26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych 01.10.2012-31.01.2015"

Transkrypt

1 Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2012) Lp. Beneficjent Tytuł projektu Obszar realizacji Okres realizacji Grupa docelowa Planowane wsparcie projektowe Kontakt Rekrutacja 48 kobiet w wieku 40+, w tym poradnictwo psychilogiczne, kursy i szkolenia oraz ul. Broniewskiego 4/24 rekrutacja otwarta, planowana cyklicznie dla 4 1 PROSPERUS Superbabcia 26 w wieku 50+, staże przygotowujące do pełnienia roli grup niepracujących, w tym 24 profesjonalnej opiekunki dla dzieci, pośrednictwo tel szkoleniowych, osoby bezrobotne pracy prowadzona od września 2012 do kwietnia. 2 Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej Caritas drogą do wyjścia z bezdomnościprogram wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Miasto Toruń Miasto Chełmża Gmina Chełmża osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji psychospołecznych, doradztwo zawodowe, treningi usamodzielniające, terapia uzależnień, staże ul. Szosa Bydgoska 1a tel styczeń, luty-maj, czerwiec, listopad -luty Powiat Miasto Grudziądz, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Wiek nie jest barierą- projekt dla osób 50+ powiat grudziądzki, powiat Miasto Grudziądz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Grudziądz, w tym 51 osób długotrwale bezrobotnych w wieku lata oraz 9 bezdomnych bezrobotnych poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, roboty publiczne ul. Parkowa Grudziądz listopad lipiec 4 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" Młodość+Aktywność=SUKCES powiat brodnicki- gminy: Brodnica, Brzozie, Bartniczka, Jabłonowo, Zbiczno osób w tym 15 bezrobotnych oraz 15 nieaktywnych zawodowo w wieku lata (w tym ponad 50% osób w wieku 15-25) w tym 5 osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym leczeniu poradnictowa zawodowe, poradnictwo psychologiczne, warsztaty z kluczowych kompetencji na rynku pracy, kursy zawodowe, staże zawodowe, terapia uzależnień ul. Wczasowa 46 grudzień 2012

2 5 Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Młodzi-Aktywni Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Bądkowo, Gmina Koneck, Gmina Nieszawa, Gmina Raciążek, Gmina Zakrzewo, Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Gmina Bartniczka, Gmina Jabłonowo, Gmina Osiek, Gmina Świedziebnia, Gmina Zbiczno, Gmina Bobrowniki, Gmina Chrostkowo, Gmina Dobrzyń nad Wisła, Gmina Kikół, Gmina Lipno Miasto, Gmina Lipno, Gmina Skępe, Gmina Tłuchowo, Gmina Wielgie, Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, Gmina Piotrków Kujawski, Gmian Radziejów, Gmina Topólka, Gmina Brzuze, Gmina Rogowo, Gmian Rypin, Gmina Skrwilno, Gmina Wąpielsk, Gmina Baruchowo, Gmina Boniewo, Gmina Brześć Kujawski, Gmian Choceń, Gmina Chodecz, Gmina Fabianki, Gmina Izbica Kujawska, Gmina Kowal Miasto, Gmina Kowal, Gmina Lubień Kujawski, Gmina Lubraniec, Gmina Włocławek osób bezrobotnych, w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych, w wieku lata indywidulane doradztwo zawodowe, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, pośrednictwo pracy, indywidulane poradnictwo zawodowe ul. Berlinga Białystok, tel ww.via.home.pl listopad 2012r. - kwiecień 6 Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. Iwona Majorke, Sebastian Dróbka Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy Gmina Płużnica osób bezrobotnych, zamieszkałych w gminie Płużnica, w tym 26 osób w wieku lata i 24 osoby w wieku lata działania reintegracyjne w ramach Klubu Integracji Społecznej; trenig kompetencji i umiejętności życiowych, organizacja grup samokształceniowych/wsparcia; opracowanie Indywidualnych Planów Działania; poradnictwo psychologiczne; profilaktyka i terapia uzależnień; poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; szkolenie zawodowe; staże zawodowe; ul. Waryńskiego Grudziądz, tel grudzień 2012r. - kwiecień 7 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim Miasto Lipno, Gmina Lipno, Gmina Chrostkowo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Wielgie, Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Fabianki, Miasto Kowal, Gmina Kowal osób ( w tym 32 osoby nieaktywne zawodowo oraz 8 indywidualne i grupowe poradnictwo osób bezrobotnych) w wieku psychologiczne, indywidualne poradnictwo lata, zagrożonych zawodowe, szkolenia mające na celu podniesienie wykluczeniem społecznym z kompetencji społecznych niezbędnych na rynku tytułu alkoholizmu, w tym pracy, szkolenia umożliwiające nabycie nowych lub minimum 6 osób po podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych zakończonym procesie leczenia uczestników projektu, staże zawodowe odwykowego ul. Łanowa 23a Włocławek, tel od kwietnia do maja 8 Gmina Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" Gmina Lubicz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo Klub Integracji Społecznej, a w ramach niego: warsztaty: interpersonalny, aktywnego poruszania się po rynku pracy, gospodarowania budżetem domowym i gotowania, komputerowy, poradnictwo: prawne, psychologiczne, terapeutyczne, doradztwo zawodowe, szkolenia ul. Toruńska 21/ Lubicz tel grudzień 2012, grudzień 9 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" 50+ potrzebni i aktywni! powiat brodnicki- gminy: Brodnica, Brzozie, Bartniczka, Jabłonowo, Zbiczno osób w tym 15 bezrobotnych oraz 15 nieaktywnych zawodowo w wieku lata (w tym ponad 50% osób w wieku 15-25) w tym 5 osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym leczeniu poradnictowa zawodowe, poradnictwo psychologiczne, warsztaty z kluczowych kompetencji na rynku pracy, kursy zawodowe, staże zawodowe, terapia uzależnień ul. Wczasowa 46 lip-13

3 10 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS Nowa droga Miasto Włocławek osób w wieku od 15 do 25 lat, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, po zwolnieniu z Utworzenie Klubów Środowiskowych, poradnictwo zakładu karnego, skazane psychospołeczne, psychologiczne, zajęcia w prawomocnymi wyrokami, w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, stosunku, do których Sąd warsztaty edukacyjno-korekcyjne dla sprawców orzekł dozór kuratora, osoby przemocy, indywidualne programy resocjalizacyjne, opuszczające Młodzieżowe tworzenie IPD, zajęcia z zakresu podstaw obsługi Ośrodki Wychowawcze, komputera i korzystania z Internetu, kursy przebywające na warunkowym zwolnieniu z Zakładów Poprawczych ul. Akacjowa Włocławek tel grudzień 2012-luty, kwiecień-lipiec 11 Gmina Miasta Toruń, Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces Powiat toruński Powiat m. Toruń osób bezrobotnych (w tym 51% w wieku lat oraz 15% po ukończonym leczeniu odwykowym) zajęcia psychospołeczne, asystent rodziny, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe ul. Kasztanowa 16 tel termin styczeń 12 Miasto Inowrocław/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Aktywni w Klubie Gmina Inowrocław Miasto kobiet długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, w tym minimum 8 kobiet w wieku powyżej 50 roku życia działania reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej w tym m.in. Indywidulane poradnictwo psychologiczne, trening interpersonalny, trening umiejętności komunikowania się, warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu, organizacja grup wsparcia, doradztwo zawodowe, trening poruszania się po rynku pracy, warsztay z zakresu marketingu personalnego, kursy ul. Św. Ducha Inowrocław, tel styczeń 13 Toruńskie Stowarzyszenie "WSPÓŁPRACA" Współpraca dla przyszłej pracy II Miasto Toruń osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 30 osób niepełnosprawnych z powodu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych Klub Aktywizacji i Integracji (a w ramach niego: spotkania z psychologiem, zajęcia terapeutyczne aktywizyjąco-integracyjne, zajęcia animacji teatralnej i pielęgnacji terenów zielonych), poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenia zawodowe, staże, wyjazd studyjny do podmiotu ekonomii społecznej ul. Niesiołowskiego 20 tel rekrutacja ciągła I kwartał Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom Centrum Aktywności Rodziny II Gmina Kamień Krajeński Gmina Więcbork osób (23K/5M) niezatrudnionych zagroż. wykl.społ. z tytułu: bezradności w sprawach opiek.-wych., prowadzenia gosp.dom., uzależnień, przemocy, bezrobocia poradnictwo psychospołeczne, asystent rodziny, warsztaty : kompetencje psychospołeczne, rodzicielskie, rozwoju lokalnego, kompetencji i komunikacji, IT i ABC Przedsiębiorczości, coaching, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże ul. Szkolna 8/ Sępólno Krajeńskie tel termin IV kwartał Fundacja Gospodarcza Pro Europa Powiat Radziejowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ZAWODOWY START Wyrównywanie szans Powiat chełmiński, Powiat golubsko-dobrzyński,gmina Dębowa Łąka, Gmina Książki, Gmina Płużnica, Gmina Wąbrzeźno Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, Gmina Piotrków Kujawski, Gmina Radziejów, Gmina Topólka osób bezrobotnych w wieku lata, w tym 21 osób w wieku powyżej 50 roku życia 60 osób bezrobotnych w wieku lata, w tym 36 osób długotrwale bezrobotnych, zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidulane poradnictwo zawodowe,warszaty podnoszące kompetencje społeczne, warsztaty skutecznego wejścia na rynek pracy, szkolenia poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe ul. Warszawska 4/7, tel ul. Kościuszki 20/22, Radziejów, tel r. -styczeń styczeńluty 17 Miasto Grudziądz/ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Młodzi Gniewni powiat grudziądzki - gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą osób długotrwale bezrobotnych w wieku do 25 lat, poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, staż w połączeniu z pośrednictwem pracy, roboty publiczne ul. Parkowa 22, Grudziądz, listopad kwiecień

4 18 O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Szansa tkwi w Tobie osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe ul. Bohaterów Monte Cassino Lublin, tel marzeckwiecień 19 Powiat Włocławski/ Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani 20 Fundacja STABILO DOBRY START 2 Powiat włocławski, Powiat Miasto Włocławek Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Świecie nad Osą, Gmina Gruta, Gmina Rogóźno, Gmina Łasin, Gmina Grudziądz osób długotrwale bezrobotnych w wieku poniżej 25 roku życia, zerejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku 50 osób bezrobotnych w wieku lat warsztaty psychologiczno - doradcze,szkolenia, pośrednictwo pracy opracowanie Indywidualnych Planów Działania; wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne; szkolenia zawodowe; staże zawodowe; pośrednictwo pracy ul. Kapitulna 24, Włocławek, tel ul. Fosa Staromiejska 30/6,, tel ww.projektdobrystart.pl listopad / grudzień 2012r. 2012r.- marzec 21 Fundacja STABILO Młodzi aktywni Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Gmina Bartniczka, Gmina Jabłonowo, Gmina Osiek, Gmina Świedziebnia, Gmina Zbiczno osób bezrobotnych w wieku lat opracowanie Indywidualnych Planów Działania; wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe; szkolenia zawodowe; staże zawodowe; pośrednictwo pracy ul. Fosa Staromiejska 30/6,, tel r.- luty 22 Caritas Diecezji Toruńskiej/ Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka Otwarta FURTKA Powiat rypiński Powiat lipnowski Powiat brodnicki Powiat wąbrzeski Powiat golubsko-dobrzyński *16 podopiecznych Bursy Szkolnej w wieku lat z rodzin korzystających z usług pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym *14 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością pozostających bez zatrudnieniazarejestrowani w PUP *indwidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, terapia psychologiczna, wolontariat, mentoring, kursy zawodowe, staże, zajecia usprawniajace fizycznie * indwidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, mieszkania chronione, praca socjalna, terapia psychologiczna, wolontariat, asystenci osób bezbomnych, kursy zawodowe, staże/zajecia reaintegracji zawodowej, zajecia usprawniajace fizycznie ul. Gajdy 3, tel * zamknięta wrzesień *pół styczeń 23 Centrum Opiekuńczo- Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska- Prusak I Ty możesz osiągnąć wiele Miasto Inowrocław osób, w tym 48 uczniów klas III gimnazjum oraz 20 osób dorosłych, bezrobotnych 1. Wsparcie dla młodzieży: utworzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego, zajęcia z trenerem pracy w zakresie orientacji edukacyjnozawodowej, wizyty w zakładach pracy umożliwiające bezpośredni kontakt z konkretnym zawodem, zajęcia uzupełniające edukację szkolną z zakresu znajomości języka angielskiego, ekonomii oraz obsługi komputera, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz warsztaty z zakresu praw człowieka, edukacji globalnej i równości szans, realizacja Programu Przeciwdziałania Patologii Społecznej, zajęcia teatralne oraz udział w wydarzeniach kulturalnych, warsztaty malarskie. 2. Wsparcie dla osób dorosłych: szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, kursy zawodowe, staż oraz zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla uczestników projektu. ul. Andrzeja 29/13, Inowrocław, tel klub-ino.pl grupa młodzieży rekrutowana będzie w okresie od września do a 2012 oraz, grupa osób dorosłych rekrutowana będzie w okresie od listopada do grudnia 2012 i r. 24 Powiat Tucholski Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi Gmina Cekcyn, Gmina Gostycyn, Gmina Kęsowo, Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice, Gmina Tuchola osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, utworzenie punktu zatrudniania osób niepełnosprawnych, poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, prawne, prace interwencyjne ul. Pocztowa 7/ Tuchola, tel / listopad

5 25 Ośrodek Kształcenia i Promocji "EDUKATOR" Klub Integracji Społecznej "Aktywni razem" powiat golubsko - dobrzyński - gminy: Golub Dobrzyń - miasto, Golub - Dobrzyń, Ciechocin osób w tym 20 bezrobotnych długotrwale i 20 nieaktywnych zawodowo (w tym co najmniej 50% osób w wieku lat) utworzenie i działalność KIS, aktywizacja zawodowa (doradztwo zawodowe, IPD, kurs komputerowy, szkolenia ) aktywizacja społeczna (poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, trening autoprezentacji, potadnictwo prawne i psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, konsultacje z przedstawicielami ZUS, US, KRUS, PUP) ul. Plac 1000 lecia 22a Golub-Dobrzyń styczeń, luty 26 INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska Równi na starcie II osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku 17-25lat, wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych świadczących całodobową opiekę (w tym placówki rodzinne, socjalizacyjne, wielofunkcyjne) szkolenie rozwoju umiejętności społecznych, szkolenie aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, konsultacje psychospołeczne, kursy zawodowe, trening pracy, staże zawodowe ul. Chełmińska 106a/36, Grudziądz tel częściowo luty, czerwiec,

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Zgoda z dnia 1 października 2014 r. DPS- VI-51111-6988-115-MJ/14(20) Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji. Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2013 roku I. Wprowadzenie Gminny Program Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Razem tworzymy wspólną przyszłość! BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych

Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Kontrola zarządcza, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w świetle

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2015 roku Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel szkolenia: FUNDACJA GOSPODARCZA PRO EUROPA

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w pracy kierowników średniego szczebla. Identyfikacja zjawiska mobbingu.

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w pracy kierowników średniego szczebla. Identyfikacja zjawiska mobbingu. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w pracy kierowników średniego szczebla. Identyfikacja zjawiska mobbingu. Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel i efekty kształcenia: Pogłębienie świadomości

Bardziej szczegółowo

Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste)

Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste) Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste) Dane Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu tryb wyboru umowa/aneks Data podpisania Suma z Wartości ogółem Suma

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego. Załączniki Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Załączniki Spis treści Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI

TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI TEMATY PROJKETÓW DO ZAJĘĆ Z ZARZĄDZANIA PROJKETAMI 1 Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Tytuł projektu Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Grupa

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo