Ulotka opis zmian do wersji oraz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji oraz

2 Spis treści Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności Wydruki... 7 Moduł: Kasa... 8 Zmiana funkcjonalności Moduł: Księga Moduł: Systemowe Moduł: Handel Wydruki... 9 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Wydruki Moduł: Księga Moduł: Księga Inwentarzowa Zmiana funkcjonalności Moduł: Systemowe... 13

3 Nowa funkcjonalność Moduł: Workflow Zmiana funkcjonalności... 14

4 Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie: na potrzeby obsługi odwrotnego obciążenia podatkiem VAT rozszerzono algorytm ustawiania stawki VAT w pozycji dokumentu rozchodu dla opcji definicji dokumentu 'Sprzedaży/0%/NP', nazwanej teraz 'Sprzedaży/0%/NP/-', według następującej reguły: jeśli w karcie towaru zaznaczono 'Podatnik nabywca' i kontrahent w dokumencie jest wybrany i jest podatnikiem VAT, RodzajVAT = Krajowy, w pozycji ustawia się stawka '-' (niezależnie od stawki w karcie) i do pozycji przenosi się ustawienie 'Podatnik nabywca' z karty towaru. Stawki VAT są aktualizowane według tej reguły po zmianie kontrahenta/towaru. Odwrotne obciążenie: na potrzeby obsługi odwrotnego obciążenia podatkiem VAT rozszerzono algorytm ustawiania stawki VAT w pozycji dokumentu przychodu dla opcji definicji dokumentu 'Zakupu/0%/NP', nazwanej teraz 'Zakupu/0%/NP/-', według następującej reguły: jeśli w karcie towaru zaznaczono 'Podatnik nabywca' i w dokumencie RodzajVAT = Krajowy, w pozycji ustawia się stawka '-' (niezależnie od stawki w karcie) i do pozycji przenosi się ustawienie 'Podatnik nabywca' z karty towaru. Stawki VAT aktualizowane są według tej reguły po zmianie kontrahenta/towaru. Drukarka fiskalna: dodano obsługę drukarki Elzab bez wykorzystania komponentów producenta poprzez wybór nowego protokołu Elzab - nowy sterownik. Inwentaryzacja: przy włączonym parametrze zapisu na bieżąco w Narzędzia/Opcje/Handel/Ogólne wyświetlał się błąd na dokumencie Inwentaryzacji przy wprowadzeniu tego samego towaru na wielu pozycjach w ilości (po zsumowaniu) mniejszej od stanu przed inwentaryzacją. Przypisanie definicji dokumentów do magazynu: w pewnych okolicznościach, w przypadku włączenia, wyłączenia i ponownego włączenia przypisania poszczególnych definicji do magazynu występował problem z widocznością dokumentów, niepotrzebnie były widoczne w magazynie, do którego nie były przypisane. Dodatki Definicje komunikatów EDI: w kodzie generowanym automatycznie dodano w nagłówku dyrektywę using System.Linq.

5 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Przepisy ZUS: w związku z wejściem w życie 1 listopada rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku wprowadzono następujące modyfikacje w programie: 1. Rozszerzono katalog standardowych definicji nieobecności o : - Urlop macierzyński dod. - Urlop rodzicielski/zlec. - Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) - Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) - Zmodyfikowano opis definicji nieobecności: Urlop wychowawczy (zasiłek macierzyński) na Urlop wychowawczy (ur. macierzyński) Jeżeli w bazie danych była utworzona nieobecność o takiej samej nazwie, po konwersji bazy do nowej wersji, standardowa nieobecność zostanie dodana, jako kolejna definicja nieobecności pod nazwą np. 'Urlop macierzyński dodatkowy 2'. 2. Wprowadzono nowe kody przerw dla definicji nieobecności: - Urlop macierzyński dod. oraz Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) : zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, - Urlop rodzicielski, Urlop rodzicielski/zlec. oraz Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) : zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, - Urlop ojcowski (art kp) : zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. UWAGA: Nowe kody przerw będą aktywowane i generowane na deklaracjach rozliczeniowych w momencie wprowadzenia do programu nowej wersji programu Płatnika. Do tego momentu powyższe definicje będą generowane ze starym kodem przerwy 311. Obecnie obowiązująca wersja programu Płatnika A nie obsługuje nowych kodów przerw nieobecności. Definicja nieobecności/urlop rodzicielski: zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji po 17 czerwca br. pracodawcy wyliczając wskaźnik zatrudnienia pracowników ogółem nie wliczają również pracowników pełnosprawnych, przebywających na urlopie rodzicielskim. W związku z powyższą wykładnią na definicji nieobecności 'Urlop rodzicielski' (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Nieobecności) na zakładce 'Dodatkowe' zostały zaznaczone parametry: - Nieobecność wpływa na statystyki i raporty PFRON: Tylko pełnosprawni; - Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)): Wszyscy;

6 - Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (na deklaracjach rozliczeniowych SOD, zgodnie z ustawą): Tylko pełnosprawni. Deklaracje podatkowe: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zaktualizowano wzorce wydruków deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R oraz wzorce oświadczeń PIT-2, PIT-3, PIT-12. Nowe wzory dokumentów obowiązujące od 26 września 2013 r. stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r. Dostosowano zaktualizowane wzory deklaracji do wysyłki elektronicznej. W tej wersji nie będzie dostępny nadruk danych na oryginalny formularz deklaracji PIT-11 w wersji 20, ze względu na brak udostępnienia oryginalnych formularzy przez Ministerstwo Finansów w Urzędach Skarbowych. Zmiana funkcjonalności Zaktualizowano wskaźniki od Przeciętne wynagrodzenie: 3.651,72 zł, 2. Minimalne ucznia I roku: 146,07 zł, 3. Minimalne ucznia II roku: 182,59 zł, 4. Minimalne ucznia III roku: 219,10 zł, Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 Zaktualizowano wskaźniki od : 1. Minimalne wynagrodzenie pracownika 1680 zł Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku (Dz.U. poz. 1074). Podsumowania nieobecności: przywrócono działanie Workerów podsumowujących liczbę dni nieobecności we wskazanym okresie. Pola można wyciągnąć na liście pracowników przy użyciu organizatora widoku. Sumują one liczbę dni nieobecności wg wskazanych typów: -Workers.PodsumowanieNieobecności.NN zwraca liczbę dni nieobecności nieusprawiedliwionych. -Workers.PodsumowanieNieobecności.WYPNŻ zwraca liczbę dniu urlopu na żądanie. -Workers.PodsumowanieNieobecności.WYPRazem zwraca liczbę dni urlopu wypoczynkowego. -Workers.PodsumowanieNieobecności.UP zwraca liczbę dni nieobecności usprawiedliwionej płatnej. -Workers.PodsumowanieNieobecności.WYCH zwraca liczbę dni urlopu wychowawczego. -Workers.PodsumowanieNieobecności.CHW zwraca liczbę dni zwolnienia chorobowego z powodu wypadku przy pracy.

7 -Workers.PodsumowanieNieobecności.ZUSP zwraca sumę dni urlopów macierzyńskich, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. -Workers.PodsumowanieNieobecności.CHP zwraca sumę dni pozostałych zwolnień chorobowych. -Workers.PodsumowanieNieobecności.UN zwraca sumę dni nieobecności usprawiedliwionych niepłatnych. Umowy cywilnoprawne: poprawiono wykorzystanie procedury NettoBrutto przy wyliczaniu kwoty brutto dla umów cywilnoprawnych z zadeklarowaną kwotą netto. Przykład. Ze zleceniobiorcą została zawarta Umowa zlecenie w kwocie 400 zł netto. Program wyliczał kwotę brutto 534,95 zł, ale zwracał kwotę netto 400,23 zł zamiast 400,00 zł. Wydruki Informacja INF-1 i DEK-II-a: 1. Uaktualniono podkładkę pod deklarację miesięczną INF-1. Wydruk dostępny jest z pozycji Kadry i płace/kadry/pracownicy pod drukarką w części ZPCHR. Część C1 wydruku jest oparta o parametr Pracownik, u którego stwierdzono. Parametr dostępny jest w kartotece pracownika na zakładce Informacje PFRON. Wyłącznie do części C3 wydruku został stworzony parametr Słownik schorzeń' dostępny na opcjach wydruku. Parametr domyślnie ustawiony jest na TAK, co oznacza, że w części C3 będą uwzględniane osoby, które na zakładce Informacje PFRON będą miały uzupełnione prawidłowo pole Schorzenie. Jeżeli parametr 'Słownik schorzeń' będzie ustawiony NIE wówczas do części C3 wydruku będą pobierane osoby, które na zakładce Informacje PFRON będą miały uzupełnione prawidłowo pole Pracownik, u którego stwierdzono. 2. Dodano podkładkę pod deklarację miesięczną DEK-II-a. Wydruk dostępny jest z pozycji Kadry i płace/kadry/pracownicy pod drukarką w części ZPCHR. Wydruk przygotowuje podkładkę do części D wskazanej deklaracji. W wydruku pozycje od 31 do 50 oparte są o prawidłowo uzupełniony parametr 'Schorzenie' znajdujący się na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Pozycje od 51 do 54 uzupełniane są w oparciu o prawidłowo wskazany parametr 'Pracownik, u którego stwierdzono' dostępny na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Wyłącznie dla pozycji od 31 do 50 został dodany parametr 'Słownik schorzeń', który dostępny jest na opcjach wydruku. Parametr domyślnie ustawiony jest na TAK, co oznacza, że wskazane pozycje będą uzupełnione biorąc pod uwagę parametr 'Schorzenie' dostępny na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Ustawienie parametru 'Słownik schorzeń' na NIE spowoduje, że pozycje od 31 do 50 będą uzupełniane biorąc pod uwagę parametr 'Pracownik, u którego stwierdzono' dostępny na kartotece pracownika/zakładka Informacje PFRON. Powodem utworzenia parametru 'Słownik schorzeń' jest konieczność wykazania w polach 58, 60 wydruku INF-1 oraz w polach 48, 50 wydruku DEK-II-a osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z zaznaczonym schorzeniem C-12 całościowe zaburzenia rozwojowe. W słowniku opartym na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

8 Socjalnej w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (parametr Pracownik, u którego stwierdzono ) takiego schorzenia nie ma do wyboru, w związku z tym wskazane pola w wydruku INF-1 oraz wydruku DEK-II-a zostały oparte o słownik według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (parametr Schorzenie ). 3. Na opcjach wydruków dodano parametr 'Pracownicy według listy', który umożliwia wykonanie deklaracji dla zaznaczonych pracowników. Umowa zlecenie, Umowa o dzieło: na wydruku 'Umowa zlecenie', 'Umowa o dzieło' do 3 dodano informację, czy umowa zawarta jest w kwocie brutto czy netto. Moduł: Kasa Zmiana funkcjonalności Ewidencja pojazdów: listę 'Definicje tras' udostępniono również na licencji Delegacje PWS. Rozrachunki wg dokumentów: poprawiono błędnie działającą czynność 'Rozliczenie dokumentów...f7'. Czynność próbowała rozliczać płatność z płatnością zamiast płatność zapłatą w niechronologicznej kolejności, co skutkowało komunikatem błędu: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek Wybrane dokumenty 'FV/XX i 'FV/XX nie mogą zostać wzajemnie rozliczone oraz brakiem rozliczenia. Po zmianach kolejność jest następująca: - zapłata rozlicza płatność, - dokument późniejszy rozlicza dokument wcześniejszy. Ewidencje ŚP: przywrócono możliwość predekretowania raportów kasowo-bankowych w przypadku, gdy operator ma prawo do odczytu danej ewidencji. Moduł: Księga Zestawienia księgowe: poprawiono odświeżanie kompilacji kodu zestawienia. We wcześniejszej wersji jeśli w pozycji wyrażenia wprowadzono zmiany, obliczono zestawienie i wycofano się ze zmian, program nie odświeżał wyniku przy kolejnym obliczeniu zestawienia. Rozliczenie kasowe VAT: poprawiono działanie naliczeń rozliczeń kasowych VAT dla faktur rozliczonych z korektami. W poprzednich wersjach w sytuacji gdy faktura z

9 POV kasowym została rozliczona z korektą na 'minus' program traktował ją jako zapłatę i generował na jej podstawie rozliczenie kasowe. Moduł: Systemowe Poprawiono problem z wyświetlaniem przycisków zakładki Elementy na formatce wypłaty na liście Kadry i płace/place/wypłaty. Zapis ustawień na zatwierdzonej wypłacie powodował zapis ustawień również na niezatwierdzonych wypłatach, co wiązało się z ukryciem przycisków Edycja/Usuń. Jeżeli następuje konwersja bazy danych z wcześniejszych wersji i zapisywano wcześniej ustawienia dla tej listy należy przywrócić widoczność przycisków poprzez zresetowanie ustawień listy (Organizuj listę/zapis/przywróć ustawienia standardowe) a następnie zapisanie nowej konfiguracji Moduł: Handel Wydajność: poprawiono wydajność przy ręcznym wprowadzaniu miejsca dostawy (lokalizacji) na dokumencie handlowym. Przy dużej liczbie kontrahentów oraz wielu lokalizacjach dla poszczególnych kontrahentów, przy próbie ręcznego wpisania miejsca dostawy występował problem wydajnościowy. Zamówienia z subzasobami: poprawiono możliwość sprzedaży części towaru w relacji zdefiniowanej w następujący sposób: Zamówienie odbiorcy (ZO) > Zamówienie do dostawcy (ZD) > Faktura zakupowa (ZK) przy włączeniu w konfiguracji parametru dotyczącego zamówień ze wskazaniem do zasobów (subzasoby). Wydruki Raport marży: poprawiono rozbicie wartości sprzedaży na towary i usługi w dokumentach zaliczkowych na Raporcie Marży - Szczegóły. Błędy dotyczyły wszystkich kolumn zawartych na wydruku.

10 Moduł: Kadry Płace Nowa funkcjonalność Zbieg pracy i urlopu rodzicielskiego lub urlopu macierzyńskiego dodatkowego: w kartotece pracownika w folderze 'Kalendarz' dodano zakładkę 'Zbiegi pracy i rodzicielstwa'. Uzupełnienie wskazanej zakładki umożliwia zaewidencjonowanie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlop. Przykład. Pracownica zatrudniona na pełen etat, posiada wprowadzony urlop rodzicielski na okres Składa pracodawcy wniosek zgłaszając chęć łączenia pracy na 1/2 etatu z przebywaniem na urlopie rodzicielskim w okresie Operacje, które należy wykonać w programie: 1. Na kartotece pracownika, w zakładce Kalendarz/Nieobecności należy skrócić nieobecność 'Urlop rodzicielski' do dnia i zamknąć kartotekę pracownika. 2. Na liście pracowników wykonujemy aktualizację kartoteki pracownika na dzień (dzień od którego obowiązuje nowy wymiar etatu). Po otwarciu kartoteki pracownika należy na zakładce Etat/Ogólne zaktualizować stawkę zaszeregowania oraz zadeklarowany wymiar etatu, czyli według przykładu 1/2. 3. Następnie na zakładce Kalendarz/Zbiegi pracy i rodzicielstwa należy dodać 'Nowy zbieg pracy i rodzicielstwa'. Na otwartym formularzu uzupełniamy pola: a. 'Wymiar etatu', który obowiązywał pracownika w momencie, gdy przebywał wyłącznie na urlopie rodzicielskim, czyli 1/1. b. 'Definicja' - definicja nieobecności, należy wskazać urlop rodzicielski c. 'Okres' - okres łączenia pracy wraz z wskazaną nieobecnością, czyli d. 'Rozliczenie' - wybieramy sposób rozliczenia nieobecności e. 'Po powrocie z nieobecności pracownik jest zwolniony z opłacania FP' - dla kobiet standardowo pole ustawia się na 'Tak'.

11 Po uzupełnieniu powyższych informacji zapisujemy formularz oraz kartotekę pracownika. 4. Na wypłacie pojawią się dwa elementy: Wynagrodzenie zasadnicze - element rozliczający czas pracy na 1/2 etatu oraz zasiłek macierzyński (zbieg) - element rozliczający urlop rodzicielski. Zmodyfikowano również algorytm naliczania limitu 'Urlopu wypoczynkowego' oraz 'Dodatkowego urlopu wypoczynkowego' w przypadku łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego z pracą na część etatu. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji limit urlopu nie jest pomniejszany do wymiaru etatu 1/2. Czas Pracy: w związku z nowelizacją Kodeksu pracy w systemie zostały wprowadzone następujące rozwiązania. 1. Zgodnie z artykułem Kodeksu pracy rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik rozpocznie pracę. Jest to tzw. ruchomy czas pracy. Konfigurację ruchomego czasu pracy wykonujemy w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze: a. w folderze 'Kalendarze' na zakładce 'Ogólne' zaznaczamy parametr 'Ruchomy czas pracy': Tak. b. następnie w folderze 'Definicje dni' uzupełniamy pola: 'Rozpoczęcie pracy pomiędzy, a ' - wpisując pomiędzy jakimi godzinami można rozpocząć pracę. 2. Zgodnie z artykułem Kodeksu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych nie stanowi czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. W programie dodano nowe definicje stref pracy: 'Wyjście prywatne' oraz 'Rozliczenie wyjścia prywatnego'. Aby zaewidencjonować wyjście prywatne pracownika należy w kartotece pracownika wejść do folderu Kalendarz/Czas pracy. Otworzyć dzień pracy w którym pracownik ma wyjście prywatne. W sekcji 'Strefy czasu pracy' dodać kolejną strefę o nazwie 'Wyjście prywatne' i wpisać liczbę godzin wyjścia prywatnego. Należy pamiętać, aby równocześnie strefę 'Praca w normie' skrócić o liczbę godzin wyjścia pracownika. W dniu odpracowywania przez pracownika wyjścia prywatnego, w sekcji 'Strefy czasu pracy' dodajemy strefę 'Rozliczenie wyjścia prywatnego' wpisując liczbę godzin, które odpracowujemy. Dodatkowo w strefie 'Praca w normie' zwiększamy liczbę godzin pracy pracownika. Zmiana funkcjonalności Wskaźniki: od uaktualniono wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego: 97,9%. Urlop wychowawczy: 1. dostosowano naliczanie podstawy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 0 poz. 983). Podstawę wymiaru składek

12 Wydruki emerytalno - rentowych na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa ta nie może być wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2013 roku wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018) oraz zł (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026). W związku z powyższym granicznymi kwotami w okresie są: 1. Maksymalna podstawa 2.227,80 zł (3.713 x 60%) 2. Minimalna podstawa zł (1.600 x 75%) Wprowadzona zmiana obowiązują od zgodnie z ustawą nowelizującą Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego zmodyfikowano naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego. Korzystanie z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, a następnie powrócił do pracy, nie powoduje proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wprowadzona zmiana obowiązują od Wydruki ZPCHR DEK-I-0, INF-1: uaktualniono wydruki będące podkładkami pod Informację DEK-I-0 oraz Informację INF-1. Dodatkowo na potrzeby uzupełnienia na wskazanych wydrukach kolumny o nazwie 'bez ustalonego stopnia niepełnosprawności' na kartotece pracownika dodano na zakładce Informacje PFRON w parametrze 'Stopień niepełnosprawności (nadany przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, może być inny niż nadany przez ZUS)' możliwość wyboru opcji: Osoba niepełnosprawna bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy pracownik jest osobą niepełnosprawną do 16 roku życia lub nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności należy wykazać go w kolumnie 'bez ustalonego stopnia niepełnosprawności' wydruku DEK-I-0, INF-1. Moduł: Księga Zestawienia księgowe: zmieniono format daty w kolumnie 'Nazwa' dla wyniku zestawienia księgowego. Dodatkowo przywrócono jej edycje.

13 Zestawienia księgowe: poprawiono błąd tworzenia wyrażenia przy użyciu kreatora 'Funkcje zestawień'. Od wersji nazwa kolumny zapisywała się w cudzysłowie. W obecnej wersji wyrażenie zapisuje się bez cudzysłowu. Zestawienia księgowe: zmodyfikowano treść komunikatu błędu występującego podczas kompilacji wyrażeń zestawień księgowych. Po zmianie w treści komunikatu prezentowany jest symbol i nazwa zestawienia, które powoduje błąd. Złe długi - VAT: umożliwiono generowanie rozliczeń kasowych z datą rozliczenia korekty złych długów, w sytuacji gdzie zapłata od strony kasowej została rozliczona z datą wcześniejszą niż wygenerowana korekta z tytułu złych długów. Zmiana umożliwia wygenerowanie korekty deklaracji VAT-7 wraz załącznikiem VAT-ZD w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym niesłusznie dokonano korekty z tytułu złych długów. Storno zapisów księgowych: poprawiono błąd uniemożliwiający stornowanie zapisów zaksięgowanych. Moduł: Księga Inwentarzowa Zmiana funkcjonalności Zbiorcze dodawanie dokumentów inwentaryzacji w trybie wg miejsc użytkowania: na wygenerowanych dokumentach uzupełniane jest automatycznie miejsce użytkowania. Generowanie pozycji na dokumencie inwentaryzacji: na oknie generowania pozycji domyślnie podstawiane jest miejsce użytkowania zgodne z wybranym dla dokumentu inwentaryzacji. W przypadku gdy na dokumencie nie ma miejsca użytkowania parametr inicjuje się wartością Wszystkie. Kartoteka środka trwałego: poprawiono prezentację wartości bieżącej netto na zakładce amortyzacja oraz na wydruku wartości środków trwałych, w sytuacji gdy wartości środka trwałego wg MSR wprowadzane były na zakładce BO. Moduł: Systemowe Nowa funkcjonalność Testowo wprowadzono możliwość włączenia nowego mechanizmu generowania wydruków - Narzędzia/Opcje/Ustawienia/Użyj nowej drukarki PDF. Wersja stabilna nowej drukarki pojawi się w enova W organizatorze listy na zakładce 'Kolory' wprowadzono opcję pozwalającą włączyć kolorowanie dla zaznaczonych wierszy na liście. W organizatorze listy wprowadzono na zakładce lokator parametr 'Pomijaj myślniki przy wyszukiwaniu', który pozwala korzystać z lokatora według starego mechanizmu, który

14 charakteryzował się pomijaniem myślników podczas wprowadzania tekstu. Opcja dotyczy wyszukiwania dla wszystkich pól zdefiniowanych w lokatorze i tylko dla baz MS SQL. Poprawiono problem z odświeżaniem zawartości zakładek w przypadku przechodzenia za pomocą zielonych strzałek pomiędzy formularzami. Poprawiono pozycjonowanie zakładki Cechy na formularzach. Zakładka wyświetla się tak samo jak wersjach poprzedzających enova 9.3 w większości przypadków na ostatnim miejscu. Poprawiono problem z zapisywaniem ustawienia własnej wielkości czcionki na listach. Poprawiono problem zapisu ustawienia z poziomu organizatora list na zakładce Kolumna dla opcji Edycja wartości wiersza w kolumnie, w przypadku list umożliwiających bezpośrednią edycję danych. Poprawiono problem z podpinaniem i używaniem wydruków typu RS (ReportingServices). Poprawiono błąd możliwości edycji pól na zakładkach Kadrowo Płacowych w przypadku nadania prawa tylko do odczytu danej zakładki. Poprawiono problem z wyświetlaniem wydruków po konwersji, które były podpięte w lokalizacjach Kadry / Umowy oraz Płace /Wypłaty w wersji 9.2. Moduł: Workflow Zmiana funkcjonalności Edytor procesu: poprawiono wyświetlanie nowych węzłów grafu dodanych w widoku parametrów edytora. Węzły były wyższe niż utworzone w widoku standardowym. Struktury organizacyjne: folder 'Struktury organizacyjne' udostępniono na licencji Platynowej programu (tzn. wszystkie moduły platynowe). Dotychczas był dostępny jedynie wraz z licencją platynową Workflow. Zadanie(Task): ręczna zmiana stanu zadania (Task) nie powodowała usunięcia zapisu o konieczności przeliczenia zadania za pomocą dodatku Harmonogram zadań. Problem został poprawiony. Prawa na procesie: zmieniono sposób obsługi braku praw do procesów uruchamianych automatycznie przy zapisie rekordu. Dotychczas pojawiał się komunikat o braku uprawnień uniemożliwiający zapis rekordu. Obecnie komunikat nie jest prezentowany i zapis rekordu odbywa się bez przeszkód. Do logu Workflow w narzędziu projektowym dodano rejestrowanie braku praw do procesu uruchamianego automatycznie.

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934.

Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934. Ulotka - opis zmian do wersji 9.4.5017, 9.3.4986, 9.3.4962 oraz 9.3.4934. Spis treści 9.4.5017... 6 Moduł: Handel... 6... 6 Wydruki... 6 Moduł: Kadry Płace... 6 Nowa funkcjonalność... 6 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 9.6.5280... 3 Moduł: Kadry Płace...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5185... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Symfonia Kadry i Płace 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Zmiany w rozliczeniach PIT za 2011 r.,

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł PLP wersja 8.00a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł Minimalne uczniów I klasa 151,25 zł II klasa 189,06 zł

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry Wersja 15.01b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia każdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova enova 9.1. opis zmian (data publikacji 14.12.2012 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł PLP wersja 8.00b 1. Nowości 1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł Podstawa prawna: Informacja Zakładu

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova enova 9.2. opis zmian (data publikacji 15.02.2013 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł PIK wersja 18.01a 1. Nowości 1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł Podstawa prawna: Informacja Zakładu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM System klasy ERP dla sektora MSP Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM Wersja : 1.1.001 2 Spis treści Rozdział I Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00d programu Płace PLUS

Wersja 4.00d programu Płace PLUS Wersja 4.00d programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.01a programu Płace Plus

Wersja 5.01a programu Płace Plus Wersja 5.01a programu Płace Plus UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani.

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani. SYSTEM miniekspert WERSJA 13.10 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa złe długi

Metoda kasowa złe długi Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.aktyn.pl Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Ewidencja i rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w enova enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Co robi pracodawca w sytuacji, gdy ZUS przysyła

Bardziej szczegółowo