INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U."

Transkrypt

1 STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o Kraków ul. Zarzecze 112 A tel , fax INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem i uruchomieniem każdego z naszych urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą w godzinach

2 1 Spis Treści STRONA 2 1 Spis Treści Opis poszczególnych ekranów Ekran Główny Ustawienia [1.1]Informacje [1.2] Aktualny czas [1.3] Kontrast i jasność [1.4] Konfiguracja obiegów c.w.u i recyrkulacji [1.5] Ustawienia serwisowe Zerowanie liczników Awarie Sterowanie ręczne Funkcjonalny opis poszczególnych modułów w sterowniku Z Moduł G Moduł G Moduł G Moduł G Wymiary modułów Podłączenie poszczególnych urządzeń do modułów sterownika Z Moduł G (przekaźnikowe) Moduły G (pomiarowe) Podłączenie wodomierza do sterownika... 17

3 STRONA 3 2 Opis poszczególnych ekranów 2.1 Ekran Główny Po włączeniu zasilania oraz po operacji inicjalizacji sterownika na wyświetlaczu ukaże się obraz jak poniżej: Na ekranie głównym w najbardziej rozbudowanej opcji możemy zobaczyć dwa obiegi cwu oraz dwa obiegi recyrkulacyjne. Opis głównego ekranu: 1. Wartość zadana temperatury dla obiegu recyrkulacji 2. Rysunek stanu pompy recyrkulacyjnej. Jeżeli pompa jest załączona na ekranie widać obracające się śmigiełek. 3. Wartość aktualna temperatury recyrkulacji 4. Zadana temperatura obiegu cwu 5. Aktualna wartość temperatury wody w zbiorniku cwu 6. Wartość temperatury wody wylotowa na obieg cwu 7. Wartość temperatury wody powrotnej z obiegu cwu 8. Rysunek stanu pompy ładującej do cwu. Jeżeli pompa jest załączona na ekranie widać obracające się śmigiełek. 9. Aktualne pomiary dla obiegu cwu. a. P1: Aktualna moc tracona na obiegu cwu b. C1: Pierwszy licznik pomiaru ciepła zużytego dla obiegu cwu c. W1: Pierwszy licznik ilości wody przepompowanej przez obieg cwu d. C2: Drugi licznik pomiaru ciepła zużytego dla obiegu cwu e. W2: Drugi licznik ilości wody przepompowanej przez obieg cwu. Uwaga!!!! Oba liczniki można zerować w dowolnej chwili. Patrz rozdział Zerowanie liczników. Wszystkie oznaczenia są identyczne i zdwojone dla drugiego obiegu cwu oraz drugiego obiegu recyrkulacji. Z poziomu ekranu głównego można przejść do innych ekranów poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy. Opis poszczególnych ekranów znajduje się w następnych podrozdziałach.

4 2.2 Ustawienia STRONA 4 Po naciśnięciu przycisku A, przechodzimy do ekranu ustawień. Po wejściu do ekranu ustawień pokazuje nam się obraz jak wyżej. Po menu poruszać się można albo za pomocą strzałek, albo za pomocą przycisków kontekstowych B, oraz kontekstowy C. Wyboru z menu dokonuje się za pomocą przycisku, lub za pomocą przycisku kontekstowego E, wyjście z menu do ekranów głównych realizuje się za pomocą przycisków: Esc, lub kontekstowego F [1.1]Informacje Na tym ekranie znajduję się telefony do firmy Geco [1.2] Aktualny czas Zmianę wartości minuty lub godziny dokonuje się za pomocą przycisków,, lub,. Zmiany pomiędzy minutą a godziną dokonuje się za pomocą przycisków, lub, Wciśnięcie przycisku spowoduje zapisanie zmian i przejście do ekranu [1]Ustawienia. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do ekranu [1]Ustawienia bez uaktualnienia wprowadzonych zmian.

5 STRONA [1.3] Kontrast i jasność Po wybraniu z menu opcji Kontrast i jasność na ekranie pokaże się rysunek. - wciśnięcie przycisku zwiększy jasność podświetlenia, wciśnięcie przycisku zmniejszy jasność podświetlenia -wciśnięcie przycisku spowoduje możliwość zmiany kontrastu: -wciśnięcie przycisku zwiększy kontrast, wciśnięcie przycisku zmniejszy kontrast -wciśnięcie przycisku spowoduje zapisanie zmienionych ustawień jasności i kontrastu w pamięci sterownika (ustawienia te będą pamiętane nawet po wyłączeniu zasilania sterownika). -Wciśnięcie przycisku spowoduje, że ustawienia jasności i kontrastu powrócą do stanu, jaki był przed regulacją a zmiany nie zostaną zapamiętane [1.4] Konfiguracja obiegów c.w.u i recyrkulacji Możemy tutaj ustawić parametry obiegów ciepłej wody użytkowej oraz obiegów recyrkulacji. Zmiany parametrów dokonuje się za pomocą przycisków, lub, Zmiany wartości parametrów dokonuje się za pomocą przycisków, lub, Wciśnięcie przycisku spowoduje zapisanie zmienionych parametrów i opuszczenie danego ekranu Wciśnięcie przycisku spowoduje opuszczenie danego ekranu bez uwzględnienia wprowadzonych zmian Opis parametrów: 1. Parametry dla obiegów recyrkulacji: Start godzina startu pomp recyrkulacji Stop godzina stopu pomp recyrkulacji

6 STRONA 6 Różnica tmp jeżeli różnica pomiędzy temperaturą zmierzoną w zasobniku ciepłej wody użytkowej a temperaturą obiegu recyrkulacji, będzie większa niż parametr różnica tmp pompa obiegu recyrkulacji zostanie załączona. Pompa recyrkulacji jest załączana lub wyłączana, jeżeli spełniony jest albo warunek czasowy lub warunek temperaturowy. Warunek czasowy można wyłączyć, jeżeli czas startu będzie równy czasowi stopu, natomiast warunek temperaturowy zostanie wyłączony, jeżeli parametr Różnica tmp zostanie ustawiony na wartość 0. Dla każdego obiegu recyrkulacji można ustawić dwie strefy czasowe załączenia pompy recyrkulacyjnej. 2. Parametry obiegów c.w.u. W tej części możemy ustawić temperaturę obiegu c.w.u [1.5] Ustawienia serwisowe Po wybraniu z menu ustawień opcji Ustawienia serwisowe wchodzimy do poniższego ekranu. Parametry serwisowe są chronione hasłem, dlatego na początku należy podać właściwy numer hasła. Wprowadzanie odpowiednich cyfr należy dokonać za pomocą klawiszy kontekstowych A,B,C,D,E,F. Po wprowadzeniu sześciu cyfr, należy hasło zatwierdzić klawiszem. W miejsce wprowadzonej cyfry na ekranie ukazuje się gwiazdka. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do ekranu [1]Ustawienia. Po podaniu właściwego hasła przechodzimy do ekranu parametrów serwisowych.

7 STRONA [1.5.1] Konfiguracja obiegów Opis parametrów: 1. Ilość obiegów c.w.u ustawiamy ilość obiegów ciepłej wody użytkowej (1 lub 2) 2. Ilość obiegów recyrkulacji ustawiamy ilość obiegów recyrkulacji 3. Wodomierz c.w.u. 1 ustawiamy ilość litrów jaka przepływa na jeden impuls dla wodomierz zainstalowanego na obiegu c.w.u Wodomierz c.w.u. 2 ustawiamy ilość litrów jaka przepływa na jeden impuls dla wodomierz zainstalowanego na obiegu c.w.u Czas adap. Pomiar c.w.u.1 ustawiamy czas pomiędzy pomiarami ilości przepływającego medium. Jest to potrzebne do obliczenia mocy. Aby wyliczyć dobrze moc układ pomiarowy musi posiadać przynajmniej 10 impuls na jeden cykl pomiarowy. 6. Czas adap. Pomiar c.w.u.2 ustawiamy czas pomiędzy pomiarami ilości przepływającego medium. Jest to potrzebne do obliczenia mocy. Aby wyliczyć dobrze moc układ pomiarowy musi posiadać przynajmniej 10 impuls na jeden cykl pomiarowy. 7. Istnieje wodomierz c.w.u.1 konfigurujemy czy posiadamy wodomierz dla obiegu c.w.u.1 8. Istnieje wodomierz c.w.u.2 konfigurujemy czy posiadamy wodomierz dla obiegu c.w.u.1 Dokonywanie zmian: Zmianę wartości parametru dokonuje się za pomocą przycisków, lub,. Wybór parametru który chcemy zmienić dokonuje się za pomocą przycisków, lub, Wciśnięcie przycisku spowoduje zapisanie zmian i przejście do Parametrów serwisowych. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do ekranu Parametrów serwisowych uaktualnienia wprowadzonych zmian [1.5.2] Zmiana numeru id. W tej części ekranu użytkownik może zmienić hasło, do parametrów serwisowych. Po wejściu do tego ekranu pojawia się obraz.

8 STRONA 8 Teraz za pomocą klawiszy kontekstowych A,B,C,D,E,F należy wpisać nowy numer hasła, składający się z sześciu cyfr. Po zatwierdzaniu nowego hasła ENTEREM, pojawia się ekran: Należy wówczas ponownie wpisać nowe hasło i zatwierdzić je ENTERM. Jeżeli oba wpisane numery haseł się zgadzają wówczas, na krótko pojawi się ekran: Nowe hasło zostanie zapisane a sterownik przejdzie do ekranu [1.5]Ustawień serwisowych.w przypadku gdyby oba wpisane hasła się nie zgodziły wówczas, ponownie pojawi się ekran I procedura zmiany hasła zaczyna się od początku. Ekran zmiany hasła w każdej chwili można opuścić za pomocą klawisza.

9 [1.5.3] Konfiguracja urządzeń we/wy STRONA 9 W tej części ekranu należy wpisać adresy dla odpowiednich urządzeń współpracujących z modułami serii G-500. Adres, który należy wpisać znajduje się na obudowie urządzenia. Urządzenia pracujące z modułami G-500 musi być podpięte do konkretnego urządzenia (o odpowiednim numerze) i do konkretnego wejścia lub wyjścia. Zmianę numeru urządzenia dokonuje się za pomocą klawiszy, Wyboru urządzenia dokonujemy za pomocą klawiszy, Zmianę wartości numeru adresu dokonujemy za pomocą klawiszy, Zmianę konkretnego numeru, który chcemy zmienić, dokonujemy za pomocą klawiszy, Wciśnięcie przycisku spowoduje zapisanie zmian i przejście do [1.5]Ustawień serwisowych. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do ekranu [1.5]Ustawień serwisowych bez uaktualnienia wprowadzonych zmian. 2.3 Zerowanie liczników Po naciśnięciu przycisku kontekstowego B przechodzimy do ekranu, w którym możemy wyzerować poszczególne liczniki. Aby wyzerować któryś licznik należy najpierw nacisnąć przycisk F1i trzymając go cały czas nacisnąć przycisk kontekstowy: B spowoduje to wyzerowanie liczników C1 oraz W1 dla obiegu c.w.u.1 C spowoduje to wyzerowanie liczników C2 oraz W2 dla obiegu c.w.u.1 E spowoduje to wyzerowanie liczników C1 oraz W1 dla obiegu c.w.u.2

10 F spowoduje to wyzerowanie liczników C2 oraz W2 dla obiegu c.w.u Awarie STRONA 10 Po naciśnięciu przycisku kontekstowego C przechodzimy do ekranu, w którym możemy obserwować przyczynę ewentualnej awarii. Jeżeli przy danym opisie widnieje migający napis Alarm, oznacza to, iż nastąpiła opisana awaria. Znaczenie poszczególnych awarii: 1. Awaria czuj. wyl. c.w.u.1 oznacza uszkodzenie czujnika na wylocie na obiegu c.w.u Awaria czuj. pow. c.w.u.1 oznacza uszkodzenie czujnika na powrocie z obiegu c.w.u Awaria czuj. zb. c.w.u.1 oznacza uszkodzenie czujnika w zbiorniku obiegu c.w.u Awaria czuj. wyl. c.w.u.2 oznacza uszkodzenie czujnika na wylocie na obiegu c.w.u Awaria czuj. pow. c.w.u.2 oznacza uszkodzenie czujnika na powrocie z obiegu c.w.u Awaria czuj. zb. c.w.u.2 oznacza uszkodzenie czujnika w zbiorniku obiegu c.w.u Awaria czuj, rec. 1 oznacza uszkodzenie czujnika w obiegu recyrkulacji Awaria czuj, rec. 2 oznacza uszkodzenie czujnika w obiegu recyrkulacji Awaria temp. c.w.u.1 awaria ta oznacza, spadek temperatury w zbiorniku c.w.u.1 o więcej niż 5ºC od temperatury zadanej mimo, iż pompa obiegowa c.w.u.1 ustawiona jest w tryb automatyczny. Przyczyną tego alarmu może być awaria pompy. 10. Awaria temp. c.w.u.2 awaria ta oznacza, spadek temperatury w zbiorniku c.w.u.2 o więcej niż 5ºC od temperatury zadanej mimo, iż pompa obiegowa c.w.u.2 ustawiona jest w tryb automatyczny. Przyczyną tego alarmu może być awaria pompy. 11. Awaria temp. rec.1 awaria ta oznacza, spadek temperatury w obiegu recyrkulacji 1 o więcej niż 5ºC od temperatury zadanej, mimo iż pompa obiegowa obiegu recyrkulacji 1, ustawiona jest w tryb automatyczny. Przyczyną tego alarmu może być awaria pompy recyrkulacyjne. 12. Awaria temp. rec.2 awaria ta oznacza, spadek temperatury w obiegu recyrkulacji 2 o więcej niż 5ºC od temperatury zadanej, mimo iż pompa obiegowa obiegu recyrkulacji 2, ustawiona jest w tryb automatyczny. Przyczyną tego alarmu może być awaria pompy recyrkulacyjne. 13. Awaria wodomierz c.w.u.1 oznacza, iż w ustawionym czasie pomiarowym (patrz ustawienia serwisowe, Konfiguracja obiegów ) sterownik zanotował zerowy przepływ. Mimo, iż pompa ładująca c.w.u. 1 pracuje. Przyczyną tego alarmu może być uszkodzenie wodomierza lub pompy ładującej. 14. Awaria wodomierz c.w.u.2 oznacza, iż w ustawionym czasie pomiarowym (patrz ustawienia serwisowe, Konfiguracja obiegów ) sterownik zanotował zerowy przepływ. Mimo, iż pompa ładująca c.w.u. 2 pracuje. Przyczyną tego alarmu może być uszkodzenie wodomierza lub pompy ładującej.

11 2.5 Sterowanie ręczne STRONA 11 Po naciśnięciu przycisku kontekstowego D przechodzimy do ekranu Sterowania ręcznego. W ekranie tym można włączyć i wyłączenie każdego pracującego urządzenia osobno, jak też i ustawić, aby danym urządzeniem sterował sterownik. Zmianę załączenie lub wyłączenia wybranej pompy (podświetlona na czarno) dokonuje się za pomocą przycisków,, lub,. Wybór pompy, którą chcemy załączyć lub wyłączyć dokonuje się za pomocą przycisków, lub,. Litery W,Z,A oznaczają: W pompa wyłączona Z pompa załączona A praca pompy jest sterowane przez sterownik

12 STRONA 12 3 Funkcjonalny opis poszczególnych modułów w sterowniku Z-531 Sterownik Z-531 jest układem, który przeznaczony jest to sterowania maksymalnie dwoma obiegami c.w.u. oraz dwoma obiegami recyrkulacyjnymi. W skład sterownika Z-531 wchodzi: zestaw Z-531, na który składa się: jednostka centralna moduł G-500, wyświetlacz moduł G-510, moduł wykonawczy G-520-2, moduł pomiarowy G-540-2, oraz zasilacz 12V (moduł G-590). Wszystkie moduły połączone są ze sobą za pomocą kabli połączeniowych zakończonymi wtyczkami RJ-45. Kable łączeniowe dostarczane są razem z modułami. Czujniki temperatury oraz wszystkie urządzenie sterujące są podłączane do modułów G oraz G za pomocą listew wtykowych. Moduł G-500 Jest to moduł montowany na szynę typu Din. Zasilany jest z zasilacza 12V dostępnego w zestawie. Do tego modułu należy podłączyć moduły pomiarowe G oraz moduły wykonawcze G Do tego modułu należy podłączyć również moduł G-510 z wyświetlaczem graficznym (moduł ten jest montowany na ścianie). Maksymalny pobór prądu przez moduł G-500 wynosi: Imax = 0,06A Podłączenie urządzeń do modułu Wtyczka RJ-45 do modułu G-510 Wtyczka RJ-45 do modułów G-520-2, G Moduł G-560 Zasilanie układów 12V DC

13 STRONA 13 Moduł G-510 Wyświetlacz graficzny Klawisze sterujące Diody sygnalizacyjne Wygląd górnej czołówki modułu G-510. Jest to moduł za pomocą, którego użytkownik może wprowadzić dane do sterownika oraz na wyświetlaczu graficznym ma możliwość oglądania wartości temperatur, oraz stanu pracy poszczególnych urządzeń. Maksymalny pobór prądu modułu G-510 wynosi Imax = 0,4A Moduł G Jest to moduł przekaźnikowy, montowany na szynę typu Din. W module tym znajduje się 8-przekaźników. Maksymalny prąd, jaki może przepłynąć przez pojedynczy przekaźnik, wynosi 4A/230V. Każdy moduł ma swój jeden niepowtarzalny adres. Uwaga!!!! Wyjścia przekaźnikowe są wyjściami beznapięciowymi. Maksymalny pobór prądu wynosi Imax = 0,25A Podłączenie urządzeń do modułu G-520-2

14 STRONA 14 Sygnał zasilania np. ~220V Sygnał sterujący do Wyjścia przekaźnikowe Wtyczka RJ-45 do modułów G-520-2, G Moduł G Jest to moduł pomiarowy, montowany na szynę typu Din. Moduł ten posiada 10 wejść pomiarowych typu NTC lub zmiennie 10 wejść cyfrowych, oraz 2 wejścia cyfrowe lub zamiennie wejścia służące do mierzenia przepływów. Do wejść w tym module można podłączyć sygnały o napięciu z zakresu 0-5V Maksymalny pobór prądu wynosi Imax = 0,05A Wyjścia w module G Wtyczka RJ-45 do modułów G-520-2,G Wejścia typ NTC lub wejścia cyfrowe Wyjścia przekaźnikowe Wtyczka RJ-45 do modułów G-520-2, G Wtyczka RJ-45 do modułów G-520-2, G Wejścia cyfrowe Wejścia Typu NTC lub cyfrowe

15 STRONA Wymiary modułów Wymiary modułów G-520-2, G-540-2, oraz G Wymiary moduły modułu G 590 (Zasilacz) 55 ~220V V 60 73

16 Wymiary modułu G-510. (wyświetlacz) STRONA Podłączenie poszczególnych urządzeń do modułów sterownika Z-560. Moduł G (przekaźnikowe) Wy1 Pompa ładująca dla obiegu c.w.u. 1. Wy2 Pompa ładująca dla obiegu c.w.u. 2. Wy3 Pompa recyrkulacyjna dla pierwszego obiegu recyrkulacji. Wy4 Pompa recyrkulacyjna dla dtugiego obiegu recyrkulacji. Wy5 nie obsadzone Wy6 nie obsadzone Wy7 nie obsadzone Wy8 nie obsadzone Moduły G (pomiarowe) We1 Temperatura wylotowa do obiegu c.w.u. 1. We2 Temperatura powrotna z obiegu c.w.u. 1. We3 Temperatura w zbiorniku obiegu c.w.u. 1. We4 Temperatura wylotowa do obiegu c.w.u. 2. We5 Temperatura powrotna z obiegu c.w.u. 2. We6 Temperatura w zbiorniku obiegu c.w.u. 2. We7 nie obsadzone We8 nie obsadzone We9 nie obsadzone We10 nie obsadzone We11 Wodomierz dla obiegu c.w.u. 1 We12 - Wodomierz dla obiegu c.w.u. 2 Kolejność kabli przy podłączaniu czujników nie ma znaczenia. Długość kabli czujnikowych można swobodnie wydłużać.

17 3.7.1 Podłączenie wodomierza do sterownika STRONA 17 Kable od wodomierza 2 czerwony biały jakiś Kable od wodomierza 1 czerwony biały jakiś +12V z GND zasilacza z zasilacza do modułu G V z GND zasilacza z zasilacza do modułu G-540

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02. Do sterowania komorą kriogeniczną. od ver.4

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02. Do sterowania komorą kriogeniczną. od ver.4 STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P02 Do sterowania komorą kriogeniczną. od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-541. Termostat temperatury 30 kanałowy.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-541. Termostat temperatury 30 kanałowy. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-541 Termostat temperatury 30 kanałowy. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-550 DO STEROWANIA FREZARKAMI

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-550 DO STEROWANIA FREZARKAMI P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-550 DO STEROWANIA FREZARKAMI Zwracamy się z gorącą prośbą

Bardziej szczegółowo

Z-502-P01. Do sterowania komorą kriogeniczną. INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA STRONA 1

Z-502-P01. Do sterowania komorą kriogeniczną. INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA STRONA 1 STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-502-P01 Do sterowania komorą kriogeniczną. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Z-530-P04. DO OBSŁUGI UKŁADÓW KOTŁOWYCH wersja programu 04 INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA

Z-530-P04. DO OBSŁUGI UKŁADÓW KOTŁOWYCH wersja programu 04 INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA Z-530-P04 DO OBSŁUGI UKŁADÓW KOTŁOWYCH wersja programu 04 Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Z-532-P01. DO OBSŁUGI KOTŁA z PODAJNIKIEM na PALETY wersja programowa: 01 INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA

Z-532-P01. DO OBSŁUGI KOTŁA z PODAJNIKIEM na PALETY wersja programowa: 01 INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA Z-532-P01 DO OBSŁUGI KOTŁA z PODAJNIKIEM na PALETY wersja programowa:

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NB DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-540 DO STEROWANIA WTRYSKARKAMI

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-540 DO STEROWANIA WTRYSKARKAMI P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-540 DO STEROWANIA WTRYSKARKAMI Zwracamy się z gorącą prośbą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC Sterownik licznik impulsów LIMP-1 może pracować w jednym z 3 trybów : 0/ tryb ręczny po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI REGULATORA Z-530 DO STEROWANIA ROZBUDOWANYMI UKŁADAMI KOTŁOWNI

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI REGULATORA Z-530 DO STEROWANIA ROZBUDOWANYMI UKŁADAMI KOTŁOWNI P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI REGULATORA Z-530 DO STEROWANIA ROZBUDOWANYMI UKŁADAMI KOTŁOWNI Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA Z-532-P01. DO OBSŁUGI KOTŁA Z 2 PALNIKAMI BIOTEC wersja programowa: 03 1 (17) 1

INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA Z-532-P01. DO OBSŁUGI KOTŁA Z 2 PALNIKAMI BIOTEC wersja programowa: 03 1 (17) 1 INSTRUKCJA SERWISOWA REGULATORA Z-532-P01 DO OBSŁUGI KOTŁA Z 2 PALNIKAMI BIOTEC wersja programowa: 03 1 (17) 1 Spis treści 1. Przeznaczenie i funkcjonalny opis sterownika...... 3 2. Po włączeniu zasilania.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Wersja programu 11 U W A G A W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji

Bardziej szczegółowo

STACJA PAMIĘCI SP2005

STACJA PAMIĘCI SP2005 STACJA PAMIĘCI SP2005 INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ELBOK s. c. 40-772 KATOWICE, ul. Nad Strumieniem 3 www.elbok.com.pl e-mail: elbok@elbok.com.pl Katowice

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 11 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Wersja programu 11 U W A G A W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CT BRAND Infra 2000 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup stacji INFRA 2000. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 59/2012

Deklaracja zgodności nr 59/2012 TECH -1- ST-427i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 59/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 12 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-403-P02 U W A G A. Wersja programu 12 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM Wersja programu 12 U W A G A W sterowniku G-403-P02 począwszy od wersji programowej

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gotronik. Panelowy miernik napięcia prądu mocy energii elektrycznej DC

Gotronik. Panelowy miernik napięcia prądu mocy energii elektrycznej DC Panelowy miernik napięcia prądu mocy energii elektrycznej DC Cena : 70,00 zł Nr katalogowy : BTE-418 Producent : mini moduły Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR:

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78 e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P10 DO STEROWANIA UKŁADÓW Z

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

IGNIS gamma wersja TMK Września

IGNIS gamma wersja TMK Września IGNIS gamma wersja 2.02-2.14 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego. Sterownik utrzymuje zadane temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

G-406-P03. Wersja programu 03 DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-406-P03. Wersja programu 03 DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-406-P03 DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 03 Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-403-P04K DO STEROWANIA UKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

G-406-P02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO

G-406-P02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-406-P02 DO STEROWANIA KOTŁAMI C.O. NA DREWNO HOLZGAS ORAZ OBSŁUGĄ WENTYLATORA NADMUCHOWEGO Wersja programu 02 Zwracamy się z gorącą prośbą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. - Wszelkich

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-206-P00 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja programu 01

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-206-P00 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja programu 01 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo