W KRAINIE METAREFLEKSJI KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W KRAINIE METAREFLEKSJI KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU"

Transkrypt

1 W KRAINIE METAREFLEKSJI KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU Pod redakcją: Janusza Barańskiego Moniki Golonki-Czajkowskiej Anny Niedźwiedź WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

2 W KRAINIE METAREFLEKSJI KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU

3 W KRAINIE METAREFLEKSJI KSIĘGA POŚWIĘCONA PROFESOROWI CZESŁAWOWI ROBOTYCKIEMU Pod redakcją Janusza Barańskiego Moniki Golonki-Czajkowskiej Anny Niedźwiedź WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

4 Seria: Anthropos REDAKTORZY SERII RECENZENT Janusz Barański Monika Golonka-Czajkowska Anna Niedźwiedź prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski PROJEKT OKŁADKI Agnieszka Kucharz-Gulis Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Copyright by Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: Pekao SA, nr

5 Spis treści Od Redakcji... 9 Jan Święch, Wspomnienie o profesorze Czesławie Robotyckim i jego metarefleksjach I. TEORIA METODA INTERPRETACJA Zofia Sokolewicz, Na co komu antropologia współczesności? Wojciech J. Burszta, Nomadologia pretekstowa prolegomena Waldemar Kuligowski, Kryzys i karnawał Janusz Mucha, Teoria społeczna, teoria socjologiczna, teoria antropologiczna. Empiryczny esej o współczesnym praktykowaniu teorii społecznej Petr Skalnik, Malinowski and Philosophy Marcin Brocki, Wartości uniwersalne w przestrzeni międzykulturowej Grażyna Kubica, Antropologiczny dyskurs rasowy: jego twórcy i dekonstruktorzy Maciej Kurcz, Jak prowadzić badania w powojennym mieście afrykańskim? Refleksje etnografa z badań w południowosudańskiej Dżubie Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Zwrot memetyczny w badaniach kulturowych. Próba syntezy i prognozy Wiesław Babik, Układy gniazdowe terminów i słowniki słów kluczowych w systemie informacji z zakresu etnologii i antropologii kulturowej II. CZAS PAMIĘĆ HISTORIA Andrzej P. Kowalski, Antropologia kulturowa jako nauka historyczna Jacek Kowalewski, Antropologia w gąszczu humanistyki. Ku rozpoznaniu dynamiki lokalnych więzi Wojciech Piasek, Etnografia myśli współczesnej w dziedzinie historiografii. Antropologizowanie historii historiografii i metodologii historii Krzysztof Zamorski, Galicyjskie dole i niedole. Spór o rozwój cywilizacyjny zaboru austriackiego Andrzej A. Zięba, Poeta jako władca czasu? Semantyka czasu w poezji Tarasa Szewczenki Marta Kurkowska-Budzan, Wyjście z lasu. Autobiograficzne opowieści członków antykomunistycznego podziemia Magdalena Kwiecińska, Historie mówione historie opowiedziane

6 6 Spis treści III. TRADYCJA DZIEDZICTWO OBYCZAJ Stanisław Węglarz, Tradycja w konstrukcji kulturowej tożsamości Janina Hajduk-Nijakowska, Wokół ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Nieuchronna innowacja czy rewitalizacja? Jan Kajfosz, Folklorystyczna uroczystość, czyli o pewnym kognitywnym mechanizmie budowania potęgi historycznego chłopa Janusz Barański, Muzeum w społeczności społeczność w muzeum Anna Nadolska-Styczyńska, Nie-muzea. Rzecz o miejscach, nazwach i zawłaszczaniu znaczeń Jacek Splisgart, Ewolucja japońskich obrzędów ślubnych w XIX i XX wieku Magdalena Zych, To fale i wiara. O dzwonach, złej pogodzie i etnografii Ewa Kocój, Symbolika niedzieli, czyli co Rumuni myśleli o dniu urodzin prof. Czesława Robotyckiego Katarzyna Łeńska-Bąk, Diabeł jest miłośnikiem próżnej gadaniny. O przewadze milczenia nad słowem w ujęciu Ojców Pustyni Natalia Gancarz, O swawolach duchownych grzeszników Anna Szałapak, Czas na wspomnienia. Salony krakowskie. Życie towarzyskie w latach Zbigniew Benedyktowicz, Zapomniane słowa: Krachla i sztolwerek Serwus, serwus..., Kristi-Kotka Szamaliner! IV. ETNOS POLITYKA TOŻSAMOŚĆ Michał Buchowski, Swoi a obcy muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji Marcin Lubaś, Pluralizm i współistnienie. Oblicza heterogeniczności kulturowej w Republice Macedonii Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Europejscy Romowie. Monolit czy różnorodność? Halina Florkowska-Frančić, Wokół tożsamości Szwajcarów Monika Golonka-Czajkowska, Zapamiętajcie sobie. To jest historia. Wojenne tropy we współczesnej ikonosferze Kołobrzegu Kamila Klauzińska, Landsmanszaft na marginesie badań nad żydowską społecznością genealogiczną Zbigniew Libera, Granice Bojkowszczyzny Zachodniej Wojciech Dudziak, Ferdynand Machay a sprawa polska Patrycja Trzeszczyńska-Demel, Pisanie Bieszczadu. O mityzacji i narracji na peryferiach

7 Spis treści 7 V. SZTUKA WIZUALNOŚĆ MEDIA Wojciech Bałus, Symmetria czy przypadek? Barbara Major, Fotografia jako okno, okno w fotografii Anna Niedźwiedź, Małe historie. Fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej Ewa Nowina-Sroczyńska, Hipnotyczne nieregularne pejzaże Księcia Grzegorz Pełczyński, Adaptacje filmowe utworów Wiesława Myśliwskiego Lucyna Ratkowska-Widlarz, Komunikacja masowa jako forma praktyki kulturowej. Na przykładzie tygodnika Przekrój Adina Zemanek, W tamtej odległej krainie... : mniejszości etniczne w chińskich magazynach o modzie Małgorzata Czapiga, Widowisko zwane śmierć. Kilka rekwizytów Adam Czyżewski, Zaproszenie do tańca. Dwudziestowieczna awangarda sztuki i tradycje tańca ludowego w Europie Dariusz Czaja, Pierścienie Saturna Elżbieta Duszeńko-Król, Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego

8 Od Redakcji Niniejszy tom był pierwotnie planowany jako księga jubileuszowa, która miała uczcić siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Czesława Robotyckiego. Zamierzaliśmy przy tym spotkać się w gronie bliskich Pana Profesora, wspólnie ciesząc się Jego obecnością wśród nas, zawdzięczających Mu tak wiele zarówno na niwie naukowej, jak i często osobistej. Tak się jednak nie stanie. W momencie śmierci Profesora Czesława Robotyckiego zawartość księgi była już niemal gotowa i wszystko wskazywało na to, że zarówno przedsięwzięcie wydawnicze, jak i planowana uroczystość odbędą się zgodnie z zamierzeniem. Stało się inaczej, a tom, który oddajemy do rąk Czytelników, okazał się dziełem in memoriam. Zdarzenie, które napełniło nas smutkiem, przyczyniło się zarazem do zwiększenia liczby Autorów chcących wnieść swój wkład w dzieło poświęcone Panu Profesorowi, który był nie tylko wybitnym naukowcem, lecz dla wielu również przyjacielem i dobrym kompanem. Straciła przy tym na aktualności planowana data wydania księgi. Będąc badaczem niekonwencjonalnym, przykładem nieczęstych dziś polihistorów swobodnie poruszających się po wielu rejonach badawczych, Pan Profesor miał liczne grono współpracowników, uczniów, kolegów akademików reprezentujących rozmaite dyscypliny wiedzy, stąd też zaproszenie do udziału w publikacji spotkało się z odpowiedzią środowisk etnologów, folklorystów, filologów, kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, archeologów, socjologów. Fakt ów nie powinien dziwić, skoro w Etnografii wobec kultury współczesnej, programowym dziele, które walnie przyczyniło się do przełomu w polskiej etnologii ostatnich dekad, Profesor Czesław Robotycki wielekroć dawał dowód zasadności wszechstronnej współpracy między rozmaitymi dyscyplinami wiedzy o człowieku. Zawartość tematyczna niniejszego tomu jest bodaj najlepszym potwierdzeniem Jego nauk, plonem, który wyrósł obficie również poza Jego rodzimą etnologią. Tytuł tomu, W krainie metarefleksji, znajduje wyjaśnienie w poglądzie głoszonym przez Pana Profesora, że interpretacja antropologiczna jest metarefleksją nad człowiekiem i kulturą. Wszelako dla wszystkich znających dzieło Profesora Czesława Robotyckiego idea ta wybrzmiewa również samoistnie z lektury Jego prac. Fundująca ją heurystyka domaga się zresztą pogłębionych studiów, którym potrzebny jest jednak pewien czasowy i konceptualny dystatns, jakiego brak jeszcze dziś w obliczu nagłego odejścia aktywnego wciąż badacza. Z całą pewnością można natomiast stwierdzić, że

9 10 Od Redakcji mimo nieobecności wśród nas długo jeszcze będzie wyznaczał kanon rzadkiej sztuki poznawczego ujęcia rzeczywistości umiejętności spojrzenia na nią z oddali, bez utraty zarazem głęboko rozumiejącego, wręcz intymnego z nią kontaktu. Janusz Barański Monika Golonka-Czajkowska Anna Niedźwiedź

10 Jan Święch Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Jagielloński Wspomnienie o profesorze Czesławie Robotyckim i jego metarefleksjach W listopadzie 2014 roku prof. dr hab. Czesław Robotycki obchodziłby siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Z inicjatywy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowywano z tej okazji tom dedykowany Profesorowi wybitnemu etnologowi, antropologowi kulturowemu, znakomitemu nauczycielowi, mistrzowi, koledze i przyjacielowi. Nie zakładano, że publikacja będzie podsumowaniem Jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. Zbyt wiele snuliśmy planów, w których osoba Profesora jako lidera ideowego dawała nam komfort odwoływania się w przypadku wątpliwości naukowych i badawczych do Jego głębokich przemyśleń. Miał to być dar pretekst do uroczystości, w czasie której chcieliśmy wyrazić swoją wdzięczność i uznanie za dotychczasową twórczą współpracę. Nie zdążyliśmy. 19 stycznia 2014 roku prof. dr hab. Czesław Robotycki zmarł nagle w Krakowie. Profesor urodził się 2 listopada 1944 roku w Radomyślu nad Sanem. Jak wspominał, miasto to było jedynie krótkim przystankiem dla jego rodziców. Trafili tam przelotnie, gdy po zawierusze wojennej, po opuszczeniu Lwowa, poszukiwali nowego miejsca zamieszkania. Ostatecznie zamieszkali na Śląsku początkowo w Gliwicach, następnie w Katowicach. W tym ostatnim mieście Profesor ukończył liceum ogólnokształcące. W latach odbył studia etnograficzne w Katedrze Etnografii Słowian na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zakończone uzyskaniem magisterium na podstawie rozprawy Powojenne przemiany w gospodarce i życiu społecznym wsi Jurgów na Spiszu na przykładzie wybranych zjawisk kulturowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr. Mieczysława Gładysza. W 1969 roku odbył staż asystencki w Katedrze Etnografii Słowian, po którym został zatrudniony na stanowisku asystenta w tejże jednostce organizacyjnej ówczesnego Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Całe zawodowe życie Profesora było związane z Uniwersytetem Jagiellońskim. W tej uczelni doktoryzował się w 1977 roku na podstawie dysertacji Tradycja, obyczaj i moralność w środowisku wiejskim. Studium etologiczne wsi Jurgów na Spiszu, której promotorem był prof. dr Mieczysław Gładysz. Tutaj też, w 1993 roku, uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Etnografia wobec kultury współczesnej. W końcu zaś, w 1999 roku, otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych i od 2000 roku był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej.

11 12 Jan Święch Na bogaty dorobek naukowy Profesora składa się blisko sto pięćdziesiąt publikacji (zob. Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego), w tym trzy samodzielne, książkowe opracowania monograficzne: Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim (Kraków 1980); Etnografia wobec kultury współczesnej (Kraków 1992) oraz Nie wszystko jest oczywiste (Kraków 1998). Był także redaktorem Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne, serii wydawniczej Anthropos, przewodniczącym Rady Programowej serii wydawniczej Cultura oraz członkiem redakcji znakomitego kwartalnika z zakresu antropologii kulturowej Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Wśród zainteresowań naukowych profesora Czesława Robotyckiego można wyróżnić kilka grup tematycznych, których rozwinięcie przełożyło się na publikacje w postaci konceptów teoretycznych i krytyk odnoszących się do: etosu, kategorii analitycznych w etnografii, takich jak: kultura ludowa, tradycja, mityzacja, banalizacja kultury ludowej oraz antropologii kulturowej, jej zakresu, metod i problemów, pogranicza z innymi dyscyplinami humanistycznymi, ironii i paradoksu jako wykładni interpretacyjnej, sztuki ludowej, amatorskiej, ekspresji i kiczu, muzealnictwa, kultur regionalnych, folkloru, świadomości historycznej i identyfikacji grupowej, problemów dokumentacyjnych z bazami informatycznymi, w tym konstruowania języka operacyjnego i struktur hierarchicznych. Szczególnie cenne i nowatorskie na gruncie polskiej etnografii były badania nad etosem. Podstawą skonstruowanej przez Profesora kategorii etosu stały się koncepcje Marii Ossowskiej. Jej przekonanie, że etos to oś ustalająca świat wartości, uzupełnił Czesław Robotycki antropologicznymi teoriami obyczaju. Wskazał mianowicie, że etos tworzą dwie dopełniające się sfery: moralności i obyczaju, to jest norm i zachowań. Tak rozumianą kategorię etosu zastosował jako zasadę systematyzującą zjawiska kultury ludowej, mogącą służyć do opisu różnych sfer rzeczywistości i pozwalającą ją porządkować z uwzględnieniem całego bogactwa kulturowych znaczeń. Przedmiotem krytyki, podjętej przez Czesława Robotyckiego, dotyczącej kategorii analitycznych używanych w etnografii, stało się pojęcie chłopska kultura tradycyjna oraz te podejścia do kultury ludowej, które tę kulturę mityzowały. Z rozważań w tym zakresie wynikały bardzo istotne pytania: o relację między pojęciami tradycyjnej etnologii i historii, ale też o miejsce etnologii wśród nauk humanistycznych i o rodzącą się w Polsce nową dyscyplinę nauki antropologię kulturową, jej zakres, metody i problemy. Aby wyjść z impasu, w którym w sposób niezamierzony znalazła się etnografia, tracąca nieodwołalnie pierwotny przedmiot badań lud w jego tradycyjnym rozumieniu izolowanej do pewnego stopnia populacji wiejskiej i jej kultury, profesor Robotycki uznał, iż konieczne jest wyjaśnienie kwestii zmityzowanej wiedzy o ludzie, potrzeba jej reinterpretacji oraz zwrócenia uwagi na grożącą nam banalizację sposobu postrzegania kultury ludowej.

12 Wspomnienie o profesorze Czesławie Robotyckim i jego metarefleksjach 13 Należało zatem dokonać zwrotu, bowiem nierzeczywiste trwanie współczesnej kultury ludowej, podtrzymywanej od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych ubiegłego stulecia przez różnego szczebla urzędników państwowych i samorządowych, nie miało jak uważał nic wspólnego z prawdziwą kulturą dnia codziennego współczesnej wsi polskiej. Ów zwrot stał się częścią manifestu nowej etnologii, który został ogłoszony przez Czesława Robotyckiego wespół ze Zbigniewem Benedyktowiczem, Ludwikiem Stommą, Jerzym Wasilewskim i Ryszardem Tomickim. Główne tezy manifestu głosiły, iż właściwą dziedziną badawczą współczesnej etnologii, jeśli ma ona przetrwać jako samodzielna dyscyplina naukowa, winno być odnajdywanie we współczesnych nieelitarnych zdarzeniach kulturowych tych samych czy analogicznych mechanizmów mitotwórczych, które charakteryzują i warunkują długie trwanie nie tylko zamkniętej w sobie kultury ludowej, ale również współczesne obustronnie otwarte kultury typu ludowego. Badania zatem powinny odbywać się nie poprzez statystykę i ankietę, ale przez żywy oraz zindywidualizowany kontakt z zachodzącymi w zasięgu kultury zdarzeniami, a także z tymi, którzy zdarzenia te tworzą oraz stanowią ich krąg odbiorczy. Mitycznie zorganizowanej sfery oraz rozmaitych form jej wdrażania poszukiwał Profesor na różnych poziomach wielowątkowej i wielojęzycznej rzeczywistości współczesnej. Przy czym elementów typu ludowego nie traktował jako wyłącznie residuów przeszłości, ludowości, lecz jako strukturalną cechę kultury. W swoich analizach wychodził Czesław Robotycki od faktów zdarzeń społecznych, zbiorowych fobii lub iluzji aby następnie szukać dla nich historycznych analogii, kontekstów, wspólnych schematów. W stosowanej wykładni interpretacyjnej preferował zaś ironię i paradoks. Podobną krytyczną postawę zajmował Profesor wobec zjawiska tzw. sztuki ludowej. Korzystając z teoretycznych sformułowań Mieczysława Porębskiego o ikonosferze i otoczeniu wizualnym, wysunął tezę o znacznym rozziewie pomiędzy sztuką ludową sterowaną przez regionalistów, niekiedy też muzealników, a poczuciem ekspresji i wrażliwością estetyczną potocznego odbiorcy. Uważał, że sztuka ludowa, jakiej poszukiwali etnografowie, znajduje się już niemal wyłącznie w muzeach. Tymczasem w chaotycznym i przypadkowym otoczeniu wizualnym naszej codzienności dominują przetworzenia i cytaty motywów, mocno zakorzenione w tzw. sztuce wysokiej. One właśnie warte są zainteresowania. Podobnie jak problematyka kiczu, zjawiska głęboko ambiwalentnego kulturowo. Zaproponowane podejście badawcze pozwala etnologowi rozpoznawać i analizować takie zjawiska, które nie mieszczą się w obszarze sztuki wysokiej, a oddziałują na współczesnego odbiorcę uczestnika kultury symulakrów bardziej niż galerie sztuki (do takich zjawisk zaliczyć można m.in. reklamę). Zdaniem Czesława Robotyckiego muzea jako instytucje i ekspozycje należą do kanonu kultury. Są miejscami, w których dokonuje się samoopisu wytwarza się teksty o kulturze. Muzea etnograficzne i znajdujące się w nich kolekcje postrzegał zatem Profesor jako taki sam tekst kulturowy jak inne teksty z poziomu kanonicznego, np. teksty naukowe. Wskazywał, że właśnie

13 Elżbieta Duszeńko-Król Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Jagielloński Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego Prace zwarte 1. Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. Studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Kraków Etnografia wobec kultury współczesnej (Rozprawy habilitacyjne, nr 232), Kraków (współautor M. Ekströmer) Environment and Pollution. Report from a pilot-study in Poland, Research Reports. From the Department of Sociology Lund University, Lund Nie wszystko jest oczywiste, Kraków Redakcje naukowe 1. ZNUJ, Prace Etnograficzne 1984, z (współredaktor tomu Z. Benedyktowicz) Szkice i próby etnologiczne. Materiały z sesji naukowych studentów Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego, Skawica , Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego IV, Studenckie Zeszyty Etnograficzne 1985, z Etnografia wśród nauk humanistycznych, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1991, z Spotkania Orawskie. Materiały z sesji naukowych z lat , Zubrzyca Górna Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat Polskich), Uniwersytet Jagielloński, Varia, t. CCCXLIII, Kraków ZNUJ, Prace Etnograficzne 1996, z (współredaktor M. Maj) Symbole słowiańskie symbole narodowe, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1999, z [red. naukowa] Z. Benedyktowicz, Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, seria Anthropos, Kraków PRL z pamięci, ZNUJ, Prace Etnograficzne 2001, z (współredaktor W. Babik) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury. Etos, obrzędy, demonologia, magia, Kraków Cultural Identity and Ethnicity in Central Europe. Proceedings of the International Conference on Ethnic and National Minorities in Central and Eastern Europe, Jagiellonian University, Cracow, May 11 16, 2000, ZNUJ, Prace Etnograficzne 2003, z. 37.

14 670 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego 12. [red. naukowa] T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, tłum. A. Sadza, seria Cultura, Kraków (współredaktor W. Babik) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury. Medycyna ludowa, Kraków [red. naukowa] D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tłum. E. Klekot, seria Cultura, Kraków Studia i artykuły 1. Problemy badania moralności i obyczaju w środowisku wiejskim na przykładzie materiałów terenowych z Polskiego Spisza, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1972, z. 6, s Cywilizacja współczesna a społeczności plemienne, Etnografia Polska 1975, t. 19, z. 1, s Współczesna cywilizacja a społeczności plemienne, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1974, styczeń czerwiec, T. XVIII/1, Warszawa Kraków 1975, s Koncepcja etnografii Europy profesora Andrzeja Waligórskiego, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1974, lipiec grudzień, T. XVIII/2, Warszawa Kraków 1975, s Etnografia Europy Koncepcja Profesora Andrzeja Waligórskiego, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1976, z. 9, s Historia etnografii w twórczości Profesora A. Waligórskiego, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1976, z. 9, s Tradycja jako postawa wobec przeszłości, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1977, z. 10, s Poglądy na moralność w środowisku wiejskim (raport z badań), ZNUJ, Prace Etnograficzne 1978, z. 11, s Podmiotowe rozumienie tradycji. (Komunikat), [w:] Tradycja i nowoczesność wsi kapitalistycznej w przemysłowych regionach Polski środkowej, red. H. Brodowska, Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Folia Historica, Seria I, 1979, z. 43, s (współautorzy: Z. Benedyktowicz, L. Stomma, R. Tomicki i in.) Antropologia kultury w Polsce dziedzictwo, pojęcia, inspiracje. Materiały do słownika, Polska Sztuka Ludowa 1980, nr 1, s (współautorzy: Z. Benedyktowicz, L. Stomma, R. Tomicki i in.) Antropologia kultury w Polsce dziedzictwo, pojęcia, inspiracje. Materiały do słownika, cz. II, Polska Sztuka Ludowa 1980, nr 2, s (współautorzy: Z. Benedyktowicz, L. Stomma, J.S. Wasilewski) Antropologia kultury w Polsce dziedzictwo, pojęcia, inspiracje. Materiały do słownika, cz. III, Polska Sztuka Ludowa 1981, nr 1, s Łańcuch szczęścia w pół wieku później, Polska Sztuka Ludowa 1981, nr 1, s Z zagadnień folkloru współczesnego łańcuch szczęścia, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Etnograficznej PAN Oddział w Krakowie, 1981, styczeń czerwiec, T. XXIV/1, Wrocław Kraków Warszawa Łódź 1982, s (współautor S. Węglarz) Chłop potęgą jest i basta. O mityzacji kultury ludowej w nauce, Polska Sztuka Ludowa 1983, nr 1 2, s (współautor W. Szpilka) W każdej bajce jest ułamek prawdy (o funkcji daru w bajce), ZNUJ, Prace Etnograficzne 1983, z. 18, s

15 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego Myślenie typu ludowego w polskiej kulturze masowej (propozycje badawcze), Etnografia Polska 1985, t. 29, z. 1, s [także w: Folklorystyka. Materiały dla studentów filologii polskiej. Część I, wybór i oprac. P. Kowalski, T. Smolińska, Opole 1992, s ]. 18. (współautor D. Czaja) Rodzina wiejska na Podlasiu według tygodnika Przyjaciółka, Polska Sztuka Ludowa 1986, nr 3 4, s Art a vista [w:] Aspects of Polish Folk Culture. An Anthology of Contemporary Research from The Department of Slavic Ethnography, Cracow, ed. R. Minich, Bergen Studies in Social Anthropology 1987, No. 38, s Klejnot i reklama, Polska Sztuka Ludowa 1987, nr 1 4, s Etnologiczne interpretacje w badaniach nad narodem przykład polski, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1988, z. 24, s Biografia l udového tvorcu ako umelecká pravda, Slovenský národopis, Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, R. 37, c. 4, s Biografia twórcy ludowego jako prawda artystyczna, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1990, z. 27, s Sztuka à vista. Folklor strajkowy, Polska Sztuka Ludowa 1990, nr 2, s Śląska historia i śląska tradycja, Śląskie Prace Etnograficzne 1990, t. 1, s Chłopska kultura tradycyjna [w:] Metodologiczne problemy współczesnych badań nad kulturą i tradycją. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Etnografii Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu V 1986 r., Rozprawy UMK, red. T. Karwicka, Toruń 1991, s Materials from the conference on the position of ethnography among the humanities, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1991, z. 28, s Memoirs from the Past Peregrinations to the Slavic South. Ethnologist comments on a text from the beginning of the century, Studia Ethnologica 1991 (Zagreb), Vol. 3, s Między historią a socjologią etnologia wobec kwestii więzi narodowej, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1991, z. 28, s Wprowadzenie [w:] Etnografia wśród nauk humanistycznych, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1991, z. 28, s Wspomnienia z dawnych podróży na Jug Słowiański. Uwagi etnologa do tekstu z początku wieku, Rocznik Muzealny, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, t. 4, Włocławek 1991, s Venus z Bielska-Białej. Przykład analizy otoczenia wizualnego, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1991, nr 2, s Co kaplica na Długich Młakach pod Turbaczem daje do myślenia, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1992, nr 1, s Historia i tradycja dwie kategorie opisu przeszłości, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1992, z. 29, s The Chain of Luck : A Gloss on a Text by Jan Stanisław Bystroń Fifty Years Later [in:] In Search of Paradigm, ed. A. Zambrzycka-Kunachowicz, Department of Ethnology Jagiellonian University, Cracow 1992, s Wampiry. Od wierzeń ludowych do filmowych fantomów, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1992, nr 3 4, s Etnografia wobec samej siebie, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1993, z. 32, s Teorie kultury a muzea etnograficzne, red. M. Lipok-Bierwiaczonek, Muzeum Śląskie w Katowicach, Śląskie Prace Etnograficzne 1993, t. 2, s

16 672 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego 39. Kabaret Piwnica pod Baranami. Antropologiczna interpretacja formuły [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, red. R. Godula, Kraków 1994, s Moralny i strukturalny aspekt Dobra i Zła w bajce magicznej [w:] Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. W. Burszta, J. Damrosz, Warszawa 1994, s Piwnica pod Baranami antropologiczna interpretacja formuły kabaretu, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1994, nr 1 2, s Przedmowa [w:] M. Fiderkiewicz, Śląscy pariasi pędzla i dłuta ( ), Muzeum Śląskie w Katowicach, 1994, s Reklama z zapomnianym kodem [w:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, red. D. Czaja, Kraków 1994, s Středni Evropa Milana Kundery a jeji ohlas v Polsku, Acta Universitatis Caroline Philosophica et Historica I Studia Ethnographica VIII, Praha 1994, s Antropologia kultury w Polsce projekt urzeczywistniony, Lud 1995, t. 78, s Badania porównawcze i baza danych o źródłach etnograficznych do kultury ludowej Karpat [w:] Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat Polskich), red. C. Robotycki, Uniwersytet Jagielloński, Varia, t. CCCXLIII, Kraków 1995, s Dialog kultur regionalnych z historią i polityką w tle [w:] Spotkania Orawskie. Materiały z sesji naukowych z lat , Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 1995, s Etos (komentarz) [w:] Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat Polskich), red. C. Robotycki, Uniwersytet Jagielloński, Varia, t. CCCXLIII, Kraków 1995, s Ludowość jako alternatywa i paradoks [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole 1995, s O banalizacji tekstów w etnologii [w:] Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią. Materiały z konferencji zorganizowanej w Poznaniu maja 1994 r. przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, red. A. Posern-Zieliński, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 6, Poznań 1995, s Retoryka tekstu regionalistycznego [w:] Regionalizm Regiony Podhale. Materiały z sesji naukowej (Zakopane 4 6 grudnia 1993 r.), red. J.M. Roszkowski, Zakopane 1995, s The Anthropology of Culture in Poland. A Finished Project, Special Issue Published the Centennial of the Polish Ethnological Society and the Journal, Lud 1995, Vol. 79, s Etnograficzne dèjá vu, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1996, nr 1 2, s Folk Character and Provincialism as an Alternative and Paradox Exemplified by Polish Culture, Narodna Umjetnost, Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 1996, Vol. 33, No. 2, s Milana Kundery Europa Środkowa Odbiór idei w Polsce, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1996, z. 34, s Najwyższym szczęściem dzieci ziemi jest jedynie osobowość. Z Marią Janion rozmawiają Zbigniew Benedyktowicz i Czesław Robotycki [w:] M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996, s

17 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego The Antinomies of the Existence of a Local Homeland [in:] Borderlands, Culture, Identity, ed. R. Kantor, Institute of Ethnology Jagiellonian University, Cracow 1996, s Współczesna sztuka ludowa jako konwencja przykład plastyki [w:] Sztuka nie sztuka? Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Galerię Sztuki Na pograniczu Ośrodka Edukacji Kulturalnej MCK, red. M. Fiderkiewicz, Mysłowice 1996, s Zielony kolor nowej utopii [w:] Antropologiczne wędrówki po kulturze, red. W. Burszta, Poznań 1996, s Historia, tradycja, antropologia (tezy), Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1997, nr 1 2, s Jak opisać społeczność lokalną przykład Wojnicza [w:] Wobec kultury. Problemy antropologa, red. G.E. Karpińska, Łódzkie Studia Etnograficzne 1996, t. 35, s [także w: Studia Małopolskie 1997, nr 1, s oraz Zeszyty Wojnickie 1997, nr 7, s. 3 6]. 62. Megaplakat megamedium? Kilka pytań [w:] II Międzynarodowa Wystawa Megaplakatu Niekomercyjnego. Megaposter megamedium? Some questions [in:] II International Exhibition of Non Profit Megaposter, Warszawa 1997, s. 1 2 [katalog]. 63. O lice ziemi w kontekstach myśli o kulturze [w:] Kultura a natura. W stulecie Domu pod Jedlami Materiały sesji naukowej zorganizowanej w ramach Festiwalu Między Wawelem a Giewontem, Zakopane 9 11 X 1997, red. Z. Mirek, Z. Krzan, Kraków Zakopane 1997, s (współautorzy: E. Duszeńko-Król, M. Mrowiecki) Prokes baza danych o źródłach do kultury ludowej Karpat [w:] Infobazy 97 bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk czerwca 1997 r., red. A. Krutel, J. Poćwiardowska, J. Wyrwiński, Gdańsk 1997, s Sztuka i perswazja tak zwanych billboardów, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1997, nr 3 4, s Świadomość własnej przeszłości mieszkańców Wojnicza, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1996, styczeń czerwiec, T. XL/1, Kraków 1997, s Ethos jako kategoria opisowa [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, red. J. Baradziej, J. Goćkowski, Kraków 1998, s Historia folklor tradycja a kwestia małej ojczyzny, Krakowskie Studia Małopolskie 1998, nr 2, s Muzeum miejsce dla rzeczy i idei [w:] Werbalizacja obrazu. Wyznania i perswazje, red. M.M. Kośko, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Etnograficzne, 1998, t. 1, s O zbieraczu rzeczy ludowych z okolic Bochni w Małopolsce [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi, red. P. Kowalski, Wrocław 1998, s Dowody z antropologii w rozważaniach socjologów wiedzy, w jej postmodernistycznych postaciach [w:] Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas, red. A. Paluch, Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s Jaka kultura ludowa?, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, 1998, lipiec grudzień, T. XLII/2, Kraków 1999, s Ludowe pisanie historii (wstęp) [w:] J. Mytnik, Książki dla moich dzieci i innych ludzi... ręcznie spisane, Zeszyty Wojnickie I/1999, s. III VI (wydanie specjalne).

18 674 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego 74. Słowiańskie symbole nowe konfiguracje i konteksty, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1999, z. 35, s Posłowie [w:] Z. Benedyktowicz, Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, seria Anthropos, Kraków 2000, s Szlacheckie remanenty obyczajowe w Krakowie [w:] Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, red. J. Eichstaedt, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Ożarów 2000, s Od Redakcji opis PRL u jako problem epistemologiczny [w:] PRL z pamięci, red. C. Robotycki, ZNUJ, Prace Etnograficzne 2001, z. 36, s (współautor Z. Libera) Wilamowice i okolice w ludowej wyobraźni [w:] Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, red. A. Barciak, Wilamowice 2001, s Zastosowanie układu gniazdowego terminów i słownika słów kluczowych do systematyzacji zjawisk kultury [w:] Informacja, wiedza, gospodarka, red. W. Pindlowa, D. Pietruch-Reizes, Prace PTIN, nr 4, Warszawa 2001, s Cabaretul La Berbeci o interpretare antropologică a formulei cabaretului [w:] Cracovia. Pagini de cultură europeană, coordonat C. Geambasu, Bucuresti 2002, s Etos. Układ gniazdowy terminów [w:] Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury. Etos, obrzędy, demonologia, magia, red. C. Robotycki, W. Babik, Kraków 2002, s Hermeneutyka i życie. Na marginesie rozważań Dariusza Czai, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2002, nr 3 4, s Studia porównawcze i świadomość lokalna jako czynnik edukacji regionalnej [w:] Europa Środkowa nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1 2 czerwca 2001, red. J. Purchla, Kraków 2002, s (współautor W. Babik) Wprowadzenie [w:] Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury. Etos, obrzędy, demonologia, magia, red. C. Robotycki, W. Babik, Kraków 2002, s Comparative Study and Local Consciousness as an Element of Regional Education [w:] Central Europe. A New Dimension of Heritage. International Conference 1 2 June 2001, ed. J. Purchla, Cracow 2003, s Dezyderata z kabaretu Piwnica pod Baranami apokryf współczesnej kultury [w:] Nie-złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Colloquia Ethnologica, t. 1, Towarzystwo Przyjaciół Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Ożarów 2003, s Ethnicity and Identity: Some Interpretive Suggestions [w:] Cultural Identity and Ethnicity in Central Europe. Proceedings of the International Conference on Ethnic and National Minorities in Central and Eastern Europe, Jagiellonian University, Cracow, May 11 16, 2000, ZNUJ, Prace Etnograficzne 2003, z. 37, s Horst Bienek i jego podróż na Śląsk [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Studia pod red. P. Kowalskiego, Opole 2003, s Obrzęd weselny jako stan zawieszenia w rytuale przejścia. Wesele Stanisława Wyspiańskiego z perspektywy antropologii kultury [w:] Magia Wesela, red. J. Michalik, A. Stafiej, Kraków 2003, s O Piwnicy bez anegdot i cytatów, Pismo Galerii Krytyków Pokaz 2003, nr 35, s Pamięć PRL antropolog wobec doświadczenia własnej kultury, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2003, nr 3 4, s

19 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego Artyści o tożsamości [w:] A. Janicki, Identity. Katalog, red. M. Gadomska, W. Turopolski, Bunkier Sztuki Galeria Sztuki Współczesnej, Kraków 2005, s (współautorzy: W. Babik, E. Duszeńko-Król i in.) Słownik słów kluczowych [w:] Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury. Medycyna ludowa, Kraków 2005, s (współautor T. Węcławowicz) Średniowieczny i współczesny Kraków. Mit, którym żyjemy [w:] Legendy i tajemnice Krakowa. Od króla Kraka do Piotra Skrzyneckiego. Katalog wystawy, koncepcja wystawy M. Lempart, red. Z. Czarnecka, fot. R. Korzeniowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2005, s Kicz kilka myśli co nie nowe [w:] Kicz w kulturze, red. M. Fiderkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2006, s Wczoraj i dziś patriotyzmu, Dekada Literacka 2006, nr 6, s Prowincja z antropologicznego punktu widzenia [w:] Pochwała prowincji, konferencja etnologiczna, Sandomierz maja 2007, red. I. Godyń, K. Batko, J. Masłowiec i in., Sandomierz 2007, s Przeciw Kopalińskiemu w stronę Bartmińskiego. O polskim słowniku stereotypów i symboli ludowych, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2007, nr 1, s Zmiany znaczeń i sensów pojęć: patriotyzm, ojczyzna, mała ojczyzna [w:] Rola edukacji regionalnej w kształtowaniu postaw patriotycznych. Konferencja naukowo- -dydaktyczna 22 marca 2007 r., red. K. Hadasz, Siemianowice Śląskie 2007, s Prowincja z antropologicznego punktu widzenia. Refleksja z perspektywy dylematów komunikacji kulturowej, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2008, nr 2, s Ta nasza młodość rozwijanie znaczeń, Dekada Literacka 2008, nr 5/6, s Wielokulturowość i tolerancja w tradycjach Polski [w:] Kultura w dialogu. Kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce. Multikulturalism and Tolerance in Polish Tradition [in:] Culture in Dialogue actions for dialogue campaign in Poland, red. J. Sanetra-Szeliga, R. Kusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. International Cultural Centre, Cracow, Kraków 2008, s Czy można współcześnie tworzyć muzea etnograficzne?, Etnografia Nowa 2009, nr 1, PME, Warszawa, s (współautor A. Pochłódka) Kultura ludowa w dramatach Wyspiańskiego w kontekście współczesnej wiedzy antropologicznej [w:] Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red. A. Czabanowska-Wróbel, Kraków 2009, s Ludyczność dawnego Krakowa a jego ludowość [w:] Kraków ludyczny. Materiały sesji naukowej odbytej 19 kwietnia 2008 roku, red. J.M. Małecki, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2009, s Machines and People according to Łukasz Skąpski [in:] Machines. Homemade tractors from Podhale, Poland. Maszyny i ludzie według Łukasza Skąpskiego [w:] Maszyny. Samy z Podhala, photos: Ł. Skąpski, transl. from the Polish: Soren Gauger et al., Kraków 2009, s Horsta Bienka dom z gazet, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2010, nr 2 3, s Kraków stołeczność przywrócona [w:] Kraków stołeczny. Materiały sesji naukowej odbytej 18 kwietnia 2009 roku, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2010, s

20 676 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego 109. La fabrication d un texte authentique. Les Desiderata de Max Ehrmann, Ethnologie française 2010, XL, 2, s O wieloetniczności współczesnej Polski (antropologiczne zastrzeżenia etnografa) [w:] W stronę nowej wielokulturowości, red. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, tłum. z jęz. pol. E. Kowal, MCK, Kraków 2010, s Multiethnicity in contemporary Poland (an ethnographer s anthropological reservations) [in:] Towards a new multiculturalism, ed. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, ICC, Krakow 2010, s Antropologia i historia w Polsce na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2011, nr 2 3, s Historia, tradycja, antropologia tezy na nowo przemyślane, Rocznik Antropologii Historii 2011, R. I, nr 1 2, s [także w: Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa. Historia i antropologia, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Colloquia Ethnologica, t. 2, Ożarów Wieluń 2012, s ] Ludowe i amatorskie pisanie historii, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2011, nr 2 3, s Dyskusje o pograniczu antropologii kulturowej i historii nie będą miały końca (i o to chodzi). (Na marginesie polskiego wydania książki Roberta Darntona pt. Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej), Rocznik Antropologii Historii 2012, R. II, nr 2(3), s Społeczność lokalna a współczesny regionalizm i tożsamość lokalna, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 2012, nr 2(17), s , ( ) Antropolog na ścieżkach świata i wartości, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2013, nr 1, s Wielkomiejskie środowisko artystyczne na przykładzie kręgu przyjaciół Piwnicy pod Baranami, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2013, nr 2, s Wprowadzenie [w:] M. Krupa, P. Mazik, K. Szpilka, Ślady, szlaki, ścieżki. Pośród tatrzańskich i zakopiańskich wyobrażeń, Zakopane 2013, s [tekst: s. 9 12] Współczesna plastyka ludowa jako konwencja uzupełnienia po latach, ZNUJ, Prace Etnograficzne 2013, t. 41, nr 1, s. 1 13, doi: / PE (data publikacji online: ) [także w: Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga i R. Michalski, Warszawa 2014, s ] [wypowiedź] O kulturze ludowej: nigdy nie było? Jest czy jej nie ma? Sonda internetowa. Głosy badaczy [w:] Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa 2014, s Moja etnografia spojrzenie z oddali, oprac. J. Kowalewski, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2014, nr 1, s Artykuły recenzyjne i omówienia 1. Rozwój problematyki badawczej w działalności Studenckiego Koła Naukowego Etnografów przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ZNUJ, Prace Etnograficzne 1970, z. 4, s Magia i czarownictwo w kulturze ludowej Polski, Tygodnik Powszechny 1975, nr 50 (1403), s Archiwalne materiały ludoznawcze z teki redakcyjnej Juliusza Zborowskiego, Rocznik Podhalański 1979, t. 2, s Kultura ludowa w Encyklopedii Tatrzańskiej, Rocznik Podhalański 1979, t. 2, s Muzeum na zamku w Niedzicy. Zbiory, ekspozycje, działalność, Rocznik Podhalański 1979, t. 2, s

21 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego Some remarks on the Conference devoted to Magic and Witchcraft in the Polish Folk Culture, Ethnologia Polona 1978, Vol. 4, s [wyd. 1979]. 7. (współautor Z. Benedyktowicz) Gnoza ze Skawicy [w:] Szkice i próby etnologiczne. Materiały z sesji naukowych studentów Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego, Skawica , Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, IV. Studenckie Zeszyty Etnograficzne 1985, z. 1, s (współautor A. Zambrzycka-Kunachowicz) Katedra Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego, Etnografia Polska 1985, t. 29, z. 1, s (współautor A. Zambrzycka-Kunachowicz) Research in the Chair of Ethnography of Slavs of the Jagiellonian University in Cracow, Ethnologia Polona 1986, Vol. 12, s [wyd. 1988]. 10. Do Ludwika Stommy w sprawie metodologicznej naiwności, przez: Redakcję Polskiej Sztuki Ludowej, Polska Sztuka Ludowa 1990, nr 2, s Byłem w Gardzienicach, Polska Sztuka Ludowa Konteksty 1991, nr 3 4, s O rzyci czyli o głowie. Z. Libera, Rzyć aby żyć. Rzecz antropologiczna w trzech aktach z prologiem i epilogiem, Tarnów 1995, Literatura Ludowa 1995, nr 4 5, s Kultura polska jako rzeczywistość wyobrażona [M. Porębski, Polskość jako sytuacja, Kraków 2002], Nowe Książki 2002, nr 10, s Antropologia obrazu. Nowy zakres stare problemy. K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003, Literatura Ludowa 2004, nr 6, s Codzienność cudownego zdarzenia. H. Czachowski, Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce, Warszawa 2003, Literatura Ludowa 2004, nr 4 5, s Hermeneutyka wobec kultury ludowej. J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000, Literatura Ludowa 2004, nr 4 5, s Status opisu kultury. K. Kaniowska, Opis klucz do rozumienia kultury, seria Łódzkie Studia Etnograficzne, Łódź 1999, t. 39, Literatura Ludowa 2004, nr 6, s O rozprawie doktorskiej: Po co Ślązakom potrzebny jest naród. Niebezpieczne związki między autonomią a nacjonalizmem, Siemianowicki Rocznik Muzealny 2007, nr 6, s Papieska mitologia. P. Owczarek, Karol Wojtyła Jan Paweł II. Podhalańska opowieść o świętym. Od historii do mitu Studium antropologiczne, Kraków 2006, Literatura Ludowa 2007, nr 4 5, s Symbolizacja przeszłości (Marta Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Kraków 2009), Rocznik Antropologii Historii 2011, R. I, nr 1 2, s Wojciecha Piaska projekt uprawiania antropologii w historii (Wojciech Piasek, Historia jako wiedza lokalna. Antropologiczne przesunięcie w badaniach nad historiografią PRL), Rocznik Antropologii Historii 2012, R. II, nr 2(3), s Rozmowy, wypowiedzi, artykuły popularne wybór 1. Etnograficzny rekonesans [w:] Szlakami kultury ludowej. Podhale Spisz Pieniny Gorce, Zrzeszenie Studentów Polskich, Kraków 1969, s Z. Benedyktowicz, O święcie i świętowaniu. Rozmowa z Piotrem Skrzyneckim (z udziałem Zbigniewa Fijaka, Czesława Robotyckiego i Anny Szałapak), Polska Sztuka Ludowa 1988, nr 1 2, s

22 678 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego 3. I co nam z tego zostało. Glossa do rozmowy z Piotrem Skrzyneckim, Polska Sztuka Ludowa 1988, nr 1 2, s Rozmowa z Czesławem Robotyckim etnografem (rozmawiała I. Bodnar), Pismo Literacko-Artystyczne 1989, nr 6(85), Kraków, s Výťah z diskusie na konferencji o tvorivej aktivite človeka, oprac. S. Burlasová, L. Chorváthová, Slovenský národopis, Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, R. 37, c 4, s Kultura regionalna w dialogu kultur (1), Tygodnik Podhalański , nr 2(53), Zakopane, s Kultura regionalna w dialogu kultur (2), Tygodnik Podhalański , nr 3(54), Zakopane, s Łączą ich góry, dzieli kultura. (Górale z całego świata przyjechali do Zakopanego). Z etnologiem, dr. hab. Czesławem Robotyckim rozmawia Piotr Wasilewski, Czas Krakowski , nr 196(960), s Paradoksy folkloru polskiego. Z etnologiem dr. hab. Czesławem Robotyckim rozmawia Piotr Wasilewski, Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich w Krakowie Suplement 1993, nr 25, s Święta już były?, Tygodnik Powszechny Apokryf 1993, nr 4, s Europa Środkowa Milana Kundery, Opcje 1995, nr 4(11), s Boże Narodzenie i karnawał. Alkohol w obyczajach, Specjalistyczny Magazyn Konesera Review listopad/grudzień 1996, Kraków, s Duchy na Wigilii (z C. Robotyckim rozmawiał P. Wroński), Gazeta Wyborcza , nr 298, s O kulturze bachicznej w dawnej Polsce, Goldenmajer Review 1996, nr 1, Kraków, s Targowisko próżności. Rozmowa z dr. hab. Czesławem Robotyckim etnologiem, pracownikiem UJ (rozmawiał J. Świder), Dziennik Polski , nr 246 (15912), Kraków, s Kultura jako strumień świadomości rozmowa z drem hab. Czesławem Robotyckim (rozmawiał R. Perkowski), Alma Mater 1997/1998, nr 7, s Wino w dawnej Polsce, Prestige Magazyn 1998, nr 1, s Antropolog i świat. Konferencja EASA. Rozmowa z prof. Czesławem Robotyckim (rozmawiali D. Gut, B. Hlebowicz), Gazeta Wyborcza ( Kultura, Kraków) , nr 204, s (współautorzy: K. Bartol, J. Danielewicz, J. Dobrowolski i in.) Dyskusja panelowa z dnia 14 X 2000 [w:] Misteria, inicjacje. Materiały z lat , red. D. Kosiński, Kraków 2000, s. 271 [s ]. 20. (współautorzy: K. Bartol, J. Danielewicz, J. Dobrowolski i in.) Festiwal Misteria, Inicjacje. Dyskusja panelowa (oprac. D. Kosiński), Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2001, nr 1 4, s O serii Anthropos mówi jej redaktor profesor Czesław Robotycki, Gazeta Wyborcza , nr 11 (419) ( Gazeta Magazyn, Magazyn z Książkami, nr 2(2), s. 34). 22. [rozmówcy: K. Bartol, A. Wyka, Z. Benedyktowicz i in.] Taniec z tradycją jak z wazą François. Rozmowa o Gardzienicach i Metamorfozach (oprac. D. Benedyktowicz, A. Kirchner), Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2001, nr 1 4, s Jesteśmy niewolnikami naszej kultury historycznej i polityki. O metodologicznych problemach historii rozmawiają: Jacek Chrobaczyński, Andrzej Chwalba, Czesław Robotycki i Krzysztof Zamorski (spisał H. Chudzio), Konspekt 2003, nr 14/15, s

23 Wykaz publikacji Profesora Czesława Robotyckiego [rozmówcy: Z. Benedyktowicz, D. Czaja, M. Dobkowski i in.] Rozmowa o Realności bogów Wiesława Juszczaka. Pani na żurawiach, cz. I Realność bogów (oprac. D. Benedyktowicz, A. Nowakowska), Polska Sztuka Ludowa Konteksty 2003, nr 3 4, s Etnolog [w:] Zawód z pasją. Co robić? Kim być? Nauka praca kariera, oprac. P. Hebda, J. Madejski, M. Siwiec, Bielsko-Biała 2004, s Granica gościnności [w:] Autostop polski. PRL i współczesność, zebrał i oprac. J. Czupryński, Kraków 2005, s Współczesna etnologia (rozmawiał K. Mieszaniec), Dziennik Polski , nr 206 (18808) ( Dziennik Polski. Akademicki , nr 257, s. 11). 28. Dowiesz się skąd Jesteś (rozmawiała M.I. Niemczyńska), Gazeta Wyborcza ( Przystanek Miasto, Kraków) , nr 51, s [wprowadzenie do dyskusji panelowej] Jesienne Warsztaty Antropologiczne. Muzeum miejsce dla rzeczy i idei, Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Nasze Pomorze 2007, nr 9, s Refleksja kontra wygłupy. Rozmowa z Czesławem Robotyckim (rozmawiał R. Romanowski), Gazeta Wyborcza ( Z drugiej Strony, Kraków) , nr 295, s Śląsk przestał być pograniczem. Rozmowa z prof. Czesławem Robotyckim (rozmawiał A. Karwat), Śląsk 2007, nr 6, s Gdyby nie prasa, prima aprilis całkiem odszedłby do lamusa. Rozmowa z prof. Robotyckim (not. ASH), Gazeta Wyborcza ( Z drugiej Strony, Szczecin) , nr 77, s Kraków stołeczność przywrócona, cz. 1, Vis á Vis (Kraków) , nr 2(30), s Kraków stołeczność przywrócona, cz. 2, Vis á Vis (Kraków) , nr 3(31), s Kraków stołeczność przywrócona, cz. 3, Vis á Vis (Kraków) 2011, styczeń, nr 1(32), s Kraków stołeczność przywrócona, cz. 4 (ost.), Vis á Vis (Kraków) 2011, luty, nr 2 (33), s Don Kichot trop czy znak kulturowy (1), Vis á Vis (Kraków) 2012, sierpień, nr 8(51), s Don Kichot trop czy znak kulturowy (2), Vis á Vis (Kraków) 2012, wrzesień, nr9 (52), s Krzysztof Litwin aktor wszechstronny, Vis á Vis (Kraków) 2013, marzec, nr 3(58), s Anna Szałapak Gwiazda z doktoratem, Vis á Vis (Kraków) 2013, czerwiec, nr 6(61), s Po co Polsce Europa? Po co Europie Polska? Rozmawiają prof. dr hab. Czesław Robotycki i Wawrzyniec Sawicki, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków 2013, maj, nr 5(103), s Trójpodział władzy à la polonaise. Rozmawiają prof. dr hab. Czesław Robotycki i Wawrzyniec Sawicki, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków 2013, czerwiec, nr 6(104), s Rozmowy niepolityczne. Przestańmy własną pieścić się boleścią.... Rozmawiają prof. dr hab. Czesław Robotycki i Wawrzyniec Sawicki, Miesięcznik Społeczno- -Kulturalny Kraków 2013, wrzesień, nr 9(107), s Ksenofobia uratuje Europę? Rozmawiają prof. dr hab. Czesław Robotycki i Wawrzyniec Sawicki, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków 2013, październik, nr 10(108), s

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Etnografia Polski 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Ethnography of Poland 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Etnologia

Karta przedmiotu: Etnologia Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Filozofia rok akademicki 2012/2013 stopień drugi studia stacjonarne Karta przedmiotu: Etnologia Forma zajęć: wykład Wymiar

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia etniczności 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Anthropology of ethnicity 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

ANTRO PO LOG WOBEC WSPÓtCZES NOSCI

ANTRO PO LOG WOBEC WSPÓtCZES NOSCI ANTRO PO LOG WOBEC WSPÓtCZES NOSCI Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego Antropolog wobec współczesności tom w darze dla Profesor Anny Zadrożyńskiej Warszawa 2010 Komitet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Współczesne nurty myśli antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Contemporary currents of

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Kultura i społeczeństwo wieków średnich 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Anthropology of the middle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE; STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE 2010/2011

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE; STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE 2010/2011 PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE; STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE 2010/2011 I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia niestacjonarne I stopnia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo etnograficzne 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Ethnographic museology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia wyzwania - perspektywy

Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia wyzwania - perspektywy Seminarium naukowe Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia wyzwania - perspektywy Poznań, 9 czerwca 2017 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych

Bardziej szczegółowo

Miejsce pracy: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Zakład Etnologii i Geografii Kultury

Miejsce pracy: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Zakład Etnologii i Geografii Kultury 15.06.2013 dr Agnieszka Pieńczak etnolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii Stanowisko: adiunkt naukowo-dydaktyczny (od 2006 r.) Miejsce pracy: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

profesor nadzwyczajny

profesor nadzwyczajny profesor nadzwyczajny Praca doktorska: Dzieje bibliotek łódzkich w latach 1890-1918 Praca habilitacyjna: Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej: 1820-1918 Dziedziny zainteresowań: - współczesne

Bardziej szczegółowo

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ EUROPY ŚRODKOWEJ ETNOLOGIA BEZ GRANIC KRAKÓW 2013

Bardziej szczegółowo

Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Bardziej szczegółowo

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas 1 Edukacyjny Projekt Autorski: Henryk Oskar Kolberg polski etnograf, folklorysta i kompozytor 1814-1850 2 1. Informacje ogólne: 1.1.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia KIERUNEK SOCJOLOGIA Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii K_W25 Posiada pogłębioną wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO DOTACJA Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym jednostki

DOTACJA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO DOTACJA Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym jednostki DOTACJA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO DOTACJA 2016 Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym jednostki Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Dzieje

Bardziej szczegółowo

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ENGLISH STUDIES (STUDIA ANGLISTYCZNE) studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ENGLISH STUDIES (STUDIA ANGLISTYCZNE) studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII 24.5/15 z dnia 25 marca 2015 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów ENGLISH STUDIES (STUDIA ANGLISTYCZNE) studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

antropologii kulturowej studia pierwszego stopnia studia stacjonarne

antropologii kulturowej studia pierwszego stopnia studia stacjonarne etnologia antropologia kulturowa (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) studia pierwszego stopnia Umiejscowienie kier nauki humanistyczne (studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie. Mulkiewicz-Goldbergowa Olga Zróżnicowanie wsi w Bełchatowskiem pod względem kulturowym

Prace doktorskie. Mulkiewicz-Goldbergowa Olga Zróżnicowanie wsi w Bełchatowskiem pod względem kulturowym Prace doktorskie 1959 Kopczyoska-Jaworska Bronisława Pasterstwo i szałaśnictwo w Tatrach Polskich 1961 Kucharska Jadwiga Podstawy organizacyjne rybołówstwa zespołowego na wybrzeżu Kaszubskim 1967 Mulkiewicz-Goldbergowa

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki. studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki. studia stacjonarne P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU S2A. Wielokulturowość USA. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator dr Kinga Orzeł - Dereń Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU S2A. Wielokulturowość USA. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator dr Kinga Orzeł - Dereń Zespół dydaktyczny KARTA KURSU S2A Nazwa Wielokulturowość USA Nazwa w j. ang. Multiculturalism of USA Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Kinga Orzeł - Dereń Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem zajęć

Bardziej szczegółowo

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 Załącznik Nr 2.9 do Uchwały Nr 156/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie Nazwa modułu: Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Recenzja: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Fotolia anyaberkut Redaktor prowadzący: Łukasz Żebrowski Redakcja i korekta: Claudia Snochowska-Gonzalez

Bardziej szczegółowo

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto.

RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński. OPRACOWANIE GRAFICZNE OKŁADKI Marcin Bruchnalski. Na okładce zamieszczono fotografię: istockphoto. Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej RECENZENT dr hab. Dariusz Skrzypiński

Bardziej szczegółowo

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej UAM w 2018 r.

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej UAM w 2018 r. Konferencje organizowane i współorganizowane przez UAM w 2018 r. 1. Hermeneutyka literatura - edukacja 1 marca 2018 r. Zakład Semiotyki Literatury 2. Ich własna poezja?. Poetki polskie w historii literatury

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE. Tom 11. Etnologia na granicy

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE. Tom 11. Etnologia na granicy STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 11 Etnologia na granicy NR 2771 STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 11 Etnologia na granicy pod redakcją Ireny Bukowskiej-Floreńskiej i Grzegorza Odoja Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Kulturowe aspekty muzyki w perspektywie historycznej i współcześnie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-328-KW-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Bohater z książką w ręku. Omów wpływ lektur na życie postaci literackich na podstawie analizy wybranych przykładów.

LITERATURA. Bohater z książką w ręku. Omów wpływ lektur na życie postaci literackich na podstawie analizy wybranych przykładów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego stara formuła w roku szkolnym 2018/2019. LITERATURA 1 Nr Temat Uwagi Artysta jako bohater

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ HISTORIA TOŻSAMOŚĆ

PAMIĘĆ HISTORIA TOŻSAMOŚĆ Komunikat I Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania Instytut Studiów Edukacyjnych Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Opolski zaprasza na I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i tradycja

Nowoczesność i tradycja Nowoczesność i tradycja program I konferencji naukowej poświęconej parkowi-pomnikowi w Żelazowej Woli Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli 7-8 czerwca 2018 DZIEŃ I 7 czerwca 2018 Komitet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metody interpretacji kultury 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methods of interpretation of culture

Bardziej szczegółowo

Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława

Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława KRONIKA NAUKOWA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXX/2014 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 422 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2014.011 Joanna Falkowska UMK Toruń Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.0 Seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 Kultura literacka 30 Z 3 09.2 Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

charakter interdyscyplinarny Proponowane tematy:

charakter interdyscyplinarny Proponowane tematy: Ogólnopolska studencko-doktorancko-ekspercka Konferencja Naukowa W poszukiwaniu tożsamości. Synkretyzm Nowego Świata 24 25 maja 2014 Kraków, Collegium Broscianum UJ, Ul. Grodzka 52, p.ii Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów drugiego stopnia: WIEDZA Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki Nazwa kierunku studiów: wiedza o teatrze Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Brak

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Brak OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu: Teorie etnologii polskiej 2. Kod modułu zajęć/przedmiotu: TEP 3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu: fakultatywny

Bardziej szczegółowo

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Jasińska Kielce 2008 Wstęp Karol Estreicher

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1,

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, 296-299 2011 296 Autorzy Igor Borkowski profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu;

Bardziej szczegółowo

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13 rok dzień godzina grupa forma zajęć tytuł imię nazwisko przedmiot sposób zaliczenia 4 WT 10.15-13.30 konwersatorium dr Rafał Augustyn Tekst i muzyka (60 h) Współczesne edytorstwo, poligrafia i marketing

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki

Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki Kod modułu IHS-II-02 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Typ modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VI

Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VI Warszawa 2013 Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VI Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: dr hab. prof. UW Jerzy Bartkowski Redaktor prowadząca:

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Recenzje: prof. dr hab. Czesław S. Nosal prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Redaktor prowadząca: Anna Raciborska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia retoryki: w kręgu zagadnień retoryki kultury i poetyki społecznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Psychomanipulacje w aspekcie społeczno-kulturowym 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Psychological manipulation

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Kultura czeska Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia miasta na przykładzie Wrocławia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Urban anthropology.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE WYDAWNICTWA WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ CENY PROMOCYJNE Można nabyć książki, przy których podana jest cena. Pozycje bez ceny to nakłady wyczerpane Ceny brutto

Bardziej szczegółowo

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 Załącznik Nr 2.9 do Uchwały Nr 156/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013

Bardziej szczegółowo

Ludzie z fabryki porcelany

Ludzie z fabryki porcelany Przydatne informacje Źródło Finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki [1] Nr grantu: 2bH 15 0264 83 Nr umowy: 0264/NPRH4/H2b/83/2016 Kierownik grantu: dr Ewa Klekot Wysokość dofinansowania: 150

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Ad mi n istratywistyczne i Ekonomiczne 2 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2712 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) pieczątka jednostki organizacyjnej Załącznik Nr 1.11 Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

Dolny Śląsk - historia lokalna

Dolny Śląsk - historia lokalna PL_1027 Fundacja Ważka 50-227 Wrocław Kleczkowska 46/14 Dolny Śląsk - historia lokalna 2012-2016 Numer zespołu/zbioru PL_1027_5 Wstęp do inwentarza zespołu/zbioru: Dolny Śląsk - historia lokalna I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PL_1027 Fundacja Ważka Wrocław Kleczkowska 46/14. Dożynki Numer zespołu/zbioru PL_1027_4

PL_1027 Fundacja Ważka Wrocław Kleczkowska 46/14. Dożynki Numer zespołu/zbioru PL_1027_4 PL_1027 Fundacja Ważka 50-227 Wrocław Kleczkowska 46/14 Dożynki 2016 Numer zespołu/zbioru PL_1027_4 1 Wstęp do inwentarza zespołu/zbioru: Dożynki I Charakterystyka twórcy zespołu/zbioru Fundacja Ważka:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

oznaczenie stosownym symbolem z jakiego obszaru jest efekt kształcenia 1 Symbol efektów kształcenia dla programu kształcenia Efekty kształcenia

oznaczenie stosownym symbolem z jakiego obszaru jest efekt kształcenia 1 Symbol efektów kształcenia dla programu kształcenia Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska, specjalność język literatura kultura, studia II stopnia prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przyjęte uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania)

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA HISTORII ĆWICZENIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA I ROK

METODOLOGIA HISTORII ĆWICZENIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA I ROK dr Barbara Klassa METODOLOGIA HISTORII ĆWICZENIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA I ROK Podręczniki: Moszczeńska W., Metodologii historii zarys krytyczny, wyd. 2, Warszawa 1977. Topolski J., Metodologia

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo