Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"

Transkrypt

1 Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińskomazurskiego jednostka wyodrębniona* dane teleadresowe placówki,w tym: L.p. nazwa jednostki podmiot prowadzący kod,miejscowość, ulica i numer, godziny przyjęć interesantów TAK / NIE telefon i fax, adres rodzaj świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne, inne) uwagi / zmiany powiat bartoszycki 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Bartoszycach Bartoszycach ul.limanowskiego Bartoszyce tel fax , psycholog śr , radca prawny wt psychologiczne, prawne, rodzinne, inne psychologa wg. zapisów radca prawny wg. zapisów 2 Poradnia KonsultacyjnoTerapeutyczna w Bartoszycach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce tel lub , fax pn. pt radca prawny ponpt pedagog pon wt, pt psycholog śr.pt prawne pedagogiczne psychologiczne informacyjne 3 Punkt Konsultacyjny w Bartoszycach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach ul. Pieniężnego 10A Bartoszyce tel razy w miesiącu w godzinach rodzinno terapeutyczne 4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (konsultant Renata Tadorowska) Urząd Gminy w Bartoszycach ul.plac Zwycięstwa Bartoszyce tel od podziałku do piątku konsultacje, poradnictwo i edukacja w zakresie uzależń /alkoholizm, narkomania, uzależnia behawioralne/ i przemocy w rodzi. 5 Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależń "Źródło" Stowarzysze na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależń "Źródło" ul. Marksa Bartoszyce tel psycholog śr , prawnik czw poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i narkotyków 6 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Bartoszycach Starostwo Powiatowe Bartoszyce ul. Limanowskiego 13, Bartoszyce, tel./ fax , pn. pt poradnictwo psychologicznopedagogiczne 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku Urząd Miasta i Gminy w Bisztynku ul.kościelna Bisztynek tel , pn. pt poradnictwo rodzinne

2 8 Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sępopolu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu ul. Lipowa 1A Sępopol tel wt pt psychologicz wg zapisów 10 godz. miesiecz 9 MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu Urząd Miasta i Gminy w Sępopolu ul. Lipowa 1A Sępopol tel wt pt psychologicz wg zapisów 20 godz. miesiecz powiat brawski 10 Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego w Brawie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Brawie Pl. Piłsudskiego Brawo tel , fax prawnik w każdy czwartek od 12:30 do 14:30, w co drugi czwartek do 17:00,pracownik socjalny od podziałku do piątku od 07:30 do 15:30,psycholog w każdy czwartek od 12:30 do 14:30 socjalne 11 Urząd Gminy Wilczęta Urząd Gminy Wilczęta Wilczęta Wilczęta tel środy od 09:00 do 15:00 prawne 12 MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Spoęłcznej w Pienięż Urząd Miasta i Gminy Pieniężno ul. Sienkiewicza Pieniężno tel raz w miesiącu według potrzeb mieszkańców od 12:00 do 14:00 prawne 13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brawie Urząd Miasta Brawa ul.rzemieślnicza Brawo tel podziałek, czwartek od 15:30 17:00 prawne 14 Brawski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miasta Brawa ul. Kościuszki Brawo tel zajęcia motywacyjne wt prawnik wt , psycholog śr terapeutyczne powiat działdowski 15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Działdowie Starowstwo Powiatowe w Działdowie ul. Lidzbarska Działdowo tel pn.pt prawne, psychologiczne 16 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Działdowie Działdowskie Centrum "CARITAS" ul. Księżodworska Działdowo tel prawnik: czwartek , psycholog: środa 12:3014:00, piątek 9:30 11:30 pedagog: wtorek, środa, czwartek 10:0018:00 pedagogiczne powiat elbląski ziemski

3 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Elblągu Starowstwo Powiatowe w Elblągu ul. Komeńskiego Elbląg, tel./fax od 8.00 do w podziałek, wtorek i czwartek, w środę, w piątek poradnictwo psychologiczne, prawne, 18 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach Urząd Gminy w Markusach Zwierzno Markusy w ostatnią środę miesiąca w godzinach poradnictwo psychologiczne 19 Punkt Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Młynarach funkcjonujący przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach Urząd Gminy w Młynarach ul. Dworcowa Młynary tel. / fax ; środa od czwartek od poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne 20 Pasłęckie Stowarzysze Pomocy Rodzi "Pomocna Dłoń" Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku ul. Plac Grunwadzki 8; Pasłęk tel. / fax ; czwartek w godzinach poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne powiat elbląski grodzki 21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu Gmina Miasto Elbląg ul. Winna Elbląg tel: fax: :30 15:30 od podziałku do piątku psychologiczne poradnictwo w ramach zadań ustawowych 22 Dom Dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu Stowarzysze na rzezcz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa " ul.nowodworska Elbląg tel: , według potrzeb psychologiczne 23 Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu Diecezja Elbląska ul. Nowodworska Elbląg tel: według potrzeb rodzinne poradnictwo w ramach zadań ustawowych 24 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi w Elblągu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego Elbląg tel: fax: , tel.kom pedagogiczne, socjalne, opiekuńczo wychowawcze powiat ełcki

4 25 Poradnia Rodzinna w Ełku Urząd Miasta Ełku ul. Małeckich 3 lok Ełk poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży; (krótkoterminowa, długoterminowa, indywidualna dzieci itp.) psychoterapia rodzinna i małżeńska; warsztaty i treningi psychoedukacyjne; (np.: dla rodziców spodziewających się dziecka, mających małe dzieci do 5 lat, itp.) diagnozę psychologiczną, psychopedagogiczną, prelekcje, wykłady, konsultacje, interwencje kryzysowe, mediacje rodzinne, doradztwo, opiniowa; prowadze form doskonalenia i wsparcia psychologicznopedagogicznego dla osób działających w obszarze pomocy dziecku i rodzi. szczegółowe informacje o godzinach przyjmowania specjalistów można uzyskać telefonicz 26 Urząd Gminy Stare Juchy Urząd Gminy Stare Juchy ul. Plac 500lecia Stare Juchy tel wt prawne 27 WarmińskoMazurski Ośrodek Adopcyjny w Olszty filia w Ełku Urząd Marszałkowski ul. Marsz. J. Piłsudskiego Ełk tel. tel :30 15:30 psychologiczne, pedagogiczne 28 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie Urząd Gminy w Kalinowie ul. Osiedlowa Kalinowo tel pt prawne, wt psychologiczne psychologiczne, prawne 29 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach Urząd Gminy w Prostkach ul. 1go Maja 44 B Prostki tel śr psycholog (siedziba KIS tel ), wt prawnik (siedziba UG) psychologiczne, prawne

5 30 Przychodnia Leczenia Uzależń w Ełku Mazurskie Centrum Zdrowia Z.O.Z. W Ełku ProMedica w Ełku Sp. z o.o. ul.armii Krajowej 29/ Ełk tel pon czw. 07:3019:00, piątek 7:3012:00,15:0018:00 psychiatryczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne na wizyty trzeba się umówić telefonicz 31 Powiatowe Centrum Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Ełku (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku Ełku ul. Kajki Ełk tel :3015:30 psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rodzinne, diagnoza, doradztwo zawodowe, konsultacje, działalność psychoedukacyjna, profilaktyczna, informacyjna; biblioteka pedagogiczna 32 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Ełku Ełku ul. Piłsudskiego Ełk tel./fax wtorek i czwartek 7:0015:00 prawnik, wtorek i czwartek pedagog i psycholog pedagogiczne, prawne i psychologiczne dla rodzin zastępczych na wizyty trzeba się umówić telefonicz powiat giżycki 33 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Giżycku Giżycku ul. Smętka Giżycko tel./fax Konsultacje ze specjalistami indywidual umawiane w godz. pracy jednostki. podziałki w godz wt.pt psychologiczne, terapeutyczne, prawne, doradztwo zawodowe 34 Punkt Konsultacyjny dla sprawców i ofiar przemocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w Giżycku Centrum Profilaktyki Uzależń i Integracji Społecznej w Giżycku ul. Sikorskiego 3b Giżycko Tel pn. pt. w godzinach popołudniowych pedagogoiczne, terapeutyczne 35 Gminny Punkt InformacyjnoKonsultacyjny ds. Uzależń w Miłkach Urząd Gminy Miłki Ośrodek Kultury ul. Szkolna 1b Miłki Tel każdy wtorek 1619 terapia uzależń 36 Gminny Punkt Konsultacyjno Informacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzi oraz uzależń Urząd Gminy Kruklanki ul. 22 go Lipca Kruklanki Tel , Fax Podziałki w godz Czwartki w godz rodzinne, terapeutyczne, pedagogiczne

6 37 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Gminy Wydminy pl. Rynek Wydminy Tel terapeuta piątek godz poradnictwo terapeutyczne 38 Urząd Gminy Wydminy Urząd Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74 Tel prawnik wtorek godz poradnictwo prawne 39 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku Giżycku ul. Smętka Giżycko Tel./fax Tel podziałekczwartek piątek psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,terapia uzależń, wczesne wspomaga rozwoju dziecka, szkoła dla rodziców powiat gołdapski 40 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Gołdapi Gołdapi ul.jaćwieska 14a Gołdap tel fax prawnik: wtorek , psycholog czwartek: rodzinne Prawnik przyjmuje bez potrzeby wcześjszego zgłoszenia. Psycholog zapisy w PCPR 41 Punkt Interwencji Kryzysowej w Gołdapi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Gołdapi ul.jaćwieska 14a Gołdap tel fax prawnik wtorek 8:0010:00 psychologczwartek 17:00 20:00 prawne, psychologiczne Zapisy do psychologa, przyjmowane są osobiście w siedzibie PCPR lub telefonicz pod nr telefonu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi Urząd Miejski w Gołdapi ul.jaćwieska Gołdap tel fax :15 15:15 w sprawach przemocy, alkoholizmu i narkomanii, psychologiczne, inne 43 Punkt Konsultacji i Terapii dla Ofiar Przemocy Domowej w Gołdapi Urząd Miejski w Gołdapi ul.pl. Zwycięstwa Gołdap tel wt. 8:00 18:00 śr. 8:00 15:00 pt. 8:00 11:00 terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prawne, psychologiczne, osoba umawiana jest na konsultacje z prawnikiem 44 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach Urząd Gminy w Dubeninkach ul.mereckiego Dubeninki tel :30 15:30 praca socjalna, inne 45 Punkt Interwencji Kryzysowej w Baniach Mazurskich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.konopnickiej Ba Mazurskie tel Prawnik: drugi piątek miesiąca 8:0011:00; Psycholog: pierwszy, drugi, trzeci podziałek miesiąca 14:0018:00. prawne, psychologiczne po uprzednim telefonicznym umówieniu się

7 46 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich Urząd Gminy w Baniach Mazurskich ul.konopnickiej Ba Mazurskie tel pon. 8:0016:00 wt.pt. 7:0015:00 praca socjalna, w sprawach przemocy i alkoholizmu, inne powiat iławski 47 Punkt poradnictwa prawnego, terapeutycznego w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie ul. Grunwaldzka 6A Iława tel.: / radca prawny: pn , czw , psycholog: śr od czerwca wt prawne, psychologiczne 48 Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi w Iławie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa Iława tel./fax.: radca prawny wt , czw , psycholog śr oraz dwa razy w miesiącu ( zapisy telefoniczne) prawne, psychologiczne 49 Punkt Pomocy Rodzi w Lubawie Urząd Miasta w Lubawie ul. Kościelna Lubawa tel.: fax pon grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych.pon kurator sądowy,wt i śr pomoc psychologiczna, trudności wychowawcze z dziećmi, śr grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych, czw poradnictwo prawne, czw punkt konsultacyjny MONAR, pt psycholog. terapeutyczne 50 Punkt Pomocy Rodzi Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa Fijewo Lubawa tel. 89/ wtorki miesiąca godz psycholog 1 piątek miesiąca godz prawnik każdy wtorek mca godz i każda środa mca godz pedagog( poradnictwo rodzinne) każdy podziałek mca godz i każdy czwartek mca godz terapeuta uzależń psychologiczne, prawne, terpapeutyczne, rodzinne, terapia uzależń 51 Punkt KonsultacyjnoTerapeutyczny Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalewie ul. Traugutta Zalewo tel: w. 20 śr psycholog, instruktor terapii uzależń psychologiczne, terapia uzależń

8 52 Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w Iławie Urząd Miasta w Iławie ul. Niepodległości Iława tel , http.bip.umilawa.pl psycholog:pn wt , psycholog dziecięcy wt czw , czw , terapeuta ds. uzależń pn , śr , radca prawny I i III wt.miesiąca psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne,prawne powiat kętrzyński 53 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Kętrzy Kętrzy ul. Pocztowa Kętrzyn tel. /fax codzien 7:0015:00 środy 10:0015:00 podziałki 9:0014:00 codzien 7:0015:00 prawne psychologiczme socjalne 54 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzy Ośrodek KonsultacyjnoPsychoedkacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi Urząd Gminy w Kętrzy ul. Kościuszki Kętrzyn tel wtorki: 8:0012:00 w 1 i 3 piątek miesiąca 13:0015:00 oraz 2 i 4 środa miesiąca 8:0012:00 środa 10:0015:00 prawne psychologiczne poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i współuzależnia 55 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu Urząd Gminy w Reszlu ul. Kolejowa 25 A Resze ltel/fax , wtorki (co drugi tydzień) 10:0014:00 podziałki 8:3011:30 czwartki 9:0012:00 prawne psychologiczne poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i współuzależnia 56 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie Urząd Gminy w Srokowie Plac Rynkowy Srokowo tel podziałki 13:0017:00 poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i współuzależnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzy 57 Urząd Gminy w Kętrzy ul. Pocztowa Kętrzyn tel/fax podziałki 10:0012:00 środy 08:0016:30 podziałki 8:0010:00 oraz czwartki 14:00 18:00 codzien (podziałki 8:0011:00 i 14:00 16:00, od wtorku do piątku 7:3011:00 i 14:0015:30) prawne psychologiczne poradnictwo w zakresie uzależń od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i współuzależnia, socjalne

9 powiat lidzbarski 58 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim ul.góreckiego Lidzbark Warmiński tel PnPt Śr psychologiczne i prawne dla osób uzaleznionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, dla osób doznjących przemocy w rodzi oraz sprawców przemocy 59 Punkt Konsultacyjny w Lidzbarku Warmińskim Urząd Gminyw Lidzbarku Warmińskim ul.krasickiego Lidzbark Warmiński tel pierwszy i trzeci czw. miesiąca psychologiczne dla osób uzaleznionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dla klientów pomocy społecznej oraz mieszkańców gminy Lidzbark Wrmiński 60 Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Urząd Miasta i Gminy w Ornecie ul. Mickiewicza 1 tel.(55) Orneta prawnik 5 godzin raz w miesiacu, psycholog 3 godziny raz w miesiacu, konsultant do spraw przemocy w rodzi 2 razy w tygodniu po 2 godziny dla osób uzaleznionych i członków ich rodzin oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzi 61 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie Lidzbarku Warmińskim ############################## radca prawny 2 razy w miesiącu 10 godzin, psycholog 2 razy w miesiącu 10 godzin, specjaliści przyjmują zgod z opracowanym harmonogramem terminy porad ustalane telefonicz, pracownicy socjalni pnpt socjalne 62 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie Urząd Miasta i Gminy w Ornecie ul.1maja Orneta tel fax prawnik 2 razy w miesiącu , psycholog raz w miesiącu 5 godzin, pracownicy socjalni pnpt socjalne powiat mrągowski 63 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie Urząd Gminy w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5a/ Mrągowo tel/fax (89) pomoc psychologicznaw czwartki od do 14.00, piątki od do konsultacje, informacja we wtorki od do 16.00, środy od do porady prawne w każdy czwartek od 8.30 do pomoc psychologiczna konsultacje, informacja porady prawne

10 64 Punkt konsultacyjno informacyjny w Pieckach Urząd Gminy w Pieckach ul. Zwycięstwa 35/2, Piecki tel. (89) , (89) Podziałek: konsultacje dla osób uzależnionych godz ; Sesje rodzinne ; Wtorek: 1) Porady psychologiczne godz ) Porady dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzi godz ) Zajęcia dla dzieci oraz Grupa Alanin godz ; Środa Porady prawne godz poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne dodatkowo raz w miesiącu poradnictwo prawne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Pytasz błądzisz" realizowanego na podstawie umowy między Warmińsko Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 65 Punkt konsultacyjnoinformacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu w Mikołajkach Urzą Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, Mikołajki tel środa od do terapia uzależń 66 Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzi w Mikołajkach Urzą Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, Mikołajki tel wtorek od do poradnictwo prawne dla ofiar przemocy w rodzi 67 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach Urzą Gminy w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A Sorkwity tel. 89/ od 7.15 do poradnictwo indywidualne, poradnictwo rodzinne, kierowa do specjalistów pomocnych w rozwiązaniu problemów osób potrzebujących 68 Stowarzysze Wielokierunkowej Pomocy "Remedium" Stowarzysze Remedium ul. Kościelna 2 Skrytka pocztowa Mrągowo tel ; poradnictwo psychologiczne 1xw miesiącu ostatni czwartek miesiąca godz poradnictwo prawne: 1x w miesiącu pierwsza środa miesiąca godz poradnictwo pedagogiczne: 2x w miesiącu pierwsza i ostatnia środa miesiąca godz Poradnictwo dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin: prawne, psychologiczne i pedagogiczne porady udzielane są w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzysze na Rzecz Pomocy Rodzi SYNAPSA "SYNAPSA" Os. Mazurskie 37/23, Mrągowo tel ; ; Porady pierwszego kontu: podziałek ; porady prawne: środa ; porady psychologiczne co drugą środę w godz ; porady pierwszego kontu, prawne i psychologiczne

11 70 Stowarzysze na Rzecz Pomocy Rodzi SYNAPSA Stowarzysze SYNAPSA os. Mazurskie 37/ Mrągowo tel , ; od piatku do dzieli w godz telefon zaufania, osrodek madiacji, poradnictwo i grupy wsparcia 71 Biuro Porad Obywatelskich w Mikołajkach Mikołajskie Stowarzysze Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Jana Pawła II Mikołajki tel wtorek od do prawne, obywatelskie 72 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Mrągowie Mrągowie ul. Warszawska Mrągowo tel. (89) , 1 raz w miesiącu zapisy poradnictwo prawne dodatkowo raz w miesiącu poradnictwo prawne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Pytasz błądzisz" realizowanego na podstawie umowy między Warmińsko Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 73 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Mrągowie Mrągowie ul. Warszawska Mrągowo tel. (89) podziałek piątek poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne powiat nidzicki 74 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy (Punkt Konsultacyjny) Urząd Miasta w Nidzicy ul.kolejowa Nidzica tel: fax: Radca prawny w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca od do Psycholog cztery razy w miesiącu: 2 x w godz i 2 x w godz Psychiatra 1 razy w miesiącu w godz Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne, terapeutyczne, grupy wsparcia od czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzni w Nidzicy Nidzicy ul.traugutta Nidzica tel/fax: , We wtorki w godz. 15:30 17:30 Poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne powiat nowomiejski

12 76 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Nowym Mieście Lubawskim Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie tel Porady prawne: 4 czwartki w miesiącu; ; psychologiczne: 4 środy w miesiąca ; czwartek ; 4 piątki w miesiącu ; neurologopedyczne: podziałki Poradnictwo prawne, psychologiczne, logopedyczne do neurologopedy i psychologów obowiązuje wcześjsza rejestracja telefoniczna 77 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim Nowym Mieście Lubawskim ul. 3 Maja Nowe Miasto Lubawskie tel lub podziałek piatek poradnictwo psychologiczne, porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, badania diagnostyczne dla uczniów, telefon zaufania, interwencja kryzysowa, doradztwo zawodowe, zajęcia terapeutyczne. obowiązuje wcześjsza rejestracja telefoniczna 78 Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka Nowym Mieście Lubawskim Pacółtowo Nowe Miasto Lubawskie tel wsparcie specjalistyczne w PCPR poradnictwo prawne, psychologiczne, logopedyczne 79 Przychodnia Terapii Uzależnia i Osób Współuzależnionych Nepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależń i Współuzależnia ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie tel czwartki poradnictwo psychologiczne we własnym zakresie powiat olecki 80 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia w Olecku Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Olecku ul. Gołdapska 23, Olecko tel , fax całodobowo w formie pracy socjalnej, w zakresie wychowywania i opieki nad dzieckiem dla osób, rodzin dotkniętych kryzysem z terenu powiatu 81 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi w Olecku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Olecku ul. Gołdapska Olecko tel fax całodobowo socjalne dla ofiar przemocy w rodzi

13 82 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Olecku Olecku ul. Gołdapska Olecko tel fax pn.pt.7:3015:30 prawne, psychologiczne i inne 83 Punkt Konsultacyjo Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzi Urząd Miejski w Olecku ul. Nocznickiego Olecko tel środa konsultacje piątek spotkania grupowe poradnictwo w zakresie przemocy w rodzi, poradnictwo prawne, konsultacje psychologiczne dyżur radcy prawnego, psychologa, instruktora terapii uzależń, grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzi powiat olsztyński grodzki 84 Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszty ul. Gietkowska 9 I Olsztyn tel / pedagogiczne, rodzinne, socjalne 85 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszty Urząd Miasta Olsztyna al. Piłsudskiego 61 A Olsztyn tel informacje i zapisy: podziałekczwartek psychologiczne, socjalne 86 Świetlica środowiskowa "Klub Narnia" Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja Świetlica środowiskowa "Klub Narnia", ul. Mazurska 13B Olsztyn tel :00 20:00 poradnictwo pedagogiczne, rodzinne, profilaktyka uzależń i przemocy, socjoterapia, 87 Świetlice środowiskowe Iskierka, Chata i Klub Młodzieżowy Iskra WarmińskoMazurskie Stowarzysze Pomocy Rodzi "Sukurs" Świetlica środowiskowa "Iskierka" ul. Pieżnego 10/9, Świetlica środowiskowa "Chata" ul. Sikiryckiego 9, Klub Młodzieżowy "Iskra", ul. Pieżnego 10/9 15:0020:00 poradnictwo pedagogiczne, rodzinne, profilaktyka uzależń i przemocy, socjoterapia, 88 Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Olsztyna ul. Prosta 23A Olsztyn tel :0015:00 poradnictwo prawne, indywidualne dla osób i rodzin osób pełnosprawnych

14 89 Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależń Urząd Miasta Olsztyna al.. Wojska Polskiego Olsztyn tel Przychodnia Terapii Uzależń od Alkoholu ul. Pstrowskiego 36, Olsztyn, Przychodnia Psychoterapii Uzależń ul. Metalowa 5 tel :0016:00 terapia indywidualna i grupowa z zakresu profilaktyki uzależń 90 Dział Pomocy Rodzi PROMYK Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależń Dział Pomocy Rodzi al. Niepodległości Olsztyn tel informacje i zapisy: podziałekpiątek psychologiczne, teraupeutyczne 91 Ośrodek Wczesnej Interwencji i Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoWychowawczy w Olszty Polskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym ul. Żołrska Olsztyn tel dydaktyczne, logopedyczne, medyczne, psychologiczne 92 Ośrodek Poradnictwa i Terapii w Olszty Stowarzysze "Persona Humana" ul. Kard. St. Wyszyńskiego Olsztyn tel inf. na stro konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne 93 Poradnia Rodzinna w Olszty WarmińskoMazurskie Stowarzysze Pomocy Rodzi Sukurs ul. Kopernika Olsztyn tel pon wt śr czw pt psychologiczne, dydaktyczne, socjalne, prawne 94 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 1 Urząd Miasta Olsztyna ul. Turowskiego Olsztyn tel Sekretariat czynny: pon.cz , pt psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne 95 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 3 Urząd Miasta Olsztyna ul. Kopernika Olsztyn tel Terminy wizyt należy uzgadniać, telefonicz lub osobiście pn.pt. w godz psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne 96 Świetlica Terapeutyczna nr 1 Urząd Miasta Olsztyna ul. Niedziałkowskiego 21/ Olsztyn tel.(89) informacje od 8.00 do terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży

15 97 Świetlica Terapeutyczna nr 2 Urząd Miasta Olsztyna ul. Jarocka Olsztyn tel.(89) pon. piątek terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i ich rodzin 98 Świetlica ŚrodowiskowaDom Dziennego Pobytu ARKA Stowarzysze Pomocy Dzieciom i Rodzi ARKA ul. Niepodległości Olsztyn tel.(89) pon. piątek pedagogiczne, rodzinne, socjoterapia 99 Punkt Pomocy PsychologicznoPedagogicznej przy Tęczowej świetlicy Katolickie Stowarzysze Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta ul. Mazurska 13b Olsztyn tel , , po telefonicznym uzgodniu psychologiczne, psychologiczne 100 Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależń ul. Metalowa Olsztyn tel. (89) psychologiczne, prawne 101 Punkt Pomocy Psychologicznej przy UWM Ursytet Warmińsko Mazurski w Olszty ul. Żołrska Olsztyn tel.(89) po telefonicznym uzgodniu psychologiczne 102 Ośrodek PrawnoMediacyjny Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn tel piątki, środy w godz prawne 103 Regionalny Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Pytasz błądzisz WarmińskoMazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych al. Piłsudskiego 11/17, lok. 105 (budynek NBP) Olsztyn tel.(89) codzien w godz prawne projekt do końca sierpnia 2015 r. 104 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzi Urząd Miasta Olsztyna ul. Bałtycka 37A Olsztyn tel.(89) całodobowo psychologiczne, socjalne, prawne powiat olsztyński ziemski

16 105 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Olszty Olszty Plac Bema Olsztyn tel / pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz pomoc w ramach programu EFS Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w trzech punktach: 106 Biskupiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Olszty ul. Niepodległości Biskupiec tel / pomoc specjalistyczna w ramach interwencji kryzysowej 107 Olsztynek ul.sienkiewicza Olsztynek tel / Dobre Miasto ul.olsztyńkska Dobre Miasto tel / Powiatowy Punkt Konsultacyjnny dla osób dotkniętych problemem uzaleznia i przemocy domowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Olszyt Plac Bema Olsztyn tel / Czwartek porady prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych problemem uzależnia i przemocy w rodzi 110 Powiatowa Poradnia Psychologiczn Pedagogiczna Punkty konsultacyjno diagnostyczne: Plac Bema Olsztyn tel psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne, zawodowe zgodne z przepisami oświatowymi Olszty

17 111 Barczewo Olszty 112 Biskupiec ul. Północna Barczewo tel ul. Armii Krajowej 1 B Biskupiec tel codzien psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne, zawodowe zgodne z przepisami oświatowymi psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne, zawodowe zgodne z przepisami oświatowymi 113 Dobre Miasto ul. Olsztyńska Dobre Miasto tel psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne, zawodowe zgodne z przepisami oświatowymi 114 Olsztynek ul. Kilkowicza Olsztynek tel psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne, zawodowe zgodne z przepisami oświatowymi 115 Punkt InormacyjnoKonsultacyjny w Jonkowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie ul. Lipowa Jonkowo tel :0015:00 prawne, psychologiczne 116 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach Urząd Miejski w Jezioranach ul. Kajki Jeziorany tel poradnictwo indywidualne i rodzinne 117 Urząd Miejski w Jezioranach Urząd Miejski w Jezioranach ul. Plac Zamkowy Jeziorany tel prawne 118 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku Urząd Miasta w Olsztynku ul. Świerczewskiego Olsztynek tel poradnictwo indywidualne i rodzinne

18 119 Stowarzysze na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku Stowarzysze ul. Ostródzka Olsztynek tel fax Informacje dot. uprawń i ulg, szkolnictwa specjalnego, regulacji prawnych, organizacji i instytucji działających na rzecz osób pełnosprawnych, z zakresu pomocy społecznej, organizacja konsultacji z prawnikiem, psychologiem, Każda pierwsza środa miesiąca doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym, pomoc przy pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów, zwiększa uczestnictwa osób pełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym 120 Sekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Wsparcia Rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości Biskupiec tel pon , piątki z zakresu przemocy w rodzi czwartki z zakresu uzalezń środy poradnictwo prawne z zakresu przemocy w rodzi, z zakresu uzalezń, poradnictwo prawne 121 Sekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu ul. Niepodległości Biskupiec tel codzien poradnictwo zawodowe 122 Polskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście Stowarzysze ul. Garnizonowa Dobre Miasto tel /47 logopedyczne dotyczy osób i rodzin z pełnosprawnością intelektualną 123 Polskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym Koło w Biskupcu Stowarzysze ul. Gdańska Biskupiec tel codzien logopedyczne dotyczy osób i rodzin z pełnosprawnością intelektualną 124 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu Urząd Miasta w Biskupcu Al. Niepodległości Biskupiec tel / poradnictwo indywidualne i rodzinne 125 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie Urząd Miasta w Barczewie ul. Słowackiego Barczewo tel / poradnictwo indywidualne i rodzinne 126 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dywity z/s w Tuławkach Urząd Gminy w Dywitach Tuławki 10 A Dywity tel / poradnictwo indywidualne i rodzinne

19 127 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska Gietrzwałd tel / poradnictwo indywidualne i rodzinne 128 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie Urząd Gminy w Jonkowie ul. Lipowa Jonkowo tel poradnictwo indywidualne i rodzinne 129 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kol Urząd Gminy w Kol Kolno Kolno tel poradnictwo indywidualne i rodzinne 130 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie Urząd Gminy w Purdzie Purda 12 A Purda tel poradnictwo indywidualne i rodzinne 131 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie Urząd Gminy w Stawigudzie ul.olsztyńska Stawiguda tel / poradnictwo indywidualne i rodzinne 132 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach Urząd Gminy w Świątkach Świątki Świątki tel / poradnictwo indywidualne i rodzinne powiat ostródzki podziałek czwartek psychologiczne Wsparcie rodzin zastępczych i rodzin biologicznych 133 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi w Ostródzie Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego Ostróda Tel/fax (89) środa piątek prawne psychologiczne W ramach współpracy z Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Podziałek Rodzinne Wtorek Psychologiczne 134 Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w Gierzwałdzie Urząd Gminy w Grunwaldzie Gierzwałd (89) Czwartek Rodzinne

20 134 Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w Gierzwałdzie Urząd Gminy w Grunwaldzie Gierzwałd (89) Piątek Rodzinne Piątek Terapia uzależń 135 Punkt KonsultacyjnoProfilaktyczny w Małdytach Urząd Gminy w Małdytach ul. Przemysłowa Małdyty (89) Środa psychologiczne Funkcjonuje przy SPOZ w Małdytach 136 Punkt KonsultacyjnoInformacyjny działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłomły Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spełcznej w Miłomły ul. Twarda Miłomłyn tel pierwsza i trzecia środa miesiąca psychologiczne 137 Centrum PsychiatrycznoOdwykowe w Kajkowie NZOZ Puls ul. Szkolna Kajkowo (89) psychologiczne psychiatryczne 138 Świetlica Terapeutyczna Ostródzie ul. Sportowa Ostróda tel.(89) pedagogiczne rodzinne 139 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Ostródzie Ul. Sportowa Ostróda (89) rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne 140 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Ostródzie Ul. Leśna Ostróda pn. pt rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne 141 Punkt Interwencji Kryzysowej w Maldytach Warmińsko Mazurskie Stowarzysze Pomocy Dziecku i Rodzi Szymonowo Małdyty tel pn.pt rodzinne, psychologiczne, prawne głów dla osób korzystających ze wsparcia Punktu 142 Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny "Progresja" Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA w Ostródzie Ul. Sienkiewicza 2/ Ostróda progresjafundacja.pl rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne powiat piski

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski

skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski skład redakcyjny: Izabela Walicka Edyta Jurgielewicz Marek Borowski Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio OFF 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 5 tel./fax: 89 534 04 64, 89 535 32 39 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3. Tabela 1... 21. Tabela 2... 24. Tabela 3... 27. Tabela 4...

Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3. Tabela 1... 21. Tabela 2... 24. Tabela 3... 27. Tabela 4... Spis treści Liczba, rodzaj i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego... 3 Tabela... 2 Tabela 2... 24 Tabela 3... 27 Tabela 4... 28 Rozmieszczenie jednostek systemu ratownictwa medycznego w województwie

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org.

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa 2015 r. /wg stanu na dzień 30.04.2015 r./ Lp Powiat Nazwa

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU OWOCE I WARZYWA W SZKOLE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE WARSZAWA, dn. 16.09.2014 L.p. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo