi Wdrożenie szablonu graficznego wykorzystanie technologii CMS do budowy strony internetowej Adam Sobieszek, SKN WOD WSIU w Łodzi 3. Hosting, konfiguracja serwera i usług sieciowych Tomasz Bathelt, Robert Owczuk, Łukasz Ożadowicz, SKN WOD WSIU w Łodzi 4. Koordynacja Ewa Konopka, Piotr Pilny, SKN WOD WSIU w Łodzi Usługi wirtualne 1. Wykorzystanie technologii wirtualnych w handlu elektronicznym Damian Masalski, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 2. Wykorzystanie technologii wirtualnych w grach sieciowych Patryk Jaroszczyk, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 3. Wykorzystanie technologii wirtualnych w turystyce Adrian Białek, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 4. Społecznościowe serwisy dla kierowców i pasażerów Krzysztof Furga, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 10

11 Innowacje w systemach informatycznych 1. Wykorzystanie awatarów w systemach informatycznych Katarzyna Gruszczyńska, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 2. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem Bussines Intelligence Maciej Skowronek, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach Ocena opracowań studenckich: dr inż. Krzysztof Bareła, dr inż Maciej Kacperski WSIU w Łodzi, mgr Janusz Kowarski ZSZ w Kole, dr Włodzimierz Olszewski DWSPiT w Polkowicach, przewodniczący, mgr inż. Zbigniew Talaga ZSB Nr 1 w Poznaniu SESJA PROBLEMOWA II ELEMENTY BUDOWY STRUKTUR ŚWIATA CYFROWEGO Przedmiotem Sesji drugiej XVI Seminarium problemowego WOD są badania nad składowymi przedsięwzięć informatycznych (PI) jako środowiska komputerowego i komunikacyjnego kształtujących się społeczności informacyjnych oraz analiza użyteczności umiejętności cyfrowych. Prowadzący: prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, Ewa Konopka, Piotr Pilny, dr inż. Zdzisław Pólkowski PREZENTACJE Umiejętności cyfrowe i wirtualne sposoby organizowania prof. Jerzy Czerbniak Infosfera: środowisko funkcjonowania człowieka i organizacji prof. Tadeusz Pankowski Konfigurowanie sieciowej infrastruktury informatycznej opartej na usługach partnerskiej wymiany zasobów cyfrowych w środowisku tablic multimedialnych mgr inż. Michał Bednarski UCZESTNICY DYSKUSJI Skojarzeniowa struktura rozwoju wiedzy o wirtualnej organizacji działań Ewa Konopka, SKN WOD WSIU w Łodzi Specyfikacja zasobów cyfrowych i przepływu informacji dr Jerzy Bartoszek Narzędzia informatyczne implementacji wirtualnych systemów informacji przedmiotowej prof. Zbigniew Kierzkowski, mgr inż. Piotr Tarłowski Badawcza sieć regionalna TEWI prof. Liliana Byczkowska-Lipińska 11

12 Infrastruktura i tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych w działalności szkoły wyższej dr inż. Maciej Kacperski EUREKA system wspomagania współpracy biznesowo-technologicznej dr hab. inż. Piotr Lipiński Wirtualny system wspomagania decyzji grupowych dr inż. Zdzisław Pólkowski Organizacja współpracy w projektowaniu wielozadaniowych przedsięwzięć informatycznych Piotr Pilny, SKN WOD WSIU w Łodzi Ocena użyteczności eksperymentalnych wirtualnych systemów informacji przedmiotowej mgr inż. Marcin Kwaśniak, SKN WOD WSIU w Łodzi WYSTĄPIENIA PODSUMOWUJĄCE PODSUMOWANIE XVI Seminarium wstępną debatą XV Konferencji Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, obchodów w kraju Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014 dr inż. Andrzej Wilk Wirtualne organizacje źródłem rozwoju gospodarczego dr Lucyna Kwiatkowska Społeczności lokalne w strukturach świata cyfrowego dr Włodzimierz Olszewski Świat cyfrowy szansą dla młodych, młodzi szansą dla świata cyfrowego: Nowe profile pracy zawodowej w strukturach świata cyfrowego Ewa Konopka i Piotr Pilny Znaczenie konsolidacji czynników technologicznych i humanistycznych w przemianach strukturalnych organizacji społeczności informacyjnych prof. Zbigniew Kierzkowski

PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM

PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM XVII Seminarium problemowe WOD Polkowice, 6 8 maja 2015 Informacja ogólna i program 1 XVII Seminarium problemowe WOD: Przemiany programowania aplikacji

Bardziej szczegółowo

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Motto 1 : Przedsiębiorczość kobiet w rozwoju społeczności informacyjnych XIV Seminarium

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM XI Seminarium problemowe WOD Polkowice, 15 16 listopada 2007 Opracowanie Zbigniew Kierzkowski WARSZAWA ŁÓDŹ OLSZTYN POLKOWICE POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Modele inżynierii teleinformatyki 7 (Wybrane zastosowania)

Modele inżynierii teleinformatyki 7 (Wybrane zastosowania) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Modele inżynierii teleinformatyki 7 (Wybrane zastosowania) Redakcja naukowa Krzysztof Bzdyra KOSZALIN 2012 ISBN 978-83-7365-298-9 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń,

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń, RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ 2016 Ustroń, 20-22.05.2016 PIĄTEK 20 maj 2016r. 10.00 11.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 12.00 12.15 Uroczyste Otwarcie XIII Konferencji Naukowej Majówka Młodych Biomechaników

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2013/2014 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI Patronat Honorowy: Dr Jan Telus, JM Rektor WSETiNS Mgr Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna Krosno,12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne i Ekonomiczne 2 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2712 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk która odbędzie

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty Ogólnopolska Konferencja Naukowowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty jest organizowana przez Sekcję Studencką

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania)

Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania) Redakcja Krzysztof Bzdyra KOSZALIN 2014 ISSN 2353-6535 ISBN 978-83-7365-365-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej

Bardziej szczegółowo

Etyczny wymiar podróży kulturowych

Etyczny wymiar podróży kulturowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ul. Królowej Jadwigi 27/39,

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich Konferencja Naukowo-Techniczna Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich pod patronatem honorowym: Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego # Honorowy Patronat Ministra Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ma zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek informatyka WETI Informatyka Kiedyś "klucz do dobrobytu".

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Ewa Stemposz Andrzej Jodłowski Alina Stasiecka. Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych

Ewa Stemposz Andrzej Jodłowski Alina Stasiecka. Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych Ewa Stemposz Andrzej Jodłowski Alina Stasiecka Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych Dr inż. Ewa Stemposz prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w Polsko-Japońskiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty NAZWA WYDARZENIA Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty ORGANIZATOR Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA?

POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA? Strona1 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKA PREZYDENCJA W UNII SZANSE CZY ZAGROŻENIA? Organizator: Koło Naukowe Młodych Europejczyków Politechniki Opolskiej, Koło Naukowe Europeistyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się więcej o informatyce

Dowiedz się więcej o informatyce Dowiedz się więcej o informatyce Internet ponad wszystko? Czy wiecie, że.. Dla 78 % uczniów laptop, komputer, smartfon oraz tablet są podstawowym źródłem zdobywania informacji, Dla 81 % uczniów internet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "WSPÓŁCZESNA REHABILITACJA OCZAMI MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI XI Międzynarodowa Konferencja Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu Częstochowa, 26-27 marca 2015 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 8.30-15.30 Czwartek, 26.03.2015 r. Biuro Konferencji w Holu Budynku Głównego Wydziału

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji Józefów, 5 września 2014 r. Innow@cja - Administracja Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

XI Zjazd PTMM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ. Temat przewodni

XI Zjazd PTMM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ. Temat przewodni XI Zjazd PTMM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ Temat przewodni Oblicza Medycyny Manualnej Jedność w Różnorodności Kraków 21-23.09.2012 MIEJSCE ZJAZDU Akademia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

26-27 maja 2015, godz. 10.00

26-27 maja 2015, godz. 10.00 ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA ŻYWIENIE W WYBRANYCH ZABURZENIACH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r.

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r. Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska Katowice 23.02-24.02.2013 r. Sobota 23.02.2013r. 1. Rozpoczęcie obrad Rady Stowarzyszenia przez Przewodniczącego Grzegorza Pietraszewskiego. Obrady

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru organizowane przez Katedrę Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r.

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Konferencja Naukowa II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa I Komunikat EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Biuro konferencji Instytut

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo