ZARZĄDZENIE Nr 182 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 182 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 182 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego Na podstawie art. 46 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz. U r. poz. 163, zm. przen. Dz. U Nr 217, poz. 1427) 1. Ogłasza się Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego, stanowiący załącznik do nijszego zarządzenia. 2. Zarządze wchodzi w życie z dm podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. WOJEWODA WARMIŃSKO MAZURSKI Marian Podziewski Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 1

2 Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa warmińskomazurskiego L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący 1 Pomocy Rodzi w Bartoszycach 2 Poradnia KonsultacyjnoTerapeutyczna w Bartoszycach 3 Punkt Konsultacyjny w Bartoszycach Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (konsultant Renata Tadorowska) Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależń "Źródło" Rozwoju Edukacji Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Bartoszycach 7 Bisztynku Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sępopolu Miejsko Sępopolu Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego w Brawie w Bartoszycach Bartoszycach Bartoszycach Bartoszycach Stowarzysze na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależń "Źródło" Bartoszyce w Bisztynku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu w Sępopolu Pomocy Rodzi w Brawie jednostka wyodrębniona* TAK / NIE 11 Urząd Gminy Wilczęta Urząd Gminy Wilczęta 12 Miejsko Pomocy Spoęłcznej w Pienięż 13 Brawie 14 Brawski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15 Pomocy Rodzi w Działdowie 16 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Działdowie 17 Pomocy Rodzi w Elblągu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach Punkt Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Młynarach funkcjonujący przy Miejsko Gminnym Ośrodku Młynarach Pasłęckie Stowarzysze Pomocy Rodzi "Pomocna Dłoń" Pieniężno Urząd Miasta Brawa Urząd Miasta Brawa Starowstwo Powiatowe w Działdowie Działdowskie Centrum "CARITAS" Starowstwo Powiatowe w Elblągu Markusach Młynarach Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku 21 Elblągu Gmina Miasto Elbląg 22 Dom Dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu 23 Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu Stowarzysze na rzezcz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa " Diecezja Elbląska dane teleadresowe placówki, w tym: kod, miejscowość, ulica i numer, telefon i fax, adres powiat bartoszycki ul.limanowskiego Bartoszyce tel fax ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce tel lub , fax ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce tel ul.plac Zwycięstwa Bartoszyce tel ul. Marksa Bartoszyce tel ul. Limanowskiego 13, Bartoszyce, tel./ fax , ul.kościelna Bisztynek tel , ul. Lipowa 1A Sępopol tel ul. Lipowa 1A Sępopol tel powiat brawski Pl. Piłsudskiego Brawo tel , fax Wilczęta Wilczęta tel ul. Sienkiewicza Pieniężno tel ul.rzemieślnicza Brawo tel ul. Kościuszki Brawo tel powiat działdowski ul. Lidzbarska Działdowo tel ul. Księżodworska Działdowo tel godziny przyjęć interesantów , psycholog śr , radca prawny wt pn. pt radca prawny ponpt pedagog pon wt, pt psycholog śr.pt razy w miesiącu w godzinach od podziałku do piątku psycholog śr , prawnik czw rodzaj świadczonego poradnictwa (,, rodzinne, inne),, rodzinne, inne informacyjne uwagi / zmiany psychologa wg. zapisów radca prawny wg. zapisów rodzinno terapeutyczne konsultacje, poradnictwo i edukacja w zakresie uzależń /alkoholizm, narkomania, uzależnia behawioralne/ i przemocy w rodzi.,, poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i narkotyków pn. pt poradnictwo psychologiczno pn. pt poradnictwo rodzinne wt pt wt pt prawnik w każdy czwartek od 12:30 do 14:30, w co drugi czwartek do 17:00,pracownik socjalny od podziałku do piątku od 07:30 do 15:30,psycholog w każdy czwartek od 12:30 do 14:30 psychologicz psychologicz wg zapisów 10 godz. miesiecz wg zapisów 20 godz. miesiecz,, socjalne środy od 09:00 do 15:00 raz w miesiącu według potrzeb mieszkańców od 12:00 do 14:00 podziałek, czwartek od 15:30 17:00 zajęcia motywacyjne wt prawnik wt , psycholog śr ,, terapeutyczne pn.pt , prawnik: czwartek , psycholog: środa 12:3014:00, piątek 9:3011:30 pedagog: wtorek, środa, czwartek 10:0018:00,, powiat elbląski ziemski ul. Komeńskiego 40 od 8.00 do w podziałek, Elbląg, wtorek i czwartek, tel./fax w środę, poradnictwo,, w piątek Zwierzno w ostatnią środę miesiąca Markusy w godzinach poradnictwo ul. Dworcowa Młynary środa od poradnictwo tel. / fax ; czwartek od poradnictwo ul. Plac Grunwadzki 8; Pasłęk poradnictwo,, czwartek w godzinach tel. / fax ; rodzinne powiat elbląski grodzki ul. Winna Elbląg poradnictwo w ramach zadań tel: :30 15:30 od podziałku do piątku ustawowych fax: ul.nowodworska Elbląg tel: , ul. Nowodworska Elbląg tel: według potrzeb według potrzeb,, rodzinne poradnictwo w ramach zadań ustawowych Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 2

3 24 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi w Elblągu Elblągu 25 Poradnia Rodzinna w Ełku Urząd Miasta Ełku 26 Urząd Gminy Stare Juchy 27 WarmińskoMazurski Ośrodek Adopcyjny w Olszty filia w Ełku 28 Kalinowie 29 Prostkach 30 Przychodnia Leczenia Uzależń w Ełku 31 Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Ełku (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku 32 Pomocy Rodzi w Ełku 33 Pomocy Rodzi w Giżycku Punkt Konsultacyjny dla sprawców i ofiar przemocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w Giżycku Gminny Punkt InformacyjnoKonsultacyjny ds. Uzależń w Miłkach Gminny Punkt Konsultacyjno Informacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzi oraz uzależń Urząd Gminy Stare Juchy Urząd Marszałkowski Kalinowie Prostkach Mazurskie Centrum Zdrowia Z.O.Z. W Ełku ProMedica w Ełku Sp. z o.o. w Ełku w Ełku w Giżycku Centrum Profilaktyki Uzależń i Integracji Społecznej w Giżycku Urząd Gminy Miłki Urząd Gminy Kruklanki ul. Związku Jaszczurczego Elbląg tel: fax: , tel.kom powiat ełcki ul. Małeckich 3 lok Ełk ul. Plac 500lecia Stare Juchy tel ul. Marsz. J. Piłsudskiego Ełk tel. tel ul. Osiedlowa Kalinowo tel ul. 1go Maja 44 B Prostki tel ul.armii Krajowej 29/ Ełk tel ul. Kajki Ełk tel ul. Piłsudskiego Ełk tel./fax powiat giżycki ul. Smętka Giżycko tel./fax ul. Sikorskiego 3b Giżycko Tel Ośrodek Kultury ul. Szkolna 1b Miłki Tel ul. 22 go Lipca Kruklanki Tel , Fax ,,, socjalne, opiekuńczo wychowawcze poradnictwo, i dla dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży; (krótkoterminowa, długoterminowa, indywidualna dzieci itp.) psychoterapia rodzinna i małżeńska; warsztaty i treningi psychoedukacyjne; (np.: dla rodziców spodziewających się dziecka, mających małe dzieci do 5 lat, itp.) diagnozę psychologiczną, psychopedagogiczną, prelekcje, wykłady, konsultacje, interwencje kryzysowe, mediacje rodzinne, doradztwo, opiniowa; prowadze form doskonalenia i wsparcia psychologicznogo dla osób działających w obszarze pomocy dziecku i rodzi. szczegółowe informacje o godzinach przyjmowania specjalistów można uzyskać telefonicz wt :30 15:30, pt , wt śr psycholog (siedziba KIS tel ), wt prawnik (siedziba UG) pon czw. 07:3019:00, piątek 7:3012:00,15:0018:00 7:3015:30 wtorek i czwartek 7:0015:00 prawnik, wtorek i czwartek pedagog i psycholog Konsultacje ze specjalistami indywidual umawiane w godz. pracy jednostki. podziałki w godz wt.pt pn. pt. w godzinach popołudniowych,, psychiatryczne,, psychoterapeutyczne,,, rodzinne, diagnoza, doradztwo zawodowe, konsultacje, działalność psychoedukacyjna, profilaktyczna, informacyjna; biblioteka pedagogiczna, i dla rodzin zastępczych, terapeutyczne,, doradztwo zawodowe,, pedagogoiczne, terapeutyczne na wizyty trzeba się umówić telefonicz na wizyty trzeba się umówić telefonicz każdy wtorek 1619 terapia uzależń Podziałki w godz Czwartki w godz rodzinne, terapeutyczne, 37 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38 Urząd Gminy Wydminy 39 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku 40 Pomocy Rodzi w Gołdapi 41 Punkt Interwencji Kryzysowej w Gołdapi 42 Ośrodek Gołdapi 43 Punkt Konsultacji i Terapii dla Ofiar Przemocy Domowej w Gołdapi 44 Dubeninkach 45 Punkt Interwencji Kryzysowej w Baniach Mazurskich Urząd Gminy Wydminy Urząd Gminy Wydminy w Giżycku w Gołdapi Pomocy Rodzi w Gołdapi Gołdapi Gołdapi Dubeninkach Pomocy Społecznej pl. Rynek Wydminy Tel terapeuta ul. Grunwaldzka 74 Tel prawnik ul. Smętka Giżycko Tel./fax Tel powiat gołdapski ul.jaćwieska 14a Gołdap tel fax ul.jaćwieska 14a Gołdap tel fax ul.jaćwieska Gołdap tel fax ul.pl. Zwycięstwa Gołdap tel ul.mereckiego Dubeninki tel ul.konopnickiej Ba Mazurskie tel piątek godz poradnictwo terapeutyczne wtorek godz poradnictwo podziałekczwartek piątek prawnik: wtorek , psycholog czwartek: prawnik wtorek 8:0010:00 psychologczwartek 17:00 20:00 7:15 15:15 wt. 8:00 18:00 śr. 8:00 15:00 pt. 8:00 11:00,,,terapia uzależń, wczesne wspomaga rozwoju dziecka, szkoła dla rodziców,, rodzinne, w sprawach przemocy, alkoholizmu i narkomanii,, inne Prawnik przyjmuje bez potrzeby wcześjszego zgłoszenia. Psycholog zapisy w PCPR Zapisy do psychologa, przyjmowane są osobiście w siedzibie PCPR lub telefonicz pod nr telefonu: terapeutyczne dla osób uzależnionych i osoba umawiana jest na konsultacje współuzależnionych,,, z prawnikiem 7:30 15:30 praca socjalna, inne Prawnik: drugi piątek miesiąca 8:00 11:00; Psycholog: pierwszy, drugi, trzeci podziałek miesiąca 14:00 18:00., po uprzednim telefonicznym umówieniu się Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 3

4 46 Baniach Mazurskich 47 Punkt poradnictwa go, terapeutycznego w Iławie 48 Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi w Iławie 49 Punkt Pomocy Rodzi w Lubawie 50 Punkt Pomocy Rodzi 51 Punkt KonsultacyjnoTerapeutyczny Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie Baniach Mazurskich Iławie Pomocy Rodzi w Iławie Lubawie Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie 52 Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w Iławie Iławie 53 Pomocy Rodzi w Kętrzy 54 Kętrzy Ośrodek KonsultacyjnoPsychoedkacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi w Kętrzy Kętrzy 55 Reszlu Reszlu 56 Srokowie 57 Kętrzy 58 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin 59 Punkt Konsultacyjny w Lidzbarku Warmińskim Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Pomocy Rodzi w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie Miejsko Ornecie 63 Mrągowie Srokowie Kętrzy Lidzbarku Warmińskim Urząd Gminyw Lidzbarku Warmińskim w Ornecie w Lidzbarku Warmińskim w Ornecie Mrągowie ul.konopnickiej Ba Mazurskie tel powiat iławski ul. Grunwaldzka 6A Iława tel.: / ul. Gen. Wł. Andersa Iława tel./fax.: ul. Kościelna Lubawa tel.: fax Fijewo Lubawa tel. 89/ ul. Traugutta Zalewo tel: w. 20 ul. Niepodległości Iława tel , http.bip.umilawa.pl powiat kętrzyński ul. Pocztowa Kętrzyn tel. /fax ul. Kościuszki Kętrzyn tel ul. Kolejowa 25 A Resze ltel/fax , Plac Rynkowy Srokowo tel ul. Pocztowa Kętrzyn tel/fax powiat lidzbarski ul.góreckiego Lidzbark Warmiński tel ul.krasickiego Lidzbark Warmiński tel ul. Mickiewicza 1 tel.(55) Orneta Orneta, ul. Dworcowa 4, tel. (55) lub Lidzbark Warmiński, ul. Wierzbickiego 3a, tel. (89) ul.1maja Orneta tel fax powiat mrągowski ul. Wojska Polskiego 5a/ Mrągowo tel/fax (89) pon. 8:0016:00 wt.pt. 7:0015:00 radca prawny: pn , czw , psycholog: śr od czerwca wt radca prawny wt , czw , psycholog śr oraz dwa razy w miesiącu ( zapisy telefoniczne) pon grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych.pon kurator sądowy,wt i śr pomoc psychologiczna, trudności wychowawcze z dziećmi, śr grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych, czw poradnictwo, czw punkt konsultacyjny MONAR, pt psycholog. 2 wtorki miesiąca godz psycholog 1 piątek miesiąca godz prawnik każdy wtorek mca godz i każda środa mca godz pedagog( poradnictwo rodzinne) każdy podziałek mca godz i każdy czwartek mca godz terapeuta uzależń śr psycholog, instruktor terapii uzależń psycholog:pn wt , psycholog dziecięcy wt czw , czw , terapeuta ds. uzależń pn , śr , radca prawny I i III wt.miesiąca codzien 7:0015:00 środy 10:0015:00 podziałki 9:0014:00 codzien 7:0015:00 wtorki: 8:0012:00 w 1 i 3 piątek miesiąca 13:0015:00 oraz 2 i 4 środa miesiąca 8:0012:00 środa 10:0015:00 wtorki (co drugi tydzień) 10:0014:00 podziałki 8:3011:30 czwartki 9:0012:00 podziałki 13:0017:00 praca socjalna, w sprawach przemocy i alkoholizmu, inne,,,, terapeutyczne,, terpapeutyczne, rodzinne, terapia uzależń, terapia uzależń,, terapeutyczne, psychologiczme socjalne poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i współuzależnia poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i współuzależnia poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i współuzależnia podziałki 10:0012:00 środy 08:0016:30 podziałki 8:0010:00 oraz czwartki poradnictwo w zakresie uzależń od 14:0018:00 alkoholu i innych środków psychoaktywnych i codzien (podziałki 8:0011:00 i współuzależnia, 14:0016:00, od wtorku do piątku 7:30 socjalne 11:00 i 14:0015:30) PnPt Śr pierwszy i trzeci czw. miesiąca prawnik 5 godzin raz w miesiacu, psycholog 3 godziny raz w miesiacu, konsultant do spraw przemocy w rodzi 2 razy w tygodniu po 2 godziny radca prawny 2 razy w miesiącu 10 godzin, psycholog 2 razy w miesiącu 10 godzin, specjaliści przyjmują zgod z opracowanym harmonogramem terminy porad ustalane telefonicz, pracownicy socjalni pnpt prawnik 2 razy w miesiącu , psycholog raz w miesiącu 5 godzin, pracownicy socjalni pnpt pomoc psychologicznaw czwartki od do 14.00, piątki od do konsultacje, informacja we wtorki od do 16.00, środy od do porady w każdy czwartek od 8.30 do i dla osób uzaleznionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, dla osób doznjących przemocy w rodzi oraz sprawców przemocy,,dla osób uzaleznionych i członków ich rodzin oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzi dla osób uzaleznionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dla klientów pomocy społecznej oraz mieszkańców gminy Lidzbark Wrmiński,, socjalne,, socjalne pomoc psychologiczna konsultacje, informacja porady Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 4

5 64 Punkt konsultacyjno informacyjny w Pieckach Punkt konsultacyjnoinformacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu w Mikołajkach Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzi w Mikołajkach 67 Sorkwitach Stowarzysze Wielokierunkowej Pomocy "Remedium" Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 70 Stowarzysze na Rzecz Pomocy Rodzi SYNAPSA 71 Biuro Porad Obywatelskich w Mikołajkach 72 Pomocy Rodzi w Mrągowie 73 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Mrągowie 74 Nidzicy (Punkt Konsultacyjny) 75 Pomocy Rodzni w Nidzicy Pomocy Rodzi w Nowym Mieście Lubawskim Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim 78 Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka 79 Przychodnia Terapii Uzależnia i Osób Współuzależnionych 80 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia w Olecku 81 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi w Olecku 82 Pomocy Rodzi w Olecku Pieckach Urzą Gminy w Mikołajkach Urzą Gminy w Mikołajkach Urzą Gminy w Sorkwitach Stowarzysze Remedium Stowarzysze na Rzecz Pomocy Rodzi SYNAPSA Stowarzysze SYNAPSA Mikołajskie Stowarzysze Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Mrągowie w Mrągowie Nidzicy w Nidzicy w Nowym Mieście Lubawskim w Nowym Mieście Lubawskim w Nowym Mieście Lubawskim Nepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależń i Współuzależnia Olecku Pomocy Rodzi w Olecku w Olecku ul. Zwycięstwa 35/2, Piecki tel. (89) , (89) ul. Kolejowa 7, Mikołajki tel ul. Kolejowa 7, Mikołajki tel ul. Olsztyńska 16A Sorkwity tel. 89/ ul. Kościelna 2 Skrytka pocztowa Mrągowo tel ; "SYNAPSA" Os. Mazurskie 37/23, Mrągowo tel ; ; os. Mazurskie 37/ Mrągowo tel , ; ul. Jana Pawła II Mikołajki tel ul. Warszawska Mrągowo tel. (89) , ul. Warszawska Mrągowo tel. (89) powiat nidzicki ul.kolejowa Nidzica tel: fax: Podziałek: konsultacje dla osób uzależnionych godz ; Sesje rodzinne ; Wtorek: 1) Porady godz ) Porady dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzi godz ) Zajęcia dla dzieci oraz Grupa Alanin godz ; Środa Porady godz poradnictwo,, rodzinne dodatkowo raz w miesiącu poradnictwo w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Pytasz błądzisz" realizowanego na podstawie umowy między WarmińskoMazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej środa od do terapia uzależń wtorek od do od 7.15 do poradnictwo 1xw miesiącu ostatni czwartek miesiąca godz poradnictwo : 1x w miesiącu pierwsza środa miesiąca godz poradnictwo : 2x w miesiącu pierwsza i ostatnia środa miesiąca godz Porady pierwszego kontu: podziałek ; porady : środa ; porady co drugą środę w godz ; od piatku do dzieli w godz poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzi poradnictwo indywidualne, poradnictwo rodzinne, kierowa do specjalistów pomocnych w rozwiązaniu problemów osób potrzebujących Poradnictwo dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin:, i porady pierwszego kontu, i telefon zaufania, osrodek madiacji, poradnictwo i grupy wsparcia porady udzielane są w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34 wtorek od do 15.00, obywatelskie 1 raz w miesiącu zapisy poradnictwo podziałek piątek Radca prawny w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca od do Psycholog cztery razy w miesiącu: 2 x w godz i 2 x w godz Psychiatra 1 razy w miesiącu w godz ul.traugutta Nidzica We wtorki w godz. 15:30 17:30 tel/fax: , powiat nowomiejski Porady : 4 czwartki w miesiącu; ul. Grunwaldzka ; : 4 środy Nowe Miasto Lubawskie w miesiąca ; czwartek 7.45 tel ; 4 piątki w miesiącu ; neuro: podziałki ul. 3 Maja Nowe Miasto Lubawskie tel lub Pacółtowo Nowe Miasto Lubawskie tel ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie tel powiat olecki ul. Gołdapska 23, Olecko tel , fax ul. Gołdapska Olecko tel fax ul. Gołdapska Olecko tel fax podziałek piatek wsparcie specjalistyczne w PCPR czwartki całodobowo całodobowo poradnictwo,, Poradnictwo,, rodzinne, terapeutyczne, grupy wsparcia Poradnictwo, i Poradnictwo,, poradnictwo, porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, badania diagnostyczne dla uczniów, telefon zaufania, interwencja kryzysowa, doradztwo zawodowe, zajęcia terapeutyczne. poradnictwo,, poradnictwo we własnym zakresie,, w formie pracy socjalnej, w zakresie wychowywania i opieki nad dzieckiem dla osób, rodzin dotkniętych kryzysem z terenu powiatu,, socjalne dla ofiar przemocy w rodzi dodatkowo raz w miesiącu poradnictwo w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Pytasz błądzisz" realizowanego na podstawie umowy między WarmińskoMazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej od czerwca 2015 do neurologopedy i psychologów obowiązuje wcześjsza rejestracja telefoniczna obowiązuje wcześjsza rejestracja telefoniczna pn.pt.7:3015:30, i inne Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 5

6 83 84 Punkt Konsultacyjo Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzi Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego Olecku Olszty 85 Olszty Urząd Miasta Olsztyna 86 Świetlica środowiskowa "Klub Narnia" Świetlice środowiskowe Iskierka, Chata i Klub Młodzieżowy Iskra Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja WarmińskoMazurskie Stowarzysze Pomocy Rodzi "Sukurs" Urząd Miasta Olsztyna 89 Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależń Urząd Miasta Olsztyna 90 Dział Pomocy Rodzi PROMYK 91 Ośrodek Wczesnej Interwencji i Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy w Olszty 92 Ośrodek Poradnictwa i Terapii w Olszty 93 Poradnia Rodzinna w Olszty Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależń Dział Pomocy Rodzi Polskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym Stowarzysze "Persona Humana" WarmińskoMazurskie Stowarzysze Pomocy Rodzi Sukurs 94 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 1 Urząd Miasta Olsztyna 95 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 3 Urząd Miasta Olsztyna 96 Świetlica Terapeutyczna nr 1 Urząd Miasta Olsztyna 97 Świetlica Terapeutyczna nr 2 Urząd Miasta Olsztyna Świetlica ŚrodowiskowaDom Dziennego Pobytu ARKA Punkt Pomocy PsychologicznoPedagogicznej przy Tęczowej świetlicy 100 Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem 101 Punkt Pomocy Psychologicznej przy UWM 102 Ośrodek PrawnoMediacyjny Regionalny Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Pytasz błądzisz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi 105 Pomocy Rodzi w Olszty Stowarzysze Pomocy Dzieciom i Rodzi ARKA Katolickie Stowarzysze Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależń Ursytet Warmińsko Mazurski w Olszty Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA WarmińskoMazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Olsztyna w Olszty ul. Nocznickiego Olecko tel powiat olsztyński grodzki ul. Gietkowska 9 I Olsztyn tel /53 al. Piłsudskiego 61 A Olsztyn tel Świetlica środowiskowa "Klub Narnia", ul. Mazurska 13B Olsztyn tel Świetlica środowiskowa "Iskierka" ul. Pieżnego 10/9, Świetlica środowiskowa "Chata" ul. Sikiryckiego 9, Klub Młodzieżowy "Iskra", ul. Pieżnego 10/9 ul. Prosta 23A Olsztyn tel al.. Wojska Polskiego Olsztyn tel Przychodnia Terapii Uzależń od Alkoholu ul. Pstrowskiego 36, Olsztyn, Przychodnia Psychoterapii Uzależń ul. Metalowa 5 tel al. Niepodległości Olsztyn tel ul. Żołrska Olsztyn tel ul. Kard. St. Wyszyńskiego Olsztyn tel ul. Kopernika Olsztyn tel ul. Turowskiego Olsztyn tel ul. Kopernika Olsztyn tel ul. Niedziałkowskiego 21/ Olsztyn tel.(89) ul. Jarocka Olsztyn tel.(89) ul. Niepodległości Olsztyn tel.(89) ul. Mazurska 13b Olsztyn tel , , ul. Metalowa Olsztyn tel. (89) ul. Żołrska Olsztyn tel.(89) ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn tel al. Piłsudskiego 11/17, lok. 105 (budynek NBP) Olsztyn tel.(89) ul. Bałtycka 37A Olsztyn tel.(89) powiat olsztyński ziemski Plac Bema Olsztyn środa konsultacje piątek spotkania grupowe informacje i zapisy: podziałekczwartek :00 20:00 15:0020:00 8:0015:00 8:0016:00 informacje i zapisy: podziałekpiątek inf. na stro pon wt śr czw pt Sekretariat czynny: pon.cz , pt Terminy wizyt należy uzgadniać, telefonicz lub osobiście pn.pt. w godz informacje od 8.00 do pon. piątek poradnictwo w zakresie przemocy w rodzi, poradnictwo, konsultacje,,, rodzinne, socjalne dyżur radcy go, psychologa, instruktora terapii uzależń, grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzi, socjalne poradnictwo, rodzinne, profilaktyka uzależń i przemocy, socjoterapia, poradnictwo, rodzinne, profilaktyka uzależń i przemocy, socjoterapia, poradnictwo, indywidualne dla osób i rodzin osób pełnosprawnych terapia indywidualna i grupowa z zakresu profilaktyki uzależń, teraupeutyczne dydaktyczne,, medyczne, konsultacje, poradnictwo rodzinne, dydaktyczne, socjalne,,,,, terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i ich rodzin pon. piątek , rodzinne, socjoterapia po telefonicznym uzgodniu, , po telefonicznym uzgodniu piątki, środy w godz codzien w godz projekt do końca sierpnia 2015 r. całodobowo, socjalne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz pomoc w ramach programu EFS Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 6

7 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w trzech punktach: 106 Biskupiec Pomocy Rodzi w 107 Olsztynek Olszty 108 Dobre Miasto Powiatowy Punkt Konsultacyjnny dla osób dotkniętych problemem uzaleznia i przemocy domowej Powiatowa Poradnia Psychologiczn Pedagogiczna Punkty konsultacyjno diagnostyczne: Pomocy Rodzi w Olszyt 111 Barczewo 112 Biskupiec w Olszty 113 Dobre Miasto 114 Olsztynek 115 Punkt InormacyjnoKonsultacyjny w Jonkowie 116 Jezioranach 117 Jezioranach 118 Olsztynku Stowarzysze na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku Sekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Wsparcia Rodziny Sekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej Polskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście Polskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym Koło w Biskupcu 124 Biskupcu 125 Barczewie 126 Pomocy Społecznej Dywity z/s w Tuławkach 127 Gietrzwałdzie 128 Jonkowie Jonkowie Jezioranach Jezioranach Olsztynku Stowarzysze Biskupcu Biskupcu Stowarzysze Stowarzysze Biskupcu Barczewie Dywitach Gietrzwałdzie Jonkowie 129 Kol Kol 130 Purdzie Purdzie ul. Niepodległości Biskupiec ul.sienkiewicza Olsztynek ul.olsztyńkska Dobre Miasto Plac Bema Olsztyn Plac Bema Olsztyn tel ul. Północna Barczewo tel ul. Armii Krajowej 1 B Biskupiec tel ul. Olsztyńska Dobre Miasto tel ul. Kilkowicza Olsztynek tel ul. Lipowa Jonkowo tel ul. Kajki Jeziorany tel ul. Plac Zamkowy Jeziorany tel ul. Świerczewskiego Olsztynek tel ul. Ostródzka Olsztynek tel fax ul. Niepodległości Biskupiec tel ul. Niepodległości Biskupiec tel ul. Garnizonowa Dobre Miasto tel /47 ul. Gdańska Biskupiec tel Al. Niepodległości Biskupiec tel / ul. Słowackiego Barczewo tel /99 Tuławki 10 A Dywity tel / ul. Olsztyńska Gietrzwałd tel / ul. Lipowa Jonkowo tel Kolno Kolno tel Purda 12 A Purda tel Czwartek codzien pomoc specjalistyczna w ramach interwencji kryzysowej porady i dla osób dotkniętych problemem uzależnia i przemocy w rodzi,,,,,,,,,,,,,,, 7:0015:00, poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne pon , piątki z zakresu przemocy w rodzi czwartki z zakresu uzalezń środy poradnictwo Informacje dot. uprawń i ulg, szkolnictwa specjalnego, regulacji prawnych, organizacji i instytucji działających na rzecz osób pełnosprawnych, z zakresu pomocy społecznej, organizacja konsultacji z prawnikiem, psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym, pomoc przy pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów, zwiększa uczestnictwa osób pełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym z zakresu przemocy w rodzi, z zakresu uzalezń, poradnictwo Każda pierwsza środa miesiąca codzien poradnictwo zawodowe codzien dotyczy osób i rodzin z pełnosprawnością intelektualną dotyczy osób i rodzin z pełnosprawnością intelektualną poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 7

8 131 Stawigudzie 132 Świątkach 133 Pomocy Rodzi w Ostródzie 134 Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w Gierzwałdzie 135 Punkt KonsultacyjnoProfilaktyczny w Małdytach 136 Punkt KonsultacyjnoInformacyjny działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłomły Stawigudzie Świątkach w Ostródzie Grunwaldzie Małdytach Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spełcznej w Miłomły ul.olsztyńska Stawiguda tel / Świątki Świątki tel / powiat ostródzki podziałek czwartek ul. Jana III Sobieskiego Ostróda środa Tel/fax (89) piątek Gierzwałd (89) ul. Przemysłowa Małdyty (89) ul. Twarda Miłomłyn tel poradnictwo indywidualne i rodzinne poradnictwo indywidualne i rodzinne Podziałek Wtorek Czwartek Piątek Piątek Środa pierwsza i trzecia środa miesiąca Rodzinne Psychologiczne Rodzinne Rodzinne Terapia uzależń Wsparcie rodzin zastępczych i rodzin biologicznych W ramach współpracy z Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Funkcjonuje przy SPOZ w Małdytach 137 Centrum PsychiatrycznoOdwykowe w Kajkowie NZOZ Puls ul. Szkolna Kajkowo (89) psychiatryczne 138 Świetlica Terapeutyczna 139 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 140 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 141 Punkt Interwencji Kryzysowej w Maldytach 142 Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny "Progresja" 143 Pomocy Rodzi w Piszu 144 Powiatowa Poradnia Posychologiczno Pedegogiczna 145 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Piszu 146 Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piszu 147 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piszu Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi Punkt Konsultacyjny Terapeutyczny w Rucianem Nidzie w Ostródzie w Ostródzie w Ostródzie Warmińsko Mazurskie Stowarzysze Pomocy Dziecku i Rodzi Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA w Ostródzie w Piszu w Piszu Pomocy Rodzi w Piszu w Piszu Pomocy Rodzi w Piszu Białej Piskiej Orzyszu Rucianem Nidzie 151 Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu Piszu 152 Miejsko Piszu Piszu 153 Pomocy Rodzi w Szczyt 154 Ośrodek Interwencji Kyzysowej w Szczyt 155 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Szczyt w Szczyt Pomocy Rodzi w Szczyt w Szczyt ul. Sportowa Ostróda tel.(89) Ul. Sportowa Ostróda (89) Ul. Leśna Ostróda Szymonowo Małdyty tel Ul. Sienkiewicza 2/ Ostróda progresjafundacja.pl powiat piski ul. Piaskowa Pisz tel fax ul. Warszawska Pisz tel ul. Piaskowa Pisz tel ul. Warszawska Pisz tel ul. Piaskowa Pisz tel ul.sikorskiego 21a Biała Piska tel ul.wojska Polskiego 9c Orzysz tel ul.polna 1 /Aleja Wczasów Ruciane Nida tel ul. Kopernika Pisz tel ul. Wąglicka Pisz tel powiat szczycieński ul.konopnickiej Szczytno tel ul.marii CurieSkłodowskiej 3/ Szczytno tel ul.lanca Szczytno tel rodzinne rodzinne,, pn. pt rodzinne,, pn.pt rodzinne,, głów dla osób korzystających ze wsparcia Punktu rodzinne,, pn.pt.7:3015:30 pn.pt prawnik: piątki psycholog : co druga środa mediator :co drugi czwartek pn. pt pn. pt pn.,śr wt., czw.,pt psycholog śr prawnik wt terapeuta czw psycholog wt ; śr pomoc z problemami alkoholowymi wt pomoc w problemach z przemocą wt ; czw pn.pt prawnik pn psycholog śr porady edukacyjne wt (porady dla osób eksperymentującymi z narkotykami i ich rodziny) Pn. Pt. 7:00 15:00 pn.pt pnpt Pn ,, mediacje, socjalne, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych porady psychologiczno, doradztwo zawodowe, szkoła dla rodziców na konsultacje trzeba umówić się osobiście lub telefonicz porady,, mediacje porady psychologiczno, doradztwo zawodowe, szkoła dla rodziców wsparcie udzielane ofiarom przemocy (,, mediacje, socjalne) wsparcie edukacyjne porady,, psycholog, pedagog udzielający pomocy w zakresie stosowania przemocy, problemów alkoholowych psycholog, pedagog udzielający pomocy w zakresie stosowania przemocy, problemów alkoholowych pt psycholog zapisy po wcześjszym uzgodniu terminu poradnictwo, wsparcie (rodziny zastępcze), Poradnictwo, wsparcie udzielane ofiarom przemocy oraz w sytuacji kryzysowej Pomoc: psychologiczna pedagogiczna logopedyczna rehabilitacyjnaw zakresie doradztwa zawodowego; kierowa do specjalistów pomocnych w rozwiązywaniu problemó osób potrzebujących Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 8

9 156 Przychodnia Terapii i Uzależń od Alkoholu i Współuzależnia 157 Klub Integracji Społecznej w Szczyt 158 Świętaj 159 Szczyt 160 Punkt Konsultacyjno Informacyjny w Wielbarku 161 Punkt Pomocy Rodzi w Jedwab 162 Anonimowa Poradnia dla Uzależnionych w Dźwierzutach 163 Ośrodek Wsparcia w Rozogach 164 Pomocy Rodzi w Węgorzewie Urząd Miasta Szczytno Pomocy Społecznej Świętaj Pomocy Społecznej Wielbarku Jedwab Dźwierzutach Rozogach w Węgorzewie ul.kościuszki Szczytno tel ul.b.westerplatte Szczytno tel ul.spółdzielcza Świętajno tel ul.polska Szczytno tel ul.w.jagiełły Wielbark tel ul.1 Maja Jedwabno tel pon. pt terapeutyczne do spraw uzależń pon psycholog pt porady i Poradnictwo dla osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta Szczytno co drugi wtorek w godz , dla mieszkańców Gminy Świętajno Środa dla mieszkańców Gminy Szczytno Prawnik Wt Terapeuta uzależń Wt Psychoterapeuta uzależńpedagog Czwartek od Terapeuta ds. uzależń Pierwszy piątek miesiąca oraz trzeci piątek miesiąca od Pedagog Każdy wtorek miesiąca od Psycholog pierwsza i trzecia środa miesiąca od do Prawnik każdy podziałek od do Poradnictwo, psychoterapeutyczne, Poradnictwo,,, terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Wielbark dla mieszkańców Gminy Jedwabno ul. Niepodległości 6 podziałki pomoc w zakresie uzależń mieszkańcy Gminy Dźwierzuty Dźwierzuty ul.22 lipca Prawnik ( co dwa miesiące) psycholog (raz w Rozogi w zależności od zgłaszanych potrzeb dla mieszkańców Gminy Rozogi miesiącu) tel powiat węgorzewski ul. Gen. Bema 16a psycholog w każdy wtorek od Węgorzewo do 19.00, terapeuta w każdy pn poradnictwo, teraputyczne tel podziałek od do wt.pt oraz /fax prawnik w w czwartki i piątki od 8.30 do (co tygodzień) * oznacza placówkę, która jest odrębną jednostką realizująca zadania specjalistycznego poradnictwa, oznacza jednostkę realizująca zadania specjalistycznego poradnictwa dodatkowo w ramach realizowanych działań Id: F8FE194C2B80DAB035A Podpisany Strona 9

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego jednostka wyodrębniona* dane teleadresowe placówki,w tym: L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego jednostka wyodrębniona* dane teleadresowe placówki,w tym: L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 166 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 166 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 166 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Numer w rejestrze Pełna nazwa placówki oraz adres Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok

Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok Harmonogram postoju mammobusów Październik - Grudzieo 2015 rok DATA 3.10.2015r. Elbląg przy CH Elzam MIEJSCOWOŚĆ TEL. DO REJESTRACJI 3.10.2015r. Olszty przy Tesco, ul. Pstrowskiego 13 3.10.2015r. Iława

Bardziej szczegółowo

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp. Nazwa instytucji Dane adresowe Dane teleadresowe 1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Powiat Bartoszycki 1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

REJESTR JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA Z TERENU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

REJESTR JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA Z TERENU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO REJESTR JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA Z TERENU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO Lp. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r.

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. w sprawie ogłoszenia zmian do

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Załącznik nr 13 personel pracujący w jednostkach SOR ZRM TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w tym: 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach Schroniska, domy dla bezdomnych, noclegownie, lokale socjalne i inne miejsca świadczące usługi dla osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 15 września 2007 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

Oferty, które spełniły wymogi formalne. List do społeczeństwa niemy dialog dzieci i rodzin wykluczonych społecznie

Oferty, które spełniły wymogi formalne. List do społeczeństwa niemy dialog dzieci i rodzin wykluczonych społecznie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/140/10/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 15 lutego 2010r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Nazwa LOP. Ulica. Miejscowość. . Numer telefonu. Numer faxu. Gmina Dywity

Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Nazwa LOP. Ulica. Miejscowość.  . Numer telefonu. Numer faxu. Gmina Dywity Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) Nazwa LOP Ulica Miejscowość email Numer telefonu Numer faxu Gmina Dywity 1 / 21 ul. Olsztyńska 32 11001 Dywity gmdywity@box.ids.pl Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11034

Bardziej szczegółowo

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 4/27/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku

Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Harmonogram szkoleń Styczeń 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 26.01.2017 10 00 działaniach

Bardziej szczegółowo

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych braniewski działdowski elb Dane jednostki sprawozdawczej: Nazwa: UW Woj. Warmińsko-mazurskie Adres: 10-575 ul.piłsudskiego 7/9 tel. 895232259 fax. 895232770 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Rejestr

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku

Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Harmonogram szkoleń maj 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK 19.05.

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki

Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi Tabela 1 BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR w tym: ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. 10-603 ul. METALOWA 6 000000007431 ZRTM 25 25 14 14 88

Bardziej szczegółowo

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/86/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/86/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 r. Załącznik nr do Uchwały Nr /86/5/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 4 lutego 05 r. Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

ZESTAWIENIE INFORMACJI O PIERWSZEJ EDYCJI POWIATOWYCH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZESTAIENIE INFORMACJI O PIERSZEJ EDYCJI POIATOYCH PLANÓ GOSPODARKI ODPADAMI OJEÓDZTIE ARMIŃSKO MAZURSKIM Informacja Urzędu Marszałkowskiego DATA UCHALENIA OSTATNIEGO PLANU: 8 RZEŚNIA 2005 R. Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Elbląg (powiat elbląski)

Elbląg (powiat elbląski) HARMONOGRAM (Z PODZIAŁEM NA POWIATY) KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU I. Elbląg i powiat elbląski POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data, 4.04.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia 4.04.2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku

Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń maj 2017 roku Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 30.05.17 11 00 Wyjazd na

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący.

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący. Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińskomazurskiego 1 2 3 4 Dom Dziennego Pobytu w Braniewie w Braniewie w Działdowie Działdowskie Centrum "Caritas" J ś Braniewo

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe organizacji. adres siedziby telefon mail. ul. Marksa 10, 11-200 Bartoszyce 89 762-64-82 665 262702

Dane teleadresowe organizacji. adres siedziby telefon mail. ul. Marksa 10, 11-200 Bartoszyce 89 762-64-82 665 262702 Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie aktualizacja wrzesień 2015 r. L.p. Gmina Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

Oferty, które spełniły wymogi formalne

Oferty, które spełniły wymogi formalne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 14/84/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 1 KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH położona na wschodzie woj. warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 184 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 184 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. 1449 ZARZĄDZENIE Nr 184 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 20 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, mających siedzibę na obszarze

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, październik 2016 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe organizacji. adres siedziby telefon mail. ul. Marksa 10, 11-200 Bartoszyce 89 762-64-82 665 262702

Dane teleadresowe organizacji. adres siedziby telefon mail. ul. Marksa 10, 11-200 Bartoszyce 89 762-64-82 665 262702 Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie aktualizacja lipiec 2015 r. L.p. Gmina Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI)

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) 1. Publiczna Szkoła Podstawowa we Frygnowie 2. Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Marksa 10 11-200 Bartoszyce "DIAGNOSTA" Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska Wyszyńskiego 11

Marksa 10 11-200 Bartoszyce DIAGNOSTA Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Ewa Kulas, Grażyna Kamińska Wyszyńskiego 11 Lp. Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 2095 2004-10-15 Laboratorium "DIAGNOSTA" 2 3195 2012-03-13 Pracownia Diagnostyki i Pracownia

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący lp Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego Organ prowadzący Przyznana kwota wsparcia finansowego 1 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach Powiat Bartoszycki 1 Specjalny

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r. 1. Oddział kontroli finansowej: 1. Urząd Gminy w Sorkwitach 2. 3. 4. Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo