Ulotka opis zmian do wersji oraz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji oraz

2 Spis treści Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności Wydruki... 7 Moduł: Kasa... 8 Zmiana funkcjonalności Moduł: Księga Moduł: Systemowe Moduł: Handel Wydruki... 9 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Wydruki Moduł: Księga Moduł: Księga Inwentarzowa Zmiana funkcjonalności Moduł: Systemowe... 13

3 Nowa funkcjonalność Moduł: Workflow Zmiana funkcjonalności... 14

4 Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie: na potrzeby obsługi odwrotnego obciążenia podatkiem VAT rozszerzono algorytm ustawiania stawki VAT w pozycji dokumentu rozchodu dla opcji definicji dokumentu 'Sprzedaży/0%/NP', nazwanej teraz 'Sprzedaży/0%/NP/-', według następującej reguły: jeśli w karcie towaru zaznaczono 'Podatnik nabywca' i kontrahent w dokumencie jest wybrany i jest podatnikiem VAT, RodzajVAT = Krajowy, w pozycji ustawia się stawka '-' (niezależnie od stawki w karcie) i do pozycji przenosi się ustawienie 'Podatnik nabywca' z karty towaru. Stawki VAT są aktualizowane według tej reguły po zmianie kontrahenta/towaru. Odwrotne obciążenie: na potrzeby obsługi odwrotnego obciążenia podatkiem VAT rozszerzono algorytm ustawiania stawki VAT w pozycji dokumentu przychodu dla opcji definicji dokumentu 'Zakupu/0%/NP', nazwanej teraz 'Zakupu/0%/NP/-', według następującej reguły: jeśli w karcie towaru zaznaczono 'Podatnik nabywca' i w dokumencie RodzajVAT = Krajowy, w pozycji ustawia się stawka '-' (niezależnie od stawki w karcie) i do pozycji przenosi się ustawienie 'Podatnik nabywca' z karty towaru. Stawki VAT aktualizowane są według tej reguły po zmianie kontrahenta/towaru. Drukarka fiskalna: dodano obsługę drukarki Elzab bez wykorzystania komponentów producenta poprzez wybór nowego protokołu Elzab - nowy sterownik. Inwentaryzacja: przy włączonym parametrze zapisu na bieżąco w Narzędzia/Opcje/Handel/Ogólne wyświetlał się błąd na dokumencie Inwentaryzacji przy wprowadzeniu tego samego towaru na wielu pozycjach w ilości (po zsumowaniu) mniejszej od stanu przed inwentaryzacją. Przypisanie definicji dokumentów do magazynu: w pewnych okolicznościach, w przypadku włączenia, wyłączenia i ponownego włączenia przypisania poszczególnych definicji do magazynu występował problem z widocznością dokumentów, niepotrzebnie były widoczne w magazynie, do którego nie były przypisane. Dodatki Definicje komunikatów EDI: w kodzie generowanym automatycznie dodano w nagłówku dyrektywę using System.Linq.

5 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Przepisy ZUS: w związku z wejściem w życie 1 listopada rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku wprowadzono następujące modyfikacje w programie: 1. Rozszerzono katalog standardowych definicji nieobecności o : - Urlop macierzyński dod. - Urlop rodzicielski/zlec. - Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) - Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) - Zmodyfikowano opis definicji nieobecności: Urlop wychowawczy (zasiłek macierzyński) na Urlop wychowawczy (ur. macierzyński) Jeżeli w bazie danych była utworzona nieobecność o takiej samej nazwie, po konwersji bazy do nowej wersji, standardowa nieobecność zostanie dodana, jako kolejna definicja nieobecności pod nazwą np. 'Urlop macierzyński dodatkowy 2'. 2. Wprowadzono nowe kody przerw dla definicji nieobecności: - Urlop macierzyński dod. oraz Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) : zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, - Urlop rodzicielski, Urlop rodzicielski/zlec. oraz Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) : zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, - Urlop ojcowski (art kp) : zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. UWAGA: Nowe kody przerw będą aktywowane i generowane na deklaracjach rozliczeniowych w momencie wprowadzenia do programu nowej wersji programu Płatnika. Do tego momentu powyższe definicje będą generowane ze starym kodem przerwy 311. Obecnie obowiązująca wersja programu Płatnika A nie obsługuje nowych kodów przerw nieobecności. Definicja nieobecności/urlop rodzicielski: zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji po 17 czerwca br. pracodawcy wyliczając wskaźnik zatrudnienia pracowników ogółem nie wliczają również pracowników pełnosprawnych, przebywających na urlopie rodzicielskim. W związku z powyższą wykładnią na definicji nieobecności 'Urlop rodzicielski' (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Nieobecności) na zakładce 'Dodatkowe' zostały zaznaczone parametry: - Nieobecność wpływa na statystyki i raporty PFRON: Tylko pełnosprawni; - Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)): Wszyscy;

6 - Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD, zgodnie z ustawą): Tylko pełnosprawni. Deklaracje podatkowe: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zaktualizowano wzorce wydruków deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R oraz wzorce oświadczeń PIT-2, PIT-3, PIT-12. Nowe wzory dokumentów obowiązujące od 26 września 2013 r. stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r. Dostosowano zaktualizowane wzory deklaracji do wysyłki elektronicznej. W tej wersji nie będzie dostępny nadruk danych na oryginalny formularz deklaracji PIT-11 w wersji 20, ze względu na brak udostępnienia oryginalnych formularzy przez Ministerstwo Finansów w Urzędach Skarbowych. Zmiana funkcjonalności Zaktualizowano wskaźniki od Przeciętne wynagrodzenie: 3.651,72 zł, 2. Minimalne ucznia I roku: 146,07 zł, 3. Minimalne ucznia II roku: 182,59 zł, 4. Minimalne ucznia III roku: 219,10 zł, Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 Zaktualizowano wskaźniki od : 1. Minimalne wynagrodzenie pracownika 1680 zł Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku (Dz.U. poz. 1074). Podsumowania nieobecności: przywrócono działanie Workerów podsumowujących liczbę dni nieobecności we wskazanym okresie. Pola można wyciągnąć na liście pracowników przy użyciu organizatora widoku. Sumują one liczbę dni nieobecności wg wskazanych typów: -Workers.PodsumowanieNieobecności.NN zwraca liczbę dni nieobecności nieusprawiedliwionych. -Workers.PodsumowanieNieobecności.WYPNŻ zwraca liczbę dniu urlopu na żądanie. -Workers.PodsumowanieNieobecności.WYPRazem zwraca liczbę dni urlopu wypoczynkowego. -Workers.PodsumowanieNieobecności.UP zwraca liczbę dni nieobecności usprawiedliwionej płatnej. -Workers.PodsumowanieNieobecności.WYCH zwraca liczbę dni urlopu wychowawczego. -Workers.PodsumowanieNieobecności.CHW zwraca liczbę dni zwolnienia chorobowego z powodu wypadku przy pracy.

7 -Workers.PodsumowanieNieobecności.ZUSP zwraca sumę dni urlopów macierzyńskich, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. -Workers.PodsumowanieNieobecności.CHP zwraca sumę dni pozostałych zwolnień chorobowych. -Workers.PodsumowanieNieobecności.UN zwraca sumę dni nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych. Umowy cywilnoprawne: poprawiono wykorzystanie procedury NettoBrutto przy wyliczaniu kwoty brutto dla umów cywilnoprawnych z zadeklarowaną kwotą netto. Przykład. Ze zleceniobiorcą została zawarta Umowa zlecenie w kwocie 400 zł netto. Program wyliczał kwotę brutto 534,95 zł, ale zwracał kwotę netto 400,23 zł zamiast 400,00 zł. Wydruki Informacja INF-1 i DEK-II-a: 1. Uaktualniono podkładkę pod deklarację miesięczną INF-1. Wydruk dostępny jest z pozycji Kadry i płace/kadry/pracownicy pod drukarką w części ZPCHR. Część C1 wydruku jest oparta o parametr Pracownik, u którego stwierdzono. Parametr dostępny jest w kartotece pracownika na zakładce Informacje PFRON. Wyłącznie do części C3 wydruku został stworzony parametr Słownik schorzeń' dostępny na opcjach wydruku. Parametr domyślnie ustawiony jest na TAK, co oznacza, że w części C3 będą uwzględniane osoby, które na zakładce Informacje PFRON będą miały uzupełnione prawidłowo pole Schorzenie. Jeżeli parametr 'Słownik schorzeń' będzie ustawiony NIE wówczas do części C3 wydruku będą pobierane osoby, które na zakładce Informacje PFRON będą miały uzupełnione prawidłowo pole Pracownik, u którego stwierdzono. 2. Dodano podkładkę pod deklarację miesięczną DEK-II-a. Wydruk dostępny jest z pozycji Kadry i płace/kadry/pracownicy pod drukarką w części ZPCHR. Wydruk przygotowuje podkładkę do części D wskazanej deklaracji. W wydruku pozycje od 31 do 50 oparte są o prawidłowo uzupełniony parametr 'Schorzenie' znajdujący się na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Pozycje od 51 do 54 uzupełniane są w oparciu o prawidłowo wskazany parametr 'Pracownik, u którego stwierdzono' dostępny na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Wyłącznie dla pozycji od 31 do 50 został dodany parametr 'Słownik schorzeń', który dostępny jest na opcjach wydruku. Parametr domyślnie ustawiony jest na TAK, co oznacza, że wskazane pozycje będą uzupełnione biorąc pod uwagę parametr 'Schorzenie' dostępny na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Ustawienie parametru 'Słownik schorzeń' na NIE spowoduje, że pozycje od 31 do 50 będą uzupełniane biorąc pod uwagę parametr 'Pracownik, u którego stwierdzono' dostępny na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Powodem utworzenia parametru 'Słownik schorzeń' jest konieczność wykazania w polach 58, 60 wydruku INF-1 oraz w polach 48, 50 wydruku DEK-II-a osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z zaznaczonym schorzeniem C-12 całościowe zaburzenia rozwojowe. W słowniku opartym na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

8 Socjalnej w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (parametr Pracownik, u którego stwierdzono ) takiego schorzenia nie ma do wyboru, w związku z tym wskazane pola w wydruku INF-1 oraz wydruku DEK-II-a zostały oparte o słownik według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (parametr Schorzenie ). 3. Na opcjach wydruków dodano parametr 'Pracownicy według listy', który umożliwia wykonanie deklaracji dla zaznaczonych pracowników. Umowa zlecenie, Umowa o dzieło: na wydruku 'Umowa zlecenie', 'Umowa o dzieło' do 3 dodano informację, czy umowa zawarta jest w kwocie brutto czy netto. Moduł: Kasa Zmiana funkcjonalności Ewidencja pojazdów: listę 'Definicje tras' udostępniono również na licencji Delegacje PWS. Rozrachunki wg dokumentów: poprawiono błędnie działającą czynność 'Rozliczenie dokumentów...f7'. Czynność próbowała rozliczać płatność z płatnością zamiast płatność zapłatą w niechronologicznej kolejności, co skutkowało komunikatem błędu: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek Wybrane dokumenty 'FV/XX i 'FV/XX nie mogą zostać wzajemnie rozliczone oraz brakiem rozliczenia. Po zmianach kolejność jest następująca: - zapłata rozlicza płatność, - dokument późniejszy rozlicza dokument wcześniejszy. Ewidencje ŚP: przywrócono możliwość predekretowania raportów kasowo-bankowych w przypadku, gdy operator ma prawo do odczytu danej ewidencji. Moduł: Księga Zestawienia księgowe: poprawiono odświeżanie kompilacji kodu zestawienia. We wcześniejszej wersji jeśli w pozycji wyrażenia wprowadzono zmiany, obliczono zestawienie i wycofano się ze zmian, program nie odświeżał wyniku przy kolejnym obliczeniu zestawienia. Rozliczenie kasowe VAT: poprawiono działanie naliczeń rozliczeń kasowych VAT dla faktur rozliczonych z korektami. W poprzednich wersjach w sytuacji gdy faktura z

9 POV kasowym została rozliczona z korektą na 'minus' program traktował ją jako zapłatę i generował na jej podstawie rozliczenie kasowe. Moduł: Systemowe Poprawiono problem z wyświetlaniem przycisków zakładki Elementy na formatce wypłaty na liście Kadry i płace/place/wypłaty. Zapis ustawień na zatwierdzonej wypłacie powodował zapis ustawień również na niezatwierdzonych wypłatach, co wiązało się z ukryciem przycisków Edycja/Usuń. Jeżeli następuje konwersja bazy danych z wcześniejszych wersji i zapisywano wcześniej ustawienia dla tej listy należy przywrócić widoczność przycisków poprzez zresetowanie ustawień listy (Organizuj listę/zapis/przywróć ustawienia standardowe) a następnie zapisanie nowej konfiguracji Moduł: Handel Wydajność: poprawiono wydajność przy ręcznym wprowadzaniu miejsca dostawy (lokalizacji) na dokumencie handlowym. Przy dużej liczbie kontrahentów oraz wielu lokalizacjach dla poszczególnych kontrahentów, przy próbie ręcznego wpisania miejsca dostawy występował problem wydajnościowy. Zamówienia z subzasobami: poprawiono możliwość sprzedaży części towaru w relacji zdefiniowanej w następujący sposób: Zamówienie odbiorcy (ZO) > Zamówienie do dostawcy (ZD) > Faktura zakupowa (ZK) przy włączeniu w konfiguracji parametru dotyczącego zamówień ze wskazaniem do zasobów (subzasoby). Wydruki Raport marży: poprawiono rozbicie wartości sprzedaży na towary i usługi w dokumentach zaliczkowych na Raporcie Marży - Szczegóły. Błędy dotyczyły wszystkich kolumn zawartych na wydruku.

10 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Zbieg pracy i urlopu rodzicielskiego lub urlopu macierzyńskiego dodatkowego: w kartotece pracownika w folderze 'Kalendarz' dodano zakładkę 'Zbiegi pracy i rodzicielstwa'. Uzupełnienie wskazanej zakładki umożliwia zaewidencjonowanie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlop. Przykład. Pracownica zatrudniona na pełen etat, posiada wprowadzony urlop rodzicielski na okres Składa pracodawcy wniosek zgłaszając chęć łączenia pracy na 1/2 etatu z przebywaniem na urlopie rodzicielskim w okresie Operacje, które należy wykonać w programie: 1. Na kartotece pracownika, w zakładce Kalendarz/Nieobecności należy skrócić nieobecność 'Urlop rodzicielski' do dnia i zamknąć kartotekę pracownika. 2. Na liście pracowników wykonujemy aktualizację kartoteki pracownika na dzień (dzień od którego obowiązuje nowy wymiar etatu). Po otwarciu kartoteki pracownika należy na zakładce Etat/Ogólne zaktualizować stawkę zaszeregowania oraz zadeklarowany wymiar etatu, czyli według przykładu 1/2. 3. Następnie na zakładce Kalendarz/Zbiegi pracy i rodzicielstwa należy dodać 'Nowy zbieg pracy i rodzicielstwa'. Na otwartym formularzu uzupełniamy pola: a. 'Wymiar etatu', który obowiązywał pracownika w momencie, gdy przebywał wyłącznie na urlopie rodzicielskim, czyli 1/1. b. 'Definicja' - definicja nieobecności, należy wskazać urlop rodzicielski c. 'Okres' - okres łączenia pracy wraz z wskazaną nieobecnością, czyli d. 'Rozliczenie' - wybieramy sposób rozliczenia nieobecności e. 'Po powrocie z nieobecności pracownik jest zwolniony z opłacania FP' - dla kobiet standardowo pole ustawia się na 'Tak'.

11 Po uzupełnieniu powyższych informacji zapisujemy formularz oraz kartotekę pracownika. 4. Na wypłacie pojawią się dwa elementy: Wynagrodzenie zasadnicze - element rozliczający czas pracy na 1/2 etatu oraz zasiłek macierzyński (zbieg) - element rozliczający urlop rodzicielski. Zmodyfikowano również algorytm naliczania limitu 'Urlopu wypoczynkowego' oraz 'Dodatkowego urlopu wypoczynkowego' w przypadku łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego z pracą na część etatu. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji limit urlopu nie jest pomniejszany do wymiaru etatu 1/2. Czas Pracy: w związku z nowelizacją Kodeksu pracy w systemie zostały wprowadzone następujące rozwiązania. 1. Zgodnie z artykułem Kodeksu pracy rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik rozpocznie pracę. Jest to tzw. ruchomy czas pracy. Konfigurację ruchomego czasu pracy wykonujemy w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze: a. w folderze 'Kalendarze' na zakładce 'Ogólne' zaznaczamy parametr 'Ruchomy czas pracy': Tak. b. następnie w folderze 'Definicje dni' uzupełniamy pola: 'Rozpoczęcie pracy pomiędzy, a ' - wpisując pomiędzy jakimi godzinami można rozpocząć pracę. 2. Zgodnie z artykułem Kodeksu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych nie stanowi czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. W programie dodano nowe definicje stref pracy: 'Wyjście prywatne' oraz 'Rozliczenie wyjścia prywatnego'. Aby zaewidencjonować wyjście prywatne pracownika należy w kartotece pracownika wejść do folderu Kalendarz/Czas pracy. Otworzyć dzień pracy w którym pracownik ma wyjście prywatne. W sekcji 'Strefy czasu pracy' dodać kolejną strefę o nazwie 'Wyjście prywatne' i wpisać liczbę godzin wyjścia prywatnego. Należy pamiętać, aby równocześnie strefę 'Praca w normie' skrócić o liczbę godzin wyjścia pracownika. W dniu odpracowywania przez pracownika wyjścia prywatnego, w sekcji 'Strefy czasu pracy' dodajemy strefę 'Rozliczenie wyjścia prywatnego' wpisując liczbę godzin, które odpracowujemy. Dodatkowo w strefie 'Praca w normie' zwiększamy liczbę godzin pracy pracownika. Zmiana funkcjonalności Wskaźniki: od uaktualniono wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego: 97,9%. Urlop wychowawczy: 1. dostosowano naliczanie podstawy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 0 poz. 983). Podstawę wymiaru składek

12 Wydruki emerytalno - rentowych na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa ta nie może być wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2013 roku wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018) oraz zł (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026). W związku z powyższym granicznymi kwotami w okresie są: 1. Maksymalna podstawa 2.227,80 zł (3.713 x 60%) 2. Minimalna podstawa zł (1.600 x 75%) Wprowadzona zmiana obowiązują od zgodnie z ustawą nowelizującą Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego zmodyfikowano naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego. Korzystanie z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie powrócił do pracy, nie powoduje proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wprowadzona zmiana obowiązują od Wydruki ZPCHR DEK-I-0, INF-1: uaktualniono wydruki będące podkładkami pod Informację DEK-I-0 oraz Informację INF-1. Dodatkowo na potrzeby uzupełnienia na wskazanych wydrukach kolumny o nazwie 'bez ustalonego stopnia niepełnosprawności' na kartotece pracownika dodano na zakładce Informacje PFRON w parametrze 'Stopień niepełnosprawności (nadany przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, może być inny niż nadany przez ZUS)' możliwość wyboru opcji: Osoba niepełnosprawna bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy pracownik jest osobą niepełnosprawną do 16 roku życia lub nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności należy wykazać go w kolumnie 'bez ustalonego stopnia niepełnosprawności' wydruku DEK-I-0, INF-1. Moduł: Księga Zestawienia księgowe: zmieniono format daty w kolumnie 'Nazwa' dla wyniku zestawienia księgowego. Dodatkowo przywrócono jej edycje.

13 Zestawienia księgowe: poprawiono błąd tworzenia wyrażenia przy użyciu kreatora 'Funkcje zestawień'. Od wersji nazwa kolumny zapisywała się w cudzysłowie. W obecnej wersji wyrażenie zapisuje się bez cudzysłowu. Zestawienia księgowe: zmodyfikowano treść komunikatu błędu występującego podczas kompilacji wyrażeń zestawień księgowych. Po zmianie w treści komunikatu prezentowany jest symbol i nazwa zestawienia, które powoduje błąd. Złe długi - VAT: umożliwiono generowanie rozliczeń kasowych z datą rozliczenia korekty złych długów, w sytuacji gdzie zapłata od strony kasowej została rozliczona z datą wcześniejszą niż wygenerowana korekta z tytułu złych długów. Zmiana umożliwia wygenerowanie korekty deklaracji VAT-7 wraz załącznikiem VAT-ZD w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym niesłusznie dokonano korekty z tytułu złych długów. Storno zapisów księgowych: poprawiono błąd uniemożliwiający stornowanie zapisów zaksięgowanych. Moduł: Księga Inwentarzowa Zmiana funkcjonalności Zbiorcze dodawanie dokumentów inwentaryzacji w trybie wg miejsc użytkowania: na wygenerowanych dokumentach uzupełniane jest automatycznie miejsce użytkowania. Generowanie pozycji na dokumencie inwentaryzacji: na oknie generowania pozycji domyślnie podstawiane jest miejsce użytkowania zgodne z wybranym dla dokumentu inwentaryzacji. W przypadku gdy na dokumencie nie ma miejsca użytkowania parametr inicjuje się wartością Wszystkie. Kartoteka środka trwałego: poprawiono prezentację wartości bieżącej netto na zakładce amortyzacja oraz na wydruku wartości środków trwałych, w sytuacji gdy wartości środka trwałego wg MSR wprowadzane były na zakładce BO. Moduł: Systemowe Nowa funkcjonalność Testowo wprowadzono możliwość włączenia nowego mechanizmu generowania wydruków - Narzędzia/Opcje/Ustawienia/Użyj nowej drukarki PDF. Wersja stabilna nowej drukarki pojawi się w enova W organizatorze listy na zakładce 'Kolory' wprowadzono opcję pozwalającą włączyć kolorowanie dla zaznaczonych wierszy na liście. W organizatorze listy wprowadzono na zakładce lokator parametr 'Pomijaj myślniki przy wyszukiwaniu', który pozwala korzystać z lokatora według starego mechanizmu, który

14 charakteryzował się pomijaniem myślników podczas wprowadzania tekstu. Opcja dotyczy wyszukiwania dla wszystkich pól zdefiniowanych w lokatorze i tylko dla baz MS SQL. Poprawiono problem z odświeżaniem zawartości zakładek w przypadku przechodzenia za pomocą zielonych strzałek pomiędzy formularzami. Poprawiono pozycjonowanie zakładki Cechy na formularzach. Zakładka wyświetla się tak samo jak wersjach poprzedzających enova 9.3 w większości przypadków na ostatnim miejscu. Poprawiono problem z zapisywaniem ustawienia własnej wielkości czcionki na listach. Poprawiono problem zapisu ustawienia z poziomu organizatora list na zakładce Kolumna dla opcji Edycja wartości wiersza w kolumnie, w przypadku list umożliwiających bezpośrednią edycję danych. Poprawiono problem z podpinaniem i używaniem wydruków typu RS (ReportingServices). Poprawiono błąd możliwości edycji pól na zakładkach Kadrowo Płacowych w przypadku nadania prawa tylko do odczytu danej zakładki. Poprawiono problem z wyświetlaniem wydruków po konwersji, które były podpięte w lokalizacjach Kadry / Umowy oraz Płace /Wypłaty w wersji 9.2. Moduł: Workflow Zmiana funkcjonalności Edytor procesu: poprawiono wyświetlanie nowych węzłów grafu dodanych w widoku parametrów edytora. Węzły były wyższe niż utworzone w widoku standardowym. Struktury organizacyjne: folder 'Struktury organizacyjne' udostępniono na licencji Platynowej programu (tzn. wszystkie moduły platynowe). Dotychczas był dostępny jedynie wraz z licencją platynową Workflow. Zadanie(Task): ręczna zmiana stanu zadania (Task) nie powodowała usunięcia zapisu o konieczności przeliczenia zadania za pomocą dodatku Harmonogram zadań. Problem został poprawiony. Prawa na procesie: zmieniono sposób obsługi braku praw do procesów uruchamianych automatycznie przy zapisie rekordu. Dotychczas pojawiał się komunikat o braku uprawnień uniemożliwiający zapis rekordu. Obecnie komunikat nie jest prezentowany i zapis rekordu odbywa się bez przeszkód. Do logu Workflow w narzędziu projektowym dodano rejestrowanie braku praw do procesu uruchamianego automatycznie.

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo