48 kobiet w wieku 40+, w tym 26 w wieku 50+, niepracujących, w tym 24 osoby bezrobotne. 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "48 kobiet w wieku 40+, w tym 26 w wieku 50+, niepracujących, w tym 24 osoby bezrobotne. 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych"

Transkrypt

1 Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2012) Lp. Beneficjent Tytuł projektu Obszar realizacji Okres realizacji Grupa docelowa 1 PROSPERUS Superbabcia Województwo Kujawsko- Pomorskie kobiet w wieku 40+, w tym 26 w wieku 50+, niepracujących, w tym 24 osoby bezrobotne Planowane wsparcie projektowe poradnictwo psychilogiczne, kursy i szkolenia oraz staże przygotowujące do pełnienia roli profesjonalnej opiekunki dla dzieci, pośrednictwo pracy Rodzaje szkoleń zawodowych Kontakt ul. Broniewskiego 4/24 tel Rekrutacja rekrutacja otwarta, planowana cyklicznie dla 4 grup szkoleniowych, prowadzona od września 2012 do kwietnia Caritas drogą do wyjścia z Toruńskie Centrum Caritas bezdomności- program im. Błogosławionej Marii wsparcia osób zagrożonych Karłowskiej wykluczeniem społecznym Miasto Toruń Miasto Chełmża Gmina Chełmża osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji psychospołecznych, doradztwo zawodowe, treningi usamodzielniające, terapia uzależnień, staże ul. Szosa Bydgoska 1a tel as.pl/ termin: październik styczeń 2013, luty-maj 2013, czerwiec-październik 2013, listopad 2013-luty 2014 Powiat Miasto Grudziądz, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Wiek nie jest barierąprojekt dla osób 50+ powiat grudziądzki, powiat Miasto Grudziądz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Grudziądz, w tym 51 osób długotrwale bezrobotnych w wieku lata oraz 9 bezdomnych bezrobotnych poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, roboty publiczne ul. Parkowa 22, Grudziądz, rektrutacja otwarta, (56) planowany termin listopad lipiec 2013 m.pl/ 4 Stowarzyszenie "Lokalna Młodość+Aktywność=SUKC Grupa Działania Pojezierze ES Brodnickie" powiat brodnicki- gminy: Brodnica, Brzozie, Bartniczka, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno osób w tym 15 bezrobotnych oraz 15 nieaktywnych zawodowo w wieku lata (w tym ponad 50% osób w wieku 15-25) w tym 5 osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym leczeniu poradnictowa zawodowe, poradnictwo psychologiczne, warsztaty z kluczowych kompetencji na rynku pracy, kursy zawodowe, staże zawodowe, terapia uzależnień pracownik biura i sekretariatu, robotnik budowlany, szwaczka, krawiec, ul. Wczasowa Brodnica tel dnickie.pl/ rektrutacja otwarta, planowany termin grudzień 2012

2 5 6 Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. Iwona Majorke, Sebastian Dróbka Młodzi-Aktywni Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Bądkowo, Gmina Koneck, Gmina Nieszawa, Gmina Raciążek, Gmina Zakrzewo, Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Gmina Bartniczka, Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Osiek, Gmina Świedziebnia, Gmina Zbiczno, Gmina Bobrowniki, Gmina Chrostkowo, Gmina Dobrzyń nad Wisła, Gmina Kikół, Gmina Lipno Miasto, Gmina Lipno, Gmina Skępe, Gmina Tłuchowo, Gmina Wielgie, Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, Gmina Piotrków Kujawski, Gmian Radziejów, Gmina Topólka, Gmina Brzuze, Gmina Rogowo, Gmian Rypin, Gmina Skrwilno, Gmina Wąpielsk, Gmina Baruchowo, Gmina Boniewo, Gmina Brześć Kujawski, Gmian Choceń, Gmina Chodecz, Gmina Fabianki, Gmina Izbica Kujawska, Gmina Kowal Miasto, Gmina Kowal, Gmina Płużnica indywidulane doradztwo zawodowe, opracowanie Indywidualnego Planu 60 osób bezrobotnych, w Działania, warsztaty nabywania tym 10 osób długotrwale kompetencji kluczowych i technik bezrobotnych, w wieku 18 - aktywnego poszukiwania pracy, 24 lata szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, indywidulane poradnictwo zawodowe 50 osób bezrobotnych, zamieszkałych w gminie Płużnica, w tym 26 osób w wieku lata i 24 osoby w wieku lata działania reintegracyjne w ramach Klubu Integracji Społecznej; trenig kompetencji i umiejętności życiowych, organizacja grup samokształceniowych/wsparcia; opracowanie Indywidualnych Planów Działania; poradnictwo psychologiczne; profilaktyka i terapia uzależnień; poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; szkolenie zawodowe; staże zawodowe; grafik komputerowy, projektowanie stron, pracownik biura z obsługą kadrowo płacową, pracownik biura z obsługa księgową, spawacz metoda MIG MAG opiekun w domu pomocy społecznej; opieka nad dzieckiem z modułem językowym; elektryk; hydraulik ul. Berlinga Białystok, tel ww.via.home.pl ul. Waryńskiego Grudziądz, tel termin: listopad 2012r. - kwiecień 2013r. termin: grudzień 2012r. - kwiecień 2013r. 7 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawskopomorskim Miasto Lipno, Gmina Lipno, Gmina Chrostkowo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Wielgie, Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Fabianki, Miasto Kowal, Gmina Kowal osób ( w tym 32 osoby nieaktywne zawodowo oraz 8 osób bezrobotnych) w wieku lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu alkoholizmu, w tym minimum 6 osób po zakończonym procesie leczenia odwykowego indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, szkolenia umożliwiające nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, staże zawodowe pracownik obsługi biurowej, pracownik obsługi klienta, robotnik gospodarczy ul. Łanowa 23a Włocławek, tel otwarta - od kwietnia do maja 2013

3 8 Gmina Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" Gmina Lubicz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo Klub Integracji Społecznej, a w ramach niego: warsztaty: interpersonalny, aktywnego poruszania się po rynku pracy, gospodarowania budżetem domowym i gotowania, komputerowy, poradnictwo: prawne, psychologiczne, terapeutyczne, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże do ustalenia z doradcą zawodowym w zależności od predyspozycji i możliwości uczestnika oraz potrzeb lokalnego rynku pracy ul. Toruńska 21/ Lubicz tel termin: grudzień 2012, grudzień Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" 50+ potrzebni i aktywni! powiat brodnicki- gminy: Brodnica, Brzozie, Bartniczka, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno osób w tym 15 bezrobotnych oraz 15 nieaktywnych zawodowo w wieku lata (w tym ponad 50% osób w wieku 15-25) w tym 5 osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym leczeniu poradnictowa zawodowe, poradnictwo psychologiczne, warsztaty z kluczowych kompetencji na rynku pracy, kursy zawodowe, staże zawodowe, terapia uzależnień pracownik magazynu, kierowca aut ciężarowych (kat. C), robotnik budowlany (brukarz, malarz, murarz, prace remontowo-budowlane), opiekun i asystent osoby starszej, ul. Wczasowa Brodnica tel dnickie.pl/ rektrutacja otwarta, planowany termin lipiec Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS Nowa droga Miasto Włocławek osób w wieku od 15 do 25 lat, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, po Utworzenie Klubów Środowiskowych, zwolnieniu z zakładu poradnictwo psychospołeczne, karnego, skazane psychologiczne, zajęcia w zakresie prawomocnymi wyrokami, podnoszenia kompetencji społecznych, w stosunku, do których Sąd warsztaty edukacyjno-korekcyjne dla orzekł dozór kuratora, sprawców przemocy, indywidualne osoby opuszczające Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, przebywające na warunkowym zwolnieniu z Zakładów Poprawczych programy resocjalizacyjne, tworzenie IPD, zajęcia z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu, kursy zawodowe, staże na podstawie wskazań zawartych w IPD oraz w oparciu o informację z PUP o poszukiwanych zawodach na lokalnych rynkach pracy ul. Akacjowa Włocławek tel termin: grudzień 2012-luty 2013, kwiecień-lipiec Gmina Miasta Toruń, Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces Powiat toruński Powiat m. Toruń osób bezrobotnych (w tym 51% w wieku lat oraz 15% po ukończonym leczeniu odwykowym) zajecia psychospołeczne, asystent rodziny, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż, Zgodnie z lokalnymi potrzebami rynku pracy i monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych fakturzystka,operator wózków jezdniowych,pracownik ochrony I stopnia,operator maszyn drogowych,operator koparki,spawacz,sekretarka,ka dry i płace. Jeśli w momencie rozpoczęcia realizacji projektu zapotrzebowanie rynku pracy ulegnie zmianie wówczas wybór szkoleń zostanie dostosowany do aktualnych potrzeb ul. Kasztanowa 16 tel termin styczeń 2013

4 12 Miasto Inowrocław/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Aktywni w Klubie Gmina Inowrocław Miasto kobiet długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, w tym minimum 8 kobiet w wieku powyżej 50 roku życia działania reintegracji społecznozawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej w tym m.in. Indywidulane poradnictwo psychologiczne, trening interpersonalny, trening umiejętności komunikowania się, warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu, organizacja grup wsparcia, doradztwo zawodowe, trening poruszania się po rynku pracy, warsztay z zakresu marketingu personalnego, kursy zawodowe, staże zawodowe asystent osoby niepełnosprawnej ul. Św. Ducha Inowrocław, tel zady.pl termin: styczeń 2013r. 13 Toruńskie Stowarzyszenie "WSPÓŁPRACA" Współpraca dla przyszłej pracy II Miasto Toruń osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 30 osób niepełnosprawnych z powodu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych Klub Aktywizacji i Integracji (a w ramach niego: spotkania z psychologiem, zajęcia terapeutyczne aktywizyjącointegracyjne, zajęcia animacji teatralnej i pielęgnacji terenów zielonych), poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenia zawodowe, staże, wyjazd studyjny do podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z lokalnymi potrzebami rynku pracy i monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Toruniu (w tym: mała gastronomia, zarzadzanie małą firmą lub spółdzielnią socjalną, kurs prawa jazdy kat.b) ul. Niesiołowskiego 20 tel termin: rekrutacja ciągła październik I kwartał Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom Centrum Aktywności Rodziny II Gmina Kamień Krajeński Gmina Więcbork osób (23K/5M) niezatrudnionych zagroż. wykl.społ. z tytułu: bezradności w sprawach opiek.-wych., prowadzenia gosp.dom., uzależnień, przemocy, bezrobocia poradnictwo psychospołeczne, asystent rodziny, warsztaty : kompetencje psychospołeczne, rodzicielskie, rozwoju lokalnego, kompetencji i komunikacji, IT i ABC Przedsiębiorczości, coaching, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże Będą odpowiedzią na indywidualne predyspozycje uczestników i potrzeby rynku pracy. Planowane szkolenia (na podstawie analizy potrzeb lokalnego rynku pracy): opiekunka do dzieci i osób starszych, pracownik remontowo-budowlany, sprzedawca ul. Szkolna 8/ Sępólno Krajeńskie tel pl/ termin IV kwartał Fundacja Gospodarcza Pro Europa Powiat Radziejowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ZAWODOWY START Wyrównywanie szans Powiat chełmiński, Powiat golubsko-dobrzyński,gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki, Gmina Płużnica, Gmina Wąbrzeźno Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, Gmina Piotrków Kujawski, Gmina Radziejów, Gmina Topólka osób bezrobotnych w wieku lata, w tym 21 osób w wieku powyżej 50 roku życia 60 osób bezrobotnych w wieku lata, w tym 36 osób długotrwale bezrobotnych, zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidulane poradnictwo zawodowe,warszaty podnoszące kompetencje społeczne, warsztaty skutecznego wejścia na rynek pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe na podstawie wskazań zawartych w IPD, dostosowane do indywidulanych predyspozycji uczestników oraz potrzeb rynku pracy prawo jazdy kat. B, skuteczny handlowiec, kelner/ barman ul. Warszawska 4/7, tel termin: październik 2012r. - styczeń 2013r. ul. Kościuszki 20/22, Radziejów, tel termin:styczeń- luty 2013r. y.pl Miasto Grudziądz/ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Młodzi Gniewni Szansa tkwi w Tobie powiat grudziądzki - gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą Województwo Kujawsko- Pomorskie osób długotrwale bezrobotnych w wieku do 25 lat, 60 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, staż w połączeniu z pośrednictwem pracy, roboty publiczne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe pracownik ochrony osób i mienia, telemarketer ul. Parkowa 22, Grudziądz, rektrutacja otwarta, (56) planowany termin listopad kwiecień 2013 m.pl/ ul. Bohaterów Monte Cassino Lublin, tel termin:marzec-kwiecień 2013r.

5 19 20 Powiat Włocławski/ Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani Fundacja STABILO DOBRY START 2 Powiat włocławski, Powiat Miasto Włocławek Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Świecie nad Osą, Gmina Gruta, Gmina Rogóźno, Gmina Łasin, Gmina Grudziądz osób długotrwale bezrobotnych w wieku poniżej 25 roku życia, zerejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku 50 osób bezrobotnych w wieku lat warsztaty psychologiczno - doradcze,szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy opracowanie Indywidualnych Planów Działania; wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne; szkolenia zawodowe; staże zawodowe; pośrednictwo pracy operator sprzetu ciężkiego i wózków jezdniowych,technolog robót wykończeniowych, kierowca kat. C, E, księgowość komputerowa, opiekun, sprzedawca na podstawie wskazań zawartych w IPD, dostosowane do indywidulanych predyspozycji uczestników oraz potrzeb rynku pracy ul. Kapitulna 24, Włocławek, tel dy.pl ul. Fosa Staromiejska 30/6,, tel ww.projektdobrystart.pl termin: listopad / grudzień 2012r. termin: październik 2012r.- marzec 2013r. 21 Fundacja STABILO Młodzi aktywni Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Gmina Bartniczka, Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Osiek, Gmina Świedziebnia, Gmina Zbiczno osób bezrobotnych w wieku lat opracowanie Indywidualnych Planów Działania; wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe; szkolenia zawodowe; staże zawodowe; pośrednictwo pracy operator koparki, operator koparko-ładowarki, operator wózków widłowych, spawanie metodą TIG MAG, kucharz małej gastronomii, kelner/barman z językiem obcym, recepcjonistka z językiem obcym,pokojowy z językiem obcym opiekun osoby starszej z masażem klasycznym, opiekun dziecka z pomocą przedmedyczną ul. Fosa Staromiejska 30/6,, tel termin: październik 2012r.- luty 2013r. 22 Caritas Diecezji Toruńskiej/ Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka Otwarta FURTKA Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat wąbrzeski Powiat golubskodobrzyński *indwidualne spotkania z psychologiem i *16 podopiecznych Bursy doradcą zawodowym, terapia Szkolnej w wieku lat psychologiczna, wolontariat, mentoring, z rodzin korzystających z kursy zawodowe, staże, zajecia usług pomocy społecznej i usprawniajace fizycznie zagrożonych wykluczeniem * indwidualne spotkania z psychologiem społecznym i doradcą zawodowym, mieszkania *14 osób bezdomnych i chronione, praca socjalna, terapia zagrożonych bezdomnością psychologiczna, wolontariat, asystenci pozostających bez osób bezbomnych, kursy zawodowe, zatrudnieniazarejestrowani w PUP staże/zajecia reaintegracji zawodowej, zajecia usprawniajace fizycznie Będą odpowiedzią na indywidualne predyspozycje uczestników i potrzeby rynku pracy. ul. Gajdy 3, Brodnica tel * zamknięta - październik 2012 wrzesień 2013 *półotwarta - styczeń 2013

6 23 Centrum Opiekuńczo- Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak I Ty możesz osiągnąć wiele Miasto Inowrocław osób, w tym 48 uczniów klas III gimnazjum oraz 20 osób dorosłych, bezrobotnych 1. Wsparcie dla młodzieży: utworzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego, zajęcia z trenerem pracy w zakresie orientacji edukacyjno-zawodowej, wizyty w zakładach pracy umożliwiające bezpośredni kontakt z konkretnym zawodem, zajęcia uzupełniające edukację szkolną z zakresu znajomości języka angielskiego, ekonomii oraz obsługi komputera, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty z zakresu praw człowieka, edukacji globalnej i równości szans, realizacja Programu Przeciwdziałania Patologii Społecznej, zajęcia teatralne oraz udział w wydarzeniach kulturalnych, warsztaty malarskie. 2. Wsparcie dla osób dorosłych: szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, kursy zawodowe, staż oraz zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla uczestników projektu. Opienka dziecięca ul. Andrzeja 29/13, Inowrocław, tel otwarta - grupa młodzieży rekrutowana będzie w okresie od września do października 2012 oraz 2013, grupa osób dorosłych rekrutowana będzie w okresie od listopada do grudnia 2012 i 2013 r. 24 Powiat Tucholski Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, utworzenie punktu zatrudniania osób niepełnosprawnych, poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, prawne, prace interwencyjne kelner, barman,pomocnik kucharza,grafik komputerowy, introligator ul. Pocztowa 7/ Tuchola, tel termin: październik/ listopad 2013r. 25 Ośrodek Kształcenia i Promocji "EDUKATOR" Klub Integracji Społecznej "Aktywni razem" powiat golubsko - dobrzyński - gminy: Golub Dobrzyń - miasto, Golub - Dobrzyń, Ciechocin osób w tym 20 bezrobotnych długotrwale i 20 nieaktywnych zawodowo (w tym co najmniej 50% osób w wieku lat) utworzenie i działalność KIS, aktywizacja zawodowa (doradztwo zawodowe, IPD, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe) aktywizacja społeczna (poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, trening autoprezentacji, potadnictwo prawne i psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, konsultacje z przedstawicielami ZUS, US, KRUS, PUP) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, wózki widłowe+magazynier, florystka, opiekun osoby starszej, fryzjer-kosmetyczka, kucharz-barman, spawacz ul. Plac 1000 lecia 22a Golub-Dobrzyń rektrutacja otwarta, planowany termin styczeń, luty INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska Równi na starcie II Województwo Kujawsko- Pomorskie osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku 17-25lat, wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych świadczących całodobową opiekę (w tym placówki rodzinne, socjalizacyjne, wielofunkcyjne) szkolenie rozwoju umiejętności społecznych, szkolenie aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, konsultacje psychospołeczne, kursy zawodowe, trening pracy, staże, florysta-bukieciarz, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, pomocnik kucharza z przygotowaniem posiłków fast-food, pracownik robót wykończeniowych, sprzedawca produktów spożywczych-mięsnych z obsługą kasy fiskalnej, murarztynkarz, spawacz MAG ul. Chełmińska 106a/36, Grudziądz tel częściowo otwarta - planowany termin: luty, czerwiec, październik POLSKA GIEŁDA PRACY SP. Z O.O. Zaprojektuj swoją przyszłość 60osób niezatrudnionych Powiat: lipnowski (w tym 30 bezrobotnych ) w wieku lat indywidualne poradnictwo psychologiczne, i zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia, staż sprzedawca, pracownik sekretariatu ul. Poznańska 29, Lublin, tel otwarta: luty-maj 2013

26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych 01.10.2012-31.01.2015

26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych 01.10.2012-31.01.2015 Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2012) Lp. Beneficjent Tytuł projektu Obszar realizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

, ,5 Aleksandrów Kujawski M

, ,5 Aleksandrów Kujawski M Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Język polski średni Część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Liczba dni w roku pozostawania w gotowości ZRM Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości ZRM Dni tygodnia pozostawania w gotowości ZRM Okres w roku pozostawania w gotowości ZRM Rejony operacyjne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim

Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim i wąbrzeskim Projekty

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników nich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD Podział dotacji w roku 2019 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem:

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy obszar działania: Gmina Miasta Brodnica 87-300 Brodnica, ul.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 31/1547/18 Zarządu dnia 16 sierpnia 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Nr i tytuł uchwały

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu dnia 22 sierpnia L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2017 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (konkurs 1/POKL/7.4/2012)

Lista projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (konkurs 1/POKL/7.4/2012) Lista projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy (konkurs 1/POKL/7.4/2012) Lp. Beneficjent Tytuł projektu Obszar realizacji Okres realizacji Grupa docelowa Planowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 28/1393/18 Zarządu L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3. wiejska Zbójno* golubsko-dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 27/1349/18 Zarządu dnia 11 lipca 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem spolecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2009) Lp. Beneficjent Siedziba Beneficjenta Tytuł

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 w materiale wykorzystano dane do roku pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Materiał

Bardziej szczegółowo

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą Na dzień 06.09.2018 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły protokoły ze 104 gmin. Na podstawie przekazanych do tej pory

Bardziej szczegółowo

1. Rejestr placówek Centrum Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (stan na dzień r.) 1.

1. Rejestr placówek Centrum Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (stan na dzień r.) 1. Załącznik nr 37 do Regulaminu konkursu: Lista istniejących placówek CIS/KIS w województwie kujawskopomorskim. 1. Rejestr placówek w województwie kujawskopomorskim (stan na dzień 01.07.2016 r.) 1. 1. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI: 1. Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2001 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2002 SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa... 1 2. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1 Wykaz Partnerów Projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Lp. Organ prowadzący Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK 1 Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 Dworcowa 1 2 Urząd Pocztowy Barcin 1 Artylerzystów 5 3 Urząd Pocztowy Bartniczka Pocztowa 7 4 Urząd Pocztowy Bądkowo Kujawska 41 5 Urząd Pocztowy Białe Błota Guliwera

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 Transfer Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r.

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r. XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bytoń, 27 września 2018 r. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w siedzibie WITD w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2018 r. na poświęcone problematyce

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok INFORMACJA DODATKOWA Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 rok Informacja o środkach Funduszu Pracy Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest

Bardziej szczegółowo

Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr

Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr Akredytacje UZYSKANE w 2013 rejestr lp Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOSTER Szwed Dariusz ul. Szosa Chełmińska 163, 2. Akademia Pro Europa ul. Warszawska 4/7, Data Zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Lp. Powiat Tytuł projektu Beneficjent 99 Powiat Aktywizacja szansą

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

[ISTA ZAWARTYCH UMQW/ANEKSOW DO UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH POOOZIAt:ANIA 7.1.1 NA ROK 2009

[ISTA ZAWARTYCH UMQW/ANEKSOW DO UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH POOOZIAt:ANIA 7.1.1 NA ROK 2009 [ISTA ZAWARTYCH UMQW/ANEKSOW DO UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH POOOZIAt:ANIA 7.1.1 NA ROK 2009 Lp. Tytuł projektu Siedziba dofinansowania Formy wsparcia Grupy docelowe umowy 1. Wołczyn/ Wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Projektów dofinansowanych z EFS. Światełko w tunelu Spinaker Dla Niepełnosprawnych

Prezentacja Projektów dofinansowanych z EFS. Światełko w tunelu Spinaker Dla Niepełnosprawnych Prezentacja Projektów dofinansowanych z EFS Światełko w tunelu Spinaker Dla Niepełnosprawnych Projekt Światełko w tunelu skierowany jest dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 8 lat z opiniami o wczesnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt operacji (PLN) Kwota pomocy (PLN) L.p. Wnioskodawca Powiat Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji (PLN) Kwota pomocy (PLN) L.p. Wnioskodawca Powiat Tytuł operacji Lista operacji dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie w ramach operacji typu,,inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania,,podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Kształcenie ogólne, Konkurs nr RPKP IZ /17

Poddziałanie Kształcenie ogólne, Konkurs nr RPKP IZ /17 Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, Konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Lista projektów zakwalifikowanych do Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu Koszt całkowity projektu (w zł) Kwota

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wykaz mieszkań chronionych w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu. ul. Kapuściska 9 85-807 Bydgoszcz

Wykaz mieszkań chronionych w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu. ul. Kapuściska 9 85-807 Bydgoszcz Bydgoszcz ul. Kapuściska 9 85-807 Bydgoszcz 52 330-12-60 MOPS w psychicznymi oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze Grudziądz ul. Dywizjonu 303 86-300 Grudziądz 56 463-79-50 MOPR w Toruń ul. Klonowica

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH WOJEWÓDZKI PROGRAM PN. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NAJUBOŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 24/1134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.06.2017r. Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Konkurs

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA W POWIECIE SŁUBICKIM SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 -relacja popytu i podaży Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w latach 2011-2013 w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - go LISTA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM" Lp. Nazwa gimnazjum Powiat Miejscowość Adres 1. w Zbrachlinie 2. Specjalne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających Konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Kwota dofinansowania. Pigża (powiat toruński) Wesołe przedszkole 50 000,00 zł

Lp. Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Kwota dofinansowania. Pigża (powiat toruński) Wesołe przedszkole 50 000,00 zł Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 12/POKL/9.5/2008 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164 Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim stan - lipiec 2015r. Lp. Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich Działanie Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Program Absolwent Wartość projektu ogółem** Data podpisania umowy o dofinansowanie 196 716,00 1 wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo