ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH"

Transkrypt

1 ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH XVI Seminarium problemowe WOD Łódź, lutego 2014 Program i materiały Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Włodzimierz Olszewski WARSZAWA ŁÓDŹ OLSZTYN POLKOWICE POZNAŃ

2 XVI Seminarium problemowe WOD ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH XVI Seminarium WOD inauguruje w Polsce obchody Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI 14) i poprzedza kończącą te obchody XV KOS Konferencję Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, debatę środowisk polityki, gospodarki i nauki organizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, organizowaną w Warszawie 14 maja 2014 r. Seminarium odbywa się pod patronatem: organizacyjnym i naukowo-technicznym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współorganizatora obchodów w Polsce Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, naukowym Towarzystwa Naukowego Prakseologii, medialnym SPEKTRUM, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo- -Technicznego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. XVI Seminarium problemowe WOD organizuje Konsorcjum Sieci Laboratoriów WOD: Łódź (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi) Olsztyn (Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie) Polkowice (Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach) Poznań (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej). Gospodarz, prowadzenie i koordynacja prac naukowych XVI Seminarium WOD: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Copyright by Zbigniew Kierzkowski Wydanie I, luty 2014 Printed in Poland ISBN Opracowanie komputerowe grafiki Piotr Tarłowski Redakcja wydawnicza dr Piotr Szmajda REDAKCJA, ŁAMANIE, DRUK DM SORUS Sp. z o.o. Wydawnictwo i Drukarnia ul. Starołęcka 18, Poznań tel. (61)

3 XVI Seminarium problemowe WOD ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH Łódź, lutego 2014 PATRONAT prof. Jerzy Barglik Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Politechnika Śląska, prof. Andrzej Nowakowski JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (WSIU) ZESPÓŁ HONOROWY dr Ryszard Banajski Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii (TNP), prof. Edward Kącki Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ks. bp dr Adam Lepa, dr inż. Andrzej Wilk Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP, Warszawa PRZEWODNICZĄCY SEMINARIUM prof. Zbigniew Kierzkowski WSIU w Łodzi ZESPÓŁ NAUKOWY dr inż Krzysztof Bareła WSIU w Łodzi, dr Jerzy Bartoszek Politechnika Poznańska, prof. Liliana Byczkowska-Lipińska Politechnika Łódzka & WSIU w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak Prorektor, WSIU w Łodzi, ks. dr Witold Dorsz, dr inż. Maciej Kacperski WSIU w Łodzi, prof. Zbigniew Kierzkowski Sieć Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań Koordynator, WSIU w Łodzi & Politechnika Poznańska, dr Halina Klepacz Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, WSIU w Łodzi, mgr Janusz Kowarski Zespół Szkół Technicznych w Kole, dr Lucyna Kwiatkowska Prorektor, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie (OWSIiZ), prof. Edward Nawarecki AGH Kraków & WSIU w Łodzi, dr Włodzimierz Olszewski Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT), prof. Tadeusz Pankowski Politechnika Poznańska, dr inż. Zdzisław Pólkowski DWSPiT w Polkowicach, mgr inż. Zbigniew Talaga Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ks. dr Edward Wieczorek ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY Aniela Bednarek Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi przewodnicząca Zespołu, Andrzej Boroń Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Janusz Kowarski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Włodzimierz Olszewski Kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Zbigniew Talaga Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Janusz Żwirko Kanclerz Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie 3

4 WSPÓŁPRACA Michał Bednarski Dyrektor Zarządzający PROMEDIO Innowacyjne technologie w komunikacji, Warszawa ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY Małgorzata Gregorczyk Zarząd Główny SEP sprawy koordynacji współdziałania organizacji patronackich, Piotr Tarłowski WSIU w Łodzi sekretarz naukowy XVI Seminarium, Ewa Konopka Przewodnicząca Zespołu, Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi, Piotr Pilny Sekretarz organizacyjny Zespołu, Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi, Marcin Kwaśniak Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi, Sylwester Jędruszkiewicz Studenckie Koło Naukowe WOD WSIU w Łodzi SEKRETARIAT Aneta Ruszkowska WSIU w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, tel. (42) , Małgorzata Kurowska-Poterek Dziekanat Wydziału Informatyki i Zarządzania WSIU w Łodzi, Piotr Tarłowski WSIU w Łodzi,

5 SPIS TREŚCI PRZEDMIOT I CELE XVI SEMINARIUM WOD 7 PROGRAM SEMINARIUM 8 MATERIAŁY. NADESŁANE STRESZCZENIA 13 OTWARCIE: WYSTĄPIENIA WPŁYW KOMPUTERÓW NA PRZEMIANY SPOŁECZNE ORAZ WPŁYW PROCESÓW PRZEMIAN SPOŁECZNYCH NA KOMPUTERY Andrzej Nowakowski 15 PROBLEMATYKA WOD W POSZUKIWANIU KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Andrzej Boroń 16 PRACA W ŚWIECIE CYFROWYM W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNO-PRAKSEOLOGICZNEJ Ryszard Banajski 18 STUDENCI W PRACACH NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM: Halina Klepacz 21 MODELOWANIE OTOCZENIA SPOŁECZNOŚCI INFORMACYJNYCH OPARTE NA WIRTUALNEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Zbigniew Kierzkowski 23 SESJA PROBLEMOWA I ETYKA ZACHOWAŃ CZŁOWIEKA CYFROWEGO Adam Lepa 27 WYZWANIA WOBEC TOŻSAMOŚCI I DZIEDZICTWA W WIRTUALNYM ŚWIECIE Andrzej M. Wilk 28 WYKORZYSTANIE KOMPUTEROWEJ SYMULACJI INTELIGENCJI DLA KSZTAŁTOWANIA POSTAW CZŁOWIEKA Edward Kącki 32 KULTURA INFORMACJI W ŚWIECIE CYFROWYM Edward Wieczorek 34 DOBRA CYFROWE JAKO DOBRA PUBLICZNE Lucyna Kwiatkowska 35 PERSONALIZACJA INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU ZACHOWAŃ OSOBOWYCH I SPOŁECZNYCH CZŁOWIEKA W ŚWIECIE CYFROWYM Witold Dorsz 36 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W PROCESIE SZKOLNEGO NAUCZANIA I WYCHOWANIA Zbigniew Talaga 38 PRZEMIANY STRUKTURALNE NAUCZANIA W SZKOLE: KRYTYCZNA ANALIZA PRZEMIAN Janusz Kowarski 40 PEDAGOGICZNE ASPEKTY AKTYWNOŚCI MEDIALNEJ POKOLENIA 50+ Włodzimierz Olszewski 41 5

6 PRAWO I INFORMATYKA: WSPÓŁPRACA TRUDNA LECZ KONIECZNA Halina Klepacz, Edyta Nowak-Jamroz, Marian Niedźwiedziński 42 ETYKA INFORMACJI W ŚWIECIE WIRTUALNYM Zbigniew Kierzkowski 43 SESJA PLAKATOWA: JEDNO Z OPRACOWAŃ TECHNOLOGIE INTEGRACJI WIRTUALNYCH ZASOBÓW CYFROWYCH: ANALIZA PORÓWNAWCZA Łukasz Pająk 45 SESJA PROBLEMOWA II UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE I WIRTUALNE SPOSOBY ORGANIZOWANIA Jerzy Czerbniak 47 INFOSFERA: ŚRODOWISKO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA I ORGANIZACJI Tadeusz Pankowski 50 KONFIGUROWANIE SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ OPARTEJ NA USŁUGACH PARTNERSKIEJ WYMIANY ZASOBÓW CYFROWYCH W ŚRODOWISKU TABLIC MULTIMEDIALNYCH Michał Bednarski 52 SKOJARZENIOWA STRUKTURA ROZWOJU WIEDZY O WIRTUALNEJ ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Ewa Konopka 53 SPECYFIKACJA ZASOBÓW CYFROWYCH I PRZEPŁYWU INFORMACJI Jerzy Bartoszek 56 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE IMPLEMENTACJI WIRTUALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski 57 BADAWCZA SIEĆ REGIONALNA TEWI Liliana Byczkowska-Lipińska 58 INFRASTRUKTURA I TWORZENIE WSPÓLNYCH PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WYŻSZEJ Maciej Kacperski 60 EUREKA SYSTEM WSPOMAGANIA WSPÓŁPRACY BIZNESOWO-TECHNOLOGICZNEJ Piotr Lipiński 61 WIRTUALNY SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI GRUPOWYCH Zdzisław Pólkowski 63 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W PROJEKTOWANIU WIELOZADANIOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH Piotr Pilny 64 OCENA UŻYTECZNOŚCI EKSPERYMENTALNYCH WIRTUALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Marcin Kwaśniak 67 WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ SEMINARIA PROBLEMOWE: KRONIKA 70 6

7 PRZEDMIOT I CELE XVI SEMINARIUM WOD Seminarium poświęcone jest pracom nad wieloaspektowym rozwojem metodyki wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań (WOD). Ich celem jest: kształtowanie struktur świata cyfrowego, tworzenie różnorodnych społeczności informacyjnych, a także możliwości diagnozowania procesów przemian organizacyjnych i gospodarczych, społecznych i politycznych, polityki naukowej i nauczania. W wieloaspektowym rozwoju metodyki WOD uwzględnia się czynniki technologiczne i humanistyczne. Czynniki technologiczne dotyczą sposobów tworzenia świata cyfrowego i budowy struktur wirtualnego środowiska informacji. Obejmuje to m.in. badania składowych (anatomia) przedsięwzięć informatycznych (PI) opartych na technologiach WOD. Przedsięwzięcia informatyczne (PI) oparte na technologiach WOD, budowane jako aplikacje nowoczesnej infrastruktury informatycznej otoczenia struktur różnorodnych społeczności informacyjnych, są przedsięwzięciami wielozadaniowymi w obszarach problemowych: konfigurowanie sieciowej infrastruktury archiwizacji i wymiany zasobów cyfrowych, (infrastruktura: gridowa, chmur obliczeniowych, usług wideo-konfe rencyjnych w środowisku tablic multimedialnych), budowa wirtualnych systemów informacji przedmiotowej jako aplikacji środowiska wirtualnej integracji współpracujących ludzi oraz środowiska wirtualnej integracji współdziałających przedsiębiorstw, tworzenie dynamicznych struktur medialnej interaktywnej komunikacji bezpośredniej oparte na sieciowych serwisach przedmiotowych, tworzenie dynamicznych struktur partnerskich zasobów cyfrowych i partnerskiej wymiany informacji (wiedzy) przedmiotowej. Czynniki humanistyczne obejmują m.in.: badania nad powinnościami podmiotów w strukturach WOD, a także kwestie dotyczące kształtowania umiejętności cyfrowych (kompetencji informacyjnych). W rozwoju metodyki WOD niezbędne jest bowiem uwzględnianie powinności podmiotów organizacji wirtualnych, co określamy mianem człowiek i organizacje w świecie cyfrowym. Obejmuje to odwzorowania zachowań człowieka społeczeństwa informacyjnego i postępowanie organizacji społeczeństwa informacyjnego. W przypadku człowieka chodzi o odpowiedzialność za poprawność danych i wiarygodność tworzenia informacji (wiedzy) przedmiotowej; mówimy o koherencji zachowań człowieka we współpracy osobowej i społecznej. W przypadku organizacji chodzi o odpowiedzialność za jawność procesów informacyjnych oraz spójność podziału korzyści ekonomicznych we współdziałaniu instytucji i przedsiębiorstw; mówimy o integralności postępowania organizacji we współdziałaniu. Ważną częścią XVI Seminarium jest sesja plakatowa, pomyślana jako prezentacja problematyki dotyczącej formułowania i testowania nowych zadań i funkcji projektowanych przedsięwzięć informatycznych opartych na metodyce WOD. 7

8 PROGRAM SEMINARIUM Piątek, 21 lutego 2014 Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, Budynek B, s SPOTKANIE: SPRAWY ORGANIZACYJNE Sobota, 22 lutego 2014 Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, Budynek B, s REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OTWARCIE Przedmiotem wystąpień i prezentacji wprowadzających w ramach XVI Seminarium problemowego WOD jest syntetyczne omówienie badań nad rozwojem metodyki wirtualnej organizacji działań i technologii społeczeństwa informacyjnego, w których uczestniczy wiele ośrodków. Mają one znaczenie w kształtowaniu różnorodnych struktur społeczności informacyjnych, a także diagnozowaniu procesów przemian w środowisku świata cyfrowego. WYSTĄPIENIA Wpływ komputerów na przemiany społeczne oraz wpływ procesów przemian społecznych na komputery prof. Andrzej Nowakowski, JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Problematyka WOD w poszukiwaniu kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego mgr inż. Andrzej Boroń, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich Praca w świecie cyfrowym w perspektywie filozoficzno-prakseologicznej dr Ryszard Banajski, Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii Studenci w pracach na rzecz upowszechniania wiedzy o społeczeństwie informacyjnym: dr Halina Klepacz, Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, WSIU w Łodzi Modelowanie otoczenia społeczności informacyjnych oparte na wirtualnej organizacji działań prof. Zbigniew Kierzkowski, Przewodniczący XVI Seminarium WOD 8

9 SESJA PROBLEMOWA I CZŁOWIEK I ORGANIZACJE W ŚWIECIE CYFROWYM Przedmiotem Sesji pierwszej XVI Seminarium problemowego WOD są badania nad przemianami zachowań człowieka i postępowania organizacji w kształtujących się społecznościach informacyjnych z uwzględnieniem potrzeby parametryzacji elementów etyki informacji w świecie cyfrowym. Prowadzący: dr Ryszard Banajski, dr Lucyna Kwiatkowska, dr Włodzimierz Olszewski, ks. dr Edward Wieczorek PREZENTACJE Etyka zachowań człowieka cyfrowego ks. bp dr Adam Lepa Wyzwania wobec tożsamości i dziedzictwa w wirtualnym świecie dr inż. Andrzej M. Wilk WYSTĄPIENIA W DYSKUSJI Wykorzystanie komputerowej symulacji inteligencji dla kształtowania postaw człowieka prof. Edward Kącki Kultura informacji w świecie cyfrowym ks. dr Edward Wieczorek Dobra cyfrowe jako dobra publiczne dr Lucyna Kwiatkowska Personalizacja informacji w kształtowaniu zachowań osobowych i społecznych człowieka w świecie cyfrowym ks. dr Witold Dorsz Technologie informatyczne w procesie szkolnego nauczania i wychowania mgr inż. Zbigniew Talaga Przemiany strukturalne nauczania w szkole: krytyczna analiza przemian mgr Janusz Kowarski Pedagogiczne aspekty aktywności medialnej pokolenia 50+ dr Włodzimierz Olszewski Prawo i informatyka: współpraca trudna lecz konieczna dr Halina Klepacz, dr Edyta Nowak-Jamroz, prof. Marian Niedźwiedziński Etyka informacji w świecie wirtualnym prof. Zbigniew Kierzkowski 9

10 PRZERWA SESJA PLAKATOWA ELEMENTY BUDOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH OPARTE NA TECHNOLOGIACH WOD Technologie integracji wirtualnych zasobów cyfrowych: Analiza porównawcza Łukasz Pająk, SKN WOD WSIU w Łodzi Zasoby sieciowe i ich wirtualna integracja na przykładzie wybranych systemów składowania danych Mariusz Kaszubowski, SKN WOD WSIU w Łodzi Budowa aplikacji sieciowej oparta na metodyce SOA Ryszard Kacprzak, SKN WOD WSIU w Łodzi Tworzenie zasobów cyfrowych i prezentacja medialna informacji przedmiotowej zorientowana na wartości mgr inż. Sylwester Jędruszkiewicz, SKN WOD WSIU w Łodzi Projektowanie wirtualnych systemów informacji zespołowej tematycznej na przykładzie InfoWOD: Kolekcja sieciowa dokumentów wiedzy zespołowej (WZT) w obszarach tematycznych wirtualna organizacja działań (WOD) 1. Oprogramowanie: Dostęp w trybie Online (InfoWOD Online) Kacper Mironiuk, kierownik projektu, SKN WOD WSIU w Łodzi Dostęp w trybie Offline (InfoWOD DVD) Adam Szopa, SKN WOD WSIU w Łodzi 2. Opracowanie graficzne Tworzenie szablonu graficznego wizualizacji strony internetowej Natalia Kowalska, SKN WOD WSIU w Łodzi Wdrożenie szablonu graficznego wykorzystanie technologii CMS do budowy strony internetowej Adam Sobieszek, SKN WOD WSIU w Łodzi 3. Hosting, konfiguracja serwera i usług sieciowych Tomasz Bathelt, Robert Owczuk, Łukasz Ożadowicz, SKN WOD WSIU w Łodzi 4. Koordynacja Ewa Konopka, Piotr Pilny, SKN WOD WSIU w Łodzi Usługi wirtualne 1. Wykorzystanie technologii wirtualnych w handlu elektronicznym Damian Masalski, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 2. Wykorzystanie technologii wirtualnych w grach sieciowych Patryk Jaroszczyk, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 3. Wykorzystanie technologii wirtualnych w turystyce Adrian Białek, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 4. Społecznościowe serwisy dla kierowców i pasażerów Krzysztof Furga, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 10

11 Innowacje w systemach informatycznych 1. Wykorzystanie awatarów w systemach informatycznych Katarzyna Gruszczyńska, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach 2. Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem Bussines Intelligence Maciej Skowronek, SKN WOD DWSPiT w Polkowicach Ocena opracowań studenckich: dr inż. Krzysztof Bareła, dr inż Maciej Kacperski WSIU w Łodzi, mgr Janusz Kowarski ZSZ w Kole, dr Włodzimierz Olszewski DWSPiT w Polkowicach, przewodniczący, mgr inż. Zbigniew Talaga ZSB Nr 1 w Poznaniu SESJA PROBLEMOWA II ELEMENTY BUDOWY STRUKTUR ŚWIATA CYFROWEGO Przedmiotem Sesji drugiej XVI Seminarium problemowego WOD są badania nad składowymi przedsięwzięć informatycznych (PI) jako środowiska komputerowego i komunikacyjnego kształtujących się społeczności informacyjnych oraz analiza użyteczności umiejętności cyfrowych. Prowadzący: prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, Ewa Konopka, Piotr Pilny, dr inż. Zdzisław Pólkowski PREZENTACJE Umiejętności cyfrowe i wirtualne sposoby organizowania prof. Jerzy Czerbniak Infosfera: środowisko funkcjonowania człowieka i organizacji prof. Tadeusz Pankowski Konfigurowanie sieciowej infrastruktury informatycznej opartej na usługach partnerskiej wymiany zasobów cyfrowych w środowisku tablic multimedialnych mgr inż. Michał Bednarski UCZESTNICY DYSKUSJI Skojarzeniowa struktura rozwoju wiedzy o wirtualnej organizacji działań Ewa Konopka, SKN WOD WSIU w Łodzi Specyfikacja zasobów cyfrowych i przepływu informacji dr Jerzy Bartoszek Narzędzia informatyczne implementacji wirtualnych systemów informacji przedmiotowej prof. Zbigniew Kierzkowski, mgr inż. Piotr Tarłowski Badawcza sieć regionalna TEWI prof. Liliana Byczkowska-Lipińska 11

12 Infrastruktura i tworzenie wspólnych przestrzeni informacyjnych w działalności szkoły wyższej dr inż. Maciej Kacperski EUREKA system wspomagania współpracy biznesowo-technologicznej dr hab. inż. Piotr Lipiński Wirtualny system wspomagania decyzji grupowych dr inż. Zdzisław Pólkowski Organizacja współpracy w projektowaniu wielozadaniowych przedsięwzięć informatycznych Piotr Pilny, SKN WOD WSIU w Łodzi Ocena użyteczności eksperymentalnych wirtualnych systemów informacji przedmiotowej mgr inż. Marcin Kwaśniak, SKN WOD WSIU w Łodzi WYSTĄPIENIA PODSUMOWUJĄCE PODSUMOWANIE XVI Seminarium wstępną debatą XV Konferencji Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, obchodów w kraju Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2014 dr inż. Andrzej Wilk Wirtualne organizacje źródłem rozwoju gospodarczego dr Lucyna Kwiatkowska Społeczności lokalne w strukturach świata cyfrowego dr Włodzimierz Olszewski Świat cyfrowy szansą dla młodych, młodzi szansą dla świata cyfrowego: Nowe profile pracy zawodowej w strukturach świata cyfrowego Ewa Konopka i Piotr Pilny Znaczenie konsolidacji czynników technologicznych i humanistycznych w przemianach strukturalnych organizacji społeczności informacyjnych prof. Zbigniew Kierzkowski

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Motto 1 : Przedsiębiorczość kobiet w rozwoju społeczności informacyjnych XIV Seminarium

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY 1 2 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 6 7 lutego 2015 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009 Sł o w o od redaktora Drodzy Czytelnicy Głosu Akademickiego. Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce specjalny numer naszego uczelnianego pisma. Znów ma on formę Kalendarium Wydarzeń i jest poświęcony

Bardziej szczegółowo